Evaluering. FDF Landslejr 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. FDF Landslejr 2011"

Transkript

1 Fotos: Christian Nesga ard, Asbjørn Laurberg, Lars Bertelsen og Jonas S. Holmriis Evaluering FDF Landslejr 2011

2 2

3 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...4 Forord Kort resumé...9 Organisation...9 Økonomi...9 Mediedækning...9 Nyskabende tiltag...9 Vurdering...9 Konklusion Formål og principper Formål LLU s vurdering af formål Principper Kvalitet Innovation Deltagerinddragelse Enkelhed Omverdensbevidst Kredsenes vurdering af principper Den konkrete udmøntning af principperne LLU s vurdering af principper Den grundlæggende idé Innovation og de mange intelligenser Professor Pascals Idélaboratorium Konkurrencer Struktur udvalg, tjenester, boområder og medarbejdere Organisationsstruktur Kommissorier Videndeling Formandsmøder Rekruttering af medarbejdere i udvalg, tjenester og boområder Medarbejdere på lejren Betaling

5 4.8. Anvendelse af lønnede ressourcer Forbundskontoret Landsforbundet Eksterne relationer (naboer, myndigheder, m.fl.) Forberedelserne Landslejrrunde Landslejrkursus Fortræningsweekend Inspirationsmateriale og opfølgning Lederudvalgets webinar Kredstilmelding Deltagertilmelding Deltagere Deltagerantal Kredsdeltagelse Deltagerprisen Eksterne deltagere Gæster Kommunikation Kommunikationsudvalget Kommunikationsprodukter Program og programbærende udvalg Sjovt til Lejr Ankomst Piltedag Væbneraktiviteter Seniorvæbnerfest Zambia-aften Aktivitetsdage Besøgsdag Aftengudstjenesten Innovationsdag Pascals hemmelige huler Eventudvalget Aktivitets- og innovationsudvalget Turbulens

6 8.14. Programudvalget Zambia-udvalget Internationalt udvalg Forkyndelsesudvalget Lejrbålsudvalget Musikudvalget Revytjenesten Lederudvalget Torveudvalget Vandland Rammer og servicefaciliteter Overnatningstjenesten Forplejningsudvalget Gæstemad Lejrservice Lejrkontoret Bank Nord Kiosk Sikkerhed og sundhed Beredskabs- og sikkerhedsplan Lægetjenesten Redningstjenesten Økonomi Budgetproces Økonomistyring Reklamer/fundraising/sponsorater Håndtering af penge under lejren P-afgift Boområder Landsdele Lindgren Newton Efterskoler Medarbejdercamping

7 12.6. Korttidscamping Ledere, holdledere og kredse Holdlederopgaven Lederopgaven Kredsen Landslejrudvalget Landslejrudvalgets eget arbejde Udvalg, tjenester og boområders bedømmelse af LLU s arbejde Bilag

8 Forord Med denne evalueringsrapport melder Landslejrudvalget for FDFs 17. landslejr, at opgaven er fuldført og overstået. Tilbage er tusinder af ord, millioner af tanker, oplevelser for livet, en evalueringsrapport og en pæn sjat penge. Godt tre år er gået, fra den første af os fik opgaven, til vi sammen leverede de ord, der nu sætter formler på oplevelsen. En landslejr er forskellig fra pilt til væbner, fra leder til barn og fra Horsens til Holbæk. Men alligevel er der fællesnævnere, karaktertræk, der går igen og som nedfældet på papir danner fællesmængden af oplevelser og erfaring. Denne evalueringsrapport er landslejrudvalgets tilbagemelding til Hovedbestyrelsen og til de mennesker, der skal løfte opgaven næste gang. Den er lavet på baggrund af en systematisk tilbagemelding fra udvalg, tjenester og boområder samt en lang række undersøgelser med tusindvis af individuelle svar. Vi henviser i den sammenhæng til de vedlagte bilag til rapporten. Alle spørgeskemaundersøgelser foreligger desuden i elektronisk form, således at der fremadrettet kan lave forespørgsler og krydstabulering afhængig af hvilke spørgsmål og hypoteser, der ønskes belyst. Udover denne rapport er der lavet en udgave, hvor alle udvalg, tjenester og boområders evaluering, uredigeret og uforkortet er medtaget, ligesom alle relevante materialer indsamles og opbevares til næste landslejr. Vi vil gerne sige tak for opgaven, opbakningen undervejs og den tillid, som Hovedbestyrelsen har vist os. Vi håber, at vi har levet op til forventningerne. Med venlig hilsen Landslejrudvalget for FDF Landslejr 2011 Marie Halkjær Kragelund Rikke Rosenkrans Bøgh Ulrich Harre Andersen Ane Kolby Kristiansen Rita Irgens Mikkelsen Lasse Hedegaard Kristian Grønhøj Jan Erik Krøyer Brian Videbæk Stig Fog 8

9 1. Kort resumé FDF Landslejr 2011 samlede deltagere fra 350 hold og 22 lande i dagene juli 2011 på FDF Friluftscenter Sletten. Temaet var innovation og de mange intelligenser. Gennem historien om Professor Pascals Idélaboratorium blev det idérammen for de deltagende pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer, ledere, medarbejdere, familier og de internationale deltagere. Organisation 35 udvalg, tjenester og områdeledelser organiserede lejren gennem en proces på næsten tre år. Udvalgene blev bakket op af frivillige ledere, der sammen med 919 voksne medarbejdere leverede mere end 1,3 millioner frivillige og ulønnede arbejdstimer til fordel for lejrens børn og unge. Både ledere og medarbejdere giver udtryk for tilfredshed med FDF Landslejr Nogle arbejdsområder har haft generelle problemer med at tiltrække medarbejdere. Økonomi FDF Landslejr 2011 gav et overskud på ca. 2,8 millioner kroner og Landsforbundet FDF har dermed gennem lejren fået et samlet økonomisk input på omkring 6 millioner kroner. Kredsene yder derudover et betydeligt økonomisk tilskud til deltagerne, og der er derfor tale om en netto-overførsel af midler fra kredsene til landsforbundet. Overskuddet er væsentligst skabt på grund af et højere antal deltagere end budgetteret. Mediedækning FDF Landslejr 2011 fik god ekstern presseomtale. Det skyldes ikke mindst planlægningen og lejrens tema, der var tilrettelagt på en måde, så der kunne opnås maksimal positiv presseomtale. Nyskabende tiltag FDF Landslejr 2011 lancerede en række nye koncepter for landslejr i FDF: Nyt forplejningskoncept, nye transportsystemer, nyt tilmeldingssystem, fælles gudstjeneste om aftenen, målgruppeinddelte events og udbredt brug af ny teknologi. Vurdering Deltagernes evaluering viste entydigt, at de har haft en god oplevelse ved at være med på FDF Landslejr På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, gav deltagerne under 18 år i gennemsnit karakteren 4,75 til udsagnet FDF Landslejr 2011 var en god oplevelse for mig. Tilsvarende gav de voksne karakteren 4,43. Til udsagnet Det var rigtigt sjovt at være med på FDF Landslejr 2011 gav deltagerne under 18 år karakteren 4,77 i gennemsnit, mens de voksne gav karakteren 4,65 til udsagnet Jeg tror mine FDF-børn har fået sig en god oplevelse. Konklusion FDF Landslejr 2011 har levet op til sit formål ved at give deltagerne en nærværende og storslået FDF-oplevelse, der med sit afsæt i FDFs formål og værdigrundlag gennem nytænkende og identitetsskabende aktiviteter, har givet grundlag for fortsat engagement i FDF. 9

10 2. Formål og principper Landslejrudvalget udarbejdede som noget af det første forslag til formål og principper, der blev forelagt Hovedbestyrelsen til godkendelse. Opfyldelsen af formålet er den målestok, hvormed FDF Landslejr 2011 skal bedømmes. Lykkedes det at opnå det, vi ønskede? 2.1. Formål Det er formålet med FDF Landslejr 2011: At give deltagerne en nærværende og storslået FDF-oplevelse, der tager afsæt i FDFs formål og værdigrundlag at være nytænkende og identitetsskabende i forhold til lejrens målgrupper og samtidigt videreudvikle traditionelle FDF-aktiviteter Arbejde for at landslejren bliver katalysator for fortsat engagement i FDF Der er i deltagerevalueringen (Bilag 3 og 4) opsat en række konkrete kvantitative indikatorer, der delvis kan afdække, hvorvidt formålet er opnået. At give deltagerne en nærværende og storslået FDF-oplevelse, der tager afsæt i FDFs formål og værdigrundlag Deltagernes evaluering viste entydigt, at de har haft en god oplevelse ved at være med på FDF Landslejr På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, gav deltagerne under 18 år i gennemsnit karakteren 4,75 til udsagnet FDF Landslejr 2011 var en god oplevelse for mig. Tilsvarende gav de voksne karakteren 4,43. Til udsagnet Det var rigtigt sjovt at være med på FDF Landslejr 2011 gav deltagerne under 18 år karakteren 4,77 i gennemsnit, mens de voksne gav karakteren 4,65 til udsagnet Jeg tror mine FDF-børn har fået sig en god oplevelse. I forhold til FDFs formål og værdigrundlag er der flere svar, der kan anvendes. Først og fremmest vurderede børnene og de unge den store gudstjeneste ganske højt. Den fik vurderingen 4,08, hvilket er højere end de store lejrbål og aktivitetsdagene. Vurderingen af morgenandagterne fik karakteren 3,45. De voksne gav den store gudstjeneste vurderingen 4,16, morgenandagterne får 3,63, mens udsagnet Forkyndelsen var god fik vurderingen 3,79. Desuden blev der generelt givet høje karakterer til udsagn om venskab, fællesskab og sammenhold, der alle er væsentlige elementer i FDFs værdigrundlag. At være nytænkende og identitetsskabende i forhold til lejrens målgrupper og samtidigt videreudvikle traditionelle FDF-aktiviteter Hvorvidt lejren var nytænkende er svært at tolke på baggrund af evalueringens svar, men må vurderes som en samlet helhed. I Landslejrudvalget er vi af den opfattelse, at vi ændrede en række koncepter i forhold til tidligere, herunder tilmeldingsproceduren, ankomsten til lejren, den direkte kommunikation med deltagerne, konkurrenceelementet på individuelt niveau, forplejningskonceptet, den interne kommunikation på lejren, gøre ledere til en målgruppe, innovationsdagen, torvet samt en række øvrige ting. Vi mener, at vi med en række tiltag skabte mulighed for at give deltagerne stolthedsfølelse og mulighed for at blære sig med aktiviteter og oplevelser, som andre børn uden for lejren ville nikke anerkendende til, f.eks. Sjovt til Lejr, mobilopladning, koncerter med Carpark North, Joey 10

11 Moe og Xander, udfordrende aktiviteter, besøg af Dronning Margrethe samt generelt stor presseomtale. På udsagnet Jeg har haft lyst til at fortælle min nabo om lejren gav de voksne karakteren 4,27. Arbejde for at landslejren bliver katalysator for fortsat engagement i FDF Deltagerne under 18 år gav karakteren 4,27 til udsagnet FDF Landslejr 2011 har givet mig mere lyst til FDF. Til samme udsagn gav de voksne karakteren 3,91. Deltagerantallet på GUF på 291 var efterfølgende meget højere end tilsvarende lederkurser, hvilket peger på landslejren som katalysator, men det er måske også et resultat af, at alle voksne, der udfyldte landslejrevalueringen, blev ledt direkte ind på GUF s hjemmeside efter udfyldelse af spørgeskemaet. Vi har i oktober 2011 opfølgende spurgt alle 350 holdledere (Bilag 5) om deres vurdering af en række tillægsspørgsmål. Således svarede 47 % af dem, der har svaret, at lederne har fået mere energi af FDF Landslejr 2011, og 43 % var af den opfattelse, at kredsen har fået en større tilgang af medlemmer/mindre frafald end tidligere sæsoner, mod kun 18 %, der skønnede det modsatte. Det peger entydigt på, at FDF Landslejr 2011 har været katalysator for fortsat engagement, selv om den store lakmusprøve først er medlemsopgørelsen pr. 1. januar Hvis du skulle vurdere kredsens "sundhedstilstand" efter FDF Landslejr 2011, er det så din vurdering at: Percent Lederne har fået mere energi 47,0% 110 Lederne er blevet tappet for kræfter 29,1% 68 Ved ikke 23,9% 56 Tabel 1: Holdledernes vurdering af kredsens sundhedstilstand, oktober 2011 Hvis du sammenligner udvikling i medlemstallet i din kreds efter FDF Landslejr 2011 med foregående sæsoner, er det så din oplevelse at Percent Vi har en større del af medlemmerne, der er fortsat end tidligere 23,5% 55 Vi har fået flere nye medlemmer end tidligere 5,1% 12 Vi har både fået flere medlemmer til at fortsætte OG fået flere nye medlemmer end tidligere 15,0% 35 Vi har mistet flere medlemmer end tidligere 6,4% 15 Vi har fået færre nye medlemmer end tidligere 5,6% 13 Vi har mistet flere medlemmer OG fået færre nye medlemmer end tidligere 6,0% 14 11

12 Ved ikke 38,5% 90 Tabel 2: Holdledernes vurdering af medlemssituationen, oktober LLU s vurdering af formål Det er Landslejrudvalgets egen opfattelse, at FDF Landslejr 2011s formål blev opfyldt. Der er naturligvis det forbehold, at LLU ikke er de rette til at udtale sig kritisk om dette. De kvantitative udsagn peger dog entydigt i den retning, både hvad angår deltagere, ledere og holdlederes udsagn. Vi vil dog pege på, at den bedste virkelige indikator på fortsat engagement er medlemstallet pr. 1. januar 2012, med det forbehold at nye opgørelsesmetoder for landsforbundets medlemstal gør det svært at sammenligne entydigt med tidligere landslejre og år. Vi vil anbefale, at der til en kommende landslejr nedsættes et udvalg, der kun arbejder med opfølgning og loyalitet efter lejren. Et udvalg, der kan lede engagement fra landslejr til kredsenes arbejde. Det er dog efter vores opfattelse Landsforbundets generelle opgave, så spørgsmålet er naturligvis om det er landslejrorganisationen eller Landsforbundet, der har opgaven? Anbefaling Overvej at nedsætte et Landsforbundsudvalg, der arbejder alene med at lede engagement fra en landslejr videre i kredse og landsforbund 2.2. Principper Landslejrens principper er et udtryk for, hvad der bør præge og kendetegne landslejrens udvikling og afvikling på alle niveauer. Kvalitet Innovation Deltagerinddragelse Enkelhed Omverdensbevidst Kvalitet FDF Landslejr 2011 skal være kendetegnet ved kvalitet. Vi skal turde gå efter at præsentere og præstere det ypperste, vi formår. Kredsene skal motiveres til at yde en ekstraordinær indsats og gennem et stærkt forarbejde sikre, at alle kredsens deltagere føler, at vi præsterer det bedste vi har lært både på kredspladsen og i lejrens aktiviteter. Innovation FDF Landslejr 2011 skal være et udstillingsvindue og et idélaboratorium for nye FDF-idéer. Vi skal tænke nye tanker i forhold til lejrens afholdelse i respekt for traditionerne. Kredsene, landslejrens udvalg og deltagerne skal hjælpes til at tænke nye tanker om aktiviteter, forkyndelse og omverdensrelationer. 12

13 Deltagerinddragelse FDF Landslejr 2011 indbyder alle lejrens deltagere til før, under og efter lejren at tage aktivt medejerskab i planlægning, begivenheder og aktiviteter. Vi ønsker at se den enkelte som en ressource i at udvikle lejren og FDF, således at lejren bliver et spejl af deltagernes engagement. Enkelhed FDF Landslejr 2011 vil tilstræbe enkelhed og ressourcebevidsthed i alle lejrens sammenhænge. Vi vil skære unødigt administration og planlægning bort og satse på lokale løsninger, hvor de fungerer bedst. Omverdensbevidst FDF Landslejr 2011 skal sætte FDF på landkortet og række ud over Julsøs bredder. Vi skal hjælpe kredsene med at kommunikere FDFs styrker til lokalsamfundet. Vi vil bruge omverdenens briller, når vi tilrettelægger og afvikler lejren. Vi vil med FDF Landslejr 2011 skabe positive historier, der vækker genklang i befolkningen, for derved at gøre lejrens deltagere til stolte ambassadører for FDF. Landslejrudvalget vedtog og indskrev disse principper i udvalgenes kommissorier med henblik på at få kvalitative styringsinstrumenter, der kunne gennemsyre hele lejrens organisation og kredsenes arbejde Kredsenes vurdering af principper Via et opfølgende spørgeskema i oktober 2011 (Bilag 5) spurgte vi holdlederne om, i hvilken grad, de havde anvendt de forskellige principper. På en skala fra 1-4 var det alene princippet om omverdensbevidsthed, der skilte sig negativt ud, mens de øvrige i høj grad var blevet anvendt. Kredsenes anvendelse af principper - skala 1-4 Omverdensbevidst Enkelhed Deltagerinddragelse Innovation Kvalitet 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Tabel 3: Holdledernes vurdering af anvendelse af principper 13

14 Holdlederne blev også bedt om at vurdere, hvilke af principperne de havde brugt mest. Deltagerinddragelse kom her ud med den højeste score, mens omverdensbevidsthed igen var vurderet lavest. Det var altså opfattelsen, at principperne i høj grad har været anvendt (bevidst eller ubevidst). Deltagerinddragelsen står stærkest med omverdensbevidsthed på en klar sidsteplads. Spørgsmålet er naturligvis, om de afgivne svar har rod i virkeligheden, eller er såkaldt pæne svar, der stiller spørgeren tilfreds, frem for at afspejle virkeligheden? Hvis du skulle vurdere principperne efter i hvor hvor høj grad I gjorde brug af dem, I hvilken rækkefølge ville du så bedømme dem? Omverdensbevidst Enkelhed Deltagerinddragelse Innovation Kvalitet 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Tabel 4: Holdledernes rangering af principperne Den konkrete udmøntning af principperne Ser vi på, hvorledes principperne konkret kom til udtryk, er det LLU s opfattelse, at man bl.a. kan finde dem i nedenstående: Kvalitet LLU satsede bevidst på at få en kulturændring i udvalg og kredse. Billedlig talt bad vi dem om at komme op at stå på tæer og gå efter det bedste, de formåede. Vi arbejdede konkret med at skabe stolthed Hvad har du fortalt din nabo om lejren? gennem at opmuntre til at gøre deres bedste og selv hive eksterne leverandører ind i form af virksomheder og kunstnere af høj kvalitet. Der er naturligvis en løbende diskussion om frivillighed contra kvalitet. Ikke som hinandens naturlige modsætninger, men som en diskussion af hvilke virkemidler og ressourcer, der står til rådighed i en frivillig organisation. Hvad skal man stille sig tilfreds med, når det er en frivillig, der løfter opgaven? Kvalitet har været et vigtigt pejlemærke for LLU, og det er vores opfattelse, at udvalgene generelt har leveret dette, mens det kan diskuteres hvorvidt det har gennemsyret kredsenes arbejde. 14

15 Innovation Allerede fra Landslejrkurset slog LLU fast, at FDF Landslejr 2011 i høj grad skulle være i innovationens tegn. Fra LLU gik en række initiativer ud, der skulle pege i en ny retning og give rammer for, at kredsene selv kunne tænke nye tanker om deres landslejr-deltagelse og kredsens liv. Der kan bl.a. nævnes følgende overordnede tiltag: Kom sjovt til lejr Seniorcitys rolle i ankomstdagen/piltedagen Mobilkommunikation Tilmeldingsprocedure Forplejningskoncept TV-station i stedet for lejravis på papir Musiklaboratorium Innovationsdag med eksterne virksomheder Pascallon Torvet aktiviteter for at trække folk til: Burgere, Pascallon, vindere.. Lederudvalgets innovationsworkshops konkrete redskaber til at bringe innovationen med hjem. Spørgsmålet er naturligvis, om kredsene og lederne tænker anderledes nu? Det er uhyre svært at svare på. Der var mange eksempler på kredse, hvor man kunne se, at der var gjort et stort forarbejde til lejren, men ser deres virkelighed og dagligdag anderledes ud nu, end den gjorde før lejren? Deltagerinddragelse Også på princippet deltagerinddragelse lagde LLU for. I sommeren 2009 blev alle ledere og tidligere voksne deltagere på Julsølejren 2006 spurgt om deres erfaringer og holdninger til landslejrdeltagelse i FDF. Med en meget høj svarprocent var dette den første af en lang række undersøgelser, der tilsammen dokumenterede kredse, ledere og deltageres holdning på FDF Landslejr 2011 og en række konkrete aktiviteter og tiltag. Undersøgelserne er i hovedtræk vedlagt denne evaluering som bilag. Konkret kan nævnes: Landslejrundersøgelse, Design af Landslejr T-shirt, evaluering af landslejrkurset, forbrug af frivillige timer, evaluering af FDF Landslejr 2011 samt opfølgning i forhold til holdlederne. Derudover fik både udvalg, tjenester og områdeledelser mulighed for at påvirke deres kommissorier, navnene på boområderne blev lagt ud til deltagerne og generelt blev kredsene opfordret til at tage børnene med på råd, når der skulle planlægges og afvikles. På FDF.dk/pascal kunne deltagere og hold medvirke til at skabe forskellige tiltag på lejren, herunder landslejrsangen og reglerne til Pascallon men generelt var der forholdsvis lav respons på de fleste tiltag, selvom f.eks. Sjovt til Lejr og lejrpladsindretning var noget, der optog de fleste kredse, da det kom til stykket. Debatten på FDF.dk/landslejr ændrede på flere områder beslutninger taget af LLU, som f.eks. deadline for transport af gods ind på lejren. På andre områder kunne FDF Landslejr 2011s udvalg i højere grad have inddraget deltagerne, f.eks. ved de store lejrbål. Kredsene har selv klart udtrykt, at de mener, at de har inddraget deltagerne i deres arbejde med FDF Landslejr

16 Enkelhed LLU så på de store linjer ved planlægning af lejren. Hvor kan der spares penge? Hvor kan der bruges færre ressourcer? Hvor kan lokale løsninger blive bedre end centrale løsninger. Første forsøg var mødemodulet på FDF.dk/landslejr, der skulle give udvalg, tjenester og boområder en bedre og mere effektiv referatgang samtidigt med at overblikket og dermed styringsmulighederne blev forbedret. Det lykkedes kun i nogen grad og kun for nogle udvalg, da det IT- og brugermæssigt ikke kom til at fungere efter hensigten. Fællestransporten blev afskaffet til fordel for lokale løsninger. Det gav større ejerskab, sparede mange penge og ressourcer og gav øget fleksibilitet til Sjov til Lejr. Det stillede til gengæld flere krav til kredsenes egen planlægning og til logistik/it-kundskab hos LLU for at kunne koordinere ankomst på mange forskellige måder af mange forskellige veje. Det nye forplejningskoncept medførte en forenklet administration, med færre ressourcer og medarbejdere til følge. Det nye tilmeldingssystem skulle gøre det lettere at være holdleder og føre til færre betalinger gennem kredsene og give et elektronisk overblik. Det har gjort det lettere for den enkelte deltager, og lettere for holdlederen, der elektronisk kunne få et samlet overblik over kredsens deltagere. Det skulle også gøre det mere simpelt for forbundskontor og ville sikkert have gjort det, hvis systemerne havde været helt på plads og mere fleksible end de viste sig at være. FDF Landslejr 2011 havnede midt i et konkursbo af en leverandør og en generel udskiftning af administrative systemer på Forbundskontoret, hvilket gjorde, at løsningerne ikke blev helt så enkle og gennemtænkte som de burde og kunne have været. Lejren producerede overraskende meget mere affald end tidligere. Årsagen er ikke helt enkelt at give, men en kombination af sjovt til lejr og generel oprustning af kredspladsernes indretning med udstyr som sofaer, cykler m.m. kunne være årsagen. Lejrens koncepter pegede derfor ikke nødvendigvis på enkelhed som en bærende faktor for kredsenes egne valg. Affaldsmæ ngden på FDF Landslejr 2011 var større end på tidligere lejre. Hvilke årsager kunne der være til at der var mere affald på JERES lejrplads? 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Vi smed mere mad ud Vi smed flere materialer ud Vi havde "sjovt-tillejr"-udstyr med som ud af kredspladsen Vi havde gjort mere vi smed ud og smed derfor mere ud Vi smed ikke mere ud end vi plejer Ved ikke Tabel 5: Holdledernes forklaring af affaldsmængden 16

17 Omverdensbevidst Fra Landslejrudvalgets side har omverdensbevidsthed fra starten haft et særligt fokus. Ikke mindst på grund af LLU s egen interesse og faglige baggrund og omverdensbevidsthed blev også de briller, hvormed lejrens tilrettelæggelse og program blev formet. Bevidstheden om at vælge et lejrtema, der også kunne give genlyd ud over Julsøs bredder rådede fra start, ligesom en række aktiviteter (også) blev formet efter, om de egnede sig til at skabe cool-faktor og presseomtale. Det var f.eks. tilfældet med koncerterne med Carpark North, Joey Moe og Xander, besøg af TV2 Vejret, omfattende brug af mobilkommunikation, trådløst internet m.m. Der blev arbejdet bevidst med programmet, så Dronningens besøg skulle give maksimalt presseopbud helt fra begyndelsen af lejren, løbende besøg af ministre osv. Innovationsdagen og samarbejdet med store danske og internationale virksomheder var også tilrettelagt efter dette princip. Den store og intensive pressedækning (se Afsnit 7. Kommunikation) viste, at det fra LLU s side lykkedes. Men kredsenes tilbagemelding viste også, at de ikke tog dette princip til sig. Det var LLU s ønske at ruste kredsene til at fortælle de gode historier. Give dem ord, som de selv kunne formulere og arbejde videre med. Stille det grundlæggende og nogen gange svære spørgsmål hvad vil du fortælle din nabo om FDF Landslejr 2011? Det er vores opfattelse, at der forestår et stort og vigtigt arbejde med at få kredsene og FDF selv til at forstå at udnytte det potentiale, der ligger i at fortælle de gode historier om FDF på en ny og spændende måde. Der er behov for at skabe en ny fortælling om FDF. Vi synes, at vi lykkedes med omverdensbevidsthed på et overordnet plan for FDF Landslejr Kredsenes tilbagemelding er for os et billede på, at der er meget langt igen, hvis dette skal være et bærende princip for flertallet af kredsene LLU s vurdering af principper Generelt er det Landslejrudvalgets vurdering, at det lykkedes at fremme de bærende principper. Især er vi stolte af omverdensbevidstheden, mens det naturligvis er slående, at det har fyldt mindst hos kredsene. Vi kunne måske have gjort det bedre på enkelhed, hvor en række projekter ikke nåede helt i mål. Men generelt er vi tilfredse. Anbefalinger Det giver dynamik og retning at arbejde med principper i udviklingen og gennemførelsen af en landslejr. Mål på om principperne er opfyldt og har fæstet rod hos kredse og udvalg Hjælp kredsene med at fortælle omverdenen om de gode historier i FDF. Ideelt set også før og efter lejren. De gør det ikke af sig selv. 17

18 3. Den grundlæggende idé 3.1. Innovation og de mange intelligenser Innovation og de mange intelligenser var den tematiske tilgang til FDF Landslejr Det var ud fra et ønske om at kommunikere de styrker, som FDF har i forhold til børn udover FDFs formål. Lejrens idé, program, aktiviteter og kommunikation koncentrerede sig om, hvordan vi som FDFere kan være nyskabende og være med til at skabe nye spændende idéer, der kan bringe den enkelte, holdet og samfundet ind i en ny tid, hvor den enkelte og fællesskabet er med til at definere spilleregler og rammer for fornyelsen. FDF er i sig selv et udtryk for innovation. Holger Tornøe kombinerede en eksisterende idé (søndagsskolerne) med en revolutionerende idé (at tage drenge alvorligt og organisere dem med idræt og musik). Udvikling og fornyelse er derfor en livsbetingelse for FDF og som FDFere er vi nødt til konstant at være innovative for hele tiden at kunne tilbyde relevante og meningsfyldte aktiviteter til børn og unge. En af FDFs kerneværdier og FDFs eksistensberettigelse er derfor innovation. Innovation er ligeledes et moderne mantra. Mange hævder således, at det er det, vi skal leve af (og allerede lever af) i Danmark. Vores samfundsmodel er på mange måder et udtryk for de mest moderne af alle innovationsformer, nemlig brugerdrevet innovation og demokratiseret innovation. Dér, hvor den enkelte kan spille en rolle i fællesskabet og få indflydelse på de forhold, der vedrører én. FDF Landslejr 2011 handlede også om de mange intelligenser. Ved at tage udgangspunkt i Howard Gardners teori om de mange intelligenser var idéen, at vi henvendte os til et meget bredt spektrum af FDFere og sikrede, at vi bredte os ud over mange arbejdsfelter. Temaet skulle sikre, at alle fik lov til at udfolde sig inden for områder, hvor de på forhånd var dygtige, men at de også udfordrede sig selv og hinanden på andre områder. Det er landslejrudvalgets opfattelse, at det lykkedes at få sat innovation på dagsordenen både internt og eksternt. Det blev vel modtaget af kredsene og var en glimrende krog til ekstern presse og omtale. Det overvejende interne fokus på intelligenserne førte til, at aktiviteterne blev bredt meget ud, så det passede til mange målgrupper. Især programudvalget og eventudvalget greb det og brugte det. Intelligenserne blev på den måde en intern kvalitetskontrol: Når vi bredt nok ud? De mange intelligenser kunne i princippet let foldes ud til anvendelse i FDF generelt, uden at vi dermed behøver at tage stilling til validiteten af Gardners teori Professor Pascals Idélaboratorium Det oplevedes af Landslejrudvalget som en klar fordel at have en fælles historie at bygge på, selvom det stiller langt større krav til forberedelser og afvikling. Det er nødvendigt med en fortælling, der kan tænde både deltagere og ledere og bygge videre på FDFs tradition for at lave fantasirammer for samværet. Historien, som den udspillede sig ved de store lejrbål, var ikke umiddelbart i direkte forlængelse af historien inden lejren. Vi nåede ikke langt nok ud med fortællingen inden lejren, og de tre videoer med Pyt, William og Cecilia kom for sent. Elektronisk kommunikation er stadig mere passivt end papir, så videoer og hjemmeside kom ikke tæt nok på deltagerne. Det gjorde, at det blev for svært at bruge i kredsenes virkelighed og dagligdag. 18

19 Det er dog vores opfattelse, at den teknologiske udvikling allerede til næste landslejr vil give bedre muligheder for den direkte deltagerkommunikation. Professor Pascals Idélaboratorium var en god idéramme for børnene enig Enig Midt i mellem Uenig Helt uenig Ved ikke Rating Average ,71 Tabel 6: Ledernes holdning til Professor Pascals idélaboratorium Pilte Væbnere Seniorvæbnere Seniorer enig Enig Midt i mellem Uenig Helt uenig Ved ikke Rating Average 4,30 3,81 3,41 2,88 3,65 Tabel 7: Børnenes holdning til Professor Pascals Idélaboratorium opdelt på klasser Som det fremgår ovenfor er der meget stor forskel på, hvordan de enkelte aldersklasser bedømte historien. De yngste klasser var faktisk meget begejstrede, men jo ældre, de var, aftog begejstringen ikke overraskende. Figurerne blev introduceret inden lejren gennem de tre videoer og artikler i bladene. Det gav derfor mulighed for at skabe en rød tråd før og under lejren. Fortællingen skulle fungere som en overordnet ramme for lejren, der gjorde det muligt at koble tema, forkyndelse og aktiviteter sammen. Fortællingen skulle samtidigt give mulighed for at lave lejrkulisser for at skabe den bedst tænkelige visuelle baggrund for både tema og historie. Figurerne fik fin gennemslagskraft og sjovt nok lever universet selvstændigt videre på Facebook i form af løbende indlæg fra Pyt, William og Cecilia. Men til de store lejrbål, som var tænkt som den primære driver for historien, blev det for nogle for svært at følge med. Humoren og forkyndelsen fik ikke plads nok og da deltagerne samtidigt i for høj grad blev passive tilskuere, forsvandt en del af den sammenhæng, som vi havde ønsket på forhånd Konkurrencer Intentionen med at lave konkurrencer var ikke at finde vindere, men at animere deltagerne til at forberede sig og gøre sig umage. Vi ville gerne opnå den effekt, at man både sammen og hver for sig skulle op at stå på tæer, kæmpe for fællesskabet og på vegne af fællesskabet. Derfor skulle der både være holdkonkurrencer og individuelle konkurrencer. 19

20 Holdkonkurrencer Pascallon-turneringen bragte det bedste og det værste frem i folk. Det lykkedes klart for nogle kredse at øve og træne for at forbedre sig, men turneringen og spillet gav også rum til dem, der ikke stræbte efter at vinde. Det viste sig hurtigt, at dem, der havde forberedt sig bedst også klarede sig bedst. Men konkurrenceelementet viste også de negative sider af menneskets natur, når sejren ikke tilfaldt de rigtige. Innovationsdagen Innovationsdagens konkurrencer blev ikke afviklet så gnidningsfrit som tænkt. I nogle boområder nåede dommerne ikke rundt og fik derfor ikke bedømt alles forslag. Det gav berettiget frustration, som også fremgik af kommentarerne i evalueringerne. Men selve konkurrenceelementet fungerede klart som en driver for hele dagen. Patruljekonkurrencen Den største holdkonkurrence var patruljekonkurrencen i regi af Programudvalget. Det fungerede smertefrit, og gav plads både til dem, der ville kæmpe og dem, der bare ville være med. Pascal-konkurrencer Inden lejren blev der udskrevet en række konkurrencer på FDF.dk/pascal. Det gav generelt få besvarelser, nogle kategorier dog bedre end andre. Hovedproblemet var formentligt her, at det oplevedes som besværligt at deltage, og at for få benyttede sig af siden generelt. Der er muligvis ikke udbredt internet i kredshusene generelt endnu, og der er endnu ikke en udviklet tradition med at indsende besvarelser som video. Individuelle konkurrencer LLU havde egentligt et ønske om at afvikle individuelle konkurrencer, men det lykkedes ikke at få de individuelle konkurrencer til at fungere. Det skyldes dels logistiske grunde, men også holdningsmæssige. De implementerende udvalg tog ikke ejerskab på idéen, og også internt i LLU var der ikke nødvendigvis enighed om, hvor højt dette element skulle vægtes. enig Enig Midt i mellem Uenig Helt uenig Ved ikke Rating Average Jeg kunne godt lide konkurrencerne ,80 Tabel 8: Ledernes bedømmelse af konkurrenceelementet Generelt er det opfattelsen i landslejrudvalget, at konkurrenceelementet var vigtigt og kan animere til bedre præstationer, men præmissen er, at bedømmelse og regler skal fungere, hvis der skal konkurreres. Anbefalinger En overordnet idéramme er grundlæggende en god idé, men stiller store krav til udvikling, koordinering og afvikling Pas på med at give en aktivitet som f.eks. det store lejrbål hovedansvaret for fremdrift og udvikling i en idéramme, men bred det ud på flere aktiviteter og kommunikationskanaler Idérammebærende udvalg skal være med helt i starten, hvis det skal give maksimalt ejerskab, men det kan potentielt sinke processen i kritisk retning 20

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset 18.- 20.9.2015 Denne workshop er udarbejdet af Leder og uddannelsesudvalget på Landslejren. I kan altid skrive til udvalget på LogUll2016@gmail.com

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FDF Brabrands Kredsblad. Det Blå Blad. Med B.S. på landslejrkursus Mini-tivoli ved Rema 1000. Årgang 2010, nr. 2

FDF Brabrands Kredsblad. Det Blå Blad. Med B.S. på landslejrkursus Mini-tivoli ved Rema 1000. Årgang 2010, nr. 2 FDF Brabrands Kredsblad Det Blå Blad Med B.S. på landslejrkursus Mini-tivoli ved Rema 1000 FDF i Århus i fremgang Årgang 2010, nr. 2 Kontaktliste Puslinge- og Tumlingeledere Gitte Jakobsen 86260104 gittejakobsen@fdf.dk

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Projekt FDF Status og fremadrettet evaluering

Projekt FDF Status og fremadrettet evaluering HB-møde: Januar 2014 Initialer: PJ/PB/MH Bilags.nr.: 2.1.4 SÆT KRYDS X Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Du indbydes til FDF Landslejr 2016

Du indbydes til FDF Landslejr 2016 Du indbydes til FDF Landslejr 2016 Årets fedeste sommerlejr Lejrbål med 10.000 Masser af nye venner Fællesskab Ta med til Molevitten Praktisk info FDF Landslejr 2016 er en kæmpe sommerlejr for alle FDFere.

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Brug af ansatte ressourcer

Brug af ansatte ressourcer SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen Referat Bestyrelsesmøde OIK Dato: 2/2 Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen 1) Økonomi/Budget/handleplan økonomisk genopretning, kontingent: At få gjort klubbens

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010]

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Emne: Status på udvalg og projekter Skrevet af: RAP Dato: 04.03.2010 Side: 1 af 5 Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger...1 2. Status

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 NYHED EFTER LUKKET BILAG. Udviklingsmål - Strategi Handlingsplaner Kommissorier Retningslinjer

HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 NYHED EFTER LUKKET BILAG. Udviklingsmål - Strategi Handlingsplaner Kommissorier Retningslinjer HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) X Beslutningsbilag (V) X X NYHED EFTER LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Evaluering fra omstillingsgrupperne hvad har vi lært?

Evaluering fra omstillingsgrupperne hvad har vi lært? Evaluering fra omstillingsgrupperne hvad har vi lært? Opsamlingsmøde 3. juni 2014 Denne type samarbejde, hvor borgere og virksomheder inddrages i udviklingen af kommunen er en læreproces for os alle, men

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere