Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang"

Transkript

1 g 37 Onsdag dn 14. sptmbr årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd Frd Lørd Sidst lørdag i måndn lukkt = *)44/:).: 1 ; : ; ) 47 6 ' # "%% %- # $ "# ' ( # & % RING og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus mail: Markisr 20% - KORT lvringstid Tilbud r gældnd frm til dn 17. sptmbr Tæt tour-trafik på Svostrups vand Rigtig mang kajakror racd søndag undr og forbi bron i Svostrup vd årts Tour d Gudnå, og dr var ikk tid til at lægg til og hold paus vd kron for kajakrorn i front, hvilkt også vist sig at giv bonus, da dt lykkds Rné Olsn fra Maribo at sætt ny rkord for tourn i tidn ,04, hvilkt var omkring 10 minuttr bdr nd dn hidtidig rkord. Foto: Torbn Larsn SILKEBORG MESSEN oktobr i Silkborg Hallrn #PMJH t 'BNJMJF 'SJJE t 'PSL MFMTF Bstil stand allrd nu. Ydrligr information: Tlf Kontakt os: Læs mr hr:

2 2 Onsdag 14. sptmbr 2011 GJERN BAGERI Thomas Olsn Gjrn Tlf Åbningstidr: Mandag kl Tirsdag-frdag kl Lørdag-søndag kl brød Køb n rigtig r d vd ærksbag v t d n d hå områ al i lok HSK - at opgiv navn, adrss og tlfonnummr, når du mailr llr sndr din annonc ind til os... Høst gudstjnstr i Sjling og Sinding md auktion Høstgudstjnstr md auktion r n ung tradition i Sjling og Sinding, som IM-MØDER VOEL Torsdag d. 15. spt. kl : Biblkrds: 1. Anna og Hans Adolf Rasmussn, Thyrasvj 13, Vol. 2. Sigrid Højgaard, Ravnholtvj 23, 2.tv. Silkborg. GJERN Torsdag d. 15. spt. kl : Tmaaftn om Johanns Åbnbaring vd landsskr. Torbn Mathisn, Gjrn. Frdag d. 16. spt. kl : Eftrårsfst i Gjrn Idræts- og kulturcntr vd Hans Jørgn Østrby til fordl for Kjlsøljrn. også vil bliv gnnmført vd høstgudstjnstrn i år. Mnighdrn møds til familigudstjnst i kirkrn, hvor all r vlkomn til at mdbring høst fra havn: blomstr, bær, gulrøddr, ng - llr hjmmbagt brød llr kag. Eftr gudstjnstn fortsætts dr i forsamlingshust (Sinding) llr sognhust (Sjling) ovr lidt mundgodt samt auktion ovr d mang høstgavr. D indkomn bløb vil bliv sndt til nogl, dr har virklig brug for dt - i år n af d organisationr, dr arbjdr på dt sultnd Afrikas horn. Onsdag d. 21. spt. kl : Ingolf Hnoch Pdrsn kommr og talr ovr mnt: Kirkns situation - hvor går vjn hn? Dr blir også info om ELN, samt indsamling. Fællsaftn md Valgmnighdn. SORRING Sjling Kirk søndag dn 18. sptmbr og Sinding Kirk søndag dn 2. oktobr, bgg dag kl. 11: Høstgudstjnst md ftrfølgnd auktion Torsdag d. 15. spt. kl : Fødslsdagsmød v. missionær Finn Najbjrg, Vindrslv. VIND ET GAVEKORT GJERN VARMEVÆRK i dnn ug til: a. m. b. a. Gjrn Bagri Åbnt hus Sidst ugs vindr: Vra Grv Jnsn Klintruphdvj Sporup hos Hamml Fjrnvarm i anldning af 25 år md affaldsforbrænding. Gjrn Varmværks mdlmmr r også vlkomn til at dltag og s værkt, som lvrr vors varm n stor dl af årt. Dt forgår dn 17. sptmbr kl på adrssn Irlandsvj 6 i industrikvartrt i Anbæk syd for Hamml. Md vnlig hilsn BESTYRELSEN Papirfabrikkn Silkborg Tlf Fax dgivr: Midtjydsk Distriktblad Oplag ialt stk. Sidst ugs løsning Snd ind og vind Navn: Adrss: Postnr. og By: Løsningn skal vær i hænd snst mandag morgn. Gavkortt vil bliv sndt dirkt til vindrn Midtjyllands Avis Papirfabrikkn Silkborg Mærk kuvrtn ugns krydsord FB Annoncindlvring: % $! " $ $ " " $ # Ansvarshavnd rdaktør: Stffn Lang Rdaktion: Mtt Andrsn Mari Sørnsn Bjarn Grgrsn Annoncr: Lon Wbr Tryk: Hornslt Bogtrykkri A/S /! %!. - *,!! $ 0 dblivr : (& ( ' ' + ) - PS. skal vær omdlt snst onsdag kl.18

3 Onsdag 14. sptmbr 2011 Få n Waoo! oplvls! IN V ITAT ION i d ø m o f n i l i t Kom l o V dig lynhurtigt r iv g t D i. g lo o kn nyst fibrt V Waoo! bny ttr dn stnttlfoni og T fa ig ill b, d h ig st ha trt intrnt md garan billdr. md krystalklar! og hør hvilk m Frmtidn fås nu ko så, l ia r at rs kampagnm Har du modtagt vo ttt givr dig. mulighdr fibrn r indnfor i: EnrgiMidt invitr us, h s g n li m a s r o F l o V borg k il S l, o V, Sorringvj 26 1 kl r b m t p s. Mandag dn 19 Vi ss! Fibrbrdbånd TV Tlfoni 3

4 4 Onsdag 14. sptmbr 2011 Danparcs-løbt bydr ign i år på tr forskllig rutr. Foto: Jns Ankr Tvdbrink 4, 8 llr 21 km i Søhøjlandt Danparcs-løbt afvikls ign i år dn fjrd søndag i sptmbr Traditionn tro afvikls Gjrn Danparcs Løbt dn fjrd søndag i sptmbr, i år dn 25. sptmbr. Ign i år kan dltagrn vælg mllm n halvmaraton og to kortr rutr, dn n på ott km og dn andn på fir km. Forhåndstilmlding kan sk snst dn 18. sptmbr, mn dt r også muligt at mld sig til på løbsdagn fra kl. 10. Dr vil på løbsdagn bliv trukkt lod om n rækk præmir blandt all forhåndstilmldt. Startn på Danparcs-løbts halvmaraton går kl. 11 vd rcptionn på fricntrt, mns løbrn på ott km-rutn blivr sndt afstd kl. 12 og dltagrn på fir km-rutn ti minuttr snr. Vil man gå dn lang rut på 21 km, r dr også mulighd for dt. I så fald skal man dog vær klar til afgang allrd kl Ign i år blivr dr n skolkonkurrnc for skollvr fra dn tidligr Gjrn Kommun. Hidtil har Gjrn Skol vundt pokaln hvr gang for at still md dt størst hold. Dt r takkt vær t sponsorat fra Pia og Poul Du gratis for skollvrn at dltag i løbt. Bag Gjrn Danparcs Løbt står Gjrn IF og Danparcs Søhøjlandt, og fricntrts vandland vil ftr løbt da også vær åbnt for all d dltagr, dr mått hav lyst til n dukkrt ftr strabadsrn i søhøjlandt. På svamptur i skovn md Naturstyrlsn Dr r guidd svamptur i skovn omkring Silkborg md naturvjldr Jan Kjærgaard og md kontrol for giftghd d i skovn væltr dt op md skørhatt, rørhatt, mælkhatt og mang andr svamp. Dt skal udnytts - mn så mldr spørgsmålt sig:»hvis vi skal spis dm, r vi så sikr på, at d ikk r giftig?«drfor r dt så hldigt, at Naturstyrlsn ntop har t tilbud om gratis svamptur, hvor man kan lær d først grundbgrbr udi kunstn at saml svamp. Skal bar mød op Turn forgår i skovn omkring Silkborg. Dr r ikk nogn tilmlding, så har man lyst til at dltag, skal man bar mød op. Dt kan vær n god id at mdbring n kurv llr n spand til at saml i. Man skal dog ikk forvnt, at dn blivr fuld af svamp, da dr kan vær mang på n tur om at dl. Mn man kan lær nogl grundbgrbr, så man slv n andn dag kan gå ud og fyld spandn på fuldt forsvarlig vis. Svampturn r omtalt i n ny foldr, dr lig r udkommt fra Naturstyrlsn. Hri r dr omtalt nærmr md hnsyn til mødstd og tidspunkt. Dn kan fås på bibliotkr og turistburaur, og man kan også find turn på Naturstyrlsns hjmmsid llr på udinaturn.dk Tur ftr julpynt d ovr svampturn omtalr foldrn også d øvrig tur Naturstyrlsn Søhøjlandt arrangrr i løbt af ftrårt og vintrn. Hr kan blandt andt nævns n tur ftr julpynt fra skovn, t par tur om dyrlivt i vintrtidn, da naturn jo ikk holdr fri bar fordi dt r vintr, og vi synts dt r koldt. I vintrfrin r dt også muligt at komm ud og oplv sust og drønt, når t stort træ fælds. Dt r nogt af n oplvls for båd børn og voksn. All turn i foldrn r gratis, og dt r bar t spørgsmål om at få dt varm tøj på; tag n kop varm kaff md til n paus undrvjs og så komm afstd. - Kun stormvjr vil kunn aflys n tur - llrs går vi md d folk, dr kommr, sigr naturvjldr Jan Kjærgaard fra Naturstyrlsn Søhøjlandt. Dn først af fir svamptur r lørdag dn 17. sptmbr md mødstd på rastpladsn midt i Silkborg Søndrskov ca. tr km ud ad Paradisvj fra Virklund kl. 10. Tur i forskllig skov Dt vil vær n svamptur i forskllig slags skov md mulighd for at find mang artr af svamp. Vd slutningn af turn vil Jan Kjærgaard grn kontrollr fundn, hvis man vil sortr. Søndag dn 18. sptmbr kl. 14 r dr n tur fra P-pladsn vd Kunstcntr Silkborg Bad på Gjssøvj. Hr r dr svamptur i blandt skov, hvor dr før r fundt båd kantarl, pigsvamp og god rørhatt. Søndag dn 9. oktobr kl. 14 udgår n svamptur fra P-pladsn ovrfor Nå Eg på Sjsvj i Silkborg. Lørdag dn 22. og søndag dn 23. oktobr kl r dr svampdag hos Blichrgnns Musum i Thorning, som også r mdarrangør. GJERN-DANPARCS LØBET SEPTEMBER Søndag dn 25. sptmbr invitrr DanParcs Søhøjlandt og Gjrn IF all til at dltag i Gjrn-DanParcs løbt. Kom og få mulighdn for at oplv dt smukk Søhøjland i d gjrnsk bakkr. Mulighd for bad og omklædning. Dr vil ign i år vær profssionl tidtagning md chips. Eftr løbt r dr gratis ntré til DanParcs tropisk badland fra kl Gudstjnst md forklaringr Hvorfor gør vi, som vi gør, når vi fjrr gudstjnst? Hvor findr præstn tkstrn fra, og hvad r gntligt mningn md præstns prædikn? Hvornår r dt nu, vi skal rjs os op? Hvm bstmmr salmrn og musikkn? Og r all vlkommn til at gå til altrs? Kort sagt - hvad r dt, dr r på færd i n gudstjnst? Diss spørgsmål kan man få svar på, når dr på søndag r n såkaldt forklaringsgudstjnst i Linå Kirk. Gudstjnstn holds som n hlt almindlig gudstjnst, dog md dn væsntlig ændring at gudstjnstns dl, ord og bgrbr vil bliv forklart undrvjs. Dr vil også bliv rig mulighd for at still spørgsmål. Gudstjnstn hnvndr sig til all! Båd til dn vant kirkgæn gr og dn, dr har lystn til at gå i kirk, mn som følr sig frmmd ovrfor gudstjnstns gang. Søndag dn 18. sptmbr kl. 19, Linå Kirk: Forklaringsgudstjnst STARTGEBYR Børn 4 og 8 km....dkk 30,- Voksn 4 og 8 km....dkk 60,- 21 km....dkk 90,- Tilmlding snst dn 18. spt. Tilmldingsgbyr på nttt DKK 11,25 Eftrtilmlding fra kl på løbsdagn. Gbyr DKK 25,- Dr opkrævs gbyr DKK 25,- vd manglnd aflvring af chips. I Snurr Snups frokostbufft kan købs pizza og pasta, dr r også god tilbud i PIPstop Café & Tak Away. Ydrligr information på llr Tilmlding på PROGRAM Kl START 21 km. Eftrtilmlding lukkr Kl Opvarmning til 4 og 8 km. Kl START 8 km. løb/gang Åbnt badland for dltagr Kl START 4 km. løb/gang Kl Præmiovrrækkls Kl Cntrt lukkr Gjrn Fysiotrapi v/ Pia & Poul Du Fordrag om gaml, fattig og uforsørgd På torsdag r dr højskolftrmiddag i Sjs-Svjbæk Kirk, hvor Frank Lauridsn, Lavn, vil hold fordrag om»gaml, fattig og uforsørgd børn Silkborg «I diss år r kommunrn nødt til at spar på n rækk områdr. Dt har bstmt også ramt forsorgn for d ældst og socialt mst udsatt børn og voksn. Diss bsparlsr drøfts hftigt i mang sammnhæng. På dn baggrund fortælls dr i fordragt om, hvordan udviklingn på dt social områd har vært i og omkring Silkborg fra GØR SOM MIG, STEM PERSON- LIGT PÅ THOMAS JENSEN, DEN LOKALE STEMME D KAN REG- NE MED Jtt Hansn, tidligr byrådsmdlm i Gjrn Kommun 1845, hvor byn var hlt ny, og indtil vlfærdssamfundt for alvor udforms omkring Torsdag dn 15. sptmbr kl : Sjs- Svjbæk Kirk: Højskolftrmiddag SOCIALDEMOKRATERNE /

5 Onsdag 14. sptmbr Fårmarkdrvy 2011 gnopførs Skovhust har invitrt rvyfolkn til at gnopfør dtt års rvy Af Bjarn Grgrsn Fårmarkdrvyn 2011 får comback søndag dn 25. sptmbr. For som n konskvns af, at opbakningn til fstaftnn vd årts Fårmarkd ikk var rt stor, og at dr drfor ikk var så stort t publikum som llrs til at få t godt grin ovr rvyn, så gnopsætts rvyn om små to ugr. Dnn gang blivr dt i Skovhust. - Dt var synd, at dt ikk var så mang, dr fik st rvyn undr Fårmarkd. Drfor gnopførs dn om En ny årgang minikonfirmandr i Vol startr tirsdag dn 20. sptmbr ftr skoltid klokkn 13. Dt r for lvr fra 3. klass, dr hrftr hvr tirsdag møds i konfirmandstun i Vol Præstgård. Forløbt afslutts md ftrmiddagn søndag dn 25. sptmbr i Skovhust, så all børn, ældr og all andr kan få ljlighd til at s dn, fortællr Kjld Sørnsn fra Skovhust. I forbindls md rvyn srvrs dr også kaff og brød, og dr blivr gratis adgang for børn. Årts Fårmarkdrvy har ntop dn ny udgav af Fårmarkd som n rød tråd gnnm forstillingn, mn drudovr kan man båd mød støvsugrrobottr fra Fårvang Ældrcntr, bortløbn børn fra børnhavn, bsøg af prinsrn og mgt mr. Minikonfirmandr i Vol Søndag dn 25. sptmbr kl , Skovhust, Fårvang: Rvy gudstjnstn dn først søndag i advnt søndag dn 4. dcmbr. Til forårt r dt lvr fra Grauball Skols 3. klass, dr tilbyds minikonfirmandundrvisning, og dt forgår liglds i Vol. Lis Winthr r instruktør på Fårmarkdrvyn, og hun dltagr også i t par numr, som hr, hvor hun og Bjarn Bodal kastr sig ud i rivrdanc. Foto: Torbn Larsn Gymnastikstart i Grauball I dnn ug startr n ny gymnastiksæson i Grauball, og GGF kan byd på ott forskllig hold til forskllig aldr i Grauball Halln. Om tirsdagn gældr dt forældr og barn gymnastik samt t puslinghold for børn i 3 til 4-års aldrn. Onsdag r dr gymnastik for d 5 til 6-årig, torsdag t springhold for klass og om frdagn fra 3. klass og op. Båd onsdag og torsdag kan man komm til at gå til zumba, og hvr tirsdag aftn r dr stp. Høstfst md»happy Sound«Ingliss drng står for madn og Happy sound for musikkn vd høstfst i Sorring Lørdag dn 17. sptmbr r dr høstfst i Sorring Kultur- og Forsamlingshus md t program bstånd af spisning, musik og dans. Madn står Inglis Sørnsnsns»drng«for, idt dr hvr vintr kørr t hold md finr madlavning for mænd undr kyndig ldls af Inglis Sørnsn, og d har altså påtagt sig opgavn md at sørg for Eftrårsfst på Karolinlundscntrt Tirsdag dn 20. sptmbr r dr ftrårsfst på Karolinlundscntrt i Gjrn. Dt r Vnnforningn, dr invitrr, og ftrårsfstn r md spisning, amrikansk lottri og undrholdning vd Knud Erik Nilsn fra Silkborg. forpljningn til høstfstn, og dt r md n tr rttrs mnu. Musikkn sørgr duon Happy Sound for. Bandt opstod i Frdricia tilbag i 1973, og blv for nogl år idn gndannt. Rprtoirt r dog hlt som dngang, nmlig glad musik fra trssrn og halvfjrdsrn. Billttr kan købs i brugsn i Sorring. Lørdag dn 17. sptmbr, kl. 18, Sorring Borgr- og Kulturhus: Høstfst For bbor skal tilmlding sk til prsonalt og for gæstr udfra til Grt Jnsn i Skannrup. Tirsdag dn 20. sptmbr kl. 18, Karolinlundscntrt, Gjrn: Eftrårsfst

6 6 Onsdag 14. sptmbr 2011 HS & HAVE Ptr Rasmussn lavd sin gn faskin i havn, så rgnvandt nu ndr i grundvandt frm for i kloakkn. Og dt tjnt han 5000 kronr på, fortællr han til bolius.dk. Foto: Torbn Klint Få n faskin i havn - og tjn png straks Af journalist Ann Kljsgaard Hansn, Bolius Boligjrns Vidncntr En faskin i havn kan vær md til at forhindr, at dit hus blivr ovrsvømmt. Mn du kan også tjn png på n faskin, dr opsamlr rgnvandt fra tagt og ldr dt nd i jordn. Fra tagt trillr rgnvandt nd til n bholdr undr jordn, hvorfra dt still og roligt kan siv nd til undrgrundn. Blastd kloaksystmr Flr kommunr rfundrr nmlig tilslutningsbidragt på kronr llr n dl af dt, hvis boligjrn tablrr n faskin. Dt btydr, at du diss stdr dirkt kan tjn png på at lav n faskin. Dt kostr typisk mllm og kronr at få n profssionl til at tablr n faskin i havn. Og lavr du faskinn slv, r dt ndnu billigr. - Dt vil for mang boligjr vær n god idé at tablr n faskin, så rgnvandt ikk blastr kloaksystmt, mn i stdt gavnr miljøt. Hvis man bor i n kommun, dr har valgt at støtt initiativt, vil dt i langt d flst tilfæld også vær n rigtig god forrtning, sigr Jan Ohmann, autorisrt kloakmstr og mdlm af bstyrlsn i Dansk Kloakmstr til Bolius.dk Mang kommunr har allrd nu mærkt, hvordan mr rgn og voksnd bfolkning r n stor blastning for kloaksystmrn. Og drfor r d parat til at btal hl llr dl af rgningn for faskinrn. Ordningrn r forskllig fra kommun til kommun. Ptr tjnt Ptr Rasmussn fra Husum i Købnhavn r n af dm, dr har bnyttt sig af, at Købnhavns Kommun rfundrr tilslutningsbidragt. Han har lavt n dl af gravarbjdt slv, og slv om han mått lj n minigravr for at grav dybt nok, tjnt han alligvl 5000 kronr på at få faskinn. - Jg kan godt lid tankn om, at vi hjælpr til md ikk at ovrblast kloaknttt, og at vi drmd bidragr til, at man ikk skal brug n mass rssourcr på at rns nogt Hård hvidvarr SALG OG SERVICE dt r også os... Gjrn EL A P S vand, dr allrd r rnt, sigr Ptr Rasmussn. Hvis du også vil tablr n faskin, kan du ntn gør dt slv llr få n kloakmstr til dt. Gør du dt slv, sparr du png, mn har du ikk dt nødvndig kndskab til jord- og kloakarbjd, risikrr du, at arbjdt trækkr ud og i sidst nd blivr dyrr. ndr all omstændighdr skal du hav n tilladls fra kommunn, indn du går i gang. Dn får du vd at udfyld n ndsivningsansøgning, som du kan find på kommunns llr dt lokal forsyningsslskabs hjmmsid. Kan ændr din hav En faskin r tmmlig pladskrævnd, og du skal drfor forbrd dig på, at n faskin kan ændr havns udsnd. - Dt krævr t stort gravarbjd at tablr faskinn, og samtidig må dr ikk vær stor trær llr mgt vandkrævnd busk i umiddlbar nærhd af faskinn, forklarr Jan Ohmann. Også jordkvalittn r afgørnd. Hvis jordn r for lrt llr for lavtliggnd, vil vandt ikk kunn siv ud. Vi tilbydr os md alt indnfor: Q Q Q Q Nybyggri Tilbygning Rnovring Omforandring GARANTI TLF ORDNING MRER LETH /Û Õ Ê À iûi ÊÎÇÊÊnnnÓÊ FÀÛ> } / v ÊnÈÊnÇÊ nê ÎÊÊ Ê{äÊnxÊ nê Î Byggrit klars lt... af Murr Lth DØGNVAGT Truust Smdforrtning ApS VVS-installatør Jørgn Poulsn Nørskovvj Fårvang Vi klarr nhvr opgav indnfor VVS og BLIK Stort som småt. forbindnd tilbud givs. VANGVEDVÆNGETS VVS ApS Aut.VVS-installatør Vangvdvængt 1A Vol 8600 Silkborg Tlf Fax Passat og Baxi srviccntr - Vaillant forhandlr Bil Fax Værkstd Divrs rparationr af landbrugsmaskinr Alt VVS-arbjd Installation af solvarm Industrivarm Stokrfyr Blikknslagrarbjd Gasinstallation Flr kommunr blønnr boligjr, dr lavr n faskin i havn, så boligjrn kan tjn png på at ld rgnvandt nd til grundvandt frm for i kloakkn L O K A L s S E R I Ø S E N G A G E R E T Lasby EL Skolvj Låsby Vi brugr d nyst tknikkr til l-installationr og rparationr! Salg og rparationr af hvidvarr! Tlf Svarr døgnt rundt! Butikstid: Man.-fr Lørdag lukkt dsigna.dk

7 Onsdag 14. sptmbr HS & HAVE Nyt gratis 3D-univrs pustr liv i ovnlysdrømmn Md Vlux ovnlysdsignr r dt nu muligt for hvm som hlst at bliv lysarkitkt i sit gt hjm og vækk d vildst boligdrømm til liv i t unikt 3D-univrs Vlux ovnlys-dsignr r t hlt nyt onlin værktøj, dr hjælpr dig md at dsign og planlægg, hvor ovnlysvindurn skal placrs i dit tag for at få dn bdst dagslysffkt. Hvis du ovrvjr at indrtt stu llr værlsr i dit tomm loftsrum llr at rnovr dit tplanshus, r inddragls af lys og luft n god idé. Bdr indklima Dn bdst løsning r t llr flr ovnlysvindur i tagt, dr udovr at giv virkningn af t størr rum, også r idll til at skab indbydnd lokalr badt i dagslys og md udsigt til himln. Og samtidig r dagslys md til at forbdr indklimat markant, hvilkt især r vigtigt i dn vstlig vrdn, hvor vi tilbringr mr nd 90 procnt af vors tid indn dør. Mn mang boligjr vd ikk, hvordan rummt skal dsigns, og hvilk ovnlysvindur man skal køb for at opnå dn bdst ffkt af dagslyst? Nu har Vlux Danmark gjort dt muligt at få t - Vlux ovnlysdsignr r t nmt og nklt wb-værktøj, dr givr mulighdn for at indrtt sit rum md ovnlysvindur, lystunnllr llr ovnlyskuplr. Værktøjt kan brugs hjmm i stun, og på dn måd kan man i ro og mag forstå, hvad Vlux-løsningr kan gør for bolign. ralistisk billd af, hvordan forskllig dagslysløsningr vil s ud i ntop din bolig. Vlux ovnlysdsignr hddr værktøjt, dr vd hjælp af dn nyst 3Dtknologi givr brugrn mulighd for at skitsr sit gt rum ftr mål og positionr dt i forhold til vrdnshjørnrn. På dn måd opnås d hlt rigtig lysforhold, og brugrn får n ralistisk 3D-grafik af, hvordan dagslyst vil fald i rummt. - Vlux ovnlysdsignr r n modrn wb-applikation, dr kan visualisr for brugrn, hvordan man vd at intgrr såvl ovnlysløsningr som facadvindur kan forny bolign md massr af dagslys. Md ralistisk simulationr af dagslyst kan værktøjt vis, hvor mgt dagslys, dr lukks ind i rummt, og hvordan lyst ændrr sig i rummt ftr solns ban ovr himln og årstidrns skiftn. Dt givr brugrn optimal mulighdr for at find dn hlt rtt dagslysløsning, udtalr Jspr Salskov Jnsn, dirktør i Vlux Danmark. Dl din boligdrømm Vlux ovnlysdsignr r dls udviklt til at hjælp brugrn md at opnå n bdr forståls for, hvordan man får dn bdst dagslysffkt md Vlux-produktr, og dls for at vis, hvilk mulighdr dr r for at intgrr forskllig løsningr i dn nklt bolig. Md planlægningsværktøjt kan man udfordr sin gn kundskabr som arkitkt, dsign sin gn bolig og samtidig dl sin idér og planr md famili og vnnr. - Dt kan vær svært at forklar sin omgangskrds, hvilk planr og drømm man har for bolign. Hr r Vlux-ovnlysdsignr smart, fordi dn r udviklt til at gmm brugrns rum, så man altid kan vnd tilbag til sin gn skitsr llr udvksl links til d rum, man har byggt ind i applikationn. Dt r n nm måd at dl sin idér og planr md famili og vnnr på, sigr Jspr Salskov Jnsn. Nyst spiltknologi Ovnlysdsignr r udviklt i samarbjd md dn dansk softwar- og computrspilsproducnt, nity Studios, dr har stor rfaring md at dsign løsningr for ikk-ksprtbrugr. Dt ny planlægningsværktøj r udviklt ftr dn nyst og mst modrn 3D-spiltknologi, mn i t brugrvnligt dsign, dr gør, at all kan anvnd dt på drs privat computr. Hus & Hav Eftrårt r ovr os, og dt r snart tid til vintrklargøring. Havn skal bplants og hust skal måsk hav nyt køkkn llr badværls. I ugrn 38 og 39 sættr vi fokus på ftrår i hus og hav. udkommr torsdag dn 29. sptmbr Ring til Lon Wbr på llr mail dr r klar md krativ idér til ntop din annonc. ANNONCEDEADLINE ER TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER Ønskr du at hav annonc md i bgg avisr yds dr 30% på ug 38 og 50% på annoncn i ug 39, dsudn kan du gnindrykk i Midtjyllands Avis husstands avis dn 29. sptmbr hvor dr yds 40% når du r md i Dn Lokal Avis og.

8 8 Onsdag 14. sptmbr årig Jytt Øborg (i rødt) r bbor på Fårvang Ældrcntr, og hun var dn ældst dltagr i løbt, og hun cykld på n af d lånt tandmcyklr sammn md skiftnd mdryttr. Bagvd r dt n tandmcykl md Fårvang Ældrcntrs ldr Birgitt Garn (til vnstr) og områdldr Bnt Ivrsn. Ialt fir ldr fra kommunns ældrområd cykld sponsorkronr ind. Foto: Carl-Johan B. Madsn Sponsorcyklløb i Fårvang gik godt kronr cyklt ind til Lions Club og Fårvang Ældrcntr Sponsorcyklløbt lørdag formiddag i Fårvang til fordl for Lions Club Gjrn og Fårvang Ældrcntrs Vnnforning gik rigtig godt, og ialt blv dr kørt cirka kronr ind. Dr var godt vjr, god stmning og ingn uhld, Bbor på pljhjmmt fik n oplvls, og dr var hygg i målområdt, hvor løbsspakr Ib Lundgård fik skabt n fstlig ramm for dltagr og tilskur kronr til dling mllm arrangørrn D to forningr fik kronr ind vd arrangmntt som dls mllm dm. Vnnforningn har t ønsk om at forbdr havområdt vd ældrcntrt, dsudn r dr ønsk om at n llr flr tandmcyklr, som dm man had lånt til lørdagns cyklløb. Lions Club Gjrn brugr pngn ubskårt til støtt lokalt og intrnationalt. Tilskurn på rundstrækningn var god til at hpp på dltagrn. Foto: Carl-Johan B. Madsn 39 omgang hos båd børn og voksn Hos d voksn cykld Jns Shstd længst og hos børnn var dt Jonas Malling. Bgg cykld 39 omgang. Mst udklædt var Brian Holm, dr havd dronningkostum på. Dr var gratis drikkdunk til all børnn. BLÅ MARK ET LÅSBY E D D Mllm tilskur og dltagr var md Op imod 150 mnnskr var md som tilskur llr som ryttr, og start og mål var vd pljhjmmt, hvor dr også på parkringspladsn foran pljcntrt var forskllig bodr og mulighd for at køb n kop kaff md brød samt andr forfriskningr. Dr blv cyklt på n rundstrækning på cirka 900 mtr i n tim. Rundstrækningn på Markdsgad, Jrnbangad og Lærkvj var spært for færdsl i dn tim løbt vard. Dt gav udfordringr for dm, dr bragt mad ud til ældrboligr i områdt, samt for postvæsnt hvor postbuddt udbragt postn til fods. Åbn hvr lørdag og søndag kl Import af bilr Køb og salg af brugt bilr: Prsonbilr s Varvogn Lastbilr s Autocampr Alt i rparation, klargøring til syn, kosmtisk klargøring, polring og rngøring, srvicftrsyn m.m. Tovstrup Auto v/kim Surland Johanns Jnsns Vj 10, 8641 Sorring Tlf Mobil Fax Dt var t spraglt og flot flt, dr var klar til at bliv sndt afstd lørdag formiddag. Foto: Carl-Johan B. Madsn For mig r dt naturligt at tænk lokal intrssr ind i d landspolitisk bslutningr på Christiansborg. I hl dtt områd kan du stmm på Hlg Sandr GØR SOM MIG, STEM PERSONLIGT PÅ THOMAS JENSEN, DEN LOKALE STEMME D KAN REGNE MED Ivan Grv, Sorring, byrådsmdlm i Silkborg Kommun SOCIALDEMOKRATERNE /

9 Onsdag 14. sptmbr Pssst Frmtidn fås nu! SCAN OG DELTAG! VIND IPAD Scan dnn QR-kod og vær md i lodtrækningn om n ipad Waoo! 3 TV, intrnt og tlfoni alt i én pakk Waoo! 3 frmtidn fås nu! Spar 1.428,Waoo! 3 Stor TV Pakk (Ét TV) 30/30 Mbit/s fibrbrdbånd Fri dansk fastnttlfoni (valgfrit) Kampagnpris- bstil nu! 399,- Md Waoo! 3 md Stor TV Pakk kan du s krystalklart TV samtidigt md, at hl familin surfr på nttt. Og så r dt dn nmm løsning, hvor du samlr dt hl hos EnrgiMidt. Glæd dig til massr af TV kanalr md sport, film og undrholdning i vrdnsklass. Få mulighd for at start programmr forfra llr s TV on dmand kanalr, når dt passr dig. Du får 30/30 Mbit/s fibrbrdbånd Stor TV Pakk til ét TV En TV boks, så du kan s HD kanalr, TV on dmand, Waoo! Bio, samt start programmr forfra 10 valgfri film i Waoo! Bio Waoo! Wb TV Fri dansk fastnttlfoni i 6 mdr. Md Waoo! 3 r du også forudsnd, da du får n lynhurtig 30/30 Mbit/s intrntforbindls md hastighdsgaranti. Pakkn indholdr også fri dansk fastnttlfoni (valgfri) til n uhørt lav pris. pr. md. Min. pris i 6 mdr.: 3.543,-, hraf tilslutning 750,og halvårligt TV Srvicgbyr 399,-* *Bindingspriodn og kampagnprisn gældr i 6 mdr. Hrftr r normalprisn 568,- pr. md. xcl. tlfoni og 637,- pr. md. inkl. fri dansk fastnttlfoni. Min. pris indholdr: Tilslutning: 750,-, abonnmnt: 6x399,- pr. md. og halvårligt TV Srvicgbyr: 399,- i alt 3.543,-. Forudsættr adgang til fibrnt. Kampagntilbuddt gældr kun for kundr, dr ikk har modtagt intrnt, TV og/llr tlfoni via drs fibrntforbindls indn for d snst 6 måndr.

10 10 Onsdag 14. sptmbr 2011 Indsamling af brugt brillr til Afrika vd folktingsvalgt Lions-klubbrn indsamlr brillr på samtlig valgstdr i Silkborg Kommun vd torsdagns folktingsvalg I forbindls md folktingsvalgt torsdag 15. sptmbr indsamlr Lions-klubbrn i Silkborg Kommun brugt brillr på d 30 valgstdr md hnblik på anvndls i Afrika. - Om dt r solbrillr, læsrbrillr llr hlt ordinær brillr r undrordnt. Dt gældr all typr af brillr. Liggr man sålds i gmmrn ind md ovrflødig brillr, dr ikk længr har drs anvndls i hvrdagn, modtagr d lokal løvr dm grn i umiddlbar nærhd af valgstdrn, hvor dr vil vær opstillt tydligt markérd indsamlingsbholdr til formålt, fortællr zonformand Ptr Aagaard Poulsn. Han r koordinator for indsamlingn på vgn af Lions Club Silkborg, Lions Club Kjllrup, Lions Club Gjrn, Lions Klub Thm og Lions Silkborg Thodora. Kommunn har givt sin tilladls Silkborg Kommun har givt tilladls til indsamlingn på grund af dt særlig formål. På all 30 valgstdr vil dr umiddlbart vd indgangn til stmmlokalt vær opstillt kassr, hvori man kan anbring brillrn. D indsamld brillr distriburs ftrfølgnd vidr til Lions Brillindsamling i ntn Rønd llr Nykøbing Falstr, hvorfra d snds ud til værdigt trængnd i Afrika. - Når Lions-klubbrn holdr n aktivitt, r dt altid md frivillig indsats af d nklt mdlmmr. All indsamld midlr til går d udvalgt projktr udn administrationsomkostningr. Al administration i Lions btals gnnm mdlmmrns kontingntr, fastslår Ptr Aagaard Poulsn. Krojr Nils Løgagr fortællr om krons histori, når Vol Fordragsforning kommr på bsøg. Fordragsforning bsøgr kron Vol Fordragsforning invitrr på tur til Svostrup Kro md rundvisning af Nils Løgagr Vol Fordragsforning invitrr på tur til Svostrup Kro onsdag dn 21. sptmbr. På kron visr krojr Nils Løgjr rundt, og dltagrn skal blandt andt s vinkældrn og hør om krons histori. Bsøgt inkludrr også t krokaffbord, og fordragsforningn sælgr samtidig mdlmskort. Rundvisningn på kron startr klokkn 19, mn dr vil vær samkørsl md afgang fra busstoppstdt Foto: Jns Ankr Tvdbrink på Thorupgårdsvj klokkn Onsdag dn 21. sptmbr kl. 19, Svostrup Kro: Fordragstur Vind startgbyr til Gjrn-Danparc løbt 2011 Søndag dn 25. sptmbr invitrr DanParcs Søhøjlandt og Gjrn IF all til at dltag i Gjrn-DanParcs løbt. dfyld kuponn og vær md i kapløbt om 10 Startgbyr Hvornår r Gjrn-Danparc løbt 2011? Søndag dn 18. sptmbr Søndag dn 25. sptmbr Søndag dn 1.oktobr Hvilkn startgbyr vil du vind? Børn 4 og 8 km....dkk 30,- Voksn 4 og 8 km....dkk 60,- 21 km....dkk 90,- Navn... Adrss... Tlfon... Snd kuponn ind til Midtjyllands Avis,Papirfabrikkn 18, 8600 Silkborg snst 16/9. Mærkt: Danparc Grauball-kramik på Skagn-gallri Kramikrn Mariann Fossgrn fra Borup vd Grauball har fåt plads på t gallri vd Skagn. Dt r t nyt gallri, Gallri Grønkjær vd Jørgn Grønkjær, dr har tagt flr af Mariann Fossgrns kramiksk værkr i gallrit. Dt r mang år sidn, Gudstjnst for bgyndr i Sinding ndr ovskriftn»forklaring følgr«invitrr Sjling- Sinding Mnighdsråd og sognpræst nna-prnill Gjørup til gudstjnst for all bgyndr torsdag dn 22. sptmbr i Sinding Kirk. Eftr n kort gudstjnst vil dr vær mulighd for at Minikonfirmandr i Gjrn En ny årgang minikonfirmandr startr i Gjrn tirsdag dn 20.sptmbr. Dt r for all børn i 3. klass, og dt forgår ftr skoltid fra klokkn 13 og halvandn tim frm, og dt 23. oktobr har aktivittscntrt på Grauballlund arrangrt n tatrtur til Jørgn Grønkjær først gang stiftd bkndtskab md Mariann Fossgrns kunst og kunsthåndværk. Dt bundrr han mgt og i øvrigt hnds stor ntusiasm som kulturigangsættr gnnm årn. Gallri Grønkjær liggr på Sct. Laurntiivj nogl få still all tænklig spørgsmål om gudstjnstns form og indhold. Gudstjnstn r for all, og vlgnt for nhvr, dr r nysgrrig og intrssrt. Måsk ikk mindst årts ny konfirmandr og drs forældr samt d kommnd mini-konfirmandr md forgår dls i Gjrn Kirk og i konfirmandstun i præstgårdn. Minikonfirmandundrvisningn vil blandt andt vær n forbrdls til dltagls i n høstgudstjnst for børn Grauballlund tagr på tatrtur Silkborg, hvor Musical Silkborg visr Ls Misrabls i Jysk Musik- og Tatrhus. hundrd mtr fra Skagns Musum. Forudn kramik og stntøj og n hlt særlig udstilling af økologisk producrd brasiliansk møblr samt præsntation af dansk og udnlandsk billdkunstnr har gallrit også kunst, dsign og arkitktur bøgr. forældr. Dr byds på n forfriskning i våbnhust før spørgrundn. Torsdag dn 22. sptmbr kl. 19, Sinding Kirk: Gudstjnst for bgyndr onsdag aftn dn 5. oktobr. Minikonfirmandrn holdr afslutning i forbindls md n børn- og familigudstjnst i Skannrup Kirk søndag dn 27. novmbr. Billttr kan købs på Grauballlund.

11 Onsdag 14. sptmbr Prsonlig plj Bgravlssfirmar Forsklligt IM GENBRG Kranio-Sakral Trapi BØGEDAL 2 ANS Fysiurgisk Massag Åbn; tor-fr-lør Flyttbo og dødsbo Afhnts md tak dsigna.dk TLF Ligbrænding HAMMEL BEGRAVELSESFORRETNING Sørn Erik Ballgaard Gitt Ballgaard Rhr Eksaminrt bdmand Østrgad 27 Hamml Tlf Nørrkrogn 35 Grauball 8600 Silkborg HSK - at opgiv navn, adrss og tlfonnummr, når du mailr llr sndr din annonc ind til os... Bgravlsr FARRE TRISTBSSER ERIK HANSEN Tlf Bstil din annonc i FRA 11 TIL 56 PERSONER Tlf Fax Biltlf Aftalr kan vt. træffs i Drs hjm DØGNVAGT på tlf. Hnvnd Dm trygt til Rsnbro BgravlssForrtning Advokatr g Fax g rådgivnin Forningr og mødr Kirk Høstgudstjnst Søndag dn 18. sptmbr kl i Dallrup Kirk Børnkort mdvirkr. Dallrup Pastorat Dallrup Sogn Vol Fordragsforning Onsdag dn 21. sptmbr kl Nils Løgagr vil fortæll om Svostrup Kro. Samkørsl fra busstoppstdt på Thorupgårdsvj. Pris 40 kr. Kaff på kron inkl. Husk gnralforsamling Aktivittscntrt Grauballlund d. 21/ kl Eftrlysning Brillr/solbrillr Jg har frdag dn 9. sptmbr i tidsrummt ml. kl , på strækningn fra parkringn bag Gjrn Kirkgård via Vol og Rsnbro til Silkborg, tabt t par brillr + t par stor solbrillr. Hvis du/i har st dm / fundt dm, vil jg bliv mgt glad, hvis I ringr på: Tlf Mari Smtana Aflysning Spagttigudstjnst i Skorup kirk onsdag 14. oktobr aflyss pga. sygdom. Skorup-Tvilum mnighdsråd Forklaringsgudstjnst i Linå kirk, søndag dn 18. sptmbr kl Hvorfor gør vi som vi gør, når vi fjrr gudstjnst. Diss og andr spørgsmål vil bliv blyst og forklart undrvjs. Gudstjnstn hnvndr sig til all. Kom og få forklart! Kom og få opklart! All r vlkomn Sognpræst Sun Haubk Bkndtgørls JORDBRGSKOMMISSIONEN FOR REGION MIDTJYLLAND Ønsk om supplringsjord fra Dl af landbrugsjndommn bliggnd Nisst Søndrhd 3, 8632 Lmming nmlig matr.nr. 6i Nisst By, Lmming. Dr kan opnås fortrinsstilling til ca. 1,2 ha. Hvis jr af landbrugsjndomm indnfor n afstand af 2 km ønskr supplringsjord, skal ønsk hrom frmsætts vd at udfyld og indsnd n naborklæring om supplringsjord, dr skal vær Jordbrugskommissionn i hænd snst dn 12. oktobr Annoncn kan ndvidr ss på Skmat kan hnts på llr fås vd hnvndls til: Jordbrugskommissionn for Rgion Midtjylland St. Blichrs Vj RingkøbingTlf Gudstjnstr Gudstjnstr søndag dn 18.sptmbr: Dallrup Kirk: 10.30, høstgudstjnst, børnkor Gjrn Kirk: 9, Grda Jssn Lmming Kirk: 9 llr sbogføgritlnægning Bud v/ lrik Dalgaard Nilsn s vision R Østrgad Gjrn s konomisk og søskattmæssig Tlf Bgravlssforrtning for Silkborg og omgn Vstrgad 37, 8600 Silkborg Gjrn Kultur- og Idrætscntr: 10.30, kirkfrokost Gjrn Rvision Dortha Ndrgaard v/ Grt Kristoffrsn Skærbækvj 11, Silkborg Linå Kirk: 19, forklaringsgudstjnst Låsby Kirk: Ingn Sjling Kirk: 11, høstgudstjnst, kirkkor Sjs-Svjbæk Kirk: 19 Srup Kirk: Bgravls Danmark Erik Rasmussns Eftf. Christian 8.s. Vj 60, Silkborg v/ Bodil Thomsn og Halkir IngIng Halkir Hansn Silkborg TLF Aldrslyst TLF Svarr hl døgnt. Aftalr træffs grn i Drs hjm. Dansk Ligbrændingsforning Sinding Kirk: 9.30 Skannrup Kirk: Ingn Skorup Kirk: 19.30, høstgudstjnst, kirkkaff Svostrup Kirk: Tvilum Kirk: 10.30, høstgudstjnst, kirkkaff Vol Kirk: 9 Bstil din annonc i på tlf llr Gjrn Bgravlssforrtning v/ Hugo Andrsns ftf. Tlfon Svarr altid også aftn og wknd Familinyt Høstgudstjnstr Søndag 18. sptmbr takkr vi for høstn vd fstlig høstgudstjnstr. Vd gudstjnstn kl i Tvilum bds all børn mdbring frugt og grønt fra havn, som bærs ind i procssion. Eftr gudstjnstn holds auktion ovr diss ting. Kl r dr høstgudstjnst i Skorup kirk md ftrfølgnd kaffbord og fællssang i sogngårdn. Pris for kaffn 25. kr. Bgg stdr samls vd gudstjnstrn ind til Kirkns Korshærs arbjd blandt socialt udsatt i Danmark. Skorup og Tvilum mnighdsråd HOVSA - s hr Jg rundr 70 og dt vil jg grn fjr i Skovhust md n bid brød, n kop øl og lidt dans for famili, vnnr og nabor søndag dn 2. oktobr kl.1200 Vnlig hilsn.zsob (SFWF

12 12 Onsdag 14. sptmbr 2011 Stm prsonligt på Vnstrs trafikordførr Kristian Pihl Lorntzn vilj Ny tidr. Varig vlfærd Julfrokostn står for dørn! En god jul krævr n god planlægning. Midtjyllands Avis vil vær md til at gør juln båd fstlig og god. I julguidn vil vi sætt fokus på nogt af dt vigtigst i dn dansk jultradition: FROKOSTEN md alt dt lun, tøjt til årts julfrokostr og pyntn til d flott julbord. Vi bringr julfrokostsidrn i vor husstandsomdlt avis Torsdag dn 29. spt. Drftr r dr mulighd for at gntag annoncn til ½ PRIS i Midtjyllands Avis dn 22. oktobr og i dn husstandsomdlt avis dn 3. novmbr. Vil du vær md til at gør alls julfrokostr bdr og sjovr, skal du annoncmæssigt vær md hr. Annoncindlvringsfrist snst mandag dn 26. sptmbr Kontakt Pr Søndrbæk på tlf , mail: TÆT PÅ DIG OG LIVET LOKALT PAPIRFABRIKKEN SILKEBORG

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Nørre Alslev Ejendomshandel. Vi Piil Mæglerne. rerne i Nørre Vedby hallen fra kl. 20.30-21.30, de spiller hockey og er i år meldt

Nørre Alslev Ejendomshandel. Vi Piil Mæglerne. rerne i Nørre Vedby hallen fra kl. 20.30-21.30, de spiller hockey og er i år meldt Nordfalstrs Avis God png at spar på salært Brudkjol? Nørr Alslv Ejndomshandl Kig ind! www.dinbutik.nt Klik på Li sjør brudkjolr j Tidsbstilling nødvndig g j Vi Piil Mæglrn Din lokal avis på Nord- og Nordøstfalstr

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Uge 46 Onsdag den 11. november 2009 60. årgang Lægeex. fodbehandler SOSU-uddannet Lone Z. Jensen. Fredsvalg i fire af fem lokalråd.

Uge 46 Onsdag den 11. november 2009 60. årgang Lægeex. fodbehandler SOSU-uddannet Lone Z. Jensen. Fredsvalg i fire af fem lokalråd. Ug 46 Onsdag dn 11. novmbr 2009 60. årgang MMER VI KOIG D TIL Lægx. fodbhandlr SOSU-uddannt Lon Z. Jnsn Frdsvalg i fir af fm lokalråd Storgad 14, 8882 Fårvang tlf. 23 24 36 29 Læs sid 2 Tilskud ftr gældnd

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b.

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b. Stouby Bladt - i samarbjd md stouby.nu Nr. 140-26. årgang april 2011 godt t s t - d y a b t u b o o St ap. ri 8 l, 2 s n m d o r k n s a i b d k 1 s 7 å. P STOUBY G F b tik i s ll a d n m r y, g s og s

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Under ½ pris. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen

Under ½ pris. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen Til samtlig husstand, kontorr og butikkr Vi samlr kontorrn på Ærø Da vi frmovr har valgt at saml d to Ærø kontorrs mdarbjdr på kontort i Ærøskøbing, ophørr driftn af Marstal-kontort fra 1/1 2014. Dt r

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere