This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt Navigering Værktøjslinje Mine filer Telefonens sprog Indtastning af tekst Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Kontakter Opkaldsliste Hurtigopkald Talemeddelelse Stemmestyring Meddelelser Tekstmeddelelser (SMS) Postkort Vodafone Messenger Billedbehandling Kamera og videooptager Brug af kameraet Kameraikoner og -indstillinger Overførsel af billeder Billeder live! Studio Underholdning Bærbar, håndfri stereo Musik- og videoafspillere TrackID Radio Ringesignaler og melodier Lydoptagelse Indholdsfortegnelse 1

2 Tilslutningsmuligheder Vodafone live! Oprettelse af forbindelse til Vodafone live! Indstillinger Webfeeds Trådløs Bluetooth teknologi Ved hjælp af USB-kablet Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål Fejlmeddelelser Vigtige oplysninger Vejledning i sikker og effektiv brug Slutbrugerlicensaftale Begrænset garanti FCC Statement Declaration of Conformity Indeks Indholdsfortegnelse

3 Sony Ericsson V640i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne Brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale datterselskab forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikationsnummer: Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. The liquid identity -logoet og TrackID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro og M2 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe Photoshop Album Starter Edition er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. ActiveSync, Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook og Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. 3

4 Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Vejledende symboler Disse symboler vises i brugervejledningen. Bemærk Tip Advarsel En tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør, eller besøg for at få oplysninger. > Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med. Se Navigering på side 12. 4

5 Introduktion Samling Sådan isættes batteriet Isæt et SIM-kort og batteriet, inden du tager telefonen i brug. Sådan isættes SIM-kortet 1 Tag batteridækslet af. 2 Skub SIM-kortet frem (1), og derefter tilbage under holderen (2) - med de guldfarvede kontakter nedad. 1 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender mod hinanden. 2 Luk batteridækslet, og skub det på plads. Introduktion 5

6 Sådan tændes telefonen Sådan tændes telefonen 4 Vælg et sprog. 5 Vælg Fortsæt > Ja for at bruge opsætningsguiden, mens der overføres indstillinger. Tryk på, hvis du vil rette en fejl, mens du indtaster PIN-koden. Du bliver muligvis spurgt, om du vil registrere din telefon hos Sony Ericsson. Hvis du registrerer telefonen, foretager Sony Ericsson ingen overførsel eller behandling af personlige data som f.eks. telefonnummer. 1 Tryk på og hold nede. 2 Vælg en tilstand: Normal fuld funktionalitet. Flytilstand begrænset funktionalitet. 3 Indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis du bliver bedt om det, og vælg OK. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet PIN-koden, vises netoperatørens navn. Dette skærmbillede kaldes standby. 6 Introduktion

7 Hjælp i telefonen Telefonen indeholder hjælp og oplysninger. Se Navigering på side 12. Sådan bruger du opsætningsguiden 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Opsætningsguide fra standby. 2 Vælg en indstilling. Sådan får du vist oplysninger om funktioner Gå til en funktion, og vælg Info, hvis punktet vises. I nogle tilfælde vises Info under Indstill. Sådan vises statusoplysninger Tryk lydstyrketasten op fra standby. Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Sådan oplades batteriet 2,5 t. 1 Tilslut opladeren til telefonen. Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet, så det er fuldt opladet. Tryk på en tast for at aktivere skærmen. 2 Tag opladeren ud ved at vippe stikket opad. Du kan bruge telefonen, mens den oplades. Du kan oplade batteriet når som helst og i kortere eller længere tid end 2,5 timer. Du kan afbryde opladningen uden at beskadige batteriet. Introduktion 7

8 Telefonoversigt 1 Videoopkaldskamera 2 Højttaler 3 Skærm 4 Valgtaster 5 Opkaldstast 6 Værktøjslinje-tast 7 Navigeringstast 8 Tastaturlås 9 Lydstyrke, taster til digital zoom 10 Afsluttetast 11 Kameratast 12 C-tast (Slet) 13 Lydløs-tast 14 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel Introduktion

9 15 Afbryder 16 Kamera 17 Åbning til hukommelseskort Introduktion 9

10 Menuoversigt Mine spil Mobil-tv TrackID VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Underholdning Internet Mine program. Kamera Meddelelser Medier Skriv ny Indbakke Web-feeds Ring talemedd. Kladder Udbakke Sendte medd. Gemte meddel. Skabeloner Webtjeneste 1 Håndter medd. Indstillinger Organizer Kontakter Radio Onlinetjenester*** Filhåndtering** Videoopkald Kalender Opgaver Optag lyd Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Fjernbetjening Kodehukom. Mig selv Ny kontakt 10 Introduktion

11 Alarmer Opkald** Indstillinger** Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Generelt Profiler Tid og dato Sprog Stemmestyring Aktivitetsmenu Genveje Flytilstand Sikkerhed Opsætningsguide Telefonens status Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs funktion Stigende ringning Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Urets størrelse Lysstyrke Opkald Hurtigkald Smartsøgning Viderestil opkald Håndter opkald Skift til Linje 2* Tid og pris* Vis eller skjul nr. Håndfri Forbindelser* Bluetooth USB Telefonnavn Netdeling Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Internetindstill. Streaming-indstill. Medd.indstillinger* Tilbehør * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under Navigering på side 12. *** Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Introduktion 11

12 Navigering Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Sådan navigeres i telefonmenuerne Midterste navigeringstast 1 Vælg Menu fra standby. 2 Brug navigeringstasten til at flytte mellem menuerne. Sådan skiftes mellem fanerne Gå til en fane ved at skubbe navigeringstasten mod venstre eller højre. Sådan får du vist indstillinger for et punkt Vælg Indstill., f.eks. for at redigere. Sådan vendes tilbage til standby Tryk på. Sådan afsluttes en funktion Tryk på. Sådan navigeres i medier 1 Vælg Medier fra standby. 2 Brug navigeringstasten til at flytte op, ned, til venstre og til højre gennem menuerne. Sådan slettes objekter Tryk på for at slette objekter, f.eks. tal, bogstaver, billeder og lyde. Værktøjslinje Værktøjslinjen giver hurtig adgang til bestemte funktioner. Sådan åbnes værktøjslinjemenuen Tryk på. Værktøjslinjens faner er: Nye hænd. mistede opkald og nye meddelelser. Igangv. prog. programmer, der kører i baggrunden. Mine genveje tilføj foretrukne funktioner, så du hurtigt kan bruge dem. Internet hurtig adgang til internettet. Mine filer Du kan bruge Mine filer til at håndtere filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt. 12 Introduktion

13 Håndtering af filer Du kan flytte og kopiere filer mellem telefonen, en computer og et hukommelseskort. Filer gemmes først på hukommelseskortet og derefter i telefonens hukommelse. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Sådan flyttes en fil i Mine filer 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find en fil, og vælg Indstill. > Håndter fil > Flyt. 3 Vælg en indstilling. Sådan markerer du flere filer i en mappe 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Vælg Indstill. > Marker > Marker flere. 4 Gå til hver af de filer, du vil markere, og vælg Marker. Sådan slettes en fil i Mine filer 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find filen, og tryk på. Telefonens sprog Du kan vælge det sprog, der skal bruges i telefonen. Sådan skiftes sprog på telefonen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sprog > Telefonens sprog fra standby. 2 Vælg en indstilling. Indtastning af tekst Du kan bruge multitap-tekstinput (indtastning vha. flere tryk) eller T9 Text Input til at indtaste tekst. Til T9 Text Input-metoden bruges en indbygget ordbog. Sådan skiftes tekstinputmetode Tryk på og hold nede, mens du indtaster tekst. Sådan skiftes mellem store og små bogstaver Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tal Tryk på og hold nede, mens du indtaster tekst. Sådan indsættes punktum og komma Tryk på, mens du indtaster tekst. Introduktion 13

14 Sådan indtastes tekst vha. T9 Text Input 1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse fra standby. 2 Hvis ikke vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til T9 Text Input. 3 Tryk én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det første bogstav på tasten. Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. Skriv hele ordet, før du ser på forslagene. 4 Brug eller til få forslagene vist. 5 Tryk på for at godkende et forslag. Sådan indtastes tekst vha. flere tryk 1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse fra standby. 2 Hvis vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til indtastning vha. flere tryk. 3 Tryk flere gange på, indtil det ønskede bogstav vises. 4 Tryk på for at tilføje et mellemrum, når du har skrevet et ord. Sådan føjes ord til den indbyggede ordbog 1 Vælg Indstill. > Stav ord, mens du indtaster tekst vha. T9 Text Input. 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg Indsæt. Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Telefonen skal være tændt og inden for et nets rækkevidde. Sådan foretages et opkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Tryk på. Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og opkaldslisten. Se Kontakter på side 16 og Opkaldsliste på side 19. Du kan også foretage opkald vha. stemmen. Se Stemmestyring på side 19. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på fra standby, indtil tegnet + vises. 2 Indtast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. Sådan kalder du et nummer op igen Vælg Ja, når Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, udsendes et højt signal. 14 Opkald

15 Sådan besvarer du et opkald Tryk på. Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk lydstyrketasten op eller ned. Sådan slås mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på og hold nede. 2 Tryk på og hold nede igen for at genoptage. Sådan slår du højttaleren til under et opkald Vælg Højt.Til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens højttaleren er aktiv. Det kan skade din hørelse. Sådan ser du mistede opkald fra standby Tryk på, gå til fanen Nye hændelser, og vælg et nummer. Tryk på for at åbne opkaldslisten. Nødopkald Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er isat, hvis et 3G- (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) fra standby, og tryk på. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Nødopkaldsnumre. Videoopkald Se en person på skærmen under opkald. Begge parter skal have et abonnement, der understøtter 3G-tjenesten (UMTS), og skal være inden for et 3G-nets (UMTS) rækkevidde. 3G-nettet (UMTS) er tilgængeligt, når vises. Sådan foretages et videoopkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med internationalt præfiks og landekode). 2 Vælg Indstill. > Foretag videoopk. Sådan bruges zoom med et udgående videoopkald Tryk på eller. Sådan får du vist indstillinger for videoopkald Vælg Indstill. under opkaldet. Opkald 15

16 Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Standardkontakt Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal vises som standard. Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælges standardkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Standardkontakter. 3 Vælg en indstilling. Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse. Sådan tilføjes en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. 3 Indtast navnet, og vælg OK. 4 Indtast nummeret, og vælg OK. 5 Vælg en nummerindstilling. 6 Gennemgå fanerne og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 7 Vælg Gem. Opkald til kontakter Sådan kaldes op til en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Du kan gå direkte til en kontakt fra standby ved at trykke på og holde nede. Sådan ringes til en SIM-kontakt fra telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > SIM-kontakter. 3 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan kaldes op med Smartsøgning 1 Tryk på fra standby for at indtaste et kontaktnavn eller et telefonnummer. Alle de poster, som begynder med de indtastede cifre eller bogstaver, vises på en liste. 2 Gå til en kontakt eller et telefonnummer, og tryk på. Sådan slås Smartsøgning til og fra 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Smartsøgning fra standby. 2 Vælg en indstilling. 16 Opkald

17 Redigering af kontakter Sådan føjes oplysninger til en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Rediger kontakt. 3 Skift mellem fanerne, og vælg Tilføj. 4 Vælg en indstilling og et objekt, der skal tilføjes. 5 Vælg Gem. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til kontakter. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier til SIM-kort. 3 Vælg en indstilling. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Gem auto på SIM. 3 Vælg en indstilling. Sådan gemmes kontakter på hukommelseskortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Backup på kort. SIM-kontakter SIM-kontakter kan kun indeholde navne og numre. De gemmes på SIM-kortet. Sådan tilføjes en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. 3 Indtast navnet, og vælg OK. 4 Indtast nummeret, og vælg OK. 5 Vælg eventuelt en nummerindstilling, og tilføj flere oplysninger. 6 Vælg Gem. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når du kopierer alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kaldes op til en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier fra SIM. 3 Vælg en indstilling. Opkald 17

18 Sletning af kontakter Sådan slettes en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan slettes alle telefonens kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Slet alle kontakter. Afsendelse af kontakter Sådan sendes en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Send kontakt. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Hukomm.status. Migselv Du kan indtaste oplysninger om dig selv og f.eks. sende dit visitkort. Sådan indtastes oplysninger under Migselv 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Mig selv, og vælg Åbn. 3 Gå til en indstilling, og rediger oplysningerne. 4 Vælg Gem. Grupper Du kan oprette en gruppe med telefonnumre og -adresser fra Kontakter, du vil sende meddelelser til. Se Meddelelser på side 21. Du kan også bruge grupper (med telefonnumre), når du opretter lister over accepterede opkald. Sådan oprettes en gruppe numre og -adresser 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Grupper. 3 Gå til Ny gruppe, og vælg Tilføj. 4 Indtast et navn på gruppen, og vælg Fortsæt. 5 Gå til Ny, og vælg Tilføj. 6 Gå til hvert af de kontakttelefonnumre eller -adresser, du vil markere, og vælg Marker. 7 Vælg Fortsæt > Udført. 18 Opkald

19 Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringes til et nummer på opkaldslisten 1 Tryk på fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til et navn eller et nummer, og tryk på. Sådan føjes et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 Tryk på fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til nummeret, og vælg Gem. 3 Vælg Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til. Kontakterne kan gemmes i position 1-9. Sådan føjes kontakter til hurtigopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Hurtigkald. 3 Gå til et positionsnummer, og vælg Tilføj. 4 Vælg en kontakt. Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og tryk på. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan indtastes nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > fanen Medd.indstillinger >Talemedd.nr. fra standby. 2 Indtast nummeret, og vælg OK. Sådan ringes til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby. Stemmestyring Ved at oprette stemmekommandoer kan du: Foretage stemmestyrede opkald kalde op til nogen ved at sige deres navn Aktivere stemmestyrede opkald ved at sige et magisk ord Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr Opkald 19

20 Sådan optages en stemmekommando vha. stemmestyret opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanengenerelt > Stemmestyring > Stemmestyret opk > Aktiver fra standby. 2 Vælg Ja > Ny talekommando, og vælg en kontakt. Vælg det nummer, stemmekommandoen skal tilføjes, hvis kontakten har flere numre. 3 Optag stemmekommandoen, f.eks. Johns mobil. 4 Følg den vejledning, der vises. Vent på tonen, og sig kommandoen, der skal optages. Stemmekommandoen afspilles. 5 Vælg Ja, hvis optagelsen er i orden. Hvis ikke, skal du vælge Nej og gentage trin 3 og 4. Stemmekommandoer gemmes kun i telefonens hukommelse. De kan ikke bruges i en anden telefon. Stemmestyrede opkald Det indtalte kontaktnavn afspilles, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan foretages et stemmestyret opkald 1 Tryk på og hold en lydstyrketast nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Det magiske ord Du kan optage og bruge en stemmekommando som et magisk ord til at aktivere stemmestyrede opkald uden at trykke på nogen taster. Når du bruger det magiske ord, skal dit håndfri udstyr være sluttet til telefonen. Du bør vælge et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Håndfrit Bluetooth udstyr understøtter ikke denne funktion. Sådan aktiverer og optager du det magiske ord 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Magisk ord > Aktiver fra standby. 2 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. 5 Vælg, hvor det magiske ord skal aktiveres. Sådan foretages et opkald vha. det magiske ord 1 Sørg for, at vises i standby. 2 Sig det magiske ord. 3 Vent på tonen, og sig en stemmekommando. 20 Opkald

21 Talesvar Når du bruger håndfrit udstyr, kan du besvare eller afvise indgående opkald ved hjælp af stemmen. Sådan aktiverer du talesvar og optager talesvarkommandoer 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Talesvar > Aktiver fra standby. 2 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. 3 Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig Optaget eller et andet ord. 5 Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. 6 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. 7 Vælg, hvor talesvar skal aktiveres. Sådan besvares et opkald vha. stemmekommandoer Sig Svar. Sådan afvises et opkald vha. stemmekommandoer Sig Optaget. Meddelelser Modtagelse og lagring af meddelelser Du får besked, når du modtager en meddelelse. Meddelelser gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fuld, kan du slette meddelelser eller gemme dem på et hukommelseskort eller på SIM-kortet. Sådan gemmes en meddelelse på et hukommelseskort Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > fanen Medd.indstillinger fra standby > Gem under > Hukom.kort. Sådan gemmes en meddelelse på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til en meddelelse, og vælg Indstill. > Gem meddelelse. Tekstmeddelelser (SMS) Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din netoperatør vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg eller hvor du kan få flere oplysninger. Meddelelser 21

22 Opret meddelelser bestående af tekst og symboler, som kan sendes som SMS'er. Føj billeder, video, lyd m.m. til meddelelserne, og send dem som MMS'er. Du kan sende MMS'er til en mobiltelefon eller en -adresse. Du kan også oprette og bruge skabeloner til dine meddelelser. Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem af gruppen. Se Grupper på side 18. Inden brug af SMS-funktionen Nummeret til dit servicecenter findes allerede i telefonens indstillinger. Du kan imidlertid også selv angive nummeret på servicecenteret. Sådan indtastes et servicecenternummer 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanenforbindelser fra standby > Medd.indstillinger > SMS. Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. 2 Gå til Nyt servicecenter og vælg Tilføj, hvis der ingen numre vises. 3 Indtast nummeret, inklusive det internationale + -tegn og landekoden. 4 Vælg Gem. Inden brug af MMS-funktionen Både du og modtagerens skal have et abonnement, der understøtter MMS. Hvis du ikke har en internetprofil eller meddelelsesserver, kan du automatisk hente alle indstillingerne fra netoperatøren eller fra Meddelelsesserverens adresse og internetprofilen er angivet. Sådan kontrolleres MMS-indstillingerne 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser fra standby > Medd.indstillinger > MMS > MMS-profil. 2 Gå til en profil, og vælg Indstill. > Rediger. Sådan skrives og sendes en meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse fra standby. 2 Skriv meddelelsen, eller vælg > Indstill. > Tilføj symbol. 3 Gå til for at bruge indstillingerne på værktøjslinjen. Gå til eller for at vælge en indstilling. 4 Vælg Fortsæt. (Du kan gemme en meddelelse til senere Kladder ved at trykke på og vælge Gem meddelelse). 22 Meddelelser

23 5 Vælg Opslag i Kontakter. 6 Vælg en modtager, og vælg Send. En meddelelse konverteres automatisk fra en SMS til en MMS, hvis du bruger indstillingerne på værktøjslinjen til f.eks. at tilføje billeder, lyde m.m. Hvis du kun benytter tekst, bliver meddelelsen ved med at være en SMS. Sådan kopierer og indsætter du tekst i en meddelelse 1 Vælg Indstill. > Kopier og indsæt, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg Kopier alt eller > Marker og kopier. Gå til og vælg tekst din meddelelse. 3 Vælg Indstill. > Kopier og indsæt > Sæt ind. Sådan redigerer du et objekt i en meddelelse 1 Vælg objektet, du vil redigere, og vælg Indstill., mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg en indstilling. Sådan sletter du en meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Vælg meddelelsen, der skal slettes, og vælg Indstill. > Slet. Sådan vælger du indstillinger for en SMS 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser-indstillinger > Medd.indstillinger > SMS. fra standby. 2 Gå til en indstilling, og vælg Rediger. Postkort Med Vodafone live! kan du få leveret en meddelelse med billede og tekst som et postkort til en postadresse. Sådan sendes et postkort 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Postkort fra standby. 2 Vælg Tag billede for at medtage et nyt billede, eller vælg et billede under Billeder eller Kameralbum. 3 Skriv den meddelelse, der skal ledsage billedet. 4 Vælg en modtager, og vælg Send > Som postkort. Billedet og meddelelsen udskrives på et postkort og sendes til den adresse, du angiver. Spørg din netoperatør, om du kan sende postkort fra din telefon, eller gå til Meddelelser 23

24 Du kan bruge -standardfunktioner og din -adresse fra computeren i telefonen. Inden brug af -funktionen Du kan bruge opsætningsguiden til at kontrollere, om der findes indstillinger til din -konto, eller du kan indtaste dem manuelt. Du kan også modtage indstillinger fra eller Sådan opretter du en -konto 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Konti fra standby. 2 Gå til Ny konto, og vælg Tilføj. Hvis du vil indtaste indstillingerne manuelt, kan du kontakte din udbyder for at få flere oplysninger. -udbyderen kan være det firma, der har leveret din -adresse. Sådan skriver og sender du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Skriv ny fra standby. 2 Vælg Tilføj > Indtast -adr. Indtast -adressen, og vælg OK. 3 Vælg Rediger, hvis du vil angive flere modtagere. Gå til et punkt, og vælg Tilføj > Indtast -adr. Indtast -adressen, og vælg OK. Vælg Udført, når du er klar. 4 Gå til Emne:. Vælg OK, og indtast et emne. 5 Gå til Tekst:. Vælg OK, og indtast teksten. 6 Gå til Vedhæftede filer:. Vælg Tilføj, og vælg en fil, der skal vedhæftes. 7 Vælg Fortsæt > Send. Sådan modtager og læser du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke > Indstill. > S&M fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan gemmes en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Gem meddelelse. Sådan besvares en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Svar. 3 Skriv meddelelsen, og vælg OK. 4 Vælg Fortsæt > Send. Sådan vises en vedhæftet fil i en Vælg Indstill. > Vedhæftede filer > Vis, mens du får vist meddelelsen. 24 Meddelelser

25 Sådan gemmes en fil vedhæftet en Vælg Indstill. > Vedhæftede filer > Vis > Gem, mens du får vist meddelelsen. Sådan slettes en (POP3) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Mark. til sletning. Markerede s slettes, næste gang der oprettes forbindelse til serveren. Sådan slettes en (IMAP4) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Mark. til sletning. 3 Vælg Indstill. > Ryd indbakke. Markerede s vil blive slettet i telefonen og på serveren. Vodafone Messenger Du kan oprette forbindelsen til og logge på Messenger-serveren og kommunikere online via chatmeddelelser. Du kan sende og modtage meddelelser og få vist kontaktstatus, hvis dit abonnement understøtter chat- og tilstedeværelsestjenester. Du skal indtaste serverindstillinger, hvis de ikke allerede findes i telefonen. Du kan få flere oplysninger hos din netoperatør. Sådan logger du på Messengerserveren Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Log på fra standby. Sådan logger du af Messengerserveren Vælg Indstill. > Log af. Sådan føjes en kontakt til listen 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter fra standby. 2 Vælg Indstill. > Tilføj kontakt. Sådan sendes en chatmeddelelse fra Messenger 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Chat. 3 Skriv meddelelsen, og vælg Send. Du kan også fortsætte en chatsamtale. Brug eller til at gå til fanen Samtaler Status Du kan vælge kun vise din status, f.eks. Glad eller Optaget, til dine kontakter. Du kan også vise din status til alle brugere på Messenger-serveren. Meddelelser 25

26 Sådan viser du din status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Indstill. > Indstillinger fra standby, og vælg Vis min status. 2 Vælg en indstilling. Sådan opdaterer du din egen status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Min status fra standby. 2 Rediger oplysningerne. Chatgruppe En chatgruppe kan startes af tjenesteudbyderen, af en bruger af Messenger eller af dig selv. Du kan gemme chatgrupper ved at gemme en invitation til chat eller ved at søge efter en bestemt chatgruppe. Sådan opretter du en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper fra standby. 2 Vælg Indstill. > Tilføj chatgruppe > Ny chatgruppe. 3 Vælg dem, du vil invitere med i chatgruppen, på din kontaktliste > Fortsæt. 4 Skriv en kort invitationstekst > Fortsæt > Send. Sådan tilføjes en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper fra standby. 2 Vælg en indstilling. Samtaleforløbet, fra du logger på, til du logger af igen, gemmes, så du kan vende tilbage til chatmeddelelser fra tidligere samtaler. Sådan gemmer du en samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler fra standby. 2 Gå til en samtale, og vælg Indstill. > Gem samtale. Sådan får du vist en gemt samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler fra standby. 2 Vælg Indstill. > Gem samtale. 26 Meddelelser

27 Sådan får du vist brugere, der kigger med 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter fra standby. 2 Vælg Indstill. > Kiggende brugere. Der vises en oversigt over brugere på Messenger-serveren, der holder øje med dine statusoplysninger. Sådan vises eller redigeres indstillinger 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner fra standby. 2 Vælg Indstill. > Indstillinger, og vælg en indstilling: Vis min status: Sorter kontakter: Chatalarm Serverindstillinger: Auto-logon: Tillad forbindelse: Du kan få flere oplysninger hos din netoperatør. Billedbehandling Kamera og videooptager Du kan tage billeder og optage videoklip, som du kan vise, gemme eller sende. Søger og kamerataster Når du bruger kameraet, fungerer skærmen som søger Zoom ind eller ud 2 Tag billeder/optag video Billedbehandling 27

28 Brug af kameraet Sådan aktiveres kameraet Tryk på og hold nede fra standby. Sådan tages et billede 1 Aktiver kameraet, og tryk på eller for at gå til. 2 Tryk på for at tage et billede. 3 Billedet gemmes automatisk på hukommelseskortet. Optag ikke med en kraftig lyskilde i baggrunden. Undgå slørede billeder ved at bruge selvudløseren eller støtte telefonen mod noget. Sådan optages et videoklip 1 Aktiver kameraet, og tryk på eller for at gå til. 2 Tryk på for at starte optagelsen. Sådan stoppes optagelsen 1 Tryk på. 2 Videoklippet gemmes automatisk på hukommelseskortet. Sådan bruges zoom Tryk lydstyrketasten op eller ned. Sådan justeres lysstyrken Tryk på eller. Sådan vises billeder og videoklip 1 Aktiver kameraet, og tryk på eller for at rulle til. 2 Tryk på den midterste navigeringstast for at få billeder og videoklip vist. Kameraikoner og -indstillinger Ikoner på skærmen viser den aktuelle indstilling. Der findes flere kameraindstillinger i Indstillinger. Sådan skiftes indstillinger Aktiver kameraet, og vælg. Sådan får du vist oplysninger om indstillinger Gå til en indstilling, og vælg. Overførsel af billeder Overførsel af billeder til og fra en computer Du kan bruge trådløs Bluetooth teknologi og USB-kablet til at overføre billeder og videoklip mellem en computer og telefonen. Der er flere oplysninger under Trådløs Bluetooth teknologi på side 35 og Ved hjælp af USB-kablet på side Billedbehandling

29 Du kan få vist, forbedre og organisere billeder og videoklip på computeren ved at installere Adobe Photoshop Album Starter Edition eller Sony Ericsson Media Manager. Disse programmer findes på den cd, der fulgte med telefonen, og kan også hentes fra Billedblog En billedblog er en personlig webside. Du kan sende billeder til en blog, hvis dit abonnement understøtter tjenesten. Webtjenester kan kræve en særskilt licensaftale mellem dig og tjenesteudbyderen. Desuden kan yderligere bestemmelser og gebyrer være gældende. Kontakt tjenesteudbyderen, eller gå til Sådan sender du kamerabilleder til en blog 1 Vælg Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. 2 Gå til en måned og et billede. Vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Send > Til blog. 4 Tilføj titel og tekst. 5 Vælg OK > Publicer. Sådan sender du et billede eller et videoklip 1 Vælg Medier fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Indstill. > Send. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Billeder Du kan se, tilføje, redigere eller slette billeder i Medier. Brug af billeder Du kan føje et billede til en kontakt, bruge det, når telefonen startes, som baggrund i standby eller som pauseskærm. Sådan bruges billeder 1 Vælg Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. 2 Gå til en måned og et billede. Vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Anvend som. 4 Vælg en indstilling. Billedbehandling 29

30 Sådan får du vist billederne i et diasshow 1 Vælg Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. 2 Gå til en måned og et billede. Vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Diasshow. 4 Vælg et humør. live! Studio Du kan få oplysninger på Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Med Internet kan du gemme billeder i et webbaseret album. Dette er nyttigt, hvis telefonen løber tør for hukommelse, eller hvis du vil dele billeder med dine venner i et virtuelt album, som der er adgang til på internettet. Sådan overføres et billede fra standby 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > fanen Alle filer > Billeder fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Indstill.> Send > Webtjeneste 1. Sådan overføres et billede fra kameraet Tag et billede, og vælg Send > Webtjeneste 1. Underholdning Under Navigering på side 12 findes oplysninger om, hvordan du navigerer i medierne. Bærbar, håndfri stereo Sådan bruges håndfrit udstyr Tilslut det bærbar, håndfri udstyr. Musikken stopper, når du modtager et opkald, og genoptages, når opkaldet er afsluttet. Musik- og videoafspillere Sådan afspilles musik 1 Vælg Medier fra standby, og gå til Musik. 2 Gå til en titel, og vælg Afspil. 30 Underholdning

31 Sådan afspiller du video 1 Vælg Medier fra standby, og gå til Video. 2 Gå til en titel, og vælg Afspil. Musik- og videoknapper Sådan stoppes musikafspilning Tryk på den midterste navigeringstast. Sådan genoptages musikafspilning Tryk på den midterste navigeringstast. Sådan ændres lydstyrken Tryk lydstyrketasterne op eller ned, mens du lytter til musik. Sådan skiftes mellem spor Tryk på eller, mens du lytter til musik. Sådan går du hurtigt frem og tilbage Tryk på og hold eller nede, mens du lytter til musik. Sådan vendes tilbage til afspilningsmenuerne Vælg Tilbage. Sådan vendes tilbage til afspillerne Vælg Indstill. > Genoptag. Sådan forlades afspilningsmenuerne Tryk på og hold nede. Sådan sendes musik 1 Vælg Medier fra standby, og gå til Musik. 2 Gå til en titel, og vælg Indstill. > Send. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. TrackID TrackID er en tjeneste, der kan anvendes til genkendelse af musik. Søg efter melodititler, kunstnere og albumnavne. Det kan koste noget at benytte TrackID. Sådan søges efter oplysninger om en melodi Vælg Menu > Underholdning > TrackID fra standby, mens du hører en melodi via en højttaler. Vælg Indstill. > TrackID, mens radioen spiller. Underholdning 31

32 Radio Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det er forbudt. Sådan lyttes til radio 1 Slut det håndfri udstyr til telefonen. 2 Vælg Menu > Radio fra standby. Sådan ændres lydstyrken Tryk lydstyrketasterne op eller ned, mens radioen spiller. Sådan søges automatisk efter kanaler Vælg Søg, mens radioen spiller. Sådan søges manuelt efter kanaler Tryk på eller, mens radioen spiller. Sådan skiftes mellem forudindstillede kanaler Tryk på eller, mens radioen spiller. Lagring af kanaler Du kan gemme op til 20 forudindstillede kanaler. Sådan gemmes kanaler Vælg Indstill. > Gem, når du har fundet en radiokanal. Sådan vælges gemte kanaler 1 Vælg Menu > Radio > Indstill. > Kanaler fra standby. 2 Vælg en radiokanal. Sådan gemmes kanaler i position 1til10 Tryk på og hold nede, når du har fundet en radiokanal. Sådan vælges kanaler, der er gemt i position 1 til 10 Tryk på, mens radioen spiller. Ringesignaler og melodier Sådan indstilles et ringesignal 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Lyde og alarmer > Ringesignal fra standby. 2 Find og vælg et ringesignal. Sådan indstilles ringesignalets styrke 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Lyde og alarmer > Ringevolumen fra standby. 2 Tryk på eller for at ændre lydstyrken. 3 Vælg Gem. 32 Underholdning

33 Sådan slås ringesignalet fra Tryk på og hold nede fra standby. Alle signaler undtagen alarmsignalet påvirkes. Sådan indstiller du vibratoren 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Lyde og alarmer > Vibrator fra standby. 2 Vælg en indstilling. Lydoptagelse Du kan optage et lydmemo eller et opkald. Lyde, du har optaget, kan også bruges som ringesignaler. I visse lande eller stater er det lovpligtigt at oplyse den eller de øvrige personer, der deltager i samtalen, om at den optages. Sådan optages lyd Vælg Menu > Underholdning > Optag lyd fra standby. Sådan aflyttes en optagelse 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til Musik, og vælg Åbn. 3 Gå til en optagelse, og vælg Afspil. Tilslutningsmuligheder Vodafone live! Vodafone live! har alt, hvad du behøver, og er fyldt med information, spil, musik, ringesignaler og anden underholdning. Det er nemt at bruge og altid til rådighed, uden at du behøver vente på, at der kaldes op. Du betaler kun for de data, du sender eller modtager, ikke for den tid, du har forbindelse. Telefonen er allerede indstillet, så du kan få adgang til Vodafone live! Vodafones mobile internetportal. Du er allerede registreret og behøver ikke ændre eller konfigurere indstillingerne. Hvis du har problemer med at få forbindelse til Vodafone live! eller internettet eller med at bruge , bedes du kontakte netoperatøren eller gå til Her kan kundeservice sende de rette indstillinger til dig via SMS. Indstillingerne findes også på Sådan hentes indstillingerne 1 Gå til på computeren. 2 Vælg et område og et land eller Global support area. Tilslutningsmuligheder 33

34 3 Vælg fanen Opsætning af telefon, og vælg en telefonmodel. 4 Vælg de indstillinger, du vil overføre til telefonen. Oprettelse af forbindelse til Vodafone live! Vælg Menu > Internet fra standby. Du kan også vælge for at få adgang til Internet Sådan forlader du Vodafone live Tryk på. Vodafone live!-tjenester Du kan hente lyde og ringesignaler, billeder, animationer og baggrunde, nye spil, videoklip, musikklip og temaer, som kan give menuerne et nyt udseende. Du kan også streame video og musik. Internet onlinelager til dine billeder og lyde. Vodafone Mail én postkasse til , talemeddelelser og fax. Vodafone Messenger chat på mobiltelefonen. News de seneste nyheder og vejrmeldinger. Sport sportsnyheder og resultater. Search find det du har brug for på Vodafone live! Vodafone live! vokser og holdes ajour dagligt, så mulighederne ændrer sig hele tiden. Tjek det ud, og følg med i alt det nye, der kommer. Spørgsmål om Vodafone live!-produkter og -tjenester skal stilles til kundeservice hos Vodafone. Ikke alle tjenester er tilgængelige i alle lande, og navnene på tjenesterne kan variere. Sådan downloader du fra Vodafone live!-portalen 1 Vælg Internet fra standby, og vælg et link. 2 Gå til den ønskede webside, vælg den fil, du vil downloade, og følg vejledningen, der vises. Indstillinger Inden du synkroniserer med en internettjeneste eller bruger internettet, Java, MMS, og billedblog, skal telefonen have de rette indstillinger. Hvis indstillingerne ikke allerede er indtastet, kan du hente dem ved hjælp af opsætningsguiden eller ved at gå til 34 Tilslutningsmuligheder

35 Sådan overføres indstillinger vha. opsætningsguiden 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Opsætningsguide > Hent indstillinger fra standby. 2 Følg vejledningen, der vises. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Sådan sendes et link 1 Vælg Indstill. > Værktøj > Send link, mens du browser på internettet. 2 Vælg en indstilling. Brug af bogmærker Du kan oprette og redigere bogmærker som hurtige links til dine foretrukne websider. Sådan oprettes et bogmærke 1 Vælg Indstill. > Værktøj > Tilføj bogmærke > Bogmærker, mens du browser på internettet. 2 Indtast en titel og en adresse. Vælg Gem. Sådan vælges et bogmærke 1 Vælg Menu > Internet fra standby. 2 Vælg Indstill. > Gå til > Bogmærker. 3 Gå til et bogmærke, og vælg Gå til. Webfeeds Du kan modtage indhold, der ofte opdateres, f.eks. podcasts eller nyhedsoverskrifter, som webfeeds. Du kan tilføje feeds fra en side, hvis den har ikonet. Sådan tilføjes nye feeds fra en webside Vælg Indstill. > Web-feeds, mens du får vist en side med webfeeds i internetbrowseren. Sådan oprettes en ny webfeed 1 Vælg Menu > Meddelelser > Web-feeds > Indstill. > Ny feed fra standby. 2 Indtast adressen, og vælg Gå til. Trådløs Bluetooth teknologi Bluetooth funktionen gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse til andre Bluetooth enheder. Du kan for eksempel: Oprette forbindelse til håndfri enheder. Oprette forbindelse til flere enheder samtidig. Oprette forbindelse til computere og få adgang til internettet. Udveksle objekter og spille spil mod andre spillere. Ved Bluetooth kommunikation anbefales en afstand på højst 10 meter. Tilslutningsmuligheder 35

36 Før brug af trådløs Bluetooth teknologi Du skal aktivere Bluetooth funktionen for at kommunikere med andre enheder. Du skal også parre telefonen med andre Bluetooth enheder. Sådan aktiveres Bluetooth funktionen Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Aktiver fra standby. Kontroller, at Bluetooth funktionen er aktiveret på den enhed, du vil parre din telefon med, og at enheden er synlig. Sådan parres telefonen med en enhed 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Mine enheder fra standby. 2 Gå til Ny enhed, og vælg Tilføj for at søge efter tilgængelige enheder. 3 Vælg en enhed. 4 Indtast om nødvendigt en passcode. Sådan tillades forbindelse til telefonen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Mine enheder fra standby. 2 Vælg en enhed på listen. 3 Vælg Indstill. > Tillad forbindelse. Sådan parres telefonen med håndfrit Bluetooth udstyr første gang 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Håndfri fra standby. 2 Vælg Ja. 3 Indtast om nødvendigt en passcode. Sådan parres telefonen med flere håndfri Bluetooth enheder 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Håndfri > Min håndfri > Ny håndfri enhed fra standby. 2 Gå til en enhed, og vælg Tilføj. Synlighed Du kan vælge at gøre telefonen synlig, så andre Bluetooth enheder kan finde din telefon. Sådan modtages et objekt 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon fra standby. 2 Følg vejledningen, der vises, når du modtager et objekt. Ved hjælp af USB-kablet Du kan slutte telefonen til en computer vha. USB-kablet for at overføre filer vha. Masselager eller Medieoverførsel. Du kan også synkronisere, overføre 36 Tilslutningsmuligheder

37 filer og bruge telefonen som modem vha. Telefontilst. Du kan få yderligere oplysninger ved at gå til afsnittet Sådan kommer du i gang på Inden brug af USB-kablet Du skal have et følgende operativsystemer for at kunne overføre filer vha. et USB-kabel: Windows 2000 Windows XP (Pro og Home) Windows Vista (32 bit- og 64 bitversioner af: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic) Medieoverførsel og masselagring Du kan trække og slippe filer mellem telefonen eller hukommelseskortet og en computer i Microsoft Windows Stifinder. Brug kun et USB-kabel, der understøttes af telefonen. Tag ikke USB-kablet ud af telefonen eller computeren under filoverførslen, da det kan beskadige telefonens hukommelse eller hukommelseskortet. Sådan bruges medieoverførselsog masselagringstilstand Inden du overfører filer, skal du installere softwaren Sony Ericsson PC Suite på computeren. 1 Sæt USB-kablet i computeren og telefonen. 2 Telefon: Vælg Masselager > Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > USB > USB-tilstand > Masselager. Telefonen lukkes ned i denne tilstand og startes igen, når USB-kablet tages ud. 3 Telefon: Vælg Medieoverførsel. Telefonen forbliver aktiveret under filoverførslen. 4 Computer: Vent, indtil telefonens hukommelse og hukommelseskortet vises som eksterne diske i Windows Stifinder. 5 Træk og slip markerede filer mellem telefonen og computeren. Tilslutningsmuligheder 37

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S302 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere