Formel- og tabelsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formel- og tabelsamling"

Transkript

1 Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie 2005 Grundskolen

2 Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr

3 Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr Copyright: Undervisningsministeriet Serieredaktion: Werner Hedegaard Grafisk tilrettelægger: Schwander Kommunikation Tegninger: Ole Schwander Omslag: Schwander Kommunikation 2. reviderede udgave, april 2005 ISBN (WWW) Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie (Online) Internetadresse: pub.uvm.dk/2005/formelsamling Udgivet af Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Kontor for eksamen og tilsyn, Sektionen for folkeskolens afsluttende prøver Published in Denmark 2005 Publikationen er udelukkende udgivet i elektronisk form

4 Forord Til eleven Denne formel- og tabelsamling kan du bruge i dit daglige arbejde med faget matematik i klasse. en må du medbringe til afgangsprøven og til 0.-klasseprøven i matematik. en må ikke benyttes til færdighedsdelen til afgangsprøven. Nogle af formlerne har du måske arbejdet med i en anden udformning, end de er vist her. Du må bruge dine egne optegnelser og anvende den form, du er mest fortrolig med. Til læreren Hensigten med at udarbejde en særlig formel- og tabelsamling til brug ved folkeskolens prøver i matematik er at afgrænse det fagsprog og de matematiske begreber, der uden yderligere forklaring kan indgå i de afsluttende prøver. Hæftet giver eksempler på fx diagramtyper og faglige udtryksformer, der kan forventes at indgå i de skriftlige opgaver. I færdighedsdelen til folkeskolens afgangsprøve vil mere specielle formler fra formel- og tabelsamlingen, som fx Herons formel, blive givet i forbindelse med den konkrete opgave. I problemdelen forventes det, at eleverne benytter formel- og tabelsamlingen. Formler, der ikke findes i formel- og tabelsamlingen, vil blive givet i forbindelse med den konkrete opgave i problemdelen til FSA og til FS0. en er ikke en matematisk opslagsbog eller et matematikleksikon i sædvanlig forstand. Fx er der i forbindelse med a ikke angivet nogen definitionsmængde for a. Det er således udeladt, at a skal være et ikke-negativt tal. Det internationale enhedssystem, SI-systemet (Système International d unités), som siden 976 har været standard for størrelser og enheder i fx undervisningsmaterialer og offentlige publikationer, angiver, at rumenheden liter kan benævnes som et l eller et L. Da l nemt kan forveksles med tallet kan man med fordel anvende L. I tabellen over enheder er liter angivet med begge skrivemåder. 4

5 Disse og tilsvarende overvejelser og forklaringer bør være en naturlig del af undervisningen i matematik. en må medbringes til problemdelen af den skriftlige afgangsprøve i matematik og den skriftlige prøve i matematik i 0. klasse. Ligeledes må den anvendes ved den mundtlige del af prøverne. Hæftet må ikke anvendes i færdighedsdelen. 5

6 Indhold 4 Forord 7 Tal og algebra 0 Økonomi 3 Geometri Begreber 5 Geometri Areal 7 Geometri Rumfang og overflade 9 Geometri Flytninger 2 Geometri Tegning 23 Funktioner 26 Statistik 28 Sandsynlighed 29 Masse og måleenheder 30 Måleenheder 33 Væksttabeller 6

7 Tal og algebra Tal Hele tal Brøker rationale tal Irrationale tal π Primtal 2, 3,5,7,,3,7,9, 23, 29, 3, 37, 4, 43, 47, 53, 59, 6, 67, 7, 73, 79, 83, 89, 97, 0, 03,... kaldes for primtal. Et primtal er et naturligt tal, som netop to tal går op i nemlig og tallet selv. Sammensatte tal Et naturligt tal, der ikke er et primtal, kan på netop én måde skrives som et gangestykke af primtal: 2 = er et sammensat tal 827 = er et sammensat tal 7

8 Uligheder intervaller Eksempler på intervaller [ 2;3] eller 2 x 3 [a;b] eller a x b lukket interval fra a til b ] 2;3[ eller 2 < x < 3 ]a;b[ eller a < x < b åbent interval fra a til b ] 2;3] eller 2 < x 3 ]a;b] eller a < x b halvåbent interval fra a til b Brøker a : b = a b 4 : 3 = 4 3 a + b = a + b c c c = a b = a b c c c = 2 a b = c a b c 3 4 = 3 4 = a b c = d a c b d 4 2 = 4 2 = a b : a c = b c = a : c b 6 : 2 = 6 = 6 : 2 =

9 Kvadratrødder a b = a b 9 0 = 9 0 = 3 0 a b = a b = = Tal skrevet som potens n faktorer a n = a a a... a 5, 0 6 = 5, mio. = a n = a n 2 4 = = 6 a 0 = 0 3 = 0 3 = 000 = 0, = a n a p = a n+p a n : a p = a n p (a n ) p = a n p = = = = 4 2 (2 5 ) 2 = = x 2 = 2 x x (2 x) 2 = (2x) (2x) = 4x 2 Parentesregler a + (b c + d) = a + b c + d a ( b + c d) = a + b c + d a (b c + d) = a b a c + a d (a + b) (c d) = a c a d + b c b d (a + b) 2 = (a + b) (a + b) = a 2 + b 2 + 2ab (a b) 2 = (a b) (a b) = a 2 + b 2 2ab (a + b) (a b) = a 2 b 2 9

10 Økonomi Procent 5 5% = 5 ud af 00 = 00 = 0,05 0 kr. 06 kr. 325 kr. 0% 8% 00% 8% af 325 kr. er 0, kr. = 06 kr. 0 kr. 60 kr. 300 kr. 0% 20% 00% Hvor mange procent er 60 kr. af 300 kr.? 60 kr. : 300 kr. = 0,20 = 20 = 20% 00 0 kr. 200 kr. 250 kr. 0% 00% 25% Hvor mange procent er 250 kr. større end 200 kr.? (250 kr. 200 kr.) : 200 kr. = 0,25 = 25% 0 kr. 200 kr. 250 kr. 0% 80% 00% Hvor mange procent er 200 kr. mindre end 250 kr.? (250 kr. 200 kr.) : 250 kr. = 0,20 = 20% 0 kr. 640 kr. 800 kr. 0% 00% 25% 25% af et beløb er 800 kr. Beløbet er 800 kr. :,25 = 640 kr. 0

11 Rente Renten R af K kroner til p% p.a. i d dage er eller R = K p d 00 D R = K : 00 p : D d R: rente K: beløb, kapital p: procent pr. år d: antal rentedage D: antal dage i et renteår Vækst Startværdi Værdi efter n perioder K p% pr. periode K n K n = K( + x) n K: startværdi p: vækst i procent pr. periode x = p : 00, væksten i procent angivet som decimaltal n: antal vækstperioder K n : værdi efter n perioder Væksttabel enhed er efter 5 perioder på,50% pr. periode vokset til,0773 ( + x) n n er antallet af perioder x er vækst i procent 0,25% x 2,50% n\x 0,25% 0,50% 0,75%,00%,25%,50%,75% 2,00% 2,25% 2,50%,0025,0050,0075,000,025,050,075,0200,0225,0250 2,0050,000,05,020,0252,0302,0353,0404,0455,0506 3,0075,05,0227,0303,0380,0457,0534,062,0690,0769 4,000,0202,0303,0406,0509,064,079,0824,093,038 5,026,0253,038,050,064,0773,0906,04,77,34 6,05,0304,0459,065,0774,0934,097,262,428,597 7,076,0355,0537,072,0909,098,29,487,685,887 8,0202,0407,066,0829,045,265,489,77,948,284 9,0227,0459,0696,0937,83,434,690,95,227,2489 0,0253,05,0776,046,323,605,894,290,2492,280,0278,0564,0857,57,464,779,203,2434,2773,32 2,0304,067,0938,268,608,956,234,2682,3060,3449 3,0330,0670,020,38,753,236,2530,2936,3354,3785

12 Fremmed valuta 350 til kurs 744 koster 350 7,44 kr. = 3, kr. = 2 604,00 kr. Kurs: Prisen for 00 af den fremmede valuta i danske kroner. For 500 DKK kan man købe 500 : 0,74 46,55 til kurs 074. Kursen kan også angives som prisen for af den fremmede valuta i danske kroner. 2

13 Geometri Begreber m m er midtnormal til AB. A M B Linjen m er vinkelret på linjestykket AB, og linjen m går gennem midtpunktet M af AB. 30 o 30 o Den linje, der halverer en vinkel, kaldes vinkelhalveringslinjen. Midtnormalerne i en trekant skærer hinanden i centrum for den omskrevne cirkel. Vinkelhalveringslinjerne i en trekant skærer hinanden i centrum for den indskrevne cirkel. 3

14 k O: centrum for cirklen p: cirkelperiferien d O r t d: cirklens diameter r: cirklens radius (r = d) 2 t: vinkelret på radius er en tangent til cirklen p k: korde til cirklen den længste korde er d.. Cirkeludsnit Cirkelafsnit Trekant M h: højde v: vinkelhalveringslinje m: midtnormal x o x o v m h Vinkelsummen i en trekant er 80 O. Retvinklet trekant b C a Pythagoras sætning: a 2 + b 2 = c 2 A c B c 2 = a 2 + b 2 b 2 = c 2 a 2 a 2 = c 2 b 2 4

15 Geometri Areal Trekant C C b h a = g b a h A c B A c = g B h: højde g: grundlinje A: areal A = 2 h g s er den halve omkreds: s = Herons formel: A = a + b + c 2 s (s a) (s b) (s c) Rektangel b l : længde b : bredde A : areal O: omkreds A = l b O = 2 (l + b) l 5

16 Trapez h b a h: højde a og b: parallelle sider A: areal A = 2 h (a + b) Parallelogram h h: højde g: grundlinje A: areal g A = h g Cirkel O r: radius d: diameter A: areal O: omkreds d r A = π r 2 O = 2 π r eller O = π d 6

17 Kasse Geometri Rumfang og overflade flade / side h: højde l: længde l h b kant hjørne b: bredde V: rumfang O: overflade V = l b h O = 2 (l h + h b + b l) Prismer h: højde h h G: areal af grundfladen V: rumfang G G V = h G Cylinder h: højde r: radius h V: rumfang O: den krumme overflade r V = π r 2 h O = 2 π r h 7

18 Kegler h h h: højde G: areal af grundfladen V: rumfang r r V = 3 h G Pyramide h h h: højde G: areal af grundfladen V: rumfang G G V = 3 h G Kugle d r r: radius d: diameter V: rumfang O: overflade 4 V = π r 3 3 O = 4 π r 2 8

19 Geometri Flytninger Drejning, spejling og parallelforskydning kaldes for flytninger. En flytning danner en figur, der er kongruent med den flyttede figur. Spejling A C s er spejlingsakse ABC er spejlet i linjen s. A B s B C Parallelforskydning C C A B A B C 2 A 2 B 2 ABC parallelforskydes i A B C og parallelforskydes videre i A 2 B 2 C 2 9

20 Drejning B C C A = A B ABC drejes om A i A B C C B C A O A B ABC drejes om O i A B C 20

21 Geometri Tegning Målestoksforhold gade ej H jen ejen Traneholmen Tranehol Adelgade Ringvejen Vibeengen Vibee Sportsvej Ahornvej Rypevej N ddevej ÿstergade R rmosevej R Lang gade StorkevÊnget Stor Stadion Hanevej Hanekammen Hanesporet Falck Gr nnegade Cir kelvej Strandvejen B 409 Hyldevej B gevej A Egevej Allegade Fredens Alle Classensgade Baggersvej Enghavevej Målestoksforholdet: : Afstanden mellem A og B er på kortet 4 cm Afstanden er i virkeligheden: cm = cm = 2000 m b inken Isometrisk tegning 2

22 Perspektivisk tegning Med forsvindingspunkt: horisontlinje forsvindingspunkt vandret frontlinje Med 2 forsvindingspunkter: forsvindingspunkt horisontlinje under figuren forsvindingspunkt forsvindingspunkt horisontlinje over figuren forsvindingspunkt A B midtpunkt af AB 22

23 Funktioner Graf: y Ligning: y = x 3 x 2 x Tabel: x y (,) (0,) (3,) (, ) -2 (2, 2) -3-4 ( 2, 4) x Lineær funktion Ligningen for en linje: Graf: y Ligning: y = x y = ax + b a er et udtryk for linjens hældning og kaldes stigningstallet eller hældningskoefficienten (0,2) } = a 2 Tabel: x 0 4 y (0,b): skæringspunkt med y-aksen b (,0): skæringspunkt med x-aksen a x Ligefrem proportionalitet Eksempel: y y = ax 2 y = 2x x 23

24 Omvendt proportionalitet y = a : x eller y a = x x 0 Eksempel: y y = 2 x x Vækstfunktion Vækstkurve: y K n = K( + x) n K: startværdi p: vækstprocent pr. periode p x = = p : n: antal vækstperioder x Eksempel K = K 5 = (+0,05) 5 p: 5 5 x = = 5% = 0,05 00 n: antal vækstperioder 24

25 y Grafisk ligningsløsning 3 I 2 y = x 2 I: II: y = x 2 y = x y = x x II Løsning: x = 3 y = y I: y = 2x II: y = 6 x 6 Løsninger: (x,y) = (,6) og (x,y) = (3,2) 4 y = 2x y = 6 x II 3 5 I x 25

26 Statistik Nogle forskellige diagramtyper Diagrammer til angivelse af hyppigheder, frekvenser og procent Pindediagram Søjlediagram hyppighed år 5 år 6 år Gennemsnit: (7 4 år år år) : 25 = 5,04 år Gennemsnit: Summen af alle observationer divideret med antallet af observationer Diagrammer for procent-fordeling Cirkeldiagram Procentdiagram Opsparing 8% 00% 65 o 97 o 98 o Privat forbrug 55% Fælles forbrug 27% 0% 27% af 360 O = 97,2 O 97 O 26

27 Observationer Alle mål i millimeter A: Måle længder og ordne 26, 55, 70, 7, 79, 88, 88, 90, 00, 02, 6, 25, 38, 38, 38, 47, 48, 89, 206, 207, 225, 24, 24, 250 B: Beskrive C: Tabellægge observationer Fordelingstabel Interval ]0; 50] ]50;00] ]00;50] ]50;200] ]200;250] Hyppighed Frekvens 4,2% 33,3% 33,3% 4,2% 25,0% Summeret hyppighed Summeret frekvens 4,2% 37,5% 70,8% 75,0% 00,0% typetal: 38 størsteværdi: 250 mindsteværdi: 26 variationsbredde: = 224 D: Tegne diagram 00% E: Tegne diagram 80% længde Typeintervaller 60% 40% 20% 0, Kvartilsæt 88. kvartil 32 Median kvartil F: Beskrive. kvartil : 25% af klodserne er ifølge modellen højst 88 mm lange Median : 50% af klodserne er ifølge modellen højst 32 mm lange 3. kvartil : 75% af klodserne er ifølge modellen højst 93 mm lange. G: Udarbejde fordelingstabel Interval ]0;50] ]50;00] ]00;50] ]50;200] ]200;250] Midt mellem a og b Hyppighed Samlet længde H: Beskrive Samlet længde er 25 mm mm mm + 75 mm mm = 350 mm som fordeles mellem 24 klodser: 350 mm : 24 = 3,25 mm Middeltallet er 3 mm. 27

28 Sandsynlighed Udfaldsrummet for de 250 kast er: Endeflade Strygeflade Bagsiden Billedsiden Strygeflade 2 Endeflade 2 Fordelingstabel for 250 kast med en tændstikæske Billedsiden Bagsiden Endeflade Strygeflade og 2 og 2 h(x) Hyppigheden f(x) Frekvensen ,392 0,42 0,036 0,60 39,2% 4,2% 3,6% 6,0% 98 Den statistiske sandsynlighed er 250 = 0,392 = 39,2% for at billedsiden kommer opad. Sandsynligheden for snurretoppens 8 mulige udfald 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 betragtes som lige store Sandsynlighederne er jævnt fordelt, så for udfaldet 2 bliver sandsynligheden P(2) = = 0,25 = 2,5% Sandsynligheden for hændelsen, at snurretoppen lander på et lige tal, er antal gunstige 4 P(lige tal) = = = 0,50 = 50% antal mulige 8 Antallet af tal 2, 4, 6 og 8 kaldes her for hændelsens gunstige udfald. Antallet af kanter på snurretoppen kaldes her for de mulige udfald. 28

29 Masse og måleenheder Vægt Masse = massefylde rumfang massefylde = masse rumfang Et lod vejer 05 g og har et rumfang på 5 cm 3. Massefylden er: 05 g : 5 cm 3 = 7,0 g/cm 3 7,0 g/cm 3 = 7,0 g cm 3 Et lod vejer 70 kg og har et rumfang på 7 dm 3. Massefylden er: 70 kg : 7dm 3 = 0 kg/dm 3 Et lod vejer 50 tons og har et rumfang på 0 m 3. Massefylden er: 50 tons : 0 m 3 = 5 tons/m 3 Et lod vejer 3,0 kg og har et rumfang på 0, m 3. Massefylden er: 3,0 kg : 0, m 3 = 30 kg/m 3 kg I SI-systemet benævnes massefylde som kg/m 3 =. m 3 kg kg Dvs. 3,0 g/cm 3 = 3 = 3000 dm 3 m 3 29

30 Måleenheder SI-systemet er det internationale system for, hvordan man angiver enheder. I skemaet over enheder er der med blåt tilføjet angivelser for enheden liter skrevet med et stort L, som det kan skrives i SI-systemet. Længde km hm dam m dm cm mm 000 m 00 m 0 m m 0, m 0,0 m 0,00 m 0 3 m 0 2 m 0 m 0 0 m 0 m 0 2 m 0 3 m Areal km 2 hm 2 dam 2 m 2 dm 2 cm 2 mm m m 2 00 m 2 m 2 0,0 m 2 0,000 m 2 0,00000 m m m m m m m m 2 ha 30

31 Rumfang km 3 hm 3 dam 3 m 3 dm 3 cm 3 mm m m 3 m 3 0,00 m 3 0,00000m 3 0, m 3 m m m m m m m m 3 kl = kl l = L ml = ml m 3 dm 3 cm 3 kl = kl hl = hl dal = dal l = L dl = dl cl = cl ml = ml 000 l = 000L 00 hl = 00hL 0 l = 0L l = L 0,l = 0,L 0,0 l = 0,0L 0,00 l = 0,00 L 0 dl = 0 dl 00 cl = 00cL 000 ml = 000mL Sjældent anvendte måleenheder Vægt t kg hg dag g dg cg mg g = 000 kg 000 g 00 g 0 g g 0, g 0,0 g 0,00 g 000 mg 00 mg 0 mg Sjældent anvendte måleenheder 3

32 Præfiks Titalspotens T, tera 0 2 G, giga 0 9 M, mega 0 6 k, kilo 0 3 h, hekto 0 2 da, deka 0 d, deci 0 c, centi 0 2 m, milli 0 3 µ, mikro 0 6 n, nano 0 9 p, pico

33 ( + x) n n er antallet af perioder x er vækst i procent 0,25% x 2,50% n\x 0,25% 0,50% 0,75%,00%,25%,50%,75% 2,00% 2,25% 2,50%,0025,0050,0075,000,025,050,075,0200,0225,0250 2,0050,000,05,020,0252,0302,0353,0404,0455,0506 3,0075,05,0227,0303,0380,0457,0534,062,0690,0769 4,000,0202,0303,0406,0509,064,079,0824,093,038 5,026,0253,038,050,064,0773,0906,04,77,34 6,05,0304,0459,065,0774,0934,097,262,428,597 7,076,0355,0537,072,0909,098,29,487,685,887 8,0202,0407,066,0829,045,265,489,77,948,284 9,0227,0459,0696,0937,83,434,690,95,227,2489 0,0253,05,0776,046,323,605,894,290,2492,280,0278,0564,0857,57,464,779,203,2434,2773,32 2,0304,067,0938,268,608,956,234,2682,3060,3449 3,0330,0670,020,38,753,236,2530,2936,3354,3785 4,0356,0723,03,495,900,238,2749,395,3655,430 5,0382,0777,86,60,2048,2502,2972,3459,3962,4483 6,0408,083,270,726,299,2690,399,3728,4276,4845 7,0434,0885,354,843,235,2880,3430,4002,4597,526 8,0460,0939,440,96,2506,3073,3665,4282,4926,5597 9,0486,0994,525,208,2662,3270,3904,4568,5262, ,052,049,62,2202,2820,3469,448,4859,5605,6386 2,0538,04,699,2324,298,367,4395,557,5956, ,0565,60,787,2447,343,3876,4647,5460,635,726 23,059,26,875,2572,3307,4084,4904,5769,6682, ,068,272,964,2697,3474,4295,564,6084,7058, ,0644,328,2054,2824,3642,4509,5430,6406,744, ,067,385,244,2953,382,4727,5700,6734,7834, ,0697,442,2235,3082,3985,4948,5975,7069,8235, ,0724,499,2327,323,460,572,6254,740,8645, ,075,556,2420,3345,4337,5400,6539,7758,9065 2, ,0778,64,253,3478,456,563,6828,84,9494 2,0976 3,0805,672,2607,363,4698,5865,722,8476,9933 2,500 32,0832,730,270,3749,488,603,7422,8845 2,038 2, ,0859,789,2796,3887,5067,6345,7727,9222 2,0840 2, ,0886,848,2892,4026,5256,6590,8037,9607 2,308 2,353 35,093,907,2989,466,5446,6839,8353,9999 2,788 2, ,094,967,3086,4308,5639,709,8674 2,0399 2,2278 2, ,0968,2027,385,445,5835,7348,900 2,0807 2,2779 2, ,0995,2087,3283,4595,6033,7608,9333 2,223 2,3292 2, ,023,247,3383,474,6233,7872,9672 2,647 2,386 2,696 40,050,2208,3483,4889,6436,840 2,006 2,2080 2,4352 2,685 4,078,2269,3585,5038,6642,842 2,0366 2,2522 2,4900 2, ,06,2330,3686,588,6850,8688 2,0723 2,2972 2,5460 2,820 43,33,2392,3789,5340,7060,8969 2,085 2,3432 2,6033 2,895 44,6,2454,3893,5493,7274,9253 2,454 2,390 2,669 2, ,89,256,3997,5648,7489,9542 2,830 2,4379 2,728 3, ,27,2579,402,5805,7708,9835 2,222 2,4866 2,7830 3,39 47,245,2642,4207,5963,7929 2,033 2,2600 2,5363 2,8456 3,97 48,273,2705,434,622,854 2,0435 2,2996 2,587 2,9096 3,275 49,30,2768,442,6283,8380 2,074 2,3398 2,6388 2,975 3, ,330,2832,4530,6446,860 2,052 2,3808 2,696 3,0420 3,437 33

34 ( + x) n n er antallet af perioder x er vækst i procent 2,75% x 5,00% n\x 2,75% 3,00% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,00%,0275,0300,0325,0350,0375,0400,0425,0450,0475,0500 2,0558,0609,066,072,0764,086,0868,0920,0973,025 3,0848,0927,007,087,68,249,330,42,494,576 4,46,255,365,475,587,699,8,925,2040,255 5,453,593,734,877,202,267,233,2462,262,2763 6,768,94,25,2293,2472,2653,2837,3023,32,340 7,209,2299,2509,2723,2939,359,3382,3609,3838,407 8,2424,2668,296,368,3425,3686,395,422,4495,4775 9,2765,3048,3336,3629,3928,4233,4544,486,584,553 0,37,3439,3769,406,4450,4802,562,5530,5905,6289,3477,3842,426,4600,4992,5395,5807,6229,666,703 2,3848,4258,4678,5,5555,600,6478,6959,7452,7959 3,4229,4685,556,5640,638,665,779,7722,828,8856 4,4620,526,5648,687,6743,737,7909,859,949,9799 5,5022,5580,657,6753,737,8009,8670,9353 2,0059 2,0789 6,5435,6047,6682,7340,8022,8730,9463 2,0224 2,02 2,829 7,5860,6528,7224,7947,8698,9479 2,029 2,34 2,200 2,2920 8,6296,7024,7784,8575,9399 2,0258 2,53 2,2085 2,3055 2,4066 9,6744,7535,8362,9225 2,027 2,068 2,2052 2,3079 2,45 2, ,7204,806,8958,9898 2,0882 2,9 2,2989 2,47 2,5298 2,6533 2,7677,8603,9575 2,0594 2,665 2,2788 2,3966 2,5202 2,6499 2, ,864,96 2,02 2,35 2,2477 2,3699 2,4985 2,6337 2,7758 2, ,8663,9736 2,0868 2,206 2,3320 2,4647 2,6047 2,7522 2,9077 3,075 24,976 2,0328 2,546 2,2833 2,494 2,5633 2,753 2,8760 3,0458 3,225 25,9704 2,0938 2,2246 2,3632 2,502 2,6658 2,8308 3,0054 3,904 3, ,0245 2,566 2,2969 2,4460 2,6043 2,7725 2,95 3,407 3,3420 3, ,0802 2,223 2,375 2,536 2,7020 2,8834 3,0765 3,2820 3,5007 3, ,374 2,2879 2,4486 2,6202 2,8033 2,9987 3,2072 3,4297 3,6670 3, ,962 2,3566 2,5282 2,79 2,9084 3,87 3,3435 3,5840 3,842 4,6 30 2,2566 2,4273 2,604 2,8068 3,075 3,2434 3,4856 3,7453 4,0237 4, ,387 2,500 2,6952 2,9050 3,306 3,373 3,6338 3,939 4,248 4, ,3824 2,575 2,7828 3,0067 3,2480 3,508 3,7882 4,0900 4,450 4, ,4479 2,6523 2,8732 3,9 3,3698 3,6484 3,9492 4,2740 4,6247 5, ,553 2,739 2,9666 3,2209 3,4962 3,7943 4,7 4,4664 4,8444 5, ,5844 2,839 3,0630 3,3336 3,6273 3,946 4,2920 4,6673 5,0745 5, ,6555 2,8983 3,626 3,4503 3,7633 4,039 4,4744 4,8774 5,355 5, ,7285 2,9852 3,2654 3,570 3,9045 4,268 4,6646 5,0969 5,5680 6, ,8036 3,0748 3,375 3,6960 4,0509 4,4388 4,8628 5,3262 5,8325 6, ,8807 3,670 3,48 3,8254 4,2028 4,664 5,0695 5,5659 6,095 6, ,9599 3,2620 3,5942 3,9593 4,3604 4,800 5,2850 5,864 6,3997 7, ,043 3,3599 3,70 4,0978 4,5239 4,993 5,5096 6,078 6,7037 7, ,249 3,4607 3,836 4,243 4,6935 5,928 5,7437 6,356 7,022 7, ,208 3,5645 3,956 4,3897 4,8695 5,4005 5,9878 6,6374 7,3557 8, ,299 3,675 4,0847 4,5433 5,0522 5,665 6,2423 6,936 7,705 8, ,3899 3,786 4,275 4,7024 5,246 5,842 6,5076 7,2482 8,07 8, ,483 3,8950 4,3545 4,8669 5,4382 6,0748 6,7842 7,5744 8,4545 9, ,5789 4,09 4,496 5,0373 5,642 6,378 7,0725 7,953 8,8560 9, ,6773 4,323 4,6422 5,236 5,8537 6,5705 7,373 8,275 9,2767 0, ,7784 4,2562 4,793 5,396 6,0732 6,8333 7,6865 8,6437 9,773 0, ,8823 4,3839 4,9488 5,5849 6,3009 7,067 8,03 9,0326 0,789,

35 ( + x) n n er antallet af perioder x er vækst i procent 5,25% x 7,50% n\x 5,25% 5,50% 5,75% 6,00% 6,25% 6,50% 6,75% 7,00% 7,25% 7,50%,0525,0550,0575,0600,0625,0650,0675,0700,0725,0750 2,078,30,83,236,289,342,396,449,503,556 3,659,742,826,90,995,2079,265,2250,2336,2423 4,227,2388,2506,2625,2744,2865,2986,308,323,3355 5,295,3070,3225,3382,354,370,3862,4026,490,4356 6,3594,3788,3986,485,4387,459,4798,5007,529,5433 7,4307,4547,4790,5036,5286,5540,5797,6058,6322,6590 8,5058,5347,5640,5938,6242,6550,6863,782,7506,7835 9,5849,69,6540,6895,7257,7626,8002,8385,8775,972 0,668,708,749,7908,8335,877,927,9672 2,036 2,060,7557,802,8496,8983,948,9992 2,054 2,049 2,596 2,256 2,8478,902,9560 2,022 2,0699 2,29 2,899 2,2522 2,362 2,388 3,9449 2,0058 2,0684 2,329 2,993 2,2675 2,3377 2,4098 2,484 2, ,0470 2,6 2,874 2,2609 2,3367 2,449 2,4955 2,5785 2,6642 2, ,544 2,2325 2,332 2,3966 2,4828 2,578 2,6639 2,7590 2,8573 2, ,2675 2,3553 2,4462 2,5404 2,6379 2,7390 2,8437 2,9522 3,0645 3, ,3866 2,4848 2,5868 2,6928 2,8028 2,970 3,0357 3,588 3,2867 3, ,59 2,625 2,7356 2,8543 2,9780 3,067 3,2406 3,3799 3,5249 3, ,6437 2,7656 2,8929 3,0256 3,64 3,3086 3,4593 3,665 3,7805 3, ,7825 2,978 3,0592 3,207 3,369 3,5236 3,6928 3,8697 4,0546 4, ,9286 3,0782 3,235 3,3996 3,5720 3,7527 3,942 4,406 4,3485 4, ,0824 3,2475 3,42 3,6035 3,7952 3,9966 4,2082 4,4304 4,6638 4, ,2442 3,4262 3,678 3,897 4,0324 4,2564 4,4922 4,7405 5,009 5, ,445 3,646 3,8259 4,0489 4,2844 4,533 4,7954 5,0724 5,3646 5, ,5938 3,834 4,0458 4,299 4,5522 4,8277 5,9 5,4274 5,7535 6, ,7825 4,023 4,2785 4,5494 4,8367 5,45 5,4647 5,8074 6,706 6, ,980 4,2444 4,5245 4,8223 5,390 5,4757 5,8335 6,239 6,680 7, ,900 4,4778 4,7847 5,7 5,4602 5,836 6,2273 6,6488 7,0978 7, ,400 4,724 5,0598 5,484 5,805 6,207 6,6477 7,43 7,624 8, ,646 4,9840 5,3507 5,7435 6,64 6,644 7,0964 7,623 8,643 8, ,8852 5,258 5,6584 6,088 6,5493 7,0443 7,5754 8,45 8,7562 9, ,47 5,5473 5,9837 6,4534 6,9587 7,5022 8,0867 8,753 9,390 0, ,46 5,8524 6,3278 6,8406 7,3936 7,9898 8,6326 9,3253 0,079 0, ,6958 6,742 6,696 7,250 7,8557 8,5092 9,253 9,978 0,802, ,9948 6,538 7,0764 7,686 8,3467 9,0623 9,8373 0,6766,5853 2, ,3095 6,872 7,4833 8,473 8,8683 9,653 0,503,4239 2,4252 3, ,6408 7,250 7,936 8,636 9,4226 0,2786,202 2,2236 3,3260 4, ,9894 7,6488 8,3686 9,543 0,05 0,9467,9668 3,0793 4,292 5, ,3563 8,0695 8,8498 9,7035 0,6372,6583 2,7746 3,9948 5,3283 6, ,7426 8,533 9,3587 0,2857,302 2,46 3,6369 4,9745 6,4396 8, ,490 8,985 9,8968 0,9029 2,0084 3,223 4,5574 6,0227 7,635 9, ,5769 9,4755 0,4659,5570 2,7590 4,0826 5,5400 7,443 8, , ,027 9,9967,0677 2,2505 3,5564 4,9980 6,5890 8, , , ,50 0,5465,704 2,9855 4,4037 5,9729 7,7087 9,6285 2,75 24, ,9999,266 2,3770 3,7646 5,3039 7,0 8,9040 2, ,328 25, ,5249,7385 3,0887 4,5905 6,2604 8,68 20,80 22, ,093 27, ,0774 2,384 3,843 5,4659 7,2767 9,2944 2, , , , ,6590 3,0653 4,6372 6,3939 8, , , , , , ,27 3,7838 5,4788 7,3775 9,5037 2, , , ,865 34, ,953 4,5420 6,3689 8, , , , , ,028 37,897 35

36 ( + x) n n er antallet af perioder x er vækst i procent 7,75% x 0,00% n\x 7,75% 8,00% 8,25% 8,50% 8,75% 9,00% 9,25% 9,50% 9,75% 0,00%,0775,0800,0825,0850,0875,0900,0925,0950,0975,000 2,60,664,78,772,827,88,936,990,2045,200 3,250,2597,2685,2773,286,2950,3040,329,329,330 4,3479,3605,373,3859,3987,46,4246,4377,4508,464 5,4524,4693,4864,5037,52,5386,5563,5742,5923,605 6,5650,5869,6090,635,6542,677,7003,7238,7475,776 7,6862,738,748,770,7989,8280,8576,8876,979,9487 8,869,8509,8855,9206,9563,9926 2,0294 2,0669 2,049 2,436 9,9577,9990 2,040 2,0839 2,275 2,79 2,27 2,2632 2,302 2, ,095 2,589 2,2094 2,260 2,336 2,3674 2,4222 2,4782 2,5354 2,5937 2,2730 2,336 2,397 2,4532 2,56 2,5804 2,6463 2,737 2,7826 2, ,449 2,582 2,5890 2,667 2,7362 2,827 2,89 2,975 3,0539 3, ,6389 2,796 2,8026 2,8879 2,9756 3,0658 3,585 3,2537 3,357 3, ,8434 2,9372 3,0338 3,334 3,2360 3,347 3,4506 3,5629 3,6784 3, ,0638 3,722 3,284 3,3997 3,592 3,6425 3,7698 3,903 4,037 4, ,302 3,4259 3,555 3,6887 3,827 3,9703 4,85 4,279 4,4307 4, ,557 3,7000 3,8483 4,0023 4,620 4,3276 4,4995 4,6778 4,8627 5, ,8328 3,9960 4,658 4,3425 4,526 4,77 4,957 5,222 5,3368 5, ,298 4,357 4,5095 4,76 4,9222 5,47 5,3704 5,6088 5,857 6, ,4499 4,660 4,886 5,20 5,3529 5,6044 5,8672 6,46 6,4282 6, ,7947 5,0338 5,2843 5,5466 5,822 6,088 6,4099 6,725 7,0550 7, ,663 5,4365 5,7202 6,080 6,3306 6,6586 7,0028 7,3639 7,7428 8, ,5667 5,875 6,922 6,5296 6,8845 7,2579 7,6506 8,0635 8,4978 8, ,998 6,342 6,7030 7,0846 7,4869 7,9 8,3582 8,8296 9,3263 9, ,4630 6,8485 7,2560 7,6868 8,420 8,623 9,34 9,6684 0,2356 0, ,9638 7,3964 7,8546 8,340 8,8544 9,3992 9,9760 0,5869,2336, ,5035 7,988 8,5026 9,0490 9,6292 0,245 0,8988,5926 2,3288 3, ,085 8,627 9,204 9,882 0,478,67,9069 2,6939 3,5309 4, ,77 9,373 9,9634 0,6528,3880 2,722 3,0083 3,8998 4,8502 5, ,3868 0,0627 0,7854,5583 2,3845 3,2677 4,26 5,2203 6,298 7, ,43 0,8677,6752 2,5407 3,468 4,468 5,5262 6,6662 7,887 9, ,8982,737 2,6384 3,6067 4,6466 5,7633 6,9624 8,2495 9,63 2,38 33,7428 2,6760 3,68 4,7632 5,9282 7,820 8,534 9,9832 2,545 23, ,6528 3,690 4,8098 6,08 7,329 8, ,2455 2,886 23, , ,6334 4,7853 6,036 7,3796 8, ,440 22,82 23, ,953 28, ,6900 5,9682 7,3542 8, , ,252 24,642 26, ,485 30, ,8285 7,2456 8, , , , , ,729 3, , ,0552 8, , ,988 24, , ,843 3, , , , ,53 22,035 24, , ,860 3,509 34, ,650 4, ,802 2, , ,330 28,6530 3, , ,794 4, , , , , ,3543 3,602 34, ,6079 4, , , , , , , , ,375 4, , , , ,770 27, , , ,858 40,676 44, , , , , , ,72 36,267 40, , , , ,954 66, ,7592 3, , ,295 43, , , , , , ,988 34,474 38, , , , ,53 65, ,28 80, , ,2320 4,506 46,2592 5, ,476 63,9452 7,973 79, , , ,206 44, ,92 56, , ,860 77,96 86, , , , ,637 54, , ,279 76, , ,460 06, , ,906 52, , , , , , ,7675 7,

37 ( + x) n n er antallet af perioder x er vækst i procent 0,5% x 5,0% n\x 0,50%,00%,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00%,050,00,50,200,250,300,350,400,450,500 2,220,232,2432,2544,2656,2769,2882,2996,30,3225 3,3492,3676,3862,4049,4238,4429,462,485,50,5209 4,4909,58,5456,5735,608,6305,6595,6890,788,7490 5,6474,685,7234,7623,8020,8424,8836,9254,9680 2,04 6,8204,8704,925,9738 2,0273 2,0820 2,378 2,950 2,2534 2,33 7 2,06 2,0762 2,425 2,207 2,2807 2,3526 2,4264 2,5023 2,580 2, ,2228 2,3045 2,3889 2,4760 2,5658 2,6584 2,7540 2,8526 2,9542 3, ,4562 2,5580 2,6636 2,773 2,8865 3,0040 3,258 3,259 3,3826 3, ,74 2,8394 2,9699 3,058 3,2473 3,3946 3,5478 3,7072 3,873 4,0456 2,999 3,58 3,35 3,4785 3,6532 3,8359 4,0267 4,2262 4,4347 4, ,340 3,4985 3,6923 3,8960 4,099 4,3345 4,5704 4,879 5,0777 5, ,669 3,8833 4,69 4,3635 4,6236 4,8980 5,874 5,4924 5,840 6, ,0464 4,304 4,5904 4,887 5,206 5,5348 5,8877 6,263 6,6570 7, ,473 4,7846 5,83 5,4736 5,858 6,2543 6,6825 7,379 7,6222 8,37 6 4,9408 5,309 5,7069 6,304 6,5833 7,0673 7,5846 8,372 8,7275 9, ,4596 5,895 6,3632 6,8660 7,4062 7,986 8,6085 9,2765 9,9929 0, ,0328 6,5436 7,0949 7,6900 8,339 9,0243 9,7707 0,5752,449 2, ,6663 7,2633 7,908 8,628 9,3734 0,974,0897 2,0557 3,00 4, ,3662 8,0623 8,8206 9,6463 0,545,523 2,5869 3,7435 5,0006 6, ,397 8,9492 9,8350 0,8038,8632 3,02 4,286 5,6676 7,757 8, ,9944 9,9336 0,9660 2,003 3,346 4,738 6,247 7,860 9,6662 2, ,9388,0263 2,227 3,5523 5,044 6,6266 8, ,366 22,578 24, ,9823 2,2392 3,6332 5,786 6,892 8,788 20, ,222 25, , ,355 3,5855 5,200 7,000 9,0026 2, ,708 26,469 29,524 32, ,4097 5,0799 6,949 9,040 2, , , ,666 33, , ,877 6,7386 8,8982 2, , ,093 30,544 34, , , ,3736 8,5799 2,075 23, , , , , ,353 50, , , , , , ,658 39,344 44,693 50,740 57, , , ,967 29, , ,59 44, , , , ,098 25,404 29, ,555 38, ,200 50,684 58, , , ,44 28, , ,587 43, ,947 57, ,248 76,685 87, ,9746 3, ,337 42,095 48, , , , ,230 00, , ,752 40, ,425 54,852 63, ,070 86, ,8588 5, , , ,46 52,7996 6, , ,5 98,002 4, , , ,88 50, ,356 69,420 8, ,4665, ,974 53, ,265 47,528 56,268 66,238 78, , , ,490 49, , , , ,584 74,797 87, , , ,3397 7, , ,054 58, , ,082 98,8436 7, , , , , ,264 65, , ,050,990 32,786 58, , ,09 267, , ,50 86, ,27 25, , ,868 25, , , , , ,7263 6,723 40, , , , , , ,23 88, , , ,3283 9,590 23, , , , , , , ,475 78,93 26, ,965 39, , , , , ,086 63, , , , , , , ,7790 2, , , , , , , ,059 69, ,508 34, , , ,63 32, , , , , ,67 49, , , , , , , , , , , , , , , ,289 64, , , , , , , , , , , , ,

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK Redaktion og tilrettelæggelse af indhold for Skolestyrelsen: Lektor Hans Jørgen Beck,

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. INDHOLD Side 1 Indhold 2 Valuta 3 fortsat 4 Ligninger 5 fortsat 6 Den rette linjes ligning 7 fortsat

Læs mere

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5.

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5. Facitliste Tal og regning Tal og regning a 5 b c d 8 e 4 f g 6 h 9 a b 5 c d e f g h 7 4 a 8 b c d 6 5... 7... 0 6 og 5 7 9 cm og cm 8 a 4 b 6 c 0 d 0 e f g 4 h 9, 0 og 0 x 8 a 84 b 0 c d 56 e 44 f 5 g

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om:

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Fagsyn - hvad er kernen i faget og hvordan bidrager faget til at opfylde avu s formålsparagraf. Didaktiske overvejelser om kriterier for undervisningens

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium Kurve eller punktdiagram Formatering

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse Matematik på VUC Modul 3c geometri Indholdsfortegnelse Længdemål...1 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater...3 Omkreds og areal af andre figurer...7 Arbejdstegninger og sammensatte figurer...11 Symmetrier

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

areal og rumfang basis+g regning & matematik preben bernitt brikkerne til

areal og rumfang basis+g regning & matematik preben bernitt brikkerne til brikkerne til regning & matematik areal og rumfang basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang G ISBN: 978-87-92488-17-6 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner

K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner www.if.dk Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner Forord Redaktør Hagen Jørgensen År

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik?

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikord ca. årstal abstract findes her: Achilleus og skildpadden -400

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere