Rapport om Uddannelsespuljen Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde"

Transkript

1 Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon:

2 Kolofon Udgiver: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapporten kan downloades fra: Grafik, forside: Dorte Andersson Rådets redaktion: Kamilla Bonderup Laursen Lis Højrup Terkel Andersen Tekst om støtteform A: Hans Ole Jönsson, Tilskudsadministrationen i Socialministeriet Tekst om støtteform B & C: Henrik Frostholm, Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2007

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Fortsættelse af Uddannelsespuljen Støtteform A Baggrund for evalueringen og de økonomiske rammer Geografisk fordeling Målgruppe Organisationstype Aktiviteter Arbejdsformer Undervisning Økonomi Støtteform B Overordnede betragtninger Udmelding og visitering Efterspørgsel efter kurserne Afbud, gebyrer m.v Deltagernes tilhørsforhold Deltagernes funktion i organisationerne Køn og aldersfordeling Uddybende kommentarer Støtteform C Konsulentbistandens indhold Organisationstyper og geografisk fordeling Konsulentbistand til foreningerne Andre aktiviteter under støtteform C Afslutning

4 1.0 Indledning Uddannelsespuljen har eksisteret siden 1998, og puljen har siden 2004 været administreret af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde. I de forudgående år blev puljen administreret af Kontaktudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde. Puljemidlerne har til formål at støtte udviklingen af personlige kompetencer hos de mange frivillige, som er engageret i de frivillige sociale organisationer. Uddannelsespuljen støtter dog ikke formel kompetencegivende uddannelse. Der er afsat 9 mio. kr. til at støtte uddannelse af frivillige i frivillige sociale organisationer i henholdsvis 2005, 2006 og Uddannelsespuljen er delt op i tre forskellige støtteformer: A: Økonomisk støtte til de frivillige sociale organisationers egne uddannelsesaktiviteter B: Åbent kursustilbud til frivillige C: Konsulentstøtte til realisering af kursusidéer Rådet har valgt at lade Tilskudssekretariatet i Socialministeriet stå for administrationen af støtteform A, mens man for de to øvrige støtteformer B og C har indgået aftale med Center for frivilligt socialt arbejde. Af Uddannelsespuljens midler blev i 2006 anvendt 10,18 mio. kr. Midlerne blev anvendt på følgende måde: Støtteform A: Støtteform B og C: 6,3 mio. kr. 3,88 mio. kr. Puljen for 2006 blev udmeldt i efteråret 2006 og fordelt i februar Udmeldingen skete bl.a. ved annoncering i dagspressen samt på Rådets hjemmeside Kursuskataloget for de åbne kurser (støtteform B) blev udsendt af Center for frivilligt socialt arbejde i hhv. januar og august Tilbuddet om konsulentbistand (støtteform C) har været tilgængeligt for organisationerne gennem hele I forbindelse med de åbne kurser har Center for frivilligt socialt arbejde haft et overforbrug på ,85 kr., hvilket skyldes, at der er blevet gennemført flere udmeldte aktiviteter end normalt. Da dette er den sidst evalueringsrapport for Uddannelsespuljen vil Rådet hermed gerne takke tilskudssekretariatet og medlemmerne af bevillingsnævnet for deres indsats gennem de sidste tre år. Endvidere rettes en varm tak til Center for frivilligt socialt arbejde for samarbejdet omkring udbud af kurser og konsulentstøtte under støtteform B og C. 1.1 Fortsættelse af Uddannelsespuljen Uddannelsespuljen fortsætter for årene på baggrund af en reservation for en ny Uddannelsespulje, der blev foretaget ved satspuljeforhandlingerne Denne reservation er foretaget på baggrund af en ansøgning indgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde. Reservationen er på 11 mio. kr. årligt. I den nye Uddannelsespulje er der lavet nogle justeringer i forhold til målgruppen, således at det brugerrettede arbejde er i fokus. Dette betyder at målgruppen for Uddannelsespuljen fremover er frivillige med brugerkontakt, frivillige i støttefunktioner til det brugerrettede arbejde samt ansatte med funktioner i det brugerrettede arbejde. 2

5 2.0 Støtteform A 2.1. Baggrund for evalueringen og de økonomiske rammer Grundlaget for denne del af evalueringen er informationerne fra ansøgningerne til støtteform A og de skemaer til erfaringsopsamling, som tilskudsmodtagerne blev bedt om at udfylde efter afholdt aktivitet. I 2006 indkom skemaer fra 55 % af tilskudsmodtagerne mod 73 % i Tilskudsadministrationen modtog 213 ansøgninger i 2006 fra landsorganisationer, lokalafdelinger af landsorganisationer og lokale organisationer, sammenlignet med 245 ansøgninger i 2005 og 208 ansøgninger i Der blev søgt om i alt kr. i 2006, hvilket er et fald i forhold til kr. i Samlet blev der bevilget kr. i 2006, hvilket udgør et mindre fald i forhold til 2005, hvor der blev bevilget kr. I alt 181 ansøgere blev støttet i 2006, hvilket svarer til antallet i 2005, der var på 180. Bevillingsbeløbene var i 2006 mellem kr. og kr. Følgende gennemgang tager udgangspunkt i en sammenligning mellem 2006 og 2005 med hensyn til geografisk fordeling, målgrupper, organisationstyper, aktiviteter, arbejdsformer og økonomi. Opgørelsen for 2005 vises i parentes. 3

6 2.2. Geografisk fordeling Tabel 1: Fordeling på landsdele Antal Ansøgninger Bevillinger Jylland, Syd (Sønderjyllands, Ribe, Vejle Amt) 27 (36) 24 (26) Jylland, Nord (Ringkøbing, Århus, Viborg, Nordjyllands Amt) 56 (63) 47 (50) Fyn 23 (26) 18 (16) Bornholm 1 (1) 1 (1) Ansøgningsbeløb (kr.) Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet 35,5 41,7 38,2 100 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 12,8 (14,1) 20,1 (21,3) 9,5 (10,0) 0,25 (0,6) Sjælland, Lolland, Falster, Møn 1 Storkøbenhavn 2 Total Antal Ansøgninger Bevillinger 22 (25) 18 (15) 84 (94) 73 (72) 213 (245) 181 (180) Ansøgningsbeløb (kr.) Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet 23,6 30,7 32,6 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 7,1 (5,3) 49,9 (48,6) _ Tabel 1 viser fordelingen af ansøgninger og bevillinger på landsdelene: 1) Jylland (Syd), 2) Jylland (Nord), 3) Fyn, 4) Bornholm, 5) Sjælland, Lolland, Falster og Møn og 6) Storkøbenhavn. 1 Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt 2 Københavns Amt, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune 4

7 Flertallet af landsdele var i 2006 kendetegnet ved et fald i antallet af ansøgninger samt ansøgnings- og bevillingsbeløb. Faldet var mest markant for Jylland og Storkøbenhavn. Den procentvise fordeling af bevillingerne på landsdele er dog forholdsvis uændret. 5

8 2.3. Målgruppe Tabel 2: Fordeling på målgrupper Børn, unge og familier (grp. 1) Etniske minoriteter (grp. 2) Humanitært og kirkeligt soc. arb. (grp. 3) Misbrug (grp. 4) Antal Ansøgninger Bevillinger 52 (61) 46 (50) 5 (6) 5 (5) 35 (35) 29 (29) 15 (19) 14 (15) Ansøgningsbeløb (kr.) Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet 34,8 33,0 41,0 27,8 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 26,2 (32,3) 2,5 (1,7) 17,5 (17,3) 7,8 (7,3) Oplysnings- og rådgivningsorg. (grp. 5) Pensionister/ Ældre (grp. 6) Sygdomme og handicaps (grp. 7) Total Antal Ansøgninger Bevillinger 48 (46) 39 (32) 11 (26) 7 (16) 47 (52) 41 (33) 213 (245) 181 (180) Ansøgningsbeløb (kr.) Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet 31,7 43,0 28,3 32,6 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 19,4 (16,0) 2,4 (6,3) 24,0 (19,1) _ Tabel 2 viser fordelingen af ansøgninger og bevillinger i forhold til målgrupperne: 1) børn, unge og familier, 2) etniske minoriteter, 3) humanitært og kirkeligt socialt arbejde, 4) misbrug, 5) oplysnings- og rådgivningsorganisation, 6) pensionister/ældre og 7) sygdom og handicap. 6

9 2.4. Organisationstype Tabel 3: Fordeling på organisationer Landsorganisationer Lokalafdelinger af landsorganisationer Antal Ansøgninger Bevillinger 92 (103) 78 (75) 52 (60) 42 (44) 40 (51) 36 (34) Ansøgningsbeløb (kr.) , Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet 27,5 44,9 48,4 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 60,6 (58,8) 15,1 (16,1) 12,5 (13,9) Antal Ansøgninger Bevillinger Lokale organisationer Frivilligcentraler, Selvhjælpsgrupper o.l. 29 (31) 25 (28) Total 213 (245) 181 (180) Ansøgningsbeløb (kr.) Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet , ,6 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 11,9 (11,1) _ Tabel 3 viser fordelingen af ansøgninger og bevillinger i forhold til organisationstyperne: 1) landsorganisationer, 2) lokalafdelinger af landsorganisationer, 3) lokale organisationer og 4) frivilligcentraler og selvhjælpsgrupper o.l. 7

10 2.5. Aktiviteter Følgende tabeller for aktiviteter, arbejdsformer og økonomi er baseret på returnerede skemaer til erfaringsopsamling fra 55 % af tilskudsmodtagerne. Deltagere Tabel 4: Kønsfordeling Køn Antal % - fordeling Kvinder 2981 (2367) 76,6 (76,2) Mænd 911 (738) 23,4 (23,8) I alt 3893 (3105) 100 Tabel 4 viser fordelingen af kvinder og mænd i forhold til det samlede antal deltagere i kursusaktiviteterne. Fordelingen af kvinder og mænd var næsten uændret i forhold til 2005, og kvinder udgjorde størstedelen af deltagerne. Tabel 5: Deltagertype Deltagertype Antal % - fordeling Frivillige 3200 (2673) 82,2 (86,1) Ansatte 494 (324) 12,7 (10,4) Andre 199 (108) 5,1 (3,5) I alt 3893 (3105) 100 Tabel 5 viser fordelingen af deltagere i forhold til frivillige, ansatte og andre, dvs. kursusledere, undervisere, gæster og potentielle nye frivillige. I forhold til 2005 er deltagerantallet højere, mens den procentvise fordeling viser et mindre fald i andelen af frivillige deltagere. Varighed I 2006 blev ca. 57 % af aktiviteterne afviklet på en aften, en halv eller hel dag, mens ca. 43 % blev afviklet over 2 dage, 1 weekend eller mere med en eller flere overnatninger. Dette følger omtrent fordelingen for 2005, der var på 56 % og 44 % for henholdsvis korte og længerevarende kurser. Emneprofil 47,8 % af aktiviteterne har tidligere været gennemført med det samme eller et lignende emne, mens 52,2 % af aktiviteterne omfattede nye emner. Dette svarer til en stigning i antallet af nye emner i forhold til 2005, hvor disse omfattede 46,6 % af aktiviteterne. 8

11 2.6. Arbejdsformer Arbejdsformer som indgår i aktiviteten Tabel 6: Arbejdsformer Foredrag /oplæg % 73,3 (67,7) Workshop % 10,1 (10,6) Video % 9 (3,5) Gruppearbejde % 52,9 (41,8) Caseanalyser % 17,5 (23,3) Rollespil % 18,5 (19,6) Debat % 61,4 (54) Andet % 13,8 (13,2) Tabel 6 viser fordelingen af forskellige arbejdsformer i kursusaktiviteterne. De mest anvendte arbejdsformer i 2006 udgjorde foredrag/oplæg, debat og gruppearbejde, hvilket ligeledes gjorde sig gældende i De øvrige arbejdsformer: workshop, caseanalyser, rollespil, video og andet indgik i mindre omfang i kurserne. Andet omfattede eksempelvis storytelling og motion. Det var især kombinationen af arbejdsformer, der vakte mest tilfredshed hos deltagerne. Derudover fremhævedes tilfredshed med arbejdsformerne foredrag, gruppearbejde og debat. Flertallet af deltagerne gav udtryk for, at de både fik generel og praktisk viden i forbindelse med kurserne (74,4 %). En mindre del af deltagerne fik primært henholdsvis generel viden (12,8 %) og praktisk viden (19,5 %) Undervisning Tabel 7: Undervisning Underviser Antal % - fordeling Ekstern ,2 Intern 16 11,5 Begge 20 14,3 Tabel 7 viser fordelingen af undervisere. Hovedparten af undervisningen blev varetaget af eksterne undervisere Økonomi Bevillingsstørrelser Tabel 8: Bevillingsstørrelser Bevillingsstørrelse 2006 Op til kr. 59 (48) kr. 91 (92) kr. 24 (31) kr. og derover 7 (9) I alt 181 (180) 9

12 Tabel 8 viser størrelsen på bevillinger fordelt på kursusaktiviteter. Overordnet er der ikke tale om en markant forskel på fordelingen af bevillingsbeløb i 2006 og Hovedparten af kursusaktiviteterne blev støttet med et beløb mellem kr. (91 kurser) eller på under kr. (59 kurser). Organisationernes egne bidrag Tabel 9: Organisationernes egne bidrag Bidragsstørrelse Antal % - fordeling Ingen bidrag 44 (60) 33, 8 (45,1) kr. 19 (26) 14,6 (19,5) kr. 34 (19) 26,3 (14,3) kr. 15 (18) 11,5 (13,5) kr. 17 (7) 13,1 (8,5) Over kr. 1 (3) 0,8 (2,3) I alt 130 (133) 100 Tabel 9 viser organisationernes egne bidrag til afholdelse af kursusaktiviteter. Samlet set blev ca. 66 % af aktiviteterne støttet med egne bidrag i 2006, hvilket er en stigning i forhold til 2005, hvor 52 % af aktiviteterne blev støttet med egne bidrag. I alt blev der anvendt kr. i 2006 og kr. i 2005 i forbindelse med organisationernes egne bidrag. Bidragene gik bl.a. til udgifter som transport af deltagere, materialer, forplejning mm. 10

13 3.0 Støtteform B I forbindelse med Rådet for Frivilligt Socialt Arbejdes administration af Uddannelsespuljen har Center for frivilligt socialt arbejde fået til opgave at planlægge og gennemføre et åbent kursusudbud for frivillige i frivillige sociale organisationer Overordnede betragtninger I 2006 blev kurserne som i tidligere år tilrettelagt, udbudt og gennemført i henholdsvis en forårssæson og en efterårssæson. Centret udbød i alt 63 kurser og temadage under støtteform B 33 aktiviteter i foråret og 30 i efteråret. Tabel 10: Antal kurser og temadage Kursussæson Antal År År År Kurserne blev tilrettelagt med udgangspunkt i Rådets retningslinjer for Uddannelsespuljen 3. Derfor var der kurser i (a) forenings og organisationsarbejde, (b) de frivilliges personlige udvikling og grænser samt (c) videns og redskabskurser til brug for det frivillige sociale arbejde med organisationernes brugere. I 2006 bestod Centrets kursusudbud som de foregående år af en række kernekurser, som udgør ca. 70 % af det samlede udbud. Det er kursustyper, som udbydes hver kursussæson, og som omhandler emner, der altid er relevante for det frivillige sociale arbejde. Kernekurserne omfatter bl.a. kurser i fundraising, hvervning og fastholdelse af frivillige, rådgivning og hjælperrollen. Foruden kernekurserne består kursusudbuddet af en række eksperimenterende kurser, som udgør ca. 30 % af udbuddet. På disse aktiviteter tages nye emner op, og der sikres dermed en løbende fornyelse af kursusudbuddet. Særligt prioriterede temaer i 2006 Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde og Center for frivilligt socialt arbejde indgår senest ultimo september det foregående år en tillægsaftale for udmøntning af kursussæsonerne det efterfølgende år. 4 3 Retningslinier og støtteformer for Uddannelsespuljen 2006 (Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde 2005) 4 Aftale om de indholdsmæssige mål for udmøntningen af støtteform B og C i 2006 (Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 2005) 11

14 I aftalen for 2006 blev det fastlagt, at der specielt i de 30 % eksperimenterende kurser skulle lægges vægt på følgende prioriterede temaer: 1. Ledelse i frivilligt socialt arbejde 2. Kommunalreformen og samarbejde med det offentlige (herunder særligt fokus på udvikling af nye tilbud til borgerne) 3. Social iværksætterånd og metoder til idéudvikling 4. Foreningernes samarbejde med det private erhvervsliv og udvikling af nye lokale netværk 5. Betydningen af uddannelsestilbud i det frivillige sociale arbejde (evt. konference om uddannelse af frivillige) Tema 5 blev pga. udviklingsarbejde i 2006 med en ny satspuljebevilling efter aftale med Rådet delvis udskudt til 2007, hvor der planlægges og afholdes den omtalte konference. I 2006 blev der udbudt kurser og temadage, der tager sigte på disse særligt prioriterede temaer - eksempelvis: Ledelse i frivillige organisationer (kursus) Sokratisk ledelse om filosofi i praksis og udvikling af lederskab (kursus) Foreningen som arbejdsgiver hvad gør man, når en opsigelse ikke kan undgås? (kursus) Kommunale sundhedscentre de foreløbige erfaringer hos frivillige sociale organisationer (temadag) Politisk kommunikation giv din forening en stemme i kommunalreformen (temadag) Støtte til lokal netværksdannelse om kommunalreformen (workshops) Nytænkning ja! Men hvordan? (temadag) Rehabilitering (kursus) Social iværksætter om idéudvikling af nye tilbud til brugere og borgere (kursus) Projektvugge når succeser fødes (kursus) Rollen som projektleder (kursus) Etablering og ledelse af netværk (kursus) Partnerskaber med erhvervslivet nye muligheder for din forening? (kursus) Uddannelsestilbud til frivillige en planlægningsworkshop Realkompetencer i frivilligt socialt arbejde hvordan synliggøre frivilliges kompetencer overfor omverdenen? (temadag) Geografisk placering og kursussteder I 2006 udvalgte Centret kursussteder med udgangspunkt i DSB s hovedtrafikårer. Det skete for at sikre, at frivillige fra alle steder i landet havde mulighed for at nå frem til kurserne. Med henblik på at sikre en rimelig geografisk spredning blev kurserne afholdt på kursussteder, der er placeret forskellige steder på denne strækning - nemlig: Sjælland: København, Brøndby, Høje Taastrup og Korsør Fyn: Odense og Middelfart Jylland: Fredericia, Vejle og Skanderborg 12

15 I vores praktiske planlægning af kursusudbudet prøver Centret endvidere at sikre, at minimum cirka 70 % kernekurser flyttes rundt mellem landsdelene i de forskellige kursussæsoner. Der har ikke været en større søgning til nogen kursussteder frem for andre. Det peger i retning af, at det er lykkedes at sikre en geografisk spredning, som kursisterne er tilfredse med. I 2006 har Centret været på besøgsrunde på de valgte kursussteder, dels for at introducere Centrets nye kursussekretær og dels for at sikre, at kursusstederne stadig kan leve op til Centrets krav om handicapegnethed m.v. 3.2 Udmelding og visitering Udmelding og markedsføring I evalueringsskemaerne bliver kursisterne spurgt, hvor de har fået kendskab til Centrets kursusudbud. Fordelingen ser således ud (totaler kan vise mere end 100 %): Grafik 1: Hvordan har du fået kendskab til Centrets kursusudbud? Via egen forening Via internettet Via bladet Frivillig Via frivilligcentral Over en treårig periode er der en tendens til øget kendskab til kursusudbuddet via egen forening og et fald i kendskabet via bladet Frivillig og via frivilligcentral. Tabel 11: Viden om kursusudbuddet Viden Via egen forening 62,8 % 61,7 % 57 % Via internettet 16,0 % 19,7 % 16 % Via bladet Frivillig 12,7 % 14,5 % 18 % Via frivilligcentral 8,5 % 9,3 % 11 % Centret har en formodning om, at de elektroniske nyhedsbreve, som Centret udsender videreformidles via egen forening, idet Centret altid kan konstatere en kraftig vækst i kontakten til foreninger og frivillige efter udsendelse af et elektronisk nyhedsbrev med annoncering af eksempelvis et nyt kursuskatalog. Ved udgangen af 2006 var der modtagere af det elektroniske nyhedsbrev. 13

16 I både foråret og efteråret 2006 blev kursuskatalogerne trykt i et oplag på eksemplarer. Dette oplagstal har i 2006 passet fint, idet Centret kun endte med et mindre restlager for begge sæsoner. Kursuskatalogerne blev udsendt hhv. medio januar og medio august 2006 cirka én uge forud for åbningen af den elektroniske tilmelding til kursusudbuddet. Dette sker for at give foreningerne tid til at distribuere kursuskatalogerne internt og for at give de frivillige, som ønsker at indsende en skriftlig tilmelding, de samme muligheder som frivillige, der benytter sig af den elektroniske tilmelding. Centret udsender som standard kursuskataloger til frivillige sociale organisationer samt andre interessenter på det sociale og sundhedsmæssige felt (eksempelvis frivilligcentraler) samt til kommunale kontaktpersoner til det frivillige sociale arbejde. Endelig blev der lagt en elektronisk udgave af katalogerne på Centrets hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig kurserne, og der blev gjort opmærksom på kurserne og temadagene i Centrets blad Frivillig og i Centrets elektroniske nyhedsbreve. Tilmelding og visitering Centret indførte i 2005 et nyt elektronisk administrationsmodul for tilmeldinger til kurserne via internettet, og der blev udarbejdet en skriftlig/visuel vejledning for tilmelding via dette. Det skønnes, at tilmeldingerne til en kursussæson ligesom de foregående år, fordeler sig på 70 % elektroniske tilmeldinger via administrationsmodulet og 30 % tilmeldinger via den skriftlige tilmeldingskupon i kursuskataloget. Fra efteråret 2005 indførte Centret efter aftale med Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde en strammere visitationspolitik. Dette betød i 2006 at frivillige kun kunne deltage i ét kursus pr. kursussæson frem for som tidligere i flere kurser og temadage. Denne stramning har fungeret fint i den har mødt stor forståelse blandt deltagerne på kurserne, har givet flere forskellige deltagere adgang til kursusudbuddet og reduceret antallet af gengangere på kurserne. I 2006 fik 54 personer afslag på at deltage i kurser og temadage, heraf fik 22 personer afslag i foråret og 32 personer i efteråret Afslagene var begrundet i, at personerne ikke var en del af målgruppen for Centrets kursusudbud, nemlig frivillig i en frivillig social organisation. Tabel 12: Antal afslag Kursussæson Antal År År År At 54 personer fik afslag på deltagelse i 2006, er en stigning på godt 31 % i forhold til 2005, hvor i alt 41 personer fik afslag. Centret har ingen konkret forklaring på stigningen i afslag til deltagere udenfor målgruppen, men har en formodning om at det skyldes et generelt øget kendskab og søgning til kursusudbudet fra forskellige foreninger. 14

17 3.3 Efterspørgsel efter kurserne Belægningsprocent Der var i alt 1151 pladser til rådighed på de gennemførte kurser og temadage i 2006: Tabel 13: Antal pladser på gennemførte kurser og temadage Kursussæson Antal År År År Af de 1151 pladser i 2006 blev 785 pladser besat af kursister. Det medfører en belægningsprocent for 2006 på 68,2 %. Dette er et fald i forhold til tidligere år: Tabel 14: Belægningsprocent på kurser og temadag Kursussæson Procent År ,2 % År ,1 % År ,3 % Faldet i belægningsprocenten tilskriver Centret desværre det forhold, at flere af kurserne ikke fik den forventede søgning, men alligevel blev gennemført med et passende deltagerantal. Kurser og temadage med en for svag søgning blev aflyst (se afsnittet om Aflyste kurser og temadage ). Dette forhold gør sig udelukkende gældende i kernekurser i forenings og organisationsarbejde, hvor behovet for grundkurser i hvervning, projektudvikling, ledelse m.v. synes dækket de foregående sæsoner. Alle gennemførte kurser i brugerrettede aktiviteter havde stor søgning forud for afviklingstidspunktet, men der fandt dog afbud og udeblivelser blandt frivillige sted. Ventelister I foråret 2006 blev der oprettet venteliste til 20 af de 33 gennemførte aktiviteter, og i efteråret 2006 blev der oprettet venteliste til 15 af de 30 gennemførte kurser og temadage. Der blev i 2006 således oprettet venteliste på godt 55 % af de udbudte kurser og temadage. 324 personer meldte sig til en venteliste til kurserne og temadagene i I foråret meldte 201 personer sig til en venteliste, og 123 personer meldte sig til en venteliste i efteråret. Der er sket et fald på 21,7 % i antallet af frivillige på ventelister til kurser og temadage fra 2005 til

18 Presset på ventelisterne de seneste år har set således ud: Tabel 15: Antal på venteliste Kursussæson Antal År År År Faldet i antallet af personer på venteliste må tilskrives den strammere visitation til kursusudbuddet, altså at den enkelte frivillige kun kan deltage i én aktivitet, og at de frivillige prioriterer tilmelding til deres første prioriteter i kursusudbuddet. Tidligere deltagelse på kurserne Siden år 2005 har Centret spurgt deltagerne på det åbne kursusudbud, om de tidligere har deltaget på kurserne. Dette har vi gjort for at få øget indsigt i omfanget af gengangere på kurserne, men vi kan dog ikke sige noget om, hvor længe deres tidligere deltagelse ligger tilbage. For 2006 svarer 52,4 % af deltagerne, at de ikke tidligere har deltaget i det åbne kursusudbud. Herudover fordeler den tidligere deltagelse sig således: Grafik 2: Hvor mange gange har du tidligere deltaget på Center for frivilligt socialt arbejdes kursustilbud? Antal Ikke tidligere deltaget 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange 6-9 gange gange 13 gange eller flere 16

19 Tabel 16: Tidligere deltagelse i kurser (i %) Tidligere deltagelse Ingen 52,4 51,1 1 gang 17,2 16,3 2 gange 10,3 10,7 3 gange 7,1 5,7 4 gange 4,1 5,4 5 gange 3,3 3,6 6 til 9 gange 3,6 4,9 10 til 12 gange 1,6 1,6 13 gange eller flere 0,5 0,6 Antallet af deltagere, som ikke tidligere eller kun én gang tidligere har deltaget i et kursus er steget fra 67,4 % i 2005 til 69,6 % i 2006, hvilket Centret blandt andet tilskriver de nye og strammere visitationsregler til kurserne (altså kun deltagelse på ét kursus pr. sæson), som giver plads til nye deltagere. Aflyste kurser og temadage I 2006 måtte Centret aflyse 10 udbudte aktiviteter nemlig 7 kurser og 3 temadage. Dette betød, at der i 2006 blev afviklet 53 aktiviteter ud af 63 planlagte. Til sammenligning måtte Centret aflyse 6 aktiviteter i 2005 og 5 aktiviteter i De aflyste aktiviteter i 2006 var følgende: Vedr. kommunalreformen: Kommunale sundhedscentre Sundhedsfremme og selvhjælp Rehabilitering Vedr. personale- og frivilligpolitik: Foreningen som arbejdsgiver Rekruttering af frivillige og planlægning af hverveindsatser Fastholdelse og udvikling af frivillige Realkompetencer i frivilligt socialt arbejde Vedr. nyudvikling: Netværkspilot Nytænkning ja! Men hvordan? Diverse: Grænser i frivilligarbejdet Det er Centrets vurdering, at aflysningen af de fleste kurser og temadage skyldes at nogle af temaerne ikke vakte genkendelse hos deltagerne. Søgningen til aktiviteter, der tematiserer kommunalreformen og frivillige organisationers handlemuligheder i forbindelse med denne, var meget ringe. Søgningen til kurserne vedrørende personale- og frivilligpolitik var også svag, men kan delvis forklares med at et par af kurserne var kendte kernekurser, som måske ikke længere havde en nyhedsinteresse. Endelig 17

20 var søgningen til et par kurser omkring nyudvikling svag, og et kursus om grænsesætning i det frivillige arbejde måtte aflyses på grund af sygdom hos underviser. Det overordnede billede er en vigende søgning til aktiviteter i omhandlende kommunalreformen og forenings- og organisationsarbejde, hvorimod alle kurser i brugerrettet arbejde blev gennemført i Dublering af kurser Grundet en særlig stor søgning til kurserne Personlige ressourcer og Krisepsykologi i foråret 2006 oprettede Centret i efteråret to kurser i hvert af disse emner. 3.4 Afbud, gebyrer m.v. Afbud I 2006 meldte 276 personer afbud til de gennemførte kurser og temadage. Det vil sige, at der i gennemsnit var 4,3 afbud pr. kursus. Som tallet viser, har vi modtaget færre afbud i 2006 i forhold til 2005, hvilket svarer til et fald på 23,5 %: Tabel 17: Antal afbud (gennemsnit pr. kursus) Kursussæson Antal År (4,3 %) År (5,8 %) År (5,7 %) Centret finder at faldet i gennemsnitlig antal afbud pr. kursus kan tilskrives den strammere visitationspolitik til kurserne i Centret anser dog fortsat antallet af afbud til kurserne som for højt. Effekt af afmeldingsgebyr Ligesom i de foregående år har Centret også i 2006 opereret med et gebyr på 225 kr. ved afmelding senere end 14 dage inden kursusstart. Gebyret blev indført i 2001, og formålet er at tilskynde kursisterne til at undlade at melde afbud til kurserne eller at gøre det så tidligt som muligt. I 2006 udskrev Centret 67 afmeldingsgebyrer mod 91 i I 2006 har 26 personer dog været uforstående over for at skulle betale et sådant gebyr og har udeladt at gøre dette. Tabel 18: Antal afbud m. afmeldingsgebyrer Kursussæson Antal År År År

21 På Centret vurderes det, at afmeldingsgebyret ikke afholder kursisterne fra at melde sent afbud eller får dem til at gøre det tidligere, end hvis der ikke var et gebyr. Niveauet i antallet af afbud, der udløser gebyr, tegner dog over en flerårig periode til at være svagt faldende. Blacklistning Da Centret indførte afmeldingsgebyret i efteråret 2001, besluttede man også, at personer, der ikke betaler gebyret, bliver blacklistet. Det indebærer, at man er udelukket fra deltagelse i Centrets kursusudbud i et år. Det gælder også for personer, der udebliver fra kurserne uden at melde afbud. I 2006 blev 26 personer således blacklistet, hvilket ligger på niveau med de foregående år: Tabel 19: Antal blacklistet Kursussæson Antal År År År Deltagernes tilhørsforhold I evalueringsskemaerne, som alle deltagere i kursusudbuddet udfylder, spørges de til, hvilken type forening eller organisation de kommer fra. Deltagernes tilhørsforhold fordeler sig for 2006 således: Grafik 3: Hvilken type organisation kommer du fra? Procent Sygdom/handicap Humanitær/kirkelig/social Børn/unge/familie Frivilligcentral Selvhjælpsprojekt Krisecenter Misbrug Pensionist/ældre Indvandre/flygtninge 19

22 I en sammenligning af de seneste tre år er der kun få ændringer i deltagernes sammensætning efter indsatsområde. Søgningen fra kirkelige og humanitære organisationer, børne-, unge- eller familieorganisation samt hjælpeorganisation for indvandrere, flygtninge og etniske mindretal har været stigende. Tabel 20: Deltagernes tilhørsforhold (type organisation) Tilhørsforhold Sygdoms og/eller handicaporganisation 18 % 23 % 27 % Humanitær eller kirkelig organisation 25 % 17 % 17 % Børne-, unge- eller familieorganisation 17 % 11 % 14 % Frivilligcentral 15 % 11 % 12 % Selvhjælpsprojekt 15 % 11 % 11 % Krisecenter 8 % 9 % 10 % Misbrugsforebyggende eller bekæmpende 8 % 6 % 4 % organisation Pensionist eller ældreorganisation 4 % 5 % 5 % Hjælpeorganisation for indvandrere, flygtninge og etniske mindretal 8 % 3 % 5 % Note: Totalen kan give mere end 100 %, da nogle deltagere har sat kryds ved flere organisationstyper Af evalueringsskemaerne for 2006 fremgår det også, at 37 % af kursisterne kom fra en landsorganisation, 27 % kom fra en lokalafdeling af en landsorganisation, og 36 % kom fra en lokal organisation. Grafik 4: Hvilken organisatorisk type kommer du fra? Procent Landsorganisation Lokalafdeling af landsorganisation Lokal organisation 20

Kolofon. Rapport om Uddannelsespuljen 2008 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område

Kolofon. Rapport om Uddannelsespuljen 2008 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område Kolofon Rapport om Uddannelsespuljen 2008 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område Udgiver Center for frivilligt socialt arbejde www. frivillighed.dk Redaktion Tekst

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2004. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område.

Rapport om Uddannelsespuljen 2004. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rapport om Uddannelsespuljen 2004 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rapporten er udgivet i april 2005 af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område

Rapport om Uddannelsespuljen Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rapport om Uddannelsespuljen 2005 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Kolofon Udgiver: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapporten kan downloades fra: www.frivilligraadet.dk

Læs mere

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2003

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2003 Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2003 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige på det sociale felt Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Støtteform

Læs mere

Bilagsrapport til midtvejsevaluering

Bilagsrapport til midtvejsevaluering Bilagsrapport til midtvejsevaluering Evaluering af Uddannelsespuljen 2008-2011 Februar 2010 Center for frivilligt socialt arbejde Indholdsfortegnelse Indledning 1 Støtteform A 2 Kursusdeltagere 1... 2

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2010 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område

Rapport om Uddannelsespuljen 2010 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område Rapport om Uddannelsespuljen 2010 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område Udgiver Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion Vibeke Bundgård Sif Reinemo Layout

Læs mere

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2002

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2002 Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2002 - Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt 2 Indhold 1 Indledning 4 2 Støtteform

Læs mere

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001 Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001 - Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt Kontaktudvalget til det frivillige sociale

Læs mere

Uddannelsespuljen 2008 2011

Uddannelsespuljen 2008 2011 Uddannelsespuljen 2008 2011 Denne pjece præsenterer evalueringen af Uddannelsespuljen 2008-2011. NIRAS har gennemført evalueringen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter bevilling givet af Social-

Læs mere

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rapport om. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rapport om. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt Forår 2001 Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

15.13.28.30. Ansøgningsfrist 20. august 2010

15.13.28.30. Ansøgningsfrist 20. august 2010 Uddannelsespuljen; UDD Socialministeriet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2011 Økonomisk støtte til organisationernes egne kursusaktiviteter

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Uddannelsespuljen 2012

Uddannelsespuljen 2012 Uddannelsespuljen 2012 Evalueringsrapport Marts 2013 Center for frivilligt socialt arbejde 0 Uddannelsespuljen 2012 Evalueringsrapport Marts 2013 Udarbejdet og udgivet af Center for frivilligt socialt

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater... Vejledning til ansøgning om støtte fra Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde 15.13.28.30. (støtteform A Økonomisk støtte til organisationer og foreningers egne kursusaktiviteter) Ansøgningsfrist

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Nye kursuskataloger. Tilbud og aktviteter: Foreningshøjskolens nye kurser i foråret 2011. Glædelig jul og godt nytår. Nye kurser

Nye kursuskataloger. Tilbud og aktviteter: Foreningshøjskolens nye kurser i foråret 2011. Glædelig jul og godt nytår. Nye kurser Nye kursuskataloger December, nr. 2, 2010 I begyndelsen af januar 2011 sender vi kursuskatalogerne for både Uddannelsespuljen og Foreningshøjskolen på gaden. Har du tidligere modtaget katalogerne fra os,

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Definition af et frivilligcenter

Definition af et frivilligcenter Definition af et frivilligcenter Et frivilligcenter arbejder lokalt, og almindeligvis dækker frivilligcentret en kommune. Der findes ca. 50 F.C i Danmark og 7 nye er på vej. Det er socialministeriets vision

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skanderborg Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens paragraf 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen i gensidig respekt mellem det

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Tilbud om 20 timers praktik i frivilligt arbejde til alle på ungdomsuddannelserne Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet?

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? 2. Har I eller måltal for ligestilling

Læs mere