Tørre tal i farver sikrer fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tørre tal i farver sikrer fremtiden"

Transkript

1 Tørre tal i farver sikrer fremtiden 2 Er stillingen lige? 6 Kvinderne er på vej til at udligne Fravær har betydning for bundlinien 4 Fraværsstatistikken bruges til trivselsprojekt Seniorerne bliver længere tid på arbejdsmarkedet 9 Men mange nærmer sig pensionsalderen Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA a p r i l 2012 NR. 3 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN a p r i l 2012 Tørre tal i farver sikrer fremtiden Tal kan være tørre, svære at arbejde med og vanskelige at forstå. FA s medlemmer sender mange tal til FA, nogle af dem sendes videre til Danmarks Statistik. Men FA og FA s medlemmer har stor gavn af, at FA har tallene. FA gør nemlig selv flittigt brug af de tal, som medlemsvirksomhederne sender til FA. Det gælder både løntal, fraværstal, tal om uddannelse og tal om alder. Mange virksomheder bruger også sine tal til at sætte focus på egne forhold. Det har fx Salling Bank gjort med stor succes. De finansielle virksomheder har i disse år blikket rettet mod aldersprofilen i egen virksomhed og kan via FA s tal sammenligne med branchens generelle alderssammensætning. En sådan viden er vigtig i den langsigtede personaleplanlægning og i rekrutteringsøjemed. De tal, FA får, bruger vi til at fortælle om sektoren i grafer og farver. I FAmagasinet, på vores hjemmeside, i analyser og i medierne. Det er vigtigt, at virksomhederne følger med og helst er på forkant med udviklingen. Tallene viser os, at sektoren mere og mere bruger højt uddannede medarbejdere. Tallene viser også, at der er blevet færre ansatte i sektoren. Tallene har op til de netop overståede overenskomstforhandlinger vist en sektor med højere lønudvikling end i resten af det danske samfund. Det vil ændre sig nu. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Regeringen og EU-Kommissionen taler meget om kvinder i ledelse. Hvordan ser det ud med kvindelige ledere i finanssektoren? Er det anderledes end i resten af samfundet? Det ser vi på i FA på baggrund af de data, vi får fra virksomhederne. Tallene viser, at der er plads til forbedring, men samtidig at udviklingen går den rigtige vej. FA s egne tal viser os også, hvis der er noget i virksomhedernes håndtering af fx afskedigelsessager, som der kan tages fat om. I det hele er de tørre tal en væsentlig del af forudsætningen for, at FA kan levere den rigtige service til vores medlemmer. I dette nummer af FA magasinet fortæller vi om en masse tørre tal i farver, som skal bruges til at sikre fremtiden på det finansielle arbejdsmarked. God læselyst. Steen A. Rasmussen

3 a p r i l 2012 FA M AG A S I N 3 Uddannelsespolitik og tal Statistiske data spiller en helt central rolle i FA s uddannelsespolitiske arbejde. Det er essentielt, at policyarbejdet er baseret på viden om virkeligheden. Michael Boas Pedersen, Uddannelsespolitik er en delmængde af beskæftigelsespolitik. Derfor er alle FA s ideer og udspil baseret på den aktuelle arbejdsmarkedspolitiske situation. Det kræver, at FA har et stort datamateriale til rådighed, der kan give et præcist billede af kompetenceniveauet blandt sektorens ansatte. Det danner grundlag for analyser, der belyser nye trends om rekruttering og efter- og videreuddannelse. Fra 1993 til 2010 er andelen med en videregående uddannelse; steget fra 12 til 35% i finanssektoren. Finansøkonomer og finansbachelorer følges tæt De finansielle fultids videregående uddannelser, der indeholder obligatorisk praktik har givet FA s medlemsvirksomheder både nye muligheder og nye opgaver. Først og fremmest har det betydet, at en række nye profiler, der uddannelsesmæssigt er målrettet til sektoren, har fundet vej til job i banker, realkreditinstitutter, pensionsselskaber og forsikringsselskaber. Men samtidigt må virksomhederne være til rådighed som praktikvirksomheder for de unge mennesker under uddannelse. FA følger udviklingen i optag, praktikbehov og beskæftigelse på uddannelserne. Disse data bruges til at gøre både skoler og det politiske niveau opmærksomme på sektorens behov og sammenhængen til optaget på uddannelserne. Hvis der optages for mange, risikerer samfundet at uddanne til arbejdsløshed. Hvis der optages for få, risikerer sektoren at komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Samtidig bruges disse data også til at forberede virksomhederne på det behov, der er for at skaffe praktikpladser til de praktiksøgende. Andel finansmedarbejdere med videregående uddannelse % Kilde: Danmarks Statistik (RAS) og FA strukturstatistik Akademikere og IT-medarbejdere som case Den teknologiske udvikling i kundernes efterspørgsel efter stadig mere komplekse produkter og services øger behovet for akademisk arbejdskraft i sektoren. FA har særlig fokus på akademikere med økonomisk baggrund samt de akademikere, der rekrutteres til virksomhedernes IT-funktioner. Ved at samarbejde med virksomheder og universiteter er det FA s intention at sikre, at de rette kompetencer er til rådighed på arbejdsmarkedet.

4 4 FA MAGASIN a p r i l 2012 Fravær har betydning for bundlinjen FA oplever hvert forår et boom i antal af henvendelser om fraværsstatistik. Statistikken er meget eftertragtet af virksomhederne men hvad bruger de egentlig statistikken til? Af Anne Mette Skousen, FA er i fuld gang med at indsamle fraværsoplysninger fra medlemsvirksomhederne for at kunne udarbejde fraværsstatistikken for Fraværsstatistikken for 2010 viste, at hver medarbejder i gennemsnit var fraværende på grund af sygdom i 6,9 dage i løbet af Det var et lille fald i forhold til Statistikken viste bl.a., at medarbejdernes egen sygdom er skyld i mest fravær fra arbejdet mænd er mindre syge end kvinder sygefraværet er lavere blandt medarbejdere, hvis primære arbejdsfunktion er ledelse end blandt øvrige medarbejdere finansmedarbejderne i Vestdanmark er mindre syge end finansmedarbejderne i Østdanmark. Kursus og skole Kvinder Mænd Omsorgs-dage Andet fravær Orlov ved graviditet, barsel mv. Børns sygdom Egen sygdom Dage Kilde: FA Fraværsstatistik 2010 Fravær, trivsel og KRAM Salling Bank har siden 2008 haft særlig stort fokus på arbejdsmiljøet i banken, herunder trivsel og sygefravær. Lotte Dietz blev ansat som trivselskonsulent i efteråret 2008 for at løfte overlæggeren på arbejdsmiljøet. I 2010 søgte banken midler fra Forebyggelsesfonden til at sætte sundhedsfremme på dagsordenen, og nu skal der afrapporteres, bl.a. på baggrund af FA s fraværsstatistik. Forebyggelsesfondens formål er at give støtte til projekter, der forebygger og forhindrer fysisk- og psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser.

5 a p r i l 2012 FA M AG A S I N 5 PROJEKTET I SALLING BANK Projektidé Psykisk arbejdsmiljø, sundhed og livsstil forbedres ved at formalisere arbejdsmiljøarbejdet, udarbejde forebyggelsespolitikker og skabe synergi mellem arbejdsmiljørelaterede indsatser. Aktiviteter udarbejdelse af strategiske trivsels- og arbejdsmiljørelaterede politikker sundhedstjeks sundhedscafé KRAM-aktiviteter efter medarbejderønsker stresskurser workshops undervisning rådgivning Succeskriterier medarbejderne oplever bedre psykiske vilkår langtidssygemeldinger undgås reduktion af sygefravær medarbejderne opnår en samlet forbedring af objektive sundhedsparametre FA har spurgt Lotte, hvorfor de har sat fokus på sygefravær, og svaret kommer prompte: Fravær er ekstremt dyrt, og derfor er det en vigtig og interessant parameter at måle på. Men det er komplekst og svært at måle fravær. Nogle af Lottes gode råd er at isolere sygefravær fra andet fravær og at forholde sig kritisk til tallene. Influenza-epidemi, en enkelt langtidssygemeldt mv. kan påvirke statistikken meget. Derfor er det vigtigt, at det er muligt at opdele på fraværsårsager, varighed mv. i FA s fraværsstatistik. Om projektet fortæller Lotte, at et af målene er lavere sygefravær. Det er et ambitiøst mål, da fraværet i forvejen er lavt i Salling Bank, og har været støt faldende siden Men i både sundhedstjek og i den psykiske APV har vi flyttet os i positiv retning på rigtig mange af de undersøgte parametre, og siden projektet startede har ingen medarbejdere været langtidssygemeldte med stress. Lottes sidste gode råd er: Der skal være tid til refleksion og dialog.

6 6 FA MAGASIN a p r i l 2012 Er stillingen lige? Når man kigger på FA s statistikker om ligestilling ser det ud til, at mændene vandt første halvleg i hvert fald hvis det er lederjobs, der giver point. Men kvinderne stormer frem på banen og er på vej til at udligne Af Charlotte Enevoldsen, Kønsbalance på arbejdsmarkedet og flere kvinder i ledelse er begyndt at fylde mere og mere i virksomhederne i den finansielle sektor. Der bliver lavet mentorordninger, talentprogrammer, sprogpolitikker og nye rekrutteringsprocedurer for at sikre, at det er de mest kompetente medarbejdere uanset køn - der får de gode stillinger og karrieremuligheder. Flere kvindelige ledere men stadig flest mandlige FA s statistikker viser, at andelen af kvindelige ledere i finanssektoren har været stigende i flere år. I 2011 udgjorde kvinderne 30 pct. af alle ledere i finanssektoren, mens andelen af kvinder blandt de overordnede ledere var på 23 pct. Langt de fleste lederjobs går altså stadig til mænd. Kønsmæssig fordeling i finanssektoren 2011 Kvinder Mænd 49% 51% Kilde: FA Kvinderne er dog ved at hale ind på mændene. Det gælder særligt blandt de overordnede ledere, hvor andelen af kvinder er steget fra 16 til 23 pct. siden Når FA sammenligner statistikkerne med tal fra Lederne (tidl. Ledernes Hovedorganisation) klarer finanssektoren sig relativt godt. Lederne angiver en kvindeandel på 25 pct. Køn i balance At der er flere mænd end kvinder på lederposter skyldes ikke, at der er flere mænd end kvinder at vælge imellem. Den kønsmæssige fordeling i finanssektoren er meget lige. Tallene for 2011 viser en fordeling på 51 pct. kvinder og 49 procent mænd. FA s medlemsvirksomheder kan bruge FA s statistikker til benchmarking eller til at opstille mål for egen indsats på ligestillingsområdet. FA vil i den kommende tid have mere fokus på statistik om ligestilling og søge at udbygge den statistikudvikling, der allerede foregår. Andel kvindelige ledere FA Overordnede ledere FA Alle ledere Ledernes Hovedorganisation 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Kilde: FA (feb ). Ledernes Hovedorganisation (jan ). Note: Ny jobklassifikation fra 2010 har udvidet antallet af overordnede ledere fra ca 20% af lederne i 2009 til 40% af lederne i 2010

7 a p r i l 2012 FA M AG A S I N 7 Nyt fænomen i 2010: Faldende realløn Reallønnen på det private arbejdsmarked faldt i 2010, men i finans først i 2011 Af Anne Mette Skousen, Centralt aftalte lønstigninger i finanssektoren 2005: 2,85% 2006: 2,85% 2007: 2,9% 2008: 4% 2009: 4% 2010: 3,7% 2011: 1,07% 2012: 1% 2013: 1% Frem til august 2011 var finanssektoren den eneste branche, der ikke havde faldende realløn. Lønstigningerne på resten af det private arbejdsmarked var omkring 2 pct., men finanslønningerne steg fortsat med over 4 pct. om året. Først i 3. kvartal 2011 slog effekten af den 1-årige overenskomstforlængelse igennem på finanslønstigningerne. Lønstigningerne kom næsten på niveau med det øvrige private arbejdsmarked, og også for de finansansatte faldt reallønnen. Helårsreallønsændringer 1. kvartal 2007 til 4. kvartal 2011 Pct. 8,0 6,0 Komm. & regioner Staten Privat sektor Finanssektoren 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 07K1 07K3 08K1 08K3 09K1 09K3 10K1 10K3 11K1 11K3 Kilde: Danmarks Statistik Reguleringsordning justerer offentlige lønninger I den offentlige sektor faldt lønstigningerne markant i 1. kvartal Lønstigningerne har været mellem 0 og 1 pct. i Både i staten og kommuner/regioner blev der, lige som i finanssektoren, givet høje lønstigninger ved overenskomstforhandlingerne i En reguleringsordning på det offentlige område gør, at lønudviklingen justeres i forhold til den private lønudvikling. Prognoserne i 2008 over den private lønudvikling var meget højere end den blev i virkeligheden. Reguleringsordningsordningen betød dermed, at de aftalte lønstigninger blev aflyst eller kraftigt reduceret. Lave lønstigninger i vente I de netop overståede overenskomstforhandlinger i den private sektor er der aftalt årlige lønstigninger på mellem 1 og 1,6 pct. om året. Den faktiske lønudvikling vil pga. lønglidning nok blive lidt højere hvor meget afhænger af konjunkturerne. Hvis priserne stiger mere end den udbetalte løn, fortsætter trenden med faldende realløn.

8 8 FA MAGASIN a p r i l 2012 Arbejdsulykker i den finansielle sektor Arbejdstilsynet har opgjort antallet af arbejdsulykker i 2010 og set på fordeling og udvikling. Risikoen for en arbejdslykke er meget lille i den finansielle sektor Af Hans Jørgen Steffensen, Finanssektorens tal lægges sammen med offentlige kontor og administrations. I 2010 blev der på dette område anmeldt arbejdsulykker, hvilket er en stigning på ikke mindre end 45 %. Til sammenligning blev der i 2010 indenfor det øvrige private kontorområde, der omfatter ansatte, kun anmeldt arbejdsulykker, hvilket var en stigning på kun 11 % i forhold til året før. Går man tættere på tallene viser det sig, at incidensen, dvs. antallet af arbejdsulykker pr ansatte i 2010, er på 154 indenfor BAR FOKA (Branchearbejdsmiljøråd indenfor finans og offentlig kontor og administration), mens den kun er på 49 på det øvrige private kontorområde. Altså skulle risikoen for arbejdsulykker være over 3 gange så stor i finansielle virksomheder og offentlige kontorer som på i private kontorer. Det er dog ikke noget retvisende billede. Graver man endnu dybere, viser det sig, at den offentlige sektor i 2010 havde arbejdsulykker på kontorområdet, mens den finansielle sektor kun havde 317 arbejdsulykker. Statistikken viser dermed, at det er sikkert at gå på arbejde i finansielle sektor - forstået på den måde, at risikoen for en arbejdsulykke er meget lille og på samme niveau som på kontorer i andre private virksomheder. Hvad er det for arbejdsulykker, der anmeldes? I 2010 var den største gruppe ulykker akut fysisk overbelastning, hvorefter kom fald til lavere niveau og på tredjepladsen ramt af genstand/person i bevægelse. Først på femtepladsen kom akut psykisk overbelastning, som fx kan omfatte traumatiske hændelser i forbindelse med røverier, andre voldsepisoder og lignende. Hvad bliver statistikken brugt til? Statistikken bliver brugt af flere aktører på arbejdsmiljøområdet. Branchearbejdsmiljørådene bruger den til at planlægge og tilrettelægge forebyggende indsatser, herunder ulykkesforebyggelse, hvor der er er mest brug for det. Arbejdstilsynet har også ulykkesdata med, når man planlægger brancheindsatser og tilsynsbesøg For koncerner og store virksomheders vedkommende kan statistikken bruges som input i det virksomhedsinterne forebyggende arbejde og hermed reducere fravær og unødvendige omkostninger.

9 a p r i l 2012 FA M AG A S I N 9 Seniorerne bliver længere tid på arbejdsmarkedet Seniorerne bliver i stigende grad på arbejdsmarkedet. Men samtidig nærmer en stor del af de finansansatte sig pensionsalderen inden for en overskuelig tidshorisont Af Maria Søndergaard, I perioden 2005 til 2011 er der kommet flere seniorer i den finansielle sektor. Andelen af de 60+ -årige medarbejdere i forhold til samtlige ansatte er steget fra 4 pct. i 2005 til 8,3 pct. i Især i perioden 2005 til 2008 er der sket en vækst i andelen af årige, hvorimod fremgangen har været størst for aldersgrupperne 65+ år i perioden 2008 til Væksten i andelen af seniorer sker ikke kun i finanssektoren, det er en generel tendens på arbejdsmarkedet. Stadig stigende andel af seniorer i finanssektoren 3 Pct. af alle ansatte August 2005 August 2008 August Aldersfordeling i finanssektoren Antal medarbejdere Kilde: FA Alder Alder Forventer stor naturlig afgang fremadrettet At medarbejderne bliver længere tid på arbejdsmarkedet er en positiv udvikling på et tidspunkt, hvor fremtidig mangel på arbejdskraft står højt på den politiske dagsorden. Også den finansielle sektor risikerer at blive mødt af en kommende rekrutteringsopgave. En stor del af de ansatte i den finansielle sektor nærmer sig pensionsalderen inden for en overskuelig tidshorisont. I 2011 er ca. hver femte finansansatte 55+ år. Til sammenligning er det ca. hver syvende og femte lønmodtager i hhv. den private og offentlige sektor, som er 55+ år, jf. Danmarks Statistik. August 1993 August 2002 August 2011 Kilde: FA

10 10 FA MAGASIN a p r i l 2012 Livets mangfoldighed bag sags-statistikken FA s tal om personsager vidner om beskæftigelsessituationen, enkelte medarbejderes forhold og forbundenens ønske om at prøve grænser Af Fleming Friis Larsen, Antallet af sager om afskedigelser af enkeltpersoner er steget. Det er sket som udløber af både de mindre og større afskedigelsesrunder i sektoren. De opsagte medarbejdere og deres forbund eller advokat rejser sag, især fordi de mener, at love om ligebehandling og forskelsbehandling ikke holdes. Godtgørelserne, hvis lovene ikke overholdes, kan være høje, ofte op til 12 måneders løn. Bevisbyrden er streng. For at bevise, at afskedigelsen ikke skyldes fx barsel, handicap eller alder, skal arbejdsgiveren derfor have dokumentationen i orden. Antallet af handicap -sager stiger Svær nedsat hjerteaktivitet, piskesmæld, ADHD, sclerose, nedslidt ryg, leddegigt, fleksjob, gigtsygdom, posttraumatisk stress, chikane, alder, dårlige fødder er blot nogle af de grunde, opsagte medarbejdere anfører med krav om godtgørelse pga. handicap. Ser vi på FA s sagstatistik, lykkes det i mange tilfælde at afslutte de konkrete sager. Ofte sker det ved et økonomisk forlig, fx hvis virksomheden ikke kan eller får svært ved at dokumentere, hvorfor virksomheden valgte at afskedigelse netop den pågældende person med et handicap. Nogle sager går videre til domstolen eller til voldgift. Tendenserne er, at forbundene generelt forsøger at udvide sygdomsbegrebet til handicap og derved få mulighed for at få tilkendt større godtgørelser. Praksis fra Ligebehandlingsnævnet viser, at mens der i 2009 var 10 sager om handicap, var der i sager, og denne vækst genkendes i FA s statistik. Bliv parat på FA s kurser Information og kurser i FA regi tager de nævnte problemstillinger op. På forårets kurser vil der være særlig fokus på forskelsbehandling og handicap. Formålet er at se på faldgruber og de høje krav til arbejdsgivers dokumentation for, at der ikke er sket forskelsbehandling.

11 a p r i l 2012 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldelser - Easyfleet A/S pr. 1. oktober Max Bank af 2011 A/S pr. 8. oktober Swedbank Card Services pr. 1. januar 2012 Udmeldelser - Max Bank pr. 7. oktober Capita Insurance Service pr. 1. januar EgnsInvest Investeringsforvaltningsselskab pr. 1. januar Easyfleet A/S pr. 1. januar Fusioneret med Jyske Finans A/S - Nordisk Factoring A/S pr. 1. januar Fusioneret med Jyske Bank - Sparekassen Limfjorden pr. 29. februar Fusioneret med Sparekassen Vendsyssel Pr. 1. april 2012 har FA 211 medlemmer fordelt på 155 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 46 forsikringsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2011 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere. Nyt fra sekretariatet Pr. 1. november 2011 blev Maria Søndergaard ansat som vikar for økonomisk konsulent Kirsten Lemming-Christensen, der er på barselsorlov. Endvidere er stud. polit. Andreas Thomsen ansat pr. 1. januar 2012 som studentermedhjælper. Andreas afløser Ane Rohde, der stoppede med udgangen af januar.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Få arbejdsulykker i finans 8. Væk med støj i banken 4. Stress skal forebygges 10. Klare krav giver bedre trivsel 7

Få arbejdsulykker i finans 8. Væk med støj i banken 4. Stress skal forebygges 10. Klare krav giver bedre trivsel 7 TeMANUMMER om TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ Væk med støj i banken 4 Få arbejdsulykker i finans 8 Klare krav giver bedre trivsel 7 Stress skal forebygges 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA hans jørgen

Læs mere

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5 Bilag 6 Stort fald i sygefravær Sygefraværet i Langeland Kommune er faldet fra 5,8 % til 5,1 % fra 2011 til 2012 og det samlede fravær har også oplevet et fald fra 8,5 % til 7,9 % i samme periode. Det

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og

Læs mere

Personalepolitisk regnskab. revideret oktober 2009

Personalepolitisk regnskab. revideret oktober 2009 Personalepolitisk regnskab revideret oktober 2009 Forord Dette er det første personalepolitiske regnskab i Lejerbo. Formålet med at lave et personalepolitisk regnskab er at lave et årligt still-billede

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne Vi ser ind i en lang lavkonjunktur Det er alvorlige tider i den finansielle sektor s 2 Køreplan for forhandlingerne Sidste aftalte forhandlingsdage i februar s 8 Beskæftigelsen falder i Norden Stadig flest

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten er høj i Kriminalforsorgen. Strafmassen det samlede

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Personaleredegørelse 2005 1. Resume Hermed foreligger Personaleredegørelse

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Personaleredegørelse Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. maj 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Personaleredegørelse 2012 1. Resume Personaleredegørelse 2012 belyser en række personalemæssige

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2 OK14 FINANS En aftale med et langt og godt perspektiv 2 En lønramme, der sikrer fortsat ansvarlighed 3 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Traineeordninger for nyansatte

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere