INTERNETBRUG OG ENHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNETBRUG OG ENHEDER"

Transkript

1 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER

2 INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Hovedresultater Konklusion Adgang til internet Brug af enheder Brug af enheder til internetadgang Smartphonen er endnu mere populær Dagligt brug af internet på smartphonen Apps hentet til smartphonen Udvalgte formål og tjenester ved internetbrug Nyheder på mobile enheder Sociale netværkstjenester Streaming Metode Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Brug af data og resultater Figurfortegnelse Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling i Danmark 16/Internetbrug og enheder Side 1 af

3 1 Introduktion Kapitlet om internetbrug og enheder er struktureret på følgende måde: Hovedresultater Konklusion Brug af enheder Udvalgte formål og tjenester ved internetbrug Metode Brug af data og resultater I det følgende ser vi nærmere på en række forhold og overordnede udviklingstendenser i forhold til brugen af internet og enheder. Fokus er på 15 og udviklingen over tid. Hvor det er relevant ses på forholdene i relation til befolkningens køn, alder, uddannelse og region (geografi). Med mindre andet er angivet, er tabeller og figurer baseret på data fra Danmarks Statistik og bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Bemærk at universet for undersøgelserne ikke nødvendigvis er det samme for alle figurer og analyser. Som angivet for de enkelte figurer, viser nogle f.eks. andele af internetbrugere, mobilbrugere, befolkningen m.v. Bemærk endvidere, at aldersgrupper og aldersspænd kan variere i de forskellige figurer og tabeller. Hvor muligt anvendes aldersspændet år. I tidsserier kan aldersspændet dog typisk være år for at kunne sammenligne med tidligere år. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling i Danmark 16/Internetbrug og enheder Side 2 af

4 2 Hovedresultater Adgang til internet i hjemmet Siden 11 har andelen af danskere med adgang til internet i hjemmet været relativt stabil. I 15 har 94 % af den danske befolkning (16-74 år) adgang til internet i hjemmet. Andel af den danske befolkning (16-74 år) (%) med adgang til internet i hjemmet It-udstyr der bruges til internetadgang Det er fortsat den bærbare computer, som flest bruger til at oprette forbindelse til internettet i hjemmet. Dog har smartphonen de seneste år nærmet sig samme niveau. Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af it-udstyr til at få adgang til internettet i hjemmet Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelsen i befolkningen Bærbar computer Smartphone Tablet Stationær computer Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelsen i befolkningen TV Hyppigheden af internetanvendelse Siden 8 er andelen af den danske befolkning (16-74 år), der er på internettet hver dag eller næsten hver dag, steget kontinuerligt fra 71 % til 87 % i 15. Hyppigheden af internetanvendelse blandt den danske befolkning (16-74 år) (%) Nyheder på mobil eller tablet Det er blandt de årige (73 %) og årige ( %), at andelen, der har downloadet eller læst nyheder på mobilen eller tablet inden for de seneste tre måneder, er størst Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt internet via mobil, tablet eller ipad til at læse eller downloade nyheder på internettet Hver dag eller næsten hver dag Aldrig Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelsen i befolkningen Alle år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelsen i befolkningen 9 Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling i Danmark 16/Internetbrug og enheder Side 3 af

5 Udbredelsen af sociale medier De årige og årige internetbrugere (16-89 år) er faldet med 5 procentpoint i forhold til 14. Modsat er de årige steget med 4 procentpoint. Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender sociale medier Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelsen i befolkningen Alle år år år år år år år Streaming af film, serier, tv-programmer 15 % af befolkningen streamer film, serier eller tv-programmer dagligt/næsten dagligt. Blandt de årige og årige er andelen dobbelt så stor ( %). Hvor ofte streamer du film, serier eller tv-programmer? Fordeling i aldersgrupper (%) år år år år år år år Hver dag eller næsten hver dag Mindre end en gang om ugen Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelsen i befolkningen Mindst en gang om ugen (men ikke hver dag) Har ikke brugt internettet /Har ikke streamet/ved ikke/ønsker ikke at oplyse Hyppigheden i brug af sociale medier Jo ældre aldersgruppe af de sociale netværksbrugere (16 89 år), desto mindre er andelen, der anvender sociale netværk dagligt. Og modsat: Jo ældre aldersgruppe, desto større er andelen, der anvender sociale netværk ugentligt eller sjældnere. Andel af sociale netværksbrugere (16-89 år) (%), der bruger sociale medier Alle år år år år år år år Hver dag eller næsten hver dag Ugentligt eller sjældnere Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelsen i befolkningen Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling i Danmark 16/Internetbrug og enheder Side 4 af

6 3 Konklusion I Danmark har % af befolkningen mellem 16 og 89 år i 15 adgang til internet i hjemmet. Særligt alder har betydning for, hvor ofte internettet benyttes: Blandt internetbrugerne er det 98 % af de årige, der dagligt anvender internet, mens det gør sig gældende for 67 % af de årige. Sammenlignet med 14 er andelen, der bruger internettet dagligt, stigende på tværs af alle aldersgrupper mest er andelen steget i den ældste aldersgruppe (18 %). 3 % af befolkning har aldrig været på internettet. Det samme gør sig gældende i forhold til at bruge mobilen til internetadgang. Jo ældre aldersgruppe, der er tale om, desto større har stigningen været fra 14 til 15. Dermed går de ældres internetadfærd på nogle områder i retning af de yngres, men forskellen er stadig betragtelig: De årige er steget fra 31 % til 43 %, der dagligt bruger internet på mobilen, mens andelen blandt de yngste på år er stort set uændret (fra 87 % til 86 %). Udviklingen inden for internetbrug og enheder skyldes mest af alt, at de ældre er begyndt at tilegne sig den online mediebrug, som de unge har været noget hurtigere til. Internettet rummer en unik alsidighed i form af dets infrastruktur og egenskab til at samle medierne ét sted samtidig med det åbner op for en række nye muligheder som for eksempel adgang til indhold og brugerinddragelse. Dermed kan internettet i særdeleshed appellere bredt på tværs af alder. Der er fortsat flere familier, der anskaffer en smartphone. I 14 havde 73 % af de danske familier en smartphone i hjemmet, mens det gælder for 77 % i 15. Til gengæld synes udbredelsen af den bærbare computer at være stagneret (86 % i 14 og 85 % i 15) efter en årrække med kontinuerlig fremgang. Andelen af danskere, der har brugt en smartphone inden for de seneste tre måneder, er steget med 3 procentpoint fra % i 14 til 93 % i 15. Dog er det i langt højere grad de yngre, der benytter sig af smartphonens funktioner som internetadgang og download af apps, end det er de ældre. Men i perioden til 15 har stigningstakterne i anvendelsen også på dette område været størst for den ældre del af befolkningen netop som det er tilfældet med den generelle internetbrug. 65 % af de danske internetbrugere anvender i 15 internettet til at tilgå sociale netværkstjenester, hvilket er 2 procentpoint lavere end i 14. Det er i de yngste aldersgrupper på år og år, at tilbagegangen skal findes, i og med de begge er faldet med 5 procentpoint. Dette er imidlertid et udtryk for en lofteffekt : Andelen af de unge, der bruger internettet til at tilgå sociale netværkstjenester, er blevet så stor, at den praktisk talt ikke kan blive større (rammer loftet ). Samtidig er der kommet flere ældre til, men det er trods alt stadig 89 % af de årige og 84 % af de årige, der bruger internettet til eksempelvis Facebook og Twitter, hvor det gør sig gældende for 23 % af de ældste på år. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 5 af

7 Over to tredjedele af de danske internetbrugere har læst eller downloadet nyheder på mobil eller tablet i 15, men det er en aktivitet, der ikke er lige udbredt i alle dele af befolkningen. At tilgå nyheder via internet på mobil eller tablet benyttes af flere mænd (72 %) end kvinder (64 %), og det er særligt de årige, der holder sig opdateret på den måde. Vi ser samtidig, at nyhedsbrugen benyttes af 58 % af den samlede befolkning fra Hovedstaden, mens det gælder for 46 % på det øvrige Sjælland og i Nordjylland. Derudover er der et tydeligt mønster i, at jo højere danskernes sidst afsluttede uddannelse er, desto mere udbredt er det at læse eller downloade nyheder på mobil eller tablet. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 6 af

8 4 Adgang til internet I 15 er det 9 ud af danskere mellem 16 og 89 år, der har adgang til internettet i hjemmet, hvilket stort set er på niveau med 14. Det er primært de årige, der opretholder det høje niveau, mens der i alderskategorierne år og år er tale om en svag tilbagegang på henholdsvis 2 og 3 procentpoint. Som i tidligere år er der en tendens til, at en mindre andel af de +-årige har adgang til internettet fra hjemmet sammenlignet med andelen af de yngre aldersgrupper. Blandt de årige har aldersgrupperne minimum 95 % adgang til internettet, hvor det for de ældre aldersgrupper er henholdsvis 92 % (55-64 år), 83 % (65-74 år) og 56 % (75-89 år). Figur 1 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%) med adgang til internet i hjemmet I alt år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Den danske befolkning år N = For at kunne sammenligne med tidligere år er aldersspændet for tidsserien nedenfor (Figur 2) den danske befolkning i alderen år, hvor universet for ovenstående Figur 1 er den danske befolkning i alderen år. Da de ældste hvor der er færrest, der har adgang til internettet ikke indgår i figuren nedenfor, vil værdierne naturligt være et par procentpoint højere. Figuren viser, at hvor andelen af befolkningen (16-74 år) med adgang til internet i hjemmet steg med over 11 % fra 9 til 11, synes niveauet siden da at have fundet sit leje, da stigningen over de seneste 4 år fra 11 (92 %) til 15 (94 %) kun er på ca. 2 %. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 7 af

9 Figur 2 - Andel af den danske befolkning (16-74 år) (%) med adgang til internet i hjemmet Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Den danske befolkning år Siden 8 er andelen af den danske befolkning, der er på internettet hver dag eller næsten hver dag, steget kontinuerligt fra 71 % til 87 %. Omvendt er andelen, der aldrig har været på internettet, faldet støt fra år til år. 15 er imidlertid første gang siden 8 hvor 12 % aldrig havde været på internettet at denne andel ikke er faldet i forhold til året forinden (14). Andelen er blevet så lille, at den næsten ikke kan blive lavere (3 %). Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 8 af

10 Figur 3 - Hyppigheden af internetanvendelse blandt den danske befolkning (16-74 år) (%) Hver dag eller næsten hver dag Aldrig Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Den danske befolkning år De aldersgrupper blandt internetbrugerne, der oftest er på internettet, er de årige. Mindst 95 % af dem er online hver dag eller næsten hver dag. Den aldersgruppe med flest højfrekvente internetbrugere er de årige, hvor hele 98 % dagligt er på internettet. Blandt den ældste målgruppe af internetbrugere (75-89 år) er det dog stadig mindst to tredjedele, der er online hver dag eller næsten hver dag. Det er en stigning på 18 % sammenlignet med sidste år. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 9 af

11 Figur 4 - Hyppigheden af internetanvendelse blandt internetbrugerne (16-89 år) (%) Ønsker ikke at svare eller ved ikke Ugentligt eller sjældnere 67 Hver dag eller næsten hver dag år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske internetbrugere år N = 4.6 Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side af

12 5 Brug af enheder Smartphonen er blevet populær i de danske hjem. I Figur 5-7 nedenfor er familiernes besiddelse af elektronik delt op i tre kategorier efter enhedernes modenhed, dvs. om de er enten stigende, stagnerende eller faldende i udbredelse. Det fremgår af figuren, at mere end tre ud af fire familier i 15 var i besiddelse af en smartphone i hjemmet, og tendensen er stadig stigende. Til og med 14 gjorde samme tendens sig gældende for familiernes besiddelse af bærbare computere, men i 15 var denne andel imidlertid ikke stigende. I stedet ligger den på omtrent samme niveau som i 14 på ca. 85 %. Smart-tv et er blandt de enheder, der er steget mest fra 14 til 15 (6 procentpoint), men også E-boglæseren har de seneste års tid oplevet en kontinuerlig stigning og kan i 15 findes i 8 % af de danske familiers hjem. I den anden ende af modenhedsskalaen befinder CD-afspiller, digitalkamera og dvd-afspiller uden harddisk sig. Hvor CD-afspilleren er faldet med procentpoint, er de to andre enheder faldet med 8 procentpoint hver. Figur 5 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet Smartphone Tablet pc, mini computer Smart-tv BluRay-afspiller 3D-tv E-boglæser STIGNING Kilde: Univers: Danske familier Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 11 af

13 Figur 6 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet Mobiltelefon Bærbar computer, lap-top DAB radio Tv-harddiskoptager Digitalt videokamera Tv-harddiskopt./vise tidsforskudt STAGNATION Kilde: Univers: Danske familier Figur 7 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet Digitalkamera CD-afspiller Dvd-afspiller uden harddisk Fastnettelefon Stationær computer MP3-afspiller o.l. FALD Kilde: Univers: Danske familier Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 12 af

14 5.1 Brug af enheder til internetadgang Det er fortsat den bærbare computer, som flest bruger til at oprette forbindelse til internettet i hjemmet. Dog har smartphonen de seneste år nærmet sig samme niveau. Hvor der i 13 var procentpoints forskel på henholdsvis den bærbare computer og smartphonen, er denne forskel reduceret til 3 procentpoint i 15. I forhold til 14 ser vi i øvrigt, at anvendelsen af smartphonen til at få forbindelse til internettet i hjemmet er steget med 2 procentpoint, hvor den er faldet på den bærbare computer med netop 2 procentpoint. I 15 er tablet også steget (4 procentpoint), men mere beskedent end det var tilfældet mellem 13 og 14, hvor enheden gik fra blive brugt til internetopkobling af 31 % til 55 % af den danske befolkning. Den stationære computer har fra 13 til 15 ligget relativt stabilt. Den er de seneste tre år blevet brugt til at få adgang til internettet i hjemmet hos lidt over % af den danske befolkning. Figur 8 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af itudstyr til at få adgang til internettet i hjemmet Bærbar computer Smartphone Tablet Stationær computer Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Den danske befolkning år N = Alder er udslagsgivende for, hvilket udstyr der benyttes til internetadgang. Bærbar pc benyttes bredt på tværs af alder, men dog i mindst omfang af de ældste aldersgrupper. Den samme tendens gælder for brug af mobilen til internetadgang der er tale om en nedadgående Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 13 af

15 trappe, hvor brugen falder i takt med alderen. 91 % af de yngste danskere på år benytter smartphone til internetadgang, mens det gør sig gældende for 28 % af de årige. Stationær computer benyttes primært af den midaldrende del af befolkningen, men i ingen af aldersgrupperne, er det over halvdelen af befolkningen, som bruger den til internetadgang. Den stationære computer er imidlertid også den eneste enhed, hvor der er signifikant forskel mellem kønnenes brug: En femtedel flere mænd anvender den stationære enhed til internetadgang. Tablets benyttes primært af de årige (82 %), men benyttes dog af mere end halvdelen af hver af de yngre aldersgrupper. Kun 38 % af de årige og 19 % af de årige benytter tablet til internetadgang. Figur 9 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af itudstyr til internetadgang i hjemmet - fordelt på alder I alt år år år år år år år 19 Bærbar PC Smartphone Tablet Stationær computer Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Den danske befolkning år N = Smartphonen er endnu mere populær Andelen af den danske befolkning, der har brugt en mobiltelefon eller en smartphone i de seneste tre måneder, udgør i %. Til og med de årige er andelen over %. Dermed adskiller mobiltelefonen sig fra flere af de øvrige enheder ved, at den er populær i alle aldersgrupper. Selv blandt de ældste (75-89 år) er det næsten tre fjerdedele, der har brugt en mobiltelefon inden for de seneste tre måneder. Andelen i netop denne gruppe er i øvrigt steget med 7 % i forhold til 14. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 14 af

16 Brugen af mobiltelefonen er også steget på tværs at køn. Hvor mobilen blev anvendt af % af begge køn i 14, blev den i 15 anvendt af 92 % af mændene og 93 % af kvinderne. Figur - Andel af den danske befolkning (16 89 år) (%), der har brugt en mobiltelefon eller en smartphone i de seneste tre måneder fordelt på alder I alt år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Den danske befolkning år N = Langt de fleste har en smartphone, og den bliver brugt til en række forskellige formål, der tidligere foregik på computeren. Det gør sig eksempelvis gældende for det at betale regninger og tjekke sin netbank. Efter tale er den mest udbredte mobilfunktion dog stadig sms, som 92 % af mobilbrugerne har sendt indenfor de seneste tre måneder i 15. Samtidig er sms den eneste funktion, der ikke er steget i brug de seneste år. De formål, der er steget mest fra 14 til 15, er betalinger og brug af netbank på mobiltelefonen, der er steget med henholdsvis 15 procentpoint og procentpoint. At bruge smartphonen til at gå på internettet er den anden mest udbredte mobilfunktion. Andelen af mobilbrugere, som opretter forbindelse til internettet fra den, er steget med 5 procentpoint til 75 % i 15. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 15 af

17 Figur 11 - Andel af mobilbrugere (16-89 år) (%), der inden for de seneste tre måneder har brugt forskellige mobilfunktioner og -tjenester SMS Internet MMS Apps GPS Betaling Netbank Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen Univers: Danske mobilbrugere år N = Fire funktioner anvendes af en større andel af mændene end af kvinderne, hvor det forholder sig modsat med de resterende tre. I 15 er tendensen, at det er de nyere funktioner, der anvendes af flere mænd end kvinder, hvor ældre funktioner bruges af flest kvinder. Eksempelvis er der 12 % flere mænd, der bruger GPS og 8 % flere, der downloader apps. Modsat er der en anelse større andel af kvinderne end af mændene, som sender sms og mms. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 16 af

18 Figur 12 - Andel af mobilbrugere (16-89 år) (%), der inden for de seneste tre måneder har brugt forskellige mobilfunktioner og -tjenester Mænd Kvinder SMS Internet MMS Apps GPS Betaling Netbank Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen Univers: Danske mobilbrugere år N = Andelen af den danske befolkning, der går på internettet via mobilen, er steget markant de seneste år. Der er med årene sket en gradvis udviskning af forskellen mellem kønnene. Som det fremgår af Figur 13 nedenfor, var andelen af mænd 13 procentpoint større end andelen af kvinder i og 11. Men da andelen af kvinder siden er steget med i gennemsnit % pr. år og mændene med 25 %, er der i 15 ikke længere tale om en forskel mellem, hvor stor en andel af kønnene, der går på internettet via mobilen. I 15 var % af danskerne på internettet via en mobiltelefon. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 17 af

19 Figur 13 - Andel af den danske befolkning (16 89 år) (%), der har brugt internet via mobilen i de seneste tre måneder fordelt på køn I alt Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Den danske befolkning år Med undtagelse af MMS er alle funktioner mest udbredte blandt de årige mobilbrugere. MMS er imidlertid mest udbredt blandt de årige. I den alderskategori er der 8 % flere, der sender MMS, end der er blandt den yngste målgruppe på år. Også GPS-funktionen skiller sig ud fra de øvrige nyere funktioner, hvad de forskellige aldersgrupper angår. Andelen blandt de årige (89 %) er 6 procentpoint højere end andelen blandt de årige (83 %). Derudover er andelen, der bruger GPS, næsten lige så stor blandt de årige, som den er blandt den yngste målgruppe. At MMS og GPS er mest udbredt blandt de årige adskiller sig fra eksempelvis download af apps, mobilbetaling og brug af netbank, der er mest udbredte blandt de yngste på år. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 18 af

20 Figur 14 - Andel af mobilbrugere (16-89 år) (%), der inden for de seneste tre måneder har brugt forskellige mobilfunktioner og -tjenester år år år år år år år SMS Internet MMS Apps GPS Betaling Netbank Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen Univers: Danske mobilbrugere år N = Hvad geografi angår, er der generelt flest i Hovedstaden, der bruger mobilfunktionerne, end der er i de øvrige regioner. Gennemsnittet for den andel af mobilbrugere, der anvender funktionerne i region Hovedstaden er 69 %. Det er 16 % flere end i region Nordjylland, hvor der gennemsnitligt er færrest brugere. Som det fremgår af Figur 15 nedenfor, er der også sammenhæng mellem uddannelsesniveau og anvendelse af mobilfunktioner. Jo længere uddannelse, mobilbrugerne har, des mere udbredt er anvendelsen af de enkelte mobilfunktioner. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 19 af

21 Figur 15 - Andel af mobilbrugere (16-89 år) (%), der inden for de seneste tre måneder har brugt forskellige mobilfunktioner og -tjenester Grundskole Gym, erhv.fag. og kort vg. Mellemlang vg. Lang vg. og Ph.D. SMS Internet MMS Apps GPS Betaling Netbank Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske mobilbrugere år N = Dagligt brug af internet på smartphonen Af dem, der går på internettet fra mobilen, er det I 15 endnu blandt de unge, der er flest, som bruger det dagligt (86 %). De øvrige aldersgrupper er i hastig vækst, og i 15 er det kun blandt de årige og årige brugere af internet på mobilen, at det ikke er over halvdelen, der bruger internet på mobilen dagligt. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side af

22 Figur 16 - Andel af internetmobilbrugere (16-89 år) (%), der dagligt eller næsten dagligt har brugt mobilen til at komme på internettet I alt år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske internetmobilbrugere år N = Som det fremgår af Tabel 1, er der til gengæld med en enkelt undtagelse en klar tendens til, at jo ældre aldersgruppe, der er tale om, desto større har stigningen været fra 14 til 15. Blandt de årige er der 39 % flere, der dagligt bruger internet på mobilen, hvor andelen blandt de yngste på år er stort set uændret. Tabel 1 - Stigning af internetmobilbrugere (16-89 år) (%), der dagligt eller næsten dagligt har brugt mobilen til at komme på internettet I alt år år år år år år år Udvikling % -1 % 8 % 12 % 14 % 4 % 23 % 39 % 5.4 Apps hentet til smartphonen Som det fremgik af Figur 11, var det i % af mobilbrugerne mellem 16 og 89 år, der har downloadet apps til deres smartphones. Det er underholdningskategorien, der er mest populær. Mere end tre ud af fire (77 %) af dem, der har hentet apps, har således downloadet bl.a. spil, bøger, magasiner film eller musik. Finans-apps som programmer til netbank eller mobilbetaling har opnået den næststørste vækst siden 14 (fra 61 % til 72 %). Det er som følge deraf også blevet den kategori, der er blevet hentet næstmest efter underholdnings-apps. Den kategori, der er steget mest, er imidlertid apps til det offentlige (fra 39 % til 53 %). Apps til det offentlige er eksempelvis Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 21 af

23 programmer, som kan hjælpe med kontakten til den offentlige sektor. Disse apps kan være til SKAT, e-boks eller skadestuen. Figur 17 - Andel af applikationsbrugere (16-89 år) (%), der har hentet applikationer til mobilen Underholdning Finans Trafik eller rejser Organisering Det offentlige Dagligvarer Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske applikationsbrugere16-89 år N = 1.75 Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 22 af

24 6 Udvalgte formål og tjenester ved internetbrug I dette afsnit ser vi på brugen af internet i forhold til en række udvalgte formål og tjenester som nyheder, sociale netværkstjenester m.v. Internettets anvendelsesmuligheder bliver fortsat flere og flere i takt med, at teknologien udvikles. Blandt internetbrugerne har den mest udbredte internetanvendelse i en årrække været at sende eller modtage s. Dette har imidlertid ændret sig i 15, hvor det er internetbank, der er mest populær (87 %). I det andelen, der bruger internettet til at sende eller modtage e- mails, er faldet fra 93 % i 14 til 81 % i 15. Dette fald kan skyldes, at andre muligheder for elektronisk korrespondance understøttes af eksempelvis websider med interaktionsmuligheder, sociale netværkstjenester, elektronisk post, apps osv. Andelen af danske internetbrugere, der anvender internetbank er derimod stort set uændret i forhold til 14. Det tredje mest udbredte formål ved at anvende internettet er det at søge informationer om varer eller tjenester (79 %). Figur 18 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til udvalgte private formål. 15 Internetbank 87 Sendt eller modtaget s 81 Søgt information om varer/tjenester 79 Læst eller downloadet nyheder Søgt helbredsmæssig information Bestilt rejser eller overnatninger Sociale netværkstjenester Wikipedia eller andre online opslagsværker 61 Søgt information om uddannelse Uploadet egne billeder, tekst, film Downloadet software 49 Brugt bredbåndstelefoni 45 Solgt varer eller tjenester fx dba.dk Søgt job Karriereorienterede tjenester 28 Ytret holdninger om samfund/politik 21 Afstemninger om samfund/politik 13 Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske internetbrugere år N = 4.6 Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 23 af

25 Figur 19 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der sender eller modtager s - fordelt på alder Alle år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske internetbrugere år N = 4.6 Lige uden for top 3 er der flest internetbrugere, der læser eller downloader online-nyheder, aviser eller nyhedsbreve (68 %). Udbredelsen af denne anvendelsesmulighed varierer dog på køn, hvor andelen af mænd er 8 procentpoint større end andelen af kvinder. Derudover er der en større andel af mænd (6 procentpoint større), der ytrer deres holdninger om politik og især det at downloade software, som er udbredt blandt % af mændene og 37 % af kvinderne. Modsat er andelen af kvinder (67 %) større end andelen af mænd (63 %), når det kommer til at anvende internettet til sociale netværkstjenester. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 24 af

26 Figur - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til udvalgte private formål Mand Kvinde Læst eller downloadet nyheder Downloadet software Ytret holdninger om samfund/politik Sociale netværkstjenester Overrepræsentation af mænd Overrepræsentation af kvinder Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske internetbrugere år N = Nyheder på mobile enheder Som det fremgik af Figur, er det mest udbredt blandt mænd at læse eller downloade nyheder på mobil eller tablet. Hvad alder angår, er det hverken blandt de ældste eller yngste, at udbredelsen er størst. I stedet er det blandt de årige (73 %) og årige ( %), at andelen, der har downloadet eller læst nyheder på mobilen eller tablet inden for de seneste tre måneder, er størst. Som det er tilfældet med de fleste formål ved internetbrug, er det blandt de ældste, at færrest læser nyheder på mobil eller tablet. For nyheders vedkommende, er det 9 % af de årige, der har brugt internettet til at læse eller downloade dem. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 25 af

27 Figur 21 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt internet via mobil, tablet eller ipad inden for de seneste tre måneder til at læse eller downloade nyheder på internettet - fordelt på alder Alle år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Den danske befolkning år N = I Hovedstaden (58 %) og i Midtjylland (54 %) læser over halvdelen af befolkningen nyheder på mobilen eller tablet. Udbredelsen i befolkningen i Syddanmark (48 %), Sjælland (46 %) og Nordjylland (46 %) er imidlertid lige under halvdelen. Der er altså 25 % flere, der læser eller downloader nyheder til deres mobil eller tablet i Hovedstaden, end der er i Nordjylland og det øvrige Sjælland. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 26 af

28 Figur 22 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt internet via mobil, tablet eller ipad inden for de seneste tre måneder til at læse eller downloade nyheder på internettet - fordelt på geografi Hovedstaden Midtjylland Syddanmark Sjælland Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Den danske befolkning år N = Der er en direkte sammenhæng mellem uddannelsestype og det at læse eller downloade nyheder på sin mobil eller tablet: jo højere uddannelse, jo større udbredelse. 39 % af befolkningen med en grundskoleuddannelse som sidst afsluttede uddannelse benytter deres mobil eller tablet til formålet, mens det gør sig gældende for 77 % af dem med en lang videregående uddannelse eller ph.d.-grad. Tendensen er, at for hvert trin, niveauet for den sidst afsluttede uddannelse stiger, stiger udbredelsen i nyhedsbrugen med mindst procentpoint. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 27 af

29 Figur 23 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt internet via mobil, tablet eller ipad inden for de seneste tre måneder til at læse eller downloade nyheder på internettet - fordelt på uddannelse Grundskole Gym, erhv.fag. og kort vg. Mellemlang vg. Lang vg. og Ph.D. Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Den danske befolkning år N = Sociale netværkstjenester I 15 er 65 % af internetbrugerne på sociale medier, hvilket er en lille tilbagegang i forhold til 14 (67 %). De sociale netværkstjenester er mest populære hos de yngste internetbrugere, hvor andelen af de årige, der benytter sociale netværkstjenester, er 89 %. Det er imidlertid også de yngre aldersgrupper, der står bag faldet. De årige og årige er begge faldet med 5 procentpoint i forhold til 14. Som det fremgår af Figur 24 nedenfor, er der tale om en nedadgående trappe, hvor brugen af sociale netværkstjenester falder med alderen, og til sammenligning anvender 23 % af de årige sociale netværkstjenester. Denne aldersgruppe er til gengæld steget fra 19 % i 14. Mønsteret mellem brug af sociale netværkstjenester og alder underbygges af Figur 25. Af denne fremgår det, at jo ældre aldersgruppe, desto mindre er andelen, der anvender sociale netværk dagligt. Og modsat: jo ældre aldersgruppe, desto større er andelen, der anvender sociale netværk ugentligt eller sjældnere. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 28 af

30 Figur 24 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender sociale medier - fordelt på alder Alle år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske internetbrugere år N = 4.6 Det er imidlertid kun blandt den ældste målgruppe (75-89 år), at andelen af daglige brugere (41 %) er mindre end andelen, der bruger de sociale medier sjældnere (57 %). Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 29 af

31 Figur 25 - Andel af sociale netværksbrugere (16-89 år) (%), der bruger sociale medier - fordelt på hyppighed Hver dag eller næsten hver dag Ugentligt eller sjældnere Alle år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske sociale netværksbrugere år N = 2.6 Som vi allerede har set, er anvendelsen af sociale netværkstjenester mere udbredt blandt kvinderne end blandt mændene. Andelen af mænd, der har været på sociale medier via mobilen eller tablet, er fra 12 til 15 steget med i alt procentpoint fra 56 % til 76 %. Kvinderne er steget med 18 procentpoint fra 64 % til 82 %. På trods af at stigningen i anvendelsen af sociale medier på mobilen eller tablet har været størst blandt mændene, er andelen af kvinder fortsat i 15 8 % større end andelen af mændene. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side af

32 Figur 26 - Andel af danske mobilbrugere (16-89 år) (%), der har brugt internet via mobil, tablet eller ipad inden for de seneste tre måneder til brug af sociale netværkstjenester - fordelt på køn Alle Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske internetmobilbrugere år N = Målt på daglig brug er andelen af kvinder større end andelen af mænd på næsten alle større sociale medier. Undtagelsen er imidlertid Twitter, hvor de respektive køns andel ligger på omtrent samme niveau (4-3 %). Den største forskel ligger i brugen af Instagram, hvor andelen af daglige kvindelige brugere er over dobbelt så stor som andelen af mandlige. På Google+ er forskellen ca. %, men den er lidt mindre på Facebook, hvor andelen af daglige kvindelige brugere 14 % større end andelen af de mandlige. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 31 af

33 Figur 27 - Andel af sociale netværksbrugere (16-89 år) (%), der dagligt bruger udvalgte sociale medier - fordelt på køn Alle Mænd Kvinder Facebook Snapchat Instagram Google+ Twitter Pinterest Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske sociale netværksbrugere år N = 2.6 Der er en tydelig tendens i aldersfordelingen blandt de sociale netværksbrugere, der dagligt anvender de enkelte sociale medier: De fleste højfrekvente brugere er unge. Det er især Snapchat og Instagram, der har en markant overrepræsentation af unge sociale netværksbrugere, men tendensen er også tydelig på Facebook, Twitter og Pinterest. Undtagelsen er imidlertid Google+, hvor en næsten modsatrettet tendens gør sig gældende en tydelig overrepræsentation af ældre brugere. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 32 af

34 Figur 28 - Andel af sociale netværksbrugere (16-89 år) (%), der dagligt bruger udvalgte sociale medier - fordelt på alder år år år år år år år Facebook Snapchat Instagram Google+ Twitter Pinterest Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 15 Univers: Danske sociale netværksbrugere år N = Streaming I 15 har 48 % af befolkningen streamet film, serier eller tv-programmer, hvilket er en stigning på 3 procentpoint i forhold til 14 (45 %). 52 % har streamet musik, hvilket er en stigning på 9 procentpoint (43 % i 14). Det fremgår af Figur 29 nedenfor, at der er store aldersmæssige forskelle i streamingforbruget jo yngre aldersgruppe, des større er forbruget af streaming. Tallene i Figur 29 nedenfor er baseret på spørgsmål om, hvorvidt man har brugt internettet de sidste tre måneder, om man har streamet film, serier eller tv-programmer privat de sidste tre måneder, og hvor ofte man streamer, hvis man inden for de sidste tre måneder har streamet. 14,7 % af befolkningen streamer dagligt eller næsten dagligt (12,1 % i 14), mens 44,4 % ikke har streamet (46 % i 14). Dertil kommer 8,7 %, der enten slet ikke har brugt internettet de sidste tre måneder, eller ikke vil oplyse om og hvor ofte de streamer (,3 % i 14). Blandt de årige er det 29,6 %, der streamer dagligt eller næsten dagligt i 15 stort set samme niveau som i 14 (29,8 %). 34,3 % streamer mindst en gang om ugen (men ikke hver dag) en stigning fra 32,8 % i 14. Til gengæld er andelen af de årige, der ikke har streamet inden for de sidste 3 måneder, steget fra 15,4 % i 14 til,7 % i 15. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 33 af

35 Både hos de årige og de årige har der været en stigning fra 14 til 15 i andelen, der streamer dagligt eller næsten dagligt: fra 24,8 % til,3 % hos de årige og fra 13,7 % til 19,9 % hos de årige. Generelt har der været en stigning hos stort set alle aldersgrupper i forhold til streaming enten dagligt, ugentligt eller sjældnere. Der henvises til kapitlet Tv for en samlet gennemgang af streamingforbruget og udviklingen heri. Figur 29: Hvor ofte streamer du film, serier eller tv-programmer? Fordeling i aldersgrupper (%), % % % % % % % 56,3 16,4 53,2 15,3 19,3 22,8 18,2 13,3 32,8 34,3 33,2 15,7 26,3 28,1 15,9 25,7 45,3 22,6 38,8,4 59,7 53,9 19,7 74,3,9 86, 83,2 94,3 93,4 Har ikke brugt internettet privat i. f. de sidste 3 mdr. til at streame/har ikke brugt internettet i. f. de sidste 3 mdr./ved ikke/ønsker ikke at oplyse Mindre end en gang om ugen % % % %,9 21,7 16,8 18,4 15,6 15,2 15,9 15,5 29,8 29,6,3 24,8 11,9 11,4 19,9 8,4 9,2 14,7 12,1 13,7 6,4,5 6,7 3,8 5,2 3,7 4,2 4,2 4,8 1, 1,3,5 1,,4 1, Alle år år år år år år år Mindst en gang om ugen (men ikke hver dag) Hver dag eller næsten hver dag Kilde: Danmarks Statistik/It-anvendelsen i befolkningen 14 og 15 Univers: Den danske befolkning i alderen år Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 34 af

36 7 Metode Hoveddatakilden til afsnittet om Internetbrug og enheder er særkørsler fra Danmarks Statistik vedrørende It-anvendelse i befolkningen. 7.1 Danmarks Statistik På Danmarks Statistiks hjemmeside findes de generelle metodepapirer for Danmarks Statistiks behandling af data: It-anvendelse i befolkningen Tabellerne er kørt på forskellige datagrundlag, f.eks. befolkningen i alderen år, internetbrugere eller mobilbrugere m.v. Undersøgelserne om it-anvendelse i befolkningens og efterfølgende særkørsler er baseret på besvarelser fra følgende antal respondenter mellem 16 og 89 år med bopæl i Danmark i de enkelte år. Tabel 2 - Antal respondenter It-anvendelse i befolkningen 9-15 År Respondenter Dataindsamlingen er for 15 foretaget i marts-maj ved hjælp af telefoninterviews eller webskema blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen år. Stikprøven er dannet ved tilfældig udvælgelse fra Det Centrale Personregister (CPR). Undersøgelsens population er befolkningen i alderen år i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), således som den er opgjort i CPR. Personer uden registreret bopæl i CPR indgår ikke i undersøgelsen. Efter indsamling af data grupperes stikprøven efter køn, alder, civilstand, familiesammensætning og bruttoindkomst. Inden for hver gruppe opregnes ved at gange med en personvægt. Personvægten udregnes ved at se på forholdet mellem det samlede antal personer i CPR og antallet af respondenter i gruppen. Denne vægt bliver så justeret op og ned alt efter sammensætningen i opregningspopulation med et regressionsestimat. Anvendelsen af denne metode korrigerer delvist for skævt bortfald i stikprøven. Hermed sikres repræsentativitet i tallene, og der tages bl.a. højde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper. Undersøgelsens resultater er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable svarende til en % dækning af de undersøgte befolkningsgrupper. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 35 af

37 På Danmarks Statistiks hjemmeside findes en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder vedrørende It-anvendelse i befolkningen: Undersøgelserne samt tidligere års resultater er tilgængelige på: Der kan læses mere om de anvendte metoder i rapportering om mediernes udvikling i metodeafsnittet på hjemmesiden. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 36 af

38 8 Brug af data og resultater Alle rettigheder til de anvendte data tilhører original-kilderne/dataleverandørerne. Ved enhver brug af data skal originalkilden (f. eks. Gallup/Index Danmark (og base), Danmarks Statistik (og tabel), Dansk Oplagskontrol (Kontrollerede oplagstal) el. lign.) samt Slots- og Kulturstyrelsen, Rapportering om mediernes udvikling 16 oplyses. Videresalg eller anden kommerciel udnyttelse/anvendelse af data er ikke tilladt i nogen form. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 37 af

39 9 Figurfortegnelse Figur 1 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%) med adgang til internet i hjemmet Figur 2 - Andel af den danske befolkning (16-74 år) (%) med adgang til internet i hjemmet Figur 3 - Hyppigheden af internetanvendelse blandt den danske befolkning (16-74 år) (%) Figur 4 - Hyppigheden af internetanvendelse blandt internetbrugerne (16-89 år) (%) Figur 5 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet Figur 6 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet Figur 7 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet Figur 8 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af it-udstyr til at få adgang til internettet i hjemmet Figur 9 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af it-udstyr til internetadgang i hjemmet - fordelt på alder Figur - Andel af den danske befolkning (16 89 år) (%), der har brugt en mobiltelefon eller en smartphone i de seneste tre måneder fordelt på alder Figur 11 - Andel af mobilbrugere (16-89 år) (%), der inden for de seneste tre måneder har brugt forskellige mobilfunktioner og -tjenester Figur 12 - Andel af mobilbrugere (16-89 år) (%), der inden for de seneste tre måneder har brugt forskellige mobilfunktioner og -tjenester Figur 13 - Andel af den danske befolkning (16 89 år) (%), der har brugt internet via mobilen i de seneste tre måneder fordelt på køn Figur 14 - Andel af mobilbrugere (16-89 år) (%), der inden for de seneste tre måneder har brugt forskellige mobilfunktioner og -tjenester Figur 15 - Andel af mobilbrugere (16-89 år) (%), der inden for de seneste tre måneder har brugt forskellige mobilfunktioner og -tjenester Figur 16 - Andel af internetmobilbrugere (16-89 år) (%), der dagligt eller næsten dagligt har brugt mobilen til at komme på internettet Figur 17 - Andel af applikationsbrugere (16-89 år) (%), der har hentet applikationer til mobilen Figur 18 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til udvalgte private formål Figur 19 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der sender eller modtager s - fordelt på alder Figur - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til udvalgte private formål Figur 21 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt internet via mobil, tablet eller ipad inden for de seneste tre måneder til at læse eller downloade nyheder på internettet - fordelt på alder Figur 22 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt internet via mobil, tablet eller ipad inden for de seneste tre måneder til at læse eller downloade nyheder på internettet - fordelt på geografi Figur 23 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt internet via mobil, tablet eller ipad inden for de seneste tre måneder til at læse eller downloade nyheder på internettet - fordelt på uddannelse Figur 24 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender sociale medier - fordelt på alder Figur 25 - Andel af sociale netværksbrugere (16-89 år) (%), der bruger sociale medier - fordelt på hyppighed. 15 Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 38 af

40 Figur 26 - Andel af danske mobilbrugere (16-89 år) (%), der har brugt internet via mobil, tablet eller ipad inden for de seneste tre måneder til brug af sociale netværkstjenester - fordelt på køn Figur 27 - Andel af sociale netværksbrugere (16-89 år) (%), der dagligt bruger udvalgte sociale medier - fordelt på køn Figur 28 - Andel af sociale netværksbrugere (16-89 år) (%), der dagligt bruger udvalgte sociale medier - fordelt på alder Figur 29: Hvor ofte streamer du film, serier eller tv-programmer? Fordeling i aldersgrupper (%), Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side 39 af

41 Tabelfortegnelse Tabel 1 - Stigning af internetmobilbrugere (16-89 år) (%), der dagligt eller næsten dagligt har brugt mobilen til at komme på internettet Tabel 2 - Antal respondenter It-anvendelse i befolkningen Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 16/Internetbrug og enheder Side af

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser 2 Hovedresultater De landsdækkende medier har flest brugere De landsdækkende og de landsdækkende medier har hver over 3 mio. brugere om måneden. De regionale har tilsammen 1,5 mio. brugere om måneden.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 14 I DANMARK MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 93 94

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden 2 Hovedresultater Daglig sening af traditionelt tv Den gennemsnitlige daglige tv sening af traditionelt flow tv er faldet fra 173 til 172 minutter om dagen fra 14 til 15. Gennemsnitlig daglig tv sening

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 Udgivet af Danmarks Statistik November 16 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK

2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN TV TV 2016 Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 4 3 Konklusion... 6 4 Tv-husstande og tv-sening i Danmark... 8 4.1 Tv-husstande

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen - 15 Udgivet af Danmarks Statistik December 15 Foto omslag: Imageselect Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE

DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE GRAFIK: COLOURBOX ISSN 2445-852X DANSKERNES BRUG AF AD- BLOCKERE Indhold 1 Introduktion... 2 2 Indledning...

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2 Hovedpointerne Alder er den faktor, der betyder absolut mest i forhold til

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige Nedbrudt på alder. 1-1-årige 9 9 1 1 1 1 Venner/familie Underholdning Interesser/hobby Andre nyheder Krig, katastrofer, Politik - dansk og 9 19 1 Kendte personer Sport Kommercielt indhold Kilde: Index

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 2014 I DANMARK WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Adgang

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50 kommunik ationsst yrke 113 Illustration 9.1 Kampagneeffekt og informationskløfter Kampagnen Det Nye Tv-Signal (case C) fokuserede fra oktober til december 2008 på at skabe kendskab til, at det analoge

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2017

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2017 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2017 FOTOS: COLOURBOX ISSN 2445-852X Overblik og perspektivering 2017 Indhold 1 Introduktion... 2 2 Udviklingen

Læs mere

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign.

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign. De yngste streamer mest Særligt de unge streamer musik, programmer, film og serier, mens læsning af avis/blade online er mest populær blandt de 35-54-årige. Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

2014 WEB / I NTERNET

2014 WEB / I NTERNET MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 WEB / INTERNET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Eovendo. Brugeranalyse

Eovendo. Brugeranalyse Eovendo Brugeranalyse Setup Undersøgelsens formål: At få en dybere indsigt i brugerne af Eovendo Dataleverandør: Surveymonkey Periode: Data indsamlet i uge 49, 2013 Stikprøve: Stikprøven er baseret på

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti.

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti. Hvordan involverer du dig i [Politik - og international] på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Brudt ned på politisk tilhørsforhold - "Stemte sidst" 8 4 8 52 1 4 4 4 2 2 1 4 45 42 18

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 29 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere