Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1"

Transkript

1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U I Digitaliseringsplan 2018 U Digitaliseringsplan 2019 U Plejeboligmodernisering - Ingeborggården - Salg af grund Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (boligdel) Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (servicedel) Plejeboligmodernisering - Søndervang - Salg af grund I U U I Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U Bolig- og Ejendomsudvalget U I Almene boliger (indskud) Byfornyelse og boligforbedring U I Låneramme Afledt drift FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme U U Låneramme Afledt drift Pulje til flere almenboliger (indskud) Pulje til imødekommelse af AT-påbud U Afledt drift Pulje til rådhusarbejder U Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster U Skybrudssikring af kommunale ejendomme U Afledt drift Undervisningsudvalget U Klub Bülowsvej 14A - istandsættelse U Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U Afledt drift Klub Tempeltræet - Bülowsvej U Renovering af skolegårde med klimatilpasning U

2 Anlægsoversigt Side 2 Skoleforlig Faglokaler Ny Hollænderskolen U Afledt drift Skolevedligeholdelsesplan U Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen U Afledt drift Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud U U Afledt drift Ældre- og Omsorgsudvalget U Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Servicedel) U Afledt drift Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel) U Lånefinansiering Afledt drift Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (servicedel) U Afledt drift Plejeboligmodernisering - Plejecenter Betty 3 (Boligdel - indskud) Afledt drift Plejeboligmodernisering - Plejecenter Betty 3 (Servicedel) U Deponering Afledt drift Plejeboligmodernisering - Projektledelse U Plejeboligmodernisering - Søndervang, (boligdel) U Lånefinansiering Plejeboligmodernisering - Søndervang, (servicedel) Udvidelse af kapacitet med fem pladser - anlægsudgifter U U Deponering Indskud Afledt drift Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet U Afledt drift

3 Anlægsoversigt Side 3 Kultur- og Fritidsudvalget U Aveny-T, nyt væksthus (deponering) Forundersøgelse af idrætshal ved Rolighedsvej U Kultur og Musikskole på konservatoriegrunden (deponering) Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U Opgradering af Kærlighedsstien U Pulje til gavlmalerier U Afledt drift Pulje til åbne idrætsanlæg U Afledt drift Renovering af Damsøbadet U Låneramme Afledt drift Renovering af Frederiksberg Svømmehal U Afledt drift Skybrudsprojekter og kunstgræsbaner på Jens Jessens vej U Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U U Børneudvalget U Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U Afledt drift Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet U Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud U Pulje til vedligehold af daginstitutioner U Socaludvalget U Botilbud for borgere med svær psykisk sygdom (tidl. Diakonissen - deponering) Indskud Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle U Deponering Afledt drift

4 Anlægsoversigt Side 4 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U Afledt drift By- og Miljøudvalget U I Allégadeprojektet U Afledt drift Busfremkommelighed U I Afledt drift By- og pendlercykelsystem U Byrum på Sylows Plads U Afledt drift Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U Afledt drift Byrummet Sylows Alle U Afledt drift Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U Afledt drift Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium U Låneramme Afledt drift Flere bilparkeringspladser U Afledt drift Flere cykelparkeringspladser U Afledt drift Flere grønne byrum U Afledt drift Forbedring af cykelparkeringsforhold U Afledt drift Forgrønning af Peter Bangsvej U Afledt drift Forskønnelsespulje vedr. bunkers U Afledt drift Forundersøgelse vedr. Bispeengbuen U Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret) U Afledt drift Legepladsen ved Kejserinde Dagmars Plads U

5 Anlægsoversigt Side 5 Afledt drift Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U Låneramme Afledt drift Mobilt teleslyngeanlæg U Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U I Låneramme Afledt drift Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U I Låneramme Afledt drift Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U I Låneramme Afledt drift Opfølgning på strategi for vedvarende energi U Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U Låneramme Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U Låneramme Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen) Parkering relateret til Konservatoriegrunden samt Kultur- og musikskolen U U Photokatalyserende belægninger U Afledt drift Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U I Pulje til begrønning og udskiftning af træer U Pulje til fortovsrenovering U Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling U U Pulje til offentlige legepladser U Afledt drift

6 Anlægsoversigt Side 6 Pulje til renovering af byudstyr U Pulje til renovering af vejbelysning U Låneramme Afledt drift Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde) U Pulje til tilplantning af nye vejtræer U Pulje til udlægning af nyt slidlag U Pulje til vedligehold af kirkegårde U Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U I Afledt drift Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO U Strategi til bekæmpelse af luftforurening U Tilgængelighedstiltag på kulturområdet U Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje U Afledt drift Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan U Afledt drift Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier U I Afledt drift Træer ved kommunens indfaldsveje U Afledt drift Udearealer til Kultur- og musikskole U Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde U Brugerfinansieret område U Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret) U Lånefinansiering Anlægsudgifter inden for loftet U Ældreboliger og øvrig brugerfinansieret U Anlægsindtægter I Deponering Indskud

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

2. behandling af budget

2. behandling af budget 2. behandling af budget -2022 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 183.586 I -87.364 Teknisk korrektion vedr. "Kapacitetstilpasning

Læs mere

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens partier har samlet stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen.

Læs mere

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer Bilag 3: Tekniske 5 A B C D E F G H I J K L Tekniske overførsler og tekniske A Skattefinansieret anlæg 495.062 400.870 330.830 318.480-142.720 120.370 14.700 500 352.342 521.240 345.530 318.980 I -54.037-47.626-36.750-21.334

Læs mere

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3l - Beskrivelse af r på anlægsprojekter U 11.200 0 0 AMA1701 Køb af klubhus Følger grundkøbesummen på Ingeborggården. I -1.300 1.300 0 AMA1703 Monopolbrud U 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter AMA1703 Monopolbrud 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet,

Læs mere

2. behandling af budget

2. behandling af budget 2. behandling af budget 2018-2021 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Budget 2018 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 178.388 I -85.880 Politiske

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg Skattefinansieret U 389.719 366.664 23.055 74.622-7.801 I -103.866-65.967-37.899-40.851 Heraf inden for ramme U 352.974 337.261 15.713 66.905 Heraf uden for ramme U 36.745 29.403 7.342 7.717 I Skattefinansieret

Læs mere

Bilag 0 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 0 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 0 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens partier har samlet stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen.

Læs mere

Anlægsforslag. Budget

Anlægsforslag. Budget Anlægsforslag Budget 2019-2022 Direktionens anlægsplan 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Anlægsramme (udgifter inden for loftet) U 326.761 256.643 177.718 165.488 I -30.162-6.616-24.542-1.500 Anlægudgifter,

Læs mere

Direktionensforslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter

Direktionensforslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Direktionensforslag til anlægsplan 2018-2021 Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Anlægsudgifter, brutto U 500.683 428.243

Læs mere

Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg Skattefinansieret U 369.996 368.483 1.513 46.378 I -69.318-41.568-27.750-31.674 Heraf inden for ramme U 369.764 367.977 1.787 46.378 Heraf uden for ramme U 232 505-273 0 I Skattefinansieret netto N 300.678

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 002070 Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26 og Falkoner Allé 118) U Pga. af periodeforskydelse søges midlerne overført til

Læs mere

Fremrykning MAG Håndtering af FB klubhus U Fremrykning 2018

Fremrykning MAG Håndtering af FB klubhus U Fremrykning 2018 Bilag 3l - Fremrykninger og beskrivelser af r på anlægsprojekter Fremrykninger Fremrykning 2018 TB 2019 TB2020 TB 2021 MAG Håndtering af FB klubhus 2.700-500 -1.150-1.050 Fremrykning 2018 TB 2019 TB2020

Læs mere

2. behandling af budget

2. behandling af budget 2. behandling af budget 2017-2020 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Budget 2017 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 179.475 I -85.439 Tekniske

Læs mere

2. behandling af budget 2016-19

2. behandling af budget 2016-19 2. behandling af budget 2016-19 Løb e nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 177.228 I -78.134 Tekniske

Læs mere

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående.

Læs mere

Direktionens forslag til anlægsplan

Direktionens forslag til anlægsplan Direktionens forslag til anlægsplan 2017-2020 Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U 420.445 431.604

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Bilag 1 - Afstemningstema Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og foventes udført i 2015. Et enkelt projekt vedr.borgerserice

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Bilag 1 - Afstemningstema Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter

Læs mere

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten Bilag 6b. Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og forventes at blive udført

Læs mere

ANLÆGSFORSLAG. Budget

ANLÆGSFORSLAG. Budget ANLÆGSFORSLAG Budget 2020-2023 Indholdsfortegnelse Oversigter Direktionens anlægsplan 2020-2023 1 Udvalg Magistraten 3 Bolig- og Ejendomsudvalget 16 Undervisningsudvalget 41 Ældre- og Omsorgsudvalget 59

Læs mere

Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019

Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019 Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019 Kat. Pol. Nr. U/I/N 2016 2017 2018 2019 Anlægsudgifter, brutto U 377.205 347.242 380.197 346.540, brutto I -31.415-55.927-17.767-16.500 Anlægsudgifter,

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter MAG 031113 Køb af FB klubhus U 100-100 0 Projektet nedlægges i 2016, da tet er indarbejdet i projektet Køb "Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus" MAG

Læs mere

1 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 921 Tiltrådt.

1 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 921 Tiltrådt. 2. behandling af budget 2015-18 Budge t Løb e nr. Bolig og Ejendomsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 69.250 Tekniske korrektioner 1 Nulstilling af afledt drift -525

Læs mere

U/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015

U/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015 Skattefinansieret U 407.513 335.593 71.920 74.735 8.268-6.049 I -46.920-14.471-32.449-18.238 62 0 Her inden for loft U 367.002 322.841 44.161 46.977 8.268-6.049 Her uden for loft U 40.511 12.752 27.759

Læs mere

By- og Miljøudvalget

By- og Miljøudvalget By- og Miljøudvalget By- og Miljøudvalget Aktiviteter By- og Miljøudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter, der vedrører byudvikling, kollektiv trafik og miljø. Derudover har udvalget også ansvaret

Læs mere

Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B)

Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B) Bilag 1. Anlægsoverførsler fra 2013-2014 A D B A-B C D Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Skattefinansieret i alt U 373.354 2.888.258 344.346 29.008 28.484 26.553-2.015 I -41.810-516.770-36.803-5.006-2.843

Læs mere

U/I 2015 korr. Forbrug 2015 Uforbrugt rådighedsbeløb 2015 (A-B)

U/I 2015 korr. Forbrug 2015 Uforbrugt rådighedsbeløb 2015 (A-B) Skattefinansieret U 380.896 368.992 11.903 39.618-6.318 I -50.993-34.265-16.728-16.745 Her inden for ramme U 372.000 357.651 14.348 42.063 Her uden for ramme U 8.896 11.340-2.445-2.445 teknisk illingen

Læs mere

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) eløb 2012

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) eløb 2012 Skattefinansieret, afsluttes U 126.850 113.627 13.223 0 0 0 581 I -28.219-32.162 3.943 0 0 0 0 Skattefinansieret, afsluttes N 98.631 81.465 17.166 0 0 0 581 ældreboliger, afsluttes U 1.752 1.933-181 0

Læs mere

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B)

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) Skattefinansieret, i alt U 769.325 542.498 226.826 150.627 39.504 5.214-15.031 I -95.106-63.879-31.227-24.047-11.850 0 220 Skattefinansieret, i alt N 674.219 478.619 195.599 126.580 27.654 5.214-14.811

Læs mere

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV

Læs mere

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i kr.)

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i kr.) Effektiviseringsoversigt Side 1 Vedtagne effektiviseringsforslag, drift Undervisningsudvalget -3.522-3.124-3.124-3.124 Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres) Midlertidig tilpasning

Læs mere

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter 1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret. Bilag til indstilling

Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret. Bilag til indstilling Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret Bilag til indstilling Nuværende Udviklingsprojekter Skitselandskabsplan: Udviklet i samarbejde med KAB, FfB, Frederiksberg Kommune og Realdania Domus Vista: 127 Ungdomsboliger,

Læs mere

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

4 Investeringsoversigter

4 Investeringsoversigter 4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1

Læs mere

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18 10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden

Læs mere

Investeringsoversigt budget

Investeringsoversigt budget Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225

Læs mere

Se hele budgettet og alle indsatserne på

Se hele budgettet og alle indsatserne på UDGIVES AF FREDERIKSBERG KOMMUNE WWW.FREDERIKSBERG.DK REDAKTION OG LAYOUT: LEDELSESSTABEN TRYK: FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI A/S OPLAG: 900 Se hele budgettet og alle indsatserne på www.frederiksberg.dk SET

Læs mere

Investeringsoversigt behandling af budgettet

Investeringsoversigt behandling af budgettet Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn

Læs mere

Anlægsplan for kvartal kvartal kvartal kvartal Slut år. Anlægs nr. Anlæg Start år

Anlægsplan for kvartal kvartal kvartal kvartal Slut år. Anlægs nr. Anlæg Start år 2 Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger 2009 x x 2 Projektering krydset Næstvedvej/Jernbanevej 2016 x x 2 Projektering Sct. Knudsgade, Dagmarsgade og Pileborggade 2016 x x x x 2 Trafikhandlingsplan

Læs mere

Opfølgning budgetforlig 2013 November 2013

Opfølgning budgetforlig 2013 November 2013 Bilag 4 - Opfølgning på budgetforlig 2013 Værdier UU 1 Drift Indførelse af klubassistenter i klubnormering Implementeret. Indarbejdet i budgettet -598-895 -895-895 2 Drift PPR. Reduktion af en lederstilling

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Investeringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg

Investeringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg Økonomi- og Planudvalget -500-500 -500-500 1.01 Fritidsområder -500-500 -500-500 Kysten -500-500 -500-500 Budgetforlig Teknik- og Miljøudvalget -74.172-66.470-69.490-63.820 2.01 Fritidsområder -3.350-3.350-3.350-2.500

Læs mere

Investeringsoversigt Vedtaget budget

Investeringsoversigt Vedtaget budget ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 1 af 63 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget

Læs mere

Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema

Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Klimatilpasning Klimatilpasning (side 5) Retningslinjekort og alle retningslinjer er opdateret. Ændringerne er i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Driftsbevilling herefter -8.

nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Driftsbevilling herefter -8. nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -8.189 INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter -8.189 Løbe nummer Undervisningsudvalget Ref 2014 DRIFT

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Budget 2018 Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber, Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud, der knytter

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2

Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2 Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2 4.1 Økonomiudvalget... 3 4.2 Klima- og Miljøudvalget... 5 4.3 Plan- og Boligudvalget... 8 4.4 Børne- og Undervisningsudvalget... 12 4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Anlæg BASISBUDGET

Anlæg BASISBUDGET (kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 1 af 56 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelt. Borgmesterens forord 1. Indledning 3. Økonomiske nøgletal 6. Udvalg. Bolig- og Ejendomsudvalget 7

Indholdsfortegnelse. Generelt. Borgmesterens forord 1. Indledning 3. Økonomiske nøgletal 6. Udvalg. Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Budget 2019 Indholdsfortegnelse Generelt Borgmesterens forord 1 Indledning 3 Økonomiske nøgletal 6 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Ældre - og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og

Læs mere

Bilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område

Bilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område Notat 16. august 2017 Sagsbeh.: JTP, LLJ, AW J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område 1. Lånoptagelse I budgetperioden 2018-21 er der indregnet

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget 77.892 64.219 49.713 109.704 Plan og Miljøudvalget 24.140 6.100 6.480 3.531 Teknik & Byggeudvalget 152.650 176.155 188.901 54.731 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.531 17.474 3.507 0 Børn

Læs mere

Unavngivne pladser og anlæg (Rev )

Unavngivne pladser og anlæg (Rev ) Unavngivne pladser og anlæg (Rev. 28.08.2018) Anlæg Fuglebakkevej 109, kaldet Byhaven Bane Danmark A/B Fuglebakkehus 1 Godthåbsvej / Tesdorpfsvej A/B Ved Fuglebakken 2 Nordre Fasanvej / Bispeengen / Munkensvej

Læs mere

Bilag 2 - til Den Sociale Masterplan status 2019 planlægning

Bilag 2 - til Den Sociale Masterplan status 2019 planlægning + 1 Masterplan for det specialiserede voksenområde: To nye botilbud: - For borgere med svær psykisk sygdom - For borgere i målgruppen geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning Bilag 2 - til Den Sociale

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Trafikveje. H.C. Ørsteds Vej. Forslag til vedligeholdelsesprogram 2017 Kørebaner, Cykelstier. Fra Rosenørns Allé til Ågade.

Trafikveje. H.C. Ørsteds Vej. Forslag til vedligeholdelsesprogram 2017 Kørebaner, Cykelstier. Fra Rosenørns Allé til Ågade. Forslag til vedligeholdelsesprogram 2017 Kørebaner, Cykelstier BILAG 2 Trafikveje H.C. Ørsteds Vej Fra Rosenørns Allé til Ågade. H.C. Ørsteds Vej Belægningen er slidt, har stentab og revner. Alle riste

Læs mere

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

Budget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb

Budget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb BEREDSKAB: Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn - T11 990 1.220 2.210 Redningskran - P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn - T12 990 1.220 2.210 Sum beredskab 5.145 2.440 0 0 0 0 0 7.585

Læs mere

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger 10 Teknik- og Miljøudvalget 115.534 132.107 45.480 36.345 61.845 61.845 249.964 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 7.200 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 450 002235

Læs mere

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018) Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I

Læs mere

Investeringsredegørelse Nordre Fasanvej Kvarteret, det nordlige Frederiksberg og omkringliggende områder

Investeringsredegørelse Nordre Fasanvej Kvarteret, det nordlige Frederiksberg og omkringliggende områder Investeringsredegørelse 2013 Nordre Fasanvej Kvarteret, det nordlige Frederiksberg og omkringliggende områder Investeringsredegørelse 2013 Nordre Fasanvej Kvarteret, det nordlige Frederiksberg og omkring

Læs mere

Budgetforlig

Budgetforlig Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse

Læs mere

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030

Læs mere

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014 Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter Prioriterede indsatser STRATEGI Bedre forbindelser for bløde trafikanter NORDREFASANVEJ.FREDERIKSBERG.DK FACEBOOK.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET INSTAGRAM.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET 1 2 Strategi - Bedre

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige

Læs mere