Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Tofthøj Registreret revisor FRR"

Transkript

1 Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: Mobil: RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej dit forhold til banken 4. kvartal 2009 Hvis du har oplevet, at bankerne har skærpet kreditgivningen som konsekvens af den økonomiske krise, er du ikke alene. I den nuværende situation kan det betale sig at være særligt opmærksom på din banks tankegang, og hvordan du bedst håndterer din bankforbindelse. Det er en god ide, at du plejer dit forhold til banken og løbende holder kontakt også selvom din virksomheds situation ikke er ændret. Aftal med din bankrådgiver, hvor ofte han/hun ønsker at høre fra dig og eventuelt mødes. Tilbyd også at fremsende kvartalsvise eller månedlige balancer til din bankrådgiver som løbende orientering om din virksomheds drift. Aftal samtidig, hvilke fremadrettede informationer din bank skal modtage løbende fra dig. Det kan dreje sig om nye kunder, leverandører, ordrer eller andre vigtige forhold. Sørg altid for at være grundigt forberedt, inden du møder din bankrådgiver, og inddrag med fordel din revisor forud for et bankmøde. Din revisor kan eksempelvis hjælpe dig med at udarbejde budgetter. Hvad har din bank fokus på? Når du driver virksomhed, har bankens kreditvurde- ring stor betydning for dine lånemuligheder og opnåelige rentesatser. Banken har nogle faste elementer at tage udgangspunkt i ved kreditvurderingen af kunderne. Banken lægger vægt på kundens regnskabstal, det være sig overskud, omsætning, investeringsafkast, gæld og egenkapital. Disse nøgletal stiller banken op imod kundens markedssituation og ser samtidig på ledelsens og bestyrelsens kompetencer. Banken har særligt fokus på følgende elementer, når du bliver vurderet: Har banken et ændret behov for sikkerhedsstillelser, og bakker du og den øvrige ejerkreds op om virksomheden? Er der tæt samarbejde mellem dig, din virksomhed, din revisor og banken?

2 Viser du og din virksomhed handlekraft og tiltag i forbindelse med krisen? Lægger du og din virksomhed solide planer, drifts- og likviditetsbudgetter, og følges de op? Hvad er bankens risiko i forhold til de modtagne sikkerhedsstillelser? Hvad er sandsynligheden for, at din virksomhed går konkurs, og hvad er bankens tab, hvis din virksomhed går konkurs? Din bank ser også efter faresignaler. Banken noterer sig, hvis du er forsinket med dine regnskaber, eller hvis du har ekstraordinære kontoovertræk, som ikke er aftalt med banken. Banken holder også øje med ændringer i din virksomheds aktivitetsniveau, indtjening og likviditet. EU-stjerner på landevejene Den 12. oktober 2009 så de første nye EU-nummerplader dagens lys. For fremtiden kan du selv vælge, om du vil have nummerplader med eller uden EU-symbol, når du skal have nye plader på din bil. Bilejere med biler indregistreret efter den 12. oktober 2009 har muligheden for at vælge de nye plader. Stort set alle nummerpladetyper kan fås i EUversionen, dog ikke nummerplader til knallerter, historiske nummerplader og nordiske grænseplader. Allerede indregistrerede biler har også mulighed for at få de nye nummerplader, men så skal du omregistrere bilen. Det betyder, at du skal betale for et nyt sæt nummerplader, og det koster kroner, hvilket er den sædvanlige takst. Prisen for plader med og uden EU-symbol er den samme. Hvis du mister eller får stjålet en nummerplade uden EU-symbol og bestiller en erstatningsplade, får du en ny plade uden EU-symbol. Erstatningspladerne følger altid den oprindelige serie i udseende, fordi nummerpladerne foran bilen og bagtil skal være ens. Den første serie af EU-nummerpladerne vil have begyndelsesbogstaverne AF. Når denne serie er brugt op, følger AG, AW og BF. Det betyder, at der anvendes bogstavkombinationer, der ikke tidligere har været anvendt i det danske nummerpladesystem. Papegøjeplader er den eneste serie, der kommer til at afvige fra disse kombinationer. De vil starte med FA. Med EU-symbolet på nummerpladen behøver du ikke længere at sætte et separat DK-klistermærke på bilen, når du kører i EU-lande, Norge, Island eller Liechtenstein. Kører du i andre lande, skal du stadig have nationalitetsmærke på bilen, uanset hvilken type nummerplade du har. På SKATs hjemmeside ( kan du se de forskellige variationer af nummerpladerne. 2

3 Har din virksomhed den rette form? Uanset om du driver virksomhed som selskab eller som personligt ejet, er det altid en god ide at overveje, om din eksisterende virksomhedsform er optimal for dine forretningsaktiviteter, eller om en alternativ form vil være bedre. Den nye selskabslov og forårets skattepakke indeholder vigtige ændringer, som du bør inddrage i dine overvejelser. Din virksomhedsform skal være gearet til den forretning, som du driver i dag, men også være optimal i forhold til din virksomheds udvikling og fremtid. Hvad er dine tanker om din virksomheds fremtid? Der findes en række virksomhedsformer at vælge mellem som erhvervsdrivende. De mest anvendte er: Personlig virksomhed Personlig virksomhed i virksomhedsordningen Interessentskab, I/S Anpartsselskab, ApS Aktieselskab, A/S. Lovgivningen giver mulighed for forskellige selskabsstrukturer. Eksempelvis kan du have både et driftsselskab og et holdingselskab. Ingen virksomhedsform er på forhånd den rigtige. Hvad der passer dig, må vurderes individuelt ud fra din situation og skal hænge sammen med arten og omfanget af de forretningsaktiviteter, som du beskæftiger dig med. Du skal især tænke på din risikovillighed (vil du investere og risikere din egen formue), skat (besparelse og udskydelse) og generationsskifte. Dette skal kombineres med de tanker, som du har om virksomhedens udvikling på sigt. Udnyt muligheden for at tage et statusmøde med din revisor Det er en god ide at få en snak med din revisor om, hvilken betydning den nye selskabslov og de nye skatteregler har for din virksomhed. Derved kan du sikre dig, at du har den optimale virksomhedsform. I kan blandt andet drøfte følgende: Er din nuværende virksomhedsform den rette i forhold til den virksomhed, som du driver i dag, og matcher formen fremtidsplanerne for din virksomhed? Det gælder form, indhold, fleksibilitet og optimering af indtjening, afkast og udbytte. Juridiske, driftsøkonomiske, skattemæssige og ledelsesmæssige forhold skal altid indgå ved valg af virksomhedsform. Den nye skattereform har eksempelvis betydning for de skattemæssige aspekter. Hvordan kan du optimere din virksomhed i forhold til denne? Hvad er formålet med din virksomhed, og hvilken fase befinder den sig i? Hvordan vil du selv beskrive din virksomheds udviklingsstade her og nu; opstartsfasen, modning, vækst, konsolidering, ekspansion eller eventuelt nedjustering/ tilpasning? Hvad er din intention? Hvad er dine ønsker og målsætninger omkring vækst, indtjening og privatformue for de kommende år? Står du for at skulle afvikle virksomheden, gennemføre et generationsskifte, eventuelt købe en anden virksomhed, fusionere eller andet? De nye selskabsregler har eksempelvis smidiggjort mulighederne for generationsskifte gennem nye regler for selvfinansiering ved køb af virksomheder. Skal virksomheden ejes og drives af dig alene eller i ejerskab/lederskab sammen med andre? Hvad er dine forventninger til virksomhedens kapitalgrundlag, finansiering samt generering af cash flow, formue og egenkapital? De nye regler for selskaber gør det eksempelvis muligt at stifte et anpartsselskab med et kapitalgrundlag på kun kroner. Ønsker du fleksibilitet i forhold til virksomhedens fremtidige udvikling, køb, salg, fusion, generationsskifte og lignende? Hvis du skal tilpasse din virksomhed til en ny virksomhedsform, kan du sammen med din revisor fastlægge en køreplan for, hvad der skal gøres af hvem, samt hvordan og hvornår dette skal ske. Når du har sikkerhed for, at du driver din virksomhed i den rigtige form, hvad angår skat og jura, kan du bedre koncentrere dig om din forretning og dens udvikling. 3

4 Nytårstip: Sidste chance for ratepension uden loft 2009 er sidste år, hvor du kan sætte ubegrænsede midler ind på din ratepension. For indkomståret 2010 og frem gælder nye regler, som sætter grænser for, hvor meget du årligt kan overføre til ordningen. Reglerne for lønmodtagere adskiller sig fra reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende. Lønmodtagere Den nye skattereform indfører fra 2010 et loft over fradrag for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter. Loftet udgør kroner årligt. Dette beløb vil for lønmodtagere være kroner, da arbejdsmarkedsbidraget på otte procent skal trækkes fra. Loftet gælder både privattegnede og arbejdsgiveradministrerede ordninger. 30. december 2009 er sidste chance for at indbetale uden loft. Du bør derfor overveje, om du skal foretage ekstraordinære indbetalinger før udgangen af 2009, især hvis du betaler topskat. Til næste år nedsættes topskatten permanent med 7,5 procentpoint og falder fra 59 procent til 51,5 procent bliver altså sidste år, hvor fradrag for pensionsindbetalinger har en skatteværdi på op til 59 procent. Ubegrænset fradrag for indbetaling til ratepension i 2009 gælder dog kun arbejdsgiverordninger. Ønsker du at indbetale privat, er du i 2009 begrænset af det eksisterende loft på kroner. Hvis du som hovedanpartshaver er ansat i dit eget selskab, kan du også udnytte muligheden for indbetalinger til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning uden loft inden udgangen af Det gælder, selvom dit selskab allerede har foretaget indbetalinger tidligere på året. Et selskab med regnskabsafslutning eksempelvis 30. juni er allerede nu i gang med indkomståret 2010, men det forhindrer ikke selskabet i at foretage yderligere indbetalinger til ratepensioner. Selvstændige Selvstændigt erhvervsdrivende bliver også omfattet af fradragsloftet på kroner, men får en frist på fem år med mulighed for fradrag efter 30 procent-reglen. Med denne regel kan du som selvstændigt erhvervsdrivende fratrække indbetalinger til ratepension (eller ophørende livrente), hvis indbetalingen ikke overstiger 30 procent af årets overskud før renter. Denne regel gælder frem til indkomståret Fra indkomståret 2015 lukker den særlige overgangsordning for selvstændige, og du vil stå på lige fod med lønmodtagere. Eksempel Som selvstændig har du ud over fradrag for indskud af op til 30 procent af overskuddet fra din virksomhed mulighed for at få fradrag for yderligere kroner. Den mulighed er til stede, hvis du samtidig er lønmodtager. Et sådant indskud på yderligere kroner skal ske via en arbejdsgiveradministreret ordning. Hvis du både er selvstændig og lønmodtager, kan du altså udnytte et fradrag på 30 procent af overskuddet fra din virksomhed, samtidig med at du udnytter lønmodtager-loftet på kroner. Hvis du som selvstændig indbetaler for meget Hvis du som selvstændig i 2009 indbetaler eksempelvis kroner på en ratepension i forventning om, at dit overskud før renter bliver mindst kroner, og det senere viser sig, at det Landmand Svendsen er selvstændigt erhvervsdrivende og opnår i 2010 et overskud på kroner før renter i forbindelse med driften af gården. Svendsen glæder sig over de gode tider og vælger at indbetale kroner på en privattegnet ratepension. Dette beløb svarer nøjagtig til 30 procent af landbrugets overskud. Ved siden af at passe gården supplerer Svendsen sin indtægt. Han hjælper til på den lokale maskinstation. Svendsen beder maskinstationen om at indbetale kroner på en arbejdsgiveradministreret ratepension. Herved udnytter gårdmanden muligheden for både at have fradrag som selvstændigt erhvervsdrivende og som lønmodtager. 4

5 ikke er gået så godt, som du forventede, får du ikke fradrag for beløb over 30 procent af overskuddet. Regeringen har set problemet og har i oktober fremsat et lovforslag, der indebærer, at du kan få det overskydende, ikke-fradragsberettigede beløb tilbagebetalt uden afgift. Når Folketinget vedtager dette lovforslag, behøver du ikke af forsigtighedsårsager indbetale mindre end 30 procent af dit forventede overskud. Livrenter uden fradragsloft Livsvarige livrenter er friholdt fra fradragsloftet. En livsvarig livrente sikrer dig en ydelse, så længe du lever. Livrenter overføres som udgangspunkt ikke til de efterladte, medmindre du tegner en forsikring på ægtefælle eller dine børn. Som lønmodtager kan du med en arbejdsgiveradministreret ordning indbetale ubegrænsede midler. Disse indbetalinger til livsvarig livrente tæller ikke med i fradragsloftet på de kroner. Som selvstændig kan du også vælge at oprette en livsvarig livrente som supplement til en ratepension efter 30 procent-ordningen, men da der er tale om en privattegnet ordning, vil du stadig være begrænset af, at fradraget skal fordeles over ti år. Ophævelse af karensperioden for udbetaling af ratepensioner Efter de tidligere regler kunne du tidligst starte udbetalinger fra en ratepension fem år efter, at policen var oprettet. Med indførelsen af fradragsloftet er dette krav ophævet fra og med 1. juli Dette gælder dog ikke, hvis ratepensionen er oprettet som led i en ophørspension for en selvstændigt erhvervsdrivende. De nye regler for multimediebeskatning giver mulighed for at indgå bruttolønsordninger for alle de medier, som er omfattet af definitionen. Loven kræver, at lønnedgangen strækker sig over mindst 12 måneder. Multimedieskatten indebærer, at du bliver beskattet af kroner oven i din løn. De nye beskatningsregler for multimedier udvider bruttolønsordningen i forhold til i dag. I dag gælder skattefrihed for hjemmecomputer og adgang til fradrag ikke, hvis medarbejderen ved reduktion i sin bruttoløn har kompenseret arbejdsgiveren for at få stillet udstyret til rådighed. I dag medregnes et beløb svarende til 50 procent af udstyrets nypris ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det eller de indkomstår, hvor udstyret er til rådighed. Ved indførelse af multimediebeskatningen i 2010 ophører denne beskatning. De nye regler gør det nemmere for virksomheder at administrere ordningerne. Dog gælder særlige overgangsregler for hjemmecomputerordninger indgået inden 20. marts 2009, således at disse ordninger først omfattes af multimedieskatten i En tilsvarende regel gælder ikke ordninger indgået fra 20. marts til 31. december De nye bestemmelser giver mulighed for, at en medarbejder eksempelvis får stillet hjemmecomputer, netværksforbindelser og udstyr til rådighed for kroner. De første kroner kunne eksempelvis blive betalt af arbejdsgiver for at dække det arbejdsmæssige behov, mens der kan laves bruttotræk på de sidste kroner. Medarbejderens udgift vil i eksemplet være multimedieskatten plus lønnedgangen efter skat. Der vil ikke være krav om, at ordningen løber i 36 måneder som tidligere, men i stedet bare 12 måneder. Det giver mulighed for at kunne udskifte computer og udstyr hvert år. Ordningen giver mulighed for at udskifte eller erhverve en eller flere computere hvert år. Mulighed for nye computere hvert år Flere mobiltelefoner Ifølge de gældende regler kan du modregne alle telefonudgifter i din husstand i beskatningsgrundlaget for fri telefon. Denne mulighed ophører fra og med 1. januar 2010, hvor man indfører den nye multimedieskat. Multimedieskatten dækker både bredbånd, computer og telefonudgifter, men den dækker ikke, hvis dit firma også betaler telefonudgifter for mere end en mobiltelefon i din husstand. Hvis firmaet stiller mobiltelefon til rådighed for din ægtefælle, samlever eller børn, må du regne med, at værdien heraf bliver særskilt beskattet. 5

6 Salg af aktier før lukketid De nye skatteregler medfører, at du årligt skal opgøre kursværdien af de porteføljeaktier, som dit selskab ejer. Den opgjorte kursværdi skal bruges til at beregne, om du årligt skal trække et tab fra, eller om du skal betale skat af en øget værdi. Dette gælder, selv om aktierne ikke er solgt. I visse tilfælde kan du med fordel sælge tabsgivende aktier før nytår. Til gengæld for afskaffelsen af treårsreglen indføres en beskatning af dit selskabs beholdning af porteføljeaktier - altså aktier, hvor dit selskab ejer under 10 pct. Denne beskatning hedder lagerbeskatning og indebærer, at dit selskab hvert år skal opgøre kurstab eller kursgevinster på aktier, uanset om de er solgt. I opgangstider kan det føles urimeligt, at dit selskab skal betale skat af gevinster, som du ikke har realiseret. På den anden side er det en stor fordel, at kurstab på porteføljeaktier kan fratrækkes direkte i dit selskabs øvrige indkomst, selv om aktierne ikke er solgt. Tidligere kunne disse kun bruges til modregning i tilsvarende gevinster på aktier ejet under tre år. Overgangsregler - nettokurstabssaldoen For at sikre, at selskaber ved overgang til lagerbeskatning ikke bliver beskattet af gevinster, når der tidligere har været tab, skal aktionærer opgøre en nettokurstabssaldo ved starten af indkomståret Denne saldo beregner du som forskellen på den faktiske købesum af aktierne og værdien af alle selskabets porteføljeaktier ved overgangen til lagerbeskatning. Gevinster og tab lægges sammen, og du beregner derved en saldo. Hvis saldoen er positiv, er det et udtryk for, at dit selskab samlet set har større gevinster end tab ved udgangen af indkomståret Hvis saldoen er negativ, er det udtryk for, at de samlede opgjorte tab overstiger de samlede gevinster. Dit selskab kan så fremføre den negative nettokurstabssaldo i fremtidig lagerbeskatning. Nettokurstabssaldoen kan fremføres evigt i dit selskab, også selvom du får gevinst på andre aktier end på dem, som du havde i din beholdning ved overgangen til lagerbeskatning. Tab på aktier ejet under tre år Hvis dit selskab realiserer et tab på porteføljeaktier ejet under tre år før overgangen til indkomståret 2010, kan du parkere dette tab på en særlig tabskonto, uanset om din nettokurstabssaldo i øvrigt er positiv eller negativ. Tabet kan du så modregne i fremtidig lagerbeskatning, og det kan således være guld værd. 6

7 Eksempel Dit selskab har købt aktier i Danske Bank i 2008 for 200. De har p.t. en værdi på 130. Altså et tab på aktier ejet under tre år på 70. Dit selskab købte i 2005 aktier i Vestas for 230. De er nu steget til 300. Altså gevinst på aktier ejet over tre år på 70. Du opgør nu nettokurstabssaldoen og konstaterer, at den går i 0. Hvis du ikke gør noget før nytår, har du altså ikke noget tab at fremføre. Hvis du derimod sælger aktierne i Danske Bank nu, kan du konstatere et tab på 70. Dette tab på 70 bliver godskrevet din særlige tabskonto, som du kan bruge til modregning i fremtidig lagerbeskatning eller ved fortjeneste på solgte aktier. Du bør derfor sammen med din revisor vurdere, om du skal sælge aktier ejet under tre år med tab, inden indkomståret 2009 udløber. For mange selskaber er løbet allerede kørt. Men for selskaber, hvis regnskabsår følger kalenderåret, sker overgangen til indkomståret først ved årsskiftet. Hvis du har et selskab med status 31/12, kan du altså stadig nå at skabe en særlig tabskonto ved at sælge aktier ejet under tre år. Udarbejd derfor en foreløbig opgørelse af dit selskabs nettokurstabssaldo sammen med din revisor. Sammenlign dernæst nettokurstabssaldoen med tab på aktier ejet under tre år. Hvis nettokurstabssaldoen er større end tab på aktier ejet under tre år, er det ikke umiddelbart nogen god idé at sælge aktierne ejet under tre år. Det vil blot reducere den generelle nettokurstabssaldo tilsvarende. Omvendt, hvis dit tab på aktier ejet under tre år overstiger den generelle nettokurstabssaldo. Her er det en oplagt fordel at sælge aktier ejet under tre år, som der er tab på. Ny revisor hvad så? Når et selskab skifter revisor, skal selskabets ledelse anmelde skiftet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette skal ske senest to uger efter beslutningen. Hvis revisorskiftet sker inden den ordinære generalforsamling, og derfor inden valgperioden er udløbet, skal selskabets ledelse endvidere give en skriftlig, fyldestgørende forklaring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. En revisor, som generalforsamlingen har valgt, kan nemlig kun afsættes før valgperiodens udløb, hvis der er en god grund. Revisoren har samtidig pligt til at indberette sin fratræden og årsagen hertil over for Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Reglerne er blandt andet med til at sikre, at der altid er en lovpligtig revisor i selskabet. 7

8 Vigtige datoer December 1: Moms (store) (oktober), moms (mellemstore) (3. kvartal) 7: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) (november) 16: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+ mellemstore) (november) 28: Moms (store) (november) 30: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) (december), anmelde tilbagebetaling af for meget indbetalt skat, tegning af livs- og pensionsordninger. Januar 15: Lønsumsafgift 18: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), FerieKonto 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige 25: Moms (store) 29: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Februar 8: ATP 10: Moms (mellem), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 22: B-skat + AM-bidrag selvstændige 25: Moms (store) 26: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Marts 1: Moms (små) 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 22: B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoselskabsskat 25: Moms (store) 31: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2009 Max. pr. dag: 725 kr. Sygedagpenge 2009 Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. 6. marts ,00 pct. 16. januar ,75 pct. 5. december ,50 pct. 7. november ,00 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 1,90 kr. Over 100 km: 0,95 kr. Kørselsgodtgørelse 2009 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km Se samlet skema over nye frister på 3,56 kr. 1,90 kr. 0,40 kr. Rejsegodtgørelse 2009 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2009 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kroner Mindsterenten 1. juli december pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks Oktober ,7 September ,6 August ,6 Juli ,3 Juni ,8 Maj ,5 April ,1 Marts ,1 Februar ,7 Januar ,5 December ,8 November ,2 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives på 15. år af RevisorRådgivning, som er en del af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Adm. direktør, registreret revisor, Henrik Brusgaard (redaktør), cand.jur. Tommy Jensen, cand.jur. Mads Grønnegaard, skatterevisor Peter Nielsen, cand.merc.aud. Robert Fosbo, cand.merc.aud., registreret revisor Michael Friborg Madsen, cand.merc.aud. Jan Brødsgaard, cand.merc., international konsulent Henrik Carmel, statautoriseret revisor Kim Larsen, statsautoriseret revisor Claus Pio, cand.comm., journalist Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem/seks gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 8. november Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 Grovboller og Generationsskifte Pensioner 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 hhp@hulgaardadvokater.dkdk Forårspakken - pensioner Forårspakken omlægning

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere