Danskernes KULTUR. vaner Epinion og Pluss Leadership

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership"

Transkript

1 Danskernes KULTUR vaner 2012 Epinion og Pluss Leadership

2 Danskernes kulturvaner 2012

3 Danskernes kulturvaner 2012 Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet

4 Danskernes Kulturvaner 2012 Udarbejdet af: Epinion A/S og Pluss Leadership A/S Lene Bak, Anne Sophie Madsen, Bettina Henrichsen og Søren Troldborg. November 2012 Udarbejdet for: Kulturministeriet Publikationen (trykt og som e-bog) forhandles gennem Bog og bilagsmateriale kan endvidere downloades fra Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til Pluss Leadership, Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Oplag: eksemplarer Publikationen kan citeres med kildeangivelse. ISBN

5 Indhold Indledning 11 Formål og fokus 11 Sammenfatning 13 Metode og læsevejledning 19 Del I. De enkelte kulturområder Voksne 1. Musik Musikforbrug Musikgenrer Koncerter og musikarrangementer Festivaler og events Egen udøvelse Nydanskere særlige perspektiver Teater og anden scenekunst Teater og anden scenekunst over tid Forskellige former for scenekunst Nydanskere særlige perspektiver Film Film derhjemme Film i biografen Festivaler og events på filmområdet Genrer og oprindelseslande Nydanskere særlige perspektiver Museer og kulturarv Museer og andre udstillinger Historiske arkiver 71 Indhold 5

6 4.3 Kulturarv uden for museerne Hjemmesider og nettilbud Nydanskere særlige perspektiver Biblioteker Det fysiske bibliotek Hvordan bruges biblioteket? Bibliotekernes tilbud på nettet Nydanskere særlige perspektiver Bøger Skøn- og faglitteratur Nydanskere særlige perspektiver Sport og motion Sport og motionsvaner Sportsgrene og motionsformer Tilskuer til entrébelagte sportsarrangementer Nydanskere særlige perspektiver Andre fritidsaktiviteter Forskellige attraktioner Tværkulturelle festivaler og events Fritid, folkeoplysning og læring Frivilligt arbejde Nydanskere særlige perspektiver Computerspil/digitale spil Brug af computerspil/digitale spil Typer af spil Nydanskere særlige perspektiver TV TV-forbrug TV-kanaler Programtyper TV-stationernes netsider Nydanskere særlige perspektiver Radio Radioforbrug Radiokanaler Programtyper Nydanskere særlige perspektiver Danskernes kulturvaner

7 12. Aviser og blade Aviser Danske og udenlandske mediers netsider Typer af artikler, TV-indslag mm Blade og tidsskrifter Nydanskere særlige perspektiver Internet, computer og mobiltelefon Internet i fritiden overordnet brug Forskellige aktiviteter på internettet Brug af forskellige apparater Nydanskere særlige perspektiver 190 Del II. De enkelte kulturområder Børn 14. Musik Børns musikforbrug Musikgenrer Koncerter og musikarrangementer Musikfestivaler Egen udøvelse Teater og anden scenekunst Børn og scenekunst Forskellige former for scenekunst Egen udøvelse Film Børns forbrug af film derhjemme Film i biografen Forskellige typer af film Egen udøvelse Museer Børns brug af museer og udstillinger Forskellige typer af museer Egen udøvelse Biblioteker Børns brug af folkebiblioteket Hvordan bruges biblioteket 228 Indhold 7

8 19. Bøger Børns forbrug af bøger Hvordan læses bøgerne Egen udøvelse Sport og motion Børnenes sports- og motionsvaner Typer af sport og motion Andre fritidsaktiviteter Forskellige attraktioner Computerspil/digitale spil Børns forbrug af computerspil/digitale spil Forskellige typer af spil TV Børns TV-forbrug Forskellige programtyper Radio Hvilke programmer hører børnene Aviser og blade Børns forbrug af aviser Børns forbrug af blade Internet Børns internetforbrug i fritiden Hvad bruges internettet til Brug af forskellige typer apparater 280 Del III. Tværgående analyse tendenser og mønstre 27. Voksnes kulturvaner på tværs Kulturvaner over tid Den teknologiske udvikling Kunst & Kultur Fritid Medier De unges kulturvaner Danskernes kulturvaner

9 28. Børns kulturvaner på tværs Børnenes kulturvaner over tid Hvem deltager børn i kulturaktiviteter sammen med? Voksne brugere og ikke-brugere Brugere og ikke-brugere Ikke-brugere over tid Årsager til fravalg af Kunst & Kultur Ikke-brugere blandt nydanskerne Børn brugere og ikke-brugere Brugere og ikke-brugere på de tre hovedområder Hvad har betydning for børns kulturaktivitet? Generationernes kulturvaner Metode Klassisk koncert Biograf Kunstmuseeum/-udstilling Bibliotek Sport og motion Avislæsning Kulturøkonomi Befolkningens syn på det offentliges kulturudgifter Borgernes egne kulturudgifter 368 Metode 33. Det metodiske grundlag Tilrettelæggelse Fremgangsmåde Repræsentativitet Fokusgrupper Metodiske og formidlingsmæssige valg 380 Indhold 9

10

11 Indledning Formål og fokus Danskernes kulturvaner 2012 følger op på tilsvarende analyser over de seneste knap 50 år, første gang udkommet i 1964, senest i Undersøgelsen er bestilt af Kulturministeriet og udført af de to konsulentfirmaer Epinion og Pluss Leadership i samarbejde. Undersøgelsen belyser befolkningens prioriteringer og forbrug af kulturtilbud. Af hensyn til overskueligheden er de enkelte kulturområder underopdelt i tre hovedområder; Kunst & Kultur, Fritid samt Medier. Kunst & Kultur Musik Teater/scenekunst Film Museer/kulturarv Biblioteker Bøger Fritid Sport/motion Andre fritidsaktiviteter Computerspil/ digitale spil Medier TV Radio Aviser, blade Internet Indledning 11

12 Bogen følger denne struktur, ligesom opdelingen anvendes i nogle af de tværgående analyser. Ved at se på tværs af et hovedområde frem for samtlige kulturområder kan der skabes mere interessante analyseresultater. Undersøgelsen belyser hhv. voksne danskeres (15 år og derover) og børns (7-14 år) kulturvaner. Som noget nyt i 2012-undersøgelsen indgår også en selvstændig dataindsamling og analyse af kulturvanerne blandt voksne nydanskere. Gruppen er repræsenteret ved nogle af de største ikke-etnisk danske nationaliteter i Danmark; tyrkere, pakistanere, irakere, ex-jugoslaver og libanesere. I kapitlerne perspektiveres til resultater for denne gruppe særskilt. Nydanskere generelt indgår naturligvis samtidig som en del af den samlede befolkning. Undersøgelsen afdækker i hovedtræk følgende spørgsmål på de enkelte områder for hhv. børn og voksne: 1. I hvilket omfang prioriteres pågældende kulturtilbud/aktivitet (fx teater/scenekunst) og underkategorier (teater, opera, ballet, stand up mv.). 2. Hvordan varierer kulturforbrug og -vaner over tid. 3. Hvem bruger tilbuddet/aktiviteten, målt på køn, alder, uddannelsesmæssig baggrund, indkomst, bopæl mv. 4. I hvilke situationer og sammenhænge deltager borgerne. 5. Hvad er årsagerne til, at nogle borgere ikke prioriterer tilbuddet/aktiviteten. 6. Hvad er omfanget af borgernes egen aktivitet inden for området. Hertil kommer en tværgående analyse, der blandt andet ser på temaerne: 7. Udviklingen over tid, på tværs af kulturområder. 8. Brugere og ikke-brugere. 9. Kulturforbrug og -vaner i forskellige generationer. 10. Borgernes holdninger til kulturøkonomi og egne udgifter til kultur. Undersøgelsen er formidlet i form af denne bog, et metodebilag og en række omfattende tabelrapporter én for hvert af de berørte kulturområder. Bogen foreligger i trykt version, som e-bog og som PDF-fil med mulighed for download. Den er opdelt i tre dele og et afsluttende metodekapitel. 12 Danskernes kulturvaner

13 Del I. Hovedanalyse, voksne Del I omfatter 13 kapitler et for hvert kulturområde, struktureret jf. de tre hovedområder. Hvert kapitel indeholder en analyse af voksne danskeres vaner og præferencer på det pågældende område. Ligeledes indgår en særskilt perspektivering af de kulturelle præferencer for gruppen af nydanskere isoleret set. Del II. Hovedanalyse, børn Del II omfatter tilsvarende analyser af børnenes kulturvaner, struktureret efter de samme hovedområder. Del III. Tværgående analyse Del III omfatter tværgående analyser af de voksnes kulturvaner opdelt i de tre hovedområder, samt tilsvarende for børnene. Videre indgår analyser af brugere og ikke-brugere, både voksne og børn, en analyse af kulturvaner i forskellige generationer samt analyser af økonomiske forhold vedr. kultur. Metodebeskrivelsen præsenterer afslutningsvist selve undersøgelsesdesignet i forhold til tilrettelæggelse, fremgangsmåde og repræsentativitet. PDF, bilag og tabelrapporter foreligger på Kulturministeriets hjemmeside (www.kum.dk). Tabelrapporterne for de enkelte kulturområder er omfattende, men tilknyttet enkle søge funktioner, så man nemt kan søge målrettet information. Rapporterne er delt op på hhv. voksne, nydanskere og børn med kryds på følgende baggrundsvariabler: Køn, alder, region, urbanisering og uddannelse. Hver enkelt rapport fylder op til 700 sider, og det må derfor frarådes at trykke print til tabelrapporten som helhed. Sammenfatning I det følgende sammenfattes hovedpunkterne fra analyserne. Det sker i form af en indkredsning af de mest centrale udviklingstræk og en udfoldelse af disse. Hvis andet ikke er angivet, refereres til andele af befolkningen, der har deltaget i kulturaktiviteterne inden for det seneste år. For sammenfatninger på de enkelte kulturområder henvises til indledende sammenfatninger for hvert kapitel i Del I og II. Indledning 13

14 De 10 mest markante udviklingstræk i borgernes kulturvaner, Den teknologiske udvikling over de seneste år har ændret borgernes kulturvaner gennemgribende. Den overordnede tendens er, at de traditionelle kulturområder og medier holder niveau, mens nye medier og apparater skaber yderligere forbrug. 2. Der er sket en stigning i befolkningens kulturforbrug fra både blandt voksne og børn og inden for hovedparten af kulturområderne. De største stigninger i voksnes forbrug og aktivitet ses inden for musik, sport og motion, frivilligt arbejde og brug af internettet. 3. Der er stabilitet eller nedgang i den voksne befolknings forbrug af film, biblioteker, attraktioner, TV, aviser og blade. 4. Gruppen af nydanskere bruger oftere biblioteket og arbejder frivilligt i større omfang end befolkningen som helhed. Nydanskere benytter i mindre omfang kunst- og kulturtilbud som teater, museer og koncerter. 5. De største stigninger i børns forbrug og aktivitet ses inden for musik, computerspil/digitale spil, teater/scenekunst, skønlitteratur og brug af internettet. Børnene har generelt et højere aktivitetsniveau end de voksne. 6. Langt hovedparten af den voksne befolkning kan karakteriseres som aktive eller meget aktive på områderne Kunst & Kultur, Fritid og Medier. På Kunst & Kulturområdet er kvinderne stærkest repræsenteret, på Fritidsområdet er der ikke den store kønsforskel, og på Medieområdet er mændene stærkest repræsenteret. 7. Uddannelse og indkomst er betydende faktorer for kulturforbruget. Ikke-brugerne findes især blandt personer med grundskole eller faglig uddannelse som højeste uddannelse og blandt personer med lav husstandsindkomst. 8. Søgningen til områderne opera, ballet, skuespil, musical, klassisk koncert og kunstmuseum tilsammen kan måles over tid. Andelen af ikke-brugere er her den laveste siden 1964 med halvt så mange ikke-brugere som i Det er især de ældre over 60 år, de årige samt kvinderne, der er blevet mere aktive kulturbrugere. 9. Børnene er generelt aktive på alle hovedområderne. På områderne Kunst & Kultur og Medier er piger mere aktive end drenge. På Fritidsområdet er drenge de mest aktive. Der ses desuden en markant sammenhæng mellem forældres og børns kulturvaner. 10. Halvdelen af befolkningen vurderer, at det offentliges kulturudgifter er passende. Desuden er der cirka lige store andele, der mener, at der bruges hhv. for få og for mange penge til kultur. Borgernes egne kulturudgifter er generelt set faldet siden Den teknologiske udvikling og nye sports- og motionsvaner slår især igennem her. 14 Danskernes kulturvaner

15 Den teknologiske udvikling og den omfattende digitalisering har ændret borgernes kulturvaner gennemgribende. Den overordnede tendens er, at de traditionelle kulturområder og medier holder niveau, mens nye medier og apparater skaber yderligere forbrug. Særligt på Medieområdet er den teknologiske udvikling central. De landsdækkende og lokale/regionale dagblade har siden de første undersøgelser haft en støt faldende andel af brugere. I 2012 læser 46% aviserne dagligt det gjaldt 92% i Andelen af voksne danskere, der ser TV dagligt, er desuden faldet fra 95% til 91% siden Set over en længere periode har TV-forbruget dog været stabilt med omkring 90% daglige seere. Langt de fleste danskere ser TV på et almindeligt TV-apparat; dog ser en stor del i aldersgruppen år (også) TV via internettet. Det er dog samtidig aldersgruppen år, der generelt ser mindst TV. 74% af danskerne hører radio dagligt, hvilket er en stigning set i forhold til Desuden benyttes danske og udenlandske netmedier dagligt af 36% af befolkningen. Voksne danskeres daglige brug af internettet i fritiden er øget fra 43% i 2004 til 74% i 2012, og det er de unge, der i særlig grad bruger internettet 96% af de årige bruger internettet dagligt. Andelen, der bruger internettet, falder jævnt med alderen, men bibeholder et vist niveau også hos de ældste danskere (48% af danskerne over 70 år bruger internettet dagligt). 72% af børnene bruger internettet dagligt. Andelen stiger med alderen, og det gælder således 91% af de årige. Der er sket en generel stigning i danskernes kulturforbrug fra både blandt voksne og børn, og inden for hovedparten af kulturområderne. De største stigninger i de voksnes forbrug og aktivitet ses inden for musik, litteratur, museer, sport og motion, frivilligt arbejde, computerspil/digitale spil og brug af internettet. Andelen af voksne, der lytter til musik dagligt, er 79%. De årige er langt de største forbrugere her. En stadig større andel af danskerne prioriterer endvidere livemusik ved koncerter og festivaler. 45% har i 2012 været til rytmisk koncert, 17% til klassisk koncert, og 19% har været til musikfestival (alle genrer). Det er især de yngre aldersgrupper, der går til koncerter og deltager i musikfestivaler, dog med undtagelse af koncerter med klassisk musik og jazzmusik, hvor især den ældre del af befolkningen deltager. Læsning af litteratur har været i stigning siden Andelen af danskere, der læser skønlitteratur dagligt/ugentligt, er 45% i 2012 mod 31% i Andelen af læsere af faglitteratur er dalet fra 32% i 2004 til 29% i Museumsbesøg er steget for alle museumskategorier. 41% af de voksne danskere har besøgt et kunstmuseum/-udstilling i 2012 mod 35% i % har besøgt et kulturhistorisk museum og 18% et naturhistorisk museum i Det er ikke muligt at foretage en direkte sammenligning over tid på disse to museumskategorier, men andelen, der besøgte andre museer i 2004, var 32%. På området sport og motion kan noteres en permanent stigning fra de første målinger i 1964 til I 2012 dyrker 68% af den voksne befolkning sport og motion (mindst en gang ugentligt) mod 58% i Stigningen er sket for alle aldersgrupper, dog mest markant for gruppen af 60-årige og derover. Danskernes engagement i frivilligt arbejde er steget markant siden Andelen i 2012 er 53% mod 39% i Det er først og fremmest på idrætsområdet, at mange Indledning 15

16 arbejder frivilligt (13%). Herefter følger det sociale område, fritid og hobby samt andet (alle tre kategorier 11%). 44% af befolkningen spiller computerspil/digitale spil i større eller mindre omfang mod 40% i 2004 og 24% i Med hensyn til spil på ugentlig basis ses dog en markant stigning fra 17% i 2004 til 32% i Særligt udbredelsen af spil til mobiltelefoner/smartphones og nye former for konsolspil har betydet et ændret forbrugsmønster, hvor ældre og kvinder spiller i langt højere grad end tidligere. Der er endvidere sket en vis stigning i forbruget inden for teater og anden scenekunst. Andelen af voksne borgere, der har set teater/scenekunst, er i % mod 39% i 2004 og 41% i Der ses en stabilitet eller nedgang på områderne film, attraktioner, TV, aviser og blade og biblioteker. Biografbesøg har i perioden ligget stabilt på 66%, der har været i biografen inden for det seneste år, men de, der går i biografen, gør det oftere. For film, som ses derhjemme (på video, DVD eller via internettet), ses en nedgang i det daglige/ugentlige brug (fra 30% i 2004 til 22% i 2012). Besøg i de brede, kommercielle attraktioner har generelt holdt niveau. 55% har besøgt forlystelses- og temaparker/sommerlande inden for det seneste år, og der er en stigning fra 40% (2004) til 42% (2012) for besøg i zoologiske haver/dyreparker. Der ses dog fald i perioden for besøg i oplevelsescentre (fra 29% til 23%) og akvarier (fra 22% til 17%). Andelen af voksne borgere, der ser TV og læser aviser og blade, er faldet som også beskrevet tidligere. Faldet i læsningen af dagblade gælder også magasiner og ugeblade, som 38% læser dagligt/ugentligt mod 51% i For fagblade og tidsskrifter ses et fald fra 40 til 33% daglige/ugentlige læsere i perioden For bibliotekerne ses ligeledes en nedgang i perioden Andelen af voksne, der har været på biblioteket mindst en gang inden for det seneste år, er 54% mod 65% i Andelen, der kommer en gang om måneden eller oftere, er 25% mod 29% i Gruppen af nydanskere kommer oftere på biblioteket. 36% af nydanskerne kommer mindst én dag om måneden eller oftere, mens det samme gælder 25% af den samlede befolkning. Nydanskere arbejder også frivilligt i større omfang end befolkningen som helhed (73% overfor 53% af den samlede befolkning). Nydanskere bruger i mindre omfang traditionelle kunst- og kulturtilbud som teater/ scenekunst (26% mod 43% af den samlede befolkning), koncerter/festivaler og museer. Fx har 30% været til rytmisk koncert, mod 45% af den samlede befolkning. I forhold til museer er der særligt stor forskel på brugen af kunstmuseer/-udstillinger (24% mod 41% af befolkningen som helhed). Disse forskelle i kulturforbrug kan ikke tilskrives forskelle mellem de to grupper hvad angår alder, uddannelse, indkomst mv. De største stigninger i børns forbrug og aktivitet ses inden for musik, computerspil/ digitale spil, teater/scenekunst, skønlitteratur og brug af internettet. Andelen af børn, der lytter til musik dagligt, er 70%, og det er her de ældste 16 Danskernes kulturvaner

17 (13-14-årige), der er langt de største forbrugere. Børnene hører i høj grad musik på mobiltelefon/smartphone, digital medieafspiller, computer og tablet og bruger gratis streaming fra internettet. 42% af alle børn spiller eller synger selv. Dette er en markant udvikling i forhold til 2004 (30%). En tilsvarende stigning ses i andelen af børn, der har været til koncert eller musikfestival inden for det seneste år. Her er andelen 45% i 2012 mod 29% i I 1998 lå samme andel på 39%, og set i det lys er stigningen over tid mindre. 61% af børnene spiller computerspil/digitale spil dagligt. Det er en markant stigning i forhold til 2004, hvor andelen var 34%. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med de digitale spilmuligheder, som er kommet til i perioden. Flere børn ser teater/scenekunst i 2012 end tidligere. 54% har således set scenekunst (børneteater/dukketeater, musical/teaterkoncert, andet teater/skuespil, moderne dans, ballet eller opera) i 2012 mod 39% i Resultatet er dog på niveau med 1998-undersøgelsen (52%). Også flere børn læser bøger. I 2012 læser 64% af børnene romaner, historier, eventyr ugentligt mod 40% i Bøger om særlige emner (fx computer/teknik eller dyr) læses ugentligt af 26% mod 19% i Herudover ses i perioden en vis stigning i andelen af børn, der går i biografen (fra 85% til 90%) og ser film derhjemme ugentligt (fra 43% til 46%) samt i andelen af børn, der dyrker sport og motion fast (fra 88% til 92%) og i andelen, der besøger forlystelses- og temaparker/sommerlande (fra 84% til 89%). Besøg i zoologiske haver/dyreparker holder niveau, mens børnenes besøg i de øvrige brede, kommercielle attraktioner (cirkus, oplevelsescentre og akvarier) er faldet. 41% af alle børn bruger et folkebibliotek månedligt eller oftere. Børns brugermønster har ændret sig i perioden, og en mindre andel kommer på biblioteket månedligt (fra 30% i 2004 til 22% i 2012), mens en større andel kommer dagligt eller ugentligt (fra 9% i 2004 til 19% i 2012). Andelen af børn, der kommer på et kulturhistorisk eller et naturhistorisk museum, er steget. 44% har besøgt et kulturhistorisk og 35% et naturhistorisk museum. Det er ikke muligt at foretage en direkte sammenligning over tid på disse to museumskategorier, men andelen, der besøgte andre museer i 2004 var 47%, mens samlet set 53% i 2012 har været på enten kulturhistorisk eller naturhistorisk museum. Andelen af børn, der besøger kunstmuseer/-udstillinger, er dog faldet fra 44% til 33% i perioden Børns forbrug af hhv. TV, radio, aviser og blade holder niveau i forhold til % af børnene ser TV dagligt, 32% hører radio dagligt, 14% 1 læser avis hver uge og 33% læser underholdende blade dagligt/ugentligt. Langt hovedparten af den voksne befolkning kan karakteriseres som aktive eller meget aktive brugere på de tre hovedområder Kunst & Kultur, Fritid og Medier. Køn, alder, bopæl og uddannelse har væsentlig betydning for aktivitetsniveauet. 1 Af de årige. Indledning 17

18 I forhold til hovedområdet Kunst & Kultur er kvinderne stærkest repræsenteret. Tendensen er desuden, at de yngste er de mest aktive. Eksempelvis kan 4% af de årige karakteriseres som ikke-brugere af Kunst & Kultur, mens 30% omvendt er meget aktive. Overordnet set er der dog stor aldersmæssig spredning blandt de meget aktive brugere. Bopæl har særlig betydning. Beboere i Region Hovedstaden og i bykommuner er generelt de mest aktive kulturbrugere, og den største andel ikke-brugere ses i yderkommunerne. På Fritidsområdet ses der ikke så store forskelle mellem mænd og kvinders aktivitetsniveau. Tendensen er dog, som på Kunst & Kulturområdet, at yngre er mere aktive end ældre. Der ses ikke nær så markante forskelle mellem kommunetyper og regioner som på Kunst & Kulturområdet. På Medieområdet er mændene stærkest repræsenteret. Aldersmæssigt er det de midaldrende mellem 40 og 59 år, der er de mest aktive. De yngste og de ældste er de mindst aktive. Der ses ikke forskelle på aktivitetsniveau alt efter bopæl, hvilket står i modsætning til tendensen på de øvrige hovedområder. På alle tre hovedområder slår uddannelse og indkomst igennem som betydende faktorer. Personer, der alene har gennemført grundskole eller en faglig uddannelse, er således som gruppe mindre aktive inden for alle tre hovedområder. Tilsvarende er gruppen af personer med en lang videregående uddannelse meget aktive set på tværs af områderne. Personer med lav indkomst er ligeledes mindre aktive på alle tre områder. Søgningen til de mere finkulturelle kunst- og kulturtilbud opera, ballet, skuespil, musical, klassisk koncert og kunstmuseum kan tilsammen måles over tid. Andelen af ikke-brugere er her den laveste siden 1964 med en halvering af andelen af ikke-brugere siden Alene fra 2004 til 2012 ses en markant udvikling, idet 36% af befolkningen i 2012 kan karakteriseres som ikke-brugere mod 47% i Ses på andelen af ikke-brugere, er det især de yngste (15-19 år) og de ældste (over 60 år), der er blevet mere aktive. Børnene er generelt aktive på alle hovedområderne Kunst & Kultur, Fritid og Medier. På Kunst & Kulturområdet er pigerne (som for de voksne) stærkest repræsenteret. Andelen af brugere og ikke-brugere er nogenlunde lige stor i alle aldersgrupper, mens bopæl har relativt stor betydning. Børn, der bor i Hovedstadsregionen, er således stærkest repræsenteret som brugere af dette område, mens børn, der bor i Region Nordjylland og Region Syddanmark, er svagest repræsenteret. På Fritidsområdet er drengene stærkest repræsenteret, mens alder ikke har nogen særlig betydning for aktivitetsniveauet. Bopæl har en omvendt betydning set i forhold til Kunst & Kulturområdet. Børn, der bor i Region Nordjylland, er stærkest repræsenteret som brugere af dette område, mens Hovedstadsregionen har den mindste andel af aktive børn. På Medieområdet er pigerne stærkest repræsenteret, om end forskellen ikke er så stor. De yngste er de mindst aktive, og aktivitetsniveauet stiger med alderen. Bopæl har ikke nogen væsentlig betydning. Generelt ses en markant sammenhæng mellem forældres og børns kulturvaner. Mønstret gælder især på Kunst og Kulturområdet. 18 Danskernes kulturvaner

19 Halvdelen af befolkningen vurderer, at det offentliges kulturudgifter er passende, og nogenlunde lige store andele mener, at der bruges hhv. for få (12%) og for mange (15%) penge til kultur. De specifikke kulturelle formål, hvor flest svarer, at der bruges for mange penge, er Det Kongelige Teater (35%), billedkunstnere (29%) og forfattere (25%). De formål, hvor flest svarer, at der bruges for få penge, er breddeidrætten ((31%), fritidsundervisning for voksne (28%) og biblioteker (18%). Borgernes egne kulturudgifter er opgjort i hhv. kulturelle indkøb og aktiviteter (billetudgifter mv.) I gennemsnit bruger hver husstand ca kr. om året på kulturelle indkøb bredt. Her er de største poster TV-kanaler, sport og motion samt aviser, blade og tidsskrifter. Herudover bruger hver husstand i gennemsnit ca kr. om året på kulturelle aktiviteter, her især til koncerter, biograf, cirkus, forlystelsespark, zoologisk have og lign. Borgernes kulturudgifter er generelt set faldet siden Den teknologiske udvikling særligt på musikområdet og nye sports- og motionsvaner slår især igennem her. Metode og læsevejledning Dette afsnit beskriver undersøgelsens mest centrale metodiske greb og giver en overordnet læsevejledning i relation til de statistiske analyser og de udviklede kulturkort. Den detaljerede metodebeskrivelse findes efter Del III i kapitel 33 samt i metodebilaget. Dataindsamling Dataindsamlingen er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelser med deltagelse af voksne og 1502 børn. Som noget nyt i forhold til de tidligere kulturvaneundersøgelser er der endvidere gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt en gruppe af nydanskere udvalgt fra nogle af de største repræsentationer af nydanskere i Danmark (i alt 1292 interviews). Stikprøvernes repræsentativitet er tilfredsstillende. Der er visse variationer mellem stikprøver og populationer, men forskellene er ikke betydelige og meget lig både tidligere kulturvaneundersøgelser og lignende befolkningsundersøgelser. Supplerende den kvantitative dataindsamling er der gennemført en række fokusgrupper med hhv. voksne og unge, aktive og mindre aktive kulturbrugere, i hovedstaden og i provinsen. I alt har 65 personer været inddraget i den kvalitative dataindsamling. Særlige forhold i 2012-undersøgelsen I det anvendte undersøgelsesdesign i 2012 er der lagt vægt på: Aktualitet og relevans. Der er sket rigtig meget på kulturområdet siden 1964 og siden Undersøgelsen skal spejle den aktuelle situation og de gældende tilbud, termer og tendenser. Tilpasninger og ændringer er således foretaget de steder, hvor det har givet den mest tidssvarende beskrivelse af nutiden. Kontinuitet og sammenlignelighed. Det betyder, at hvor det gav mening er hidtidige tematiseringer og kategoriseringer bibeholdt. Indledning 19

20 Ensartethed og fremadrettethed. Både inden for de enkelte kulturområder og i spørgeskemaerne er der arbejdet med mest mulig ensartethed. Samtidig er der i 2012-undersøgelsen gennemført en revision/ajourføring af kulturområder og en ny definition af bruger-/ikke-brugerkategorier. Dette er sket i respekt for mest mulig sammenlignelighed over tid og med ønsket om anvendelighed fremadrettet i kommende kulturvaneundersøgelser. Hertil kommer en ændret aldersgruppesammensætning. I 2012-undersøgelsen er aldersgrænsen mellem børn og voksne blevet flyttet et år, således at kategorien børn i denne undersøgelse er defineret som 7-14 år, mens voksne er 15 år og derover. Det er sket af hensyn til international sammenlignelighed og i samråd med Kulturministeriet og den tværministerielle enhed, Børnekulturens Netværk. Statistiske analyser De enkelte kapitler er baseret på omfattende statistisk arbejde, søgt formidlet i et let tilgængeligt sprog. Særlige analyser og metodiske forhold er udfoldet i metodebilaget. I analyserne af de enkelte kulturområder er der undersøgt for signifikante sammenhænge. Metodisk er disse baseret på såkaldt logistiske regressionsanalyser. Hvor der er tale om signifikante sammenhænge, er det i selve teksten formuleret som: De statistiske analyser viser, hvilket er gjort af hensyn til læsevenligheden. De bagvedliggende data vedrørende styrken af sammenhængen findes i metodebilaget. Følgende baggrundsvariable er medtaget i regressionsanalyserne: Køn, alder, uddannelse, beskæftigelse, hustandsindkomst, civilstatus, børn i familien, region og kommunetype. I analyserne af gruppen af nydanskere er der gennemført regressionsanalyser på et samlet datasæt bestående af både den samlede gruppe af voksne danskere og gruppen af nydanskere. Dette er gjort for at kontrollere eventuelle forskelle mellem de to populationer for evt. indflydelse af baggrundsvariable (alder, køn, uddannelse mv.). Blandt andet er der som udgangspunkt en større andel af unge i den samlede population af nydanskere set ift. befolkningen som helhed. I forhold til variablen kommunetype anvendes det klassifikationssystem, som Danmarks Statistik benytter. Det er udarbejdet af det danske landdistriktsprogram , og det deler landets kommuner op i fire forskellige kommunetyper, defineret af landdistriktsgraden for den enkelte kommune: 1) yderkommuner, 2) landkommuner, 3) mellemkommuner og 4) bykommuner. De samme betegnelser bruges i analyserne. Den konkrete inddeling er vist på kortet. 20 Danskernes kulturvaner

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership Danskernes KULTUR vaner 2012 Epinion og Pluss Leadership Danskernes kulturvaner 2012 Danskernes kulturvaner 2012 Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet Danskernes Kulturvaner 2012

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Printet er følgende sider fra den originale udgave af Danskernes Kulturvaner 2012:

Printet er følgende sider fra den originale udgave af Danskernes Kulturvaner 2012: Printet er følgende sider fra den originale udgave af Danskernes Kulturvaner 2012: 1-25, 53-65, 91-98, 129-193, 213-218, 233-238, 249-281, 283-289, 300-304, 313-317, 322-328, 351-368, 371-381 Danskernes

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012 Museer og Tal Danskernes museumsvaner 2012 1 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S, Lene Bak. Marts 2013 Udarbejdet for: Organisationen Danske Museer Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

TabelrapporT Computerspil/ digitale spil

TabelrapporT Computerspil/ digitale spil Danskernes kulturvaner 2012 TabelrapporT Computerspil/ digitale spil Epinion og Pluss Leadership ANVENDELSE AF TABELRAPPORTEN Tabelrapporten er baseret på tre repræsentative spørgeskemaundersøgelser blandt

Læs mere

Danskernes kulturvaner 2012. Metodebilag. Epinion og Pluss Leadership

Danskernes kulturvaner 2012. Metodebilag. Epinion og Pluss Leadership Danskernes kulturvaner 2012 Metodebilag Epinion og Pluss Leadership Indhold 1. Kulturkort metodisk baggrund... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Kulturkortets udformning... 3 1.3 Grundlag og operationalisering...

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Analyser med fokus på FACILITETER

Analyser med fokus på FACILITETER Analyser med fokus på FACILITETER Lokale og Anlægsfonden På basis af data fra Danskernes Kulturvaner 2012 Rapport 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA ANALYSER MED FOKUS PÅ FACILITETER

Læs mere

Statistikdokumentation for Kulturvaneundersøgelse 2012

Statistikdokumentation for Kulturvaneundersøgelse 2012 Statistikdokumentation for Kulturvaneundersøgelse 2012 1 / 16 1 Indledning Formålet med kulturvaneundersøgelsen er at belyse befolkningens kulturvaner. Undersøgelsen er gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993,

Læs mere

Trine Bille og Erik Wulff. Tal om børnekultur. En statistik om børn, kultur og fritid

Trine Bille og Erik Wulff. Tal om børnekultur. En statistik om børn, kultur og fritid Trine Bille og Erik Wulff Tal om børnekultur En statistik om børn, kultur og fritid a k f - a m t e r n e s o g k o m m u n e r n e s f o r s k n i n g s i n s t i t u t B ø r n e k u l t u r e n s N e

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014 Befolkningens læsning af digitale materialer 1 Flere læser e-bøger Der har været en stor stigning i andelen, der har prøvet at læse en e-bog I opinionsmålingen

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998 Torben Fridberg

Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998 Torben Fridberg Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998 Torben Fridberg København 2000 Socialforskningsinstituttet 00:1 Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998 Forskningsleder: Niels Ploug. Forskningsgruppen om komparativ

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 10. juni 2005 L:\TEKST\FORLAG\TBI\Kulturvaner\rapport 2 oplag.doc/jp Danskernes kultur og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 af Trine Bille Torben Fridberg Svend Storgaard Erik

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder)

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 3. I hvilket land er du født i (sæt kryds) a. Danmark - Udlandet b. Ved ikke 4. Hvor er din nuværende bopæl (sæt kryds)

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. "Læs igen"

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. Læs igen Ringkøbing-Skjern "Læs igen" Her undersøges, hvorvidt konkurrenceelementet kan bidrage til at øge læsning og læselyst blandt en gruppe medarbejdere på to større produktionsvirksomheder. Medarbejderne på

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011

Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011 Danmarks Biblioteksforening Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011 5. Juli 2011 Moos-Bjerre Analyse og Rådgivning Torvegade 32A, 3. sal 1400 København K Mobil: 2624 6806 E-mail: michael@moos-bjerre.dk

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere