NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne"

Transkript

1 Vi ser ind i en lang lavkonjunktur Det er alvorlige tider i den finansielle sektor s 2 Køreplan for forhandlingerne Sidste aftalte forhandlingsdage i februar s 8 Beskæftigelsen falder i Norden Stadig flest finansansatte i Danmark s 3 Finanssektoren er lønførende De finansansatte har haft markant højere lønstigninger end andre s 9 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA oktober 2011 kontak t: ISsN NR.4

2 2 FA MAGASIN oktober 2011 Vi ser ind i en lang lavkonjunktur Den globale finanskrise og den efterfølgende gældskrise har de senere år hørt til dagens uorden i den finansielle sektor. Mange virksomheder har måttet kaste håndklædet i ringen, og de overlevende oplever i dag pres på både indtjening og omkostninger. Samtidig står vi en situation, hvor den økonomiske vækst næsten er gået i stå i hele den vestlige verden. De finansielle virksomheder ser ind i en lavkonjunktur, som ingen tør gætte på, hvornår hører op. Men det mest sandsynlige er, at vi kommer til at se meget langt for at få øje på afslutningen. For at de danske finansielle virksomheder kan slippe helskindet igennem de magre år, der venter, er det nødvendigt, at trimme virksomhederne hele kompasset rundt. Også når det gælder lønomkostningerne. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen En række pengeinstitutter, store som små, har i efteråret annonceret mærkbare reduktioner blandt deres medarbejdere. De mange afskedigelser er udtryk for, at bankerne og sparekasserne ser med stor alvor på omkostningerne. Men pengeinstitutterne kan ikke alene afskedige sig ud af problemerne. I de kommende mange år er den finansielle sektor derfor nødt til at sikre en reduktion af de samlede lønomkostninger. Lykkes det ikke, tør jeg slet ikke tænke på det alternativ, der tegner sig i form af yderligere nedlæggelse af stillinger, endnu flere afskedigelser og udflytning af arbejdspladser til udlandet. For ikke så længe siden fik vi tal for lønudviklingen frem til og med 2. kvartal Det er tankevækkende læsning. Vi kan af tallene se, at medarbejderne i den finansielle sektor siden 2008 har haft markant højere lønstigninger end det øvrige private arbejdsmarked, ja i visse perioder dobbelt så høje lønstigninger. Det holder selvfølgelig ikke. Enhver med fornuften og ansvarligheden i behold kan sige sig selv, at den slags lønstigninger ikke giver mening i en branche, hvor forretningsomfanget skrumper, hvor tabene er store på grund af den økonomiske krise, og hvor indtjeningen på driften er i bund. Det står desværre ikke til diskussion, at det er nye og alvorlige tider i den finansielle sektor. Indtil nu har det været aktionærerne og kunderne, som har måttet holde for, og sådan vil det også være i de kommende år. Derfor er det vigtigt, at både ledelse og medarbejdere er bevidste om situationens alvor, og vi udviser ansvar ved at agere ud fra de faktiske forhold, når vi sætter os til forhandlingsbordene. Steen A. Rasmussen

3 oktober 2011 FA M AG A S I N 3 Beskæftigelsen falder i Norden Af Anne Mette Skousen, Allerede i 2010 begyndte de nordiske pengeinstitutter at reducere antallet af ansatte. Reduktionen var størst i Danmark, som dog fortsat har markant flest ansatte i finanssektoren FAKTA Nordisk Bank Statistik udarbejdes i samarbejde mellem de nordiske arbejdsgiverforeninger på finansområdet. Statistikken belyser bankstrukturen, medarbejder- og lønstigning samt øvrig arbejdsmarkedsstatistik som fx arbejdsløshed og arbejdstid. Over ansatte i den nordiske finanssektor sagde farvel til deres job i 2010, viser den nye Nordisk Bank Statistik, som netop er offentliggjort. Over halvdelen af afgangen fandt sted i Danmark, hvor sektoren blev reduceret med knap 1700 medarbejdere. Der er dog ikke tilbagegang i alle lande. Nordmændene fik således 700 flere ansatte og i Finland var tilbagegangen på beskedne 300. Størst tilbagegang fandt sted i Sverige, hvor forlod deres job. Fortsat flest medarbejdere i Danmark Danmark er fortsat det land i Norden, der markant har flest ansatte i den finansielle sektor. Statistikken viser, at der ved udgangen af 2010 var godt beskæftigede i den danske pengeinstitutsektor. Det er betydelig flere end i fx Sverige, som havde godt ansatte. Antal medarbejdere Danmark Finland Island Norge Sverige Antal filialer pr indbyggere DK Fi Is N S Kilde: Nordisk Bank Statistik 2010 Statistikken viser også, at antallet af filialer i Danmark i 2010 blev reduceret med godt 160, svarende til knap ti procent. Tilsvarende reduktioner har ikke fundet sted i de øvrige nordiske lande. Danmark har fortsat et meget højt antal filialer i forhold til antallet af indbyggere, ikke mindst hvis man sammenligner med Sverige og Norge. Det danske uddannelsesniveau er til gengæld lavt i nordisk sammenhæng. Kun hver femte medarbejder i den danske finanssektor har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. I alle de øvrige nordiske lande er den andel omkring dobbelt så høj. Det skyldes især den danske tradition med at ansætte elever, som tilhører uddannelseskategorien gymnasium og kort videregående uddannelse.

4 4 FA MAGASIN oktober 2011 Finanssektoren sikrer de ansatte bedre Af Fleming Friis Larsen, De ansatte i finanssektoren har på en lang række sociale områder bedre vilkår end andre funktionærgrupper Et stort antal finansielle virksomheder har annonceret omfattende personalereduktioner. Det sker også i andre brancher. Det er en alvorlig udvikling for de ansatte, der bliver ramt. Men på en række områder er finansansatte bedre stillet end mange medarbejdere i andre brancher på arbejdsmarkedet. De bedre vilkår er en direkte følge af de nuværende overenskomster. Alle finansansatte over 40 år, som har været ubrudt ansat i 12 år, har fx mulighed for at få en fratrædelsesgodtgørelse på mellem en og seks måneders ekstra løn udover funktionærlovens regler. Finansansatte har mere frihed end andre Omsorgs- og børnesygedage: Fem omsorgsdage om året. Ansatte med mindreårige børn har ret til to børnesygedage. Lignende bestemmelser findes også i HK s overenskomster, men ikke i samme omfang og udstrækning. Længere barsel med løn: Fuld løn i 30 uger for kvinder, for mænd 16 uger. På HK s område har kvinder ret til 18 uger med fuld løn efter ni måneders anciennitet, mænd to uger med fuld løn. Ferietillæg: 3,25 procent. I HK s overenskomster ligger tillæggene på mellem en og halvanden procent. Finansfolk får hurtigere nyt job Den lokale ledelse og de lokale tillidsrepræsentanter drøfter ekstra tiltag, når der skal afskediges mange ansatte. Det medfører ofte outplacementforløb eller uddannelse for at give de afskedigede bedre mulighed for at komme i job igen. Det afspejles i ledighedsprocenten. En undersøgelse fra Finansforbundet fra august i år viser, at over halvdelen af de afskedigede hurtigt fandt job enten i sektoren eller uden for finanssektoren. Ledigheden blandt Finansforbundets medlemmer er på omkring to procent. Ledighedsprocent for bankfolk Danmark % 8 6 Finland Island Sverige Kilde: Nordisk Bank Statistik Data for Island fra 2002 og for Finland fra 2008

5 oktober 2011 FA M AG A S I N 5 Nye politiske begrænsninger truer væksten Af Kirsten Lemming-Christensen, Selvom bankskatten på 2 mia. kr. er taget af bordet, sender det nye regeringsgrundlag stadig mørke skyer ind over den finansielle sektor i Danmark Den nye S-R-SF-regering offentliggjorde den 3. oktober sit regeringsgrundlag Et Danmark, der står sammen. I modsætning til hvad S og SF gik til valg på, indeholder regeringsgrundlaget ikke nogle planer om ny beskatning af den finansielle sektor på 2 mia. kr. Det betyder imidlertid langt fra, at regeringen har fredet finanssektoren. Et Danmark, der står sammen indeholder adskillige initiativer, der vil belaste den danske finanssektor betydeligt. Loft over pensionsfradrag og afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikring Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil forhøje statens indtægter med 5 mia. kr. bl.a. ved at afskaffe fradraget på sundhedsforsikring og begrænse fradraget for store pensionsindbetalinger. Begge disse tiltag vil være med til at begrænse vigtige forretningsområder for forsikrings- og pensionsbranchen. Det kan også få betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser, fordi man risikerer, at de offentlige behandlingstilbud belastes yderligere, og at danskerne vil spare mindre op til pension i fremtiden. Strammere regulering i Danmark Et Danmark, der står sammen indeholder også en hensigtserklæring om at udarbejde en lov om finansiel rådgivning, der skal sikre kunderne mod dårlig rådgivning. Det er ikke nærmere specificeret, hvad en sådan lov skal indebære, men hvis den stiller større krav til dokumentation, uddannelse, certificering eller lignende i forhold til, hvad der allerede gælder, kan det ikke undgå at blive en økonomisk og administrativ belastning for de danske pengeinstitutter. Pengeinstitutterne i Danmark er allerede underlagt en ny certificeringsordning, der dels stiller krav om forretningsgange for systematiske uddannelsesforløb for ansatte, der yder rådgivning om grønne og gule investeringsprodukter, dels stiller krav om, at de personer, der rådgiver om røde produkter, skal bestå en test før de må rådgive. Det burde være nok. og internationalt Endelig indeholder regeringsgrundlaget også en målsætning om, at regeringen vil gå forrest i EU i kampen for indførelse af en global skat på finansielle transaktioner og vil presse på for en stærkere og klogere international regulering af finanssektoren for at forhindre flere finanskriser. Hvis der kommer nye skatter og yderligere regulering til, vil det trods alt være bedre, at det sker globalt og under international koordinering. Alt andet vil udover at være økonomisk belastende for sektoren også være konkurrenceforvridende.

6 6 FA MAGASIN oktober 2011 Køreplanen for forhandlingerne er klar Af Mariane Dissing, Om mindre end en måned mødes de første tekniske arbejdsgrupper for at vurdere overenskomstkravene Om cirka seks måneder, 31. marts 2012, udløber overenskomsterne på finansområdet, og køreplanen for forhandlingerne med DFL og Finansforbundet er nu fastlagt. De vigtigste datoer er: 24. oktober FA udveksler krav med DFL og Finansforbundet. Sædvanligvis møder forbundene med omkring 200 krav, mens FA har en del færre. 27. oktober Det første møde i de tekniske arbejdsgrupper går i gang. Der er aftalt fem grupper med Finansforbundet og indtil videre en gruppe med DFL. Grupperne får bl.a. til opgave at beregne, hvor meget de enkelte krav koster. Der er på nuværende tidspunkt planlagt 19 møder i grupperne, og det sidste holdes 16. december. På arbejdsgiversiden deltager personalechefer fra medlemsvirksomhederne og sekretariatsmedarbejdere fra FA. 14. december Overenskomstforhandlingerne med DFL indledes. Forhandlerne Der er nedsat to forhandlingsudvalg, som varetager forhandlingerne med henholdsvis Finansforbundet og DFL. FA s forhandlingsudvalg overfor Finansforbundet: Anders Jensen, Nordea, formand Helle Havgaard, Danske Bank, næstformand Leif F. Larsen, Jyske Bank, bestyrelsesmedlem Peter V. Christensen, bestyrelsesmedlem FA s forhandlingsudvalg overfor DFL: Anders Jensen, Nordea, formand Lars Bonde, Tryg, bestyrelsesmedlem I FA s forhandlingsdelegation indgår desuden FA s direktør Steen A. Rasmussen og underdirektør Mariane Dissing. 11. januar Overenskomstforhandlingerne med Finansforbundet indledes. 3. februar Sidste aftalte forhandlingsdag med Finansforbundet. Der er dog muligheder for at aftale en senere afslutning undervejs. 7. februar Sidste aftalte forhandlingsdag med DFL. Også her er der mulighed for at aftale en senere deadline. Bliver parterne ikke enige, kan forhandlingerne fortsætte i Forligsinstitutionen. Er der fortsat ikke opnået et resultat, kan der blive konflikt.

7 oktober 2011 FA M AG A S I N 7 Klargøring til konflikt Af Hans Jørgen Steffensen, Lokale ledelser og tillidsfolk er gået i gang med at aftale, hvilke arbejdsopgaver og medarbejdere, der skal fortsætte, hvis overenskomstforhandlingerne ender i konflikt på finansområdet Finanssektorens brancheorganisationer og FA har nu startet de konfliktforberedelser, der foregår parallelt med overenskomstforhandlingerne. FA tager sig af alle forhold, der retter sig mod medarbejderne og de faglige organisationer, mens brancheforeningerne, Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og Realkreditforeningen, tager sig af forretningsdrift og kommunikation til medier og kunder. Konfliktfriholdelsesaftale på finansområdet Forberedelserne følger den aftalte tidsplan for de kommende overenskomstforhandlinger og tager udgangspunkt i Vejledning om konfliktfriholdelse, som er aftalt mellem Finansforbundet og FA. Den aftale sikrer, at der på den ene side er mulighed for at gennemføre en effektiv konflikt på pengeinstitut området, og at der på den anden side ikke sker unødigt store varige skader. Fx tillader aftalen at driften af kritiske it-applikationer kan opretholdes, og at udenlandske enheder i et vist omfang kan serviceres. Virksomhederne er t begyndt at aftale, hvilke områder der skal friholdes, hvis konflikten kommer. Aftalerne regulerer, hvilke arbejdsopgaver og medarbejdere, der skal kunne fungere under en konflikt. KORT OG SPECIFIKT FA S REGLER OM KONFLIKT OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2012 Aftalen om konfliktfriholdelse gælder ikke på forsikringsområdet. Forligsmanden spiller en rolle Hvis forligsmanden udnytter sine muligheder for at udsætte en konflikt fuldt ud, vil konflikten først kunne starte i begyndelsen af maj Skulle en landsdækkende konflikt blive en realitet i 2012, vil det være første gang i den danske finanssektors historie. I tilfælde af en konflikt vil alle kundevendte funktioner som filialer, pengeautomater, forretningsterminaler, netbanker og betalingskortsystemer være lukket. Konflikten vil derfor være mærkbar i samfundet og i forhold til alle typer kunder.

8 8 FA MAGASIN oktober 2011 Færre elever og flere finansøkonomer Af Michael Boas Pedersen, De nye medarbejderne i den finansielle sektor er bedre uddannede, og flere og flere af de faste medarbejdere videreuddanner sig. Uddannelsesniveauet i den finansielle sektor er støt stigende. Andelen af medarbejdere med en kortere videregående uddannelse vokser, og det samme gælder antallet af akademikere. Som konsekvens falder andelen af medarbejdere med en erhvervsuddannelse (finansuddannelsen) stærkt. Stigende uddannelsesniveau i finanssektoren. Tallene viser procent andel Uddannelsesniveau 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Grundskole Kilde: Danmarks Statistik Kilde: : Danmarks Statistik, 2009: FA strukturstatistik suppleret med uddannelseskoder fra Danmarks Statistik. Bemærk: Tabellen oplyser færdiggjorte offentlige uddannelser. Igangværende uddannelse og privat efteruddannelse er ikke inkluderet. Flere har mere uddannelse med fra starten Et tydeligt eksempel på det stigende uddannelsesniveau i sektoren er, at virksomhederne ansætter færre elever og i et vist omfang i stedet ansætter finansøkonomer. Det er primært bankerne og sparekasserne, der har reduceret deres indtag af elever. Elevtilgangen til forsikringsselskaberne er ikke faldet så meget som indenfor pengeinstitut og realkredit. Flere videreuddanner sig Den anden væsentligste årsag til det stigende uddannelsesniveau er, at flere end tidligere videreuddanner sig via enten Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning eller HD 1. del. Flere og flere vælger at læse videre på HD 2. del, hvor antallet af studerende på HD 2. del i Finansiering og HD 2. del i Finansiel Rådgivning er steget gennem de sidste seks år.

9 oktober 2011 FA M AG A S I N 9 Finanssektoren lønførende i tre år Af Anne Mette Skousen, I godt tre år har de ansatte i finanssektoren nydt godt af lønstigninger, der har været markant højere end i den private sektor. De finansansattes lønstigninger overhalede det øvrige private arbejdsmarked i 1. kvartal 2008 og har hvert kvartal siden ligget mellem en og tre procent over stigningerne i den private sektor. Ved udgangen af 2. kvartal 2011 var finanssektorens lønninger steget 13 procent over tre år, mens den private sektors lønninger kun var steget 6,5 procent. Også i forhold til den offentlige sektor har lønudviklingen siden indgangen til 2010 været højere. Efter 2. kvartal i år er lønstigningerne i den offentlige sektor under en procent og lønninger er på tre år steget godt 8 procent Lønindeks på sektorer Finanssektoren Private sektor Staten Kommuner og regioner kv3 08 kv4 09 kv1 09 kv2 09 kv3 09 kv4 10 kv1 10 kv2 10 kv3 10 kv4 11 kv1 11 kv2 År/kvartal Kilde: Danmarks Statistik. Index 100 pr. 3. kvartal 2008 De kraftige lønstigninger skyldes flere forhold. Først og fremmest førte forhandlingerne i 2008 til centralt aftalte lønstigninger på mellem 3,7 og 4 procent. Ved overenskomstforlængelsen sidste år blev lønreguleringen rykket frem til april 2011 i stedet for som sædvanlig 1. juli. Den høje lønstigning i 2. kvartal i år er en kombination af to reguleringer. Lønudviklingen falder derfor i næste kvartal. En anden del af stigningerne skyldes de 1,6 og 1,7 procent, der udløses, når medarbejderne stiger i anciennitet. Den automatik gælder for ca. en fjerdedel af de ansatte i sektoren. Dertil kommer automatiske lønstigninger til medarbejdere, der afslutter en uddannelse. Beskæftigelsen nu på samme niveau som før finanskrisen Efter nogle få år med stigende beskæftigelse falder antallet af ansatte nu, og samlet set er beskæftigelsen nu på samme niveau, som da finanskrisen satte ind i FA s medlemsvirksomheder havde i juni 2011 godt ansatte. Penge- og realkreditsektoren havde et fald på omkring i forhold til juni 2010, hvoraf langt de fleste forlod deres job ved naturlig afgang. På forsikringsområdet er beskæftigelsen stort set uændret.

10 10 FA MAGASIN oktober 2011 Medarbejderne dygtiggør sig bag skrivebordet Af Kirsten Lemming-Christensen, De finansielle virksomheder bruger langt flere penge på at efteruddanne og videreuddanne deres medarbejdere end andre private virksomheder. De ansattes kompetencer er øget markant Dygtige og kompetente medarbejdere bliver i stadig højere grad en del af virksomhedernes konkurrenceevne, og meget tyder på, at den finansielle sektor er den branche i den private sektor, der bruger flest penge og ressourcer på at videreuddanne deres medarbejdere. Virksomhederne bruger flere penge på at uddanne Tal fra Danmarks Statistik om den private sektors øvrige arbejdsomkostninger viser, at den private sektor som helhed i gennemsnit har direkte uddannelsesomkostninger til medarbejderne på 1,91 kr. pr. præsteret arbejdstime. Ser man alene på den finansielle sektor er forbruget nærmest dobbelt så højt, nemlig 3,68 kr. pr. time. Det giver et fingerpeg om, at virksomhederne i den finansielle sektor prioriterer veluddannede medarbejdere højt. Virksomhederne bruger arbejdstid på at uddanne medarbejdere Statistikken viser imidlertid ikke det fulde billede. Den arbejdstid, medarbejdere bruger på efteruddannelse, indgår slet ikke i tallene. Statistikken måler nemlig kun omkostningerne til kursusafgifter, transport, ophold, honorarer til eksterne undervisere, uddannelsesmaterialer og omkostninger til interne uddannelsesafdelinger. Men den tid er forbi, hvor efteruddannelse kun bestod af et to dages ophold på en kursusejendom og så tilbage til skrivebordet. I dag bliver medarbejderne faktisk langt oftere bag skrivebordet og uddanner sig via e-learning eller via sidemandsoplæring, coaching eller netværk. Og den tid bliver ikke registreret. Samfundet stiller større krav Selvom der er en vis usikkerhed om, hvor meget tid der bruges på uddannelse, og hvor mange der bruger uddanelse, er der ikke gran af tvivl om, at de ansattes kompetencer er øget markant. Det formelle uddannelsesniveau via det offentlige uddannelsesystem er højnet og de praktiske kompetencer er udviklet via private uddannelser, kurser, e-læring m.v. Alt sammen nødvendigt for at virksomhederne kan leve op til de stigende krav til medarbejdernes komptencer, som fx certificering og mere regulering medfører.

11 oktober 2011 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldelser - Situs Nordic Services ApS pr. 1. juni Fjordbank Mors af 2011 A/S pr. 27. juni Tryg Garantiforsikring A/S pr. 1. juli Sparinvest Group Services A/S pr. 1. september 2011 Udmeldelser - Fjordbank Mors A/S pr. 27. juni EIK Bank Danmark 2010 A/S pr. 30. juni Fusioneret med Sparekassen Lolland - EBH Bank A/S pr. 30. juni Sparekassen Midtfjord pr. 30. juni Fusioneret med Sparekassen Himmerland - Sammenslutningen Danske Andelskasser pr. 30. juni Fusioneret med Danske Andelskassers Bank. - Sparekassen Midtdjurs pr. 31. juli Fusioneret med Sparekassen Djursland - SAXO E*BANK A/S pr. 31. juli Fusioneret med Brørup Sparekasse - Ryslinge Andelskasse pr. 31. august Fusioneret med Sparekassen Faaborg - Sparinvest Holding SE pr. 30. september 2011 Navneændringer - Nova Bank Fyn A/S til FS Bank A/S - Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S til FS Pantebrevsselskabet A/S - Roskilde Bank A/S til FS Finans A/S - Brørup Sparekasse til Saxo Privatbank A/S Pr. 1. oktober 2011 har FA 214 medlemmer fordelt på 157 pengeinstitutter, 10 realog kreditinstitutter og 47 forsikringsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2011 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere, idet der dog på nuværende tidspunkt ikke er medarbejderantal for de senest optagne medlemmer. Medlemsmøder i november Der holdes medlemsmøder den 14. november 2011 i FA og den 21. november 2011 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Den foreløbige dagsorden for møderne er om formiddagen: OK12, beskæftigelsesudviklingen og om eftermiddagen er dagsordenen: Akademiuddannelsen og de fremtidige administrative procedurer i virksomhederne. Tilmelding til disse møder kan ske på FA s hjemmeside, uddannelse, HR-kurser.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2 OK14 FINANS En aftale med et langt og godt perspektiv 2 En lønramme, der sikrer fortsat ansvarlighed 3 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Traineeordninger for nyansatte

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

tilfredse med lønninger Bank Den økonomiske Bank FA s hovedtemaer siger farvel til Køreplaner s. 5 FA analyse s.22 FA forhandlingsbord. analyse s.

tilfredse med lønninger Bank Den økonomiske Bank FA s hovedtemaer siger farvel til Køreplaner s. 5 FA analyse s.22 FA forhandlingsbord. analyse s. Branchens SÆRNUMMER ansatte OK08 tilfredse Efter nytår går med det løs lønninger ved det store FA forhandlingsbord. analyse s.22 Bank FA s hovedtemaer siger farvel til gebyrer ved OK08 Interview Artikler

Læs mere

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Industriens Overenskomst Industriens Funktionæroverenskomst

Industriens Overenskomst Industriens Funktionæroverenskomst Overenskomsterne 2010 26. feb. 10 Industriens Overenskomst 2010-2012 Industriens Funktionæroverenskomst 2010-2012 underdirektør Anders De to største overenskomster Industriens Funktionæroverenskomst 21%

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Tørre tal i farver sikrer fremtiden

Tørre tal i farver sikrer fremtiden Tørre tal i farver sikrer fremtiden 2 Er stillingen lige? 6 Kvinderne er på vej til at udligne Fravær har betydning for bundlinien 4 Fraværsstatistikken bruges til trivselsprojekt Seniorerne bliver længere

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

5.2 Aftaler på DA/LO-området

5.2 Aftaler på DA/LO-området 5.2 Aftaler på DA/LO-området På DA/LO-området forhandles og indgås branchevise overenskomster mellem brancheorganisationerne og fagforbund eller karteller inden for LO. Overenskomsterne regulerer rammerne

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Om statistiken Bank statistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening

Om statistiken Bank statistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk issn 1903-4830 oktober

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

157.500 job tabt på et år

157.500 job tabt på et år Januar 2010 157.500 job tabt på et år Historisk jobtab i 2009 Mere end hvert tiende private job er forsvundet på et enkelt år Udviklingen fortsætter i 2010 Virksomheder fyrer flere end de selv forventer

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger.

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. N O T A T Fakta om økonomi og aktivitet i almen praksis Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. 10-11-2012 Udgiftsvæksten i almen praksis

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

1. Formandens beretning

1. Formandens beretning Formandens beretning Formandens beretning 2007 Der var lagt et stort pres forud for overenskomstforhandlingerne på finansområdet. Derudover skulle vi forhandle samtidig med det Offentlige, hvor der var

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

Om statistiken Bankstatistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening

Om statistiken Bankstatistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4830 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: mas@fanet.dk NORDIsk

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau 21. januar 2014 ARTIKEL Af David Elmer Flere ufaglærte arbejder på højt niveau Der er blevet markant færre ufaglærte i Danmark, men de er til gengæld blevet opkvalificeret i sådan en grad, at langt flere

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stor optimisme i malervirksomhederne (side 2) Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere