direktør for 1 krone?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "direktør for 1 krone?"

Transkript

1 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed for vækst ved at anvende factoring. læs side 6 Det er ikke altid, du kan trække sponsorater fra i skat. Hvis sponsoratet ikke flugter med firmaets interesser, er beløbet ikke fradragsberettiget. Her har du hovedreglerne. FRADRAG Et typisk sponsorat består i, at din virksomhed aftaler med den lokale sportsklub, at din virksomhed betaler et beløb for til gengæld at få eksponeret virksomheden i form af reklame. Det kan være en bandereklame, en annonce i et kampprogram eller lignende. Det afgørende for, om du kan trække sponsoratet fra i skat, er, at din virksomhed får en passende modydelse. Der skal med andre ord være et rimeligt forhold mellem reklameværdien og det sponsorbidrag, som du yder til klubben. Her må du se på, om eksponeringen i sportsklubben er relevant i forhold til din virksomheds produkter og beliggenhed, og om reklameværdien svarer til det sponsorbidrag, du yder. Det giver ikke problemer med skattevæsenet, hvis der er tale om et normalt sponsorbidrag til den lokale fodboldklub. Der stilles ikke krav om, at man skal kunne dokumentere et mersalg som følge af sponsoratet. IKKE FRADRAG I praksis nægter SKAT fradrag fra sponsorater, hvis virksomhedens ejer har en personlig interesse for den klub, som han støtter, som ikke har noget at gøre med firmaets interesser. Det kunne være hovedaktionæren, der lader sit selskab betale et tilskud til den lokale skytteforening, hvor han sidder i bestyrelsen. Eller indehaveren, der lader sit firma betale et større tilskud til den rideklub, hvor hans datter er aktiv deltager. Det kan også være en bagermester i Næstved, der støtter en fodboldklub i Køge, hvor han er opvokset. Selvom bagermesteren får sit navn i kampprogrammet, så er det usandsynligt, at det vil tilskynde folk fra Køgeegnen til at køre til Næstved for at købe brød. tommy rasmussen: FACTORING har betydet, at vi har haft mulighed for at tage ordrer ind på nogle tidspunkter, hvor vi måske ellers ikke ville have haft den nødvendige likviditet. Vi kan typisk have pengene bundet i varer i op til et halvt år, og fordi vi kan få frigjort penge gennem belåningen af debitorer, har vi haft likviditeten til at kunne håndtere det. 3 kend og udnyt computer-reglerne 4 2 skal du være direktør for 1 krone? nye regler for beskatning af aktier

2 nyt og nyttigt husk fristen for betaling af acontoskat indtil 20. november 2013 har selskaber mulighed for frivilligt at indbetale acontoskat og dermed eventuelt spare et ikke-fradragsberettiget skattetillæg på 3,9 procent. Hvorvidt det kan betale sig at indbetale frivillig acontoskat afhænger naturligvis af selskabets rentebetingelser for lån og indlån. Vækstplanen vedtaget folketinget vedtog kort før sommerferien en vækstplan, som skal sætte skub i dansk erhvervsliv og øge såvel beskæftigelse som eksport. Planen indeholder en række initiativer og lovændringer, som gavner såvel små som store danske virksomheder. Selskabsskatten bliver sat ned fra 25 til 22 procent, forlængede momsfrister, øgede offentlige udgifter, bedre adgang til finansiering og lavere energiafgifter indgår blandt andet i den samlede pakke. Går du med tanker om salg af din virksomhed eller burde du? din virksomhed skal have ny ejer. Måske ikke i dag eller de næste fem år, men på et tidspunkt. Er du ikke godt nok forberedt, betyder det nedslag i prisen, eller i værste tilfælde at du til sidst må lukke. Du kan ikke gå for tidligt i gang, men du kan godt gå for sent i gang. Tal med din revisor eller læs folderen Et godt ejerskifte starter i god tid. Folderen er gratis, og du kan hente den på eller bestille den på Kend de nye regler for beskatning af aktier DEN 1. JANUAR 2013 trådte nye regler om beskatning af selskabers unoterede porteføljeaktier i kraft. De nye regler betyder, at selskabers gevinst og tab på unoterede porteføljeaktier ikke længere skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Med andre ord bliver gevinster skattefrie, mens tab ikke giver anledning til skattemæssigt fradrag. Reglerne for beskatning af porteføljeaktier blev ved årsskiftet ændret. De nye regler gælder dog kun selskabers porteføljeaktier. Et selskabs aktier i et andet selskab anses skattemæssigt for at være porteføljeaktier, hvis ejerandelen er mindre end 10 procent. Ejer selskabet 10 procent eller mere af aktierne i et andet selskab, anses tinglysning.dk er blevet gratis NU KAN du nemt, hurtigt og gratis tjekke tingbogens oplysninger over fast ejendom i hele Danmark. Det samme kan du gøre med andelsboligbogen, bilbogen og personbogen. I disse fire omfattende elektroniske bøger kan du blandt andet få viden om: ejendomsret samt pant og udlæg i fast ejendom pant og udlæg i andelsboliger ejendomsforbehold samt pant og udlæg i biler personers pantsætninger, ægtepagter og pant i virksomheder. TJEK DET GRATIS PÅ disse aktier enten for at være datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Gevinst og tab på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier var også før 1. januar 2013 skattefrie. De nye regler gælder som nævnt kun for unoterede aktier. Gevinst på børsnoterede porteføljeaktier skal stadig beskattes som hidtil. Desuden er det kun avancen, der er skattefri, hvilket betyder, at udbytte fra unoterede porteføljeaktier stadig udløser beskatning. De nye regler gælder i øvrigt kun for selskaber. Personers gevinst på unoterede porteføljeaktier skal stadig beskattes som aktieindkomst. også gratis oplysninger på cvr.dk MANGLER du oplysninger om et selskab eksempelvis en ny kunde eller en ny leverandør kan du helt gratis indhente vigtig information i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) på hjemmesiden: Her kan du blandt andet få at vide, hvem der kan tegne virksomheden, hvem er direktør, om virksomheden har en bestyrelse, og hvor tit de har skiftet revisor. Det koster fortsat 37 kroner at hente et selskabs regnskab i CVR-registret. DIN REVISOR INFORMERER udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Henrik Brusgaard, registreret revisor (redaktør) Jan Wie, (redaktionssekretær) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent René Puggaard, statsautoriseret revisor, fagkonsulent Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent design og layout Mattias Wohlert tryk Rounborgs grafiske hus. fotos Lars Vognsgaard Andersen oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 12. august Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 skat Beskatning af internet, computere og telefon Hvordan beskatter man fri telefon, bredbånd og computer? Reglerne for beskatning af multimedier har ændret sig mange gange inden for de seneste år. Her får du en status på de gældende skatteregler ved hjælp af to eksempler hentet fra hverdagen. fri telefon og bredbånd andersen får stillet en mobiltelefon til rådighed. Telefonen må bruges ubegrænset privat også ved rejser til udlandet. De samlede udgifter beløber sig årligt til kroner. Derudover får han stillet et bredbåndsabonnement til rådighed på hjemadressen. Udgifter til bredbånd udgør årligt kroner. Andersen betaler selv telefonudgifter for sine to hjemmeboende børn. Udgiften hertil er kroner. De skattemæssige konsekvenser for Andersen i 2013 er, at han bliver beskattet af en fast takst på kroner. Taksten dækker både værdi af fri telefon og værdien af fri internetforbindelse (bredbånd). Efter de nye regler kan han ikke længere modregne øvrige telefonudgifter i hustanden. Arbejdsgiver skal indberette værdi af fri telefon som A-indkomst med 208,33 kroner per måned. fri pc og bredbånd bertelsen får stillet en bærbar PC til en værdi af kroner til rådighed af sin arbejdsgiver. PC en skal hovedsageligt bruges i arbejdet, så derfor får Bertelsen også gratis bredbånd, så hun kan arbejde hjemmefra. Det er aftalt, at hun gerne må bruge PC og bredbånd til private formål. Bredbåndet i hjemmet leveres med en trådløs router, så hendes to børn på 11 og 13 år også kan surfe på nettet. Der er fuld adgang til arbejdsgivers systemer, når hun sidder derhjemme. De skattemæssige konsekvenser for Bertelsen i 2013 er, at hun i den konkrete situation ikke skal beskattes af fri PC og bredbånd. Der er altså tale om skattefrihed, selvom hun og husstanden også må benytte computer og bredbånd privat. Hvis situationen er den, at hun ikke har adgang til arbejdsgiverens systemer hjemmefra, skal værdi af frit bredbånd beskattes af årligt kroner, hvilket svarer til satsen for fri telefon. Beløbet er A-indkomst. NB! Hvis Bertelsen får tildelt en computer via en bruttolønsordning altså hvor hun accepterer at gå ned i løn for at få rådighed over computeren, får det alvorlige skattemæssige konsekvenser i og med, at hun hvert år skal medregne 50 procent af computerens nypris til sin skattepligtige indkomst. Denne konsekvens gør, at de fleste afholder sig fra at aftale bruttolønsordning, hvad angår fri computer. 3. KVARTAL

4 selskabslov Bliv direktør for en krone Som noget helt nyt bliver det muligt at stifte og drive virksomhed i et iværksætterselskab. Det koster kun en krone at stifte selskabet, men på trods af navnet er denne nye selskabstype ikke begrænset til iværksættere, ligesom iværksættere ikke er bundet til at vælge netop denne selskabstype. Læs her om dette og andre ændringer i selskabsloven. OLKETINGET har vedtaget en række ændringer til selskabsloven. Blandt andet kan du som F noget helt nyt stifte et iværksætterselskab. For en krone kan du nu blive direktør i dit eget selskab. Desuden ændres kapitalkravet for et anpartsselskab fra kroner til kroner. Nedenfor gennemgås nogle af de vigtigste ændringer. Vær dog opmærksom på, at de nye ændringer endnu ikke er trådt i kraft. Det er endnu ikke afklaret, hvornår det sker. IVÆRKSÆTTERSELSKABER SER DAGENS LYS Der er mange lighedspunkter mellem et iværksætterselskab og et almindeligt anpartsselskab, og i det store hele gælder samme regler for de to typer af selskaber. Det gælder eksempelvis med hensyn til selskabets begrænsede hæftelse, generalforsamling og ledelsens ansvar og pligter til blandt andet at udarbejde og offentliggøre årsrapporter. De særlige regler for iværksætterselskaber er: Et iværksætterselskab kan stiftes ved at indskyde en krone som selskabskapital. Der er således meget beskedne krav til selskabskapitalen. Det er ikke muligt at stifte et iværksætterselskab ved at indskyde andre aktiver end kontanter. Du kan for eksempel ikke omdanne en personligt ejet virksomhed til et iværksætterselskab. Dog kan et iværksætterselskab efter stiftelsen erhverve en personligt ejet virksomhed. Iværksætterselskabet skal i sit årsregnskab binde mindst 25 procent af det årlige overskud på en særlig egenkapitalreserve, indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst kroner. Den øvrige del af overskuddet kan overføres til de frie reserver, men selskabet må ikke udlodde udbytte, før selskabskapitalen og den bundne reserve tilsammen overstiger kroner. Når egenkapitalreserven sammen med selskabskapitalen udgør mindst kroner, kan generalforsamlingen beslutte at omregistrere iværksætterselskabet til et almindeligt anpartsselskab. FORMINDSKET KAPITALKRAV TIL ANPARTSSEL- SKABER I dag skal et anpartsselskab have en selskabskapital på minimum kroner. Efter de nye regler er kravet nedsat til kroner. Det er fortsat ledelsens ansvar at sikre et forsvarligt kapitalberedskab og herunder sikre, at selskabet har tilstrækkelig likviditet. Så i praksis skal der være et rimeligt forhold mellem selskabets kapital og likviditet på den ene side og virksomhedens drift og investeringer på den anden side. MULIGHED FOR DELVIS INDBETALING AF OVER- KURS En anden ændring i selskabsloven er, at du har mulighed for delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber og iværksætterselskaber ved stiftelse og kapitalforhøjelser. På samme måde som det gælder for indbetaling af selskabskapital, bliver det således muligt kun at indbetale en del af overkursen. I begge tilfælde kan du nøjes med at indbetale 25 procent. Vær dog opmærksom på, at mindstekravet til indbetaling af selskabskapitalen er kroner, og at indbetaling af overkursen skal ske i samme forhold som selskabskapitalen. Er selskabskapitalen indbetalt fuldt ud, skal overkursen således også indbetales fuldt ud. Aktieselskaber skal fortsat altid indbetale overkursen fuldt ud. I alle tilfælde gælder muligheden for delvis indbetaling af kapitalen fortsat kun ved kontante indskud og 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 selskabslov altså ikke, hvis kapitalejeren indskyder andre værdier end kontanter. Overkurs er udtryk for det beløb, som kapitalejeren indskyder i selskabet ud over selskabskapitalen. Hvis kapitalejeren eksempelvis indskyder kroner i et selskab, hvor selskabskapitalen skal være kroner, er der kroner i overkurs. SMBA UDGÅR Fra den 1. januar 2014 kan der ikke længere stiftes selskaber med begrænset ansvar i form af SMBA. Folketinget har ønsket, at nye selskaber stiftes i en mere lovreguleret form, eksempelvis i form af iværksætterselskaber eller almindelige anpartsselskaber. De cirka eksisterende SMBA er vil dog kunne fortsætte i deres nuværende form. DE NYE REGLER ER IKKE TRÅDT I KRAFT I skrivende stund er de nye regler ikke trådt i kraft, og det er ikke afklaret, hvornår det sker. Det afhænger blandt andet af, hvornår Erhvervsstyrelsens it-systemer er klar til at håndtere de nye regler. Udvalgte forskelle mellem personligt ejede virksomheder, iværksætterselskaber og anpartsselskaber efter de nye regler i selskabsloven Personligt ejet virksomhed IVS ApS Selskabskapital, minimum 0 1 krone kroner Mulighed for at stifte/etablere med apportindskud Ja Nej Ja Pligt til at binde overskud, indtil der kan udloddes udbytte Nej Ja Nej Mulighed for udbytte Nej Ja Ja Ejerkredsens hæftelse Ubegrænset Begrænset Begrænset Pligt til at indsende årsrapport, som offentliggøres i Erhvervsstyrelsen Fradrag i ejers personlige indkomst ved underskud i virksomheden Nej Ja Ja Ja Nej Nej 3. KVARTAL

6 virksomhedsøkonomi Er factoring vejen frem? Virksomheder kan opnå forbedret likviditet til øget vækst ved at indgå en aftale om factoring. Men hvordan fungerer det egentligt? Hvilke fordele er der? Hvordan vil kunderne se på det? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller om sine erfaringer. ED FACTORING opnår din virksomhed den fordel, at pengene fra V salget kommer hjem nogle dage efter fakturaen er sendt. Typisk er det op til 80 procent af fakturaens værdi, der hurtigt udbetales af factoringselskabet, mens de resterende 20 procent udbetales, når din kunde har betalt fakturaen til factoringselskabet. De 80 procent af fakturaens værdi er dermed et lån, der udbetales mod sikkerhed i fakturaen. Så i stedet for, at din virksomhed venter på pengene fra kunden, får du dem med det samme mod at betale en rente til factoringselskabet. OUTSOURCING AF DEBITORSTYRING Mange virksomheder nøjes ikke med at belåne fakturaen hos factoringselskabet, men outsourcer reelt hele debitorstyringen til factoringselskabet. Opgaven med at registrere fakturaer, håndtere kreditnotaer og indbetalinger og sørge for rykkerprocedurer kan factoringselskabet også ordne. Factoringselskabet kan også hjælpe med at vurdere dine kunders betalingsevne og med at tegne forsikringer mod tab på debitorer. FLEKSIBILITET OG ØGET OMSÆTNING Feiyue Group Europe fra Nørresundby er en af de virksomheder, der benytter sig af factoring. Virksomheden sælger varmeanlæg, klimaanlæg, hårde hvidevarer, elektronik og symaskiner på det europæiske marked. Virksomheden blev etableret i Danmark i 2007 og er siden vokset til 60 medarbejdere. På trods af den økonomiske krise har Feiyue Group Europe formået at udvide omsætningen massivt og nåede en rekordomsætning på 230 millioner kroner i Ifølge direktør i Feiyue Group Europe, Tommy Rasmussen, havde dette ikke været muligt uden factoring. Factoring har betydet, at vi har haft mulighed for at tage ordrer ind på nogle tidspunkter, hvor vi måske ellers ikke ville have haft den nødvendige likviditet. Vi kan typisk have pengene bundet i varer i op til et halvt år, og fordi vi kan få frigjort penge gennem belåningen af debitorer, har vi haft likviditeten til at kunne håndtere det. Det har derfor været en god løsning, at AL Finans har stået for vores factoring. Den øgede fleksibilitet og det råderum factoring giver os, kan vi bruge til at investere i nye tiltag og ordrer, og det kan ses på vores omsætning, siger direktør Tommy Rasmussen. Factoring giver os øget fleksibilitet og råderum. Det kan vi bruge til at investere i nye tiltag og ordrer, fortæller Tommy Rasmussen HVAD SIGER KUNDERNE? Når kunden får sin faktura, vil det fremgå af fakturaen, at kreditor er factoringselskabet, og at betaling skal ske til dette selskab. Det kan sende et signal til kunden om, at din virksomhed er i vanskeligheder, siden du har brug for pengene med det samme. Derfor er det vigtigt, at du kommunikerer med dine kunder, hvis du vælger factoring. Det vil være relevant for kunderne at få at vide, at du ikke kun vælger factoring for at sikre likviditeten til den vækst, din virksomhed har, men også for at udlicitere debitorstyringen, så du kan koncentrere dig om virksomhedens drift. Tal også med din revisor, før du beslutter dig, så I sammen kan drøfte, hvilke muligheder der er for at sikre likviditeten og en effektiv styring af dine udeståender. HVEM KAN BRUGE FACTORING? Det er ikke alle virksomheder, der kan bruge factoring. Normalt skal der et vist minimumssalg til, før det er relevant. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 pension Vil du være fattig eller rig som pensionist? pensionsopsparing. Mange finder det gabende kedeligt og umuligt at forstå. Ikke desto mindre er det vigtigt, at du har styr på din pensionsopsparing. Her kan du læse om to af de fordelagtige opsparingsmuligheder, du har som selvstændigt erhvervsdrivende. OPHØRSPENSION En ophørspension er en særlig pensionsordning for virksomhedsejere - såvel selvstændige som hovedaktionærer. En ophørspension giver mulighed for, at en eventuelt fortjeneste ved salg af hele eller dele af din virksomhed kan indbetales på en fradragsberettiget livrente eller ratepension. Du kan dog maksimalt indbetale 2,5 millioner kroner i alt. Ved at benytte dig af mulighederne for ophørspension, får du altså mulighed for indirekte at bruge virksomheden som en pensionsopsparing. Du skal være opmærksom på, at muligheden for at spare op i din virksomhed kan være en usikker opsparingsform. Den er blandt andet afhængig af, om du kan sælge din virksomhed med fortjeneste, når du vil afvikle den. Der er desuden andre betingelser, såsom, at du som indskyder skal være fyldt 55 år inden salget af virksomheden og desuden have drevet virksomheden i 10 år inden for de seneste 15 år forud for indskuddet. Hvis du overvejer at benytte dig af mulighederne for ophørspension, bør du derfor spørge din revisor til råds om forudsætninger og konsekvenser. Typisk sætter factoringselskaberne en grænse på minimum tre millioner kroner i omsætning som betingelse for, at der kan indgås en aftale. Factoring er kun relevant, når virksomhedens kunder er erhvervskunder, og når den gennemsnitlige faktura ligger på en vis størrelse. 30 PROCENT-ORDNINGEN 30 procent-ordningen er en pensionsordning, som er designet til selvstændigt erhvervsdrivende. Hvert år inden regnskabsårets udløb - typisk 31. december - er det muligt at indbetale op til 30 procent af virksomhedens skattemæssige overskud på en fradragsberettiget pensionsordning. Indbetalingen kan ske til en ny eller eksisterende pensionsordning, eksempelvis en ratepension eller en livrente. Selvstændigt erhvervsdrivende bliver først fra 2015 omfattet af indbetalingsloftet på kroner for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter. Selvstændigt erhvervsdrivende er altså på dette punkt bedre stillet end lønmodtagere, der kun kan få fradrag for årlige indbetalinger på op til krorner. Flere muligheder for opsparing Som selvstændigt erhvervsdrivende har du groft sagt fire muligheder for pensionsopsparing: 1) Opsparing i din virksomhed, 2) 30 procent-ordningen, 3) andre private pensionsordninger og 4) andre private investeringer og opsparing. 3. KVARTAL

8 FSR danske revisorer Katja Møller Petersen & Johnny Poulsen Liseruten Nexø Telefon Telefax VIGTIGE DATOER september 2013 oktober 2013 november 2013 december Halvårsmoms (små) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), indberetning af e-indkomst (små) 16. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat (personer) 25. Månedsmoms (store), liste (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), feriekonto (timelønnede), indberetning af e-indkomst (små) 15. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 21. B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat (personer) 25. Månedsmoms (store), liste (store + mellem) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 7. ATP 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), kvartalsmoms (mellem), indberetning af e-indkomst (små) 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat for personer, acontoselskabsskat og restskat, 2012 (selskaber) 25. Månedsmoms (store), liste (store) 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), indberetning af e-indkomst (små) 16. Lønsumsafgift (måned) 27. Månedsmoms (store), liste (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store), anmodning om tilbagebetaling af for meget indbetalt skat, indbetaling af restskat (personer), indbetaling af livs- og pensionsordning GODT AT VIDE dagpenge 2013 Max. per dag: kr. sygedagpenge 2013 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: befordringsfradrag km: kr km: ,13 kr. Over 120 km: ,07 kr. kørselsgodtgørelse 2013 Egen bil eller motorcykel per km Indtil km ,82 kr. Over km ,13 kr. Egen cykel eller knallert per km.... 0,51 kr. rejsegodtgørelse 2013 Logi efter regning eller per døgn kr. Fortæring per døgn kr. Tilsluttende døgn per time ,96 kr. Fri morgenmad ,25 kr. Fri frokost ,50 kr. Fri middag ,50 kr. 25 procent godtgørelse ,75 kr. straksafskrivning 2013 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks Juli ,2 Juni ,4 Maj ,6 April ,4 Marts ,7 Februar ,5 Januar ,7 December ,1 November ,5 Oktober ,7 September ,8 August ,5 Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere