It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger"

Transkript

1 It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14

2

3 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14

4 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på eller på s Statistiks temaside om it på ISBN ISSN Adresser: s Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf Forfatter: Justyna Wijas-Jensen Fuldmægtig i s Statistik. Cand.polit. fra Københavns Universitet. s Statistik 15 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra s Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

5 Forord Informationsteknologi (it) får en stadig stigende betydning for vores måde at organisere hverdagen på. Vi anvender it, når vi skal løse et utal af opgaver lige fra kontakten til det offentlige, over vores indkøb, til pleje af vores sociale netværk, informationssøgning, underholdning og meget andet. Derfor er viden om udbredelsen af it og internetadgang, formål med anvendelsen og ikke mindst, hvem der bruger it til hvilke formål, af stor interesse for både borgere, myndigheder og virksomheder. For at imødekomme efterspørgslen efter internationale sammenligninger udgives denne publikation, hvor danske resultater sammenlignes med tal fra andre europæiske lande, primært EU-landene og Norge. Sidst i publikationen er der som noget nyt i år et afsnit om cloudcomputing, dvs. brugen af tjenester på internettet, hvor man kan gemme data (billeder, film, musik eller dokumenter) på en ekstern server eller softwareapplikationer, hvor programmerne ikke ligger lokalt på pc en, men på en ekstern server. Undersøgelsens grundsten er et harmoniseret europæisk spørgeskema, der muliggør international sammenligning. Digitaliseringen af det danske samfund og danskernes hverdag er betydelig, men først gennem en benchmarking, som i denne publikation, kan danskernes brug af it perspektiveres. Er danskerne med fremme i den europæiske top, hvad angår it-anvendelse og brug af nye teknologier, eller halter vi efter de lande, vi normalt sammenligner os med? s Statistik, februar 15 Jørgen Elmeskov Peter Bøegh Nielsen

6 Indhold Sammenfatning Adgang til internet i og EU Adgang til internet og bredbånd i hjemmet Brug af internet Hyppighed af internetbrug Adgang til internet via mobiltelefonen It-vaner i EU Kommunikation Informationsøgning Netbank Webradio Online booking af lægekonsultationer Kontakt til offentlige myndigheder Internetkøb It-færdigheder Cloudcomputing Fakta om undersøgelsen Kilder og metode Mere information... 28

7 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 5 Sammenfatning Indholdet Fokus på sammenligning af danske resultater med tal fra andre lande Vigtigste resultater Denne publikation belyser befolkningens anvendelse af it i bred forstand baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit af borgere i og i de øvrige EUlande. Undersøgelsen omfatter udbredelse og anvendelse af informationsteknologi, herunder adgang til og anvendelse af computere og internet, formål ved internetbrug fx internethandel, netbank samt online kontakt med de offentlige myndigheder. En række forhold vedrørende it-sikkerhed, mobilt internet samt brug af mobiltelefoner, herunder smartphones. Blandt årets resultater er følgende: er topscorer i brug af cloudcomputing (dvs. online-lagringstjenester). 44 pct. af internetbrugerne i anvender tjenester som fx DropBox, Google Drive eller icloud. EU-gennemsnittet ligger på 27 pct. har EU s højeste andel af internetbrugere, som anvender deres mobiltelefon eller smartphone til internetadgang. Andelen er steget fra 37 pct. i 11 til 72 pct. i 14. Uden for EU ligger Norge dog foran med en andel på 74 pct. 57 pct. af internetbrugere i EU går på nettet via mobil eller smartphone. Norge er det land i Europa, hvor flest går i banken via internettet. 89 pct. af nordmændene og 84 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år bruger netbank. Andelen, som handler på nettet, er højest i Storbritannien, 79 pct. ligger på andenpladsen med 78 pct., tæt fulgt af Norge med 77 pct. og Sverige med 75 pct. At sende s er fortsat den mest udbredte internetanvendelse i EU og i. 68 pct. af borgerne i EU og 9 pct. af danskerne sender s. Andelen af de årige borgere i EU, som er tilknyttet en eller flere sociale netværkstjenester, er stigende. I 11 var det 38 pct., der havde en profil på fx Facebook, Twitter eller Instagram, mens andelen udgjorde 46 pct. i pct. af danskerne er knyttet til mindst en social netværkstjeneste. Danskerne er førende i EU mht. onlinekontakt med offentlige myndigheder. 81 pct. af danskerne har besøgt de offentlige myndigheders hjemmesider, mod 41 pct. EU-borgere. Fakta om undersøgelsen Publikationen bygger på oplysninger fra undersøgelsen It-anvendelsen i befolkningen 14. Undersøgelsen er baseret på et fælles EU-spørgeskema (ICT usage by individuals and in households 14). Den danske del af undersøgelsen af befolkningens brug af it baserer sig på besvarelser fra respondenter mellem 16 og 89 år med bopæl i. Dataindsamlingen er foretaget i marts-maj 14 ved hjælp af telefoninterviews eller web-skema. Resultaterne er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable, svarende til en pct. dækning af de undersøgte befolkningsgrupper. Herved er der bl.a. taget højde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper. Andre tal om informationssamfundet Statistikken om informationssamfundet omfatter også undersøgelsen It-anvendelse i virksomheder. Begge undersøgelser samt tidligere års resultater er tilgængelige på

8 6 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 1. Adgang til internet i og EU Internationale sammenligninger I denne publikation sammenlignes de danske resultater fra It-anvendelse i befolkningen 14 med resultater fra udvalgte europæiske lande. Datagrundlag er altid befolkningen mellem år, idet det er denne afgrænsning, som anvendes i alle EU-lande. Når denne publikation omtaler tal for EU, omfatter EU-totalen samtlige 28 lande, der pr. 31. december 14 var medlem af EU uanset statistikåret. 1.1 Adgang til internet og bredbånd i hjemmet Flest med hjemmeopkobling i Nederlandene og i Norden Figur 1.1 I alt har 93 pct. af alle danske familier adgang til internet i hjemmet. Nederlandene og de nordiske lande topper listen over lande med de fleste hjem med opkobling til internettet. I alt har lidt flere end otte ud af ti familier i EU adgang til internettet i deres hjem. Adgang til internet i udvalgte lande. 14 Pct. af familier Tre ud af fire familier i EU har bredbånd Figur 1.2 Udbredelsen af bredbånd er størst i de skandinaviske lande, Storbritannien samt Nederlandene. I har 88 pct. af familierne bredbånd i deres hjem. Gennemsnittet for EU ligger på 77 pct. Udbredelse af bredbånd i udvalgte lande. 14 Pct. af familier

9 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 7 Færrest familier med bredbånd i Bulgarien og Rumænien Stigningen i udbredelsen er generelt aftagende Figur 1.3 Udbredelsen af bredbånd er mindst i Bulgarien (56 pct.) og Rumænien (58 pct.). Der er dog sket en stor udvikling i de to lande udbredelsen af bredbånd i de to lande er steget med hhv. 16 og 27 procentpoint fra 11 til 14. Dermed er Rumænien det EU-land, som har oplevet den største stigning i udbredelsen af bredbånd. er, grundet det høje niveau, det EU-land, som har oplevet den mindste stigning siden 11. Udbredelsen af bredbånd har været stærkt stigende i alle lande i de seneste år. Stigningen har i mange lande været markant i perioden 4-7 og mere aftagende i perioden Men i lande, som Rumænien og Italien ses den store stigning netop nu. Antallet af husstande med en bredbåndsforbindelse til internettet er i mange lande tre- eller firedoblet siden 4. Adgang til bredbånd i udvalgte lande Pct. af familier Norge Estland Italien Rumænien Familier uden internet Intet behov er hyppigst årsag til manglende internetadgang Figur pct. af familierne i EU har ikke adgang til internettet i deres hjem. Andelen af danske familier uden internet er væsentlig mindre, nemlig 6 pct. Det, at borgeren slet ikke har brug for internet, er det mest hyppige svar blandt både danskere og EU borgere uden internetadgang, når de bliver spurgt om grunden til det. 33 pct. danskere og 45 pct. EU-borgere uden internetadgang i hjemmet mener, at de ikke har brug for internettet. Årsag til ikke at have internetforbindelse i husstanden. 14 Har slet ikke brug for internet Kan ikke bruge internet Computer koster for meget Internetforbindelse koster for meget Har adgang til internet andre steder 13 5 Pct. af dem, som ikke har internet i hjemmet

10 8 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Intet behov er hyppigst årsag til manglende internetadgang Flere i EU fravælger internet pga. for høje omkostninger Andelen af dem, der svarer, at de ikke kan bruge internet er langt højere i EU (41 pct.) end i (23 pct.). pct. af de danskere og 13 pct. af de EUborgere, som ikke har adgang til internet i hjemmet svarer, at de har netadgang andre steder, fx på arbejde og har derfor ikke brug for at have det hjemme. For høje omkostninger ved anskaffelse af it-udstyr eller oprettelsen af et internetabonnement, er skyld i at lidt flere end hver femte EU borger ikke har internet i hjemmet. I er denne andel meget lavere, da det kun er lidt flere end hver tiende dansker uden internet, som svarer, at det koster for meget at købe en computer eller have et internetabonnement.

11 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 9 2. Brug af internet 2.1 Hyppighed af internetbrug 18 pct. af EU-borgerne bruger aldrig internet Figur 2.1 Andelen af dem, der aldrig bruger internet, er fortsat faldende og udgør 18 pct. af befolkningen i EU i 14. Internetbrug i EU Aldrig Daglig Internetbrug hver dag eller næsten hver dag Hyppigere internetbrug i Norden Figur 2.2 Nordmændene fører listen over dagligt internetbrug. I 14 anvendte 89 pct. af den norske befolkning internettet hver dag eller næsten hver dag. I er andelen 85 pct. For hele EU gælder, at 65 pct. af EU-borgerne bruger internet dagligt eller næsten dagligt. Sammenlignet med hele EU, er det en stor andel af befolkningen i Nordeuropa og i Nederlandene, som anvender internettet hver dag eller næsten hver dag. Daglig brug af internet i udvalgte EU-lande Internetbrug mest udbredt i Norge Andelen af befolkningen, der aldrig bruger internet, er under procent i Nederlandene, i de nordiske lande samt i Storbritannien. I Rumænien og Bulgarien er det knap fire ud af ti, som aldrig har brugt internettet.

12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Figur 2.3 Andelen af befolkningen, der aldrig har brugt internet, i udvalgte lande Senest brug af internet Hyppighed af internetbrug Tabel 1 78 pct. af alle EU borgere har brugt internet i de seneste tre måneder. pct. har prøvet at bruge det, men for mere end et år siden, og 18 pct. har aldrig brugt det. To ud af tre bruger internet dagligt eller næsten dagligt. pct. af befolkningen i EU mellem år bruger internet mindst en gang pr. uge. Flere mænd (68 pct.) end kvinder (63 pct.) er på nettet hver dag. EU borgernes internetanvendelse, efter køn. 14 I alt Kvinder Mænd pct. af befolkningen år Internetbrug i de sidste tre måneder uanset hvor Daglig eller næsten daglig internetbrug Internetbrug mindst en gang pr. uge... 9 Aldrig brugt internet

13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Adgang til internet via mobiltelefonen Flere og flere går på nettet via mobilen Figur 2.4 En stigende andel af internetbrugerne, både i og EU, bruger mobiltelefonen eller en smartphone til internetadgang. Siden 11 er andelen steget med procentpoint i EU og med 35 procentpoint i. I 14 er det 72 pct. af internetbrugerne i, som går på nettet via mobilen og 57 pct. af internetbrugerne i EU. Det land, som har oplevet den største stigning, er Norge, hvor andelen af internetbrugere, som anvender deres mobil til internetadgang, er steget fra 34 pct. i 11 til 74 pct. i 14. Internetadgang via en mobiltelefon eller smartphone Pct. af internetbrugere16-74 år Forskel mellem mænd og kvinder Figur 2.5 Norge er samtidig også det land, hvor det er mest udbredt at bruge en mobiltelefon eller en smartphone til internetadgang. I alle EU lande er det hovedsageligt de mandlige internetbrugere, som anvender mobilen til internetadgang. De lande, hvor forskellen mellem de mandlige og kvindelige internetbrugere er størst, er Tjekkiet (12 procentpoint) samt Portugal og Slovakiet (begge procentpoint). Internetadgang via en mobiltelefon eller smartphone i udvalgte lande Pct. af internetbrugere år og mellem aldersgrupper Ligesom der er en forskel mellem kønnene, er der også en forskel mellem aldersgrupperne. De unge internetbrugere er dem, som hyppigst anvender mobiltelefonen til internetadgang. Både i og i EU, er andelen faldende med alderen.

14 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Figur 2.6 Internetadgang via en mobiltelefon eller smartphone, efter alder Pct. af internetbrugere16-74 år år år år år år år 23

15 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger It-vaner i EU Internettet anvendes til en lang række aktiviteter Figur 3.1 Internettet anvendes til en lang række formål, bl.a. kommunikation, informationssøgning, internethandel mv. Anvendelsesmulighederne bliver fortsat flere og flere i takt med, at teknologierne udvikles og internetbrug bliver en del af hverdagen for flere og flere. Udvalgte formål ved internetbrug i EU. 14 Sende/modtage s 68 Søge information om varer eller tjenester 64 Læse eller downloade nyheder 52 Kontakt med offentlige myndigheder Deltage i sociale netværkstjenester Bruge netbank Søge eller bestille rejser/overnatninger 39 Bruge bredbåndstelefoni 29 Lytte til webradio 24 Sælge varer eller tjenester 19 Booke lægeaftale Oprettet hjemmesider eller blogs Kommunikation er fortsat den mest udbredte anvendelse Figur 3.2 Den mest udbredte internetanvendelse i EU og i er at sende s. 68 pct. af borgerne i EU og 9 pct. af danskerne har svaret, at de bruger internettet til denne kommunikationsform. s

16 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Forskellen i udbredelsen af Sociale netværkstjenester er i fremgang Figur 3.3 Der er dog store forskelle i, hvor udbredt s er i de forskellige EU lande. Mens 9 pct. af borgerne i Norge, Nederlandene og har svaret, at de har sendt/modtaget en i løbet af de seneste tre måneder, gælder det kun 43 pct. af borgerne i Rumænien og 44 pct. af borgerne i Bulgarien. 46 pct. af EU borgerne er tilknyttet en eller flere sociale online netværkstjenester. I ligger andelen på 66 pct. Tjenester som fx Facebook, Instagram eller Twitter er mest populære i Norge og mindst populære i Italien, hvor hhv. 71 og 36 pct. af befolkningen mellem 16 og 74 år har en profil på en eller flere af de sociale netværkstjenester. Sociale netværkstjenester Informationsøgning Information om varer eller tjenester Figur 3.4 Informationssøgning om varer eller tjenester er et af de mest populære formål ved internetbrug. Flere end otte ud af ti danskere og seks ud af ti EU borgere bruger internettet til at finde information om varer og tjenester eller til at sammenligne priser. Informationssøgning på internettet Information om varer eller tjenester Nyheder

17 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 15 Online nyheder Syv ud af ti danskere og lidt over halvdelen af borgerne i EU læser nyheder på internettet. At læse nyheder online eller downloade aviser/tidsskrifter er mest udbredt i Norge og mindst i Italien, hvor hhv. 89 og 37 pct. af befolkningen mellem 16 og 74 år har svaret, at de læser nyhederne online. 3.3 Netbank Fortsat vækst Figur 3.5 Andelen af borgere i EU, der anvender netbank, er næsten fordoblet i de seneste seks år. Andelen lå i 14 på 44 pct., mod 25 pct. i 7. Udviklingen i brug af netbank i udvalgte lande Norge Nederlandene Slovakiet Rumænien Flest netbank kunder i Norge Stor stigning i brugen af netbank Figur 3.6 Norge fører listen over andelen af netbank-brugere. Her er det 89 pct. af befolkningen, som går i banken via internettet. Udbredelsen af internetbank er ligeledes over 8 pct. i Finland, og Nederlandene. Siden 7 er andelen af netbank brugere steget markant i stort set alle EUlandene. De lande, hvor stigningen har været størst, er Tjekkiet og Litauen med en stigning på hhv. 34 og 33 procentpoint. I er andelen steget med 27 procentpoint i samme periode. Stigningen i EU ligger på 19 procentpoint. Brug af netbank i udvalgte lande

18 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Meget få netbank brugere i Rumænien og Bulgarien Køn gør ikke forskel, men det gør alder Figur 3.7 De lande, som har oplevet den mindste stigning i andelen af netbankbrugere, er samtidig også de lande, hvor en meget lille andel af befolkningen benytter sig af muligheden for at klare sine bankforretninger online. Disse lande er Rumænien, Bulgarien og Grækenland med hhv. 4, 5 og 13 pct. af befolkningen, som anvender netbank. Netbank kunderne i EU er stort set lige fordelt mellem mænd og kvinder. Til gengæld er der en forskel i udbredelsen af netbank, når man ser på aldersfordelingen. Brug af internetbank er mest populær i aldersgruppen år (61 pct.) og år (54 pct.). Anvendelse af netbank i EU Alle år år år år år år Kvinder Mænd 3.4 Webradio Online radio Figur pct. af EU borgerne har i 14 lyttet til radio over internettet. De lande, hvor det er mest udbredt at lytte til radio stationer online, er Sverige (46 pct.) og Norge ( pct.). I ligger andelen på 35 pct. I Italien og Kroatien er det kun 16 pct. af befolkningen, som vælger at lytte til webradio. Lytte til webradio

19 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Online booking af lægekonsultationer Online bookning af lægeaftaler Figur 3.9 I 14 har pct. af EU borgere brugt online booking til at få en lægeaftale. I 12 lå andelen på 8 pct. I ligger andelen i 14 på 32 pct. De tre lande med den højeste andel er Finland (32 pct.), (32 pct.) og Belgien (19 pct.). Det eneste land, hvor andelen er faldet siden 12, er Estland. I 12 har 16 pct. af borgerne booket lægekonsultationer via internettet, i 14 ligger andelen kun på 8 pct. Online booking af lægeaftaler Kontakt til offentlige myndigheder Mange vælger at kontakte det offentlige via nettet Figur 3. Otte ud af ti danskere besøger offentlige myndigheders hjemmesider. 49 pct. henter skemaer eller blanketter fra fx kommunens hjemmeside og 66 pct. sender oplysninger fx i form af udfyldte blanketter til statslige eller kommunale myndigheder via internetsider. De danske resultater ligger et godt stykke over EU-gennemsnittet på alle tre områder. Anvendelse af offentlige myndigheders hjemmesider i det seneste 12 måneder Download af blanketter eller skemaer Indsendelse af udfyldte blanketter Informationssøgning på offentlige myndigheders hjemmesider

20 18 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Stor forskel på og EU men samme mønster Figur 3.11 Både i og i EU er det de årige, som er mest flittige til at indsende udfyldte blanketter til det offentlige. Men der er stor forskel på hvor stor en andel, der gør det. I er det mere end syv ud af ti af borgerne i alle tre aldersgrupper, som benytter sig af online løsninger, når de skal indsende blanketter til offentlige myndigheder. I EU gælder det én ud af tre af de årige og tre ud af ti af de årige. Selv om forskellen mellem og EU er stor, tegner der sig samme mønster mellem aldersgrupperne. De unge mellem 16 og 24 år ligger lavere end alle de andre aldersgrupper dog med undtagelse af de ældste adspurgte. Indsendelse af udfyldte blanketter mv. til offentlige myndigheder år år år år år år 3.7 Internetkøb Stor stigning i andel e-handlende i EU er et af de lande, hvor flest handler på nettet Figur 3.12 Internetkøb bliver stadig mere udbredt i EU. I 7 handlede kun pct. af befolkningen mellem 16 og 74 år på nettet mod 5 pct. i 14. I nogle lande er andelen af net-shoppere mere end fordoblet i perioden Andelen af befolkningen, som handler på nettet, er højest i Storbritannien (79 pct.) og (78 pct.) efterfulgt af Norge (77 pct.) og Sverige (75 pct.). I Rumænien er det kun hver tiende borger, som køber varer online. Udvikling i internetkøb i udvalgte lande Norge Nederlandene Slovakiet Tjekkiet Cyperen Rumænien

21 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 19 Antallet af danske e-handlende er også i vækst Figur 3.13 Andelen af danskere, der har handlet på nettet i de seneste 12 måneder, er steget fra 56 pct. i 7 til 78 pct. i 14. Det svarer til ca. 3,2 mio. personer i 14. Den største relative stigning ses i Slovakiet, Belgien og Estland. Den mindste stigning ses i de lande, hvor internethandlen ikke er så udbredt, dvs. i Rumænien, Bulgarien og Italien. Køb af varer via internettet i udvalgte lande Fire ud af ti danske e-handlende køber i andre EU-lande Varer købt i netbutikker uden for EU Figur 3.14 Når danske forbrugere køber ind på nettet, finder 46 pct. af de e-handlende varer i netbutikker i andre EU-lande. Dette svarer til 1,5 mio. danskere. Til sammenligning var det knap 8. danskere, der i 8 købte varer i netbutikker i andre EUlande. I EU køber tre ud af ti e-handlende varer i internet butikker i andre EUlande. 86 pct. af de danske e-handlende køber varer i danske netbutikker, mens 88 pct. af borgerne i EU køber varer i nationale internetbutikker. pct. af de danske e-handlende køber varer, der forhandles af netbutikker uden for EU. Den tilsvarende andel er 17 pct. hos internetkøbere i de 28 EU-lande. Grænseoverskridende internethandel. 14 Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Nationale forhandlere Forhandlere i andre EU lande Forhandlere uden for EU Rejseprodukter og biografbilletter købes i stor stil Kulturelle oplevelser, fx billetter til teater, koncerter og biograf samt rejserelaterede produkter, som hotelophold samt billetter til fly, tog og færge, er de varer, som de fleste danskere har købt, når de handler på internettet. Når borgerne i EU handler online, køber de primært tøj, sports- og fritidsudstyr samt rejserelaterede artikler.

22 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Tøj og fritidsudstyr købes af lige mange i EU og i Figur 3.15 Tøj, sports- og fritidsudstyr købes af knap seks ud af ti e-handlende i og i EU. Bøger samt tidsskrifter købes af 31 pct. af de danskere, som har handlet online i det seneste år, samt af 39 pct. at de EU borgere, der har e-handlet. Varer eller tjenester købt via internettet i og i EU. 14 Rejserelaterede artikler Billetter til biograf, teater mv. Tøj, sports- og fritidsudstyr Bøger, tidsskrifter, aviser Elektronik Computerhardware Finansielle ydelser Dagligvarer Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Køb af dagligvarer på internettet Kvinder og mænd e-handler forskelligt Figur 3.16 Dagligvarer købes af 15 pct. af de e-handlende i. Gennemsnittet for de 28 EU-lande ligger på 18 pct. De lande, hvor online køb af dagligvarer er størst, er Storbritannien (32 pct.), Polen (24 pct.) og Slovenien (24 pct.). En nærmere undersøgelse af resultaterne fra undersøgelsen afslører, at der er forskel på, hvad mænd og kvinder køber på nettet. Flere mandlige e-handlende fylder deres digitale indkøbskurve med tekniske varer, som fx computerhardware og elektronik, mens flere kvinder end mænd klikker sig til køb af tøj, bøger og dagligvarer. Varer eller tjenester købt via internettet i EU, efter køn. 14 Tøj, sports- og fritidsudstyr Rejserelaterede artikler Bøger, tidsskrifter, aviser Billetter til biograf, teater mv. Film, musik Dagligvarer Elektronik Computerhardware Kvinder 12 Mænd Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Kulturelle oplevelser og rejser i den elektroniske indkøbskurv Kulturelle oplevelser og rejser er lige populære for både mænd og kvinder i EU, når de handler på nettet. Knap fire ud af ti, der har e-handlet det seneste år, købte billetter til teater, koncert mv. Rejserelaterede produkter købes af lidt over halvdelen af både mænd og kvinder i EU.

23 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 21 Internetkøb er udbredt i alle aldersgrupper Figur 3.17 Køb af varer eller tjenester over internettet er særdeles udbredt blandt de årige internetbrugere. 72 pct. af internetbrugerne i denne aldersgruppe har handlet på nettet i det seneste år. Internetbrugere over 65 år er dog også godt med. Lidt over halvdelen af de årige internetbrugere handler på nettet. Køb af varer via internettet i EU, efter alder. 14 Pct. af internetbrugere år år år år år år Stor forskel på unge og ældres indkøbsvaner Figur 3.18 Det er meget forskelligt, hvad de yngste og ældste e-handlende vælger at fylde deres digitale indkøbskurve med. Mens de årige køber tøj og sportsudstyr, går de ældre mest efter rejser. Således har 67 pct. af de unge e-handlende købt tøj og fritidsudstyr, mens det kun gælder 41 pct. af de ældre. Billedet ser anderledes ud for køb af rejser og hotelophold. Her er det 59 af de ældre, som har købt det online, mens andelen ligger på 39 pct. for de unge. Varer eller tjenester købt via internettet i EU. 14 Tøj, sports- og fritidsudstyr Rejserelaterede artikler Billetter til biograf, teater mv. Bøger, tidsskrifter, aviser Elektronik Computerhardware Dagligvarer Medicin år år Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Flest mænd handler online Flere mænd end kvinder handler på nettet i EU. Forskellen har ligget konstant over hele perioden. I 14 var det 52 pct. mænd og 48 pct. kvinder, som har handlet online. Dermed er forskellen således kun fire procentpoint. I er der en lige stor andel mænd og kvinder, som har svaret, at de har købt varer eller tjenester online i det seneste år. Andelen ligger for begge køn på 78 pct. og dermed er forskellen mellem e-handlende mænd og kvinder udlignet.

24 22 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Figur 3.19 Internetkøb i EU inden for det seneste år, efter køn Mænd Kvinder Anm.: Andelen er opgjort for EU-27 fra 4 til og med 6. Fra 7 er det. Betaling for varer købt online Figur 3. De fleste af de e-handlende både i EU og i, betaler for deres varer med kreditkort eller et betalingskort. Andelen ligger således på 96 pct. af dem, som har købt varer eller tjenester online i, og på 61 pct. i EU. Lidt flere end fire ud af ti danskere og hver fjerde EU-borger betaler for varerne via netbank eller en elektronisk bankoverførsel. Betaling for varer købt over internettet Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Forbrugskort eller forbrugskonto Netbank eller en elektronisk bankoverførsel EU Kreditkort eller betalingskort 3.8 It-færdigheder Færdigheder defineres her som brug af aktiviteter De fleste har prøvet at kopiere filer eller mapper Én måde at undersøge befolkningens it-færdigheder på, er at se på udbredelsen af anvendelsen af forskellige typer af aktiviteter, fx brug af regneark, installation af en ny printer eller hvorvidt man kan komprimere filer eller overføre billeder fra digitalkameraet til computeren. Tre ud af fire danskere og to ud af tre EU-borgere mellem 16 og 74 år, har prøvet at flytte eller kopiere filer og mapper. Tilsvarende andel af hhv. danskere og EU-borgere har svaret, at de har prøvet at flytte eller kopiere tekststykker i dokumenter.

25 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 23 Overførsel af filer mellem forskellige enheder Figur 3.21 Syv ud af ti danskere og lidt over halvdelen af EU-borgere har prøvet at overføre filer, fx billeder, dokumenter eller musik mellem forskellige it-udstyr, dette kan fx være computer, smartphone, tablet eller ipod. Udvalgte it-færdigheder. 14 Kopiere eller flytte en fil eller en mappe Flytte eller kopiere tekststykker mv. i dokumenter Overføre filer mellem computer og andre udstyr Installere og forbinde nye enheder Anvende simple matematiske formler i et regneark Udarbejde elektroniske præsentationer Komprimere eller pakke komprimerede filer ud Installere et nyt eller opgradere et gammelt styresystem Redigere eller validere indstillinger i software-applikationer Skrive eller udvikle et computerprogram Nye enheder Stor forskel mellem ældre og unges it-færdigheder Figur pct. af danskerne og 45 pct. af EU-borgerne mellem 16 og 74 år har svaret, at de har prøvet at installere en ny enhed, fx en printer eller et modem. Der er generelt færre ældre end unge, som anvender computer og internet. Og de, som anvender it, er typisk mindre dygtige til det. Andelen af de ældre EU-borgere, som har prøvet at udføre de forskellige it-aktiviteter er betydeligt mindre end andelen blandt de unge. I er forskellen mellem unge og ældre mindre end i EU, men de ældre halter en del efter de unge, når vi ser på de forskellige it aktiviteter. Udvalgte it-færdigheder i EU, efter alder. 14 Kopiere eller flytte en fil eller en mappe Flytte eller kopiere tekststykker mv. i dokumenter Overføre filer, billeder, musik mellem computer og andre udstyr Installere og forbinde nye enheder, fx en printer eller et modem Komprimere eller pakke komprimerede filer ud Redigere eller validere indstillinger i software-applikationer Installere et nyt eller erstatte eller opgradere et gammelt styresystem år år Ældre skriver færre online beskeder De største forskelle mellem de ældre og unge EU-borgere ses i aktiviteter, som fx at overføre filer mellem forskellige enheder, flytte eller kopiere filer/mapper samt at installere nye enheder.

26 24 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 3.9 Cloudcomputing Cloud-tjenester Figur 3.23 Cloudcomputing er enten tjenester på internettet, hvor man kan gemme data (billeder, film, musik eller dokumenter) på en ekstern server eller softwareapplikationer, hvor programmerne ikke ligger lokalt på pc en, men på en ekstern server. De tjenester man kan bruge, når man vil gemme sine data på en ekstern server, er fx DropBox, Google Drive, Windows Skydrive, icloud eller Amazon Cloud Drive. Cloud-tjenester omtales også som lagrings- og fildelingstjenester. Har brugt cloud-tjenester. 14 Pct. af internetbrugere år pct. af internetbrugerne i anvender cloud-tjenester Deling af filer Figur pct. af de danske internetbrugere mellem 16 og 74 år har gemt dokumenter på cloud-tjenester på internettet. Dette svarer til knap 1,8 mio. personer. Cloudcomputing er især udbredt blandt de årige internetbrugere, hvor flere end seks ud af ti har gemt filer på eksterne servere på internettet. EU-gennemsnittet ligger på 27 pct. Cloud-tjenester kan også bruges til at dele filer med andre. pct. af de årige internetbrugere i og 19 pct. af internetbrugerne i EU har delt filer med familie eller venner ved brug af online fildelingstjenester. 42 pct. af internetbrugerne i og 38 pct. pct. af internetbrugerne i EU har ikke brugt internetbaserede løsninger til deling af filer, men derimod en USB-nøgle, DVD eller Bluetooth. Hvordan deles filer med andre? 14 7 Pct. af internetbrugere år Via lagringstjenester Via ikke internetbaserede løsninger Via personlige hjemmesider Som vedhæftet fil i s

27 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 25 Deling af filer via vedhæftede filer i s Figur 3.25 Det er dog stadigvæk mest udbredt at vedhæfte billeder eller dokumenter i s, når disse skal deles med andre. 65 pct. af de danske internetbrugere deler filer på denne måde. I EU ligger denne andel på 56 pct. Langt flere internetbrugere i alle aldersgrupper bruger til deling af filer end lagringstjenester på internettet. Deling af filer ved lagringstjenester eller som vedhæftede filer i s, EU Pct. af internetbrugere år Som vedhæftet fil i s Via lagringstjenester Alle år år år år år år Cloud-tjenester anvendes primært til digital opbevaring af billeder Figur 3.26 Både i og i EU bruges cloud-tjenester primært til lagring af billeder. I er det således 77 pct. af brugerne af cloud-tjenester, som gemmer billeder på eksterne online servere. I EU gælder det 82 pct. af brugerne af cloud-tjenester. 66 pct. af de danske brugere og 54 pct. af brugerne i EU, har svaret, at de anvender tjenesterne, når de skal gemme dokumenter. Formål med brug af lagringstjenester på internettet Pct. af dem, som har brugt lagringstjenester på internettet E-bøger eller tidsskrifter Video, inkl. film, tvprogrammer mv. 36 Musik Tekstdokumenter, regneark eller elektroniske præsentationer Billeder Unge bruger eksterne servere til opbevaring af musik-filer Stort set alle brugere af cloud-tjenester gemmer billeder Både i og i EU, gælder det, at det hovedsageligt er unge mellem 16 og 24 år, der bruger lagringstjenester til digital opbevaring af musik. I EU er det 5 pct. af de årige brugere af cloud-tjenester, der gemmer musik på eksterne servere. I ligger andelen på 42 pct. Andelene er faldende med alderen. Mens det primært er de unge brugere af cloud-tjenester, der opbevarer, musikfiler online, bruges tjenesterne i næsten lige høj grad af brugere i alle aldersklasser til opbevaring af billeder.

28 26 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Figur 3.27 Formål med brug af lagringstjenester på internettet efter alder, EU Pct. af dem, som har brugt lagringstjenester på internettet Billeder Musik Alle år år år år år år De fleste anvender gratis tjenester Figur 3.28 Kun 11 pct. af de EU-borgere, som anvender lagringstjenester på internettet, har betalt for at anvende tjenesterne. Dvs. at de fleste anvender gratis tjenester, når deres filer skal opbevares på eksterne servere. Der er flere mænd (12 pct.) end kvinder (9 pct.), som bruger betalte lagringstjenester på internettet. Har betalt for lagringstjenester på internettet, EU Pct. af dem, som har brugt lagringstjenester på internettet Alle år år år år år år Mænd Kvinder Filer tilgængelige fra både computer, tablet og smartphone Cloud-tjenester, som backup Brug af cloud-tjenester for at opnå mere plads Muligheden for at kunne tilgå filer fra forskellige enheder er den primære årsag til brugen af cloud-tjenester. For 74 pct. af de danske brugere af cloud-tjenester er det den vigtigste grund til at benytte tjenesterne. Man kan fx se sine billeder på både computer, tablet eller smartphone, når de er gemt på en ekstern server. Dette gør det også nemmere, når filerne skal deles med andre. I og i EU er det hhv. 68 og 55 pct., der bruger cloud-tjenester for at beskytte sig mod tab af data. Når man har data liggende lokalt på computeren, er sandsynligheden for at miste dem ved fx tekniske fejl eller tyveri af computeren større end, hvis de ligger på en ekstern server. Næsten lige så stor andel danskere som EU-borgere benytter tjenesterne for at opnå større hukommelse og mere plads. I er det 47 pct. af de kvindelige brugere af cloud-tjenesterne har angivet øget hukommelse, som årsag for anvendelse af tjenesterne, mens andelen for mænd ligger på 39 pct.

29 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 27 Figur 3.29 Grunde til brug af lagringstjenester på internettet Pct. af dem, som har brugt lagringstjenester på internettet Adgang til store samlinger, fx musik, film Større hukommelse, mere plads Mulighed for nemt at dele filer med andre Større beskyttelse mod tab af data Mulighed for at tilgå filer fra forskellige enheder Ingen problemer ved brug af cloud-tjenester For langsom hastighed er det mest hyppige problem Figur 3. Flere EU-borgere end danskere har aldrig haft problemer med at bruge cloudtjenesterne. I ligger andelen på 32 pct. af dem, som har brugt lagringstjenester på nettet, mens den tilsvarende andel ligger på 42 pct. i EU. For dem, som har oplevet problemer, har det typisk været, at hastigheden var for langsom. Meget få har oplevet, at deres data er blevet videregivet til tredjepart, eller at tjenesteudbyderen har videregivet eller brugt deres personlige oplysninger. Problemer ved brug af lagringstjenester. 14 Hastigheden var for langsom Forskellige enheder eller filformater ikke var kompatible Tekniske server problemer 24 Tjenesteudbyderens vilkår og betingelser var svære at forstå Vanskeligheder med at flytte filer fra én tjenesteudbyder til en anden Data er blevet videregivet til tredjepart Tjenesteudbyderen personlige oplysninger Pct. af dem, som har brugt lagringstjenester på internettet

30 28 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 4. Fakta om undersøgelsen 4.1 Kilder og metode Læs mere i kvalitetsdeklarationen Datagrundlag Populationen Sammenlignelighed over tid Opregning I Kvalitetsdeklarationen er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Resultaterne er baseret på besvarelser fra telefoninterviews eller webskemaer i april og maj 14, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning fra år. Antallet af gennemførte interviews blandt de årige respondenter er Undersøgelsens population er befolkningen i alderen år i (ekskl. Grønland og Færøerne), som den er opgjort i CPR. Personer uden registreret bopæl i CPR indgår ikke i undersøgelsen. Tallene i publikationen, der omfatter internationale sammenligninger, belyser den delmængde af populationen, som er mellem år. Resultater for andre EU-lande er alene tilgængelige for personer med alders afgrænsning år. For at kunne afspejle internettets og it-anvendelsens hastige udvikling, indeholder spørgeskemaet hvert år en række nye spørgsmål, som ikke findes i tidligere udgaver af statistikken. Ved sammenligning med tidligere udgaver skal der herudover bl.a. tages højde for forskelle i opregningsmetoden og i referenceperioden. Undersøgelsens resultater er opregnede for at sikre repræsentativitet i tallene. Efter indsamling af data grupperes stikprøven efter en række variable, herunder køn og alder. Hver besvarelse påføres en personvægt som korrigerer for et evt. skævt bortfald i forhold til stikprøven. Beregningen sker ved et regressionsestimat. 4.2 Mere information Mulighed for særkørsler Mere information Der er mulighed for at købe mere detaljerede oplysninger fra undersøgelsen Itanvendelse i befolkningen. Se tidligere publikationer om it-anvendelsen i befolkningen på Udvalgte tabeller findes desuden i Statistikbanken. Internationale resultater kan downloades fra Eurostats tema-hjemmeside Information Society : Vejledning til Eurostats databank samt brug af Eurostats hjemmeside findes her Seneste offentliggørelse It-anvendelse i befolkningen 14 udkom i oktober 14. Den findes på De første resultater i 14 undersøgelsen udkom i juni 14 i Nyt fra s Statistik: 2,1 mio. danskere går dagligt på nettet via mobilen (Nyt fra s Statistik nr. 339, 26. juni 14) Henvendelse Thomas Lauterbach (metode, tal), tlf , Peter Søndergaard Rasmussen (tal), tlf ,

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 17 Foto omslag:

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion It-sikkerhed 95 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 29 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen - 15 Udgivet af Danmarks Statistik December 15 Foto omslag: Imageselect Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 21 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk dst@dst.dk Grøn it miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 211 Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Årstema i e-handelsanalysen Tema om beslutningsproces 5-11 Danskernes almene e-handel 12 Hvem handler? 13-14

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet Indledning 9 1. Indledning Danmark er blevet et informationssamfund Status over udviklingen Publikationens indhold Danmark kan i dag med god ret betegnes som et informationssamfund. Digital behandling

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

E-handlen godt fra start i 2016

E-handlen godt fra start i 2016 1. KVARTAL APRIL 2016 E-handlen godt fra start i 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen med dankort lagde stærkt

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Internationale tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel i Danmark FDIH

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

6. It-sikkerhed Introduktion

6. It-sikkerhed Introduktion It-sikkerhed 99 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 Udgivet af Danmarks Statistik November 16 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

4. Virksomhedernes brug af it

4. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 53 4. Virksomhedernes brug af it 4.1 Introduktion Virksomhederne er en afgørende drivkraft bag informationssamfundet Kapitlets indhold Figur 4.1 It-anvendelse har stor betydning

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan DELER og GEMMER du dine feriebilleder Få styr på billederne Gode råd 14 sider Gem dine feriebilleder INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistisk Tiårsoversigt 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistical ten-year review 2012 Statistisk Tiårsoversigt 2012 Udgivet af

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

E-handelsvækst fortsatte i 2. kvartal

E-handelsvækst fortsatte i 2. kvartal K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

3. Virksomhedernes brug af it

3. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 3. Virksomhedernes brug af it Figur 3.1 Virksomheder med bredbåndsforbindelse til internettet. 2006 95 89 89 87 84 83 82 80 77 73 66 0 20 40 60 80 100 Ved bredbånd forstås ADSL

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

UCSJ DIGITAL. Office 365

UCSJ DIGITAL. Office 365 UCSJ DIGITAL Table of Contents Gratis Microsoft Office til studerende...3 på Mac... 4 på Windows PC... 9 Gratis Microsoft Office til studerende Page 3 på Mac UCSJ har lavet en aftale med Microsoft om at

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere