Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten"

Transkript

1 Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon, der tages med hjem, lægger Skatterådet vægt på: 1) om telefonen er nødvendig for arbejdets udførelse eller arbejdet starter og slutter fra hjemmet, og 2) hvorvidt der er indgået tro og love-erklæring, og 3) hvorvidt arbejdsgiveren kontrollerer at der ikke sker privat brug (Skatterådet giver ingen retningslinjer for kontrollen, men henviser til SKAT s vejledning). Det er muligt at indgå tro og love-erklæring om, at bærbar pc ikke tages med hjem, men arbejdsgiveren pålægges jf. SKAT s vejledning en kontrolforpligtelse. Det er derimod ikke muligt at undgå beskatning af bærbar pc, der tages med hjem og kun anvendes erhvervsmæssigt, da tro og love-erklæring ikke dækker her. Det skal bemærkes, at SKAT har udsendt retningslinjer for arbejdsgivers kontrolforpligtelse efter Skatterådets afgørelser, og afgørelserne afspejler derfor ikke helt SKATs retningslinjer. Afgørelsens nr. Spørgsmål Afgørelse SKM SR 1) Skærm størrelse 1) 32", 37" og 42" ikke godkendt. SKM SR SKM SR nu erstattet af SKM SR 1) Pc i forbindelse med uddannelse 1) Dækning af telefonudgifter 2) Arbejdsgiver betaler ægtefælle og børns telefonudgifter 1) Ingen multimediebeskatning af arbejdsgiverbetalt pc, som skal bruges til arbejdsgiverbetalt uddannelse, da uddannelsen er omfattet af ligningslovens 31. 1) Multimediebeskattes. 2) Ikke multimediebeskatning, men lønbeskatning. SKM SR SKM SR 1) Skolelærers bærbare pc 2) Tro og love-erklæring på pc 1) Multimediebeskattes, da hver deres pc, som kan tages med hjem. 2) Undgå multimediebeskatning, hvis bærbar pc aldrig tages med hjem, og der er underskrevet tro og love-erklæring på dette ingen kontrol.

2 Afgørelsens nr. Spørgsmål Afgørelse SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR 1) Sælgeres bærbare pc og intet fast arbejdssted 2) Tro og love-erklæring på pc 1) Bærbar pc med hjem og tro og love-erklæring 2) Mobilt bredbånd 3) Mobiltelefon med hjem 4) Software telefon på rejse uden privat brug 5) Software telefon på rejse med privat brug 6) Mobiltelefon med hjem og betale private samtaler med netto kr. 7) Software telefon på rejse og privat brug betales med netto kr. 8) Arbejdsgiverens kontrol 1) PDA+ mobiltelefon med hjem 2) Computer med hjem 1) Fast tilskud til bredbåndsforbindelse 1) Mobiltelefon og tro og loveerklæring. 2) Hvilken kontrol skal udføres 3) Bærbar pc og tro og loveerklæring. 1) PDA, som kun kan bruges til interne opkald 2) Mobiltelefon, som kun kan bruges til interne opkald 3) Beløbsgrænsen for forbrug på mobiltelefon som kontrol 1) Mobiltelefon spærret for private opkald. 2) Smartphone/mobiltelefon med begrænset anvendelse. Afskåret for privat anvendelse. 1) Multimediebeskattes, da pc en bringes med hjem. 2) Tro og love-erklæring ikke mulig for pc er, der bringes med hjem. 1) Multimediebeskattes. 2) Ingen beskatning, da kun adgang til arbejdsgivers interne netværk og ikke til internettet. 3) Ingen beskatning, da tro og love-erklæring samt arbejdsgivers kontrol. 4) Telefonen kan undtages, hvis tro og loveerklæring samt kontrol. 5) Multimediebeskattes. 6) Multimediebeskattes. 7) Multimediebeskattes. 8) Den til enhver tid gældende vejledning fra SKAT 1) Ingen beskatning, da arbejdsdag starter og slutter fra hjemmet, tro og love-erklæring samt arbejdsgiver kontrol. 2) Beskatning selvom tro-og-love erklæring 1) Ikke multimediebeskatning, med lønbeskatning. 1) Ingen multimediebeskatning, hvis arbejdsgiver fører kontrol. 2) den til enhver tid gældende vejledning fra SKAT 3) Multimediebeskattes, når pc tages med hjem. 1) Ingen multimediebeskatning. 2) Ingen multimediebeskatning. 3) Beløbsgrænsen ikke tilstrækkelig som kontrol for ingen privat brug. 1) Ingen multimediebeskatning, selv om telefonen tages med hjem. Ikke nødvendigt med kontrol. s) Ingen multimediebeskatning

3 Afgørelsens nr. Spørgsmål Afgørelse SKM SR 1) Tekniker og bærbar pc. 1) Multimediebeskattes, når pc tages med hjem, uagtet der indgås tro og loveerklæring. SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR 1) Mobiltelefon, tro- og love-erklæring og kontrol 2) Bærbar pc og tro og loveerklæring om ikke at tage den med hjem. 3) 2 mobiltelefoner, en på bruttoløn 4) 2 bærbare pc, en på bruttoløn 1) Internetopkobling arbejdsgivers nedværk 1) Rejsemontør pc i bilen tro og love erklæring 2) Fastmonteret WPA i bilen 1) Ingen multimediebeskatning. 2) Ingen multimediebeskatning. 3) Begge telefoner omfattet af multimedieskatten. 4) Begge pc er omfattet af multimedieskatten. 1) Skattefrihed ophæves 1) Multimediebeskatning pc ikke fastmonteret 2) Ingen beskatning grundet fastmonteret i bil SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR Frivillige ulønnede 1) Telefontilskud 2) Refusion af telefonudgifter 3) Telefon til rådighed for frivilligt arbejde 4) Jobcenter telefon ikke lønnet 5) Kan ulønnende i faglige foreninger omfattes af LL 7M, stk. 3 6) Distriktsudvalg - Hjemmeværn 7) Kommunalbestyrelsesmedlem Frivillige ulønnede omfattet af LL 7M 1) Op til kr skattefrit 2) Skattefrit hvis der er tale omsamtaleudgifter vedrørende foreningens arbejde 3) Fritaget for beskatning efter LL 7M, stk. 3 4) Ikke omfattet af LL 7M, stk. 3 men skattefri med tro-og-love + kontrol 5) Nej påklaget til LSR 6) Modtog skattepligtigt mødediæt kan ikke omfattes af LL 7M 7) Anses ikke for omfattet af LL 7M skal multimediebeskattes SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR 1) TV-pakker en del af bredbåndsforbindelse 2) TDC Home Trio 1) Lægesekretærer PC og internet - arbejde fra hjemmet 2) Sygeplejersker PC og internet - arbejde fra hjemmet 1) Multimediebeskatning 2) Merpris for TV-pakke beskattes som løn 1) Multimediebeskatning 2) Multimediebeskatning 3) Nej

4 Afgørelsens nr. Spørgsmål Afgørelse 3) Dispensation muligt SKM SR 1) Fastmonteret mobiltelefon i lastbils førerhus. Må ikke fjernes fra bilen og må ikke bruges privat. 1) Ingen multimediebeskatning SKM SR 1) Erhvervstelefoner 2) Vagttelefon 1) Ingen multimediebeskatning erklæring og kontrol af ikke privat anvendelse 2) Multimediebeskatning hvis der foretages private opkald SKM SR 1) Pc er - sundhedsplejersker 1) Multimediebeskatning SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR 1) Kan man have flere computer til rådighed? 1) Skal en CAT computer skattemæssigt behandles, som en almindelig bærbar computer 1) Skal der ske beskatning af PC og ADSL-opkobling når arbejdsgiveren kan føre kontrol om internetanvendelsen? 1) Skal mobilt bredbånd multimediebeskattes? 1) Ja, hvis der er arbejdsmæssig begrundelse herfor. det selvom den ene er via bruttolønsordning 1) Ja 1) Ja da PC kan anvendes privat, hvilket arbejdsgiver ikke kan afskære medarbejderen fra 1) Ja selvom den også skal anvendes ved vagtordning. SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR 9+10 spørgsmål om forskellige medarbejdergrupper m.v. en avis, herunder mobile journalister, salgsmedarbejdere og administrationsmedarbejdere 1) Alarm tilknyttet mobilt bredbånd 1) Telefon ejet af arbejdsgiver. Medarbejder betaler telefonregning og modtager tilskud (skønnet samtale + abonnement) fra arbejdsgi- 1) Mobile journalister er ligesom revisor ikke på tjenesterejse, men har fast udearbejde 2) Hovedkonklusion multimediebeskatning til alle 3) Undtagelse når f.eks. administrative medarbejdere er på tjenesterejse 1) Bredbånd multimediebeskattes 2) Merbetaling (merværdi) for alarm beskattes ud over multimediebeskatningen 1) Tilskud ud over abonnement skal beskattes som løn, medmindre at tilskuddet kan dokumenteres kun at dække arbejdssamtaler. 2) Samtidig multimediebeskatning, selvom

5 Afgørelsens nr. Spørgsmål Afgørelse ver hertil arbejdsgiverens udgift kun udgør køb af telefon samt kr. 228 i abonnementsudgift SKM SR SKM SR SKM SR Ikke-offentliggjort SR-afgørelse 1) Bærbar PC til rådighed på kontoret. Tro-og loveerklæring. Arbejdsgiverens manglende kontrol Tjenesterejser 1) Kan en arbejdsgiver udforme generelle vejledninger. 2) Samme arbejdsgiver - forskellige arbejdsadresser - medbringer pc fra sted til sted 1) Multimediebeskatning hvis det ikke kan dokumenteres, at arbejdsgiveren udfører til i SKAT s vejledning anviste kontrol 1) Generel vejledning fra SKAT ikke muligt, skal vurderes hver medarbejder for sig. Skattefritagelse muligt, men som nævnt, skal vurderes for hver medarbejder. 2) Afslag på skattefritagelse vedrørende ansatte som i turnusordning arbejdede på forskellige adresser alle hos samme arbejdsgiver.

6 Skatterådets bindende svar om multimedieskat Dansk Erhverv skriver, at Skatterådet den seneste tid har offentliggjort en række bindende svar, som bidrager til fortolkningen af den nye multimedieskat. De bindende svar resumeres her. Skatterådet har siden offentliggørelsen af SKATs nye multimedieskatpjece afsagt en række bindende svar vedrørende anvendelsesområdet for den nye multimedieskat, der trådte i kraft 1. januar i år. Refusion af telefonudgifter, telefontilskud/telefon til rådighed (frivilligt arbejde) Skatterådet har udtalt, at refusion af udgifter til erhvervsmæssige telefonsamtaler er skattefri, da der er tale om udlæg efter regning. Skatterådet udtalte endvidere, at generelle telefontilskud ikke er omfattet af multimedieskatten, men beskattes som almindelig indkomst, dog kan telefontilskud være skattefrie, såfremt disse udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed, hvis tilskuddet ikke overstiger et vist beløb. Udvalgte personer, der til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed får stillet telefon til rådighed, vil ikke være omfattet af multimedieskatten. (Der er p.t. et bindende svar hos SKAT vedrørende ulønnede tillidsfolk i faglige organisationer) Montørers private rådighed over bærbar computer Skatterådet har afgivet et bindende svar om, at montører, der efterlader deres bærbare computer i deres montørvogn uden for arbejdstiden, ikke kan undgå at blive multimediebeskattet. Computeren anses stadig for at være bragt ind i montørernes privatsfære, hvorfor der er en formodning for privat rådighed sammenholdt med, at det ikke er muligt for arbejdsgiver at foretage en tilstrækkelig sikker kontrol af computerens anvendelse. Computere til rådighed for skolelærere Skatterådet fandt, at skolelærere, der har hver deres bærbare computer, og som må medbringe disse til deres private bopæl for at rette opgaver m.v., er omfattet af multimedieskatten. Den omstændighed, at arbejdsgiver kan foretage logning af brug af mail samt internet, ændrer ikke ved beskatningen, da det er selve computeren, der er til rådighed for privat brug. Den eventuelle private brug af eksempelvis Word, regneark m.v. kan ikke kontrolleres med tilstrækkelig sikkerhed for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Bredbånd opkobling til arbejdsgivers netværk og udgiftsrefusion Skatterådet har bekræftet, at de tidligere regler om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte opkoblinger til arbejdsgiverens netværk ikke længere er gældende. Derudover bekræfter Skatterådet, at arbejdsgivers helt eller delvise refusion af medarbejdernes dokumenterede udgifter til bredbånd er omfattet af multimedieskatten.

7 Multimedie-/TV-pakker til rådighed Skatterådet har i 3 forskellige bindende svar taget stilling til nogle af TDCs forskellige tilbud om TVpakker, som giver adgang til telefon, bredbånd og digitale tv-signaler. Arbejdsgivers tilbud om multimediepakken TDC Home Trio, som via telefonnettet giver adgang til telefon, bredbånd og digitale tv-kanaler, er skattepligtig for medarbejderne som øvrige personalegoder og kan ikke anses som omfattet af multimedieskatten. o Medarbejdere, der får stillet TDC Home Trio til rådighed af arbejdsgiver, bliver beskattet af den del af multimediepakken, der vedrører Digitalt TV. Beskatningen af digitalt TV sker på linje med øvrige personalegoder og kan ikke anses som omfattet af multimedieskatten. Den skattepligtige værdi skal som udgangspunkt fastsættes til den værdi, som godet må antages at koste den skattepligtige at erhverve i almindelig fri handel (dvs. markedsprisen). Skatterådet har godkendt, at værdien af tv-pakken kan udgøre forskellen i den udbudte markedspris for henholdsvis en multimediepakke med og uden digitalt tv, såfremt de tekniske faciliteter i øvrigt er de samme i relation til samme type telefoni, samme bredbåndshastighed m.v. Multimedier til rådighed for lægesekretærer/administrative sygeplejersker Skatterådet har taget stilling til den skattemæssige behandling af lægesekretærers (såkaldte fjernskriveres) og administrative sygeplejerskers adgang til multimedier til brug for arbejde, der udføres hjemmefra. Begge personalegrupper er omfattet af multimedieskatten på trods af deres specielle ansættelsesforhold samt begrænsninger i adgangen til at anvende arbejdsgivers multimedier, da der er stillet bredbåndsforbindelse til rådighed i hjemmet. Fastmonterede mobiltelefoner i lastbiler Skatterådet har bekræftet, at chauffører ikke er omfattet af multimedieskatten, når disse har en fastmonteret mobiltelefon i en lastbils førerhus, såfremt der er indgået aftale om, at mobiltelefonen ikke må fjernes fra lastbilen, og den ikke må benyttes privat. Såfremt ovenstående er tilfældet, behøver arbejdsgiver ikke at føre yderligere kontrol med brugen af mobiltelefonen. Mobiltelefon med begrænset bruger Skatterådet har udtalt, at medarbejdere, som til den private bopæl medtager en smartphone eller mobiltelefon, der er udstyret med faciliteten begrænset bruger, ikke bliver omfattet af multimedieskatten, når de rent faktisk er afskåret fra at bruge multimediet privat. De pågældende telefoner var sat op til kun at kunne ringe til andre interne telefonnumre i virksomheden, hvilket i praksis vil sige alle mobiltelefoner og IP-fastnettelefoner, hvor virksomheden betaler abonnementet. Vagttelefoner kontrolpligt- enkeltstående private opkald Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt montører, serviceteknikere og indreguleringsteknikere er multimedieskattepligtige, når de får stillet mobiltelefoner til rådighed for erhvervsmæssige samtaler. Disse medarbejdergrupper kan undgå at blive multimediebeskattet, såfremt arbejdsgiver fører kontrol med, at mobiltelefonen ikke bruges privat, og medarbejderne underskriver en tro- og love-erklæring om, at mobiltelefonen ikke må benyttes privat.

8 Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at enkeltstående opkald til hjemmet i forbindelse med eksempelvis overarbejde/barns sygdom kan foretages fra en mobil vagttelefon, uden at der sker multimediebeskatning. Sundhedsplejerskes rådighed over bærbare computere Skatterådet kunne ikke bekræfte, at sundhedsplejersker kunne få dispensation fra at blive multimediebeskattet, når de tager deres bærbare computere med hjem.

9 SKAT s eksempler i vejledning Spørgsmål Du har en stationær computer, internetforbindelse og en stationær telefon på arbejdspladsen. Multimedierne benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen Du har en bærbar computer på arbejdspladsen, som du ikke må tage med hjem. Computeren benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen Du har via din arbejdsgiver en stationær computer og/eller internetforbindelse og/eller fastnettelefon i dit hjem med mulighed for at arbejde hjemmefra. Du har en bærbar computer på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra Du har en mobil internetforbindelse, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra Du har en mobiltelefon på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra Du har en token (kodesystem til din arbejdsgivers netværk) til brug for at arbejde hjemmefra på din egen computer. Du har en stationær telefon eller mobiltelefon på arbejdspladsen, som du viderestiller til din private telefon, når du arbejder hjemme. Din arbejdsgiver har stillet en firmabil/lastbil til rådighed for dig til brug for arbejdet. Bilen parkeres ved din bopæl, da din arbejdsdag begynder og slutter der. I bilen er der fastmonteret en mobiltelefon og/eller en pc, på en sådan måde, at de ikke kan tages ud af bilen. Du bruger telefonen/ pc en i dit daglige arbejde. Der er indgået en aftale om, at mobiltelefonen/pc en ikke må fjernes fra Svar Du har ikke multimedier til rådighed for privat brug og skal derfor ikke multimediebeskattes Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes -undtagelse - arbejdsmobiltelefon Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes Du har ikke multimedier til rådighed for privat brug, og din arbejdsgiver skal ikke føre yderligere kontrol med brugen af multimedierne

10 Spørgsmål bilen, og at de ikke må anvendes privat Du har en bærbar computer til rådighed på arbejdspladsen. Computeren benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen. Du har indimellem behov for at tage computeren med hjem og vil aftale fra gang til gang med din arbejdsgiver, at arbejdsgiveren skal indberette dig til multimediebeskatning for de måneder, hvor du har computeren med hjem Din arbejdsgiver har en ekstra bærbar computer, som du låner med hjem fra arbejdspladsen, fordi du i en periode skal bruge den privat, fx fordi du skal skrive en bog. Du har en stationær computer på arbejdet, som benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen Du har en mobiltelefon på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra, og som kun bruges erhvervsmæssigt Du er ansat i København og skal til møde i Odense og vil tage den bærbare computer og eventuelt mobilt bredbånd med hjem aftenen inden tjenesterejsen Svar Du har reelt multimedier til rådighed for privat brug og skal derfor multimediebeskattes for hele året Du har alene et multimedie til rådighed for privat brug i den periode, hvor du låner computeren med hjem og skal kun multimediebeskattes for den periode Hvis telefonen er nødvendig for dit arbejde, og du ikke bruger mobilen privat, skal du afgive en Tro og love erklæring til din arbejdsgiver om, at den udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt. Du må herefter ikke benytte mobilen privat heller ikke til almindelig privat brug fra din arbejdsplads. Modtagelse af private opkald udløser ikke beskatning. Det er din arbejdsgiver, der vurderer om dine arbejdsopgaver og/eller en fornuftig arbejdstilrettelæggelse gør, at det er nødvendigt, at du tager mobilen med hjem. Det er et krav, at din arbejdsgiver fører kontrol med, at mobilen kun bruges erhvervsmæssigt Du skal ikke multimediebeskattes, selvom du tager computeren med hjem, hvis du opfylder følgende betingelser: Du opfylder betingelserne for at være på tjenesterejse, når tjenesterejsen starter næste morgen. Det er nødvendigt for dit arbejde, at du medbringer computeren og eventuelt mobilt bredbånd. Computeren og eventuelt mobilt bredbånd må kun anvendes erhvervsmæs-

11 Spørgsmål Du har arbejdsmøder i Bruxelles. Du tager en mobiltelefon med hjem aftenen inden afrejse Du har en bærbar computer, som du har med dig hjem efter arbejde. Dit arbejde består i at besøge kunder. Din arbejdsdag begynder og slutter på din hjemadresse, og du er kun lejligheds- Svar sigt og anvendes faktisk kun erhvervsmæssigt. Du kan ikke uden unødigt besvær hente computeren og eventuelt mobilt bredbånd inden tjenesterejsen. Du kan fortsat benytte computeren til almindelig privat brug på arbejdspladsen, uden at det udløser multimediebeskatning. Du skal ikke multimediebeskattes, selvom du tager mobiltelefonen med hjem, hvis du opfylder følgende betingelser: Du opfylder betingelserne for at være på tjenesterejse, når tjenesterejsen starter næste morgen. Det er nødvendigt for dit arbejde, at du medbringer en mobiltelefon. Du kan ikke uden unødigt besvær hente mobiltelefonen inden tjenesterejsen. Du har lavet en Tro og love erklæring med din arbejdsgiver om, at mobiltelefonen udelukkende må benyttes erhvervsmæssigt. Mobiltelefonen anvendes faktisk kun erhvervsmæssigt. Din arbejdsgiver fører kontrol med, at mobiltelefonen ikke benyttes privat. Du bruger heller ikke efterfølgende den samme telefon privat fra arbejdspladsen. Modtagelse af private opkald udløser ikke beskatning. Starter din tjenesterejse fra din normale arbejdsplads, men slutter på din bopæl, således at den bærbare computer/mobiltelefonen først afleveres på arbejdspladsen den efterfølgende morgen, gælder de samme betingelser. Da du ikke har nogen fast arbejdsplads, er du ikke på tjenesterejse. Når du har den bærbare computer med hjemme, er der derfor formodning for privat rådighed, og du skal multimediebeskattes

12 Spørgsmål vis på din arbejdsgivers adresse Du er skolelærer på en skole med 50 lærere og har mulighed for at låne en af skolens 5 computere med hjem med særligt programmel til brug for forberedelse og efterbehandling af undervisning på lige fod med lærebøger og andet undervisningsmateriale. Du låner en computer med hjem én gang om måneden for at rette fysikopgaver. Der er støtte for, at du udelukkende må bruge og faktisk kun bruger den erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den kun må bruges erhvervsmæssigt, og computeren med det særlige programmel er nødvendig for at kunne rette fysikopgaverne Du skal arbejde på et projekt sammen med 10 andre i to måneder, hvor du én gang om ugen i projektperioden tager en af din arbejdsgivers tre computere med særligt programmel med hjem til brug for dette arbejde. Der er støtte for, at du udelukkende må bruge og faktisk kun bruger den erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den kun må bruges erhvervsmæssigt, og computeren er nødvendig for at udføre dit arbejde Svar Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes

13 Spørgsmål Du er teknisk medarbejder og skal bruge en computer med særlig programmel til overvågning eller for at kunne fungere som beredskab. I er 10 medarbejdere, der er en del af et beredskab, og du har vagt hver 10. dag året rundt. Du har mulighed for at være på vagten hjemmefra ved at låne en af din arbejdsgiveres to computere til hjemlån med hjem. Der er støtte for, at du udelukkende må bruge og faktisk kun bruger den erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den kun må bruges erhvervsmæssigt, og det er den del af dine arbejdsopgaver at have vagt, hvortil computeren er nødvendig Du er hjemmehjælper og har en PDA til rådighed, så du kan indtaste besøgsoplysninger om de klienter, du besøger en given dag. Efter hvert besøg/ endt vagt sender du oplysningerne til arbejdsgiveren via opkald til det samme nummer/de samme numre hver gang. Din arbejdsgiver har låst PDA ens funktionaliteter, så der alene kan foretages opkald til arbejdsgiverens egne numre Du får en fastnettelefon installeret i din faste bolig, og du får en fastnettelefon installeret i dit sommerhus. Du har et job, hvor der er behov for at kunne få fat på dig uden for normal arbejdstid Du får 4 mobiltelefoner stillet til rådighed for privat brug af din arbejdsgiver. Der er ikke nogen særskilt begrundelse herfor Du har valgt en mobiltelefon i den lønpakke, som din arbejdsgiver tilbyder med finansiering gennem en fleksibel lønaftale ( kontantlønsnedgang ). Denne mobiltelefon er udelukkende til din personlige private brug. Der- Svar Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug. Din arbejdsgiver skal ikke føre yderligere kontrol med brugen af PDA en Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der er en reel begrundelse for, at du har to fastnettelefoner, omfatter multimediebeskatningen begge telefoner, og du skal ikke beskattes yderligere. Det er et krav, at det også faktisk er dig, der har fået stillet godet til rådighed og benytter det. Andre personer i din husstand kan dog også benytte godet uden skattemæssige konsekvenser Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der ikke er en reel begrundelse for, at du har 4 mobiltelefoner, skal du ud over multimediebeskatningen også beskattes af markedsværdien af de 3 mobiltelefoner Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der er en reel begrundelse for, at du har to telefoner, nemlig at kunder eller din arbejdsgiver altid skal kunne komme igennem til dig på din ar-

14 udover stiller din arbejdsgiver en mobiltelefon til rådighed for dig som arbejdstelefon, som du tager med hjem fordi kunder eller din arbejdsgiver skal kunne få fat i dig bejdstelefon, er begge mobiltelefoner omfattet af multimediebeskatningen og du skal ikke beskattes yderligere. Det forudsættes, at mobiltelefonerne ikke reelt er stillet til rådighed for andre i din husstand

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Skatteinformation januar 2010

Skatteinformation januar 2010 Skatteinformation januar 2010 Forord Blandt økonomer kan man efterhånden spore en vis optimisme. Bunden er nok nået, og nu går det fremad, om end med små skridt. Bankpakkerne har trods alt haft en effekt,

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere