Retten på Frederiksberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten på Frederiksberg"

Transkript

1 Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. oktober 2014 i sag nr. BS F-1370/2013: Sami Kurjieh Trekronergade 9,5.tv 2500 Valby samt hovedintervenienterne Robert Stidsborg Christensen Trekronergade 1A, 5.th Valby og Tine Kragh Nielsen og Jose Antonio Cuesto Seijo Trekronergade 1A, 5.tv Valby og Simon Nanael Svensson og Sarah Kristina Cheetham Trekronergade 1B, Valby og Carina Andersen og Per Valdemar Andersen Trekronergade 3A, Valby og Benedikte Heldt og Lars Høg Trekronergade 3B, Valby og Lone Nilsson og Birgitte Schaumburg Trekronergade 7A, Valby og Lise Jepsen og Seyed Amirhossein Rahmani Trekronergade 7B, Valby og

2 Side 2/30 Chrine L.W. Nielsen og Kasper Lethan Trekronergade 9, 5.th Valby og Mikkel Bredmose og Karen Kirstine Lindegaard Jensen Vigerslev Allé 19, Valby mod E/F Trekroner c/o advok Marina Andersen Østbanegade København Ø Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører, om sagsøgte, E/F Trekroner, er forpligtet til vedligeholde og udskifte dampspærrer, og om sagsøger og hovedintervenienterne er forpligtet til betale for renoveringen af ejerforeningens tag i henhold til fordelingstal. Sagsøger, Sami Kurjieh, og hovedintervenienterne, Robert Christensen, Tine Kragh Nielsen, Jose Seijo, Simon Nanael Svensson, Sarah Cheetham, Carina og Per Valdemar Andersen, Benedikte Heldt, Lars Høj, Lone Nilsson og Birgitte Schaumburg, Lise Jepsen, Seyed Rahmani, Chrine Nielsen, Kasper Lethan, Mikkel Bredmose og Karen Jensen, har nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøgte, E/F Trekroner, skal anerkende, ejerforeningens vedligeholdelsesforpligtelser på ejendommen Trekronergade 1 m.fl. i henhold til vedtægternes 19 også omfter vedligeholdelse og nødvendig udskiftning/fornyelse af isolering/dampspærre/fugtmembran mellem taglejlighederne og ejendommens tag og i skunken, og ejerforeningen skal anerkende, pågældende vedligeholdelsesforpligtelse er aktuel, således sagsøgte nu tilpligtes foretage vedligeholdelse og nødvendig udskiftning/fornyelse af isolering/ dampspærre/fugtmembran mellem taglejlighederne og ejendommens tag og i skunken. 2. E/F Trekroner skal anerkende, denne er uberettiget til hos sagsøger og hovedintervenienterne opkræve beløb, der vedrører den igangværende, men endnu ikke tilendebragte udbedring af ejendommens tag for fejl og mangler, inkl. udskiftning af fugtspærre mv. E/F Trekroner har nedlagt påstand om frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, :

3 Side 3/30 Sami Kurjieh skal betale kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af duplik, og Sami Kurjieh skal anerkende, han skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Robert Stidsborg Christensen skal betale ,35 kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Robert Stidsborg Christensen skal anerkende, han skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Tine Kragh Nielsen og Jose Antonio Cuesto Seijo skal betale kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Tine Kragh Nielsen og Jose Antonio Cuesto Seijo skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Simon Nanael Svensson og Sarah Kristina Cheetham skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Carina Andersen og Per Valdemar Andersen skal betale ,93 kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Carina Andersen og Per Valdemar Andersen skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Benedikte Heldt og Lars Høg skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Lone Nilsson og Birgitte Schaumburg skal betale kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Lone Nilsson og Birgitte Schaumburg skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Lise Jepsen og Seyed Amirhossein Rahmani skal betale kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Lise Jepsen og Seyed Amirhossein Rahmani skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Chrine L.W. Nielsen og Kasper Lethan skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen.

4 Side 4/30 Mikkel Bredmose og Karen Kirstine Lindegaard Jensen skal betale kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Mikkel Bredmose og Karen Kirstine Lindegaard Jensen skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Sagsøger og hovedintervenienterne har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Oplysningerne i sagen A/B Trekroner solgte ved købsaftale af 31. august 2007 loftsarealet på andelsboligforeningens ejendom til - i sidste ende - Trekroner Penthouses ApS. Købesummen skulle berigtiges ved, Trekroner Penthouses blandt andet skulle forestå udskiftningen af det eksisterende tag. Trekroner Penthouses etablerede lejligheder i loftsarealet og videresolgte disse. Der blev i den anledning etableret en ejerforening, E/F Trekroner, hvori andelsboligforeningen er største medlem. Af vedtægterne for ejerforeningen fremgår blandt andet: Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed efter repræsenterede lejligheder. Ved repræsenterede lejligheder menes lejligheder repræsenteret enten ved ejeren eller andelshavere Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflertal en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resulter. 8. Ændring af vedtægter 8.1. Beslutning om ændring af vedtægterne eller væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse træffes på generalforsamlingen og er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal og antal medlemmer. 19 Vedligeholdelse Forpligtelsen til indvendig vedligeholdelse af de benyttede lejligheder/lokaler, herunder maling, tapetsering og anden indvendig overfladebehandling påhviler den enkelte ejer. Endvidere påhviler det ejerne vedligeholde og forny døre i og til lejligheden, gulve, kummer, cisterne, haner, ruder, elinstallioner fra måler, gasinstallioner fra måler, varme- og vandinstallioner fra tilgangsrør og afløb fra faldstammer.

5 Side 5/ Bestyrelsen kan dog beslutte vedligeholde ruder og/eller dele af de tekniske installioner Fælles forsynings- og afløbsledninger, det vil sige sådanne hovedledninger, der betjener flere lejligheder frem til afregningen til forsyningsledninger til de enkelte lejligheder/lokaler, vedligeholdes af foreningen Al anden vedligeholdelse afholdes af foreningen. Der blev efterfølgende konsteret en række mangler ved selve taget og isoleringen og i de solgte ejerlejligheder, ligesom det blev konsteret, den sikkerhed for entreprisens gennemførelse, som der skulle stilles i henhold til købsaftalen af 31. august 2007, ikke var blevet stillet. Manglerne blev ikke udbedret og den manglende sikkerhed blev ikke stillet af Trekroner Penthouses. Ved Retten på Frederiksbergs udeblivelsesdom af 18. juli 2011 blev Trekroner Penthouses dømt til betale kr. med en nærmere angiven procesrente til ejerforeningen og andelsboligforeningen. Trekroner Penthouses blev den 21. november 2011 taget under konkursbehandling. Der forventes ikke dividende til de simple kreditorer. Andelsboligforeningen og ejerforeningen anlagde den 30. januar 2012 sag mod andelsboligforeningens tekniske rådgiver og tilsynsførende under byggesagen, Rios A/S, med påstand om betaling af kr. Til støtte for den nedlagte påstand anførtes navnlig, Rios under byggesagen, herunder tagprojektet, med sit mangelfulde tilsyn havde handlet ansvarspådragende. Den 25. april 2012 anlagde foreningerne endvidere sag mod foreningernes tidligere administror, advokfirmaet Nicolai Giødesen med påstand om betaling af kr. under henvisning til, Giødesen havde tilsides sin rådgivningsforpligtelse i forbindelse med tagprojektet som advok og administror. Foreningerne anlagde endelig den 9. maj 2012 sag mod de tidligere bestyrelsesmedlemmer med påstand om betaling af kr. under henvisning til, bestyrelsen i forbindelse med tagprojektet havde handlet ansvarspådragende ved dels ikke sikre sig fornødent byggeteknisk tilsyn, dels ved ikke have sikret sig tilstrækkelig juridisk bistand. Sagerne blev behandlet samlet, og den 14. august 2014 afsagde Københavns Byret dom i sagerne, der alle blev afvist. Dommen er anket til Østre Landsret. Den 25. april 2013 blev der i ejerforeningen holdt generalforsamling. Det fremgår af generalforsamlingsreferet blandt andet:

6 Side 6/30 Ad 4. Forslag om renovering af taget og forskellige forhold ud fra besvarelsen af synog skønserklæring af 14. januar 2013 fra syn- og skønsmand Ole Vigel og entreprenørbeskrivelse af tagrenovering af 2. februar 2013 udarbejdet af V-consult ved Ole Vigel, herunder beslutning om finansieringsform... Forslag Ad. Beslutning om renovering af taget SKP forklarede, bestyrelsen i januar 2013 havde modtaget erklæringen fra det retlige syn og skøn, som var blevet gennemført i november Besvarelsen af de stillede spørgsmål viste, der var en række fejl og mangler vedrørende ejendommens klimaskærm, tagrender, zinkinddækninger, murværk, vinduer, vandrør og vandtryk, som skal udbedres, jf. syns- og skønserklæringen af 14. januar På den baggrund indstiller bestyrelsen, generalforsamlingen vedtager: renovere foreningens tag, tagrender, zinkinddækninger, murværk, vinduer på 5. sal i henhold til entreprisebeskrivelse af tagrenovering af Ad. Beslutning om finansiering Bestyrelsen indstiller gennemførsel af forslaget om renovering af taget finansieres på følgende måde: Ejerne inbetaler hver især deres andel af udgifterne til renovering af taget i h.t. fordelingstal i h.t. nedenstående betalingsmodel: 50 % indbetales den 1. i den måned, hvor arbejdet planlægges påbegyndt 20 % indbetales den 1. i den efterfølgende måned, hvis arbejdet er igangs 20 % indbetales den 1. i måneden derefter 10 % indbetales den 1. i måneden derefter, dog således den samlede sum skal være indbetalt, når betalingen for den samlede entreprisesum forfalder til betaling Spørgsmål En ejer spurgte, hvorfor dampspærre ikke rettes med det samme? Ole Vigel forklarede, der ikke er sammenhæng mellem dampspærre og selve taget. Såfremt dampspærren tillige skal udbedres, vil det betyde, alle gipsplader i 5. sals lejlighederne skal afmonteres, og dermed vil alle lejlighederne blive ubeboelige i en periode. Beslutning Forslaget blev enstemmigt, men betinget vedtaget. Ejeren A/B Trekroners stemmeafgivelse er betinget af, A/B Trekroners ordinære generalforsamlings beslutning af 25. april 2013 bekræftes på en kommende ekstraordinær generalforsamling i h.t. A/B Trekroners vedtægter. A/B Trekroner vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i maj 2013.

7 Side 7/30 Generalforsamlingen forkastede samtidig beslutningsforslag vedrørende generalforsamlingens anerkendelse af, ejerforeningens vedligeholdelsesforpligtelse tillige omftede isolering/dampspærre/fugtmembran, og denne nu skulle udskiftes. Rockwool undersøgte risikoen for kondens i ejerforeningens tagkonstruktion, såfremt dampspærren ikke udbedres. Konklusionen i Rockwools rapport af 1. maj 2013 er, der ingen risiko er for kondens. Af Ole Vigels følgebrev af 8. maj 2013 til Rockwool rapport til ejerforeningen fremgår blandt andet: Der blev under gennemgangen efter skønsforretningen ikke konsteret fugt i nogen af lejlighederne. Der er kun set vand hos Karina og Per Valdemar Andersen, men det havde ikke noget med membran eller kondens gøre. Den omtalte fugt flere steder i de nyetablerede lejligheder (Rios rapport) har intet med isolering eller dampspærre gøre. Det nævnes yderligere, målingerne var usikre på grund af, konstruktionen var udført med gipsplader og stålregler. Netop stålreglerne er årsag til kuldebroer og det samme gælder fuger omkring vinduespartier. Kuldebroer har intet med dampspærre gøre. De optræder ved dårligt udførte konstruktioner. I min rapport af 14. maj er der i besvarelsen af spørgsmål 37 netop ikke omtalt fugt, men kun kold luft. En udskiftning af dampspærren er kun nødvendig, såfremt man ønsker en tæt dampspærre. Rent teknisk er det ikke nødvendigt, og i skønsrapporten er der intet skrevet om, dampspærren skal udskiftes. Med den viden vi har i dag, anser jeg det ikke for nødvendigt udskifte dampspærren, Ved ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen den 23. maj 2013 blev forslaget om renovering af taget mv. genfrems og vedtaget. Ved ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen den 27. maj 2013 blev der frems forslag om udbedring af dampspærren, om ejerforeningen ville anerkende dampspærren som en fælles omkostning, og om ejerforeningen skulle øge kravene i de verserende sager mod teknisk rådgiver og tilsynsførende, advok og administror og de tidligere bestyrelsesmedlemmer, så de også indeholder et krav i relion til dampspærrens mangelfulde udførelse. Alle forslagene blev forkastet, da der ikke kunne opnås tilstrækkeligt flertal. Renoveringen af taget gik i gang i juli Der blev i forbindelse med åbningen af taget konsteret en række mangler i tagets konstruktion, ligesom der to steder blev konsteret skimmelsvampeangreb.

8 Side 8/30 Af Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktion mod gårdsiden i ejendommen, Trekronergade 1-9, 2500 Valby af 20. august 2013 fremgår blandt andet: 5. Result Undersøgelsesområde UO1, lejlighed 12: Der blev registeret synlige forekomster af skimmelsvampe på overside af gipspladeloft, se fig. 2 Der blev registreret synlige forekomster af skimmelsvampe på underside af tagkrydsfiner, se fig. 3. Der blev registreret synlige tegn på fugtskader på spær, isolering og dampspærre. Undersøgelsesområde UO2, bagtrappehus til opgang Bryggerivej 6 Der blev registreret synlige forekomster af skimmelsvampe på underside af tagkrydsfiner. 6. Konklusion Undersøgelsesområde UO1, lejlighed 12 På baggrund af undersøgelsen er det vores vurdering, de registrerede skader i den flade tagkonstruktion skyldes de oplyste byggetekniske fejl. Vi anbefaler, der udføres yderligere blotlægninger, og isolering, dampspærre og loftgips fjernes under hele kvisttaget over lejlighed nr. 12. Alt træværk afrenses efterfølgende som beskrevet i nedenstående afsnit Forslag til renovering/sanering. Vi anbefaler, der udføres blotlægninger i de øvrige gennemgående kviste mellem bagtrappetårne, som var opbygget på samme måde som over lejlighed nr. 12, for nærmere undersøgelser. Undersøgelsesområde UO2, bagtrappehus til opgang Bryggerivej 6: På baggrund af undersøgelsen er det vores vurdering, de registrerede forekomster af skimmelsvampe på underside af tagkrydsfiner øverst i bagtrappehuset skyldes kondensdannelse, hvor varm fugtig luft fra lejlighedernes køkkendøre trænger ud på trappeopgangen og op i tagkonstruktionen og kondenserer på de kolde overflader. Problemet er størst i de kolde perioder. Man kan eventuelt afhjælpe problemet ved sørge for, dampspærren i loftet er tæt og sørge for en bedre udluftning af trappehuset, tætning af dørene ind til de enkelte lejligheder eller opsætte et varmeappar for hæve temperuren i trappetårnet. Af skønserklæring af 31. oktober 2013 til Københavns Byret i sagen mod Rios m.fl., der er udarbejdet efter blandt andet en besigtigelse af den åbnede del af taget, fremgår blandt andet, der er mangler i tagets bygningskonstruktion og generelle fejl ved dampspærren, og disse bør afhjælpes. Skønsmændene kunne ikke oplyse priser for afhjælpninger på det foreliggende grundlag.

9 Side 9/30 På baggrund af skønserklæringen af 31. oktober 2013 blev der udarbejdet et nyt budget til tagrenoveringen. Af dette byggebudget af 26. november 2013 fremgår, en tagrenovering i overensstemmelse med det af skønsmændene anbefalede ville koste ejerforeningen i alt ca. 20 mio. kr. i stedet for de oprindeligt budgetterede ca. 5 mio. kr. Der er i budgettet ikke medtaget omkostninger til udbedring af dampspærre. Den 5. december 2013 blev der i ejerforeningen afholdt ekstraordinær generalforsamling. Af referet fremgår blandt andet: Ad. 2. Orientering fra bestyrelsen om baggrunden for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling, stilstanden af tagrenoveringen siden august 2013 og de beslutninger, som generalforsamlingen skal tage stilling til Beslutningerne vedrører en væsentlig forhøjelse af den beløbsramme, som det vil koste færdiggøre tagrenoveringen, idet der er konsteret yderligere væsentlige mangler ved tagets isolering og konstruktion. Disse mangler har desværre også medført følgeskader, som det er nødvendigt genoprette. Redegørelse fra bestyrelsesformanden Generalforsamlingen i dag handler om beslutte, hvad der skal gøres ved problemerne ved vores bygning og finansieringen heraf. Foreningen er nu i en situion, hvor vi for komme videre med renoveringen af vores tag, er nødt til træffe en række beslutninger, som fremgår under pkt. 3 af indkaldelsen til generalforsamlingen. Da vi afholdte vores sidste generalforsamling i april og maj 2013, forventede vi, renoveringen af taget ville gå i gang i juli, og den ville være afsluttet senest ved udgangen af november Selv om renoveringen af taget gik i gang som planlagt, så blev forløbet desværre slet ikke, som vi forventede for knapt et halvt år siden. Da bestyrelsen i august fik besked om, fejl og manglerne ved taget på den åbne del af taget var alvorlige, besluttede bestyrelsen efter rådgivning fra foreningens advok Marina Andersen bede Københavns Byret om foretage et nyt syn- og skøn, så resultet kunne indgå i foreningens igangværende retssager. Vi måtte vente indtil 9. oktober, før retten udmeldte en skønsmand. Der har nu været afholdt syn og skøn den 31. oktober og igen den 7. november. Syn- og skønsrapporten dokumenterer fejl og mangler ved den del af taget, som er åben. Det gør de to øvrige rapporter, som I har modtaget også. De tre rapporter er tilsammen det grundlag, som bestyrelsen har for sige til jer, taget skal udbedres. Ole Vigel vil kunne besvare eventuelle spørgsmål hertil. Da håndværkerne ikke har måttet arbejde videre på byggepladsen, indtil syn og skøn har været foretaget, har tagarbejdet måtte stå stille. For komme videre i den nuværende situion er det afgørende, I giver tilslutning til, bestyrelsen må anvende foreningens penge på udbedre de konsterede fejl og mangler. Bestyrelsen er af den opftelse, vi for komme videre er nødt til bede jer om godkende en budgetramme på kr. 15 mio. Denne opbakning håber bestyrelsen, I giver i dag!

10 Side 10/30 Bestyrelsen er af den overbevisning, vi kun kan løse problemerne etape for etape og ved løbende følge udbedringen tæt. Bestyrelsen er endvidere af den overbevisning, det for sikre foreningens ejendom, og for foreningens lejligheder forts kan omsættes på markedet for ejer- og andelsboliger, er afgørende få udbedret fejl og mangler ved etape 2, 3, og 4 hurtigst muligt. Ad. 3. Forslag 3.1 Færdiggørelse af etape 1 (tagrenoveringen) Bestyrelsen bemyndiges til iværksætte færdiggørelsen af etape 1 ifm. tag-renoveringen inden for den beløbsramme, som generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til anvende til renovering af hele ejendommen (etape 1-4). Det forventes, hele beløbsammen vil blive anvendt til udbedringen og færdiggørelse af etape 1, men såfremt der er overskydende midler, vil disse blive anvendt til etape 2, jf. forslag 3.2. Stillingtagen til forslaget sker i h.t. vedtægternes 8, stk. 1. [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, 971 stemmer imod og 102 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 3 medlemmer stemte for, 10 medlemmer stemte imod, og 1 medlem stemte hverken for eller imod. Jf. foreningens vedtægter 8, stk. 1, kan forslaget vedtages, såfremt det tiltrædes af 2/3 stemmer efter fordelingstal og antal medlemmer. Da forslaget ikke blev tiltrådt af 2/3 medlemmer, forkastes forslaget. 3.2 Færdiggørelse af etape 2, 3 og 4 (tagrenoveringen) Bestyrelsen bemyndiges til [] iværksætte foranstaltninger til udbedring og færdiggørelse af tagrenoveringens etape 2, 3 og 4, herunder indgåelse af rådgiveraftale om teknisk bistand samt entrepriseaftale inden for en samlet tillægsramme på kr. 15,0 mio. [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, 971 stemmer imod og 102 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 3 medlemmer stemte for, 10 medlemmer stemte imod, og 1 medlem stemte hverken for eller imod. Jf. foreningens vedtægter 8, stk. 1, kan forslaget vedtages, såfremt det tiltrædes af 2/3 stemmer efter fordelingstal og antal medlemmer.

11 Side 11/30 Da forslaget ikke blev tiltrådt af 2/3 medlemmer, forkastes forslaget. 3.3 Ekstraordinære indbetalinger (finansiering) Til finansiering af forslag 3.1 skal ejerne foretage ekstraordinær indbetaling. Indbetaling sker i én re senest den 5. januar Det bemærkes, en række ejere allerede har foretaget hel eller delvis indbetaling heraf i forlængelse af beslutning truffet på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 25. april Stillingtagen til forslaget sker i h.t. vedtægternes 7.1. [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, 971 stemmer imod og 102 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 3 medlemmer stemte for, 10 medlemmer stemte imod, og 1 medlem stemte hverken for eller imod. Jf. foreningens vedtægter 7, stk. 1, kan forslaget vedtages med simpel stemmeflertal efter repræsenterede lejligheder. Forslaget blev vedtaget. 3.5 Beslutningsforslag fra Mikkel Bredmose indsendt pr. mail den 27. november 2013 Grundet problemer med gå i bad mellem 6.30 og 7.30 som følge af manglende vandtryk henstilles der til, foreningen prioriterer udbedre dette snarest. Problemet er anerkendt og bestemt til udbedring af foreningen, men først når de almindelige driftsbudgetter tillader dette. De øvrige omstændigheder taget i betragtning har dette nok lange udsigter, så hermed ønske om foreningen beslutter prioritere afhjælpningen af dette problem inden for 6 måneder. Den største ejer AB Trekroner begrundede sit nej med, den ikke ville binde bestyrelsen til løse problemet inden for en bestemt tidsperiode i den nuværende situion, når der var medlemmer i EF Trekroner, der ikke ville bidrage til det finansielle grundlag, som der blev iværks arbejde på baggrund af. Bl.a. manglede ni enkeltejere forts indbetale ca. kr til den tagrenovering, der var iværks på baggrund af generalforsamlingsbeslutning fra april [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, stemmer imod og 102 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 11 medlemmer stemte for, 1 medlem stemte imod, og 1 medlem stemte hverken for eller imod.

12 Side 12/30 Jf. foreningens vedtægter 8, stk. 1, kan forslaget vedtages, såfremt det tiltrædes af 2/3 stemmer efter fordelingstal og antal medlemmer. Da forslaget ikke blev tiltrådt af 2/3 medlemmer, forkastes forslaget. Den 7. januar 2014 blev der ter afholdt ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen. Af referet fremgår blandt andet: Ad. 2. Forslag 2.1 Færdiggørelse af etape 1 (tagrenoveringen) Bestyrelsen bemyndiges til iværksætte færdiggørelsen af etape 1 ifm. tag-renoveringen inden for den beløbsramme, som generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til anvende til renovering af hele ejendommen (etape 1-4). Det forventes, hele beløbsammen vil blive anvendt til udbedringen og færdiggørelse af etape 1, men såfremt der er overskydende midler, vil disse blive anvendt til etape 2, jf. forslag 3.2. Som det bl.a. fremgår af skønsrapporten af 5. december 2013, er færdiggørelsen af etape 1 et påkrævet og nødvendigt vedligeholdelsesarbejde, som det påhviler ejerforeningen få udført. Såfremt forslaget vedtages, vil arbejdet blive igangs umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Stillingtagen til forslaget sker i h.t. vedtægternes 7.1. Formanden forklarede, generalforsamlingen var indkaldt alene med det formål sikre, bestyrelsen kan igangsætte færdiggørelsen af etape 1 nu ved simpelt flertal efter vedtægternes 7.1. Han fremførte derefter en række argumenter, hvorfor det var tvingende nødvendigt få udbedret etape 1 nu med det samme. [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 3 medlemmer stemte for, 11 medlemmer stemte imod, og 0 medlemmer stemte hverken for eller imod. Jf. foreningens vedtægter 7, stk. 1, kan forslaget vedtages med simpel stemmeflertal efter repræsenterede lejligheder. Forslaget blev vedtaget. 2.2 Ekstraordinære indbetalinger (finansiering) Til finansiering af forslag 3.1 skal ejerne foretage ekstraordinær indbetaling. Indbetaling sker i én re senest den 1. februar Det bemærkes, en række ejere allerede har foretaget hel eller delvis indbetaling heraf i forlængelse af beslutning truffet på foreningens ekstraordinære generalfor-

13 Side 13/30 samling den 25. april [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, 971 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 4 medlemmer stemte for, 10 medlemmer stemte imod, og 0 medlemmer stemte hverken for eller imod. Jf. foreningens vedtægter 7, stk. 1, kan forslaget vedtages med simpel stemmeflertal efter repræsenterede lejligheder. Forslaget blev vedtaget. Forklaringer Seyed Amirhossein Rahmani har forklaret, lejligheden, Trekronergade 7B, 5. sal, ikke var færdigbygget, da han underskrev købsaftalen med Trekroner Penthouses i juli Han og Lise Jepsen havde, inden de købte lejligheden, set en tilsvarende. De havde ikke på tidspunktet for underskriften fået noget vide om, taget skulle være mangelfuldt. De fik tværtimod vide, taget ville være helt nyt. Han havde advok på under handlen. De flyttede ind i lejligheden den 4. eller 5. december 2009; umiddelbart efter overleveringsforretningen. De registrerede ikke med det samme, der var problemer med lejligheden. Det var først i vinteren 2010/2011, de blev opmærksomme på, det var problemer med blandt andet træk i deres lejlighed. De talte med de øvrige lejlighedsejere, der havde tilsvarende problemer. De henvendte sig derfor til bestyrelsen og Magnus Gardarsson i forbindelse med 1 års gennemgangen. Der blev iværks en fælles indss efter den første generalforsamling i ejerforeningen i Bestyrelsen oplyste, de var i dialog med Trekroner Penthouses, og han og de øvrige taglejlighedsejere ste lid til, bestyrelsen ordnede det. Han og de øvrige taglejlighedsejere mente, bestyrelsen skulle gå hårdere til Trekroner Penthouses, men det ville de ikke. Han var til stede på generalforsamlingen den 25. april Taglejlighedsejerne kunne ikke se, hvorfor de skulle betale for renoveringen af taget. Det virkede uretfærdigt, men henset til det beløb de ud fra det lagte budget skulle betale, stemte de for forslaget. Han har betalt første re. Han har ikke betalt de efterfølgende rer. Han var på barsel, da 1. etape af tagrenoveringen var i gang, og han kunne høre håndværkerne bande over det dårlige håndværksarbejde. Han fik vide, alt, hvad der var lavet, var lavet forkert, og det hele skulle laves om. Han stemte nej til tagrenoveringen på generalforsamlingen i december 2013 og januar Det gjorde de fleste taglejlighedsejere. De blev imidlertid trumfet. Han mener, taget skal laves hurtigst muligt, men han skal ikke bidrage

14 Side 14/30 med betaling. Det var andelsboligforeningen, der iværkste hele projektet, og det må derfor være andelsboligforeningen, der skal betale regningen for det nye tag. Per Valdemar Andersen har forklaret, han og Carina Andersen underskrev købsaftalen i juni De havde inden underskriften set lejlighederne, der bestod af rå vægge. Det var et rent projektsalg, de købte af Trekroner Penthouses. De flyttede ind i 2009 efter have afsluttet diverse overtagelsesforretninger. De havde en byggesagkyndig med under overtagelsesforretningerne. De ville sikre, alt var på plads, da der var tale om et projektsalg. Der blev påtalt en del mangler. De tilbageholdte kr. af købesummen efter rådgivning af deres advok. Beløbet blev fasts af advoken og afspejler ikke de mangler, der blev påpeget i afleveringsrapporten. Fra de overtog lejligheden var der en løbende korrespondance mellem dem og Trekroner Penthouses vedrørende mangler. Han talte både med Magnus Gardarsson og Thomas Hübschmann. Deres vandrør i skunken var frosne, det var unormalt koldt, og det trak i lejligheden. Der var også andre mindre mangler. De mangler, der blev udbedret, var dem, der kunne udbedres overfladisk; de umiddelbare synlige mangler. Han drøftede termografering med både Magnus Gardarsson og Thomas Hübschmann. Det tilbageholdte beløb er stadig deponeret. De essentielle mangler blev ikke udbedret, og i maj 2009 så de sig nødsaget til stævne Trekroner Penthouses. Retssagen er ikke afgjort endnu, og de konsterede mangler er der stadigvæk. De konsterede i vinteren 2010/2011 i forbindelse med, deres vandrør var frosset til, der i skunken var sporadisk isolering, og vandrørene i skunken ikke var isoleret. De kontaktede straks Trekroner Penthouses, der anerkendte manglen med det samme. Rørene blev isoleret, men det gjorde taget ikke. Camilla Hübschmann blev involveret i problemstillingen om den manglende isolering og den defekte dampspærre. Hun fik mødereferet af 2. januar 2009 mv., og hun deltog også på byggemøder. Hun blev selvfølgelig bekymret og ville gå videre med det. Hun sagde, hun præsenterede det for Trekroner Penthouses. Der kom imidlertid ingen feedback fra hende. Han talte godt med Camilla Hübschmann, og hun opnåede hans fortrolighed. I løbet af foråret begyndte hun præsentere sig som Camilla Jacobsen. Han spurgte hende, om hun er i familie med Thomas Hübschmann. Hun svarede, Thomas er hendes bror. Ved generalforsamlingen i august 2010 blev hun erklæret inhabil. Han indtrådte i bestyrelsen for ejerforeningen i oktober Samarbejdet i bestyrelsen bar præg af, andelsboligforeningen og taglejlighedsejerne havde modstående interesser. De var enige om være uenige om, hvem der havde ansvaret for taget. Det var taglejlighedsejernes opftelse, også andelsboligforeningen var ansvarlig. Taglejlighedsejerne blev nedstemt, hver gang der skulle træffes beslutninger om taget. Han trådte ud af bestyrelsen i starten af 2012.

15 Side 15/30 Han stemte for tagrenoveringen på generalforsamlingen den 25. april Han mente fundamentalt set ikke, det var hans problem, men han vurderede, hans bidrag var under hans bagelgrænse og ønskede få lukket sagen. Han har betalt 1. re. Det stod imidlertid hurtigt klart, der ikke rigtigt skete nogen udvikling. Der kom ingen informion fra ejerforeningen, der var handlingslammet. Hans forudsætning fra beslutningen i april var skredet, og han betalte derfor ikke 2. re. Han stemte nej på generalforsamlingerne i december 2013 og januar Bidraget er langt over hans bagelgrænse. Sarah Kristina Cheetham har forklaret blandt andet, hun og Simon Svensson ikke havde set lejligheden, inden de købte den i marts 2009 af Trekroner Penthouses. De havde set en anden tilsvarende. Det var Magnus Gardarsson, der viste dem rundt i den anden lejlighed. Der blev ikke nævnt problemer med træk, kulde og fugt. De købte et projekt og så først deres lejlighed, da de overtog den i juni De blev opmærksomme på de indvendige problemer i forbindelse med afleveringsforretningen. De havde en sagkyndig med. De havde en drøftelse med Trekroner Penthouses om deres mangelsliste, og de blev enige om, alle manglerne ville blive udbedret. De oplevede først kulde, træk og fugt i løbet af efteråret. Det trak kraftigt mange steder i lejligheden, hvilket de gjorde Trekroner Penthouses opmærksomme på. De frigav en del af det tilbageholdte beløb i 2009, da Magnus Gardarsson havde anerkendt manglerne. I sensommeren 2009 var taglejlighedsejerne til komsammen hos Per og Karina. De fik der talt om, der var mange mangler ved lejlighederne, og det var svært få Trekroner Penthouses i tale og få manglerne udbedret. Hun skrev til Camilla Hübschmann i februar 2010, da de ikke havde vand i køkkenet. Hun bad også Trekroner Penthouses om se på problemet. Magnus Gardarsson svarede, det var isoleringen, der var mangelfuldt udført, og det ville blive udbedret i forbindelse med 1 års gennemgangen. Der blev aldrig åbnet ind til deres skunk, da de fik vand igen. Hun og de øvrige taglejlighedsejere forsøgte få Trekroner Penthouses i tale, hvilket var umuligt. De ønskede blandt andet få fastslået, hvilke mangler der kunne henføres til dem, og hvilke der kunne henføres til ejerforeningen. Trekroner Penthouses svarede ikke, og hun spurgte derfor Camilla Hübschmann. Hun kunne ikke svare og spurgte Rios. Hun blev rasende over, Camilla Hübschmann ste Magnus Gardarsson cc på mailen af 2. marts Hun printede mailen ud og så, hvad Camilla Hübschmanns mailadresse var. Det var først der, ti-øren faldt. Der var ikke en organiseret indss før efter generalforsamlingen i april Magnus Gardarsson deltog på generalforsamlingen, og der var en åben dia-

16 Side 16/30 log om de fejl og mangler, der var konsteret. Magnus Gardarsson oplyste, der var foretaget en termografisk undersøgelse, men han havde ikke medbragt den til mødet. Hun har ikke set den. Camilla Hübschmann deltog også som bestyrelsesformand, og der blev talt om, Thomas Hübschmann var hendes bror. Camilla Hübschmann var meget tillidsvækkende, og de havde alle oplevelsen af god kommunikion og imødekommenhed. De stolede på, bestyrelsen tog hånd om problemerne. De havde i ejerforeningen fået valgt en bestyrelse, hvor Nicolai Nyberg og Lotte Pedersen var valgt ind. Hun blev medlem af bestyrelsen i efteråret Hun var medlem af juridisk udvalg, der var en udstikker af tagudvalget. Poul Arne Lund, Mikkel Bredmose og Sune Kaur-Pedersen var også medlem af udvalget. De skulle prøve nå til enighed om en redegørelse og skulle derfra kontakte advok, der skulle vurdere, hvordan de stod - primært over for Trekroner Penthouses. Der var ikke 100% fælles fodslag i udvalget. En del af de enkelte taglejlighedsejere ville anlægge sag, mens flertallet i ejerforeningen mente, vejen frem var dialog. Det var under arbejdet i udvalget, spørgsmålet om dampspærren blev bragt op, da man forsøgte fordele ansvarsfordelingen mest muligt. De enkelte taglejlighedsejere ville have, ejerforeningen skulle vedkende, dampspærren hører under ejerforeningens vedligeholdelsespligt. Det var flertallet ikke interesseret i skulle tage stilling til. De drøftede i udvalget også Camilla Hübschmanns rolle under hele forløbet. Hendes rolle blev også drøftet åbent i bestyrelsen. Flertallet (andelsboligforeningen) fastholdte i lang tid, man ikke kunne være bekendt gå efter de tidligere bestyrelsesmedlemmer personligt. Det var prækært gå efter sine naboer, som havde gjort deres arbejde efter bedste evne. Dette blev også drøftet med advokerne. De forsøgte i deres redegørelse, beskrive forløbet så neutralt og kort som muligt. De havde et møde med Trekroner Penthouses i november Sune prøvede få Trekroner Penthouses i dialog og få dem til anerkende, de skulle lave deres arbejde færdigt. Magnus Gardarsson prøvede indledningsvist aflyse mødet, men de fastholdt, de ville have det. Under mødet gik han pludseligt. Det var tydeligt, det var voldsomt provokerende for han, de sad der. Han mente, de havde modstridende interesser og ville kun tale med andelsboligforeningen. Han forstod ikke, hvorfor de var der. De holdt et møde med Mads Schierbeck og advok Marina Andersen, hvor de drøftede tingende, herunder et muligt modsætningsforhold. Det blev sagt, det ikke kunne udelukkes, der var et modsætningsforhold, men det ikke var væsentligt, da de havde sammenfaldende interesser for så vidt angår sag mod Trekroner Penthouses, rådgivere og dens tidligere bestyrelsesmedlemmer. De fik efterfølgende en redegørelse fra advok Marina Andersen. Hun var til stede og stemte for renoveringen af taget i april De har betalt de indskud, der er blevet opkrævet, da de ikke ville løbe risikoen for blive sendt i fogedretten. Hun husker ikke, om hun var til stede til generalfor-

17 Side 17/30 samlingerne i slutningen af 2013 og starten af Tagrenoveringen havde fuldstændig skiftet karakter; der var ikke længere tale om den samme entreprise. Endvidere var Ole Vigels beskrivelse af, hvordan man skulle lufte ud omftet af forslaget, der skulle stemmes om. De stemte nej. Det var dybt krænkende, de skulle pålægges lufte ud på en bestemt måde. Beskrivelsen er i øvrigt aldrig sendt ud. Mikkel Bredmose har forklaret blandt andet, han og Karen Jensen købte deres lejlighed af Bjarke Møller og Lea Jensen. De så lejligheden to gange, inden de købte den. Sælgerne fortalte, 1 år gennemgangen endnu ikke var gennemført. De spurgte til hvilke ting, de skulle medtage under gennemgangen, og fik udpeget to gulvbrædder, der skulle udskiftes. De havde ingen byggesagkyndig med. De fik ikke noget vide om træk og kulde. De så lejligheden en høj solskinsdag i februar. Der var ingen træk eller kuldegener under besigtigelsen. Formuleringen i købsaftalen side 7 nederst er inds, da de skulle sikre sig, de kunne gøre eventuelle mangler gældende over for Trekroner Penthouses. De flyttede ind i starten af juni 2010, og først da de talte med Nicolai Nyberg og Per Andersen, hørte de om de frosne vandrør. De blev opmærksomme på træk og kulde, da de om vinteren kom hjem med deres nyfødte dter. Der var rigtigt koldt i det rum, hvor hun skulle sove. De iværkste derfor en række foranstaltninger med sagkyndige og fik blandt andet lavet en termografi. Både den berigtigende advok og to advokvenner henviste til, de skulle sørge for få manglerne med under et års gennemgangen. Han skrev til Trekroner Penthouses om sommeren. Trekroner Penthouses var lang tid om svare. Han anlagde sag mod sælgerne af lejligheden og Trekroner Penthouses, da der ikke skete noget vedrørende 1 års gennemgang. Sagen er endnu ikke berammet. Han indgik i et samarbejde med de øvrige taglejlighedsejere og kom med i tagudvalget. Han mente, der var et modsætningsforhold mellem taglejlighedsejerne og andelsboligforeningen, da det var tydeligt, hver part forsøgte mele deres egen kage. De blev enige om en formulering, der gjorde alle tilfredse. Modsætningsforholdet var ikke med i den overordnede drøftelse på mødet hos Nielsen og Thomsen, men det blev kommenteret, det ikke var relevant for nuværende gå nærmere ind i et eventuelt modsætningsforhold, da der var fælles front. Han var til stede og stemte for tagrenoveringen på generalforsamlingen i april De betalte det første afdrag på 50 %. Så gik arbejdet i stå. Han stemte mod tagrenoveringen i december 2013 og igen i januar Han opponerede mod beslutningens gyldighed. Han er enig i, taget skal laves; det er et stort problem, og taget burde være lavet for mange år siden. Renoveringen af taget har været uopsætteligt hele tiden. Robert Stidsborg Christensen har forklaret, han købte lejligheden af Dustin

18 Side 18/30 Greenhill i Han fik i forbindelse med købet oplyst, der kørte nogle sager vedrørende taget. Dustin Greenhill havde købt lejligheden af en, der hedder Emil. Han havde et islandsk-klingende efternavn. Emil havde kun lejligheden i ganske kort tid. Han boede aldrig i den. Sune Kaur-Pedersen har vedstået sin i Københavns Byrets dom af 18. august 2014 i sag BS 12A-452/2012 m.fl. gengivne forklaring og har forklaret blandt andet, han er formand for både ejerforeningen og andelsboligforeningen. Da han i 2010 indtrådte i bestyrelsen, var der mange ting, der var galt. Bestyrelsen havde begået den store fejl, der ikke var indhentet en sikkerhedsstillelse i henhold til købsaftalen af 31. august 2007, og så var der problemet med relionen mellem Camilla Hübschmann og Thomas Hübschmann. Bestyrelsen i ejerforeningen erklærede Camilla Hübschmann inhabil den 19. august Han var ikke bekendt med hendes relion til Thomas Hübschmann, førend det blev bragt op af Nicolai Nyberg i Camilla Hübschmann fortalte ham, hun havde orienteret andelsboligforeningens bestyrelsen om relionen, hvor bestyrelsen accepterede den. Han opfordrede hende til trække sig fra bestyrelsen i ejerforeningen, hvilket hun gjorde. Hun var stadig medlem af bestyrelsen i andelsboligforeningen, men gik på barsel. Tagrenovionen som beskrevet i entreprisebeskrivelsen blev vedtaget på en generalforsamling den 25. april Arbejdet gik herefter i gang i juli I august opdagede man en række mangler, der skulle laves, og der blev foretaget et yderligere syn og skøn. Efter den nye skønsrapport var budgettet for tagrenoveringen af hele taget opskrevet med 15 mio. kr. Tagrenoveringen stod stille frem til oktober/november Afstemningen i december 2013, der skete efter vedtægternes 8 efter anbefaling fra den nye administror, var var delt op i etaperne 1-4, hvor etape 1 vedrørte den del af taget, der var åbent. Taglejlighedsejerne blokerede ikke kun for færdiggørelsen af etape 2-4, men også for færdiggørelsen af etape 1. I januar 2014 stod man derfor i den situion, taget stadig var åbent. Henset hertil og til det kostede ejerforeningen kr. om måneden have et stillads oppe, mente han, det var helt nødvendigt få vedtaget det nye budget på tagrenoveringen. Han havde inden ændringen af stemmeprincippet rådført sig med administror og advok. De var enige om, det skulle gøres, så de kunne afslutte det arbejde, der var i gang. Etape 2-4, hvilket vil sige renovionen af resten af taget, fandt han ikke var påkrævet, og den blev derfor ikke stemt igennem med simpelt flertal. Tagentreprisen, der blev færdiggjort i juli 2014, har kostet over 7 mio. kr. Da en gruppe ikke har villet betale, har andelsboligforeningen været nødt til låne ejerforeningen penge for holde ejerforeningen solvent. Der er endnu ikke konsteret skimmelsvamp i de lejligheder, der ligger under etape 2-4. Fugt- og skimmelsvampeundersøgelsen af 20. august 2013

19 Side 19/30 blev iværks, da håndværkerne under renoveringen af taget (etape 1) opdagede en række yderligere fejl og mangler, herunder skimmelsvampeangreb to steder. Begge angreb var lokale, og det ene angreb skyldtes vandindtrængning og den anden en konkret byggefejl ved ventilionen. Begge skader er udbedret efter rådgivning af byggerådgiver. Skimmelsvamp i en lejlighed, der skyldes kondensvand fra tag, vil være en fælles omkostning i ejerforeningsregi. Ejerforeningen har konsulteret sagkyndig rådgiver i forbindelse med nødvendigheden af en udbedring af dampspærren. Dampspærren er defekt, og flere beboere har gener i form af kulde og træk i deres lejligheder. Den sagkyndige rådgiver, Ole Vigel, mener ikke, det er den defekte dampspærre, der er årsag til generne i lejligheden, ligesom der ikke er konsteret skimmelsvamp i lejlighederne. Han forstår det således, en ny tagfod vil udbedre problemerne vedrørende kulde og træk. De har håndteret forpligtelsen i generalforsamlingen, hvor der var flertal for rette sig efter Ole Vigels råd givet i brev af 8. maj Ejerforeningen har ikke overvejet anlægge sag mod andelsboligforeningen. De har ikke modtaget rådgivning herom, og det vil være absurd, anlægge sag mod sig selv. Ole Vigel har forklaret blandt andet, den første entreprisebeskrivelse blev udarbejdet, inden man åbnede taget. Der var fokus på de udvendige tagplader, på udbedringen af isoleringen og på ønsket om få udskiftet undertaget. Dampspærrens funktion er undgå fugt i tagkonstruktionerne. Den bremser den fugtige luft, inden den når ud i konstruktionen, og den hindrer opfugtning. Der er imidlertid også andre måde, hvorved man kan undgå fugt i tagkonstruktionen. Det er derfor drastisk rive loft ned og montere ny dampspærre, når alternivet er bortlede den fugtige luft ved ventilion; både i taget og i lejlighederne. Dampspærren forhindrer luft i trække igennem, men den har ingen isoleringsværdi. Rockwools opdrag var beregne kondensrisikoen ved den defekte dampspærre. De fik tilsendt snittegningen, oplysninger om isoleringstykkelse mv. Der er tale om en beregning af kondensrisikoen under forudsætning af, taget, herunder ventileringen af hulrummet og isoleringen, blev udbedret. Skimmelsvampen, der blev konsteret, var en isoleret problemstilling, der blev udbedret under etape 1. Der var dels tale om, der kom vand ind under et paplag, dels et defekt aftræk oppe under taget. Der er ikke konsteret skimmelsvamp andre steder. Han har åbnet skunkrum og boret huller flere steder for konstere isoleringstykkelse og har ikke derved konsteret skimmelsvampe.

20 Side 20/30 Allan Hansen har vedstået sin i Københavns Byrets dom af 18. august 2014 i sag BS 12A-452/2012 m.fl. gengivne forklaring og har forklaret blandt andet, dampspærrens primære funktion er holde fugten tilbage i boligen. Dampspærren fugtisolerer, men isolerer ikke på andre måder. Det er korrekt, træk vil kunne fortsætte ind i boligen, hvis dampspærren ikke er intakt, men det er ikke dampspærrens egentlige funktion. Han kunne ikke angive en samlet pris for afhjælpning af manglerne angivet i skønsrapporten af 31. oktober 2013, da han ikke havde detailtegninger eller konstruktionsbeskrivelser. Han havde under besigtigelsen af taget ikke fundet de bygningstiltag, han havde forventet. Tagkonstruktionen var ændret og afveg fra det, man i almindelighed kunne forvente. Han tvivler på sikkerheden af tagkonstruktionen. Han har kun haft adgang til besigtige den del af tagkonstruktionen, der var omftet af etape 1. Peter Sunesen har forklaret blandt andet, han udarbejdede besvarelsen af spørgsmål 5 i skønsrapporten af 31. oktober 2013 efter en undersøgelse af en mindre del af taget. Dampspærrens funktion med den type tagkonstruktion, som der var, er forebygge kondens. En tæt dampspærre kan hindre skimmelsvamp i lejligheder men ikke i tagkonstruktionen. Hvis der er en høj fugtbelastning fra boligen, og er dampspærren utæt, kan dette forøge kondensdannelsen i tagrummet og dermed øge risikoen for dannelse af skimmelsvamp. Den primære udluftning af tagrummet foregår over isolering. Udluftning i boligerne er generelt nødvendig. Argumention Sami Kurjieh og hovedintervenienterne, Robert Christensen, Tine Kragh Nielsen, Jose Seijo, Simon Nanael Svensson, Sarah Cheetham, Carina og Per Valdemar Andersen, Benedikte Heldt, Lars Høj, Lone Nilsson og Birgitte Schaumburg, Lise Jepsen, Seyed Rahmani, Chrine Nielsen, Kasper Lethan, Mikkel Bredmose og Karen Jensen har hovedsagligt procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet, hvori er anført blandt andet: Sagsøgeren og intervenienterne gør til støtte for den overfor sagsøgte nedlagte påstand 1 gældende, Sagsøgte ifølge vedtægterne er forpligtet til vedligeholde hele ejendommen, bortset fra hvad der kan henregnes til indvendig vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed, Isoleringen/fugtmembranen/dampspærren imellem taget/tagrummet og de enkelte taglejligheder er omftet af sagsøgtes vedligeholdelsesforpligtelse efter vedtægterne, Sagsøgtes egen praksis er i overensstemmelse hermed, Anvendelsen af almindelige fortolkningsprincipper og fornuftsbetragt-

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

A/B Livjægergade 44/Næstvedgade 2 har nedlagt påstand om frifindelse.

A/B Livjægergade 44/Næstvedgade 2 har nedlagt påstand om frifindelse. Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2016 i sag nr. BS 45C-3736/2015: Ask Frellesvig Livjægergade 44, 2. tv. 2100 København Ø og Iben Frellesvig Livjægergade 44, 2. tv. 2100 København

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen havde hjemmel til at træffe denne beslutning.

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen havde hjemmel til at træffe denne beslutning. 28/08 2010 10:18 FAX 59458020 Retten i Holbæk RETTEN I HOLBÆK Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. august 2010 isag nr. BS 7-1547/2008: Grundejerfore. Sandlodsvej vl Benny Herlyng Askeskellet 14 2000

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 13. juni 2013 Ekstraordinær generalforsamling 4. juni 2013, kl. 19.00 i Gule Hal. Fremmøde: 20 ejerlejligheder (af 48 mulige) var mødt, heraf 3 ved fuldmagt. Fremmøde ved fordelingstal:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagens nærmere omstændigheder er følgende: 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Dennis Thyme-Duvald Strandvejen 100 2900 Hellerup Nævnet har modtaget klagen den 8. april 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Side 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Dato: Mandag den 5. december 2005 klokken 19:30 Sted:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forledt klagerne til at betale en for høj pris for et klubværelse,

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001. Hovedområde: BSS /Jura

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001. Hovedområde: BSS /Jura Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 15. august 2014

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

DOM. Afsagt den 19. juni 2012 i sag nr. BS 150-457/2011: Grundejerforeningen Elgårdsminde v/formand Keld Madsen mod Kurt Oxvig

DOM. Afsagt den 19. juni 2012 i sag nr. BS 150-457/2011: Grundejerforeningen Elgårdsminde v/formand Keld Madsen mod Kurt Oxvig DOM Afsagt den 19. juni 2012 i sag nr. BS 150-457/2011: Grundejerforeningen Elgårdsminde v/formand Keld Madsen mod Kurt Oxvig Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om betaling

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Dagsorden er følgende: 1) Valg af dirigent og referent 2) Gennemgang af hovedpunkter og konklusioner i den af foreningens tekniske rådgiver

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 7. august 2013 i sag nr. BS 4-994/2012: Ejerlauget E v/b mod Advokat A Under denne sag, der er anlagt den 2. august 2012, har sagsøger, Ejerlauget E, X-by, nedlagt påstand om, at sagsøgte,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-2497/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

15 NYE TAGBOLIGER FREDERIKSSUNDSVEJ 68

15 NYE TAGBOLIGER FREDERIKSSUNDSVEJ 68 15 NYE TAGBOLIGER FREDERIKSSUNDSVEJ 68 1 FREDERIKSSUNDSVEJ 68 A-I OG PROVSTEVEJ 2 A-C Tagbolig.nu købte ejerforeningens lofter og etablerede 15 nye tagboliger med egne tagterrasser. Provenuet fra salg

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere