Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008"

Transkript

1 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen har helt eller delvist deltaget i undersøgelsens del om frynsegoder ud af inviterede, hvilket giver en svarprocent på 59,1 %. Dette er samme deltagelsesniveau som i FOAs undersøgelse om frynsegoder fra april og nogenlunde som i andre medlemsundersøgelser, der har benyttet det elektroniske medlemspanel. I dette papir præsenteres resultaterne fra 2008-undersøgelsen og hvor muligt betragtes udviklingen på området siden Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Udviklingen fra 2006 til 2008 Rygestoptilbud er i 2008 som i 2006 stadig det mest udbredte frynsegode. I 2008 havde ca. 1 ud af 3 har mulighed for et rygestoptilbud. Fra 2006 til 2008 er udbredelsen af jubilæumsgaver som frynsegode faldet fra ca. 1 ud af 3 til 1 ud af 4. Medlemmer med Internetforbindelse som frynsegode har i 2008 i højere grad adgang til arbejdspladsens end i Andelen med adgang er steget fra 3 % til 10 %. Tilsvarende er andelen uden adgang blevet mindre fra 17 % til nu kun 3 %. Andelen af medlemmer, der ikke har adgang til frynsegoder overhovedet er faldet fra 19 % til 16 %. Medlemmernes prioritering af ønsker til andre frynsegoder ligner meget hinanden i 2006 og i Medlemmerne efterspørger især frynsegoder som har at gøre med sundhed, motion og velvære. Frynsegoder i regionerne i Region Midtjylland har den største andel på 20 % af medlemmerne som ikke får frynsegoder overhovedet. Region Hovedstaden har den mindste andel på 12 % af medlemmerne uden frynsegoder. Landsgennemsnittet er på 16 %. 1 Læs eventuelt hele 2006-undersøgelsen om frynsegoder på 2 Alle tal i undersøgelsen er uvægtede, da man ellers ikke kan sammenligne med 2006-tallene. 3 Flere resultater om konkrete frynsegoder i regionerne findes inde i rapporten. 1

2 Frynsegoder i sektorerne og på forskellige typer arbejdsplader i Teknik- Servicesektoren har den mindste andel på 9 %, der rapporterer, at de ikke har adgang til frynsegoder overhovedet. Den største andel er at finde i Pædagogisk Sektor, hvor 21 % af medlemmerne siger, at de ingen frynsegoder får. Landsgennemsnittet er på 16 %. Dagplejen er den type arbejdsplads, der har den højeste andel, der ikke får nogen frynsegoder overhovedet. Ca. hver fjerde i dagplejen får ingen frynsegoder. Andelen, der ikke får nogen frynsegoder er lavest på sygehusene, hvor 1 ud af 10 ikke får frynsegoder. Landsgennemsnittet er på 16 %. Udbredte frynsegoder fra 2006 til 2008 Figuren nedenunder beskriver udviklingen i udbredelsen af forskellige frynsegoder fra 2006 til 2008 Figur 1: Udbredelsen af forskellige typer frynsegoder i 2006 og Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? Min arbejdsplads stiller ingen frynsegoder til rådighed for mig som ansat Buskort/togkort Jubilæumsgaver Julegave eller julegratiale Adgang til motions- eller fitnessfaciliteter Rygestop-tilbud Fri avis Fri telefon (også til privat brug) Pc og eller andet - mod løntræk Hjemmepc eller bærbar pc (uden betaling) Internetforbindelse med adgang til arbejdspladsens Internetforbindelse uden adgang til arbejdspladsens Andre typer forsikringer Sundhedsforsikring Sundhedstjek Massage og andre lignende ydelser Billig mad i kantinen (kantineordning med økonomisk tilskud) Gratis frugt Gratis kaffe eller te Antal svarpersoner 2006: 1.822/Antal svarpersoner 2008: Først og fremmest er det værd at bemærke, at andelen der ikke for stillet frynsegoder til rådighed, er svagt faldende fra 2006 til Hvor 19 % i 2006 ikke fik fryns, er tallet i 2008 nede på 16 %. 4 Flere resultater om konkrete frynsegoder i sektorerne og på forskellige arbejdspladstyper findes inde i rapporten. 5 For 2008-undersøgelse har respondenter besvaret dette spørgsmål. For 2006-undersøgelsen er tallet Procenterne summerer ikke til 100 %, da flere muligheder kunne vælges samtidig. I 2006 var det yderligere ikke muligt at svare buskort/togkort, hvorfor denne figurerer med 0 %. 2

3 Det ses, at rygestoptilbud stadig er det mest udbredte frynsegode i 2008, selvom om andelen er faldet fra 38 % til 32 %. Derefter kommer gratis kaffe eller te som er steget med 7 procentpoint til 31 %. På tredjepladsen kommer adgang til motions- eller fitnessfaciliteter som er faldet fra 29 % til 27 %. To markante ændringer er herudover værd at bide mærke i. For det første lader det til, at Internetforbindelser som frynsegode i højere grad er blevet med adgang til arbejdspladsens. Stigningen er her fra 3 % til 10 %, mens internetforbindelser uden adgang til arbejdspladsens er faldet med hele 14 procentpoint til nu kun 3 %. For det andet er jubilæumsgaver langt mindre udbredt i 2008 end i Her er faldet på 10 procentpoint til nu 24 %. Medlemmernes ønsker til frynsegoder fra 2006 til 2008 I figuren herunder er medlemmernes ønsker til typer af frynsegoder i 2006 og 2008 blevet rangordnet. Tabel 1: Rangordning af medlemmernes ønske til andre frynsegoder i 2006 og Frynsegode Placering 2008 Placering 2006 Massage o.lign. 1 1 Sundhedsforsikring 2 8 Gratis frugt 3 4 Sundhedstjek 4 3 Adgang til motions- Eller fitnessfaciliteter 5 2 Julegave el. gratiale 6 6 Billig mad i kantinen 7 9 Gratis kaffe eller te 8 7 Hjemme PC el. bærbar PC 9 5 Fri telefon (også privat brug) Internetforbindelse med adgang til arbejdspladsens Jubilæumsgaver Fri avis Internetforbindelse uden adgang Til arbejdspladsens Buskort/Togkort 15 - * Andre typer forsikringer PC eller andet mod løntræk Rygestop-tilbud *I 2006 kunne buskort/togkort ikke vælges. (Korrelationen mellem rangordningerne i 2006 og 2008 er 0,87 og er statistisk signifikant) 6 I 2008 har respondenter besvaret dette spørgsmål, mens tallet er 388 i 2006-undersøgelsen. 3

4 Af tabellen fremgår det, at der umiddelbart er høj grad af overensstemmelse mellem medlemmernes ønsker til fryns i 2006 og i En beregning af korrelationen bekræfter, at der er høj grad af sammenhæng mellem, hvilke frynsegoder, der blev efterspurgt i 2006 og i Korrelationen er på 0,87 og den er statistisk signifikant. Først og fremmest bemærkes, at det mest efterspurgte frynsegode i 2006 og 2008 er massage o.lign. Det man umiddelbart kan sige om de mest efterspurgte frynsegoder er, at de har med motion, velvære og sundhed at gøre. Disse er både i 2006 og 2008 goder som (udover ovennævnte massage): gratis frugt, adgang til motions- og fitnessfaciliteter samt sundhedstjek. Derudover er sundhedsforsikring sprunget fremad på listen fra en 8. plads til en 2. plads i 2008, hvilket kan skyldes den længerevarende offentlige debat om sundhedsvæsnets nedslidning og den hastige udbredelse af arbejdsgiverbetalte private sundhedsforsikringer især i den private sektor. Samtidig passer det dog fint ind i billedet af en stigende efterspørgsel efter sundhed. Regionale forskelle i fryns I figurerne nedenunder ses, hvilke typer af frynsegoder, der er mest fremherskende i de forskellige regioner. Medlemmerne i Region Midtjylland tilsyneladende har den største andel uden frynsegoder overhovedet. 20 % af medlemmerne rapporterer her, at de ikke har frynsegoder. Bedst ser det ud i Region Hovedstaden, hvor 12 % af medlemmerne ikke har nogen frynsegoder. Landsgennemsnittet er på 16 %. Herudover er de mest iøjnefaldende forskelle: Gratis kaffe eller te er mest udbredt i Region Hovedstaden, hvor ca. 50 % af medlemmerne har dette frynsegode til rådighed. Landsgennemsnittet er på 30 %. Massage og lignende findes i mindre grad i Region Nordjylland, hvor mindre end 1 ud af 10 har dette frynsegode. Landsgennemsnittet er på 2 ud af 10. Medlemmerne i Region Syddanmark får i mindre grad motions- eller fitnessfaciliteter stillet til rådighed. Landsgennemsnittet er på 30 %, mens tallet for Syddanmark kun er lige over 15 % af medlemmerne. Internetforbindelser (både med eller uden adgang til arbejdspladsens ) er mest udbredt øst for Storebælt det vil sige i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Ca. 20 % af medlemmerne øst for Storebælt har internetforbindelse som frynsegode landsgennemsnittet er på lige over 10 %. 7 Spearmans ρ = 0,87. Test af hypotesen ρ > 0, giver en forsvindende lille testsandsynlighed på p < 0,0001 (t 16 = 6.92). Vi må altså konkludere, at der er (stærk) sammenhæng mellem rangordningen af ønskerne til frynsegoder i 2006 og

5 Figur 2: Udbredelsen af forskellige frynsegoder i regionerne i 2008 (1) Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? (1 ud af 3) Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland 1 1 Gratis kaffe eller te Gratis frugt Billig mad i kantinen (kantineordning med økonomisk tilskud) Massage og andre lignende ydelser 1 1 Sundhedstjek Sundhedsforsikring Andre typer forsikringer Antal svarpersoner: Figur 3: Udbredelsen af forskellige frynsegoder i regionerne i 2008 (2) Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? (2 ud af 3) Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland 1 1 Internetforbindelse uden adgang til arbejdspladsens Internetforbindelse med adgang til arbejdspladsens Hjemmepc eller bærbar pc (uden betaling) Pc og eller andet - mod løntræk Fri telefon (også til privat brug) Fri avis Antal svarpersoner:

6 Figur 4: Udbredelsen af forskellige frynsegoder i regionerne i 2008 (3) Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? (3 ud af 3) Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Rygestop-tilbud Adgang til motions- eller fitnessfaciliteter Julegave eller julegratiale Jubilæumsgaver Buskort/togkort Min arbejdsplads stiller ingen frynsegoder til rådighed for mig som ansat Ved ikke Antal svarpersoner: Ønskerne til fremtidige frynsegoder er relativt ligeligt fordelt henover regionerne. I alle fem regioner er det sundheds- og velværeorienterede frynsegoder, der er mest efterspurgte, som det også var for landstotalen. Enkelte variationer er dog at spore: Kantineordning efterspørges af 1 ud af 3 i Region Hovedstaden. Dette er en væsentlig større efterspørgsel end i de fire andre regioner, hvor efterspørgslen er på ca. 1 ud af 5. Region Hovedstaden og Region Midtjylland efterspørger adgang til motions- og fitnessfaciliteter i mindre grad end i de tre andre regioner; ca. 30 % i Hovedstaden og Midtjylland, ca. 40 % i Nordjylland, Syddanmark samt Sjælland. Buskort/togkort er mere efterspurgt i Region Hovedstaden end i resten af landet. Dette er nok ikke overraskende, da anvendelsesmulighederne for kollektiv transport er størst i Hovedstadsområdet. 6

7 Figur 5: Ønsker til fryns i 2008 fordelt på region (1) Hvilke typer frynsegoder er du interesseret i? (1 ud af 3) Sundhedsforsikring Sundhedstjek Massage og andre lignende ydelser Billig mad i kantinen (kantineordning med økonomisk tilskud) Gratis frugt Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Gratis kaffe eller te Antal svarpersoner: Figur 6: Ønsker til fryns i 2008 fordelt på region (2) Hvilke typer frynsegoder er du interesseret i? (2 ud af 3) Fri avis 1 Fri telefon (også til privat brug) Pc og eller andet - mod løntræk Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hjemmepc eller bærbar pc (uden betaling) Internetforbindelse med adgang til arbejdspladsens Internetforbindelse uden adgang til arbejdspladsens Andre typer forsikringer Antal svarpersoner:

8 Figur 7: Ønsker til fryns i 2008 fordelt på region (3) Hvilke frynsegoder er du interesseret i? (3 ud af 3) Ved ikke Jeg er ikke interesseret i nogen frynsegoder Buskort/togkort Jubilæumsgaver Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Julegave eller julegratiale Adgang til motions- eller fitnessfaciliteter Rygestop-tilbud Antal svarpersoner: Frynsegoder i sektorerne Nedenunder i de tre figurer ses de forskellige typer frynsegoder fordelt på de fire sektorer som de ansatte bliver stillet til rådighed. Overordnet set rapporterer ca. 20 % i Pædagogisk Sektor, at de ikke får frynsegoder overhovedet et væsentligt højere tal end i de andre faggrupper. Dette kan skyldes, at der er mange dagplejere blandt svarpersonerne, og disse har nok i mindre grad mulighed for at få forskellige frynsegoder stillet til rådighed f.eks. gratis te/kaffe eller frugt eller kantineordning. Det er netop også blandt disse frynsegoder, at Pædagogisk Sektor skiller sig ud ved at have færre til rådighed. Der er herudover nogle variationer som man bør lægge mærke til: Gratis kaffe og te hører i højere grad til i Kost- og Service samt Teknik- og service. Ca. hver anden i disse sektorer har gratis kaffe eller te til rådighed, mens det kun er ca. 3 ud af 10 i Pædagogisk Sektor og i Social- og Sundhedssektoren. Fri telefon eksisterer stort set kun i Teknik- og Servicesektoren, hvor 8 % har dette frynsegode. For de andre sektorer er tallet helt nede på 1 %. 8

9 Figur 8: Udbredelsen af forskellige frynsegoder i 2008 fordelt på sektor (1) Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? (1 ud af 3) Andre typer forsikringer Sundhedsforsikring Sundhedstjek Massage og andre lignende ydelser Teknik-og servicesek Social-og sundhedsse Pædagogisk sektor Kost- og servicesekt Billig mad i kantinen (kantineordning med økonomisk tilskud) 1 1 Gratis frugt Gratis kaffe eller te Antal svarpersoner: Figur 9: Udbredelsen af forskellige frynsegoder i 2008 fordelt på sektor (2) Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? (2 ud af 3) Rygestop-tilbud Fri avis Fri telefon (også til privat brug) Pc og eller andet - mod løntræk 1 1 Teknik-og servicesek Social-og sundhedsse Hjemmepc eller bærbar pc (uden betaling) Pædagogisk sektor Kost- og servicesekt Internetforbindelse med adgang til arbejdspladsens 1 1 Internetforbindelse uden adgang til arbejdspladsens Antal svarpersoner:

10 Figur 10: Udbredelsen af forskellige frynsegoder i 2008 fordelt på sektor (3) Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? (3 ud af 3) Ved ikke Min arbejdsplads stiller ingen frynsegoder til rådighed for mig som ansat Teknik-og servicesek Buskort/togkort Social-og sundhedsse Pædagogisk sektor Kost- og servicesekt Jubilæumsgaver Julegave eller julegratiale Adgang til motions- eller fitnessfaciliteter Antal svarpersoner: Forskellighed i frynsegoder på forskellige arbejdspladstyper I figurerne nedenunder ses typerne af frynsegoder fordelt på forskellige typer arbejdspladser. Overordnet kan det ses som før antydet at dagplejen har den største andel, der rapporterer, at de ingen frynsegoder får. Tallet er helt oppe på 23 % - altså næsten hver fjerde. Sygehusene er tilsyneladende bedst til at stille frynsegoder til rådighed for deres ansatte. Her er det 1 ud af 10, der ikke får nogen frynsegoder. Gennemsnittet er på 16 % for alle arbejdspladser. Herudover bemærkes det, at: Daginstitutionerne/SFO erne i højere grad end andre arbejdspladser tilbyder gratis kaffe eller te. Her er det over hver anden, der får dette tilbud. Ud over dagplejen ligger sygehusene langt nede her er det kun ca. 1 ud af 5, der får gratis kaffe eller te. Dagplejen har i højere grad forskellige PC-ordninger end andre arbejdspladser. Ca. 2 ud af 10 har én eller anden PC-ordning (Hjemme-PC/bærbar eller PC mod løntræk), mens gennemsnittet ligger på 1 ud af 10. Sygehusene er de bedste til at give mulighed for rygestoptilbud. Her kan hver anden få dette tilbud. På daginstitutionerne/sfo erne er det kun hver fjerde. Landsgennemsnittet er på ca. hver tredje. 10

11 Figur 11: Udbredelsen af forskellige frynsegoder på forskellige typer arbejdspladser i 2008 (1) Hvad stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? (1 ud af 3) Hjemmeplejen Plejehjem/plejecenter Daginstitution/SFO eller lignende Dagplejen Sygehus (somatisk) Øvrige arbejdssteder Gratis kaffe eller te Gratis frugt Billig mad i kantinen (kantineordning med økonomisk tilskud) Massage og andre lignende ydelser Sundhedstjek Sundhedsforsikring Andre typer forsikringer Antal svarpersoner: Figur 12: Udbredelsen af forskellige frynsegoder på forskellige typer arbejdspladser i 2008 (2) Hvad stiller din arbejdsplads tilrådighed for dig som ansat? (2 ud af 3) Hjemmeplejen Plejehjem/plejecenter Daginstitution/SFO eller lignende Dagplejen Sygehus (somatisk) Øvrige arbejdssteder Internetforbindelse uden adgang til arbejdspladsens Internetforbindelse med adgang til arbejdspladsens Hjemmepc eller bærbar pc (uden betaling) Pc og eller andet - mod løntræk Fri telefon (også til privat brug) Fri avis Antal svarpersoner:

12 Figur 13: Udbredelsen af forskellige frynsegoder på forskellige typer arbejdspladser i 2008 (3) Hvad stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? (3 ud af 3) Hjemmeplejen Plejehjem/plejecenter Daginstitution/SFO eller lignende Dagplejen Sygehus (somatisk) Øvrige arbejdssteder Rygestop-tilbud Adgang til motions- eller fitnessfaciliteter Julegave eller julegratiale Jubilæumsgaver Buskort/togkort Min arbejdsplads stiller ingen frynsegoder til rådighed for mig som ansat Ved ikke Antal svarpersoner: Svarpersonernes repræsentativitet I tabellen herunder er beskrevet, hvorledes de svarpersoner adskiller sig fra alle Forbundets medlemmer med hensyn til alder, køn, tillidshverv samt sektortilhørsforhold. Tallene giver anledning til følgende bemærkninger: Medlemmerne er især overrepræsenterede blandt aldersgrupperne år. De unge fra er tilsvarende underrepræsenterede. Kønsfordelingen svarer nogenlunde til forbundets medlemmer som helhed, dog er kvinderne en smule overrepræsenterede. Medlemmerne med tillidshverv (af én eller slags) er stærkt overrepræsenteret i forhold til forbundet som helhed. Kost- og Service samt Teknik- og Servicesektorerne er kun en smule underrepræsenterede. Medlemmer fra Pædagogisk Sektor er stærkt underrepræsenterede. Tilsvarende er medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren stærkt overrepræsenterede. Disse bemærkninger gør, at vi skal forsigtige med at generalisere undersøgelsens konklusioner til hele forbundet, fordi svarpersonerne på en række nøgleparametre adskiller sig fra forbundets medlemmer som helhed. 12

13 Tabel 2: Svarpersonerne i 2008-undersøgelsen sammenlignet med alle forbundets medlemmer. Pct. blandt svarpersoner Pct. i forbundet* Forskel (Pct. point) Alder ,0 % 0,9 % -0,9 % ,1 % 3,8 % -3,7 % ,5 % 5,0 % -3,5 % ,7 % 7,4 % -3,7 % ,0 % 9,2 % -2,2 % ,4 % 11,8 % 0,6 % ,2 % 13,7 % 4,5 % ,8 % 15,0 % 11,8 % ,1 % 13,9 % 8,2 % 60+ 8,1 % 19,2 % -11,1 % Køn Kvinder 89,1 % 87,9 % 1,2 % Tillidshverv Intet tillidshverv 78,0 % 93,6 % -15,6 % Sektor Kost- og Service 6,4 % 8,4 % -2,0 % Pædagogisk Sektor 19,2 % 26,9 % -7,7 % Social- og Sundhedssektoren 69,4 % 56,3 % 13,1 % Teknik- og Service 4,4 % 5,8 % -1,4 % Uden sektor 0,6 % 2,6 % -2,0 % *Pr. 30. oktober

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? 35% 30% 17% 10% 5% 3% 1% 1% 2%

Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? 35% 30% 17% 10% 5% 3% 1% 1% 2% FOA Fag og Arbejde Analysesektionen 28. april 2006 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde har i perioden 18. -25. april 2006 i gennemført en medlemsundersøgelse om udbredelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og Analyse 24. april 2009 Denne undersøgelse er gennemført blandt forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 31. marts 8. april 2009.

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere 11. november 2015 Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere De fleste danskere, der har været på boligjagt kender formentlig fornemmelsen af, at det til tider kan være svært at få alle boligønskerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse N O T A T Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse 16. januar 2008 I forbindelse med julen 2007 blev der af Finansrådet udarbejdet en analyse af lån til forbrug. Analysen indeholdt blandt andet en forbrugerundersøgelse

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om sygefravær FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Resume... 3 1. Indledning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Sammenligninger med andre undersøgelser... 5

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi Økonomisk analyse. januar 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Jyder vælger dansk Københavnere økologi Landbrug & Fødevarer har gennemført en analyse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Louise Kryspin Sørensen Februar 2015 Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Sygeplejerskerne på hospitalerne bruger i 2015 dagligt 109 minutter i gennemsnit på dokumentationsopgaver.

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015

Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015 Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015 Der tales i landbrugskredse meget om, at landmændene skal være mere stolte af deres erhverv. Angiv på denne 10-punksskala

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE RESULTATOVERSIGT OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER AUGUST 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015 KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED 15. januar 2015 1 2 Om undersøgelsen Formål: Formålet med kampagnen er at øge sandsynligheden for, at flere kvinder over 50 år og

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere