Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse"

Transkript

1 Nr. 1 feb TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus 1

2 edesens kumme Har vi ikke styr på økonomien, ska vi hee tiden tænke på den En økonomi og arbejdstid der giver råderum Af rektor Stefan Hermann Jeg hørte engang på en rejse i Bhutan i Himaaya en buddhist sige, at den der forsager penge er ige så bundet af dem, som den der begærer dem. Jeg har atid været fascineret af visdommen i ordene også når det hander om at styre, fordee og udbygge en virksomheds økonomi. Forskyder man citatet en anese, fortæer det kort sagt, at hvis ikke vi har styr på økonomien, ska vi hee tiden tænke på den. Hvis ikke økonomien er sund, øber vi efter kortsigtede indtægter eer dumme bespareser. Det kender de feste af os på godt og ondt også fra vores private iv. Derfor er en sund økonomi afgørende for Metropo. Som arbejdspads. Som professione uddannesesinstitution. En sund økonomi giver muighed for, at vi kan ade strategi og professionet arbejde være drivende for vores arbejde. Og en stærk strategi, en god organisation, dygtig edese og ikke mindst kompetente og engagerede medarbejdere sikrer, at vi får en god økonomi på grund af vores professionee vag og strategier, og ikke på trods af dem. Vores professionee arbejde er ikke en uksus, der ska være råd ti, når regering og Foketing er os venigt stemte. At tænke sådan er en afmagtsstrategi. I stedet ska vi arbejde med at organisere os og tiretteægge arbejdet på en måde, så vi sev skaber tid og råderum og dermed viser, at het nødvendige poitiske og økonomiske investeringer fader på gødet jord. Når det er sagt er det kart, at poitikerne kan give os større eer mindre hjæp med på vejen; i øjebikket desværre det sidstnævnte. Af samme grund har vi givet boden op ti forhandinger om en ny arbejdstidsaftae, der primært berører de mange undervisere. Vi ska have noge fæes vikår ti erstatning for det omfattende og meget differentierede sæt af arbejdstidsaftaer, der igger fra dengang uddanneserne var organiseret på sevstændige institutioner. Fæes vikår er ikke det samme som firkantede og dårige reger og normer. Men ikke aene fæes vikår, også nye vikår. Fordi vi aver uddanneser ti en ny tid og i en anden institution, der ska have større gennemsagskraft inden for de områder, vi uddanner ti. Nye vikår er b.a., at vi ska skabe råderum ti mere forskning og udviking i vores egen økonomi. Og at vi ska fasthode udvikingen af en god og attraktiv arbejdspads. Det yder enket, men er det ikke! Om idt indeder vi en forhandingsproces med medarbejdersiden, og jeg ser frem ti, at vi også her som i andre vigtige sager kan finde fæes fodsag om både det søde og det sure. 2

3 Vekommen ti Metroiv Hvordan er det at arbejde i Metropo? Hvordan får vi vores fæes projekt ti at give mening? Hvad ønsker vi at bive bedre ti? Det er noge af de spørgsmå, Metroiv vi stie ti edere og medarbejdere. Et spej af ivet på arbejde Af redaktionen Ti dagig er der forhod, der skier os ad: vi har forskeige arbejdsopgaver, ansættesesforhod og arbejdssteder. Men der er også mange fæes rammer og retninger, der fører os sammen om vores fæes projekt: Vi ska øfte opgaven med viden, der virker, og viden der udfordrer. Hvordan gør du og jeg det i dagigdagen? Det vi Metroiv søge svar på. For vi tror på, at vi kan inspirere hinanden ti at håndtere vores fæes udfordringer. Derfor håber vi i redaktionen også, at I vi tænke med og tænke højt, når vi i de kommende numre stier spørgsmåene videre ti jer: Spørgsmå som: Hvad er et godt arbejdsmijø? Hvordan skaber vi gode uddanneser? Hvordan får vi viden ti at cirkuere meem udvikingsenheder og uddanneserne? Og mange fere spørgsmå. Hvert nummer vi have et tema. I dette nummer har vi vagt at fokusere på økonomi, øn og arbejdstid. Det synes vi var det opagte emne at bive kogere på nu, hvor vi ige har måttet sige farve ti at for mange gode koeger. Næste nummer, tænker vi måske, ska fokusere på internationaisering. Og næste nummer igen: Ja, hvad synes du? Sig din mening om magasinet Redaktionen vi gerne indbyde interesserede æsere ti at indgå i et æserpane. Et pane af æsere, som vi give os feed back på indhodet i de enkete numre og komme med ideer ti temaer og emner, som magasinet kan behande. Vi du være med, så æs mere om æserpaneet på intranettet Se, æs, yt og kik Magasinet er et digitat oninemagasin. Det betyder, at du stort set atid har det ved hånden, for i vore dage er der adrig angt ti en pc. Det giver forhåbentig også en indbydende og afveksende æseopevese, at vi kan give dig fim, animationer, afstemninger og inks direkte i magasinet. Men hod dig ikke tibage fra at kikke på print, hvis der er en artike, du gerne vi æse i frokoststuen eer i toget på vej hjem. Metroiv er panagt ti at udkomme fire gange om året. Det første nummer her er uden for nummer, men eers er panen at udkomme i marts, juni, september og december. 3

4 TEMA: Tid og penge I overgangen ti det nye budgetår, har vi spurgt ressourcedirektør Nicoai Kragh Petersen, hvordan Metropos budget for 2011 egentig hænger sammen, hvordan vi kan investere samtidig med at vi ska spare, og hvordan han vurderer Metropos økonomiske fremtid. Derfor skue vi spare I 2010 opevede Metropo hedigvis en stor stigning i søgningen ti vores uddanneser, som betød fudt optag på stort set ae Metropos uddanneser. Derti kommer, at vi har oprettet nye uddanneser, øget vores optag af studerende på fere uddanneser samt etaberet nye udbud. Det betyder samet set en forventet stigning i STÅ-indtægter på 5 % i Det er i sig sev en yderst positiv udviking, men stigningen i aktiviteterne og antaet af studerende skaber også øgede omkostninger, hviket beaster ekstra hårdt, når taxametret reduceres. Af kommunikationsmedarbejder Siska Rohr Harrebye Aerede i september 2010 stod det kart, at den kommende finansov vie medføre hårde krav om bespareser i uddannesessektoren og dermed på Metropo. Samtidig viste Metropos havårsregnskab en afmatning på efter- og videreuddannesesområdet og et behov for at nedbringe vores udgifter. Processen omkring budget 2011 var skudt i gang, da det endeige finansovsforig bev indgået i november. Foriget betød en endnu større nedgang i taxametertiskuddet end forventet. Den nye finansov gjorde det nødvendigt for Metropo at spare omtrent 25 mio. kr., og derti kom et bespareseskrav på ca. 8 mio. kr. som føge af vigende indtægter på efter- og videreuddannesen. I at skue der spares 33 mio. kr. på budgettet for Fere studerende, men avere takster Den 15. december godkendte bestyresen Metropos budget for 2011 og dermed rammerne for Metropos økonomi det kommende år. Forudsætningerne for budget 2011 er markant ændret i forhod ti budget 2010, og en af hovedårsagerne er regeringens reduktion af taksterne for STÅ. Taxametertiskud er Metropos hovedindtægter, og derfor rammer det hårdt, når taxameteret nedsættes. Med den nye finansov får vi et avere tiskud pr. studerende, og for Metropo har det aene betydet en reduktion af indtægterne på ca. 14 mio. kr. For det første har vi oprettet ekstra hod, som koster undervisning og administration samt etaberet nye uddanneser, hvor der også er etaberingsomkostninger. Tiskuddet i form af STÅ biver først udbetat når (og hvis), de studerende består deres eksaminer, moduer og praktikperioder, og STÅ opgøres pr. semester. Der er såedes en forskydning i indtægter og udgifter, som betyder et eftersæb på udgiftssiden. For det andet udhues det stigende aktivitetsniveau af fadet i taksterne vi ska ave mere for færre penge så at sige. Budgettet ska baancere Hvis man studerer Metropos budget for 2011, vi man opdage, at der i årets resutat er et underskud på 13,2 4

5 satte arbejde med øbende at effektivisere - har taget afgørende skridt i forhod ti fremtidsudsigterne. Han understreger dog, at det forudsætter, at vi kan fasthode og gerne øge vores aktiviteter. Både i form af en fortsat vækst i STÅ, men også ved at vi biver gode ti at hente projekter og tjene penge på dem. Metropo har grundæggende en god og sund økonomi. I et fremtidsperspektiv må vi dog erkende, at der ikke er udsigt ti, at vores beviinger kommer ti at stige. Nicoai Kragh Petersen, ressourcedirektør - Metropo har grundæggende en god og sund økonomi. I et fremtidsperspektiv må vi dog erkende, at der ikke er udsigt ti, at vores beviinger kommer ti at stige. Gobaiseringsmiderne (på ca. 40 mio. kr. årigt, red.) øber ti og med 2012, og sev om de formentig erstattes af andre typer af mider ti forskning og uddannese, er det uvist, hvordan det fremtidige beviingsbiede tegner sig. Vi har derfor budgetteret samet med de gobaiseringsmider, vi kender ti og Hvad er STÅ STÅ er forkortesen for studerendeårsværk, og er et udtryk for vores studerendes aktivitet. Et studerendeårsværk svarer ti, at en studerende har bestået eksamener med en vægt af 60 ECTS-point, hviket igen svarer ti et års studieaktivitet. mio. kr., sevom bestyresens retningsinjer siger, at budgettet ska være i baance. Forkaringen er, at de 13,2 mio. kr. er udgifter ti vores kommende investeringer i campusstrategi og fytteprojekt, som er ekstraordinære udgifter, der ska finansieres over Metropos egenkapita, dvs. vores opsparing. Det betyder også, at den amindeige drift, atså forhodet meem driftsudgifter og indtægter, er i baance i budget Det afføder naturigt spørgsmået om, hvorvidt Metropo overhovedet har råd ti på nuværende tidspunkt at impementere en ambitiøs campusstrategi. - Vi har ikke råd ti at ade være, svarer Nicoai Kragh Petersen og fortsætter: Campusstrategien giver muigheder for effektiviseringer af f.eks. drift og indkøb og for den nødvendige udviking af studie- og arbejdsmijøer. Noge af de penge, vi bruger på campusstrategien øger også værdien af vores bygninger. I budget 2011 har vi ikke medregnet saget af Turkisvej og Lindevangs Aé, fordi vi endnu ikke kender overskuddet fra sagene. Det kommer ti at tiføre ekstra værdi ti Metropos egenkapita. Så Campusstrategien og bygningsinvesteringer har ikke direkte sammenhæng med den amindeige driftsøkonomi. Hvis man kigger isoeret på Metropos egenkapita, kommer vi ti at stå bedre end i dag, når disse bygninger biver sogt. Vi tærer såedes midertidigt på opsparingen, og derfor kan vi gennemføre disse investeringer, sevom vi ska spare på driftsomkostningerne. Er vi rustet ti fremtiden Der er på nuværende tidspunkt ikke agt et Metropobudget for 2012 og 2013, men Metropo har ved at tipasse sine omkostninger set frem mod De personaereduktioner, der netop er gennemført sår nemig først fudt igennem i I 2011 udgør personaereduktionerne en ønbesparese på 9,6 mio. kr., og i 2012 er det 19,8 mio. kr. Nicoai Kragh Petersen vurderer, at vi med budgettet for og det fort- har sikret os, at de strækker ti de panagte projektperioder, så vi ikke pudseig står med ufinansierede projekter. Vi har været nødt ti at angtidspanægge, og det er min vurdering, at vi derfor er så godt rustet ti fremtiden, som vi kan være, når vi samtidig fasthoder en udvikingsøkonomi i Metropo. Hvis man ser på Metropo som en virksomhed, kan man sige, at der er god efterspørgse efter vores varer noge idt bedre end andre. Priserne har været under pres og vi fortsat være det. Så vi ska bive mere effektive ti at producere vores varer. Men vi står set ikke i en situation, hvor vores eksistens er truet. Vi er et stadigt stærkere brand i omverden, og det har også betydning for vurderingen af fremtiden, sevom vi nok ikke kommer ti at opeve en massiv vækstbøge ti vores sektor, vurderer Nicoai Kragh Petersen. 5

6 TEMA: Tid og penge Indtægter i at Lønudgifter Driftsudgifter Resutat Kør curseren hen over bjækerne for at se udvikingen i økonomien Budget 2011 Hvor kan vi bive bedre Metropo er som udgangspunkt sårbar i forhod ti poitiske ændringer af takster og beviinger ti uddannese og forskning. Vi er afhængige af Finansoven og de indtægter, vi får gennem taxameterordningen. Men Nicoai Kragh Petersen peger også på en række områder, hvor vi sev kan arbejde på at styrke Metropos økonomi fremover: - Først og fremmest kan vi bive endnu bedre ti at hente finansiering udefra, fra samarbejdspartnere, Budget 2010 primo for at effektivisere aktiviteter, drift og indkøb. Og så ska vi gøre op med en række dogmer, f.eks. i forhod ti forventninger ti interne services, og her vi en øget digitaisering og sevbetjening få betydning for både medarbejdere, edere og studerende. Nicoai Kragh Petersen peger desuden på, at vi kan udnytte vores størrese endnu bedre, atså at stordriftsfordeene ikke nødvendigvis har sået igennem f.eks. i forhod ti indkøb og serviceydeser: kommuner, regioner, EU-programmer osv. Vi ska ikke mindst byde ind på store projekter, og der ska F&U være en stærk spier. Campusstrategien er også et væsentigt eement. Den giver betydeige muigheder - Gør vi det rigtigt, er vi godt rustet i forhod ti den fremtidige økonomiske situation. På den måde kan vi være på forkant i forhod ti reduktioner af udgifter i Vi føger op I 2011 er der panagt budgetopføgninger efter 4, 8 og 12 måneder. Metropos chefer og edere føger månedigt udvikingen i udgifter og indtægter inden for deres ansvarsområder. Budgettet kan øbende revideres inden for Metropos fem områder, så ænge den overordnede ramme ikke ændres. Den centrae controerenhed udviker styringsredskaber og anayseværktøjer, men ansvaret for at budgettet hænger sammen er et edesesansvar. Sidst men ikke mindst peger Nicoai Kragh Petersen på den vigtige opgave, der igger i at nedbringe frafadet på uddanneserne, da det er en het centra kide ti at reducere omkostningerne. Hvad siger du? Har du kommentarer ti artiken, så kik ind på vores debatforum på intranettet. 6

7 LIVET Efter Søren Houby ser på tiden før og efter En dag, der nok stadig står kar i ae medarbejderes erindring. Det var den triste mandag, hvor noge af Metropos medarbej dere fik varsesbrev om afskedigese, mens andre havde taget imod tibud om friviig fratræden. En af de medarbejdere, der har fugt vi sige, at processen tog den tid, som sådan processen omkring personaereduktionerne tættest, er næstformand inddrage bestyrese og samarbejdsudvag, noge processer tager, når man ska nå at i Hovedsamarbejdsudvaget (HSU) Søren og man ska opstie kriterier for afskedigeser og der ud fra anaysere sin medarbejder- Houby, der her fortæer, hvordan han har opevet processen og ser situationen nu. stab. Og den yderigere besparese, der kom - Det har været en meget kedeig situation som ed i finansovsforiget i begyndesen af at skue igennem. Men når det er sagt, så november, sagde vi i HSU ja ti at tage med i har processen omkring det været god. Det samme hug. På den måde undgik vi at få to er ae B-sidens medemmer i HSU enige om. runder med afskedigeser. Og det bev nok idt ettere af, at det har været udefrakommende vikår, der gjorde, at vi Hvordan har du opevet din roe som tiidsrepræsentant i forøbet? skue spare. - Jeg er bevet meget invoveret i processen på bygningsområdet, hvor jeg er tiids- Noge opevede tiden op ti d. 22. november som ang. Hvad siger du? repræsentant. Det kommer sig af et godt - Det er nok uundgåeigt, at tiden føes ang, samarbejde med cheferne på mit område, når man venter på noget ubehageigt. Jeg og det vi jeg gerne kvittere for. Det kommer ae ti gode, for på den måde har jeg b.a. kunnet mane noge rygter i jorden, som ikke har haft noget på sig. Hvordan opever du situationen for medarbejderne nu? - Der går rygter om, at man er begyndt at genansætte i jobs, der igner dem, fok er bevet fyret fra. Vi ska have set på, om de rygter har noget på sig. Og de medarbejdere, der har denne opevese, ska gå ti deres tiidsrepræsentant og eder for at spørge: Hvorfor ansættes der nu, hvor der ige har været afskedigeser? Er de kompetencer, der efterspørges i nye jobopsag, noge som de afskedigede medarbejdere ikke har? Hvordan ser du på fremtiden efter den her opevese? - Vi ska videre nu. Krisen er der, og vi må prøve at få det bedst muige ud af situationen. Der er ikke så meget hverken edere eer medarbejdere kan gøre ved de økonomiske konjunkturer. Jeg tror ikke, der kommer fere penge ti vores sektor, uanset hvem der sidder på Christiansborg. 7

8 TEMA: Tid og penge Tæt på enighed om ønaftae Af kommunikationsmedarbejder Signe Mandrup Østerund Efter snart et års forhandinger nærmer Metropo sig nu en aftae, der udstikker fæes rammer for, hvordan og hvornår de okae ønforhandinger ska foregå, og hvad der kan ud øse tiæg for ansatte på Metropo. Et udvag af edere og medarbejdere nedsat af HSU er nu i gang med de afsuttende forhandinger om en fæes ønaftae på Metropo. Aftaen sætter rammerne for de okae ønforhandinger. Det omfatter bandt andet et årshju, der beskriver processen omkring forhandingerne, og hvornår på året ønnen forhandes. Derudover beskriver aftaen indhodet af de enkete typer af funktions- og kvaifikationstiæg på Metropo. Centrae rammer okae forhandinger Medarbejderne på Metropo er omfattet af aftaen om Ny Løn. Det er en fæes aftae for ansatte i staten, som fastægger de overordnede injer for den okae øndannese. En af hovedtankerne med Ny Løn er at styrke den okae øndannese og give råderum i forhandingerne på arbejdspadserne om den enkete medarbejders øn. Med det udgangspunkt foregår ønforhandingerne for den enkete medarbejder okat meem edere og tiidsrepræsentanter. Det er Metropos direktion, der besutter, hvor stor en de af ønsummen, der ska fordees ved de okae forhandinger ved sidste ønforhanding udgjorde den puje 0,6 % af Metropos ønsum. Inden for denne ønpuje forhandes der individuet funktionstiæg, kvaifikationstiæg og engangstiæg ti den enkete medarbejder. Ens vikår for ae ansatte De okae ønaftaer i Metropo er opsagt, og den nye fæes aftae ska sikre, at ae okae ønforhandinger foregår på samme vikår. Efter fusionen viste det sig nemig, at der på de game institutioner var forskeige kuturer og forskeige retningsinjer på ønområdet. I de tværgående funktioner på det administrative område har det især været tydeigt, fordi medarbejdere fra forskeige institutioner er samet i nye enheder. Første udkast ti aftaen å kar aerede sommeren 2010, men kunne ikke titrædes af medarbejdersiden, som siden da har arbejdet på at præcisere og samstemme deres ændringsforsag. Lønudvaget er nu i gang med at forhande de sidste knaster på pads, og håbet er at have aftaen underskrevet i øbet af første kvarta Det er bandt andet spørgsmået om forhåndsaftaer samt rammerne for funktions- og kvaifikationstiæg, 8

9 Hvad er en ønaftae? En ønaftae beskriver rammen for hvordan og hvornår øn ska forhandes. Lønaftaen vi dække ae ansatte på Metropo. Hvem forhander aftaen på pads? ønaftaen forhandes på pads af et udvag nedsat af HSU bestående af tre medarbejderrepræsentanter og tre edere. Forøbet i korte træk I december 2009 nedsatte HSU et ønudvag, som har udarbejdet et udkast ti ønaftaen. Udvagets kommissorium kan æses på intranettet. Udkastet ti ønaftaen bev i juni 2010 efter en bred høring forkastet af medarbejdersiden. 10. december 2010 indgav medarbejdersiden sine indsigeser ti aftaen ti den videre forhanding. - For at få en fæes aftae på pads er det vigtigt, at vi får tat os ind på, hvad vi som medarbejdere og edere ægger i de ord vi bruger i aftaen, og de intentioner vi har med den fæes aftae. Ikke mindst er det vigtigt, at vi kommunikerer tydeigt om denne aftae, så det ikke kun er det udvag, der har arbejdet med den, som forstår den, men så ae medarbejdere i Metropo forstår grundaget for og indhodet i aftaen. som skaber uenighed. Begge sider i udvaget giver dog udtryk for en konstruktiv proces. Hans Henrik Koch, konsuent fra NCE, fortæer: - Der er færre hurder, end jeg havde regnet med. Ledesen er ydhør, og meningsudvekingerne foregår i en god atmosfære. Men vi har ikke været het nede i substansen endnu, så jeg tør ikke håbe på noget, før papiret er underskrevet. Også edesen ser positivt på muigheden for at nå ti enighed: - Vi har haft noge gode drøfteser i ønudvaget, forkarer ressourcedirektør Nicoai Kragh Petersen og fortsætter: Det er vigtigt med denne aftae at få noge overordnede fæes rammer, som kan sikre en vis form Hvis ønaftaen fader på pads, ska der forhandes øn næste gang i apri Lønudvagets medemmer Formand: Nicoai Kragh Petersen, ressourcedirektør Grethe Skov Jakobsen, studieservicechef, SPR Kurt Pedersen, Forsknings- og udvikingschef, TES Nicoas Kjeruf, adjunkt, Fysioterapeutuddannesen Hans Henrik Koch, konsuent, NCE Birgit Lorentzen, ønmedarbejder, Koncernøkonomi for ensartethed i forhod ti dee af ønnen, f.eks. hvad der på Metropo kan udøse et funktionstiæg. Når det er sagt, så er øn også et edesesværktøj, og det ska kunne bruges sådan. Det betyder, at vi ikke ska åse os for fast i forhod ti forhåndsaftaer og konstruktioner der gør, at der ikke er et rum ti at udøve edese i. Nicoai Kragh Petersen understreger endvidere, at kommunikationen ti den brede medarbejdergruppe er vigtig: 9

10 TEMA: Tid og penge Hvordan bruger vi tiden bedst? Det er det store spørgsmå, der forhandes om her ti foråret, når edese og medarbejdere mødes om en ny arbejdstidsaftae. Af kommunikationsmedarbejder Thomas Worm 10

11 underviserne bruger deres arbejdstid, hvorpå ministeren konkuderer, at hun gerne ser, at underviserne og eever/studerende bruger mere tid sammen. Så Oe Bjørke ved godt, at medarbejderrepræsentanterne kan bive mødt med krav om at undervise mere. Han forkarer medarbejdernes udgangspunkt for forhandingerne såedes: -En arbejdstidsaftae hander udover den feksibiitet jeg har nævnt for mig at se om arbejdsmijø, honorering og kvaitet i undervisningen. Det betyder, at det vi være svært at acceptere en udhuning af forberedesestiden ti undervisning. Vi mener, at det vi forringe undervisningen. En god kvaitet i undervisningen kræver veforberedte undervisere, der både hoder sig fagigt opdaterede og grundigt overvejer, hvordan de underviser, b.a. ved øbende at evauere egen undervisning. Og det kræver at sammen god forberedese. Aftaen ska give udvikingskraft Et andet centrat emne i forhandingerne om arbejdstidsaftaen vi bive tid ti forskning og udviking. Ste Rektor Stefan Hermann ægger ikke skju på, at arbejdstidsaftaen er ekstrem vigtig, og han har derfor sev sat sig for bordenden for at forhande den kommende aftae på pads. - Vi ska have en ny aftae, som des er en standardisering, des skaber nye vikår. Der hersker i dag meget forskeige vikår i den myriade af aftaer, vi har på Metropo. Jeg synes, underviserne ska have ige vikår, uanset hviken uddannese de er på. Derfor standardiseringen. Og ad os så bruge anedningen ti at se på, hvike nye vikår, vi kan skabe, så aftaen biver et skridt fremad og ikke bare biver et gennemsnit af de game. På det punkt ser edese og medarbejdere ud ti at være på bøgeængde. Tiidsrepræsentant for undervisere organiseret under Dansk Sygepejeråd, ektor Oe Bjørke, er en af de medarbejdere, der detager i forhandingerne om den nye aftae, og han siger: - Vi går efter en aftae med en indbygget feksibiitet, der bandt andet ska gøre det muigt for undervisere at påtage sig nye opgaver. En ny opgave kan fx være at undervise på en anden uddannese, end den man primært er tiknyttet. Derfor giver det god mening, at man ikke honoreres forskeigt afhængig af hviken uddannese, man underviser på. Mere tid med studerende Ledere og medarbejdere er kar over, at poitikerne på Christiansborg ønsker mere undervisning og vejedning ti de studerende. Det ses b.a., når Undervisningsministeriet bestier en rapport om, hvordan 11

12 TEMA: Tid og penge Hvad er en arbejdstidsaftae? En arbejdstidsaftae er en oka aftae meem edere og medarbejdere, der beskriver de tidsmæssige rammer for, hvordan arbejdet udføres. En arbejdstidsaftae på Metropo vi dække ae medarbejdere, men vi have størst betydning for underviserne. Læs kommissorium på intranettet. Hvem forhander den? Repræsentanter for edesen forhander med repræsentanter for medarbejderne. Medarbejdersiden har via Kontaktudvaget nedsat et forhandingsudvag, bestående af udvagte forhandingsberettigede TR, der kan sikre egitimitet i en kommende arbejdstidsaftae. Kontaktudvaget består af ae tiids- og arbejdsmijørepræsentanter på Metropo. Hvornår forhandes der? Forhandingerne starter medio januar og forventes afsuttet i øbet af foråret fan Hermann ønsker, at aftaen ska bidrage ti et større råderum ti forskning og udviking og på den måde være med ti at skabe en rigtig stærk udvikingskraft på Metropo: - Der er både et behov for og et ønske bandt mange medarbejdere om, at vi skaber forskning og udviking ti gavn for vores uddanneser og professioner. Derfor må vi se på, om ikke detagese i forsknings- og udvikingsprojekter kunne være en rigtigt god måde at forberede sig ti undervisning og vejedning. Medarbejderrepræsentanterne er meget positivt indstiede, når det hander om tid ti udvikingsopgaver, fastsår Oe Bjørke: - Udvikingsopgaver har vi aerede, og vi kan ikke forestie os en professionshøjskoe uden. Mere forbehoden er han overfor professionshøjskoernes satsning på sev at initiere forskning: - Det har vi jo ikke mandat ti fra ministeriet og derfor heer ikke mider ti. Og hvorfor så tage mider fra undervisningen ti at forske? Ska Metropo forske, bør det finansieres med fx eksterne mider. Stefan Hermann forstår godt dem, der indvender, at de ska ave mere på kortere tid, hvis tid ti forskning og udviking ses som en de af forberedesestiden, men siger: - Det er ikke meget, der ska ti for at skabe dette råderum, og gevinsten vi være, at vi får en dynamisk og udvikingsbaseret arbejdspads, hvor vi kan give muigheder ti mange fere af de undervisere, der gerne vi ave forsknings- og udvikingsarbejde. Stefan Hermann tiføjer, at rektorkoegiet på nationat pan arbejder for, at der kommer en ny stiingsstruktur, så man på professionshøjskoerne efter ektor kan bive docent. Han håber, at et sådant ekstra trin vi virke motiverende for dem, der har yst ti forskningsog udvikingsarbejde. Forventer aftae ti foråret Med disse essentiee emner om forberedese, forskning og udviking på bordet er der de kommende måneder agt op ti vigtige forhandinger meem edese og medarbejdere. - Vi mødes formentig første gang her i januar, og jeg sigter mod, at vi har en aftae i øbet af foråret, forkarer Stefan Hermann. Også fra medarbejderside er der tro på, at forhandingerne munder ud i en afkaring. - Jeg tror på, at vi kan bive enige. Og jeg har også en kar forventning om det, men vi kan naturigvis ikke indgå aftae om urimeige arbejdsvikår eer fx om forringeser af centrat indgåede aftaer, sutter Oe Bjørke. Hvad siger du? Har du kommentarer ti artiken, så kik ind på vores debatforum på intranettet. 12

13 Kort nyt Under denne rubrik vi vi i hvert nummer af Metroiv bringe et ie udpuk af de vigtigste nyheder fra intranettet. Der kan du næsten hver dag æse en ny nyhed om udvikingen på Metropo. To projekter der forebygger frafad har gode resutater 17-jan-2011: Fere optagne og fere der gennemfører. Det er to het essentiee måsætninger for Metropo. Projekt Frafad rummer mange ideer ti, hvordan vi kan få de optagne ti i højere grad at gennemføre vore uddanneser. Læs mere her: Masser af professionsrettet viden på ny porta 13-jan-2011: Den offentige porta ucviden.dk åbnede mandag d. 10. januar, så nu er det muigt at søge i de indberetninger, medarbejdere fra Metropo og andets øvrige professionshøjskoer har agt i PURE. Metropo er meget synig i portaen. Læs mere her: Muighedernes Metropo bev en bragende succes fra dag 1 12-jan-2011: Den årige uddannesesmesse Uddannese Uden Grænser er skudt i gang i Bea Center. Metropos 60 kvadratmeter store stand er bemandet med entusiastiske studerende og vejedere og får ros og bevågenhed fra både besøgende og de øvrige udstiere. Læs mere her: 13

14 Nyt videnscenter Ikke to ædre er ens 14

15 Videnscenter på Ædreområdet Gerontoogisk Institut bev en de af Metropo i oktober Hvad ser centeret som de vigtigste udfordringer på ædreområdet, og hvordan kan Metropo bedst arbejde med de udfordringer? Af kommunikationsmedarbejder Anne Brockenhuus-Schack Videnscenteret arbejder med formiding og forskning, der kan fremme en nuanceret, værdifri og forskningsbaseret viden om adring, aderdom og ædres vikår i bredeste forstand. Gennem bøger, artiker, undervisning, konferencer og detagese i den offentige debat forsøger vi at imødekomme en stadig stigende efterspørgse på viden om ædre. Et vigtigt udgangspunkt for vores arbejde er, at vi ska passe på med generaiseringer om ædre og aderdom. For ikke to ædre er ens. Noge ædre kan være ressourcestærke og bidrage aktivt i samfundet. Andre ædre kan være syge, pejekrævende, marginaiserede og fattige. Midtimeem er der en stor gruppe ædre, som har fysiske, psykiske, sociae og økonomiske ressourcer, men som af og ti kan svækkes af ska van ker og sygdomme. Begrebet ædrebyrde er derfor ikke dækkende for ædregenerationen. Begrebet ædrebyrde er derfor ikke dækkende for ædregenerationen. De vigtigste udfordringer på ædreområdet er - på fordomsfri vis - at tivejebringe den grund æg gende forskning og dokumentation for en sagig og fremadrettet debat om ædres ivsvikår ti gavn for de reevante mågrupper og befokningen som hehed. Udfordringen for uddanneserne Sevom de ædre er en stor og vigtig gruppe sutbrugere for stort set ae socia- og sundhedsprofessionerne og inden for ernæring og dee af natur og teknoogi, så skinner adring og ædreivet i vores optik desværre ikke tistræk keigt igennem i uddanneserne, hverken på grund- eer videreuddanneserne. Det er eers vigtigt, for fremover vi det stigende anta ædre eve ængere og stie nye og større krav om omsorg, peje, behanding og offentige service i det hee taget. Der er også behov for at tænke i nye scenarier for ædretiværesen. For ædreivet dækker for manges vedkommende et spænd på år med mange raske eveår, før svæk kese og sygdom sætter ind. Derfor må vi bidrage ti en samfundsmæssig og kuture nytænkning og panægning, der også må og ska præge uddanneserne. Hedigvis ved vi, at interessen er der bandt mange studerende og undervisere. Det ser vi bandt andet ved, at mange af programansøgningerne ti Metropos goba i se rings mider har fokus på ædre. Derfor ser vi det som vores opgave på Videnscenter på Ædreområdet Geronto o gisk Institut at yde støtte ti, at Metropo som uddannesesinstitution får yderigere fokus på ædreom rådet. I næste nummer præsenterer vi endnu et nyt videnscenter. Det har fokus på børn og unge. Medarbejdere ved Videnscenter på Ædreområdet Gerontoogisk Institut. Faste medarbejdere: Dorte Høeg, speciakonsuent, cand.psych. Stinne Gasdam, forsknings- og udvikings - konsu ent, cand.cur., ph.d. Annette Johannesen, ergoterapeut, MSc Charotte Svendsen, webredaktør Marianne Lage, kontorfudmægtig Løsere tiknyttede medarbejdere: Merete Patz, seniorforsker, mag.scient.soc. Inger-Lise Dyr hom, projekteder for VEGAnetværket, ergoterapeut Doris Dagaard, sekretær i Dansk Gerontoogisk Seskab Læs mere på som vi er i gang med at fusionere med Metropos site. 15

16 Stafetten Vi studerende vi styrke vores indfydese Med første nummer af Metroiv starter vi en stafet. Her vi ansatte og studerende på skift kunne stie spørgsmå ti hinanden. Første stafetøber er ny formand for Studenterrådet Metropo, jordemoderstuderende Lise Anker Pedersen, som redaktionen har stiet tre spørgsmå om det studenterpoitiske arbejde. Hvad er de vigtigste ambitioner for Studenterrådet i den kommende tid? Vi er som studerende vigtige medspiere i den udviking, der sker for vores professionsuddanneser ige nu, og det er magtpåiggende for Studenterrådet at være med ti at sikre de studerendes indfydese på den udviking. Derfor er det vigtig for os studerende at sidde med i fora, hvor man kan gøre sin indfydese gædende. Med udgangen af 2011 vi vi såedes gerne kunne sige, at der sidder studerende i ae Metropos uddannesesudvag, og at ae disse studerende okat på deres uddannese har et vefungerende De Studerendes Råd (DSR) som deres bagand. Vi mener, at Metropo som uddannesesinstitution bør prioritere denne ambition højt. Derfor håber vi, at både studerende og ansatte vi gøre deres for, at vi biver kendt for at være en uddannesesinstitution med en høj grad af studenterindfydese. Bieder fra de studerendes demonstrationer mod bespareser d. 22/ Med andre ord er Studenterrådets store fokusområde i 2011 at styrke studenterindfydesen. Vi sætter massivt ind over for at styrke de okae DSR og at få fere studenterrepræsentanter i uddannesesudvagene. Det gør vi b.a. ved at kortægge studenterrepræsentationen på de enkete uddanneser, så aktive studerende kan finde hinanden og starte DSR. Vi har også samarbejdet med edesen om at skabe et studenterpoitisk kursus, som kan være med ti at styrke de enkete DSR både okat og centrat. Kursus biver for ae formændene for de enkete DSR, så de har de bedste muigheder for at skabe og udvike et vefungerende DSR. 16

17 Med udgangen af 2011 vi vi gerne kunne sige, at der sidder studerende i ae uddannesesudvag Lise Anker Pedersen, Formand for studenterrådet Det næste store punkt biver at styrke DSR ved at få kortagt hvike udfordringer og muigheder, der er for de enkete DSR på Metropo. Vi ska mødes og tae om, hvordan det går for dem, der har et vefungerende DSR og hjæpe dem, der manger inspiration eer hjæp ti at komme i gang. Det er vigtigt, at vi som studerende i de forskeige råd bruger hinandens erfaringer. Især i forhod ti de nyoprettede Studieråd og Brugerråd. Hvordan vi I på de indre injer arbejde på at forbedre uddanneserne? I Studenterrådet har vi brugt rigtig ang tid på at gennemskue Metropo som organisation og finde ud af, hvordan kommunikationen fungerer på tværs af edesesag og uddanneser. Det mener vi ikke, man som ny studerende ska stå overfor og vi har derfor taget initiativ ti at ave en Metroposk-Dansk Ordbog, som man som studerende ska kunne finde trøst i, når man er havnet i en Metroposk bindgyde af kommunikation. Vi er også ved at opbygge et samarbejde med Studieadministrationen og Kommunikation, så vi i fremtiden forhåbentig kan se Metropo i et idt karere ys. Som studerende ska man ikke bombarderes med informationer fra ae retninger, men det ska være soekart, hvor man sev kan finde den. Det er stadig en udfordring for Metropo, og Studenterrådet vi gerne være med ti at gøre en forske i forhod ti dette. 17

18 Stafetten Vi har fx en fornemmese af, at mange studerende er utifredse med Fronter, så vi har nedsat en arbejdsgruppe som arbejder på, at Fronter kan bive nemmere for de studerende at bruge og måske give fere muigheder, end man ige regner med. For eksempe har Fronter et portfoioredskab, som mange af de studerende bruger i mappeform ude i kinikken. Hvorfor ikke udnytte Fronters fude potentiae og gøre æring i kinikken eektronisk? Endeig ægger vi i Studenterrådet vægt på, at efterårets bespareser fremadrettet rammer grunduddanneserne mindst muigt, og vi vi fortsat kæmpe for, at de studerende kan forvente kompetent undervisning af høj kvaitet. Hvike sociae aktiviteter vi I satse på? Studenterrådet har store ambitioner om, at de studerende på Metropo kan føe, at de er en de af noget større. Så Metropos studerende ikke kun tænker fæesskab i form af tværprofessionee moduer, men også forstår, at vi ae er studerende som kan have brug for hinandens forskeigheder og sociae fæesskab i denne store uddannesesinstitution, som vi ae er bevet en de af. Derfor vi vi rigtig gerne skabe muigheder for at kunne mødes på tværs af uddanneserne, og vi vi gerne gøre det muigt for ae studerende sev at kunne tage initiativer ti sociae aktiviteter. Vi har netop været ti budgetforhanding med rektor, og der fik vi godkendt et budgetforsag på kr. I den pose penge igger der rigtig mange muigheder for at skabe sociae arrangementer både okat og på tværs af uddanneserne. Studenterrådet vi i 2011 oprette en puje på kr., som de enkete DSR kan søge mider fra ti aktiviteter, der fremmer studiemijøet på Metropo. Desuden har vi fået godkendt et forsag om kr. ekstra ti en Sportsturnering, som vi regner med at afhode i øbet af foråret. Sidst, men ikke mindst, har vi foresået rektor at starte en tradition hvor Studenterrådet hjæpes økonomisk med hode en årsfest for ae de studerende på Metropo med spisning, musik og underhodning. Denne årsfest ska ses som en muighed for at styrke de studerendes sociae fæesskab både indenfor og på tværs af uddanneserne. Ae disse aktiviteter biver sevføgeig ikke en reaitet uden en masse aktive studerende. Så Studenterrådet kan kun opfordre ae de studerende - hvad enten man er sportsfreak, en festabe eer studenterpoitisk aktiv - ti at tage fat i 2011 og være med ti at skabe et bedre studieiv på Metropo. Lise Anker Pedersen giver stafetten videre ti direktør for Forskning og Udviking Nikoai Lubanski: Hvike ambitioner har Forskning og Udviking på de studerendes vegne i fremtiden? Hviken roe kommer visionerne for forskning og udvikingsområdet ti at spie i forhod ti undervisningen af de studerende i fremtiden? Hvad kan de studerende på grunduddanneserne bruge forskning og udvikingsområdet ti? 18

19 Hvordan ser en metropoit ud? Vi har kortagt Metropos dna og har fundet frem ti disse karakteristika for en Metropoit. Det rejser spørgsmået: Hvordan ser sådan en Metropoit ud? Giv dit bud på det digitae tegnebræt. Send os gerne din tegning Tryk på tasten Print Screen > åben et nyt dokument i Word > kik Ctr+V > Send dokumentet ti Præmie? Jo, der er gode chancer for fast arbejde som iustrator i Metroiv. Køn 30% mænd 70% kvinder Ader Gennemsnit 47,3 år Ædste 72,66 år Yngste 20,75 år Ansættese 76% fudtid 24% detid Arbejdsfunktion Undervisning 50% Ledese 7% Andet 43% Løn Gennemsnit for fudtidsansatte kr. 19

20 Forskning og udviking Fire programmer giver fokus i f&u En stor de af vores forsknings- og udvikingsprojekter biver fremover samet i fire programmer, som hvert især består af en række forskeige projekter. Af kommunikationsmedarbejder Thomas Jensen Kurt Petersen Leder af forskningsprogrammet Mad og Måtider Hvad biver programmets fagige omdrejningspunkt? Vi vi fokusere på sundhedsfremme gennem mad ti mange i offentige institutioner. Sammen med vores samarbejdspartnere ska vi b.a. se på madordninger og måtider i institutioner med børn og ædre. For det offentige kunne øge sundheden for både børn og ædre betragteigt, hvis de sammentænkte maden og madsituationen på nye og bedre måder. Hvad håber du, at der er kommet ud af programmet om 3 år? Jeg håber, at Metropo om tre år fremstår som en kompetent og efterspurgt partner, når offentige institutioner ska omorganisere deres kantiner, køkkener og måtider. Vi vi gøre meget ud af, at de studerende biver inddraget i projekterne, og på den måde vise at vores uddanneser inden for sundhed og ernæring er på forkant inden for mad og måtider. Jeg håber også, at forskningsprogrammet kan øge antaet af fagige samarbejdspartnere, som fx universiteter. Der er ige bevet ansat to ph.d.-studerende og en mere er på vej, så båndene er knyttet. Hvordan kommer projekterne ti at mærke at de er en de af et samet program? Vi vi mårette de enkete projekter, så de fagigt set står ved siden af og oven på hinanden og på den måde befrugter hinanden og hænger sammen. Det vi øge videndeingen og i sidste ende øge Metropos fagighed på området. Ved at fokusere vores kræfter på færre områder skaber vi også en større fagig tyngde, og det vi formentig gøre det nemmere at hente ekstern finansiering. Ved at fokusere vores kræfter på færre områder skaber vi en større fagig tyngde 20

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

Regnskab for året 1996

Regnskab for året 1996 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side 12-13 Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 1 Udgivet af: Svendborg

Læs mere

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF Medemsbad for nr. 1 Sæson 2012/2013 Vekommen ti ny sæson i NGF 1 Nakskov Gymnastikforenings bestyrese 2 Forretningsudvag: Formand: Susanne Larsen Heesvej 37, 4000 Nakskov Tf. 60454892 Mai: sus@youmai.dk

Læs mere

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland foto: ars om kommunikation n teamuiing n coacing n eese n uannese 2009-10 DGI Vestyan Kurser ti in forening uannese i forening Vien eese DGI uannese 1 eese i DGI - når et aner om eeruviking Foreninger

Læs mere

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 wot2do: I got you on tape Queer party Aab-yngby The Bue Van // Torsdag 8. marts 2012 Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 + Ny singe fra Niarn + Tanketorsken + Vind koncertbietter sushi:

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 2. apri. - juni. Se mere på www.naagruppe.dk 2015 Spejderfest og generaforsaming Fra Nørreå Gruppe Referat fra aftenen Referat fra Spejderfesten den 11. marts 2015-

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu MEETING PLANNER Radisson Bu Scandinaia ote, Aarhus C, denmark ekommen ti RAdiSSon bu ekommen Radisson Bu Scandinaia ote er Århus største hote og byens mest naturige mødested. oteet er Sanemærket og har

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 april - juli 2008

Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 april - juli 2008 Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 apri - jui 2008 Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Spidopmagerne Det går godt hos spidopmagerne. Der omsættes og tjenes marant mere end for bot få år siden. 2003 var omsætningen

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Endelig hjælp til brandofre

Endelig hjælp til brandofre 1. årgang nr. 7 Endeig hjæp ti brandfre Efter en af de største tagbrande i København i 10 år skue der gå mere end 14 dage før beberne kunne føe sig sikre på at få den hjæp, de har behv fr Over t uger tg

Læs mere

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l ----- N R., ~1 A R T S 9 9 Nyttig baggrundsviden om mijø! " Vor fæes fremtid" Denne serie med foreøbig 6 forskeige titer er udgivet med støtte fra fonde og firmaer. Derfor den ave pris. Anmederne skrev

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhæne meem produktionsskoer o erhvervsskoer Reisterundersøese af produktionsskoeeevers uddannesesstatus før o efter deres produktionsskoeophod Udarbejdet af UN-C Bia Sammenhæne meem produktionsskoer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

-TEGNETERAPI. -,J_o _ BETYDNINGSFORMIDL1NG OG HANDLINGSFORSØG INDHOLD, 2,oHVAD ER NEUROSER?..2

-TEGNETERAPI. -,J_o _ BETYDNINGSFORMIDL1NG OG HANDLINGSFORSØG INDHOLD, 2,oHVAD ER NEUROSER?..2 -TEGNETERAP -- BETYDNNGSFORMDL1NG OG HANDLNGSFORSØG NDHOLD, L NDLEDNNG,,] 1.1 - Synopsens opbygning s. 1.2 - HvorFor tegneterapi? s. 2,oHVAD ER NEUROSER?..2 2.1 - Væsentige begreber fra den kritiske psykoogi

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark

Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark Strukturer og dynamisk udviking af Rubjerg Knude Gaciatektoniske Kompeks, Vendsysse, Danmark STIG ASBJØRN SCHACK PEDERSEN DGF Pedersen, S.A.S. 2006 12 08: Strukturer og dynamisk udviking af Rubjerg Knude

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 30. september 2013 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. september 2013 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere