3. Befolkningens brug af it

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Befolkningens brug af it"

Transkript

1 Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen enten ejer eller har adgang til i deres hjem. Endvidere ses der bl.a. på familiernes besiddelse af varige forbrugsgoder herunder dvd-afspillere. 79 pct. af befolkningen har en stationær pc, 36 pct. har en bærbar pc, 9 pct. har en håndholdt computer, og 92 pct. har adgang til mobiltelefon i hjemmet. Befolkningens adgang til pc og internet Andet afsnit beskriver befolkningens adgang til pc og internet i hjemmet. Afsnittet ser bl.a. på hvor stor en andel af familierne, der råder over en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse i hjemmet, og om der er adgang til en arbejdsgivers netværk. 87 pct. af befolkningen har adgang til pc i deres hjem, og 79 pct. har adgang til internet. 12 pct. af familierne har en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse, mens 21 pct. af familierne har adgang til en arbejdsgivers netværk. Befolkningens brug af internet Tredje afsnit belyser, hvilke steder befolkningen benytter sig af deres adgang til internet, og hvor hyppigt de bruger det. 7 pct. af befolkningen benytter internet i hjemmet månedligt. De fleste benytter internet fra hjemmet og arbejdsplads/uddannelsessted uanset beskæftigelsesgruppe. Befolkningens formål med brug af internet Fjerde afsnit omhandler formålene med befolkningens internetanvendelse, herunder både de private og arbejdsrelaterede formål med brug af internet, som benyttes uden for arbejdspladsen. E-handel, herunder hvilke varer og tjenester der handles over internettet samt antal betalinger med betalingskort, belyses også. Informationssøgning og online services er de mest udbredte private formål med brug af internet (73 pct.), efterfulgt af kommunikation (69 pct.). Der er 14 pct. af befolkningen, der den seneste måned har benyttet internet til at få adgang til arbejdsgivers it-systemer. 33 pct. af dem, som har brugt internet inden for den seneste måned, har e-handlet. Rejseprodukter, andre underholdningsformål samt tøj, sports- og fritidsudstyr er de mest foretrukne varer og tjenester ved handel over internet. I 2. kvartal 25 blev der registreret over 4,5 mio. betalinger med kreditkort på internet. De væsentligste barrierer ved e-handel i 25 er manglende behov (29 pct.) og et ønske om at handle personligt/se varen (28 pct.). Internationale tal Til sidst i dette kapitel er et afsnit, der kort præsenterer internationale tal for befolkningens brug af internet og befolkningens køb via internet inden for de sidste 3 måneder i 24. Befolkningens brug af internet er mest udbredt i de nordiske lande, herunder Danmark. Betragtes køb via internet inden for de sidste 3 måneder, så har de nordiske lande også høje andele men er ikke, i lige så udpræget grad, i front som ved befolkningens brug af internet. Danmark ligger med en andel på 22 pct. i bund blandt de Nordiske lande og kun lige over EU-15 gennemsnittet.

2 3 Befolkningens brug af it 3.2 Befolkningens it-produkter Befolkningens it-produkter Mere end en ud af tre har adgang til bærbar pc Figur 3.1 Befolkningen har adgang til en lang række forskellige it-produkter, som de enten selv ejer, eller som de har adgang til i deres hjem. Figur 3.1 viser udbredelsen af udvalgte it-produkter. Tv, mobiltelefon og stationær pc er i 25 ret udbredt hos befolkningen med så høje andele som henholdsvis 98 pct., 92 pct. og 79 pct. Der er 36 pct., som har adgang til bærbar pc, mens 3 pct. har adgang til en spillekonsol i hjemmet. 9 pct. har adgang til en håndholdt computer. Der er ikke den store forskel imellem kønnene, hvad angår adgang til it-produkter, jf. bilagstabel 3.3. Befolkningens it-produkter Procent Tv 23 Tv via parabol Tv via kabel 9 Digital tv 3 Mobiltelefon Spillekonsol Stationær pc 36 Bærbar pc 9 Håndholdt computer (palmtop) Udbredelse af it-produkter over tid Ni ud af ti familier har mobiltelefon Syv ud af ti familier har nu dvd-afspiller Udviklingen i udbredelsen af enkelte udvalgte it-produkter kan ses af tabel 3.1. I modsætning til figur 3.1, hvor adgangen er opgjort i pct. af befolkningen, så er tallene i tabellen opgjort på familier. Tallene viser dog samme tendens. 1 Der har været en markant stigning i udbredelsen af de viste produkter. Udbredelsen af mobiltelefoner har siden 2 passeret udbredelsen af pc/hjemmecomputer. Fra 1996 til 25 er andelen af familier med pc/hjemmecomputer næsten fordoblet. I samme periode er andelen af familier med mobiltelefon mere end fordoblet. I 25 har 92,3 pct. af familierne mobiltelefon. Dvd-afspillere har haft en meget hurtig udbredelse, således havde 67,8 pct. af familierne dvd-afspiller i 25 mod 53,6 pct. i 24 og 37,1 pct. i 23. Andelen af familier med pc/hjemmecomputer og mobiltelefon er steget fra henholdsvis 78,8 pct. til 83,8 pct. og 84,6 pct. til 92,3 pct. fra 23 til Når der her i kapitlet tales om befolkningen, er der tale om befolkningen i alderen år, således som befolkningen er opgjort i Det Centrale Personregister (CPR). En familie defineres som én eller flere personer i alderen år, der bor i samme bolig og er i familie med hinanden (herunder også samlevende par) samt disses børn, idet der dog kun kan være ét ægtepar eller samlevende par i familien. Pr. 1. januar 25 er der i alt personer i Danmark, hvoraf er i alderen år. Der er i alt familier. Se afsnit 11.1 for mere uddybende forklaring.

3 Befolkningens brug af it 31 Tabel 3.1 Familiernes besiddelse af varige forbrugsgoder pct. af familier Pc/hjemmecomputer 45,1 48,4 52,2 6,1 64,7 66,9 72,5 78,8 81,1 83,8 Mobiltelefon 37,7 42,7 48,7 58,8 67,6 73, 84,4 84,6 9,5 92,3 Dvd-afspiller 6,5 9,4 21,2 37,1 53,6 67,8 Kilde: Danmarks Statistik, Varige forbrugsgoder. Antal SMS-beskeder stiger fortsat Tabel 3.2 Stigningen i antallet af SMS-beskeder har ligeledes været særdeles mærkbar, som det ses af tabel 3.2. Befolkningen sendte over seks gange så mange SMS-beskeder i 1. halvår 25, som de gjorde i 1. halvår 21. Antal sendte SMS- og MMS-beskeder halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår mio. beskeder Antal sendte SMS Antal sendte MMS ,498 2,262 4,366 8,232 12,332 Kilde: IT- og Telestyrelsen, september 25. Næsten tredobling i sendte MMS-beskeder på et år Antal sendte billedbeskeder (MMS-beskeder) via mobiltelefonen fortsætter med at vokse eksplosivt. I 1. halvår 25 blev der sendt over 12 mio. MMS-beskeder, mens tallet for 1. halvår 24 lå på over 4 mio., jf. tabel Befolkningens adgang til pc og internet 87 pct. af befolkningen har adgang til pc hjemme Figur pct. af befolkningen har i 25 adgang til en pc i hjemmet. Det er fortsat dem, der lever i familier med børn og dem, som lever i parforhold, der har høje andele med pc i hjemmet. Således har 98 pct. af dem, der lever i parforhold med børn adgang til pc i hjemmet, hvorimod enlige uden børn har en andel på 71 pct. Befolkningens adgang til pc og internet i hjemmet Procent I alt Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn Øvrige Adgang til pc i hjemmet Adgang til internettet i hjemmet Otte ud af ti har adgang til internet hjemme 79 pct. af befolkningen har i 25 adgang til internet i hjemmet, mod 75 pct. i 24 og 71 pct. i 22. Det gælder, at dem som lever i familier med parforhold og børn har den højeste andel med 93 pct. I lighed med udbredelsen af pc så gælder det at ande-

4 32 Befolkningens brug af it len af befolkningen, som har internet i hjemmet, er højere blandt par uden børn end blandt enlige uden børn og højere blandt par med børn end blandt enlige med børn. Mærkbar stigning i adgang til internet i hjemmet for de årige Figur 3.3 Der er stort set ingen forskel på mænd og kvinders adgang til internet i hjemmet, jf. nedenstående figur. Blandt de ældre, dvs. de 6-74-årige, er andelen, der har adgang til internet fra hjemmet 52 pct. i 25. Det er de årige, der ligger i top i 25 med 92 pct., der har adgang til internet i hjemmet, mod 82 pct. i 24. Befolkningens adgang til internet i hjemmet. 25 Mand Kvinde år 2-39 år 4-59 år 6-74 år Grundskole Gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv Procent 55 pct. af dem uden for erhverv Tre ud af ti familier med børn har en arbejdsgiverbetalt computer Stillet til rådighed af privat/offentlig arbejdsgiver Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse populært hos børnefamilierne Opdelt på uddannelse, der har personer med en videregående uddannelse den højeste adgang til internettet med 9 pct. i 25. Blandt de forskellige beskæftigelsesgrupper, der ligger funktionærer i top med 9 pct., hvorimod kun 55 pct. af dem uden for erhverv har adgang til internet i hjemmet. I forlængelse af befolkningens adgang til internet i hjemmet er det endvidere interessant at se på, hvor mange der har en arbejdsgiverbetalt computer og/eller internetforbindelse i hjemmet. I 25 har 15 pct. af familierne en arbejdsgiverbetalt computer. Det er parfamilier med eller uden børn, der har de højeste andele med henholdsvis 29 pct. og 13 pct. Kun 7 pct. af enlige uden børn råder over en arbejdsgiverbetalt computer, se bilagstabel pct. af alle familier har en computer/ en af computerne stillet til rådighed af en privat arbejdsgiver. Den tilsvarende andel for offentlig arbejdsgiver er kun 3 pct. Fordelingen på familietype er vist i bilagstabel pct. af alle familier har en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse i hjemmet i 25. Det er især par med børn, der benytter sig af sådan en ordning, med en andel på 24 pct. Det er familier med børn, som har de højeste andele for arbejdsgiverbetalt internetforbindelse.

5 Befolkningens brug af it 33 Betalt internetforbindelse af offentlig/privat arbejdsgiver Figur 3.4 Opdelt på privat og offentlig arbejdsgiver viser det sig, at 1 pct. af alle familier har betalt internetforbindelsen af en privat arbejdsgiver. Kun 2 pct. har en internet-forbindelse betalt af en offentlig arbejdsgiver, jf. bilagstabel 3.6. Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse og adgang til arbejdsgivers netværk i hjemmet Pct. af familier I alt Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn Øvrige Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse i hjemmet Adgang til arbejdsgivers netværk i hjemmet Adgang til arbejdsgivers netværk Af figur 3.4 ses det endvidere, at 21 pct. af familierne har adgang til en arbejdsgivers netværk. Par med og uden børn har de højeste andele med henholdsvis 35 pct. og 19 pct. I modsætning til arbejdsgiverbetalt internetforbindelse har enlige med børn en lavere andel (16 pct.) end parfamilier uden børn. 3.4 Befolkningens brug af internet Hvorfra internet bruges 7 pct. på nettet i hjemmet i den seneste måned En ud af fire arbejdere har brugt internet på arbejdet i den seneste måned I forrige afsnit blev befolkningens adgang til internet i hjemmet belyst. Dette afsnit vil omhandle hvor, og hvor meget befolkningen bruger internet. I 25 har 7 pct. af befolkningen brugt internet i hjemmet i den seneste måned. Den tilsvarende andel for arbejdspladsen er 38 pct., mens 1 pct. af befolkningen har brugt internet på deres uddannelsessted i den seneste måned. Andelen for andre steder ligger på 13 pct. 2. Der er samtidig 24 pct., som kun har brugt internet i deres hjem i den seneste måned og 4 pct., som kun har brugt det på deres arbejde. 83 pct. af de studerende har brugt internet hjemme i den seneste måned, 79 pct. på deres uddannelsessted/arbejdsplads og 32 pct. fra andre steder. Funktionærerne har ligeledes høje andele med 84 pct., der har benyttet internet fra deres hjem og 75 pct. fra deres arbejde. Blandt arbejdere er der henholdsvis 6 pct. og 23 pct., der har brugt internet i henholdsvis hjemmet og på arbejdet i den seneste måned. 2 Andre steder kan være biblioteker, posthuse, offentlige kontorer, internet-cafeer, frivillige organisationer, familie og venner og lignende.

6 34 Befolkningens brug af it Figur 3.5 Steder hvorfra befolkningen har brugt internet i den seneste måned Procent Hjemme Arbejde/uddannelsessted Andre steder Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv De årige hyppigst på nettet Figur 3.6 Figur 3.6 nedenfor viser hyppigheden i brugen af internet uanset sted, fordelt på forskellige befolkningsgrupper. Betragtes de forskellige aldersgrupper, er det fortsat de årige, som har den højeste andel af ugentlige og daglige internetbrugere, med 93 pct., efterfulgt af de 2-39-årlige, med 86 pct. Hos de 4-59-årige er det tilsvarende 74 pct. Det er de årige, der har den højeste andel, hvad enten der betragtes daglige eller ugentlige internetbrugere. Hyppighed i befolkningens brug af internet år 2-39 år 4-59 år 6-74 år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv Dagligt Ugentligt Pct. af hele befolkningen Tre ud af fire funktionærer dagligt på nettet Ses på beskæftigelsesgrupperne er 93 pct. af de studerende på internet ugentligt og 73 pct. dagligt. Funktionærerne og de selvstændige benytter ligeledes hyppigt internet. Her er henholdsvis 89 pct. og 76 pct. på internet ugentligt og henholdsvis 76 pct. og 61 pct. dagligt. Der er 6 pct. af arbejderne, som bruger internet ugentligt. 39 pct. af dem uden for erhverv er på ugentligt.

7 Befolkningens brug af it Befolkningens formål med brug af internet 3 Informationssøgning er stadigvæk det mest udbredte Fire ud af ti bruger nettet til at læse gratis aviser/tidsskrifter Figur 3.7 De formål, som flest benytter internet til privat i 25, er fortsat relateret til informationssøgning og online services samt til kommunikation. Med undtagelse af kurser og uddannelse samt helbredsmæssige aktiviteter har kvinderne lavere andele end mændene ved private formål med brug af internet. 73 pct. af befolkningen har inden for den seneste måned benyttet internet til at søge information og benytte online services. I denne gruppe er det særligt informationssøgning om varer og tjenester (62 pct.) og søgning af adresser eller telefonnumre (57 pct.), som internet er blevet brugt til. Brug af internet til at læse gratis aviser/tidsskrifter og brug relateret til rejser/overnatninger nævnes også hyppigt (begge 38 pct.). Se bilagstabel 3.8 for detaljerede data omkring de enkelte grupper. Private formål som internet er brugt til inden for den sidste måned Pct. af hele befolkningen Kommunikation Informationssøgning og online services Køb/salg, bankforretninger Helbredsmæssige aktiviteter Kurser og uddannelse I alt Mænd Kvinder Syv ud af ti benytter nettet til at sende og modtage s Hver fjerde bruger internetbank Hver fjerde søger helbredsmæssig information 17 pct. brugte nettet til kurser og uddannelse Lille forskel på mænd og kvinders andele på kurser og uddannelse Der er 69 pct., som har benyttet internet den seneste måned med det formål at kommunikere. 69 pct. benytter internet til at sende og modtage s, hvorimod blot 12 pct. benytter internet for at deltage i diskussionsgrupper eller chatte. 55 pct. benytter internet med det formål at købe/sælge varer eller tjenester eller ordne bankforretninger. 48 pct. benytter internet til at ordne bankforretninger og 25 pct. til at købe eller bestille varer eller tjenester. Formålet helbredsmæssige aktiviteter har også en betydelig andel med 24 pct. Her er det næsten udelukkende søgning af helbredsmæssige information, der har en høj andel med 24 pct. Kun 2 pct. bestiller tid eller søger råd hos en læge online. 17 pct. har benyttet internet til kurser og uddannelse. I denne gruppe af formål har 13 pct. benyttet internet til formaliserede uddannelsesmæssige aktiviteter. Formålet efteruddannelseskurser har en andel på 6 pct. Der er kun en lille forskel på andelen af mænd og kvinder, der har brugt internet til formål relateret til kurser og uddannelse. Der er derimod store forskelle mellem aldersgrupperne, som det også kan ses af nedenstående figur Formålene er ændret i forhold til tidligere undersøgelser, pga. ønsket om at afspejle ændringer hos internetbrugerne. Derfor kan ikke al data vedrørende formål direkte sammenlignes bagud i tid.

8 36 Befolkningens brug af it Figur 3.8 Privat brug af internet til kurser og uddannelse Procent Kurser og uddannelse Formaliserede uddannelsesmæssige aktiviteter Efteruddannelseskurser Andre kurser relateret til beskæftigelse I alt år 2-39 år 4-59 år 6-74 år Brug af nettet til kurser og uddannelse er mest udbredt blandt unge Typen af kursus og uddannelse afhænger af alderen Arbejdsrelateret brug af nettet uden for arbejdet Figur 3.9 Andelene falder med alderen. Andelen, der benytter internet til formål relateret til kurser og uddannelse, er størst blandt de årige (47 pct.) De 2-39-årige har også en høj andel (26 pct.) Der er 11 pct. af de 4-59-årige, som har benyttet internet til kurser og uddannelse og 3 pct. af de 6-74-årige. Det er særligt de årige og de 2-39-årige, som bruger internet til formaliserede uddannelsesmæssige aktiviteter, med hhv. 47 pct. og 22 pct. De 2-39-årige og de 4-59-årige har de højeste andele af dem, som benytter internet til efteruddannelseskurser, begge med 7 pct., mod tilsvarende 1 pct. hos de 6-74-årige. Der er 7 pct. af de 2-39-årige, som har benyttet internet til andre kurser relateret til beskæftigelse. En anden interessant form for benyttelse af internet er arbejdsrelaterede formål, som internet benyttes til uden for arbejdspladsen. Disse formål fremgår af figur 3.9, hvoraf det ses, at mænd i højere grad end kvinder bruger internet til arbejdsrelaterede formål. Arbejdsrelaterede formål uden for arbejdspladsen Procent Finde informationer relateret til arbejde Benytte adgang til arbejdsgivers itsystemer I alt Mænd Kvinder Kommunikation (Sende/læse s i forbindelse med arbejde) 21 pct. bruger nettet til at søge informationer i forbindelse med deres arbejde Det arbejdsrelaterede formål, som flest har benyttet internet til uden for deres arbejdsplads, er at finde/søge informationer relateret til arbejdet. I 25 har 21 pct. af befolkningen benyttet internet uden for deres arbejdsplads, inden for den seneste måned, til netop dette formål. 25 pct. af mændene har brugt internet til dette formål, mod 18 pct. af kvinderne.

9 Befolkningens brug af it pct. bruger nettet uden for deres arbejdsplads til at e 14 pct. bruger nettet til at få adgang til arbejdsgivers it-systemer En ud af tre har e-handlet i den sidste måned Figur 3.1 Det næst hyppige nævnte arbejdsrelaterede formål med brug af internet uden for arbejdspladsen er at kommunikere, det vil sige at sende/læse s i forbindelse med arbejdet. 19 pct. af befolkningen benytter internet til dette uden for deres arbejdsplads. 23 pct. af mændene har brugt internet til dette formål, mod 15 pct. af kvinderne. I 25 er der 14 pct. af befolkningen, der den seneste måned har benyttet internet til at få adgang til arbejdsgivers it-systemer. For mænd og kvinder er det henholdsvis 17 pct. og 11 pct., der har benyttet internet til dette formål. I 25 har 33 pct. af dem, som har benyttet internet inden for den sidste måned, købt eller bestilt varer eller tjenester via internet. Dertil kommer, at 28 pct. af dem, som har benyttet internet inden for den sidste måned, ikke har e-handlet inden for den sidste måned, men har e-handlet tidligere. Samlet set er det således 61 pct. af dem, som har benyttet internet inden for den sidste måned, som har foretaget e-handel. Befolkningens køb af varer/tjenester via internet i sidste måned. 25 Mand Kvinde år 2-39 år 4-59 år 6-74 år Grundskole Gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv Pct. af de der har brugt internet inden for den seneste måned To ud af tre mandlige internetbrugere har e-handlet En ud af seks 6-74-årige har e-handlet sidste måned Der er stadigvæk flere mænd end kvinder, som handler via internet. I 25 er det 37 pct. af de mænd, som har brugt internet, der har e-handlet inden for den sidste måned, mod 29 pct. af kvinderne. Betragtes dem, som har foretaget e-handel i alt, ud af de som har brugt internet inden for den sidste måned, er det 67 pct. af mændene og 56 pct. af kvinderne. De 2-39-årige har den højeste andel af internetbrugere, som har e-handlet mindst en gang inden for den sidste måned (41 pct.). I alt er der 73 pct. af de 2-39-årige, som har prøvet at e-handle. Hos de årige og 4-59-årige internetbrugere er det henholdsvis 27 pct. og 3 pct., der har e-handlet inden for den sidste måned, og henholdsvis 6 pct. og 57 pct., som har prøvet at e-handle i alt. Derimod har kun 16 pct. af de 6-74-årige internetbrugere e-handlet mindst en gang den sidste måned. 35 pct. af denne aldersgruppe har prøvet at e-handle.

10 38 Befolkningens brug af it Fire ud af ti med videregående uddannelse har e-handlet sidste måned Særligt de studerende og funktionærerne e-handler Rejseprodukter mest populært Figur 3.11 Andelen, der har e-handlet, stiger med længden af uddannelsen. Det er således fortsat gruppen af internetbrugere med en videregående uddannelse, der handler mest via internet. I 25 har således 39 pct. af denne uddannelsesgruppe e-handlet mindst en gang sidste måned, og 7 pct. har prøvet at e-handle. Til sammenligning har 27 pct. af internetbrugerne med grundskole som højest fuldførte uddannelse e-handlet sidste måned, og 55 pct. har prøvet at e-handle. Andelen af de studerende, der bruger internet, og som har handlet via internet mindst en gang i løbet af den sidste måned, er 35 pct. i 25. Andelen af funktionærer, som har e-handlet sidste måned, er med 37 pct. ligeledes høj. Hos de studerende og funktionærer, som har brugt internet inden for den sidste måned, er der henholdsvis 67 pct. og 66 pct., som har prøvet at e-handle. Blandt de arbejdere og de selvstændige, som har brugt internet, er der henholdsvis 31 pct. og 29 pct., der har e-handlet den sidste måned, og 57 pct. og 58 pct. som har e-handlet. De tre produkter, som de fleste har handlet via internet i 25, er rejseprodukter, andre underholdningsformål og tøj, sports- og fritidsudstyr. Når vi betragter hvilke ting, der er blevet handlet via internet, ser vi kun på den del af befolkningen, som har e-handlet inden for den sidste måned eller år. Se figur 3.11 nedenfor. Varer og tjenester befolkningen har handlet via internet. 25 Rejseprodukter Andre underholdningsformål 9 24 Tøj, sports- og fritidsudstyr Film, musik mv Bøger, tidsskrifter, aviser mv. Computer hardware Elektronik (kamera, musikanlæg, tv) 5 12 Computer software 7 11 Andet 8 9 Møbler og andre ting til hjemmet 2 7 Dagligvarer 4 4 Finansielle ydelser Bookmaker, casino o.l Smykker Inden for den sidste måned Inden for det sidste år Pct. af dem der har handlet Tre ud af ti e-handler tøj, sports- og fritidsudstyr Flere handler film, musik etc. via nettet Den type varer og tjenester, som flest har købt via internet er rejseprodukter såsom hotelreservation, flybilletter, andre billetter, leje af bil etc. med 35 pct. Andre underholdningsformål, såsom billetter til teater, koncerter, biografer og sport, ligger tilsvarende højt med 32 pct. Der er 28 pct., som har e-handlet tøj, sports- og fritidsudstyr. Dette er forskelligt for 24, hvor andre underholdningsformål lå øverst foran rejseprodukter samt bøger, tidsskrifter og aviser. 23 pct. har købt film, musik etc. via internet og 22 pct. har købt bøger, tidsskrifter og aviser mm. Der er 21 pct., som har købt computer hardware. De tilsvarende andele for disse produkter lå i 24 på henholdsvis 22 pct., 24 pct. og 18 pct. Der er endvidere flere, der e-handler elektronik (kamera, musikanlæg, tv), i forhold til sidste år med en andel på 17 pct. (14 pct. i 24.).

11 Befolkningens brug af it 39 Over 4,5 mio. betalingskort betalinger via internet Figur 3.12 Figur 3.12 viser en oversigt over dankort- og kreditkortbetalinger på nettet fra 1. kvartal 23 til 2. kvartal 25. Langt størstedelen af betalinger er via traditionelle betalingskort såsom dankort og visa/dankort, der står for 89 pct. af alle betalinger. Samlet set blev der i 2. kvartal 25 foretaget betalinger. Antal betalinger med betalingskort via internet betalinger kvt kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. Kilde: PBS, 25. Barrierer for køb via internettet Figur 3.13 I 25 er de vigtigste årsager til ikke at handle via internet, at de adspurgte ikke føler, at de har brug for det med 29 pct., og et ønske om at handle personligt/se varen med 28 pct. En tredje årsag, til ikke at e-handle, er bekymring for sikkerheden ved betaling med 26 pct. I 24 var der en større andel, der var bekymret for sikkerheden ved betaling, med 29 pct. Vigtigste grund til ikke at købe varer/tjenester via internet. 25 Andet 17 pct. Bekymret for sikkerheden ved betaling 26 pct. Ønsker at handle personlig/se varen 28 pct. Har ikke brug for det 29 pct. 3.6 Internationalt perspektiv I dette afsnit er fokus på en kort præsentation af internationale tal med det formål at belyse, hvor Danmark befinder sig med hensyn til befolkningens brug af internet i forhold til landene omkring os. Danmark er det land hvor tredje flest bruger internet Det fremgår af figur 3.14, at Danmark ligger i front sammen med de andre nordiske lande, hvad angår udbredelsen af internet. Blandt de betragtede lande i figuren befinder Danmark sig, med 76 pct., på en tredjeplads med hensyn til andel af befolknin-

12 4 Befolkningens brug af it gen, der bruger internet. Danmark er overgået af to andre nordiske lande nemlig Island og Sverige. I bunden ligger Italien og Portugal med en andel på henholdsvis 31 pct. og 29 pct. Figur 3.14 Befolkningens brug af internet inden for de sidste 3 måneder Procent Island Sverige Danmark Norge Finland Luxembourg Storbritannien Tyskland Italien Østrig EU-15 Spanien Portugal Kilde: Eurostat, Statistics in focus, 18/25. Danmark kun lige over EU-15 gennemsnittet i e-handel Figur 3.15 Nedenstående figur 3.15 viser, hvor stor en del af de forskellige landes befolkninger, der har købt/bestilt varer og tjenester via internet inden for de sidste 3 måneder i 24. Danmark befinder sig helt nede på en 9. plads med 22 pct. kun lige over EU-15 gennemsnittet. I Luxembourg har hele 32 pct. af befolkningen købt/bestilt varer og tjenester inden for de sidste 3 måneder. De nordiske lande har igen høje andele men er ikke, i lige så udpræget grad, i front som ved befolkningens brug af internet inden for de sidste 3 måneder. Danmark er det land i Norden, hvor befolkningen har den laveste andel for e-handel. Befolkningens køb via internet inden for de sidste 3 måneder Procent Luxembourg Norge Sverige Tyskland Storbritannien Island Finland Holland Danmark EU-15 Østrig Irland Kilde: Eurostat, september 25 (

13 Befolkningens brug af it Bilagstabeller Tabel 3.3 Befolkningens it-produkter i hjemmet. 25 I alt Mænd Kvinder pct. af hele befolkningen Mobiltelefon Tv Tv via parabol Tv via kabel Digital tv Spillekonsol Stationær pc Bærbar pc Håndholdt computer (palmtop, pda) Tabel 3.4 Befolkningens adgang til pc og internet i hjemmet. 25 Adgang til pc i hjemmet Adgang til internet i hjemmet pct. af hele befolkningen I alt Familietype Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn Øvrige Tabel 3.5 Arbejdsgiverbetalt computer og internetforbindelse i hjemmet. 25 Arbejdsgiverbetalt computer i hjemmet Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse i hjemmet Adgang til arbejdsgivers netværk pct. af alle familier I alt Familietype Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn Øvrige

14 42 Befolkningens brug af it Tabel 3.6 Computer stillet til rådighed og betalt internetforbindelse af privat/offentlig arbejdsgiver. 25 Computer stillet til rådighed af privat arbejdsgiver Computer stillet til rådighed af offentlig arbejdsgiver Betalt internetforbindelse af privat arbejdsgiver Stillet til rådighed af offentlig arbejdsgiver pct. af alle familier I alt Familietype Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn Øvrige Tabel 3.7 Hyppighed i brug af internettet i sidste måned. 25 I alt Jævnlig brug Daglig brug Ugentlig brug Månedlig brug Hjemme På arbejde Uddan- nelses- I alt Kun I alt Kun på sted hjemme arbejde Andre steder pct. af hele befolkningen I alt Køn Mænd Kvinder Alder år år år år Uddannelse Grundskole Gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst Beskæftigelse Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv Landsdel Øst for Storebælt Vest for Storebælt

15 Befolkningens brug af it 43 Tabel 3.8 Private formål med brug af internet. 25 I alt Mænd Kvinder pct. af hele befolkningen Kommunikation Sende og modtage Telefonere via internettet/videokonference Deltage i diskussionsgrupper (chatte) Informationssøgning og online services Søge efter information om varer og tjenester Bruge services relateret til rejser og overnatninger Lytte til web-radio/se web-tv Spille/downloade spil, billeder eller musik Downloade software Læse/downloade online aviser/tidsskrifter Søge efter adresse eller telefonnummer Søge efter job eller sende jobansøgninger Køb/salg, bankforretninger Internetbank Andre finansielle tjenester (fx køb af aktier) Køb/bestilling af varer eller tjenester Salg af varer eller tjenester Kurser og uddannelse Formaliserede uddannelsesmæssige aktiviteter Efteruddannelseskurser Andre kurser relateret til beskæftigelse Helbredsmæssige aktiviteter Søge helbredsmæssig information Bestille en tid hos en læge online Bede en læge om en recept online Søge råd af en læge online Tabel 3.9 Arbejdsrelaterede formål med brug af internet uden for arbejdspladsen. 25 I alt Mænd Kvinder pct. af hele befolkningen Arbejdsrelaterede formål Finde informationer relateret til arbejde/uddannelse Benytte adgang til arbejdsgivers/udannelsesinstitutions it-systemer Kommunikation (sende/læse s i forbindelse med arbejde/studie)

16 44 Befolkningens brug af it Tabel 3.1 Hyppighed i køb via internet. 25 Har købt inden for den sidste måned Har tidligere købt Har aldrig købt pct. af dem der har brugt internet inden for den sidste måned I alt Køn Mænd Kvinder Alder år år år år Uddannelse Grundskole Gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst Beskæftigelse Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv Landsdel Øst for Storebælt Vest for Storebælt Tabel 3.11 Varer og tjenester handlet inden for de sidste 12 måneder via internettet. 25 I alt Mænd Kvinder pct. af dem der har handlet via internettet inden for de sidste 12 md Dagligvarer Film, musik (Videokassetter DVD'er CD'er etc.) Bøger, tidsskrifter, aviser Tøj, sports- og fritidsudstyr Computer software Computer hardware Elektronik (kamera, musikanlæg, tv) Finansielle ydelser Rejseprodukter Andre underholdningsformål Bookmaker, casino o.l Møbler og andre ting til hjemmet Smykker Andet

17 Befolkningens brug af it 45 Tabel 3.12 Barrierer for køb af varer/tjenester via internet. 25 Vigtigste barrierer Næstvigtigste barrierer pct. af dem med adgang til internet, der aldrig har handlet I alt Ønsker at handle personligt/se varen Vane/loyalitet overfor butikker/leverandører For dyrt... For lang leveringstid... Problemer med at være hjemme når varen leveres Har ikke et betalingskort, der giver mulighed for betaling over internettet Bekymret for sikkerheden ved betaling Bekymret for at give personlige oplysninger Bekymret for om varen modtages eller muligheden for at kunne returnere den Bekymret for muligheden for at kunne klage... Ikke brug for det Det er for vanskeligt/har ikke tid til at sætte sig ind i det Internetforbindelsen er for langsom... 1 Andet Ved ikke... 1 Ingen anden grund... 67

18

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. Første afsnit belyser hvilke it-produkter befolkningen

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

6. It-sikkerhed Introduktion

6. It-sikkerhed Introduktion It-sikkerhed 99 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion It-sikkerhed 95 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet Indledning 9 1. Indledning Danmark er blevet et informationssamfund Status over udviklingen Publikationens indhold Danmark kan i dag med god ret betegnes som et informationssamfund. Digital behandling

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 17 Foto omslag:

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

8. Familiernes IT-anvendelse

8. Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 113 8. Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny undersøgelse fra OECD om voksnes færdigheder Stort set uændret, men positiv forbrugertillid

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2003

Informationssamfundet Danmark. It-status 2003 Informationssamfundet Danmark It-status 2003 Information Society Denmark ICT Status 2003 Informationssamfundet Danmark It-status 2003 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De seneste tal fra Eurostat viser, at arbejdsløsheden i EU er på ca. 26 mio. personer. Det svarer til, at,6 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. I Euroområdet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2009

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2009 Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2009 Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter Bemærk INTRO_START Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer og internet. Adgang til computer og

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere