2. At undersøge holdbarheden af hydrolyserede biprodukter fra svin og okse med fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. At undersøge holdbarheden af hydrolyserede biprodukter fra svin og okse med fokus"

Transkript

1 28. juli 2015 Rapport EHBR/LME/MT Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-inhiberende aktivitet i tomatsuppe Eva Honnens de Lichtenberg Broge, Camilla Bejerholm, Kirsten Jensen og Lene Meinert Baggrund 22% af verdens befolkning over 18 år lider af forhøjet blodtryk (WHO, 2013). Forhøjet blodtryk bidrager til den samlede forekomst af hjertekar-sygdomme, der er estimeret til at blive en af de mest hyppigt forekommende dødsårsager i 2020 (WHO 2014). Forhøjet blodtryk er ligeledes en alvorlig problemstilling i Danmark, hvor det estimeres, at 20-25% af danskerne (18+) har forhøjet blodtryk (Ibsen et al. 2009, Kronborg et al. 2009). Den direkte årsag til forhøjet blodtryk kendes ikke, men det vides, at det angiotensinkonverterende enzym (ACE) spiller en central rolle i reguleringen af blodtrykket, og derfor er syntetiske ACE-inhibitorer ofte anvendt i behandling af forhøjet blodtryk. Alternativt til syntetisk fremstillede ACE-inhibitorer kan ACE-inhiberende bioaktive peptider udvindes fra animalske proteinråvarer. Nærværende forsøg tager afsæt i de sidste års aktiviteter inden for biprodukter og bioaktive komponenter gennemført under projektet Bioaktive Komponenter. Projektet er finansieret af SAF og KAF, og denne rapport beskriver resultater for applikation af hydrolyserede svine- og okseråvarer. Formål Forsøget havde to overordnede formål: 1. At teste applikation af hydrolyserede råvarer fra svin og okse i en ikke-kødbaseret fødevarematrice (tomatsuppe). Herunder: a) Analyse af ACE-inhiberende aktivitet i de rene hydrolysater og efter tilsætning til tomatsuppe. b) Dokumentation af spisekvalitet af tomatsuppe tilsat hydrolyserede animalske råvarer. 2. At undersøge holdbarheden af hydrolyserede biprodukter fra svin og okse med fokus på: a) Ændringer i den ACE-inhiberende effekt under lagring b) Eventuelle farveændringer i løbet af lagringsperioden ACE-inhiberende aktivitet Konklusion ACE-inhiberende aktivitet blev bevaret med 55-56% i suppe tilsat hydrolyseret svinefedtende i forhold til de rene hydrolysater, mens suppe tilsat hydrolyseret oksemellemgulv blev bevaret med %. Dette muliggør indtagelse af produktet i mængder 1

2 svarende til normal portionsstørrelse for at opnå effekt svarende til minimal vedligeholdelsesdosis af medicinske ACE-hæmmer. Det kan ikke umiddelbart forklares, hvorfor aktiviteten stiger i tomatsuppen tilsat hydrolyseret oksemellemgulv, ift. det rene hydrolysat, men fænomenet er også set i kødpølse for både hydrolyseret oksemellemgulv og svinefedtende. Sensorisk profil Jo mere hydrolysat, der tilsættes suppen, jo mere intensiveres bismagen og jo mere neutraliseres suppens tomatsmag. Der blev endvidere set en generel øgning i cremethed ved tilsætning af hydrolysater. Forbrugerpræference Jo mere hydrolysat, der tilsættes, jo mindre kunne forbrugerne lide suppen. Forbrugerne oplevede supper tilsat hydrolysatprodukter som discountagtige og kunstige. Kun 55% af forbrugerne kunne lide kontrolsuppen, hvilket kan have bidraget til at skubbe den overordnede liking af tomatsuppen i en negativ retning. 41% af forbrugerne mente, at funktionelle fødevarer kunne gavne deres sundhed, hvorimod 33% mente, at de er uigennemskuelige. 52% mente, at proteinberigede fødevarer er unødvendige, hvorimod 48% kunne se relvansen i forhold til at sikre et optimalt proteinindtag, enten i forbindelse med træning eller til vedligehold af muskelmasse. Lagringstid og -temperatur Temperatur og lagringsperiode påvirkede den ACE-inhiberende aktivitet minimalt. ACEinhiberende aktivitet for hydrolyseret oksehud viste varierende værdier hen over lagringsperioden, hvilket imidlertid tilskrives den meget lave ACE-inhiberende aktivitet i dette hydrolysat, som kan medføre større måleusikkerhed. Farve For hydrolysater af oksehud og svinesvær påvirkede lagringstid og temperatur ikke farven væsentligt. Derimod blev hydrolysater baseret på svine- og oksehjerte mørkere under opbevaring, mens oksemellemgulvs- og svinefedtendehydrolysater blev lysere. 2

3 Forsøgsdesign Materialer og metode Figur 1 viser det overordnede forsøgsdesign, og hvilke hydrolysater der er anvendt i de enkelte forsøg. Forforsøg Udvælgelse af egnet suppevariant Hovedforsøg Applikation af hydrolysater i tomatsuppe Holdbarhedsforsøg og farvemåling ACE-inhiberende aktivitet Sensorisk profilanalyse Forbrugertest Oksehud Oksemellemgulv Oksemellemgulv Oksemellemgulv Oksehjerte Svinefedtende Svinefedtende Svinefedtende Oksemellemgulv Svinehjerte Svinefedtende Svinesvær Svinehjerte Figur 1. Oversigt over studie samt anvendte hydrolysater for de enkelte forsøg. Udvælgelse af fødevarematrice Den bærende fødevarematrice blev valgt ud fra, at det skulle være et produkt, der var internationalt, generisk, vellidt på tværs af aldersgrupper og en ikke-kødbaseret fødevarematrice. Det blev derfor i samråd med branchen besluttet at teste hydrolysaterne i et suppeprodukt. Forforsøg: Indledende screening af egnet suppevariant Indledningsvist blev 5 kommercielle suppevarianter tilsat 8% hydrolyseret svinefedtende og oksemellemgulv smagstestet for at få et indtryk af, hvilke suppe- og smagsvarianter der egnede sig til applikation af hydrolysater. Hydrolyseret svinefedtende og oksemellemgulv blev anvendt i denne indledningsvise screening, da netop disse to hydrolysater var beskrevet med højest ACE-inhiberende effekt i et tidligere forsøg med kødpølse (Meinert, L. og Jensen, K. 2013; bilag 1). Hydrolysaterne blev tilsat til 5 forskellige suppevarianter, så de udgjorde 8% (vægt %). Supperne blev bedømt sensorisk i forhold til maskering af eventuel bismag på lugt og smag. Supperne blev derudover også vurderet på konsistens på en 4-punktsskala (Tabel 1). Tomat- og karrysuppe blev fundet velegnede, da de smagsmæssigt var acceptable, hvorimod græskarsuppen blev bedømt afvigende og dermed uacceptabel for begge hydrolysattyper. Tomatsuppe blev valgt, da den blev fundet acceptabel for begge hydrolysater. 3

4 Tabel 1. Sensorisk screening af suppevarianter på en 4-punktsskala: 1 = slet ikke afvigende acceptabel, 2 = lidt afvigende men acceptabel, 3 = noget afvigende uacceptabel, 4 = meget afvigende uacceptabel. Hydrolysat Suppevariant Lugt Smag (bitter) Konsistens Svinefedtende Oksemellemgulv *) Lidt tyk Smag (kemisk) Cup noodles med tomatsmag (instant) *) Cup noodles med karrysmag (instant) Mou karrysuppe (frost) *) Mou Græskar-Chili suppe (frost) Knorr Cup a soup tomatsmag (instant) Cup noodles med tomatsmag (instant) Cup noodles med karrysmag (instant) Mou karrysuppe (frost) Mou Græskar-Chili suppe (frost) Knorr Cup a soup tomatsmag (instant) Hovedforsøg Fremstilling af tomatsuppe Tomatsuppen blev fremstillet efter en recept udviklet til formålet og med afsæt i grundsmagene samt en hypotese om, hvordan bismag integreres bedst muligt. For at maskere bismagen blev der lagt vægt på, at tomatsuppen skulle have en intens og kompleks egensmag baseret på høj sødme-/syrebalance og umamismag. Recept samt fremgangsmåde findes i bilag 2. De færdige supper blev sat på køl ved 4 C i køleskab indtil den efterfølgende dag, hvor der blev gennemført kvalitetsanalyser. Analyse af ACE-inhiberende aktivitet i hydrolysat og suppe Den ACE-inhiberende aktivitet blev bestemt ved følgende fremgangsmåde: Hydrolysat/suppe afvejes (mg) og fortyndes i målekolbe. Der fremstilles en fortyndingsrække, der passer til den enkelte prøves forventede ACE-aktivitet. 100 µl substrat (hippuryl-l-histidyl-l-leucin, HHL), tilsættes 12 µl hydrolysat/suppe opløst i boratbuffer 0,1 M. Reaktionen startes ved at tilsætte 40 µl ACE-opløsning. Reaktionsblandingen inkuberes i 30 min ved 37 C på vandbad, og reaktionen afsluttes ved tilsætning af 1100 µl 0,1 M saltsyre (HCl). Hippursyre (HA), omdannet fra HHL med ACE, ekstraheres med 3,0 ml ethylacetat, der tilsættes prøven under kraftig omrystning på Whirly-mixer efterfulgt af centrifugering i 10 min. ved 2500 rpm. 2 ml af ethylacetatlaget overføres til et reagensglas og tørres i inddamper ved 50 C i 10 min. HA opløses i 2 ml 0,1 M natriumchlorid, og absorbansen ved 228 nm bestemmes i engangskuvetter. Beregning af bevaret ACE-inhiberende effekt Den bevarede ACE-inhiberende effektivitet i tomatsuppen, i forhold til de rene hydrolysater, er beregnet som anført i nedestående eksempel med svinefedtende. For at få et overblik over bevaret aktivitet for alle supperne henvises til resultatafsnittet. Ex. tomatsuppe tilsat 5% hydrolysat fra svinefedtende: Der opnås 50% inhibering af aktiviteten (IC50) ved 2 mg/ml hydrolysat i ren opløsning pr. ml og (58 * 0,05) = 2,9 mg hydrolysat/ml tilsat tomatsuppen. 4

5 Effektiviteten af rent hydrolysat: 100% Effektiviteten i hydrolysat tilsat tomatsuppe = (100%/2 mg/ml)*(2-2,9) mg/ml = - 45% Effektivitet i forhold til ren hydrolysat = % = 55% Sensorisk profilanalyse Den sensoriske profilanalyse blev udført på i alt 7 forskellige tomatsupper som vist i figur Kontrol 2. Svinefedtende 5% 3. Svinefedtende 8% Sensorisk profilanalyse Tomatsuppe 4. Oksemellemgulv 5% 5. Oksemellemgulv 8% 6. Svinehjerte 5% 7. Svinehjerte 8% Figur 2. Oversigt over tomatsupper med tilsatte hydrolysater til sensorisk profilanalyse Applikationsforsøg med hydrolysater i kødpølse i 2013 viste, at hydrolyserede svinefedtender, oksemellemgulv og svinehjerter bevarede den ACE-inhiberende aktivitet i den forarbejdede kødpølse med over 100% (bilag 1) sammenlignet med de rene hydrolysater, og derfor blev disse udvalgt til applikation i tomatsuppen. Hydrolysaterne blev tilsat tomatsuppen i to koncentrationer på hhv. 5% og 8% (vægt %). Disse to koncentrationer blev valgt, da det var muligt at tilsætte op til 8% hydrolysat i et kommercielt suppeprodukt i den indledende screening uden at smagen afveg. Det blev besluttet også at teste tilsætning af 5% hydrolysat ud fra en formodning om, at en hjemmelavet suppe ville være mindre effektiv til at maskere en eventuel bismag, da den ikke indeholdt smagsforstærker. Gennemførelse Den sensoriske bedømmelse blev gennemført med 9 trænede smagsdommere og indledtes med to træningssessioner med udvikling af et ordsæt til beskrivelse af supperne. Profilbedømmelse blev herefter gennemført for 7 supper, hvor dommerne bedømte intensiteten af de valgte egenskaber. Supperne blev serveret i opvarmede 50 ml glas med ca. 30 ml i hvert glas ved en serveringstemperatur på 55 C. Prøverne blev randomiseret, så smagsdommerne ikke smagte på supperne i samme rækkefølge. 5

6 Forbrugertest Forbrugertesten blev gennemført på DMRI med forbrugere rekrutteret gennem Teknologisk Instituts intranet. Forbrugerne vurderede fem supper, der blev udvalgt på grundlag af den sensoriske profilbedømmelse: 1. Kontrol 2. Svinefedtende 5% Forbrugertest Tomatsuppe 3. Svinefedtende 8% 4. Oksemellemgulv 5% Figur 3. Oversigt over tomatsupper med tilsatte hydrolysater vurderet af forbrugere. 5. Oksemellemgulv 8% Bedømmelse Forbrugerne bedømte, hvor godt de kunne lide hver enkelt suppe på en 15 cm ustruktureret linjeskala (skala fra 0 til 15, hvor 0 = kan slet ikke lide og 15 = kan rigtig godt lide). Dernæst bedømtes en række holistiske ord såsom: spændende, kunstig, indbydende, velkendt, discount og eksklusiv (skala fra 0 til 15, hvor 0 = i ringe grad og 15 = i høj grad) se bilag 4. Endelig blev forbrugerne spurgt om alder og køn samt deres holdning til funktionelle fødevarer og proteinberigede fødevarer. Tomatsupperne blev serveret som beskrevet i afsnittet om sensoriske profil. Statistik Forbrugerliking blev analyseret med en lineær mixed model (Lmer test) i R. ACE-inhiberende aktivitet Holdbarhed Holdbarheden af den ACE-inhiberende aktivitet i hydrolysaterne blev undersøgt ved et lagringsforsøg hen over 3 mdr. ved tre forskellige temperaturer (5 C, 20 C og 40 C) for at illustrere 3 opbevaringsscenarier ved køleskabstemperatur, stuetemperatur og ekstrem varme, der kan forekomme under fx containertransport i Asien. Der blev afmålt 50 g af hvert hydrolysat, der under lagringen blev opbevaret i en petriskål, vakuumpakket i poser. Den ACE-inhiberende aktivitet blev bestemt med et spektrofotometrisk baseret ACE-inhiberende assay målt i de rene hydrolysater på dag 0, 45 og 90. Farvemåling Farvemåling blev udført på de rene hydrolysater med udtag dag 0, 45 og 90 for at kunne udbygge viden om holdbarhed af hydrolysaterne i relation til eventuelle ændringer i farve. 50 g afvejet hydrolysat blev fordelt i et jævnt lag i en petriskål, og der blev herefter udvalgt et område til farvemåling af L*- (lyshed), a*- (rød-grøn) og b*- (blå-gul) værdier, målt på blå baggrundsplade i VideometerLab (VideometerLab, Videometer A/S Visionteknologi, Hørsholm). Den overordnede farvedifferens (ΔE) blev beregnet ved ΔE= (Δa*2) +(Δb*2) + (ΔL*2), hvor ΔE = 0-1 indikerer en usynlig forskel; ΔE = 1-2 6

7 indikerer en lille forskel, der kan ses af et trænet øje; ΔE = 2-3,5 indikerer en synlig forskel for et ikke-trænet øje; ΔE = 3,5-5 indikerer en tydelige forskel; og ΔE = >5 indikerer en meget tydelig forskel. Resultater og diskussion Bevaret ACE-inhiberende effekt i tomatsuppen For en optimal applikation af hydrolysater i fødevareprodukter er det afgørende, at den ACE-inhiberende aktivitet bevares i det forarbejdede produkt. I tabel 2 vises værdier for den ACE-inhiberende aktivitet målt i de rene hydrolysater sammenlignet med den ACE-inhiberende aktivitet målt i tomatsuppe. Svinefedtende har den mest effektive inhiberingsevne i de rene hydrolysater, men bevarer kun omkring 55% af aktiviteten i tomatsuppen. I modsætning hertil bevarer hydrolyseret oksemellemgulv 5 og 8% hhv. 152 og 139% af aktiviteten på trods af en mindre effektiv inhiberingsevne i de rene hydrolysater. Tabel 2. Bevaret ACE-aktivitet i de rene hydrolysater sammenlignet med aktivitet i det forarbejdede suppeprodukt. ACE IC50 hydrolysat ACE IC50, mg suppe/ml Omregnet til mg Hydrolysat/ml Effektivitet bevaret, % 5% svinefedtende ,9 55 8% svinefedtende ,9 56 5% oksemellemgulv , % oksemellemgulv ,1 139 Et applikationsforsøg med kødpølse i 2013 viste ligeledes en aktivitetsforøgelse af den ACE-inhiberende effekt i kødpølsen sammenlignet med aktiviteten i det rene hydrolysat. Da de to typer af hydrolysater er håndteret ens og tilsat den samme suppe, kan en forklaring være forskelle i den primære forarbejdning af hydrolysaterne, hvor især spraytørring har stor indflydelse på graden af proteinernes denaturering. Hvor meget suppe skal man spise for at opnå en effekt? Det er essentielt at overveje, hvor meget af de færdige fødevarer der skal indtages for at opnå en eventuel blodtryksnedsættende effekt. I det følgende sammenlignes med lægemidlet Captopril (ACE-hæmmer). Beregningerne bygger på en række antagelser beskrevet i notatet Pille eller pølse (Kirsten Jensen, DMRI, 2013). Beregningsgrundlag: Captopril IC50 = 4,8 µg/ml Svinefedtende IC50 = 2 mg/ml Vedligeholdelsesdosis ved forhøjet blodtryk er mg Captopril hver time Antagelser: Vægtfylden af tomatsuppen antages at være 1 g/ml. Omregning: 25 mg Captopril svarer til 10,4 g hydrolysereret svinefedtende. 7

8 (2 mg/ml / 4,8 µg/ml * 25 mg = 10,4 g) Tomatsuppe med højeste niveau (8%) af hydrolyseret svinefedtende indeholder 8 g hydrolysat pr. 100 ml. For at en opnå en ACE-inhiberende aktivitet svarende til den mindste vedligeholdelsesdosis for medicinske ACE-hæmmere, skal der således indtages: 130 ml tomatsuppe, forudsat at 100% af aktiviteten bevares i suppen 232 ml tomatsuppe, forudsat at 56% af aktiviteten bevares i suppen iht. tabel 2. Sensorisk profilanalyse Den sensoriske profilanalyse blev udført på 7 forskellige supper (se figur 2 for oversigt). Figur 5 viser et PCA-plot med den overordnede sensoriske variation primært forklaret i PC1 (90,0%). Der ses en gruppering af hydrolysaterne, således at kontrollen er adskilt fra de øvrige og forklares med egenskaberne tomatsmag og -lugt. Supper med tilsat hhv. svinehjerte (5 og 8%) og oksemellemgulv (5 og 8%) minder om hinanden og beskrives med egenskaberne flydende og cremet. Svinefedtende (5 og 8%) beskrives med egenskaberne gammel/hengemt smag, bitter smag og bouillonsmag. Figur 5. PCA-plot, der viser den sensoriske variation for bedømmelsen af de 6 tomatsupper tilsat hydrolyserede svine- og okseprodukter og en kontrolsuppe. Den sensoriske variation er forklaret med 90,0% i PC 1 og 7,6% i PC2. 8

9 Tabel 3. Resultat af sensorisk bedømmelse (gennemsnit af 9 dommere og 4 gentag). Bogstaverne angiver, om gennemsnittene adskiller sig signifikant fra hinanden (LSD Bonferroni er anvendt). Produkter Kontrol Svinefedtende Svinehjerte Oksemellemgulv Egenskab 0% 5% 8% 5% 8% 5% 8% P-værdi Udseende Farve_U 2,4 d 3,4 cd 4,1 bcd 5,6 ab 6,8 a 4,6 bc 5,5 ab P<0,001 Lugt Tomat_L 6,3 a 4,3 b 3,2 bc 2,9 bc 2,4 c 3,6 bc 2,7 c P<0,001 Syrlig_L 5,7 a 3,9 b 3,7 b 3,3 b 2,8 b 3,8 b 3,0 b P<0,001 Krydret_L 3,9 a 3,2 b 3,0 b 2,9 b 3,0 b 3,1 b 3,2 b P<0,001 Gammel/hengemt_L 1,4 b 3,8 a 4,4 a 4,0 a 4,7 a 3,2 ab 4,4 a P<0,001 Gæret korn_l 1,0 c 2,5 bc 4,2 ab 5,2 a 6,5 a 4,5 ab 6,4 a P<0,001 Smag Tomat_S 7,0 a 4,8 bc 3,7 bc 4,3 bc 3,6 bc 5,1 b 3,4 c P<0,001 Syrlig_S 6,0 a 4,4 b 3,9 b 4,5 a 4,0 a 4,8 ab 3,9 a P<0,001 Eddikesur_S 5,3 a 4,0 b 4,0 b 3,9 b 3,7 b 3,8 b 3,9 b P<0,001 Bitter_S 3,1 b 4,7 ab 5,8 a 4,3 ab 5,1 a 4,3 ab 5,0 a P<0,001 Sød_S 3,4 3,7 3,8 3,5 4,0 3,7 3,2 NS Bouillon_S 3,6 4,9 5,3 4,4 5,0 4,3 4,4 NS Krydret_S 4,7 a 3,9 ab 3,8 ab 3,7 b 4,1 ab 3,8 ab 3,6 b P<0,05 Gammel/ 1,0 b 4,4 a 5,7 a 4,1 a 5,1 a 3,4 a 5,1 a P<0,001 hengemt_s Gæret_S 1,0 c 4,0 b 5,9 ab 5,7 ab 7,2 a 5,0 ab 6,6 a P<0,001 Eftersmag Bitter_ES 2,4 b 3,5 ab 4,9 a 3,7 ab 4,5 a 3,6 ab 4,3 a P<0,001 Gammel/gæret 0,9 b 3,9 a 5,3 a 4,8 a 5,8 a 4,0 a 5,9 a P<0,001 korn_es Tekstur Cremet_T 3,9 b 5,3 a 5,4 a 5,5 a 6,1 a 5,5 a 5,7 a P<0,001 Flydende_T 3,9 b 4,3 b 4,8 ab 5,2 ab 5,9 a 5,0 ab 5,2 ab P<0,01 Lugt Det var primært kontrolsuppen, der adskilte sig fra de øvrige supper på egenskaberne tomatsmag og -lugt, syrlig smag og krydret lugt (tabel 3). Kontrolsuppen havde en signifikant højere intensitet af tomat-, syrlig og krydret lugt, og signifikant mindre gammel/hengemt og gæret kornlugt sammenlignet med de øvrige supper. Dog var kontrolsuppen og suppen tilsat 5% svinefedtende ikke forskellige mht. gæret kornlugt. Der var ingen signifikant effekt af doseringsniveau (5 og 8% hydrolysat) på de beskrevne lugtegenskaber. Udseende Suppe tilsat 8% hydrolyseret oksemellemgulv og suppe tilsat hhv. 5 og 8% hydrolyseret svinehjerte var karakteriseret ved en mere brunlig farve, sammenlignet med de øvrige supper. Der var ingen signifikant effekt af doseringsniveau på udseende. Smag Smagsmæssigt adskilte supperne tilsat hydrolysat sig fra kontrolsuppen ved at have en mindre intens tomat-, syrlig og eddikesur smag og mest bitter, gammel/hengemt samt gæret kornsmag. Sammenligning af doseringsniveau inden for de enkelte hydrolysater viste kun en smagsforskel for hydrolyseret oksemellemgulv på egenskaben tomatsmag, med en mere intens tomatsmag ved 5% sammenlignet med 8%. Konsistens Cremetheden blev øget ved tilsætning af hydrolysaterne, hvilket også betød, at suppen blev mere tyktflydende. 9

10 Liking Eftersmag Kontrolsuppen havde en signifikant mindre gammel/gæret korneftersmag sammenlignet med de øvrige supper, som ikke adskilte sig fra hinanden. Mht. bitter eftersmag var det kun de højeste doseringer (8%) af hydrolysaterne, der gav en signifikant højere intensitet af bitter eftersmag sammenlignet med kontrolsuppen. Liking Forbrugertest Forbrugertesten blev gennemført på DMRI med medarbejdere fra Teknologisk Institut. Der deltog i alt 49 forbrugere, 22 mænd og 27 kvinder i alderen år med en gennemsnitsalder på 46 år. Overordnet var der en tydelig forskel på, hvor godt forbrugerne kunne lide supperne med en klar præference for kontrolsuppen (P<0,001). Figur 6 viser, at forbrugerne i gennemsnit bedst kunne lide kontrolsuppen efterfulgt af suppen tilsat 5% hydrolyseret svinefedtende sammen med suppen tilsat 5% hydrolyseret oksemellemgulv. Forbrugerne kunne mindst lide suppen tilsat 8% hydrolyseret oksemellemgulv (P<0,001). Forbrugerliking af tomatsupper 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 7,9 4,7 4,7 Kontrol 5 % Oksemellemgulv 5 % svinefedtende 3,1 2,6 8 % svinefedtende 8 % oksemellemgulv Figur 6. Gennemsnitlig forbrugerliking af tomatsupper grupperet på hydrolysattype og mængde (Kontrol 0%, Oksemellemgulv 5 og 8%, Svinefedtende 5 og 8%). Standardafvigelsen er vist. Svinefedtende Variation i forbrugerliking Figur 7 viser variationen mellem forbrugernes bedømmelser af tomatsuppe tilsat hydrolyseret svinefedtende. Den tilsatte mængde hydrolysat havde stor indflydelse på, hvor godt forbrugerne kunne lide suppen. Det antages, at forbrugere, der har givet karakteren 8 og derover, godt kan lide suppen. 20% af forbrugerne kunne lide suppen tilsat 5% hydrolyseret svinefedtende, mens kun 8% kunne lide suppen tilsat 8%. 55% af forbrugerne kunne lide kontrolsuppen. 10

11 Liking Liking Liking Liking 5% Svinefedtende 8% Svinefedtende Forbrugere Forbrugere Figur 7. Frekvensfordeling af forbrugernes liking af tomatsuppe, tilsat henholdsvis 5% og 8% hydrolyseret svinefedtende. Skala 0 til 15, hvor 0 = kan slet ikke lide og 15 = kan rigtig godt lide. Oksemellemgulv Variationen i forbrugerliking for suppe tilsat hydrolyseret oksemellemgulv er vist i figur 8. 22% af forbrugerne kunne lide tomatsuppen tilsat 5% hydrolyseret oksemellemgulv, hvorimod kun 2% kunne lide tomatsuppen tilsat 8% oksemellemgulv, hvilket svarer til, at kun én forbruger brød sig om den. 5% Oksemellemgulv 8% Oksemellemgulv Forbrugere Forbrugere Figur 8. Frekvensfordeling af forbrugernes liking af tomatsuppe, tilsat henholdsvis 5% og 8% hydrolyseret oksemellemgulv. Skala 0 til 15, hvor 0 = kan slet ikke lide og 15 = kan rigtig godt lide. Holistisk bedømmelse Supperne blev yderligere vurderet af de samme 49 forbrugere på 6 holistiske ord, der skulle beskrive, hvordan forbrugerne oplevede supperne tilsat hydrolysat. I figur 9 ses, hvordan de holistiske ord grupperer sig i forhold til de 5 tomatsupper, og figur 10 viser gennemsnitsværdier for den holistiske bedømmelse. 11

12 Oplevet grad af holistiske ord Figur 9. PCA-plottet viser grupperingen af de holistiske ord i forhold til de fem tomatsupper. 12,0 Holistisk bedømmelse af tomatsupper 10,0 8,0 Kontrol 6,0 4,0 2,0 5% svinefedtende 5% oksemellemgulv 8% svinefedtende 8% oksemellemgulv 0,0 spændende Kunstig Eksklusiv Indbydende Discount Velkendt Figur 10. Figuren viser gennemsnitsværdier for holistisk bedømmelse (n=49). Skala 0 til 15, hvor 0 = i ringe grad og 15 = i høj grad Supperne tilsat 5% og 8% hydrolysat blev oplevet som kunstige og discountagtige. Kontrolsuppen blev primært oplevet som indbydende og velkendt, hvilket peger på, at suppen som udgangspunkt blev oplevet positivt, og at det er de tilsatte hydrolysater, der bidrager til de negativt ladede ord. Dog skal det tages i betragtning, at kun 55% af forbrugerne kunne lide kontrolsuppen. Holdning til funktionelle fødevarer Forbrugerne blev spurgt om deres generelle holdning til funktionelle fødevarer, som det kendes fra produkter som fx Becel og probiotisk yoghurt (figur 11). Generelt set er funktionelle fødevarer en produktkategori, de adspurgte forbrugere er bekendte med, da kun 2% aldrig har hørt om det tidligere. 24% ville overveje det ved dårligt helbred, hvilket antyder, at nogle forbrugere opfatter denne produkttype mere som sundhedsfremmende eller kun overvejer anvendelse, når der er et særligt behov i modsætning til et fødevareprodukt anvendt som en del af hverdagskosten. 12

13 Figur 11. Procentvis svarfordeling af forbrugerholdninger til funktionelle fødevarer for 49 adspurgte forbrugere. Holdning til protein berigede produkter Forbrugerne blev ligeledes spurgt om deres holdning til proteinberigede produkter (figur 12). En forklaring på, at 52% mener, at proteinberigelse er unødvendigt, kan være, at den adspurgte forbrugergruppe (gennemsnitsalder = 46 år) ikke identificerer sig med målgruppen for proteinberigede produkter, der primært markedsføres i fitnesscentre. 22% svarede, at det er en god måde at sikre et optimalt proteinindtag, mens 18% svarede, at det kun var relevant i forbindelse med træning. En forklaring på disse to grupperinger kan muligvis være, at de (22%) har en ernæringsmæssig forståelse af behovet for et optimalt proteinindtag mod de 18%, der primært opfatter proteintilskud i relation til (muskel) træning. Kun 8% svarer, at det er en hjælp til vedligeholdelse af muskelmasse og god fysik. Dette er ofte anbefalet i forbindelse med sund aldring og rettet mod 60+ segmentet, hvilket udgjorde 12% af den adspurgte forbrugergruppe (data ikke vist). 13

14 IC 50 (mg/ml) Hvad synes du om produkter tilsat ekstra protein? 8% Det er unødvendigt 18% Det er en god måde at sikre et optimalt proteinindtag 52% Det er kun relevant i forbindelse med træning 22% Det er en hjælp til at vedligeholde min muskelmasse og en god fysik Figur 12. Procentvis svarfordeling af forbrugerholdninger til proteintilskud. ACE-inhiberende effekt Holdbarhed For størstedelen af hydrolysaterne var der minimal effekt af såvel lagringsperiode som opbevaringstemperatur på ACE-aktiviteten, jf. figur 4. Det var primært den ACE-inhiberende aktivitet i hydrolyseret oksehud, der viste ustabile ACE-værdier. Her blev aktiviteten reduceret fra dag 0 til dag 45 ved samtlige lagringstemperatuer, men blev øget igen fra dag 45 til 90, ved 20 C og 40 C. Dette kan ikke umiddelbart forklares, og der er ikke tale om analysefejl. Hydrolyseret oksehud havde en væsentlig lavere ACE-inhiberende aktivitet (høj IC50 værdi) sammenlignet med de øvrige hydrolysater, hvilket kan have medvirket til at give de varierende ACE-værdier. Den lave aktivitet betyder, at der til analysen skal tilsættes en meget større mængde af hydrolysat til assayet, og dette kan medføre varierende resultater. Analysen blev ikke kørt om for hydrolyseret oksehud, da den konsekvent og markant lavere ACE-inhiberende aktivitet betyder, at oksehud som naturlig ACE-hæmmer er uinteressant. Lagring v. 5 C HBH HPFE HBC HPR HPH HBS Dag mdr. 3 mdr. 5 C 14

15 IC 50 (mg/ml) IC 50 (mg/ml) Lagring v. 20 C HBH HPFE HBC HPR HPH HBS Dag mdr. 3 mdr. Lagring v. 40 C HBH HPFE HBC HPR HPH HBS Dag mdr. 3 mdr. Figur 4. ACE-aktivitet for hydrolyserede svine- og okseprodukter lagret ved 5 C, 20 C og 40 C med udtag 0 dage, 45 dage og 90 dage. HBH oksehjerte; HPFE svinefedtende; HBC oksehud; HPR svinesvær; HPH svinehjerter; HBS oksemellemgulv Farve Ud fra VideometerLab-farvemålingerne er der beregnet farvedifferens (ΔE) baseret på de målte L*-, b*- og a*-værdier for de seks hydrolysater efter 0, 45 og 90 dages lagring ved 5, 20 og 40 C. I tabel 4 er ΔE-værdierne angivet for de tre tidsintervaller, hvor det væsentligste bidrag kommer fra L- og b-værdierne. Resultaterne fra disse parametre viste overordnet set, at hydrolysater baseret på svine- og oksehjerte blev mørkere (mere gullige) under opbevaring, mens oksemellemgulv- og svinefedtendehydrolysater blev lysere. Hydrolysater baseret på oksehud og svinesvær var de mest farvestabile under lagring. 15

16 Tabel 4. Farvedifferens (ΔE) fra dag 0 til dag 45, fra dag 45 til dag 90 og fra dag 0 til dag 90. ΔE = 0-1 indikerer en usynlig forskel og ΔE = 1-2 indikerer en lille forskel, der kan ses af et trænet øje. ΔE = 2-3,5 indikerer synlige forskelle (lyserød markering), ΔE = 3,5-5 er tydelige forskelle (mellemrød markering) og endelig indikerer ΔE = >5 meget tydelige forskelle (mørkerød markering). 5 C 20 C 40 C dage dage dage dage dage dage dage dage dage Oksehjerte 1,3 8,6 8,9 8,8 0,4 9,0 12,4 0,3 12,7 Oksehud 0,5 0,2 1,7 1,4 0,4 1,8 1,8 0,1 1,8 Oksemellemgulv 0,4 5,4 5,4 4,8 0,6 5,3 4,4 0,7 4,6 Svinehjerte 0,6 10,4 9,9 10,2 0,4 10,1 13,8 1,0 13,5 Svinesvær 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 1,0 2,7 0,3 2,5 Svinefedtende 0,3 13,3 13,1 13,1 1,4 13,7 12,1 0,5 11,8 Overordnet diskussion I dette studie blev applikation af hydrolyserede råvarer fra svin og okse udvalgt på baggrund af deres ACE-inhiberende aktivitet og testet i en tomatsuppe. Flere studier har vist, at det er afgørende, at produkter er genkendelige mht. type og smag, hvis man vil opnå succes, når nye produkter introduceres på markedet. Tomatsuppe er som udgangspunkt et velkendt produkt på tværs af alder og kulturer, hvorfor det blev vurderet velegnet til et applikationsforsøg. Derudover kan suppe både spises som hoved- og mellemmåltid. Hovedfundet i dette forsøg var, at den bevarede ACE-inhiberende aktivitet i det færdige suppeprodukt var af en størrelsesorden, der muliggør indtagelse af en mængde, der svarer til den minimale vedligeholdelsesdosis for medicinske ACE-hæmmere. Som eksempel kan nævnes, at suppe tilsat 8% hydrolyseret svinefedtende skal indtages i en mængde på ca. 200 ml, hvilket svarer til en normal suppeportion. Hydrolyserede råvarer fra slagtning af svin og kvæg anvendt i dette forsøg er i tidligere forsøg blevet beskrevet med markant bismag, og dette bekræftedes i dette studie. Især bitter eftersmag øgedes med stigende hydrolysatdosering, og generelt var forbrugerliking mindre for supper tilsat hydrolysat end kontrolsuppen. Desuden viste den indledende screening af kommercielle suppevarianter potentiale for tilsætning af op til 8% hydrolyseret svinefedtende. Tomatsuppen har i dette forsøg være et genkendeligt produkt, men smagsmæssigt har selv kontrolproduktet ikke været sammenligneligt med velkendte produkter på markedet, da kun 55% af forbrugerne kunne lide kontrolsuppen. Smagsintensiteten af tomatsuppen kunne ikke opveje hydrolysatets bismag. Jo mere hydrolysat, der tilsættes, jo mere neutraliseres tomataromaen, samtidig med at cremetheden og tykkelsen øges. Derfor skal viskositeten af suppen overvejes inden tilsætning af hydrolysatet. 16

17 I forhold til holdbarhed af de rene hydrolysater fandt vi i dette forsøg, at den ACEhæmmende effekt for de 2 udvalgte hydrolysater ikke blev påvirket af en lagringstid eller opbevaringstemperatur. Dog er ikke alle hydrolysater lige farvestabile, og det kan derfor være en fordel, at bærerproduktets udseende udvælges, så det ikke påvirkes af dette. Fx vil det ikke bemærkes i en tomatsuppe, hvis den anvendte hydrolysattype skulle blive en smule mørkere i farven, da suppen er mørkere end hydrolysatet. Fremadrettet vil det være relevant at undersøge betydning af processeringsparametre i den primære forarbejdning af animalske råvarer samt kvalitet af råvaren i relation til kvaliteten af slutproduktet, herunder hvilken betydning specifikke enzymer og hydrolysetid har for den ACE-inhiberende effekt samt bitterheden i hydrolysaterne. Derudover vil det være relevant at undersøge muligheder for filtrering af de specifikke fraktioner med ACE-inhiberende aktivitet med henblik på at opkoncentrere denne. Anprisning af produkter indeholdende ACE-inhiberende peptider er endnu ikke mulig, da EFSA ikke har godkendt den ACE-hæmmende effekt grundet manglende dokumentation. En alternativ applikationsmulighed for hydrolyserede biprodukter kan derfor være proteinberigelse. I denne kontekst bidrager resultater fra dette studie til viden om vigtigheden af høj smagsintensitet med henblik på maskering af bismag, samt at der anvendes en fødevarematrice, der er mørkere end hydrolysatet pga. risiko for farveændring af slutproduktet under opbevaring. ACE-inhiberende aktivitet Konklusion ACE-inhiberende aktivitet blev bevaret med 55-56% i suppe tilsat hydrolyseret svinefedtende i forhold til de rene hydrolysater, mens suppe tilsat hydrolyseret oksemellemgulv blev bevaret med %. Dette muliggør indtagelse af produktet i mængder svarende til normal portionsstørrelse for at opnå effekt svarende til minimal vedligeholdelsesdosis af medicinske ACE-hæmmer. Det kan ikke umiddelbart forklares, hvorfor aktiviteten stiger i tomatsuppen tilsat hydrolyseret oksemellemgulv, ift. det rene hydrolysat, men fænomenet er også set i kødpølse for både hydrolyseret oksemellemgulv og svinefedtende. Sensorisk profil Jo mere hydrolysat, der tilsættes suppen, jo mere intensiveres bismagen og jo mere neutraliseres suppens tomatsmag. Der blev endvidere set en generel øgning i cremethed ved tilsætning af hydrolysater. Forbrugerpræference Jo mere hydrolysat, der tilsættes, jo mindre kunne forbrugerne lide suppen. Forbrugerne oplevede supper tilsat hydrolysatprodukter som discountagtige og kunstige. Kun 55% af forbrugerne kunne lide kontrolsuppen, hvilket kan have bidraget til at skubbe den overordnede liking af tomatsuppen i en negativ retning. 41% af forbrugerne mente, at funktionelle fødevarer kunne gavne deres sundhed, hvorimod 33% mente, at de er uigennemskuelige. 52% mente, at proteinberigede fødevarer er unødvendige, hvorimod 48% kunne se relvansen i forhold til at sikre et optimalt proteinindtag, enten i forbindelse med træning eller til vedligehold af muskelmasse. 17

18 Lagringstid og -temperatur Temperatur og lagringsperiode påvirkede den ACE-inhiberende aktivitet minimalt. ACE-inhiberende aktivitet for hydrolyseret oksehud viste varierende værdier hen over lagringsperioden, hvilket imidlertid tilskrives den meget lave ACE-inhiberende aktivitet i dette hydrolysat, som kan medføre større måleusikkerhed. Farve For hydrolysater af oksehud og svinesvær påvirkede lagringstid og temperatur ikke farven væsentligt. Derimod blev hydrolysater baseret på svine- og oksehjerte mørkere under opbevaring, mens oksemellemgulvs- og svinefedtendehydrolysater blev lysere. 18

19 Referencer Christel N., Kronborg, C. N., Hallas, J., and Jacobsen, I. A., Prevalence, awareness, and control of arterial hypertension in Denmark. Journal of the American Society of Hypertension 3(1) (2009) Ibsen H., Jørgensen T., Jensen G.B., Jacobsen I.A. Hypertension forekomst og behandling. Ugeskrift for læger 2009; 171: Meinert, L. og Jensen, K. Rapport: Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet DMRI. Jensen, K. Notat: Pille eller pølse? DMRI World Health Organization (WHO), A global brief on hypertension silent killer, global public health crisis 2013, Geneve, Schweiz World Health Organization (WHO), Global status report on noncommunicable diseases 2014, Geneve, Schweiz World Health Organization (WHO), World Statistics 2014, Geneve, Schweiz Siró, I., Kápolna, E., Kápolna, B. & Lugasi, A. (2008). Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance. Appetite 51,

20 Bilag 1. ACE-inhiberende aktivitet for de rene hydrolysater, hydrolysater tilsat kødpølse, kontrolkødpølserne samt bevaret effektivitet. Hydrolysat IC 50 Hydrolysat Kødpølse IC 50 Kødpølse Effektivitet (%) Kødpølse i forhold til rent hydrolysat Svinesvær 15 4% % Svinehjerte 9 4% % Svinefedtender 7 4% % Oksehud 64 4% % Oksehjerte 10 4% % Oksemellemgulv 8 4% % Kontrol svin - Kontrol svin/okse - 20

21 Bilag 2. Recept og fremgangsmåde ved fremstilling af tomatsuppe Ingredienser Mængde [g] % af totalt vægt Løg 200,0 7,8 Hvidløg 10,0 0,4 Soltørrede tomater 50,0 2,0 Tomatpuré 70,0 2,7 Hakkede tomater (dåse) 800,0 31,4 Olivenolie 48,0 1,9 Æblecidereddike 50,0 2,0 Honning 45,0 1,8 Balsamicoeddike 15,0 0,6 Timian 2,0 0,1 Vand 1200,0 47,1 Salt 10,0 0,4 Total 2550,0 100,0 *1 bouillonterning (11 g ml kogt vand) Løg og hvidløg blev snittet og svitset i ca. ½ dl olie ved mellemvarme (ej branket). Dernæst blev tomatpuré tilsat sammen med hakkede tomater, og der blev rørt rundt. Bouillonterning blev opløst i kogt vand og tilsat sammen med 8 dl vand. Blandingen blev bragt til kogepunktet, og herefter simrede den i 20 min. Balsamicoeddike, honning og salt blev tilsat. Suppen blev nedkølet, inden den blev blendet sammen med frisk timian og resten af olien. 21

22 Bilag 3. Beskrivelse af de bedømte sensoriske egenskaber Egenskab Sans Skala Ordforklaring Løft låget, og bedøm lugtene Tomat LUGT Lidt meget Intensitet af tomatlugt Syrlig LUGT Lidt meget Intensitet af syrlig lugt Krydret LUGT Lidt meget Intensitet af krydret lugt Gammel, hengemt LUGT Lidt meget Intensitet af gammel, hengemt lugt Gæret korn LUGT Lidt meget Intensitet af gæret kornagtig lugt Bedøm udseende Farve UDSEENDE Orange Brunlig Bedøm konsistens ved at tag en skefuld og hælde det ned i glasset Flydende KONSISTENS Lidt meget Fra tynd til flydende konsistens Bedøm smagene Tomat SMAG Lidt meget Intensitet af tomatsmag Syrlig SMAG Lidt meget Intensitet af syrlig smag Eddikesur SMAG Lidt meget Intensitet af eddikesur smag Bitter SMAG Lidt meget Intensitet af bitter smag Sød SMAG Lidt meget Intensitet af sød smag Bouillon SMAG Lidt meget Intensitet af bouillon, umamismag Krydret SMAG Lidt meget Intensitet af krydret smag Gammel, hengemt SMAG Lidt meget Intensitet af gammel, hengemt smag Gæret korn SMAG Lidt meget Intensitet af gæret kornagtig smag Bedøm konsistens i munden Cremet MUNDFORNEM- MELSE Lidt meget Intensitet af cremet mundfornemmelse Bedøm eftersmagen Gammel, gæret korn EFTERSMAG Lidt meget Intensitet af gammel, gæret kornagtig eftersmag Bedømmelsesskala: Lidt = lav intensitet og 15 = høj intensitet 22

23 Bilag 4. Spørgeskema Kære forbruger Du skal nu smage på 5 supper. For hver suppe skal du angive, hvor godt du kan lide suppen, og derefter hvor godt du synes, hvert af de 6 ord beskriver suppen. Mange tak for din hjælp! Sådan gør du: 1. Du skal smage supperne i den angivne rækkefølge (nummeret står i øverste højre hjørne), derfor har du måske ikke samme rækkefølge som sidemanden. 2. Smag på suppen, og vurder, hvor godt du kan lide den (eksempel 1) på linjeskalaen og derefter for de seks ord (eksempel 2) (sæt kryds ved alle 6 ord for hver suppe!) 3. Skyl med vand 4. Gå videre til næste suppe Eksempel 1: Hvor godt kan du lide suppen? Kan slet ikke lide Kan rigtig godt lide Eksempel 2: I ringe grad Velkendt I høj grad 23

24 I ringe grad Spændende I høj grad I ringe grad Kunstig I høj grad I ringe grad Indbydende I høj grad I ringe grad Velkendt I høj grad I ringe grad Discount I høj grad I ringe grad Eksklusiv I høj grad 24

25 Til sidst et par spørgsmål om dig: Jeg er (sæt kryds): Kvinde Mand Alder: Hvad synes du om funktionelle fødevarer fx Becel og probiotisk yoghurt? (sæt ét kryds): Det kan gavne min sundhed Det er uigennemskueligt Jeg har aldrig hørt om det Ved dårligt helbred ville jeg overveje at bruge det Hvad synes du om produkter tilsat ekstra protein (sæt ét kryds): Det er unødvendigt Det er en god måde at sikre et optimalt proteinindtag Det er kun relevant i forbindelse med træning Det er en hjælp til at vedligeholde min muskelmasse og en god fysik Mange tak for din deltagelse! Med venlig hilsen Eva H. de L. Broge Konsulent i Råvarekvalitet 25

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj. 2000221-13 Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Rapport. Forbrugerholdninger relateret til anvendelse af proteiner fra svineblod Lene Meinert. Baggrund

Rapport. Forbrugerholdninger relateret til anvendelse af proteiner fra svineblod Lene Meinert. Baggrund Rapport Forbrugerholdninger relateret til anvendelse af proteiner fra svineblod Lene Meinert 16. februar 2017 Projektnr. 2003036 Version 1 Init. LME/MT Baggrund I Danmark har vi ikke samme tradition for

Læs mere

Rapport. Forbrugerundersøgelse af proteinberigede fødevarer. Margit Dall Aaslyng

Rapport. Forbrugerundersøgelse af proteinberigede fødevarer. Margit Dall Aaslyng Rapport Forbrugerundersøgelse af proteinberigede fødevarer 14. december 2016 Proj.nr. 2003844 Version 1 MDAG/MT Margit Dall Aaslyng Sammendrag Der er udviklet flere produkter tilsat proteinhydrolysat med

Læs mere

Rapport. Kød og kræft

Rapport. Kød og kræft Rapport Kød og kræft Spisekvalitet af grillet svinekød i relation til grill-type og tilberedningsmetode samt indhold af HCA og PAH målt i udvalgte svine- og oksekødsprøver Lene Meinert 3. juli 2012 Proj.nr.

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr. 2000711 Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen

Læs mere

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 Projektstatus 2. kvartal 2012 - Kvægafgiftsfonden Juni 2012 LBG/JUSS Indhold Undgå blown packs med ny metode... 1 Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 KKC-2, Kvalitetssikring

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer SRP-øvelse ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Anvendelse af Enzymer i Fødevarer Øvelsesvejledning 2013 Henriette Erichsen, Anni Bygvrå Hougaard, Karsten Olsen og Jeanette

Læs mere

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 nøglehuls retter 1 Oksekødsgryde Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Oksekødsgryde Det skal du bruge (4 pers.) 400 g SMAGFULD hakket oksekød 3-7% 1 spsk. olie 1 stort skrællet groft hakket løg (ca. 90 g)

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen.

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen. Rapport Sund tilberedning 29. april 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version 2 KIJ/MT Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet Kirsten Jensen Sammendrag Når kød tilberedes

Læs mere

Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen...

Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen... Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen... 2 Inspiration til mere fisk på menuen fra Royal Greenland... Hvordan kan vi hjælpe dig med at få mere fisk på menuen? Vi har et meget spændende sortiment

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

Kost efter en kæbeoperation - Flydende kost - Med gode opskrifter

Kost efter en kæbeoperation - Flydende kost - Med gode opskrifter Kost efter en kæbeoperation - Flydende kost - Med gode opskrifter Hvis du har fået lavet en operation på kæben enten planlagt eller på grund af brud på kæben skal du spise flydende kost i en periode for

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Tømiddelgruppen Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Agenda Baggrund Forskning Viden Praksis SIDE 2 SIDE 3 www.vejregler.dk Oversigt Håndbog for drift af veje og stier, juli 2003 Vejregel for Tømidler, sand

Læs mere

Mål, tidsforbrug og baggrund. Landbrug Målet er, at eleverne reflekterer over, hvad de forbinder med landbrug.

Mål, tidsforbrug og baggrund. Landbrug Målet er, at eleverne reflekterer over, hvad de forbinder med landbrug. rne i elevhæftet Der er 27 forslag til opgaver i elevhæftet. Du kan vælge dem, som du synes passer bedst til din undervisning og elevernes forudsætninger. rne giver eleverne mulighed for at tilegne sig

Læs mere

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE VELKOMMEN TIL EN HELT NY OPLEVELSE MED OSCAR SUPPEBAR ASPARGESSUPPE 90 g OSCAR Aspargessuppe, granulat OSCAR INTRODUCERER NU BEGREBET SUPPEBAR, HVOR DU MED FORSKELLIGE SUPPER

Læs mere

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel.

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel. Rapport Spisegrisen, alternative racer Sensorisk kvalitet af tørret mørbrad Margit Dall Aaslyng 12. september 2011 Proj.nr. 2000219 Version 1 MDAG/MT Sammendrag Formålet med forsøget var at sammenligne

Læs mere

og dermed kan udvikle deres sensoriske erfaringer, der er grundlag for at kunne agere i madområdet med det komplekse udbud af fødevarer.

og dermed kan udvikle deres sensoriske erfaringer, der er grundlag for at kunne agere i madområdet med det komplekse udbud af fødevarer. Lærervejledning Hvert år på Smagens Dag arbejder børn og unge med smagssansen og smagens fem grundsmage. Målet med Smagens Dag er, at børn og unge: - får oplevelser med smagens 5 grundsmage og bliver udfordret

Læs mere

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer Økonomisk analyse 6. maj 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er gode til at købe økologisk Highlights - 9 pct. af danskerne køber i større

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Rapport Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Kirsten Jensen 3. marts 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version

Læs mere

Meatfree Mondays Denmark

Meatfree Mondays Denmark Meatfree Mondays Denmark Find flere opskrifter på: Opskrifthæfte 1 Retter med QUORN www.meatfreemonday.dk www.facebook.com/meatfreemondaysdenmark www.mirasopskrifter.dk Opskriften på forsiden finds her:

Læs mere

Juliopskrifter 2014. Skøn sommersimremad med nye, sprøde grøntsager i lækker sovs

Juliopskrifter 2014. Skøn sommersimremad med nye, sprøde grøntsager i lækker sovs Juliopskrifter 2014 Skøn sommersimremad med nye, sprøde grøntsager i lækker sovs 1 lammebov eller 1 kylling eller 4 hele kyllingelår eller 8 over-/underlår 3 tsk salt Suppevisk: 10 cm porre (brug evt.

Læs mere

NytårsMåltidsKassen indeholder:

NytårsMåltidsKassen indeholder: NytårsMåltidsKassen indeholder: 1 oksefilet, 600 g Røget laks, 200 g 1 pakke Blå Kornblomst 1 pakke gedefriskost m. ramsløg 3 stk. piskefløde à ¼ l 2 bægre creme fraiche 18 % 2 citroner 5 bagekartofler

Læs mere

Opskrifter - langtidsstegning

Opskrifter - langtidsstegning Opskrifter - langtidsstegning Smag og måltider Maj 2014 Opskrifter langtidsstegning I denne pjece får du opskrifter og tips til langtidsstegning. Derudover finder du også forskellige opskrifter på tilbehør.

Læs mere

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen.

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen. Rapport Fiberpølsen som business case En markedstest i detailhandlen Margit Dall Aaslyng 2. april 2014 Proj.nr. 2000690 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Vi vil gerne gøre det nemt og lækkert at spise

Læs mere

Choco-Hazelnut 2 Chokolade Smager alt for sødt og det giver kvalm. Choco-Hazelnut 5 Vanille

Choco-Hazelnut 2 Chokolade Smager alt for sødt og det giver kvalm. Choco-Hazelnut 5 Vanille Smag Vote Favorite Forslag Choco-Hazelnut 5 Fast del af jeres sortiment Choco-Hazelnut 4 Chokolade Choco-Hazelnut 2 Chokolade Det en fin blanding, med en klar smag af hasselnød, dog er den meget sød så

Læs mere

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring:

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Formål med projektet har været at forbedre rådgivningen angående ernæring til kræftramte og deres pårørende, når de kommer på apoteket for at afhente medicin

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Carne hvidløgsbrød. Karbonader Fisk pakket i. ris. BBQ Rissalat med grøntsager

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Carne hvidløgsbrød. Karbonader Fisk pakket i. ris. BBQ Rissalat med grøntsager Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakkeforslag med rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tomat suppe Chili con Rodfrugtratatouille Karbonader Fisk pakket i med Carne med spidskål parmaskinke hvidløgsbrød

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Bøffelmozzarella med røget hellefisk og råmarineret fennikel med brøndkarseolie. Jordskoksuppe med kørvel, sprøde chips og milde løg

Bøffelmozzarella med røget hellefisk og råmarineret fennikel med brøndkarseolie. Jordskoksuppe med kørvel, sprøde chips og milde løg NYTÅRSMENU TIL 4 PERSONER Bøffelmozzarella med røget hellefisk og råmarineret fennikel med brøndkarseolie Jordskoksuppe med kørvel, sprøde chips og milde løg Krogmodnet oksefilet med rodfrugtkompot, sprøde

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

Tips og gode råd til opskrifterne

Tips og gode råd til opskrifterne Tips og gode råd til opskrifterne Som i de tidligere udgivelser i Maveglad mad-serien, har vi forsøgt at holde os til opskrifter med lettilgængelige fødevarer. Vi vælger så vidt muligt råvarer, der kan

Læs mere

middag middag nem hverdagsmad til travle familier nikolaj kirk mikkel maarbjerg

middag middag nem hverdagsmad til travle familier nikolaj kirk mikkel maarbjerg middag middag nem hverdagsmad til travle familier nikolaj kirk mikkel maarbjerg indhold forord at spise sammen 8 retter, der laves i gryde 10 takt & tone 70 retter, der laves på pande 72 bestik 130 retter,

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 12.05. 2012 Tema: Gryderetter. Spritz. Aperol on the rocks. Ingredienser

Eriks Mad og Musik. 12.05. 2012 Tema: Gryderetter. Spritz. Aperol on the rocks. Ingredienser Eriks Mad og Musik.0. 0 Tema: Gryderetter Spritz Prosecco (eller anden mousserende hvidvin) Isterninger Dansk vand Aperol appelsin Forholdet mellem de tre ingredienser er nogenlunde --: del dansk vand,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød Markedsanalyse 1. marts 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forbrug af kød Myte: Danskerne spiser mest kød i verden De beregninger,

Læs mere

Smagens Dag 2010. Smag med chokolade. Intro. Workshop 1 De 5 grundsmage. Du skal opleve smagens 5 grundsmage: sødt surt salt bittert umami

Smagens Dag 2010. Smag med chokolade. Intro. Workshop 1 De 5 grundsmage. Du skal opleve smagens 5 grundsmage: sødt surt salt bittert umami Smagens Dag 2010 Smag med chokolade Navn: Klasse: Intro På Smagens Dag skal du opleve smagens 5 grundsmage samt træne og udfordre din smagssans. I år skal du arbejde med chokolade. Chokolade bliver ofte

Læs mere

Menu 29/4. Blinis m stenbiderrogn, hjemmesyrnet fløde, hakket rødløg, og dild. Blåmuslinger dampet i øl. Ovnbagt laks med ramsløgpesto

Menu 29/4. Blinis m stenbiderrogn, hjemmesyrnet fløde, hakket rødløg, og dild. Blåmuslinger dampet i øl. Ovnbagt laks med ramsløgpesto Menu 29/4 Blinis m stenbiderrogn, hjemmesyrnet fløde, hakket rødløg, og dild Blåmuslinger dampet i øl Ovnbagt laks med ramsløgpesto Bygotto m grønt Grønkålssalat m salturt. Stegte bananer m honning, kanel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Forbrænding og stofskifte side 2-5 Husk Morgenmad side 6-7 Let og lækkert brød og boller side 8-23 Morgenmad på den proteinrige måde. side 24-31 Middagsretter der

Læs mere

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød.

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød. Rapport Sensorisk bedømmelse af kyllingebryst 19. februar 2014 Proj.nr. 1379429 Version 1 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund Sammendrag Iflg. aftale med Brian Eskildsen, Agro Food Park er der gennemført

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

www.flensted.dk Flensted kartoffelvarianter - høj kvalitet og god smag hver gang mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted kartoffelvarianter - høj kvalitet og god smag hver gang mad med værdi... www.flensted.dk Flensted kartoffelvarianter - høj kvalitet og god smag hver gang mad med værdi... Flensted kartofler Kvalitetsråvarer: Flensted kartofler er produceret af højkvalitetsråvarer, som stort

Læs mere

Spis rigtigt - perform bedre

Spis rigtigt - perform bedre Spis rigtigt - perform bedre - sådan bør du spise før, under og efter træning Udholdenhed & Kondition Kulhydrater fungerer som kroppens benzin under al aktivitet, og lagres som glykogen i leveren og musklerne.

Læs mere

Notat. Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 23. Februar 2015

Notat. Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 23. Februar 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 23. Februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort j.nr.: 00-30-00-S00-1-15 rer Notat Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode Indhold 1

Læs mere

lækker, frisk og ny moderne mad. Men efter min mand og jeg fik vores første barn, gled mine egne behov i baggrunden.

lækker, frisk og ny moderne mad. Men efter min mand og jeg fik vores første barn, gled mine egne behov i baggrunden. forord: rå madvaner Rimelig rå er en bog om moderne og sunde madvaner, hverdagsmad med rawfood, næringsrigtig energimad og klimavenlig mad. Det er min overbevisning, at hele familien har den største glæde

Læs mere

men u en Efterårsfarver på

men u en Efterårsfarver på Af Marie Melchior. Foto: Betina Hastoft. Regi: Privateje Efterårsfarver på men u en Efterårets smukke farver har inspireret til denne dejlige menu. Nyd en cremet tomatsuppe med ostegratineret rugbrød.

Læs mere

Sensorik hvorfor? Sensorik i Det Sunde Køkken: Kvalitetssikring. Bestemmelse af produktkvalitet.

Sensorik hvorfor? Sensorik i Det Sunde Køkken: Kvalitetssikring. Bestemmelse af produktkvalitet. Sensorik hvorfor? Sensorik i Det Sunde Køkken: Kvalitetssikring. Bestemmelse af produktkvalitet. Produktoptimering ændringer af råvarer, processer osv. Produktudvikling. Markedsføring. Parametre der vurderes

Læs mere

Buuz med lamme- og oksekød (dampede mongolske dumplinger)

Buuz med lamme- og oksekød (dampede mongolske dumplinger) GER 60:12 Burmaa og Selenge har taget initiativet til vores nye artikelserie med mongolske madopskrifter. Vi lægger ud med opskriften på buuz, som er mongolernes yndlingsret, både til hverdag og fest.

Læs mere

Opskrifter SØFF september 2014

Opskrifter SØFF september 2014 Opskrifter SØFF september 2014 Grøntsager markeret med FED i opskrifterne er i poserne med jævne mellemrum, alt efter årstiden. Husk også at kigge på opskrifterne fra tidligere på året med same grøntsager,

Læs mere

Kartoffel/sellerimos. 1 kg kartofler 1 selleri 1/2-1 dl mælk eller fløde evt. 30 g smør Salt og peber 1 bundt persille.

Kartoffel/sellerimos. 1 kg kartofler 1 selleri 1/2-1 dl mælk eller fløde evt. 30 g smør Salt og peber 1 bundt persille. Kartoffel/sellerimos 1 kg kartofler 1 selleri 1/2-1 dl mælk eller fløde evt. 30 g smør Salt og peber 1 bundt persille. Kartofler og sellerien skrælles, ternes og koges i i usaltet vand til alt er helt

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer Go mad med Holm: Madplan for uge 18 Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 700 g kartofler, kogte 250 g gulerødder, kogte 100 g smør 900 g hakket oksekød 2 løg, finthakket

Læs mere

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C.

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C. Rapport Holdbarhed af kyllingeudskæringer tilsat lage 23. december 2014 Projekt nr. 2003032 JBOE/JUSS Jannie Bøegh-Petersen Sammendrag Baggrund Marinerede kyllingelår og brystfileter sælges med en holdbarhed

Læs mere

Test rapport: Test af hele kyllinger

Test rapport: Test af hele kyllinger Test rapport: Test af hele kyllinger Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Introduktion Helstegt kylling er

Læs mere

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1.

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Kamsteg, kotelet og hamburgerryg (Forsøg 2) 10. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/AGG/MT

Læs mere

God smag, der styrker din krop

God smag, der styrker din krop Arla Protin God smag, der styrker din krop til patienter og pårørende Med Valleprotein Serveringsforslag: Gifflar Et par gifflar er godt selskab til Arla Protin. De giver masser af energi (kalorier), er

Læs mere

Hydrolysaterne er blevet analyseret med følgende metoder:

Hydrolysaterne er blevet analyseret med følgende metoder: Notat Opsummering af resultater fra screeningsforsøg for bioaktivitet i hydrolysater fra Dato: 21.02.2013 Projektnr. 2000221-13 Init. LME/MT okse og kalv. Lene Meinert Baggrund Der er stigende fokus på

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg!

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg! Æggets dag 2015 Optimal tilberedning af æg Udarbejdet på baggrund af æggets kemi af Harold McGee, gennemtestede tilberedningsmetoder fra America s Test Kitchen og testet i et forbrugerkøkken af Grethe

Læs mere

OPSKRIFTSHÆFTE. 10 sunde opskrifter til inspiration

OPSKRIFTSHÆFTE. 10 sunde opskrifter til inspiration OPSKRIFTSHÆFTE 10 sunde opskrifter til inspiration Fiskesuppe m. laks og rejer Ingredienser 1 løg 4 mellemstore gulerødder 1 fennikel 3 porrer 1spsk olivenolie 1½l grønsagsbouillon 1tsk gurkemeje salt

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning af svinekød. Velsmagende marinader med antioxidanter, som reducerer dannelsen af stegemutagener. Margit Dall Aaslyng

Rapport. Sund tilberedning af svinekød. Velsmagende marinader med antioxidanter, som reducerer dannelsen af stegemutagener. Margit Dall Aaslyng Rapport Sund tilberedning af svinekød Velsmagende marinader med antioxidanter, som reducerer dannelsen af stegemutagener Margit Dall Aaslyng 17. august 2015 Proj.nr. 2002283-15 Version 1 MDAG/MT Formål

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

kostplan - UgE 21 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson

kostplan - UgE 21 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson kostplan - UgE 21 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson BASISVARER DU ALTID HAR I DIT KØKKEN Agavesirup Brune ris eller fuldkornsris Chili (frisk og tørret) Citroner

Læs mere

Kostplan - uge 13. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson

Kostplan - uge 13. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson Kostplan - uge 13 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson BASISVARER DU ALTID HAR I DIT KØKKEN Agavesirup Brune ris eller fuldkornsris Chili (frisk og tørret) Citroner

Læs mere

Gittes kageopskrifter

Gittes kageopskrifter Gittes kageopskrifter Bamsekagen Vi boede på Maldiverne i 2½ år, og der havde jeg en veninde, som levede af at bage kager til festlige lejligheder. Af hende lærte jeg at lave de sjoveste kager, bl.a. denne

Læs mere

Palmekål og baconristede rodfrugter med timian

Palmekål og baconristede rodfrugter med timian 1 Palmekål og baconristede rodfrugter med timian 150 g bacon i tern 1 spsk olie 2 fed hvidløg 4-6 jordskokker eller lidt selleri 2-3 mindre rødbeder gerne stribede 2 gulerødder 1 bundt palmekål 2 æbler

Læs mere

Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter

Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter 2. januar 2015 Rapport Proj.nr. 2001474 Version 1 Projekt: Fedtkvalitet i moderne svineproduktion EHBR/EVO/LRK/MT Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter Eva Honnens

Læs mere

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus)

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) FREDERICIA KOMMUNE 2012 2 Kvalitetsopfølgning på leverancerne af mad til borgere i eget hjem Fredericia

Læs mere

ERNÆRINGSPRODUKTER. Ernæringen du behøver Smagen du vil ha

ERNÆRINGSPRODUKTER. Ernæringen du behøver Smagen du vil ha ERNÆRINGSPRODUKTER Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Vi præsenterer Fresubin er en række ernæringsprodukter til dig, der har brug for tilskud af energi og protein. De smager godt, og kombineret med

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Ref Susanne Kofoed Dato 28. marts 2014 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Med henvisning til

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Mandag: Panerede oksekødsboller i Polenta, hurtig humus, tomattjums og chips af kartofler 4 personer

Mandag: Panerede oksekødsboller i Polenta, hurtig humus, tomattjums og chips af kartofler 4 personer Mandag: Panerede oksekødsboller i Polenta, hurtig humus, tomattjums og chips af kartofler 4 personer Oksekødsboller 800 g økologisk hakket oksekød 2 skalotteløg fint hakket 1 stykker frisk chili frisk

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE NOTAT NR. 1345 Afregningsvægten hæves 2-4 kg/gris i 2014. Her beskrives konsekvens af øget slagtevægt og sammenhæng til tilladt produktionsomfang i forhold

Læs mere

Kostplan - uge 19. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson

Kostplan - uge 19. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson Kostplan - uge 19 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson BASISVARER DU ALTID HAR I DIT KØKKEN Agavesirup Brune ris eller fuldkornsris Chili (frisk og tørret) Citroner

Læs mere

Brug god salt og friskkværnet peber det gælder i øvrigt til alle retter. Og så en god pande (slip-let), som du kan lide.

Brug god salt og friskkværnet peber det gælder i øvrigt til alle retter. Og så en god pande (slip-let), som du kan lide. Go mad med Holm: Madplan for uge 14 Mandag: Fynsk æggekage med gulerødder og blomkål - emmentaler og lidt gris (Med fyldet til æggekage, kan du også bare tømme din grøntbox og komme det på toppen) Æggekagen

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Gode råd. - til dig med sparsom appetit

Gode råd. - til dig med sparsom appetit Gode råd - til dig med sparsom appetit Appetit på mere April 2016 Gode råd til dig med sparsom appetit Jo ældre du bliver, jo vigtigere bliver maden. Maden giver din krop energi og byggesten, så den blandt

Læs mere

kø b e n h av n s u n i versitet Opskrifter Ny Nordisk Hverdagsmad

kø b e n h av n s u n i versitet Opskrifter Ny Nordisk Hverdagsmad d e t b i ov i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t f o r f ø d e va r e r, v e t e r i n æ r m e d i c i n o g n at u r r e s s o u r c e r kø b e n h av n s u n i versitet Opskrifter Ny Nordisk Hverdagsmad

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. KOSTPLAN - UgE 26 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienser til weekendhygge ikke medtaget): Fokus grønt: Gulerødder Forårsløg Hvidløg Frugt og grønt: Squash Champignon Hvidkålshoved

Læs mere

1950 erne. Stegt flæsk med persillesovs

1950 erne. Stegt flæsk med persillesovs Stegt flæsk med persillesovs HOVEDRET TIL 4 PERSONER 800 g stegeflæsk i skiver 1 kg kartofler PERSILLESOVS: 50 g smør 4 spsk hvedemel 5-6 dl sødmælk 1 stort bundt persille, skyllet og finthakket salt og

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

MasseEksperiment 2015

MasseEksperiment 2015 MasseEksperiment 2015 SMAG DIG FREM LÆRERGUIDE Denne lærerguide indeholder kommentarer til udsnit af hhv. det spørgeskema og baggrundsskema eleverne skal besvare i årets MasseEksperiment. Du kan her finde

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om spædbørns ernæring

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om spædbørns ernæring 18-03-2015 1-1811-8/1/ANP Version 4 FAQ: Ofte stillede spørgsmål om spædbørns ernæring Dokumentet opdateres løbende i takt med Sundhedsstyrelsen modtager spørgsmål til de nye anbefalinger Hvorfor kommer

Læs mere

Køllen ligges op på tallerken, anrettes med rucola vendt med ost og dressing.

Køllen ligges op på tallerken, anrettes med rucola vendt med ost og dressing. Dyrkølle med pesto og mandler: Rucola, vendes med dressing af 4 tsk olie 1 tsk balsamicoeddike 1 tsk citronsaft Røget dyrekølle i skiver 2. dl. salt mandler, ristede Revet parmesanost Cherrytomater i halve

Læs mere

Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen

Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen 1 Indholdsfortegnelse Jordskokker... 2 Jordskoksuppe med tomat... 3 Jordskokgratin... 3 Ovnstegte

Læs mere

SÆSONPAKKEN GOURMET OPSKRIFTER FORÅRSRETTER GRILLET COTÉ DE BOUEF MED ASPARGESSALAT OG FRITERET MOZZARELLA ASPARGESSALAT 4 KUVERTER

SÆSONPAKKEN GOURMET OPSKRIFTER FORÅRSRETTER GRILLET COTÉ DE BOUEF MED ASPARGESSALAT OG FRITERET MOZZARELLA ASPARGESSALAT 4 KUVERTER GRILLET COTÉ DE BOUEF MED ASPARGESSALAT OG FRITERET MOZZARELLA 2 COTÉ DE BOUEF PENSL GODT MED OLIE OG KRYDR MED SALT OG PEBER. KOM DEM PÅ EN VARM GRILL OG VEND ET PAR GANGE. LAD DEM STEGE I CA. 12-14 MIN.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 Fakta Inden for madlavning taler man om en fødevare og dens madtekniske egenskaber. Det vil sige, at en fødevare reagerer på en bestemt

Læs mere

BYENS KØKKEN PÅ BLOMSTERFESTIVAL

BYENS KØKKEN PÅ BLOMSTERFESTIVAL BYENS KØKKEN PÅ BLOMSTERFESTIVAL - Sovsen er vores DNA Sovs er sød musik, og derfor får du her på blomsterfestivalen mulighed for at smage på vores dejlige sovs. Hæftet indeholder opskrifter på bl.a. kyllingesovs,

Læs mere