SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder"

Transkript

1 SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc. ved Cpenhagen Business Schl Oktber sider tegn

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING BEGREBSDEFINITION AFGRÆNSNING METODISK TILGANG INDDRAGELSE AF FORBRUGERADFÆRDSTEORI VIDENSKABSTEORETISK RAMME INDUKTIV OG DEDUKTIV METODE TEORETISK TILGANG EMPIRI RELIABILITET OG VALIDITET AF INDSAMLET EMPIRI MÅL MED KANDIDATAFHANDLINGEN KANDIDATAFHANDLINGENS STRUKTUR SITUATIONSANALYSE FOR MARKETING FARVEL TIL MARKETING SOM VI KENDTE DET KAMPEN OM OPMÆRKSOMHED DET FRAGMENTEREDE MEDIEBILLEDE FRA MASS MARKET TIL EN MASSE MARKEDER NYE SPILLEREGLER FOR MARKETING ONLINE MARKETING KOMMUNIKATION MARKETING FLYTTER ONLINE TRADITIONEL VS. ONLINE MARKETING TANKEGANG SOCIAL MEDIA INTERAKTION SOCIAL MEDIA HVAD ER SOCIAL MEDIA? SOCIAL MEDIA EN PARAPLYBETEGNELSE FOR FACEBOOK OG LIGNENDE WEBSITES? EN KOMMUNIKATIV BETRAGTNING SOCIAL MEDIA TOOLS BLOGS SOCIALE NETVÆRK MICROBLOGS WIKIS CONTENT COMMUNITIES FORA RATINGS OG REVIEWS GAMING HISTORIEN BAG SOCIAL MEDIA TILBAGE TIL FREMTIDEN HVOR UDBREDT ER SOCIAL MEDIA? HVAD ER DET, DER DRIVER SOCIAL MEDIA? STYRKEN I DE SVAGE FORBINDELSER SPREDNING AF BUDSKABER NÅR FORBRUGEREN HJÆLPER MED AT OPBYGGE REACH FREMTIDEN FOR SOCIAL MEDIA FORBRUGEREN OG SOCIAL MEDIA PROFIL AF SOCIAL MEDIA BRUGEREN DE DIGITALE INDFØDTE BEHOV FORBRUGERADFÆRD TILLID OG RELATIONER FORBRUGERENS KØBSPROCES OG SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA MARKETING MINDSET HVAD BESTÅR DET NYE MINDSET AF? DELTAGELSE DIALOG TRANSPARENS DELING OPSUMMERING MARKETINGPOTENTIALET FOR VIRKSOMHEDERNE SOCIAL MEDIA SOM EN DEL AF PRODUKTET WISDOM OF CROWDS OG CROWDSOURCING KONTROLTAB OMKOSTNINGSFORDELE SOCIAL MEDIA TIL RESEARCH OVERVÅGNING AF SOCIAL MEDIA DIGITALE FODAFTRYK OG SOCIAL GRAPH SOCIAL MEDIA SOM ANNONCERINGSPLATFORM DISPLAYANNONCERING VIRAL MARKETING APPLIKATIONER SOCIAL MEDIAS INPUT TIL MARKETING PROCESOPTIMERING EFFEKTMÅLING AF SOCIAL MEDIA MARKETING... 74

3 8. SOCIAL MEDIA I PRAKSIS FORELØBIGE HYPOTESER OG OBSERVATIONER UNDERSØGELSERNES GENNEMFØRELSE SPØRGESKEMAETS STIKPRØVEUDVÆLGELSE UDFORMNING AF SPØRGESKEMA UDSENDELSE AF SPØRGESKEMA SIGNIFIKANSTEST AF SPØRGESKEMA DYBDEINTERVIEWS UDVÆLGELSE AF EKSPERTER DYBDEINTERVIEWS GENNEMFØRELSE PRÆSENTATION OG DISKUSSION AF UNDERSØGELSERNES FINDINGS ANBEFALING TIL DANSKE VIRKSOMHEDER SOCIAL MEDIA MARKETING MATRIX KONKLUSION PERSPEKTIVERING

4 FIGUROVERSIGT FIGUR 1: KLASSISK KOMMUNIKATION (INTERNET SOM KANAL)... 3 FIGUR 2: VIDENSPRODUKTIONSPROCESSEN... 5 FIGUR 3: TILGANG TIL KANDIDATAFHANDLINGEN... 8 FIGUR 4: STRUKTUR FIGUR 5: REACH & RICHNESS FIGUR 6: ONLINE MARKETING FORECAST US FIGUR 7: FORDELING I ANNONCEBUDGET I DANMARK FIGUR 8: S-O-R MODELLEN FIGUR 9: KOMMUNIKATIONSMØNSTRE FIGUR 10: SOCIAL MEDIA TOOLS FIGUR 11: ALDERSFORDELING BLANDT DANSKERE PÅ FACEBOOK OG TOTALBEFOLKNING FIGUR 12: UDVIKLINGEN AF SOCIAL MEDIA PÅ INTERNETTET FIGUR 13: UGENTLIG ANDEL AF BESØG TIL FACEBOOK.COM & GOOGLE.COM FIGUR 14: SOCIOCENTRISK SOCIALT NETVÆRK FIGUR 15: BROBYGGENDE SVAG FORBINDELSE FIGUR 16: TRE TILGANGE TIL VÆRDIBEREGNING AF NETVÆRK FIGUR 17: FORECAST US INTERAKTIV MARKETING SPEND FIGUR 18: ONLINE SOCIALISERING FIGUR 19: DEN SOCIAL TEKNOGRAFISKE PROFIL FIGUR 20: MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE FIGUR 21: MENINGSKONSTRUKTION FIGUR 22: OPLEVEDE RISICI FIGUR 23: DEN TRADITIONELLE KØBSTRAGT FIGUR 24: DEN FISKEFORMEDE KØBSPROCES FIGUR 25: BALANCERINGEN AF TOOLS OG MINDSET FIGUR 26: PRINCIPPERNE I SOCIAL MEDIA MARKETING MINDSET FIGUR 27: TRE SYN PÅ VÆRDISKABELSESPROCESSEN FIGUR 28: DE TRE OVERORDNEDE FORRETNINGSMÅL FIGUR 29: PLC KURVEN OVER SOCIAL MEDIA MARKETING FIGUR 30: UDSENDELSESFORLØB FIGUR 31: SVARPROCENT FIGUR 32: SPØRGEGUIDE FIGUR 33: FORDELING AF ANVENDELSEN AF SOCIAL MEDIA I BEGGE BASER FIGUR 34: FREMTIDIG INVESTERING I SOCIAL MEDIA FIGUR 35: FREMTIDIGE PLANER FOR ANVENDELSE AF SOCIAL MEDIA FIGUR 36: SOCIAL MEDIA AKTIVITETER FIGUR 37: VÆRDISKABELSE PÅ SOCIAL MEDIA FIGUR 38: SOCIAL MEDIAS EGNETHED TIL TEST AF NYE TILTAG EL. NYE PRODUKTER FIGUR 39: ANVENDELSE AF RATINGS OG REVIEWS FIGUR 40: SOCIAL MEDIA MARKETING MATRIX

5 BILAGSOVERSIGT BILAG 1: SPØRGEGUIDE... BILAG 2: RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN... BILAG 3: EKSPERTINTERVIEWS PROFILER... BILAG 4: PENETRATION OG DEMOGRAFI AF FACEBOOKBRUGERE... BILAG 5: KILDER TIL TIDSLINIEN... BILAG 6: EKSPERTINTERVIEWS PÅ CD-ROM... BILAG 7: KONTAKTFORM... BILAG 8: OPFØLGENDE MAIL... BILAG 9: RESPONDENTMAIL... BILAG 10: SIGNIFIKANSTEST AF RELEVANTE OMRÅDER... BILAG 11: SPØRGSMÅL 15 KRYDSET MED SPØRGSMÅL 6... BILAG 12: ÅBNE SVAR FRA BØRSEN & FDIM VIRKSOMHEDER...

6 EXECUTIVE SUMMARY Scial media marketing in Denmark An analysis f scial media and its usage within Danish businesses. Tday the traditinal marketing mdel is being challenged and it seems marketing is lsing its effectiveness. Marketers are facing great challenges with declining trust frm cnsumers, a prliferatin f media causing a fragmented media picture and digital technlgies that give cnsumers mre cntrl f their media time and mre leverage ver businesses. In this thesis we argue that the emergence f scial media we have witnessed in recent years is The thesis examines which rle scial media can play in future marketing strategies f Danish businesses. Scial media can functin as new marketing and cmmunicatin tls that facilitate scial interactin between individuals frm which marketers can create and ffer new value prpsitins t their cnsumers. We tk ur starting pint in an analysis f scial media frm which we deduced that scial media can be seen as the stem frm f the Internet, and with basis in netwrk thery we discvered that scial media netwrks are able t intensify di marketing. On the basis f existing cmmunicatin and cnsumer psychlgical needs can be satisfied thrugh scial media, which led us t discver that scial media als hld a scial instrumentality. Frm this analysis f cnsumers and scial media we deduced that scial media marketing requires a new mindset, as value prpsitin is crucial. Cnsequently, we identified fur basic principles a scial media marketing mindset shuld hld. The principles are sharing, participating, transparency and dialgue which in interactin create value fr cnsumers. Mrever we shw hw scial media deliver ptential fr ptimizing existing marketing prcesses, as scial media can strengthen value creatin and delivery. We fund three main areas where scial media deliver this pprtunity fr value prpsitin: scial media as part f the prduct;; scial media fr research;; and scial media fr advertising.

7 The literary and theretical analysis enabled us t put frward bservatins and hyptheses, which we sught t validate by empirically examining hw Danish businesses use scial media fr marketing. The examinatin cnsisted f a quantitative survey f Danish businesses as well as qualitative interviews with scial media experts. We fund that Danish cmpanies are very fcused n the use f scial media tls but are nt capable f balancing the use f tls with the right scial media marketing mindset. This led us t the cmpsitin f a mdel that serves as a guideline fr cmpanies wh wish t successfully use scial media fr marketing. The mdel shws businesses hw they psitin themselves with their scial media marketing, and prvides advice n hw t repsitin the business t succeed with scial media marketing. verall tactical and strategical marketing plans. Scial media shuld therefre nt slely be cnsidered as a new channel r media in which businesses can expse cnsumers fr their marketing messages, but merely serve as a supplement t already existing marketing activities prviding increased invlvement t and frm cnsumers. In this way scial media can cntribute t slve the challenges the traditinal marketing mdel is facing.

8 1. INTRODUKTION Tell me and I will frget Shw me and I may remember Invlve me and I will understand Cnfucius 450 f.kr. I 1983 blev en af internettets grundpiller lagt, da dmænenavnsystemet (DNS 1 ) blev lanceret. Det var gså det år, vi selv km til verden, g det kan således siges, at vi tilhører den håndfuld af årgange, der er vkset p side m side med internettet. I mdsætning til årgangene, der km før en verden, der knstant er nline, så har vi fulgt udviklingen g fte stået midt imellem det nye g rigtigt nline, vi er ikke rigtigt ffline, vi er både- Måske netp derfr har vi fundet det plagt at kaste s ver et emne, der gså ligger i gråznen imellem det kendte g det ukendte, det nye g det gamle. Og det er lige præcis her, vi finder spørgsmålet m, hvrdan ne skal gribe scial media an. Fænmenet scial media er vkset frem med en hastighed, der har gjrt det næsten umuligt at følge med g bevare verblikket. Det er ikke mere end 4 år siden, at Facebk slet ikke eksisterede med mindre du gik på universitet i USA, g i dag er der fem Facebk prfiler fr hver 10. dansker (Danmarks Statistik 2010;; CheckFacebk 2010). Da fjernsynet km frem, tg det 50 år at nå en udbredelse på 50 milliner seere, det tg kun Twitter 2 år at pnå 50 milliner brugere! (Qualman 2010). Det er ikke kun frdi, det går stærkt, at vi har interesse fr emnet. Vi er verbevist, m at scial media er kmmet fr at blive. Der er nget dybt fascinerende ver, den måde udviklingen på internettet har hjulpet mennesker med at kmmunikere med hinanden g pbygge relatiner g fællesskaber, der verskrider gegrafiske g kulturelle grænser. Der er nget meget menneskeligt ver dette g, sm vres research har vist, var det i høj grad dette aspekt, der var en af de grundlæggende tanker bag udviklingen af Wrld Wide Web. Men en ting er hvad scial media vil tilbyde s sm privatpersner, nget helt andet er, hvad scial media vil tilbyde s, når vi en dag sidder i rllen sm marketingansvarlige. 1 Dmain Name System. 1

9 Er scial media blt en ny frm fr TV kanal, eller er vi med scial media vidner til det næste naturlige udviklingstrin i dialgen imellem prducent g frbruger? Og i så fald, hvrdan bør ne frhlde sig til dette? Det har været utrligt spændende at frdybe s i en analyse af, hvrdan kan mstille sig til den udvikling, vi selv har været en del af, g sm vi finder så fascinerende, g vi håber, at denne behandling af emnet kan være en hjælp til at tage det næste skridt frem. 1.1 PROBLEMFELT Over de sidste år af det 21. århundrede g p til i dag har vi plevet en markant fragmentering af det mediebillede sm virksmheden har skulle frhlde sig til, når den skal markedsføre sine prdukter g ydelser. Det stigende antal af afsendere g budskaber vi sm knsekvens ser i dag, har medført en frandring i frbrugerens frhld til markedsføring. Markedsanalytiker Eric Schmitt fra Frrester Research påviser i et studie, hvrdan effektiviteten i traditinel marketing er faldet markant i takt med at flere g flere prducenter af mere g mere identiske prdukter, alle kæmper m de samme frbrugeres pmærksmhed g penge (Schmitt 2004). En undersøgelse fretaget af mediebureauet Mediacm viser, at den gennemsnitlige dansker udsættes fr marketingbudskaber m dagen (Gundersen 2010). Det er måske ikke så underligt, at budskaberne ikke har samme effekt sm fr 50 år siden, eller at mdtagerne mister tilliden til afsenderne g tager et mere aktivt g kritisk standpunkt verfr massekmmunikatin end tidligere. Det er en paradksal situatin, sm markedsførere i høj grad selv har skabt, hvr de mange muligheder fr at ekspnere frbrugeren fr budskaber har ført til en situatin, hvr frbrugeren er mindre mdtagelig verfr budskaberne. Et centralt mdrejningspunkt fr udviklingen i det nye frhld til frbrugeren er udviklingen af internettet g det medfølgende glbale marked. Kunder hs den lkale bilfrhandler kan i dag sammenligne priser ver hele landet g i andre lande, samt tale med andre kunder g høre m deres plevelse, før de selv beslutter sig fr et køb alt sammen faciliteteret af internettet. Skønt udviklingen på internettet allerede gik stærkt, så har de sidste års finanskrise kun øget denne prgressin, sm adm. direktør fr Megafn Asger Nielsen fr nyligt skrev i magasinet Markedsføring: Online er på bare t år gået fra at være en spændende mediegruppe uden den stre budgetbetydning, til at være den ubetinget største mediegruppe målt på markedsføringskrner (Nielsen 2010a: 7). Flere undersøgelser (Frrester Research 2009;; Ecnsultancy 2010a) peger på, at internettet sm medie tilbyder et nyt ptentiale fr at genskabe tilliden hs frbrugeren g bygge nye relatiner 2

10 mellem virksmhed g frbruger, der er mere relevante, mtiverende g invlverende. Her kan det være vigtigt at skelne imellem relatinens frm g medium. Et traditinelt virksmhed-frbrugerfrhld kan sagtens placeres i et digitalt medie uden at den ændrer sin traditinelle frm. Det er i vervejende grad det, vi har set på internettet de sidste 10 år. Virksmhederne har taget deres reklamer g lavet dem m til bannere, tekstlinks eller websites g placeret dem på internettet med en frventning m, at dette ville udnytte ptentialet i det nye medie. Figur 1: Klassisk kmmunikatin (internet sm kanal) Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Ebbesen & Haug 2009: 14. Naturligvis har denne tilgang sin berettigelse på samme måde sm reklamer (uden andre effekter end talen) kan fungere i radi, g simpel kmbinatin af billede g lyd kan fungere på tv det er bare ikke det samme sm at udnytte ptentialet i mediet. Det tyder på, at internettet g internettet sm annnceringsmedie er kmmet fr at blive, g selvm vergangen fra analg til digital ikke er verstået endnu, så viser tal fra flere analysehuse, at det er ngle væsentlige mlægninger, der sker i marketingbudgetterne (Frrester Research 2009;; Dansk Oplagskntrl 2010;; Ecnsultancy 2010a). I dag er scial media, eksempelvis de sciale netværk Facebk g Twitter, et ppulært mråde inden fr digital marketing g kmmunikatin, frdi platfrmen gør interaktin mulig. Ifølge Danmarks Statistik er 42% af danskerne tilknyttet en scial netværkstjeneste, g Danmark rangerer blandt de største Facebk-natiner i verden (Danmarks Statistik 2009: 22;; CheckFacebk 2010). Den stre udfrdring fr markedsførere er derfr at finde ud af, m der er et reelt ptentiale i scial media g i så fald, hvrdan scial media bedst inkrpreres i deres strategi. Så fr at psummere, så har markedsførere i dag en str udfrdring i at fange frbrugerens pmærksmhed, g når det endelig lykkedes, er det vanskeligt at vende denne pmærksmhed til en frbedring i frbrugerens relatin til virksmhedens prdukt eller brand. Flere studier peger dg på det digitale medie sm en del af løsningen på denne udfrdring, frdi det netp dér er 3

11 muligt at føre, eller endda bare facilitere, en dialg med frbrugerne, hvr de aktivt interagerer med hinanden g nes brand (Millward Brwn 2010;; Nielsen BrandLift 2010). Men hvrdan bør ne gribe dette an? 1.2 PROBLEMFORMULERING Med afsæt i venstående prblemfelt er der udfrmet følgende prblemfrmulering samt underspørgsmål, sm vil danne udgangspunkt fr denne kandidatafhandling. Afhandlingens sigte er at fretage: En analyse af scial media g deres anvendelse i danske med henblik på at afdække hvilken rlle de kan spille i nes marketingstrategi. Herunder vil vi adressere g besvare følgende underspørgsmål: Hvad er scial media, g hvrfr har vi det? Hvad er frbrugerens mtivatin fr anvendelsen af scial media? Hvilken betydning har scial media fr marketing? Hvad er scial medias marketingptentiale fr? Hvrdan anvender danske scial media i deres marketing? Analyse g besvarelse af disse underspørgsmål gør s i stand til at afdække g pstille en række anbefalinger til danske mkring anvendelsen af scial media marketing (SMM 2 ). 1.3 BEGREBSDEFINITION Der findes adskillige definitiner g frsøg på afklaringer af, hvad begrebet scial media dækker ver. Fr indledningsvis at give vres grundpfattelse af begrebet, definerer vi scial media sm: Teknlgiske medier, der faciliterer menneskers sciale interaktin med hinanden. En nærmere analyse af begrebet g dets anvendelighed behandles i afsnit 3. 2 Kandidatafhandlingen vil fremadrettet benytte frkrtelsen SMM, når der refereres til scial media marketing. 4

12 1.4 AFGRÆNSNING Nærværende kandidatafhandling vil mhandle SMM i Danmark udfra et virksmhedsstrategisk synspunkt, mere specifikt fra et BtC virksmhedssynspunkt g afhandlingen vil udelukkende tage udgangspunkt i stre danske BtC. Vi er pmærksmme på, at danske BtC spænder ver mange differentierede prdukter g ydelser, men det ligger uden fr denne kandidatafhandlings fkus, at analysere hvrdan scial medias ptentiale varierer på et specifikt prduktniveau. Afhandlingen fkuserer på scial media fra et marketing perspektiv g vil ikke betragte scial medias ptentiale fr andre dele af rganisatinen (såsm Human Ressurces brug af scial media i rekruttering). Kandidatafhandlingen vil behandle handlingsparametrene i marketingmixet, i det mfang det findes relevant, men fkus fr afhandlingen er scial medias egnethed i relatin til prmtin. Da scial media endnu er i den tidlige intrduktinsfase, hvr det er vanskeligt at finde knkrete afkastberegninger, afgrænser vi s fra en knkret evaluering af det øknmiske ptentiale. 1.5 METODISK TILGANG I det følgende vil den metdiske tilgang til afhandlingen blive gennemgået. Der lægges vægt på den videnskabsteretiske tilgang, g hvrledes denne spiller ind på valg af teretikere, fr at påpege hvilke implikatiner, det skaber fr tilvalg g fravalg af fkusmråder. Indenfr samfundsvidenskaben er det ikke muligt at pstille frklaringer på samme måde sm ved naturvidenskaben, hvr frklaringerne er kausalt determinerede, men i stedet er frklaringer i samfundsvidenskaben scialt knstruerede (Andersen 2005: 34), g frklaringer vil derfr være ceteris paribus eller alt andet lige. En vidensprduktinsprces vil fte bestå af de elementer, der illustreres i figur 2. Figur 2: Vidensprduktinsprcessen Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Andersen 2005: 24. 5

13 Kblingerne mellem disse elementer består af diverse frmer fr analyse, tlkning g syntese. Hvrledes dette er grebet an i denne kandidatafhandling, uddybes i det følgende INDDRAGELSE AF FORBRUGERADFÆRDSTEORI Scial media er per definitin et mråde, der berører den sciale adfærd mennesker har med hinanden, g det er derfr nødvendigt at inddrage teri, der kan hjælpe s med at belyse denne adfærd. Der er frskellige tilgange til analyse g krtlægning af frbrugerens adfærd. Ifølge Andersen kan der skelnes mellem behaviristiske, kgnitivistiske eller frtlkningsmæssige tilgange til frbrugeren (Andersen 1990: ). Behavirismen antager, at frbrugere vil udvise respns på stimuli, dermed er den ydre bjektive verden i stand til at betinge adfærd hs levende væsener (Andersen 1990: 114). Kgnitiv psyklgi er en styringstankegang, da der i kgnitiv psyklgi menes, at den ydre verdens stimuli er mediteret af den mentale aktivitet i hjernen, g frbrugeren gennemgår infrmatinsbehandlingsprcesser i hjernen, hvr intellektet vil styre krppen (Andersen 1990: 115). Kgnitiv psyklgi g behavirisme er psitivistiske tilgange til frbrugeradfærd (Andersen 1990: 117). Frtlkningsvidenskaben derimd er mere pst-psitivistisk g hermeneutisk frtlkende. I frtlkningsvidenskaben frsøges det at bryde med ydre-styringstankegangen. I stedet undersøges meningssammenhænge frem fr kausalsammenhænge, sm gør sig gældende i behavirisme g kgnitiv psyklgi. Den frtlkningsvidenskabelige tilgang til frbrugeren gør denne medansvarlig fr den verden, hun lever i (Andersen 1990: 143). Tilgangen til frbrugeren i denne kandidatafhandling er frtlkningsmæssig. I stedet fr at frudsige frbrugeradfærd mener vi, at der skal skabes frståelse fr frbrugerne, der ikke længere primært anses sm værende ydrestyret, men i stedet bør anses fr i høj grad at være styret af egne følelser g tanker gså i deres færden på scial media. Frbrugerne anses sm værende individer, der søger identitet g anerkendelse gennem frbruget. Frbrugerne indgår i sciale relatiner, hvr selve frbruget bliver en udtryksfrm, sm de kan udtrykke status g identitet igennem (Arnuld g Thmpsn 2005: 871), hvilket scial media kan bidrage til (jf. afsnit 4). Dette scikulturelle paradigme, hvr der lægges vægt på, at frbrugerne er individer, der er præget både af mgivelserne g interne knflikter, mdstridende hldninger g 6

14 undersøge end den grundlæggende erhvervsøknmiske antagelse m den ratinelle Lang 1995: 91) VIDENSKABSTEORETISK RAMME Fr at belyse den videnskabsteretiske ramme fr denne kandidatafhandling yderligere, inddrages Ib Andersens (2005) metdelære, der skelner mellem 3 frskellige videnskabsteretiske rammer;; den empirisk-analytiske (psitivistisk), frtlkningsviden samt den kritiske teri. Denne kandidatafhandling tager udgangspunkt i det frtlkningsvidenskabelige paradigme, sm har rødder i den filsfiske traditin hermeneutikken, der betyder frtlkningskunst eller frtlkningslære (Andersen 2005: 158). Ifølge Andersen (1990) er de grundlæggende antagelser i det frtlkningsvidenskabelige paradigme, at det subjektive meningsindhld frtlkes, g at der ikke altid kan nås frem til sikker viden m generelle terier m årsagssammenhænge udelukkende via empiriske iagttagelser. Sm mdsætning hertil findes det psitivistiske paradigme, der tager udgangspunkt i, at frskning skal kmme frem til alment gyldige årsagssammenhænge, g at disse udelukkende skal testes vha. empiriske iagttagelser (Andersen 1990: 151). Prblemfrmuleringen lægger p til en frtlkningsvidenskabelig tilgang, da der søges en frtlkning g frståelse af hvilken rlle scial media kan spille i danske s marketingstrategi INDUKTIV OG DEDUKTIV METODE Der benyttes både induktiv g deduktiv metde, idet de samfundsvidenskabelige studier fte er vævet ind i hinanden g fregår samtidigt i prcessen (Andersen 2005: 41), hvilket gså er tilfældet fr nærværende kandidatafhandling. Den deduktive metde kmmer til udtryk, når der ud fra eksisterende litteratur m scial media, branding, kmmunikatin g netværksteri samt anden udvalgt litteratur frsøges at frklare, hvrdan g hvrfr frbrugere agerer sm de gør, hvad scial media er, g hvrfr vi plever et paradigmeskifte i dag. Det er på baggrund af eksisterende teri, litteratur g empiri, at det har været muligt at udarbejde spørgeguiden til gennemførelsen af interviewene (jf. bilag 1), samt spørgeskemaets pbygning (jf. bilag 2). Kritikken af deduktin er ifølge Andersen, at den er selvbekræftende, frdi frskeren kun ser de egenskaber, der bekræfter hendes egne frdmme eller allerede eksisterende terier (Andersen 1990: 136), g dette har været i vres bevidsthed ved tlkningen af empiri. Den induktive metde kmmer især til udtryk, når egne undersøgelser bidrager med ny viden til den eksisterende scial media litteratur samt frbruger- g kmmunikatinsteri. 7

15 Den videnskabsteretiske ramme er altså styrende fr, hvilken metde empirien er blevet frembragt på. Herunder illustreres tilgangen til denne kandidatafhandling. Figur 3: Tilgang til kandidatafhandlingen Kilde: Egen tilvirkning. Afhandlingen er pbygget således, at der fretages en analyse af scial media, frbrugeren g anvendelsen af SMM ved inddragelse af teri g eksisterende litteratur på mrådet. Casestudier anvendes til at illustrere analysens findings. Herefter pstilles analysens fremkmne hypteser g bservatiner. Disse hypteser g bservatiner søges efterfølgende be- eller afkræftet via egen empiri i frm af et kvantitativt survey g kvalitative ekspertinterviews. Efterfølgende fretages en diskussin af resultaterne, sm munder ud i en anbefaling til, der ønsker at benytte scial media til marketing. Endeligt resulterer dette i en knklusin på prblemstillingen. 1.6 TEORETISK TILGANG Scial media er et relativt nyt frskningsmråde, hvrfr den eksisterende teri på mrådet endnu er begrænset. Litteraturen indenfr scial media vkser dg hastigt i takt med den stigende interesse fr mrådet. Litteraturen bærer præg af, at scial media sm frskningsmråde er på et tidligt stadie, g at der trds emnets ppularitet endnu findes få videnskabelige bearbejdninger g redegørelser, der understøtter litteraturens argumentatin. Der tages frbehld fr, at der freligger en vis bias i den eksisterende litteratur m scial media, da frfatterne på den ene side besidder en str viden g bidrager til frståelsen af mrådet g på den anden side beskæftiger sig prfessinelt med knsultatin til mkring scial medias eksistensberettigelse. Videnskabelige terier kan være med til at frklare frhldene i mverdenen g til at angive hensigtsmæssige handlemuligheder, men samtidig kan handlinger gså skabe erkendelse g ny grbund fr viden g udvikling. Videnserkendelse vil fte ske frskudt, da viden g frskning pstår efter et medies udvikling. På den måde kan frfatternes beskrivelse af scial medias udvikling g 8

16 vidensdannelse freslår, så pstår teri gennem praktisk udførelse g erkendelse (Furley 1999: 50). På trds af litteraturens stadig praktiske karakter mener vi, at dette kan bidrage til frståelsen af SMM, men bør suppleres med eksisterende teri. Afhandlingen vil derfr have sit afsæt indenfr følgende teretiske ståsteder: Kmmunikatinsteri Netværksteri Frbrugeradfærdsteri Kmmunikatinsteri inddrages med henblik på at frklare afsender/mdtager frhldet, samt hvrledes en virksmheds marketing kmmunikatin g PR påvirkes. Netværksteri inddrages fr at skabe en dybere frståelse fr dynamikken i netværk på scial media. Frbrugeradfærdsteri inddrages fr at belyse den bagvedliggende mtivatin fr brug af scial media. Endvidere bruges terien til at afdække, hvrledes frbrugerens købsprces kan påvirkes af scial media. Med udgangspunkt i disse teretiske ståsteder suppleret med scial media litteraturen, dannes grundlaget fr afhandlingens hypteser g bservatiner. 1.7 EMPIRI I metdeafsnittet fastlagde vi, at den metdiske tilgang til denne kandidatafhandling er frtlkningsvidenskabelig. Der arbejdes ud fra den interpretivistiske pfattelse af, at der ikke findes en bserverbar verden uafhængigt af frskeren, g at resultater g frtlkning af indsamlet empiri kan præges af frfatternes måde at se verden g scial media på. Denne påvirkning af resultaterne ud fra eget (Andersen 1990: 174). Den videnskabsteretiske verbevisning bærer præg af scialknstruktivisme, da vi mener kulturelle idealer er scialt knstruerede. Men afhandlingen er dg ikke udelukkende præget af scialknstruktivismen, da det fra et pragmatisk synspunkt accepteres, at der findes en materiel g fysisk verden, sm eksisterer uafhængigt af sansningen af den. I situatinsanalysen fr scial media har vi fremskaffet registerdata g sekundær empiri mkring scial media samt i et mindre mfang frskningsdata, da der findes begrænset frskning på mrådet. Den primære empiri består af frskelligartede undersøgelser i frm af statiske surveystudier samt 9

17 multiple casestudier. Derudver er der gennemført kvalitative interviews med eksperter indenfr scial media. Det statiske survey eller spørgeskemaundersøgelsen bruges til at krtlægge stre danske s erfaringer med SMM. Der blev udsendt et standardiseret spørgeskema til, der er udvalgt sm en repræsentativ stikprøve fr stre danske. Den primære empiri benyttes til at sandsynliggøre g frtlke de hypteser mkring scial media, der er fremkmmet i den teretiske analyse. I frlængelse af den teretiske analyse inddrages multiple casestudier, der anvendes til illustratin af s tilgang til scial media. Der er fretaget dybdegående, semi-strukturerede, kvalitative interviews med scial media eksperter, sm benyttes til at sandsynliggøre de pstillede hypteser samt skabe frståelse fr scial media g de taktiske g strategiske muligheder, de tilbyder. Derudver er resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blevet diskuteret med seks eksperter (jf. bilag 3). Til ekspertinterviewene blev en spørgeguide udarbejdet g benyttet (jf. bilag 1). Ifølge Andersen er metdetriangulering hensigtsmæssig i en samfundsvidenskabelig undersøgelse sm denne (Andersen 2005: 164). Vi har valgt metdetriangulering til at belyse prblemstillingen, da de valgte undersøgelsesmetder vurderes at supplere hinanden gdt i frhld til prblemstillingen RELIABILITET OG VALIDITET AF INDSAMLET EMPIRI I videnskabelige undersøgelser stilles krav til reliabilitet g validitet. I det følgende redegøres fr, hvrdan disse begreber relaterer sig til vres undersøgelser. Reliabiliteten (eller trværdigheden) refererer til knsistensen g pålideligheden af frskningsresultater, g i hvilken grad et resultat kan reprduceres på andre tidspunkter g af andre frskere (Kvale & Brinkmann 2009: 352), hvilket betyder, at situatinen skal være den samme fr alle respndenter (Kvale & Brinkmann 2009: 271). På ngle mråder anses det i denne kandidatafhandling sm vanskeligt, frdi det frudsætter de eksakt samme frhld. I de kvalitative interviews er det prblematisk at frudsætte statiske frhld, da et gdt kvalitativt interview ikke kan standardiseres fuldstændigt (Kvale & Brinkmann 2009: 277), da det kræver en interaktin mellem interviewer g respndent, sm ikke kan genskabes mellem en anden interviewer g respndent på et andet tidspunkt. Endvidere er det ikke sikkert, at samme spørgsmål pfattes på samme måde af frskellige respndenter. Under udførelse g bearbejdning af empirien har vi været pmærksmme på, hvrdan interviewer samt de stillede spørgsmål kan påvirke respndenternes svar. Fr spørgeskemaundersøgelsen gælder det, at skemaets pbygning har været det samme fr alle de deltagende, g at spørgsmålene ikke var ledende. 10

18 Undersøgelsernes gyldighed kan måles i frhld til deres validitet. Validitet i samfundsvidenskaberne henviser fte til, m en metde rent faktisk undersøger det, den fregiver at undersøge (Kvale & Brinkmann 2009: 352). Validitet refererer dermed i interviews til sandheden, rigtigheden g styrken af et udsagn. En gyldig slutning er krrekt udledt af sine præmisser, g et gyldigt argument er frnuftigt, velbegrundet, frsvarligt, stærkt g verbevisende (Kvale & Brinkmann 2009 Validitet er en kntinuerlig prces, hvr alle faserne af undersøgelsen bør valideres, således at validering fregår i alle faser af frskningsprcessen fra tematiseringen, undersøgelsesdesignet, spørgeskemaets gennemførelse, interviewet, analysen g til rapprteringen. Vi har sikret validiteten i vres undersøgelser ved bl.a. at nøje verveje frmuleringen af vres spørgsmål, så de ikke kunne pfattes sm ledende, sikre flw i spørgsmålsrækkefølgen, lave piltudsendelser af spørgeskemaet, udsende spørgeskemaet på det mest ptimale tidspunkt g tjekke p på eventuelle kilder til ugyldighed. 1.8 MÅL MED KANDIDATAFHANDLINGEN Frmålet med denne kandidatafhandling er gennem en frtlkningsvidenskabelig tilgang at belyse, hvrdan SMM bør gribes an af danske. Er der er et reelt ptentiale fr marketingafdelingen g i så fald, hvri ligger dette ptentiale? Teknlgien g platfrmene i dag gør det enkelt fr, at prette et kmmentarfelt på websites, en prfil på et scialt netværk, micrblgge m.m. (jf. s. 29), men kunsten med SMM er at skabe samtale, deltagelse g engagement fra både brugere g medarbejdere, g afhandlingen søger derfr et svar på hvrdan scial media frankres i nes arbejde. I sidste ende ønskes det, at kandidatafhandlingen kan anvendes af på BtC-markedet, der vil benytte SMM aktivt i deres strategi. Det er målet at kandidatafhandlingen skal bidrage med en række anbefalinger, sm disse kan anvende i deres marketingstrategi. Kandidatafhandlingen skal anskueliggøre, hvilken indsats der kræves af, hvis de vil benytte sig af SMM. Til dette frmål har vi pstillet en mdel, der viser hvrdan bør psitinere sig fr at få det ptimale ud af SMM. 11

19 1.9 KANDIDATAFHANDLINGENS STRUKTUR Herunder illustreres, hvrledes de enkelte afsnit i afhandlingen bidrager til besvarelse af venstående prblemfrmulering. Figur 4: Struktur Kilde: Egen tilvirkning. 12

20 2. SITUATIONANALYSE FOR MARKETING Når fagmrådet fr marketing g kmmunikatin betragtes i dag, kan der knstateres et tydeligt skifte i fkus g frudsætninger fr fagmrådet. Dette er gældende uanset, m vi betragter Danmark eller et hvilket sm helst andet sted i verden. Dette skifte er ikke længere helt nyt, det er en frandring, der har, kunne bserveres de sidste år, men gså en frandring, der har taget til i hastighed, mfang g knsekvens, g i dag tydeligt kan bserveres i både faglitteraturen, fagpressen g i dialg med de anfægtede fagflk. 2.1 FARVEL TIL MARKETING SOM VI KENDTE DET Krt sagt så er vi i stigende grad på vej væk fra den måde, vi tidligere tænkte g udførte marketing. Det kan diskuteres, m vi ser et dramatisk sammenbrud af de traditinelle mdeller g metder (hvilket ngle frfattere påstår), men der lader til at være knsensus m, at vi i hvert fald plever et paradigmeskifte ift. de krav, muligheder g udfrdringer sm marketingafdelingen står verfr. Flere frskere, frfattere g såkaldte guruer inden fr marketing har givet deres bud på, hvad dette paradigmeskifte betyder, hvilke knsekvenser det har, g hvad der skal til fr at virksmheden kmmer igennem det. Sergi Zyman, den tidligere CMO fr Cca- (Levine, Lcke, Searls & Weinberger 2000), g - Selvm der naturligvis er frskelle i disse (g de mange andre) frtlkninger af ændringerne indenfr marketing g kmmunikatin, så er der gså en række ligheder, sm går igen g igen: Markedsføring, eller rettere den måde markedsførte sig på tidligere, bliver mindre g mindre effektiv. Antallet/vlumen af nye medieplatfrme er steget markant, g det fragmenterede mediebillede rummer langt flere kanaler fr kmmunikatin. Magtfrhldet imellem frbruger g virksmhed har ændret sig. Frbrugeren kræver g tager mere g mere kntrl. Markedsføring bliver mere g mere vigtig blt i en anden frm. 13

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Performance Gym Århus

Performance Gym Århus Perfrmance Gym Århus Navn: Andreas Quade Kaalby Hld: BA Sprt Management (pbsa0712) Praktiksted: Perfrmance Gym Århus Kntaktpersn(er): Casper Jespersen g Birgitte Møller Larsen Vejleder: Per Justesen Anslag:

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Vejen til Mars et master class project

Vejen til Mars et master class project FORLAG Vejen til Mars et master class prject Ungdmsuddannelserne Af Kirsten Søgaard Nevers g Mette Kbw, Næstved Gymnasium Intrduktin Udvikling g psætning af den dramatiske tekst Vejen til Mars af Daniel

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Den innvative lærer Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere