DECEMBER ÅRGANG. DIAKONbladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet"

Transkript

1 DECEMBER ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4

2 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg til Diakonbladt snds til ansvarshavnd rdaktør: Diakon, sognmdhjælpr Hann Raabjrg, Fastrupvj 6, 8355 Solbjrg. Tlf Diakon Rita Lund Mathiasn, Brunvang 86, 2., 2610 Rødovr Tlf Diakon/diakonskrtær Conny Pdrsn Hjlm Cntr for diakoni og ldls, Kolonivj 19, Filadl ia, 4293 Dianalund Tlf iladl ia.dk Diakon Britt Hoffmann Tlf Diakon, diakonskrtær Bnt Ulrikkholm, Studsgad 44, 8000 Aarhus C. (arb.) Tlf DIAKONFORBUNDET FILADELFIA Formand: Kirstn Nørrmark Jnsn, Tylvadvj 16, 6900 Skjrn Tlf Diakoniskrtær: Conny Hjlm, Kolonivj 19, 4393 Dianalund. Tlf iladl ia.dk DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND Formand: Diakon Birth Frdsgaard, Harrstrupvj Holstbro Tlf Diakonskrtær: Bnt Ulrikkholm, Studsgad 44, 8000 Aarhus C, (kontor) Tlf DIAKONBLADET Adrssændring: Indtasts på llr snds til: Hans Ejnar Esbnsn, Bøgvj 1, 8382 Hinnrup Tlf Dadlin: Rdaktionlt stof: Snds til rdaktionn snst dn 1. i dn forgånd månd, grn via -mail. Annoncr Snst 7 dag før dadlin på bladt til WERKs Gra isk Hus a s, Prisr for stillings- og forrtningsannoncr: Kr. 7,50 pr. mm. Kontakt grn rdaktionn for tilbud på særlig opgavr. Artiklr/indlæg i Diakonbladt udtrykkr ikk nødvndigvis rdaktionns holdning. Rdaktionn forbholdr sig rt til at udlad llr forkort tilsndt indlæg. Produktion: WERKs Gra isk Hus a s, Højbjrg. Næst blad udkommr på tryk/lktronisk marts Dadlin: 1. marts Navnstof kan nu også ss på hjmmsidns mdlmsområd. I 2016 udkommr DIAKONbladt i marts, juni, sp. og dc. Dtt nummr r rdigrt af: Conny Hjlm. Forsidfoto: Frja Ulrikk Hjlm Poulsn. Bagsidfoto: Bnt Ulrikkholm Dr gørs opmærksom på at dtt nummrs klumm har til formål at diskutr t aktult mn og at holdningrn ikk nødvndigvis dls af Diakonbladt, Diakonforbundn llr for dn sags skyld af forfattrn slv. Af Conny Hjlm Dcmbr 2015 Var i London sammn md dt ældst barnbarn på 10 år. Dt var hnds først gang. Og så faldr hun ovr n hl butik md skønn sko md skør hæl smølfr, Star Wars igurr, prinsssr og små lam mv. Dt var forfrisknd at bliv rykkt i sin opfattls af, hvordan sko kan s ud. Og nj vi købt ikk t par, mn andr gjord! I dtt nummr præsntrs to ny diakonal projktr, som på hvr sin måd rokkr vd og udvidr. Lukashust r Danmarks først børnhospic, og r oprttt for privat midlr. Hr r nogl, dr så t stort bhov for at alvorligt sygdomsramt børnfamilir har t saf hous og så går man bar i gang. Liglds Dansk Diakonhjm, dr i samarbjd md n rig kinsr ftr mang drøftlsr går ind i t kæmp pljhjmsprojkt i Kina. Båd for skon, Lukashust og pljhjmmt i Kina gældr dt at dr r tænkt og handlt ud af dn vant boks! Fordi sådan r diakonin dn vil nå mnnskt udn for dt normal, pæn og traditionll. Sådan r diakonin, fordi Gud nåd os mnnskr udn for Edns Hav og Jsus Kristus nåd os forhærdd julnat, og han bgyndt hos hyrdrn, dr lå udnfor. Tusind tak til skoforrtningn i Carnby Strt, Lukashust og Dansk Diakonhjm for ny inspiration og for at handl! Eftr rdaktionl vurdring bringr vi grn indlæg i Diakonbladt og på bladts facbook. rd. Rdaktionn ønskr all læsr n glædlig Jultid!

3 Dcmbr 2015 DIAKONbladt 3 Diakonkrds og konvntarrangmntr Diakonhøjskoln holdr diakonindvils i Sct Pauls Kirk, Aarhus, torsdag dn 14. januar 2016 klokkn Aarhus diakonkrds invitrr all til dn traditionll Nytårsfst på Diakonhøjskoln, frdag 15. januar Dn 12. marts 2016 invitrr Diakonissstiftlsn til FÆLLESSKABSDAG kl ! Vi møds kl i Emmauskirkn, Ptr Bangsvj 1, 2000 Frdriksbrg til morgnsang og biblfordrag vd Karstn Nissn. Drftr brunch og fordrag Udfordringr for diakoni institutionrn og diakonifællsskabr og -forbund vd Karstn Nissn. Pris 150 kr. Tilmlding til snst dn 1. marts Diakonforbundt Filadl ia holdr Årsmød dn april Kom og snak diakoni, mød din kammratr, jubilarrn og d ny diakonr! Årts tma r Et mnnsk at vær sammn md Program: Lørdag dn 16. april. Diakoni konfrnc Gnralforsamling hrundr opfølgning på samarbjd md Café Exit, dr blv vdtagt på sidst gnralforsamling. Vors gn aftn. Søndag dn 17. april Diakonindvils i Filadl ias kirk og fjring af nyindvid diakonr og jubilarr. Program snds ud først i fbruar. Diakonhøjskolns Diakonforbund holdr årsmød lørdag dn 11. juni 2016 på Diakonhøjskoln. Følg md på for program md vidr.

4 4 DIAKONbladt Dcmbr mb r 2015 Lukashust Sankt Lukas Stiftlsn nord for Købnhavn kunn søndag dn 25. oktobr fjrr åbningn af Lukashust Danmarks først tilbud om a lastning, lindring og hospic for børn og ung. Vd Sign Hørlück, udviklingsmdarbjdr, antropolog, Hll Wis, projktmdarbjdr, sygpljrsk, og Nantt Quistorff, afdlingssygpljrsk. All r ansat på Sankt Lukasstiftlsn. 250 gæstr fra hl landt dltog i dn of icill åbning af Lukashust Danmarks først hospic til børn og ung. Gæstrn var n blanding af førnd fagfolk, Patintforningr, donorr, gavgivr, politikr, Lukashusts prsonal og ikk mindst familir. Fjringn blv indldt md n fstgudstjnst i Stiftlsns kirk afviklt af hospicpræst. Vd dn ftrfølgnd rcption bød Sankt Lukas Stiftlsns dirktør Sørn Bønløkk vlkommn md ordn: Eftr to års forbrdls har vi nu bhov for at skift fokus og komm i gang md at gør os nogl konkrt og praktisk rfaringr. Indholdt af dt ny tilbud præsntrd hospicchf for Sankt Lukas Hospic, udgånd tam og nu også Lukashust Thomas Fvil i sin tal: Lukashust r t tilbud md a lastning, lindring og hospic, hvor børn og ung md blandt andt kræft, nurologisk sygdomm, fødslsskadr, lung- og hjrtsygdomm kan indlæggs. Modsat land som Svrig, Tyskland, Holland og England har Danmark ikk tidligr haft t børnhospic. Borgmstr i Gntoft Kommun Hans Toft klippd dn rød snor ftr at hav undrstrgt projktts nødvndighd: Dt r ubærligt, når børn blivr alvorligt syg. Og man har mst lyst til at fortræng dt. Vi skal åbn politikrns øjn på Christiansborg og lad d svagst i samfundt komm til ord. Fstlighdrn blv afsluttt md n rundvisning i Lukashust, hvor gæstrn kunn tal md husts prsonal og s Lukashusts facilittr. Alt imns 8 børn og ung fra Gntoft Musikskol sprdt hygg og glæd md drs smukk musik. Hjmlig rammr I indrtningn af Lukashust r dr gjort mgt ud af, at dr r plads og rum til hl familin, til famililiv og til livsudfoldls i t hjmligt og trygt miljø. Dr r plads til samvær, lg og hygg indndørs og udndørs og hrmd mulighd for aktivittr for all aldrsgruppr på trods af sygdommn. Lukashust har plads til ir børn/ung, dr hvr får to sammnhængnd stur til rådighd md bl.a. sng, sofa, tv og wi i, sålds at dr r plads til dn mdindlagt famili llr andr pårørnd. Dr r n fælls opholdsstu, spisstu og køkkn, hvor dr r mulighd for at lav mad llr spis mad, dr r tilb-

5 Dcmbr 2015 DIAKONbladt 5 rdt. Dsudn r dr fysiotrapirum, t stort karbadværls md stjrnhimml og n trrass md lift til sanshav, lgplads og park. Sanshavn har n dufthav md kryddrurtr, n plukkhav md blomstr, n sanssti md forskllig blægning, hyggkrog, t vandløb, lghus, sandkass, trampolin md mr. Dsudn liggr sanshavn i forbindls md Stiftlsn gaml park. Eftr åbning Dn 25. oktobr 2015 blv dagn, hvor Lukashust på smukkst vis blv of icilt åbnt. Nu r arbjdstøjt kommt på, hvrdagn har indfundt sig og d først familir r lyttt ind. Har du brug for at komm i kontakt md Lukashust? Thomas Fvil, hospicldr. Tlf.: og mail Hospicldr Thomas Fvil vd indvilsn (th)

6 6 DIAKONbladt Dcmbr 2015 Dansk-kinsisk pljhjm i Shanghai åbns Vd Nanna Holm, udviklingskonsulnt i Dansk Diakonhjm For 2½ år sidn var hr blot n grøn mark og n idé. Og så var dr t godt samarbjd mllm Dansk Diakonhjm og Zhou Baouyun, som havd t ønsk om at tablr t pljhjm md dansk ldls og pljkoncpt. Dt r gåt stærkt i dag står dr t lot pljhjm md dansk ldls og dansk uddannls på stdt, og frdag dn 30. oktobr 2015 blv dagn, hvor Yihyuan Nursing Hom kunn rklærs of icilt for åbnt. D først bbor r lyttt ind i ugn, dr r gåt. D og drs familir har vært vidnr til, at hl områdt r blvt pyntt lot op til åbningsdagn i ugn, dr r gåt. Dt kan rgn kraftigt i Shanghai, og dr var t størr antal paraplyr parat. Mn d kom ikk i brug for vjrt vist sig fra sin tørr sid, og d rød ballon-vimplr og lagn langs indfaldsvjn kunn byd næstn 300 gæstr vlkommn til åbningn af Yihyuan Nursing Hom. Åbningscrmonin bød på talr båd på dansk og kinsisk. Fælls for dm var n stor taknmmlighd ovr, at pljcntrt nu r virklighd at dt dansk-kinsisk samarbjd r varmt og godt, og fra n bbor-rpræsntant, Hr. Yang, taknmmlighd ovr, at han ndlig har fundt dt std, hvor han kan s sig slv bliv gamml. Åbningscrmonin havd også fint bsøg af dn dansk gnralkonsul i Shanghai, Nicolai Prytz, dr bl.a. frmhævd ældrkomplkst som dt snst ksmpl på dt god samarbjd mllm Danmark og Kina. Som gæstr var dr bbor og kommnd bbor, bsøgnd, folk fra lokalområdt, lokalpolitikr og massr af prss. Pladsn foran dt lott klubhus summd af snak før åbningn. Fra Dansk Diakonhjm dltog bstyrls og ldls. Dansk Diakonhjms bstyrls var også md. I sin tal sagd Kirstn

7 Dcmbr 2015 DIAKONbladt 7 Lhmann bl.a.: I juni 2013 undrskrv Yihyuan og Dansk Diakonhjm n samarbjdskontrakt i Danmark. Hlt fra bgyndlsn har vors samarbjd vært prægt af åbnhd, hjrtvarm og gnsidig tillid. I Dansk Diakonhjm sættr vi stor pris på dtt samarbjd. Vi r også vældig stolt af, at dt fra startn har vært n ambition at få t dansk nivau i plj og omsorg.. Også Christian Mjdahl, tidligr formand for Folktingt, var md til åbningn. For Dansk Diakonhjm var dt mgt mningsfuldt, idt han som tidligr bstyrlssmdlm i Dansk Diakonhjm har vært md til at lægg grundn til projktt. Og for kinsrn har dt btydning, at Christian Mjdahl allrd har bsøgt Kina lr gang. Han sagd bl.a: Dt r n stor glæd for mig at oplv, at man i dtt kæmpstor dynamisk land, som Kina r, har haft lyst til at s, hvordan vi gør tingn, og har tagt så vl imod Dansk Diakonhjms tilgang til ældrplj. Ingn i Danmark kan formidl omsorg bdr nd Dansk Diakonhjm gør dt. Drfor r jg glad for, at Dansk Diakonhjm har fåt lov til at vis, hvordan d kan gør tingn. Jg r imponrt ovr at s, at n privat invstor, Mr. Zhou, har sans for og magtr at tablr dt cntr, som vi r md vd indvilsn af i dag. Og til allrsidst skull dr ftr dansk skik slvfølglig klipps n snor ovr som symbol på, at pljhjmmt nu åbns. Dr var mang, dr hjalp til md dtt, som man kan s på billdrn. Dr r også mang, dr har tagt dl i at hjælp og bakk op om dt ny pljcntr. Sådan vd vi dt r, når n idé skal bliv til virklighd. For Dansk Diakonhjm på Yihyuan bgyndr hvrdagn på pljhjmmt i morgn n hvrdag, dr forhåbntlig blivr prægt af Dansk Diakonhjms værdir og til glæd for bbor og prsonal. Og dr r nok at tag fat på, for intrssn for at lytt ind på Yihyuan r allrd mgt stor. Læs mr på Conni Yilmaz Jantzn, ldr af Cntr for Diakoni og Ldls og mdlm af bstyrlsn for Dansk Diakonhjm var md til indvilsn og hun sigr: Dt var n kæmp oplvls! Dt som virkligt gjord indtryk på mig var dt stor bhov for ældromsorg. I d kommnd 30 år vil dr bliv lr og lr ældr, dr ikk har famili til at forsørg sig, som bl.a. skylds Kinas mang år md ét-barns politik. Slv om dtt pljhjm md 200 pljboligr og 600 ældrboligr r stort, så r bhovt langt størr. Mn dtt pljhjm r n god bgyndls!

8 Dcmbr DIAKONbladt NYHEDER Vi forskr vidr Mningsskabnd værdildls Cntr for Diakoni og Ldls har indgåt n aftal md forskr Hll Hin om at forsk vidr i bgrbt Mningsskabnd Værdildls i diakonal organisationr. Hll Hin gnnmført sidst år n miniundrsøgls i 4 diakonal institutionr omkring værdir og ldls, mn forskr nu vidr md hnblik på snr at kunn skriv og udgiv n bog om mnt. Tr diakonal organisationr r gåt md i projktt; dt r Blå Kors Danmark, KFUMs Social Arbjd og Sankt Lukas Stiftlsn, som stillr frivillig, ansatt og mdarbjdr til rådighd for dn vidr forskning. Hll Hin skrv i forbindls md dn først miniundrsøgls n mgt læsværdig artikl om mnt, som frit kan downloads og læss hr:

9 Dcmbr 2015 DIAKONbladt 9 Til dig, dr ldr udn at hav prsonalansvar 2 dags kursus i ldls i praksis i januar 2016 Cntr for Diakoni og Ldls gntagr nu vors todags, intnsiv kursus for uformll ldr. Dt kan vær projktldr, tamldr, faglig koordinatorr, souschfr llr ldr af frivillig. Kurst givr dig rdskabr til din daglig ldls og mulighd for individul og fælls r lksion ovr ldlssopgavn. Vi kommr bl.a. gnnm følgnd indholdstmar Dn uformll ldrs handlrum Anrkndnd ldls og dialog Tamldls Dn svær samtal. Glimt fra dagbogn på Cntr for Diakoni og Ldls Vi blivr nogn gang spurgt om, hvilk opgavr og aktivittr, dr fyldr vors dagligdag. I får drfor hr t lill uddrag fra vors kalndr. Sidn sidst har vi bl.a: A holdt inspirationsmød på Filadl- Læs mr om kurst, tilmlding og d praktisk forhold på vors hjmmsid ia for rpræsntantr for 24 sogn i Roskild Stift om Projkt Voksns Ensomhd Holdt oplæg om Ildsjæln for ung frivillig i Rd Barnt Ungdom i Århu s og Købnhavn Dltagt i Kirkn Korshærs udvalg om Kvalitt og Kndtgn Holdt oplæg om Strss på Diakonid ag i Hlsingør Stift. om Du kan læs mr lssnn vors kursus-, udda på og konsulnttilbud

10 10 DIAKONbladt Dcmbr 2015 Nyt fra Diakonforbundt Filadl ia Vi slår på tromm for Årsmød 2016 Årts tma r Et mnnsk at vær sammn md Forløbigt program: LØRDAG DEN 16. APRIL Poul Hnning Larsn siddr i forbundts bstyrlss som rpræsntant for d studrnd på Diplom i Diakoni og Ldls. Han og dt øvrig hold r vd at skriv afgangsprojkt og indvis til diakon vd årsmødt. Kom og vær md april 2016 Kom og snak diakoni, mød din kammratr, jubilarrn og d ny diakonr! Diakonforbundt r dit fællsskab, hvor dr båd r plads til faglighd og mnnskligt nærvær og samvær. Konfrnc Cntr for Diakoni og Ldls planlæggr konfrnc, dr bgyndr lørdag formiddag og sluttr op til gnralforsamlingn. Kl Kaff Kl Gnralforsamling hrundr opfølgning på samarbjd md Café Exit, dr blv vdtagt på sidst gnralforsamling. Kl Aftnsmad Kl Vors gn aftn. Hr dlr to-tr diakonr ud af drs tankr ud fra Årsmødts tma. SØNDAG DEN 17. APRIL Kl Diakonindvils i Filadl ias kirk Kl. ca ca Fjring af nyindvid diakonr og jubilarr i kantinn

11 Dcmbr 2015 DIAKONbladt 11 Nyt fra Diakonforbundt Filadlfia Vlkommn til vors ny hjmmsid Diakonforbundt Filadl ia har i samarbjd md Diakonhøjskolns Diakonforbund fåt ny hjmmsid. Vi har md dn ny sid ønskt at få n fælls platform, hvor vi samtidig har hvr vors pro il, og vi r båd glad for og stolt ovr vors ny hjmmsid. Vi manglr stadig lr ting for at vær hlt i mål md hjmmsidn, og i d kommnd måndr vil vi dr komm mr indhold på sidn, ligsom vi vil udvikl på opbygningn. Så husk at kigg forbi md jævn mllmrum, sigr diakoniskrtær Conny Hjlm. Frmovr vil dt vær Rikk Thomassn, dr r ansvarlig for hjmmsidns struktur og indhold, og hun vil stå for opdatringr i form af nyhdr, kalndrarrangmntr mv. Rikk Thomassn r journalist og har gn frlancvirksomhd, hvor hun samarbjdr md forskllig organisationr og virksomhdr. Drudovr r hun kommunikationsmdarbjdr i Kristlig Handicapforning. Bstyrlsn tagr md på studitur til Oslo Bstyrlsn for Diakonforbundt Filadl ia dltagr sammn md d studrnd fra Diakoni og Ldls på n studitur til Oslo i august Studiturn går til Oslo, til Diakonhjmmt Høg- skol som uddannr diakonr på lr forskllig mådr og båd tilbydr båd bachlor- og mastruddannlsr. Diakonhjmmt Høgskol har også forskning indn for diakoni. Bstyrlssformand Kirstn Nørrmark Jnsn har sammn md bstyrlsn lr forvntningr til studiturn: Dt r bstyrlsns ønsk at få n størr forståls for indholdt i dn ny diplomuddannls i diakoni og ldls. Samtidig forvntr bstyrlsn at bliv inspirrt af båd d studrnd og indholdt i studiturn, ligsom vi ønskr at lær gruppn af studrnd bdr at knd. Vi glædr os rigtig mgt til at bliv undrvist og vær sammn md hinandn ovr lr dag, dt givr altid nogt godt. Tak til Cntr for Diakoni og Ldls, at vi må kobl os på sådan! sigr Kirstn Nørrmark Jnsn.

12 12 DIAKONbladt Dcmbr 2015 f a d u E R E M å F kab! s m l d dit m sig uligt at tilmld m u n t d r v li b Som nogt nyt ssgruppr. r t in ig kommr flr. ll r k d r fors b å h i v g r tr gruppr, o t af Forløbig r d r, dr r optag m m l d m t a an, Dt forgår såd d hinandn og m t k ta n o k i t livr sa samm mn b intrssrd. r d n a d m s d mø

13 Dcmbr 2015 DIAKONbladt 13 Grupp 1: At vær t mnnsk sammn md Har du lyst til at komm i kontakt md n x-indsat? Café Exit i Købnhavn søgr hlt almindlig mnnskr, Grupp 2: dr vil still sig til rådighd. Mang tidligr kriminll har brug for at hav bar én kontakt udn for dt gaml miljø og At udvikl diakonal mtodr hr kommr du ind i billdt. Hr handlr dt om at tilbring Vi r fm, som syns at nogt af dt mst lidt tid sammn. Måsk går I n tur, bagr bollr, købr ind ordnr hav llr hvad I nu indr på. D ansatt i Café Exit tagr arbjdsmtodr! Vi vil møds 3-4 gang om spændnd i vrdn r at udvikl diakonal sig af dn faglig sid, og vi skal bar vær sammn! Café Exit årt, læsr artiklr, diskutrr og ndr md har rigtig mgt brug for mnnskr fra hl Danmark. at udvikl og bskriv ny diakonal mtodr, som andr forhåbntlig kan få glæd af i Hør nærmr hos tovholdr diakon Mtt Tylvad, tlf: og mail: dt daglig arbjd. llr Karstn Lund, tlf.: og mail: Vi har planlagt dt sålds: ibrmail.dk kl hos Gitt Holmgaard i Vorbass, Sorgnfrivj (Opstart og valg af hvad vi vil mtodudvikl. Indn næst mød sndr vi toriforslag til hinandn) kl på Cntr for Diakoni og Ldls (Drøftls af dt tortisk matrial, og hvordan dtt kan dann bagtæpp for slv dn praktisk mtod) kl på KFUMs Social Arbjd, Højskolvj 3, Strib (Udformning af dn praktisk mtod. Til næst gang a lvrr vi hvr især forslag til (dl af) n artikl llr lign, dr kan offntliggørs) kl på Cntr for Diakoni og Ldls (Drøftls og inpudsning af dt skriftlig oplæg). Hør nærmr hos tovholdr diakon Lon Maria Fuglsang, tlf.: og mail: Grupp 3: Jg r diakon og r optagt af bgrbt udbrændthd. Dt kunn vær spændnd at komm i kontakt md andr, dr uforpligtnd kan tænk md på n vision om t std, hvor man kan tag sig af vlfungrnd, dr ramms af strss og udbrændthd. Dt kunn vær n gamml gård, t hotl l., hvor man kan komm og bo på stdt for n tid, indgå i t fællsskab, hvor stilhd og ro r nøglordn, hvilnd på t kristnt grundlag. Vil du hør mr så kontakt Kim Grysbæk, Oddrvj 63, 3.tv Højbjrg. Mail.:

14 14 DIAKONbladt Dcmbr 2015 DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND KORT NYT NYT HJEMKALD FOR NYUDDANNEDE Bstyrlsn r snart klar md t nyt tilbud. Vi vil invitr d nyuddannd diakonr til t hurtigt gnsyn. Et diakonforbunds hjmkald ftr sks måndr. Måsk i forbindls md årsmødt, mn dt arbjdr vi på. Dr blivr t fagligt indslag, mn fokus vil vær på socialt samvær og hygg. Dr r sikkrt nok at snakk om! Job, udfordringr, børn, llr bryllupsklokkr? Mr følgr hold øj md Diakonbladts facbook. STØTTEMEDLEM Enhvr md intrss i diakoni, skol og forbund, kan indmld sig som støttmdlm. Dr btals 3/4 af ordinært kontingnt (ordinært/pnsionist mv.). Vi vil mgt grn hav lr støttmdlmmr, og bydr dm vlkommn vd årsmød og andr arrangmntr. Skriv til llr ring SKAL DU FLYTTE? Hvis du lyttr, så husk at giv Diakonforbundt bskd om din ny adrss. Dt skr ikk automatisk! Dr kommr n dl Diakonblad rtur, hvor vi ikk kan ind ny adrss. Dt går jo ikk, vl? Snd bskd til Hans Ejnar Esbnsn på com llr ring DØDSFALD Har du kndskab til, at n diakon r død, så hjælp os grn md dn oplysning. Snd bskd til Hans Ejnar også om dtt. Dt samm gældr, om du har kndskab til n diakons bgravls. Diakonforbundt sndr grn n blomstrhilsn til mdlmmrs bgravls, mn vi har brug for hjælp til at få kndskab til dt.

15 Dcmbr 2015 DIAKONbladt 15 FARVEL TIL LARS Ø. Hr skrivr forstandr Jns Maibom Pdrsn t farvl til lærr Lars Østrkjærhus, som md udgangn af novmbr månd 2015 har opsagt sin stilling. Eftr mr nd 23 år på Diakonhøjskoln har Lars Østrkjærhus valgt at spring ud på d favn og søg ny udfordringr Lars har gnnm årn, til alls tilfrdshd, undrvist i diakonal og samfundsfaglig tmatikkr på diakonuddannlsn og 3K. Som få har han, md sin stor vidn og sit stor ngagmnt, sat afgørnd dagsordnr i diakonrs og 3K rs uddannls og tænkning. Ign og ign har Lars kastt sig ud i projktr til gavn for Diakonhøjskoln og vor uddannlsr. Og hrudovr har Lars lr gang vært konstiturt som forstandr. Springt ud på d mang favn vand r ikk vokst i Diakonhøjskolns hav, og vi havd grn st Lars bliv pnsionrt, om mang år, fra sin stilling som højskollærr. Mn Lars skal hav all vor god ønskr for og Guds vlsignls i d næst mang skridt. God vind Lars din næst arbjdsplads blivr mr nd almindlig hldig! Fra skolns sid skal dr lyd n STOR TAK til Lars for hans lang sj træk gnnm all årn: tak for undrvisning og fordrag tak for morgnsang og andagt tak for sang- og salmtkstr tak for rvyr og pudsig indfald tak for rngøring og indkøb tak for studitur og rjsr tak for idér og inspiration tak for snakk md studrnd og kollgr tak for hjælp og ndnu mr hjælp tak for dig! Lars sigr farvl til studrnd og kollgar.

16 Dcmbr DIAKONbladt Juln r kontrastrns tid Og md ét var dr sammn md ngln n himmlsk hærskar, som lovprist Gud og sang: Ær vær Gud i dt højst og på jordn. Frd til mnnskr md Guds vlbhag. Af Birth Frdsgaard, bstyrlssformand Juln r kontrastrn tid. Måsk r dr ingn tid på årt, hvor kontrastrn r størr. Dt r dn mørk tid, nogl dag blivr dt næstn ikk lyst. Dr tænds starinlys, hængs lys op ind og ud. For mang r dt n hygglig og glad tid, forvntningns tid, for andr r dr lig så mørkt i sjæl og sind, som dt r udnfor. Dt r dn tid på årt, hvor dr r ϐlst dprssionr. Dr r mang, som ikk magtr slv at tænd og skab lys, ikk har glædn og ikk har forvntningn til nogt.

17 Dcmbr 2015 DIAKONbladt 17 Rig og fattig Dt r tidn, hvor forsklln på rig og fattig for alvor visr sig. På mang mådr r dt som om, vi rig trækkr nivaut op. I juln må intt mangl, mad, slik og ikk mindst gavr. Mdirn fortællr om mrforbrug. D skrivr, at n gnnmsnitsfamili brugr kr. på gavr og mad. Tal som kan få mang til at føl sig fattig og andrlds. Hvornår r vi rig, hvornår r vi fattig, og hvm sættr normn for dt at vær rig og fattig? Julhilsn Diakonhøjskolns Diakonforbund vil grn snd n julhilsn til all diakonr, i håb om at dt arbjd som gørs blandt børn og gaml, syg, fattig og nødlidnd må vær md til at minimr kontrastrn mllm glæd og sorg. Dn ny værktøjskass Jultidn og nytårt r også tidn, hvor vi sr tilbag på årt, som r gåt og på dt ny år, som snart bgyndr. Md png fra Dn Folkkirklig Udviklingsfond blv dt i 2015 muligt for diakonforbundt at udarbjd n hjmmsid som r n diakonal værktøjskass. Hjmmsidn inds på Formålt r at inspirr sogn til igangsættls af diakonal aktivittr. I forbindls md offntliggørlsn af hjmmsidn r dr sndt prssmddlls ud til all landts biskoppr, udvalg for diakoni og all mnighdsrådsmdlmmr via Folkkirkns digital arbjdsplads. Værktøjskassn r fyldt md krativ idr, båd til d sogn som har arbjdt md diakoni i mang år, og d sogn som ønskr at start op i dt små. I diakonforbundt håbr vi all diakonr vil hjælp md at udbrd kndskabt til sidn. Ny hjmmsid Diakonhøjskolns Diakonforbund og Diakonforbundt Filadl ia har fåt ny, fælls hjmmsid. Sidn r forsat undr opbygning, mn dn vil snart vær hlt klar. Dr r mang links til andr kirklig hjmmsidr, og dr satss også på jobannoncr, båd for dm dr ønskr job, og dm dr har bhov for ny ansatt. Mdlmmrn I bstyrlsn arbjdr vi hl tidn md at frmm diakonforbundts rlvans for mdlmmrn. Hvordan vi kan mdvirk til og fasthold diakonidntittn blandt d uddannd diakonr? Hvordan kan diakonforbundt forsat mdvirk til faglig, kirklig og prsonlig udvikling? Drtil r dialogn md mdlmmrn mgt vigtig. Vi modtagr grn idr. Diakonr ansat På thvrt uddannlssstd r dt vigtigt, at man som studrnd har nogl at spjl sig i, båd fagligt og idntittsmæssigt. Dt glædr drfor diakonforbundt mgt, at dr nu på Diakonhøjskoln r ansat to diakonr. Uddannlssldr Susann Kristophrsn og husfar Jns Smdgaard. Sidstnævnt r mdlm af forbundsbstyrlsn. Diakonindvils og årsmød Et mgt stort nyt hold diakonr r klar til indvils 14. januar Dt blivr fstligt. Vi glædr os til at tag imod dm, og håbr d vil vær md til at udvikl forbundt. Årsmødt 2016 a holds på skoln dn 11. juni. I 2015 var vi mang, lad os bar slå rkordn til sommr. På gnsyn! Md diss ord vil Diakonhøjskolns Diakonforbund grn ønsk all diakonr RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

18 18 DIAKONbladt Dcmbr 2015 MOVE bvægls og inkludrnd fællsskabr Ensomhd og fysisk inaktivitt r dsværr n dl af tilværlsn for alt for mang børn og ung, som i forvjn r socialt udsatt af dn llr andn årsag. Dt oplvr forningn Jysk børnforsorg/frdhjm også på d tr institutionr, forningn står bag i Horsns. Drfor har Jysk børnforsorg/frdhjm i t tæt samarbjd md Horsns Kommun oprttt to projktr, dr bgg har til formål at hjælp sårbar børn og ung på vj ind i inkludrnd lokal fællsskabr. Af Mari Nygaard, ansvarlig for MOVE projktrn Projkt MOVE Projkt MOVE r støttt af Trygfondn og har til formål at tilbyd børn og ung i aldrn år forskllig fysisk aktivittr, som r tilpasst d udfordringr d kan hav, fysisk og psykisk. Hr r dt social fællsskabr, dr motivrr til n mr aktiv og udadvndt livsstil. En grupp af frivillig r md, når d ung i MOVE fx r til zumba, rollspil, ud på mountainbik llr i skydklubbn. Projktt matchr også ung md n individul følgvn, dr kan følg på vj til fritidsaktivittr i ordinær idrætsforningr llr i dt lokal itnsscntr. I frirn r kstra mang social tilbud, dr dt r t tidspunkt, hvor nsomhdsføllsn kan vær særligt ovrvældnd. Klub MOVE Sammn md Projkt MOVE drivs også Klub MOVE t projkt støttt af Socialministrit. Hr tilbyds ung, dr ikk r anbragt, mn hvor dr r n bkymring om drs trivsl, n frivillig agnt. Hvr ung har sin hlt særlig mission i projktt, som dn frivillig hjælpr md at opnå. Dt kan vær at få t mr ak- Projktkoordinator Ann Hjortkjær

19 Dcmbr 2015 DIAKONbladt 19 tivt fritidsliv, klar sig bdr i skol llr uddannls llr at få n at snakk md om problmr i familin. En dl af Folkkirkns diakoni Projktrn har på kort tid opnåt t godt og brdt samarbjd md andr forningr og tilbud i Horsns. Drømmn r, at dr også skabs t tæt samarbjd md lokal sogn. Projktkoordinator Ann Hjortkjær sr Folkkirkn som n oplagt samarbjdspartnr, fordi Jysk børnforsorg/frdhjm byggr sit social arbjd på t folkligt og folkkirkligt grundlag og mgt grn vil tænks ind som n dl af dn folkkirklig diakoni. Og særligt fordi d sårbar ung har brug for så mang frmstrakt hændr som muligt, så d kan føl sig som n dl af nogt og hav positiv rollmodllr i drs liv. Også når projktpriodrn løbr ud. FAKTA Frivillig Rikk Mayland på skydbann Læs mr om projktrn llr på Zumba i skovn

20 20 DIAKONbladt Dcmbr 2015 D psykiatrisk patintr var vd at mist drs kirk I forbindls md ovr lytningn til dt ny suprsyghus i Skjby stod kirkrummt til at bliv lukkt. Rgionsrådt vill i stdt at hav t multirligiøst rum. Folkkirkn kom til undsætning md økonomisk støtt og sikrd drmd kirkrummt Af Kathrin Krogh Hoffmann, diakon Man kan sig, at dt ikk r så mang kirkgængr, mn når dr kun r 250 patintr, og d lst ikk må komm i kirk, fordi d r lukkt ind, så r dt gntlig n mgt pæn kirkgangsprocnt, fortællr hun. Af samm grund kommr hospitalspræstrn ud på afdlingrn n gang om ugn til dt såkaldt Præstns tim. Dt r frivilligt at dltag, og patintrn kan still præstn spørgsmål og samtal om stort og småt. Dr a holds også gudstjnstr ud på afdlingrn. Da Risskov kirk blv byggt i 1852, var dt naturligt, at hospitalt byggd n kirksal. Mn dt r ikk almindligt mr, at samfundt gør dt. Nu r dt folkkirkn, dr btalr, forklarr Anna Bojsn-Møllr, som r hospitalspræst på Psykiatrisk Hospital i Risskov sammn md sin kollga, Kirstn Stoklund. Da jg var ung præst i to landsogn i Østjylland, kom præstrn ind fra sognn til hospitalrn n gang om ugn og bsøgt folkn fra drs sogn. Dt ladr sig ikk gør mr på d stor hospitalr. Dr skal vær n præst på stdt, sigr hun. Et rum for stilhd og rflksion I dagtimrn bnyttr patintr md udgang kirkns rum til stilhd, r lksion og bøn. Hvr jortnd dag a holds gudstjnstr i hospitalskirkn på dt psykiatrisk hospital i Risskov. Hr samls ca. 20 kirkgængr. Kirkrummt r bhandlingsfri zon Hospitalspræstn står til rådighd for samtal. Nogl samtalr forgår i kirkrummt, andr på sturn. Kirkn r jo fristdt, kan man sig. Dn r t std, hvor dr ikk forgår bhandling. Dn r t std, hvor man ikk blivr kiggt på. Og vurdrt. Præstn skrivr ikk nd. Præstn kiggr ikk i journalr, og præstn har tavshdspligt. Så kirkn r t hll, fortællr Anna Bojsn-Møllr. Hun bdr Fadrvor md patintrn, hvis d vil, og dt vil d oft. Dt givr mang n frd i sjæln, som d har savnt. Præstrn dlr også biblr, kors og bdkrans ud til patintrn. Hvrt år a holds dr julgudstjnstr i hospitalskirkn og på afdlingrn, og kon irmandrn fra dn lokal sognkirk, Risskov kirk kommr i dcmbr og syngr juln ind på afdlingrn. Dt r muligt at få dåbsundrvisning og bliv døbt i hospitalskirkn, og kirkn blivr også brugt af prsonalt, f.ks. til barndåb og brylluppr.

21 Dcmbr 2015 DIAKONbladt 21 Diakonhøjskoln udvidr I takt md at skoln får lr studrnd, har vi brug for mr plads. Som tidligr omtalt r byggrit af bl.a. 2 ny stor klassværlsr godt i gang. Byggrit går ftr plann, og skull grn stå færdigt midt i april Diakonhøjskoln har sagt farvl til t hold på 9 intrnational studrnd fra 8 land. Annaros, Tanzania Enock, Tanzania Gina, Mozambiqu Estfan, Etiopin Musa, Knya Epzi, Indin Svi, Bulgarin Wndy, Nicaragua Arj, Palæstina

22 22 DIAKONbladt Dcmbr 2015 NYT fra Diakonhøjskoln Af Anita W. Ptrsn Diakonhøjskoln ønskr all læsr n glædlig advnt og jul. Dt går godt på Diakonhøjskoln, vi har mang studrnd, og hust mmr af aktivitt. Ny studrnd Dn 1. fbruar 2016 skal vi byd vlkommn til 37 ny studrnd på profssionsbachloruddannlsn i Diakoni og Socialpædagogik. Lig drftr går optagt for kvot 2 i gang, og dr r ansøgningsfrist dn 15. marts kl. 12:00 på hjmmsidn: dk. Kvot 2 r for ansøgr md arbjdsrfaring, højskolophold, udlandsophold, frivilligt arbjd samtidig md, at d har n hl HF llr studntrksamn. Drudovr skal ansøgr md n SOSU-assistntuddannls llr PAU også søg hr. Ansøgr md HF-pædagogpakkn llr HF-nkltfag skal også søg på dtt tidspunkt samtidig md, at d blivr individult ralkomptnc vurdrt. S mr på: www. diakonhojskoln.dk llr på angånd optaglsskritrirn. I forbindls md optagt til kvot 2 dltagr Diakoni og Socialpædagogik på studi- og karrirvalgsmssrn, Uddannls Udn Grænsr, i Aarhus dn januar 2016 og i Hrning dn fbruar S mr på På mssrn vil dr dltag uddannd socialdiakonr fra Diakonhøjskoln, som sammn md n studivjldr og studrnd vd divrs oplæg vil fortæll om drs job som diakonr og om uddannlsn. Hr r man også vlkommn til at komm og tal md os på vors stand i stand-områdt om ns optaglss- og studimulighdr. I Aarhus står vi i stand sammn md VIA Univrsity Collg, og i Hrning har vi vors gn stand. Stmningsbilld af 3. smstrs krativ projkt i ftrårt 2015: Undr havts ovr lad.

23 Dcmbr 2015 DIAKONbladt 23 Diakonindvils Torsdag dn 14. januar 2016 kl a holdr vi diakonindvilssgudstjnst i Sct. Pauls kirk i Aarhus. 46 uddannd socialdiakonr får dnn dag drs ksamnsbvis. Dt r vist dt størst antal nyuddannd diakonr i mgt lang tid. All r vlkomn til at ovrvær gudstjnstn, hvor biskop ovr Rib Stift, Elof Wstrgaard prædikr. I oktobr udkom t nyt DiakoniImpuls md t hlt nyt layout også. Man kan bstill tidsskriftt vd at hnvnd sig til skoln på tlfonnr llr download dt på Diakonhøjskolns hjmmsid. Tidskriftt indholdr dnn gang artiklr af skolns undrvisr og af tidligr korshærschf Bjarn Lnau Hnriksn. Også STOR TAK i dt hl tagt for jrs opbakning og støtt til skoln, og tak om I fortsat vil vær md til at fortæll om vigtighdn af skolns diakonuddannls og anbfal dn vidt og brdt. I må mgt grn btænk skoln md n gav og tak for hvr og n: Skolns kontonr. r: Jysk Bank Gavr til Diakonhøjskoln r fradragsbrttigd på slvangivlsn. Fælls tmadag r n fast bstanddl af undrvisningn på diakonuddannlsn. Vnnr af hust r vlkomn til at dltag på tmadagn. Følg md på undr kalndrpunktt llr hr i Diakonbladt. Dt r også altid n god idé at følg Diakonhøjskoln i Århus pro il på facbook for nyhdr og dbat og vi blivr mgt glad, hvis I likr vors sid :-) I novmbr 2015 var dr konfrnc/tmadag om Kirkns Social Ansvar i samarbjd md Kirkns Korshær i Aarhus og Jysk Børnforsorg/Frdhjm. Tmat var: kærlighd og kon likt. Bl.a. bstyrlssformand for Cntr for Familiudvikling Anntt Du Madsn holdt oplæg om: Kærlighd og kon likt i familin, n udfordring til kirkns diakoni.

24 Afsndr: Diakonforbundt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund, Hans Ejnar Esbnsn, Bøgvj 1, 8382 Hinnrup Tkst og foto Bnt Ulrikkholm Han og Maria havd vært på landvjn i fir ugr, og Marias tilstand var nu sådan, at hun ikk kunn gå t skridt længr. Udn for t gæstgivri i byns ydrkant sank hun sammn på jordn. Josf løb ind på kron og fik fat i kromandn, Tobil, som sagd, at all værlsrn var ljt ud, mn vd synt af Maria forbarmd han sig og lod dt ung par ovrnatt i staldn, hvor d i dt mindst havd tag ovr hovdt. Samm nat født Maria n drng. /bu [BOGEN, Bjarn Rutr, s. 157]

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ Folkhøring om EU Oplysningn rtsforbholdt FOLKEAFSTEMNING OM RETSFORBEHOLDET FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1 i Aarhus GIVMIGSVAR.NU Program Folkhøring 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne.

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne. TEMA: GETDOWN INTEGRATION F r d r i c k S s r w a n g a, v d G t D o w n p a r t 2 1, G r ø n n g a d s K a s r n, F O T O : C l a u s M. P d r s n N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang g 37 Onsdag dn 14. sptmbr 2011 62. årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd. 8-17 Frd. 8-18

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b.

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b. Stouby Bladt - i samarbjd md stouby.nu Nr. 140-26. årgang april 2011 godt t s t - d y a b t u b o o St ap. ri 8 l, 2 s n m d o r k n s a i b d k 1 s 7 å. P STOUBY G F b tik i s ll a d n m r y, g s og s

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012 Hovdgård kol og kolfritidordning onl traditi t l h å lædnin dag p kol g jov udk t d i dr llr o jrd flødkaram f g n af n a vi ho r dt 9. årg kilovi af a l d aff k n, hvo vi m orgnk rn til kol lig kao, m

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere