Evaluering. FDF Landslejr 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. FDF Landslejr 2011"

Transkript

1 Fotos: Christian Nesga ard, Asbjørn Laurberg, Lars Bertelsen og Jonas S. Holmriis Evaluering FDF Landslejr 2011

2 2

3 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...4 Forord Kort resumé...9 Organisation...9 Økonomi...9 Mediedækning...9 Nyskabende tiltag...9 Vurdering...9 Konklusion Formål og principper Formål LLU s vurdering af formål Principper Kvalitet Innovation Deltagerinddragelse Enkelhed Omverdensbevidst Kredsenes vurdering af principper Den konkrete udmøntning af principperne LLU s vurdering af principper Den grundlæggende idé Innovation og de mange intelligenser Professor Pascals Idélaboratorium Konkurrencer Struktur udvalg, tjenester, boområder og medarbejdere Organisationsstruktur Kommissorier Videndeling Formandsmøder Rekruttering af medarbejdere i udvalg, tjenester og boområder Medarbejdere på lejren Betaling

5 4.8. Anvendelse af lønnede ressourcer Forbundskontoret Landsforbundet Eksterne relationer (naboer, myndigheder, m.fl.) Forberedelserne Landslejrrunde Landslejrkursus Fortræningsweekend Inspirationsmateriale og opfølgning Lederudvalgets webinar Kredstilmelding Deltagertilmelding Deltagere Deltagerantal Kredsdeltagelse Deltagerprisen Eksterne deltagere Gæster Kommunikation Kommunikationsudvalget Kommunikationsprodukter Program og programbærende udvalg Sjovt til Lejr Ankomst Piltedag Væbneraktiviteter Seniorvæbnerfest Zambia-aften Aktivitetsdage Besøgsdag Aftengudstjenesten Innovationsdag Pascals hemmelige huler Eventudvalget Aktivitets- og innovationsudvalget Turbulens

6 8.14. Programudvalget Zambia-udvalget Internationalt udvalg Forkyndelsesudvalget Lejrbålsudvalget Musikudvalget Revytjenesten Lederudvalget Torveudvalget Vandland Rammer og servicefaciliteter Overnatningstjenesten Forplejningsudvalget Gæstemad Lejrservice Lejrkontoret Bank Nord Kiosk Sikkerhed og sundhed Beredskabs- og sikkerhedsplan Lægetjenesten Redningstjenesten Økonomi Budgetproces Økonomistyring Reklamer/fundraising/sponsorater Håndtering af penge under lejren P-afgift Boområder Landsdele Lindgren Newton Efterskoler Medarbejdercamping

7 12.6. Korttidscamping Ledere, holdledere og kredse Holdlederopgaven Lederopgaven Kredsen Landslejrudvalget Landslejrudvalgets eget arbejde Udvalg, tjenester og boområders bedømmelse af LLU s arbejde Bilag

8 Forord Med denne evalueringsrapport melder Landslejrudvalget for FDFs 17. landslejr, at opgaven er fuldført og overstået. Tilbage er tusinder af ord, millioner af tanker, oplevelser for livet, en evalueringsrapport og en pæn sjat penge. Godt tre år er gået, fra den første af os fik opgaven, til vi sammen leverede de ord, der nu sætter formler på oplevelsen. En landslejr er forskellig fra pilt til væbner, fra leder til barn og fra Horsens til Holbæk. Men alligevel er der fællesnævnere, karaktertræk, der går igen og som nedfældet på papir danner fællesmængden af oplevelser og erfaring. Denne evalueringsrapport er landslejrudvalgets tilbagemelding til Hovedbestyrelsen og til de mennesker, der skal løfte opgaven næste gang. Den er lavet på baggrund af en systematisk tilbagemelding fra udvalg, tjenester og boområder samt en lang række undersøgelser med tusindvis af individuelle svar. Vi henviser i den sammenhæng til de vedlagte bilag til rapporten. Alle spørgeskemaundersøgelser foreligger desuden i elektronisk form, således at der fremadrettet kan lave forespørgsler og krydstabulering afhængig af hvilke spørgsmål og hypoteser, der ønskes belyst. Udover denne rapport er der lavet en udgave, hvor alle udvalg, tjenester og boområders evaluering, uredigeret og uforkortet er medtaget, ligesom alle relevante materialer indsamles og opbevares til næste landslejr. Vi vil gerne sige tak for opgaven, opbakningen undervejs og den tillid, som Hovedbestyrelsen har vist os. Vi håber, at vi har levet op til forventningerne. Med venlig hilsen Landslejrudvalget for FDF Landslejr 2011 Marie Halkjær Kragelund Rikke Rosenkrans Bøgh Ulrich Harre Andersen Ane Kolby Kristiansen Rita Irgens Mikkelsen Lasse Hedegaard Kristian Grønhøj Jan Erik Krøyer Brian Videbæk Stig Fog 8

9 1. Kort resumé FDF Landslejr 2011 samlede deltagere fra 350 hold og 22 lande i dagene juli 2011 på FDF Friluftscenter Sletten. Temaet var innovation og de mange intelligenser. Gennem historien om Professor Pascals Idélaboratorium blev det idérammen for de deltagende pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer, ledere, medarbejdere, familier og de internationale deltagere. Organisation 35 udvalg, tjenester og områdeledelser organiserede lejren gennem en proces på næsten tre år. Udvalgene blev bakket op af frivillige ledere, der sammen med 919 voksne medarbejdere leverede mere end 1,3 millioner frivillige og ulønnede arbejdstimer til fordel for lejrens børn og unge. Både ledere og medarbejdere giver udtryk for tilfredshed med FDF Landslejr Nogle arbejdsområder har haft generelle problemer med at tiltrække medarbejdere. Økonomi FDF Landslejr 2011 gav et overskud på ca. 2,8 millioner kroner og Landsforbundet FDF har dermed gennem lejren fået et samlet økonomisk input på omkring 6 millioner kroner. Kredsene yder derudover et betydeligt økonomisk tilskud til deltagerne, og der er derfor tale om en netto-overførsel af midler fra kredsene til landsforbundet. Overskuddet er væsentligst skabt på grund af et højere antal deltagere end budgetteret. Mediedækning FDF Landslejr 2011 fik god ekstern presseomtale. Det skyldes ikke mindst planlægningen og lejrens tema, der var tilrettelagt på en måde, så der kunne opnås maksimal positiv presseomtale. Nyskabende tiltag FDF Landslejr 2011 lancerede en række nye koncepter for landslejr i FDF: Nyt forplejningskoncept, nye transportsystemer, nyt tilmeldingssystem, fælles gudstjeneste om aftenen, målgruppeinddelte events og udbredt brug af ny teknologi. Vurdering Deltagernes evaluering viste entydigt, at de har haft en god oplevelse ved at være med på FDF Landslejr På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, gav deltagerne under 18 år i gennemsnit karakteren 4,75 til udsagnet FDF Landslejr 2011 var en god oplevelse for mig. Tilsvarende gav de voksne karakteren 4,43. Til udsagnet Det var rigtigt sjovt at være med på FDF Landslejr 2011 gav deltagerne under 18 år karakteren 4,77 i gennemsnit, mens de voksne gav karakteren 4,65 til udsagnet Jeg tror mine FDF-børn har fået sig en god oplevelse. Konklusion FDF Landslejr 2011 har levet op til sit formål ved at give deltagerne en nærværende og storslået FDF-oplevelse, der med sit afsæt i FDFs formål og værdigrundlag gennem nytænkende og identitetsskabende aktiviteter, har givet grundlag for fortsat engagement i FDF. 9

10 2. Formål og principper Landslejrudvalget udarbejdede som noget af det første forslag til formål og principper, der blev forelagt Hovedbestyrelsen til godkendelse. Opfyldelsen af formålet er den målestok, hvormed FDF Landslejr 2011 skal bedømmes. Lykkedes det at opnå det, vi ønskede? 2.1. Formål Det er formålet med FDF Landslejr 2011: At give deltagerne en nærværende og storslået FDF-oplevelse, der tager afsæt i FDFs formål og værdigrundlag at være nytænkende og identitetsskabende i forhold til lejrens målgrupper og samtidigt videreudvikle traditionelle FDF-aktiviteter Arbejde for at landslejren bliver katalysator for fortsat engagement i FDF Der er i deltagerevalueringen (Bilag 3 og 4) opsat en række konkrete kvantitative indikatorer, der delvis kan afdække, hvorvidt formålet er opnået. At give deltagerne en nærværende og storslået FDF-oplevelse, der tager afsæt i FDFs formål og værdigrundlag Deltagernes evaluering viste entydigt, at de har haft en god oplevelse ved at være med på FDF Landslejr På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, gav deltagerne under 18 år i gennemsnit karakteren 4,75 til udsagnet FDF Landslejr 2011 var en god oplevelse for mig. Tilsvarende gav de voksne karakteren 4,43. Til udsagnet Det var rigtigt sjovt at være med på FDF Landslejr 2011 gav deltagerne under 18 år karakteren 4,77 i gennemsnit, mens de voksne gav karakteren 4,65 til udsagnet Jeg tror mine FDF-børn har fået sig en god oplevelse. I forhold til FDFs formål og værdigrundlag er der flere svar, der kan anvendes. Først og fremmest vurderede børnene og de unge den store gudstjeneste ganske højt. Den fik vurderingen 4,08, hvilket er højere end de store lejrbål og aktivitetsdagene. Vurderingen af morgenandagterne fik karakteren 3,45. De voksne gav den store gudstjeneste vurderingen 4,16, morgenandagterne får 3,63, mens udsagnet Forkyndelsen var god fik vurderingen 3,79. Desuden blev der generelt givet høje karakterer til udsagn om venskab, fællesskab og sammenhold, der alle er væsentlige elementer i FDFs værdigrundlag. At være nytænkende og identitetsskabende i forhold til lejrens målgrupper og samtidigt videreudvikle traditionelle FDF-aktiviteter Hvorvidt lejren var nytænkende er svært at tolke på baggrund af evalueringens svar, men må vurderes som en samlet helhed. I Landslejrudvalget er vi af den opfattelse, at vi ændrede en række koncepter i forhold til tidligere, herunder tilmeldingsproceduren, ankomsten til lejren, den direkte kommunikation med deltagerne, konkurrenceelementet på individuelt niveau, forplejningskonceptet, den interne kommunikation på lejren, gøre ledere til en målgruppe, innovationsdagen, torvet samt en række øvrige ting. Vi mener, at vi med en række tiltag skabte mulighed for at give deltagerne stolthedsfølelse og mulighed for at blære sig med aktiviteter og oplevelser, som andre børn uden for lejren ville nikke anerkendende til, f.eks. Sjovt til Lejr, mobilopladning, koncerter med Carpark North, Joey 10

11 Moe og Xander, udfordrende aktiviteter, besøg af Dronning Margrethe samt generelt stor presseomtale. På udsagnet Jeg har haft lyst til at fortælle min nabo om lejren gav de voksne karakteren 4,27. Arbejde for at landslejren bliver katalysator for fortsat engagement i FDF Deltagerne under 18 år gav karakteren 4,27 til udsagnet FDF Landslejr 2011 har givet mig mere lyst til FDF. Til samme udsagn gav de voksne karakteren 3,91. Deltagerantallet på GUF på 291 var efterfølgende meget højere end tilsvarende lederkurser, hvilket peger på landslejren som katalysator, men det er måske også et resultat af, at alle voksne, der udfyldte landslejrevalueringen, blev ledt direkte ind på GUF s hjemmeside efter udfyldelse af spørgeskemaet. Vi har i oktober 2011 opfølgende spurgt alle 350 holdledere (Bilag 5) om deres vurdering af en række tillægsspørgsmål. Således svarede 47 % af dem, der har svaret, at lederne har fået mere energi af FDF Landslejr 2011, og 43 % var af den opfattelse, at kredsen har fået en større tilgang af medlemmer/mindre frafald end tidligere sæsoner, mod kun 18 %, der skønnede det modsatte. Det peger entydigt på, at FDF Landslejr 2011 har været katalysator for fortsat engagement, selv om den store lakmusprøve først er medlemsopgørelsen pr. 1. januar Hvis du skulle vurdere kredsens "sundhedstilstand" efter FDF Landslejr 2011, er det så din vurdering at: Percent Lederne har fået mere energi 47,0% 110 Lederne er blevet tappet for kræfter 29,1% 68 Ved ikke 23,9% 56 Tabel 1: Holdledernes vurdering af kredsens sundhedstilstand, oktober 2011 Hvis du sammenligner udvikling i medlemstallet i din kreds efter FDF Landslejr 2011 med foregående sæsoner, er det så din oplevelse at Percent Vi har en større del af medlemmerne, der er fortsat end tidligere 23,5% 55 Vi har fået flere nye medlemmer end tidligere 5,1% 12 Vi har både fået flere medlemmer til at fortsætte OG fået flere nye medlemmer end tidligere 15,0% 35 Vi har mistet flere medlemmer end tidligere 6,4% 15 Vi har fået færre nye medlemmer end tidligere 5,6% 13 Vi har mistet flere medlemmer OG fået færre nye medlemmer end tidligere 6,0% 14 11

12 Ved ikke 38,5% 90 Tabel 2: Holdledernes vurdering af medlemssituationen, oktober LLU s vurdering af formål Det er Landslejrudvalgets egen opfattelse, at FDF Landslejr 2011s formål blev opfyldt. Der er naturligvis det forbehold, at LLU ikke er de rette til at udtale sig kritisk om dette. De kvantitative udsagn peger dog entydigt i den retning, både hvad angår deltagere, ledere og holdlederes udsagn. Vi vil dog pege på, at den bedste virkelige indikator på fortsat engagement er medlemstallet pr. 1. januar 2012, med det forbehold at nye opgørelsesmetoder for landsforbundets medlemstal gør det svært at sammenligne entydigt med tidligere landslejre og år. Vi vil anbefale, at der til en kommende landslejr nedsættes et udvalg, der kun arbejder med opfølgning og loyalitet efter lejren. Et udvalg, der kan lede engagement fra landslejr til kredsenes arbejde. Det er dog efter vores opfattelse Landsforbundets generelle opgave, så spørgsmålet er naturligvis om det er landslejrorganisationen eller Landsforbundet, der har opgaven? Anbefaling Overvej at nedsætte et Landsforbundsudvalg, der arbejder alene med at lede engagement fra en landslejr videre i kredse og landsforbund 2.2. Principper Landslejrens principper er et udtryk for, hvad der bør præge og kendetegne landslejrens udvikling og afvikling på alle niveauer. Kvalitet Innovation Deltagerinddragelse Enkelhed Omverdensbevidst Kvalitet FDF Landslejr 2011 skal være kendetegnet ved kvalitet. Vi skal turde gå efter at præsentere og præstere det ypperste, vi formår. Kredsene skal motiveres til at yde en ekstraordinær indsats og gennem et stærkt forarbejde sikre, at alle kredsens deltagere føler, at vi præsterer det bedste vi har lært både på kredspladsen og i lejrens aktiviteter. Innovation FDF Landslejr 2011 skal være et udstillingsvindue og et idélaboratorium for nye FDF-idéer. Vi skal tænke nye tanker i forhold til lejrens afholdelse i respekt for traditionerne. Kredsene, landslejrens udvalg og deltagerne skal hjælpes til at tænke nye tanker om aktiviteter, forkyndelse og omverdensrelationer. 12

13 Deltagerinddragelse FDF Landslejr 2011 indbyder alle lejrens deltagere til før, under og efter lejren at tage aktivt medejerskab i planlægning, begivenheder og aktiviteter. Vi ønsker at se den enkelte som en ressource i at udvikle lejren og FDF, således at lejren bliver et spejl af deltagernes engagement. Enkelhed FDF Landslejr 2011 vil tilstræbe enkelhed og ressourcebevidsthed i alle lejrens sammenhænge. Vi vil skære unødigt administration og planlægning bort og satse på lokale løsninger, hvor de fungerer bedst. Omverdensbevidst FDF Landslejr 2011 skal sætte FDF på landkortet og række ud over Julsøs bredder. Vi skal hjælpe kredsene med at kommunikere FDFs styrker til lokalsamfundet. Vi vil bruge omverdenens briller, når vi tilrettelægger og afvikler lejren. Vi vil med FDF Landslejr 2011 skabe positive historier, der vækker genklang i befolkningen, for derved at gøre lejrens deltagere til stolte ambassadører for FDF. Landslejrudvalget vedtog og indskrev disse principper i udvalgenes kommissorier med henblik på at få kvalitative styringsinstrumenter, der kunne gennemsyre hele lejrens organisation og kredsenes arbejde Kredsenes vurdering af principper Via et opfølgende spørgeskema i oktober 2011 (Bilag 5) spurgte vi holdlederne om, i hvilken grad, de havde anvendt de forskellige principper. På en skala fra 1-4 var det alene princippet om omverdensbevidsthed, der skilte sig negativt ud, mens de øvrige i høj grad var blevet anvendt. Kredsenes anvendelse af principper - skala 1-4 Omverdensbevidst Enkelhed Deltagerinddragelse Innovation Kvalitet 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Tabel 3: Holdledernes vurdering af anvendelse af principper 13

14 Holdlederne blev også bedt om at vurdere, hvilke af principperne de havde brugt mest. Deltagerinddragelse kom her ud med den højeste score, mens omverdensbevidsthed igen var vurderet lavest. Det var altså opfattelsen, at principperne i høj grad har været anvendt (bevidst eller ubevidst). Deltagerinddragelsen står stærkest med omverdensbevidsthed på en klar sidsteplads. Spørgsmålet er naturligvis, om de afgivne svar har rod i virkeligheden, eller er såkaldt pæne svar, der stiller spørgeren tilfreds, frem for at afspejle virkeligheden? Hvis du skulle vurdere principperne efter i hvor hvor høj grad I gjorde brug af dem, I hvilken rækkefølge ville du så bedømme dem? Omverdensbevidst Enkelhed Deltagerinddragelse Innovation Kvalitet 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Tabel 4: Holdledernes rangering af principperne Den konkrete udmøntning af principperne Ser vi på, hvorledes principperne konkret kom til udtryk, er det LLU s opfattelse, at man bl.a. kan finde dem i nedenstående: Kvalitet LLU satsede bevidst på at få en kulturændring i udvalg og kredse. Billedlig talt bad vi dem om at komme op at stå på tæer og gå efter det bedste, de formåede. Vi arbejdede konkret med at skabe stolthed Hvad har du fortalt din nabo om lejren? gennem at opmuntre til at gøre deres bedste og selv hive eksterne leverandører ind i form af virksomheder og kunstnere af høj kvalitet. Der er naturligvis en løbende diskussion om frivillighed contra kvalitet. Ikke som hinandens naturlige modsætninger, men som en diskussion af hvilke virkemidler og ressourcer, der står til rådighed i en frivillig organisation. Hvad skal man stille sig tilfreds med, når det er en frivillig, der løfter opgaven? Kvalitet har været et vigtigt pejlemærke for LLU, og det er vores opfattelse, at udvalgene generelt har leveret dette, mens det kan diskuteres hvorvidt det har gennemsyret kredsenes arbejde. 14

15 Innovation Allerede fra Landslejrkurset slog LLU fast, at FDF Landslejr 2011 i høj grad skulle være i innovationens tegn. Fra LLU gik en række initiativer ud, der skulle pege i en ny retning og give rammer for, at kredsene selv kunne tænke nye tanker om deres landslejr-deltagelse og kredsens liv. Der kan bl.a. nævnes følgende overordnede tiltag: Kom sjovt til lejr Seniorcitys rolle i ankomstdagen/piltedagen Mobilkommunikation Tilmeldingsprocedure Forplejningskoncept TV-station i stedet for lejravis på papir Musiklaboratorium Innovationsdag med eksterne virksomheder Pascallon Torvet aktiviteter for at trække folk til: Burgere, Pascallon, vindere.. Lederudvalgets innovationsworkshops konkrete redskaber til at bringe innovationen med hjem. Spørgsmålet er naturligvis, om kredsene og lederne tænker anderledes nu? Det er uhyre svært at svare på. Der var mange eksempler på kredse, hvor man kunne se, at der var gjort et stort forarbejde til lejren, men ser deres virkelighed og dagligdag anderledes ud nu, end den gjorde før lejren? Deltagerinddragelse Også på princippet deltagerinddragelse lagde LLU for. I sommeren 2009 blev alle ledere og tidligere voksne deltagere på Julsølejren 2006 spurgt om deres erfaringer og holdninger til landslejrdeltagelse i FDF. Med en meget høj svarprocent var dette den første af en lang række undersøgelser, der tilsammen dokumenterede kredse, ledere og deltageres holdning på FDF Landslejr 2011 og en række konkrete aktiviteter og tiltag. Undersøgelserne er i hovedtræk vedlagt denne evaluering som bilag. Konkret kan nævnes: Landslejrundersøgelse, Design af Landslejr T-shirt, evaluering af landslejrkurset, forbrug af frivillige timer, evaluering af FDF Landslejr 2011 samt opfølgning i forhold til holdlederne. Derudover fik både udvalg, tjenester og områdeledelser mulighed for at påvirke deres kommissorier, navnene på boområderne blev lagt ud til deltagerne og generelt blev kredsene opfordret til at tage børnene med på råd, når der skulle planlægges og afvikles. På FDF.dk/pascal kunne deltagere og hold medvirke til at skabe forskellige tiltag på lejren, herunder landslejrsangen og reglerne til Pascallon men generelt var der forholdsvis lav respons på de fleste tiltag, selvom f.eks. Sjovt til Lejr og lejrpladsindretning var noget, der optog de fleste kredse, da det kom til stykket. Debatten på FDF.dk/landslejr ændrede på flere områder beslutninger taget af LLU, som f.eks. deadline for transport af gods ind på lejren. På andre områder kunne FDF Landslejr 2011s udvalg i højere grad have inddraget deltagerne, f.eks. ved de store lejrbål. Kredsene har selv klart udtrykt, at de mener, at de har inddraget deltagerne i deres arbejde med FDF Landslejr

16 Enkelhed LLU så på de store linjer ved planlægning af lejren. Hvor kan der spares penge? Hvor kan der bruges færre ressourcer? Hvor kan lokale løsninger blive bedre end centrale løsninger. Første forsøg var mødemodulet på FDF.dk/landslejr, der skulle give udvalg, tjenester og boområder en bedre og mere effektiv referatgang samtidigt med at overblikket og dermed styringsmulighederne blev forbedret. Det lykkedes kun i nogen grad og kun for nogle udvalg, da det IT- og brugermæssigt ikke kom til at fungere efter hensigten. Fællestransporten blev afskaffet til fordel for lokale løsninger. Det gav større ejerskab, sparede mange penge og ressourcer og gav øget fleksibilitet til Sjov til Lejr. Det stillede til gengæld flere krav til kredsenes egen planlægning og til logistik/it-kundskab hos LLU for at kunne koordinere ankomst på mange forskellige måder af mange forskellige veje. Det nye forplejningskoncept medførte en forenklet administration, med færre ressourcer og medarbejdere til følge. Det nye tilmeldingssystem skulle gøre det lettere at være holdleder og føre til færre betalinger gennem kredsene og give et elektronisk overblik. Det har gjort det lettere for den enkelte deltager, og lettere for holdlederen, der elektronisk kunne få et samlet overblik over kredsens deltagere. Det skulle også gøre det mere simpelt for forbundskontor og ville sikkert have gjort det, hvis systemerne havde været helt på plads og mere fleksible end de viste sig at være. FDF Landslejr 2011 havnede midt i et konkursbo af en leverandør og en generel udskiftning af administrative systemer på Forbundskontoret, hvilket gjorde, at løsningerne ikke blev helt så enkle og gennemtænkte som de burde og kunne have været. Lejren producerede overraskende meget mere affald end tidligere. Årsagen er ikke helt enkelt at give, men en kombination af sjovt til lejr og generel oprustning af kredspladsernes indretning med udstyr som sofaer, cykler m.m. kunne være årsagen. Lejrens koncepter pegede derfor ikke nødvendigvis på enkelhed som en bærende faktor for kredsenes egne valg. Affaldsmæ ngden på FDF Landslejr 2011 var større end på tidligere lejre. Hvilke årsager kunne der være til at der var mere affald på JERES lejrplads? 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Vi smed mere mad ud Vi smed flere materialer ud Vi havde "sjovt-tillejr"-udstyr med som ud af kredspladsen Vi havde gjort mere vi smed ud og smed derfor mere ud Vi smed ikke mere ud end vi plejer Ved ikke Tabel 5: Holdledernes forklaring af affaldsmængden 16

17 Omverdensbevidst Fra Landslejrudvalgets side har omverdensbevidsthed fra starten haft et særligt fokus. Ikke mindst på grund af LLU s egen interesse og faglige baggrund og omverdensbevidsthed blev også de briller, hvormed lejrens tilrettelæggelse og program blev formet. Bevidstheden om at vælge et lejrtema, der også kunne give genlyd ud over Julsøs bredder rådede fra start, ligesom en række aktiviteter (også) blev formet efter, om de egnede sig til at skabe cool-faktor og presseomtale. Det var f.eks. tilfældet med koncerterne med Carpark North, Joey Moe og Xander, besøg af TV2 Vejret, omfattende brug af mobilkommunikation, trådløst internet m.m. Der blev arbejdet bevidst med programmet, så Dronningens besøg skulle give maksimalt presseopbud helt fra begyndelsen af lejren, løbende besøg af ministre osv. Innovationsdagen og samarbejdet med store danske og internationale virksomheder var også tilrettelagt efter dette princip. Den store og intensive pressedækning (se Afsnit 7. Kommunikation) viste, at det fra LLU s side lykkedes. Men kredsenes tilbagemelding viste også, at de ikke tog dette princip til sig. Det var LLU s ønske at ruste kredsene til at fortælle de gode historier. Give dem ord, som de selv kunne formulere og arbejde videre med. Stille det grundlæggende og nogen gange svære spørgsmål hvad vil du fortælle din nabo om FDF Landslejr 2011? Det er vores opfattelse, at der forestår et stort og vigtigt arbejde med at få kredsene og FDF selv til at forstå at udnytte det potentiale, der ligger i at fortælle de gode historier om FDF på en ny og spændende måde. Der er behov for at skabe en ny fortælling om FDF. Vi synes, at vi lykkedes med omverdensbevidsthed på et overordnet plan for FDF Landslejr Kredsenes tilbagemelding er for os et billede på, at der er meget langt igen, hvis dette skal være et bærende princip for flertallet af kredsene LLU s vurdering af principper Generelt er det Landslejrudvalgets vurdering, at det lykkedes at fremme de bærende principper. Især er vi stolte af omverdensbevidstheden, mens det naturligvis er slående, at det har fyldt mindst hos kredsene. Vi kunne måske have gjort det bedre på enkelhed, hvor en række projekter ikke nåede helt i mål. Men generelt er vi tilfredse. Anbefalinger Det giver dynamik og retning at arbejde med principper i udviklingen og gennemførelsen af en landslejr. Mål på om principperne er opfyldt og har fæstet rod hos kredse og udvalg Hjælp kredsene med at fortælle omverdenen om de gode historier i FDF. Ideelt set også før og efter lejren. De gør det ikke af sig selv. 17

18 3. Den grundlæggende idé 3.1. Innovation og de mange intelligenser Innovation og de mange intelligenser var den tematiske tilgang til FDF Landslejr Det var ud fra et ønske om at kommunikere de styrker, som FDF har i forhold til børn udover FDFs formål. Lejrens idé, program, aktiviteter og kommunikation koncentrerede sig om, hvordan vi som FDFere kan være nyskabende og være med til at skabe nye spændende idéer, der kan bringe den enkelte, holdet og samfundet ind i en ny tid, hvor den enkelte og fællesskabet er med til at definere spilleregler og rammer for fornyelsen. FDF er i sig selv et udtryk for innovation. Holger Tornøe kombinerede en eksisterende idé (søndagsskolerne) med en revolutionerende idé (at tage drenge alvorligt og organisere dem med idræt og musik). Udvikling og fornyelse er derfor en livsbetingelse for FDF og som FDFere er vi nødt til konstant at være innovative for hele tiden at kunne tilbyde relevante og meningsfyldte aktiviteter til børn og unge. En af FDFs kerneværdier og FDFs eksistensberettigelse er derfor innovation. Innovation er ligeledes et moderne mantra. Mange hævder således, at det er det, vi skal leve af (og allerede lever af) i Danmark. Vores samfundsmodel er på mange måder et udtryk for de mest moderne af alle innovationsformer, nemlig brugerdrevet innovation og demokratiseret innovation. Dér, hvor den enkelte kan spille en rolle i fællesskabet og få indflydelse på de forhold, der vedrører én. FDF Landslejr 2011 handlede også om de mange intelligenser. Ved at tage udgangspunkt i Howard Gardners teori om de mange intelligenser var idéen, at vi henvendte os til et meget bredt spektrum af FDFere og sikrede, at vi bredte os ud over mange arbejdsfelter. Temaet skulle sikre, at alle fik lov til at udfolde sig inden for områder, hvor de på forhånd var dygtige, men at de også udfordrede sig selv og hinanden på andre områder. Det er landslejrudvalgets opfattelse, at det lykkedes at få sat innovation på dagsordenen både internt og eksternt. Det blev vel modtaget af kredsene og var en glimrende krog til ekstern presse og omtale. Det overvejende interne fokus på intelligenserne førte til, at aktiviteterne blev bredt meget ud, så det passede til mange målgrupper. Især programudvalget og eventudvalget greb det og brugte det. Intelligenserne blev på den måde en intern kvalitetskontrol: Når vi bredt nok ud? De mange intelligenser kunne i princippet let foldes ud til anvendelse i FDF generelt, uden at vi dermed behøver at tage stilling til validiteten af Gardners teori Professor Pascals Idélaboratorium Det oplevedes af Landslejrudvalget som en klar fordel at have en fælles historie at bygge på, selvom det stiller langt større krav til forberedelser og afvikling. Det er nødvendigt med en fortælling, der kan tænde både deltagere og ledere og bygge videre på FDFs tradition for at lave fantasirammer for samværet. Historien, som den udspillede sig ved de store lejrbål, var ikke umiddelbart i direkte forlængelse af historien inden lejren. Vi nåede ikke langt nok ud med fortællingen inden lejren, og de tre videoer med Pyt, William og Cecilia kom for sent. Elektronisk kommunikation er stadig mere passivt end papir, så videoer og hjemmeside kom ikke tæt nok på deltagerne. Det gjorde, at det blev for svært at bruge i kredsenes virkelighed og dagligdag. 18

19 Det er dog vores opfattelse, at den teknologiske udvikling allerede til næste landslejr vil give bedre muligheder for den direkte deltagerkommunikation. Professor Pascals Idélaboratorium var en god idéramme for børnene enig Enig Midt i mellem Uenig Helt uenig Ved ikke Rating Average ,71 Tabel 6: Ledernes holdning til Professor Pascals idélaboratorium Pilte Væbnere Seniorvæbnere Seniorer enig Enig Midt i mellem Uenig Helt uenig Ved ikke Rating Average 4,30 3,81 3,41 2,88 3,65 Tabel 7: Børnenes holdning til Professor Pascals Idélaboratorium opdelt på klasser Som det fremgår ovenfor er der meget stor forskel på, hvordan de enkelte aldersklasser bedømte historien. De yngste klasser var faktisk meget begejstrede, men jo ældre, de var, aftog begejstringen ikke overraskende. Figurerne blev introduceret inden lejren gennem de tre videoer og artikler i bladene. Det gav derfor mulighed for at skabe en rød tråd før og under lejren. Fortællingen skulle fungere som en overordnet ramme for lejren, der gjorde det muligt at koble tema, forkyndelse og aktiviteter sammen. Fortællingen skulle samtidigt give mulighed for at lave lejrkulisser for at skabe den bedst tænkelige visuelle baggrund for både tema og historie. Figurerne fik fin gennemslagskraft og sjovt nok lever universet selvstændigt videre på Facebook i form af løbende indlæg fra Pyt, William og Cecilia. Men til de store lejrbål, som var tænkt som den primære driver for historien, blev det for nogle for svært at følge med. Humoren og forkyndelsen fik ikke plads nok og da deltagerne samtidigt i for høj grad blev passive tilskuere, forsvandt en del af den sammenhæng, som vi havde ønsket på forhånd Konkurrencer Intentionen med at lave konkurrencer var ikke at finde vindere, men at animere deltagerne til at forberede sig og gøre sig umage. Vi ville gerne opnå den effekt, at man både sammen og hver for sig skulle op at stå på tæer, kæmpe for fællesskabet og på vegne af fællesskabet. Derfor skulle der både være holdkonkurrencer og individuelle konkurrencer. 19

20 Holdkonkurrencer Pascallon-turneringen bragte det bedste og det værste frem i folk. Det lykkedes klart for nogle kredse at øve og træne for at forbedre sig, men turneringen og spillet gav også rum til dem, der ikke stræbte efter at vinde. Det viste sig hurtigt, at dem, der havde forberedt sig bedst også klarede sig bedst. Men konkurrenceelementet viste også de negative sider af menneskets natur, når sejren ikke tilfaldt de rigtige. Innovationsdagen Innovationsdagens konkurrencer blev ikke afviklet så gnidningsfrit som tænkt. I nogle boområder nåede dommerne ikke rundt og fik derfor ikke bedømt alles forslag. Det gav berettiget frustration, som også fremgik af kommentarerne i evalueringerne. Men selve konkurrenceelementet fungerede klart som en driver for hele dagen. Patruljekonkurrencen Den største holdkonkurrence var patruljekonkurrencen i regi af Programudvalget. Det fungerede smertefrit, og gav plads både til dem, der ville kæmpe og dem, der bare ville være med. Pascal-konkurrencer Inden lejren blev der udskrevet en række konkurrencer på FDF.dk/pascal. Det gav generelt få besvarelser, nogle kategorier dog bedre end andre. Hovedproblemet var formentligt her, at det oplevedes som besværligt at deltage, og at for få benyttede sig af siden generelt. Der er muligvis ikke udbredt internet i kredshusene generelt endnu, og der er endnu ikke en udviklet tradition med at indsende besvarelser som video. Individuelle konkurrencer LLU havde egentligt et ønske om at afvikle individuelle konkurrencer, men det lykkedes ikke at få de individuelle konkurrencer til at fungere. Det skyldes dels logistiske grunde, men også holdningsmæssige. De implementerende udvalg tog ikke ejerskab på idéen, og også internt i LLU var der ikke nødvendigvis enighed om, hvor højt dette element skulle vægtes. enig Enig Midt i mellem Uenig Helt uenig Ved ikke Rating Average Jeg kunne godt lide konkurrencerne ,80 Tabel 8: Ledernes bedømmelse af konkurrenceelementet Generelt er det opfattelsen i landslejrudvalget, at konkurrenceelementet var vigtigt og kan animere til bedre præstationer, men præmissen er, at bedømmelse og regler skal fungere, hvis der skal konkurreres. Anbefalinger En overordnet idéramme er grundlæggende en god idé, men stiller store krav til udvikling, koordinering og afvikling Pas på med at give en aktivitet som f.eks. det store lejrbål hovedansvaret for fremdrift og udvikling i en idéramme, men bred det ud på flere aktiviteter og kommunikationskanaler Idérammebærende udvalg skal være med helt i starten, hvis det skal give maksimalt ejerskab, men det kan potentielt sinke processen i kritisk retning 20

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Brug af ansatte ressourcer

Brug af ansatte ressourcer SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Projektplan Side 1 af 7 Baggrund FDF oplever følgende væsentlige udfordringer: Der mangler fritidstilbud til børn fra 10 år, når de ikke længere kan komme i SFO.

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering 01062010 Helle Hansen, AnneMette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Brugerorienteret evaluering hvad er det reelt, vi gør? Hvordan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Fremmødte Himmerland Nord: FDF Ellidshøj, FDF Romdrup-Klarup, FDF Storvorde-Sejlflod og FDF Sønderholm-Frejlev Limfjorden netværk: FDF Kærby, FDF Nørre

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Sådan får du den. toptunede bestyrelse. hvordan får vi kampvalg. til bestyrelsen?

Sådan får du den. toptunede bestyrelse. hvordan får vi kampvalg. til bestyrelsen? Sådan får du den toptunede bestyrelse og hvordan får vi kampvalg til bestyrelsen? Hvem er dagens ekspert Klaus Gertsen 50 år/gift/3 børn/viborg Ansat i DBU Jylland fra 01. januar 2008 25 år i hæren/forsvaret

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Strategikoncept FDF har fire vigtige styringsredskaber for at sikre landsforbundets daglige drift samt sikre en ordentlig implementering af landsforbundets ambition og udviklingsmål. Disse styringsredskaber

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere