Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse"

Transkript

1 Nr. 1 feb TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus 1

2 edesens kumme Har vi ikke styr på økonomien, ska vi hee tiden tænke på den En økonomi og arbejdstid der giver råderum Af rektor Stefan Hermann Jeg hørte engang på en rejse i Bhutan i Himaaya en buddhist sige, at den der forsager penge er ige så bundet af dem, som den der begærer dem. Jeg har atid været fascineret af visdommen i ordene også når det hander om at styre, fordee og udbygge en virksomheds økonomi. Forskyder man citatet en anese, fortæer det kort sagt, at hvis ikke vi har styr på økonomien, ska vi hee tiden tænke på den. Hvis ikke økonomien er sund, øber vi efter kortsigtede indtægter eer dumme bespareser. Det kender de feste af os på godt og ondt også fra vores private iv. Derfor er en sund økonomi afgørende for Metropo. Som arbejdspads. Som professione uddannesesinstitution. En sund økonomi giver muighed for, at vi kan ade strategi og professionet arbejde være drivende for vores arbejde. Og en stærk strategi, en god organisation, dygtig edese og ikke mindst kompetente og engagerede medarbejdere sikrer, at vi får en god økonomi på grund af vores professionee vag og strategier, og ikke på trods af dem. Vores professionee arbejde er ikke en uksus, der ska være råd ti, når regering og Foketing er os venigt stemte. At tænke sådan er en afmagtsstrategi. I stedet ska vi arbejde med at organisere os og tiretteægge arbejdet på en måde, så vi sev skaber tid og råderum og dermed viser, at het nødvendige poitiske og økonomiske investeringer fader på gødet jord. Når det er sagt er det kart, at poitikerne kan give os større eer mindre hjæp med på vejen; i øjebikket desværre det sidstnævnte. Af samme grund har vi givet boden op ti forhandinger om en ny arbejdstidsaftae, der primært berører de mange undervisere. Vi ska have noge fæes vikår ti erstatning for det omfattende og meget differentierede sæt af arbejdstidsaftaer, der igger fra dengang uddanneserne var organiseret på sevstændige institutioner. Fæes vikår er ikke det samme som firkantede og dårige reger og normer. Men ikke aene fæes vikår, også nye vikår. Fordi vi aver uddanneser ti en ny tid og i en anden institution, der ska have større gennemsagskraft inden for de områder, vi uddanner ti. Nye vikår er b.a., at vi ska skabe råderum ti mere forskning og udviking i vores egen økonomi. Og at vi ska fasthode udvikingen af en god og attraktiv arbejdspads. Det yder enket, men er det ikke! Om idt indeder vi en forhandingsproces med medarbejdersiden, og jeg ser frem ti, at vi også her som i andre vigtige sager kan finde fæes fodsag om både det søde og det sure. 2

3 Vekommen ti Metroiv Hvordan er det at arbejde i Metropo? Hvordan får vi vores fæes projekt ti at give mening? Hvad ønsker vi at bive bedre ti? Det er noge af de spørgsmå, Metroiv vi stie ti edere og medarbejdere. Et spej af ivet på arbejde Af redaktionen Ti dagig er der forhod, der skier os ad: vi har forskeige arbejdsopgaver, ansættesesforhod og arbejdssteder. Men der er også mange fæes rammer og retninger, der fører os sammen om vores fæes projekt: Vi ska øfte opgaven med viden, der virker, og viden der udfordrer. Hvordan gør du og jeg det i dagigdagen? Det vi Metroiv søge svar på. For vi tror på, at vi kan inspirere hinanden ti at håndtere vores fæes udfordringer. Derfor håber vi i redaktionen også, at I vi tænke med og tænke højt, når vi i de kommende numre stier spørgsmåene videre ti jer: Spørgsmå som: Hvad er et godt arbejdsmijø? Hvordan skaber vi gode uddanneser? Hvordan får vi viden ti at cirkuere meem udvikingsenheder og uddanneserne? Og mange fere spørgsmå. Hvert nummer vi have et tema. I dette nummer har vi vagt at fokusere på økonomi, øn og arbejdstid. Det synes vi var det opagte emne at bive kogere på nu, hvor vi ige har måttet sige farve ti at for mange gode koeger. Næste nummer, tænker vi måske, ska fokusere på internationaisering. Og næste nummer igen: Ja, hvad synes du? Sig din mening om magasinet Redaktionen vi gerne indbyde interesserede æsere ti at indgå i et æserpane. Et pane af æsere, som vi give os feed back på indhodet i de enkete numre og komme med ideer ti temaer og emner, som magasinet kan behande. Vi du være med, så æs mere om æserpaneet på intranettet Se, æs, yt og kik Magasinet er et digitat oninemagasin. Det betyder, at du stort set atid har det ved hånden, for i vore dage er der adrig angt ti en pc. Det giver forhåbentig også en indbydende og afveksende æseopevese, at vi kan give dig fim, animationer, afstemninger og inks direkte i magasinet. Men hod dig ikke tibage fra at kikke på print, hvis der er en artike, du gerne vi æse i frokoststuen eer i toget på vej hjem. Metroiv er panagt ti at udkomme fire gange om året. Det første nummer her er uden for nummer, men eers er panen at udkomme i marts, juni, september og december. 3

4 TEMA: Tid og penge I overgangen ti det nye budgetår, har vi spurgt ressourcedirektør Nicoai Kragh Petersen, hvordan Metropos budget for 2011 egentig hænger sammen, hvordan vi kan investere samtidig med at vi ska spare, og hvordan han vurderer Metropos økonomiske fremtid. Derfor skue vi spare I 2010 opevede Metropo hedigvis en stor stigning i søgningen ti vores uddanneser, som betød fudt optag på stort set ae Metropos uddanneser. Derti kommer, at vi har oprettet nye uddanneser, øget vores optag af studerende på fere uddanneser samt etaberet nye udbud. Det betyder samet set en forventet stigning i STÅ-indtægter på 5 % i Det er i sig sev en yderst positiv udviking, men stigningen i aktiviteterne og antaet af studerende skaber også øgede omkostninger, hviket beaster ekstra hårdt, når taxametret reduceres. Af kommunikationsmedarbejder Siska Rohr Harrebye Aerede i september 2010 stod det kart, at den kommende finansov vie medføre hårde krav om bespareser i uddannesessektoren og dermed på Metropo. Samtidig viste Metropos havårsregnskab en afmatning på efter- og videreuddannesesområdet og et behov for at nedbringe vores udgifter. Processen omkring budget 2011 var skudt i gang, da det endeige finansovsforig bev indgået i november. Foriget betød en endnu større nedgang i taxametertiskuddet end forventet. Den nye finansov gjorde det nødvendigt for Metropo at spare omtrent 25 mio. kr., og derti kom et bespareseskrav på ca. 8 mio. kr. som føge af vigende indtægter på efter- og videreuddannesen. I at skue der spares 33 mio. kr. på budgettet for Fere studerende, men avere takster Den 15. december godkendte bestyresen Metropos budget for 2011 og dermed rammerne for Metropos økonomi det kommende år. Forudsætningerne for budget 2011 er markant ændret i forhod ti budget 2010, og en af hovedårsagerne er regeringens reduktion af taksterne for STÅ. Taxametertiskud er Metropos hovedindtægter, og derfor rammer det hårdt, når taxameteret nedsættes. Med den nye finansov får vi et avere tiskud pr. studerende, og for Metropo har det aene betydet en reduktion af indtægterne på ca. 14 mio. kr. For det første har vi oprettet ekstra hod, som koster undervisning og administration samt etaberet nye uddanneser, hvor der også er etaberingsomkostninger. Tiskuddet i form af STÅ biver først udbetat når (og hvis), de studerende består deres eksaminer, moduer og praktikperioder, og STÅ opgøres pr. semester. Der er såedes en forskydning i indtægter og udgifter, som betyder et eftersæb på udgiftssiden. For det andet udhues det stigende aktivitetsniveau af fadet i taksterne vi ska ave mere for færre penge så at sige. Budgettet ska baancere Hvis man studerer Metropos budget for 2011, vi man opdage, at der i årets resutat er et underskud på 13,2 4

5 satte arbejde med øbende at effektivisere - har taget afgørende skridt i forhod ti fremtidsudsigterne. Han understreger dog, at det forudsætter, at vi kan fasthode og gerne øge vores aktiviteter. Både i form af en fortsat vækst i STÅ, men også ved at vi biver gode ti at hente projekter og tjene penge på dem. Metropo har grundæggende en god og sund økonomi. I et fremtidsperspektiv må vi dog erkende, at der ikke er udsigt ti, at vores beviinger kommer ti at stige. Nicoai Kragh Petersen, ressourcedirektør - Metropo har grundæggende en god og sund økonomi. I et fremtidsperspektiv må vi dog erkende, at der ikke er udsigt ti, at vores beviinger kommer ti at stige. Gobaiseringsmiderne (på ca. 40 mio. kr. årigt, red.) øber ti og med 2012, og sev om de formentig erstattes af andre typer af mider ti forskning og uddannese, er det uvist, hvordan det fremtidige beviingsbiede tegner sig. Vi har derfor budgetteret samet med de gobaiseringsmider, vi kender ti og Hvad er STÅ STÅ er forkortesen for studerendeårsværk, og er et udtryk for vores studerendes aktivitet. Et studerendeårsværk svarer ti, at en studerende har bestået eksamener med en vægt af 60 ECTS-point, hviket igen svarer ti et års studieaktivitet. mio. kr., sevom bestyresens retningsinjer siger, at budgettet ska være i baance. Forkaringen er, at de 13,2 mio. kr. er udgifter ti vores kommende investeringer i campusstrategi og fytteprojekt, som er ekstraordinære udgifter, der ska finansieres over Metropos egenkapita, dvs. vores opsparing. Det betyder også, at den amindeige drift, atså forhodet meem driftsudgifter og indtægter, er i baance i budget Det afføder naturigt spørgsmået om, hvorvidt Metropo overhovedet har råd ti på nuværende tidspunkt at impementere en ambitiøs campusstrategi. - Vi har ikke råd ti at ade være, svarer Nicoai Kragh Petersen og fortsætter: Campusstrategien giver muigheder for effektiviseringer af f.eks. drift og indkøb og for den nødvendige udviking af studie- og arbejdsmijøer. Noge af de penge, vi bruger på campusstrategien øger også værdien af vores bygninger. I budget 2011 har vi ikke medregnet saget af Turkisvej og Lindevangs Aé, fordi vi endnu ikke kender overskuddet fra sagene. Det kommer ti at tiføre ekstra værdi ti Metropos egenkapita. Så Campusstrategien og bygningsinvesteringer har ikke direkte sammenhæng med den amindeige driftsøkonomi. Hvis man kigger isoeret på Metropos egenkapita, kommer vi ti at stå bedre end i dag, når disse bygninger biver sogt. Vi tærer såedes midertidigt på opsparingen, og derfor kan vi gennemføre disse investeringer, sevom vi ska spare på driftsomkostningerne. Er vi rustet ti fremtiden Der er på nuværende tidspunkt ikke agt et Metropobudget for 2012 og 2013, men Metropo har ved at tipasse sine omkostninger set frem mod De personaereduktioner, der netop er gennemført sår nemig først fudt igennem i I 2011 udgør personaereduktionerne en ønbesparese på 9,6 mio. kr., og i 2012 er det 19,8 mio. kr. Nicoai Kragh Petersen vurderer, at vi med budgettet for og det fort- har sikret os, at de strækker ti de panagte projektperioder, så vi ikke pudseig står med ufinansierede projekter. Vi har været nødt ti at angtidspanægge, og det er min vurdering, at vi derfor er så godt rustet ti fremtiden, som vi kan være, når vi samtidig fasthoder en udvikingsøkonomi i Metropo. Hvis man ser på Metropo som en virksomhed, kan man sige, at der er god efterspørgse efter vores varer noge idt bedre end andre. Priserne har været under pres og vi fortsat være det. Så vi ska bive mere effektive ti at producere vores varer. Men vi står set ikke i en situation, hvor vores eksistens er truet. Vi er et stadigt stærkere brand i omverden, og det har også betydning for vurderingen af fremtiden, sevom vi nok ikke kommer ti at opeve en massiv vækstbøge ti vores sektor, vurderer Nicoai Kragh Petersen. 5

6 TEMA: Tid og penge Indtægter i at Lønudgifter Driftsudgifter Resutat Kør curseren hen over bjækerne for at se udvikingen i økonomien Budget 2011 Hvor kan vi bive bedre Metropo er som udgangspunkt sårbar i forhod ti poitiske ændringer af takster og beviinger ti uddannese og forskning. Vi er afhængige af Finansoven og de indtægter, vi får gennem taxameterordningen. Men Nicoai Kragh Petersen peger også på en række områder, hvor vi sev kan arbejde på at styrke Metropos økonomi fremover: - Først og fremmest kan vi bive endnu bedre ti at hente finansiering udefra, fra samarbejdspartnere, Budget 2010 primo for at effektivisere aktiviteter, drift og indkøb. Og så ska vi gøre op med en række dogmer, f.eks. i forhod ti forventninger ti interne services, og her vi en øget digitaisering og sevbetjening få betydning for både medarbejdere, edere og studerende. Nicoai Kragh Petersen peger desuden på, at vi kan udnytte vores størrese endnu bedre, atså at stordriftsfordeene ikke nødvendigvis har sået igennem f.eks. i forhod ti indkøb og serviceydeser: kommuner, regioner, EU-programmer osv. Vi ska ikke mindst byde ind på store projekter, og der ska F&U være en stærk spier. Campusstrategien er også et væsentigt eement. Den giver betydeige muigheder - Gør vi det rigtigt, er vi godt rustet i forhod ti den fremtidige økonomiske situation. På den måde kan vi være på forkant i forhod ti reduktioner af udgifter i Vi føger op I 2011 er der panagt budgetopføgninger efter 4, 8 og 12 måneder. Metropos chefer og edere føger månedigt udvikingen i udgifter og indtægter inden for deres ansvarsområder. Budgettet kan øbende revideres inden for Metropos fem områder, så ænge den overordnede ramme ikke ændres. Den centrae controerenhed udviker styringsredskaber og anayseværktøjer, men ansvaret for at budgettet hænger sammen er et edesesansvar. Sidst men ikke mindst peger Nicoai Kragh Petersen på den vigtige opgave, der igger i at nedbringe frafadet på uddanneserne, da det er en het centra kide ti at reducere omkostningerne. Hvad siger du? Har du kommentarer ti artiken, så kik ind på vores debatforum på intranettet. 6

7 LIVET Efter Søren Houby ser på tiden før og efter En dag, der nok stadig står kar i ae medarbejderes erindring. Det var den triste mandag, hvor noge af Metropos medarbej dere fik varsesbrev om afskedigese, mens andre havde taget imod tibud om friviig fratræden. En af de medarbejdere, der har fugt vi sige, at processen tog den tid, som sådan processen omkring personaereduktionerne tættest, er næstformand inddrage bestyrese og samarbejdsudvag, noge processer tager, når man ska nå at i Hovedsamarbejdsudvaget (HSU) Søren og man ska opstie kriterier for afskedigeser og der ud fra anaysere sin medarbejder- Houby, der her fortæer, hvordan han har opevet processen og ser situationen nu. stab. Og den yderigere besparese, der kom - Det har været en meget kedeig situation som ed i finansovsforiget i begyndesen af at skue igennem. Men når det er sagt, så november, sagde vi i HSU ja ti at tage med i har processen omkring det været god. Det samme hug. På den måde undgik vi at få to er ae B-sidens medemmer i HSU enige om. runder med afskedigeser. Og det bev nok idt ettere af, at det har været udefrakommende vikår, der gjorde, at vi Hvordan har du opevet din roe som tiidsrepræsentant i forøbet? skue spare. - Jeg er bevet meget invoveret i processen på bygningsområdet, hvor jeg er tiids- Noge opevede tiden op ti d. 22. november som ang. Hvad siger du? repræsentant. Det kommer sig af et godt - Det er nok uundgåeigt, at tiden føes ang, samarbejde med cheferne på mit område, når man venter på noget ubehageigt. Jeg og det vi jeg gerne kvittere for. Det kommer ae ti gode, for på den måde har jeg b.a. kunnet mane noge rygter i jorden, som ikke har haft noget på sig. Hvordan opever du situationen for medarbejderne nu? - Der går rygter om, at man er begyndt at genansætte i jobs, der igner dem, fok er bevet fyret fra. Vi ska have set på, om de rygter har noget på sig. Og de medarbejdere, der har denne opevese, ska gå ti deres tiidsrepræsentant og eder for at spørge: Hvorfor ansættes der nu, hvor der ige har været afskedigeser? Er de kompetencer, der efterspørges i nye jobopsag, noge som de afskedigede medarbejdere ikke har? Hvordan ser du på fremtiden efter den her opevese? - Vi ska videre nu. Krisen er der, og vi må prøve at få det bedst muige ud af situationen. Der er ikke så meget hverken edere eer medarbejdere kan gøre ved de økonomiske konjunkturer. Jeg tror ikke, der kommer fere penge ti vores sektor, uanset hvem der sidder på Christiansborg. 7

8 TEMA: Tid og penge Tæt på enighed om ønaftae Af kommunikationsmedarbejder Signe Mandrup Østerund Efter snart et års forhandinger nærmer Metropo sig nu en aftae, der udstikker fæes rammer for, hvordan og hvornår de okae ønforhandinger ska foregå, og hvad der kan ud øse tiæg for ansatte på Metropo. Et udvag af edere og medarbejdere nedsat af HSU er nu i gang med de afsuttende forhandinger om en fæes ønaftae på Metropo. Aftaen sætter rammerne for de okae ønforhandinger. Det omfatter bandt andet et årshju, der beskriver processen omkring forhandingerne, og hvornår på året ønnen forhandes. Derudover beskriver aftaen indhodet af de enkete typer af funktions- og kvaifikationstiæg på Metropo. Centrae rammer okae forhandinger Medarbejderne på Metropo er omfattet af aftaen om Ny Løn. Det er en fæes aftae for ansatte i staten, som fastægger de overordnede injer for den okae øndannese. En af hovedtankerne med Ny Løn er at styrke den okae øndannese og give råderum i forhandingerne på arbejdspadserne om den enkete medarbejders øn. Med det udgangspunkt foregår ønforhandingerne for den enkete medarbejder okat meem edere og tiidsrepræsentanter. Det er Metropos direktion, der besutter, hvor stor en de af ønsummen, der ska fordees ved de okae forhandinger ved sidste ønforhanding udgjorde den puje 0,6 % af Metropos ønsum. Inden for denne ønpuje forhandes der individuet funktionstiæg, kvaifikationstiæg og engangstiæg ti den enkete medarbejder. Ens vikår for ae ansatte De okae ønaftaer i Metropo er opsagt, og den nye fæes aftae ska sikre, at ae okae ønforhandinger foregår på samme vikår. Efter fusionen viste det sig nemig, at der på de game institutioner var forskeige kuturer og forskeige retningsinjer på ønområdet. I de tværgående funktioner på det administrative område har det især været tydeigt, fordi medarbejdere fra forskeige institutioner er samet i nye enheder. Første udkast ti aftaen å kar aerede sommeren 2010, men kunne ikke titrædes af medarbejdersiden, som siden da har arbejdet på at præcisere og samstemme deres ændringsforsag. Lønudvaget er nu i gang med at forhande de sidste knaster på pads, og håbet er at have aftaen underskrevet i øbet af første kvarta Det er bandt andet spørgsmået om forhåndsaftaer samt rammerne for funktions- og kvaifikationstiæg, 8

9 Hvad er en ønaftae? En ønaftae beskriver rammen for hvordan og hvornår øn ska forhandes. Lønaftaen vi dække ae ansatte på Metropo. Hvem forhander aftaen på pads? ønaftaen forhandes på pads af et udvag nedsat af HSU bestående af tre medarbejderrepræsentanter og tre edere. Forøbet i korte træk I december 2009 nedsatte HSU et ønudvag, som har udarbejdet et udkast ti ønaftaen. Udvagets kommissorium kan æses på intranettet. Udkastet ti ønaftaen bev i juni 2010 efter en bred høring forkastet af medarbejdersiden. 10. december 2010 indgav medarbejdersiden sine indsigeser ti aftaen ti den videre forhanding. - For at få en fæes aftae på pads er det vigtigt, at vi får tat os ind på, hvad vi som medarbejdere og edere ægger i de ord vi bruger i aftaen, og de intentioner vi har med den fæes aftae. Ikke mindst er det vigtigt, at vi kommunikerer tydeigt om denne aftae, så det ikke kun er det udvag, der har arbejdet med den, som forstår den, men så ae medarbejdere i Metropo forstår grundaget for og indhodet i aftaen. som skaber uenighed. Begge sider i udvaget giver dog udtryk for en konstruktiv proces. Hans Henrik Koch, konsuent fra NCE, fortæer: - Der er færre hurder, end jeg havde regnet med. Ledesen er ydhør, og meningsudvekingerne foregår i en god atmosfære. Men vi har ikke været het nede i substansen endnu, så jeg tør ikke håbe på noget, før papiret er underskrevet. Også edesen ser positivt på muigheden for at nå ti enighed: - Vi har haft noge gode drøfteser i ønudvaget, forkarer ressourcedirektør Nicoai Kragh Petersen og fortsætter: Det er vigtigt med denne aftae at få noge overordnede fæes rammer, som kan sikre en vis form Hvis ønaftaen fader på pads, ska der forhandes øn næste gang i apri Lønudvagets medemmer Formand: Nicoai Kragh Petersen, ressourcedirektør Grethe Skov Jakobsen, studieservicechef, SPR Kurt Pedersen, Forsknings- og udvikingschef, TES Nicoas Kjeruf, adjunkt, Fysioterapeutuddannesen Hans Henrik Koch, konsuent, NCE Birgit Lorentzen, ønmedarbejder, Koncernøkonomi for ensartethed i forhod ti dee af ønnen, f.eks. hvad der på Metropo kan udøse et funktionstiæg. Når det er sagt, så er øn også et edesesværktøj, og det ska kunne bruges sådan. Det betyder, at vi ikke ska åse os for fast i forhod ti forhåndsaftaer og konstruktioner der gør, at der ikke er et rum ti at udøve edese i. Nicoai Kragh Petersen understreger endvidere, at kommunikationen ti den brede medarbejdergruppe er vigtig: 9

10 TEMA: Tid og penge Hvordan bruger vi tiden bedst? Det er det store spørgsmå, der forhandes om her ti foråret, når edese og medarbejdere mødes om en ny arbejdstidsaftae. Af kommunikationsmedarbejder Thomas Worm 10

11 underviserne bruger deres arbejdstid, hvorpå ministeren konkuderer, at hun gerne ser, at underviserne og eever/studerende bruger mere tid sammen. Så Oe Bjørke ved godt, at medarbejderrepræsentanterne kan bive mødt med krav om at undervise mere. Han forkarer medarbejdernes udgangspunkt for forhandingerne såedes: -En arbejdstidsaftae hander udover den feksibiitet jeg har nævnt for mig at se om arbejdsmijø, honorering og kvaitet i undervisningen. Det betyder, at det vi være svært at acceptere en udhuning af forberedesestiden ti undervisning. Vi mener, at det vi forringe undervisningen. En god kvaitet i undervisningen kræver veforberedte undervisere, der både hoder sig fagigt opdaterede og grundigt overvejer, hvordan de underviser, b.a. ved øbende at evauere egen undervisning. Og det kræver at sammen god forberedese. Aftaen ska give udvikingskraft Et andet centrat emne i forhandingerne om arbejdstidsaftaen vi bive tid ti forskning og udviking. Ste Rektor Stefan Hermann ægger ikke skju på, at arbejdstidsaftaen er ekstrem vigtig, og han har derfor sev sat sig for bordenden for at forhande den kommende aftae på pads. - Vi ska have en ny aftae, som des er en standardisering, des skaber nye vikår. Der hersker i dag meget forskeige vikår i den myriade af aftaer, vi har på Metropo. Jeg synes, underviserne ska have ige vikår, uanset hviken uddannese de er på. Derfor standardiseringen. Og ad os så bruge anedningen ti at se på, hvike nye vikår, vi kan skabe, så aftaen biver et skridt fremad og ikke bare biver et gennemsnit af de game. På det punkt ser edese og medarbejdere ud ti at være på bøgeængde. Tiidsrepræsentant for undervisere organiseret under Dansk Sygepejeråd, ektor Oe Bjørke, er en af de medarbejdere, der detager i forhandingerne om den nye aftae, og han siger: - Vi går efter en aftae med en indbygget feksibiitet, der bandt andet ska gøre det muigt for undervisere at påtage sig nye opgaver. En ny opgave kan fx være at undervise på en anden uddannese, end den man primært er tiknyttet. Derfor giver det god mening, at man ikke honoreres forskeigt afhængig af hviken uddannese, man underviser på. Mere tid med studerende Ledere og medarbejdere er kar over, at poitikerne på Christiansborg ønsker mere undervisning og vejedning ti de studerende. Det ses b.a., når Undervisningsministeriet bestier en rapport om, hvordan 11

12 TEMA: Tid og penge Hvad er en arbejdstidsaftae? En arbejdstidsaftae er en oka aftae meem edere og medarbejdere, der beskriver de tidsmæssige rammer for, hvordan arbejdet udføres. En arbejdstidsaftae på Metropo vi dække ae medarbejdere, men vi have størst betydning for underviserne. Læs kommissorium på intranettet. Hvem forhander den? Repræsentanter for edesen forhander med repræsentanter for medarbejderne. Medarbejdersiden har via Kontaktudvaget nedsat et forhandingsudvag, bestående af udvagte forhandingsberettigede TR, der kan sikre egitimitet i en kommende arbejdstidsaftae. Kontaktudvaget består af ae tiids- og arbejdsmijørepræsentanter på Metropo. Hvornår forhandes der? Forhandingerne starter medio januar og forventes afsuttet i øbet af foråret fan Hermann ønsker, at aftaen ska bidrage ti et større råderum ti forskning og udviking og på den måde være med ti at skabe en rigtig stærk udvikingskraft på Metropo: - Der er både et behov for og et ønske bandt mange medarbejdere om, at vi skaber forskning og udviking ti gavn for vores uddanneser og professioner. Derfor må vi se på, om ikke detagese i forsknings- og udvikingsprojekter kunne være en rigtigt god måde at forberede sig ti undervisning og vejedning. Medarbejderrepræsentanterne er meget positivt indstiede, når det hander om tid ti udvikingsopgaver, fastsår Oe Bjørke: - Udvikingsopgaver har vi aerede, og vi kan ikke forestie os en professionshøjskoe uden. Mere forbehoden er han overfor professionshøjskoernes satsning på sev at initiere forskning: - Det har vi jo ikke mandat ti fra ministeriet og derfor heer ikke mider ti. Og hvorfor så tage mider fra undervisningen ti at forske? Ska Metropo forske, bør det finansieres med fx eksterne mider. Stefan Hermann forstår godt dem, der indvender, at de ska ave mere på kortere tid, hvis tid ti forskning og udviking ses som en de af forberedesestiden, men siger: - Det er ikke meget, der ska ti for at skabe dette råderum, og gevinsten vi være, at vi får en dynamisk og udvikingsbaseret arbejdspads, hvor vi kan give muigheder ti mange fere af de undervisere, der gerne vi ave forsknings- og udvikingsarbejde. Stefan Hermann tiføjer, at rektorkoegiet på nationat pan arbejder for, at der kommer en ny stiingsstruktur, så man på professionshøjskoerne efter ektor kan bive docent. Han håber, at et sådant ekstra trin vi virke motiverende for dem, der har yst ti forskningsog udvikingsarbejde. Forventer aftae ti foråret Med disse essentiee emner om forberedese, forskning og udviking på bordet er der de kommende måneder agt op ti vigtige forhandinger meem edese og medarbejdere. - Vi mødes formentig første gang her i januar, og jeg sigter mod, at vi har en aftae i øbet af foråret, forkarer Stefan Hermann. Også fra medarbejderside er der tro på, at forhandingerne munder ud i en afkaring. - Jeg tror på, at vi kan bive enige. Og jeg har også en kar forventning om det, men vi kan naturigvis ikke indgå aftae om urimeige arbejdsvikår eer fx om forringeser af centrat indgåede aftaer, sutter Oe Bjørke. Hvad siger du? Har du kommentarer ti artiken, så kik ind på vores debatforum på intranettet. 12

13 Kort nyt Under denne rubrik vi vi i hvert nummer af Metroiv bringe et ie udpuk af de vigtigste nyheder fra intranettet. Der kan du næsten hver dag æse en ny nyhed om udvikingen på Metropo. To projekter der forebygger frafad har gode resutater 17-jan-2011: Fere optagne og fere der gennemfører. Det er to het essentiee måsætninger for Metropo. Projekt Frafad rummer mange ideer ti, hvordan vi kan få de optagne ti i højere grad at gennemføre vore uddanneser. Læs mere her: Masser af professionsrettet viden på ny porta 13-jan-2011: Den offentige porta ucviden.dk åbnede mandag d. 10. januar, så nu er det muigt at søge i de indberetninger, medarbejdere fra Metropo og andets øvrige professionshøjskoer har agt i PURE. Metropo er meget synig i portaen. Læs mere her: Muighedernes Metropo bev en bragende succes fra dag 1 12-jan-2011: Den årige uddannesesmesse Uddannese Uden Grænser er skudt i gang i Bea Center. Metropos 60 kvadratmeter store stand er bemandet med entusiastiske studerende og vejedere og får ros og bevågenhed fra både besøgende og de øvrige udstiere. Læs mere her: 13

14 Nyt videnscenter Ikke to ædre er ens 14

15 Videnscenter på Ædreområdet Gerontoogisk Institut bev en de af Metropo i oktober Hvad ser centeret som de vigtigste udfordringer på ædreområdet, og hvordan kan Metropo bedst arbejde med de udfordringer? Af kommunikationsmedarbejder Anne Brockenhuus-Schack Videnscenteret arbejder med formiding og forskning, der kan fremme en nuanceret, værdifri og forskningsbaseret viden om adring, aderdom og ædres vikår i bredeste forstand. Gennem bøger, artiker, undervisning, konferencer og detagese i den offentige debat forsøger vi at imødekomme en stadig stigende efterspørgse på viden om ædre. Et vigtigt udgangspunkt for vores arbejde er, at vi ska passe på med generaiseringer om ædre og aderdom. For ikke to ædre er ens. Noge ædre kan være ressourcestærke og bidrage aktivt i samfundet. Andre ædre kan være syge, pejekrævende, marginaiserede og fattige. Midtimeem er der en stor gruppe ædre, som har fysiske, psykiske, sociae og økonomiske ressourcer, men som af og ti kan svækkes af ska van ker og sygdomme. Begrebet ædrebyrde er derfor ikke dækkende for ædregenerationen. Begrebet ædrebyrde er derfor ikke dækkende for ædregenerationen. De vigtigste udfordringer på ædreområdet er - på fordomsfri vis - at tivejebringe den grund æg gende forskning og dokumentation for en sagig og fremadrettet debat om ædres ivsvikår ti gavn for de reevante mågrupper og befokningen som hehed. Udfordringen for uddanneserne Sevom de ædre er en stor og vigtig gruppe sutbrugere for stort set ae socia- og sundhedsprofessionerne og inden for ernæring og dee af natur og teknoogi, så skinner adring og ædreivet i vores optik desværre ikke tistræk keigt igennem i uddanneserne, hverken på grund- eer videreuddanneserne. Det er eers vigtigt, for fremover vi det stigende anta ædre eve ængere og stie nye og større krav om omsorg, peje, behanding og offentige service i det hee taget. Der er også behov for at tænke i nye scenarier for ædretiværesen. For ædreivet dækker for manges vedkommende et spænd på år med mange raske eveår, før svæk kese og sygdom sætter ind. Derfor må vi bidrage ti en samfundsmæssig og kuture nytænkning og panægning, der også må og ska præge uddanneserne. Hedigvis ved vi, at interessen er der bandt mange studerende og undervisere. Det ser vi bandt andet ved, at mange af programansøgningerne ti Metropos goba i se rings mider har fokus på ædre. Derfor ser vi det som vores opgave på Videnscenter på Ædreområdet Geronto o gisk Institut at yde støtte ti, at Metropo som uddannesesinstitution får yderigere fokus på ædreom rådet. I næste nummer præsenterer vi endnu et nyt videnscenter. Det har fokus på børn og unge. Medarbejdere ved Videnscenter på Ædreområdet Gerontoogisk Institut. Faste medarbejdere: Dorte Høeg, speciakonsuent, cand.psych. Stinne Gasdam, forsknings- og udvikings - konsu ent, cand.cur., ph.d. Annette Johannesen, ergoterapeut, MSc Charotte Svendsen, webredaktør Marianne Lage, kontorfudmægtig Løsere tiknyttede medarbejdere: Merete Patz, seniorforsker, mag.scient.soc. Inger-Lise Dyr hom, projekteder for VEGAnetværket, ergoterapeut Doris Dagaard, sekretær i Dansk Gerontoogisk Seskab Læs mere på som vi er i gang med at fusionere med Metropos site. 15

16 Stafetten Vi studerende vi styrke vores indfydese Med første nummer af Metroiv starter vi en stafet. Her vi ansatte og studerende på skift kunne stie spørgsmå ti hinanden. Første stafetøber er ny formand for Studenterrådet Metropo, jordemoderstuderende Lise Anker Pedersen, som redaktionen har stiet tre spørgsmå om det studenterpoitiske arbejde. Hvad er de vigtigste ambitioner for Studenterrådet i den kommende tid? Vi er som studerende vigtige medspiere i den udviking, der sker for vores professionsuddanneser ige nu, og det er magtpåiggende for Studenterrådet at være med ti at sikre de studerendes indfydese på den udviking. Derfor er det vigtig for os studerende at sidde med i fora, hvor man kan gøre sin indfydese gædende. Med udgangen af 2011 vi vi såedes gerne kunne sige, at der sidder studerende i ae Metropos uddannesesudvag, og at ae disse studerende okat på deres uddannese har et vefungerende De Studerendes Råd (DSR) som deres bagand. Vi mener, at Metropo som uddannesesinstitution bør prioritere denne ambition højt. Derfor håber vi, at både studerende og ansatte vi gøre deres for, at vi biver kendt for at være en uddannesesinstitution med en høj grad af studenterindfydese. Bieder fra de studerendes demonstrationer mod bespareser d. 22/ Med andre ord er Studenterrådets store fokusområde i 2011 at styrke studenterindfydesen. Vi sætter massivt ind over for at styrke de okae DSR og at få fere studenterrepræsentanter i uddannesesudvagene. Det gør vi b.a. ved at kortægge studenterrepræsentationen på de enkete uddanneser, så aktive studerende kan finde hinanden og starte DSR. Vi har også samarbejdet med edesen om at skabe et studenterpoitisk kursus, som kan være med ti at styrke de enkete DSR både okat og centrat. Kursus biver for ae formændene for de enkete DSR, så de har de bedste muigheder for at skabe og udvike et vefungerende DSR. 16

17 Med udgangen af 2011 vi vi gerne kunne sige, at der sidder studerende i ae uddannesesudvag Lise Anker Pedersen, Formand for studenterrådet Det næste store punkt biver at styrke DSR ved at få kortagt hvike udfordringer og muigheder, der er for de enkete DSR på Metropo. Vi ska mødes og tae om, hvordan det går for dem, der har et vefungerende DSR og hjæpe dem, der manger inspiration eer hjæp ti at komme i gang. Det er vigtigt, at vi som studerende i de forskeige råd bruger hinandens erfaringer. Især i forhod ti de nyoprettede Studieråd og Brugerråd. Hvordan vi I på de indre injer arbejde på at forbedre uddanneserne? I Studenterrådet har vi brugt rigtig ang tid på at gennemskue Metropo som organisation og finde ud af, hvordan kommunikationen fungerer på tværs af edesesag og uddanneser. Det mener vi ikke, man som ny studerende ska stå overfor og vi har derfor taget initiativ ti at ave en Metroposk-Dansk Ordbog, som man som studerende ska kunne finde trøst i, når man er havnet i en Metroposk bindgyde af kommunikation. Vi er også ved at opbygge et samarbejde med Studieadministrationen og Kommunikation, så vi i fremtiden forhåbentig kan se Metropo i et idt karere ys. Som studerende ska man ikke bombarderes med informationer fra ae retninger, men det ska være soekart, hvor man sev kan finde den. Det er stadig en udfordring for Metropo, og Studenterrådet vi gerne være med ti at gøre en forske i forhod ti dette. 17

18 Stafetten Vi har fx en fornemmese af, at mange studerende er utifredse med Fronter, så vi har nedsat en arbejdsgruppe som arbejder på, at Fronter kan bive nemmere for de studerende at bruge og måske give fere muigheder, end man ige regner med. For eksempe har Fronter et portfoioredskab, som mange af de studerende bruger i mappeform ude i kinikken. Hvorfor ikke udnytte Fronters fude potentiae og gøre æring i kinikken eektronisk? Endeig ægger vi i Studenterrådet vægt på, at efterårets bespareser fremadrettet rammer grunduddanneserne mindst muigt, og vi vi fortsat kæmpe for, at de studerende kan forvente kompetent undervisning af høj kvaitet. Hvike sociae aktiviteter vi I satse på? Studenterrådet har store ambitioner om, at de studerende på Metropo kan føe, at de er en de af noget større. Så Metropos studerende ikke kun tænker fæesskab i form af tværprofessionee moduer, men også forstår, at vi ae er studerende som kan have brug for hinandens forskeigheder og sociae fæesskab i denne store uddannesesinstitution, som vi ae er bevet en de af. Derfor vi vi rigtig gerne skabe muigheder for at kunne mødes på tværs af uddanneserne, og vi vi gerne gøre det muigt for ae studerende sev at kunne tage initiativer ti sociae aktiviteter. Vi har netop været ti budgetforhanding med rektor, og der fik vi godkendt et budgetforsag på kr. I den pose penge igger der rigtig mange muigheder for at skabe sociae arrangementer både okat og på tværs af uddanneserne. Studenterrådet vi i 2011 oprette en puje på kr., som de enkete DSR kan søge mider fra ti aktiviteter, der fremmer studiemijøet på Metropo. Desuden har vi fået godkendt et forsag om kr. ekstra ti en Sportsturnering, som vi regner med at afhode i øbet af foråret. Sidst, men ikke mindst, har vi foresået rektor at starte en tradition hvor Studenterrådet hjæpes økonomisk med hode en årsfest for ae de studerende på Metropo med spisning, musik og underhodning. Denne årsfest ska ses som en muighed for at styrke de studerendes sociae fæesskab både indenfor og på tværs af uddanneserne. Ae disse aktiviteter biver sevføgeig ikke en reaitet uden en masse aktive studerende. Så Studenterrådet kan kun opfordre ae de studerende - hvad enten man er sportsfreak, en festabe eer studenterpoitisk aktiv - ti at tage fat i 2011 og være med ti at skabe et bedre studieiv på Metropo. Lise Anker Pedersen giver stafetten videre ti direktør for Forskning og Udviking Nikoai Lubanski: Hvike ambitioner har Forskning og Udviking på de studerendes vegne i fremtiden? Hviken roe kommer visionerne for forskning og udvikingsområdet ti at spie i forhod ti undervisningen af de studerende i fremtiden? Hvad kan de studerende på grunduddanneserne bruge forskning og udvikingsområdet ti? 18

19 Hvordan ser en metropoit ud? Vi har kortagt Metropos dna og har fundet frem ti disse karakteristika for en Metropoit. Det rejser spørgsmået: Hvordan ser sådan en Metropoit ud? Giv dit bud på det digitae tegnebræt. Send os gerne din tegning Tryk på tasten Print Screen > åben et nyt dokument i Word > kik Ctr+V > Send dokumentet ti Præmie? Jo, der er gode chancer for fast arbejde som iustrator i Metroiv. Køn 30% mænd 70% kvinder Ader Gennemsnit 47,3 år Ædste 72,66 år Yngste 20,75 år Ansættese 76% fudtid 24% detid Arbejdsfunktion Undervisning 50% Ledese 7% Andet 43% Løn Gennemsnit for fudtidsansatte kr. 19

20 Forskning og udviking Fire programmer giver fokus i f&u En stor de af vores forsknings- og udvikingsprojekter biver fremover samet i fire programmer, som hvert især består af en række forskeige projekter. Af kommunikationsmedarbejder Thomas Jensen Kurt Petersen Leder af forskningsprogrammet Mad og Måtider Hvad biver programmets fagige omdrejningspunkt? Vi vi fokusere på sundhedsfremme gennem mad ti mange i offentige institutioner. Sammen med vores samarbejdspartnere ska vi b.a. se på madordninger og måtider i institutioner med børn og ædre. For det offentige kunne øge sundheden for både børn og ædre betragteigt, hvis de sammentænkte maden og madsituationen på nye og bedre måder. Hvad håber du, at der er kommet ud af programmet om 3 år? Jeg håber, at Metropo om tre år fremstår som en kompetent og efterspurgt partner, når offentige institutioner ska omorganisere deres kantiner, køkkener og måtider. Vi vi gøre meget ud af, at de studerende biver inddraget i projekterne, og på den måde vise at vores uddanneser inden for sundhed og ernæring er på forkant inden for mad og måtider. Jeg håber også, at forskningsprogrammet kan øge antaet af fagige samarbejdspartnere, som fx universiteter. Der er ige bevet ansat to ph.d.-studerende og en mere er på vej, så båndene er knyttet. Hvordan kommer projekterne ti at mærke at de er en de af et samet program? Vi vi mårette de enkete projekter, så de fagigt set står ved siden af og oven på hinanden og på den måde befrugter hinanden og hænger sammen. Det vi øge videndeingen og i sidste ende øge Metropos fagighed på området. Ved at fokusere vores kræfter på færre områder skaber vi også en større fagig tyngde, og det vi formentig gøre det nemmere at hente ekstern finansiering. Ved at fokusere vores kræfter på færre områder skaber vi en større fagig tyngde 20

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016

Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigesespoitik 03-06 Indsatspan 03 Indedning Beskæftigesespoitik 03-06 beskriver den overordnede poitik og strategi på baggrund af de væsentigste udfordringer på beskæftigesesområdet i Ringsted kommune

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Fra indsat til værdsat

Fra indsat til værdsat Beretning 2013 Fra indsat ti værdsat Historien om Exit går tibage ti 2006, hvor Fangekoret fra Vridsøseie Statsfængse begyndte at øve i Apostekirken på Vesterbro i København med de medemmer, der ikke ængere

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 2/15 juni Ryanair-kampagne styrker sammenhod i ufthavnen Side 3 Muighed for kommunaisering af skradehåndtering i København? Side 4-5 Sevvagt uddannese: Dejig at hvie kroppen og

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

avis Venire 15. udgave December 2013

avis Venire 15. udgave December 2013 avis Venire 15. udgave December 2013 Virkekraft er en rettighedserkæring Det eksempariske Organisatorisk og menneskeig virkekraft VIRKE KRAFT Leder Af Frederikke Larsen Denne avis er fydt med tre forskeige

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke.

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke. Vekommen som træner i HSF-Fodbodafdeing Kubben er etaberet i 1945, og har siden starten stie og roigt udvidet sit medemsta. Der er nu ca. 430 aktive spiere i HSF-fodbodafdeing. Kubben er en bredde kub,

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer bare VIA CFU

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 3 jui - oktober 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Hyggeig arbejdsørdag i Hønsehuset Lørdag den 29. maj havde vi en hyggeig, men effektiv

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 2 apr. - jun. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet I dette nummer kan I æse referatet fra den vebesøgte spejderfest/generaforsaming,

Læs mere

Jord på legepladser undersøges

Jord på legepladser undersøges 22. maj 1997 5. årgang nr. 1 O BRYGGEBLADET Jord på egepadser undersøges Efter fund af foruren et jord i koonih aver er turen nu kommet ti hømenes ~phodsareaer I sidste måned bev koonihaveejerne i haveforeningerne

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Du kender det godt. Når du keder dig, tegner du måske idt

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort Dengang & godt det var sommer... Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Grupperådet vi gerne ønske jer ae en rigtig gædeig

Læs mere

Folkekirkens Mission Rapport fra stiftskonferencen på Liselund, Slagelse 28. og 29. september 2012

Folkekirkens Mission Rapport fra stiftskonferencen på Liselund, Slagelse 28. og 29. september 2012 Fokekirkens Mission Rapport fra stiftskonferencen på Liseund, Sagese 28. og 29. september 2012 > Mission hander om at dee kristentroen med andre. Ikke, at vi sender noget, men at vi kommer tæt på hinanden.

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 april - juni 2011. Bæverne gir den gas til spejderfesten. Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 april - juni 2011. Bæverne gir den gas til spejderfesten. Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 apri - juni 2011 Bæverne gir den gas ti spejderfesten Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Generaforsaming Der bev afhodt generaforsaming for

Læs mere

FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER

FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER Tværfat'g samarbejcsmøder for at v.ur.der.e, køerdinere øg wt. nytænie i'aii!jsatsep cg tibed eg dermed bar~ e vejenfør ien ø ASkede fe.famj!ifg

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Bas

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Bas 2015 Lærepan Musisk Skoe Kaundborg Bas Formå.side 2 Fagige må fagigt indhod Teknik..side 3 Indstudering side 4 Musikaske udtryk..side 5 Gehør/ImprovisaKon side 6 Høreære/teori.side 7 Sammenspi.side 8 Hodning

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Beboerforeningen i fuldsving

Beboerforeningen i fuldsving 1. årgang nr. 4 BRYGGEBLADET Husejechok i vente Beboerne i to ejendomme rystet over varse om kæmpe husejestigning i forbindese med instaering af fjernvarme Tirsdag den 11. maj bev 400 beboere revet vodsomt

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Vi vi gerne sige vekommen ti vore nye nye bæveredere Gitte og Per og håber,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Oprydning på sojakagen i gang i år

Oprydning på sojakagen i gang i år 15. januar 1998 6. årgang nr.1 BRYGGEBLADET Oprydning på sojakagen i gang i år Fjernese af kviksøvforurening ventes at vare de næste 10-15 år Leder og æserindæg. SIDE2&3 Sådan så det ud da koranægget bev

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

FOA Silkeborg-Skanderborg. Tlf FOA Silkeborg-Skanderborg. Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg. Tlf

FOA Silkeborg-Skanderborg. Tlf FOA Silkeborg-Skanderborg. Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg. Tlf 2016 FOA Sikeborg-Skanderborg Tf. 4697 2020 FOA Sikeborg-Skanderborg Dagasgade 24, 8600 Sikeborg Tf. 4697 2020 www.foa.dk/sikeborg-skanderborg FOA Sikeborg- Skanderborg er en moderne fagforening, der tibyder

Læs mere

/98. Videregående uddannelse - udland. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _

/98. Videregående uddannelse - udland. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _ Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese udand /98 1 Navn c/o navn Udfydes af SUstyresen Institutionskode Retningskode Postadresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere