Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen"

Transkript

1 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009

2 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato Rambøll Management A/S Nørregae 7A DK-1165 København K Danmark Telefon

3 Inholsfortegnelse 1. Inlening 1 2. Uviklingen i antal ansatte ineks og faktiske tal 2 3. Virksomheernes angivelse af om e bliver flere eller færre mearbejere Uviklingen e seneste 3 måneer Uviklingen e kommene 6 måneer Uviklingen opgjort på mearbejertype Hvornår vener uviklingen Rekruttering af mearbejere Uforringer et kommene år Kommentarer til unersøgelsen 22 I

4 1. Inlening Unersøgelsens formål har været at afække uviklingen i beskæftigelsen over e seneste tre måneer, samt få virksomheernes forventninger til uviklingen e næste 6 måneer. Der er i unersøgelsen ikke taget høje for effekten af sæsonarbeje hos virksomheerne. Tolkningen af unersøgelsens resultater bør erfor ske uner hensyntagen til en eksisterene vien om sæsonusving i arbejsstyrken for e forskellige brancher. Der er gennemført i alt interview i perioen manag en 26. januar til freag en 30. januar. Interviewene er primært gennemført som telefoninterview og suppleret me enkelte internetbesvarelser blant responenter, som ikke have mulighe for at besvare unersøgelsen på tispunktet for en telefoniske henvenelse. Virksomheerne i unersøgelsen er uvalgt blant private virksomheer me mellem 5 og 499 ansatte i R, og. Got private virksomheer er fravalgt, fori e arbejer i sektorer styret af aftaler me et offentlige, eks. læger, tanlæger, privat hjemmehjælp og unervisningsinstitutioner. Uvalget af virksomheer er foretaget stratificeret sålees, at er i stikprøven forekommer stort set et samme antal virksomheer i e fire størrelsesgrupper, som unersøgelsens resultater er elt op på: 5 til 9 ansatte 10 til 19 ansatte 20 til 49 ansatte 50 til 499 ansatte Virksomheerne er esuen uvalgt sålees, at er forekommer lige mange virksomheer fra hver r i stikprøven. Stratifikationen er foretaget for at sikre en tilstrækkelig mænge virksomheer i hver af størrelses- og rsgrupperne til, at et er muligt at utale sig me rimelig statistisk sikkerhe om isse grupper. Valget af en stratificeret uvælgelse betyer, at et for e samlee tal på tværs af størrelse og r er nøvenigt at vægte resultaterne. I tabellerne er angivet procenttal på baggrun af e vægtee tal og N angivet u et faktiske antal gennemførte interview.. 1/22

5 2. Uviklingen i antal ansatte ineks og faktiske tal Først har vi spurgt virksomheerne, hvor mange ansatte e er i ag. Herefter har vi bet virksomheerne angive ænringen i forhol til situationen for 3 måneer sien, og til slut har vi bet virksomheerne angive en forventee ænring om 6 måneer. I unersøgelsen er virksomheer efineret som en el af virksomheen, er er beliggene på en pågælene aresse, som kontaktes i unersøgelsen. Antal ansatte/mearbejere er efineret som antallet af personer, er motager løn fra virksomheen. Der er altså ikke omregnet til fultisansatte. For personligt ejee virksomheer ingår ejer og evt. mehjælpene ægtefælle ikke i antal ansatte. I tabellerne 2.1 til 2.6 angiver vi virksomheernes oplevee uvikling og forventee uvikling i antal mearbejere omregnet til inekstal. Det angivne antal er et estimeree antal mearbejere for hele populationen. Når er sålees i tabel 2.1 uner overskriften Antal 3 mr angives betyer et, at vi estimerer, at er for 3 måneer sien fantes got ansatte på private virksomheer me 5 til 449 ansatte i e tre omfattee rer. Af tabel 2.1 fremgår at virksomheerne samlet set har oplevet et fal på 4% i antallet af mearbejere, og at virksomheerne samlet forventer knap en samme beskæftigelse om 6 måneer som i ag. Tabel 2.1: Ineks for samtlige virksomheer Uvikling i antal ansatte - - Antal ansatte for 3 mr sien = ineks 100 Antal - 3 Antal - Antal - Iag Om 6 mr mr Iag Om 6 mr 96,00 95, /22

6 Af tabel 2.2. fremgår at virksomheerne i R har været relativt hårest ramt af neskæringer i mearbejerstaben over e seneste 3 måneer. I forhol til fremtien regner virksomheerne i r samlet me en yerligere reuktion i mearbejerantallet i løbet af e kommene 6 måneer, mens virksomheerne i samlet regner me en stigning. Tabel 2.2: Ineks opelt på rer Uvikling i antal ansatte opelt på beskæftigelsesr - Antal ansatte for 3 mr sien = ineks 100 Beskæftigelsesr Antal - 3 Antal - Antal - Iag Om 6 mr mr Iag Om 6 mr 96,94 95, ,85 94, ,02 96, Af tabel 2.3 fremgår, at e små og mellemstore virksomheer er ramt nogenlune lige hårt på mearbejerantallet i forhol til situationen for 3 måneer sien. De store virksomheer har i gennemsnit reuceret mearbejerantallet me ca. 1% mere en virksomheerne, som gennemsnit betragtet. I forhol til situationen om 6 måneer vurerer e store virksomheer i gennemsnit, at e yerligere vil reucere mearbejerantallet me 1% point i forhol til situationen for 3 måneer sien. Tabel 2.3: Ineks opelt på virksomhesstørrelse Uvikling i antal ansatte opelt på antal ansatte - Antal ansatte for 3 mr sien = ineks 100 Antal ansatte Antal - 3 Antal - Antal - Iag Om 6 mr mr Iag Om 6 mr 96,75 96, ,71 97, ,55 96, ,99 93, /22

7 Af tabel 2.4 fremgår et, at virksomheer inenfor inustri og bygge- og anlægsvirksomhe er hårest ramt i forhol til situationen for 3 måneer sien. For inustrivirksomheerne forventes yerligere et fal på ca. 1,5% i løbet af et kommene halve år. For bygge og anlægsvirksomheerne forventes en samme beskæftigelse om et halvt år. Tabel 2.4: Ineks opelt på overornee brancher Uvikling i antal ansatte opelt på branche - Antal ansatte for 3 mr sien = ineks 100 Branche (N10) og fiskeri råstofinvining og Offentlig aministration, unervisning og sunhe anen service Antal - 3 Antal - Antal - Iag Om 6 mr mr Iag Om 6 mr 101,48 101, ,83 92, ,28 93, ,69 96, ,15 101, ,92 99, ,17 98, ,21 99, ,39 116, Kigger man bagve tallene i tabel 2.4 for e enkelte brancher opelt på rer fremgår et, at inustrivirksomheerne i R har været minre hårt ramt af neskæringer en e øvrige intil nu. Til gengæl forventer e mitjyske inustrivirksomheer, at skulle skære mere i mearbejerstaben i løbet af en kommene ti, sålees at e om 6 måneer vil være på samme niveau som inustrivirksomheerne i e øvrige rer.. 4/22

8 Af tabel 2.5 fremgår et, at et i særlig gra har været inustrivirksomheer inenfor Træ- og papirinustri, trykkerier og Plast-, glas- og betoninustri, som har været ramt af mearbejernegang i e seneste 3 måneer. Fremarettet er et foruen isse to inustrigrene, møbel- og anen inustri, som forventer en markant reuktion over e næste 6 måneer. Tabel 2.5: Ineks uneropeling af inustrivirksomheer Uvikling i antal ansatte inenfor inustrien opelt på unerbrancher - Antal ansatte for 3 mr sien = ineks 100 Føe-, rikke- og tobaksvareinustri Træ- og papirinustri, trykkerier Plast-, glas- og betoninustri Metalinustri Maskininustri Møbel og anen inustri Iag Om 6 mr Antal - 3 mr Antal - Iag Antal - Om 6 mr 96,93 93, ,89 91, ,33 87, ,23 95, ,41 96, ,82 87, /22

9 Af tabel 2.6 fremgår et, at falet i mearbejerantallet over e seneste 3 måneer er gået hårest u over hanelsvirksomheer beskæftiget me engroshanel untaget motorkøretøjer mm. Tabel 2.6: Ineks uneropeling af hanelsvirksomheer Uvikling i antal ansatte inenfor hanel og service opelt på unerbrancher - Antal ansatte for 3 mr sien = ineks 100 Hanel me biler og motorcykler, og reparation heraf Engroshanel untagen me motorkøretøjer og motorcykler Detailhanel untagen me motorkøretøjer og motorcykler Transport og goshåntering Iag Om 6 mr Antal - 3 mr Antal - Iag Antal - Om 6 mr 96,87 95, ,75 93, ,98 98, ,71 97, /22

10 3. Virksomheernes angivelse af om e bliver flere eller færre mearbejere U fra virksomheernes angivelse af uviklingen i mearbejerantallet har vi opelt resultaterne på r, antal ansatte, branche, samt i hvilken gra virksomheen erer. 3.1 Uviklingen e seneste 3 måneer Af tabel 3.1 fremgår et, at 26,1% af virksomheerne samlet angiver at være færre ansatte en for 3 måneer sien, mens kun 11,5% angiver at være blevet flere. Ser man på virksomheerne forelt på størrelse fremgår et, at et først og fremmest er e store virksomheer, som har skåret i mearbejerstaben. Det fremgår enviere, at et primært er virksomheer inen for bygge og anlæg og virksomheer inen for inustrien, som har oplevet at blive færre mearbejere over e siste 3 måneer.. 7/22

11 Tabel 3.1: Hvor mange flere/færre mearbejere er er ansat i virksomheen nu i forhol til for 3 måneer sien? Spm. 2 kryset me r, størrelse, branche og 2. Hvor mange flere/færre mearbejere er er ansat på virksomheen nu i f.h.t. for 3 måneer sien? Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Det samme Færre, antal Flere, antal: antal: Antal 62,4% 11,5% 26,1% ,4% 12,9% 27,7% ,8% 10,8% 27,4% ,8% 10,4% 23,8% ,1% 8,8% 18,0% ,9% 13,1% 28,0% ,5% 16,0% 35,5% ,7% 13,0% 45,4% ,2% 17,4% 16,5% 28 53,1% 11,9% 34,9% ,8% 11,6% 31,7% ,1% 9,7% 22,2% ,4% 6,8% 24,7% 20 81,4% 8,6% 10,0% 34 57,2% 19,4% 23,3% 35 59,6% 13,7% 26,7% 97 84,6%,0% 15,4% 5 61,8% 14,8% 23,4% 19 65,1% 9,3% 25,6% ,2% 11,7% 34,1% ,1% 8,9% 18,0% /22

12 3.2 Uviklingen e kommene 6 måneer Som et fremgår af tabel 3.2 forventer kun lit flere virksomheer at færre mearbejer om 6 måneer (18,7%) en et antal, som angiver at være flere (16,3%). Ser man på tallene opelt på virksomhesstørrelse, er e store virksomheer generelt mere pessimistiske en e minre. Opeles resultaterne på brancher, fremgår et, at et i særlig gra er virksomheer inen for byggebranchen og finansieringsvirksomheer, som forventer at være minre om 6 måneer. Tabel 3.2: Hvor mange flere / færre mearbejere forventer u er er ansat på virksomheen om 6 måneer? Spm. 3 kryset me r, størrelse, branche og Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Hvor mange flere/færre mearbejere forventer u er er ansat på virksomheen om 6 måneer i f.h.t. nu? Det samme Færre, antal Flere, antal: antal: Ve ikke Antal 63,4% 16,3% 18,7% 1,5% ,1% 16,7% 19,7% 2,4% ,7% 15,9% 18,3% 2,2% ,7% 16,1% 17,9%,3% ,2% 14,5% 15,9% 1,3% ,9% 18,1% 16,3% 1,6% ,7% 19,6% 24,3% 1,4% ,0% 14,6% 29,8% 2,6% ,4% 23,9% 27,7%,0% 28 61,5% 12,7% 24,0% 1,9% ,6% 16,6% 15,7% 1,1% ,2% 15,4% 16,6% 1,7% ,1% 38,7% 8,2%,0% 20 60,9% 10,0% 26,6% 2,5% 34 73,2% 11,2% 13,5% 2,2% 35 56,4% 20,0% 22,7%,9% 97 13,7% 76,8%,0% 9,5% 5 69,4% 21,1% 9,6%,0% 19 66,2% 15,9% 15,8% 2,0% ,2% 18,2% 22,2%,4% ,5% 14,7% 22,8% 2,0% /22

13 3.3 Uviklingen opgjort på mearbejertype Af tabel 3.3 til 3.6 fremgår virksomheernes vurering af uviklingen i antal mearbejere opgjort på ufaglærte, faglærte, funktionærer og Højtuannee. I forbinelse me unersøgelsen er følgene efinitioner brugt for e enkelte mearbejertyper Ufaglærte: F.eks. fabriksarbejere, lagerarbejere, butiksmehjælpere, rengøringsassistenter, lanbrugsmehjælper, mehjælpere generelt m.v. Ugangspunktet er at jobbet ikke kræver en uannelse. Dog vil også "specialarbejere" - vs. jobfunktioner, som kræver særlige certifikater, kurser - ingå uner ufaglærte - f.eks. truckfører, chauffør, enkelte inustrioperatører. Faglærte: F.eks. kontorassistent, butiksassistent, tømrer, maler, smee, mekanikere, maskinarbejere, svejsere m.v. Ugangspunktet er at jobbet kræver en erhvervsfaglig uannelse. Funktionærer: F.eks. leere på lavt- og mellemniveau, it-folk på mellemniveau, teknikere, ansatte inen for bank- og finansiering, sælgere m.v. Ugangspunktet er, at jobbet typisk kræver en uannelse på kort eller mellemlangt vieregåene niveau. Højtuannee: F.eks. ingeniører, økonomer, arkitekter, jurister, leere på højt niveau, it på højt niveau osv. Ugangspunktet er at jobbet typisk kræver en lang vieregåene uannelse eller en uannelse på bachelorniveau. Ingeniører kan være på forskellige uannelsesniveauer, men i enne unersøgelse vil alle ingå uner "højtuannee.. 10/22

14 Af tabellerne fremgår et, at bygge- og anlægssektoren forventer at øge antallet af ufaglærte mearbejere, mens antallet af faglærte forventes at fale e næste 6 måneer. Mange inustrivirksomheer forventer at minske antallet af båe ufaglærte og faglærte mearbejere. En relativt stor anel af virksomheerne inenfor forventer at øge antallet af faglærte mearbejere. Tabel 3.3: Uvikling i antal ufaglærte Spm. 4 kryset me r, størrelse, branche og Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Ufaglærte Ve Det samme ikke/ikke antal Flere Færre relevant Antal 48,7% 6,4% 7,4% 37,5% ,8% 7,3% 7,3% 40,6% ,7% 8,3% 8,0% 38,0% ,4% 4,5% 7,1% 34,0% ,9% 5,1% 5,3% 41,7% ,6% 7,5% 5,8% 40,1% ,9% 8,0% 8,6% 31,6% ,2% 7,6% 19,9% 19,3% ,9% 10,6% 15,0% 13,5% 28 54,0% 5,1% 16,7% 24,1% ,0% 6,9% 2,8% 40,4% ,9% 8,8% 6,0% 35,2% ,0%,0%,0% 77,0% 20 33,5%,0%,0% 66,5% 34 34,4% 2,2% 4,5% 58,9% 35 42,0% 4,3% 4,3% 49,4% 97 13,7%,0%,0% 86,3% 5 65,5% 1,6%,0% 32,9% 19 42,7% 6,2% 5,9% 45,2% ,8% 10,0% 12,2% 23,1% ,1% 9,0% 12,1% 24,8% /22

15 Tabel 3.4: Uvikling i antal faglærte Spm. 5 kryset me r, størrelse, branche og Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Faglærte Det samme antal Flere Færre Ve ikke/ikke relevant 58,1% 7,8% 10,2% 23,9% ,9% 8,4% 11,0% 26,7% ,1% 7,9% 12,0% 24,1% ,5% 7,1% 8,5% 20,9% ,3% 7,7% 8,0% 28,0% ,4% 6,9% 8,5% 22,2% ,4% 9,7% 12,7% 20,1% ,5% 6,8% 21,9% 14,8% ,8% 5,9% 15,5% 24,8% 28 60,1% 8,7% 12,4% 18,8% ,3% 6,7% 13,4% 7,6% ,1% 6,1% 8,6% 23,2% ,0% 33,0% 3,6% 31,4% 20 33,0% 3,4% 13,3% 50,3% 34 46,4% 6,6% 8,9% 38,0% 35 38,0% 6,8% 7,0% 48,2% 97 13,7% 41,5%,0% 44,8% 5 Antal 65,7% 17,9% 9,6% 6,8% 19 59,8% 6,6% 7,1% 26,5% ,0% 10,3% 10,7% 19,0% ,5% 7,0% 15,8% 23,7% /22

16 Tabel 3.5: Uvikling i antal funktionærer Spm. 6 kryset me r, størrelse, branche og Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Funktionærer Det samme antal Flere Færre Ve ikke/ikke relevant 60,1% 5,0% 7,8% 27,1% ,9% 6,4% 7,7% 26,0% ,0% 2,5% 6,2% 28,4% ,0% 4,8% 8,6% 27,6% ,9% 4,0% 5,8% 36,3% ,3% 4,0% 5,9% 24,8% ,2% 9,1% 8,6% 15,2% ,8% 5,6% 21,8% 7,7% ,1%,0% 5,9% 51,9% 28 65,5% 3,8% 10,2% 20,5% ,1% 3,9% 4,0% 31,0% ,5% 4,2% 8,0% 30,3% ,0% 29,1% 1,8% 19,1% 20 73,4% 6,7% 15,2% 4,7% 34 73,0% 2,4% 4,5% 20,1% 35 58,3% 8,6% 10,6% 22,5% 97 23,2% 15,4%,0% 61,3% 5 Antal 58,6% 6,5%,0% 34,8% 19 58,4% 4,4% 5,3% 31,9% ,6% 5,0% 10,6% 12,8% ,9% 4,7% 13,4% 31,0% /22

17 Tabel 3.6: Uvikling i antal højtuannee Spm. 7 kryset me r, størrelse, branche og Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Højtuannee Det samme antal Flere Færre Ve ikke/ikke relevant 36,6% 2,1% 2,6% 58,7% ,3% 2,7% 2,5% 54,4% ,8% 2,1% 2,9% 63,2% ,9% 1,5% 2,5% 61,2% ,0% 1,3% 2,6% 67,1% ,0% 2,7%,8% 62,4% ,7% 2,9% 3,2% 44,2% ,3% 3,0% 6,0% 31,8% ,5%,0% 5,9% 68,6% 28 48,0%,5%,9% 50,6% ,7% 1,1% 1,3% 69,0% ,6% 1,3% 1,3% 67,8% ,2% 4,6% 4,6% 37,6% 20 50,5% 3,4%,0% 46,1% 34 35,2%,0% 13,5% 51,3% 35 50,7% 9,6% 8,1% 31,7% 97 9,5% 19,8%,0% 70,6% 5 Antal 32,8% 6,5%,0% 60,6% 19 29,0% 2,6% 2,5% 65,9% ,5%,9% 3,4% 48,2% ,0% 1,8% 1,3% 44,9% /22

18 4. Hvornår vener uviklingen De virksomheer, som angiver, at e i ag har færre ansatte en for 3 måneer sien, bliver senere i spørgeskemaet også spurgt, hvornår e forventer at være tilbage på et samme antal mearbejere som tiligere. Af tabel 4.1 fremgår et, at got 1/3 (35,3%) angiver, at e forventer at være tilbage på samme mearbejerantal som i ag i løbet af et år. Yerligere 1/3 el forventer, at et vil tage længere ti vs. 2 år eller mere. Knap ¼ regner alrig me at komme op på samme mearbejerantal. Tabel 4. 1: Hvornår forventer u, at virksomheen vil være tilbage på e ansatte, som virksomheen har i ag? Spm. 8 kryset me r, størrelse, branche og 8. I spørgsmål 3 svaree u, at u forventer et fal i antal ansatte på et næste halve år. Hvornår forventer u, at virksomheen vil være tilbage på e ansatte, som virksomheen har i ag? Om et år Om to år Om tre år Mere en tre år Alrig Ve ikke Antal 35,3% 24,8% 3,3% 2,5% 23,2% 11,0% 241 Beskæftigelsesr 34,4% 26,7% 3,6%,5% 23,4% 11,4% 78 35,1% 19,2% 2,0% 2,9% 29,6% 11,1% 82 36,6% 25,4% 3,5% 4,6% 19,6% 10,3% 81 Antal ansatte 33,4% 20,9% 5,6% 2,7% 30,5% 6,9% 42 32,2% 25,7%,0% 1,1% 24,9% 16,1% 51 37,7% 29,3% 2,8% 2,6% 14,1% 13,4% 66 42,2% 27,4% 2,7% 3,7% 13,6% 10,4% 82 33,3%,0% 21,4%,0% 45,3%,0% 8 49,2% 20,3%,0% 1,7% 18,8% 9,9% 81 40,1% 30,9% 4,2%,0% 10,4% 14,5% 34 27,4% 19,8% 3,6% 5,2% 29,5% 14,6% 85 22,0%,0%,0%,0% 78,0%,0% 3 24,2% 60,9%,0%,0% 14,9%,0% 7 32,6%,0%,0%,0% 33,7% 33,7% 3 32,3% 43,5% 3,8% 1,9% 15,1% 3,4% 19,0% 100,0%,0%,0%,0%,0% 1 40,7% 16,1% 5,5% 1,3% 24,1% 12,3% 77 22,6% 36,5% 9,9% 1,9% 11,7% 17,3% ,9% 29,6%,0% 4,4% 16,6% 2,5% /22

19 5. Rekruttering af mearbejere 27,7% af e aspurgte virksomheer forventer inenfor e kommene 6 måneer, at ansætte mearbejere. Disse virksomheer er i unersøgelsen blevet bet om at angive, om e vurerer, at et vil blive lettere eller sværere at rekruttere en ønskee arbejskraft. Som et fremgår af tabel 5.1, vurerer 66,4%, at et generelt bliver lettere at ansætte en ønskee arbejskraft. Generelt vurerer kun 3,7% af virksomheerne, at et vil blive sværere at rekruttere arbejskraft for virksomheerne. Inenfor bygge og anlægsbranchen er et og 9,1%, som regner me, at et bliver sværere. Tabel 5.1: Hvoran forventer u generelt, at et vil være at rekruttere en arbejskraft, som virksomheen har behov for i e kommene 6 måneer? Spm. 10 kryset me r, størrelse, branche og Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Hvoran forventer u generelt, at et vil være at rekruttere en arbejskraft som virksomheen har behov for i e kommene 6 måneer? Lettere en Sværere Som i ag i ag en i ag Ve ikke Antal 28,6% 66,4% 3,7% 1,3% ,8% 70,7% 2,7% 1,8% ,6% 73,1% 1,3% 2,9% ,7% 58,4% 5,9%,0% ,5% 67,6% 5,9% 3,0% 61 36,5% 61,4% 1,4%,6% 87 29,1% 67,0% 3,9%,0% 86 26,5% 71,6% 1,9%,0% ,7% 51,3%,0%,0% 11 23,5% 72,7% 3,9%,0% 88 25,2% 64,3% 9,1% 1,4% 48 28,8% 69,5% 1,7%,0% ,8% 56,1% 3,1%,0% 11 26,7% 58,8%,0% 14,5% 7 39,1% 41,5%,0% 19,5% 8 25,1% 72,7% 2,3%,0% 44 20,1% 25,8% 54,0%,0% 3 35,7% 64,3%,0%,0% 9 29,5% 61,5% 7,0% 2,0% ,7% 79,3% 1,0%,0% 52 16,4% 83,6%,0%,0% /22

20 Tabel 5.2 til 5.5 angiver virksomheernes vurering af, om et bliver lettere eller sværere at rekruttere en ønskee arbejskraft opelt på mearbejertyper. Helt generelt vurerer virksomheerne, at et vil blive lettere at rekruttere en ønskee arbejskraft i løbet af e kommene 6 måneer ette gæler for alle mearbejertyper. 7,9% af virksomheerne inenfor anlæg og byggeri angiver og, at e forventer at rekrutteringen af faglærte mearbejere vil blive sværere en i ag. Tabel 5.2: Rekruttering af ufaglærte Spm. 11 kryset me r, størrelse, branche og Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Ufaglærte Ve Lettere en ikke/ikke Som i ag i ag relevant Antal 18,8% 42,3% 38,9% ,6% 41,4% 43,0% ,8% 51,6% 34,6% ,7% 38,9% 36,4% ,6% 42,1% 41,2% 61 19,6% 40,3% 40,1% 87 21,3% 38,0% 40,7% 86 19,4% 52,0% 28,6% ,5% 33,8% 23,7% 11 13,5% 48,1% 38,4% 87 25,7% 30,6% 43,6% 48 21,3% 51,3% 27,4% 128 9,7% 25,7% 64,6% 11 11,3% 22,4% 66,3% 7 10,1% 41,5% 48,4% 8 5,2% 39,8% 54,9% 44 20,1%,0% 79,9% 3 37,6% 22,4% 40,1% 9 20,2% 35,2% 44,6% 154 9,5% 47,1% 43,3% 52 13,4% 64,9% 21,7% /22

21 Tabel 5.3: Rekruttering af faglærte Spm. 12 kryset me r, størrelse, branche og Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Som i ag Lettere en i ag 12. Faglærte Sværere en i ag Ve ikke/ikke relevant 19,0% 48,7% 3,9% 28,4% ,4% 46,2% 4,5% 34,9% ,2% 54,6%,7% 29,5% ,8% 48,6% 4,9% 20,7% ,7% 51,0% 7,9% 25,4% 61 19,0% 47,5% 1,4% 32,1% 87 20,3% 48,7% 2,0% 29,0% 86 25,7% 44,7% 1,0% 28,6% ,2% 47,4%,0% 20,4% 11 14,6% 61,4% 3,9% 20,1% 87 27,1% 49,7% 7,9% 15,3% 48 19,6% 51,0% 3,7% 25,6% ,8% 42,8%,0% 16,4% 11 15,5% 37,2%,0% 47,3% 7,0% 32,1%,0% 67,9% 8 6,6% 32,3%,0% 61,1% 44 20,1%,0% 54,0% 25,8% 3 29,8% 57,9%,0% 12,3% 9 Antal 16,9% 42,1% 6,4% 34,6% ,1% 56,9%,0% 31,0% 52 11,0% 68,2%,0% 20,8% /22

22 Tabel 5.4: Rekruttering af funktionærer Spm. 13 kryset me r, størrelse, branche og Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Som i ag 13. Funktionærer Lettere en i ag Sværere en i ag Ve ikke/ikke relevant 18,1% 37,6%,4% 44,0% ,5% 43,3%,0% 40,2% ,7% 31,1%,7% 50,6% ,0% 34,4%,7% 45,0% ,7% 28,6%,0% 55,7% 61 13,7% 40,2%,0% 46,1% 87 20,5% 41,6% 2,0% 36,0% 86 29,1% 50,6%,0% 20,3% ,3% 11,9%,0% 60,7% 11 11,8% 48,4%,0% 39,8% 87 13,7% 37,2%,0% 49,1% 48 20,2% 33,3%,0% 46,5% ,4% 56,1% 3,1% 18,4% 11 29,9% 24,4%,0% 45,7% 7 18,9% 23,4%,0% 57,8% 8 12,8% 52,4% 2,3% 32,4% 44 20,1%,0%,0% 79,9% 3 37,7% 26,7%,0% 35,5% 9 Antal 16,5% 35,8%,5% 47,2% 154 9,8% 52,3% 1,0% 36,9% 52 14,9% 43,3%,0% 41,8% /22

23 Tabel 5.5: Rekruttering af Højtuannee Spm. 14 kryset me r, størrelse, branche og Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Som i ag 14. Højtuannee Lettere en i ag Sværere en i ag Ve ikke/ikke relevant 15,2% 18,0%,8% 66,0% ,3% 23,6%,0% 58,1% ,5% 13,7%,7% 75,1% ,0% 13,8% 1,7% 70,5% ,9% 14,9%,0% 74,2% 61 16,1% 17,8%,0% 66,1% 87 15,3% 19,5% 3,3% 62,0% 86 24,7% 24,2% 1,0% 50,1% 122 1,7% 7,4%,0% 91,0% 11 9,9% 19,1% 1,3% 69,6% 87 8,0% 11,6% 1,1% 79,3% 48 17,7% 13,3%,0% 68,9% ,4% 56,1% 3,1% 18,4% 11 15,5% 32,9%,0% 51,7% 7 18,9% 13,3%,0% 67,9% 8 24,2% 27,5% 2,3% 46,0% 44 20,1% 25,8%,0% 54,0% 3 14,5% 14,5%,0% 71,1% 9 Antal 15,5% 16,4%,5% 67,6% ,2% 32,5% 1,0% 54,2% 52 12,0% 26,2%,0% 61,8% /22

24 6. Uforringer et kommene år Alle virksomheer i unersøgelsen er blevet bet om at vurere, hvilke uforringer vil være e største e kommene år. Virksomheerne har haft mulighe for at angive to uforringer. Af tabel 6. 1 fremgår et, at Inenlansk efterspørgsel (53%), interne forhol i virksomheerne (27%) og finansiering (23%) af virksomheerne ses som e største uforringer. Billeet er nogenlune ensartet på tværs af brancher, og vurerer virksomheer inenfor finansiering og virksomheer inenfor ejenomshanel, at finansiering vil blive en største uforring. Tabel 6.1: Hva er et to væsentligste uforringer for virksomheen i et kommene år? Spm. 15 kryset me r, størrelse, branche og 15. Hva er e to væsentligste uforringer for virksomheen i et kommene år? Beskæftigelsesr Antal ansatte Offentlig aministration, unervisning og sunhe Uviklingen Inenlans Interne Rekruttering på k forhol på af mar efterspørgs virksomhe mearbeje Anet, keerne el Finansiering en re hva: Ve ikke Antal 17% 53% 23% 27% 9% 11% 6% % 53% 22% 26% 9% 11% 7% % 56% 21% 26% 5% 16% 6% % 53% 24% 28% 11% 8% 6% % 49% 24% 24% 8% 13% 9% % 59% 19% 26% 12% 11% 6% % 57% 27% 29% 8% 9% 3% % 50% 17% 38% 10% 7% 4% % 23% 41% 34% 17% 6% 1% 28 37% 51% 14% 25% 9% 8% 8% 305 3% 67% 13% 27% 10% 7% 13% % 56% 24% 26% 7% 14% 4% % 65% 22% 29% 5% 5% 9% 20 2% 43% 47% 34% 9% 18% 0% 34 6% 26% 55% 28% 9% 19% 0% 35 14% 59% 22% 23% 13% 5% 8% 97 0% 34% 0% 15% 14% 41% 10% 5 0% 37% 23% 53% 14% 15% 9% 19 2% 56% 21% 27% 10% 13% 8% % 73% 16% 26% 4% 2% 1% % 18% 24% 17% 9% 8% 4% /22

25 7. Kommentarer til unersøgelsen Neenfor er insat e kommentarer virksomheerne har afgivet i forbinelse me gennemførelsen af unersøgelsen: Tabel 7.1: Ureigeree kommentarer til unersøgelsen Har u yerligere kommentarer? Antal ansatte Virksomheen bekymrer sig om finanskrisen, fori er vil være begrænsee muligheer for finansering Virksomheen mener at hjælpepakken er en ié og at valget i USA er positivt for finanskrisen De 6 mearbejere er sent hjem for en kort perioe. 5-9 Virksomheen mener at man gør finanskrisen til et større problem en et i virkeligheen er og at ette gør problemet større. 5-9 Virksomheen mener at finanskrisen har påvirket em meget Virksomheen siger at e ikke er ramt af finanskrisen ennu, men e forventer at blive ramt Der bliver et hårt pres i form af konkurrence om et staig minre marke. Der vil gå minst fem år før vi er på samme niveau som før finanskrisen Virksomheen får et buget fra føevarestyrelsen og erfor er eres beskæftigelsessituation afhængig af ette buget Årsag til færre ansatte er at e flytter runt på nogle afelinger. Virksomheen frygter høj arbejsløshe og fyringer pga. finanskrisen. De håber at bankpakkerne får en effekt som e er beregnet til. Ministeriet er me til at øelægge e små virksomheer. Pga en korte betalingsfrist på moms, som virkesomheen skal betale før e har fået pengene in. Samme gæler for A-skat. Virksomhe regner me at finanskrisen vil ramme em, a e er i hotelbranchen. Virksomheen mener at finanskrisen bliver meget værre en en er nu. Virksomheen synes er skal være nytænkning, minre arbejsti og minre forbrug. Vi håber at en eneste negang i mearbejerstaben bliver i form af naturlig afgang. Afelingen lukker inenfor seks måneer og alle mearbejere overflyttes til anre afelinger. Virksomheen kan got mærke finanskrisen, men e føler at et er en forel for em, a e sælger føevarer. Virksomheen synes ikke et går så got som et plejer, og e mener at et skyles finanskrisen. Virksomheen lukker pga. finanskrisens intog på byggemarkeet. Virksomheen prøver at komme igennem finanskrisen uen at skulle fyre ansatte. Virksomheen er i stor vækst, og som følge af automatisering må e afskeige en række mearbejere. Virksomheen er ikke ramt af finanskrisen, men kan got mærke en lille negang. De plejer at ansætte flere nu til sæsonen, men planlægger ikke at gøre et i år Virksomheen mener at finanskrisen bliver gjort større en en i virkeligheen er /22

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype Rapport Dato Marts 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSESVURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Rapport Februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 2.1 Resultaterne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Fiskerierhvervet og supplerende dagpenge

Fiskerierhvervet og supplerende dagpenge Fiskihvvet og supplene agpenge I forbinelse me forhanlingne om jobplanen stillet et spørgsmål om konsekvensne for fiskiet 1. Beskæftigelsesministiet svar i en forbinelse, at ca. 400 pson me supplene agpenge

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data HD 2009: Mikroøkonomi konomi Svar påp afløsningsopgave Esben Sloth Anersen esa@business.aau.k www.business.aau.k/evolution/esa/ Generel værktøjsinlæring i afsløsningsopgave sningsopgave Brug af statistiske

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere 7 2.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra bestyrelsesmøer 17 juni 2015 25marts 2015 17september 2014 11 juni 2014 25marts 2014 10ecember 2013 26september 2013 18 juni 2013 19 marts 2013 11ecember 2012 27september 2012 20juni 2012

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER Til Beskæftigelsesregionerne i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Marts 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER HELE LANDET FEBRUAR 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSESVURDERINGER HELE LANDET FEBRUAR

Læs mere

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø Tr ansportvaner og samkørselsmuligheer på samsø Boil PorsBøl JacoBsen Mette christiansen Januar 2010 aalborg universitet integrativ geografi 1. semester Transportvaner og samkørselsmuligheer på Samsø 1

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngy www.trafitec.k Trafikanters forståelse af færselstavler

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Indhold. Side. Dagsrytmen på skolen. Mad- og frugtordning. Nordplaner. Skoleydelse. Fravær. Befordringsgodtgørelse. Trådløst netværk. Ferie.

Indhold. Side. Dagsrytmen på skolen. Mad- og frugtordning. Nordplaner. Skoleydelse. Fravær. Befordringsgodtgørelse. Trådløst netværk. Ferie. 01.02.2016 1 Inhol Sie Dagsrytmen på skolen Ma- og frugtorning Norplaner Skoleyelse SKAT Fravær Beforringsgotgørelse Tråløst netværk Ferie Rygning Bus til og fra skole Linjer Aresse 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 01.02.10

Hjemmeopgavesæt 01.02.10 Rami Kaoura Matematik A Dato 01.0.010 Hjemmeopgavesæt 01.0.10 Navn: Rami Kaoura Klasse: 1.4 Fag: Matematik A Vejleer: Jørn Christian Bentsen Skole: Roskile tekniske gymnasium, Htx Dato: 01.0.010 1 Rami

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

2x MA skr. årsprøve

2x MA skr. årsprøve MA skr. årsprøve 8.0.08 Prøven uen hjælpemiler Opg. + = 0 ( ) + = 0 I parentesen står et anengraspolynomium. Det har = = 9 + og erme røerne = = og = = Af nulregelen ses at også 0 er en løsning, så

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST LKALPLA 0-0 AALBRG KAEDRALSKLE, SAK ØRGES GADE VESBYE ØS AALBRG KMMUE EKSK FRVALG SEPEMBER 00 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007 AKTUEL ANALYSE Nye tie på boligmakeet 24. janua 2007 De høje pisstigningstakte på boligmakeet e løjet af, og meget tale fo en fotsat afæmpning i en kommene ti. Sien boligmakeet vente i 1993, e pisene vokset

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

REGULARITET AF LØSNINGER M.M.

REGULARITET AF LØSNINGER M.M. REGULARITET AF LØSNINGER M.M. E. SKIBSTED Inhol 1. Plan og forusætninger 1 2. Generalisering af [B, Theorem 3.8] 1 3. Autonomt tilfæle 3 3.1. Mængen D er åben 3 3.2. Strømmen er kontinuert på D 4 4. Tisafhængige

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Rettevejlening til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, oråret 2007 Peter Birch Sørensen Spørgsmål 1 : Ligning (1) er en sævanlige ligevægtsbetingelse or varemarkeet i en lukket økonomi. Ligning (2) er

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 Nyt fra Brealsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 1 Ugiver: Afelingsbestyrelsen Reaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Reaktionen forbeholer sig

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Ret og vrang om patientcentreret behandling

Ret og vrang om patientcentreret behandling Ret og vrang om patientcentreret behanling Professor Kirsten Lomborg, PhD, MScN Det nye sunhesvæsen Patienter og pårørene er samfunsaktiver Sunhesfremme og forebyggelse Borgernære sunhesyelser - telemeicinske

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra bestyrelsesmøer 5 april 2016 3 ecember 2015 15 september 2015 17 juni 2015 25marts 2015 17september 2014 11 juni 2014 25marts 2014 10ecember 2013 26september 2013 18 juni 2013 19 marts 2013

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Tønder Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Tønder Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Trafikministeriet TEMA. - En model for transporters emissioner. Brugermanual version 2.0. April 1996

Trafikministeriet TEMA. - En model for transporters emissioner. Brugermanual version 2.0. April 1996 Trafikministeriet TEMA - En moel for transporters emissioner Brugermanual version 2.0 April 1996 Trafikministeriet TEMA - En moel for transporters emissioner Brugermanual version 2.0 April 1996 Rapport

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT)

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) Sannie Thorsen, Katja Løngård og Jakob Bue Bjørner

Læs mere

Natura 2000 - handleplan 2010-2015. Sneum Å og Holsted Å. Natura 2000-område 90 Habitatområde H79

Natura 2000 - handleplan 2010-2015. Sneum Å og Holsted Å. Natura 2000-område 90 Habitatområde H79 Natura 2000 - hanleplan 2010-2015 Sneum Å og Holste Å Natura 2000-områe 90 Habitatområe H79 Ugiver: Vejen Kommune, Vare Kommune, Esbjerg Kommune og Miljøministeriet, Naturstyrelsen Lay out: Vejen Kommune

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finnstilsynet Arhusge 0 00 K0benhvn 0 Smmenskrivning f et nmelte tekniske grunlg m.v. for livsforsikringsvirksomhe I henhol til, stk. 8, jf., stk. 9, i bekentgorelse om nmelelse f et tekniske grunlg m.v.

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere