Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene"

Transkript

1 Version d. 16. april 08 Samlet Årsberetning 2007 for stabene

2 Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. En samlede årsberetning for stabene De respektive stabe har udfyldt en årsberetning som offentliggøres. Direktionen opsummeret stabenes resultater i en årsberetning for stabene. Årsberetningen indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for 2007 Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Steen Klausen, EPO-staben Direktør Kai Winton Hansen 1

3 Indholdsfortegnelse FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING FOR STABENE ØKONOMI FOR STABENE... 5 ØKONOMI REGNSKAB 2007 FOR ØKONOMISTABEN... 5 ØKONOMI REGNSKAB 2007 FOR HR... 5 ØKONOMI REGNSKAB 2007 FOR STAB EPO... 6 ØKONOMI REGNSKAB 2007 FOR STAB IKT... 6 ØKONOMI REGNSKAB 2007 FOR FÆLLESSEKRETARIATET... 6 BILAG 1 ÅRSBERETNINGER FOR STABENE... 8 ÅRSBERETNINGER FOR ØKONOMI... 8 ÅRSBERETNING FOR EPO ÅRSBERETNINGER FOR FÆLLESEKRETARIAT ÅRSBERETNINGER FOR IKT ÅRSBERETNING FOR HR

4 1.0 Årsberetning for stabene Politikker, mål og indsatser for 2007 Året 2007 det første år i Faaborg-Midtfyn Kommunes historie har været et yderst udfordrende år for stabene. Det har været væsentligt for stabene at få styr på den tværgående servicering af de ca. 110 aftaleholdere ikke mindst driftsmæssigt, men også udviklingsmæssigt. Opbygning af stabene har været en opgave, der har fyldt godt, hvor opgave- og personsammensætning har foregået i flere tempi. Det kan konstateres, at det til stadighed er nødvendigt at arbejde med at opbygge en fælles forståelse af opgaverne, idet alle medarbejdere naturligt har medbragt gamle rutiner. I forbindelse med etableringen af en ny organisation har der være en række arbejdsmæssige snitflader mellem fagsekretariater, stabe og aftaleholdere som krævede en afklaringsproces. Stabene har i afklaringsprocessen arbejdet og understøttet forskellige aktører med overordnede snitflader samt mere detaljerede driftsmæssige snitflader som f.eks. afklaring af tidsterminer, skemaer og opbygning af samarbejdsrelationer internt i organisationen og mellem forskellige aktører. Årets væsentligste begivenheder Dialogbaseret aftalestyring Dialogbaseret aftalestyring/kontraktstyring anvendes i 2008 af 2/3 af de 98 kommuner i Danmark. Udfordringen i 2007 har helt klart været, at udvikle og implementere et dialogbaseret aftalestyringskoncept sideløbende med fusionsprocessen. Fusionsprocessen har for lederne i Faaborg-Midtfyn Kommune naturligvis medført udfordringer mht. harmonisering af serviceydelser og kulturopbygning i fusionerede afdelinger, institutioner, fagsekretariater og stabe. Sideløbende med harmoniseringen og opbygningen af de enkelte aftaleenheder har det for en række ledere været endnu en udfordring, at skulle arbejde målformulerende og med en styreform baseret på bl.a. dialogbaserede aftaler. Det forhold at alle aftaleholdere i 2007 havde en aftale med direktionen, hvor de politisk og fagligt prioriterede målsætninger var synlige sammen med aftaleholdernes egne målsætninger, var tilfredsstillende forholdene taget i betragtning. Udfordringerne med dialogbaseret aftalestyring har været mange i løbet af 2007, men dialogbaseret aftalestyring forudsætter en implementeringsperiode således at input til aftaler, budgetprocedure, målsætningskatalog, udviklingsstrategi og budgetredegørelse opleves og tilrettelægges som en sammenhængende proces for både aftaleholdere og politikere. Aftalerne i 2007 blev udarbejdet på et meget stressende tidspunkt i fusionsprocessen, hvilket klart har været medvirkende til, at den fremadrettede målformulering og opfølgning kan forbedres på en række områder. Økonomi, budget og regnskab De kvartalsvise budgetopfølgninger, regnskabsaflæggelse for de 5 gamle kommuner samt sammenlægningsudvalget, opbygning af åbningsbalance samt det store arbejde med udarbejdelse af budget 2008 har været nogle af de store milepæle i Økonomistaben. Opgaven omkring budgetprocessen for 2008 ( ) blev løst. 3

5 IKT Årets største begivenhed for IT-staben har ubetinget været indførelsen af helpdesk. Endvidere udvikles der til stadighed på systemet og der forventes en stadig forbedret brugeroplevelse af systemet ikke mindst efter serviceportalen bliver implementeret i starten af april Andre væsentlige begivenheder har været en stadig udbygget fiberinfrastruktur til FMK`s institutioner. Digitalisering Digitalisering har for EPO-staben i 2007 været koncentreret omkring udfasning, harmonisering og implementering af IT-systemer fra KMD A/S som udgør ca. kr. 23 mio. årlig samt andre tredje parts leverandører. Det har i 2007 været afgørende for EPO- og IT-staben at fokusere på udfasning og harmonisering som led i udmøntningen af den årlige besparelse på IT-området på kr. 4 mio. Digitaliseringen er i 2007 gennemført med fokus på basissystemer for driften og kun med enkle mindre understøttende tiltag til den digitale kommune i udviklingsstrategien. LEAN Et projekt som ikke var en del af 2007-aftalen for EPO-staben, var lanceringen af LEAN som et værktøj i organisationen. På nuværende tidspunkt er der uddannet ca. 45 interne LEAN konsulenter og ca. 180 medarbejdere og ledere er introduceret til LEAN og de processer som anvendes til kortlægning af arbejdsgange og fjernelse af spild. LEAN er ikke et mirakelmiddel for organisationen, men et værktøj som har til formål at fokusere på hvad der kan gøres bedre i eget regi og derefter på tværs i organisationen. VALG Afholdelse af det første valg i den nye kommunes historie forløb godt, selv om der var kort tid til planlægningen. Arkiverne Arkiverne er blevet bragt i orden og afleveret til Statens Arkiver Formentlig som en af de første kommuner i Danmark. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlaget er på plads med aftalen imellem samtlige ledere om de 4 ldelsesværdier: Vi tager LEDERSKABET på os DIALOG er en forudsætning for at vi lykkes Det skal være SJOVT og meningsfuldt at gå på arbejde Vi FORENKLER det komplicerede. Trivselsundersøgelse Den første trivselsundersøgelse i hele organisationen er gennemført og bliver fulgt op af en ny undersøgelse i Udfordringer og udviklingstendenser Den helt overordnede udfordring for stabene i 2008 vil være at opretholde et godt - og gerne udbygget serviceniveau overfor fagsekretariater og øvrige aftaleholdere på trods af væsentlige sparekrav på stabenes budgetter. Den generelle udfordring for stabene i 2008 vil være at få tilpasset endeligt serviceringen af de øvrige aftaleholdere og få afklaring af de få hængepartier, som er overført fra

6 2.0 Økonomi for stabene Økonomi regnskab 2007 for økonomistaben Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. I løbende priser budget budget Økonomi U Økonomi I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Der vil blive søgt om en overførsel på 1.8 mio. kr. fra 2007 til På funktion (Driftssikring af boligbyggeri) er der givet en negativ tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Der er i årets løb flyttet en del beløb rundt vedr. lederløn, tjenestemandspensioner, forsikringer, IT og telefoni. Økonomi regnskab 2007 for HR Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse I løbende priser budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. budget budget HR U HR I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Fra 2007 til 2008 vil der blive søgt om en overførsel på kr. Afvigelsen på kr. i udgift samt kr. i indtægt skyldes at budgettet for afgåede tjenestemænd endnu ikke er endeligt tilrettet, samt at der i 2007 har været langt flere barsler end forudsat i budgettet for 2007 og det har derfor betydet et merforbrug på kontoen. 5

7 Økonomi regnskab 2007 for Stab EPO Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. I løbende priser budget budget Stab EPO U Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Der er meddelt tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. til IKT-harmonisering og på 0,6 mio. kr. til lean. Økonomi regnskab 2007 for Stab IKT Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse I løbende priser budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. budget budget Stab IKT U Stab IKT I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Der er foretaget tekniske omplaceringer af ca. 23 mio. kr. til de respektive fagområder IT-budgetter og tilført indtægt på 0,4 mio. kr. fra staten. Herudover er overført 2,5 mio. kr. til anlæg. Økonomi regnskab 2007 for fællessekretariatet Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse I løbende priser budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. budget budget Fællessekr. U Fællessekr. I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal 6

8 Regnskabsbemærkninger Fra 2007 til 2008 vil der blive søgt om en overførsel på kr. Der er i 2007 overført budget til Fællessekretariatet fra alle aftaleholderne vedr. forsikring, budgettet skal bruges til hensættelse til skader da Faaborg-Midtfyn Kommune er selvforsikret. På indtægtssiden skyldes afvigelsen kr. primært at budgettet vedr. færgedrift er tilrettet senere og derfor først tilrettet i det korrigerede budget. Afvigelsen på kr. skyldes merforbrug på kontorholdskonti, overtagelsen af Bygmestervej samt IT stabens bygning, der ikke var indarbejdet i oprindeligt budget Hvilket nu er indarbejdet i korrigeret budget. 7

9 Bilag 1 Årsberetninger for stabene Årsberetninger for økonomi Politisk indsats jf. bilag i aftalen 1. Økonomistyringskoncept (bilag 1) Kommentarer Betydning Resultat 2007 Konceptet er stadig under udarbejdelse de første elementer opbygges på intranettet, men der mangler en stor del endnu. Videreføres til 2008, hvor konceptet er forelagt Økonomiudvalget den 7. januar 2008, og herefter igangsat. Vil løbende blive suppleret med udbygning af nøgletal Sæt kun et Sæt kun et Faglig indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag 1. Ingen Sæt kun et Sæt kun et Egen indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag 1. Uddannelse (bilag 2) Samtlige aftaleholdere har været tilbudt alle de kurser vi har beskrevet Sæt kun et Sæt kun et i indsatsen. Resultat af spørgeundersøgelse viser generelt stor tilfredshed med kurserne. Der er ønsker om gennemførelse af nye grundkurser og også om videregående kurser Disse kurser er udbudt i

10 Politikker, mål og indsatser for Udarbejdelse af økonomistyringskoncept, der sikrer sammenhæng mellem Økonomiudvalges målsætninger og dets rolle i forhold til økonomisk politik og styring her delpolitik vedr. økonomisk driftssikkerhed, styrelsesvedtægt, kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag, spilleregler for decentral ledelse central styring samt tilhørende ydelseskatalog for økonomistaben. Konceptet skal beskrives, og godkendes af Økonomiudvalget samt implementeres i forhold til samtlige aftaleholdere. Det er målet at konceptet er fuldt implementeret, og at min. 75% af aftaleholderne (ultimo 2007) føler sig trygge ved konceptet samt er tilfredse med ydelserne der leveres fra Økonomistaben angående konceptet. 2. Kasse- og regnskabsregulativet er udarbejdet og sendt til politisk behandling januar 2007 Det er målet, at de tilhørende bilag er udarbejdet i løbet af 2007, samt implementeret i forhold til aftaleholdere. 3. Udarbejdelse af en finansiel strategi for kommunens formue- og gældspleje. Målet er at strategien er udarbejdet i 1. kvartal 2007, og implementeres efterfølgende, med virkning i Udarbejdelse af bedre styringsværktøjer samt indførelse af ledelsesinformationssystemer. Målet er at undersøge markedet for bedre økonomistyringsværktøjer samt værktøj til ledelsesinformationsssystemer i 2007, med henblik på implementering i efterfølgende år. 5. Udarbejdelse af budgetproces, der sikrer det bedst mulige politiske udgangspunkt for, at der hvert år skabes et ikke ubetydeligt økonomisk råderum til politisk prioritering. Dette skal ske i et samarbejde med EPO-staben. I den første aftale for økonomistaben (2007) var fokus rettet på at få den basale økonomistyring til at fungere, med kvartalsvise budgetopfølgninger samt månedlige rapporteringer, såfremt der var områder der ville overskride budgettet udover de aftalte 5 pct. ma. grænse, der ligger i kommunens aftalesystem. Økonomistyringskonceptet blev udarbejdet ultimo 2007, og er igangsat i 2008 De mange problemer der har vist sig i løbet af 2007 i forhold til økonomistyring har gjort, at aftalen for 2008 primært skal bygge på nøgleordene Sikker drift. Sikker drift på to fronter: Sikker drift = budgetoverholdelse Sikker drift = valide data (korrekt bogføring og budgetbeløb) De mange opgaver og problemløsninger der var i 2007, for at få den basale økonomistyring til at fungere (kontoplan, konteringsproblemer i f.t. lønsystemer, diverse kulegravningsopgaver etc.) medførte en nedprioritering af flere af de opgaver der ellers lå i aftalen for 2007, 9

11 herunder udarbejdelse af bilag til kasse- og regnskabsregulativ, strategi vedr. formue- og gældspleje samt bedre styringsværktøjer. Alle opgaver der er overført til aftalen for Opgaven omkring budgetprocessen blev løst. Årets væsentligste begivenheder Opbygning af økonomistaben har været en opgave der har fyldt godt, hvor opgave- og personsammensætning har foregået i flere tempi. Det kan konstateres, at det til stadighed er nødvendigt at arbejde med at opbygge en fælles forståelse af opgaverne omkring økonomistyring, idet alle naturligt har medbragt gamle rutiner De kvartalsvise budgetopfølgninger, regnskabsaflæggelse for de 5 gamle kommuner samt sammenlægningsudvalget, opbygning af åbningsbalance samt det store arbejde med udarbejdelse af budget 2008 har været nogle af de store milepæle i Økonomistabens 1. leveår. Mange erfaringer herfra kan der arbejdes videre på i efterfølgende år. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Der er et klart behov for at forholdsvis stor efteruddannelse af personalet, for at kunne matche den efterspørgsel der er i den nye, og for de fleste medarbejdere, store organisation. Ligeledes er det vigtigt at sikre sig at økonomistaben tilføres nye kompetencer, hvilket der arbejdes målrettet på i forbindelse med personaleudskiftning. Der ligger endvidere en stor udfordring i at få staben til at fungere efter hensigten, samtidigt med at der foretages en yderligere reduktion i personalet, hvor målet nu er fastsat til 10 procents reduktion for alle fagsekretariater og stabe, jf. budgetvedtagelsen for

12 Årsberetning for EPO Politisk indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag i aftalen 1. Ingen Sæt kun et Sæt kun et Faglig indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag i aftalen 1. Projektorganisation (bilag 1) Behandlet på direktionsmøde, og prioriteret i forhold til pilotprojekt før evt. implementering. Sæt kun et Sæt kun et 2. Aftalestyring (bilag 2) Dialogbaseret aftalestyring er implementeret i organisationen, men der er tale om en ny organisation og en ny styreform som naturligvis kræver en implementeringsperiode. 3. Ledelsesinformation (bilag 3) - foranalyse Der er udarbejdet en projektbeskrivelse vedr. valg af ledelsesinformationssystem, samt tids- og handleplan. (foranalyse er gennemført). Der iværksættes en række tiltag i 2008 herunder valg af IT-system. Egen indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag i aftalen 1. Evaluering (bilag 4) Koncept for Faaborg-Midtfyn Kommune er under udarbejdelse således nationaleindikatorer indarbejdes i samarbejde med KREWI (Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut) Sæt kun et Sæt kun et 2. Ressourcestyring (bilag 5) Der er implementeret et ressourcestyringsværktøj (TimeLog) som pt. evalueres mht. effekt og ressourceforbrug. Konkret er samtlige større projekter i EPO-staben registeret mht. delfaser og ressourceforbrug, 11

13 Politikker, mål og indsatser for 2007 Her beskrives kort erfaringerne/ resultaterne i forhold kommunens overordnede politik og målsætninger på området. Dialogbaseret aftalestyring EPO-stabens primære kerneopgaver er, jf. aftalen for 2007, at understøtte organisationens styringsform med hensyn til implementering af bl.a. dialogbaseret aftalestyring. Dialogbaseret aftalestyring/kontraktstyring anvendes i 2008 af 2/3 af de 98 kommuner i Danmark. Udfordringen i 2007 har helt klart været, at udvikle og implementere et dialogbaseret aftalestyringskoncept sideløbende med fusionsprocessen. Fusionsprocessen har for lederne i Faaborg-Midtfyn Kommune naturligvis medført udfordringer mht. harmonisering af serviceydelser og kulturopbygning i fusionerede afdelinger, institutioner, fagsekretariater og stabe. Sideløbende med harmoniseringen og opbygningen af de enkelte aftaleenheder har det for en række ledere været endnu en udfordring, at skulle arbejde målformulerende og med en styreform baseret på bl.a. dialogbaserede aftaler. Det forhold at alle aftaleholdere i 2007 havde en aftale med direktionen, hvor de politisk og fagligt prioriterede målsætninger var synlige sammen med aftaleholdernes egne målsætninger, var tilfredsstillende forholdene taget i betragtning. Udfordringerne med dialogbaseret aftalestyring har været mange i løbet af 2007, men dialogbaseret aftalestyring forudsætter en implementeringsperiode således at input til aftaler, budgetprocedure, målsætningskatalog, udviklingsstrategi og budgetredegørelse opleves og tilrettelægges som en sammenhængende proces for både aftaleholdere og politikere. EPO-staben har i implementeringsprocessen for dialogbaseret aftalestyring 07 forsøgt at minimere ressourceforbruget for den enkelte aftaleholder, men dialog med medarbejdere og brugerbestyrelser mfl. er krævende og forudsætter planlægning af alle parter. Aftalerne i 2007 blev udarbejdet på et meget stressende tidspunkt i fusionsprocessen, hvilket klart har været medvirkende til, at den fremadrettede målformulering og opfølgning kan forbedres på en række områder. Evalueringskoncept Evalueringstankegangen er i 2007 aktivt anvendt i forbindelse med dialogbaseret aftalestyring, hvor der i okt./nov. blev lavet en statusopfølgning på samtlige aftaler. Statusopfølgningen var for aftaleholderne opbygget med en elektronisk besvarelse og for en række aftaleholdere var dialog med fagchefer eller direktionsmedlemmer ligeledes en understøttende indsats i afrapporteringen. På nationalt niveau deltager EPO-staben i et udviklingsprojekt med KREVI som har til formål, at skabe en fælles referenceramme for arbejdet med evaluering i den kommunale sektor. 12

14 Årsberetningerne fra aftaleholderne er en del af regnskabsaflæggelsen som er baseret på aftaleholdernes statusopfølgning i 2007 og opfølgningssamtaler, hvilket er en del af evalueringsgrundlaget i relation til dialogbaseret aftalestyring. Årets væsentligste begivenheder Digitalisering Digitalisering har for EPO-staben i 2007 været koncentreret omkring udfasning, harmonisering og implementering af IT-systemer fra KMD A/S som udgør ca. kr. 23 mio. årlig samt andre tredje parts leverandører. Det har i 2007 været afgørende for EPO- og IT-staben at fokusere på udfasning og harmonisering som led i udmøntningen af den årlige besparelse på IT-området på kr. 4 mio. Digitaliseringen er i 2007 gennemført med fokus på basissystemer for driften og kun med enkle mindre understøttende tiltag til den digitale kommune i udviklingsstrategien. Organisationsudvikling I forbindelse med etableringen af en ny organisation vil der være en række arbejdsmæssige snitflader mellem fagsekretariater, stabe og aftaleholdere som kræver en afklaringsproces. EPO-staben har i afklaringsprocessen arbejdet og understøttet forskellige aktører med overordnede snitflader samt mere detaljere driftsmæssige snitflader som f.eks. afklaring af tidsterminer, skemaer og opbygning af samarbejdsrelationer internt i organisationen og mellem forskellige aktører. EPO-staben har prioriteret arbejdet med coaching og sparring af aftaleholdere som haft en række interne udfordringer i relation til aftaleområdets arbejdsform, organisering og styring. Ny organisation på ældreområdet har ligeledes været et projekt som er prioriteret i 07/08, Et projekt som ikke var en del af 2007-aftalen for EPO-staben, var lanceringen af LEAN som et værktøj i organisationen. På nuværende tidspunkt er der uddannet ca. 45 interne LEAN konsulenter og ca. 180 medarbejdere og ledere er introduceret til LEAN og de processer som anvendes til kortlægning af arbejdsgange og fjernelse af spild. LEAN er ikke et mirakelmiddel for organisationen, men et værktøj som har til formål at fokusere på hvad der kan gøres bedre i eget regi og derefter på tværs i organisationen. Af andre organisationsudviklingsprojekter som bør nævnes i forbindelse med EPO-stabens arbejde i 07 er hhv. etableringen af en ny organisation på ældreområdet, implementeringen af intranettet og en organisationsfolder som beskriver de mest centrale dele af 13

15 organisationen (styreform og organisation, organisering og ansvarsfordeling, ledelsesværdier, udviklingsstrategien, dialogbaseret aftalestyring og MED-aftalen.) Projektkultur Der arbejdes løbende med opbygning af en fælles projektkultur i hele kommunen, men Plan og Kultur og EPO-staben har sammen udviklet et uddannelsesforløb for proces- og projektledere med forventet opstart medio Uddannelsesforløbet skal være medvirkende til at der opbygges en fælles referenceramme mht. projektledelse i organisationen, understøttet af et tværgående netværk mellem fagsekretariater og stabe med fokus på projektledelse. Ressourcestyring EPO-staben har i 2007 testet TimeLog, som er et tidsregisterings- og projektstyringsværktøj på en række forskellige projekter og opgaver. Formålet med implementeringen af TimeLog er primært projektstyring og ressourceallokering således projekter/opgaver løses med de rette ressourcer og afsluttes til tiden. Pilottesten af TimeLog forsætter i 08, og vil løbende blive evalueret internt i EPO-staben. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Kvalitetsreformen, økonomiaftalen 08 og KL s kvalitetsudviklingsprojekt peger på en række centrale udfordringer for kommunerne. Afbureaukratisering og akkreditering Der skal udvikles metoder, der gør det muligt at måle og sammenligne den faglige kvalitet på driftsområder, at der gennemføres sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, og at der udvikles akkrediteringsmodeller på det sociale område og dagtilbud. Styringsmodeller i kommunerne Det er et mål at udvikle styringsmodeller og udbrede løsninger som kan være med til at understøtte en høj kvalitet i kommunernes service Målformulering på centrale områder af driften. Fælleskommunal ledelsesinformation (FLIS) Formålet med lokal ledelsesinformation er først og fremmest at tilvejebringe et redskab, der giver den kommunale topledelse mulighed for at følge udviklingen i kommunens opgaveløsning, herunder sammenligningsmulighed på tværs af kommunegrænser. KL er tovholder på projektet og signalerer at et alternativ til standardiserede nationale indikatorer kan være, at kommunerne forpligtiger sig til at anvende dokumentation i deres kvalitetsudvikling og dialog med brugerne. 14

16 Målformulering Styreformen i Faaborg-Midtfyn Kommune forudsætter politisk- og administrativ målformulering, hvilket er i overensstemmelse med ændringen af rammerne for kommunernes servicestrategi og som en del af kommunernes kvalitetsudvikling. Faaborg-Midtfyn Kommune er på rette vej mht. krav om politisk målformulering og 1. generation af et samlet målsætningskatalog blev præsenteret feb Målsætningskataloget skal udvikles og forberedes således det bliver mere formidlingsvenligt og i tråd med de nationale udmeldinger. Faaborg-Midtfyn Kommune er på nuværende tidspunkt involveret i en række af KL s kvalitetsudviklingsprojekter og vil i den forbindelse deltage aktivt i konkretiseringen af disse. Opmærksomheden henledes på direktionens strateginotat, som beskrive en række udfordringer og udviklingstendenser. 15

17 Årsberetninger for Fællesekretariat Politisk indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag 1. Køb og salg af jord (bilag 1) Har prioriteret erfaringsopsamling og at få skabt overblik. Der er etableret et godt samarbejde med de tekniske områder. Samtidig står det nu klart, at der er mange spillere på banen. Sæt kun et Sæt kun et Den overordnede planlægningsdel har der ikke været tid at arbejde meget med, da det har været prioriteret at efterkomme de henvendelser, der er kommet. Faglig indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag i aftalen 1. ESDH (bilag 2) Implementering ift. institutionerne forsinket, bl.a. på grund af, at ikke Sæt kun et Sæt kun et alle fagsekretariater har arbejdet tilstrækkkeligt med implementering af ESDH. Der er tillige tekniske udfordinger ift. at udstyr et på institutionerne.ikke er på plads.. 2. Åben og proaktiv (bilag 3) Der er indført åbne postlister, Hængeparti ift. tilknytning af dokumenter. Der arbejdes med: Gode historier, kommentere kritisk medieomtale, pressepolitik og retningslinier for medarbejderes udtalelser. 3. Kommunikation (bilag 4) Intranettet taget i brug og udvikles ift. brugeradgang og indhold. Der er lavet brugerundersøgelser på personalebladet og planlagt for evaluering af hjemmesiden. 16

18 Egen indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag i aftalen 1. IT-sikkerhed (bilag 5) Proces omkring udarbejdelse af sikkerhedsregler stadig kun på i planlægningsfasen. Sæt kun et Sæt kun et 2. Der er i vidt omfang foretaget anmeldelser til Datatilsynet. Der skal følges op på om der er eventuelle hængepartier. 3. Proces omkring udarbejdelse af retningslinier for kontrol af logning er i gang men endnu ikke implementeret. 4. Opfølgning ift. IT Arkitektur ikke sat i gang. 5 Der er udarbejdet oversigt over problemstillinger ift. IT- sikkerhed. Ikke foretaget en konkret prioritering. Politikker, mål og indsatser for har også i Fællessekretariatet været præget af at få driften på plads. Fællessekretariatets blandede opgaveportefølje, hvor der er en servicedel (drift af administrationsbygningerne, herunder kantine og rengøring) og en administrativ del har budt på store udfordringer. For servicedelens vedkommende er opgaverne fordelt på 5 geografisk spredte locationer. I den administrative del har en del af opgaveløsningerne skullet udvikles samtidig med at driften fungerede. Det svarer til at lægge skinner ud til et tog samtidig med at toget kører og fartplanen skal holdes. 17

19 Som nævnt indledningsvis under driften indgår hovedparten af Fællessekretariatets driftsopgaver ikke i aftalen som særlige indsatsområder, hvorfor resultatopfølgningen på indsatsområder giver et billede, der ikke svarer til status på de egentlige driftsopgaver. Årets væsentligste begivenheder 2. januar 2007, hvor vi mødte på arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Medarbejderne er kommet helskindet igennem kommunesammenlægningen. Der er opbygget tryghed, fællesskab og positiv tilgang til arbejdsopgaverne i Fællessekretariatet. Afholdelse af det første valg i den nye kommunes historie forløb godt, selv om der var kort tid til planlægningen. Arkiverne er blevet bragt i orden og afleveret til Statens Arkiver Formentlig som en af de første kommuner i Danmark. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Mål og indsatser for det næste år indgår i et eller andet omfang i aftalen for Det er vigtigt at have fokus på en bedre servicering af politikerne. Politikerne er Fællessekretariatets kunder og skal som sådan have en service, der bidrager til at bevare incitamentet til at blive lokalpolitiker. Fællessekretariatet sætter en virksomhedskulturproces i gang. 18

20 Årsberetninger for IKT Politisk indsats jf. bilag i aftalen 1. Nedbringe omkostningerne (bilag 1) Kommentarer Betydning 2007 Omkostningerne er reduceret med 4,0 mio. kr. 2. Driften er justeret og optimeret til FMK. Dette arbejde pågår hele tiden og konstant og IT-staben føler et stort engagement og ansvar for at understøtte processer, feks. LEAN med digitale løsninger. Sæt kun et Sæt kun et Faglig indsats Kommentarer Betydning 2007 jf. bilag 1. Helpdesk (bilag 2a) Implementering af Helpdesksystem. Systemet er dog ikke impelenteret Sæt kun et i den endelige version, hvorfor det er aftalt med direktion og EPO, at brugerundersøgelsen udsættes. Det er klart IT-stabens hensigt, at resultatet skal danne baggrund for en optimering af processen. I april 2008 vil helpdesk serviceportal blive implementeret. 2. IKT-Sikkerhed (bilag 2b) Sikkerhedsfolder er udarbejdet og publiceret på intranettet. Sikkerhed er planlagt i en større sammenhæng i sidste kvartal sammen med fællessekretariatet. Sæt kun et 3. IKT-strategi (bilag 2c) IKT-strategi er endnu ikke fremlagt i selvstændigt dokument, men er repræsenteret i form af budget og investeringsplan (anlæg). I skrivende stund er arbejdes der med IT-strategien. EPO-staben og IT-staben har afholdt de første indledende møder i bestræbelserne på at udfærdige 1. udkast til til en IT-strategi. 19

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4

Læs mere

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008 Stabene -opfølgning d. 1. september 2008 Formål med -opfølgningen Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via aftaler, evaluering og dialog. Derfor udformer alle aftaleholdere

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Aastrup Skole årsberetning 2007

Aastrup Skole årsberetning 2007 Aastrup Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder Status-opfølgning d. 1. september 2008

Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder Status-opfølgning d. 1. september 2008 Center for tilsyn og godk. af plejefamilier Status-opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008 Byggeri og miljø -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og

Læs mere

Sundskolen Status-opfølgning d. 1. september 2008

Sundskolen Status-opfølgning d. 1. september 2008 Sundskolen -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 HR Staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 HR Staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 HR Staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

IT-staben. Aftale 2008

IT-staben. Aftale 2008 IT-staben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Forebyggelse og sundhed Status-opfølgning d. 1. september 2008

Forebyggelse og sundhed Status-opfølgning d. 1. september 2008 Forebyggelse og sundhed -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008 Version 6.3.2009 Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008 Plejecenter Nørrevænget -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Børnehaven Myretuen årsberetning 2007

Børnehaven Myretuen årsberetning 2007 Børnehaven Myretuen årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Kostforplejning

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Kostforplejning Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Kostforplejning 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Aftalestyringskoncept [01-01-2011-31-12-2012] Faaborg-Midtfyn Kommune er en aftalestyret organisation, hvor samtlige drifts-, anlægs- og finansieringsposter

Læs mere

Trollegården årsberetning 2007

Trollegården årsberetning 2007 Trollegården årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2007

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2007 Version 21.04.08 Fagområdet Borgerservice årsberetning Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via

Læs mere

Version d. 6. marts 2009. Samlet Årsberetning 2008 for stabene

Version d. 6. marts 2009. Samlet Årsberetning 2008 for stabene Version d. 6. marts 2009 Samlet Årsberetning 2008 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007

Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007 Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Handlingsplan for Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Version 28.5.2009 Oversigt over handlinger i it-strategien 2009-2012 Nr. Indsats (handling) Ansvarlig Budget Sættes Bemærkning

Læs mere

Version d Fagområdet Veje og forsyning årsberetning 2007

Version d Fagområdet Veje og forsyning årsberetning 2007 Version d. 21.04.08 Fagområdet Veje og forsyning årsberetning Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...7

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Aftale 2010. for IT-staben

Aftale 2010. for IT-staben Aftale 2010 for IT-staben Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER... 2 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING... 3 3.0 POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...4 3.0 Den faglige ramme...4

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Aftale for Direktionen

Aftale for Direktionen Aftale 2009 for Direktionen Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Økonomistaben. Aftale 2008

Økonomistaben. Aftale 2008 Økonomistaben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 6 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 7

Læs mere

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK IT-afdelingen Generelt om området IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen rammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Bakkegården. Aftale 2008

Bakkegården. Aftale 2008 Bakkegården Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Fagområde Plan - Kultur Status-opfølgning d. 1. september 2008

Fagområde Plan - Kultur Status-opfølgning d. 1. september 2008 Fagområde Plan - Kultur -opfølgning d. 1. september 2008 Formål med -opfølgningen Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via aftaler, evaluering og dialog. Derfor udformer

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Bevillingsområde 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring,

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Aftale 2010. for Fællesindkøb

Aftale 2010. for Fællesindkøb Aftale 2010 for Fællesindkøb Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER... 2 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING... 3 3.0 POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Lederforum Torsdag den 29. januar 2009

Lederforum Torsdag den 29. januar 2009 Lederforum Torsdag den 29. januar 2009 Dagsorden: Den glade medarbejder Generel orientering Månedens gode historie Delpolitikker Status på sygefravær Markedsføring af MED-systemet Nyt økonomistyringskoncept

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Udkast til implementeringsplan for implementering af Mercuri Urvals anbefalinger vedr. organisering og ledelse i Furesø Kommune

Udkast til implementeringsplan for implementering af Mercuri Urvals anbefalinger vedr. organisering og ledelse i Furesø Kommune Til: Økonomiudvalget Fra: Direktionen Udkast til implementeringsplan for implementering af Mercuri Urvals anbefalinger vedr. organisering og ledelse i Furesø Kommune Dato: 11-02-2011 Sags id: 190-2011-8368

Læs mere

7. Forenkling af aftalestyring

7. Forenkling af aftalestyring Forenkling også et kommunalt ansvar 7. Forenkling af aftalestyring Aftalestyring er i de senere år blevet en af de mest udbredte styreformer i de danske kommuner. Aftalestyringen, der her også dækker over

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune 2. udgave, opdateret november 2012 1 Forord Dialogbaseret aftalestyring skal skabe grundlaget for, at de politiske og administrative mål tydeliggøres,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give borgerne en bedre service.

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Udvalgsaftale 2014 Administrationen

Udvalgsaftale 2014 Administrationen (forslag til) Udvalgsaftale 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området...3 Ressourcer...3 Udgiftsramme...4 Udviklingstendenser...4 Rammer for udvikling...4 Serviceudviklingsopgaver...4 Intern organisationsudvikling...4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen Årsrapport 2009 for Side 1 af 7 1. Sammendrag De fleste resultakrav er indfriet. Et enkelt er udsat, men arbejdet fortsætter i 2010. Sammenlægningen af på en matrikel har været et stort tema både før og

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Jobcenter Faaborg-Midtfyn Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Jobcenter Faaborg-Midtfyn 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Økonomisk politik & Økonomisk styring

Økonomisk politik & Økonomisk styring Økonomisk politik & Økonomisk styring Økonomiudvalgets temamøde den 7. januar 2008, har overskriften Økonomisk politik og styring. Vi har nu ca. 12 måneders erfaring fra driften af Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Strategisk aftalestyring i Svendborg Kommune. Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del)

Strategisk aftalestyring i Svendborg Kommune. Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del) Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del) Aftaleperiode: 2008 1. Indledning Svendborg Kommune har igangsat et projekt om strategisk aftalestyring med afsæt i tre pilotområder. Jobcenter

Læs mere

Tema 4: Økonomi og organisation

Tema 4: Økonomi og organisation Sagsnr. 000.01.00-A00-45-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Tema 4: Økonomi og organisation Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere