KURSUSKATALOG 2011 / Partner A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S"

Transkript

1 KURSUSKATALOG 2011 /

2 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion og generationsskifte) Side 8-9 Skat ved fast ejendom Side Øvrige kursustilbud ( Værktøjskassen ) Side Tilmeldingsblanketter Side

3 FORORD. TAXPARTNER A/S vil gerne have lov til at introducere kursusprogrammet for efteråret/vinteren 2011/2012 til særdeles konkurrencedygtige priser. Programmet er opbygget således, at der er 3 datofaste kurser: - Værd at vide om skat (aktuel skat) - Stram økonomi og likviditet? (rekonstruktion og generationsskifte) - Skat ved fast ejendom Der henvises til omtalen af kurserne angående tid og sted. Vi har endvidere et omfattende udbud af øvrige kurser samt emner, som kan sammensættes efter revisors egne ønsker, jfr. vores værktøjsk s- se Samtlige kurser er endvidere tilrettelagt med henblik på afholdelse i de enkelte revisionsfirmaer, sammenslutninger, ERFA- grupper og lign. i det hele taget tilfælde hvor den enkelte revisor/ revisionsfirma selv forstår tilrettelæggelsen af den praktiske del af kurset. Kursernes omfang og faglige indhold er tilrettelagt således at de opfylder behov og krav som gør sig gældende for godkendt efteruddannelse. Vi håber, at De i dette kursusprogram kan finde et eller flere kurser, der kan have Deres/medarbejderes interesse, idet vi hermed ser frem til en god kursussæson. Såfremt der måtte være særlige ønsker til kursusemner, (hel- eller halvdagskurser) udarbejdes det naturligvis gerne, se i øvrigt eksempler fra side 10. Der udleveres naturligvis kursusbevis til dokumentation for gennemført efteruddannelse. Med venlig hilsen TAXPARTNER A/S tlf Bredgade 45, Herning 3

4 PRAKTISKE OPLYSNINGER. TILMELDINGSFRIST: For tilmeldingskurserne fremgår fristen på side 5. For kurserne hvor revisionsfirmaerne / sammenslutninger, selv forstår det praktiske, er der i princippet ingen tilmeldingsfrist. Bestilling/ tilmelding, kan dog ske på tlf , fax eller mail jfr. bestillingsblanketterne side BETALINGSFRIST: Betalingsfristen for tilmeldingskurserne er 8 dage før kursusafvikling. Betalingsfristen er 8 dage efter kursusafviklingen, hvor revisionsfirmaerne selv forestår afholdelsen. FORPLEJNING: For tilmeldingskurserne, er der indbefattet formiddagskaffe m/rundstykke, frokost samt eftermiddagskaffe med brød. Ved kurserne der afholdes af Revisionsfirmaet / sammenslutningen, forestås forplejningen af kursusrekvirenten. TIMEPLAN: Den normale timeplan vil være som følger: Formiddag : Frokost : Eftermiddag : PRIS: For tilmeldingskurserne, er deltagerprisen kr moms (heldagskursus) For kunder, som er tilmeldt kvartalsvis telefonabonnement er prisen, kr moms for de første 2 deltagere pr. kursus. Honoraret for kurserne afholdt af arrangørerne andrager, kr ,- + moms, broafgift, kørselsgodtgørelse og overnatning (100 km fra Herning). Hertil lægges kr. 100,- + moms pr. deltager. KURSUSMATERIALE: Til det enkelte tilmeldingskursus udleveres omfattende kursusmateriale med relevant baggrundsstof, afgørelser, eksempler, plancher m.m. Til kurserne afholdt af arrangørerne udleveres en master af det samlede materiale til egen-kopiering. Materialet fremsendes ca. 1 uge før afholdelse af kurset. 4

5 KURSUSSTEDER OG TIDSPUNKT: Værd at vide om skat (aktuel skat): 1. Sted: Hotel Eyde, Torvet, 7400 Herning Tidspunkt: Onsdag den 12. december 2011, kl Tilmeld.: 28. november 2010 Underviser: Preben Meldgaard Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion og generationsskifte): 2. Sted: Hotel Eyde, Torvet, 7400 Herning Tidspunkt: onsdag den 28. september 2011, kl Tilmeld.: 14. september 2011 Underviser: Preben Meldgaard Skat ved fast ejendom: 3. Sted: Hotel Eyde, Torvet, 7400 Herning Tidspunkt: onsdag den 12. oktober 2011, kl Tilmeld.: 28. september 2011 Underviser: Preben Meldgaard 5

6 Værd at vide om skat (aktuel skat) Skatten er under stadig forandring, hvorfor det er væsentligt hele tiden at være opdateret. Derfor vil dette kursus rette sig mod de nye regler og fortolkning, som konstant ser dagens lys. MEN kurset retter sig også mod nogle af de ændringer, der er foretaget med virkning for 2010/11 samt nogle af de almindeligt forekommende problemstillinger. Afhængig af udviklingen kan der derfor forekomme udskiftninger af nedenstående emner. 1. Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet L206 Størrelsen af fradrag - Hvilke udgifter berettiget til fradrag - Administration af ordninger 2. Oprydningspakke L196 - Skattefritagelse for mindre personalegoder - Rigsfællesskabsfradrag - Skattefritagelse for nedrivningsstøtte - Ændrede regler for skattefrie gaver 3. Skattefritagelse for gevinst og udbytte på iværksætteraktier L194 - Objektive krav til iværksætteraktier - Fritagelseskrav - Ikrafttrædelse 6

7 4. Forbedring af etablerings- og iværksætterordning L121 - Ændret etableringsgrænse. - Udvidet anvendelse. 5. Harmonisering på selskabers afkastbeskatning L84 - Ændrede regler for omvendt juletræ - Diverse øvrige ændringer 6. Årets øvrige lovændringer - Ændrede regler for multimediebeskatning ægtefæller L78 - Ændret beskatning for forskere og nøglemedarbejdere L81 7. Diverse afgørelser - Afgørelser, som ændrer/præciserer praksis på en række områder (Afhængig af diverse politiske tiltag, kan der komme nye emner til.) 7

8 Stram økonomi og likviditet? (Generationsskifte og rekonstruktion) Dette kursus tager udgangspunkt i de svære muligheder, der foreligger ved at skaffe likviditet samt en stram økonomi. Det har således betydning i den daglige drift, hvorved der kan opstå problemer med driften, hvorved der skal foretages en rekonstruktion. Samtidig giver det mulighed for et hensigtsmæssigt generationsskifte. Reglerne for et generationsskifte af en erhvervsaktiv virksomhed, samt passiv virksomhed (udlejningsejendomme) med minimal beskatning, vil blive gennemgået. Undervisningen vil tage udgangspunkt i en større materialesamling, der udleveres og kan anvendes som arbejdsredskab i det daglige arbejde. Der vil løbende være opgaver, der underbygger den teoretiske gennemgang, ligesom undervisningen i høj grad bygger på eksempler og cases. Kurset tager udgangspunkt i en grundlæggende gennemgang af en række emner, hvilket er følgende: 1. Kursgevinstloven - Opgørelsesprincipper af gevinst og tab på fordringer og gæld (lager realisation) - Skattemæssig behandling af låneomkostninger m.m. - Personers beskatning af gevinst/tab på fordringer og gæld - Selskabers beskatning af fordringer og gæld - Hvad er terminsforretninger? - Selskabers beskatning af gevinst/tab - Personers beskatning af gevinst og begrænsede fradragsret for tab - Rekonstruktion for selskaber akkordreglerne - underskudsbegrænsning rentefradragsbegrænsning 8

9 2. Generationsskifte - Planlægning af generationsskifte - Finansiering / Skat - Generationsskifte af erhvervsaktiv virksomhed - Generationsskifte af passiv virksomhed (udlejningsejendom) 3. Skattefri virksomhedsomdannelse - Krav for anvendelse af SVO - Diff. af hel virksomhed - Værdiansættelse af virksomhedens aktiver - Opgørelse af virksomhedens åbningsbalance - Skattemæssig anskaffelsessum for aktiverne - Virksomhedsordningens betydning for SVO 4. Aktieombytning - Hvilke krav stilles til en aktieombytning (materielle regler ABL) - Særlig 3-års regel efter aktieombytning 5. Succession i levende live - Hvem kan anvende reglerne for succession? - Hvilke virksomheder kan anvende successionsreglerne herunder særligt reglerne for finansiel virksomhed (velkonsoliderede virksomheder) - Holdingselskabers betydning ved anvendelse af successionsreglerne - Kan der laves skatteplanlægning - Hvordan forholdes der til myndighederne ved anvendelse af succession 5. Spaltning - Fusionsskattelovens krav til en skattefri spaltning, særligt forskellen på en ophørsspaltning og grenspaltning - Selskabsretlige krav til dokumenter overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - Særlig 3-års regel efter spaltning - Spaltningens muligheder ved passiv virksomhed 9

10 Skat ved fast ejendom Dette kursus retter sig primært mod de medarbejdere, revisorer på flere niveauer, som har et ønske om en større indsigt i beskatning af fast ejendom. Undervisningen vil tage udgangspunkt i en større materialesamling, der udleveres og kan anvendes som arbejdsredskab i det daglige arbejde. Der vil løbende være opgaver, der underbygger den teoretiske gennemgang, ligesom undervisningen i høj grad bygger på eksempler. Kurset tager udgangspunkt i en grundlæggende gennemgang af en række emner, hvilket er følgende: 1. Afskrivningsloven - Afskrivningsberettigede bygninger og accessoriske bygninger - Blandet benyttede bygninger. - Forbedring ctr. vedligeholdelse - Straksafskrivninger på bygninger. - Opgørelse af genvundne afskrivninger og tab - Afskrivninger på goodwill, indretning af lejede lokaler og kunst. 2. Ejendomsavancebeskatningsloven - De særlige betingelser for salg af skattefri bolig, EBL 8 - Salg af blandede ejendomme, EBL 9. - Forskellige avanceopgørelsesmetoder afhængig af indgangsværdi - Samspillet mellem afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. - Genanbringelseregler og kravene til henholdsvis den solgte og købte ejendom. 10

11 3. Ejendomsværdiskat - Principperne for pligt til betaling af ejendomsværdiskat - Særlige forhold ved køb og salg - Udenlandske ejendomme 4. Udlejning af sommerhus - Øget skattefri bundgrænse ved udlejning - Indberetning fra udlejningsbureauer - Rådighedsbeskatning for hovedaktionærer undgåelse heraf udenlandske sommerboliger - Skattefrit salg flere sommerhuse. - Sommerhusudlejning virksomhedsordningen? 5. Udlejning af anden fast ejendom - Udlejning af en- og tofamilieshuse - Udlejning mellem interesseforbundne parter - værdiansættelse - Forældre udlejning 11

12 Værktøjsk ssen Der kan naturligvis afholdes kurser indenfor en række øvrige skatteemner - kun fantasien sætter grænser. Vi hører derfor gerne fra Dem, såfremt de måtte have alternative ønsker, idet vi naturligvis er indstillet på at lave et skræddersyet kursus Alle nedenstående kurser er gennemarbejdede og indeholder en række talmæssige eksempler, skemaer, opgaver m.m., som gør dem særdeles velegnet som baggrundsmateriale i det daglige arbejde. Som eksempel kan der afholdes halvog heldagskurser i følgende: 1. Værdipapirbeskatning - Aktieavancebeskatningsloven personer og selskaber - Kursgevinstloven personer og selskaber 2. Pensionsbeskatningslovens jungle men også alternativ pension - Pensionsordninger for lønmodtagere - Særlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende - Ophørspension for selvstændigt erhvervsdrivende 3. Virksomhedsordningen og virksomhedsomdannelse - Diverse krav til virksomhedsordningen praktisk niveau - Virksomhedsomdannelse 4. Ejendomsafståelse - Gennemgang af EBL, herunder skattefrit salg af ejendomme - Bygningsafskrivninger, herunder genvundne afskrivninger 12

13 5. Strukturomlægning - Virksomhedsomdannelse - Aktieombytning - Spaltning - Succession - Rekonstruktion af kapital Desuden har vi emner af ½-1½ times varighed, som kan sammensættes til en pakke, som netop tilgodeser Deres ønsker. Af emner, kan bl.a. nævnes: 1. Dobbeltbeskatning, lempelsesmetoder - Fuld og begrænset skattepligt - Opgørelse af indkomstgrundlag - Interne danske lempelsesregler (LL 33 og 33A) - Lempelse efter dobbeltbeskatningsaftaler - Lempelsesmetoder 2. Gul-pladebiler - Afgrænsning mellem alm. gulpladebiler og specialindrettede - Skattemæssige forhold for beskatning hos medarbejderen - Momsmæssige forhold for arbejdsgiver 3. Dødsbobeskatning light - Skattefritagne boer - Skattepligtige boer - Uskiftede boer - Udlodning fra boer (succession) - Øvrige forhold vedr. dødsboer 13

14 4. Særlige forhold / fælder ved virksomhedsordning og skattefri virksomhedsomdannelse - virksomheder, uegnet for virksomhedsordningen og dermed skattefri virksomhedsomdannelse - udligning af negativ indskudskonto - fælder ved delomdannelse af virksomhed i virksomhedsordningen 5. Beskatning ved pleje af fordringer og gæld - Kursgevinst på værdipapirer efter kursgevinstloven - Personers skattemæssige behandling af gevinst/tab på fordringer og gæld - Selskabers skattemæssige behandling af gevinst/tab på fordringer og gæld - Terminsforretninger og øvrige finansielle instrumenter, herunder selskabers beskatning af gevinst/tab samt personers beskatning af gevinst - Personers begrænsede fradragsret for tab 6. Særligt angående økonomisk nødlidende tilfælde - Akkord, gældseftergivelse og konkurs og dertil hørende skattepligt og underskudsbegrænsning - Rekonstruktion af selskaber, herunder skattemæssige konsekvenser for selskabet/hovedaktionæren ved kapitalindskud og gældskonvertering. 7. Rejse- og befordringsgodtgørelse - Betingelser og vilkår for rejse- og befordringsgodtgørelse - Dokumentationskravene - Seneste praksis - Faldgrubber ved forhandling med skattemyndighederne 8. National sambeskatning - Koncerndefinition - Delejerskab Delår - Sambeskatning ved likvidation - Omstruktureringer 14

15 9. Gældspleje finansielle instrumenter - låneomkostninger - Gennemgang af diverse gældsplejeinstrumenter (SWAP m.m.) - Skattemæssig behandling heraf - Låneomkostninger og definition heraf - Skattemæssig behandling heraf 10. Særlige pensionsregler for selvstændigt erhvervsdrivende - 30% ordningens anvendelsesområde - Afgrænsning over for andre ordninger - Ophævelse i utide/virksomhedsophør 11. Fiksering af vederlag gratisydelser mellem nærtbeslægtede - Skal hovedaktionæren have løn/renter/lejeindtægt? 12. Investeringsforeninger - Hvordan rubriceres investeringsbeviserne i. Udloddende investeringsforeninger ii. Akkumulerende investeringsforeninger - Hvordan beskattes løbende afkast - Hvordan beskattes afståelse 13. Billig selskabsoverdragelse (A/B model) - Hvad er indholdet af A/B modellen - Hvornår er det relevant at anvende modellen - Retspraksis 14. Personaleudgifter - lønpakker - Opdeling af personalegoder; bagatelgrænsen, skattefrie goder, skattepligtige goder. - Værdiansættelse - Kontantlønsnedgang 15

16 15. Sommerhusudlejning - Øget skattefri bundgrænse ved udlejning - Indberetning fra udlejningsbureauer - Rådighedsbeskatning for hovedaktionærer undgåelse heraf udenlandske sommerboliger - Skattefrit salg flere sommerhuse. 16. Aktieavancebeskatningsreglerne fra Selskabers opgørelse af avancer, herunder opdeling mellem datterselskabsaktier og porteføljeaktier - Nettotabskonto - Mellemholdingselskaber - Indberetninger 17. Leasing redskab til skatteplanlægning - Objektive krav til leasing - Hvad med fradrag for 1. gangs leasingydelse - Flexleasing af biler - Fordele og ulemper ved leasing fri bil 16

17 Værd at vide om skat (aktuel skat) 12. december 2011, kl (Antal) Hotel Eyde, Torvet, 7400 Herning Tilmeldingsfrist: 28. november 2011 Tilmelding kan i alle tilfælde ske på en af følgende måder: 1.) Telefon ) Telefax ) Mail: 4.) Sende kopi af tilmelding til: Taxpartner A/S, Bredgade 45, 2., 7400 Herning Firmanavn: Adresse: Postnr./By: Tlf: Mail-adresse 17

18 Stram økonomi og likviditet? (rekonstruktion og generationsskifte) 28. september 2011, kl (Antal) Hotel Eyde, Torvet, 7400 Herning Tilmeldingsfrist: 14. september 2011 Tilmelding kan i alle tilfælde ske på en af følgende måder: 5.) Telefon ) Telefax ) Mail: 8.) Sende kopi af tilmelding til: Taxpartner A/S, Bredgade 45, 2., 7400 Herning Firmanavn: Adresse: Postnr./By: Tlf: Mail-adresse 18

19 Skat ved fast ejendom 12. oktober 2011, kl (Antal) Hotel Eyde, Torvet, 7400 Herning Tilmeldingsfrist: 28. september 2011 Tilmelding kan i alle tilfælde ske på en af følgende måder: 1.) Telefon ) Telefax ) Mail: 4.) Sende kopi af tilmelding til: Taxpartner A/S, Bredgade 45, 2., 7400 Herning Firmanavn: Adresse: Postnr./By: Tlf: Mail-adresse 19

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere