Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse"

Transkript

1 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld mener næsten 2 ud af 3, at FOA kun har lille indflydelse på normeringen på arbejdspladserne. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer. Undersøgelsen blev udført i perioden fra den 8. til 18. maj medlemmer besvarede spørgsmålene om deres syn på FOA. Det giver en svarprocent på 51 procent. Hovedkonklusioner: Lidt over halvdelen af medlemmerne i undersøgelsen er helt enige i, at det er vigtigt for dem, at deres kollegaer er med i FOA. Blandt FOAs ældre medlemmer er andelen højere end for yngre medlemmer. De fleste af FOAs medlemmer har tillid til FOAs arbejde. 9 ud af 10 i undersøgelsen er helt eller delvist enige i, at de har tillid til, at FOA kan hjælpe dem, hvis de får problemer på deres arbejdsplads. En lignende tillid findes til, at FOA forhandler en overenskomst med gode løn- og ansættelsesvilkår. Medlemmer i Teknik- og Servicesektoren har lidt mindre tillid til, at FOA sætter deres interesser på den politiske dagsorden, og at FOA forhandler en god overenskomst for dem. Omkring 7 ud af 10 er helt eller delvist enige i, at FOA har for lidt indflydelse på samfundsudviklingen og for lidt at sige over for arbejdsgiverne. Knap halvdelen mener, at FOA har en stor eller meget stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld mener næsten 2 ud af 3, at FOA kun har en lille eller meget lille indflydelse på normeringen. Lidt bedre står det til med indflydelsen på medlemmernes faglige udvikling og arbejdsmiljø. Det er især medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, som ser negativt på FOAs indflydelse på normeringen. Medlemmer i Social- og Sundhedssektoren mener også i højere grad, at FOA har for lidt at sige over for arbejdsgiverne. FOA-medlemmer med tillidshverv og medlemmer med kendskab til overenskomsten ser mere positivt på FOAs indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og faglig udvikling. Medlemmerne angiver i kommentarfeltet, at de gerne så FOA være mere synlige, både ude på arbejdspladserne og i mediebilledet.

2 2 FOA-medlemmer finder det vigtigt, at deres kollegaer er med i FOA De fleste af medlemmerne i undersøgelsen (82 %) er helt eller delvist enige i, at det er vigtigt for dem, at deres kollegaer er med i FOA. Kun 11 procent er delvist eller helt uenige i, at det er vigtigt. Det er især de ældre medlemmer, som gerne ser deres kollegaer som medlemmer. Denne tendens ses tydeligt i figur 1 nedenfor. Blandt medlemmer, der er 60 år eller ældre, er hele 64 procent helt enige i, at det er vigtigt for dem, at deres kolleger er med i FOA. Det samme gælder kun for 36 procent af dem, der er under 40 år, og 52 procent af dem mellem 40 og 49 år. Forskellene mellem alle disse aldersgrupper er statistisk sikre. Figur 1. Det er vigtigt for mig, at mine kolleger er med i FOA I alt 56% 26% 6% 60 år og ældre 64% 22% 4% Helt enig år 60% 24% 6% Delvist enig Delvist uenig år 52% 29% 6% Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Under 40 år 36% 30% 7% 12%15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: Tallene er forbundet med usikkerheder mellem 1,2 og 5,7 procentenheder. Trods disse usikkerheder er forskellene mellem aldersgrupperne statistisk sikre. Dette gælder dog ikke forskellen mellem de to ældste aldersgrupper 60 år og ældre og år, idet svarene i disse to grupper ligner hinanden meget. Undersøgelsen tyder altså på, at medlemskab af FOA i høj grad opleves som en fælles sag på arbejdspladsen og ikke blot som en personlig eller individuel sag. Forskellene på aldersgrupperne tyder dog på, at de yngre medlemmer i mindre grad oplever tilknytningen til FOA som en fælles sag.

3 3 Et af de ældre medlemmer udtrykker det således: Som samfundet er i dag, er det kun de gamle årgange, der rigtig ved, hvad det vil sige at kæmpe for en fagforeningssag, protestere over regeringstiltag osv. Kvinde, 57 år, social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen Et problem, der ofte dukker op i forbindelse med, om kollegaerne er medlem af FOA, er, om det kan betale sig at være medlem. Flere klager over, at ansatte, der ikke er medlem af en fagforening, alligevel får samme vilkår som FOA-medlemmer. Eksempelvis skriver en: På min arbejdsplads kommer de andre kollegaer med på kursus/kongresser, uanset om de er medlem af FOA eller ej. Jeg synes måske ikke, det er helt retfærdigt, når jeg betaler næsten 800 kr. pr. mdr. Kvinde, 48 år, neurofysiologiassistent Vi har også undersøgt, om sektor eller afdeling har en betydning for, om det er vigtigt for en, at ens kollegaer er med i FOA, men der er ingen statistisk sikker sammenhæng.

4 4 De fleste medlemmer har tillid til FOAs arbejde FOAs medlemmer har tillid til, at FOA kan hjælpe dem, hvis der opstår problemer på arbejdspladsen. Det fremgår af undersøgelsen, hvor 9 ud af 10 af medlemmerne erklærer sig helt eller delvist enige i, at de har tillid til FOAs hjælp ved problemer på deres arbejdsplads. Kun 6 procent svarede, at de var helt eller delvist uenige. De fleste FOA-medlemmer har også tillid til FOAs arbejde med deres overenskomster. Næsten 9 ud af 10 (88 %) er helt eller delvist enige i, at de har tillid til, at FOA forhandler gode løn- og ansættelsesvilkår. Dog var næsten hver tiende (9 %) helt eller delvist uenige. Endelig blev medlemmerne spurgt til, om de har tillid til, at FOA sætter medlemmernes interesser på den politiske dagsorden. Her var 7 ud af 10 (71 %) helt eller delvist enige, mens mere end 1 ud af 10 (11 %) var helt eller delvist uenige. En af dem, der gerne så FOA blande sig noget mere i den politiske dagsorden, skriver: Det ville være dejligt, at FOA gjorde sig mere synlig i mediebilledet, idet det desværre er blevet sådan, at hvis man vil have noget ændret, så skal det igennem medierne. Mand, 43 år, pædagogisk assistent i socialpsykiatrien På alle tre spørgsmål har de fleste af FOAs medlemmer således tillid til FOAs arbejde. Men undersøgelsen peger på, at der er mere tillid til, at FOA kan gøre en forskel i forhold til konkrete problemer på arbejdspladsen end i forhold til den politiske dagsorden. Tallene fremgår af figur 2 nedenfor.

5 5 Figur 2. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg har tillid til At FOA kan hjælpe mig, hvis jeg får problemer på min arbejdsplads 63% 28% 4% 3% Helt enig At FOA forhandler en overenskomst for mig med gode løn- og ansættelsesvilkår 53% 35% 6% Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke At FOA sætter mine interesser på den politiske dagsorden 45% 37% 8% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Antal svar: Henholdsvis 2.390, og Vi har undersøgt, om alder har en betydning for tilliden til FOA, men der er ingen statistisk sikre forskelle mellem aldersgrupperne. Derimod har sektor en betydning, hvilket fremgår af næste afsnit.

6 6 Medlemmer i Teknik- og Servicesektoren har mindre tillid til FOA Undersøgelsen viser, at medlemmer i Teknik- og Servicesektoren har mindre tillid til FOA. Kun 30 procent af medlemmerne i Teknik- og Servicesektoren er helt enige i, at de har tillid til, at FOA sætter deres interesser på den politiske dagsorden, mens den tilsvarende andel i de andre sektorer ligger omkring 45 procent. I den anden ende er næsten en femtedel (19 %) af medlemmerne i Teknik- og Servicesektoren helt eller delvist uenige i, at FOA sætter deres interesser på den politiske dagsorden, mens den tilsvarende andel for de andre sektorer er omkring hver tiende. Forskellen mellem Teknik- og Servicesektoren og henholdsvis Social- og Sundhedssektoren og Pædagogisk sektor er statistisk sikker. Forskellen til Kost- og Servicesektoren er derimod ikke sikker, hvilket formentlig skyldes, at der er for få svar i denne gruppe. Medlemmer i Teknik- og Servicesektoren har også mindre tillid til, at FOA forhandler en overenskomst med gode løn- og ansættelsesvilkår. Omkring hver fjerde (42 %) af medlemmerne i Teknik- og Servicesektoren er helt enige i, at de har tillid til, at FOA forhandler en overenskomst med gode lønog ansættelsesvilkår. I Social- og Sundhedssektoren er den tilsvarende andel 52 procent, i Pædagogisk sektor 57 procent, mens topscoreren er Kost- og Servicesektoren med 60 procent. Forskellen mellem Teknik- og Servicesektoren og henholdsvis Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk sektor er statistisk sikker. Forskellen til Social- og Sundhedssektoren er derimod ikke sikker. Tallene fremgår af figur 3 nedenfor. Vi har også set på, om der er forskelle mellem sektorerne i synet på, om FOA kan hjælpe ved problemer på arbejdspladsen, men fandt ingen forskel.

7 7 Figur 3. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at FOA sætter mine interesser på den politiske dagsorden Teknik- og Servicesektoren 30% 45% 15% Social- og Sundhedssektoren 45% 37% 7% 8% Helt enig Delvist enig Pædagogisk Sektor 46% 35% 8% 8% Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Kost- og Servicesektoren 45% 33% 7% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jeg har tillid til, at FOA forhandler en overenskomst for mig med gode løn- og ansættelsesvilkår Teknik- og Servicesektoren 42% 44% 6% Social- og Sundhedssektoren 52% 36% 7% Helt enig Delvist enig Pædagogisk Sektor 57% 33% 5% Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Kost- og Servicesektoren 60% 26% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: Tallene er forbundet med usikkerheder på mellem 0,9 og 8,7 procentenheder. I den første figur er der statistisk sikker forskel mellem Teknik- og Servicesektoren og henholdsvis Social- og Sundhedssektoren og Pædagogisk sektor. I den anden figur er der statistisk sikker forskel mellem Teknik- og Servicesektoren og henholdsvis Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk sektor

8 8 FOA mangler indflydelse på samfundsudviklingen Selvom de fleste FOA-medlemmer udtrykker tillid til FOAs arbejde, er de utilfredse med FOAs indflydelse på samfundsudviklingen. Omkring 7 ud af 10 (71 %) af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist enige i, at FOA har for lidt indflydelse på samfundsudviklingen. Ligeledes er 7 ud af 10 (72 %) helt eller delvist enige i, at FOA har for lidt at sige over for arbejdsgiverne. Figur 4. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? FOA har for lidt indflydelse på samfundsudviklingen i dag FOA har for lidt at sige over for arbejdsgiverne Helt enig 4% 13% 24% Delvist enig 7% 9% 27% 12% Delvist uenig 12% Helt uenig 47% Ved ikke/ikke relevant 45% Antal svar: Dette kan sammenlignes med undersøgelsen Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv 1 fra 2014, hvor man stillede de samme spørgsmål. Undersøgelsen blev lavet af Aalborg Universitet for LO og FTF og inkluderede lønmodtagergrupper fra LO, FTF, AC, Lederne, alternative fagforeninger samt uorganiserede. I undersøgelsen svarede i alt 41 procent, at de var helt eller delvist enige i, at fagforeningerne har for lidt indflydelse på samfundsudviklingen i dag. Tilsvarende erklærede 43 procent sig helt eller delvist enige i, at fagforeningen har for lidt at sige over for arbejdsgiverne. Blandt LO-medlemmer lå andelen på 52 procent for begge spørgsmål. Forskellen til denne undersøgelse er således markant, idet andelen her var over 70 procent. Det tyder på, at FOAs medlemmer i højere grad ser negativt på fagforeningens indflydelse end andre lønmodtagergrupper. Dog skal disse tal tolkes forsigtigt, idet andre faktorer kan spille ind på svarene. 1 Undersøgelsen kan læses her:

9 9 Flere medlemmer giver politikerne og arbejdsgiverne skylden for, at FOA ikke har mere indflydelse. Det kan for eksempel ses af dette citat: At FOA ikke har så stor indflydelse, som de burde have, skyldes efter min mening de politikere, der sidder og styrer både kommunerne og regionerne. Bestemt ikke dem, der forhandler. Kvinde, 67, skolerengøringsassistent Undersøgelsen viser, at især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren mener, at FOA har for lidt at sige over for arbejdsgiverne. Her er næsten hver tredje (31 %) helt enige i, at FOA har for lidt at sige, men den tilsvarende andel i Pædagogisk sektor er hver femte (20 %). Denne forskel er statistisk sikker. I Kost- og Servicesektoren gælder dette for 23 procent, mens det gælder for 26 procent i Teknik- og Servicesektoren. Forskellene til disse grupper er ikke statistisk sikre. Disse tal fremgår af figur 6 i bilag 1. Vi har også undersøgt, om alder har en betydning for synet på FOAs indflydelse på samfundsudviklingen og indflydelse i forhold til arbejdsgiverne, men fandt ikke nogen sammenhæng.

10 10 Medlemmer: FOA har kun lille indflydelse på normeringen Som beskrevet ovenfor mener et stort flertal i undersøgelsen, at FOA har for lidt indflydelse. Som det fremgår af figur 5, at det især er indflydelsen på normeringen - antal ansatte på arbejdspladsen - som opleves at være begrænset. Næsten 2 ud af 3 (64 %) af medlemmerne i undersøgelsen mener, at FOA har lille eller meget lille indflydelse på normeringen. Kun 7 procent mener, at FOA har stor eller meget stor indflydelse på normeringen. Det ser bedre ud med FOAs indflydelse på andre områder. Topscoreren er løn- og ansættelsesvilkår, hvor knap halvdelen (48 %) mener, at FOA har stor eller meget stor indflydelse, mens hver tredje (35 %) mener, at FOA har nogen indflydelse. FOAs indflydelse på medlemmernes arbejdsmiljø anses for at være lidt mindre. Her mener knap 3 ud af 10 (29 %), at FOA har stor eller meget stor indflydelse, mens hver fjerde mener, at FOA kun har lille eller meget lille indflydelse på arbejdsmiljøet. Endelig blev deltagerne i undersøgelsen spurgt til deres oplevelse af FOAs indflydelse på deres faglige udvikling. Her mener hver tredje (33 %), at FOA kun har lille eller meget lille indflydelse, mens hver fjerde (24 %) anser indflydelsen for stor eller meget stor. Figur 5. Hvor stor eller lille indflydelse oplever du, at FOA har på følgende i dag? 70% 60% 50% 40% Stor eller meget stor indflydelse 30% 20% 10% 0% 48% 35% 14% Løn og ansættelsesvilkår 42% 29% 25% Dit arbejdsmiljø 24% 38% 33% Din faglige udvikling 64% 21% 7% Normeringen Nogen indflydelse Lille eller meget lille indflydelse Antal svar: Stor indflydelse og Meget stor indflydelse er blevet slået sammen til én kategori. Det samme er "Lille indflydelse og Meget lille indflydelse. Henholdsvis 3,2 %, 3,8 %, 4,6 % og 7,6 % har svaret Ved ikke på spørgsmålet. De er taget ud af figuren.

11 11 Mange af FOAs medlemmer mener altså, at FOA kun har en lille indflydelse på centrale spørgsmål som normering, faglig udvikling og arbejdsmiljø. Derimod står FOA stærkere på traditionelle spørgsmål som løn og ansættelsesvilkår. Flere af medlemmerne mener, at FOA herved har en forkert prioritering: Jeg føler, at FOA kæmper for noget, der for mig er mindre vigtigt. Det er meget vigtigt for mig, at der bliver kæmpet for arbejdstider og normeringer. Kvinde, 48 år, social- og sundhedsassistent i socialpsykiatrien En god overenskomst er så meget mere end lidt mere i løn over de næste tre år. Kvinde, 35 år, social- og sundhedsassistent på et plejehjem Især medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren ser negativt på FOAs indflydelse på normeringen. Her mener over en tredjedel (35 %), at FOA har meget lille indflydelse, hvorimod den tilsvarende andel for den Pædagogiske sektor er 24 procent, og i Kost- og Servicesektoren er 22 procent. Forskellen til Social- og Sundhedssektoren er statistisk sikker. I Teknik- og Servicesektoren er det knap hver tredje, der mener, at FOA har meget lille indflydelse på normeringen, men her er forskellen til de andre grupper ikke statistisk sikker. Tallene fremgår af figur 7 i bilag 1. Vi har også undersøgt, om alder har betydning for synet på FOAs indflydelse, men det er der ikke noget, der tyder på.

12 12 Tillidshverv og kendskab til overenskomsten øger oplevelsen af, at FOA har indflydelse Undersøgelsen viser også, at de medlemmer, der har et tillidshverv (arbejdsmiljørepræsentaner og/eller tillidsrepræsentanter), ser mere positivt på FOAs indflydelse. Blandt de medlemmer, der ikke har et tillidshverv, oplever kun 43 procent af deltagerne i undersøgelsen, at FOA har en stor eller meget stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår, hvor den tilsvarende andel for tillidsrepræsentanter er omkring 2 ud af 3 (69 %), og for arbejdsmiljørepræsentanter godt halvdelen (53 %). Samme tendens findes i forhold til arbejdsmiljø. Her er det kun hver fjerde (26 %) af dem uden tillidshverv, der mener, at FOA har en stor eller meget stor indflydelse, hvorimod andelen for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter ligger omkring 40 procent. En lignende forskel findes i forhold til synet på FOAs indflydelse på medlemmernes faglige udvikling. Mere end hver tredje (36 %) af medlemmerne uden tillidshverv mener, at FOA har en lille eller meget lille indflydelse på den faglige udvikling, hvorimod det samme kun gør sig gældende for hver femte af tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne. Disse tal fremgår af figur 8-10 i bilag 2. For alle tre spørgsmål gælder det, at forskellen mellem medlemmerne uden tillidshverv og henholdsvis tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er statistisk sikre. Dette gælder også, selvom vi kun ser på dem, der har læst overenskomsten. Undersøgelsen viser altså, at et medlem med tillidshverv i gennemsnit ser mere positivt på FOAs indflydelse end et medlem uden tillidshverv uanset om begge har læst overenskomsten. Dog finder vi ikke, at tillidshverv har en effekt på oplevelsen af FOAs indflydelse på normering. Endvidere viser undersøgelsen, at FOA opleves at have større indflydelse blandt dem, der har læst overenskomsten, end dem, der ikke har. Forskellen er dog kun meget lille, hvis vi frasorterer alle medlemmer med tillidshverv. Alligevel tyder undersøgelsen på, at kendskab til overenskomsten gør det mindre sandsynligt, at man oplever FOAs indflydelse som Meget lille. Undersøgelsen kan således konkludere, at personer, der har kendskab til overenskomsten og/eller har et tillidshverv, ser mere positivt på FOAs indflydelse. Disse to faktorer hænger selvfølgelig sammen, således at mange af dem, der har læst overenskomsten, også er tillidsrepræsentanter.

13 13 FOA mangler synlighed Efter spørgsmålene om synet på FOA fik deltagerne i undersøgelsen mulighed for at skrive en kommentar. 137 personer benyttede sig af denne mulighed. En hyppig kommentar handler om, at FOA ikke gør nok for netop det område, som personen arbejder indenfor (17 personer). Her er det især dagplejere og hospitalsansatte social- og sundhedsassistenter, som er utilfredse med, at FOA ikke har nok fokus på dem. Flere skriver også, at FOA er for lidt synlige på arbejdspladsen og ofte er svære at få fat på (11 personer). Der opfordres til, at FOA i højere grad skal ud på arbejdspladserne for at finde ud af, hvad der rører sig blandt medlemmerne. Kontakten mellem FOA og de enkelte arbejdspladser skal altså øges. Eksempelvis skriver en: Jeg mærker ikke FOA i hverdagen. Jeg spørger tit min tillidskvinde "hvor er FOA i denne sag?" Hun ser meget spørgende på mig, og der er ikke andre om bordet, der siger noget! Kvinde, 58 år. social- og sundhedsassistent på et plejehjem Tillidsrepræsentanternes rolle fylder i flere af kommentarerne. Flere skriver, at FOA i stigende grad skal holde tillidsrepræsentanterne op på deres ansvar for dermed at sikre bedre kommunikation mellem FOA og medlemmerne. Blandt kommentarerne er der 6 personer, som kritiserer deres tillidsrepræsentant for at være i lommen på ledelsen eller for ikke at være synlig nok. Som tidligere omtalt, kritiseres FOA også for at fokusere for meget på løn i stedet for normering og arbejdsvilkår. 15 personer har skrevet om normering, blandt andet i dagplejen, på plejecentre og i socialpsykiatrien. Kommentarerne handler om, at normeringen er for dårlig, og at udviklingen går den forkerte vej. Det nævnes også, at problemet er forværret, fordi der i dag er større krav til dokumentation. 11 personer skriver om arbejdsmiljøet. Det efterlyses, at FOA synliggør arbejdsmiljøproblemer i det offentlige, og at FOA i højere grad assisterer medlemmer ved problemer på arbejdspladsen.

14 14 18 kommentarer handler om FOAs generelle indflydelse og evne til at sætte dagsordenen. 8 af kommentarerne kritiserer FOA for at være for tandløs og ikke bruge nok energi på at være synlige. Eksempelvis skriver en: Jeg mener, at FOA i hvert fald på mit område bruger alt for lidt energi på at være med til at sætte den politiske dagsorden. Mand, 64 år, rengøringsassistent 10 personer vender det på hovedet og giver ikke FOA skylden for den manglende indflydelse, men derimod andre faktorer såsom politikere, ledere eller medier. I disse kommentarer kritiseres blandt andet politikernes sparepolitik, den manglende fællesskabsånd og den manglende lydhørhed blandt ledere. Eksempelvis udtrykker en person det på følgende måde: Tiderne er skiftet, og der mangler fællesskabsånd på arbejdspladsen. Det er sådan at "Enhver er sin egen lykkes smed. Kvinde, 59 år, social- og sundhedsassistent på et hospital Den manglende fællesskabsånd kommer også til udtryk i, at der er mange, som ikke er med i en fagforening. I flere af kommentarerne kritiseres det, at personer uden for fagforening eller i gule fagforeninger får samme behandling som FOA-medlemmer. Flere udtrykker, at der mangler solidaritet på arbejdspladsen, men at det er svært at argumentere for, at de skal melde sig ind, når det ikke får konsekvenser for dem. FOA skal derfor gøre mere for at fortælle, hvad man får ud af at betale kontingent. Resten af kommentarerne er meget blandede. Nogle roser FOA (8 personer), mens andre kritiserer forskellige dele af FOAs arbejde (17 personer). Endelig er der også en stor del af kommentarerne (26 personer), som enten er kommentarer til undersøgelsen eller omhandler personernes egen situation.

15 15 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 8. til den 18. maj Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Spørgsmålene er stillet til medlemmer fra alle sektorer. Undersøgelsen indeholdt også andre emner. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. Målgruppen Målgruppen for hele undersøgelsen er medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel fra alle sektorer medlemmer blev inviteret til undersøgelsen adresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var Antal besvarelser og svarprocent medlemmer, svarende til 57 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist medlemmer besvarede spørgsmålene om deres syn på FOA., svarende til en svarprocent på 51 %. Vægtning af data Der er ikke anvendt sektorvægtning.

16 16 Bilag 1. Sammenhæng mellem sektor og synet på FOAs indflydelse Figur 6. Hvor enig eller uenig er du i, at FOA har for lidt at sige over for arbejdsgiverne Teknik- og Servicesektoren 26% 49% 13% Social- og Sundhedssektoren 31% 44% 12% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Pædagogisk Sektor 20% 46% 14% 12% Helt uenig Kost- og Servicesektoren 23% 47% 6% 8%16% Ved ikke/ikke relevant 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: Tallene er forbundet med usikkerheder mellem 1,2 og 8,8 procentenheder. Trods disse usikkerheder er forskellen mellem Pædagogisk sektor og Social- og Sundhedssektoren statistisk sikre. Figur 7. Hvor stor eller lille indflydelse oplever du, at FOA har på normeringen/antal ansatte på din arbejdsplads Teknik- og Servicesektoren 18% 35% 32% 9% Social- og Sundhedssektoren 21% 32% 35% 6% Meget stor indflydelse Stor indflydelse Nogen indflydelse Pædagogisk Sektor 23% 35% 24% 8% Lille indflydelse Meget lille indflydelse Kost- og Servicesektoren 18% 35% 22% 16% Ved ikke/ikke relevant 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: Tallene er forbundet med usikkerheder mellem 0,7 og 8,4 procentenheder. Forskellen mellem Social- og Sundhedssektoren og henholdsvis Pædagogisk sektor og Kost- og Servicesektoren er statistisk sikker. Det er forskellen til Teknik- og Servicesektoren ikke.

17 17 Bilag 2. Sammenhæng mellem tillidshverv og synet på FOAs indflydelse Figur 8. Hvor stor eller lille indflydelse oplever du, at FOA har på dine løn- og ansættelsesvilkår? Ingen tillidshverv 43% 37% 16% AMR og TR 66% 28% 7% Stor eller meget stor indflydelse Nogen indflydelse TR 69% 25% 6% Lille eller meget lille indflydelse Ved ikke AMR 53% 34% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: TR står for tillidsrepræsentanter og fælles tillidsrepræsentanter. AMR står for arbejdsmiljørepræsentanter. Tallene er forbundet med usikkerheder mellem 0,6 og 17,3 procentenheder. Trods disse usikkerheder er forskellene mellem medlemmerne uden tillidshverv og henholdsvis tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er statistisk sikre. Figur 9. Hvor stor eller lille indflydelse oplever du, at FOA har på dit arbejdsmiljø? Ingen tillidshverv 26% 42% 27% AMR og TR 41% 38% 21% Stor eller meget stor indflydelse Nogen indflydelse TR 39% 44% 17% Lille eller meget lille indflydelse Ved ikke AMR 41% 43% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: TR står for tillidsrepræsentanter og fælles tillidsrepræsentanter. AMR står for arbejdsmiljørepræsentanter. Tallene er forbundet med usikkerheder mellem 0,6 og 17,8 procentenheder. Trods disse usikkerheder er forskellene mellem medlemmerne uden tillidshverv og henholdsvis tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er statistisk sikre.

18 18 Figur 10. Hvor stor eller lille indflydelse oplever du, at FOA har på din faglige udvikling? Ingen tillidshverv 20% 38% 36% AMR og TR 45% 34% 21% Stor eller meget stor indflydelse Nogen indflydelse TR 40% 37% 22% Lille eller meget lille indflydelse Ved ikke AMR 29% 43% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: TR står for tillidsrepræsentanter og fælles tillidsrepræsentanter. AMR står for arbejdsmiljørepræsentanter. Tallene er forbundet med usikkerheder mellem 0,8 og 18,1 procentenheder. Trods disse usikkerheder er forskellene mellem medlemmerne uden tillidshverv og henholdsvis tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er statistisk sikre.

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere.

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere. 2. december 2015 Lederuddannelse FOA gennemførte i august 2015 en undersøgelse blandt FOA-medlemmer med lederansvar (ledermedlemmer). 2.088 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, hvoraf 518 medlemmer

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

ELEV. Notesbog til elever. Den lille hjælper. Forsikring og rabatter. Hjælp, rådgivning og bistand

ELEV. Notesbog til elever. Den lille hjælper. Forsikring og rabatter. Hjælp, rådgivning og bistand ELEV Notesbog til elever Den lille hjælper Forsikring og rabatter Hjælp, rådgivning og bistand Hvad er en overenskomst? Hvad er en AMR? Hvad er en TR? Redaktion: Elev- og ungdomsteamet Layout: Peter Vendrup

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Jakob Sølvhøj Formand, Pædagogisk Sektor Det er din fagforening, som råber højt, når

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælpere Pædagogiske assistenter Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Mogens Bech Madsen Formand, Pædagogisk Sektor Det er din fagforening, som råber højt,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse 26. august 2010 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA har i perioden 13.-23. august 2010 gennemført en undersøgelse om sommerens debat om

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og Analyse 24. april 2009 Denne undersøgelse er gennemført blandt forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 31. marts 8. april 2009.

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere