2. behandling af budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. behandling af budget 2016-19"

Transkript

1 2. behandling af budget Løb e nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner n/a Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U n/a Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U Budgetændringer, enstemmigt indstillede a Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme U Tiltrådt. Bolig- og Ejendomsudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løb e nr. Undervisningsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Undervisningsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner n/a Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U n/a Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U n/a Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U 0 n/a Udmøntning af udbudsplan U 31 n/a Udmøntning af administrative effektiviseringer U

2 2 Budgetændringer - Enstemmigt indstillede a Indsats vedrørende børn i sorg U 375 b Skole-IT: Udskiftning af AP U Tiltrådt. 3 Budgetændringer - Budgetforliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten -425 a Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel U -425 Vedtoges med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F). 4 Budgetændringer - Budgetforliget og Socialdemokraterne -265 a Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen U -265 Vedtoges med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 5 Budgetændringer Budgetforliget a Klassedannelse tilpasset elevtal, inklusiv råderum U -630 Vedtoges med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). b Regulering af takster på SFO og klub I Vedtoges med 18 stemmer (C, V, B, F, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø). c Souschefstillinger SFO og Klub U d Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO U Vedtoges med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). e Specialundervisning U Vedtoges enstemmigt. 6 Budgetændringer - Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 120 a Styrkelse af Matematikundervisningen i Frederiksberg - 2) Øget matematikvejlederindsats Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). U Budgetændringer Socialdemokraterne a Budgettilpasning af ressourcer til mediecentre U -342 Forkastedes med 19 stemmer (C, Ø, V, B, I, O) mod 4 stemmer (A), idet 2 (F) 2

3 b Folkeskolereform og inklusion U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). c Sommerskole U 300 Forkastedes med 19 stemmer (C, Ø, V, B, I, O) mod 4 stemmer (A), idet 2 (F) d Svømning i sommerferien U 70 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 8 Budgetændringer Enhedslisten a Afskaffelse af ikke lovpligtige test i folkeskolen U -50 b c Interventionsprojekt på Lindevangskolen (enten i samarbejde med Rafael centret eller i kommunalt regi) Kommunalpulje til merituddannelse af Pædagogmedhjælpere og uuddannede lærere U 200 U d Modtageklasser (2 yderligere) U 900 e Normering i ungdomsklub U 469 f Status skole-it og mulige forbedringstiltag - Kompetenceudvikling af lærere U g h Styrkelse af Matematikundervisningen i Frederiksberg - 3) Øget fokus på fagteamets rolle og opgaver Styrkelse af Matematikundervisningen i Frederiksberg - 6) Kompetenceudvikling af matematiklærere: Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F), idet 4 (A) U 840 U Budgetændringer - Socialistisk Folkeparti a Regulering af takster på SFO og klub I Udgik efter anmodning fra forslagsstillerne. b Børnepakke: Ekstern supervision af lærere og pædagoger med udafreagerende børn/unge U 600 c Børnepakke: Skolereform mere forberedelsestid og bedre kvalitet U d Børnepakke: Socioøkonomisk skolemadskøkken, analyse U 75 e Børnepakke: Systematisk supervision af vejledere og eksperter ved PPR og eksterne specialister U 221 3

4 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F), idet 4 (A) 10 Budgetændringer - Vikardækning på skolerne a Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 6 stemmer (A, F), idet 3 (Ø) b Enhedslisten U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). c Budgetforliget U 400 Vedtoges enstemmigt. 11 Budgetændringer Skolemad a Socialdemokraterne U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 4 stemmer (A), idet 5 (Ø, F) b Socialistisk Folkeparti U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 6 stemmer (A, F), idet 3 (Ø) c Enhedslisten Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). U Undervisningsudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løb e nr. Sundheds-og Omsorgsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Sundheds-og Omsorgsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I

5 Tekniske korrektioner n/a Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U n/a Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U n/a Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U 0 n/a Udmøntning af udbudsplan U n/a Udmøntning af administrative effektiviseringer U -365 n/a Udmøntning af Ældremilliard 2015 U Budgetændringer, enstemmigt indstillede 250 a Mere effektiv indsats mod inkontinens U 100 b Igangsættelse af pilotprojekt om digitale ældre U 150 Tiltrådt. 13 Budgetændringer - Budgetforliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten a Effektfokus og borgeren i centrum på forebyggelsesområdet U -595 b En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Effektiv tidsudnyttelse ved anvendelse af pakker Vedtoges med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F). U Budgetændringer - Budgetforliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti -90 a En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Bedre arbejdsgange med hjælpemidler (afledt investering under Magistraten) Vedtoges med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). U Budgetændringer - Budgetforliget og Enhedslisten 550 a Status på sundhedsdagene juni 2015 U 250 b Måltidspanel - øget fokus på maden til plejehjemsbeboere U 300 Vedtoges med 19 stemmer (C, Ø, V, B, I, O) mod 6 stemmer (A, F). 16 Budgetændringer - Budgetforliget og Socialistisk Folkeparti -813 a En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Hovedrengøring (afledt investering under Magistraten) Vedtoges med 18 stemmer (C, V, B, F, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø). U

6 17 Budgetændringer - Budgetforliget a Større effekt af aktivitetscentre U Vedtoges med 18 stemmer (C, V, B, F, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø). b Hverdagsrehabilitering i hjemmesygeplejen U -900 c En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed (afledt investering under Magistraten) U d Selvstyret effektivisering på plejecentrene U -500 Vedtoges med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 18 Budgetændringer - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti 310 a Cykelrickshaws U 310 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 19 Budgetændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 320 a Status på projektet sundhedsformidlere U 320 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 20 Budgetændringer - Socialdemokraterne 780 a Målrettet tildeling af transport til lettere genoptræning U -220 Forkastedes med 21 stemmer (C, Ø, V, B, F, I, O) mod 4 stemmer (A). b Pulje ældremad U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 6 stemmer (A, F), idet 3 (Ø) 21 Budgetændringer - Enhedslisten a Øget normeringer i hjemmeplejen U b Øget normeringer på plejecentre U c Yderligere elev- og praktikpladser U d Hverdagsrehab. Madlavning på plejecentre U e Sundhedsfremme U 600 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F), idet 4 (A) 6

7 22 Budgetændringer - Socialistisk Folkeparti a Større effekt af aktivitetscentre U Udgik efter anmodning fra forslagsstillerne. b En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Videre udbredelse af madordning U -252 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F). c Generelt modelprojekt for hospitalsgrunden U 700 d Socialpakke: Sundhed for alle - fokus på ulighed i sundhed inkl. Sundhedsdage U 500 e Medarbejderpakke: Mere medarbejderfysioterapi U 450 f Socialpakke: Forsøg med udendørs fitness for ældre U 300 g Stressklinik - projektering U 80 h Socialpakke: Pulje til aktiviteter til ensomme ældre U 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F), idet 4 (A) 23 Budgetændringer - Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed a Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti U 800 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). b Socialdemokraterne U 450 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). c Budgetforliget U 200 Vedtoges enstemmigt. 24 Budgetændringer - Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen a Socialistisk Folkeparti U Forkastedes med 19 stemmer (C, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F), idet 4 (A) b Enhedslisten U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F), idet 4 (A) c Budgetforliget U Vedtoges med 21 stemmer (C, Ø, V, B, F, I, O), idet 4 (A) 7

8 Sundheds-og Omsorgsudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løb e nr. Kultur- og Fritidsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling n/a Kulturtjeneste - Revideret projekt U 165 Tekniske korrektioner n/a Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U n/a Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U Budgetændringer - Enstemmigt indstillede a Tilpasning af budgettet til museumsområdets digitalseringspulje U -100 b Videreførsel af pulje til Frederiksberg Handicap Idræt U 80 c Investering i vand- og energibesparelser, svømmehallen U d Handicappolitikkens handleplan i) Tilgængelighed til kulturtilbud generelt U 0 e Handicappolitikkens handleplan g) Tilgængelighed til diverse spektakulære aktiviteter, fx i det offentlige rum U 0 f Handicappolitikkens handleplan h) Teleslynge U 0 g Handicappolitikkens handleplan j) Mulighed for fælles faciliteter i KU.BE svømmehal U 0 h Samarbejde mellem Søndermarksskolen og Domus Vista Bibliotek U 0 Tiltrådt. 8

9 26 Budgetændringer - Budgetforliget, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten 700 a Frivillighedskoordinator til bibliotekerne U 700 Vedtoges med 21 stemmer (C, Ø, V, B, F, I, O) mod 4 stemmer (A). 27 Budgetændringer - Budgetforliget og Socialdemokraterne -100 a Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje U -100 Vedtoges med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 28 Budgetændringer - Budgetforliget -400 a Tilpasning af bibliotekets materialekonto U -650 b Forlængelse af ekstraordinært driftstilskud til Aveny-T U 250 Vedtoges med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 29 Budgetændringer - Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 0 a Udvidelse af kurbad i Frederiksberg svømmehal model 1 I 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 30 Budgetændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 700 a Mobilt spillested U 500 b Genindfør lydavis U 200 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 31 Budgetændringer - Enhedslisten a Status på Aveny-T inkl. skitsering af fremtidsscenarier (scenarie 5) U Forkastedes med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 32 Budgetændringer - Socialistisk Folkeparti a Kultur- og idrætspakke: Mere uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere U 600 b Kultur- og idrætspakke: Ekstra bibliotekar U 400 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). c Kultur- og idrætspakke: Rengøring Aveny T U 250 d Kultur- og idrætspakke: Børnemuseum, arbejdsgruppe U 80 9

10 e Kultur- og idrætspakke: Shuttlebus fra ZOO til Frb. Bymidte, analyse og partnerkontakt Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F). U 50 f Kultur- og idrætspakke: Skak i byrummet, drift U 4 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 33 Budgetændringer - Fritidspas til flygtninge a Socialistisk Folkeparti U 195 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F). b Budgetforliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten U 50 Vedtoges enstemmigt. Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løb e nr. Børneudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Børneudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U -335 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 772 Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U 0 Udmøntning af udbudsplan U -118 Udmøntning af administrative effektiviseringer U Budgetændringer - Budgetforliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten

11 a Øget brug af kommunale specialskoletilbud/dagbehandlingstilbud U -600 Vedtoges med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F). 35 Budgetændringer - Budgetforliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti -800 a Ens vilkår: Regulering af mer- og mindrebelægning på særlige formålspladser U -400 b Kontaktpersoner - gennemgang af ydelser og vederlag U -400 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 36 Budgetændringer - Budgetforliget -65 a Tilpasning af kapacitet til demografisk behov U -500 b Effektiv udnyttelse af dispensationstimer U -500 c Øget brug af aflastning i hjemmet U -300 d Etablering af forældreklasser U Vedtoges med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 37 Budgetændringer - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti -960 a Justering af alternative pasningsordninger U -960 Forkastedes med 19 stemmer (C, Ø, V, B, I, O) mod 6 stemmer (A, F). 38 Budgetændringer - Socialdemokraterne 0 a Fleksibel disktriktsgaranti - skovpladser fra Vest til Øst U 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø), idet 2 (F) 39 Budgetændringer - Enhedslisten -45 a Udsatte børn Sverigemodellen U b Konvertering af souschefer til ekstra pædagogisk personale, jf. forslag U -645 c Demografireducering for fald i børnetal U 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F), idet 4 (A) d Tilbagerulning af udlicitering af daginstitution U 500 e Ekstra barselsbesøg for at leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger U 500 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). f Gennemgribende børneanalyse U

12 g Magnoliehuset som socialpædagogisk videnscenter (projekt) U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F), idet 4 (A) 40 Budgetændringer - Socialistisk Folkeparti a Børnepakke: Socialrådgivere i daginstitutioner U 0 b Børnepakke: Strategi og kampagne for rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger i daginstitutionerne U 90 c Ungepakke: Gratis psykologhjælp til unge U 405 d Børnepakke: Tilbud til skilsmisseforældre med fokus på børnene U 550 e Børne- og ungepakke: En betalt pædagogisk dag i alle daginstitutioner U 946 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F), idet 4 (A) 41 Budgetændringer - Øget socialpædagogisk indsats i nærmiljøet a Budgetforliget og Socialdemokraterne U Vedtoges med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). b Enhedslisten U 0 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 42 Budgetændringer - Gennemgang af ydelser til børn i plejefamilier a Enhedslisten U 0 Udgik efter anmodning fra forslagsstillerne. b Budgetforliget og Socialdemokraterne U -200 Vedtoges med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 43 Budgetændringer - Øgede normeringer til i daginstitutioner a Socialistisk Folkeparti U Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F), idet 3 (Ø) b Enhedslisten U Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 12

13 Børneudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løb e nr. Socialudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Socialudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U Budgetændringer - Enstemmigt indstillede a Borgeres betaling for socialpædagogisk ledsagelse U 700 b Pulje til teleslynger U 500 Tiltrådt. 45 Budgetændringer - Budgetforliget og Socialdemokraterne -900 a Indsatsplan 15 og 16 U -900 Vedtoges med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 46 Budgetændringer - Budgetforliget a Omlægning af ydelser i misbrugsbehandling med fokus på effekt U Vedtoges med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 47 Budgetændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 240 a Udsatteråd U 150 b Undersøgelse af behovet for stofindtagelsesrum U 90 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 13

14 48 Budgetændringer - Enhedslisten a Øgede normeringer i integrationsenheden (2 ansatte) U 750 b Socialpsykiatri, særlig indsat for borgere med dobbeltdianoser U 750 c Exit prostitutions/rehabilitering projekt U 500 d Pulje til tandbehandling af socialt udsatte U 400 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F), idet 4 (A) 49 Budgetændringer - Socialistisk Folkeparti a Socialpakke: Værestedspulje U 500 b Socialpakke: Socialøkonomisk projektudviklingspulje U 450 c Socialpakke: Socialrådgivere på væresteder U 450 d Integrationspakke: Sprogpulje til borgere af anden etnisk herkomst U 100 e Socialpakke: Ture til kolonierne for socialt udsatte U 80 f Projekt-og natcafepulje til udsatte borgere og borgere med psykiske lidelser U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F), idet 4 (A) 50 Budgetændringer - Frederiksberg Kommunes Udsatteplan a Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti U Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). b Budgetforliget og Socialdemokraterne U 900 Vedtoges enstemmigt. Socialudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løb e nr. By- og Miljøudvalget U/ I Budget20 16 DRIFT Bevilling for By- og Miljøudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U

15 I Tekniske korrektioner Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U -874 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 690 Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U 0 Udmøntning af udbudsplan U Budgetændringer - Enstemmigt indstillede -200 a Optimering af FGVs indsats i forhold til opnået effekt på sæsonopgaver U -200 Tiltrådt. 52 Budgetændringer - Budgetforliget 75 a Forøget åbningstid, soppebasin, Langelandsplads U 75 Vedtoges enstemmigt. 53 Budgetændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti a Parkeringsindtægter for øget beboerlicens I Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 54 Budgetændringer - Enhedslisten a Effektiviseringsforslag: Renhold af fortorve U b Effektivisering af kommunale springvand U -400 c Besparelser på æstetisk belysning U -100 d Målrettet miljø- og klimaindsats U e Projekt solceller/solcellelaug U 500 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) 55 Budgetændringer - Socialistisk Folkeparti -370 a Parkering - mindre snyd med 0-billet (indtægt) I b Bymiljøpunkt U c Klima- miljø- og trafikpakke: Agenda 21 pulje til støtte for borgerinitiativer på miljøområdet U 300 d Klima- miljø- og trafikpakke: Et trafikhierarki, udarbejdelse U 90 15

16 e Klima- miljø- og trafikpakke: Idékonkurrence om Frb. Allé U 75 f Klima- miljø- og trafikpakke: Idéudviklingskonkurrence for potentiel udvikling af Gl. Kongevej U 75 g Klima- miljø- og trafikpakke: Kommunalt udlån af ladcykler U 40 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 56 Budgetændringer - Pulje til grønne initiativer a Enhedslisten U 100 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). b Budgetforliget U 50 Vedtoges enstemmigt. 57 Budgetændringer - Parkeringsindtægter for afvikling af 2 timers fri parkering a Socialistisk Folkeparti I Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F). b Enhedslisten I Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). By- og Miljøudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løb e nr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i henhold til Magistratens U budgetforslag I Tekniske korrektioner Udmøntning af administrative effektiviseringer U

17 58 Budgetændringer - Enstemmigt indstillede -250 a Effekt på kontanthjælpen, af styrkelse af kontrolenheden (overførsler) U b Sundhedspolitik Forsørgelsesudgift U -450 c Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen U -400 d Unge godt på vej. Plan for udddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2015 U 900 e Sundhedspolitik To medarbejdere til fast track sporet U 900 Tiltrådt. 59 Budgetændringer - Enhedslisten a Effektivisering af Lægekonsulenter (Ø spm. 8) U -840 b Drift af den gule villa U 0 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). c Harmonisering af vejl. Rådighedsbeløb for førtidspensionister U Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). d Rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister på Kbh. niveau Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). U Budgetændringer - Socialistisk Folkeparti a Socialpakke: Rådighedsbeløb kontanthjælp og førtidspensionister på niveau med KBH (overførsel) U b Socialpakke: Forøgelse af rådighedsbeløb for folkepensionister (overførsel) U c Kompetencegivende uddannelsesløft til kontanthjælpsmodtagere - projekt U d Medarbejderpakke: Flere hænder i jobcenteret (2 jobkonsulenter) (ikke serviceramme) U 812 e Ungepakke: Ungdommens Uddannelsesvejledning U 475 f Ungepakke: Fast UU-vejleder til Tre Falke U 475 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 61 Budgetændringer - Strategisk tilgang til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder a Socialistisk Folkeparti U 200 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F). 17

18 b Budgetforliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten U 100 Vedtoges enstemmigt. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løb e nr. Magistraten U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Magistraten i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U 0 Udmøntning af udbudsplan U Udmøntning af administrative effektiviseringer U Udmøntning af Ældremilliard 2015 U Nulstilling af foreløbig afledt drift U Nulstilling af foreløbig effektiviseringspulje (inkl. Omprioriteringsbidrag) U Nulstilling af politisk prioriteringsrum 2016 U Budgetændringer - Enstemmigt indstillede a Tilpasning af budgettet til venskabsbysamarbejdet U -200 b Digitaliseringsplan 2016 U 75 c Styrkelse af Kontrolenheden (service) U 600 d Forlængelse af aftale med Københavns Erhvervshus om iværksættertilbud U 200 e Retssikkerhed i sagsbehandlingen (Indsatsplan 15-Socialudvalget) U 900 Tiltrådt. 63 Budgetændringer - Budgetforliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti

19 a Ansøgning om Frederiksberg Kommunes deltagelse i Copenhagen Film Fund U 250 b En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Bedre arbejdsgange med hjælpemidler (afledt investering af effektiviseringsforslag under Sundheds- og Omsorgsudvalget) Vedtoges med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). U Budgetændringer - Budgetforliget og Socialistiske Folkeparti 842 a En indgang for erhvervslivet på Frederiksberg U 500 b En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Hovedrengøring (afledt investering af effektiviseringsforslag under Sundheds- og Omsorgsudvalget) U 342 Vedtoges med 18 stemmer (C, V, B, F, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø). 65 Budgetændringer - Budgetforlig 56 a Opskrivning af effekt på udbud U -125 b Pulje vedrørende reduktion af afledt drift U c En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed (afledt investering af effektiviseringsforslag under Sundhedsog Omsorgsudvalget) Vedtoges med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). U Budgetændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti a Borgerrådgiver U b Handicappolitikkens handleplan c) Tegnsprogstolkning af Frederiksbergs Kommunes hjemmeside Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). U Budgetændringer - Socialdemokraterne a Effektiviseringspulje (MAG, BMO, Arbejdsmarked) - halv effekt i 2016, overførsler U -91 b Effektiviseringspulje (MAG, BMO, Arbejdsmarked) - halv effekt i 2016, service U Forkastedes med 21 stemmer (C, Ø, V, B, F, I, O) mod 4 stemmer (A). 19

20 c Grønt iværksætteri U 200 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 6 stemmer (A, F), idet 3 (Ø) 68 Budgetændringer - Enhedslisten a Udvalgs udenlandsrejser (tværgående) U -500 b Pulje til udisponerede udgifter U c Reduktion af nedskærringer overfor ansatte i kommunen U d Udsatte børn Sverigemodellen udgifter 9 Socialrådgiver og 1 teamleader (2x Herning) U e Pulje til ansættelse af arbejdsløse før ophør af dagpengeretten U Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) f Ekstra sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet U 450 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). g Undersøgelse af 10-minutter garanti U 300 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) 69 Budgetændringer - Socialistisk Folkeparti a Borgmesterbil U -540 b Borgerundersøgelser hvert fjerde år U 0 c Nulstilling af pulje vedr. udgifter - overførselsudgifter U d Pulje til dækning af urealiserbare effektiviseringer U Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). e Medarbejderpakke: Ligestillingskonsulent U 550 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F). f Demokratipakke: Borgerbudget U 500 g Nyt it-udstyr til Kommunalbestyrelsens mødesal - alternativt projekt U 350 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 70 Budgetændringer - Reduceret brug af eksterne konsulenter a Enhedslisten U

21 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). b Socialdemokraterne U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø), idet 2 (F) 71 Budgetændringer - Reduktion af usikkerhedspulje a Enhedslisten U Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) b Socialistisk Folkeparti U 0 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). c Socialdemokraterne U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø), idet 2 (F) d Budgetforlig U Vedtoges enstemmigt. 72 Budgetændringer - Reduktion af usikkerhedspuljen for P-indtægter a Socialdemokraterne U Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 4 stemmer (A), idet 5 (Ø, F) b Socialistisk Folkeparti U 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 6 stemmer (A, F), idet 3 (Ø) c Enhedslisten U 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 73 Budgetændringer - Restudfordring i forhold til omprioriteringsbidrag a Budgetforlig U 0 Vedtoges med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). b Socialdemokraterne U 0 Forkastedes med 21 stemmer (C, Ø, V, B, F, I, O) mod 4 stemmer (A). 21

22 c Socialistisk Folkeparti U 0 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F). Magistraten - Driftsbevilling herefter U I Løb e nr. Det brugerfinansierede område U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for det brugerfinansierede område i henhold til Magistratens budgetforslag U I INGEN ÆNDRINGSFORSLAG Brugerfinansieret - Driftsbevilling herefter U I Løb e nr. Anlæg U/ I Budget 2016 Anlæg Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner Nulstilling af anlægsplan U I Anlægsforslag - Enstemmigt indstillede Bolig- og Ejendomsudvalget 22

23 a Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U Afledt drift 90 b Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme* U c Pulje til rådhusarbejder* U d Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* U e Skybrudssikring af kommunale ejendomme U 0 Afledt drift 0 Undervisningsudvalget f Fuglevangsvej 5 - udvidelse af klubfacilitet - Klub Tempeltræet U Afledt drift 56 g Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning U 500 Afledt drift 762 h Klub Thorvaldsensvej (tidligere Skoleforlig Klub Grundtvigsvej) U i Klub Vagtelvej U Afledt drift 0 j Lindevangsskolen, udbygning U Afledt drift 324 k Ny: Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen U 0 Afledt drift 0 l NY: Udvidelse af anlægsforslag Klub Thorvaldsensvej (scenarie 2b) U 0 Afledt drift 0 23

24 m Pavillon på Skolen på Duevej U 800 Afledt drift 56 n Pavilloner Frederiksberg Ny Skole U 875 Afledt drift 113 o Skolen på Duevej, udbygning U Afledt drift 0 p Skolen på Grundtvigsvej U Afledt drift q Udvidelse Klub Louis P U 500 Afledt drift 30 r Udvidelse af tandklinik på Skolen på Bülowsvej U 0 Afledt drift Sundheds- og Omsorgsudvalget s Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget U 863 Afledt drift t Modernisering af plejeboliger U I 0 Afledt drift u Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U 800 Kultur- og Fritidsudvalget v Community Center på Nordens Plads U 120 w Mageskift af p-areal U 0 24

25 x Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U 0 y Pulje til gavlmalerier* U 530 Afledt drift 50 z Pulje til åbne idrætsanlæg* U 500 Afledt drift 50 æ Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal U 300 Børneudvalget ø Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U 649 å Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U 0 aa Solmarken - tilbygning til daginstitution U Afledt drift 139 ab Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U Afledt drift 283 ac Magnoliahuset - udvidelse U Afledt drift 350 Socialudvalget ad Betty (Tidligere Nordens Plads) U 600 Afledt drift 0 ae Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U Afledt drift

26 af Istandsættelse og indretning af boliger til flygtninge U ag Modernisering af botilbud på Mariendalsvej U 0 ah Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U By- og Miljøudvalget ai By- og pendlercykelsystem U Afledt drift 50 aj Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U 0 Afledt drift 0 ak Byudvikling ved Fasanvej station U 700 al Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U 600 Afledt drift 0 am ESCO-projekt U Afledt drift an Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U Afledt drift 50 ao Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U Afledt drift 0 ap Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U 500 aq Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U I ar Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U

27 I as Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U I Afledt drift 100 at Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U 0 au Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen) U 0 av Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U 500 I -250 Afledt drift 0 aw Pulje til fortovsrenovering* U ax Pulje til genoprettelse af kirkegårde* U 500 ay Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* U az Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* (Skattefinansieret) U Afledt drift 12 aæ Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* (Takstfinansieret) U aø Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling* U aå Pulje til offentlige legepladser* U 600 Afledt drift 20 ba Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* U

28 bb Pulje til vedligehold af kirkegårde* U bc Sporvejsstandere U 200 bd Supercykelstien Fasanvejsruten U I 0 be Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* U Afledt drift 195 bf Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* U Afledt drift 150 bg Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. U 500 Afledt drift 38 bh Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering U Afledt drift 0 bi Værnedamsvej U Afledt drift 0 bj Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* U Afledt drift -35 bk Renovering og vedligeholdelse af Den Franske Skoles Plads (Renovering med fremrykkes til 2015) U 0 Afledt drift 20 Magistraten bl Digitaliseringsplan 2014 U bm Digitaliseringsplan 2015 U

29 bn Køb af ejendom, Vagtelvej 58, Grundkøb U bo NY: Digitaliseringsplan 2016 U bp Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 I 0 bq Teknisk salg af areal til Ingeborggården I 0 Tiltrådt. 75 Anlægsforslag - Budgetforliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten Undervisningsudvalget a Skole-IT - Ekstra computere til skolerne U b Skole-IT - Netværksdækning af det fulde ude- og indeareal U c Skole-IT - Opbevaringsskabe ( lockers ) til alle elever, individuel U Kultur- og Fritidsudvalget d Udskiftning af kunstgræs U e Renovering af Damsøbadet U 0 Børneudvalget f Louis Petersens Børnegård, Prioriteringspulje U Magistraten 29

30 g NY: Køb af Hermeshallen U 0 By- og Miljøudvalget h Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U 500 i Pulje til udlægning af nyt slidlag* U j Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U 500 k Forbedring af cykelparkeringsforhold U Afledt drift 0 Vedtoges enstemmigt. 76 Anlægsforslag - Budgetforliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Kultur- og Fritidsudvalget a NY: OPP analyse af Kulturskole på konservatoriegrunden U Børneudvalget b Sammenlægningsstrategi U c Carlsvognen, nybygning U By- og Miljøudvalget d Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) U e Forskønnelsespulje vedr. bunkers * U 200 Afledt drift 10 30

31 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 77 Anlægsforslag - Budgetforliget (eksklusiv Liberal Alliance), Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Kultur- og Fritidsudvalget a KU.BE, kultur- og bevægelseshus U I Afledt drift Vedtoges med 21 stemmer (C, A, V, B, F, O) mod 4 stemmer (Ø, I). 78 Anlægsforslag - Budgetforliget og Socialdemokraterne Undervisningsudvalget a Renovering af skolegårde med klimatilpasning U 0 b NY: Udearealer Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal U 0 Afledt drift 0 Kultur- og Fritidsudvalget c Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U 0 Børneudvalget d IT-infrastruktur dagtilbud U 600 By- og Miljøudvalget 31

32 e Byrummet Solbjergvej øst U 0 f Handicappolitikkens handleplan f) Offentlige handicaptoiletter, fx ved Forum Station U 0 g NY: Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO U 0 h Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U 0 i Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan U Afledt drift 50 Vedtoges med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 79 Anlægsforslag - Budgetforliget og Enhedslisten Bolig- og Ejendomsudvalget a Byfornyelse og boligforbedring U I Afledt drift 750 By- og Miljøudvalget b Arkitekturpolitik U 500 c Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U 350 Afledt drift 30 d NY: Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium U 0 Vedtoges med 19 stemmer (C, Ø, V, B, I, O) mod 6 stemmer (A, F). 80 Anlægsforslag - Budgetforliget 32

33 Kultur- og Fritidsudvalget a Nye kunstgræsbaner U 0 Børneudvalget b Tilpasning af kapacitet til demografibehov U c NY: Parkering ved Carlsvognen U 0 Magistraten d Investeringspulje U 0 By- og Miljøudvalget e Træer ved kommunens indkørselsveje U 0 f Forgrønning af Peter Bangsvej U 0 g Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U 0 I 0 Afledt drift 0 Vedtoges med 18 stemmer (C, V, B, F, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø). 81 Anlægsforslag - Socialdemokraterne og Enhedslisten Kultur- og Fritidsudvalget a Model 1: Kurbadsudvidelse (totalløsning) U

34 By- og Miljøudvalget b Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U 0 I 0 Afledt drift 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 82 Anlægsforslag - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Undervisningsudvalget a Ny: Pulje til etablering af udearealer i skolernes nærområder U 0 By- og Miljøudvalget b Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U 700 Afledt drift 30 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 83 Anlægsforslag - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Undervisningsudvalget a Renovering af skolegårde med klimatilpasning U 0 Kultur- og Fritidsudvalget b Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U 0 34

35 Børneudvalget c IT-infrastruktur dagtilbud U 600 By- og Miljøudvalget d Handicappolitikkens handleplan f) Offentlige handicaptoiletter, fx ved Forum Station U e NY: Områdefornyelse U 0 I 0 Afledt drift 0 f Opfølgning på cykelparkeringsanalyse U 0 Afledt drift 0 g Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan U Afledt drift 50 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). 84 Anlægsforslag - Socialdemokraterne Bolig- og Ejendomsudvalget a Byfornyelse og boligforbedring U I Afledt drift 750 Kultur- og Fritidsudvalget b Ny skoleidrætshal på Hermes-grunden Scenarie 2 (Basisløsning samt ekstra indendørs aktiviteter) U 0 35

36 Magistraten c Investeringspulje U By- og Miljøudvalget d Byfornyelse og boligforbedring U 0 I 0 e Cykelstier U f ESCO-projekt - ændret periodisering til 2020 U Afledt drift g Etablering af fast cykellegebane U Afledt drift 250 h Kunstgræsbaner U 0 i Rigtige køkkener på alle plejehjem U 0 Forkastedes med 19 stemmer (C, Ø, V, B, I, O) mod 6 stemmer (A, F). 85 Anlægsforslag - Enhedslisten Undervisningsudvalget a Henvendelse fra skolebestyrelsen på Nyelandsvej om udearealer U 0 b Skole-IT - 15 projektorer ekstra pr. skole U 500 c Skole-IT - Yderligere to multifunktionsprintere pr. skole U

37 Kultur- og Fritidsudvalget d Mobilt spillested U Børneudvalget e Yderligere pulje til legepladser/udearealer for dagtibud U 0 f NY: Renovering af døgninstitution på Bülowsvej U 0 g Carlsvognen, nybygning U Magistraten h Investeringspulje U i NY: Pulje til overførsler U By- og Miljøudvalget j Cykelhandlingsplan Underjordisk cykelparkering U 0 Afledt drift 0 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 86 Anlægsforslag - Socialistisk Folkeparti Bolig- og Ejendomsudvalget a Byfornyelse og boligforbedring U I Afledt drift

38 Undervisningsudvalget b Henvendelse fra skolebestyrelsen på Nyelandsvej om udearealer - periodiseret U 0 c NY: Udearealer Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal U 0 Afledt drift 0 d Skole-IT - Ekstra computere til skolerne U e Skole-IT - Netværksdækning af det fulde ude- og indeareal U f Skole-IT - Opbevaringsskabe ( lockers ) til alle elever, individuel U Kultur- og Fritidsudvalget g Udskiftning af kunstgræs U 0 h Renovering af Damsøbadet U 0 i Nye kunstgræsbaner - NB: periodiseret U 0 j Kultur- og idrætspakke: Fast basketballbane, 2. stk U 534 k Kultur- og idrætspakke: Midlertidig beachvolleybane, 2. stk U 170 l Kultur- og idrætspakke: Mobilt spillested U m Kultur- og idrætspakke: Skak i byrummet U 35 n Model 1: Kurbadsudvidelse (totalløsning) - NB: periodiseret U o NY: Forbedring af faciliteterne på Edison U 0 38

39 Børneudvalget p NY: Afslutning af Pavillon U 0 q Børnepakke: Yderligere løft af institutionslegepladser U Magistraten r NY: Køb af Hermeshallen U 0 s Udisponeret pulje (anlægsloft) U 2 By- og Miljøudvalget t Urban Gardening - borgerprojektpulje U 50 u Tilgængelighedsprojekter U 0 v Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning - periodiseret, med ryk til 2020 U 0 w Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U 500 x Pulje til udlægning af nyt slidlag* U y Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U 700 I -233 Afledt drift 0 z Klima- miljø- og trafikpakke: Cykelstiforbedringer U

40 æ Klima- miljø- og trafikpakke: Etablering af cykel- og gangbro over metroen mellem Eversvej og Emil Chr. Hansens Vej U 0 ø Klima- miljø- og trafikpakke: Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune U 0 å Klima- miljø- og trafikpakke: Kommunalt udlån af ladcykler U 125 aa Byrummet Solbjergvej øst - periodiseret, med ryk til 2020 U 0 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, I, O) mod 2 stemmer (F). Anlæg - Rådighedsbeløb herefter U I Løb e nr. Det finansielle område U/ I Budget 2016 Finansiering Bevilling for det finansielle område i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner Tilskud til kommuner, som i dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer I Grundskyldspromille 87 Reduktion til 25, Skatteprovenuændring I Udligningskonsekvens U 0 Tilskud til skattelettelse (37,5 pct.) I Vedtoges med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 40

41 88 Forøgelse til 27 (inkl. dispensation) Skatteprovenuændring I Udligningskonsekvens U 0 Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I Betragtedes herefter som bortfaldet. 89 Forøgelse til Skatteprovenuændring I Udligningskonsekvens U 0 Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I Reduktion af bloktilskud efter skatteforøgelse I Betragtedes herefter som bortfaldet. Promille for dækningsafgift på erhvervsejendomme 90 Forøgelse til 8 (inkl. dispensation) Skatteprovenuændring I Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I Forkastedes med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 91 Forøgelse til 8-33 Skatteprovenuændring I Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I Reduktion af bloktilskud efter skatteforøgelse I Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 5 stemmer (Ø, F). Bloktilskud 92 Reduktion af omprioriteringsbidraget til 0,5 pct. fra 2017 Statslig finansering I 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, V, B, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 41

42 93 Parkeringsindtægter for øget beboerlicens (sammenhæng med løbenr. 53) Modregning i bloktilskud via efterregulering U 0 Betragtedes som bortfaldet. 94 Parkeringsindtægter for afvikling af 2 timers fri parkering (sammenhæng med løbenr. 54) Modregning i bloktilskud via efterregulering U 0 Betragtedes som bortfaldet. 95 Parkeringsindtægter for afvikling af 2 timers fri parkering (sammenhæng med løbenr. 54) Modregning i bloktilskud via efterregulering U 0 Betragtedes som bortfaldet. 96 Parkering - mindre snyd med 0-billet (indtægt) (sammenhæng med løbenr. 55) Modregning i bloktilskud via efterregulering U 0 Betragtedes som bortfaldet. Øvrige forslag 97 Reduktion i fritagelse for grundskyld Skatteprovenuændring I Forkastedes med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 98 Reservation af støtte til lån til almenboligforeninger (nybyggeri) Finansudgift U 0 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, V, B, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) 99 KU.BE, kultur- og bevægelseshus (sammenhæng med løbenr. 77) Bortfald af fondstilskud og tilbagebetaling af moms heraf U Forkastedes med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø). Finansielt område - Bevilling herefter U (med forbehold for afledte ændringer i renter og kasseforbrug) I - 42

43 Afledte effekter U/ I Budget 2016 n/a Afledt effekt pris- og lønvirkning, drift U 0 n/a Afledt effekt pris- og lønvirkning, anlæg U 0 n/a Kasseforbrug (- = kassetræk) U n/a Renter af kasseændring U

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -

Læs mere

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 1 af 63 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag

Læs mere

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016.

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Opfølgning på budgetforlig 2016 - Effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Bilag 1 - Afstemningstema Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter

Læs mere

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer Bilag 3: Tekniske 5 A B C D E F G H I J K L Tekniske overførsler og tekniske A Skattefinansieret anlæg 495.062 400.870 330.830 318.480-142.720 120.370 14.700 500 352.342 521.240 345.530 318.980 I -54.037-47.626-36.750-21.334

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019

Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019 Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019 Kat. Pol. Nr. U/I/N 2016 2017 2018 2019 Anlægsudgifter, brutto U 377.205 347.242 380.197 346.540, brutto I -31.415-55.927-17.767-16.500 Anlægsudgifter,

Læs mere

1 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 921 Tiltrådt.

1 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 921 Tiltrådt. 2. behandling af budget 2015-18 Budge t Løb e nr. Bolig og Ejendomsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 69.250 Tekniske korrektioner 1 Nulstilling af afledt drift -525

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

2. behandling af budget

2. behandling af budget 2. behandling af budget 2017-2020 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Budget 2017 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 179.475 I -85.439 Tekniske

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

2. behandling af budget

2. behandling af budget 2. behandling af budget 2018-2021 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Budget 2018 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 178.388 I -85.880 Politiske

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter AMA1703 Monopolbrud 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet,

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Bilag 1 - Afstemningstema Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter

Læs mere

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 SOMMERHUSOMRÅDER

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 SOMMERHUSOMRÅDER SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 SOMMERHUSOMRÅDER SÆLVIG HUSE LANGEMARK VESTERLØKKEN DECEMBER 1995 REDEGØRELSE I henhold til Planlovens 34, stk. 3 er sommerhusområder, 1) områder, som i en bygningsvedtægt

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Frederiksberg er fortsat godt rustet

Frederiksberg er fortsat godt rustet Budget 2015 Forord Frederiksberg er fortsat godt rustet Der er flere gode grunde til at være tilfreds med Budget 2015. Først og fremmest har vi det nødvendige økonomiske grundlag på plads. Og det på en

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 1 af 56 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3l - Beskrivelse af r på anlægsprojekter U 11.200 0 0 AMA1701 Køb af klubhus Følger grundkøbesummen på Ingeborggården. I -1.300 1.300 0 AMA1703 Monopolbrud U 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket

Læs mere

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der

Læs mere

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i kr.)

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i kr.) Effektiviseringsoversigt Side 1 Vedtagne effektiviseringsforslag, drift Undervisningsudvalget -3.522-3.124-3.124-3.124 Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres) Midlertidig tilpasning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Budget 2018 Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber, Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud, der knytter

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der

Læs mere

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg Skattefinansieret U 389.719 366.664 23.055 74.622-7.801 I -103.866-65.967-37.899-40.851 Heraf inden for ramme U 352.974 337.261 15.713 66.905 Heraf uden for ramme U 36.745 29.403 7.342 7.717 I Skattefinansieret

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg Skattefinansieret U 369.996 368.483 1.513 46.378 I -69.318-41.568-27.750-31.674 Heraf inden for ramme U 369.764 367.977 1.787 46.378 Heraf uden for ramme U 232 505-273 0 I Skattefinansieret netto N 300.678

Læs mere

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse Ejerforhold Ejendom Adresse Funktion Bemærkninger Areal (kvm) Opført (år) 1 Leje Det Gule Hus, børnehus Rathsacksvej 12, 1862 Frederiksberg C Integreret institution 400 1912 2 Leje Margueritten, børnehus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan 70 A.2 Et område øst for Regimentsvej, Farum Kaserne

Lokalplan 70 A.2 Et område øst for Regimentsvej, Farum Kaserne Lokalplan 70 A.2 Et område øst for Regimentsvej, Farum Kaserne Sådan læses lokalplanen Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser tinglyses på de ejendomme, som planen omfatter, og bestemmelserne

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema side 1 af 48 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Under kolonnen 'forslagsstiller',

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2015

FORSLAG. Budgetforslag 2015 FORSLAG Budgetforslag 2015 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 6 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 8 Undervisningsudvalget 10 Sundheds- og Omsorgsudvalget 14 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B)

Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B) Bilag 1. Anlægsoverførsler fra 2013-2014 A D B A-B C D Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Skattefinansieret i alt U 373.354 2.888.258 344.346 29.008 28.484 26.553-2.015 I -41.810-516.770-36.803-5.006-2.843

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015. Handlekatalog 2016-2019

SOLRØD KOMMUNE BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015. Handlekatalog 2016-2019 Handlekatalog 2016-2019 Reduktionens fordeling (31,8 mio. kr.) 2 Indarbejdede forslag Brugerbetaling Forældrebetalingsandel 65% i SFO1 og SFO2 Aktive borgere Frivillige overtager drift af café i AFC og

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens partier har samlet stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen.

Læs mere

2. behandling af budget

2. behandling af budget 2. behandling af budget -2022 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 183.586 I -87.364 Teknisk korrektion vedr. "Kapacitetstilpasning

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og foventes udført i 2015. Et enkelt projekt vedr.borgerserice

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet Husk at læse vejledningen

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene. Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Ringsted Kommune 20. september 2015

Ringsted Kommune 20. september 2015 Ringsted Kommune 20. september 2015 Budgetaftale 2016 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Kisser Franciska Lehnert har indgået

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

FÆLLESBO AFD A U G U S T R E V. 6

FÆLLESBO AFD A U G U S T R E V. 6 FÆLLESBO AFD. 107 2 7. A U G U S T 2 0 1 8 R E V. 6 FORELØBIG HELHEDSPLAN FÆLLESBO - AFD. 107 Eksisterende boliger Antal: 441 Boliger med tilgængelighed Antal: 144 (32% af 441) boliger med sammenlægning

Læs mere

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015 Masterplan for plejehjemsmodernisering Møde i forligskreds 24. august 2015 Dagsorden Baggrund (fra Sundheds- og Omsorgsudvalget juni 2015) Mulige alternative forslag til at nedbringe ventetiden på kort

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR. 2016 2016 2017 2018 2019 Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103 Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Driftsbevilling herefter -8.

nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Driftsbevilling herefter -8. nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -8.189 INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter -8.189 Løbe nummer Undervisningsudvalget Ref 2014 DRIFT

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Byrådets beslutning For/imod/undlod

Byrådets beslutning For/imod/undlod SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 12. Boliger ved Susåen i Vetterslev

Spildevandsplan Tillæg nr. 12. Boliger ved Susåen i Vetterslev Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 12 Boliger ved Susåen i Vetterslev Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold... 3 3.1 Lednings-

Læs mere

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Bilag 3b: af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere