RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA"

Transkript

1 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej Hellerup Tlf Fax RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal Hvis du ikke har lagt en plan for dit generationsskifte, er du ikke alene. En ny undersøgelse fra Foreningen Registrerede Revisorer FRR viser, at kun 16 procent af indehaverne af små og mellemstore virksomheder, der står over for et ejer- eller generationsskifte inden for de næste fem år, har lagt en plan for, hvordan det skal foregå. Det er imidlertid meget afgørende for, om du opnår et succesfuldt generationsskifte, at du planlægger og forbereder det i god tid. Erfaringer viser, at det vil være meget risikabelt, hvis du alene fokuserer på den transaktion, der ligger ude i fremtiden. Det er derimod en god ide, at du i årene inden et eventuelt salg eller overdragelse til et familiemedlem overvejer, hvordan du kan gøre din virksomhed rentabel og attraktiv, og at du tager stilling til, hvad du gerne vil opnå både økonomisk og personligt med et salg. Du skal endvidere overveje, hvordan dit ejer- eller generationsskifte konkret kan gennemføres. Det er en god ide, at du nu sætter dig sammen med din revisor og lægger en plan for processen frem mod dit generationsskifte. FAKTA Skal virksomheden sælges, når pensionsalderen nærmer sig? Eller skal den føres videre af et familiemedlem eller anden partner? Og hvordan skal dette ejer- eller generationsskifte foregå? Disse spørgsmål er relevante for indehavere af mange af landets små og mellemstore virksomheder. Men det er kun et fåtal af dem, der reelt har stillet sig disse spørgsmål og lagt en plan for, hvordan et ejer- eller generationsskifte skal foregå. Det viser svarene fra FRR s ekspertpanel: For hvor stor en procentdel af dine kunder er et ejer- eller generationsskifte relevant inden for de næste fem år? Gennemsnit 20,5 procent Hvor mange procent af dine kunder, for hvem det er relevant inden for de næste fem år, har en plan for ejer- eller generationsskifte liggende? Gennemsnit 15,8 procent

2 Udsat indberetningsfrist for multimedieskat Multimediebeskatning Hvis du endnu ikke har fået styr på, hvilke af dine medarbejdere der er omfattet af multimediebeskatningen, er her godt nyt, hvad angår indberetning af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til SKAT. I erkendelse af, at mange virksomheder i opstarten af 2010 ikke var helt afklaret om konsekvenserne af denne nye skat, har Skatteministeriet meddelt, at du nu kan vente med at foretage indberetningen til april Oprindelig skulle indberetningen være foretaget fra og med januar 2010, men du kan altså vente til april 2010 med at foretage en samlet indberetning for januar, februar, marts og april Indberetningen vil derfor være med tilbagevirkende kraft for de første måneder af Gælder også andre personalegoder Ud over den forlængede frist for indberetning af multimediebeskatning har Skatteministeriet også givet mulighed for udskydelse af indberetning af personalegoder, fri bil, kost og logi. Her gælder de samme frister som for multimediebeskatning. Udskydelsen af indberetningen til SKAT vedrører også indbetalingen af den A-skat og det arbejdsmarkedsbidrag, der knytter sig til det indberettede. Husk ejerafgiften ved skatteværdiberegning af fri bil I forbindelse med at skattereformen trådte i kraft for indkomståret 2010, skal du være opmærksom på, at der nu er indført en regel om, at beskatningsgrundlaget for fri bil skal forøges med den ejerafgift, der knytter sig til bilen. Reglen gælder fra og med indkomståret EKSEMPEL En arbejdsgiver har i december 2008 anskaffet en ny bil til kroner. Bilen stilles til rådighed for privat benyttelse for en medarbejder eller til ham selv, hvis han ejer virksomheden. For indkomståret 2010 skal den skattepligtige værdi af den fri bil opgøres således: 25 procent af kroner kroner 20 procent af kroner kroner Helårlig ejerafgift kroner Skattepligtigt beløb kroner Da bilen i 2011 har været ejet i mere end tre år, skal nyvognsprisen nedsættes til 75% af den oprindelige værdi. Den regulerede nyvognspris udgør herefter 75% af kr. nemlig kr. Beskatning af fri bil i 2011 bliver herefter: 25 procent af kroner kroner 20 procent af kroner kroner Helårlig ejerafgift kroner Skattepligtigt beløb kroner De grundlæggende regler for beregning af værdien af fri bil er ikke ændret i forhold til tidligere års beregningsmodel. Det nye består udelukkende i, at værdien skal forhøjes med den ejerafgift, der knytter sig til bilen. Er du topskatteyder, betyder det viste eksempel, at du skal betale kroner yderligere i skat som konsekvens af, at ejerafgiften fremover skal tillægges beskatningsgrundlaget vedrørende fri bil. Så jo højere ejerafgift, der knytter sig til bilen, jo højere bliver beskatningsgrundlaget vedrørende den fri bil. 2

3 Optimer din likviditet Hvis din likviditet er stram, skal du arbejde målrettet på at få en optimal styring af din virksomheds aktiviteter. Stort set alle aktiviteter binder i mere eller mindre grad likvider, så du bør foretage en vurdering af, hvad der reelt er behov for i din virksomhed. I krisetider kan det være en god idé, at du midlertidigt fokuserer mere på pengestrømme end på indtjening. Først og fremmest skal du analysere, hvad årsagen til den stramme likviditet i din virksomhed er. Herefter kan du vurdere, hvilke muligheder du har for at forbedre den aktuelle likviditetssituation. Vær realistisk i forventningerne til din virksomheds indtjening på kort sigt. Et godt overblik er afgørende for at komme igennem en periode med stram likviditet. Kontakt og fortæl hurtigst muligt både din bank og din revisor, hvis dit likviditetsbehov akut stiger. Herefter kan I sammen lægge en plan. Likviditetsforbedrende tiltag Det kan være en god ide at nedbringe varelagre og sælge det ud, som ikke er kurant, selvom prisen er lav. Sørg i øvrigt for at tilpasse lagerbeholdningen til din virksomheds aktuelle aktivitetsniveau. Overvej, om belåning af dit varelager og/eller dine debitorer ved brug af virksomhedspant er en mulighed for at øge finansieringen i banken. Forsøg at nedbringe din pengebinding i debitorer ved at gøre kredittiderne kortere, eller tilbyd dine kunder en fornuftig rabat mod, at de betaler kontant. Undgå at betale dine kreditorer før tid og forsøg at opnå bedst mulige kreditbetingelser hos dine leverandører, eventuelt via køb med ejendomsforbehold. Overvej, om dine leverandører kan bevare ejerskabet til deres varer længst muligt i form af konsignationsvarer, hvor du først betaler dine leverandører, når varerne er solgt til dine kunder. Undersøg, om du kan indgå aftaler med dine leverandører, hvor du først får varerne leveret, så snart du selv har solgt varerne. Indfør et midlertidigt udgifts- og investeringsstop og overvej, om du kan 3 sælge aktiver for at fremskaffe likviditet, eventuelt via en sale og leaseback-aftale, hvor du sælger nogle af dine aktiver til et leasingfirma og herefter betaler for brugen af aktiverne på månedsbasis via en lejeaftale. Nye nødvendige aktiver bør du så vidt muligt lease for at mindske likviditetstrækket. FAKTA Dansk Erhverv har netop udgivet virksomhedsguiden Likviditetsstyring i forhold til kunder, leverandører og SKAT. Guiden kan gratis downloades på internetadressen: Klik på menupunktet Kom igennem krisen.

4 Tre former for personlig Den økonomiske krise har ramt hårdt i mange selskaber. Faldende egenkapital og underskud i virksomhedens drift kan gøre banken urolig. Du har måske oplevet, at banken stiller krav om, at du som hovedaktionær personligt skal træde til og støtte dit selskab, hvis du skal opretholde eller udvide låntagningen i selskabet. Du har forskellige muligheder for at yde økonomisk støtte til virksomheden. Du skal være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser af de enkelte muligheder. Støtte til dit selskab kan typisk ske på tre måder: 1) Ved at du kautionerer for selskabets gæld 2) Ved at du låner penge til selskabet 3) Ved at du gennemfører en kapitaludvidelse i selskabet. Her følger hovedtrækkene i de skattemæssige konsekvenser af disse tre støttemuligheder. Kaution for selskabets gæld Hvis du stiller kaution, har dette ingen skattemæssige konsekvenser for dig eller dit selskab. Du har ret og pligt til at kræve, at dit selskab betaler en præmie for kautionen. Præmien er skattepligtig for dig som kapitalindkomst. Det kan være en fordel, hvis du i forvejen har negativ kapitalindkomst, eksempelvis i form af renteudgifter, fordi kautionspræmien kun beskattes med 33 procent. punkt mulighed for at beskatte dig af en fiktiv rente - altså en rente, som SKAT skønner er passende. Det er derfor en god idé, at du sørger for at kræve en passende rente af lånet. En rente svarende til diskontoen + fire procent accepterer SKAT i mange tilfælde. Hvis selskabet går konkurs, har du som udgangspunkt ikke fradrag for tabet. Hvis der er tale om et lån i fremmed valuta - eksempelvis euro, vil du dog kunne fradrage tabet, men kun hvis du ejer under 25 procent af aktierne i selskabet. Aktier ejet af dine nærtstående medregnes i den vurdering. Hvis kautionen på et tidspunkt bliver aktuel, vil du få et regreskrav mod selskabet. Ofte kan dette krav ikke indfries og ender derfor typisk med et tab. Et sådant tab kan ikke trækkes fra i din skattepligtige indkomst. Det gælder, uanset om der er tale om kaution for gæld i danske kroner eller i fremmed valuta. Lån til selskabet Hvis du låner penge til dit selskab, skal lånet forrentes. Hvis du ikke sørger for, at lånet forrentes, har SKAT som udgangs- Hvis dit selskab kommer helskindet gennem den økonomiske krise, kan lånet tilbagebetales igen. Tilbagebetaling af lånet vil ikke have skattemæssige konsekvenser for hverken selskabet eller dig. Kapitaludvidelse i selskabet Hvis du forhøjer kapitalen i selskabet ved kontant indskud, får du for de nye aktier en skattemæssig anskaffelsessum, som svarer til det indskudte beløb. Hvis selskabet senere går konkurs, eller du sælger aktierne, får du derfor fradrag for tabet. Skatteværdien af aktietabet vil udgøre op til 42 procent. Hvis dit selskab er insolvent på tidspunktet for kapitaludvidelsen, og provenuet fra udvidelsen bruges til at indfri gæld 4

5 støtte til din virksomhed Kontakt din revisor, hvis du er i tvivl om, hvilken model du skal anvende. Bed din revisor om at hjælpe dig med dokumenterne. til dig eller til at indfri gæld, som du har kautioneret for, skal du være opmærksom på to uheldige konsekvenser: Anskaffelsessummen nedsættes, og underskuddet i selskabet reduceres. Kapitaludvidelsen kan også ske ved apportindskud af eksempelvis en bil, en ejendom eller værdipapirer. Et sådant indskud kan derfor være en mulighed for at støtte dit selskab. Hvilken model skal du vælge? Hvis dit selskab normalt er velpolstret, og der alene er tale om en kortvarig likviditetskrise, vil kaution eller et pengeudlån ofte være at foretrække. Det skyldes, at det er nemt at afvikle kautionen eller lånet, når dit selskabs økonomiske forhold er normaliseret igen. Hvis du skønner, at der ikke bare er tale om en kortvarig likviditetskrise, kan det være en fordel at vælge en kapitaludvidelse i stedet for, da du så får mulighed for at fratrække aktietabet, hvis selskabet går konkurs. Pas på negativ anskaffelsessum! Måske er du en af dem, der har omdannet din virksomhed til et selskab efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. I mange tilfælde har virksomhedsomdannelse medført, at den skattemæssige anskaffelsessum på anparterne er negativ. Hvis dit selskab går konkurs, vil du ud over tab af selskab opleve et skattesmæk i form af, at den negative anskaffelsessum kommer til beskatning. Beskatning af negativ anskaffelsessum kan udskydes, hvis du i tide har foretaget en aktieombytning, der blandt andet indebærer den fordel, at den negative anskaffelsessum overføres til holdingselskabet. Kontakt din revisor, hvis det er relevant. 5

6 Spar moms ved fællesregistrering af dine selskaber Kontakt din revisor, hvis du synes, at fællesregistrering kunne være interessant for dig Holdingselskaber kan nu blive fællesregistreret for moms med deres datterselskaber, uanset om holdingselskabet har momspligtig aktivitet eller ej. Det giver blandt andet mulighed for at opnå fuld fradragsret for moms på revisorhonorar. Efter en nyere ændring af momsloven kan et holdingselskab blive fællesregistreret med sine datterselskaber. Det gælder, selvom holdingselskabet ikke er momspligtigt, men kun har til formål at eje aktier eller anparter i datterselskabet, altså selvom det er et rent holdingselskab. Det er en betingelse for fællesregistreringen, at holdingselskabet ejer alle aktierne eller anparterne i datterselskabet. Tidligere kunne rene holdingselskaber ikke blive fællesregistreret med sine datterselskaber, idet det var en betingelse for at kunne blive fællesregistreret, at holdingselskabet også selv havde aktiviteter omfattet af momsloven. Fordele ved momsmæssig fællesregistrering En fællesregistrering betyder, at de selskaber, der er omfattet af fællesregistreringen, momsmæssigt anses som en samlet virksomhed. Transaktioner mellem de selskaber, der er omfattet af fællesregistreringen, behandles som transaktioner mellem forskellige afdelinger inden for samme selskab. Det giver den fordel, at man kan se bort fra moms på alle de interne transaktioner mellem de selskaber, som er omfattet af fællesregistreringen. En anden væsentlig fordel ved fællesregistreringen er, at udgifter afholdt af holdingselskabet bliver fradragsberet- 6 tigede i momsregnskabet. Den fælles registrering giver derfor blandt andet mulighed for at opnå fuld fradragsret for moms på revisorhonorar. Ulempen ved fællesregistrering Ulempen ved momsmæssig fællesregistrering er, at den udløser solidarisk hæftelse for momsen. Hvis du fællesregistrerer dit holdingselskab med et eller flere af datterselskaberne, kommer holdingselskabet altså til at hæfte for eventuel momsgæld i de datterselskaber, der er omfattet af fællesregistreringen. Den solidariske hæftelse ved fællesregistreringen gælder dog kun momsgæld til SKAT og ikke andre kreditorer.

7 Legitimation, tak For at komme hvidvask og terrorfinansiering til livs har alle lande i EU og OECD i løbet af de seneste år indført regler, der medfører, at pengeinstitutter, advokater, revisorer og andre har fået nye opgaver over for deres kunder. Kontrolopgaverne skal sikre, at hvidvask af sorte penge ikke finder sted, ligesom betaling af eksempelvis terrorvåben skal imødegås. Revisorer har adgang til kundernes regnskabsmateriale, og det er derfor kun naturligt, at samfundet beder revisorer indberette, hvis mistænkelige forhold i så henseende finder sted. I den sam- menhæng skal revisorer undersøge mistænkelige pengeoverførsler, herunder betaling med store kontantbeløb, og revisorer skal sikre sig, at kunderne ikke holder ejerskabet af selskaber hemmeligt for at hvidvaske penge. Selvom du og din revisor kender hinanden godt, skal din revisor sikre sig, at du er den, som du udgiver dig for at være. Det er særligt vigtigt, hvis du er ny kunde. Derfor vil din revisor måske bede om oplysninger om dig, eksempelvis i form af billedlegitimation eller anden legitimation. Hvis din revisor beder dig om at se eller tage en fotokopi af dit sy- gesikringsbevis eller dit kørekort, er det derfor som et led i disse bestræbelser. Din revisor har sædvanligvis tavshedspligt, men det gælder ikke ved hvidvask og økonomisk kriminalitet. Hvis en revisor opdager hvidvask eller forsøg på hvidvask, skal det oplyses til bagmandspolitiets særlige hvidvaskningssekretariat. Som led i hvidvaskreglerne skal din revisor opbevare dokumentationen i fem år efter, at kundeforholdet er ophørt. Ændret revisionspåtegning Næste gang din revisor forsyner dit selskabs regnskab med en revisionspåtegning, vil påtegningen se lidt anderledes ud. Ledelsesberetningen skal ikke længere revideres. Tidligere udtrykte revisionspåtegningen, om årsrapporten gav et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Men for fremtiden vil revisionspåtegningen udtrykke, om årsregnskabet giver et retvisende billede. Revisoren skal med andre ord fremover revidere årsregnskabet men ikke en eventuel ledelsesberetning, da ledelsesberetningen ikke indgår som en del af årsregnskabet. Der skal kun udarbejdes ledelsesberetning under særlige omstændigheder, eller hvis ledelsen selv ønsker det. Hvis der er en ledelsesberetning, skal revisoren i stedet udtale sig om, hvorvidt der er overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet. Revisoren giver udtalelsen sidst i revisionspåtegningen. Du kan dog vælge, at din revisor også skal revidere ledelsesberetningen. I disse tilfælde skal revisionspåtegningen ikke indeholde den særlige udtalelse. Der sker også små ændringer i de erklæringer om review, som revisorer ofte giver på regnskaberne i personligt ejede virksomheder og selskaber uden revision. Tal eventuelt med din revisor om disse. 7

8 Vigtige datoer 2010 Marts 1: Moms (små) 12: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - februar) 22: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - februar), B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoselskabsskat 25: Moms (store) April 12: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - marts), FerieKonto 15: Lønsumsafgift 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige 22: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - marts), 26: Moms (store) Maj 2: Fortrykt selvangivelse (lønmodtagere) 7: ATP 10: Moms (mellem) 12: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - april) 14: Etableringskonto 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige 25: Moms (store), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - april) Juni 14: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - maj) 22: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - maj) 25: Moms (store) Godt at vide Dagpenge 2010 Max. pr. dag: 752 kr. Sygedagpenge 2010 Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. 6. marts ,00 pct. 16. januar ,75 pct. 5. december ,50 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km km 1,90 kr. Over 100 km 0,95 kr. Kørselsgodtgørelse 2010 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km Se samlet skema over nye frister på 3,56 kr. 1,90 kr. 0,48 kr. Rejsegodtgørelse 2010 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2010 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kroner Mindsterenten 1. januar juni pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks 2009 December ,2 November ,7 Oktober ,7 September ,6 August ,6 Juli ,3 Juni ,8 Maj ,5 April ,1 Marts ,1 Februar ,7 Januar ,5 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives på 15. år af RevisorRådgivning, som er en del af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Adm. direktør, registreret revisor, Henrik Brusgaard (redaktør), cand.jur. Tommy Jensen, cand.jur. Mads Grønnegaard, skatterevisor Peter Nielsen, cand.merc.aud. Robert Fosbo, cand.merc.aud., registreret revisor Michael Friborg Madsen, cand.merc.aud. Jan Brødsgaard, cand.merc., international konsulent Henrik Carmel, statautoriseret revisor Kim Larsen, statsautoriseret revisor Claus Pio, cand.comm., journalist Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem/seks gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 29. januar Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Tiderne skifter. RevisorInformerer. Kundemagasin fra din revisor. Temanummer 2010

Tiderne skifter. RevisorInformerer. Kundemagasin fra din revisor. Temanummer 2010 Temanummer 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Tiderne skifter Efter mange år med en økonomisk udvikling i fuldt firspring begyndte finanseksperterne i løbet af 2007 at snakke om, at økonomien

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere