Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten"

Transkript

1 Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon, der tages med hjem, lægger Skatterådet vægt på: 1) om telefonen er nødvendig for arbejdets udførelse eller arbejdet starter og slutter fra hjemmet, og 2) hvorvidt der er indgået tro og love-erklæring, og 3) hvorvidt arbejdsgiveren kontrollerer at der ikke sker privat brug (Skatterådet giver ingen retningslinjer for kontrollen, men henviser til SKAT s vejledning). Det er muligt at indgå tro og love-erklæring om, at bærbar pc ikke tages med hjem, men arbejdsgiveren pålægges jf. SKAT s vejledning en kontrolforpligtelse. Det er derimod ikke muligt at undgå beskatning af bærbar pc, der tages med hjem og kun anvendes erhvervsmæssigt, da tro og love-erklæring ikke dækker her. Det skal bemærkes, at SKAT har udsendt retningslinjer for arbejdsgivers kontrolforpligtelse efter Skatterådets afgørelser, og afgørelserne afspejler derfor ikke helt SKATs retningslinjer. Afgørelsens nr. Spørgsmål Afgørelse SKM SR 1) Skærm størrelse 1) 32", 37" og 42" ikke godkendt. SKM SR SKM SR nu erstattet af SKM SR 1) Pc i forbindelse med uddannelse 1) Dækning af telefonudgifter 2) Arbejdsgiver betaler ægtefælle og børns telefonudgifter 1) Ingen multimediebeskatning af arbejdsgiverbetalt pc, som skal bruges til arbejdsgiverbetalt uddannelse, da uddannelsen er omfattet af ligningslovens 31. 1) Multimediebeskattes. 2) Ikke multimediebeskatning, men lønbeskatning. SKM SR SKM SR 1) Skolelærers bærbare pc 2) Tro og love-erklæring på pc 1) Multimediebeskattes, da hver deres pc, som kan tages med hjem. 2) Undgå multimediebeskatning, hvis bærbar pc aldrig tages med hjem, og der er underskrevet tro og love-erklæring på dette ingen kontrol.

2 Afgørelsens nr. Spørgsmål Afgørelse SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR 1) Sælgeres bærbare pc og intet fast arbejdssted 2) Tro og love-erklæring på pc 1) Bærbar pc med hjem og tro og love-erklæring 2) Mobilt bredbånd 3) Mobiltelefon med hjem 4) Software telefon på rejse uden privat brug 5) Software telefon på rejse med privat brug 6) Mobiltelefon med hjem og betale private samtaler med netto kr. 7) Software telefon på rejse og privat brug betales med netto kr. 8) Arbejdsgiverens kontrol 1) PDA+ mobiltelefon med hjem 2) Computer med hjem 1) Fast tilskud til bredbåndsforbindelse 1) Mobiltelefon og tro og loveerklæring. 2) Hvilken kontrol skal udføres 3) Bærbar pc og tro og loveerklæring. 1) PDA, som kun kan bruges til interne opkald 2) Mobiltelefon, som kun kan bruges til interne opkald 3) Beløbsgrænsen for forbrug på mobiltelefon som kontrol 1) Mobiltelefon spærret for private opkald. 2) Smartphone/mobiltelefon med begrænset anvendelse. Afskåret for privat anvendelse. 1) Multimediebeskattes, da pc en bringes med hjem. 2) Tro og love-erklæring ikke mulig for pc er, der bringes med hjem. 1) Multimediebeskattes. 2) Ingen beskatning, da kun adgang til arbejdsgivers interne netværk og ikke til internettet. 3) Ingen beskatning, da tro og love-erklæring samt arbejdsgivers kontrol. 4) Telefonen kan undtages, hvis tro og loveerklæring samt kontrol. 5) Multimediebeskattes. 6) Multimediebeskattes. 7) Multimediebeskattes. 8) Den til enhver tid gældende vejledning fra SKAT 1) Ingen beskatning, da arbejdsdag starter og slutter fra hjemmet, tro og love-erklæring samt arbejdsgiver kontrol. 2) Beskatning selvom tro-og-love erklæring 1) Ikke multimediebeskatning, med lønbeskatning. 1) Ingen multimediebeskatning, hvis arbejdsgiver fører kontrol. 2) den til enhver tid gældende vejledning fra SKAT 3) Multimediebeskattes, når pc tages med hjem. 1) Ingen multimediebeskatning. 2) Ingen multimediebeskatning. 3) Beløbsgrænsen ikke tilstrækkelig som kontrol for ingen privat brug. 1) Ingen multimediebeskatning, selv om telefonen tages med hjem. Ikke nødvendigt med kontrol. s) Ingen multimediebeskatning

3 Afgørelsens nr. Spørgsmål Afgørelse SKM SR 1) Tekniker og bærbar pc. 1) Multimediebeskattes, når pc tages med hjem, uagtet der indgås tro og loveerklæring. SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR 1) Mobiltelefon, tro- og love-erklæring og kontrol 2) Bærbar pc og tro og loveerklæring om ikke at tage den med hjem. 3) 2 mobiltelefoner, en på bruttoløn 4) 2 bærbare pc, en på bruttoløn 1) Internetopkobling arbejdsgivers nedværk 1) Rejsemontør pc i bilen tro og love erklæring 2) Fastmonteret WPA i bilen 1) Ingen multimediebeskatning. 2) Ingen multimediebeskatning. 3) Begge telefoner omfattet af multimedieskatten. 4) Begge pc er omfattet af multimedieskatten. 1) Skattefrihed ophæves 1) Multimediebeskatning pc ikke fastmonteret 2) Ingen beskatning grundet fastmonteret i bil SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR Frivillige ulønnede 1) Telefontilskud 2) Refusion af telefonudgifter 3) Telefon til rådighed for frivilligt arbejde 4) Jobcenter telefon ikke lønnet 5) Kan ulønnende i faglige foreninger omfattes af LL 7M, stk. 3 6) Distriktsudvalg - Hjemmeværn 7) Kommunalbestyrelsesmedlem Frivillige ulønnede omfattet af LL 7M 1) Op til kr skattefrit 2) Skattefrit hvis der er tale omsamtaleudgifter vedrørende foreningens arbejde 3) Fritaget for beskatning efter LL 7M, stk. 3 4) Ikke omfattet af LL 7M, stk. 3 men skattefri med tro-og-love + kontrol 5) Nej påklaget til LSR 6) Modtog skattepligtigt mødediæt kan ikke omfattes af LL 7M 7) Anses ikke for omfattet af LL 7M skal multimediebeskattes SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR 1) TV-pakker en del af bredbåndsforbindelse 2) TDC Home Trio 1) Lægesekretærer PC og internet - arbejde fra hjemmet 2) Sygeplejersker PC og internet - arbejde fra hjemmet 1) Multimediebeskatning 2) Merpris for TV-pakke beskattes som løn 1) Multimediebeskatning 2) Multimediebeskatning 3) Nej

4 Afgørelsens nr. Spørgsmål Afgørelse 3) Dispensation muligt SKM SR 1) Fastmonteret mobiltelefon i lastbils førerhus. Må ikke fjernes fra bilen og må ikke bruges privat. 1) Ingen multimediebeskatning SKM SR 1) Erhvervstelefoner 2) Vagttelefon 1) Ingen multimediebeskatning erklæring og kontrol af ikke privat anvendelse 2) Multimediebeskatning hvis der foretages private opkald SKM SR 1) Pc er - sundhedsplejersker 1) Multimediebeskatning SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR 1) Kan man have flere computer til rådighed? 1) Skal en CAT computer skattemæssigt behandles, som en almindelig bærbar computer 1) Skal der ske beskatning af PC og ADSL-opkobling når arbejdsgiveren kan føre kontrol om internetanvendelsen? 1) Skal mobilt bredbånd multimediebeskattes? 1) Ja, hvis der er arbejdsmæssig begrundelse herfor. det selvom den ene er via bruttolønsordning 1) Ja 1) Ja da PC kan anvendes privat, hvilket arbejdsgiver ikke kan afskære medarbejderen fra 1) Ja selvom den også skal anvendes ved vagtordning. SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR 9+10 spørgsmål om forskellige medarbejdergrupper m.v. en avis, herunder mobile journalister, salgsmedarbejdere og administrationsmedarbejdere 1) Alarm tilknyttet mobilt bredbånd 1) Telefon ejet af arbejdsgiver. Medarbejder betaler telefonregning og modtager tilskud (skønnet samtale + abonnement) fra arbejdsgi- 1) Mobile journalister er ligesom revisor ikke på tjenesterejse, men har fast udearbejde 2) Hovedkonklusion multimediebeskatning til alle 3) Undtagelse når f.eks. administrative medarbejdere er på tjenesterejse 1) Bredbånd multimediebeskattes 2) Merbetaling (merværdi) for alarm beskattes ud over multimediebeskatningen 1) Tilskud ud over abonnement skal beskattes som løn, medmindre at tilskuddet kan dokumenteres kun at dække arbejdssamtaler. 2) Samtidig multimediebeskatning, selvom

5 Afgørelsens nr. Spørgsmål Afgørelse ver hertil arbejdsgiverens udgift kun udgør køb af telefon samt kr. 228 i abonnementsudgift SKM SR SKM SR SKM SR Ikke-offentliggjort SR-afgørelse 1) Bærbar PC til rådighed på kontoret. Tro-og loveerklæring. Arbejdsgiverens manglende kontrol Tjenesterejser 1) Kan en arbejdsgiver udforme generelle vejledninger. 2) Samme arbejdsgiver - forskellige arbejdsadresser - medbringer pc fra sted til sted 1) Multimediebeskatning hvis det ikke kan dokumenteres, at arbejdsgiveren udfører til i SKAT s vejledning anviste kontrol 1) Generel vejledning fra SKAT ikke muligt, skal vurderes hver medarbejder for sig. Skattefritagelse muligt, men som nævnt, skal vurderes for hver medarbejder. 2) Afslag på skattefritagelse vedrørende ansatte som i turnusordning arbejdede på forskellige adresser alle hos samme arbejdsgiver.

6 Skatterådets bindende svar om multimedieskat Dansk Erhverv skriver, at Skatterådet den seneste tid har offentliggjort en række bindende svar, som bidrager til fortolkningen af den nye multimedieskat. De bindende svar resumeres her. Skatterådet har siden offentliggørelsen af SKATs nye multimedieskatpjece afsagt en række bindende svar vedrørende anvendelsesområdet for den nye multimedieskat, der trådte i kraft 1. januar i år. Refusion af telefonudgifter, telefontilskud/telefon til rådighed (frivilligt arbejde) Skatterådet har udtalt, at refusion af udgifter til erhvervsmæssige telefonsamtaler er skattefri, da der er tale om udlæg efter regning. Skatterådet udtalte endvidere, at generelle telefontilskud ikke er omfattet af multimedieskatten, men beskattes som almindelig indkomst, dog kan telefontilskud være skattefrie, såfremt disse udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed, hvis tilskuddet ikke overstiger et vist beløb. Udvalgte personer, der til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed får stillet telefon til rådighed, vil ikke være omfattet af multimedieskatten. (Der er p.t. et bindende svar hos SKAT vedrørende ulønnede tillidsfolk i faglige organisationer) Montørers private rådighed over bærbar computer Skatterådet har afgivet et bindende svar om, at montører, der efterlader deres bærbare computer i deres montørvogn uden for arbejdstiden, ikke kan undgå at blive multimediebeskattet. Computeren anses stadig for at være bragt ind i montørernes privatsfære, hvorfor der er en formodning for privat rådighed sammenholdt med, at det ikke er muligt for arbejdsgiver at foretage en tilstrækkelig sikker kontrol af computerens anvendelse. Computere til rådighed for skolelærere Skatterådet fandt, at skolelærere, der har hver deres bærbare computer, og som må medbringe disse til deres private bopæl for at rette opgaver m.v., er omfattet af multimedieskatten. Den omstændighed, at arbejdsgiver kan foretage logning af brug af mail samt internet, ændrer ikke ved beskatningen, da det er selve computeren, der er til rådighed for privat brug. Den eventuelle private brug af eksempelvis Word, regneark m.v. kan ikke kontrolleres med tilstrækkelig sikkerhed for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Bredbånd opkobling til arbejdsgivers netværk og udgiftsrefusion Skatterådet har bekræftet, at de tidligere regler om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte opkoblinger til arbejdsgiverens netværk ikke længere er gældende. Derudover bekræfter Skatterådet, at arbejdsgivers helt eller delvise refusion af medarbejdernes dokumenterede udgifter til bredbånd er omfattet af multimedieskatten.

7 Multimedie-/TV-pakker til rådighed Skatterådet har i 3 forskellige bindende svar taget stilling til nogle af TDCs forskellige tilbud om TVpakker, som giver adgang til telefon, bredbånd og digitale tv-signaler. Arbejdsgivers tilbud om multimediepakken TDC Home Trio, som via telefonnettet giver adgang til telefon, bredbånd og digitale tv-kanaler, er skattepligtig for medarbejderne som øvrige personalegoder og kan ikke anses som omfattet af multimedieskatten. o Medarbejdere, der får stillet TDC Home Trio til rådighed af arbejdsgiver, bliver beskattet af den del af multimediepakken, der vedrører Digitalt TV. Beskatningen af digitalt TV sker på linje med øvrige personalegoder og kan ikke anses som omfattet af multimedieskatten. Den skattepligtige værdi skal som udgangspunkt fastsættes til den værdi, som godet må antages at koste den skattepligtige at erhverve i almindelig fri handel (dvs. markedsprisen). Skatterådet har godkendt, at værdien af tv-pakken kan udgøre forskellen i den udbudte markedspris for henholdsvis en multimediepakke med og uden digitalt tv, såfremt de tekniske faciliteter i øvrigt er de samme i relation til samme type telefoni, samme bredbåndshastighed m.v. Multimedier til rådighed for lægesekretærer/administrative sygeplejersker Skatterådet har taget stilling til den skattemæssige behandling af lægesekretærers (såkaldte fjernskriveres) og administrative sygeplejerskers adgang til multimedier til brug for arbejde, der udføres hjemmefra. Begge personalegrupper er omfattet af multimedieskatten på trods af deres specielle ansættelsesforhold samt begrænsninger i adgangen til at anvende arbejdsgivers multimedier, da der er stillet bredbåndsforbindelse til rådighed i hjemmet. Fastmonterede mobiltelefoner i lastbiler Skatterådet har bekræftet, at chauffører ikke er omfattet af multimedieskatten, når disse har en fastmonteret mobiltelefon i en lastbils førerhus, såfremt der er indgået aftale om, at mobiltelefonen ikke må fjernes fra lastbilen, og den ikke må benyttes privat. Såfremt ovenstående er tilfældet, behøver arbejdsgiver ikke at føre yderligere kontrol med brugen af mobiltelefonen. Mobiltelefon med begrænset bruger Skatterådet har udtalt, at medarbejdere, som til den private bopæl medtager en smartphone eller mobiltelefon, der er udstyret med faciliteten begrænset bruger, ikke bliver omfattet af multimedieskatten, når de rent faktisk er afskåret fra at bruge multimediet privat. De pågældende telefoner var sat op til kun at kunne ringe til andre interne telefonnumre i virksomheden, hvilket i praksis vil sige alle mobiltelefoner og IP-fastnettelefoner, hvor virksomheden betaler abonnementet. Vagttelefoner kontrolpligt- enkeltstående private opkald Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt montører, serviceteknikere og indreguleringsteknikere er multimedieskattepligtige, når de får stillet mobiltelefoner til rådighed for erhvervsmæssige samtaler. Disse medarbejdergrupper kan undgå at blive multimediebeskattet, såfremt arbejdsgiver fører kontrol med, at mobiltelefonen ikke bruges privat, og medarbejderne underskriver en tro- og love-erklæring om, at mobiltelefonen ikke må benyttes privat.

8 Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at enkeltstående opkald til hjemmet i forbindelse med eksempelvis overarbejde/barns sygdom kan foretages fra en mobil vagttelefon, uden at der sker multimediebeskatning. Sundhedsplejerskes rådighed over bærbare computere Skatterådet kunne ikke bekræfte, at sundhedsplejersker kunne få dispensation fra at blive multimediebeskattet, når de tager deres bærbare computere med hjem.

9 SKAT s eksempler i vejledning Spørgsmål Du har en stationær computer, internetforbindelse og en stationær telefon på arbejdspladsen. Multimedierne benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen Du har en bærbar computer på arbejdspladsen, som du ikke må tage med hjem. Computeren benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen Du har via din arbejdsgiver en stationær computer og/eller internetforbindelse og/eller fastnettelefon i dit hjem med mulighed for at arbejde hjemmefra. Du har en bærbar computer på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra Du har en mobil internetforbindelse, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra Du har en mobiltelefon på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra Du har en token (kodesystem til din arbejdsgivers netværk) til brug for at arbejde hjemmefra på din egen computer. Du har en stationær telefon eller mobiltelefon på arbejdspladsen, som du viderestiller til din private telefon, når du arbejder hjemme. Din arbejdsgiver har stillet en firmabil/lastbil til rådighed for dig til brug for arbejdet. Bilen parkeres ved din bopæl, da din arbejdsdag begynder og slutter der. I bilen er der fastmonteret en mobiltelefon og/eller en pc, på en sådan måde, at de ikke kan tages ud af bilen. Du bruger telefonen/ pc en i dit daglige arbejde. Der er indgået en aftale om, at mobiltelefonen/pc en ikke må fjernes fra Svar Du har ikke multimedier til rådighed for privat brug og skal derfor ikke multimediebeskattes Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes -undtagelse - arbejdsmobiltelefon Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes Du har ikke multimedier til rådighed for privat brug, og din arbejdsgiver skal ikke føre yderligere kontrol med brugen af multimedierne

10 Spørgsmål bilen, og at de ikke må anvendes privat Du har en bærbar computer til rådighed på arbejdspladsen. Computeren benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen. Du har indimellem behov for at tage computeren med hjem og vil aftale fra gang til gang med din arbejdsgiver, at arbejdsgiveren skal indberette dig til multimediebeskatning for de måneder, hvor du har computeren med hjem Din arbejdsgiver har en ekstra bærbar computer, som du låner med hjem fra arbejdspladsen, fordi du i en periode skal bruge den privat, fx fordi du skal skrive en bog. Du har en stationær computer på arbejdet, som benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen Du har en mobiltelefon på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra, og som kun bruges erhvervsmæssigt Du er ansat i København og skal til møde i Odense og vil tage den bærbare computer og eventuelt mobilt bredbånd med hjem aftenen inden tjenesterejsen Svar Du har reelt multimedier til rådighed for privat brug og skal derfor multimediebeskattes for hele året Du har alene et multimedie til rådighed for privat brug i den periode, hvor du låner computeren med hjem og skal kun multimediebeskattes for den periode Hvis telefonen er nødvendig for dit arbejde, og du ikke bruger mobilen privat, skal du afgive en Tro og love erklæring til din arbejdsgiver om, at den udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt. Du må herefter ikke benytte mobilen privat heller ikke til almindelig privat brug fra din arbejdsplads. Modtagelse af private opkald udløser ikke beskatning. Det er din arbejdsgiver, der vurderer om dine arbejdsopgaver og/eller en fornuftig arbejdstilrettelæggelse gør, at det er nødvendigt, at du tager mobilen med hjem. Det er et krav, at din arbejdsgiver fører kontrol med, at mobilen kun bruges erhvervsmæssigt Du skal ikke multimediebeskattes, selvom du tager computeren med hjem, hvis du opfylder følgende betingelser: Du opfylder betingelserne for at være på tjenesterejse, når tjenesterejsen starter næste morgen. Det er nødvendigt for dit arbejde, at du medbringer computeren og eventuelt mobilt bredbånd. Computeren og eventuelt mobilt bredbånd må kun anvendes erhvervsmæs-

11 Spørgsmål Du har arbejdsmøder i Bruxelles. Du tager en mobiltelefon med hjem aftenen inden afrejse Du har en bærbar computer, som du har med dig hjem efter arbejde. Dit arbejde består i at besøge kunder. Din arbejdsdag begynder og slutter på din hjemadresse, og du er kun lejligheds- Svar sigt og anvendes faktisk kun erhvervsmæssigt. Du kan ikke uden unødigt besvær hente computeren og eventuelt mobilt bredbånd inden tjenesterejsen. Du kan fortsat benytte computeren til almindelig privat brug på arbejdspladsen, uden at det udløser multimediebeskatning. Du skal ikke multimediebeskattes, selvom du tager mobiltelefonen med hjem, hvis du opfylder følgende betingelser: Du opfylder betingelserne for at være på tjenesterejse, når tjenesterejsen starter næste morgen. Det er nødvendigt for dit arbejde, at du medbringer en mobiltelefon. Du kan ikke uden unødigt besvær hente mobiltelefonen inden tjenesterejsen. Du har lavet en Tro og love erklæring med din arbejdsgiver om, at mobiltelefonen udelukkende må benyttes erhvervsmæssigt. Mobiltelefonen anvendes faktisk kun erhvervsmæssigt. Din arbejdsgiver fører kontrol med, at mobiltelefonen ikke benyttes privat. Du bruger heller ikke efterfølgende den samme telefon privat fra arbejdspladsen. Modtagelse af private opkald udløser ikke beskatning. Starter din tjenesterejse fra din normale arbejdsplads, men slutter på din bopæl, således at den bærbare computer/mobiltelefonen først afleveres på arbejdspladsen den efterfølgende morgen, gælder de samme betingelser. Da du ikke har nogen fast arbejdsplads, er du ikke på tjenesterejse. Når du har den bærbare computer med hjemme, er der derfor formodning for privat rådighed, og du skal multimediebeskattes

12 Spørgsmål vis på din arbejdsgivers adresse Du er skolelærer på en skole med 50 lærere og har mulighed for at låne en af skolens 5 computere med hjem med særligt programmel til brug for forberedelse og efterbehandling af undervisning på lige fod med lærebøger og andet undervisningsmateriale. Du låner en computer med hjem én gang om måneden for at rette fysikopgaver. Der er støtte for, at du udelukkende må bruge og faktisk kun bruger den erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den kun må bruges erhvervsmæssigt, og computeren med det særlige programmel er nødvendig for at kunne rette fysikopgaverne Du skal arbejde på et projekt sammen med 10 andre i to måneder, hvor du én gang om ugen i projektperioden tager en af din arbejdsgivers tre computere med særligt programmel med hjem til brug for dette arbejde. Der er støtte for, at du udelukkende må bruge og faktisk kun bruger den erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den kun må bruges erhvervsmæssigt, og computeren er nødvendig for at udføre dit arbejde Svar Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes

13 Spørgsmål Du er teknisk medarbejder og skal bruge en computer med særlig programmel til overvågning eller for at kunne fungere som beredskab. I er 10 medarbejdere, der er en del af et beredskab, og du har vagt hver 10. dag året rundt. Du har mulighed for at være på vagten hjemmefra ved at låne en af din arbejdsgiveres to computere til hjemlån med hjem. Der er støtte for, at du udelukkende må bruge og faktisk kun bruger den erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den kun må bruges erhvervsmæssigt, og det er den del af dine arbejdsopgaver at have vagt, hvortil computeren er nødvendig Du er hjemmehjælper og har en PDA til rådighed, så du kan indtaste besøgsoplysninger om de klienter, du besøger en given dag. Efter hvert besøg/ endt vagt sender du oplysningerne til arbejdsgiveren via opkald til det samme nummer/de samme numre hver gang. Din arbejdsgiver har låst PDA ens funktionaliteter, så der alene kan foretages opkald til arbejdsgiverens egne numre Du får en fastnettelefon installeret i din faste bolig, og du får en fastnettelefon installeret i dit sommerhus. Du har et job, hvor der er behov for at kunne få fat på dig uden for normal arbejdstid Du får 4 mobiltelefoner stillet til rådighed for privat brug af din arbejdsgiver. Der er ikke nogen særskilt begrundelse herfor Du har valgt en mobiltelefon i den lønpakke, som din arbejdsgiver tilbyder med finansiering gennem en fleksibel lønaftale ( kontantlønsnedgang ). Denne mobiltelefon er udelukkende til din personlige private brug. Der- Svar Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug. Din arbejdsgiver skal ikke føre yderligere kontrol med brugen af PDA en Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der er en reel begrundelse for, at du har to fastnettelefoner, omfatter multimediebeskatningen begge telefoner, og du skal ikke beskattes yderligere. Det er et krav, at det også faktisk er dig, der har fået stillet godet til rådighed og benytter det. Andre personer i din husstand kan dog også benytte godet uden skattemæssige konsekvenser Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der ikke er en reel begrundelse for, at du har 4 mobiltelefoner, skal du ud over multimediebeskatningen også beskattes af markedsværdien af de 3 mobiltelefoner Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der er en reel begrundelse for, at du har to telefoner, nemlig at kunder eller din arbejdsgiver altid skal kunne komme igennem til dig på din ar-

14 udover stiller din arbejdsgiver en mobiltelefon til rådighed for dig som arbejdstelefon, som du tager med hjem fordi kunder eller din arbejdsgiver skal kunne få fat i dig bejdstelefon, er begge mobiltelefoner omfattet af multimediebeskatningen og du skal ikke beskattes yderligere. Det forudsættes, at mobiltelefonerne ikke reelt er stillet til rådighed for andre i din husstand

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17.

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17. HD Regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Afsluttende hovedopgave Afleveringsdato 17. maj 2010 Multimediebeskatning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt. 2009 Nye regler

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Sundhedsordning og andre personalegoder

Sundhedsordning og andre personalegoder Sundhedsordning og andre personalegoder Organisation og Personale Side 1 af 5 I centrale aftaler er der sat fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed. Således er det aftalt i KTO-forliget 2008, bilag

Læs mere

Personalehåndbogen Personalegoder

Personalehåndbogen Personalegoder Personalehåndbogen Personalegoder VELFÆRDSUDVALGET Kommissorium for Velfærdsudvalget Klik på linket, og den ansatte vil komme til siden hvor den ansatte finder medlemmerne i Velfærdsudvalget, samt udvalgets

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Baggrund og resume Hoved MED for Frederikshavn Kommune har bedt IT-afdelingen om at udarbejde et projektforslag vedr. tilbud

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv.

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. Vejledning om virksomhedens personalepolitik for privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. August 2012 2 IT - O G MA I L - P O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver

Læs mere

Skatteinformation januar 2010

Skatteinformation januar 2010 Skatteinformation januar 2010 Forord Blandt økonomer kan man efterhånden spore en vis optimisme. Bunden er nok nået, og nu går det fremad, om end med små skridt. Bankpakkerne har trods alt haft en effekt,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteinformation januar 2010

Skatteinformation januar 2010 Skatteinformation januar 2010 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Blandt

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om visse forhold vedrørende Statsministeriets tidligere pressechef 1. På statsrevisorernes møde den 14. september

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER Januar 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret.

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. Nu kan du ikke mærke forskel på ude og inde. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. 3 har tunet det mobile bredbånd med Turbo3G og er blevet endnu hurtigere.

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer.

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer. Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Efterår 2011 Afleveret 8. november 2011 Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen,

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v.

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Forord Desværre oplever Danske Fodbolddommere fra tid til anden, at et medlem kontakter os, fordi

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere