SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk"

Transkript

1 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf Fax RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en finanskrise Køb en virksomhed og få fradrag i topskat Temanummer 2011 Iværksætterkontoen er det moderne alternativ til etableringskontoen. Du har kunnet indbetale til en iværksætterkonto siden Regeringen har i november 2010 fremsat forslag om at gøre reglerne endnu mere smidige. Hvis du som lønmodtager påtænker at etablere selvstændig virksomhed enten i personligt regi eller i selskabsform, kan du overveje at indbetale en del af din løn på en iværksætterkonto. Indbetaling på en iværksætterkonto giver dig fuldt fradrag i din personlige mindst indskyder kroner om året. Regeringen har foreslået at forbedre fradragsmulighederne, så du for indkomståret 2010 kan indskyde op til 60 procent af din løn. Dog kan du altid indskyde mindst kroner årligt. indkomst, og du kan derfor reducere din topskat. Det fremrykkede fradrag modsvares af, at du ikke har mulighed for yderligere fradrag eller afskrivninger, den dag du køber virksomheden. Ved køb af selskab modsvares fradraget af en genbeskatning, som er fordelt over ti år. Hvis du allerede har etableret en virksomhed Du kan vente helt frem til den 15. maj 2011 med at foretage indskud på iværksætterkonto og stadig få fradraget i Til den tid ved du, om regeringens forslag om at forbedre fradragsmulighederne er vedtaget. eller et selskab, kan du i visse tilfælde få et fradrag i 2010 uden at indskyde pengene på en konto. Hvornår kan du anse dig for etableret? Du anses for etableret, når du har købt aktiver eller har Hvor meget kan du indskyde på en iværksætterkonto? Du kan efter gældende regler maksimalt indskyde 40 procent af din løn. Dog kan du altid indskyde mindst kroner årligt. Derudover er det et krav, at du betalt udgifter til brug for virksomheden for mindst kroner. Det samme gælder ved køb af aktier eller anparter i et selskab. Det er desuden et krav, at du lægger en månedlig indsats på mindst 50 timer. Regeringen har også her foreslået at lempe reglerne for,

2 hvornår en virksomhed er etableret, hvad angår etableringsgrænsen. Hvis forslaget bliver vedtaget, falder etableringsgrænsen fra kroner til kroner. Du kan stadig foretage indbetalinger på din iværksætterkonto, selv i det år du har etableret virksomhed og i de næste fire år. Dette gælder dog kun, hvis du før etableringen har foretaget et minimum af indskud på iværksætterkontoen. Dette minimumsbeløb er i øjeblikket kroner. Eksempel 1 I 2009 indskyder du minimumsbeløbet på kroner på en iværksætterkonto. I 2010 etablerer du en selvstændig virksomhed, som giver et overskud på kroner. Den 4. april 2011 køber du en varevogn til kroner. Du vælger at benytte reglerne om iværksætterkonto og får dermed fradrag allerede i indkomståret 2010 på kroner i topskatten uden at indskyde yderligere penge på en konto. Det er en fordel, at du har fået reduceret topskatten i Dermed kan du indkassere en overskydende skat på cirka kroner allerede i foråret Som modvægt til fradraget i 2010 nedsættes afskrivningsgrundlaget på varevognen. Da hele købesummen i dette tilfælde er fratrukket i 2010, kan du ikke afskrive yderligere på bilen fremover. Hvad kan du bruge midlerne til? Ifølge de gældende regler kan du bruge pengene på iværksætterkontoen til at købe aktiver til virksomheden såsom maskiner, bygninger og goodwill. Du kan også hæve pengene til at betale løn til ansatte, leje af erhvervslokaler og en række andre udgifter. Regeringen har nu foreslået at lempe reglerne, så du kan hæve penge til at betale alle omkostninger, der er fradragsberettiget. Hvis forslaget bliver vedtaget, kan du eksempelvis også bruge pengene på at lease biler og maskiner. Eksempel 2 Normalt er det en betingelse for fradrag, at du har indbetalt pengene på en særlig konto i en bank, der er benævnt iværksætterkonto. Hvis du imidlertid allerede er etableret inden fristen for indskud den 15. maj 2011, kan du under visse betingelser helt undlade at foretage indskud. Så kan du altså få fradrag uden først at skulle binde pengene på en bankkonto. I 2010 er du lønmodtager og tjener årligt kroner. Den 3. marts 2011 stifter du et selskab ved at indskyde kroner. Da de kroner overstiger etableringsgrænsen på kroner, kan du vælge at benytte reglerne om iværksætterkonto og fratrække kroner på selvangivelsen for 2010, uden at du først skal binde penge på en konto. Det er en fordel, dels fordi du får fradrag i topskatten allerede i 2010, uden at du skal indskyde penge på nogen konto, og dels fordi du får et fradrag i personlig indkomst, som du ellers ikke ville have fået, da køb af selskab ikke er fradragsberettiget. Som modvægt til fradraget skal du genbeskattes, ved at du i etableringsåret 2011 og de efterfølgende ni år skal medtage 10 procent svarende til kroner i din personlige indkomst. Bemærk, at SKAT ikke skal have renter af beløbet, så du får i realiteten et rentefrit lån på cirka kroner, som du skal afdrage over ti år. Bankmøder kræver forberedelse Nøgleordet er forberedelse. Når du står over for at skulle skaffe finansiering til et projekt, skal du tilrettelægge en proces, der leder frem til et klart budskab til banken. I præsentationen for banken skal du sørge for, at formålet med finansieringen og finansieringsbehovet er grundigt beskrevet og veldokumenteret, og at den samlede økonomi er skarpt forklaret. Materialet til banken skal blandt andet indeholde: Lånebehov og baggrund for øget behov Kort beskrivelse af låneformålet Budget og plan for det nye projekt. Din bankrådgiver vil herudover efterspørge regnskaber og likviditetsbudgetter. Især likviditetsbudgettet skal du arbejde med og kunne forsvare over for banken, således Hvis du skal investere i din virksomhed og have tilført yderligere kapital, kan en snak med banken give mulighed for at låne penge. Det er vigtigt for banken, at du kan dokumentere fordelene ved investeringen og samtidig tydeliggøre over for banken, hvordan den kan få pengene retur. at banken er sikker på, at dit økonomiske behov svarer til det, som likviditetsbudgettet viser. De gældende forhold på finansmarkedet stiller store krav til, at du forklarer dit lånebehov, og det er altafgørende for din bank, at den har tillid til, at den kan få pengene tilbage. Et møde med banken er ofte et forhandlingsmøde, og jo bedre du har forberedt dig, desto bedre er forhandlingspositionen, og desto større er sandsynligheden for, at du opnår et godt resultat. Du skal kende din forretning i mindste detalje, hvilket også gælder for det projekt, som du ønsker finansieret. Du skal kende markedsvilkårene, konkurrencesituationen, og hvad der kan ske, hvis uheldet er ude. Inddrag med fordel din revisor forud for et bankmøde. Din revisor kan eksempelvis hjælpe dig med at udarbejde budgetter og investeringskalkulationer. En erklæring fra din revisor bidrager til at forøge pålideligheden af de informationer, du fremlægger i banken. 2

3 Folketinget har vedtaget at ændre konkursloven på væsentlige punkter. Med de nye regler bortfalder virksomhedens mulighed for at anmelde betalingsstandsning, ligesom reglerne om tvangsakkord ændres. Samtidig indgår et helt nyt regelsæt om rekonstruktion, som skal forbedre overlevelsesmulighederne for sunde virksomheder i midlertidig krise. Virksomheder i krise får øget chance for at overleve I dag kan en virksomheds ledelse anmelde betalingsstandsning og dermed få et pusterum fra kreditorerne. En sådan betalingsstandsning kan efter nye regler i konkursloven ikke lade sig gøre. I stedet kan enten virksomheden eller dens kreditorer anmode skifteretten om at tage en virksomhed under rekonstruktionsbehandling. Resultatet af en sådan behandling kan enten være en rekonstruktion af virksomheden eller en konkurs. Dog kan rekonstruktionsbehandlingen kun iværksættes, hvis virksomheden er insolvent. Insolvens opstår, når virksomheden ikke er i stand til at betale kreditorerne, og når denne betalingsudygtighed ikke blot er midlertidig. En virksomhed, der blot har midlertidige betalingsproblemer, kan altså ikke mod ejerens ønske tvinges i rekonstruktionsbehandling. Rekonstruktionens indhold En rekonstruktion skal indeholde ét af følgende elementer: En tvangsakkord, hvor gælden nedsættes, eller betalingen udskydes. En virksomhedsoverdragelse med salg af skyldnerens virksomhed eller dele heraf. Oftest er formålet med en tvangsakkord at fjerne en del af virksomhedens gæld, så virksomheden kan videreføres med den eksisterende ejer. En tvangsakkord omfatter alle virksomhedens kreditorer, dog bortset fra gæld sikret ved pant og visse småbeløb samt gæld, der har fortrinsstilling i en konkurs. Tvangselementet består i, at et flertal af kreditorerne kan tvinge de øvrige kreditorer med i ordningen, selvom de egentlig ikke har lyst til at være med. De nye regler indeholder ikke længere et krav om, at kreditorerne altid skal have et vist minimumsbeløb. Ved en virksomhedsoverdragelse sælges virksomheden eller dele heraf til en anden ejer, så selve virksomheden helt eller delvist kan videreføres i andet regi. Den hidtidige ejer undgår muligvis ikke en konkurs, men selve virksomheden overlever. Lovens krav til proces og tidsfrister Når en virksomhed er i rekonstruktionsbehandling, skal en række nye spilleregler og tidsfrister følges. Som noget nyt skal der altid vælges en rekonstruktør og en regnskabskyndig tillidsmand. Rekonstruktøren vil typisk være en advokat, og denne skal lede rekonstruktionsarbejdet og varetage kreditorernes interesse. Rekonstruktøren skal spille en offensiv rolle og søge konstruktive løsninger. I nogle tilfælde overtager rekonstruktøren endda ledelsen af virksomheden, mens rekonstruktionsbehandlingen finder sted. Den regnskabskyndige tillidsmand vil typisk være en revisor, og denne skal støtte rekonstruktøren ved at udarbejde regnskabsmæssige oplysninger, som rekonstruktøren kan basere sit arbejde på. Tillidsmanden skal i modsætning til rekonstruktøren være fuldstændig neutral og uafhængig af såvel virksomheden som kreditorerne. Virksomhedens hidtidige revisor kan ikke vælges som regnskabskyndig tillidsmand, men kan fortsætte som virksomhedens revisor og rådgiver. Loven indeholder stramme tidsfrister. Dermed får man også en hurtig afklaring af, om virksomheden er levedygtig, og om kreditorerne vil være med til en rekonstruktion. Stadig risiko for konkurs Hvis en rekonstruktion ikke lykkes, eksempelvis fordi virksomheden reelt ikke er levedygtig, eller fordi et flertal af kreditorerne ikke accepterer rekonstruktørens forslag, vil virksomheden blive erklæret konkurs. I så fald udpeger skifteretten en kurator, der afvikler virksomhedens aktiviteter og fordeler midlerne til kreditorerne efter den såkaldte konkursorden. Hvornår gælder de nye regler? De nye regler er vedtaget af Folketinget, men justitsministeren bestemmer, hvornår de træder i kraft, formentlig den 1. marts

4 Forbedrede muligheder for Skattereformen fra foråret 2010 har medført, at interessen for investeringer i små og mellemstore virksomheder er faldet. Dette ønsker regeringen med et nyt forslag at rette op på ved at give investorer skattefrihed for afkast efter fem års ejerskab af aktier i iværksættervirksomheder. Pensionsselskaberne har også fokus på investering i små og mellemstore virksomheder. Tidligere var fortjeneste på aktier skattefri, hvis et selskab havde ejet aktierne i mere end tre år, mens udbytter var skattefrie, hvis et selskab ejede mindst ti procent af aktiekapitalen i udloddende selskab. Reglerne i skattereformen lægger vægt på ejerskab i stedet for ejertid. Hvis et selskab ejer mindst ti procent af aktierne i et andet selskab, er afkastet af disse aktier skattefrit. Ejer selskabet mindre end ti procent, er der tale om porteføljeaktier, hvor selskabet skal betale skat af afkastet og har fradrag for tab. Disse regler har dog betydet, at iværksættere har haft svært ved at finde risikovillige private investorer, fordi finansieringen af innovative virksomheder er mindre attraktiv ved et ejerskab på under ti procent af aktierne. Ny ordning med skattefritagelse for iværksætteraktier Med henblik på at forbedre mulighederne for tilførsel af kapital til vækstvirksomheder blev et flertal i Folketinget som led i finansloven for 2011 enige om at indføre en særlig ordning. Ordningen går ud på, at afkastet (avancer og udbytter) af selskabers unoterede porteføljeaktier under visse omstændigheder er skattefri for nye investeringer i små og mellemstore selskaber, der stadig er i vækstfasen. Man vil indføre nye regler for beskatningen af aktier, der udstedes i forbindelse med kapitalforhøjelser, der gennemføres af investorer i små og mellemstore selskaber, og som opfylder visse betingelser. Det forventes, at følgende betingelser skal være opfyldt: Selskabet kan både være i igangsætter-, opstarts- og ekspansionsfasen. Selskabet må på tidspunktet for kapitalforhøjelsen ikke kommercielt afsætte sine varer eller tjenesteydelser endnu. Det må heller ikke være overskudsgivende endnu. Investeringerne skal være nye. Der skal med andre ord være tale om nytegninger af aktier. De forventede nye regler i praksis Hvis et selskab i igangsætterfasen får brug for yderligere kapital til at videreudvikle sit produkt, vil selskabet kunne tiltrække kapital efter de nye regler. Kapitalen kan komme fra en investor, der er villig til at løbe risikoen ved at tilføre kapital til en igangsættervirksomhed. Investoren tegner derfor nye aktier i virksomheden. Hvis de nytegnede aktier opfylder betingelserne i henhold til ordningen, vil disse aktier kunne afstås skattefrit efter fem års ejertid. De første investorer vil desuden bevare skattefriheden, uanset hvor længe investorerne beholder aktierne ud over fem år, og uanset hvor meget aktierne stiger i værdi. Hvis investoren skulle lide tab på aktierne, vil der endvidere være fradrag for tab. Vokser virksomheden sig stor og får brug for yderligere kapital, vil investoren have mulighed for at tilføre ny kapital i henhold til de almindelige regler om kapitalforhøjelse. Ved senere afståelse af disse aktier vil der ske beskatning efter de almindelige regler. Supplerende kapital vil typisk være betydeligt lettere at skaffe end den første kapital ved risikobetonede investeringer i en lille ny virksomhed. Partierne bag forliget vil formentlig fremsætte lovforslaget i februar 2011, og reglerne vil formentlig få virkning for investeringer, der er foretaget efter vedtagelsen af lovforslaget. Dette er i første omgang meldt ud til at være i juli Pensionskasserne øremærker fem milliarder til vækstvirksomheder Det har længe været et problem for de små og mellemstore virksomheder at skaffe finansiering til vækst og nye ideer. Efter længere tids forhandlinger mellem politikerne og pensionsbranchen er der nu aftalt en løsning, som måske vil kunne bruges i din virksomhed. Planen er, at pensionskasserne afsætter fem milliarder kroner til investering i danske iværksættere via de pensionsmidler, som danskerne har sparet op. Samtidig garanterer staten for en stor del af investeringerne. Et nyt selskab Dansk Vækstkapital skal spille en central rolle i investeringen af disse midler. Dansk Vækstkapital skal ikke selv finde alle de virksomheder, den skal investere i. I stedet skal investeringerne gå igennem en række mindre investeringsfonde, der så udvælger de rette kandidater. 4

5 kapitaltilførsel Så nu er det måske tid til at finde ud af, om din idé kan bære en investering udefra? Har du lyst til at få fremmed kapital ind i virksomheden? Vil du dele en gevinst med investorerne for til gengæld at se din idé blive til virkelighed? Kan du opstille en bæredygtig forretningsplan? Tal med din revisor om mulighederne, fordele og ulemper ved at få del i de fem milliarder kroner. Det kan være svært for pensionsbranchen at opnå et fornuftigt afkast ved at investere i obligationer, så det giver god mening at sætte nogle af pengene af til mere risikofyldte investeringer. Der er nok nogle virksomheder, der ikke kan klare sig. Til gengæld er der andre, som kommer til at gå rigtigt godt. Det vil i sidste ende være godt for både iværksætterne og pensionsopsparerne. 5

6 Forsigtig forholdene udvikler sig både her og i udlandet. Renten er lav, men inflationen er høj optimisme Renten ligger stadig lavere, end den gjorde, da økonomien kørte for fuld kraft i årene før finanskrisen. De centrale banker i USA og Europa har længe sørget for stor likviditet i markedet, hvilket har holdt renten nede i en lang periode. Næsten ingen økonomer taler længere om risikoen for et dobbelt-dip, som er betegnelsen for, at vi rammer en ny nedtur kort efter den, som vi oplevede i efteråret Mange lande melder tværtimod om fremgang. Tyskland havde et godt 2010 og trækker fortsat en stor del af læsset i Europa. I Danmark kan vi forvente en økonomisk vækst på små to procent i løbet af 2011, men det afhænger naturligvis af, hvordan Priserne stiger sædvanligvis ikke så kraftigt under en økonomisk krise. Når det derimod går godt, er der stor efterspørgsel efter råvarer, færdigvarer og serviceydelser, og priserne stiger ofte lidt mere. I slutningen af 2010 nåede inflationen i Danmark op på 2,5 procent, hvor priserne på eksempelvis benzin, cigaretter og boliger steg. Når renten er lav, og inflationen er høj, koster det ikke særlig meget at låne penge, hvilket sædvanligvis holder forbrug og investeringer oppe. Flere af de større banker forventer, at renten vil stige cirka et procentpoint i løbet af Produktiviteten under pres Dansk erhvervsliv har i en lang periode haft en lav vækst i produktiviteten. Det betyder, at værdien af de varer og serviceydelser, som vi producerer i løbet af en time, ikke stiger. Lav produktivitet betyder, at velstanden løbende bliver udhulet. På det seneste har produktiviteten været lidt på vej op igen, hvilket måske skyldes, at de mindst produktive virksomheder og medarbejdere er forsvundet under krisen. Men der er stadig brug for at tænke over, hvordan man i hver enkelt virksomhed får produktiviteten op. Arbejdsløshed Selvom vi har haft krise i et stykke tid, er arbejdsløsheden ikke særlig høj. Kun fire procent har ikke noget job. Hvis væksten tager fart, kan arbejdsløsheden måske endda falde. Din virksomheds fremtid Når alt kommer til alt, påvirker størrelser som eksempelvis inflation, vækst og produktivitet hver enkelt virksomhed meget forskelligt. 6

7 Er du iværksætter, eller ønsker du at udvide din eksisterende virksomhed, kræver det ofte kapital til køb af varelager og maskiner. I dag eksisterer der dog mange muligheder for at komme videre uden de store investeringer. Du kan eksempelvis leje i stedet for at eje, eller du kan tage varer i kommission i stedet for at skulle bruge penge på at købe et varelager. Vækst uden de store investeringer Finansiel leasing Finansiel leasing er en form for langfristede lejemål med en fastlagt løbetid, der ligger lidt under den levetid, som man forventer aktivet har. Efter leasingkontraktens udløb overtager leasingselskabet som udgangspunkt atter aktivet. Mange leasingkontrakter åbner dog mulighed for, at du kan forlænge aftalen til en stærkt reduceret ydelse eller købe aktivet til en lav scrapværdi. Du er typisk selv ansvarlig for reparation og vedligeholdelse, og ydelsen er udregnet sådan, at det leasede aktiv er fuldt afbetalt i løbet af basisperioden. Ved finansiel leasing påtager du dig den fulde investeringsrisiko, hvilket både gælder risikoen for, at dit behov for aktivet forsvinder, og risikoen for, at aktivet forældes i løbet af kontraktperioden. Mange aftaler indeholder en bestemmelse om, at du kan opsige aftalen, hvis du betaler forskellen mellem udstyrets salgsværdi og den kapitaliserede værdi af de resterende ydelser. Når du overvejer leasing frem for at købe aktivet selv, skal du sammenligne afdrag på banklån og afdrag på leasinggæld og sammenligne den forventede restværdi, efter at ydelserne er betalt. Operationel leasing Operationel leasing kan bestå af et kortvarigt lejemål på nogle få uger eller måneder. Du kan med fordel vælge operationel leasing frem for finansiel leasing, hvis du kun har brug for aktiverne i kort tid eller med uregelmæssige mellemrum. Et eksempel kunne være leje af entreprenørmateriel. Det er måske kun en gang hver måned, du har brug for en lift eller en gravko, og så kan det betale sig at leje den for et par dage ad gangen frem for at købe aktivet. Leasingselskabet har ved operationel leasing den fulde investerings- og forældelsesrisiko. Leasingselskabet vedligeholder selv materiellet, og udgifterne er indregnet i leasingsatserne. Kommission Hvis du ønsker at sælge nogle produkter uden at skulle opbygge et stort varelager, eller hvis du ønsker at minimere din kreditrisiko, kan du overveje at handle i kommission. Omvendt kan du også vælge at finde en mellemmand til at sælge dine produkter, hvis du ikke har mulighed for selv at etablere en forretning i den pågældende by eller det pågældende land. Kommission er en ordning, som går ud på, at en mellemmand påtager sig at sælge nogle produkter for en andens regning, men i eget navn. Eksempel på kommission Anders Andersen har en tøjforretning i Hjørring. Andersen vil gerne forhandle Hugo Boss jakker, men har ikke råd til at købe et større varelager. Andersen indgår i stedet en kommissionsaftale med Hugo Boss om, at han får 25 jakker i forskellige størrelser og modeller i kommission. Andersen opretter et hjørne af butikken med Hugo Boss jakker. Hver gang Andersen sælger en Hugo Boss jakke til kroner, modtager han kroner i provision. 7

8 Vigtige datoer 2011 Marts 1: Moms (små) 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 21: B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoselskabsskat 25: Moms (store) 31: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) April 11: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), FerieKonto 15: Lønsumsafgift 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige 26: Moms (store) 30: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Maj 2: Fortrykt selvangivelse, lønmodtagere 9: ATP 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), moms (mellem) 13: Etableringskonto 23: B-skat + AM-bidrag selvstændige 25: Moms (store) 31: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Juni 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 27: Moms (store) 30: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2011 Max. pr. dag: 766 kr. Sygedagpenge 2011 Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. 6. marts ,00 pct. 16. januar ,75 pct. 5. december ,50 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 2,00 kr. Over 100 km: 1,00 kr. Kørselsgodtgørelse 2011 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,67 kr. 2,00 kr. 0,49 kr. Rejsegodtgørelse 2011 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2011 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kroner Mindsterenten 1. januar juni pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks 2010 December ,4 November ,2 Oktober ,2 September ,3 August ,8 Juli ,5 Juni ,6 Maj ,7 April ,7 Marts ,6 Februar ,8 Januar ,3 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af Dansk Revisorforening, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Mads Grønnegaard, Kim Larsen, Henrik Carmel, Jan Brødsgaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 4. januar Eftertryk er ikke tilladt. Dansk Revisorforening.

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

RevisorInformerer. Ændringer i arbejdsmiljøloven på vej. Temanummer 2007

RevisorInformerer. Ændringer i arbejdsmiljøloven på vej. Temanummer 2007 RevisorInformerer Temanummer 2007 Folketinget behandler et lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven. De væsentligste ændringer bliver gennemgået her. Grundigere screening af arbejdsmiljøet Arbejdstilsynets

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer 2008. - fokus på den attraktive arbejdsplads

RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer 2008. - fokus på den attraktive arbejdsplads RevisorInformerer Temanummer 2008 Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed - fokus på den attraktive arbejdsplads En personalehåndbog giver professionelle rammer for et godt arbejdsmiljø. Derfor er

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere