Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009"

Transkript

1 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009

2 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport

3 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold Forord 6 1 Sammenfatning Udviklingen i antal uddannelser, kurser, kursister og undervisere Kursisternes evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne Undervisernes og udbydernes evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne Konklusion 9 2 Indledning Baggrund Afgrænsning af evalueringen Datagrundlag Rapportens struktur 11 3 Udviklingen i kursusudbuddet i Udviklingen i antallet af uddannelser og undervisere Udviklingen i antallet af kurser og kursister Fordelingen mellem åbne kurser og virksomhedskurser og mellem brancherettede kurser og generelle kurser Fordelingen af kursister på de enkelte uddannelsestyper Fordelingen af sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og andre på de enkelte uddannelsestyper Fordelingen af koordinatorer, ikke-koordinatorer, men medlemmer af sikkerhedsgruppen, og andre på de enkelte uddannelsestyper 19 4 Kursisternes evaluering af uddannelsernes indhold Uddannelserne for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere alment og på kontor- og administrationsområdet Evalueringsskemaets målemetode Vidensniveauet Handleniveauet Det samlede udbytte af uddannelsen Sammenhænge mellem kursisternes funktion og deres evaluering af uddannelsens indhold Sammenhænge mellem kursisternes forhåndsviden om sikkerhedsgruppens opgaver og deres evaluering af uddannelsens indhold Uddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet Vidensniveauet Handleniveauet Det samlede udbytte af uddannelsen Sammenhænge mellem kursisternes funktion, deres forhåndsviden om arbejdsmiljø og evaluering af uddannelsens indhold 31 5 Kursisternes evaluering af pædagogikken Uddannelserne for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere alment og på kontor- og administrationsområdet 32

5 5.1.1 Undervisernes forvaltning af de pædagogiske principper for uddannelsen Sammenhænge mellem kursisternes funktion og deres vurdering af undervisningens sværhedsgrad Den praktiske opgave Undervisningsmaterialer Sammenhænge mellem kursisternes funktion og deres vurdering af undervisernes pædagogiske kompetencer Tilstedeværelsesdagen Netperioden Undervisningsmaterialer It-systemet Uddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet Undervisernes forvaltning af de pædagogiske principper for uddannelsen Den praktiske opgave Undervisningsmaterialer Tilstedeværelsesdagen Netperioden Undervisningsmaterialer It-systemet 41 6 Undervisernes evaluering Undervisernes vurdering af kursisterne på arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering af kursisternes deltagelse i undervisningen Vurdering af kursisternes boglige forudsætninger Vurdering af kursisternes forhåndsviden om arbejdsmiljø Vurdering af netkursisternes it-færdigheder Undervisningsdifferentiering Vurdering af forskelle i kursisternes deltagelse i uddannelsen Vurdering af forskelle i kursisternes motivation for at gennemføre en arbejdsmiljøuddannelse Vurdering af forskelle i kursisternes boglige forudsætninger Vurdering af forskelle i kursisternes forhåndsviden om arbejdsmiljø Vurdering af forskelle i kursisternes it-færdigheder Uddannelsernes påvirkning af kursisternes holdning til arbejdsmiljø Undervisernes tilfredshed med gæsteundervisere Undervisernes samlede tilfredshed med kursets forløb Undervisernes vurdering af kursusstedets faciliteter 52 7 Udbydernes evaluering Uddannelseselementerne i bekendtgørelsen Fremmøde og udarbejdelse af hjemmeopgave Vedligeholdelse af underviserkvalifikationer Viden om ændringer i lovgrundlaget 56

6 Forord Arbejdsmiljøuddannelserne er et vigtigt led i at sikre og styrke et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Uddannelsernes formål er at sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere opnår viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fremlægger i denne rapport resultaterne af evalueringen af arbejdsmiljøuddannelserne i Det er fjerde gang EVA fremlægger resultater i forbindelse med den vurderings- og kvalitetssikringsordning der trådte i kraft 1. januar Evalueringen belyser hvordan uddannelserne vurderes af tre grupper: kursisterne der har taget en arbejdsmiljøuddannelse, underviserne på uddannelserne og uddannelsesudbyderne. Vi forventer at evalueringens resultater vil danne grundlag for at styrke arbejdsmiljøuddannelserne, idet resultaterne kan indgå i dialogen om uddannelserne både blandt undervisere og udbydere og på lovgivningsmæssigt niveau. Arbejdsmiljøuddannelserne 6

7 1 Sammenfatning 1.1 Udviklingen i antal uddannelser, kurser, kursister og undervisere Færre kurser, færre kursister og flere undervisere Antallet af godkendte uddannelser faldt fra 79 i 2008 til 64 i Til gengæld var alle de godkendte uddannelser aktive. Antallet af afholdte kurser faldt fra i 2008 til i 2009, mens antallet af kursister faldt fra i 2008 til i Samtidig steg antallet af godkendte undervisere fra 247 i 2008 til 272 i Der foreligger dog ingen opgørelse over hvor mange af de godkendte undervisere der er aktive. 37-timers-tilstedeværelsesuddannelsen er den mest anvendte Som i alle tidligere år er 37-timers-tilstedværelsesuddannelsen den mest populære. 92 % af kursisterne tog denne uddannelse, mens koordinatortilstedeværelsesuddannelsen tegnede sig for 3,2 % og 30-timers-tilstedeværelsesuddannelsen for 3 % af kursisterne. De netbaserede uddannelser har kun begrænset udbredelse 1,8 % af kursisterne (svarende til 302 personer) tog i 2009 en netbaseret arbejdsmiljøuddannelse. Heraf deltog 1,2 % i 37-timers-netuddannelsen, 0,3 % i 30-timers-netuddannelsen, og 0,3 % i koordinatornetuddannelsen. På koordinatornetuddannelsen er der sket en stigning i antallet af kursister fra 26 kursister i 2008 til 46 kursister i Ellers er tallene stort set uændrede siden Flest åbne og generelle kurser Af de uddannelser der blev udbudt i 2009, blev 41 % udbudt som brancherettede kurser, mens 59 % var generelle. Samtidig blev 50 % af kurserne afholdt som virksomhedskurser, mens 50 % var åbne kurser. Det er en stigning i antallet af virksomhedskurser på 7 procentpoint siden 2008 hvor 43 % var virksomhedskurser. Flest sikkerhedsrepræsentanter og koordinatorer på kursus Den præcise fordeling mellem sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere, koordinatorer og andre kursister varierer fra uddannelsestype til uddannelsestype. For alle uddannelserne gælder det dog at sikkerhedsrepræsentanter henholdsvis koordinatorer er i overtal. På 37-timerstilstedeværelsesuddannelsen udgør sikkerhedsrepræsentanterne 57 %, arbejdslederne 27 % og andre 16 %. På tilstedeværelseskoordinatoruddannelsen er 73 % koordinatorer, 10 % er medlemmer af sikkerhedsgruppen, men ikke koordinatorer, og 17 % er andre. Disse tal har ikke ændret sig nævneværdigt siden På 37-timers-netuddannelsen for arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter er andelen af arbejdsledere lidt højere end på tilstedeværelsesuddannelserne. Her udgør arbejdsledere 38 %. På koordinatornetuddannelserne er 73 % af kursisterne koordinatorer. 1.2 Kursisternes evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne Kursisterne vurderer at de opnår tilstrækkelig viden om arbejdsmiljø Uafhængigt af uddannelsestype og funktion i sikkerhedsgruppen eller på byggepladsen vurderer kursisterne samlet set at arbejdsmiljøuddannelserne giver dem den viden og de handlekompeten- Arbejdsmiljøuddannelserne 7

8 cer de har brug for, i forhold til de emner der er beskrevet i bekendtgørelsen om arbejdsmiljøuddannelserne. På et enkelt område vurderer en mindre andel af kursisterne end på de øvrige vidensområder at de har fået den viden de har brug for, om et emne. Det gælder for emnet arbejdsmiljøcertifikater på uddannelserne for medlemmer af sikkerhedsgruppen. På de fire uddannelsestyper (30- og 37-timers-netuddannelserne og 30- og 37-timerstilstedeværelsesuddannelserne) hvor emnet arbejdsmiljøcertifikater indgår i kravene til indhold i uddannelsen, vurderer mellem 59 % og 86 % at uddannelsen i høj grad eller i nogen grad har givet dem den viden de har brug for. 30-timers-netuddannelsen skiller sig ud ved at 37 % angiver at de enten i mindre grad eller slet ikke har fået den viden de har brug for, om arbejdsmiljøcertifikater, mens det samme tal for de øvrige uddannelser ligger mellem 13 % og 21 %. Samtidig har henholdsvis 4 % og 2 % på de to netuddannelser angivet at de ikke er blevet undervist i dette emne. Hvad angår de øvrige emner på vidensniveauet, vurderer mellem 94 % og 100 % af kursisterne på de forskellige uddannelser at de i høj grad eller i nogen grad har fået den viden de har brug for. Sammenhæng mellem forhåndsviden om arbejdsmiljø og tilfredshed med uddannelsen På tilstedeværelsesuddannelserne for arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter er der en tendens til at jo mere kursisterne har angivet at de på forhånd vidste om arbejdsmiljø, jo mere positivt vurderer de uddannelsen. Undervisningen lever op til de pædagogiske principper for uddannelserne Størstedelen af kursisterne vurderer uafhængigt af uddannelsestype at undervisningen lever op til de pædagogiske principper som er opstillet i bekendtgørelsen om arbejdsmiljøuddannelserne. På 30-timers-tilstedeværelsesuddannelserne vurderer 12 % af kursisterne dog at niveauet på uddannelsen er for lavt. Det gælder for 5 % på 37-timers-tilstedeværelsesuddannelserne og for 4 % på koordinatortilstedeværelsesuddannelserne. På netuddannelserne er der for en del kursisters vedkommende utilfredshed med it-systemets brugervenlighed. Det gælder især for 30-timers-netuddannelserne hvor 20 % er utilfredse eller mindre tilfredse med brugervenligheden. På 37-timers-netuddannelserne angiver 14 % at være utilfredse eller mindre tilfredse med it-systemets driftsstabilitet. Kursisterne opfylder i stigende grad kravet om at lave en hjemmeopgave/praktisk opgave Hjemmeopgaven også kaldet den praktiske opgave skal forbinde arbejdsmiljøuddannelsen med kursisternes hverdag på arbejdspladsen. Flertallet af kursister lever op til lovkravet om at hjemmeopgaven/den praktiske opgave skal afleveres. På 37-timers- og 30-timerstilstedeværelsesuddannelserne har henholdsvis 1 % (133 personer) og 0,6 % (3 personer) ikke lavet en hjemmeopgave. Det viser en fremgang siden 2008 hvor tallet var henholdsvis 2 % for 37-timers-tilstedeværelsesuddannelserne (svarende til 320 personer) og 3 % for 30-timerstilstedeværelsesuddannelserne (svarende til 15 personer). Samtidig vurderer flertallet af de kursister der i 2009 har lavet en hjemmeopgave, at de i høj grad eller i nogen grad har haft udbytte af arbejdet med opgaven. 1.3 Undervisernes og udbydernes evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne Underviserne efterlyser bedre it-faciliteter Evalueringen blandt underviserne på de tre tilstedeværelsesuddannelser viser at flere er utilfredse med det it-udstyr som er til rådighed på kursusstedet. 30 % har i spørgeskemaundersøgelsen blandt undervisere angivet at it-forholdene ikke var tilfredsstillende. I bekendtgørelsen om arbejdsmiljøuddannelserne stilles der krav om at der i undervisningslokalerne skal være adgang til it-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer. Arbejdsmiljøuddannelserne 8

9 Ved EVA s besøg på arbejdsmiljøuddannelserne har vi oplevet at der ganske vist var en eller flere computere tilgængelige, men at kursister eller undervisere nogle steder havde problemer med login og internetopkobling og derfor brugte unødig megen tid på det tekniske. Udbyderne anvender flere forskellige tiltag for at sikre indholdet i undervisningen Udbyderne anvender forskellige tiltag for at sikre at der undervises i alle bekendtgørelsens elementer. 64 % angiver at de gennemgår resultaterne af kursisternes evalueringer for at sikre at alle bekendtgørelsens elementer indgår i det enkelte kursus, mens henholdsvis 61 % og 64 % angiver at de er i løbende kontakt med underviserne om undervisningen eller udarbejder et kursusprogram eller en timeplan for at sikre at der undervises i alle kursets elementer. 18 % angiver at de overværer dele af undervisningen. Andelen af udbydere som angiver at de skriftligt registrerer aflevering af hjemmeopgaver, er steget fra 31 % i 2008 til 39 % i Konklusion Samlet set viser både evalueringen af uddannelserne og EVA s kontrolbesøg på uddannelsesinstitutionerne i 2009 at arbejdsmiljøuddannelserne lever op til formålet om at sikre at sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og koordinatorer erhverver sig den fornødne viden og handlekompetence til at varetage de sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige opgaver på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøuddannelserne 9

10 2 Indledning Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fremlægger i denne rapport resultaterne af evalueringen af arbejdsmiljøuddannelserne for Baggrund Uddannelsernes indhold og form er fastlagt i bekendtgørelsen om arbejdsmiljøuddannelserne (BEK nr af ), og en lang række forskelligartede organisationer udbyder og gennemfører uddannelserne. Udbyderne omfatter bl.a. arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, arbejdsmiljørådgivere (de tidligere bedriftssundhedstjenester (BST er)), mindre firmaer der har specialiseret sig i uddannelserne, og erhvervsskoler. Dertil kommer at en række større offentlige og private virksomheder har valgt selv at udbyde uddannelserne for deres egne medarbejdere. Siden 1. januar 2006 har EVA indgået i arbejdet med at vurdere og kvalitetssikre arbejdsmiljøuddannelserne. Ordningen indebærer at EVA vurderer alle der ønsker at udbyde arbejdsmiljøuddannelser, med henblik på om de lever op til kravene på området. Derudover besøger EVA halvårligt fem uddannelser, og der indsamles evalueringsskemaer fra samtlige arbejdsmiljøuddannelsers kursister, undervisere og udbydere. Hvert år udarbejder EVA en rapport med resultaterne af evalueringen. Denne rapport omhandler resultaterne af evalueringen i Desuden sammenlignes resultaterne på udvalgte områder med resultaterne fra tidligere års evalueringer. 2.2 Afgrænsning af evalueringen I bekendtgørelsen om arbejdsmiljøuddannelserne er formålet med uddannelserne angivet i 2. Formålet med arbejdsmiljøuddannelserne er ifølge bekendtgørelsen at: Styrke det forebyggende arbejde og effektivisere sikkerhedsorganisationens arbejde. Sikre at sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og koordinatorer erhverver sig den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige opgaver Medvirke til at arbejdsmiljøarbejdet foregår på en systematisk måde. Denne evaluering undersøger om arbejdsmiljøuddannelserne i 2009 har sikret at sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og koordinatorer som har gennemført uddannelsen, har erhvervet sig den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige opgaver. Evalueringen giver ikke svar på om uddannelserne styrker det forebyggende arbejde, effektiviserer sikkerhedsorganisationens arbejde eller medvirker til en systematisering af arbejdsmiljøarbejdet. Dette vil kræve en selvstændig undersøgelse af arbejdsmiljøuddannelsernes effekt. Formålet med evalueringen er at: Beskrive udviklingen i kursusudbuddet i 2009 Beskrive og analysere kursisters, underviseres og udbyderes evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne Arbejdsmiljøuddannelserne 10

11 Vurdere om arbejdsmiljøuddannelserne sikrer at sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og koordinatorer erhverver sig den fornødne viden om arbejdsmiljø og metoder til at varetage sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige opgaver Pege på hvilke områder udbyderne af arbejdsmiljøuddannelserne bør være særligt opmærksomme på. 2.3 Datagrundlag Grundlaget for rapporten er de data der er indsamlet via evalueringsskemaer til kursister, undervisere og udbydere. Hvor det er relevant, indgår derudover erfaringer fra de ti besøg der er gennemført på arbejdsmiljøuddannelserne i 2009, som en perspektivering af data fra evalueringsskemaerne. Desuden vil data fra de tilsvarende undersøgelser i 2006, 2007 og 2008 i relevante spørgsmål blive inddraget som sammenligningsgrundlag. Alle kursister der gennemfører en arbejdsmiljøuddannelse, udfylder et evalueringsskema udarbejdet af EVA. Samtidig udfylder underviserne et særskilt evalueringsskema hver gang de har afsluttet undervisningen på et hold. Begge typer af evalueringsskemaer sendes til EVA senest en uge efter afslutningen af kurset. Endelig har repræsentanter for udbyderne af arbejdsmiljøuddannelserne udfyldt et evalueringsskema i december Evalueringen er lovpligtig for alle kursister. EVA fører en omfattende kontrol med om kursisterne udfylder skemaerne, og om udbyderne indsender dem. Evalueringen i 2009 bygger på svar fra 97 % af kursisterne. Blandt undervisere og udbydere har der i 2009 været en svarprocent på henholdsvis 93 % og 90 %. Som nævnt i afsnit 1.1 er der 46 kursister der har taget koordinatornetuddannelsen i Ved en beklagelig fejl har 35 af disse modtaget et forkert evalueringsskema. Resultaterne fra disse skemaer kan ikke anvendes, og rapportens opgørelser over kursistevalueringer på koordinatornetuddannelsen bygger derfor alene på 11 kursisters besvarelser, nemlig de 11 kursister som i 2009 har besvaret det korrekte evalueringsskema. Tallene for koordinatornetuddannelsen skal derfor læses med dette forbehold. 2.4 Rapportens struktur I forbindelse med evalueringen er der indsamlet et omfangsrigt datamateriale. Af hensyn til overskueligheden præsenterer rapporten de væsentligste resultater og de konklusioner der kan drages på baggrund heraf. For den særligt interesserede læser er samtlige resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt kursister og undervisere gengivet i bilagsmaterialet. Kapitel 3 beskriver udviklingen i kursusudbuddet i 2009 med fokus på fordelingen mellem forskellige uddannelsestyper, antallet af uddannelser osv. Udviklingen sammenlignes med tidligere år. Kapitel 4 præsenterer kursisternes evaluering af indholdet i de forskellige typer af arbejdsmiljøuddannelser og deres vurdering af i hvilken grad uddannelsen har klædt dem på til at arbejde med arbejdsmiljø. I kapitlet undersøges det om der er forskelle i kursisternes vurderinger af kvaliteten af forskellige uddannelsestyper, og om der er forskelle i arbejdslederes og sikkerhedsrepræsentanters vurderinger af uddannelserne. Det undersøges også om der er en sammenhæng mellem kursisternes forhåndsviden om arbejdsmiljø og deres vurdering af udbyttet af uddannelsen. Kapitel 5 redegør for kursisternes vurdering af om undervisningen på uddannelserne lever op til de pædagogiske principper der er fastlagt i bekendtgørelsen. Sammenhængen mellem forhåndsviden og funktion i sikkerhedsgruppen analyseres på samme måde som i kapitel 4. Kapitel 6 præsenterer undervisernes syn på arbejdsmiljøuddannelserne. Arbejdsmiljøuddannelserne 11

12 Kapitel 7 redegør for hvordan udbyderne kvalitetssikrer de udbudte arbejdsmiljøuddannelser. I hvert kapitel gengives undersøgelsens hovedresultater. Hele evalueringens datamateriale præsenteres i øvrigt i det tilhørende bilagsmateriale. Arbejdsmiljøuddannelserne 12

13 3 Udviklingen i kursusudbuddet i 2009 Dette kapitel beskriver udviklingen i antallet af kursister, kurser, godkendte uddannelser, undervisere m.m. i Afsnit 3.1 beskriver udviklingen i antallet af uddannelser og undervisere. Afsnit 3.2 ser på udviklingen i antallet af kursister og kurser. Afsnit 3.3 beskriver fordelingen af kurser i forhold til om der er tale om åbne kurser eller virksomhedskurser, og om de er generelle eller brancherettede. Afsnit 3.4 beskriver andelen af forskellige kursisttyper fordelt på de forskellige uddannelsestyper. Kapitlet bygger dels på oplysninger i EVA s databaser over uddannelser og undervisere, dels på data fra evalueringsskemaerne fra kursister og undervisere. I sammenligninger med tidligere år inddrager kapitlet data fra EVA s evalueringsrapporter for 2006, 2007, 2008 og fra en rapport fra 2005 udarbejdet af Arbejdsmiljørådets Service Center (ASC) og konsulentfirmaet Soc-Survey. 3.1 Udviklingen i antallet af uddannelser og undervisere Pr. 31. december 2009 var der 64 godkendte uddannelser. Af dem udgjorde 37-timersuddannelsen udbudt som tilstedeværelsesuddannelse 66 %. 13 % udgjordes af 30-timersuddannelsen, og 9 % af koordinatoruddannelsen, begge ligeledes udbudt som tilstedeværelsesuddannelse. Netuddannelserne tegnede sig samlet set for 13 % af de godkendte uddannelser, hvilket er en stigning på 3 procentpoint i forhold til Tabel 3.1 viser fordelingen mellem forskellige uddannelsestyper. Tabel 3.1 Godkendte uddannelser pr. 31. december 2009 Antal Andel 37-timers-tilstedeværelsesuddannelsen % 30-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 8 14 % Koordinatoruddannelsen 6 9 % 37-timers-netuddannelsen 5 8 % 30-timers-netuddannelsen 1 2 % Koordinatornetuddannelsen 2 3 % I alt % Kilde: EVA s opgørelser. Tabel 3.2 viser udviklingen i antallet af uddannelser fra 2003 til 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne 13

14 Tabel 3.2 Udvikling i antallet af uddannelser Antal aktive uddannelser Antal godkendte uddannelser Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside, Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse evalueringsrapport 2005, Soc- Survey, 2006, og EVA s opgørelser. Tabellen viser et generelt fald i antallet af aktive uddannelser fra 114 i 2003 til 67 i Samtidig er antallet af godkendte uddannelser faldet fra 79 i 2008 til 64 i Når antallet af aktive uddannelser i 2009 er højere end antallet af godkendte uddannelser, skyldes det at flere af de udbydere der har udbudt kurser i løbet af 2009, ikke længere var godkendte (da godkendelsen var udløbet) ved udgangen af 2009 hvor antallet af godkendte uddannelser blev opgjort. Antallet af godkendte uddannelser faldt i årene og steg igen med 5 uddannelser fra 2006 til 2007 hvorefter det igen er faldet de seneste to år så der i 2009 var 64 godkendte uddannelser. Når antallet af godkendte uddannelser er faldet fra 2007 til 2009, kan det forklares med at nogle uddannelsesudbydere har fusioneret, mens nogle få er lukket i forbindelse med kommunalreformen. Samtidig er flere uddannelsers godkendelser udløbet i 2008 og 2009, og en del udbydere har ikke ansøgt om en fornyet godkendelse. Det kan i øvrigt nævnes at de 67 aktive uddannelser bliver udbudt af 49 udbydere. Der er sket et fald i antallet af udbydere på 5 i forhold til 2008 hvor der var 54 udbydere. Dette fald kan som faldet i antallet af godkendte uddannelser forklares med fusioner og effekten af kommunalreformen. Tabel 3.3 Udviklingen i antallet af undervisere Antal undervisere Tal mangler Kilde: EVA s opgørelser og Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse evalueringsrapport 2005 og Soc-Survey, Med den nye godkendelsesordning fra 2005 faldt antallet af godkendte undervisere fra 229 i 2004 til 194 i Siden 2006 er tallet igen steget og lå således på 272 godkendte undervisere i Udviklingen i antallet af kurser og kursister Tabel 3.4 viser udviklingen i antallet af kurser og kursister for årene Tabel 3.4 Udvikling i antallet af kurser og kursister Afholdte kurser Kursister i alt Kilde: EVA s opgørelser og Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse evalueringsrapport 2005 og Soc-Survey, Antallet af afholdte kurser og antallet af kursister har været relativt stabilt i årene Fra 2006 til 2008 steg antallet af kursister, mens antallet af kurser faldt fra 2007 til Der blev holdt kurser i 2009, og der var i alt kursister. Disse tal viser at der i 2009 gennem- Arbejdsmiljøuddannelserne 14

15 snitligt var 14 deltagere på et kursus. Det er et mindre fald i forhold til 2008 hvor det gennemsnitlige deltagerantal var 15, Fordelingen mellem åbne kurser og virksomhedskurser og mellem brancherettede kurser og generelle kurser Figur 3.1 viser andelen af kurser der udbydes som åbne kurser, og kurser der udbydes som virksomhedskurser. Figur 3.1 Fordelingen mellem åbne kurser og virksomhedskurser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 (N=1264) 2009 (N=1055) Virksomhedskursus Åbent kursus Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere i 2008 og Som figuren viser, har 50 % af uddannelserne været tilrettelagt som virksomhedskurser i 2009, hvilket er en lille stigning på 5 % fra 2008, hvor tallet var 45 %. Figur 3.2 viser fordelingen mellem brancherettede kurser og generelle kurser. Figur 3.2 Fordelingen mellem brancherettede kurser og generelle kurser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 (N=1265) 2009 (N=1074) Brancherettet kursus Generelt kursus Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere i 2008 og Fordelingen mellem generelle kurser og brancherettede kurser var stort set den samme i 2008 og % af kurserne var brancherettede i 2008, mens tallet var 40 % i Arbejdsmiljøuddannelserne 15

16 3.4 Fordelingen af kursister på de enkelte uddannelsestyper Der er i alt seks forskellige uddannelsestyper (netuddannelser såvel som tilstedeværelsesuddannelser), og udviklingen i fordelingen af kursister på de forskellige uddannelsestyper fra 2006 til 2009 kan ses i tabel 3.5. Tabel 3.5 viser hvordan kursisterne fordeler sig på de seks forskellige uddannelsestyper. Tabel 3.5 Kursistfordeling i forhold til uddannelsestype Antal % Antal % Antal % Antal % 37-timerstilstedeværelsesuddannelse ,0 % ,90 % ,50 % ,19 % 30-timerstilstedeværelsesuddannelse 712 4,50 % 731 4,00 % 605 3,10 % 476 2,86 % Koordinatortilstedeværelsesuddannelse 577 3,70 % 644 3,50 % 682 3,50 % 555 3,33 % 37-timers-netuddannelse 178 1,10 % 214 1,20 % 262 1,50 % 207 1,24 % 30-timers-netuddannelse 49 0,30 % 39 0,20 % 50 0,30 % 49 0,29 % Koordinatornetuddannelse 55 0,30 % 41 0,20 % 26 0,10 % 46 0,28 % I alt % % % % Bemærk: Tallene er taget fra EVA s spørgeskemaundersøgelser, hvorfor angivelsen af antal henviser til det antal kursister der har besvaret spørgeskemaerne. Der har mellem 2006 og 2009 været en svarprocent på spørgeskemaerne på mellem 95 % og 98 %. Mens antallet af kursister generelt er steget fra 2006 til 2008, er det faldet med ca kursister fra 2008 til Den procentvise fordeling af kursister på de forskellige uddannelsestyper har imidlertid ikke ændret sig afgørende. Der er dog en svag tendens til at tilgangen til 37-timerstilstedeværelsesuddannelserne stiger lidt år for år, mens 30-timers-tilstedeværelsesuddannelserne gradvist daler. Samtlige år kan man se at størstedelen af kursisterne har deltaget på 37-timerstilstedeværelsesuddannelserne. I alt har 98,4 % deltaget på en tilstedeværelsesuddannelse, mens 1,8 % har taget en netbaseret arbejdsmiljøuddannelse Fordelingen af sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og andre på de enkelte uddannelsestyper Figur 3.3 viser fordelingen af sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og andre på 37-timerstilstedeværelsesuddannelser. Arbejdsmiljøuddannelserne 16

17 Figur 3.3 Kursistfordeling på 37-timers-tilstedeværelsesuddannelser 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2008 (N=17334) 2009 (N=15092) Andre Arbejdsleder Sikkerhedsrepræsentant Kilde: EVA s opgørelser og EVA s evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne, 2008 og I 2009 var 57 % af kursisterne på 37-timers-tilstedeværelsesuddannelserne sikkerhedsrepræsentanter, 27 % var arbejdsledere, og 16 % var andre. Som man kan se i figur 3.3, er der siden 2008 sket en stigning på syv procentpoint i antallet af andre (dvs. hverken arbejdsledere eller sikkerhedsrepræsentanter) der deltager på 37-timers-tilstedeværelsesuddannelserne. Figur 3.4 viser de tilsvarende fordelinger for 30-timers-tilstedeværelsesuddannelserne for kontorog administrationsområdet. Figur 3.4 Kursistfordeling på 30-timers-tilstedeværelsesuddannelser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 (N=605) 2009 (N=472) Andre Arbejdsleder Sikkerhedsrepræsentant Kilde: EVA s opgørelser og EVA s evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne, 2008 og Ligesom på 37-timers-tilstedeværelsesuddannelsen er der på 30-timerstilstedeværelsesuddannelsen for kontor- og administrationsområdet en overvægt af sikkerhedsrepræsentanter i forhold til arbejdsledere og andre. I 2009 var 63 % sikkerhedsrepræsentanter, 31 % var arbejdsledere, og 6 % var andre. Figur 3.5 viser fordelingen af kursister på 37-timers-netuddannelserne. Arbejdsmiljøuddannelserne 17

18 Figur 3.5 Kursistfordeling på 37-timers-netuddannelser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 (N=262) 2009 (N=206) Andre Arbejdsleder Sikkerhedsrepræsentant Kilde: EVA s opgørelser og EVA s evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne, 2008 og I 2009 er fordelingen mellem arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter på 37-timersnetuddannelsen noget mere jævnbyrdig end på tilstedeværelsesuddannelserne. 56 % var sikkerhedsrepræsentanter, 38 % var arbejdsledere, og 6 % var andre. I 2008 var 52 % sikkerhedsrepræsentanter, 38 % var arbejdsledere, og 10 % var andre. Der er altså sket en mindre stigning i antallet af sikkerhedsrepræsentanter i forhold til antallet af arbejdsledere, hvilket også var tendensen fra 2007 til Figur 3.6 viser fordelingen på 30-timers-netuddannelsen. Figur 3.6 Kursistfordeling på 30-timers-netuddannelser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 (N=50) 2009 (N=49) Andre Arbejdsleder Sikkerhedsrepræsentant Kilde: EVA s opgørelser og EVA s evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne, 2008 og På 30-timers-netuddannelsen på kontor- og administrationsområdet var 71 % sikkerhedsrepræsentanter, 27 % var arbejdsledere, og 2 % var andre. I forhold til fordelingen mellem arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter adskiller 37-timersnetuddannelsen sig fra de øvrige uddannelser ved at have en større andel af arbejdsledere. Den samme tendens gjorde sig gældende i 2008 og i endnu højere grad i Arbejdsmiljøuddannelserne 18

19 3.4.2 Fordelingen af koordinatorer, ikke-koordinatorer, men medlemmer af sikkerhedsgruppen, og andre på de enkelte uddannelsestyper Figur 3.7 viser fordelingen af kursisttyper på koordinatortilstedeværelsesuddannelserne. Figur 3.7 Kursistfordeling på koordinatortilstedeværelsesuddannelser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Andet Ikke koordinator men medlem af sikkerhedsgruppen Koordinator 10% 0% 2008 (N=653) 2009 (N=526) Kilde: EVA s opgørelser og EVA s evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne, 2008 og På koordinatortilstedeværelsesuddannelserne var der i % af kursisterne der var koordinatorer, 10 % var medlemmer af sikkerhedsgruppen, men ikke koordinatorer, og 17 % var andre. Tallene adskiller sig ikke markant fra 2008 hvor 68 % var koordinatorer, 14 % var medlemmer af sikkerhedsgruppen, men ikke koordinatorer, og 18 % var andre. Figur 3.8 viser fordelingen af kursisttyper på netuddannelsen for koordinatorer. Figur 3.8 Kursistfordeling på koordinatornetuddannelser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Andet Ikke koordinator men medlem af sikkerhedsgruppen Koordinator 20% 10% 0% 2008 (N=26) 2009 (N=11) Kilde: EVA s opgørelser og EVA s evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne, 2008 og På koordinatornetuddannelserne var 73 % af de kursister der har evalueret kurset koordinatorer, 10 % var medlemmer af sikkerhedsgruppen men ikke koordinatorer, og 17 % var andre. Arbejdsmiljøuddannelserne 19

20 4 Kursisternes evaluering af uddannelsernes indhold Bekendtgørelsen om arbejdsmiljøuddannelserne beskriver hvordan udbydere af arbejdsmiljøuddannelser skal tilrettelægge de udbudte kurser så kursisterne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem undervisning i en række specifikke emner. Dette kapitel præsenterer kursisternes evaluering af undervisningen i de specifikke emner der er beskrevet i bekendtgørelsen om arbejdsmiljøuddannelserne. Afsnit 4.1 fokuserer på uddannelserne for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere alment og på kontor- og administrationsområdet. Resultaterne for tilstedeværelsesuddannelser og netuddannelser præsenteres sammen. Afsnit 4.2 fokuserer på arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet. Her præsenteres resultaterne for tilstedeværelsesuddannelser og netuddannelser ligeledes sammen. 4.1 Uddannelserne for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere alment og på kontor- og administrationsområdet Evalueringsskemaets målemetode Evalueringsskemaet måler om den enkelte kursist vurderer at være blevet undervist i et bestemt emne i det omfang det er nødvendigt for at kunne varetage funktionen som arbejdsleder eller sikkerhedsrepræsentant. Dette måles på to niveauer: et vidensniveau hvor kursisterne skal angive om de mener at de har fået tilstrækkelig viden om forskellige emner (bl.a. hvordan uddannelsen har givet kursisterne viden om sikkerhedsgruppens opgaver, aktørerne i det daglige arbejdsmiljøarbejde i virksomheden og arbejdsmiljøcertifikater), og et handleniveau hvor kursisterne skal svare på hvor godt de føler sig klædt på til at varetage opgaverne i sikkerhedsgruppen (bl.a. hvordan uddannelsen har forberedt kursisterne på hvordan de kan få samarbejdet i sikkerhedsgruppen til at fungere, hvordan sikkerhedsgruppen kan påvirke holdningerne til arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og hvad sikkerhedsgruppen kan gøre i forhold til det psykiske arbejdsmiljø) Vidensniveauet I forhold til de områder der ovenfor er defineret som vidensområder, vurderer kursisterne at de får tilstrækkelig viden om de emner der er fastlagt i bekendtgørelsen. Afhængigt af uddannelsestype gives følgende svar: Mellem 98 % og 100 % af kursisterne angiver at uddannelsen i høj grad eller i nogen grad har givet dem den viden de har brug for, om sikkerhedsgruppens opgaver. Mellem 98 % og 99 % af kursisterne svarer at uddannelsen i høj grad eller i nogen grad har givet dem den viden de har brug for, om hvem sikkerhedsorganisationen kan samarbejde med i virksomheden om arbejdsmiljøarbejdet. Mellem 90 % og 96 % af kursisterne tilkendegiver at uddannelsen i høj grad eller i nogen grad har givet dem den viden de har brug for, om de eksterne aktører der kan inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Mellem 96 % og 98 % af kursisterne angiver at uddannelsen i høj grad eller i nogen grad har givet dem den viden de har brug for, om hvordan arbejdsmiljø kan indgå som en del af virksomhedens prioriteringer og målsætninger. Arbejdsmiljøuddannelserne 20

21 Mellem 59 % og 86 % af kursisterne har angivet at uddannelsen i høj grad eller i nogen grad har givet dem den viden de har brug for, om arbejdsmiljøcertifikater. Som det fremgår af tallene, varierer kursisternes vurdering fra uddannelsestype til uddannelsestype i de fleste tilfælde kun ganske lidt når man lægger de to mest positive svarkategorier sammen. Det eneste spørgsmål der viser stor varians mellem uddannelsestyperne ved samlede svarkategorier, er spørgsmålet om om uddannelsen har givet kursisterne den viden de har brug for, om arbejdsmiljøcertifikater. Figur 4.1 illustrerer dette. Figur 4.1 I hvilken grad har uddannelsen givet dig den viden du har brug for, om arbejdsmiljøcertifikater? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Jeg er ikke blevet undervist i dette emne 37-timers tilstedeværelsesudd. (N=15060) 30-timers tilstedeværelsesudd. (N=468) 37-timers netuddannelse (N=207) 30-timers netuddannelse (N=49) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kursister i Som det fremgår af figuren, angiver kursisterne på netuddannelserne i mindre grad at have fået den viden de har brug for, om arbejdsmiljøcertifikater end det er tilfældet på tilstedeværelsesuddannelserne. På 30-timers-netuddannelsen angiver 37 % at de enten i mindre grad eller slet ikke har fået den viden de har brug for, om arbejdsmiljøcertifikater, mens det samme tal for 37- timers-netuddannelsen er 21 %. Samtidig har henholdsvis 4 % og 2 % på de to uddannelser angivet at de ikke er blevet undervist i dette emne. Arbejdsmiljøcertifikater er desuden det emne hvor færrest kursister på alle de fire uddannelsestyper angiver at have fået den viden de har brug for. Mellem 59 % og 86 % svarer her at uddannelsen i høj grad eller i nogen grad har givet dem den viden de har brug for. Hvad angår de øvrige temaer på vidensniveauet, vurderer mellem 94 % og 100 % af kursisterne på de forskellige uddannelser at de i høj grad eller i nogen grad har fået den viden de har brug for. Hvad angår forskelle mellem de to mest positive svarkategorier, er der på to områder mere end 15 procentpoints forskel på om kursisterne svarer at de i høj grad eller i nogen grad har fået den viden de har brug for, om et givent emne. Figur 4.2 og 4.3 illustrerer disse forskelle. Viden om de eksterne aktører der kan inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde Figur 4.2 viser hvad kursisterne på de forskellige uddannelsestyper har svaret på spørgsmålet om uddannelsen har givet dem tilstrækkelig viden om de eksterne aktører der kan inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljøuddannelserne 21

22 Figur 4.2 I hvilken grad har uddannelsen givet dig den viden du har brug for, om de eksterne aktører der kan inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 37-timers tilstedeværelsesudd. (N=15154) 30-timers tilstedeværelsesudd. (N=473) 37-timers netuddannelse (N=207) 30-timers netuddannelse (N=49) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kursister i Som det fremgår af figuren, skiller 30-timers-netuddannelsen sig ud ved at et forholdsmæssigt lavere antal kursister her har angivet at uddannelsen i høj grad har givet dem den nødvendige viden om de eksterne aktører der kan inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. 33 % af kursisterne på 30-timers-netuddannelsen har svaret I høj grad, mens mellem 48 % og 53 % af kursisterne på de andre uddannelsestyper har givet samme svar. Her er der altså en forskel mellem uddannelsestyperne, men lægges de to svarkategorier I høj grad og I nogen grad sammen, viser tallene at mellem 90 % og 96 % af kursisterne på alle uddannelserne mener at deres uddannelse i høj grad eller i nogen grad har givet dem den viden de har brug for, om emnet. Der må altså siges samlet set at være en tilfredsstillende grad af tilfredshed blandt kursisterne i forhold til dette emne. Viden om hvordan arbejdsmiljø kan indgå som en del af virksomhedens prioriteringer og målsætninger Figur 4.3 viser forskellene mellem de forskellige uddannelser i forhold til i hvilken grad kursisterne vurderer at uddannelsen har givet dem den tilstrækkelige viden om hvordan arbejdsmiljø kan indgå som en del af virksomhedens prioriteringer og målsætninger. Arbejdsmiljøuddannelserne 22

23 Figur 4.3 I hvilken grad har uddannelsen givet dig den viden du har brug for, om hvordan arbejdsmiljø kan indgå som en del af virksomhedens prioriteringer og målsætninger? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 37-timers tilstedeværelsesudd. (N=15227) 30-timers tilstedeværelsesudd. (N=475) 37-timers netuddannelse (N=206) 30-timers netuddannelse (N=48) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kursister i Af figuren fremgår det at forholdsmæssigt flest kursister på 37-timers-netuddannelsen har angivet at uddannelsen i høj grad har givet dem den viden de havde brug for, om hvordan arbejdsmiljø kan indgå som en del af virksomhedens prioriteringer og målsætninger. Her har 71 % svaret i denne kategori. For de øvrige uddannelser ligger tallet mellem 50 % og 63 % Handleniveauet I forhold til de områder der ifølge bekendtgørelsen skal give kursisterne handlekompetencer, vurderer flertallet af kursister at de får tilstrækkelig viden. Afhængigt af uddannelsestype giver de følgende svar: Mellem 94 % og 97 % af kursisterne angiver at uddannelsen har forberedt dem rigtig godt eller godt på hvordan de kan få samarbejdet i sikkerhedsgruppen til at fungere. Mellem 90 % og 97 % af kursisterne angiver at uddannelsen har forberedt dem rigtig godt eller godt på hvordan sikkerhedsgruppen kan påvirke holdningerne til arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Mellem 94 % og 98 % af kursisterne angiver at uddannelsen har forberedt dem rigtig godt eller godt på hvad sikkerhedsgruppen kan gøre i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Mellem 96 % og 98 % af kursisterne angiver at uddannelsen har forberedt dem rigtig godt eller godt på hvordan sikkerhedsgruppen kan medvirke til arbejdspladsvurderingen. Mellem 94 % og 98 % af kursisterne angiver at uddannelsen har forberedt dem rigtig godt eller godt på hvilke metoder sikkerhedsgruppen kan bruge i det forebyggende arbejde. Mellem 84 % og 97 % af kursisterne angiver at uddannelsen har forberedt dem rigtig godt eller godt på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med arbejdsskader. Mellem 73 % og 91 % af kursisterne angiver at uddannelsen har forberedt dem rigtig godt eller godt på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med en nærved-ulykke. Tallene viser generelt kun små forskelle i kursisternes vurderinger af hvor godt uddannelserne har forberedt dem i forhold til handleniveauet. Der kan dog iagttages en forskel på 13 procentpoint i spørgsmålet om hvordan den pågældende uddannelse har forberedt kursisterne på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med arbejdsskader. Her har 84 % af kursisterne på 30- timers-netuddannelsen svaret Rigtig godt eller Godt, mens det samme gælder for 93 % på 37-timers-netuddannelsen og 97 % på 30-timers-tilstedeværelsesuddannelsen og på 37-timerstilstedeværelsesuddannelsen. Ser man på fordelingen mellem antallet af kursister der svarer at de er blevet rigtig godt forberedt, og det antal der svarer at de er blevet godt forberedt, kan der iagttages nogle forskelle mellem uddannelsestyperne. Disse forskelle er illustreret i figurerne Arbejdsmiljøuddannelserne 23

24 Forberedelse på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med arbejdsskader Figur 4.4 illustrerer forskellene mellem de forskellige uddannelsestyper i forhold til kursisternes vurdering af hvordan uddannelsen har forberedt dem på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med arbejdsskader. Figur 4.4 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med arbejdsskader? Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 37-timers tilstedeværelsesudd. (N=15156) 30-timers tilstedeværelsesudd. (N=473) 37-timers netuddannelse (N=206) 30-timers netuddannelse (N=48) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kursister i Af tallene fremgår det at kursister der har gennemført en 37-timers- eller 30-timerstilstedeværelsesuddannelse, i højere grad end kursisterne på netuddannelserne vurderer at uddannelsen har forberedt dem rigtig godt på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med arbejdsskader. Denne andel er 53 % på 37-timers-tilstedeværelsesuddannelsen og 52 % på 30- timers-tilstedeværelsesuddannelsen, mens den er henholdsvis 21 % og 42 % på 30-timers- og 37-timers-netuddannelserne. Figuren viser samtidig at forholdsmæssigt flest kursister på 30- timers-netuddannelsen har svaret at uddannelsen har forberedt dem mindre godt på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med arbejdsskader. Her har 17 % svaret i denne kategori mod mellem 6 % og 9 % for de øvrige uddannelsestypers vedkommende. Disse tal er stort set uforandrede siden Forberedelse på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med en nærved-ulykke Figur 4.5 viser forskellene mellem kursisternes svar på spørgsmålet om i hvordan den pågældende uddannelse har forberedt dem på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med en nærved-ulykke. Arbejdsmiljøuddannelserne 24

25 Figur 4.5 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med en nærved-ulykke? Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 37-timers tilstedeværelsesudd. (N=15167) 30-timers tilstedeværelsesudd. (N=469) 37-timers netuddannelse (N=204) 30-timers netuddannelse (N=48) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kursister i På spørgsmålet om hvordan uddannelsen har forberedt kursisterne på hvad de skal gøre i forbindelse med en nærved-ulykke, skiller 30-timers-netuddannelsen sig ud fra de øvrige uddannelser. Her har 73 % af kursisterne svaret Rigtig godt eller Godt, mens de tilsvarende tal er 91 % for 37-timers-netuddannelsen og 90 % for 30-timers-tilstedeværelsesuddannelsen og for 37- timers-tilstedværelsesuddannelsen. På 30-timers-netuddannelsen angiver 27 % af kursisterne at uddannelsen har forberedt dem mindre godt eller dårligt på hvad sikkerhedsgruppen skal gøre i forbindelse med en nærved-ulykke. Dette tal er uforandret siden Nærved-ulykker er samtidig det emne som kursisterne på tværs af de fire uddannelsestyper i laveste grad angiver at uddannelsen har forberedt dem på. Mellem 73 % og 91 % vurderer at uddannelsen i høj grad eller i nogen grad har forberedt dem på dette emne. Det samme gælder for mellem 84 % og 98 % af kursisterne i forhold til de øvrige emner på handleniveauet Det samlede udbytte af uddannelsen Evalueringsskemaet til kursister afsluttes med at kursisterne spørges om i hvilken grad uddannelsen har klædt dem på til at arbejde med arbejdsmiljø. Svarfordelingen fremgår af figur 4.6. Figur 4.6 I hvilken grad har uddannelsen klædt dig på til at arbejde med arbejdsmiljø? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 37-timers tilstedeværelsesudd. (N=15166) 30-timers tilstedeværelsesudd. (N=466) 37-timers netuddannelse(n=206) 30-timers netuddannelse (N=48) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kursister i Arbejdsmiljøuddannelserne 25

26 Som det fremgår af figuren, mener hovedparten af kursisterne på de fire uddannelsestyper at uddannelsen i høj grad eller i nogen grad har klædt dem på til at arbejde med arbejdsmiljø. Samlet set har mellem 96 % og 99 % af kursisterne svaret i de to mest positive svarkategorier. Der er dog forskelle uddannelsestyperne imellem når man ser på om kursisterne har svaret I høj grad eller I nogen grad. Andelen af kursister der har svaret I høj grad til dette spørgsmål, er 69 % på 37-timers-netuddannelserne, mens den for de andre uddannelsestypers vedkommende er mellem 54 % og 60 %. I forbindelse med de evalueringsrapporter der er blevet udarbejdet i perioden , blev kursisterne stillet et lignende spørgsmål: Føler du dig godt klædt på til at arbejde med arbejdsmiljø?. Selvom spørgsmålsformuleringen ikke er helt den samme, kan man med visse forbehold godt sammenligne resultaterne. Det er kun muligt at sammenligne i forhold til 37-timerstilstedeværelsesuddannelsen da kun denne uddannelse indgår i evalueringerne fra årene før Tabel 4.1 sammenligner andelen af kursister på 37-timers-tilstedeværelsesuddannelserne i perioden der har svaret I høj grad og I nogen grad til spørgsmålet om uddannelsen har klædt dem på til at arbejde med arbejdsmiljø. Tabel 4.1 I hvilken grad har uddannelsen klædt dig på til at arbejde med arbejdsmiljø?/føler du dig godt klædt på til at varetage dine opgaver i sikkerhedsgruppen? Andel af svar i kategorierne I høj grad og I nogen grad % 96 % 96 % 99 % 99 % 98 % 98 % Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kursister, Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse evalueringsrapport 2005 og Soc-Survey, Samlet set har 98 % af kursisterne på 37-timers-tilstedeværelsesuddannelsen i 2009 svaret at de i høj grad eller i nogen grad er blevet klædt på til at arbejde med arbejdsmiljø. I årene har mellem 96 % og 99 % svaret at de i høj grad eller i nogen grad følte sig klædt på til at varetage deres opgaver i sikkerhedsgruppen Sammenhænge mellem kursisternes funktion og deres evaluering af uddannelsens indhold Der er generelt overensstemmelse mellem arbejdslederes og sikkerhedsrepræsentanters evalueringer af uddannelsens indhold. Til gengæld er der en tendens til at de kursister der hverken har placeret sig i kategorien Arbejdsleder eller Sikkerhedsrepræsentant, men derimod i kategorien Andet, gennemgående har givet mindre positive besvarelser i evalueringen. Denne tendens kommer stærkest til udtryk i evalueringen af 37-timers-tilstedeværelsesuddannelsen, men er også til stede for de øvrige kursers vedkommende. Her er tallene dog sværere at generalisere ud fra da antallet af kursister er mindre. Generelt er evalueringen af uddannelsens indhold dog positiv Sammenhænge mellem kursisternes forhåndsviden om sikkerhedsgruppens opgaver og deres evaluering af uddannelsens indhold I tallene for 2008 var der en tendens til at jo mere viden kursisterne havde om sikkerhedsgruppens opgaver forud for uddannelsen, desto mere positivt vurderede de uddannelsens indhold. Denne tendens er også at finde i tallene for 2009, men er mest gennemgående i evalueringerne af 37-timers-tilstedeværelsesuddannelserne. For 30-timers-tilstedeværelsesuddannelserne er der tegn på samme overordnede tendens. Tallene for netuddannelserne peger ikke på en gennemgående sammenhæng mellem forhåndsviden og evaluering. Arbejdsmiljøuddannelserne 26

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2013

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2016

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af koordinator netuddannelsen

Evaluering af koordinator netuddannelsen Evaluering af koordinator netuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Vurdering

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Vurdering og kvalitetssikring

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016

Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016 Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016 Indhold 1. Arbejdsmiljøsystemet... 2 2. Arbejdsmiljøpolitik... 2 3. Konkrete mål og handlingsplan for arbejdsmiljøet på SDE 2013-2016... 4 4. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Handicapundervisning i Københavns Kommune

Handicapundervisning i Københavns Kommune Handicapundervisning i Københavns Kommune Erfaringshåndbog Handicapundervisning i Københavns Kommune Indledning Folkeoplysningsloven åbner mulighed for at sikre handicappedes adgang til den almindelige

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER 2011 EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Evaluering af Familiestyrelsens adoptionsforberedende kurser 3 Det adoptionsforberedende kursus 3 PRAKTISKE FORHOLD

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse Evalueringsrapport Soc-Survey, Flemming Pedersen

Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse Evalueringsrapport Soc-Survey, Flemming Pedersen Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse Evalueringsrapport 2004 Soc-Survey, Flemming Pedersen August 2005 Indhold 1. Evalueringsrapporten, formål og metode...3 2. Sammenfatning...4 3. Evalueringens grundlag

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Kronik. Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse svigter det psykiske arbejdsmiljø. kvalitetsløft efterlyses

Kronik. Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse svigter det psykiske arbejdsmiljø. kvalitetsløft efterlyses Kronik Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse svigter det psykiske arbejdsmiljø kvalitetsløft efterlyses Yun Ladegaard, Janne Skakon, Mille Mortensen, Annie Høgh & Ann-Louise Holten I Danmark skal alle arbejdspladser

Læs mere

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed. En beskæftigelsesundersøgelse

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed. En beskæftigelsesundersøgelse Professionsbachelorer i ernæring og sundhed En beskæftigelsesundersøgelse Professionsbachelorer i ernæring og sundhed En beskæftigelsesundersøgelse 2008 Professionsbachelorer i ernæring og sundhed 2008

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013 TORS Studienævn: Evalueringsrapport E2013 Statistik: Antal kurser udbudt på ToRS i efteråret 2013: 171 Kurser evalueret: 114 Undervisere: 81 Besvarelser: 868 Studienævnets kommentarer: Evalueringer på

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden SPEJDERHYTTER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Notat vedr. spejderhytter

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Karakteristik af 10.-klasse-elever

Karakteristik af 10.-klasse-elever Karakteristik af 10.-klasse-elever Del 1 i evalueringen af folkeskolens 10. klasse 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Karakteristik af 10.-klasse-elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere