Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13 Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16 Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...19 Kontakter...22 Meddelelser...23 Inden du bruger Meddelelser...23 Oversigt over meddelelser...23 SMS og MMS Visning af meddelelser...25 Mere om Meddelelser...25 Medier...27 Visnings- og berøringspanel...27 Opdatering af mediebiblioteker...27 Markeringstilstand...28 Foto...28 Musik...34 Video...37 Kamera...39 Brug af kameraet...39 Kameraikoner og -indstillinger...40 Auto-gennemgang...45 Positionstjenester...46 Brug af GPS

2 Favoritter...46 GPS-data...47 Positionsanmodninger...47 Positioneringsindstillinger...47 Google Maps...48 Internet...49 Bogmærker...49 Historiksider...49 Flere browserfunktioner...49 Web-feeds...50 Organizer...51 Filhåndtering...51 Mine programmer...52 Ur...52 Kalender...53 Google...53 Noter...53 Konvertering...54 Regnemaskine...54 Adobe PDF...54 Quickoffice...54 Søg...55 RoadSync...55 Underholdning...57 PlayNow -program...57 Radio...57 TrackID -program...58 Taleoptager...58 Chat...58 Overførsel og håndtering af indhold...59 Brug af USB-kabel...59 Overførsel af indhold til en anden telefon...60 Opdatering af telefonen...62 Sådan opdaterer du telefonens indhold med Sony Ericsson PC Suite...62 Forbindelsesmuligheder...63 Wi-Fi...63 Adgangspunkter...63 Synkronisering...64 Indstillinger...65 Personlige indstillinger...65 Telefonindstillinger

3 Programhåndtering...73 Fejlfinding...74 Startproblemer...74 Problemer med låsen...74 Indikatorlampe...74 Kommunikationsproblemer...74 Hukommelsen er fyldt...75 Problemer med tilslutning til en pc eller anden enhed...76 Diverse...76 Juridisk meddelelse...77 Stikordsregister

4 Yderligere Hjælp Den samlede brugerdokumentation til telefonen består af: Brugervejledning (fulgte med telefonen) en oversigt over telefonen med de oplysninger, du skal bruge for at tage den i brug. Hjælp telefonen indeholder Hjælp til de fleste programmer. Udvidet brugervejledning (dette dokument) en ajourført brugervejledning med yderligere oplysninger om og trinvis vejledning til telefonens funktioner. Du kan få adgang til dette dokument på Læs Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. 4

5 Introduktion Samling Inden du tager telefonen i brug, skal du isætte et SIM-kort (Subscriber Identity Module) og batteriet. Sådan isætter du SIM-kortet 1 Fjern batteridækslet. 2 Træk SIM-kortholderen ud. 3 Sæt SIM-kortet i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad. 4 Tryk holderen tilbage på plads. Sådan isætter du batteriet 1 Isæt batteriet med etiketsiden opad, så stikkene vender mod hinanden. 2 Sæt batteridækslet på plads. Sådan tænder du telefonen Sådan tændes telefonen 5

6 1 Tryk på og hold nede. 2 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det, og vælg OK. 3 Følg vejledningen for at bruge opsætningsguiden til at vælge de grundlæggende indstillinger og få nyttige tip, første gang du tænder telefonen. PIN-kode Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester og funktioner i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som *, med mindre koden begynder med cifrene i et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan få vist og ringe til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Se SIM-kortlås på side 72. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du kan få fra netværksoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Du skal altid slukke telefonen og frakoble opladeren, inden du isætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, inden du tager det ud af telefonen. Se Sådan kopierer du kontakter mellem hukommelseskortet og SIM-kortet på side 22. Hjælp Du kan få Hjælp til de fleste programmer i Organizer, og du kan få adgang til Hjælp i et specifikt program ved at vælge Indstill. Sådan får du adgang til den generelle Hjælp på telefonen Vælg Menu > Organizer > Hjælp. Sådan får du vist Hjælp, når du er i andre programmer Vælg Indstill. > Hjælp. 6

7 Telefonoversigt 1 Afbrydertast 2 Højttaler 3 Oplade/meddelelsesindikator 4 Nærhedssensor 5 Højttaler 6 Videoopkaldskamera 7 Lysstyrkesensor 8 Tast, der låser tastaturet 9 Skærm 10 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel 11 Dæksel over hukommelseskortet 12 Opkaldstast 13 Tast til hovedmenuen 14 Afbryd-tast Hovedkamera 16 Xenon-blitz 17 Volumen, taster til digital zoom 18 Lysdiode/AF-hjælpelys 19 Indikator for videooptagelse 20 Kameraets lysstyrkesensor 21 Tast til valg af kameravisning 22 Tast til valg af kamerafunktion 23 Kameraets objektivdæksel 24 Kameratast 25 Stropholder

8 Menuoversigt* Meddelelser Internet Kamera Medier Foto Musik Video Kontakter PlayNow Underholdning Radio TrackID Chat Optag lyd Positionstjenester Google Maps Sted Wisepilot Kalender Opkald** Organizer Filhåndtering Mine programmer Ur RoadSync Google Søg Noter Konvertering Regnemaskine Adobe PDF Quickoffice Hjælp Indstillinger Personlig Profiler Temaer Standby Telefon Dato og tid Sprog Visning Hent indstillinger Sensorindstil. Berøringsinput Tilbehør Programindstil. Telefonhåndtering Programhåndt. Instal. progr. Installationsfiler Installationsind. Kalder op Kald op Hurtigkald Talemeddelelse Viderestil opkald Opkaldsspærring Forbindelse Net Wi-Fi Bluetooth USB Destinationer Forb.håndtering Dataoverførsel Fjerndrev Deling af video Admin.indstil. * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Du kan bruge berøringsfunktionen til at rulle mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under Navigering på side 9. 8

9 Navigering Du kan flytte gennem menuerne med fingerspidsen eller med en pen. Tryk en eller to gange på et element for at vælge eller åbne det. Du kan også skifte mellem igangværende programmer. Hovedmenu Du kan få adgang menuerne fra Menu. Tryk på en menu for at åbne den. Du kan få vist menuerne på en liste eller i et gitter, selv oprette mapper og flytte indhold mellem mapper. Sådan får du adgang til hovedmenuen Tryk på tasten til hovedmenuen. Sådan ændrer du hovedmenuvisningen 1 Vælg Menu > Indstill. > Skift menuvisning. 2 Vælg en indstilling. Automatisk tastelås og skærmbeskyttelse Skærmen og tasterne kan være låst efter en periode uden aktivitet. Sådan ændrer du indstillinger for den automatiske tastelås og skærmbeskyttelse 1 Vælg Menu > Indstillinger > Telefon > Telefonhåndtering > Auto. tastaturlås. 2 Vælg en indstilling. Sådan låser du telefonen og låser den op manuelt Skub til tasten, der låser tastaturet. Multitasking Du kan få vist og skifte mellem alle igangværende programmer på telefonen. Sådan får du igangværende programmer vist 1 Tryk på og hold tasten til hovedmenuen nede. 2 Tryk på et igangværende program for at skifte til det. Hvis du lader programmerne køre i baggrunden, øges strømforbruget, og batteriets levetid reduceres. 9

10 Sådan afslutter du en funktion Vælg i de fleste tilfælde Indstill. > Afslut. Sådan sletter du elementer I de fleste programmer skal du markere et element, og derefter vælge Indstill. > Slet for at slette elementer som f.eks. filer, mapper, meddelelser eller mediefiler. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode, vises netoperatørens navn. Dette skærmbillede kaldes standby. Nu er telefonen klar til brug. Sådan vender du tilbage til standby Tryk på og hold tasten til hovedmenuen nede, og vælg. Tryk på for at afslutte det aktuelle program og vende tilbage til standby. Standardstandbytema Der er fem forskellige visninger i standardstandbytemaet: Favoritvisning Bogmærkevisning Ledig visning Fotovisning* Genvejsvisning * Ikonerne for fotovisning skifter afhængigt af det foto, du senest har taget. De fem visninger er kun tilgængelige i standardstandbytemaet. Ledig visning Ledig visning vises, når du tænder telefonen. Du kan få adgang til standbymusikafspilleren og berøringspanelet nederst på skærmen. Standbymusikafspilleren aktiveres, når der afspilles musik i Medier. Berøringspanelet giver hurtig adgang til fire programmer: Nummerpost foretag opkald Medier gå til Medier Meddelelser send og modtag meddelelser Søg søg på telefonen Favoritvisning Favoritvisningen giver hurtig adgang til dine favoritkontakter. Fra hver kontakt i favoritvisningen kan du vælge at foretage et opkald, sende en meddelelse eller få vist detaljerede oplysninger om vedkommende i programmet Kontakter. Sådan føjer du en kontakt til Favoritter 1 Tryk på. 2 Tryk på, og vælg den eller de kontakter, du vil tilføje. Sådan fjerner du en kontakt fra Favoritter 1 Tryk på. 2 Tryk på. 3 Tryk på kontakten, du vil fjerne, og vælg Ja. 4 Gentag trin 3, hvis du vil fjerne flere kontakter. 10

11 Sådan ringer du til en favoritkontakt 1 Tryk på. 2 Tryk på kontakten, og vælg Kald op. Sådan sender du en meddelelse til en favoritkontakt 1 Tryk på. 2 Tryk på kontakten, og vælg Meddelelse. Sådan får du vist oplysninger om en favoritkontakt i Kontakter 1 Tryk på. 2 Tryk på kontakten, og vælg Vis i Kontakter. Bogmærkevisning Bogmærkevisningen giver hurtig adgang til dine favoritwebsteder. Du kan tilføje og fjerne bogmærker. For at kunne besøge websteder kræves de rigtige internetindstillinger. Kontakt tjenesteyderen vedrørende priser. Sådan tilføjer du et bogmærke 1 Tryk på. 2 Tryk på, og vælg det bogmærke, du vil tilføje. 3 Gentag trin 2, hvis du vil markere mere flere bogmærker. Sådan fjerner du et bogmærke 1 Tryk på. 2 Tryk på. 3 Tryk på bogmærket, du vil fjerne, og vælg Ja. 4 Gentag trin 3, hvis du vil fjerne flere bogmærker. Fotovisning Fotovisningen giver hurtig adgang til de 200 fotos, du senest har taget. De nyeste fotos vises midt på skærmen. Alle fotos reduceres og beskæres derefter til 360x360 pixel. Alle fotos i visningen kan vælges som baggrundsbillede, sendes i en MMS eller vises i Medier. Sådan vælger du et foto som baggrundsbillede 1 Tryk på. 2 Tryk på et foto, og vælg Vælg som baggrund. Sådan sender du et foto 1 Tryk på. 2 Tryk på et foto, og vælg Send som >. 3 Vælg en afsendelsesmetode. Sådan får du et foto vist på hele skærmen i Medier 1 Tryk på. 2 Tryk på et foto, og vælg Vis i Medier >. Genvejsvisning Genvejsvisningen indeholder en oversigt over genveje til forskellige programmer og bogmærker. Du vælger selv, hvilke genvejene du vil have vist. 11

12 Sådan ændrer du indstillinger for genveje 1 Tryk på. 2 Tryk på. 3 Vælg en genvej, og tryk på Indstill. > Skift. 4 Vælg Program eller Bogmærke, når Genvejstype: vises. 5 Tryk to gange på et element. 6 Vælg Tilbage for at gemme indstillingerne. Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Hukommelse Du kan gemme indhold på hukommelseskort, i telefonens hukommelse eller på et SIMkort. Fotos og musik gemmes på hukommelseskort, hvis der er isat et. I modsat fald, eller hvis hukommelseskortet er fyldt, gemmes fotos og musik i telefonens hukommelse. Meddelelser og kontakter gemmes som standard i telefonens hukommelse, men du kan vælge at gemme dem på SIM-kortet. Sådan får du den tilgængelige hukommelse vist Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering. Hukommelseskort Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt. Telefonen understøtter hukommelseskort, der giver telefonen mere lagerplads. Hukommelseskortet kan også bruges på andre kompatible enheder. Du kan flytte indhold mellem hukommelseskortet og telefonens hukommelse. Sådan isætter eller fjerner du et hukommelseskort 1 Åbn dækslet over hukommelseskortet. 2 Isæt hukommelseskortet, så de guldfarvede kontakter vender nedad. 3 Tryk på, vælg Fjern hukom.kortet, og tryk derefter i kanten af hukommelseskortet for at frigøre og fjerne det. Brug af andre net Det kan koste ekstra at foretage og modtage opkald, sende meddelelser og overføre data samt anvende internetbaserede tjenester uden for eget net (roaming). Kontakt operatøren for at få flere oplysninger. 12

13 Statusikoner Statusikonerne vises øverst på skærmen. Tryk på statusikonerne for at få vist flere oplysninger eller ændre indstillinger. Batteriet er fuldt opladet Nettets signalstyrke Meddelelser i udbakken GSM tilgængeligt Mistede opkald Håndfrit udstyr tilsluttet. Opkald viderestillet SMS modtaget Ny modtaget Hovedtelefoner tilsluttet GPS tilsluttet Alarm aktiveret Bluetooth tilsluttet Tastaturlås aktiveret USB-dataoverførsel Datasynkronisering Flytilstand aktiveret Forbindelse til sikkert Wi-Fi -net Forbindelse til Wi-Fi -net 3G tilgængeligt HSDPA tilgængeligt EGPRS tilgængeligt 13

14 Opkald Opkald foretage og modtage Du skal tænde telefonen og være inden for et nets dækningsområde. Berøringsskærmen deaktiveres automatisk under opkald, når telefonen holdes op til øret. Sådan foretager du et opkald 1 Vælg for at åbne opkaldsfunktionen og indtaste et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Tryk på. Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og opkaldslisten. Sådan afslutter du et opkald Tryk på. Sådan foretages et internationalt opkald 1 Vælg, og tryk to gange *+ på tegnet "+". 2 Tast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. Sådan angiver du, at der skal foretages automatisk genopkald Vælg Menu > Indstillinger > Kalder op > Kald op > Automatisk genopkald > Til. Sådan besvarer du et opkald Tryk på. Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk volumentasten op eller ned. Sådan slår du mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på Mikrofon fra for at slå mikrofonen fra. 2 Tryk på Mikrofon til for at slå mikrofonen til igen. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Tryk på. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan får du mistede opkald vist Tryk på for at åbne opkaldslisten. Net Telefonen skifter automatisk mellem GSM og 3G (UMTS) afhængigt af tilgængeligheden. Visse netoperatører tillader manuelt netskift. Sådan skifter du net manuelt 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Net > Nettilstand. 2 Vælg en indstilling. 14

15 Nødopkald Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er isat, hvis du er inden for et nets rækkevidde. I nogle lande benyttes der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt flere lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretager du et nødopkald Vælg, tast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og tryk på. Videoopkald Du kan dele dine oplevelser, mens de foregår, med venner og familie, eller gemme dem og dele dem senere. Den person, du taler med, vises på din skærm. Den anden person får vist den video, du optager med dit kamera. Inden du foretager videoopkald For at kunne starte et videoopkald skal begge opkaldets parter have et 3G-abonnement (UMTS), der understøtter 3G-tjenesten (UMTS) og 3G-dækning (UMTS). Sådan foretager du et videoopkald 1 Vælg, og angiv et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Vælg Videoopkald. Sådan besvarer du et videoopkald Tryk på. Sådan afslutter du et videoopkald Tryk på. Sådan bruger du zoom under et udgående videoopkald Vælg Indstill. > Zoom. Sådan får du indstillinger for videoopkald vist Vælg Indstill. under et videoopkald. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på, og vælg en fane. 2 Vælg et navn eller nummer, og tryk på. Hurtigkald Med hurtigkald kan du vælge otte kontakter, som du hurtigt kan kalde op fra standby. Hver hurtigkaldkontakt skal have tildelt et nummer mellem 2 og 9. Sådan tildeler du hurtigkaldnumre til kontakter 1 Vælg Menu > Indstillinger > Kalder op > Hurtigkald. 2 Vælg et tal mellem 2 og 9 på tastaturet, og vælg Indstill. > Tildel. 3 Vælg en kontakt. Sådan foretager du et hurtigkald til et tildelt nummer Vælg, indtast et hurtigkaldnummer, og tryk på. 15

16 Flere opkaldsfunktioner Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarertjeneste, kan de, der ringer op, lægge en talemeddelelse, hvis du ikke besvarer opkaldet. Sådan indtaster du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Indstillinger > Kalder op > Kald op til talemedd. > Indbakke for talemedd.. 2 Indtast nummeret, og vælg OK. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Vælg. Tryk og hold på 1. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Hvis Begræns opkald anvendes, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Sådan viderestiller du opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > Kalder op > Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling. 3 Vælg Aktiver. 4 Angiv det nummer, du vil viderestille opkald til, og vælg OK. Mere end ét opkald Du kan håndtere mere end ét opkald ad gangen. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald. Du kan også skifte mellem de to opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afslutte et af de to første. Opkald venter Der høres et bip, hvis der modtages yderligere et opkald, mens et opkald er aktivt. Sådan aktiverer du funktionen Opkald venter Vælg Menu > Indstillinger > Kalder op > Kald op > Opkald venter > Aktiver. Sådan foretager du et opkald nummer to 1 Vælg Opkald under et opkald. Derved parkeres det igangværende opkald. 2 Angiv nummeret, du vil kalde op, og tryk på. Sådan besvarer du et opkald nummer to Tryk på, når du hører bippet for opkald nummer to. Derved parkeres det igangværende opkald. Sådan afviser du et opkald nummer to Vælg Afvis under et opkald, og fortsæt det aktive opkald. Sådan afslutter du et aktivt opkald og besvarer et opkald nummer to Vælg Afsl. aktivt opkald under et opkald, og vælg derefter Besvar. Håndtering af to taleopkald Du kan have opkald i gang og parkeret samtidigt. Sådan skifter du mellem to opkald Tryk på under et opkald. 16

17 Sådan afslutter du et aktivt opkald og vender tilbage til det parkerede opkald Tryk på, og vælg derefter. Konferenceopkald Med konferencefunktionen kan du tale med flere personer på én gang. Sådan foretager du et konferenceopkald 1 Kald den første deltager op. 2 Vælg Opkald, indtast nummeret på den næste deltager, du vil kalde op, og tryk på. 3 Vælg, når det nye opkald besvares. 4 Gentag trin 2, hvis du vil tilføje flere deltagere. 5 Vælg, når opkaldet besvares, for at føje den nye deltager til konferencen. Sådan afbryder du en deltager 1 Vælg. 2 Marker en deltager, og vælg. Sådan taler du privat med én deltager 1 Vælg under opkaldet for at få alle deltagere vist. 2 Marker den deltager, du vil tale privat med, og vælg. Sådan vender du tilbage til et konferenceopkald Vælg. Opkaldsbegrænsning Du kan begrænse ind- og udgående opkald. Der kræves et password fra din tjenesteyder. Du kan ikke bruge visse af indstillingerne for opkaldsbegrænsning, hvis du viderestiller indgående opkald. Sådan begrænser du opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > Kalder op > Opkaldsspærring. 2 Vælg en indstilling. 3 Vælg Aktiver. 4 Indtast dit password, og vælg OK. Opkaldstid og -pris Under et opkald viser telefonen, hvor længe du har talt. Du kan også kontrollere varigheden af det seneste opkald, dine udgående opkald og den samlede opkaldstid for alle opkald. Sådan får du opkaldets varighed vist Vælg Menu > Opkald > Opkaldsvarighed. 17

18 Indtastning af tekst Du kan indtaste bogstaver, tal og specialtegn vha. tastaturet på skærmen, taltasterne eller håndskriftsgenkendelse. Du kan skifte mellem disse indtastningsmetoder. Sådan indtaster du tekst 1 Tryk på et tekstfelt. Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Ny meddelelse, og tryk i området på skærmen under feltet Til. 2 Der åbnes et vindue til tekstindtastning. Tryk på, og vælg en indstilling: QWERTY-minitastatur tastatur i stående retning. QWERTY-tast. fuld skærm tastatur i liggende retning. Alfanumerisk tastatur traditionelt tastatur. Håndskrift håndskriftsgenkendelse. 3 Indtast tekst med fingerspidserne eller pennen. Håndskrift Luk tryk for at acceptere teksten i indtastningsvinduet og lukke tastaturet, der vises på skærmen 2 Indstillinger tryk for at få vist indstillinger for håndskrift 3 Dock træk og slip for at flytte håndskriftsvinduet rundt på skærmen 4 Håndskriftsområde 5 Bogstavtilstand tryk for at skifte til alfabetisk indtastning 6 Taltilstand tryk for at skifte til talindtastning 7 Symbol tryk for at åbne symboltabellen 8 Indtastningsvalg tryk for at skifte til en anden indtastningsmetode: QWERTY-minitastatur, QWERTYtast. fuld skærm eller Alfanumerisk tastatur Sådan åbner du vinduet til håndskrift 1 Tryk på et tekstfelt. Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Ny meddelelse, og tryk på området på skærmen under feltet Til. 2 Der åbnes et vindue til tekstindtastning. Tryk på, og vælg Håndskrift. Sådan sletter du tekst Træk en kort streg mod venstre. Sådan indsætter du et mellemrum Træk en kort streg mod højre. 18

19 Brug af tastaturer Du kan trykke på et tekstindtastningsfelt for at aktivere tastaturet på skærmen. Du kan skifte mellem forskellige typer tastatur: QWERTY-minitastatur tastatur i stående retning. QWERTY-tast. fuld skærm tastatur i liggende retning. Alfanumerisk tastatur traditionelt tastatur til alfanumeriske tegn Alfanumerisk tastatur Luk tryk for at acceptere teksten i indtastningsvinduet, og lukke tastaturet på skærmen 2 Indstillinger tryk for at åbne menuen med indstillinger, hvis du f.eks. vil ændre Skrivesprog eller have vist Hjælp 3 Indikator for tekstindtastning tryk for at aktivere eller deaktivere et pop-up-vindue, hvor du kan aktivere eller deaktivere ordbogsforslag, skifte mellem store og små bogstaver og skifte mellem bogstaver og tal 4 Inputmetoder tryk for at skifte til en anden inputmetode: QWERTY-minitastatur, QWERTY-tast. fuld skærm, Håndskrift eller 5 Venstre tryk for at flytte markøren til venstre 6 Højre tryk for at flytte markøren til højre 7 Tilbage tryk for at slette et bogstav til venstre for markøren 8 Symbol tryk for at åbne symboltabellen 9 Mellemrum tryk for at indsætte et mellemrum eller 0 10 Skift tryk for at aktivere eller deaktivere indtastning med ordbogsforslag, skifte mellem store og små bogstaver og skifte mellem bogstaver og tal Sådan aktiverer du de alfanumeriske taster 1 Tryk på et tekstfelt. Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Ny meddelelse, og tryk på området på skærmen under feltet Til. 2 Et vindue til tekstindtastning vises. Tryk på, og vælg Alfanumerisk tastatur. 19

20 Sådan indtaster du tekst med ordbogsforslag 1 Tryk på, og vælg Aktiver ordbogsforslag, hvis ikke vises i indikatoren til tekstindtastning. 2 Tryk kun én gang på de enkelte taster, også selvom det ønskede bogstav ikke er det første bogstav på tasten. Tryk på 5 for J, 2 for a, 6 for n og 3 for e, hvis du vil skrive "Jane". Skriv hele ordet, inden du kigger på forslagene. 3 Tryk på det understregede ord for at få flere forslag vist. Vælg et ord. 4 Tryk på 0 for at tilføje et mellemrum. 5 Tryk på *+ for at tilføje symboler og tegnsætningstegn. Sådan indtaster du tekst vha. multitap-metoden 1 Tryk på, og vælg Ordbogsforslag > Fra for at skifte til multitap, hvis ikke vises i indikatoren til multitap. 2 Tryk flere gange på 2 9, indtil det ønskede bogstav vises. 3 Tryk på 0 for at tilføje et mellemrum. 4 Tryk på *+ for at tilføje symboler eller tegnsætningstegn. Ved tekstindtastning kan du indtaste tal ved at trykke på og holde taltasterne nede. Du kan også trykke flere gange på 1, indtil det ønskede tegnsætningstegn vises, hvis du vil indtaste tegnsætningstegn. Sådan føjer du ord til den indbyggede ordbog 1 Tryk på, mens du indtaster tekst med ordbogsforslag, og vælg Ordbogsforslag > Tilføj ord. 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg OK. 1 Mini-QWERTY-tastatur Luk tryk for at acceptere teksten i indtastningsvinduet, og lukke tastaturvisningen 2 Indstillinger tryk for at åbne menuen med indstillinger, hvis du f.eks. vil ændre Skrivesprog eller have vist Hjælp 3 Dock Tryk og hold nede for at flytte indtastningsvinduet rundt på skærmen 4 Tilbage tryk for at slette et bogstav til venstre for markøren 5 Skift og Caps Lock tryk for at skifte mellem store og små bogstaver 6 ABC tryk for at få vist alfabetiske tegn og ofte anvendte symboler 7 Taltilstand tryk for at få vist tal og ofte anvendte symboler 8 Bogstaver med accenttegn tryk for at få bogstaverne med accenttegn vist 9 Mellemrum tryk for at indsætte et mellemrum 10 Vognretur tryk for at indsætte et linjeskift 20

21 11 Indtastningsvalg tryk for at skifte til en anden indtastningsmetode: QWERTY-tast. fuld skærm, Alfanumerisk tastatur eller Håndskrift QWERTY på hele skærmen Luk tryk for at acceptere teksten i indtastningsvinduet, og lukke tastaturvisningen 2 Indstillinger tryk for at åbne menuen med indstillinger, hvis du f.eks. vil ændre Skrivesprog eller have vist Hjælp 3 Tilbage tryk for at slette et bogstav til venstre for markøren 4 Venstre tryk for at flytte markøren til venstre 5 Højre tryk for at flytte markøren til højre 6 Skift og Caps Lock tryk for at skifte mellem store og små bogstaver 7 ABC tryk for at få vist alfabetiske tegn og ofte anvendte symboler 8 Taltilstand tryk for at få vist tal og ofte anvendte symboler 9 Bogstaver med accenttegn tryk for at få bogstaverne med accenttegn vist 10 Mellemrum tryk for at indsætte et mellemrum 11 Vognretur tryk for at indsætte et linjeskift 12 Indtastningsvalg tryk for at skifte til en anden indtastningsmetode: QWERTY-minitastatur, Alfanumerisk tastatur eller Håndskrift Sådan aktiverer du QWERTY-tastaturer 1 Tryk på et tekstfelt. Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Ny meddelelse, og tryk på området på skærmen under feltet Til. 2 Der åbnes et vindue til tekstindtastning. Tryk på, og vælg en indstilling: QWERTY-tast. fuld skærm tastatur i liggende retning. QWERTY-minitastatur tastatur i stående retning. Sådan skifter du skrivesprog Vælg Indstill. > Skrivesprog. Du kan også trykke på, mens vinduet til tekstindtastning er åbent, og vælge Skrivesprog. Sådan kopierer og indsætter du tekst 1 Tryk for at anbringe markøren i begyndelsen af den tekst, der skal markeres til kopiering. Træk derefter fingerspidsen eller pennen til tekstens slutning. 2 Tryk på, og vælg Kopier for at kopiere den markerede tekst. 3 Flyt markøren til det sted, hvor teksten skal indsættes, tryk på, og vælg Sæt ind for at indsætte tekst inden for det samme tekstfelt. Gå til det ønskede tekstfelt, anbring markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, og vælg Indstill. > Sæt ind for at indsætte tekst i et andet tekstfelt. 21

22 Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Du kan synkronisere dine kontakter vha. Sony Ericsson PC Suite. Sådan åbner du Kontakter Vælg Menu > Kontakter. Sådan tilføjer du en ny kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Tryk på. 3 Tilføj kontaktoplysninger. Tryk på for at lukke vinduet til tekstindtastning. 4 Vælg Udført. Sådan redigerer du kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Tryk to gange på en kontakt, og vælg Indstill. > Rediger. Sådan vælger du standardkontakter Vælg Menu > Kontakter > Indstill. > Indstillinger > Visning af kontakter. Sådan kopierer du kontakter mellem hukommelseskortet og SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Marker en kontakt, og vælg derefter Indstill. > Marker/fjern markering > Marker. 3 Gentag trin 2, hvis du vil markere mere end én kontakt. 4 Vælg Indstill. > Kopier. 5 Vælg en indstilling. Det er kun kontaktens navn og telefonnummer, der gemmes på SIM-kortet, når du kopierer kontakter fra Telefonhukommelse til SIM-hukom. Sådan finder du en kontakt Indtast de første bogstaver i kontaktens navn i søgefeltet. Sådan ringer du til en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Marker en kontakt, og tryk på. Sådan foretager du et videoopkald til en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Marker en kontakt, og vælg Indstill. > Videoopkald. Sådan sender du meddelelser til en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Marker en kontakt, og tryk på. 3 Tryk på meddelelsens tekst for at åbne vinduet til tekstindtastning. 4 Indsæt tekst. Tryk på for at lukke vinduet til tekstindtastning. 5 Tryk på for at sende meddelelsen. 22

23 Meddelelser Inden du bruger Meddelelser Inden du kan sende eller modtage andre meddelelser end SMS'er, skal du oprette en konto hertil. Du kan bruge telefonens internet- og -guider til overførsel af indstillinger eller oprette kontiene manuelt. Oversigt over meddelelser Følgende ikoner vises i Meddelelser: Ny meddelelse Indbakke Postkasse Sendt Kladder Udbakke Opret en ny meddelelse Modtagne meddelelser, undtagen og cell broadcast-meddelelser, gemmes her Opret forbindelse til en fjernpostkasse for at hente ny eller få vist , du tidligere har hentet, offline De meddelelser, du sidst har sendt, undtagen meddelelser sendt vha. Bluetooth, gemmes her. Du kan ændre antallet af meddelelser, der kan gemmes i denne mappe Kladdemeddelelser, som ikke er sendt, gemmes her Meddelelser, der venter på at blive sendt, f.eks. mens enheden er uden for netdækning, gemmes midlertidigt her Statusrapporter Du kan bede udbyderen om at sende en statusrapport for SMS'er og MMS'er, du har sendt. Denne tjenestes tilgængelighed afhænger af nettet Mine mapper Organisering af meddelelser i mapper SMS og MMS Meddelelser kan indeholde tekst, billeder, lydeffekter, videoklip og præsentationer. Du kan oprette og bruge skabeloner til dine meddelelser. Når du sender meddelelser, vælger telefonen den bedst egnede afsendelsemetode (SMS eller MMS) til meddelelsen. Se Det er ikke muligt at bruge internetbaserede tjenester75, hvis du ikke kan sende eller modtage MMS'er. Sådan opretter og sender du en meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Ny meddelelse. 2 Tryk på feltet Til, og vælg et kontaktnavn i Kontakter. 3 Tryk på OK. 4 Tryk på tekstfeltet, og indtast din tekst. 5 Vælg Indstill. > Tilføj indhold, og tilføj et billede, et videoklip eller en lyd. 6 Vælg for at sende meddelelsen. Adskil numrene med et semikolon, hvis du indtaster telefonnumre for flere modtagere manuelt. Sådan besvarer du en meddelelse, du har modtaget Vælg Indstill. > Besvar. Sådan sletter du en meddelelse, du har læst 1 Marker en meddelelse, du har læst. 2 Vælg. 3 Vælg Ja for at slette meddelelsen. 23

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738237

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738237 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Udvidet brugervejledning

Udvidet brugervejledning X2 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...6 Justering af skærmen...7 Introduktion

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

X10. Udvidet brugervejledning

X10. Udvidet brugervejledning X10 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7 Sådan tænder

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tilmeld dig nu for at få gratis online-lagerplads og specialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker. Sundhed og Omsorg Michael Væggemose

Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker. Sundhed og Omsorg Michael Væggemose Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker Sundhed og Omsorg Michael Væggemose Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Start PDA en... 4 3 Kamerafunktion... 5 4 Sårjournalen... 6 4.1 Send billede...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Vi kommer til at arbejde grundigt med at sende og modtage e-mail, søge på internettet, bruge de offentlige sider med NemID samt netbank-opgaver.

Vi kommer til at arbejde grundigt med at sende og modtage e-mail, søge på internettet, bruge de offentlige sider med NemID samt netbank-opgaver. Formålet med dette kursus er at give dig en grundig introduktion til din dukapc og lære dig at bruge de muligheder dukapc giver dig, så du føler dig tryg ved at gå hjem og bruge din dukapc. Vi kommer til

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

ipad for begyndere, modul 3

ipad for begyndere, modul 3 10052014AS ipad for begyndere modul 3 E-mail elektronisk post Generelt om mails E-mails er i princippet det samme som breve. Ligesom et brev kan indeholde både tekst og fotos, kan en e-mail det samme.

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere