INTERNETBRUG OG ENHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNETBRUG OG ENHEDER"

Transkript

1 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN X

2 INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Hovedresultater Konklusion Adgang til internettet Brug af enheder Internetadgang uden for hjem og arbejde Ikke-brugerne Formål med internetbrug Nyheder Sociale medier Flere bruger mere end ét socialt medie Streaming Metode Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Brug af data og resultater Figurfortegnelse Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling i Danmark 2017/Internetbrug og enheder Side 1 af 36

3 1 Introduktion Kapitlet om internetbrug og enheder er struktureret på følgende måde: Hovedresultater Konklusion Adgang til internettet Brug af enheder Formål med internetbrug Metode Brug af data og resultater I det følgende ser vi nærmere på en række forhold og overordnede udviklingstendenser i forhold til brugen af internet og enheder. Kapitlets fokus er på 2016 samt udviklingen over tid. Hvor det er relevant ses på forholdene i relation til befolkningens køn, alder, uddannelse og region (geografi). Med mindre andet er angivet, er tabeller og figurer baseret på data fra Danmarks Statistik og bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Bemærk, at universet for undersøgelserne ikke nødvendigvis er det samme for alle figurer og analyser. Som angivet for de enkelte figurer, viser nogle f.eks. andele af internetbrugere, befolkningen m.v. Bemærk endvidere, at aldersgrupper og aldersspænd kan variere i de forskellige figurer og tabeller. Hvor muligt anvendes aldersspændet år. I tidsserier kan aldersspændet dog typisk være år for at kunne sammenligne med tidligere år. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling i Danmark 2017/Internetbrug og enheder Side 2 af 36

4 2 Hovedresultater Endnu flere med internet i hjemmet I 2016 har 93 pct. adgang til internet i hjemmet. Det er en stigning på 3 procentpoint i forhold til Andel af befolkningen (16-89 år) Så godt som alle under 65 år er online Ikke-brugerne af internet er hovedsagligt den ældste aldersgruppe (75-89 år), hvor en tredjedel ikke bruger det. Andel der ikke har brugt internettet Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen år år år år Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen år Flere går på internettet via smartphonen Siden 2011 er andelen, der bruger internet via smartphone, fordoblet. I 2016 er det næsten tre fjerdedele af befolkningen. Andel af befolkningen (16-89 år) 73 Flere bruger mere end ét socialt medie I 2016 tilgår over to tredjedele mindst to eller flere af de sociale medier i løbet af en uge, hvilket er en stigning fra 62 pct. i Andel brugere af sociale medier (16-89 år) socialt medie 2 sociale medier 3 sociale medier 4+ sociale medier Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling i Danmark 2017/Internetbrug og enheder Side 3 af 36

5 3 Konklusion På særligt de traditionelle medier som tv, radio og avis er der store forskelle på danskernes brugsadfærd, især når man sammenholder de unge med de ældre. Det samme gør sig gældende for internetbrug. Forskellen er imidlertid, at hvor forskellen i mediebrug på de traditionelle medier i mange tilfælde bliver stadigt større, bliver den mindre på de nyere internetbaserede medier, der fokuseres på i nærværende kapitel. Det skyldes dels, at de unge opretholder deres i forvejen høje brug, dels at flere og flere ældre kommer mere og mere med. I 2016 har 93 pct. af den danske befolkning mellem 16 og 89 år adgang til internet i hjemmet. Blandt de danske internetbrugere er det 91 pct., der bruger det dagligt. Det gælder 99 pct. af de årige, og andelen falder, desto ældre man bliver. To tredjedele i selv den ældste aldersgruppe af internetbrugere (75-89 år) er dog online dagligt. 96 pct. af de danske familier er i besiddelse af en mobiltelefon i hjemmet i Det er dermed fortsat den enhed, der er mest udbredt. Udviklingen fra 2014 til 2016 viser imidlertid, at tablet er den enhed, der er steget mest i udbredelse i de danske familier. Modsat er digitalkamera og fastnettelefon de enheder, der er faldet mest. Mobiltelefon og smartphone oplever ikke kun en stigning i udbredelse. Også brugen af enhederne er i fremgang. Således er markant flere begyndt at bruge mobiltelefon eller smartphone til at gå på internettet uden for hjem og arbejde. Andelen af befolkningen, der har internetadgang via mobiltelefon eller smartphone er steget til over det dobbelte siden 2011, således at næsten tre fjerdedele (73 pct.) i 2016 tilgår nettet ad denne vej. Andelen af danskere, der ikke går på nettet med mobilt udstyr uden for hjem og arbejdsplads, er omvendt faldet fra 41 pct. i 2011 til 16 pct. i I 2016 er der 7 pct., der ikke har adgang til internet i hjemmet, og der er 5 pct. af danskerne, som ikke bruger internettet i hjemmet eller andre steder. Aldersmæssigt er det meget tydeligt, hvem det drejer sig om. Så godt som alle i aldersgrupperne under 65 år bruger internettet, hvorfor de 5 pct. skal findes i aldersgrupperne fra 65 år og derover; og hovedsagligt i den ældste aldersgruppe fra 75 år til 89 år, hvor en tredjedel ikke bruger det. 29 pct. heraf begrunder det med, at de ikke ved, hvordan man bruger internettet. Flere og flere danskere bruger internettet til at tilgå en række tjenester. Eksempelvis er andelen af internetbrugere, der tilgår sociale netværkstjenester, steget fra 65 % i 2015 til 74 % i Det er et resultat af en stigning i samtlige aldersgrupper. Samtidig er der flere, der bruger mere end ét socialt medie. I 2016 tilgår 67 pct. mindst to eller flere af de sociale medier i løbet af en uge, hvilket er en stigning fra 62 pct. i Fra 2015 til 2016 er der sket et fald fra 33 pct. til 28 pct. i andelen af brugere af sociale medier, der kun bruger ét socialt medie. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 4 af 36

6 4 Adgang til internettet I 2016 har 93 pct. af den danske befolkning mellem 16 og 89 år adgang til internettet i hjemmet. Det er en stigning på 3 procentpoint i forhold til 2015, hvor 9 ud af 10 havde adgang. Det er primært aldersgrupperne fra 16 til 64 år, der giver det høje niveau her ligger samtlige aldersgrupper over 95 pct. I de to ældste aldersgrupper (65-74 år og år) er det henholdsvis 88 pct. og 65 pct., der har adgang til internet i hjemmet. Det er dog også i disse aldersgrupper, at den primære årsag til den generelle stigning i internettets udbredelse skal findes. De to ældste aldersgrupper er nemlig steget med henholdsvis 5 og 9 procentpoint siden I og med niveauet for de yngste er uændret qua deres i forvejen meget høje niveau, kommer alder altså til at betyde mindre og mindre for, hvem der har adgang til internet i hjemmet. Figur 1 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%) med adgang til internet i hjemmet I alt år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Den danske befolkning år. N = Ovenstående aldersforskel gør sig gældende for både bredbånd og mobilbredbånd, men hvor udbredelsen af bredbånd i de danske husstande på tværs af aldersgrupperne fra år er nogenlunde ens (spænder mellem 84 pct. og 90 pct.), så er der imidlertid større forskel på udbredelsen af mobilbredbånd (spænder mellem 24 pct. og 42 pct.) i samme aldersinterval. I nedenstående tabel indgår en vis grad af dobbeltdækning, hvorfor de to forbindelsestyper godt kan udgøre over 100 pct. tilsammen. EU-kommissionens rapport (DESI 2017) fastslår, at bredbåndsdækningen og udbredelsen af mobile forbindelser i Danmark er øget i en grad, der ligger væsentligt over det europæiske Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 5 af 36

7 gennemsnit. Af rapporten fremgår det i øvrigt, at Danmark har den bredeste nationale 4Gdækning. Energistyrelsens rapport Telestatistik fastslår, at antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s download er vokset næsten 41 pct. fra midten af 2015 til året efter. Hver ottende fastnet bredbåndsabonnement har nu mindst 100 Mbit/s i download. Hvad mobilnettene angår, blev der i første halvår 2016 up- og downloadet TB efter en stigning på 81 pct. i forhold til første halvår 2015 (Kilde: Energistyrelsen Telestatistik, første halvår 2016). Figur 2 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%) med forskellige forbindelsestyper Bredbånd Mobilbredbånd I alt år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Den danske befolkning år. N = For at kunne sammenligne med tidligere år er aldersspændet for tidsserien nedenfor (Figur 3) den danske befolkning i alderen år, hvor universet for ovenstående Figur 1 er den danske befolkning i alderen år. Da de ældste hvor der er færrest, der har adgang til internettet ikke indgår i figuren nedenfor, er værdierne naturligt et par procentpoint højere. Figuren viser, at den største stigning i andelen af den danske befolkning (16-74 år) med adgang til internet i hjemmet skete fra 2009 til 2011, hvor andelen steg fra 83 pct. til 92 pct. Fra 2011 til 2015 var udviklingen mere beskeden og steg i gennemsnit ½ procentpoint pr. år (fra 92 pct. til 94 pct.). Mere markant er udviklingen fra 2015 til 2016, hvor 2 procentpoint flere af den danske befolkning har fået adgang til internet i hjemmet (fra 94 pct. til 96 pct.). Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 6 af 36

8 Figur 3 - Andel af den danske befolkning (16-74 år) (%) med adgang til internet i hjemmet Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Den danske befolkning år. N = Siden 2008 er andelen af den danske befolkning, der er på internettet hver dag eller næsten hver dag, steget kontinuerligt fra 71 pct. til 89 pct. Omvendt er andelen, der aldrig har været på internettet, faldet støt fra 12 pct. i 2008 til 3 pct. i Frem til 2016 er denne andel stagneret på de 3 pct. af den danske befolkning (16-74 år), hvilket synes at være et udtryk for, at andelen næsten ikke kan blive lavere. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 7 af 36

9 Figur 4 - Hyppigheden af internetanvendelse blandt den danske befolkning (16-74 år) (%) Hver dag eller næsten hver dag Aldrig Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Den danske befolkning år. N = Der er en klar sammenhæng mellem internetbrugernes alder og hyppigheden af internetanvendelse jo yngre man er, desto oftere er man på internettet. Andelen af de yngste internetbrugere (16-24 år), er ydermere blandt dem, hvor den daglige anvendelse af internettet er steget mest. Hvor andelen i 2015 var på 96 pct., er den steget med 3 procentpoint til 99 pct. i Endog er to tredjedele i selv den ældste aldersgruppe af internetbrugere (75-89 år) online dagligt. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 8 af 36

10 Figur 5 - Hyppigheden af internetanvendelse blandt internetbrugerne (16-89 år) (%) Dagligt Sjældnere end dagligt Ønsker ikke at svare eller ved ikke år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 9 af 36

11 5 Brug af enheder I Figur 6-8 nedenfor er familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet delt op i 3 kategorier efter enhedernes modenhed, dvs. om de er enten stigende, stagnerende eller faldende i udbredelse. I 2016 er mobiltelefon (96 pct.) og bærbar computer (91 pct.) de mest udbredte enheder i de danske familier. Hvor den bærbare computer de seneste år har øget sin udbredelse, har mobiltelefon holdt en relativt stabil og høj udbredelse på mellem 96 og 98 pct. Mobiltelefon ser ikke længere ud til at øge sin udbredelse, hvilket er naturligt ved et udbredelsesniveau så tæt på 100 pct. Energistyrelsens rapport Telestatistik har også undersøgt mobiltelefonens udvikling. Rapporten fastlår, at antallet af mobilabonnementer faldt en anelse (0,5 pct.) fra første halvår 2015 og et år frem. Det skyldes primært et større fald i taletidskort, der giver en lille negativ udvikling i det samlede antal mobilabonnementer. Set over de seneste 3 år, er det i særlig grad tablet, Smart-tv og smartphone, der kommer ud i flere og flere af de danske familier. Disse enheder er steget med henholdsvis 16, 11 og 10 procentpoint siden Bærbar computer og BluRay-afspiller er i samme periode steget med 5 procentpoint hver. E-boglæseren er fra 2010 til 2015 steget kontinuerligt fra år til år, men i 2016 faldt udbredelsen med 2 procentpoint, hvormed enheden er at finde i 6 pct. af de danske familier. Heller ikke DAB-radioen formår at stige kontinuerligt denne er ikke mere udbredt i 2016, end den var i Alligevel er selve lytningen til DAB i samme periode steget fra 12 pct. til 22 pct. af den samlede lytning, hvilket fremgår af kapitlet om radio. Udviklingen de seneste 3 år viser, at det særligt er digitalkamera og fastnettelefon, som færre og færre familier er i besiddelse af. Disse er faldet med henholdsvis 14 og 12 procentpoint siden Udbredelsen af både CD-afspilleren og den stationære computer har også været nedadgående i flere år, men i 2016 er ingen af disse faldet. Tværtimod er førstnævnte steget fra 64 pct. i 2015 til 66 pct. i Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 10 af 36

12 Figur 6 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet - STIGNING Bærbar computer Smartphone Tablet pc Smart-tv BluRay-afspiller Kilde: Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske familier. Figur 7 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet - STAGNATION Mobiltelefon DAB radio Tv-harddiskoptager Tv-harddiskopt./vise tidsforskudt Kilde: Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske familier. E-boglæser Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 11 af 36

13 Figur 8 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet - FALD CD-afspiller Digitalkamera Dvd-afspiller uden harddisk Stationær computer Fastnettelefon Kilde: Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske familier. 5.1 Internetadgang uden for hjem og arbejde I 2011 var der næsten lige så mange danskere, der anvendte en bærbar computer eller en tablet (28 pct.), som der var danskere, der anvendte en mobiltelefon eller smartphone (31 pct.), til at tilgå internettet uden for hjem og arbejdsplads. Til gengæld var der signifikant flere, der slet ikke gik på nettet med mobilt udstyr, når de ikke var hjemme eller på arbejde (41 pct.). Dette mønster er vendt på hovedet i Internetadgang via mobiltelefon eller smartphone er steget til over det dobbelte, således at næsten tre fjerdedele (73 pct.) i 2016 tilgår nettet ad denne vej. Andelen af danskere, der ikke går på nettet med mobilt udstyr uden for hjem og arbejdsplads, er omvendt faldet fra 41 pct. i 2011 til 16 pct. i Andelen af danskere, der benytter sig af bærbar computer eller tablet til at få adgang til internettet uden for hjem og arbejdsplads er steget fra 28 pct. i 2011 til 35 pct. i Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 12 af 36

14 Figur 9 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af itudstyr til at få adgang til internettet uden for hjem og arbejdsplads Mobiltelefon eller smartphone Bærbar computer eller tablet Går ikke på internettet med mobilt udstyr uden for mit hjem mv Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Den danske befolkning år. N = Det er især de yngre, der går på internettet med mobilt udstyr uden for hjem og arbejde. I aldersgrupperne fra 16 år til 44 år bruger mindst 9 ud af 10 mobiltelefonen eller smartphonen til dette. Ydermere er der en klar sammenhæng mellem alder og dem, der ikke går på nettet med mobilt udstyr uden for hjem og arbejde dette er hovedsagligt de ældre. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 13 af 36

15 Figur 10 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af itudstyr til at få adgang til internettet uden for hjem og arbejdsplads - fordelt på alder år år år år år år år Mobiltelefon eller smartphone Bærbar computer eller tablet Går ikke på internettet med mobilt udstyr uden for mit hjem mv Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Den danske befolkning år. N = Der er næsten lige så mange mænd (74 pct.), som der er kvinder (72 pct.), der går på nettet med mobiltelefon eller smartphone. Andelen af dem, der ikke går på nettet med mobilt udstyr, er også næsten ligeligt fordelt mellem køn (mænd 16 pct., kvinder 17 pct.). Til gengæld er der større forskel på bærbar computer eller tablet andelen af mænd (38 pct.) er 8 procentpoint større end andelen af kvinder (30 pct.). Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 14 af 36

16 Figur 11 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af itudstyr til at få adgang til internettet uden for hjem og arbejdsplads - fordelt på køn Mænd Kvinder Mobiltelefon eller smartphone Bærbar computer eller tablet Går ikke på internettet med mobilt udstyr uden for mit hjem mv Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Den danske befolkning år. N = Ikke-brugerne I 2016 har 95 pct. af den danske befolkning brugt internet De 94 pct. har brugt det inden for de seneste 3 måneder. Imidlertid er der endnu 5 pct. tilbage, der aldrig har brugt internettet. Så godt som alle i aldersgrupperne under 45 år bruger internettet, hvorfor de 5 pct. skal findes i aldersgrupperne fra 45 år og derover og hovedsagligt i den ældste aldersgruppe fra 75 år til 89 år, hvor en tredjedel ikke bruger det. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 15 af 36

17 Figur 12 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der ikke har brugt internet - fordelt på alder år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Den danske befolkning år. N = Vi har allerede set, at andelen af ikke-brugere stiger med alderen (Figur 12 ovenfor), men der er også en klar sammenhæng mellem uddannelse og andelen, der aldrig har brugt internettet. Af Figur 13 nedenfor fremgår, at andelen, der aldrig har brugt internet, falder desto længere uddannelse, respondenterne senest har afsluttet. Hver tiende med grundskole som sidst afsluttede uddannelse har aldrig brugt internettet, selvom der kun måles på 16-årige og derover. På gymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående uddannelse gælder det 4 pct., på mellemlang 1 pct. og 0 pct. på lang videregående og ph.d.-grad. Figur 13 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der ikke har brugt internet - fordelt på uddannelse Grundskole Gym, erhv.fag. og kort vg. Mellemlang vg. Lang vg. og Ph.D. Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Den danske befolkning år. N = Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 16 af 36

18 Langt de fleste af dem, der ikke har adgang til internet i hjemmet, begrunder det med, at de slet ikke har brug for det (42 pct.). Nogle af dem må formodes at være en del af de 14 pct., der har svaret, at de har adgang til internet andre steder som for eksempel på arbejdet. Imidlertid er der 29 pct., der ikke ved, hvordan internettet bruges, hvilket naturligvis også kan være en årsag til, at man ikke har brug for internet. Her er der dog tale om et færdighedsspørgsmål snarer end et tilgængelighed- eller prioriteringsspørgsmål. Figur 14 - Andel af den danske befolkning uden internetadgang i hjemmet (16-89 år) (%), der forklarer det med udvalgte årsager Har slet ikke brug for internet 42 Ved ikke hvordan man bruger internettet 29 Har adgang til internet andre steder 14 Computer koster for meget Internetforbindelse/bredbånd/mobilbredbånd koster for meget 8 7 Der er ikke adgang til bredbåndsforbindelse i området 3 Er bekymret for sikkerhed/privatlivets fred 3 Andre årsager 18 Ved ikke 7 Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Den danske befolkning år uden internet i hjemmet. N = 629. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 17 af 36

19 6 Formål med internetbrug I dette afsnit ser vi på brugen af internet i forhold til en række udvalgte formål og tjenester som nyheder, sociale netværkstjenester m.v. Internettets anvendelsesmuligheder bliver fortsat flere og flere i takt med, at teknologien udvikles. Danske internetbrugere anvender en lang række onlinetjenester aktivt. Blandt andet er danskerne de mest hyppige brugere af video on demand i Europa, og når det kommer til anvendelsen af online videoopkald, sociale medier, netbank og online shopping, ligger danske internetbrugere i top 5 blandt EU-medlemslandene (Kilde: DESI 2017). I 2016 er det igen afsendelse eller modtagelse af (95 pct.), der er den mest udbredte internetanvendelse, ligesom det har været i en årrække frem til 2015, hvor netbank imidlertid var det mest udbredte. Efter (95 pct.) og netbank (90 pct.) følger informationssøgning om varer eller tjenester (87 pct.) samt betaling med eksempelvis dankort eller bankoverførsel mv. (84 pct.) som henholdsvis det tredje og fjerde mest populære formål med internettet. Figur 15 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til udvalgte private formål Sendt eller modtaget s Netbank, fx betaling af regninger Søgt information om varer/tjenester Betalt e-handel med fx dankort, bankoverførsel mv Video fra deletjenester fx YouTube, Facebook, mv Sociale netværkstjenester Læst eller downloadet nyheder/aviser Søgt helbredsrelateret information fx ernæring, mv Søgt eller bestilt rejser, mv Lyttet til musik Bredbåndstelefoni fx Skype, Facetime, mv Streamet TV, live eller catch-up TV Video on demand Spillet eller downloadet spil Uploaded egne billeder, tekst, film mv. Bestilt tid hos en læge Solgt varer/tjenester Læse eller downloade online bøger eller e-bøger Oprettet websites eller blogs Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = Af de udvalgte private formål, er mænd overrepræsenteret på to tredjedele af dem. Den procentvise overrepræsentation af mænd er størst for lytning til musik (16 pct.), salg af varer/tjenester (13 pct.) og oprettelse af websites eller blogs (82 pct.). Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 18 af 36

20 Men kvinder er procentvis overrepræsenteret, når det gælder anvendelsen af internettet til at få søgt helbredsrelateret information (25 pct.) og bestilt tid hos lægen (10 pct.). Derudover er kvinder også overrepræsenteret i forhold til mænd, når det kommer til at uploade billeder, film mv. (16 pct.) med henblik på deling. Dette hænger angiveligt sammen med, at sociale netværkstjenester også er mest populært blandt de kvindelige brugere. Figur 16 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til udvalgte private formål Mænd Kvinder Overrepræsentation af mænd Lyttet til musik Solgt varer/tjenester Oprettet websites eller blogs Overrepræsentation af kvinder Søgt helbredsrelateret information fx ernæring, mv Uploaded egne billeder, tekst, film mv. Bestilt tid hos en læge Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = De private formål, der er steget mest siden 2015, er og bredbåndtelefoni, der er steget med henholdsvis 14 procentpoint og 13 procentpoint. Omvendt er de mest faldende formål tidsbestilling hos lægen og upload af billeder, film mv., der er faldet med henholdsvis 27 procentpoint og 9 procentpoint. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 19 af 36

21 Figur 17 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til udvalgte private formål Største fald Største stigning Sendt eller modtaget s Bredbåndstelefoni fx Skype, Facetime, mv Uploaded egne billeder, tekst, film mv. Bestilt tid hos en læge Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = Nyheder 71 pct. af internetbrugerne anvender internettet til at læse eller downloade nyheder. Det er endnu et af de formål, der er mere udbredt blandt mænd (74 pct.) end kvinder (67 pct.). Ser man bort fra den yngste aldersgruppe (16-24 år), så er der en tydelig aldersmæssig sammenhæng: Jo ældre internetbruger, desto færre bruger internettet til at læse eller downloade nyheder. Det er imidlertid over halvdelen af de ældste (52 pct.), der anvender internettet herfor. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 20 af 36

22 Figur 18 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til at læse eller downloade nyheder - fordelt på køn og alder Alle Mænd Kvinder år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = Der er en direkte sammenhæng mellem uddannelsestype og det at bruge internettet til at tilgå nyheder: jo højere uddannelse, jo større udbredelse. 59 pct. af internetbrugerne med en grundskoleuddannelse som sidst afsluttede uddannelse benytter internettet til formålet, mens det gør sig gældende for næsten 9 ud af 10 (89 pct.) af dem med en lang videregående uddannelse eller ph.d.-grad. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 21 af 36

23 Figur 19 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til at læse eller downloade nyheder - fordelt på uddannelse Grundskole Gym, erhv.fag. og kort vg. Mellemlang vg. Lang vg. og Ph.D. Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = I alle regioner, er det to tredjedele eller derover af internetbrugerne, der læser eller downloader nyheder via internettet. Den største forskel på regionerne er mellem Sjælland, hvor 66 pct. af internetbrugerne tilgår nyheder via nettet, og region Hovedstaden, hvor 75 pct. gør det. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 22 af 36

24 Figur 20 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til at læse eller downloade nyheder - fordelt på regioner Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = Sociale medier Slots- og Kulturstyrelsens Rapportering om mediernes udvikling i Danmark har tidligere rapporteret om, hvordan danskerne henholdsvis bruger og forholder sig til sociale medier. I disse rapporter vil du blandt andet kunne læse om, at børn påvirker forældres brug af sociale medier, at flere og flere bliver aktive på et øget antal sociale medier, hvilke emner brugerne interesserer sig for og er villige til eller ikke villige til at debattere på mediet. I nærværende afsnit fokuserer vi på brugernes karakteristika i forhold til demografi (køn, alder, uddannelse og geografi). Det har i mange år været tilfældet, at en større andel af kvinder er aktive på sociale netværkstjenester, end det gælder for mænd. I 2016 er det 76 pct. af de kvindelige internetbrugere, der er aktive på sociale medier. Det er 5 procentpoint mere end andelen af mænd (71 pct.). Som det fremgår af Figur 21 nedenfor, er der tale om en nedadgående trappe, hvor brugen af sociale netværkstjenester falder med alderen. Men generelt er andelen af internetbrugere, der anvender internettet til at tilgå sociale netværkstjenester, steget fra 65 pct. i 2015 til 74 pct. i Det er et resultat af, at brugen af sociale medier er blevet mere udbredt i samtlige aldersgrupper. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 23 af 36

25 Figur 21 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til sociale netværkstjenester - fordelt på alder Alle år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = En større andel med de længste uddannelser bruger internettet til at tilgå sociale netværkstjenester end dem med kortere uddannelser. 73 pct. af internetbrugerne med en grundskole og 72 pct. af dem med en gymnasial, erhvervsfaglig eller kort videregående bruger internettet til at læse eller downloade nyheder. Tilsvarende gælder det for 78 pct. med mellemlang videregående og 79 pct. med lang videregående eller ph. d.-grad. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 24 af 36

26 Figur 22 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til sociale netværkstjenester - fordelt på uddannelse Grundskole Gym, erhv.fag. og kort vg. Mellemlang vg. Lang vg. og Ph.D. Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = Geografisk er andelen af internetbrugere, der går på sociale medier, relativt ligeligt fordelt mellem regionerne. Den største forskel skal findes mellem region Hovedstaden og region Syddanmark, hvor der er en forskel på 7 procentpoint. Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland og Sjælland adskiller sig ikke med mere end højest 3 procentpoint. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 25 af 36

27 Figur 23 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til sociale netværkstjenester - fordelt på regioner Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = Flere bruger mere end ét socialt medie Udviklingen går mod, at brugerne af sociale medier er aktive på flere forskellige tjenester. I 2016 tilgår 67 pct. mindst to eller flere af de sociale medier i løbet af en uge, hvilket er en stigning fra 62 pct. i Fra 2015 til 2016 er der sket et fald fra 33 pct. til 28 pct. i andelen af brugere af sociale medier, der kun bruger ét socialt medie. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 26 af 36

28 Figur 24 - Andel brugere af sociale medier (16-89 år) (%), der mindst én gang om ugen anvender følgende antal forskellige sociale medier socialt medie 2 sociale medier 3 sociale medier 4+ sociale medier Sociale medier i undersøgelsen: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, Google+, LinkedIn, WhatsApp, Andre tjenester. Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen særkørsel. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Blandt de sociale mediers egne ugentlige brugere, der ikke anvender andre sociale medier, ligger Facebook højest (28 pct. af brugerne). Facebook ser dermed ud til i noget højere grad end de øvrige sociale medier alene at kunne dække brugernes behov. En stor andel af Facebook-brugerne benytter dog også andre sociale medier. 31 pct. af Facebook-brugerne vælger at supplere med ét andet socialt medie (også her udgør Facebookbrugerne den største andel i forhold til de øvrige sociale medier), mens 41 pct. er aktive på to eller flere sociale medier udover Facebook. Brugerne af de andre sociale medier er til gengæld, i langt højere grad end Facebook-brugerne, tilbøjelige til at være aktive på flere andre sociale medier. Blandt Twitter-brugerne er det hele 41 pct. der supplerer Twitter med 4 eller flere andre social medier. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 27 af 36

29 Tabel 1 - Andel af brugerne af de respektive sociale medier (16-89 år) (%), der bruger mediet mindst én gang ugentligt sammenholdt med deres eventuelle brug af andre sociale medier ikke andre sociale medier...1 andet socialt medie...2 andre sociale medier...3 andre sociale medier 4 eller flere andre sociale medier Bruger Facebook og Bruger Instagram og Bruger Twitter og Bruger Pinterest og Bruger Snapchat og Bruger LinkedIn og Bruger WhatsApp og Sociale medier i undersøgelsen: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, Google+, LinkedIn, WhatsApp, Andre tjenester. Kilde: Danmarks Statistik - It-anvendelse i befolkningen 2016 særkørsel. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 28 af 36

30 6.3 Streaming I 2016 er det 60 pct. af internetbrugerne, der bruger internettet til at streame musik, og 40 pct. der bruger det til at streame tv fra tv-stationer. Populariteten ved streaming er højest blandt de unge og falder kontinuerligt med alderen. Hvad musikstreaming angår, er det eksempelvis 9 ud af 10 i den yngste aldersgruppe, der bruger internettet til formålet, hvor det er færre end hver femte i den ældste aldersgruppe. Streaming af musik er mere udbredt end streaming af tv i aldersgrupperne fra 16 år til 54 år, men omvendt forhold det sig i aldersgrupperne fra 55 år til 89 år her er tv-streaming mere udbredt end musik-streaming. Figur 25 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til streaming fordelt på alder Streamet musik Streamet TV Alle år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = For streaming af både musik og tv er der også en uddannelsesmæssig sammenhæng, der minder om den, som også gælder for udbredelsen i brugen af internettet til at tilgå nyheder og sociale medier (se Figur 19 og Figur 22): Jo højere uddannelse, desto større er andelen, der benytter internettet til formålet. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 29 af 36

31 Figur 26 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til streaming fordelt på uddannelse Grundskole Gym, erhv.fag. og kort vg. Mellemlang vg. Lang vg. og Ph.D Streamet musik Streamet TV Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = De regioner, for hvilke udbredelsen af streaming er henholdsvis størst og mindst, gælder for både musik- og tv-streaming. Faktisk placerer samtlige regioner sig i samme rækkefølge, hvad enten der måles på udbredelsen af musikstreaming eller tv-streaming. Ved streaming af musik er der 13 procentpoint forskel på regionen med den største udbredelse (Hovedstaden (66 pct.)) og regionerne med den mindste udbredelse (Syddanmark og Sjælland (53 pct.)). Ved streaming af tv er den største forskel på 10 procentpoint (Hovedstaden (53 pct.) og Sjælland (43 pct.)). Med ganske få undtagelser minder også denne rækkefølge meget om den, som regionerne indtager, når der måles på regionernes udbredelse i brugen af internettet til nyheder og sociale medier (se Figur 20 og Figur 23). Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 30 af 36

32 Figur 27 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til streaming fordelt på regioner Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Syddanmark Sjælland Streamet musik Streamet TV Kilde: Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske internetbrugere år. N = Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 31 af 36

33 7 Metode Hoveddatakilden til afsnittet om Internetbrug og enheder er særkørsler fra Danmarks Statistik vedrørende It-anvendelse i befolkningen. 7.1 Danmarks Statistik På Danmarks Statistiks hjemmeside findes de generelle metodebeskrivelser for Danmarks Statistiks behandling af data: It-anvendelse i befolkningen Tabellerne er kørt på forskellige datagrundlag, f.eks. befolkningen i alderen år, internetbrugere eller brugere af sociale medier m.v. Undersøgelserne om it-anvendelse i befolkningen og efterfølgende særkørsler er baseret på besvarelser fra følgende antal respondenter mellem 16 og 89 år (15 og 89 år i 2016) med bopæl i Danmark i de enkelte år. År Respondenter (excl. 15-årige) Dataindsamlingen er for 2016 foretaget i marts-maj ved hjælp af telefoninterviews (ca. 66 pct.) eller web-skema (ca. 33 pct.) blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen år. Stikprøven er dannet ved tilfældig udvælgelse fra Det Centrale Personregister (CPR). Undersøgelsens population er befolkningen i alderen år i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), således som den er opgjort i CPR. Personer uden registreret bopæl i CPR indgår ikke i undersøgelsen. For at kunne sammenligne med tidligere år benytter denne analyse en populationsafgrænsning på år og år, da populationen ikke tidligere har inkluderet de 15-årige. Efter indsamling af data grupperes stikprøven efter køn, alder, civilstand, familiesammensætning og bruttoindkomst. Inden for hver gruppe opregnes ved at gange med en personvægt. Personvægten udregnes ved at se på forholdet mellem det samlede antal personer i CPR og antallet af respondenter i gruppen. Denne vægt bliver så justeret op og ned alt efter sammensætningen i opregningspopulation med et regressionsestimat. Anvendelsen af denne metode korrigerer delvist for skævt bortfald i stikprøven. Hermed sikres Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 32 af 36

34 repræsentativitet i tallene, og der tages bl.a. højde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper. Undersøgelsens resultater er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable svarende til en 100 pct. dækning af de undersøgte befolkningsgrupper. På Danmarks Statistiks hjemmeside findes en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder vedrørende It-anvendelse i befolkningen: Undersøgelserne samt tidligere års resultater er tilgængelige på: Der kan læses mere om de anvendte metoder i Rapportering om mediernes udvikling 2017 i metodeafsnittet på hjemmesiden. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 33 af 36

35 8 Brug af data og resultater Alle rettigheder til de anvendte data tilhører original-kilderne/dataleverandørerne. Ved enhver brug af data skal originalkilden (f. eks. Gallup/Index Danmark (og base), Danmarks Statistik (og tabel), Dansk Oplagskontrol (Kontrollerede oplagstal) el. lign.) samt Slots- og Kulturstyrelsen, Rapportering om mediernes udvikling 2017 oplyses. Videresalg eller anden kommerciel udnyttelse/anvendelse af data er ikke tilladt i nogen form. Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 34 af 36

36 9 Figurfortegnelse Figur 1 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%) med adgang til internet i hjemmet Figur 2 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%) med forskellige forbindelsestyper Figur 3 - Andel af den danske befolkning (16-74 år) (%) med adgang til internet i hjemmet Figur 4 - Hyppigheden af internetanvendelse blandt den danske befolkning (16-74 år) (%) Figur 5 - Hyppigheden af internetanvendelse blandt internetbrugerne (16-89 år) (%) Figur 6 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet - STIGNING Figur 7 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet - STAGNATION Figur 8 - Familiers (%) besiddelse af elektronik i hjemmet - FALD Figur 9 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af it-udstyr til at få adgang til internettet uden for hjem og arbejdsplads Figur 10 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af it-udstyr til at få adgang til internettet uden for hjem og arbejdsplads - fordelt på alder Figur 11 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af it-udstyr til at få adgang til internettet uden for hjem og arbejdsplads - fordelt på køn Figur 12 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der ikke har brugt internet - fordelt på alder Figur 13 - Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der ikke har brugt internet - fordelt på uddannelse Figur 14 - Andel af den danske befolkning uden internetadgang i hjemmet (16-89 år) (%), der forklarer det med udvalgte årsager Figur 15 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til udvalgte private formål Figur 16 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til udvalgte private formål Figur 17 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til udvalgte private formål Figur 18 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til at læse eller downloade nyheder - fordelt på køn og alder Figur 19 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til at læse eller downloade nyheder - fordelt på uddannelse Figur 20 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til at læse eller downloade nyheder - fordelt på regioner Figur 21 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til sociale netværkstjenester - fordelt på alder Figur 22 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til sociale netværkstjenester - fordelt på uddannelse Figur 23 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til sociale netværkstjenester - fordelt på regioner Figur 24 - Andel brugere af sociale medier (16-89 år) (%), der mindst én gang om ugen anvender følgende antal forskellige sociale medier Figur 25 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til streaming fordelt på alder Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 35 af 36

37 Figur 26 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til streaming fordelt på uddannelse Figur 27 - Andel af internetbrugere (16-89 år) (%), der anvender internettet til streaming fordelt på regioner Slots- og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/Internetbrug og enheder Side 36 af 36

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser 2 Hovedresultater De landsdækkende medier har flest brugere De landsdækkende og de landsdækkende medier har hver over 3 mio. brugere om måneden. De regionale har tilsammen 1,5 mio. brugere om måneden.

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 Udgivet af Danmarks Statistik November 16 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden 2 Hovedresultater Daglig sening af traditionelt tv Den gennemsnitlige daglige tv sening af traditionelt flow tv er faldet fra 173 til 172 minutter om dagen fra 14 til 15. Gennemsnitlig daglig tv sening

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige Nedbrudt på alder. 1-1-årige 9 9 1 1 1 1 Venner/familie Underholdning Interesser/hobby Andre nyheder Krig, katastrofer, Politik - dansk og 9 19 1 Kendte personer Sport Kommercielt indhold Kilde: Index

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 29 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2017

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2017 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2017 FOTOS: COLOURBOX ISSN 2445-852X Overblik og perspektivering 2017 Indhold 1 Introduktion... 2 2 Udviklingen

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 14 I DANMARK MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 93 94

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign.

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign. De yngste streamer mest Særligt de unge streamer musik, programmer, film og serier, mens læsning af avis/blade online er mest populær blandt de 35-54-årige. Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti.

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti. Hvordan involverer du dig i [Politik - og international] på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Brudt ned på politisk tilhørsforhold - "Stemte sidst" 8 4 8 52 1 4 4 4 2 2 1 4 45 42 18

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 2014 I DANMARK WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Adgang

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN TV FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X TV Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Danskernes tv sening... 5 4.1

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE

DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE GRAFIK: COLOURBOX ISSN 2445-852X DANSKERNES BRUG AF AD- BLOCKERE Indhold 1 Introduktion... 2 2 Indledning...

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme UNDERSØGELSE: Brugerne vil selv bestemme Et stadig mere individualiseret medieforbrug og en stigende villighed hos forbrugerne til at betale for både musik-, tv- og filmstreaming. Det er blandt konklusionerne

Læs mere

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2 Hovedpointerne Alder er den faktor, der betyder absolut mest i forhold til

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Radiolytningen i Danmark er præget af en vis stabilitet. Radiolytningen udviser fortsat den vigende tendens, som kan spores tilbage til 2008, hvor danskernes radiolytning

Læs mere

Eovendo. Brugeranalyse

Eovendo. Brugeranalyse Eovendo Brugeranalyse Setup Undersøgelsens formål: At få en dybere indsigt i brugerne af Eovendo Dataleverandør: Surveymonkey Periode: Data indsamlet i uge 49, 2013 Stikprøve: Stikprøven er baseret på

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

Medieudviklingen 2014

Medieudviklingen 2014 Medieudviklingen 2014 Danskernes brug af de elektroniske medier HVEM ER EN UAFHÆNGIG AFDELING Generaldirektøren DR RSK DR Medieforskning DR Medier DR Kultur DR Nyheder DR Danmark indsamler, frembringer

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere