Rapport om Uddannelsespuljen Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde"

Transkript

1 Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon:

2 Kolofon Udgiver: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapporten kan downloades fra: Grafik, forside: Dorte Andersson Rådets redaktion: Kamilla Bonderup Laursen Lis Højrup Terkel Andersen Tekst om støtteform A: Hans Ole Jönsson, Tilskudsadministrationen i Socialministeriet Tekst om støtteform B & C: Henrik Frostholm, Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2007

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Fortsættelse af Uddannelsespuljen Støtteform A Baggrund for evalueringen og de økonomiske rammer Geografisk fordeling Målgruppe Organisationstype Aktiviteter Arbejdsformer Undervisning Økonomi Støtteform B Overordnede betragtninger Udmelding og visitering Efterspørgsel efter kurserne Afbud, gebyrer m.v Deltagernes tilhørsforhold Deltagernes funktion i organisationerne Køn og aldersfordeling Uddybende kommentarer Støtteform C Konsulentbistandens indhold Organisationstyper og geografisk fordeling Konsulentbistand til foreningerne Andre aktiviteter under støtteform C Afslutning

4 1.0 Indledning Uddannelsespuljen har eksisteret siden 1998, og puljen har siden 2004 været administreret af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde. I de forudgående år blev puljen administreret af Kontaktudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde. Puljemidlerne har til formål at støtte udviklingen af personlige kompetencer hos de mange frivillige, som er engageret i de frivillige sociale organisationer. Uddannelsespuljen støtter dog ikke formel kompetencegivende uddannelse. Der er afsat 9 mio. kr. til at støtte uddannelse af frivillige i frivillige sociale organisationer i henholdsvis 2005, 2006 og Uddannelsespuljen er delt op i tre forskellige støtteformer: A: Økonomisk støtte til de frivillige sociale organisationers egne uddannelsesaktiviteter B: Åbent kursustilbud til frivillige C: Konsulentstøtte til realisering af kursusidéer Rådet har valgt at lade Tilskudssekretariatet i Socialministeriet stå for administrationen af støtteform A, mens man for de to øvrige støtteformer B og C har indgået aftale med Center for frivilligt socialt arbejde. Af Uddannelsespuljens midler blev i 2006 anvendt 10,18 mio. kr. Midlerne blev anvendt på følgende måde: Støtteform A: Støtteform B og C: 6,3 mio. kr. 3,88 mio. kr. Puljen for 2006 blev udmeldt i efteråret 2006 og fordelt i februar Udmeldingen skete bl.a. ved annoncering i dagspressen samt på Rådets hjemmeside Kursuskataloget for de åbne kurser (støtteform B) blev udsendt af Center for frivilligt socialt arbejde i hhv. januar og august Tilbuddet om konsulentbistand (støtteform C) har været tilgængeligt for organisationerne gennem hele I forbindelse med de åbne kurser har Center for frivilligt socialt arbejde haft et overforbrug på ,85 kr., hvilket skyldes, at der er blevet gennemført flere udmeldte aktiviteter end normalt. Da dette er den sidst evalueringsrapport for Uddannelsespuljen vil Rådet hermed gerne takke tilskudssekretariatet og medlemmerne af bevillingsnævnet for deres indsats gennem de sidste tre år. Endvidere rettes en varm tak til Center for frivilligt socialt arbejde for samarbejdet omkring udbud af kurser og konsulentstøtte under støtteform B og C. 1.1 Fortsættelse af Uddannelsespuljen Uddannelsespuljen fortsætter for årene på baggrund af en reservation for en ny Uddannelsespulje, der blev foretaget ved satspuljeforhandlingerne Denne reservation er foretaget på baggrund af en ansøgning indgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde. Reservationen er på 11 mio. kr. årligt. I den nye Uddannelsespulje er der lavet nogle justeringer i forhold til målgruppen, således at det brugerrettede arbejde er i fokus. Dette betyder at målgruppen for Uddannelsespuljen fremover er frivillige med brugerkontakt, frivillige i støttefunktioner til det brugerrettede arbejde samt ansatte med funktioner i det brugerrettede arbejde. 2

5 2.0 Støtteform A 2.1. Baggrund for evalueringen og de økonomiske rammer Grundlaget for denne del af evalueringen er informationerne fra ansøgningerne til støtteform A og de skemaer til erfaringsopsamling, som tilskudsmodtagerne blev bedt om at udfylde efter afholdt aktivitet. I 2006 indkom skemaer fra 55 % af tilskudsmodtagerne mod 73 % i Tilskudsadministrationen modtog 213 ansøgninger i 2006 fra landsorganisationer, lokalafdelinger af landsorganisationer og lokale organisationer, sammenlignet med 245 ansøgninger i 2005 og 208 ansøgninger i Der blev søgt om i alt kr. i 2006, hvilket er et fald i forhold til kr. i Samlet blev der bevilget kr. i 2006, hvilket udgør et mindre fald i forhold til 2005, hvor der blev bevilget kr. I alt 181 ansøgere blev støttet i 2006, hvilket svarer til antallet i 2005, der var på 180. Bevillingsbeløbene var i 2006 mellem kr. og kr. Følgende gennemgang tager udgangspunkt i en sammenligning mellem 2006 og 2005 med hensyn til geografisk fordeling, målgrupper, organisationstyper, aktiviteter, arbejdsformer og økonomi. Opgørelsen for 2005 vises i parentes. 3

6 2.2. Geografisk fordeling Tabel 1: Fordeling på landsdele Antal Ansøgninger Bevillinger Jylland, Syd (Sønderjyllands, Ribe, Vejle Amt) 27 (36) 24 (26) Jylland, Nord (Ringkøbing, Århus, Viborg, Nordjyllands Amt) 56 (63) 47 (50) Fyn 23 (26) 18 (16) Bornholm 1 (1) 1 (1) Ansøgningsbeløb (kr.) Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet 35,5 41,7 38,2 100 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 12,8 (14,1) 20,1 (21,3) 9,5 (10,0) 0,25 (0,6) Sjælland, Lolland, Falster, Møn 1 Storkøbenhavn 2 Total Antal Ansøgninger Bevillinger 22 (25) 18 (15) 84 (94) 73 (72) 213 (245) 181 (180) Ansøgningsbeløb (kr.) Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet 23,6 30,7 32,6 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 7,1 (5,3) 49,9 (48,6) _ Tabel 1 viser fordelingen af ansøgninger og bevillinger på landsdelene: 1) Jylland (Syd), 2) Jylland (Nord), 3) Fyn, 4) Bornholm, 5) Sjælland, Lolland, Falster og Møn og 6) Storkøbenhavn. 1 Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt 2 Københavns Amt, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune 4

7 Flertallet af landsdele var i 2006 kendetegnet ved et fald i antallet af ansøgninger samt ansøgnings- og bevillingsbeløb. Faldet var mest markant for Jylland og Storkøbenhavn. Den procentvise fordeling af bevillingerne på landsdele er dog forholdsvis uændret. 5

8 2.3. Målgruppe Tabel 2: Fordeling på målgrupper Børn, unge og familier (grp. 1) Etniske minoriteter (grp. 2) Humanitært og kirkeligt soc. arb. (grp. 3) Misbrug (grp. 4) Antal Ansøgninger Bevillinger 52 (61) 46 (50) 5 (6) 5 (5) 35 (35) 29 (29) 15 (19) 14 (15) Ansøgningsbeløb (kr.) Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet 34,8 33,0 41,0 27,8 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 26,2 (32,3) 2,5 (1,7) 17,5 (17,3) 7,8 (7,3) Oplysnings- og rådgivningsorg. (grp. 5) Pensionister/ Ældre (grp. 6) Sygdomme og handicaps (grp. 7) Total Antal Ansøgninger Bevillinger 48 (46) 39 (32) 11 (26) 7 (16) 47 (52) 41 (33) 213 (245) 181 (180) Ansøgningsbeløb (kr.) Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet 31,7 43,0 28,3 32,6 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 19,4 (16,0) 2,4 (6,3) 24,0 (19,1) _ Tabel 2 viser fordelingen af ansøgninger og bevillinger i forhold til målgrupperne: 1) børn, unge og familier, 2) etniske minoriteter, 3) humanitært og kirkeligt socialt arbejde, 4) misbrug, 5) oplysnings- og rådgivningsorganisation, 6) pensionister/ældre og 7) sygdom og handicap. 6

9 2.4. Organisationstype Tabel 3: Fordeling på organisationer Landsorganisationer Lokalafdelinger af landsorganisationer Antal Ansøgninger Bevillinger 92 (103) 78 (75) 52 (60) 42 (44) 40 (51) 36 (34) Ansøgningsbeløb (kr.) , Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet 27,5 44,9 48,4 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 60,6 (58,8) 15,1 (16,1) 12,5 (13,9) Antal Ansøgninger Bevillinger Lokale organisationer Frivilligcentraler, Selvhjælpsgrupper o.l. 29 (31) 25 (28) Total 213 (245) 181 (180) Ansøgningsbeløb (kr.) Bevillingsbeløb (kr.) % af ansøgningsbeløbet , ,6 % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 11,9 (11,1) _ Tabel 3 viser fordelingen af ansøgninger og bevillinger i forhold til organisationstyperne: 1) landsorganisationer, 2) lokalafdelinger af landsorganisationer, 3) lokale organisationer og 4) frivilligcentraler og selvhjælpsgrupper o.l. 7

10 2.5. Aktiviteter Følgende tabeller for aktiviteter, arbejdsformer og økonomi er baseret på returnerede skemaer til erfaringsopsamling fra 55 % af tilskudsmodtagerne. Deltagere Tabel 4: Kønsfordeling Køn Antal % - fordeling Kvinder 2981 (2367) 76,6 (76,2) Mænd 911 (738) 23,4 (23,8) I alt 3893 (3105) 100 Tabel 4 viser fordelingen af kvinder og mænd i forhold til det samlede antal deltagere i kursusaktiviteterne. Fordelingen af kvinder og mænd var næsten uændret i forhold til 2005, og kvinder udgjorde størstedelen af deltagerne. Tabel 5: Deltagertype Deltagertype Antal % - fordeling Frivillige 3200 (2673) 82,2 (86,1) Ansatte 494 (324) 12,7 (10,4) Andre 199 (108) 5,1 (3,5) I alt 3893 (3105) 100 Tabel 5 viser fordelingen af deltagere i forhold til frivillige, ansatte og andre, dvs. kursusledere, undervisere, gæster og potentielle nye frivillige. I forhold til 2005 er deltagerantallet højere, mens den procentvise fordeling viser et mindre fald i andelen af frivillige deltagere. Varighed I 2006 blev ca. 57 % af aktiviteterne afviklet på en aften, en halv eller hel dag, mens ca. 43 % blev afviklet over 2 dage, 1 weekend eller mere med en eller flere overnatninger. Dette følger omtrent fordelingen for 2005, der var på 56 % og 44 % for henholdsvis korte og længerevarende kurser. Emneprofil 47,8 % af aktiviteterne har tidligere været gennemført med det samme eller et lignende emne, mens 52,2 % af aktiviteterne omfattede nye emner. Dette svarer til en stigning i antallet af nye emner i forhold til 2005, hvor disse omfattede 46,6 % af aktiviteterne. 8

11 2.6. Arbejdsformer Arbejdsformer som indgår i aktiviteten Tabel 6: Arbejdsformer Foredrag /oplæg % 73,3 (67,7) Workshop % 10,1 (10,6) Video % 9 (3,5) Gruppearbejde % 52,9 (41,8) Caseanalyser % 17,5 (23,3) Rollespil % 18,5 (19,6) Debat % 61,4 (54) Andet % 13,8 (13,2) Tabel 6 viser fordelingen af forskellige arbejdsformer i kursusaktiviteterne. De mest anvendte arbejdsformer i 2006 udgjorde foredrag/oplæg, debat og gruppearbejde, hvilket ligeledes gjorde sig gældende i De øvrige arbejdsformer: workshop, caseanalyser, rollespil, video og andet indgik i mindre omfang i kurserne. Andet omfattede eksempelvis storytelling og motion. Det var især kombinationen af arbejdsformer, der vakte mest tilfredshed hos deltagerne. Derudover fremhævedes tilfredshed med arbejdsformerne foredrag, gruppearbejde og debat. Flertallet af deltagerne gav udtryk for, at de både fik generel og praktisk viden i forbindelse med kurserne (74,4 %). En mindre del af deltagerne fik primært henholdsvis generel viden (12,8 %) og praktisk viden (19,5 %) Undervisning Tabel 7: Undervisning Underviser Antal % - fordeling Ekstern ,2 Intern 16 11,5 Begge 20 14,3 Tabel 7 viser fordelingen af undervisere. Hovedparten af undervisningen blev varetaget af eksterne undervisere Økonomi Bevillingsstørrelser Tabel 8: Bevillingsstørrelser Bevillingsstørrelse 2006 Op til kr. 59 (48) kr. 91 (92) kr. 24 (31) kr. og derover 7 (9) I alt 181 (180) 9

12 Tabel 8 viser størrelsen på bevillinger fordelt på kursusaktiviteter. Overordnet er der ikke tale om en markant forskel på fordelingen af bevillingsbeløb i 2006 og Hovedparten af kursusaktiviteterne blev støttet med et beløb mellem kr. (91 kurser) eller på under kr. (59 kurser). Organisationernes egne bidrag Tabel 9: Organisationernes egne bidrag Bidragsstørrelse Antal % - fordeling Ingen bidrag 44 (60) 33, 8 (45,1) kr. 19 (26) 14,6 (19,5) kr. 34 (19) 26,3 (14,3) kr. 15 (18) 11,5 (13,5) kr. 17 (7) 13,1 (8,5) Over kr. 1 (3) 0,8 (2,3) I alt 130 (133) 100 Tabel 9 viser organisationernes egne bidrag til afholdelse af kursusaktiviteter. Samlet set blev ca. 66 % af aktiviteterne støttet med egne bidrag i 2006, hvilket er en stigning i forhold til 2005, hvor 52 % af aktiviteterne blev støttet med egne bidrag. I alt blev der anvendt kr. i 2006 og kr. i 2005 i forbindelse med organisationernes egne bidrag. Bidragene gik bl.a. til udgifter som transport af deltagere, materialer, forplejning mm. 10

13 3.0 Støtteform B I forbindelse med Rådet for Frivilligt Socialt Arbejdes administration af Uddannelsespuljen har Center for frivilligt socialt arbejde fået til opgave at planlægge og gennemføre et åbent kursusudbud for frivillige i frivillige sociale organisationer Overordnede betragtninger I 2006 blev kurserne som i tidligere år tilrettelagt, udbudt og gennemført i henholdsvis en forårssæson og en efterårssæson. Centret udbød i alt 63 kurser og temadage under støtteform B 33 aktiviteter i foråret og 30 i efteråret. Tabel 10: Antal kurser og temadage Kursussæson Antal År År År Kurserne blev tilrettelagt med udgangspunkt i Rådets retningslinjer for Uddannelsespuljen 3. Derfor var der kurser i (a) forenings og organisationsarbejde, (b) de frivilliges personlige udvikling og grænser samt (c) videns og redskabskurser til brug for det frivillige sociale arbejde med organisationernes brugere. I 2006 bestod Centrets kursusudbud som de foregående år af en række kernekurser, som udgør ca. 70 % af det samlede udbud. Det er kursustyper, som udbydes hver kursussæson, og som omhandler emner, der altid er relevante for det frivillige sociale arbejde. Kernekurserne omfatter bl.a. kurser i fundraising, hvervning og fastholdelse af frivillige, rådgivning og hjælperrollen. Foruden kernekurserne består kursusudbuddet af en række eksperimenterende kurser, som udgør ca. 30 % af udbuddet. På disse aktiviteter tages nye emner op, og der sikres dermed en løbende fornyelse af kursusudbuddet. Særligt prioriterede temaer i 2006 Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde og Center for frivilligt socialt arbejde indgår senest ultimo september det foregående år en tillægsaftale for udmøntning af kursussæsonerne det efterfølgende år. 4 3 Retningslinier og støtteformer for Uddannelsespuljen 2006 (Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde 2005) 4 Aftale om de indholdsmæssige mål for udmøntningen af støtteform B og C i 2006 (Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 2005) 11

14 I aftalen for 2006 blev det fastlagt, at der specielt i de 30 % eksperimenterende kurser skulle lægges vægt på følgende prioriterede temaer: 1. Ledelse i frivilligt socialt arbejde 2. Kommunalreformen og samarbejde med det offentlige (herunder særligt fokus på udvikling af nye tilbud til borgerne) 3. Social iværksætterånd og metoder til idéudvikling 4. Foreningernes samarbejde med det private erhvervsliv og udvikling af nye lokale netværk 5. Betydningen af uddannelsestilbud i det frivillige sociale arbejde (evt. konference om uddannelse af frivillige) Tema 5 blev pga. udviklingsarbejde i 2006 med en ny satspuljebevilling efter aftale med Rådet delvis udskudt til 2007, hvor der planlægges og afholdes den omtalte konference. I 2006 blev der udbudt kurser og temadage, der tager sigte på disse særligt prioriterede temaer - eksempelvis: Ledelse i frivillige organisationer (kursus) Sokratisk ledelse om filosofi i praksis og udvikling af lederskab (kursus) Foreningen som arbejdsgiver hvad gør man, når en opsigelse ikke kan undgås? (kursus) Kommunale sundhedscentre de foreløbige erfaringer hos frivillige sociale organisationer (temadag) Politisk kommunikation giv din forening en stemme i kommunalreformen (temadag) Støtte til lokal netværksdannelse om kommunalreformen (workshops) Nytænkning ja! Men hvordan? (temadag) Rehabilitering (kursus) Social iværksætter om idéudvikling af nye tilbud til brugere og borgere (kursus) Projektvugge når succeser fødes (kursus) Rollen som projektleder (kursus) Etablering og ledelse af netværk (kursus) Partnerskaber med erhvervslivet nye muligheder for din forening? (kursus) Uddannelsestilbud til frivillige en planlægningsworkshop Realkompetencer i frivilligt socialt arbejde hvordan synliggøre frivilliges kompetencer overfor omverdenen? (temadag) Geografisk placering og kursussteder I 2006 udvalgte Centret kursussteder med udgangspunkt i DSB s hovedtrafikårer. Det skete for at sikre, at frivillige fra alle steder i landet havde mulighed for at nå frem til kurserne. Med henblik på at sikre en rimelig geografisk spredning blev kurserne afholdt på kursussteder, der er placeret forskellige steder på denne strækning - nemlig: Sjælland: København, Brøndby, Høje Taastrup og Korsør Fyn: Odense og Middelfart Jylland: Fredericia, Vejle og Skanderborg 12

15 I vores praktiske planlægning af kursusudbudet prøver Centret endvidere at sikre, at minimum cirka 70 % kernekurser flyttes rundt mellem landsdelene i de forskellige kursussæsoner. Der har ikke været en større søgning til nogen kursussteder frem for andre. Det peger i retning af, at det er lykkedes at sikre en geografisk spredning, som kursisterne er tilfredse med. I 2006 har Centret været på besøgsrunde på de valgte kursussteder, dels for at introducere Centrets nye kursussekretær og dels for at sikre, at kursusstederne stadig kan leve op til Centrets krav om handicapegnethed m.v. 3.2 Udmelding og visitering Udmelding og markedsføring I evalueringsskemaerne bliver kursisterne spurgt, hvor de har fået kendskab til Centrets kursusudbud. Fordelingen ser således ud (totaler kan vise mere end 100 %): Grafik 1: Hvordan har du fået kendskab til Centrets kursusudbud? Via egen forening Via internettet Via bladet Frivillig Via frivilligcentral Over en treårig periode er der en tendens til øget kendskab til kursusudbuddet via egen forening og et fald i kendskabet via bladet Frivillig og via frivilligcentral. Tabel 11: Viden om kursusudbuddet Viden Via egen forening 62,8 % 61,7 % 57 % Via internettet 16,0 % 19,7 % 16 % Via bladet Frivillig 12,7 % 14,5 % 18 % Via frivilligcentral 8,5 % 9,3 % 11 % Centret har en formodning om, at de elektroniske nyhedsbreve, som Centret udsender videreformidles via egen forening, idet Centret altid kan konstatere en kraftig vækst i kontakten til foreninger og frivillige efter udsendelse af et elektronisk nyhedsbrev med annoncering af eksempelvis et nyt kursuskatalog. Ved udgangen af 2006 var der modtagere af det elektroniske nyhedsbrev. 13

16 I både foråret og efteråret 2006 blev kursuskatalogerne trykt i et oplag på eksemplarer. Dette oplagstal har i 2006 passet fint, idet Centret kun endte med et mindre restlager for begge sæsoner. Kursuskatalogerne blev udsendt hhv. medio januar og medio august 2006 cirka én uge forud for åbningen af den elektroniske tilmelding til kursusudbuddet. Dette sker for at give foreningerne tid til at distribuere kursuskatalogerne internt og for at give de frivillige, som ønsker at indsende en skriftlig tilmelding, de samme muligheder som frivillige, der benytter sig af den elektroniske tilmelding. Centret udsender som standard kursuskataloger til frivillige sociale organisationer samt andre interessenter på det sociale og sundhedsmæssige felt (eksempelvis frivilligcentraler) samt til kommunale kontaktpersoner til det frivillige sociale arbejde. Endelig blev der lagt en elektronisk udgave af katalogerne på Centrets hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig kurserne, og der blev gjort opmærksom på kurserne og temadagene i Centrets blad Frivillig og i Centrets elektroniske nyhedsbreve. Tilmelding og visitering Centret indførte i 2005 et nyt elektronisk administrationsmodul for tilmeldinger til kurserne via internettet, og der blev udarbejdet en skriftlig/visuel vejledning for tilmelding via dette. Det skønnes, at tilmeldingerne til en kursussæson ligesom de foregående år, fordeler sig på 70 % elektroniske tilmeldinger via administrationsmodulet og 30 % tilmeldinger via den skriftlige tilmeldingskupon i kursuskataloget. Fra efteråret 2005 indførte Centret efter aftale med Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde en strammere visitationspolitik. Dette betød i 2006 at frivillige kun kunne deltage i ét kursus pr. kursussæson frem for som tidligere i flere kurser og temadage. Denne stramning har fungeret fint i den har mødt stor forståelse blandt deltagerne på kurserne, har givet flere forskellige deltagere adgang til kursusudbuddet og reduceret antallet af gengangere på kurserne. I 2006 fik 54 personer afslag på at deltage i kurser og temadage, heraf fik 22 personer afslag i foråret og 32 personer i efteråret Afslagene var begrundet i, at personerne ikke var en del af målgruppen for Centrets kursusudbud, nemlig frivillig i en frivillig social organisation. Tabel 12: Antal afslag Kursussæson Antal År År År At 54 personer fik afslag på deltagelse i 2006, er en stigning på godt 31 % i forhold til 2005, hvor i alt 41 personer fik afslag. Centret har ingen konkret forklaring på stigningen i afslag til deltagere udenfor målgruppen, men har en formodning om at det skyldes et generelt øget kendskab og søgning til kursusudbudet fra forskellige foreninger. 14

17 3.3 Efterspørgsel efter kurserne Belægningsprocent Der var i alt 1151 pladser til rådighed på de gennemførte kurser og temadage i 2006: Tabel 13: Antal pladser på gennemførte kurser og temadage Kursussæson Antal År År År Af de 1151 pladser i 2006 blev 785 pladser besat af kursister. Det medfører en belægningsprocent for 2006 på 68,2 %. Dette er et fald i forhold til tidligere år: Tabel 14: Belægningsprocent på kurser og temadag Kursussæson Procent År ,2 % År ,1 % År ,3 % Faldet i belægningsprocenten tilskriver Centret desværre det forhold, at flere af kurserne ikke fik den forventede søgning, men alligevel blev gennemført med et passende deltagerantal. Kurser og temadage med en for svag søgning blev aflyst (se afsnittet om Aflyste kurser og temadage ). Dette forhold gør sig udelukkende gældende i kernekurser i forenings og organisationsarbejde, hvor behovet for grundkurser i hvervning, projektudvikling, ledelse m.v. synes dækket de foregående sæsoner. Alle gennemførte kurser i brugerrettede aktiviteter havde stor søgning forud for afviklingstidspunktet, men der fandt dog afbud og udeblivelser blandt frivillige sted. Ventelister I foråret 2006 blev der oprettet venteliste til 20 af de 33 gennemførte aktiviteter, og i efteråret 2006 blev der oprettet venteliste til 15 af de 30 gennemførte kurser og temadage. Der blev i 2006 således oprettet venteliste på godt 55 % af de udbudte kurser og temadage. 324 personer meldte sig til en venteliste til kurserne og temadagene i I foråret meldte 201 personer sig til en venteliste, og 123 personer meldte sig til en venteliste i efteråret. Der er sket et fald på 21,7 % i antallet af frivillige på ventelister til kurser og temadage fra 2005 til

18 Presset på ventelisterne de seneste år har set således ud: Tabel 15: Antal på venteliste Kursussæson Antal År År År Faldet i antallet af personer på venteliste må tilskrives den strammere visitation til kursusudbuddet, altså at den enkelte frivillige kun kan deltage i én aktivitet, og at de frivillige prioriterer tilmelding til deres første prioriteter i kursusudbuddet. Tidligere deltagelse på kurserne Siden år 2005 har Centret spurgt deltagerne på det åbne kursusudbud, om de tidligere har deltaget på kurserne. Dette har vi gjort for at få øget indsigt i omfanget af gengangere på kurserne, men vi kan dog ikke sige noget om, hvor længe deres tidligere deltagelse ligger tilbage. For 2006 svarer 52,4 % af deltagerne, at de ikke tidligere har deltaget i det åbne kursusudbud. Herudover fordeler den tidligere deltagelse sig således: Grafik 2: Hvor mange gange har du tidligere deltaget på Center for frivilligt socialt arbejdes kursustilbud? Antal Ikke tidligere deltaget 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange 6-9 gange gange 13 gange eller flere 16

19 Tabel 16: Tidligere deltagelse i kurser (i %) Tidligere deltagelse Ingen 52,4 51,1 1 gang 17,2 16,3 2 gange 10,3 10,7 3 gange 7,1 5,7 4 gange 4,1 5,4 5 gange 3,3 3,6 6 til 9 gange 3,6 4,9 10 til 12 gange 1,6 1,6 13 gange eller flere 0,5 0,6 Antallet af deltagere, som ikke tidligere eller kun én gang tidligere har deltaget i et kursus er steget fra 67,4 % i 2005 til 69,6 % i 2006, hvilket Centret blandt andet tilskriver de nye og strammere visitationsregler til kurserne (altså kun deltagelse på ét kursus pr. sæson), som giver plads til nye deltagere. Aflyste kurser og temadage I 2006 måtte Centret aflyse 10 udbudte aktiviteter nemlig 7 kurser og 3 temadage. Dette betød, at der i 2006 blev afviklet 53 aktiviteter ud af 63 planlagte. Til sammenligning måtte Centret aflyse 6 aktiviteter i 2005 og 5 aktiviteter i De aflyste aktiviteter i 2006 var følgende: Vedr. kommunalreformen: Kommunale sundhedscentre Sundhedsfremme og selvhjælp Rehabilitering Vedr. personale- og frivilligpolitik: Foreningen som arbejdsgiver Rekruttering af frivillige og planlægning af hverveindsatser Fastholdelse og udvikling af frivillige Realkompetencer i frivilligt socialt arbejde Vedr. nyudvikling: Netværkspilot Nytænkning ja! Men hvordan? Diverse: Grænser i frivilligarbejdet Det er Centrets vurdering, at aflysningen af de fleste kurser og temadage skyldes at nogle af temaerne ikke vakte genkendelse hos deltagerne. Søgningen til aktiviteter, der tematiserer kommunalreformen og frivillige organisationers handlemuligheder i forbindelse med denne, var meget ringe. Søgningen til kurserne vedrørende personale- og frivilligpolitik var også svag, men kan delvis forklares med at et par af kurserne var kendte kernekurser, som måske ikke længere havde en nyhedsinteresse. Endelig 17

20 var søgningen til et par kurser omkring nyudvikling svag, og et kursus om grænsesætning i det frivillige arbejde måtte aflyses på grund af sygdom hos underviser. Det overordnede billede er en vigende søgning til aktiviteter i omhandlende kommunalreformen og forenings- og organisationsarbejde, hvorimod alle kurser i brugerrettet arbejde blev gennemført i Dublering af kurser Grundet en særlig stor søgning til kurserne Personlige ressourcer og Krisepsykologi i foråret 2006 oprettede Centret i efteråret to kurser i hvert af disse emner. 3.4 Afbud, gebyrer m.v. Afbud I 2006 meldte 276 personer afbud til de gennemførte kurser og temadage. Det vil sige, at der i gennemsnit var 4,3 afbud pr. kursus. Som tallet viser, har vi modtaget færre afbud i 2006 i forhold til 2005, hvilket svarer til et fald på 23,5 %: Tabel 17: Antal afbud (gennemsnit pr. kursus) Kursussæson Antal År (4,3 %) År (5,8 %) År (5,7 %) Centret finder at faldet i gennemsnitlig antal afbud pr. kursus kan tilskrives den strammere visitationspolitik til kurserne i Centret anser dog fortsat antallet af afbud til kurserne som for højt. Effekt af afmeldingsgebyr Ligesom i de foregående år har Centret også i 2006 opereret med et gebyr på 225 kr. ved afmelding senere end 14 dage inden kursusstart. Gebyret blev indført i 2001, og formålet er at tilskynde kursisterne til at undlade at melde afbud til kurserne eller at gøre det så tidligt som muligt. I 2006 udskrev Centret 67 afmeldingsgebyrer mod 91 i I 2006 har 26 personer dog været uforstående over for at skulle betale et sådant gebyr og har udeladt at gøre dette. Tabel 18: Antal afbud m. afmeldingsgebyrer Kursussæson Antal År År År

21 På Centret vurderes det, at afmeldingsgebyret ikke afholder kursisterne fra at melde sent afbud eller får dem til at gøre det tidligere, end hvis der ikke var et gebyr. Niveauet i antallet af afbud, der udløser gebyr, tegner dog over en flerårig periode til at være svagt faldende. Blacklistning Da Centret indførte afmeldingsgebyret i efteråret 2001, besluttede man også, at personer, der ikke betaler gebyret, bliver blacklistet. Det indebærer, at man er udelukket fra deltagelse i Centrets kursusudbud i et år. Det gælder også for personer, der udebliver fra kurserne uden at melde afbud. I 2006 blev 26 personer således blacklistet, hvilket ligger på niveau med de foregående år: Tabel 19: Antal blacklistet Kursussæson Antal År År År Deltagernes tilhørsforhold I evalueringsskemaerne, som alle deltagere i kursusudbuddet udfylder, spørges de til, hvilken type forening eller organisation de kommer fra. Deltagernes tilhørsforhold fordeler sig for 2006 således: Grafik 3: Hvilken type organisation kommer du fra? Procent Sygdom/handicap Humanitær/kirkelig/social Børn/unge/familie Frivilligcentral Selvhjælpsprojekt Krisecenter Misbrug Pensionist/ældre Indvandre/flygtninge 19

22 I en sammenligning af de seneste tre år er der kun få ændringer i deltagernes sammensætning efter indsatsområde. Søgningen fra kirkelige og humanitære organisationer, børne-, unge- eller familieorganisation samt hjælpeorganisation for indvandrere, flygtninge og etniske mindretal har været stigende. Tabel 20: Deltagernes tilhørsforhold (type organisation) Tilhørsforhold Sygdoms og/eller handicaporganisation 18 % 23 % 27 % Humanitær eller kirkelig organisation 25 % 17 % 17 % Børne-, unge- eller familieorganisation 17 % 11 % 14 % Frivilligcentral 15 % 11 % 12 % Selvhjælpsprojekt 15 % 11 % 11 % Krisecenter 8 % 9 % 10 % Misbrugsforebyggende eller bekæmpende 8 % 6 % 4 % organisation Pensionist eller ældreorganisation 4 % 5 % 5 % Hjælpeorganisation for indvandrere, flygtninge og etniske mindretal 8 % 3 % 5 % Note: Totalen kan give mere end 100 %, da nogle deltagere har sat kryds ved flere organisationstyper Af evalueringsskemaerne for 2006 fremgår det også, at 37 % af kursisterne kom fra en landsorganisation, 27 % kom fra en lokalafdeling af en landsorganisation, og 36 % kom fra en lokal organisation. Grafik 4: Hvilken organisatorisk type kommer du fra? Procent Landsorganisation Lokalafdeling af landsorganisation Lokal organisation 20

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001 Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001 - Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt Kontaktudvalget til det frivillige sociale

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Tilbud om 20 timers praktik i frivilligt arbejde til alle på ungdomsuddannelserne Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

2. Ansøger navn, adresse og tlf.nr.: Ansøger: Frivillige foreninger Lolland Kommune. Frivilligcentre Jernbanegade 7

2. Ansøger navn, adresse og tlf.nr.: Ansøger: Frivillige foreninger Lolland Kommune. Frivilligcentre Jernbanegade 7 Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K UDLOK Pulje til etablering af nye og udvikling af eksisterende frivilligcentre Skema B Etablering af nyt frivilligcenter Ansøgningsfrist

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 144 Offentligt Center for frivilligt socialt arbejde Odense, januar 2012 Nye kurser og netværk - i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Uddybende bilag til Ballerup Kommune Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2001-2012 Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere