ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen"

Transkript

1 ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret på artikelserien i Grønt Miljø 2-7/2008. Artiklerne er let redigerede i layout og overskrifter så de danner en helhed. Henrik Ward Poulsen er anlægsgartnertekniker og fagkonsulent i Danske Anlægsgartnere. Han har før været ansat i anlægsgartnerfirmaer bl.a. som tilbudsberegner. GRØNT MILJØ 1

2 TIMENS PRIS Den rigtige timepris er vigtig at kende og ikke ens fra virksomhed til virksomhed. Anlægsgartnervirksomhed eller ej. Prisen kan være anslået i forhold til hvad andre tager for lignende arbejde, og timeprisen kan være beregnet på baggrund af kendte og anslåede faktorer. En beregnet timepris skal altid vurderes i forhold til konkurrenternes prisleje, men kender man sin kostpris kan man nemmere spidse blyanten, for man ved jo hvor den nedre smertegrænse er. Også konsekvenser af politiske og overenskomstmæssige forhold kan forholdsvis let belyses. Timeprisberegning Timeprisen indeholder løn og de sociale omkostninger. I skema 1 er vist et eksempel på en timeprisberegning. Her er der regnet med mindstelønnen for en anlægsgartnertime, selv om lønnen ofte er højere. I de fleste virksomheder lønnes medarbejderne forskelligt på grund af kompetence, uddan- nelse, ansvar etc. Man kan derfor ikke kun udregne timeprisen ud fra mindstelønnen for en uddannet anlægsgartner. Man er derfor også nødt til at beslutte om timeprisen skal være differentieret alt efter medarbejderens løn, eller man skal have en timepris for alle. Vælger man én timepris, skal man beslutte sig for om udgangspunktet skal være virksomhedens løngennemsnit, den højst lønnede eller en tillempet pris. Den nemmeste måde er at lave en beregning på flere af lønningerne. I skemaet angives de sociale omkostninger såvel i procent som i absolutte beløb. Flere af dem er bestemt af overenskomsten og lokale aftaler, andre er lovgivningsbestemte og enkelte er bestemt af virksomhedens egen situation. Ledighedsdage Virksomhedernes egne erfaring med brugen af 1. og 2. ledighedsdag er meget forskellige. Kan man altid tilbyde medarbejderne beskæftigelse, kan SKEMA 1 KOSTPRIS FOR EN ANLÆGSGARTNERTIME I dette eksempel er kostprise 177,76 kr. pr. time ud fra de givne konditioner. Salgsprisen er derimod højere. SKEMA 2 TEORETISK SALGSPRIS Den teoretiske salgspris hvor den ønskede dækningsgrad er 40, beregnes på følgende måde: Beregnet kosttimepris x 100 (100 dækningsgrad) SKEMA 3 DÆKNINGSGRADEN Betingelser 177,76 x Dækningsgraden angiver hvor stor en del af omsætningen der er tilovers når de direkte omkostninger er betalt: (omsætningen omkostningerne) x 100 omsætningen => Bidrag/time 1.1 Løn , , Søgne-/helligdag... 7,05 %... 8, , Feriepenge... 12,5 %... 16, , Pension... 8,0 %... 11, , ATP-bidrag... 1, , og 2. ledighedsdag... 8 dage pr. år... 3, , Sygdom... 6 dage pr. år... 4, , FIU-fonden... 0, , Uddannelsesfonden... 0, , Arbejdsskadeforsikring... 2, , Erhvervsansvarsforsikring... 0, , AES... 0, , Skurpenge dage pr. år... 2, , DA Barselsfond... 0, ,40 Sociale omkostninger (pkt )... 54, ,97 Samlede medarbejderomkostninger pr. time , ,97 = 296,27 Procent antallet af dage måske skæres ned til mellem 2 og 4. Er man vant til meget eller næsten ingen sygdom, kan der justeres på dette tal. Bruger man altid skurvogn kan skurpenge fjernes (skurvognen skal så regnes med på anden vis). Betaler man derimod altid skurpenge skal alle arbejdsdage indregnes. I kostprisen kan også indarbejdes omkostninger til arbejdstøj, håndværktøj, kurser, mobiltelefon, bil mv. Endelig salgspris Når man har beregnet timekostprisen skal der tages højde for hvad den endelige salgspris skal være. Salgsprisen på en time vil i håndværksvirksomheder ofte indeholde en dækningsgrad (DG) mellem 35 og 50. Ønsker man en dækningsgrad på 40, bliver den teoretiske salgspris for en time 296,27 kr. Hertil skal lægges moms. Den endelige timepris bør revisoren dog altid være med til at fastsætte. 2 GRØNT MILJØ

3 MASKINENS PRIS Skal maskinen købes eller lejes? Kan vi forrente den? Hvad skal den koste? Spørgsmålene hober sig op inden man køber en ny maskine. Især når det er en af de dyre af slagsen. Man skal selvfølgelig også overveje om man overhovedet kan få maskinen ud at arbejde og til hvilken pris. Og så bør man altid beregne hvad maskinen reelt vil koste. Afskrivning Ved afskrivning forstås den værdinedgang et fast aktiv (f.eks. en maskine) er underkastet i en given periode fordi aktivet bruges eller forældes. Køber man f.eks. en traktor til kr. og forventer at have den i fem år, skal der afskrives kr. om året. Afskrivningsmetoden kaldes den lineære metode uden scrapværdi idet traktoren ventes at være uden værdi efter fem år. Metoden kan dog også bruges hvis man lader en gammel traktor indgå i handlen som en del af betalingen. Scrapværdien er maskinens forventede værdi efter afskrivningsperiodens afslutning. Faste omkostninger Enhver maskine har en række faste omkostninger som skal betales uanset om den kører eller holder stille. Afskrivningen er en af de faste omkostninger. Det er også renter, forsikring og husleje. Renterne kan være af flere forskellige slags. Skal man låne pengene, belastes maskinprisen af udlånsrenten. Betaler man maskinen kontant, er renterne det man kunne have fået ved at have pengene stående i banken, aktier, obligationer eller lignende. Maskinerne kan være forsikret enkeltvis eller på en samlet forsikring. Hvis der er tale om en samlet forsikring, kan man dele summen ligeligt ud på alle maskiner eller efter deres belastning for forsikringen. Husleje hører ofte til blandt virksomhedens samlede omkostninger, men kan lægges ind under den enkelte maskines faste omkostninger. SKEMA 1 TIMEPRIS FOR EN TRAKTOR (KOSTPRIS) Pris Scrapværdi Total pris kr kr kr. Faste omkostninger (FO) Levetid 5 år Afskrivning pr. år kr. ( kr. / 5 år) Renter 6% kr. ( kr. / 2 x 6%) Forsikring kr. Husleje 500 kr. Faste omkostninger kr. Variable omkostninger pr. time (VO) Diesel 8 liter a 7,50 kr. 60,00 kr. Vedligehold 0,01 2,50 kr. ( kr. x 0,01 ) Materialer 0,02 5,00 kr. ( kr. x 0,02 ) Reparation 0,01 2,50 kr. ( kr. x 0,01 ) Var. omkost. pr. time 70,00 kr. Salgspris pr. time (FO / timer pr. år + VO) 50 timer pr. år 902,00 kr. ( kr. / 50 timer + 70 kr.) 250 timer pr. år 236,40 kr. ( kr. / 250 timer + 70 kr.) 1000 timer pr. år 111,60 kr. ( kr. / 1000 timer + 70 kr.) Variable omkostninger Andre omkostninger belaster først maskinen når den er i brug. Det kan være brændstof, gas, olie, reservedele, reparation og vedligeholdelse. De kaldes samlet for de variable omkostninger. Kender man ikke maskinen i forvejen, må man ty til manualen og forhandlerens vejledning for at beregne forbruget af brændstof, gas og olie. Til at begynde med er omkostninger til reservedele, reparation og vedligeholdelse et skøn. For at få et fornuftigt og retvisende skøn, tager man en promilledel af maskinens købspris og lægger den til maskinprisen. Oftest en promille mellem 0,01 og 0,20. Jo bedre man kender maskinen, dens brændstofforbrug, reparationsomkostninger osv., jo præcisere kan maskinprisen beregnes. Salgsprisen Når man har fundet frem til de faste omkostninger(fo) og de variable omkostninger (VO), kan prisen pr. time beregnes. De faste omkostninger deles med antallet af forventede årlige maskintimer og lægges til de variable omkostninger. Brug et realistisk antal maskintimer. En måned har cirka 160 arbejdstimer og 1 år cirka1.625 arbejdstimer. Har man brug for at sætte to maskiner sammen, f.eks. en traktor og en såmaskine, skal der beregnes maskinpris for hver. Traktoren bruges måske til snerydning, grubning, harvning, jord- og affaldskørsel og såning, i alt 600 timer pr. år. Såmaskinen bruges til såning af græsplæner og gødningsudlægning, i alt 50 timer pr. år. Fra ukendt til kendt Når man investerer i en ny maskine er man ikke altid klar SKEMA 2 FORSKELLIGE AFSKRIVNINGSMETODER Den lineære metode uden scrapværdi Totalpris: kr. Levetid: 5 år Afskrivning pr. år: kr. Den lineære metode med scrapværdi Pris: kr. Scrapværdi: kr. Totalpris: kr. Levetid: 5 år Afskrivning pr. år: kr. Den lineære metode bruges bl.a. hvor man har flere maskiner og biler, og udskiftningen derfor sker jævnt gennem årene. Der kan også bruges en anden afskrivningsmetode, saldometoden. Her beregnes afskrivningen af restbeløbet (saldoen) og ikke af det oprindelige beløb. Derfor aftager afskrivningens størrelse. over de økonomiske konsekvenser. Er det rigtigt som det står i manualen at den bruger 4 liter brændstof i timen, eller er der nærmere tale om 5 liter? Af hensyn til en realistisk maskinpris er det derfor vigtigt at følge op på de konstaterede maskinomkostninger. Det kan gøres i et regneark, time-/sagsstyringsprogram eller lignende. Derfor bør man notere alle de forbrugte timer og alle omkostninger ned for den enkelte maskine eller maskine gruppe så de let kan sættes ind i beregningsskemaet. GRØNT MILJØ 3

4 DÆKNINGSBIDRAG OG DÆKNINGSGRAD SKEMA 1 HVAD EN TIME KAN GIVE I DB Eksempler, alt efter omkostningernes fordeling. Dækningsgraden For bedre at kunne analysere resultatet, omregner man dækningsbidraget til den såkaldte dækningsgrad (DG). Den fortæller i procent hvor stor en andel af opgavens omenkelte opgaves endelige dækningsgrad. Håndmand Maskinfører Når en anlægssag eller plejeopgave økonomisk skal vurderes, bruges begreber som dækningsbidrag og dækningsgrad. Men hvad dækker de to begreber over? Er en dækningsgrad på eksempelvis 20% en succes? Eller måske nærmere en fiasko? Dækningsbidrag (DB) fortæller hvor meget der er tilbage når en opgaves direkte (variable) omkostninger er betalt. Dækningsbidraget skal bidrage til at dække virksomhedens faste omkostninger, overskud, renter og investeringer. I budgetter og regnskaber ses dette dækningsbidrag angivet som Dækningsbidrag 1. Dækningsbidraget fortæller kun hvor mange penge der er til rådighed til virksomhedens drift, men giver ikke et særligt godt billede af om opgaven er forløbet godt eller dårligt. Belægning Belægning og underlev. Timeløn 210 kr., DB 40% 350 kr. 350 kr. 350 kr. 350 kr. Maskine 90 kr., DB 10% 100 kr. 100 kr. 100 kr. Materiale180 kr., DB 10% 200 kr. 200 kr. Underleverandør 450 kr., DN10% 500 kr. 1 time, i alt 350 kr. 450 kr. 650 kr kr. VO 210 kr. 300 kr. 480 kr. 930 kr. DB 140 kr. 150 kr. 170 kr. 220 kr. DG 40% 33,3% 26,2% 19,1% sætning der er tilbage når de variable omkostninger er dækket. Størrelsen af en succesfuld dækningsgrad afhænger af mange ting. Har virksomheden en stor eller lille administration? Ejer eller lejer man maskinerne? Hvor stor er omsætningen? Og hvilke typer af opgaver udfører man? Mange virksomheder kører med forskellige dækningsgrader på timepris, maskinleje, materialer og underleverandører, men som det kan ses i ovenstående skema, kan det give et uklart billede af den Kostprisen Vil man have et klarere billede af den endelige dækningsgrad, kan man regne opgaven til kostpris og bagefter lægge den ønskede dækningsgrad til. Fordelen ved at kende sin kostpris på den enkelte opgave før tilbudsafgivelse er at man let kan følge op på den enkelte opgaves økonomiske resultat. Desuden kan det hjælpe med at give det overblik der skal til for at skærpe sit tilbud. Yderligere kan man differentiere sine dækningsgrader i forhold til de forskellige typer af opgaver. Tillæg og dækningsgrad er ikke det samme. Når man lægger 10% til en maskines kostpris, er det ikke lig med en dækningsgrad på 10%, men kun en dækningsgrad på 9,09 %. Det er derfor vigtigt at være bevidst om forskellen på tillæg og dækningsgrad. SKEMA 2 HVAD DÆKNINGSBIDRAGET FORTÆLLER Dækningsbidraget fortæller hvor meget der er tilbage til virksomhedens drift på den enkelte opgave, når de variable omkostninger (sagsrelaterede omkostninger) er trukket fra omsætningen (salgsprisen). Omsætning kr. variable omkostninger kr. = dækningsbidrag kr. SKEMA 3 HVAD DÆKNINGSGRADEN FORTÆLLER Dækningsgraden angiver dækningsbidragets størrelse af omsætningen i procent. Dækningsbidraget / Omsætning x 100 = Dækningsgrad kr. / kr. x 100 = DG 26,7% SKEMA 4 OMKOSTNINGER Virksomhedens omkostninger deles op i de faste omkostninger (FO) og de variable omkostninger (VO). De faste omkostninger er den del af omkostningerne som ikke direkte afhænger af produktionens størrelse. Til FO hører bl.a. biler, funktionærlønninger, kontorholdsomkostninger og husleje. FO varierer normalt kun over længere sigt. De variable omkostninger kan direkte relateres til produktionen. VO er bl.a. omkostninger til materiale, løn, indlejede maskiner og driftsmidler. VO er direkte relateret til det enkelte produkt og belaster kun virksomheden i henhold til dette. SKEMA 5 DÆKNINGSGRAD LÆGGES TIL KOSTPRIS Kostprisen x 100 / (100 DG) = Salgspris 225 kr. x 100 / (100 25) = 300 kr. 4 GRØNT MILJØ

5 A CONTOBEGÆRINGEN At fremsende fakturaer og få dem betalt til tiden, er livsnødvendigt for de allerfleste håndværksvirksomheder. Lønninger, materialer, leverandører, brændstof er omkostninger der løbende skal betales, men som ved lange betalingsrestancer belaster kassekreditten unødigt. Har man ikke aftalt særlige betalingsbetingelser for den indgåede aftale, kan man sende regning til kunden den dag arbejdet afleveres. Private kunder har en betalingsfrist på 30 dage fra den dag kunden modtager fakturaen. Der kan aftales anden tidsfrist for betalingen, men det skal være udtrykkeligt og klart for kunden hvad betalingsfristen er. Betalingsbetingelserne bør skrives på aftalesedlen. Er der derimod tale om en aftale mellem professionelle parter (virksomheder), aftaler parterne i fællesskab betalingsfristelsen. For opgaver af længere varighed - måneder og år - vil omkostningerne kunne blive betydelige hvis ikke man løbende får betaling for det udførte arbejde. Det er derfor vigtigt at der aftales en betalingsplan for den løbende fakturering. Betalingsanmodning Er AB 92 en del af aftalegrundlaget kan man efter 22 fremsende en betalingsanmodning en gang hver måned. Bygherren har herefter 15 dage fra modtagelsen af anmodningen til at betale. Betalingsplanen kan udarbejdes som acontobegæring, hvor det månedligt bliver gjort op hvor langt man er kommet med opgaven. Det kan også være aftalt at der fremsendes acontobegæring når et vist stade er nået, en vis procentdel af opgaven er udført eller når der er leveret materialer. Opstillingen af en acontobegæring kan variere meget, men det kan anbefales at gøre den så overskuelig som mulig. Ikke kun for ens egen skyld. Bygherren skal heller ikke bruge unødig tid til at indstille fakturaen til betaling. I sager hvor byggemødereferatet angiver arbejdets stade i procent, kan det være enkelt at udfylde acontobegæringen. Har man efter det seneste byggemøde udført mere arbejde end der er noteret i byggemødereferatet, må man forøge stadesprocenten i forhold til den aktuelle situation. Endelige regnskab Når projektet afsluttes skal det endelige regnskab gøres op. Gælder AB 92 har man 25 arbejdsdage til at afslutte regnskabet hvis projektet er karakteriseret som byggeri. Som hovedentreprenør har man dog 35 arbejdsdage. Er der tale om anlægsarbejde er fristen 60 arbejdsdage. Hvis afregningen ikke er fremsendt til tiden, kan entreprenøren fortabe retten til at fakturer ekstraarbejde udført i regning og yderligere indexregulering. Forældelsesfristen for fremsendelse af øvrige slutfakturaer er 3 år. Men har kunden - uden der er blevet reageret på det fra entreprenørside - anmodet flere gange om en slutfaktura, kan det være svært at fastholde kravet. SKEMA 1 A CONTOBEGÆRING. EKSEMPEL Indsættes opstillingen i et regneark, er det kun procenterne der måned efter måned skal ændres. I skemaet er det kun kontraktsummen der skal indtastes. Efterfølgende ændringer i mængder indføjes i skemaet for ekstraarbejder. Sag Bøgeparken Bygherre Boligselskabet Tilsyn Landskabsarkitekt Lea Boes A conto 1 Position Emne Kontrakt Færdig% A conto Rydning af beplantning , , Udgravning for belægning 30 cm , , Udgravning for belægning 40 cm , , Terrasser og stier 40x40x5 cm , , P-pladser SF-sten 8 cm ,00 0 0, Plantearbejder ,00 0 0, Græsetablering ,00 0 0, års vedligeholdelse ,00 0 0,00 Kontrakt sum ,00 Udført til dato ,00 Tidligere opkrævet a conto 0 A conto beløb for denne periode ,00 SKEMA 2 EKSTRAARBEJDER. EKSEMPEL Skemaet er udformet så det let kan overskues hvilke ændringer der er i stadesprocenterne på de enkelte ekstraarbejder. Tal i parentes ( ) er fradrag. Sag Bøgeparken Ekstraarbejde Bygherre Boligselskabet Tilsyn Landskabsarkitekt Lea Boes A conto 1 Aftalenr. Dato Emne Mængde Færdig% A conto L.ark Udvide terrasser 25 m² 450, , ,00 L.ark Fælde 2 træer , , ,00 Ing Oprette dæksler i belægning 12 stk. 400, , ,00 L.ark Sti - udgår (12) m² 650,00 (7.800,00) 100 (7.800,00) Ing Oprette dæksler i bede 4 stk. 350, , ,00 Enh. a pris Aftalt ekstra arbejde (mere/mindre ydelse) ,00 Ekstra arbejde udført til dato 6.250,00 Tidligere opkrævet a conto 0 A conto beløb for denne periode 6.250,00 Ialt GRØNT MILJØ 5

6 INDEKSREGULERINGEN SKEMA 1 INDEKSREGULERING MELLEM KENDTE INDEKS Indekstal for den 15. november 2007: 118,9 Indekstal for den 15. februar 2008: 119,5 (nyeste ældste indekstal) x antal dage efter ældste indekstal (119,5 118,9) x 30 dage = 0,2 Indekstal for den 15. december bliver 118,9 + 0,2 = 119,1 SKEMA 2 INDEKSREGULERING EFTER TO KENDTE INDEKS Indekstal for den 15. november 2007: 118,9 Indekstal for den 15. februar 2008: 119,5 (nyeste ældste indekstal) x antal dage efter ældste indekstal (119,5 118,9) x 30 dage = 0,2 Indekstal for den 15. marts bliver 119,5 + 0,2 = 119,7 EKSEMPEL PÅ INDEKSREGULERING Tilbud afgivet den 15. februar Der er aftalt at indeksregulere i henhold til boligindeks total. Indekstal på 6-månedersdagen (15. august 2007): 118,6 A conto beløb for perioden 15. februar februar 2008: kr. Indekstal pr. 15. februar 2008: 119,5 (nyeste indekstal indekstal på 6-mdrs dagen) x acontobeløb indekstal på 6-måneders dagen (119,5 118,6) x kr. = 758,85 kr. 118,6 Det regulerede acontobeløb bliver ,85 kr. grundlaget eller det på anden vis er aftalt mellem parterne, dvs. er skrevet ind i kontrakten eller aftalegrundlaget. I cirkulæret er der tre vigtige skæringsdage: licitations/tilbudsdagen, 6-måneders dagen og 12-måneders dagen. Licitationsdagen Licitations/tilbudsdagen bestemmer hvornår fastprisperioden udløber. Indeksreguleringen tager udgangspunkt i 6- måneders dagen og der kan først indeksreguleres efter 12- måneders dagen. Der kan indeksreguleres på alt arbejde der udføres efter 12-måneders dagen, dvs. at alt arbejde der udføres i de første 12 måneder er til tilbudsprisen. Risikoen for prisstigninger i fastprisperioden er altså entreprenørens og skal derfor være indtænkt når man afgiver sit Plantning kort før aflevering. Et anlægsgartnerarbejde kan strækker sig over så lang tid at almindelig prisstigninger ændrer tilbuddets grundlag. De fleste anlægsgartnere afgiver med jævne mellemrum tilbud på større sager. Arbejdsopgavernes varighed kan være fra måneder til år. Tilbudet afgiver man på baggrund af en række kendte præmisser: kundens beskrivelser, tegninger og ønsker, materialernes kostpris, underleverandørers og egne priser. Men som tiden går, ændrer forudsætningerne sig. Ændringer i projektet klares ved aftalesedler, hvor omfang og de økonomiske konsekvenser fremlægges. De almindelige prisstigninger er derimod vanskeligere at gøre rede for. Derfor indeksregulerer man. Reglerne er fastsat i cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsgartnerarbejde som udgives af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Cirkulæret gælder når AB92 er en del af aftalebud. Det er vigtigt at få indeksregulering indarbejdet i aftalegrundlaget, enten i teksten eller ved forbehold (det er en del af Danske Anlægsgartneres standard forhold). Flere slags indeks Der er to grupper af indeks, et for anlæg og et for boliger der udarbejdes af Danmarks Statistik. Hver gruppe indeholder flere delindeks, men ingen for anlægsgartnerarbejde. Danske Anlægsgartnere har derfor peget på boligindeks total som det mest dækkende for anlægsgartnerarbejde. Det fremgår af foreningens standardforbehold og bruges hvis ikke andet er aftalt. Det bør dog altid fremgå af den indgåede aftale hvilket indeks der skal bruges ved reguleringen. Indekset bør være det der retter sig bedst mod opgaven. Beregningen af indeks Indeksreguleringen beregnes som forskellen mellem 6- månedersdagens indeks og udførelsestidspunktets indeks. Det er altså ikke tilbudsdagens indeks, men indekset på 6-månedersdagen der skal bruges som udgangspunkt. Indekstallet er bundet til en specifik dato, her kaldet indeksdagen. For 1. kvartal er indeksdagen for boligbyggeri 15. februar (se skema). Skal man indeksregulere for andre datoer, f.eks. for perioden december 2007, interpolere man indekstallet. Det betyder at man beregner indekstallet for den 15. december. Indeks kan regnes mellem to kendte indeks og efter to kendte indeks. Ofte forefindes indekstallene først flere måneder efter man skulle have brugt tallene. Derfor kan man fremskrive indekstallene med samme stigning som i den sidst kendte indeksperiode. En efterfølgende justering finder sted når de endelige indekstal er kendte. Er indeks tallene negative for en periode, trækkes det beregnede beløb fra i fakturabeløbet. Alle måneder regnes som 30 dage. Der bruges kun 1 decimal. Indeksreguleringen kan foretages ved hver acontobegæring efter 12 månedersperioden eller som en samlet beregning i forbindelse med slutafregningen. Det er i begge tilfælde arbejdets middeltyngde dato er gældende for indeksreguleringen. Har opgaven en anden tyngdedag end den 15. i måneden, kan dette indgå i interpoleringen. INDEKSDAGE FOR BYGGERI 1. kvartal: 15. februar 2. kvartal: 15. maj 3. kvartal: 15. august 4. kvartal: 15. november Indekstal findes på under Prisindeks. 6 GRØNT MILJØ

7 AKKORDARBEJDET Inden for de allerfleste håndværksfag er der en tradition for at arbejde i akkord. Arbejdet måles op og aflønnes efter tidsfaktorer fastsat i de såkaldte akkordtidskuranter. Så kan medarbejderne selv styre tid og tempo. Der er dog meget forskel på brugen af akkord inden for de forskellige fag. I anlægsgartnerbranchen er der kun ringe tradition for at arbejdet bliver udført i akkord, men hvorfor? En af grundene kan være at kun de færreste kender til brugen af akkord som aflønningsform. En anden grund kan være at mange synes det er en besværlig måde at aflønne på. Det bliver også ofte nævnt at akkorder nedslider medarbejderne fordi de lokker dem til at knokle hårdere. Enhver virksomhed eller dens medarbejderne kan kræve at et arbejde skal udføres i akkord. Som udgangspunkt skal der bruges fagets akkordtidskurant. Og selv om Danske Anlægsgartnere og 3F s akkordtidskurant indeholder lige knap 750 forskellige delakkorder, er det ikke alle fagets aktiviteter der er sat tider på. Derfor skal man inden et arbejde påbegyndes i akkord, være enige om hvilke akkorder der skal bruges på opgaven og hvordan de såkaldte slumpakkorder skal stykkes sammen. Slumpakkorder Slumpakkorder aftales hvor der ikke i forvejen forefindes akkorder, eller der på grund af opgavens størrelse eller tilgængelighed ikke kan bruges de eksisterende aftalte akkorder. Den part som ønsker arbejdet udført i akkord, har forpligtigelsen til at opstille og tidsansætte slumpakkorderne. Aftale og slumpakkord skal udarbejdes skriftligt. Slumpakkorder skal aftales inden arbejdet påbegyndes, men i forbindelse med ekstraarbejder kan det være nødvendigt i anlægsperioden at indgå yderligere slumpakkorder. Slumpakkorder bruges også om begrebet fyraftensakkorder hvor medarbejdere og arbejdsgiver bliver enige om en fast afregning for en specifik opgave. Akkordens beregning Akkordtidskuranten bygger på at arbejdet bliver udført som håndarbejde, men er arbejdet mere rentabelt at udføre med maskine, skal denne stilles til rådighed. Generelt udgår arbejde der udføres med maskine af den samlede akkordafregning. KILDE Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (2008): Anlægsgartnerarbejde Akkordtidskurant for anlægsgartnerarbejde mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund, 1. marts Akkordtidskuranten er en del af overenskomsten mellem de to organisationer og derfor ikke til salg. Antallet af medarbejdere på den enkelte opgave i akkord må ikke være større end at arbejdet kan udføres effektivt. Der skal dog tages forbehold for at den forliggende tidsplan kan overholdes. Virksomheden og medarbejdere skal sikre at der vedvarende kan forefindes materialer på byggepladsen i et omfang der sikre vedvarende fremdrift. Medarbejderne skal med minimum to dages varsel oplyse virksomheden om kommende materiale mangler. Alt akkordarbejde der bliver udført skal føres i en skurbog, som bagefter skal underskrives af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Materialespild der skyldes uagtsomhed eller skødesløshed, kan arbejdsgiveren kræve erstattet af akkordsummen. Opmåling, afsætning, rengøring, oprydning m.v. er indeholdt i akkordtiderne. det gælder også transport til og fra skurvogn. Afstanden til skurvognen må dog højst være 175 meter fra arbejdsstedet. Arbejde skal udføres i henhold til opgavens beskrivelser eller Danske Anlægsgartneres normer. Er akkorddeltagerne skyldige i arbejde der ikke er udført konditionsmæssigt korrekt, har de pligt (og ret) til at udbedre dette uden ekstra betaling. Gennem hele byggeperioden har arbejdsgiveren ret til at tilbageholde 20% af overskudsdelen indtil arbejdet er afleveret og eventuelle mangler er udbedret. Opretningen af mangler betales af overskudsdelen og udføres derfor normalt af akkorddeltagerne selv uden yderligere betaling. Akkordtidskuranten bygger - som titlen angiver - på udførelsestider, og alle tider er angivet i minutter. Betalingen for det udførte arbejde sker i henhold til mindstelønnen for en uddannet anlægsgartner med et tillæg på 25%. Når lønningsdagen kommer udbetales der for det samlede antal minutter, det udførte arbejde har medført. Der betales kollektivt til hele sjakket. Husk at hold formænd oppebærer deres holdformandstillæg. Et ældre billede fra begyndelsen af 1980 erne der passer til emnet. Akkordarbejde er ikke så almindelig mere. Grundlag for tilbud Hvis akkordarbejder er grundlag for et tilbud, skal den tilbudsgivende virksomhed huske at tillægge timeprisen virksomhedens normale socialeomkostninger og avance. I det hele taget skal man være opmærksom når man bruger akkordtidskuranten til at regne tilbud efter. F.eks. kan udprægede maskinopgaver ikke beregnes som akkord. Disse delpriser skal regnes særskilt og indeholde maskinpris, materialepris og lønomkostninger. GRØNT MILJØ 7

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning. Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER TIL DANMARKS MILJØPORTAL

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 Teknik- og Miljøforvaltningen Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter Rammeaftale Februar 2015 Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 2(11) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik-

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere