RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008"

Transkript

1 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse på din beslutning. Kort før sommerferien opsagde Danmark aftalerne om dobbeltbeskatning med Spanien og Frankrig. Disse overenskomster fastlægger nationaliteten på den statskasse, som udlandsdanskere skal lægge deres skattekroner i. Opsigelsen gælder fra den 1. januar 2009 og indgår som led i de nye pensionsregler, hvorefter Danmark i en række lande beskatter pensionsudbetalinger, der kommer fra Danmark. Opsigelsen betyder, at personer, der i fremtiden flytter til Spanien eller Frankrig, skal betale skat af såvel privattegnede som offentlige pensioner i Danmark, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. De nye regler har desuden betydning for beskatning af udbytter, renter og kapitalgevinster samt franske ejendomme.

2 To vigtige skæringsdatoer Personer, som senest den 28. november 2007 flyttede til Frankrig eller Spanien, og som senest den 31. januar 2008 begyndte at modtage offentlige eller privattegnede pensioner, får lov til at opretholde deres skattemæssige status vedrørende udbetaling af pensioner fra Danmark. Disse personer skal fortsat betale skat i opholdslandet. Franske ejendomme bliver dyrere Køber du fast ejendom i Frankrig (men ikke Spanien) betyder opsigelsen, at du skal betale dansk ejendomsværdiskat af ejendommen. Dette udgør en væsentlig skærpelse i forhold til den tidligere aftale mellem Frankrig og Danmark, hvor den danske stat ikke kunne opkræve ejendomsværdiskat. En overgangsregel for personer hjemmehørende i Danmark, og som den 28. november 2007 ejede fast ejendom i Frankrig, sikrer, at personerne ikke skal betale ejendomsværdiskat til Danmark, så længe de betaler skat i Danmark. Gælder også renter og udbytter De nye regler medfører tillige en skærpet beskatning af renter og udbytter, idet modtageren også her skal betale skat efter danske regler. For udbytter betyder dette eksempelvis en beskatning på 28/45 procent. Samlet set vil opsigelserne dog ikke medføre, at der sker beskatning i både Danmark og Frankrig/Spanien, men bortfaldet af overenskomsterne vil i mange tilfælde føre til en højere beskatning, idet lempelsesreglerne bortfalder. Overvejer du at flytte til Frankrig, Spanien eller et helt tredje land, bør du rådføre dig med din revisor. Kantinedrift: Det bliver dyrere Folketinget har vedtaget at indføre nye regler for kantinemoms. Loven træder efter planen i kraft den 1. januar 2009, og reglerne betyder, at virksomheder skal betale mere for driften af kantinerne. Med udgangspunkt i det vedtagne lovforslag har Skatteministeriet opstillet de nye retningslinjer for, hvordan man skal beregne afgiftsgrundlaget for kantinen: Indkøbspris af råvarer (eksklusive moms) og udgifter til ekstern arbejdskraft til beskæftigelse i kantinen (eksklusive moms) + 5 procent af råvareprisen til dækning af indkøb af køkkenmaskiner m.v. + Lønninger til eget personale, der helt eller delvist er beskæftiget i kantinen minus 25 procent heraf, idet de 25 procent anses for at udgøre lønninger til afrydning mv., der anses som en generel omkostning for virksomheden og derfor ikke skal indgå i afgiftsgrundlaget for kantinedriften. = Afgiftsgrundlag Hvis kantinen køber en samlet ydelse bestående af råvarer, arbejdskraft, køkkenmaskiner og andet fra en underleverandør, indgår den samlede indkøbspris uden procenttillæg i afgiftsgrundlaget. 2

3 Planlæg og styr med en god budgetproces Betragt regnskabet som virksomhedens karakterbog. Budgetlægning kan du se som din mulighed for at planlægge fremad. Når du sidder med dit årsregnskab i hånden, får du en viden om, hvordan din virksomhed har udviklet sig frem til i dag. Regnskabet indeholder vigtig information for dig selv og dine omgivelser, og du kan bruge regnskabet til at få overblik over udviklingen måned for måned og år for år. Du kan betragte regnskabet som en karakterbog til dig som leder og ejer af en virksomhed. Mens regnskabet skuer bagud, kan du bruge et budget til at se fremad. Når du lægger budget for din virksomhed, sikrer du dig, at du får en systematisk gennemgang af de forskellige økonomiske forhold i din virksomhed. Hvor stor bliver omsætningen? Forventer du større tab på kunder? Skal du foretage dig nye investeringer og hvornår kan der blive råd til dem? Har en vigtig kunde besluttet at kræve øget kredittid? Skal du ansætte en ekstra person? Eller hvad gør du, når en medarbejder skal på barsel, eller værkstedet trænger til ombygning? Og frem for alt: Hvordan sikrer du dig, at du har styr på likviditeten i en tid, hvor økonomien måske strammer til? Når du ser fremad, indgår en masse overvejelser, og selv om det kan være meget svært at spå om fremtiden, udgør disse overvejelser en proces, som er mindst lige så vigtig som de endelige budgettal. Bruger du tid på denne proces, står du med et budget, der ikke bare er tal og økonomi, men et resultat af dine planer og ønsker. Momsafregninger bør ikke komme som en overraskelse Selv det bedste budget kan ikke gøre en god forretning ud af en dårlig. Men det kan give dig overblik over din virksomheds muligheder, og budgettet kan være med til at sikre, at du træffer de rigtige beslutninger. Hvis du eksempelvis på grund af en større momsafregning må vente en måned med en maskininvestering, bør det ikke komme som en overraskelse. Du kan forudsige dette ved at lægge et månedsopdelt budget. Har du større planer om ændringer i din virksomhed, er det næsten altid relevant at få udtrykt planerne i tal, især hvis du skal låne penge til at realisere dem. Lån og kredit baseret på budget Mange virksomheder oplever i øjeblikket, at bankerne udviser faldende interesse for at låne penge ud. Du kommer sandsynligvis længere frem i lånekøen, hvis du kan dokumentere det fornuftige i dit låneønske via en velovervejet budgetlægning. Så kan du forklare, hvad du vil, og at du kender konsekvenserne af at låne penge til investering, forbedring eller vedligeholdelse. En anden situation kan være, at du ønsker at få forlænget din kredittid. Hvis du kan fremvise et gennemarbejdet budget, vil kreditgiveren have et solidt grundlag at vurdere ud fra. 3

4 Iværksætterens personlighed afgør succesen En iværksætters personlige egenskaber står som vigtigste forudsætning for, at en nystartet virksomhed overlever på længere sigt. At revisorer gør en forskel i mindre virksomheder er dokumenteret i en nylig undersøgelse udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Små selskaber, der ikke benytter en revisor, har langt flere fejl i regnskaberne end små selskaber, der benytter en revisor. En god ide udgør et rigtig godt udgangspunkt for at skabe en succesfuld virksomhed. Men adgang til ubegrænsede ressourcer og innovation i verdensklasse er på ingen måde en forudsætning for at lykkes som iværksætter. Hvis du ikke er gjort af det rette stof, risikerer du at måtte dreje nøglen om alt for tidligt. Drømmen om den store kassesucces afhænger nemlig i høj grad af din personlighed, hvilket kommer bag på mange. Samtidig viser en ny undersøgelse fra Foreningen Registrerede Revisorer, FRR, at interessen for at kaste sig over nye projekter og starte egen virksomhed er vokset inden for det seneste år. Personlige egenskaber En af de mest afgørende faktorer for virksomhedens overlevelse består i iværksætterens personlige egenskaber. Nogle af de personlige egenskaber, der ofte kendetegner en succesfuld iværksætter, er: Fighterinstinkt og gåpåmod Handlekraft og beslutsomhed Ser muligheder i stedet for begrænsninger Arbejdsom og vedholdende Høj stresstærskel. Men virksomhedens overlevelse og succes afhænger naturligvis også af mange andre faktorer, herunder gode låne- og kreditmuligheder, god forretningssans, opbakning fra familien, et godt helbred, stor arbejdsdisciplin og held. Ofte kræver succesen sparring fra en dygtig revisor, der kan rådgive og hjælpe med at holde styr på regnskab, skat og moms. Revisoren - et nødvendigt onde eller et uvurderligt gode? Hvis der er styr på dine bilag og orden i systemerne, kan du koncentrere dig om det vigtigste: At udvikle virksomheden, dine kunder, produkter og medarbejdere. Her kan du også bruge din revisor som sparringspartner og rådgiver. Revisorer kan nemlig meget andet end at udarbejde regnskaber. 4

5 Generationsskifte: Lettere og mere smidigt Hvis du overvejer et generationsskifte i din virksomhed, kommer her gode nyheder. Folketinget vedtog kort før sommerferien et nyt lovforslag, som stiller lempeligere krav og gør et sådant skifte lettere og mere smidigt. Forslaget træder i kraft efter nytår. Folketinget har vedtaget en ny lov, som gør det lettere at gennemføre et generationsskifte. De nye regler sætter fokus på betingelserne for nære familiemedlemmers og nære medarbejderes overtagelse af en virksomhed. Disse personer kan sammen med dig fra den 1. januar 2009 glæde sig over lempeligere og mere smidige regler. Det har tidligere været et krav for at kunne gennemføre et generationsskifte på favorable vilkår, at du som sælger var hovedaktionær, og at overdragelsen til køberen udgjorde mindst 15 procent af stemmeværdien. De favorable vilkår består i, at den nye ejer overtager den tidligere ejers købesum og købstidspunkt af aktierne. Fra den 1. januar 2009 ser sagen anderledes og bedre ud. Når de nye regler træder i kraft, er det ikke længere en betingelse, at der skal være tale om hovedaktionæraktier, ligesom overdragelsen til det nære familiemedlem eller den nære medarbejder nu kun skal udgøre mindst 1 procent af aktie eller anpartskapitalen. Siden 2002 har nære medarbejdere haft mulighed for at kunne overtage virksomheden på favorable vilkår, når medarbejderen inden for de seneste fire indkomstår sammenlagt har været fuldtidsbeskæftiget i virksomheden i mindst tre år og i øvrigt er fuldtidsbeskæftiget på overdragelsestidspunktet. Den nye lov ændrer på begge disse forhold: Beskæftigelseskravet på tre år skal nu blot være opfyldt inden for de seneste fem år, og betingelsen om, at medarbejderen skal være ansat på overdragelsestidspunktet, gælder ikke længere. Lempelsen af beskæftigelseskravet gælder også for personligt ejede virksomheder. Den nye lov indeholder tillige: Bedre mulighed for at overdrage en erhvervsmæssig ejendom Bedre vilkår for efterlevende ægtefælle for at overtage fast ejendom Mulighed for ægtefæller for at overtage etableringskontoindskud Bedre vilkår for overdragelse til tidligere ejere. Alt i alt giver de nye regler bedre mulighed for at planlægge og gennemføre et generationsskifte. De nye regler muliggør et mere glidende generationsskifte af din virksomhed til netop den, som du ønsker skal føre virksomheden videre. Kontakt din revisor og hør nærmere om, hvordan du gennemfører et generationsskifte i din virksomhed. 5

6 Pension: Indsæt så meget som muligt i Mange undersøgelser viser, at selvstændigt erhvervsdrivende ofte glemmer at hensætte midler til den tredje alder. I øjeblikket sakker denne gruppe ekstra bagud, fordi arbejdsgiverbetalte, kollektive ordninger dækker det øvrige arbejdsmarked. Den manglende opsparing kan vise sig at blive et problem, eksempelvis hvis din virksomhed ikke kan sælges for det, som du mener, at den er værd, og du har baseret din fremtid på, at salget skulle sikre dine dage efter arbejdslivet. Denne artikel giver en kort status på de politiske vinde inden for skat og pension og gennemgår de tre mest populære former for pensionsopsparing. Sæt ind i 2008 og 2009 Skatteminister Kristian Jensen (V) har nedsat en skattekommission, som har til opgave at udtænke forslag til, hvordan skatten på arbejdsindkomst kan blive sænket. Hvis forslagene bliver vedtaget, vil fradraget for indbetalingerne til pension tilsvarende blive mindre. På den baggrund kan det være en fordel at få sat penge ind nu, mens fradragene stadig er høje. Noget tyder på, at de nye skatteregler vil træde i kraft i Husk dog på, at hvis værdien af fradraget sænkes som følge af lavere skatter, vil skatten på udbetalinger af pension også være lavere. Ratepension Ratepension giver dig en løbende pensionsudbetaling i mindst ti og højst 25 år og figurerer som den mest po- pulære ordning blandt selvstændige. Under denne ordning kan du trække de løbende indbetalinger fra i din eventuelle topskat, mens beskatningen af udbetalingerne vil ske til den skattesats, du senere betaler som pensionist, hvilket typisk kun vil være den laveste sats. Som udgangspunkt ligger den øvre grænse for at opnå fradragsret på kroner årligt i indbetalinger. Hvis du dog indbetaler et højere beløb end de kroner årligt, kan du stadig få fuldt fradrag i indbetalingsåret, men det kræver, at du indbetaler dette beløb hvert år i mindst ti år i træk. Som selvstændigt erhvervsdrivende med personligt ejet virksomhed kan du ikke indbetale midler på en arbejdsgiverordning via træk på lønsedlen, som det er tilfældet med lønmodtagere. For selvstændige gælder derfor den særregel, at du altid kan indbetale et beløb svarende til 30 procent af dit overskud. Dermed er du ikke afhængig af at skulle indbetale et højt beløb fast i ti år. Hvis du har et lille overskud, men gerne vil sætte midler ind på ratepensionen alligevel, kan du altid indsætte op til kroner på en ratepension årligt med fradragsret. Kapitalpension Fradragsgrænsen på kroner for indbetalinger gælder også kapitalpension, men her eksisterer ingen muligheder for forhøjelse. Kapitalpensionen nyder ikke længere samme popularitet som 6

7 2008 og 2009 tidligere, hvilket skyldes, at indbetalinger til kapitalpension kun giver fradrag i bund- og mellemskatten. I praksis kan det derfor kun betale sig at tegne kapitalpension, hvis du ikke betaler topskat. Fordelen ved kapitalpensionen er, at du modtager et engangsbeløb, og at dette beløb beskattes med en sats på 40 procent. Livrente Mens ratepensioner og kapitalpensioner skal oprettes, inden du fylder 62 år, kan du altid oprette en livrenteordning. En livrente er en pensionsordning, der giver dig en løbende udbetaling, fra du går på pension, til du dør. Livrenten er en god forretning, hvis du har et godt helbred og forventer at leve længere end gennemsnittet. Rådfør dig med din revisor De seneste år har mange virksomheder haft pæne overskud, og dermed har virksomhedsejerne haft luft i økonomien til at indsætte midler til pensionen. Tiderne kan skifte og blive hårdere, hvilket kan betyde, at det bliver vigtigere at sikre sig likviditet. Sammen med din revisor bør du gennemgå reglerne for pension og sikre dig, at du indbetaler nok, samtidig med at du stadig har penge nok i kassen til at klare de aktuelle konjunkturer. Nye SU-regler Har din virksomhed ansat studerende, som samtidig modtager SU, gælder en grænse for, hvor meget disse må tjene uden at skulle tilbagebetale støtten. Når støtteåret er slut, udregner Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, om grænsen er overtrådt. Er dette tilfældet, skal den studerende betale det overskydende beløb tilbage til Statens Uddannelsesstøtte. Fra 1. juli 2008 dækker fribeløbet ikke længere kalenderåret, men kun den tid, som den studerende læser. Det vil sige, at grænserne for, hvad en nyuddannet eller en afhopper fra studierne må tjene resten af året, ikke længere eksisterer. Fribeløbet ændrer sig fra år til år. I 2008 må en studerende tjene kroner årligt, når den studerende modtager SU hele året. Folketinget har vedtaget, at fribeløbet skal sættes op med kroner om måneden fra Studerende vil så kunne tjene kroner per måned, mens de får SU, mod kroner i dag. Hvis du driver selvstændig virksomhed, udgør virksomhedens overskud udgangspunktet for, hvad du må tjene ved siden af din SU. 7

8 Vigtige datoer 2008 September 1: Moms (små) 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 22: B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat 25: Moms (store) 30: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Oktober 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), feriekonto 14: ATP 15: Lønsumsafgift 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat 27: Moms (store) 31: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) November 10: Moms (mellem), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoselskabsskat, restskat 25: Moms (store) 28: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) December 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 29: Moms (store) 30: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Anmelde tilbagebetaling af for meget indbetalt skat, tegning af livs- og pensionsordninger, frivillig indbetaling af restskat uden procenttillæg Godt at vide Dagpenge 2008 Max. pr. dag: Sygedagpenge kr. Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 4. juli ,25 pct. 7. juni ,00 pct. 9. marts ,75 pct. 8. december ,50 pct. 6. oktober ,25 pct. 9. juni ,75 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 1,83 kr. Over 100 km: 0,92 kr. Kørselsgodtgørelse 2008 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,47 kr. 1,83 kr. 0,40 kr. Rejsegodtgørelse 2008 Logi efter regning ell. pr. døgn 189 kr. Fortæring pr. døgn 440 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,33 kr. Fri morgenmad 66,00 kr. Fri frokost 132,00 kr. Fri middag 132,00 kr. 25 pct. godtgørelse 110,00 kr. Mindsterenten 1. juli december pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks Juli ,2 Juni ,4 Maj ,1 April ,5 Marts ,1 Februar ,6 Januar ,1 December ,7 November ,8 Oktober ,0 September ,6 August ,9 Yderligere oplysninger: Kolofon RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Henrik Carmel, Tommy Jensen, Jan Brødsgaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 9. august Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR.

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere