RevisorInformerer. Mindre bøvl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Mindre bøvl"

Transkript

1 PLAN REVISION Købmagergade Næstved Telefon: Telefax: RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om personalegoder giver færre byrder for arbejdsgivere 2. kvartal 2011 Et bredt flertal i Folketinget har indgået et forlig og stillet et lovforslag, som på en række væsentlige punkter rydder op i reglerne om personalegoder. De eksisterende regler og afgørelser fra Skatterådet har medført stor usikkerhed om, hvad arbejdsgivere skal indberette, og hvad der egentlig skal beskattes. Hvis lovforslaget bliver vedtaget formentlig i juni har arbejdsgiverne en byrde mindre. Det har været svært at finde rundt i reglerne om personalegoder. Især indberetningspligt, bagatelgrænse og spørgsmål om, hvad der skal beskattes, har været i vælten. Folketinget skal nu behandle et lovforslag, højst 700 kroner være friholdt for beskatning. Forslaget gør op med de sager, hvor ansatte er blevet beskattet af mindre goder og påskønnelser, eksempelvis et par flasker vin som tak for god indsats. som retter op på nogle af disse forhold. Et centralt element består i at indføre en skattefri bagatelgrænse på kroner for personalegoder. Den skattefrie bagatelgrænse omfatter også julegaver fra arbejdsgiveren. Skattefriheden er betinget af, at personalegodernes Planen er, at reglerne skal have virkning fra og med indkomståret Arbejdsgiverens indberetningspligt gælder dog fortsat frem til lovforslagets vedtagelse. værdi tilsammen højst udgør kroner per år for den enkelte ansatte. Er denne beløbsgrænse overskredet, skal den ansatte betale skat af værdien af hele beløbet, ikke kun det overskydende beløb. Dog vil julegaver fra en arbejdsgiver til en værdi af Medarbejderen har oplysningspligten Det vil fremover være medarbejderen selv, der skal selvangive personalegoderne, hvis værdien af personalegoderne overstiger den samlede bagatelgrænse

2 på kroner pr. år. Arbejdsgiveren skal derfor ikke løbende indberette disse goder til SKAT. Arbejdsgiveren skal dog ifølge lovforslaget indberette til SKAT, hvis medarbejderen modtager enkeltgaver eller større goder til en værdi over kroner kroners grænsen er intakt Den nuværende særskilte grænse på kroner på arbejdsrelaterede goder fortsætter. Disse er stadig skattefrie. Også lempelser for kultur og sport Der sker også skattefritagelse af medarbejdere, der modtager fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement, når de ansatte modtager disse fribilletter af deres arbejdsgiver, som er sponsor af det pågældende arrangement. Eksempel 1 En medarbejder modtager i løbet af 2011 personalegoder til en værdi af 400 Nettet er billigst Der vil blive opkrævet forskellige gebyrer for digitale registreringer og manuelle registreringer, og det kan klart bedst betale sig at registrere det nye selskab via internettet. De manuelle registreringer koster en del mere, fordi sagsbehandlingen her er væsentligt mere ressourkroner og får derudover ved juletid en julegave af firmaet til 500 kroner. Medarbejderen har sammenlagt modtaget personalegoder for 900 kroner i 2011, og bagatelgrænsen er dermed overholdt. Hverken medarbejder eller arbejdsgiver skal i dette tilfælde oplyse om dette til SKAT. Eksempel 2 En medarbejder modtager i løbet af 2011 personalegoder til en værdi af 800 kroner og får derudover ved juletid en julegave af firmaet til 700 kroner. Medarbejderen har sammenlagt modtaget personalegoder for kroner i 2011, og beløbet overstiger bagatelgrænsen. Som udgangspunkt skal medarbejderen indberette de kroner på selvangivelsen for Men da de 700 kroner vedrører en julegave, skal dette beløb modregnes i beskatningsgrundlaget, og medarbejderen skal derfor medregne 800 kroner på selvangivelsen. Arbejdsgiveren skal ikke foretage indberetninger til SKAT vedrørende disse personalegoder. Eksempel 3 En medarbejder modtager i løbet af 2011 personalegoder til en værdi af kroner. Heraf udgør et af goderne en enkeltgave til en værdi af kroner. Ved juletid modtager samme medarbejder en julegave til 600 kroner. Samlet har medarbejderen modtaget personalegoder for kroner, og bagatelgrænsen er dermed oversteget. Udgangspunktet er herefter, at medarbejderen skal selvangive de kroner på selvangivelsen. Men da de 600 kroner vedrører en julegave, skal dette beløb modregnes i beskatningsgrundlaget. Medarbejderen skal derfor medregne kroner på selvangivelsen. Arbejdsgiveren skal indberette enkeltgaven på kroner til SKAT. Nyt gebyr for selskabsregistreringer Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 1. april 2011 indført et gebyr for selskabsregistreringer. Indførelsen sker som led i aftalerne om finansloven for 2011, og gebyret omfatter både manuelle registreringer og selskabsregistreringer via det elektroniske system Webreg. Gebyrerne indføres for at finansiere de direkte omkostninger til drift af selskabsregistrene og omkostningerne til investeringer, der er nødvendige for at kunne foretage gebyropkrævningen og gebyrbetalingen. cekrævende. Det koster kroner at stifte et selskab ved anmeldelse til styrelsen, hvorimod prisen for registrering via Webreg ligger på 670 kroner. Ændringer i registrerede selskaber koster 340 kroner ved manuel anmeldelse til styrelsen og 180 kroner via Webreg. Du kan højst komme til at betale et gebyr per registrering, og hvis du registrerer flere ændringer i et selskab samtidigt, skal du kun betale gebyr en gang. Hvis du skal foretage flere registreringer ved en aktivitet, som tidsmæssigt ligger forskudt, skal du også kun betale gebyr en enkelt gang. Hvis Webreg ikke er funktionsdygtigt, og du indsender en anmeldelse til styrelsen med tydelig angivelse af, at det ikke var muligt at anvende Webreg på det pågældende tidspunkt, skal du alene betale et gebyr svarende til det, som registreringen ville have kostet ved at anvende Webreg. Der opkræves gebyr ved selskabsregistrering i stort set alle de lande, Danmark sædvanligvis sammenligner sig med. 2

3 Ingen efterløn, hvis du ejer lokaler For at modtage efterløn er det en betingelse, at du ikke længere driver virksomhed. Men hvornår er du ophørt helt? Inden for det seneste stykke tid har myndighederne truffet en del afgørelser, som kan berøre mange selvstændige. Problemerne opstår især, når det gælder spørgsmålet om ophør med at drive virksomhed, hvis man stadig ejer lokaler til udlejning. Nye, stramme fortolkninger af reglerne kan nemlig være gift for et planlagt generationsskifte. Hvis du ønsker at sælge din virksomhed for at gå på efterløn og har fundet en køber, der gerne vil overtage virksomheden, kan køberen måske have svært ved at finde den nødvendige finansiering. Derfor vil køberen i nogle tilfælde foretrække, at sælgeren af virksomheden fortsat står som ejer af lokalerne mod at få en betaling i form af husleje. Tidligere kunne det lade sig gøre at afhænde driften og beholde lokalerne. Den seneste tids afgørelser og prak- sis på området betyder, at sælgeren af virksomheden ikke kan få efterløn, hvis han stadig ejer ejendommen, som virksomheden drives fra. Lokalerne er et væsentligt driftsmiddel, og hvis man fortsat ejer dem, er man ikke ophørt med at drive virksomhed, selvom man ikke bruger ret meget tid på at eje og udleje lokalerne. Hvis du planlægger at sælge din virksomhed for at gå på efterløn, skal du være opmærksom på, at du kan få problemer, hvis køberen af virksomheden ikke ønsker at købe lokalerne. Tal med din arbejdsløshedskasse om de nye regler, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder. Og husk, at det bedste råd om generationsskifte altid er at forberede dig i god tid, så du tager højde for alle relevante forhold. Sørg derfor for at inddrage din revisor i dine tanker og planer tidligt i forløbet. Det skal afslutningsvis siges, at ASE kører en klagesag på dette. 3

4 Aktionærlån er det ulovligt? Virksomhedsledere og aktionærer må som udgangspunkt ikke optage lån i eget selskab. En revisorundersøgelse har for nylig vist, at antallet af sådanne ulovlige aktionærlån inden for de seneste år har været stigende. Undersøgelsen viser også, at lederen eller aktionæren ikke altid er klar over reglerne på området. Et lån fra dit selskab til aktionærerne, ledelsen eller ledelsens nærtstående er stadig ulovligt, selvom vi fik en ny selskabslov for et par år siden. Det er altså ulovligt, hvis dit selskab yder lån til eller stiller sikkerhed for: 1) Aktionærer (uanset ejerandel) 2) Ledelsen (bestyrelsesmedlemmer, tilsynsråd og direktører) 3) Aktionærernes eller ledelsens ægtefæller, børn og børnebørn 4) Nærtstående til aktionærer og ledelsen (samlever og i nogle tilfælde søskende men det er konkret vurdering fra sag til sag) 5) Hvis selskabet er ejet af et moderselskab, gælder forbuddet også lån til aktionærer og ledelsen i moderselskabet. Reglerne om ulovlige aktionærlån gælder både aktieselskaber og anpartsselskaber. En vigtig undtagelse Til reglen om, at et selskab ikke må yde lån til aktionærerne i selskabet, gælder dog en meget vigtig undtagelse. Denne undtagelse består i, at et selskab gerne må yde lån til sit moderselskab. Et moderselskab er defineret som et selskab, der direkte eller indirekte ejer mere end 50 procent af stemmerne i et datterselskab. Hvis et selskab A eksempelvis kun ejer 50 procent af stemmerne i et andet selskab B, så vil et lån fra selskab B til selskab A være ulovligt, fordi A ikke er moderselskab til B. Lån til andre end ledelsen og ejerkredsen Af reglerne kan man modsætningsvist slutte, at lån til andre end personerne nævnt i punkt 1-5 er lovlige. Dit selskab kan altså lovligt yde lån til andre selskaber, som du eller dine nærmeste ejer, bare disse selskaber ikke ejer aktier eller anparter i det selskab, der låner penge ud. Dermed kan du lovligt yde lån mellem dine egne selskaber, lån til din ægtefælles selskab eller selskaber ejet af dine børn. Du skal dog huske, at du ikke må handle til skade for selskabet. Lån som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Endeligt kan dit selskab lovligt yde lån til ejere eller ledelsen, hvis lånet er led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det kan eksempelvis være, hvis du Andersen ejer det velkonsoliderede selskab Andersen Invest ApS. Andersens kone ejer selskabet Modetøj ApS, der ikke går så godt. Andersens søn Børge har lige stiftet selskabet Børges Bageri ApS, hvor banken kræver sikkerhed for at yde de nødvendige lån. Andersen vil gerne yde støtte til konens og sønnens firmaer, og han lader sit selskab Andersen Invest ApS låne 1,5 millioner kroner til konens selskab Modetøj ApS. Ligeledes lader han sit selskab kautionere for et lån på kroner, som sønnens selskab Børges Bageri ApS skal optage i banken. Både lån til hustruens selskab og sikkerhedsstillelsen over for sønnens selskab er ikke ulovlige aktionærlån, da disse selskaber ikke ejer anparter i Andersen Invest ApS. 4

5 Forkæl dine medarbejdere med skattefrie jubilæumskroner Når en arbejdsgiver udbetaler fratrædelsesgodtgørelse eller jubilæumsgratiale, er de første kroner skattefri for medarbejderen, hvis en række betingelser er opfyldt. Vi skitserer betingelserne for den lempelige beskatning nedenfor. Fratrædelsesgodtgørelse Nogle gange vælger eller har en arbejdsgiver pligt til at udbetale en fratrædelsesgodtgørelse, når en medarbejder fratræder et job. De lempelige skattereg- ler for disse godtgørelser træder i kraft under følgende betingelser: Medarbejderens beskæftigelse på virksomheden ophører fuldstændig Godtgørelsen udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen Godtgørelsen træder ikke i stedet for løn i opsigelsesperioden. Jubilæumsgratiale Jubilæumsgratialer, der udbetales af arbejdsgiveren, er også omfattet af de lempelige beskatningsregler. Anledningen til jubilæumsgratialet kan enten være, at medarbejderen har jubilæum i virksomheden, eller at selve virksomheden har jubilæum. Betingelsen for det skattefrie beløb på kroner for medarbejderjubilæum er, at medarbejderen har været ansat i virksomheden i 25 år, 35 år eller et højere antal år deleligt med fem. Gratiale udbetalt efter eksempelvis 20 eller 30 års ansættelse beskattes således fuldt ud som personlig indkomst. Medarbejderen skal altså have været ansat mindst 25 år i virksomheden for at få fornøjelse af skattefriheden. Betingelsen for det skattefrie beløb på kroner for virksomhedsjubilæum er, at virksomheden har bestået i 25 år, 50 år eller et andet højere antal år deleligt med 25. Herudover gælder følgende: Alle medarbejdere, der er ansat i virksomheden på jubilæumstidspunktet, skal have gratiale Alle fuldtidsansatte medarbejdere skal have samme beløbsmæssige gratiale der må ikke være forskel. Alle deltidsansatte medarbejdere skal beløbsmæssigt have forholdsmæssigt gratiale eksempelvis 20/37 af et fuldt gratiale, hvis medarbejderen er ansat 20 timer om ugen. køber varer eller ydelser på samme kreditvilkår som selskabets øvrige kunder. Hvad gør din revisor? Ved ulovlige aktionærlån skal revisoren i sin revisionspåtegning til regnskabet gøre opmærksom på dette. Selvom ledelsen har fravalgt revision, skal årsregnskabet under alle omstændigheder vise, at der er lån til ejerne eller ledelsen i selskabet. Det vil derfor sige, at alle læsere af dit årsregnskab vil kunne bemærke, at her har fundet et aktionærlån sted. Hvad gør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen? Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opdager, at der foreligger et ulovligt aktionærlån, vil du som minimum blive mødt med et krav om, at lånet skal tilbagebetales hurtigst muligt sammen med en rente efter renteloven + to procent. Det svarer for øjeblikket til en rente på i alt 10,3 procent. Herudover kan der blive tale om, at du modtager en bøde, som typisk udgør 5 procent af lånets størrelse. Det gør ikke lånet lovligt, at det er tilbagebetalt inden årets udgang, men det kan være en formildende omstændighed i relation til, om der vil blive pålagt en bøde for forholdet. Ved lovlige lån mellem selskaber kræver SKAT en forrentning på markedsvilkår. Kontakt din revisor, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et aktionærlån er lovligt eller ulovligt. 5

6 Selvangivelsen for 2010 Langt de fleste lønmodtagere har modtaget deres årsopgørelse for indkomståret 2010 i foråret Nogle enkelte har sammen med årsopgørelsen modtaget et oplysningskort, som er et udtryk for, at SKAT formoder, at man har indkomster eller fradrag ud over, hvad der allerede fremgår af årsopgørelsen. Under alle omstændigheder har du pligt til at kontrollere din årsopgørelse og meddele eventuelle rettelser til SKAT. Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med komplicerede skatteforhold skal indsende eller indberette den udvidede selvangivelse, så SKAT har oplysningerne i hænde senest den 3. juli Hvis du ikke indsender rettidigt, vil SKAT ansætte din indkomst skønsmæssigt. Samtidig skal du betale et kontrollovstillæg. Du kan indsende den udvidede selvangivelse manuelt, eller du kan anvende SKATs TastSelv-løsninger til indberetningen. Hvis du anvender TastSelvløsningen, vil årsopgørelsen straks være klar, så du kan se, om du skal modtage overskydende skattepenge eller skal betale restskat. Sammen med den udvidede selvangivelse modtager du et servicebrev, hvor det fremgår, hvilke oplysninger SKAT allerede har om dine indkomster og fradrag. Der er vigtigt, at du angiver alle indkomster og fradrag, hvad enten du indberetter selvangivelsen via TastSelv, eller du indsender selvangivelsen på papir til SKAT. 6

7 Varevogne under 3 tons - momsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse Varebil med blandet anvendelse Hvis du som virksomhedsejer køber en varevogn med en totalvægt op til 3 tons, har du mulighed for at fratrække hele momsen på driftsudgifterne, uanset at du også benytter varebilen til private formål. Du har dog ikke momsfradrag for varebilens købesum. Ud over 100 procent fradrag for momsen af varevognens driftsomkostninger har du som selvstændigt erhvervsdrivende også mulighed for at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse efter statens takster, når du kører i varebilen i firmaets tjeneste. Fuldt fradrag for momsen uanset den skattemæssige behandling Mange, herunder SKAT, mente tidligere, at man ikke både kunne få fuldt fradrag for momsen og samtidig modtage skattefri godtgørelse efter statens takster. Men i 2007 meddelte SKAT, at man har ret til fuldt fradrag for momsen på udgifter til drift af blandet benyttet varebil med tilladt totalvægt op til 3 tons, uanset hvordan man vælger at behandle varebilen skattemæssigt. Der er således 100 procent momsfradrag for bilens driftsudgifter, når: 1. Bilen er placeret i virksomhedsordningen, og indehaveren bliver beskattet af fri bil. 2. Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, og indehaveren får godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel med en forholdsmæssig andel af de faktiske udgifter. 3. Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, og indehaver får godtgø- relse for den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster. 4. Den selvstændigt erhvervsdrivende ikke anvender virksomhedsordningen og skattemæssigt fratrækker udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel med de dokumenterede faktiske udgifter per kørt kilometer. 5. Den selvstændigt erhvervsdrivende ikke anvender virksomhedsordningen og skattemæssigt fratrækker udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster. Moms på privatdelen skal ikke tilbageføres Som du kan se af punkt 3.og 5., er der også fuldt fradrag for momsen, når du vælger at holde varebilen uden for virksomheden og får godtgørelse efter statens takster. Den skattefrie kørselsgodtgørelse begrænses altså ikke af, at momsen på varevognens driftsomkostninger er fratrukket fuldt ud i virksomhedens momsregnskab. Eksempel Laila, der er frisør, køber en Suzuki Grand Vitara 2,0 firehjulstrækker varevogn på gule plader. Bilen har en tilladt totalvægt på kilo. Lailas kørselsregnskab for 2010 viser, at hun har kørt i alt kilometer, hvoraf kilometer vedrører firmaet, og kilometer er privat kørsel. Driftsudgifterne (benzin, værksted, service mv.) på bilen er samlet set kroner inklusive moms. Laila har valgt at holde varebilen uden for virksomhedsordningen. Laila vælger at få skattefri godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster, der i 2010 er 3,56 kroner per kilometer. Hun har derfor krav på en godtgørelse på kroner. For at få fuldt fradrag for momsen posterer Laila alle bilens driftsudgifter ( kroner) i virksomhedens bogføring kroner debiteres driftskonto, og kroner debiteres kontoen for indgående moms. Når året er gået, krediteres driftskontoen for kroner, som firmaet har lagt ud for Laila. På kontoen privat hævet debiterer Laila kroner (bilens driftsudgifter eksklusive moms) Derefter krediterer hun kontoen privat hævet med kroner. Resultatet bliver her, alt andet lige, en nettohævning på kroner. Firmaets konto for transportudgifter/ kørselsudgifter debiteres med kroner. Privat kørsel i varevogne medfører, at der skal betales en såkaldt privat benyttelsesafgift, der udgør kroner ved fuld privat anvendelse af varebil. I eksemplet, hvor varebilen benyttes blandet, skal Laila kun betale halv afgift, altså kroner. 7

8 Vigtige datoer 2011 Juni 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 27. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Juli 1. Selvangivelse for selvstændige 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små). Feriekonto 15. Lønsumsafgift 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store). August 8. ATP 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 15. Endelig lønsumsafgift 2010, personlig virksomhed 17. Moms (mellem og store) 22. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) September 1. Moms (små) 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige. Restskat 26. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2011 Max. pr. dag: Sygedagpenge 2011 Max pr. uge: Yderligere oplysninger: Diskontoen 766 kr kr. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. 6. marts ,00 pct. 16. januar ,75 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: 0 kr km: 2,00 kr. Over 100 km: 1,00 kr. Kørselsgodtgørelse 2011 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km 3,67 kr. Over km 2,00 kr. Egen cykel eller knallert pr. km 0,49 kr. Rejsegodtgørelse 2011 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2011 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. Nettoprisindeks Marts ,7 Februar ,9 Januar ,2 December ,5 November ,2 Oktober ,2 September ,3 August ,8 Juli ,5 Juni ,6 Maj ,7 April ,7 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af FSR danske revisorer, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Mads Grønnegaard, Henrik Carmel, Jan Brødsgaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 10. maj Eftertryk er ikke tilladt. FSR danske revisorer 8

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2006 Årsregnskabsloven

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

RevisorInformerer. Ændringer i arbejdsmiljøloven på vej. Temanummer 2007

RevisorInformerer. Ændringer i arbejdsmiljøloven på vej. Temanummer 2007 RevisorInformerer Temanummer 2007 Folketinget behandler et lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven. De væsentligste ændringer bliver gennemgået her. Grundigere screening af arbejdsmiljøet Arbejdstilsynets

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere