kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER"

Transkript

1 tirsdag dn 18. novmbr årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns modfarvr r kobbr og rødt Ri Khlt fra Villa Flora i Ollrup, holdt sin traditionll julstu i søndags. Et arrangmnt, som virkligt trækkr folk til. Butikkn var rigtigt julpyntt. Dt r 11. år at Ri holdr julstu, altid på søndagn, dr liggr 14 dag før 1. søndag i advnt. Lig fra åbningn klokkn 10, var forrtningn fyldt md gæstr som ønskd at hnt inspiration og matrialr til juldkorationr og advntskrans. Dr blv tid til hyggsnak og nydls af varm gløgg md kryddrkag og brunkagr til. En smuk julstu, som var blvt pyntt af Ri, og hnds to blomstrpigr Kristin og Lin. Ri fortællr, at julns modfarv i år blivr kobbr og kobbrfarvr, og hun havd n hl udstilling md d smukk kobbrting. Pall Christiansn Ri Khlt i sin smukk julstu vd Villa Flora. Så r juln attr ovr os - og vi sælgr vann tro jultrær ign i år. kuldn r på vj - r du klar? Ring llr kom Vi har altid t godt tilbud til dig i vors dækcenter ATIS Få ET GRTjEk I BATTER I år pakkr vi også ind og lvrr Hvilkn skol passr bdst til dit barn? Kom og bsøg os på adrssn: vævrvj 15, Kirkby, 5771 Stnstrup Ollrup Friskol r n skol i konstant bvægls md 175 lvr fra klass. Alt i dt nyst udstyr Rparation af all bilmærkr Vi har fokus på faglighd og krativitt. Faglighd givr mning, når dn blivr sat i spil i d krativ procssr. Krativitt givr mning, når dn udfolds på t fagligt grundlag. v/ Claus W. Clmmsn Strrbyvj 51 Hundstrup 5762 Vstr Skrning Trans Canada Parkajakk, sort str. M-L og XL S vors stor udv a i trær og pyntgrø lg nt Stor trær 180 kr. Små trær 130 kr. Pyntgrønt 3 kg. 30 kr Bosch Isio Multitrimmr 3,6 V HavRné Vævrvj Stnstrup Mobil: CVR: Nyborgvj Svndborg Tlf mandag-frdag lørdag-søndag Ug 47, tilbuddn gældr fra 18. til 24. nov Så læng lagr havs Vi vægtr: Bvægls, musik, fællsskab og fordybls. Motivation, nysgrrighd og lyst til at lær. Læringsprojkt md ipads for all lvr. vi har skolindskrivning tirsdag d. 25. nov. kl friskol.dk Kontakt skolldr Jakob Ringgaard for spørgsmål llr rundvisning llr

2 Sid 2 dt skr: Stor opbakning bag Ollrup Gymnastikfornings gnralforsamling: Kjsrn af Portugalin Så r dr ign t godt ftrmiddagsmød i vnt i Kirkby Mnighdshus, tirsdag dn 25. novmbr kl. 14. Ollrup-Kirkby sogn indbydr til undrholdning md Lisbth Svnsmark Hulgaard, dr fortællr om Kjsrn af Portugalin. I kommr til at hør om Slma Lagrlöf s magløs fortælling. Dn handlr om dn fattig husmand Jan Andrsson, hans kon Kattrina og drs nst barn, Klara Fina Gullborg. Klara rjsr til Stockholm, og sndr png hjm til forældrn. Ikk af hngivnhd. Hun tagr afstd for at slipp for forældrn og dt lill bondsamfund. Da fadrn må rknd dt, kastr han sig ud i længslsfuld dspration. Han tror nu, at han r kjsrn af Portugalin, og han tilbringr sin tid vd kajn, mns han vntr på at hans dattr, Kjsrindn vndr hjm. En smuk og rørnd fortælling. Glæd jr til at hør Lisbth Svnsmark Hulgaard s vrsion. For få til at løft arbjdt, og for få trænr Kltisk salmr i Egns Egns og Ø. Skrning Mnighdsråd indbydr til koncrt, torsdag dn 20. novmbr kl. 19 i Egns kirk. Duon bstånd af Tin Skau og Lisa Ball vil giv n koncrt md salmr på kltisk. Kltisk musiktraditionr og kristn salmm- lodir har ikk mgt til fælls, mn hvis man ladr dm hør sammn, får man t fascinrnd, musikalsk sammnstød. Tina Skau spillr på blokfløjt/whistl, og Lisa Ball på harmonika. Dr r gratis ntré. Advntsmød i Ollrup På Gymnastikhøjskoln i Ollrup holds t advntsmød, torsdag dn 4. dcmbr kl Mødt arrangrs af Gymnastikhøjskoln i Ollrup, Ollrup Eftrskol og Ollrup Mnighdsråd. Entr 40 kr. Årts talr r dirktør for TV2 Fyn, Esbn Srup. Dr r også korsang vd Ollrup Musikftrskol, fællssang og kaffbord. Aftnn sluttr af md Luciaoptog. Tåsingkort Dr r lagt an til rigtig julstmning i Ø. Skrning kirk, onsdag dn 26. novmbr kl. 19, arrangrt af mnighdsrådn i Egns og Østr Skrning. Tåsingkort givr koncrt, og dr r gratis adgang. OWER I SKOVEN Skolindskrivning, Ollrup Friskol Skolldr Jakob Ringgaard Ollrup Friskol r n skol, fortællr, at Ollrup Friskol som har fokus på faglighd ds ny modllr bydr på dn hlt rigtig oplvls, og skolindskrivning, og kvalitt. Dr går 175 lfssionllholdr gnskabr gør dm ltt og ffktiv at arbjd D r udstyrt md Clan som givr tirsdag dnpowr 25. -motorr, novmbr kl. mindr vr på skoln og d har lonr, størr styrk og mindr bnzinforbrug. Dsudn har vr fra klass. boluftrnsning, air purg, cylindrdæksl md snaplås og stofindikator. CS 2245 S og CS 2250 S har dsudn Spin Start, ør savn kstra lt at start samt værktøjsfri kædspænding. Formandn for Ollrup Gymnastikforning, This Bavnhøj Hansn fortællr at Ollrup Gymnastikforning lig har holdt t arrangmnt, som var n kombination af forningsmød og gnralforsamling. Hl 60 mdlmmr dltog, og dt var n hl fantastisk opbakning. Vi har i bstyrlsn valgt at tag ny mtodr i brug for at kunn involvr flr i n gnralforsamling, og samtidig skab mr synlighd omkring forningsarbjdt. Onsdag dn 12. novmbr hvor mødt blv holdt, r i forvjn dn stor børngymnastikaftn hvor næstn 200 børn og voksn r aktiv. I t samarbjd md lvr fra idrætsldruddannlsn på Ollrup Gymnastikhøjskol, blv dr udarbjdt t koncpt, hvor all forældr og i øvrigt andr intrssrd, kunn gå til forningsmød, mns all børnn havd fællstræning, md n afsluttnd miniopvisning. Dr var sørgt for sandwich md mr, til all. Formandn: -Dtt koncpt på t mød og n gnralforsamling, lvd 120% op til vor forvntningr, udtalt dn stolt formand. Bar dt at vi får n snak om forningns virk md n mass mnnskr, dt r suprgodt. Hrmd får vi måsk flr til at involvr sig i forningn, håbr formandn. Frmtidns udfordringr Md n lidt provokrnd vnding Hvornår lukkr forningn?, blv dr lagt op til n tmadbat. All blv vist mgt hurtigt nig om, at forningn ikk lukkr. St ud fra dnn kndsgrning, kunn man spørg: Hvordan sørgr man for at forningn har n bærdygtig frmtid, og hvordan fortsættr man dn god udvikling? Bstyrlsn sr to stor hovdudfordringr for forningn: 1) For få mnnskr løftr dt tung organisringsarbjd i forningn md t stignd antal aktivittr. 2) Om få år vurdrr bstyrlsn at dr for alvor vil mangl kvalificrd trænr. Brtningn lagd op til dbattn Formand This Bavnhøj Hansns brtning fungrd som oplæg til dbattn. En dbat som forgik båd i små og stør gruppr. Rigtigt mang havd nogt på hjrt, også nogl af dm, dr llrs ikk vill vær dukkt op til n gnralforsamling.. Dr blv blandt andt dbattrt om mr synlighd af forningn, forældrinddragls, familirabat, fokus på uddannls og at tiltrækk flr trænr. Dr var også t ønsk om at øg samarbjdt md Gymnastikhøjskoln, og at hav n ansat i forningn til dt administrativ arbjd. Dr var mang god idr. Ny i bstyrlsn Dr r kommt massr af god input fra baglandt. Bstyrlsn bstår af, Formand This Bavnhøj Hansn, Jan Kristnsn, Ulrik Vstrgaard Jnsn, Lislott Borup, Amy Lynn Storm + 2 supplantr. Forningn r nu i gang md at konstitur sig. En af d ny i bstyrlsn, blv Amy Linn Storm. Hun r i øvrigt initiativtagrn til forningns 3-dags sommr gymnastikskol, som i år havd 72 dltagnd børn. I formandns brtning blv også nævnt, at båd i dn gaml og i dn ny sæson r all hold bsat md instruktørr. Dsudn har forningn n stabil økonomi. Ollrup Gymnastikforning havd i 2013 ialt 844 mdlmmr, hraf var d 87 trænr og ldr. Dt højst antal mdlmmr nognsind. En dl af diss mdlmmr r højskollvr, som dltagr i konkurrncr i forningns navn. SERED CS 2250 S, 2,4 kw, 5,1 kg ,Tlfontavln SERED CS 2245 S, 2,1 kw, 4,9/5,1 kg ,- Sørns Hus & Havsrvic d for finansiring via Jonsrdkortt hør mr lokal Jonsrd-forhandlr. VdligHoldlS af HuS og HaV udførs ring og hør på tlf Jonsrd. All rights rsrvd. Srvic Rsrvdl til hav og park maskinr Landbrugs-, Skov-, hav- og parkmaskinr kædr, drp. atr Salg Srvic Rsrvdl Rp. af all fabrikatr Nybyggri ning ApS Om- og tilbyg r u d Mobil Dør og vin jd rb a Vi forhandlr outrup Vindur og dør g Ta LITTAU s EFTF Blikknslagri Jns Chr. Bøgh Tvdvj Svndborg Vntilation Erhvrv / og privat Srvic-Vagtn Tlf v/Kurt 23Krog, 14 Rudmvj 151, 5750 Ring Rngøring dt r os md dn samm dam fra os, hvr gang Kommr også i Krogn Jg tilbydr go og ffktiv rngøring for båd rhvrv og privat. Kontakt mig for t uforpligtnd tilbud. mtt skov Tlf.: Hvor kan jg læs d gaml avisr?

3 Sid 3 Julmarkd 5762 i Ollrup Forningn Åbn Dør 5762 r n forning som hyldr krativitt og mangfoldighd i lokalområdt. Forningn bydr vlkommn til t stort julmarkd på Skovvj 25 i Ollrup. Skovvj r n sidvj til Kohavvj, nord for Ollrup. Dt forgår lørdag dn 22. og søndag dn 23. novmbr fra kl. 10 til 17. Dr r all d ting, som hørr md til t rigtigt julmarkd: Nissr, juldkorationr, pyntgrønt, jultrær og jullottri. Mn også smykkr, kramik, og mang formr for brugskunst. Dr r café md frokostsupp, kaff, th og sød kagr, og crps suztts. På undrholdningsfrontn r dr jazz og klassisk. Oplv Lon s smukk hus på landt og aflæg t bsøg i kramikværkstdt. I julns anldning kalds arrangmntt for Åbn Dør mod Jul. 47 Okskødssupp UGEPAKKE m/ urtr, Husk vor hjmmlavd bollr... 1 ltr. 35, Karry l. gullasch supp 1 ltr. 55,-... Chili l. hvidløgs pi pr. stk. 60,- 100,100,100,2 ltr 2 ltr 2 stk g 600 g 750 g 4 stk. 1 stk. Hakkt okskød Hakkt skinkkød RABATHÆkkFTgra:tis. ugpa få dn 8 pandrt skinkschnitzlr Fyldt ribbnstg... 2 saftig Bøffr af filt kun 100,+1 god fl. rødvin ialt ,- 200,- så r vi Julfrokostbrochurn klar md og nytårsmnu Formandn: -Vi manglr folk, dr kan hjælp os md n frivillig-stratgi, planlægning af vnts, plj af- og rkruttring af trænr, samt til kommunikation og PR. Om t par år kan forningn fjr sit 20 års jubilæum. Formandn sluttd md at takk all, dr har vært n dl af forningn og har ydt n kæmpindsats i dt forgangn år. For ksmpl d mang dygtig trænr, forældr og andr frivillig, dr har givt n hånd md. Pall Christiansn Nu kan du tank dig til n unik samling af byg-slv modllr hos SHELL Shll tilbydr GRATIS n rækk LImITEd-EdITIoN modllr af LEGO klodsr til all, dr tankr mindst 25 LITER SHELL V-PowER. Hrundr fir ikonisk Frrari-modllr. Billistr og LEGO fans, som tankr andt Shllbrændstof, kan for 25 kr. køb sig til n modl hvr gang, d tankr ovr 25 ltr. Følg os på Rudkøbing tlf , Stnstrup tlf , Svndborg tlf n y T Vi n T ro V rt ø j no Fra bla. Moun Tain HorS og Cava LLino Mari tøj. 10 % ra ba T i rstn af novmbr månd på alt nyt vintrovr den PERfEKTE KALENdERGAVE Årts kampagn bydr også på n unik LEGO modl for billistr, dr pljr bilns ydr. Køb dn bdst bilvask LUKSUS-vask, og du får n Shll-tankvogn i d brømt klodsr md i købt. Md juln og dcmbrs mang små gavlg lig på trapprn r dt n oplagt gavid til pakklgn og gavkalndrn. TIL EN KøRER KAmPAGN NuAR ja VES og med 5 Du kan s d mang spændnd LEGOmodllr i forrtningn HA GE LAGER - Så LæN KP Bilr SHELL V. Skrning tlf Fåborgvj V. Skrning 998,- 1799,- 799,- succsn FOrTsæTTr i År - så du kan nå dt ndnu. S k ø n S T r i k T r ø j 449,Md FLoT MønSTr Rklam BRodRi Ridudstyr * Profil- & Fritidstøj ÅbningsTiDr: Kohavvj 65, Ollrup. Tlf Din lokal lvrandør af bklædning og brodri til profilring af klub. forning, firma m.v. Man onsdag kl Torsdag kl Frdag kl Lørdag kl Følg mig på:

4 Sid 4 tirsdag dn 11. novmbr 2014 Gorm Lundshøj følr sig godt til rtt i Syltmad Ådal: Udsigtn r unik, mn tagt manglr! Gorm Lundshøj r glad for sin udsigt ovr Syltmad Ådal. Man hørr tit om folk, dr bsluttr sig for at flytt fra udkants Danmark og til Købnhavn. Vi vil hr grn giv t ksmpl på n prson, som r flyttt dn stik modsatt vj! Fra Købnhavn, og til udkantn. 47-årig Gorm Lundshøj r dog ikk indfødt købnhavnr, for han flyttd som 21-årig til hovdstadn fra Sydfyn. Dt var i Nu, ftr 26 år i storbyn r han flyttt hjm, tilbag til sin barndomsgn. Gorm: -Jg har hl tidn følt mig forkrt placrt i Købnhavn, og har længts ftr landskabr, hvor man kunn kast t blik ovr lang afstand, som man jo kan ud på landt. Kun vd sørn i Købnhavn havd man mulighd for at kigg langt. Eftr n skilsmiss var dt tidn at flytt ud til landt md horisontrn. Gorm har, sammn md sin ny hustru Mia og drs 1-årig søn Bjørn, nu bot 3 ½ månd hlt ud vd kantn af stjlskræntrn i Syltmad Ådal. Ikk t tilfældigt valgt std, for Aahavn r hans barndomshjm. Han har aldrig glmt dn udsigt til ådaln, hvor han kælkd nd ad bakkrn som barn. Hust i Langgydn, blv købt af hans far og mor i Fadrn, Erling Møllr, købt hust af Svnd Kurvmagr. Gorm s far Erling, bor nu på pljhjm i Ollrup og modrn Kat Møllr bor i ljlighd i Svndborg. Hun var sundhdspljrsk i dt gaml Egbjrg Kommun. Mang på gnn, kndr hnd garantrt, tilføjr Gorm Lundshøj. Udn fast tag ovr hovdt Nu har Gorm købt hust og Aahavn r nu undr n total ombygning. En størr opgav, som familin r i gang md. Hust står udn tagbklædning. Vntnd på n godkndls af Frdningsnævnt. Dt tagr lidt tid, for dr skal n høring indovr, før Frdningsnævnt kan giv sin godkndls til at lægg tag på, md mr. Jg håbr på at hør fra nævnt om n månds tid, sigr Gorm. Udn tagt r lagt på r dr koldt hr, vi har måttt invstr i n brændovn, for ikk at bliv ruinrt af olirgningn. Åbnr klinik md psykotrapi Gorm Lundshøj r psykotraput, llr snstiktraput, og han har 16 års rfaring i fagt som privatpraktisrnd i Købnhavn. Nogl vnnr sagd til mig: - Har du klart dig i Købnhavn i 16 år, så kan du klar dig all stdr! Nu vil jg start n forrtning hr i Langgydn. Jg tilbydr psykotrapi og partrapi. I vors lad, hvor dn kndt Erland og Vica Hansn byggd og bod, har jg indrttt trapilokal. Erland var kndt som mandn, dr byggd Balln Havn. Psykotrapi r n blandt branch. Mn byggr især på samtaltrapi md klintn. Ud fra idn om at klintn kan opnå indsigt i sin gn tank- og handlmåd, og drmd forandr sit liv, at kunn s vjn ud af angst, dprssion, spisforstyrrlsr mm. Mn dr arbjds også md kropstrapi. Dog ikk massag, mn md samtal om føllsr udtrykt ignnm kropssprog. Hjælpr dt at råb? Gorm tilbydr også partrapi. Han har n tilgang til dt som n god lyttr, og vd at hav n udviklt mpati (indfølingsvn). Hvis t par råbr ad hinandn, så sigr Gorm still og roligt: - Har I prøvt at råb ad hinandn før? Ja. Gorm: -Hjalp dt? - Nj. - Så må vi konstatr at dt ikk r mådn at løs konfliktn på. Løsningrn visr sig altid at vær gansk nkl, og krævr at man r hlt nd på jordn i sin tankgang. Kan all konfliktr mllm par løss? Nj, problmt mllm dm, kan vær så afgrundsdyb, så dr oft ikk r nogn vj tilbag. Kom drfor så tidligt som muligt, r hans. Gorm: -Jg gør hvad jg kan, mn kan dog aldrig bliv bdr nd dt samarbjd dr r muligt at opnå md klintrn. Indtil vidr tagr Gorm n llr to gang om ugn til Købnhavn, hvor han fortsat har n kundkrds. Mn målt r at kunn lv af sit job, i Syltmad Ådal. Syltmad Ådal Udsigtn nd ovr ådaln fra hust, r vidundrlig smuk. Skræntrn r omkring 20 mtr høj hr. Jg har n vn, som r nordmand. Han syns gnrlt at Danmark oplvs som t mgt fladt land. Mn lig hr i ådaln, smagr dt da lidt af fugl, md d lodrtt skræntr. En naturskønhd, som var n af grundn til at Gorm flyttd hjm til Sydfyn. Hr r så still og smukt. Og rigtigt mørkt, når dt r mørkt! Hans tilbagvndn r også kombinrt md d gaml mindr fra da han gik i Vstr Skrning Friskol, og Vstr Skrning Skol, indtil Ja, og så r dr også lig mindrn fra dngang han spilld håndbold i Ollrup Skrning Gymnastikforning. Lill Bjørn r faldt godt til i institutionn Klatrtræt. Alt r godt, undtagn lig Frdningsnævnts godkndls til at få tag ovr hovdt. Pall Christiansn

5 tirsdag dn 11. novmbr 2014 Sid 5 HENRIK S Dinr & Smørrbrød DINER TRANSPORTABLE TLF Fst md alt incl. i nøglhus fra kr. 375,- Trndy julanrtning Foi gras paté md frskrøgt laks og ribsgl. Hlstgt andbryst md orangsalat. Hlstgt oksmørbrad md bagt rodfrugtr og svampstuvning. Ostanrtning md rødkit, gorgonzola md hnkogt blommr, drur og applsin. Ris á la mand md chokoladstykkr. Md hj. bagt fluts Srrano skink md honningmlon og rygostsalat. 195,- Pris pr. couvrt Vintrmnu Vælg mllm: 1. Aspargsupp md kødbollr. 2. Hønssalat på ananasring og hjmmbagt grovfluts. 1. Andstg md rødkål, m. hvid kartoflr, brund kartoflr, fransk kartoflr og skysauc. 2. Gammldags oksstg md glasrd prlløg, fransk og hvid kartoflr, surt og sødt og skysauc Julfrokost - Vælg slv 5 dl Rjr md hjmmlavt mayonnais...30,- Rød llr marinrd sild md æg og karrysalat....18,- Hjmmlavt stgt sild i ddik md snnp og løg...20,- Lun fiskfilt md rmoulad....18,- Røgt ål md æggstand og purløg....40,- Frskrøgt laks md aspargs og æggstand....30,- Ribbnstg md rødkål....20,- Hjmmlavt sylt md snnp og rødbdr...20,- 2 tartlttr md høns i aspargs...20,- Julanrtning nr. 1 Marinrt sild md karrysalat. Lun fiskfilt md rmoulad. 1/2 æg md rjr. Hjmmlavt hønssalat. Tartlttr md høns i aspargs Lun mørbradbøf md champignon à la crm. Glasrt skink md grønlangkål. Lun hjmmlavt lvrpostj md bacon. Hjmmlavt julmdistr llr andstg md rødkål Ostanrtning md bri og fynsk rygost pyntt md drur. Hjmmlavt julmdistr md rødkål....18,- Glasrt skink md grønlangkål....20,- Mørbradbøf md champignon à la crm....20,- Andstg md rødkål og brund kartoflr....30,- Lun æblflæsk md flæsktrn....20,- Blodpøls md sirup og æblgrød....20,- Brund kartoflr....10,- Skærost, røgost, bri md drur og pynt...30,- Ris à la mand md kirsbærsauc....25,- Brød, kiks og smør....14,- Ris á la mand md kold kirsbærsauc. Brød, kiks og smør kr ,- Pris pr. couvrt Brunch pris pr. kurvrt 109,- Frskrøgt laks Scrambl gg Ristd cocktailpølsr Ristt bacon Kold skink md tomat og agurk, rullpøls m. løg og sky, lun lvrpostj Pandkagr m. ahornsirup Skærost, bri, marmlad og nutlla Rugbrød, franskbrød, vælg mllm rundstykkr llr grovbrød og smør Winrbrød Frugtfad Stgn lvrs varm 1. Æblkag md makronr. 2. Ris à la mand md kirsbærsovs. 2 rttr 129,- 3 rttr 149,- Nytår luxus Smørrbrød kr. 36,- Nytårsmnu nr. 1 Julaftn indtil kl Frskrøgt laks llr srranoskink md flødstuvt spinat og hj. bagt fluts. Hlstgt oksfilt md små kryddrstgt kartoflr og mojosauc, tomat, pasta- og rødkålssalat. Bri md hj. bagt fluts og frugtsalat llr romfromag md kirsbærsauc. Mulligatawny, - hot karrysupp md høns og champignon md hj.bagt fluts llr Aspargssupp md hj. bagt brød. 2 rttr 169,- 3 rttr 199,- 4 rttr 229,- Luksus Nytårsmnu Røgt dyrkøll, Tapas m.srranoskink, frskrøgt laks md pbrrodscrm, olivntapanad og hj. bagt fluts. Oksmørbrad llr kalvfilt md kartofflsouffl m. urtr, ovnbagt rodfrugtr, svampmix i portvin og sauc calvados. Romfromag. srvrt md crm chantilly og mandarinr i Grand Marnir, mandltært og chokoladkag. Mulligatawny, - hot karrysupp md høns og champignon md hj.bagt fluts llr Aspargssupp md hj. bagt brød. 2 rttr 250,- 3 rttr 285,- 4 rttr 310,-

6 Sid 6 47-årig Lon Eriksn fik opfyldt sin drøm: Udlært som gastronom/ catr hos Slagtrpigrn Dt har altid ærgrt Lon Eriksn fra Kirkby, at hun aldrig har nåt at få sig n faguddannls. Mn på lørdag får hun t svndbrv, gnnm d rhvrvsfaglig grunduddannlsr vd Svndborg Erhvrvsskol. For Lons vdkommnd som voksnlærling, og nu kan hun kald sig gastronom/catr. Uddannlsn vard 2 år og 10 måndr, og drudovr har dr vært t grundforløb på 20 ugr. Dn kalds faktisk for dn lill kokkuddannls, md undrtitln mad til mnnskr. Vægtn r lagt på almindlig god og borgrlig dansk mad. En kokkuddannls tagr t år mr og hr læggs dr også vægt på dn lidt mr sofistikrd madlavning. Lon: -Jg skal hils og sig, at uddannlsn md spcia- lt gastronom/catr hllr ikk r n uddannls som man kommr sovnd til. Jg har virkligt arbjdt md tori og praktik. Dt har udmøntt sig i at jg opnåd karaktrn 7, dr står for dn god præstation. Vd svndprøvn fik jg opgavn at lav Osso Buco af kalvskank og røgt mørbrad. Dt gik jo tilfrdsstillnd. Godt gåt af Lon. Alsidig lærplads Hun har haft sig t godt lærstd hos Hann Jacobsn, Slagtrpigrn i Stnstrup, Rudkøbing og Svndborg. Dt var lykkn, da Hann oprttd n lærplads som voksnlærling til hnd. Lon: -Jg har fåt n rigtig god og alsidig uddannls hos Slagtrpigrn. Jg har lært mgt om dt kold køkkn, dt varm køkkn, og jg har fåt n stor vidn om kødt og tillig har jg kspdrt kundr. Nogl lærling som jg var sammn md på Svndborg Erhvrvsskol, havd kun fåt drs rfaringr fra at stå og lav salat i kantinr. En af d ting som Lon r mgt optagt af, r at arbjd md dt kold, krativ køkkn -Hvis du skull hav fri hændr til at udfør n opgav i smørrbrød, hvad vill du så vælg? Lon: Absolut t stykk md æg og rjr. Dt givr nogl flott farvr, og dt r lt at bygg højt. Dt r i øvrigt også n af min gn favorittr vd valg af smørrbrød. Nu mødr Lon frmtidn som faglært. Dt givr mulighd for ansættlsr i catringfirmar, kantinr og fødvarbutikkr. Hvis Lon kiggr 10 år frm, så sr hun stadig sig slv bskæftigt indnfor fagt, som hun r mgt stolt af. Kontakt md mnnskr Lon Eriksn arbjdd i sin ufaglært priod som lagrkspdint på n maskinfabrik i Gislv. Hr drømt hun om at hav t arbjd, hvor hun havd kontakt md andr mnnskr. Dt fik hun bkræftt, da hun snr blv ansat i kantinn/køkknt på Svndborg Skibsværft. Nu r hnds drøm virkliggjort, takkt vær hnds ny uddannls. Lærlinguddannlsn har næstn lagt bslag på all hnds timr, mn i sin fritid nydr hun at gå til spillgild om mandagn, i Kirkby Forsamlingshus. Lon Eriksn, nyudlært voksnlærling som gastronom/catr hos Slagtrpigrn. Håndværkr murr - Tømrr - Sndkr murrmstr pall jnsn vstr åby a/s rolighdsvængt Faaborg. tlf å mur jd b rar ogs Går du i byggtankr? Frysr du? støb-, murr-, malr og tømrrarbjd samt totalntrprisr udførs Lj n containr Al vognmandskørsl udførs Tanktransport national/intrnational Containrudljning Grus & stn lvrs Træ- og affaldskørsl md kran Arbjd md rndgravr Holmlundsvj 3 maskinstationr KURT BANKES MASKINSTATION Tlfon Vstr Aaby Biltlfon Din lokal v/tømrrmstr Kjld Larsn Søgårdsvj 30 Ollrup Tlf Gravmaskin fra 1,8 til 22 tons Slamsugning og spuling af kloak og markdræn Hgnsklipning m/ knusr llr savhovd Ndbrydning m/ sortrgrab og btonhammr Har du gaml bygningr du vil hav væk? Ellr vil du hav anlagt n sø? Så ring og få n uforpligtnd snak. MOBIl Faaborgvj V. Skrning - tlf Blv du ovrst? Vognmand Knud Pdrsn & Sønnr i/s v/ Finn og Pr Pdrsn Individult kvalittsbyggri til typhusprisr Til- og ombygningr Tømrr-, sndkr- & glasarbjd Totalntrprisr Tgningr md byggtilladlsr m. v. Alt murrarbjd udførs godt og grundigt Containr Tlf Fax Malr Garanti på kvalitt Alt malrarbjd udførs Spartlarbjd Aktult: Alt I NdbrydNINg Alt i ntrprnør- kloak- og vognmandskørsl. Kalk sprds fra lagr samt alt andt Døgn vagt! landbrugsarbjd udførs. Slamsugr og spulr. Maskinstation Skovmarksvj 20, Ollrup, 5762 V. Skrning Mobil Lars Løv Jørgnsn Svndborgvj V. Skrning Mobil Fax Mail:

7 Nu får Ollrup Friskol sin gn multiban - Ulbøll Tømrrn skydr isolringssæsonn i gang md Først spadstik til ny multiban 20% rabat på papiruld kronr ind, som bann kostr. Udvalgt takkr multibanns sponsorr, dr r: Sportn Svndborg, Lykks Sko og Nøglsrvic, Jan og Tim Gardnr, familin Skøt, Dagli Brugsn Østrbro, Norda Ollrup, Fondn for Svndborg Sparkass, Ollrup Eftrskol, Fritidsudvalgt Svndborg Kommun, advokatfirmat Hnning Moritzn, Solbjrg Maskinstation samt Ollrup Friskol for ovrskuddt fra markdsdagn i 2013 og vmbr 2014 kl Dt r n arbjdsgrupp md røddr i Ollrup Friskol og Juniorklubbn 5762, dr har tagt initiativt til at rjs midlr til at opfør n multiban vd Ollrup Friskol. Arbjdsgruppn, dr bstår af Hnrik Thran og Finn Kyhn, har ansøgt lokal borgr, rhvrvsdrivnd samt fond om støtt til multibann. Fællsskab og skæv Fællsskab Fællsskab og skæv og skæv Vlkommn til Vlkommn Vlkommn til til 5762 Sponsorr 2014: Ollrup Gymnastikhøjskol, Ollrup Friskol, Vstrmarksskoln, Vstr Skrning i Ulbøll og Vstr Skrning Apotk Sponsorr 2014: Ollrup Gymnastikhøjskol, Ollrup Friskol, Vstrmarksskoln, VstrFriskol, Skrning Idrætsftrskoln Friskol, Idrætsftrskoln i Ulbøll og Vstr Skrning Apotk gn u f i i v r, blæs n u t s i r o Frysr m Oplv Lons smukk hus md kramikværkstd Caf md varm supp, kaff, th og sød kagr 25, Ollrup Skovvj Skovvj 25, Ollrup Lottri md Oplv Lons fin gvinstr smukk Lod a 20,- hus kr. kramik3 md for 50,kr. værkstd Oplv Lons smukk hus md kramikværkstd Caf md varm supp, kaff, th og sød kagr Lottri md fin gvinstr Lod a 20,- kr. 3 for 50,- kr. Ud af Smykkr Kramik Fad Dcoupag Skrotfi gurr Æskr Kalndr Ud gn dørgarn Havskulptur Billdr Unika kjolr Uldaf Taskr Hjmmfarvt ind ad Grafik Nissr Juldkorationr Pyntgrønt & Jultrær Høkildgård kød gn dør ny Café Frokostsupp Crps Suztt Undrholdning: Jazz & Klassisk ind ad Jullottri md fin gvinstr (20 kr. pr. lod) Udtrækning søndag kl. 16 CBI DA N Effk isolring tiv m papiruld d + ARK PAR M RE DY G TIG T S A M A R - Få nrg ioptimrt din bolig Fad Dcoupag Skrotfigurr Æskr Kalndr Uld Taskr Hjmmfarvt Garn Havskulptur orationr Pyntgrønt & Jultrær Høkildgård kød ny Crps Suztt Undrholdning: Jazz Klassisk Ud af Smykkr Kramik Fad Dcoupag & Skrotfi gurr Æskr Kalndr Ud af Smykkr Kramik Fad Dcoupag Skrotfigurr Æskrgn Kalndr dørgarn Havskulptur Unika kjolr Uld gn Taskr Hjmmfarvt dør vinstr (20Billdr kr. pr. Udtrækning Billdr Unika kjolr Uld lod) Taskr Hjmmfarvt Garn søndag Havskulptur ind ad kl. 16 Illustrationr og fotos: Mdlmmr af Forningn Åbn Bagdør Grafisk dsign: Skovvj 25, Ollrup Caf md varm supp, kaff, th og sød kagr Illustrationr og fotos: Mdlmmr af Forningn Åbn Bagdør Grafisk dsign: inspiration, og gavidér Illustrationr og fotos: Mdlmmr af Forningn Åbn Bagdør Grafisk dsign: i gårdhavn, inspiration, og gavidér BÆ Lottri md fin gvinstr Lod a 20,- kr. 3 for 50,- kr. i gårdhavn, Julhygg inspiration, Julhygg og gavidéri gårdhavn, Illustrationr og fotos: Mdlmmr af Forningn Åbn Bagdør Grafisk dsign: ns hus mik- mdlm5762 af Forningn Åbn Bagdør 5762 i 2015: Mdlmskab for privat og organisationrkostr Bliv mdlm af Forningn ÅbnBliv Bagdør i 2015: Mdlmskab for privat og organisationrkostr 150,- kr pr. år. 150,- kr pr. år. Som mdlm får du/i adgang til lokalt ntværk og aktivittr, og du/i kan dltag som vært i forningns åbn arrangmntr. Som mdlm får du/i adgang til lokalt ntværk og aktivittr, og du/i kan dltag som vært i forningns åbn arrangmntr. Få mr at vid på vors hjmmsid llr ring/skriv til formand Ln Vstrgård på tlf Få mr at vid på vors hjmmsid llr ring/skriv til formand Ln Vstrgård på tlf novmbr 2014 kl vvj 25, Ollrup novmbr 2014 kl ER TN 2014: Østr Skrning Autoværkstd, KP Bilr Shll, Max Brugtbilr, Ollrup Tømrrforrtning, D.H. Rklambrodri, Christinas Hudplj, Rask Klip, Hlding Grafikr, Exprt Svndborg, Tryktam og Courag Dsign novmbr 2014: Østr Skrning Autoværkstd, KP Bilr Shll, Max Brugtbilr, Ollrup Tømrrforrtning, D.H. Rklambrodri, Christinas Hudplj, Rask Klip, Hlding Grafikr, Exprt Svndborg, Tryktam og Courag Dsign Julmarkd Julmarkd ulmarkd Caf md varm supp, kaff,kl. th10-17 og 2014 sød kagr Julhygg 2014: Østr Skrning Autoværkstd, KP Bilr Shll, Max Brugtbilr, Ollrup Tømrrforrtning, D.H. Rklambrodri, Christinas Hudplj, Rask Klip, Hlding Grafikr, Exprt Svndborg, Tryktam og Courag Dsign Arbjdsgruppn har fåt lov til at placr bann på Ollrup Friskols aral, hvor Fællsskab Fællsskab Fællsskab skæv ogog skæv og skæv Målt r at multibann skal stå færdig indn jul, alt afhængigt af vjr og vind. Udnyt hå ndværk rfradrag t for 2014 E dr tidligr har vært fodboldban. Et aral dr liggr mllm Ollrup Friskol og Juniorklubbn Bann blivr på 13x26 mtr, md bl.a. to håndholdmål, fir mål på tværs, fir baskt kurv, vollynt og slvfølglig kunstgræs. Kunstgræs r dt optimal til n multiban, Julhygg mn også dt dyrst og bdat fald på, mnr Finn istgårdhavn, Kyhn, dr glædr sig til bann inspiration, r klar til n mass udfoldls af forskllig art. og gavidér Igangsætningn af arbjdt md multibann r n lill milpæl i t arbjd dr har ståt på i godt og vl to år fra d først png kom ind. Sidn r dr brugt mang kræftr på at saml d ca JD markd Tirsdag dn 11. novmbr, på Ollrup Friskols 147 års fødslsdag, blv dt først spadstik til n ny multiban tagt. BE : Østr Skrning Autoværkstd, KP Bilr Shll, Max Brugtbilr, Ollrup Tømrrforrtning, D.H. Rklambrodri, Christinas Hudplj, Rask Klip, Hlding Grafikr, Exprt Svndborg, Tryktam og Courag Dsign Fællsskab og skæv lkommn til Sid 7 Grafik Nissr Juldkorationr Pyntgrønt & Jultrær Høkildgård kød ind ad ny Grafik Nissr Juldkorationr Pyntgrønt & Jultrær Høkildgård kød md tilsku d Din lokal tømrr og isolatør

8 Sid 8 tirsdag dn 11. novmbr Dn god histori...? Ja, dt r jo dig, som læsr, dr afgør hvad dn god histori r! Jg syns, at n god histori r n mnnsklig histori, som handlr om folk og drs hvrdag, og som måsk bor lig vd sidn af dig. Så bar ring md t tip til n god lokalnyhd! Dt r dr i øvrigt allrd mang som har bnyttt sig af! Ingn historir r for små llr for stor. Jg læggr vægt på at ovrrask dig, når du læsr min artiklr, mn dt har du vl allrd opdagt.vi ss drud! bar ring til Pall!

9 Sid 9 Kryds & tværs Dltag i Dn Lill Avis Kryds & Tværs og vind gavkort til annoncørrn hr på sidn. 1 DENNE UGE trækkr vi 2 vindr blandt all indsndt rigtig løsningr. Præmin r gavkort à kr Gavkort snds dirkt til vindrn. 2 Rklam BRodRi Ridudstyr * Profil- & Fritidstøj Kohavvj 65, Ollrup. Tlf Åbnings- Man onsdag kl Torsdag kl tidr: Frdag kl Lørdag kl Følg mig på 3 4 KP Bilr 5 SHELL VIND GAVEKORT! V. Skrning tlf Fåborgvj V. Skrning 6 Rudkøbing tlf Stnstrup tlf Svndborg tlf Følg os på Dnn ug trækkr vi lod om 2 gavkort à kr. 100,- fra Stnstrup Blomstrhus og Ulbøll brugs 7 8 Tlf Ørbækvj 8, Gislv Tlf Stationsvj 15B Stnstrup Hundstrup Kro Altid åbn for slskabr - også mad-ud-hust Bstil på Husk ug hvr sønmnu: d kl ag Følg os på: 10 KonditorBagr i Stnstrup Stationsvj Stnstrup Tlf Ulbøll ULBØLLE Skriv dnn ugs kodord og snd løsningn til DEN LILLE AVIS, Korsvangn 15, 5750 Ring mrk. kuvrtn krydsord. Løsningn skal vær os i hænd snst mandag kl Navn: Fjællbrovjn Vstr Skrning Tlf.: Ulbøll All dag 8-19 Ulbøll 9 Fjællbrovjn Vstr Skrning Tlf Adrss: Ost Fjællbrovjn Vstr Skrning Tlf.: Bak off Gallri Håndkøbsmdicin Ost Bak off Post-nr.: By: Åbnt all ugns dag 8-19 Gallri Håndkøbsmdicin Fjællbrovjn Vstr Skrning Tlf.: Kodord: Egt b å tr Ost ykkugns Åbntndall dag 8-19 ri Bak off Gallri Gratis Håndkøbsmdicin udbringning i nærområdt Alt i begravelsesbinderi Åbnt all ugns dag 8-19 v. Jan Parsbrg Stationsvj 15 a 5771 Stnstrup Lokalrdaktør på 5 bogstavr? Løsning og vindr Ug 46: Maskingvær KonditorBagr i Stnstrup Birt Hansn Karl Madsnsvj 5, 5762 V. Skrning

10 Sid 10 Skrot blivr nok aldrig hlt til guld, mn dr r mang spændnd vj at gå: Farvl strss og jag Borgrn skal all bidrag md at sortr drs affald Goddag total afslapning Hotl Amrika, Hobro I skovns dyb still ro... Slap á i skønn omgivlsr på t 4-stjrnt hotl md facilittr af høj standard. Hotl Amrika r placrt naturskønt i Østrskovn, som stødr nd til Mariagr Fjord. Dr r 3 pragtfuld golfbanr indn for kort kørafstand, liglds r rstrn af vikingborgn Fyrkat. 1 x 1 flask moussrnd vin, chokolad og frisk frugt 1 x ovrnatning 1 x stor morgnbufft 1 x vlkomstdrink 1 x 3 rttrs gourmtmiddag Pris i kr. pr. prson i dlt dbl. værls 748,- År 2022 r så langt ud i horisontn, at man blivr nødt til at brug kikkrt. Mn ifølg rgringns ny rssourcstratgi, når dt gældr fornuftig håndtring af husholdningsaffald, så skal Svndborg Kommun allrd nu i gang md at ændr på sin handlingsplan. I dag blivr ¾ af alt affald i kommunn brændt, i stdt for at bliv sortrt til gnan- SPECIALPRIS Ankomst mandag til frdag hl Priskod: L244b vndls. År 2022 skal man i Svndborg Kommun gnanvnd dobblt så mgt af husholdningsaffaldt, som man gør i dag. Hvordan kan dt gørs? Kom md nogl god idr, kær borgr, hvordan nås målt? Svndborg Kommun og Vand og Affald, invitrr drfor til dbat og inspirations mød. BOLIG Rabatkod: 2409 Hundstd Kro og Hotl, Nordsjælland Udljr følgnd ljmål: Stuljlighd udljs i Ollrup, nær brugs og dn fri lærskol. Ca. 60 m2 md gt køkkn og bad. Vask og opvaskmaskin forfinds i ljlighdn. I rstaurantn srvrs traditionl og gdign dansk kromad, dr r lavt af god, frisk råvarr. Et populært valg på mnukortt r Hundstdrødspættn, mn dr r mang spændnd fiskspcialittr at vælg imllm, som varirr fra dag til dag, afhængig af årstidn. 2 x ovrnatning 2 x morgnbufft 1 x ftrmiddagskaff md lagkag 1 x 2 rttrs middag, valgfrit fra a la cart kortt Pris i kr. pr. prson i dlt dbl. værls 865,- SPAR 400,- Enkltværls: 1.165,- Ankomst søndag, mandag, tirsdag og onsdag frm til dn 15. dcmbr Priskod: L80a Rabatkod: 2409 Bstil nu på og oplys rabatkod 2409 samt priskod. Åbnt hvrdag kl Ingn kspditions- og afbstillingsgbyr. Forbhold for udsolgt dator og trykfjl. Bgrænst antal værlsr til rådighd. Mdr. huslj forbrug. Dpositum 3 mdr. indskud. Hundstd Kro og Hotl r på dt nærmst omgivt af vand til tr sidr. Dt givr t særligt lys og n djlig stmning på hotllt, og man kan glæd sig ovr dn smukk udsigt ovr havnn, dr r hjmstd for båd rstaurantr, gallrir og kunsthåndværkr md drs værkstdr. Stdt r t vllykkt mix mllm n traditionl dansk kro og t modrn hotl. IndflytnIngSklar kontakt Bttina tlf Ljlighd udljs på Stationsvj 32 i Stnstrup Nyistandsat 3 værlss ljlighd på 85 m2. Udljs pr. 1/ Ljlighdn liggr på 1.sal og har fælls indgang md andn ljr. Dr r adgang til fælls vaskri, mn dr r også mulighd for tilkobling af gn vaskmaskin. Dr r dsudn adgang til fælls gårdanlæg og hav samt gt aflåst rdskabsrum/cyklskur. Måndlig huslj: 4.700,- + forbrug ftr målr. Hnvndls til: Kan kun bstills på tlf Dr r forhåbntligt mang som ønskr at giv drs bsyv md, og måsk hrignnm at få lidt indflydls på bslutningrn. Borgrn r indbudt til at komm md input som blivr brugt til inspiration vd udformningn af dn ny affaldsplan. Læs mr om mødt i næst ug. Pall Christiansn Klinikkr / Salonr BSJ EJEndommE A/S Charmrnd Nordsjælland Daton r tirsdag dn 18. novmbr på Ryttrmarkn 21 i Svndborg. Kommunn ønskr at få nogl rigtig god idr på bordt. Hvordan organisrr man affaldssortringn? Midtfyns Totalsrvic Tlf dagl Manglr du t std at bo? Bsøg min fodpljklinik i V. Skrning Lukkt frdag Hjmmbsøg tilbyds Ring og bstil tid! Fodpljr Brit Hansn Fysiurgisk Massør v/ Virgi Dl Rosario v/ Virgi Dl Rosario Vstr Skrning Vlvær massag Dybdgånd musklmassag Fuldkropsmassag Massag i klinik 400 kr. Hjmm hos dig 500 kr. Tlf Midtrvj 22, V. Skrning Frysr du? Bkndtgørlsr OLLERUP VANDVÆRK Ekstraordinær Gnralforsamling afholds: Onsdag d. 10. dcmbr 2014 kl på Vandværkts, Svndborgvj 70 B. Dagsordn: 1. Valg af dirignt 2. Orintring om lånoptagls kr ,00 i KommunKrdit til lovpligtig rnovring af vandværkts boringr 3. Evntult Bstyrlsn

11 Sid 11 Koncrt Julkoncrt Gudstjnstr Salmr på Kltisk - md Tåsingkort Søndag d. 23. novmbr D. 20. nov. kl i Egns kirk D. 26. nov. kl i Ø. Skrning kirk Duon bstår af Tin Skau og Lisa Ball Dr r fri éntr. Dr r fri éntr. Egns og Ø. Skrning Mnighdsråd Egns og Ø. Skrning Mnighdsråd Julstu på Ollrup Pljcntr Lørdag dn 22. novmbr kl Salg af: Julstjrnr, Julpynt, Nissr, Dkorationr Strik og smykkr. Tombola md mang spændnd præmir Dr kan købs gløgg og æblskivr, kaff og lagkag På glædlig gnsyn Ollrup Pljcntr Julfrokost i Hundstrup Fritidshus lørdag d. 29. nov. kl Pris kr Drikkls købs Tilmlding skal sk til Jørgn på tlf Sidst tilmlding Loppmarkd JULESTUE Sømandskrdsn i V. Skrning Kristntro og månrjsr Tirsdag dn 25. novmbr kl i Krosaln i Vstr Skrning Cand. scint. i matmatik Christian Provstgaard givr os dn stor fortælling om mnnskts rjs til månn og kristn dommns btydning for Apollo projktt. Fordragt r rttt mod all intrssrd, båd voksn, konfirmandr og størr børn. S mr på vors hjmmsid: vstrskrningkirk.dk/lig nu Pastoratsrådt for Hundstrup, Vstr Skrning og Ulbøll sogn. Advntsmød på Gymnastikhøjskol i Ollrup holdr julstu i Krosaln, Krovj 4, 5762 V. Skrning, lørdag, dn 29. novmbr 2014 kl Salg af krans, dkorationr, julting og -sagr og mgt andt. Dr vil bl.a. vær arbjdnd værkstd og musikalsk undrholdning. Korsang vd Ollrup Musikftrskol Fællssang og fælls kaffbord. Aftnn sluttr md Luciaoptog. Entr: 40 kr. - All r vlkomn. Ollrup mnighdsråd Gymnastikhøjskoln i Ollrup - Ollrup Eftrskol EFTERMIDDAGSMØDE Ollrup Kirkby sogn Produktion Mark & Storm Grafisk Korsvangn 15, 5750 Ring Tlf , fax ffktr indsamls ftr aftal Tlf Hvornår startr dt? Tirsdag dn 25. novmbr kl i Kirkby Mnighdshus kl Ingn Ingn kl kl Ingn kl kl kl Ingn kl kl Ingn Kørsl Vstr Skrning Bilrn Tlf Blomstr Blomstrbukttr Pottplantr Årstidns frugt og Grønt Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Bgravls Kistpynt Gratis Krans udbringning Bårbukttr Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Kjsrn af Portugalin udljning v. Lisbth Svnsmark Hulgaard Kirkbiln kørr og kaffn btals af kirkkassn Mnighdsrådn Udljning af tlt, bord stol og srvic Ring Bgravlsr Vagtr Vor kær mor, mormor og oldmor Ingr Grth Larsn * 2. sptmbr novmbr 2014 har fåt frd Birth, Hann og Hans børnbørn og oldbørn Bisættlsn har fundt std dnlillavis.dk Udgivr /Ansvarshavnd Stfan Mark Pdrsn Tlf loppmarkd Sømandskrdsn i V. Skrning Torsdag dn 4. dcmbr kl Årts talr: Dirktør for Tv2Fyn, Esbn Srup Egns Kirk Østr Skrning Kirk Ollrup Kirk Kirkby Kirk Vstr Skrning Kirk Ulbøll Kirk Hundstrup Kirk Stnstrup Kirk Lund Kirk Vstr Åby Kirk Aastrup Kirk Kværndrup Kirk Krarup Kirk Lægvagtn Jordmodrvagtn Kiropraktorvagtn og oplysr vagthavnds navn Tandlægvagtn Installatørvagtn undr Faaborg El-værk wknd & hlligdag Rdaktion Pall Christiansn, tlfon Annoncr Jan Lindorf, tlfon Postnummrdækning 5762 Vstr Skrning, 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup, dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Avisn påtagr sig intt ansvar som følg af fjl i tkst og annoncr. Avisn forbholdr sig rt til at flytt vntull særplacringr såfrmt produktionn krævr dt. Avisn påtagr sig hllr ikk nogt rstatningsansvar for annoncr, som vd vt. misforståls ikk r mdtagt i bladt. Annoncr dr stridr mod avisns forrtningsordn optags ikk Annoncr Indlvringsfristr Korrkturannoncr: Snst torsdag kl Mindr annoncr: Snst frdag kl Rubrik: Snst mandag kl. 9.00

12 Sid 12 Jg r i julstmni ng og gi'r 97,25 kr. i rabat på julpakkn Traditionn tro har vi samlt n julpakkrabat! md n god niss 1000g Rå Rullpøls krydrt 1000g Ribbnstg 1000g Hakkt Svinkød 1000g Hjmmlavt Mdistr 500g Bagslv Lvrpostj 500g Hjmmlavt Sylt 500g Svinmørbrad Niss Rabat -97,25 Din julpris: 75,00 58,90 59,90 50,00 23,00 30,00 59,45 Bstillingssddl Bstilling til og md dn Husk bstilling 3 dag før afhntning Sidst afhntningsdag dn Navn: Adrss: Tlf.: Afhntningsdato: 259,- / Aflvr dnn bstillingssddl hos slagtrn 3 stærk tilbud Royal Pilsnr llr Classic 1 kass m/24 stk Laksfilt llr Rødspættfilt Coop Frugt Yoghurt 1 Litr, flr slags 225/250g 59,+ Pant FRit v alg! 30,Østrbro ollrup FRit valg! 7, Forbhold for trykfjl og udsolgt varr. Tilbudn gældr til og md søndag llr så læng lagr havs.

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

det frivillige møllelav. Møllen kan yde den samme kraft som en mindre personbil, når vingerne har fart på. Nu med

det frivillige møllelav. Møllen kan yde den samme kraft som en mindre personbil, når vingerne har fart på. Nu med Tirsdag dn 22. APRIL 214 14. årgang nr. 17 Vi dækkr 1% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 575 Ring, 56 Faaborg og 57 Svndborg Nyt fra Egskov Møll: Stormn»Allan«var hård vd Egskov

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang g 37 Onsdag dn 14. sptmbr 2011 62. årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd. 8-17 Frd. 8-18

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Under ½ pris. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen

Under ½ pris. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen Til samtlig husstand, kontorr og butikkr Vi samlr kontorrn på Ærø Da vi frmovr har valgt at saml d to Ærø kontorrs mdarbjdr på kontort i Ærøskøbing, ophørr driftn af Marstal-kontort fra 1/1 2014. Dt r

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

4IMPC B?EC. Bymuseet efterlyser nisser af alle slags EFTERLYSNING: Helsingør Bymuseum viser fra 15. 5 4FGPR SKYND DIG.

4IMPC B?EC. Bymuseet efterlyser nisser af alle slags EFTERLYSNING: Helsingør Bymuseum viser fra 15. 5 4FGPR SKYND DIG. 12 LOKALAVISEN NORDSJÆLLAND 25./26. OKTOBER 2011 HELSINGØR CITY Bymust ftrlysr nissr af all slags EFTERLYSNING: Hlsingør Bymusum visr fra 15. novmbr udstillingn Dn rød hu julnissns kulturhistori. Sidn

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk Tirsdag dn 20. oktobr 2015 1 Jrnbangad 1 6070 Christiansfld info@tht-ugavis.dk www.tht-ugavis.dk Uddls gratis til all husstand i: Allr, Bjrning, Christiansfld, Errstd, Fjlstrup, Frørup, Hjls, Hjlsmind,

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere