Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste"

Transkript

1 Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms, 1998 Indholdsfortegnelse Forord Resumé af konklusionerne Om undersøgelsen Hvem er blevet spurgt? Hvem har svaret? Spørgeskemaerne Dataindsamling og analyse Fremtiden er usikker Rapportens struktur 1. Alle virksomhedernes forventninger til en fast forbindelse over Femer Bælt 1.1 Forventninger til vækst og økonomi 1.2 Forventninger til antal ansatte 2. Turismevirksomhedernes forventninger til en fast forbindelse over Femer Bælt 2.1 Turismevirksomhedernes forventninger 2.2 Antal ansatte og forventningerne 2.3 Omsætningen og forventningerne 2.4 Geografisk placering og forventningerne 3. De øvrige virksomheders forventninger til en fast forbindelse over Femer Bælt 3.1 Virksomhedernes forventninger 3.2 Branchetilhørsforholdet og forventningerne 3.3 Antal ansatte og forventningerne 3.4 Eksportandel og forventningerne 3.5 Geografisk placering og forventningerne 4. Valg af transportform og transportvej 4.1 Virksomhedernes valg af transportform ved etablering af en fast forbindelse 4.2 Virksomhedernes valg af transportvej ved eksport mod syd Startside Forrige Næste

2 Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms, 1998 Forord I foråret 1998 besluttede Idé-komiteen vedr. infrastruktur og Dansk Industri (DI) at gennemføre en undersøgelse af, hvilke forventninger erhvervslivet i Storstrøms amt har til en fast forbindelse over Femer Bælt. Vi har ønsket undersøgelsen gennemført, fordi Folketinget snart skal tage stilling til, hvorvidt den tredje forbindelse skal etableres. For at skabe et grundlag for beslutningen om en fast forbindelse har de danske og tyske trafikministre med støtte fra EU igangsat et meget omfattende undersøgelsesarbejde om Femer Bælt forbindelsen - et undersøgelsesarbejde, som afrapporteres endeligt i maj Det er hensigten, at vores undersøgelse af erhvervslivets forventninger ligeledes skal indgå i det materiale, der skal ligge til grund for beslutningen om den faste forbindelse. Det hævdes ofte, at store infrastrukturinvesteringer ikke har indflydelse på udviklingen af erhvervslivet i de områder, hvor projekterne gennemføres. Idé-komiteen vedr. infrastruktur og DI har derfor valgt at spørge erhvervslivet om deres forventninger i stedet for at bygge en rapport på den viden og de ideer, der findes hos embedsmænd, forskere eller private konsulentvirksomheder. Det er vores opfattelse at erhvervslivets forventninger til en fast forbindelse bør være en vigtig del i debatten om etablering fast Femer forbindelsen. En fast forbindelse over Femer Bælt vil naturligvis ikke kun påvirke erhvervslivet i Storstrøms amt. Den vil også være til gavn for erhvervslivet i bl.a. vores naboamter, i Hamburg og i Øresundsregionen. Det vil derfor også blive overvejet at gennemføre en tilsvarende undersøgelse blandt erhvervslivet uden for Storstrøms amt. November 1998 Nils Wilhjelm Formand for Idé-komiteen vedr. infrastruktur Erik Rosendal Hansen Formand for DI i Storstrøms amt Startside Forrige Næste

3 Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms, 1998 Resumé af konklusionerne Alle virksomhedernes forventninger til en fast forbindelse over Femer Bælt. 3 ud af 5 virksomheder i Storstrøms amt forventer, at etableringen af en fast forbindelse over Femer Bælt vil have positiv indvirkning på virksomhedens økonomi og vækstmuligheder. Næsten alle de resterende virksomheder forventer, at situationen vil være uændret. Generelt er det virksomhederne på Lolland-Falster, der har de mest positive forventninger. Det er dog stadigvæk over halvdelen af virksomhederne i den nordlige del af Storstrøms amt, der mener, at en Femer Bælt forbindelse vil være positivt for virksomheden. Der er også forskel på forventningerne til en fast forbindelse i forhold til, hvor mange ansatte virksomheden har i dag. Den generelle konklusion er, at jo flere ansatte virksomheden har, jo større er forventninger til, at forbindelsen vil påvirke økonomien positivt. Ca. halvdelen af alle virksomhederne forventer, at de får brug for mere arbejdskraft, hvis Femer Bælt forbindelsen bliver en realitet. Turismevirksomhedernes forventninger. 84% af turismevirksomhederne forventer, at etableringen af en fast forbindelse vil føre til en forøgelse af antallet af turister i Storstrøms amt og næsten alle forventer, at det vil forbedre virksomhedens økonomi og at det vil give bedre vækstmuligheder. 3/5 af turismevirksomhederne mener, at de skal bruge flere medarbejdere, hvis forbindelsen etableres og 2/5 regner med, at udvide kapaciteten. En del af de nye turister kan forventes at komme fra nye markeder. 60% af virksomhederne forventer nemlig, at etableringen af en fast forbindelse vil betyde, at de vil satse på markedsføring i nye områder. De største turismevirksomheder (hvadenten dette gøres op i forhold til omsætning eller antal ansatte) har de mest positive forventninger til effekterne af en fast forbindelse. Der er så at sige ingen forskel på forventningerne mellem turismevirksomhederne i den nordlige og den sydlige del af Storstrøms amt. De øvrige virksomheders forventninger. Over halvdelen af de øvrige virksomheder (de virksomheder, der ikke er turismevirksomheder) forventer, at en fast forbindelse over Femer Bælt vil have positiv indvirkning på økonomi og vækst. Det er derimod under 3% af virksomhederne, der har svaret, at de forventer negative effekter. De positive forventninger stiger i takt med antallet af ansatte i virksomheden. Samtidig er det de virksomheder, der i dag har eksport, der er mest positive. Endelig er de positive forventninger større, jo tættere virksomheden ligger på den eventuelle faste forbindelse.

4 Der er størst forventninger til, at en omsætningsstigning vil sted på markeder syd for Danmark. Det bl.a. meget bemærkelsesværdigt, at ca. 20% af virksomhederne, der i dag ikke har eksport, forventer at få det, hvis der etableres en fast forbindelse. Mere end hver anden af virksomhederne forventer, at etableringen af en Femer Bælt forbindelse og de dertil knyttede øvrige forbedringer af transportforholdene, vil medføre, at det bliver lettere at tiltrække kvalificeret og specialiseret arbejdskraft. Forventningerne er størst hos de store virksomheder og hos virksomhederne syd for Storstrømmen. Det kan bl.a. skyldes, at det er de sydlige virksomheder og de største virksomheder, der i dag har størst problemer med at rekruttere den arbejdskraft, de har behov for. Ca. hver 10. af virksomhederne forventer, at de vil flytte dele af (eller hele) virksomheden væk fra Storstrøms amt, hvis der ikke etableres en fast forbindelse over Femer Bælt. Det er primært de store virksomheder og virksomhederne med megen eksport, der forventer en udflytning. F. eks. forventer 30% af virksomhederne, der i dag eksporterer over 3/4 af deres omsætning, at ville flytte dele af virksomheden væk fra regionen, hvis den faste forbindelse til Tyskland ikke bliver bygget. Virksomhedernes valg af transportform og -vej. Lastbiltransport er den helt dominerende transportform ved godstransport og jernbane- og søtransporten har kun en meget lille andel af det samlede transportarbejde. Det afgørende for valget af transportform er pris, kvalitet og transporttid. Ca. hver 5. virksomhed i Storstrøms amt forventer, at åbningen af den faste forbindelse over Storebælt vil føre til, at de vil vælge at køre via Fyn/Jylland ved transport af gods til markeder syd for Danmark. Langt de fleste forventer, at de vil lægge ruten via Femer Bælt, hvis der etableres en fast forbindelse denne vej. Det afgørende for valget af transportvejen er også prisen, kvaliteten og transporttiden. Startside Forrige Næste

5 Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms, 1998 Om undersøgelsen Hvem er blevet spurgt? Der er i Storstrøms amt ca momsregistrerede virksomheder og det ville derfor hverken være realistisk eller hensigtsmæssigt at inddrage dem alle i undersøgelsen. Dette antal virksomheder omfatter alt fra klostre, vindmøllelaug og privatskoler til frisører og bagerbutikker, og der er derfor foretaget en række fravalg ud fra branchemæssige hensyn. Derudover er en række af de mindre virksomheder i regionen fravalgt. Virksomhedssammensætningen i Storstrøms amt er præget af mange virksomheder med kun 1 eller 2 ansatte. Virksomhederne er derfor udvalgt ud fra følgende kriterier: Alle virksomheder med over 9 ansatte. 1/8 af virksomhederne med mellem 2 og 9 ansatte (tilfældigt udvalgt). De turismerelaterede virksomheder er udvalgt i samarbejde med Turismeregion Syd. Hvem har svaret? Der er i alt udsendt 1040 spørgeskemaer fordelt på følgende måde: 698 til virksomheder med over 9 ansatte. 205 til virksomheder med mellem 2 og 9 ansatte. 137 turismerelaterede virksomheder. Heraf er der i alt 528 virksomheder, der har svaret, hvilket giver en svarprocent på 51%. Svarene er fordelt på følgende måde: 333 fra virksomheder med over 9 ansatte (48%). 98 fra virksomheder med mellem 2 og 9 ansatte (48%) fra turismevirksomheder (71%). Svarprocenten for virksomheder beliggende syd for Storstrømmen (Lolland Falster) udgør 57%, hvilket er lidt højere end svarprocenten i den nordlige del, som udgør 46%. Svarprocenten varierer desuden på de enkelte spørgsmål, da det ikke har været relevant/muligt for alle at svare på alle spørgsmål.

6 Spørgeskemaerne. Det har været nødvendigt at udarbejde et særskilt spørgeskema til turismevirksomheder, da en række spørgsmål kun var relevante for denne type virksomheder. Der ses bl.a. på spørgsmål om nuværende og forventede fremtidige markedsføringslande. Spørgeskemaet til turismevirksomheder er opbygget i samarbejde med Turismeregion Syd. Spørgeskemaet til de øvrige virksomheder er opbygget således: Spørgsmål der kategoriserer virksomhederne. Spørgsmål omkring forventninger til afledte effekter af en fast forbindelse over Femer Bælt. Spørgsmål omkring forventninger til transportform for virksomheder, der har transport af varer/gods i forbindelse med salg. Spørgsmål omkring forventninger til transportvej for virksomheder, der har transport af varer/gods i forbindelse med eksport sydpå. Dataindsamling og analyse. Vi har valgt, at benytte et lukket spørgeskema og virksomhederne har dermed ikke haft mulighed for at fremkomme med mere kvalitative informationer. Denne metode er valgt, da formålet med undersøgelsen er at få et bredt billede af virksomhedernes overordnede forventninger. Det er derfor foretrukket, at få kendskab til forventningerne fra så mange virksomheder som muligt. I spørgeskemaet er der for nogle spørgsmål anvendt meget brede svarkategorier og afkrydsningsmulighederne har derfor ikke været nøjagtigt defineret. De brede svarkategorier har været anvendt, da de spørgsmål, der undersøges, på nuværende tidspunkt er hypotetiske og det derfor vil være vanskeligt for respondenterne at forholde sig til meget konkrete svarmuligheder. Det er naturligvis vanskeligt at vurdere, hvilke definitioner respondenterne har tillagt de enkelte svarkategorier. Det er f.eks. vanskeligt at vide, hvad den enkelte respondent forstår ved begreberne stor eller lille positiv indvirkning. Svarene kan derfor primært bruges til at tegne en tendens i forventningerne. Fremtiden er usikker. Generelt kan det være meget vanskeligt at forholde sig til fremtiden - og når en virksomhedsejer, der måske har 2 ansatte, bliver bedt om at forholde sig til noget, der sker om år, vil det sikkert være vanskeligt at sætte sig ud over de langt mere konkrete regninger og ordrer, der ligger på skrivebordet sammen med spørgeskemaet. I følgebrevet til spørgeskemaet blev der derfor gjort opmærksom på, at respondenterne skulle tænke fremtid og være opmærksomme på, at en fast forbindelse vil påvirke virksomhedens udvikling - altså, at en traditionel fremskrivning af den nuværende situation, sandsynligvis ikke vil kunne bruges. Problemet med at kunne forholde sig til fremtiden kan have spillet ind på svarene - uden det dog kan siges, i hvor et stort et omfang det har været tilfældet. En del virksomheder har svaret, at deres situationen forventes at være uændret, hvis der etableres af en fast forbindelse over Femer Bælt i Svarene er indsamlet i perioden medio juni til medio juli 1998, altså umiddelbart efter åbningen af vejdelen af den faste forbindelse over Storebælt. Det er derfor vanskeligt at sige om erfaringerne fra Storebælt har haft indflydelse på svarene. Under alle omstændigheder har erfaringerne fra Storebæltsforbindelsen endnu ikke været helt forankret i virksomheden. Endelig skal det bemærkes, at undersøgelsesresultaterne opgøres for antallet af virksomheder, hvilket betyder, at en virksomhed med kun 2 ansatte og en meget lav omsætning har samme vægt som en virksomhed med 400 ansatte og en meget høj omsætning. Undersøgelsens resultater kan derfor ikke anvendes til at sætte tal på udviklingen i den samlede regionale økonomi. Rapportens struktur.

7 Rapporten består af 4 dele. Første del er en vurdering af alle respondenternes forventninger til etableringen af en fast forbindelse. Andel del omhandler turismevirksomhedernes forventninger. Tredje del omhandler de øvrige virksomheders forventninger. Fjerde del omhandler virksomhedernes forventninger til valg af transportform og transportvej. Fælles for de fire dele er, at de indledes med en samlet vurdering af forventningerne for alle respondenterne i den pågældende gruppe, og at analysen derefter bliver mere nuanceret. Undersøgelsesresultaterne vurderes i forhold til bl.a. virksomhedernes størrelse, branchetilhørsforhold og geografiske placering. Hvert enkelt underafsnit afsluttes med en sammenfattende konklusion. Startside Forrige Næste

8 Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms, 1998 Alle virksomhedernes forventninger til en fast forbindelse over Femer Bælt Der er som nævnt i alt 528 virksomheder, der har svaret på de udsendte spørgeskemaer. Disse er fordelt med 97 turismevirksomheder og 431 øvrige virksomheder. Formålet med at udsende forskellige spørgeskemaer til de to typer virksomheder er, at det er forskellige spørgsmål, der er relevante for virksomhedstyperne. I de følgende afsnit vil alle 528 virksomheder blive behandlet under et og der vil altså ikke blive skelnet mellem virksomhedstyperne. Formålet med dette er, at give et samlet billede af de overordnede forventninger til en fast forbindelse over Femer Bælt blandt erhvervslivet i Storstrøms amt. 1.1 Forventninger til vækst og økonomi. Virksomhederne er blevet stillet et meget overordnet spørgsmål om, hvordan de forventer, at etableringen af en fast forbindelse over Femer Bælt vil påvirke virksomhedens økonomi og vækstmuligheder. Virksomhederne har generelt positive forventninger til en fast forbindelse. I alt 60% af virksomhederne forventer, at en fast forbindelse vil få en mindre eller stor positiv indvirkning på vækstmulighederne og økonomien, hvorimod kun 2% forventer en negativ indvirkning. 33% forventer, at situationen vil være uændret, og at en fast forbindelse dermed ikke vil påvirke virksomhedens økonomi og vækstmuligheder. De sydlige virksomheder er mere positive end de nordlige. I sammenligning med virksomhederne i den nordlige del af Storstrøms amt, forventer flere af virksomhederne på Lolland-Falster, at en Femer Bælt forbindelse vil påvirke økonomien og væksten i positiv retning. 66% af de sydligt beliggende virksomheder forventer en positiv indvirkning, imens tallet er 53% for virksomheder nord for Storstrømmen. Når virksomhederne opdeles geografisk, er der ingen forskel på andelen af virksomheder, der forventer negative effekter, men 40% af de nordlige virksomheder forventer en uændret situation, hvilket kun gælder for 26% af de sydlige virksomheder. Alle virksomheders forventninger til vækst og økonomi Forventet påvirkning af vækst og økonomi Alle virksomheder Virksomheder syd for Storstrømmen Virksomheder nord for Storstrømmen Påvirkning Stor positiv indvirkning 25% 28% 21%

9 af vækst og økonomi Mindre positiv indvirkning 35% 38% 32% Uændret 33% 26% 40% Mindre negativ indvirkning 1% 1% 2% Stor negativ indvirkning 1% 2% 0% Ved ikke 5% 4% 5% Ikke svar 0% 0% 0% I alt 100% 100% 100% De større virksomheder har mere positive forventninger end de små. En opdeling af virksomhederne på størrelse målt i forhold til antal ansatte, giver også et mere nuanceret billede af, hvordan forventningerne er til vækst og økonomi. Undersøgelsen viser, at jo flere ansatte virksomheden har, jo mere positive forventninger er der til effekterne af en fast forbindelse over Femer Bælt. For virksomheder med mindre end 10 ansatte er det 54%, der forventer en større eller mindre positiv indvirkning, hvorimod 73% af virksomhederne med mere end 100 ansatte har samme opfattelse. Alle virksomheders forventninger til vækst og økonomi i forhold til antal ansatte Antal ansatte og forventninger til vækst og økonomi Antal ansatte Påvirkning af vækst og økonomi Stor positiv indvirkning 26% 20% 25% 38% Mindre positiv indvirkning 28% 36% 42% 35% Uændret 34% 40% 28% 23% Mindre negativ indvirkning 2% 0% 1% 3% Stor negativ indvirkning 0% 1% 2% 3% Ved ikke 9% 3% 2% 0% Ikke svar 1% 1% 0% 0% I alt 100% 100% 100% 100% 1.2 Forventninger til antal ansatte. En anden parameter, der kan anvendes til at belyse virksomhedernes forventninger til effekten af en fast forbindelse over Femer Bælt, er forventninger til at ansætte yderligere arbejdskraft. Halvdelen af virksomhederne forventer at ansætte yderligere medarbejdere. Der er 47% af virksomhederne, der forventer en større eller mindre forøgelse af personalet, hvis den faste forbindelse etableres. Ca. 13% af virksomheder, der forventer en positiv påvirkning af vækst og økonomi, regner derimod med at kunne håndtere denne vækst uden at ansætte

10 yderligere medarbejdere. Det er kun ganske få (2%), der forventer at måtte afskedige medarbejdere. Virksomhedernes mulighed for at tiltrække kvalificeret og specialiseret arbejdskraft belyses i afsnit 3. Alle virksomheders forventninger til påvirkning af antal ansatte Forventet påvirkning af antal ansatte Alle virksomheder Påvirkning af antal ansatte Stor positiv indvirkning 6% Mindre positiv indvirkning 41% Uændret 46% Mindre negativ indvirkning 1% Stor negativ indvirkning 1% Ved ikke 4% Ikke svar 1% I alt 100% Flest nye arbejdspladser på Lolland-Falster. Ligesom billedet er for forventningerne til vækst og økonomi, er der flere af virksomhederne syd for Storstrømmen og flere af de virksomheder, der i dag har mange ansatte, der forventer at ansætte yderligere medarbejdere, hvis der etableres en fast forbindelse over Femer Bælt. KONKLUSION Hvis virksomhedernes forventninger holder stik, vil antallet af arbejdspladser i den private sektor i Storstrøms amt blive forøget. Det er ikke muligt at forudsige, i hvilket omfang det vil ske, eller om det vil føre til en lavere arbejsløshed. Det er bl.a. usikkert, hvor stor arbejdsstyrken i Storstrøms amt vil være efter etableringen af en fast forbindelse og det kan ikke siges med sikkerhed, hvor mange af de nye arbejdspladser, der vil blive besat af personer, der pendler fra områder uden for Storstrøms amt. Startside Forrige Næste

11 Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms, 1998 Turismevirksomhedernes forventninger til en fast forbindelse over Femer Bælt 2.1 Turismevirksomhedernes forventninger. Betragtes alle turismevirksomheders svar samlet, er der generelt meget positive forventninger til etablering af en fast forbindelse over Femer Bælt. Dette gælder såvel forventningerne til virksomhedernes generelle økonomiske muligheder som de mere specifikke faktorer som antal ansatte, omsætning og kapacitet. Der forventes flere turister. Turismevirksomhedernes udvikling er naturligvis afhængig af antallet af turister. Da der er stor forskel på, hvor længe turisterne opholder sig i regionen og dermed på deres bidrag til omsætningen i regionalområdet, er der stillet spørgsmål om forventningerne til det samlede antal turister og antallet af endagsturister, der vil besøge Storstrøms amt. Der er bred enighed om, at der vil ske en vækst i antallet af turister. 84% af respondenterne forventer en generel stigning i antallet af turister, og 72% mener, at stigningen vil omfatte en stigning i endagsturismen. Alle turismevirksomheder og forventning til antal turister Forventet påvirkning af antallet af turister Stor positiv indvirkning Mindre positiv indvirkning Mindre negativ indvirkning Uændret Ved ikke I alt 62,9% 20,6% 1,0% 9,3% 6,2% 100% Alle turismevirksomheder og forventning til endagsturismen Forventet påvirkning af endagsturismen I høj grad I nogen grad I mindre grad Ingen ændring Ved ikke I alt 46,4% 35,1% 6,2% 7,2% 5,2% 100% 4 ud af 5 turismevirksomheder tror på bedre økonomi og vækst. På et spørgsmål om en fast forbindelses indvirkning på virksomhedens generelle vækstmuligheder og økonomi, har 81% af turismevirksomhederne svaret, at de forventer en positiv indvirkning. Kun én af virksomhederne forventer en mindre negativ indvirkning, hvis der etableres en fast forbindelse over Femer Bælt. På et mere specifikt spørgsmål, som vedrører forventningerne til virksomhedens omsætning, svarer resultatet til ovenstående.

12 Der skal anvendes flere medarbejdere og en større kapacitet. 57% af virksomhederne forventer, at skulle ansætte yderligere arbejdskraft til at varetage den aktivitet, der forventes skabt ved etablering af en fast forbindelse over Femer Bælt. Det er derimod kun 40% af virksomhederne, der mener, at de ikke kan håndtere væksten med den nuværende kapacitet og derfor bliver nødt til at udvide denne. Her skal det bemærkes, at 27% kun forventer en lidt større kapacitetsudvidelse. Alle turismevirksomheders forventninger til vækst og økonomi Forventet påvirkning af vækst og økonomi Stor positiv indvirkning Mindre positiv indvirkning Mindre negativ indvirkning Uændret Ved ikke I alt 44,3% 37,1% 1,0% 13,4% 4,1% 100% Alle turismevirksomheders forventninger til kapaciteten Forventet påvirkning af kapaciteten Meget større kapacitet Lidt større kapacitet Uændret Ved ikke ikke svar I alt 13,4% 26,8% 48,5% 10,3% 1,0% 100% Der vil blive satset på nye markeder. 60% af respondenterne forventer at satse på nye markeder, hvis en fast forbindelse etableres. Ikke overraskende er det det nordtyske og det midttyske marked, som flest turismevirksomheder forventer at satse på. Det er dog meget interessant, at mange af turismevirksomhederne også forventer at satse på det polske marked. I dag markedsfører 11% af virksomhederne sig i Polen. Hvis der etableres en fast forbindelse over Femer Bælt, vil 38% af dem, der vil satse på nye markeder, satse på det polske marked. En lignende stigning forventes på det franske og det italienske marked - dog i mindre målestok. KONKLUSION Turismevirksomhederne har generelt meget positive forventninger til etableringen af en fast forbindelse over Femer Bælt. Størstedelen af virksomhederne forventer positiv vækst og økonomi, stigende omsætning, flere ansatte, flere turister (også flere endagsturister) og at virksomheden vil markedsføre sig på nye markeder/i nye lande. Alle turismevirksomheder og nye markedsføringslande Alle turismevirksomheder Markeder Nord-tyskland 65,5% Midt-tyskland 58,6% Syd-tyskland 31,0% Holland 36,2% Frankrig 22,4% Polen 37,9% Italien 24,1% Ikke svar 1,7% Andre lande 15,5%

13 2.2 Antal ansatte og forventningerne. Som det fremgår af ovenstående er der generelt meget positive forventninger blandt turismevirksomhederne. Virksomheder, der har mere end 10 ansatte i højsæsonen, er lidt mere positive end virksomheder med færre ansatte. De største turismevirksomheder har størst forventninger til vækst og forbedret økonomi. 92% af virksomhederne med mere end 10 ansatte forventer en positiv påvirkning af vækst og økonomi, hvorimod tallet for virksomhederne med færre end 10 ansatte udgør 77,8%. Næsten alle store turismevirksomheder forventer flere turister. Den største forskel mellem virksomheder med over og under 10 ansatte fremgår af forventningerne til antallet af turister. 79,1% af de mindre virksomheder har positive forventninger til antallet af turister, imens hele 96,0% af de større virksomheder forventer flere turister. Der er også forskel på turismevirksomhedernes forventninger til at satse på nye markeder. Ved etablering af en fast forbindelse vil 80,0% af virksomhederne med mere end 10 ansatte satse på nye markeder, hvorimod kun 52,8% af de mindre virksomheder vil finde nye markeder at markedsføre sig på. KONKLUSION Jo flere ansatte turismevirksomhederne har, jo større er forventningerne til etableringen af en fast forbindelse over Femer Bælt. Størstedelen af de små virksomheder, har dog også positive forventninger. Antal ansatte i turismevirksomheder og forventninger til antal turister Antal ansatte i sæsonen Påvirkning af antallet af turister Stor positiv indvirkning 56,9% 80,0% Mindre positiv indvirkning 22,2% 16,0% Mindre negativ indvirkning 1,4% - Uændret 12,5% - Ved ikke 6,9% 4,0% I alt 100% 100% Antal ansatte i turismevirksomhederne og forventninger til endagsturismen Antal ansatte i sæsonen Forventes en øget endagsturisme I høj grad 44,4% 52,0% I nogen grad 34,7% 36,0% I mindre grad 6,9% 4,0% Ingen ændring 6,9% 8,0% Ved ikke 6,9% -

14 I alt 100% 100% 2.3 Omsætningen og forventningerne. Hvis virksomhedernes størrelse gøres op i forhold til den nuværende omsætning, ses de samme tendenser som ved opgørelsen af virksomhedernes størrelse på baggrund af antal ansatte. Større omsætning = Større forventningerne til vækst og økonomi. 65,4% af virksomheder med en årlig omsætning, der er mindre end 1 mio. kr., har positive forventninger til vækstmuligheder og den økonomisk udvikling, imens tallet for virksomheder med en omsætning på mere end 5 mio. kr. er 90,5%. De store turismevirksomheder for venter at få brug for flere medarbejdere. Det samme billede tegner sig ved forventningerne til udviklingen i antal ansatte, idet 65,0% af virksomhederne med en omsætning på over 1 mio. kr. forventer at ansætte yderligere medarbejdere, imens kun 42,3% af de mindre turismevirksomheder forventer at øge antallet af ansatte. KONKLUSION Antallet af turismevirksomheder, der har positive forventninger til en fast forbindelse, stiger i takt med virksomhedernes nuværende omsætning. 2.4 Geografisk placering og forventningerne. Der er lille forskel på nord og syd s forventninger til vækst og økonomi. Når turismevirksomhederne opdeles geografisk nord og syd for Storstrømmen er der meget små forskelle på forventninger til vækst og økonomi. De sydlige virksomheder har generelt lidt større forventninger til en fast forbindelse over Femer Bælt, men forskellene er meget små. De sydlige virksomheder får større behov for større kapacitet end de nordlige. Den største forskel på nordlige og sydlige turismevirksomheder ses i forventningerne til, om etableringen af en fast forbindelse vil nødvendiggøre at virksomheden får større kapacitet. 46,5% af de sydlige virksomheder mener, at den øgede aktivitet vil kræve en større kapacitet, imens tallet for den nordlige del af regionen er 30,8%. Det er specielt bemærkelsesværdigt, at 46,2% af virksomhederne på Vestlolland forventer en meget større kapacitet. Med hensyn til hvilke nye markedsføringslande virksomhederne vil satse på, er der en større del af turismevirksomhederne på Lolland-Falster, der vil satse på Polen og Frankrig end der er af de nordlige. KONKLUSION Forventningerne blandt turismevirksomhederne på Lolland-Falster er kun lidt større end de er for virksomhederne på Syd- og Østsjælland samt Møn. Det er primært forventningerne til yderligere kapacitet, der er mere positive. Geografisk placering af turismevirksomheder og økonomi og vækst Geografiske kategorier

15 Syd for Storstrømmen Nord for Storstrømmen I alt Påvirkning af økonomi og vækst Stor positiv indvirkning 46,6% 41,0% 44,3% Mindre positiv indvirkning 34,5% 41,0% 37,1% Mindre negativ indvirkning 1,7% - 1,0% Uændret 13,8% 12,8% 13,4% Ved ikke 3,4% 5,1% 4,1% I alt 100% 100% 100% Startside Forrige Næste

16 Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms, 1998 De øvrige virksomheders forventninger til en fast forbindelse over Femer Bælt 3.1 Virksomhedernes forventninger. Der er positive forventninger til vækst og økonomi hos mere end hver anden af virksomhederne. Over halvdelen af virksomhederne forventer, at en fast forbindelse vil have en positiv indvirkning på virksomhedens generelle vækst og økonomi, hvorimod kun 3% forventer en negativ indvirkning. Det er interessant, at så lille en del af respondenterne frygter den konkurrence, der sandsynligvis vil komme fra virksomheder beliggende syd for Femer Bælt. Udgangspunktet for de fleste virksomheder er dermed, at de står stærkt i forhold til de nye virksomheder, de må forventes at komme tættere konkurrence med, hvis der etableres en fast forbindelse (fra bl.a. Øresundsregionen og Hamburg-området). Størst vækst på markeder syd for Danmark. På et spørgsmål, om hvor virksomhederne forventer at skabe den eventuelle stigning i omsætningen, svarer 43%, at de forventer en omsætningsstigning på markeder syd for Danmark. 30% forventer at etableringen af en fast forbindelse over Femer Bælt vil give en større omsætningen på hjemmemarkedet, hovedsageligt øst for Storebælt (men for en dels vedkommende både øst og vest for Storebælt). Kun 12% forventer derimod, at en Femer Bælt forbindelse vil føre til større omsætning på markeder nord for Danmark. Forventninger til vækst og økonomi Forventet påvirkning af vækst og økonomi Stor positiv indvirkning Mindre positiv indvirkning Uændret Mindrenegativ indvirkning Stor negativ indvirkning Ved ikke Ikke svar I alt

17 20,2% 34,3% 37,8% 1,4% 1,2% 4,6% 0,5% 100% Forventninger til omsætning på hjemmemarkedet Forventet påvirkning af omsætningen til hjemmemarkedet Meget højere Lidt højere Uændret Lidt lavere Meget lavere Ved ikke Ikke svar I alt 1,9% 27,8% 61,5% 1,6% 1,2% 5,8% 0,2% 100% Forventninger til omsætning på markeder nord for Danmark Forventet påvirkning af omsætningen til eksportmarkeder nord for Danmark Meget højere Lidt højere Uændret Meget lavere Ved ikke Ikke svar I alt 1,6% 10,2% 70,8% 0,2% 11,1% 6,0% 100% Forventninger til omsætning på markeder syd for Danmark Forventet påvirknng af omsætningen til eksportmarkeder syd for Danmark Meget højere Lidt højere Uændret Meget lavere Ved ikke Ikke svar I alt 9,3% 33,2% 43,2% 0,2% 9,0% 5,1% 100% Der forventes lidt flere indkøb fra udlandet. Virksomhedernes indkøb forventes også påvirket ved etablering af en fast forbindelse over Femer Bælt - dog ikke i lige så høj grad som de generelle økonomiske muligheder. Der forventes især en stigning i indkøbet fra udlandet, idet 25% af respondenterne forventer en (lille) forøgelse i indkøbet fra udenlandske leverandører. I indkøbet fra de danske leverandører forventer 12% en mindre stigning, imens 8% forventer et lille fald. Det tyder altså på, at nogle virksomheder forventer at flytte deres indkøb til

18 udenlandske leverandører, hvis der etableres en fast forbindelse. Flere virksomheder forventer bedre økonomi og vækst, uden at de forventer større indkøb. Dette kan skyldes, at virksomhederne forventer at komme til at tjene penge på de immaterielle produkter/sider af produkterne. Der kan forventes flere arbejdspladser. Hvad angår antallet af ansatte, forventer 44% af virksomhederne, at der vil ske en mindre forøgelse, hvis der etableres en fast forbindelse over Femer Bælt. Det vil blive lettere at skaffe arbejdskraft. 54% forventer, at det vil blive lettere at tiltrække specialiseret/kvalificeret arbejdskraft, hvis der etableres en fast forbindelse over Femer Bælt. I følgebrevet henvises der bl.a. til, at der muligvis vil blive gennemført andre forbedringer af infrastrukturen/transportforholdene i relation til etableringen af en Femer Bælt forbindelse. Det kan således ikke konkluderes, hvor det forventes, at der vil kunne tiltrækkes arbejdskraft fra - altså om det er fra f.eks. Nordtyskland, København eller fra Storstrøms amt. Enkelte virksomheder vil flytte dele eller hele virksomheden, hvis der ikke kommer en fast forbindelse. I denne undersøgelse af erhvervslivets forventninger er det væsentligt at klarlægge, hvad det vil betyde for erhvervslivets lokalisering, hvis der ikke etableres en fast forbindelse over Femer Bælt. Virksomhederne er derfor blevet spurgt om, hvorvidt det kan forventes, at hele virksomheden eller en del heraf vil flytte, hvis der ikke etableres en fast forbindelse. Ikke overraskende vil de fleste virksomheder fastholde deres geografiske placering. Der er dog 2% af virksomhederne, der har svaret, at hele virksomheden vil flytte og der er 10%, som forventer at flytte dele af virksomheden. De fleste af disse virksomheder vil flytte til udlandet, men nogle af respondenterne forventer dog, at de enten vil flytte til et område vest for Storebælt eller til andet område øst for Storebælt. Da virksomhederne ikke er blevet spurgt om, hvor store dele af virksomheden, der vil flytte, er det ikke muligt at vurdere, hvor mange arbejdspladser, der kan forventes flyttet fra amtet, hvis der ikke etableres en fast forbindelse. KONKLUSION

19 Over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer at få økonomiske fordele af etableringen af en fast forbindelse over Femer Bælt. Kun meget få (mindre end 3%) forventer negative effekter og resten forventer en uændret situation. Mange virksomheder forventer en stigning i omsætningen på markeder syd for Danmark og en mindre del forventer en stigning i indkøbet, hvis der etableres en fast forbindelse. Der forventes skabt flere arbejdspladser. Mange virksomheder forventer, at det bliver lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Endelig forventer en lille del af virksomhederne at flytte hele eller dele af virksomheden, hvis den faste forbindelse ikke etableres. Muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft Vil muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft ændre sig I høj grad I nogen grad I mindre grad Ingen ændring Ved ikke Ikke svar I alt 9,5% 26,5% 18,3% 35,3% 10,0% 0,5% 100% 3.2 Branchetilhørsforholdet og forventningerne. Rettes blikket mod forventningerne til vækst og økonomi i forhold til virksomhedernes branchetilhørsforhold, ses det, at forskellene mellem branchernes forventninger er meget små. Dette er tilfældet både, hvis virksomhederne opdeles i 4 overordnede kategorier: Landbrug og fiskeri. Fremstillingsvirksomhed. Bygge- og anlægsvirksomhed. Servicevirksomhed. - eller i mere specifikke kategorier. Forskellige brancher forventer stigning i omsætningen på forskellige geografiske markeder.

20 I en mere specifik vurdering af, om en eventuel vækst kan forventes at finde sted på hjemmemarkedet eller på eksportmarkeder syd for Danmark, er der dog forskelle. Landbrug og fiskeri samt fremstillingsvirksomheder har generelt større forventninger til markederne syd for Danmark end servicevirksomheder samt byggeog anlægsvirksomheder har. Det modsatte billede viser sig i forhold til forventningerne til omsætningen på hjemmemarkedet, hvor servicevirksomheder samt byggeog anlægsvirksomheder har de største forventninger til vækst. Der ses ydermere en forskel i forventningerne til antallet af ansatte. Der er større forventninger til en stigning i antallet af medarbejdere blandt fremstillingsvirksomhederne end blandt de øvrige virksomheder. På et spørgsmål om, hvorvidt hele eller dele af virksomheden kan forventes at flytte, hvis der ikke etableres en fast forbindelse over Femer Bælt, er det en relativt større andel af service- og fremstillingsvirksomheder, der forventer en hel eller delvis flytning. KONKLUSION Der er få forskelle på forskellige branchers forventninger til en fast forbindelse. Det er primært forskelle i branchernes forventninger til, på hvilke markeder (geografisk) en omsætningsstigning vil finde sted. Branchekategorier og forventninger til den samlede omsætning Brancher Landbrug og fiskeri Servicevirksomheder Fremstillingsvirksomheder Bygge og anlægsvirksomheder Ikke svar I alt Meget højere - 1,6% 1,7% 2,4% 33,3% 1,9% Lidt højere 7,1% 31,0% 25,8% 36,6% 66,7% 27,8% Uændret 78,6% 58,7% 66,9% 47,6% - 61,5% Lidt lavere 4,8% 2,4% 0,6% 1,2% - 1,6% Meget lavere 2,4% 0,8% 0,6% 2,4% - 1,2% Påvirkning af omsætningen til hjemmemarkedet Ved ikke 7,1% 5,6% 4,5% 8,5% - 5,8% Ikke svar ,2% - 0,2% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 Meget højere - 3,2% 1,7% - - 1,6% Lidt højere 9,5% 6,3% 15,7% 3,7% 33,3% 10,2% Uændret 76,2% 72,2% 69,7% 68,3% 66,7% 70,8% Meget lavere - 0,8% ,2% Påvirkning af omsætningen til eksportmarkeder nord for Danmark Ved ikke 11,9% 11,9% 8,4% 15,9% - 11,1% Ikke svar 2,4% 5,6% 4,5% 12,2% - 6,0% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meget højere 14,3% 7,9% 12,4% 1,2% 33,3% 9,3% Lidt højere 33,3% 24,6% 43,3% 23,2% 66,7% 33,2% Uændret 40,5% 50,8% 34,8% 52,4% - 43,2% Meget lavere - 0,8% ,2% Påvirkning af omsætningen til eksportmarkeder syd for Danmark Ved ikke 9,5% 11,1% 6,2% 12,2% - 9,0% Ikke svar 2,4% 4,8% 3,4% 11,0% - 5,1% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.3 Antal ansatte og forventningerne. Når virksomhedernes størrelse, målt ud fra antal ansatte, sammenholdes med de forskellige forventninger, tegner der sig et generelt billede af, at jo større virksomheden er, jo større er forventningerne til, at etableringen af en fast forbindelse over Femer Bælt vil have positiv indvirkning på virksomheden. Virksomhederne med mange ansatte tror i højere grad på økonomisk vækst. Således forventer 35,7% af virksomhederne med færre end 10 ansatte en positiv indvirkning på virksomhedens vækst og økonomi, hvorimod det tilsvarende tal for virksomheder med mere end 100 ansatte er 69,4%.

22 De store virksomheder forventer flest nyansættelser og at det i højere grad bliver lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. De små virksomheder forventer i mindre grad end de store, at det bliver nødvendigt at ansætte yderligere arbejdskraft. Med hensyn til, om det forventes at blive nemmere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, på grund af den faste forbindelse og de dertil knyttede forbedringer af transportforholdene, er der en forskel mellem virksomheder med under og over 20 ansatte. 44,2% af virksomheder med færre end 20 ansatte forventer i større eller mindre grad at få bedre mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Tallet for virksomheder med over 20 ansatte er 67,0%. Antal ansatte og forventningerne til vækst og økonomi Antal ansatte Ikkesvar I alt Påvirkning af vækst og økonomi Stor positiv indvirkning 13,3% 18,8% 22,7% 36,1% - 20,2% Mindre positiv indvirkning 22,4% 35,4% 42,0% 33,3% - 34,3% Uændret 48,0% 41,7% 29,3% 25,0% 100% 37,8% Mindre negativ indvirkning 3,1% - 1,3% 2,8% - 1,4% Stor negativ indvirkning - 0,7% 2,0% 2,8% - 1,2% Ved ikke 12,2% 2,8% 2,7% - - 4,6% Ikke svar 1,0% 0,7% ,5% I alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% En årsag til denne forskel kan være, at de mindre virksomheder i dag ikke har problemer med at tiltrække den arbejdskraft, de har behov, hvorimod de større virksomheder, der ofte har brug for mere specialiseret arbejdskraft, har problemer med at tiltrække den nødvendige og relevante arbejdskraft. Det er primært de store virksomheder, der forventer at flytte hele eller dele af produktionen. På spørgsmål om, hvorvidt virksomheden eller dele af virksomheden kan forventes at flytte, hvis der ikke etableres en fast forbindelse over Femer Bælt, er billedet, at jo flere ansatte virksomhederne har, jo flere forventer at flytte hele eller dele af virksomheden. F.eks. forventer over 20% af virksomhederne med mere end 100 ansatte at flytte dele af virksomheden, hvis den faste forbindelse ikke etableres.

23 KONKLUSION Virksomheder med flest ansatte har de mest positive forventninger til en fast forbindelse over Femer Bælt. Det gælder både økonomi og forventningen om at ansætte yderligere arbejdskraft. 2/3 af de store virksomheder forventer, at etableringen af en fast forbindelse vil gøre det lettere at tiltrække den ønskede arbejdskraft. Hver femte af de største virksomheder forventer at flytte dele af aktiviteterne væk fra Storstrøms amt, hvis der ikke etableres en fast forbindelse over Femer Bælt. 3.4 Eksportandel og forventningerne. Det skal indledningsvis bemærkes, at mere end 50% af virksomheder ikke har eksport i dag, og at dette naturligvis har indflydelse på svarenes fordeling. Virksomheder, der i dag har eksport, har størst forventninger til vækstmuligheder. Undersøgelsen viser, at de generelle forventninger til vækst og økonomi er større for de virksomheder, der i dag eksporterer. Der er dog ingen større afvigelse mellem forventningerne for virksomheder, hvor en lille del af den samlede omsætning går til eksport og for virksomheder, hvor eksporten udgør en stor andel af omsætningen. Eksportandel og forventningerne til vækst og økonomi Eksportandel Ingen eksport Under 25% 25-49% 50-74% Mere end 75% Ikke svar I alt Påvirkning af vækst og økonomi Stor positiv indvirkning 9,6% 29,1% 32,4% 42,1% 30,0% 25,0% 20,2% Mindre positiv indvirkning 31,9% 39,5% 41,2% 34,2% 32,5% 25,0% 34,3% Uændret 47,2% 27,9% 14,7% 23,7% 37,5% 50,0% 37,8% Mindre negativ indvirkning 1,7% 1,2% 2,9% ,4% Stor negativ indvirkning 1,7% 1,2% ,2% Ved ikke 7,4% 1,2% 5,9% ,6% Ikke svar 0,4% - 2,9% ,5%

24 I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Der er størst forventninger til omsætningsstigning på markeder syd for Danmark. Ses der mere specifikt på, hvilke forventninger virksomhederne har til påvirkning af omsætningen til eksportmarkeder syd for Danmark, hvis der etableres en fast forbindelse over Femer Bælt, forventer 69,7% af virksomhederne, der i dag eksporterer, at der vil ske en stigning i omsætningen. Nye virksomheder vil begynde at eksportere. Selvom tallet for de virksomheder, der ikke har eksport, er væsentligt lavere, er det interessant, at hele 19,2% af disse virksomheder forventer at begynde at eksportere til markeder syd for Danmark, hvis der etableres en fast forbindelse over Femer Bælt. Eksportandel og forventningerne til omsætningen syd for Danmark Eksportandel Ingen eksport Under 25% 25-49% 50-74% Mere end 75% Ikke svar I alt Påvirkning af omsætningen til eksportmarkeder syd for Danmark Meget højere 2,2% 14,0% 14,7% 23,7% 20,0% 25,0% 9,3% Lidt højere 17,0% 50,0% 55,9% 60,5% 47,5% - 33,2% Uændret 56,3% 33,7% 26,5% 13,2% 32,5% 25,0% 43,2% Meget lavere 0,4% ,2% Ved ikke 14,4% 2,3% 2,9% 2,6% - 50,0% 9,0% Ikke svar 9,6% ,1% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Virksomheder, der har en stor eksportandel, er mindre knyttet til regionen, hvis der ikke etableres en fast forbindelse. Sammenlignes de nuværende ekportvirksomheder med de virksomheder, der ikke har eksportomsætning, er der relativt flere af de nuværende eksportvirksomheder, som har en forventning om at flytte hele eller dele virksomheden, hvis der ikke etableres en fast forbindelse over Femer Bælt. Det er specielt bemærkelsesværdigt, at 30% af de virksomheder, der i dag eksporterer mere end 75% af deres omsætning, forventer at flytte dele af virksomheden.

25 Størstedelen forventer at flytte til udlandet. KONKLUSION Virksomhederne, der i dag eksporterer, har de mest positive forventninger til etableringen af en fast forbindelse over Femer Bælt. Der forventes, ikke overraskende, størst økonomisk vækst på markeder syd for Danmark. Hver femte af virksomhederne, der i dag ikke har eksport, forventer, at etableringen af en fast forbindelse over Femer Bælt vil føre til, at de vil begynde at eksportere. De eksporttunge virksomheder er mere åbne for, at flytte hele eller dele af virksomheden til udlandet, end virksomhederne med mindre eksport, hvis der ikke etableres en Femer Bælt forbindelse. 3.5 Geografisk placering og forventningerne. Virksomhederne på Lolland-Falster har de største forventninger til vækst og økonomi. 62,1% af virksomhederne syd for Storstrømmen forventer positiv indvirkning på vækstmuligheder og økonomi, hvis der etableres en fast forbindelse over Femer Bælt. De samme forventninger har 48,3% af virksomhederne nord for Storstrømmen. Virksomhederne på Midt/Øst-Lolland, hvor en fast forbindelse forventes at have landgang, har de mest positive forventninger. Her har 68,5% af virksomhederne positive forventninger. Det tyder således ikke på, at virksomhederne forventer store negative konsekvenser af, at færgeoverfarterne nedlægges. Det er virksomhederne i den nordlige del af Storstrøms amt (Næstvedområdet og Østsjælland), der har de mindst positive forventninger. Der er dog 45,6% af de nordlige virksomheder, som har positive forventninger. Flere af de sydlige virksomheder forventer større omsætning syd for Danmark. Det samme billede tegner sig for forventningerne til eksportomsætning til markeder syd for Danmark. Med hensyn til eksport syd på forventer 48,2% af virksomhederne syd for Storstrømmen at øge sit salg, imens tallet er 38,6% for virksomhederne nord for Storstrømmen. Virksomhederne nord for Storstrømmen har mindre forventninger til, at det bliver nemmere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft end de sydlige virksomheder. Der er stor forskel på forventningerne til at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Nord for Storstrømmen har 46,6% af virksomhederne en forventning om en

26 forbedret mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvorimod 63,5% af virksomhederne på Lolland-Falster forventer at få bedre mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Denne relativt store forskel på forventningerne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft kan skyldes, at det i dag er et større problem for virksomhederne på Lolland-Falster at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er en kendsgerning, at befolkningens uddannelsesmæssige baggrund er mindre alsidig i den sydlige del af amtet end i den nordlige del. Der er bl.a. et stort efterslæb af personer med videregående uddannelser. Endelig er afstanden til hovedstadsområdet afgørende for mulighederne for at tiltrække specialiseret arbejdskraft. KONKLUSION Jo tættere på den eventuelle faste forbindelse over Femer Bælt (Rødby) virksomheden er placeret, jo mere positive er forventningerne til udviklingen. Virksomhederne syd for Storstrømmen har bl.a. større forventninger til etableringen af en fast forbindelse, vil gøre det nemmere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Geografisk placering og forventninger til påvirkning af vækst og økonomi Geografisk placering Vestlolland Midtlolland Falster/ Nysted Sydsjælland/ Møn Næstvedområdet Østsjælland Påvirkning af vækst og økonomi Stor positiv indvirkning 21,4% 21,1% 25,0% 26,3% 13,7% 14,0% Mindre positiv indvirkning 35,7% 47,4% 35,4% 27,6% 32,5% 30,2% Uændret 35,7% 28,1% 29,2% 44,7% 43,6% 44,2% Mindre negativ indvirkning - - 1,0% 1,3% 2,6% 2,3% Stor negativ indvirkning 2,4% 3,5% 2,1% Ved ikke 4,8% - 6,3% - 7,7% 7,0% Ikke svar - - 1,0% - - 2,3% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% Geografisk placering og muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft Geografiske kategorier

27 Syd for Storstrømmen Nord for Storstrømmen I alt Ændret mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft I høj grad 12,8% 6,8% 9,5% I nogen grad 33,8% 20,3% 26,5% I mindre grad 16,9% 19,5% 18,3% Ingen ændring 26,2% 42,8% 35,3% Ved ikke 9,7% 10,2% 10,0% Ikke svar 0,5% 0,4% 0,5% I alt 100% 100% 100% Startside Forrige Næste

28 Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms, 1998 Valg af transportform og transportvej 4.1 Virksomhedernes valg af transportform ved etablering af en fast forbindelse. Dette afsnit bygger på svar fra de 214 virksomheder, der har varer/gods, der skal transporteres i forbindelse med salg. Lastbiltransport er den helt dominerende transportform og forventes at være det efter etablering af en Femer Bælt forbindelse. 90,7% af virksomhederne har svaret, at lastbiltransport i dag er den primære transportform. Det er derimod under 4%, der har enten sø- eller jernbanetransport som den foretrukne transportform. Der er dog 20,6% af virksomhederne, der har søtransport som deres sekundære transportform. Det kun meget få af virksomhederne, der forventer, at de vil skifte transportform, hvis der etableres en fast forbindelse over Femer Bælt. F.eks. er det kun 2,3% af virksomhederne, der forventer at skifte til jernbanetransport. Virksomhedernes valg af transportform Primær transportform Sekundære transportformer Lastbiltransport 90,7% 15,9% Jernbanetransport 0,9% 15,0% Søtransport 2,8% 20,6% Ikke svar 5,6% 57,9% I alt 100,0% 109,3% Det er prisen, kvaliteten og transporttiden, der er det vigtigste ved valg af transportform. Hvadenten virksomheden bruger lastbil, jernbane eller søtransport er det primært pris, kvalitet og transporttid, der er afgørende for valget. Serviceydelser i forbindelse med transporten og miljøhensyn har ikke lige så stor vægt ved valget af transportform. For jernbane- og søtransport er prisen en mere afgørende faktor end transporttiden.

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO-

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- 9. januar 2002 Af Lise Nielsen DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- Resumè NOMI En ny undersøgelse fra EU konkluderer, at Danmark er blandt de mest innovative EU-lande, og at Danmark sammen

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark

TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark Der er stillet en række spørgsmål fra Bjarne Overmark i forbindelse med forslaget om ny skolestruktur. Indledningsvis vil jeg gerne sige, at det er min

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden. Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011

Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden. Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011 Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011 118.000 mistede jobs fra 2009-2010 Folkeskole: 68.187 (9,8%) Almen gymnasial: 2.882 (1,7%)

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21.

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. februar 2006) Samrådsspørgsmål: Hvad kan ministeren oplyse omkring afviklingen af Skinnesvejseanlægget,

Læs mere

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Resumé Arbejdskraftens kompetencer er helt afgørende for værdiskabelsen i Danmark og dermed for

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 01 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 60,3 74,6 5, Administration og information Rekruttering af elever 54,3 60,6 Skoleperiodernes indhold 64,4 Motivation Elevens

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011 VÆKST BAROMETER 4. april 2011 Virksomheder i forårsstemning- vækst og nye jobs Virksomhederne i Region Syddanmark er i regulær forårsstemning. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder

E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder Marts 16 JONS E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder DI Handel har foretaget en medlemsundersøgelse, hvor medlemsvirksomhederne er blevet spurgt ind til deres brug af e-handel. Der er besvarelser fra

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere