Advisor Advanced managermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advisor Advanced managermanual"

Transkript

1 Advisor Advanced managermanual P/N REV 4.0 ISS 07MAR12

2 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes. Interlogix, Advisor Advanced navn og logo er varemærke for UTC Fire & Security. Andre handelsnavne, der anvendes i dette dokument, kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive produkters fabrikanter eller leverandører. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Fox Rd., Arden Hills, MN , USA Virksomhedens autoriserede repræsentant i EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holland EN Systemkrav EN Kontrol- og indikeringsudstyr EN Spændingsforsyning EN Alarmsystemer - Alarmtransmissionssystemer PSTN-transmission: ATS Klasse 2 IP-transmission: ATS klasse 4 Sikkerhedsgrad 2, miljøklasse II Testet og certificeret af Telefication B.V. 1999/5/EC (R&TTE-direktiv): UTC Fire & Security erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. 2002/96/EC (WEEE-direktiv): Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i den Europæiske Union. For at opnå korrekt genbrug af dette produkt skal det afleveres til din lokale leverandør, når du køber tilsvarende nyt udstyr. Det kan også bortskaffes på en genbrugsstation. Se mere information her: eller

3 Indhold Vigtige oplysninger iv Typografiske konventioner iv Vigtig bemærkning iv Betjeningspanel og læsere 1 LCD-displayet 3 LED-indikeringer 3 Statusmode 5 Brugeridentifikation 6 Brugergrupper 6 Brug af PIN-kode og/eller et kort 6 Overfald 8 Adgang via dør 9 Tilkobling og frakobling af systemet 10 Hvornår der tilkobles 10 Hvornår der skal foretages delvis tilkobling 10 Hvornår skal der foretages frakobling 10 Tidsperiode for at forlade bygningen, når der tilkobles 10 Tidsperiode ved frakobling 11 Frakobling, når der er udløst en alarm 11 Når du ikke kan tilkoble eller frakoble 11 Tilkobling af område via LCD-betjeningspanel 14 Delvis tilkobling af område via LCD-betjeningspanel 14 Frakobling af områder via LCD-betjeningspanel 15 Tilkobling af områder via RAS uden LCD 15 Frakobling af områder via kode-tastatur 15 Auto tilkobling 16 Vise områder under tilkobling/frakobling 16 Hvad skal du gøre, når der udløses en alarm 18 Hvad sker der, når der udløses en alarm 18 Se en alarm 19 Afstilling af en alarm 19 Bekræfte alarmen 19 Sådan udføres gangtest 19 Problemer, der kan opstå 20 Flere oplysninger om alarmer 20 Advisor Advanced managermanual i

4 Gennerelt 22 Advisor Advanced-menuen 24 Hvordan afsnit om menufunktioner er ordnet i denne manual 24 Åbne menu 24 1 Udkoble zoner 26 2 Isolere Isolere zoner Isolere DGP/2.3 Isolere RAS 27 3 Se log 28 4 Centralstatus 29 5 Skift PIN 30 6 SMS og tale 31 7 Brugere 32 8 Servicemenu Tid og dato Gangtest Manual test opkald Sirenetest Kommunikation Dørklokke Triggerstatus Inst. adgang 40 9 Kalender Vis Funktion n Vælg funktion 42 Funktionsindstillinger Funktionslister n Vælg funktionsliste 43 Funktionslisteindstillinger Undtagelser n Vælg undtagelse 44 Undtagelsesindstillinger Skemaer n Vælg skema 46 Skemaindstillinger Aktivt skema 47 ii Advisor Advanced managermanual

5 Brugerprogrammerbare funktioner 48 Programmering af fjernbetjeninger 50 Indæsning af fjernbetjening 52 Taste sekvens 53 Almindelige tastesekvenser for LCD-tastatur 53 Almindelige tastesekvenser for læsere med tastatur 54 Funktionstaster 55 Program-journaler 56 Brugerjournal 57 Brugergruppe-journal 59 Betingelsesfiltre 60 Skema 62 Undtagelser 63 SMS-kommandoer 64 Appendiks A. SMS-kontrol 66 Krav til SMS-kontrol 66 Kommandosyntaks 66 Brugerautorisation 67 Liste over SMS-kommandoer 67 Ordliste 75 Index 79 Oversigt over brugermenu 83 Advisor Advanced managermanual iii

6 Vigtige oplysninger I denne manual forklares, hvordan Advisor Advanced systemet anvendes, hvis du er ansvarlig for administration af systemet. Der er også en kortere brugervejledning, der forklarer den daglige brug. For at kunne bruge dette dokument effektivt, skal du mindst have en grundlæggende viden om, hvordan et alarmsystem virker. Læs disse instruktioner og al supplerende dokumentation grundigt igennem, inden du betjener dette produkt. Bemærk: En kvalificeret installatør, der overholder alle gældende regler, skal udføre den nødvendige hardwareinstallation. Typografiske konventioner I denne manual anvendes en særlig brug af symboler og typografi, for at gøre det lettere for dig at genkende vigtig information. Tabel 1: Symboler og typografiske konventioner Punkt Taster Bemærk Forsigtig! [IP] Beskrivelse Med stor begyndelsesbogstav, f.eks. tryk på Enter. Bemærkninger giver informationer, som kan spare din tid og indsats Forsigtig! gør opmærksom på forhold eller fremgangsmåder, der kan medføre skade på udstyr eller anden ejendom Et afkrydsningsfelt gør det muligt at markere, om en valgmulighed er til stede eller ej. Den installatør kan give oplysninger om de tilgængelige indstillinger. Denne tekst identificerer menuer og funktioner udelukkende for Advisor Advanced IP-centraler. Vigtig bemærkning Denne manual indeholder information om alle Advisor Advanced-centraler i alle varianter. Når der henvises til Advisor Advanced-centralen, kan dette læses som gældende for enhver variant i Advisor Advanced-sortimentet, medmindre andet specifikt er angivet. Tabel 2: Liste over kendte centralvarianter [1] Model Kabinet Dimensioner (mm) Strømforsyning (A) Vægt (kg) [2] ATS1000A-SM Metal 250 x 250 x ATS1000A-MM Metal 315 x 388 x ,2 ATS1000A-MM-IP Metal 315 x 388 x ,2 ATS1000A-LP Plastik 257 x 400 x ,6 ATS1000A-IP-LP Plastik 257 x 400 x ,6 ATS2000A-MM Metal 315 x 388 x ,2 ATS2000A-MM-IP Metal 315 x 388 x ,2 [1] Det er ikke sikkert, at alle typer kan leveres. [2] Vægt er angivet uden akkumulator. iv Advisor Advanced managermanual

7 Betjeningspanel og læsere Figur 1: ATS111x Betjeningspanel (1) (2)!! (3) (4) (5) Figur 2: ATS113x Betjeningspanel (1) (3) (6) (4) (2) (10) (12) (14) (21) (25) (22) (13) (24) (6) (11) (9) 1 2 # (6) (7) (8) (9) (10) (11) A B C 1.,?! 2 abc 3 4 ghi 5 jkl tuv 9 * 0 def (12) (14) (13) (15) (23) (16) (17)(15) (19) (18) (7) (16) (17) 0 * Menu Enter # (18) (19) 1 8 (20) 9 16 (1) AC netdrift LED Grøn tændt: AC netforsyning tændt (2) Adgangs-LED Blå blinker: kortlæsning (3) Fejl LED Gul tændt: aktiv systemfejl Blinker gult: generel alarm (EN 50131) (4) Alarm LED Rød tændt: aktiv alarmtilstand (5) LCD-display Displaymeddelelser (6) / Op Rul op i menuerne Skift værdi Slet (7)? / Hjælp Vis hjælp Aktivér/deaktivér ordbibliotek Rul i tekst (kun ATS113x) (8) Deltilkobling Delvis tilkobling af et område Rul i tekst (kun ATS111x) (9) F / Funktion Vis aktive zoner/fejl Funktionstaster Rul i tekst (kun ATS113x) (10) Tændt Tilkoble et område helt (11) / Højre Angiv den valgte menu Flyt markør til højre (12) / Venstre Vend tilbage til foregående menu Flyt markør til venstre (13) X / Slet Afslut den aktuelle brugerfunktion Lydstyrkekontrol (14) Frakoblet Frakoble et område Advisor Advanced managermanual 1

8 (15) / Ned Rul ned i menuerne Skift værdi Slet baglæns (16) Alfanumeriske taster Taster 1 til 9, alfanumeriske data (17) Menu, * Forespørgsel om adgang til menuer (18) Enter, # Fuldend trinnet Angiv den valgte menufunktion (19) 0 Tast 0 Skift valg (20) Område-LED 1 til 16 Tændt: område tilkoblet Fra: område frakoblet Blinker: områdealarm-tilstand (21) Deltilkobling 1 Deltikobling 1 af områder (22) Deltilkobling 2 Deltikobling 2 af områder (23) A, B, C Programmerbare funktionstaster (24) LED1 Programmerbar LED 1 (25) LED2 Programmerbar LED 2 Figur 3: ATS1190/ATS1192-læsere Figur 4: ATS1197-læser med tastatur (3) (1) (4) (5) (6) (7) (8) OFF ON (2) (1) Blå LED Adgang givet (2) Rød LED Tændt: område tilkoblet Blinker: generel alarm (EN 50131) (3) Dobl. farve LED Grøn tændt: AC-netforsyning til Blinker grønt: AC-netforsyning slukket, eller åbnet under frakobling Lyser rødt: alle områder tilkoblet Blinker rødt: åbnet mens der var tilkoblet (4) Gul LED Tændt: Alle zoner er i normal tilstand Blinker: generel alarm (EN 50131) (5) Rød LED Blinker: alarm (6) Numeriske taster Tast 0 til 9, numeriske data (7) OFF Frakoble et område (8) Tændt Tilkoble et område helt 2 Advisor Advanced managermanual

9 LCD-displayet Meddelelser vises på displayet med flydende krystal (LCD) på betjeningspanelet. De guider dig gennem indstillingerne i Advisor Advanced systemet med blandt andet at identificere problemer, de nødvendige procedurer til afhjælpning af problemer, programindstillinger og andre menufunktioner. Displayet bruges også til at vise oplysninger, du har indtastet på betjeningspanelet. Den første linje i displayet viser systeminformation, som afhængigt af typen kan rulle, hvis informationen indeholder flere tegn, end der er plads til. Anden eller nederste linje i displayet viser de instruktioner og tegn, du indtaster på betjeningspanelet. UTC F&S TIR 29 Apr 08:55 Dit system viser måske en brugerdefineret meddelelse i stedet for den ovenfor viste, hvis det er programmeret til det - f.eks.: Hovedlager TIR 29 Apr 08:55 LED-indikeringer LED'erne på Advisor Advanced-tastaturet og information på displayet lader dig fastslå systemet status på et øjeblik. Ikke alle LED'er findes på alle typer betjeningsenheder. Område-LED'er Område-LED'er, én for hvert af de mulige sikkerhedsområder, indikerer status på de enkelte områder. Statussen for område-led kan være: Tændt: Området er uden personer og tilkoblet. Fra: Området er optaget, og sikkerhedssystemet er blevet indstillet til at tillade normal adgang. Blinker: En alarm er udløst i området, mens området var frakoblet (LED blinker langsomt), eller en alarm er udløst i området, mens området var tilkoblet (LED blinker hurtigt). Programmerbare LED'er De programmerbare LED'er, 1 og 2, kan konfigureres på to måder: Forskellige områder angives. Et område kan tildeles til LED 1 eller LED 2. En LED er grøn, når alle tildelte områder er klar til tilkobling. Status for en LED kan være: - Grøn: Alle tildelte områder er klar til tilkobling. - Rød: Et område er tilkoblet eller delvist tilkoblet. Advisor Advanced managermanual 3

10 - Blinker rødt: Der er udløst en alarm i et område under frakobling (en LED blinker langsomt), eller der er udløst en alarm i et område under tilkobling (en LED blinker hurtigt). Et område er angivet. Begge LED'er viser en enkelt områdestatus. Status for LED'ene kan være: - Begge grønne: Området er klart til tilkobling. - Begge røde: Området er tilkoblet eller delvist tilkoblet. - LED 1 rød, LED 2 fra: Området er delvist tilkoblet 1. - LED 1 fra, LED 2 rød: Området er delvist tilkoblet 2. Systemalarm LED'er (findes kun på nogle betjeningspaneler) Systemalarm LED indikerer et sikkerhedsbrud. Én af LED'ene for systemalarm blinker, når der udløses en alarm (LED'en for området blinker også for at indikere stedet, hvor alarmen er gået). Alarm-LED'er fungerer som følger: Frakoblet alarm: Blinker, når der er udløst en alarm i et område, og området var frakoblet. 24-timers alarm: Blinker, når en alarm er udløst i et område, hvor en zone er programmeret til 24-timer alarm. Tilkoblet alarm: Blinker, når der er udløst en alarm i et tilkoblet område. Sabotagealarm: Blinker, når der er udløst en sabotagealarm. Systemfejl (findes kun på nogle betjeningspaneler) Systemfejl vises på LCD-betjeningspanelet, hvis centralen har et sådant monteret og/eller har LED'er for "Systemfejl. Fejl-LED'er fungerer som følger: Comms-fejl: Når der opstår fejl i kommunikationen mellem Advisor Advancedcentralen og en kontrolcentral. RAS-fejl: Når RAS er off-line. DGP-fejl: Når en ekstern DGP er off-line. Akkumulatorfejl: Når ladningen på et back-up-batteri er for lav. Fejl: Når der er en fejl i systemet (RAS-fejl, lav akkumulator osv.). Generel alarmindikering (EN 50131) I henhold til EN regulativet aktiveres denne indikator, hvis systemet er frakoblet, og statusmode er aktiv. Alarmindikatoren blinker i tilfælde af fejl, alarm eller ukvitteret alarm. 4 Advisor Advanced managermanual

11 Statusmode Visse installationer kræver brug af statusmode. Statusmode er en tidsstyret funktion, som slukker for informationsvisning på betjeningspaneler og dermed forhindrer uautoriserede brugere i at se detaljer om sikkerhedssystemets status. Statusmode deaktiveres, når der foretages en handling, der kræver autorisation med en gyldig brugerkode eller et gyldigt kort. Alt efter indstillingerne kan statusmode fungere på tre forskellige måder: Når statusmode er aktiv, kan der kun vises en generel alarmmeddelelse. Område-LED'er er fra. Når statusmode er aktiv, er LED'er slukket. Statusmode kan også deaktiveres ved at trykke på tasten Slet. Advisor Advanced managermanual 5

12 Brugeridentifikation Alle brugere af Advisor Advanced-systemet skal have konfigureret en PIN-kode og/eller et kort i en brugerkonto. En PIN-kode er en unik kode, der har fra 4 til 10 cifre. Det er en kombination af tal fra 0 til 9. PIN-koder og/eller kortoplysninger er en del af konfigurationen af en brugerkonto. Brugerkontoen konfigureres for at brugere skal kunne udføre bestemte opgaver som f.eks. at tilkoble og frakoble systemet. Disse opgaver eller indstillinger er defineret i brugergrupper. Foruddefinerede brugere Der er to foruddefinerede brugere i systemet : Installatøren bruges til indtastning af Advisor Advanced-systemets konfiguration. Denne har brugergruppen Installatørgruppe tildelt. Systemansvarlig bruges til at give tilladelse til en servicetekniker. Denne har brugergruppen Supervisorgruppe tildelt. Standard-PIN er Bemærk: Hvis den konfigurerede PIN-kodelængde er på mere end 4 cifre, skal der sættes nuller på i slutningen af den. Hvis systemet f.eks. er konfigureret til en 6-cifret PIN-kode, er den systemansvarliges PIN-kode Brugergrupper En brugergruppe giver brugere mulighed for at kontrollere Advisor Advancedsystemets alarmfunktioner (også kaldet alarmkontrol). Dette giver fleksibilitet ved bestemmelse af en brugers adgang til og kontrol på systemet. En bruger kan have flere end én brugergruppe tildelt. Hvis bare én af disse grupper giver tilladelse til en bestemt indstilling, har brugeren denne tilladelse. F.eks.: En bruger har to grupper tildelt: F&U og Administrator. Hvis gruppen Administratorer giver tilladelse til udkobling, mens gruppen F&U ikke gør det, vil brugeren kunne udkoble en zone. Bemærk: Systemet inkluderer altid en installatørgruppe. Denne gruppe kan kun tildeles en enkelt bruger, standardinstallatørbrugeren. Brug af PIN-kode og/eller et kort Når du indtaster din PIN-kode på Advisor Advanced-betjeningspanelet, indikeres hvert tryk på en tast med * på displayet. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode eller viser et forkert kort med en PIN, der ikke er gyldig til det pågældende kort, bipper betjeningspanelet hurtigt syv gange. Korrigér en forkert PIN-kode ved at trykke på Slet og indtaste den rette kode. Hvis du åbner en menu og ikke trykker på nogen tast i tre minutter, går du automatisk ud af menuen. Det er god praksis at gå ud af menuen ved at bruge knappen Slet i stedet for timeout-funktionen. Hvis andre bruger menuen, inden den lukkes med timeout, bliver den brugte funktion logført med din brugerkonto. 6 Advisor Advanced managermanual

13 En bruger kan kun åbne de menufunktioner, der er aktiveret i den brugergruppe, som er tildelt til hans brugerkonto. Når de forsøger at få adgang til en funktion, de ikke har tilladelse til, får de meddelelsen: FEJL Adgang nægtet Se også: 7 Brugere på side 32. Advisor Advanced managermanual 7

14 Overfald Tvangsfunktionen aktiverer et lydløst signal til kontrolcentralen. Hvis du under trusler får besked på at bryde dit systems sikkerhed (for eksempel at frakoble et område), lader denne funktion dig gøre dette, mens du samtidig aktiverer systemets tvangsfunktion. Dit Advisor Advanced-system skal være programmeret til det for at kunne bruge denne funktion Du bruger et tvangs-ciffer sammen med din PIN-kode. Der er tre metoder til indtastning af en tvangskode. Tabel 3: Metoder til indtastning af en tvangskode Funktion Beskrivelse Eksempel Tilgængelig Forøg sidste ciffer Overfaldskoden er din PIN-kode med det sidste ciffer i PIN-koden forhøjet med en (1) Eksempel: PIN = 1234, tvangskode = Hvis det sidste ciffer i din PIN er 9, bliver tvangs-cifferet 0. Eksempel: PIN = 2349, tvangskode = Tilføj sidste ciffer Tvangskoden er en kode med et ekstra ciffer 5 til sidst. Eksempel: PIN = 1234, tvangskode = Tilføj første ciffer Tvangskoden er en kode med et ekstra ciffer 5 først Eksempel: PIN = 1234, tvangskode = For at aktivere overfald skal du angive en tilladt tastsekvens, som nævnt i Taste sekvens på side 53. Brug en gyldig PIN-kode eller kort med PIN-kode for at afstille tvangsalarmen. Bemærk Hvis tvang blev aktiveret under omstændigheder, som ikke er gældende længere (falsk alarm), og den blev afstillet, skal du kontakte til kontrolcentralen og afmelde alarmen, så de ikke foretager yderligere handlinger. Brug af din PIN-kode med tvangs-ciffer aktiverer stadig de funktioner, der er konfigureret i din brugergruppe. 8 Advisor Advanced managermanual

15 Adgang via dør Hvis det er programmeret, kan man få adgang gennem en bestemt dør med brug af betjeningspanelet eller læseren, der hører til denne dør. Udfør en tilladt tastsekvens som angivet i Taste sekvens på side 53. Advisor Advanced managermanual 9

16 Tilkobling og frakobling af systemet Hvornår der tilkobles Sikkerhedssystemet skal tilkobles, hvis du er den sidste person, der forlader bygningen (eller området) f.eks. ved arbejdstids ophør. Når der er tilkoblet, vil aktivering af detektorer udløse en alarm. Hvornår der skal foretages delvis tilkobling Hvis du fortsat befinder dig i bygningen eller området, er det muligt kun at tilkoble en del af bygningen eller området. Du kan f.eks. sikre din garage, mens du stadig er i huset. Hvis en alarm bliver udløst, bliver den eksterne sirene ikke aktiveret. Melding til kontrolcentralen kan stadig foretages, afhængigt af indstillingerne i systemkonfigurationen. Kontakt din installatør for yderligere oplysninger. Du kan bruge deltilkobling til perimeterbeskyttelse, når du f.eks. vil beskytte dit hus om natten og selv blive inden døre. Du kan bevæge dig rundt inde i huset, men hvis nogen prøver at komme ind uden at frakoble, udløser det en alarm uden aktivering af ekstern sirene. Melding til kontrolcentralen kan stadig afsendes, afhængigt af indstillingerne i systemkonfigurationen. Din installatør har flere oplysninger. Alt efter betjeningspanelmodellen vil du eventuelt blive bedt om at vælge hvilken deltilkobling, du ønsker at foretage: 1>Deltil 1 2 Deltil 2 Hvornår skal der foretages frakobling Hvis området, du ønsker at gå ind på, er tilkoblet, skal du først frakoble alarmsystemet, inden du kan komme ind.ellers vil du udløse en alarm. Afhængigt af systemkonfigurationen kan du se, om et område er tilkoblet, fordi LED'en på betjeningspanelet vil lyse rødt. Hvis statusmode er aktiveret, er det kun lysnet- LED'en, der lyser. Når en gyldig kode er indtastet, vises systemets status. I de fleste tilfælde vil en indgangsbuzzer indikere, at systemet skal frakobles, hvis ikke der skal udløses en alarm. Tidsperiode for at forlade bygningen, når der tilkobles Når du først har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for en forud indstillet tid ( udgangstid ), da du ellers vil udløse alarmen. Systemets administrator skal informere alle om denne tidsgrænse. Normalt hører du en buzzer i den tid, du har til at forlade bygningen. Sørg for, at du ved, hvilken vej du vil gå, når du forlader bygningen. 10 Advisor Advanced managermanual

17 Tidsperiode ved frakobling Når systemet er tilkoblet, skal du frakoble inden for en forud indstillet tid ( indgangstid ), da du ellers vil udløse alarmen. Systemets administrator skal informere alle om denne tidsgrænse. Normalt vil du høre en buzzer i den tid, du har til at frakoble. Bemærk: Det er muligt at programmere en forlænget indgangstid. Når den primære indgangstid er udløbet, forlænges indgangstimeren i en programmeret tidsperiode, og en lokal alarm aktiveres. Se Lokal alarm på side 18 for yderligere oplysninger. Frakobling, når der er udløst en alarm Hvis der er en aktiv alarm, når du frakobler systemet, afstilles alarmen. Du skal finde ud af, hvad der udløste alarmen og sørge for, at det ikke sker igen. Se Hvad skal du gøre, når der udløses en alarm på side 18. Frakobling, mens systemet er i alarmtilstand, er beskrevet i Afstilling af en alarm på side 19. Brug menuen 3 Se log på side 28 for at få en liste over de alarmer, der er udløst for nyligt. Når du ikke kan tilkoble eller frakoble ADVARSEL Ingen adgang Du har måske ikke tilladelse til at tilkoble / frakoble bestemte områder i bygningen, fordi: Dit betjeningspanel er måske programmeret til kun at tilkoble / frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for, at du ved, hvilket betjeningspanel du skal bruge, hvis der findes mere end et i bygningen. Din PIN-kode og/eller dit kort er programmeret til kun at tilkoble / frakoble bestemte områder i bygningen. Du skal være klar over, hvilke områder du har tilladelse til at tilkoble / frakoble. Dit alarmsystem kan have mere end en central. I så fald vil de hver især være programmeret til kun at tilkoble / frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for, at du bruger det korrekte Betjeningspanel til de områder, du ønsker at tilkoble / frakoble. Advisor Advanced managermanual 11

18 Aktive zoner Du kan heller ikke tilkoble et område, hvis der er en åben zone, som f.eks. den magnetkontakt på en dør eller et vindue. Inden tilkobling skal du altså sørge for, at alle døre og vinduer er rigtigt lukket. Hvis der er en åben zone, når du forsøger at tilkoble systemet, får du meddelelsen: CHECK SYSTEM Alarmer Alle aktive zoner bliver registreret: 1>Zone aktiv Zone 1 Tilkobling af områderne er nu forbudt. Hvis de indikerede zoner skal stå åbne (hvis du f.eks. skal lade et vindue stå åbent), kan problemet måske løses med en af de følgende metoder: Annuller tilkoblingen ved hjælp af knappen Slet. Log på menuen for at udkoble zonen, hvis den skal forblive aktiv. Se Udkobling/ophævelse af udkobling af zoner på side 22 for yderligere oplysninger. Forsøg at tilkoble igen efter at have udkoblet den aktive zone. Zonen udkobles fra tilkoblings-menuen. Dette er kun muligt, hvis du råder over de korrekte funktioner. Det virker kun på zoner, som det er tilladt at udkoble. Tryk på Off for at udkoble. >1 Zone Udkoblet Alarmer Hvis der er flere aktive zoner, kan dette trin gentages. Brug tvangs tilkobling. Du kan kun aktivere tvangs tilkobling, hvis du har adgang til de rigtige funktioner. Systemet skal også været konfigureret til denne funktion, for at kunne bruge den. Tvangs tilkobling er en automatisk udkobling af åbne zoner og nogle fejl. Betingelserne for udkobling og ophævelse af udkobling af disse faktorer er konfigureret i systemet. Administratoren skal informere brugerne om, hvornår de må bruge forceret tilkobling. Tryk på Til for at aktivere tvangs tilkobling. Alle åbne zoner og fejl udkobles og den pågældende advarsel vises. Se Udkoblede zoner og fejl på side Advisor Advanced managermanual

19 Aktive fejl CHECK SYSTEM Fejl Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er bestemte systemfejl til stede. Listen over fejl, der forhindrer tilkobling, defineres af installatøren. Det er muligt midlertidigt at deaktivere disse advarsler på samme måde som med aktive zoner (se ovenfor). Administrator skal give autoriserede brugere besked på dette. Udkoblede zoner og fejl Hvis der er udkoblede fejl eller zoner, er det nødvendigt at bekræfte oplysninger om det. ADVARSEL Udkoblet Alle de udkoblede zoner og fejl bliver registreret: 1>Udkoblet Zone 1 2>Akkufejl Udkoblet Tryk på Enter for at bekræfte advarslen. Herefter fortsætter proceduren med tilkobling. eller Annuller tilkobling ved at trykke på X (slet). Når du har fundet ud af, hvilke zoner der er aktive, skal du kontrollere disse og løse problemet (f.eks. lukke en dør). Genoptag tilkoblingsproceduren. Bemærk: Hvis du ikke annullerer tilkoblingen, fortsættes tilkoblingsproceduren automatisk, når du har løst problemet, og du kan udløse en alarm, når du kommer til udgangen efter at have lukket zonen. Systemets administrator skal informere brugerne om, hvilke betjeningspaneler de kan bruge og hvilke områder de kan til- og frakoble. Advisor Advanced managermanual 13

20 Tilkobling af område via LCD-betjeningspanel Sådan tilkobles områder via LCD-betjeningspanel: 1. Udfør en tilladt tastesekvens angivet i Taste sekvens på side Vælg områder, hvis du bliver bedt om det. Se Vise områder under tilkobling/frakobling på side 16 for yderligere oplysninger. Hvis der er udkoblede eller isolerede zoner i de valgte områder, bliver de vist på displayet. 3. Hvis du vil fortsætte tilkoblingen, skal du trykke på Enter. Ellers kan du trykke på X (slet) for at annullere processen. Se Udkobling/ophævelse af udkobling af zoner på side 22 og Isolere / deisolere zoner på side 22 for yderligere oplysninger. Udgangsbuzzer lyder. Dette kan være en konstant eller pulserende tone. 4. Forlad bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute. Udgangsbuzzer slukker. Når det er tilkoblet, lyser områdets LED rødt. Efter en forsinkelse aktiveres statusmode, og LED'er slukkes, hvis det er programmeret. Delvis tilkobling af område via LCD-betjeningspanel Sådan deltilkobles områder via LCD-betjeningspanel: 1. Udfør en tilladt tastesekvens angivet i Taste sekvens på side Vælg den nødvendige deltilkobling, hvis du bliver bedt om det. 3. Vælg områder, hvis du bliver bedt om det. Se Vise områder under tilkobling/frakobling på side 16 for yderligere oplysninger. Hvis der er udkoblede eller isolerede zoner i de valgte områder, bliver de vist på displayet. 4. Hvis du vil fortsætte tilkoblingen, skal du trykke på Enter. Ellers kan du trykke på X (slet) for at annullere processen. Se Udkobling/ophævelse af udkobling af zoner på side 22 og Isolere / deisolere zoner på side 22 for yderligere oplysninger. Udgangsbuzzer lyder, hvis den er programmeret. Dette kan være en konstant eller pulserende tone. Udgangsbuzzer slukker. Når det er deltilkoblet, lyser områdets LED rødt. Efter en forsinkelse aktiveres statusmode, og LED'er slukkes, hvis det er programmeret. 14 Advisor Advanced managermanual

21 Frakobling af områder via LCD-betjeningspanel Sådan frakobles områder via LCD-betjeningspanel: 1. Gå ind i bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute. En pulserende indgangsbuzzer lyder, og følgende meddelelse vises: Kort/kode for frakobling 2. Udfør en tilladt tastsekvens som angivet i Taste sekvens på side Vælg områder, hvis du bliver bedt om det. Se Vise områder under tilkobling/frakobling på side 16 for yderligere oplysninger. Indgangsbuzzer stopper og området er frakoblet. LED'er slukkes og tid og dato vises. Tilkobling af områder via RAS uden LCD Sådan tilkobles områder via RAS uden LCD: 1. Udfør en tilladt tastesekvens angivet i Taste sekvens på side 53. Hvis handlingen ikke er mulig, buzzer tastaturet 7 gange. Se Når du ikke kan tilkoble eller frakoble på side 11 for yderligere oplysninger. Udgangsbuzzer lyder. Dette kan være en konstant eller pulserende tone. 2. Forlad bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute. Udgangsbuzzer slukker. Når det er tilkoblet, lyser områdets LED rødt. Efter en forsinkelse aktiveres statusmode, og LED'er slukkes, hvis det er programmeret. Frakobling af områder via kode-tastatur Sådan frakobles områder via RAS uden LCD: 1. Gå ind i bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute. En pulserende indgangsbuzzer begynder. 2. Udfør en tilladt tastesekvens angivet i Taste sekvens på side 53. Indgangsbuzzer stopper og området er frakoblet. LED'er slukkes. Advisor Advanced managermanual 15

22 Auto tilkobling Systemet kan programmeres således, at områder automatisk bliver tilkoblet på et bestemt tidspunkt og en given dag i ugen. Før den automatiske tilkobling begynder, vil varslingstiden starte. Systemet kan der informere med en lyd, at auto tilkobling starter. Følgende meddelelse vises: INFO Autotilkobling Afhængig af systemets indstillinger og brugerrettigheder kan tilkoblingen udskydes eller annulleres under varslingstiden. For at gøre dette skal du trykke på X (slet) og godkende. Hvis du har rettigheder til at udskyde eller annullere autotilkoblingen, vil du blive bedt om at vælge den relevante forsinkelse på tilkoblingen. Gentagstid >15 minutter< Vælg én af følgende: Fra: Annullér automatisk tilkobling. 15 min, 30 min, 1 t, 2 t, 3 t, 4 t: Vælg den nødvendige tid for at forsinke den automatiske tilkobling. Vise områder under tilkobling/frakobling Hvis dit system ikke er programmeret til at vise de områder, der er tildelt til din PIN-kode på LCD-displayet, bliver alle disse områder automatisk tilkoblet / frakoblet (forudsat alle zoner er normale). Område LED'er tændes, når tilkoblings- eller frakoblingsproceduren er gennemført. Hvis områderne, der er tildelt din PIN, vises, vises alle de områder, der er tilkoblet (eller frakoblet). Alt efter RAS-model og dens indstillinger vises områderne som en liste eller en symbolsk linje. F.eks.: 0> Alle 1 * Kontor eller [ ] x? + + Hvert område i listen har en indikation som beskriver områdes status. Følgende områdestatus er tilgængelige. 16 Advisor Advanced managermanual

23 Tabel mr4 Områdestatus og indikatorer for forskellige RAS'er Områdestatus Liste Symbolsk linje Klar for tilkobling Blank Ikke klar for tilkobling?? Udgangstid x x Alarmtilstand! Tilkobling * Deltilkobling 1 [ Deltilkobling 2 = ] Valgt + + (blinker) Alt efter typen af liste har du nu følgende muligheder. Valg af områder på listen For at tilkoble eller frakoble alle områder skal du trykke på nul eller vælge 0 alle fra listen, og derefter trykke på Enter. For at vælge eller fravælge et område skal du indtaste områdenummeret eller vælge området på listen, og derefter trykke på Enter eller Højre. For at tilkoble eller frakoble de valgte områder skal du trykke på 0 eller vælge 0+Valgt fra listen, og derefter trykke på Enter. Tryk på X (slet) for at annullere. Valg af områder i den symbolske linje Alle områder er valgt som standard. Tryk på 0 for at vælge eller fravælge alle områder. Indtast områdenummeret for at vælge eller fravælge et område. Tryk på Enter for at til- eller frakoble de valgte områder. Tryk på X (slet) for at annullere. Advisor Advanced managermanual 17

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Manager vejledning til Advisor Advanced

Manager vejledning til Advisor Advanced Manager vejledning til Advisor Advanced P/N 1069044 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Programmeringsvejledning til Advisor Advanced

Programmeringsvejledning til Advisor Advanced Programmeringsvejledning til Advisor Advanced P/N 1068971 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security.

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500 Betjeningsvejledning Stand alone AdgangsSystem 3500 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral Easy Series DA Brugervejledning Indbrudscentral Easy Series Brugervejledning Brug af betjeningsenheden Brug af betjeningsenheden Skærmtilstande Display Alarmen er frakoblet. Der er ingen alarm- eller fejltilstande.

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

2X-serien Manual til det skandinaviske marked

2X-serien Manual til det skandinaviske marked 2X-serien Manual til det skandinaviske marked P/N 501-415007-9-30 REV 03 ISS 15JUL14 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2014 UTC Fire & Security.

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere