Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik"

Transkript

1 Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik... 1 Læsepolitik på Nexø skole...fejl! Bogmærke er ikke defineret. At læse... 2 Læseglæde... 2 Indhold... 2 gruppe:... 3 et... 3 Indsatsområder for læsning i skoleåret 2010/ Beskrivelse af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik i praksis. 5 Børnehaveklasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse en Klassekonferencer Modtageklasser Fokus på faglig læsning Evaluering og videreudvikling af Nexø skoles læsepolitik Redigeret af læsevejleder og styrkecenterleder Lise Munch, matematikvejleder og styrkecenterlærer Lene Vedsegaard samt læsevejleder og skolebibliotekar Helle Vaabengaard Maj 2010 Side 1 af 15 sider

2 Læsepolitik på Paradisbakkeskolen afd. Nexø Skoleåret At læse At læse er at være i stand til at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster. At læse er at tilegne sig viden, skaffe sig oplevelser og få indsigt. Læseglæde At læse en bog - såvel skøn- som faglitteratur - giver børn store oplevelser. Det er de voksnes opgave at vække børns glæde ved at læse. Lysten til at lære at læse er en forudsætning for at opnå læsefærdighed - og læsefærdigheden giver glæde og lyst til at fortsætte med at udvikle og anvende forskellige læsemåder og læsestrategier. Det er vigtigt, at børnene har oplevet læseglæde og læsefærdighed hvis bøgerne droppes til fordel for andre medier. Børns personlige læseoplevelser skal konkurrere med de oplevelser, de kan få andre steder. Der skal være plads til begge dele. MEN - børn har brug for mange forskellige oplevelser, for at bevare lysten til "at læse videre". Skolebiblioteket/ biblioteket har det skatkammer, hvor børn og forældre kan gå på jagt efter bøger - der giver læselyst. Forældre har et stort medansvar for deres barns læseudvikling. Forældre skal derfor informeres om læseudvikling generelt. Ydermere skal forældre have en konstruktiv tilbagemelding om deres barns læsestandpunkt samt have en vejledning i, hvordan man som forælder kan støtte op om sit barns læseudvikling. Indhold Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik tager udgangspunkt i læseteorier og pædagogisk tækning. Eleverne skal ud fra en etableret pædagogisk praksis opleve: Side 2 af 15 sider

3 - engagement - læselyst - udvikling af læsefærdigheder - anvendelse af evalueringsredskaber, som beskriver og følger elevernes læseudvikling og som samtidig er vejledende ved tilrettelæggelsen af den daglige læseundervisning, målrettet den enkelte elev - der er et tæt knyttet samarbejde mellem læsevejleder og specialundervisning i forbindelse med læseprøverne: resultat/evaluering/vejledning - der afholdes klassekonferencer - der er et samarbejde mellem læsevejledere, matematikvejleder og skolebibliotekarer, med henblik på fælles læsetiltag for Paradisbakkeskolen afd. Nexø. gruppe: alle elever på skolen et et for Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik er, at eleverne i løbet af deres skolegang får udviklet en læsekompetence, der giver den enkelte elev - læselyst og læseglæde - brugbare læsefærdigheder, som kan minimere antallet af elever, der henvises til specialundervisning på grund af manglende læsekvalifikationer - brugbare læsefærdigheder, der kan være et hjælpeværktøj i næsten alle skolens fag samt i den videre uddannelse et skal være tydeligt, og det skal kunne evalueres! et for Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik er ligeledes, at lærerne på skolen får en løbende indsigt i, hvordan læsning skal implementeres i de fleste fag i Folkeskolen, via studiekredse og uddannelse indenfor læsning. Side 3 af 15 sider

4 Indsatsområder for læsning i skoleåret 2010/ forberedende/begyndende læse-/skriveudvikling i børnehaveklasse - obligatorisk sprogscreening i børnehaveklasse - læsekursus i 1. og 2. klasse inkl. læse-/skriveværksteder - Makkerlæsning i 2. og 5. klasserne - Fut på læsning i 3. klasse - Læsekursus i 3. og4. klasse - Turbo-dansk i 8. klasse - Faglig læsning på alle klassetrin 1 - Læsebånd i børnehaveklasse 9. klasse 2 1 Se kap. vedr. faglig læsning s Det er foreslået, at der i skemaet indlægges fast tid til læsebånd. I pædagogisk råd var der stemning for dette! Side 4 af 15 sider

5 Beskrivelse af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik i praksis Indsatsområderne er markeret med fed skrift øvrige beskrivelser skal læses som ideer til implementering af læsning i den daglige undervisning. Børnehaveklasse At eleverne via arbejdet med sproglig opmærksomhed, forberedes/påbegynder læse-/skriveudvikling, herunder børnestavning At eleverne gennem leg tilegner sig viden og færdigheder inden for den forberedende/begyndende læsning og skrivning Stor bog Den forberedende/begyndende læsning og skriveudvikling Håndfonemer Læse-/skriveværksteder Læseevaluering på begyndertrinnet/ina Brostrøm Det gode læseforløb/ingvar Lundberg (Alinea) Individuel evaluering/lus IL-basis - gruppeevaluering Information om den forberedende/begyndende læse- og skriveudvikling fortæller på første forældremøde om højtlæsning, sproglege og skrivning. Der udleveres endvidere folder med information, råd og vejledning til forældre samt hæfte med Læsespillet Der er et kursus med læsevejleder af 3 ugers varighed Side 5 af 15 sider

6 1. klasse At stimulere læseudviklingen At stimulere læselysten At stimulere skriftsprogsudviklingen/skrivelysten At videreudvikle fonologisk opmærksomhed At videreudvikle ordafkodning At videreudvikle læsestrategier og læseteknikker At videreudvikle læseforståelse At videreudvikle læseinteresse Kanonlæsning jf. danskfagudvalgs fordeling Genrelæsning og skrivning jf. danskfagudvalgets fordeling Læse-/skriveværksteder med udgangspunkt i forskellige læringsstrategier (tale, læse og skrive) Faglig læsning er hele teamets ansvar pc: 10-finger system Læseløft udvalgte elever v/styrkecenteret OS64 klassekonference Test på skriftsproget LUS fortæller på første forældremøde om udvikling af læsning og skriftsprog samt OS64 Der udleveres endvidere folder, Sejt at kunne læse, med information, råd og vejledning til forældre Der er kurser med læsevejleder af 2 x 3 ugers varighed, med fokus på henholdsvis skønlitteratur og faglitteratur Side 6 af 15 sider

7 2. klasse At stimulere interessen for læsning og det at læse bøger At kunne bruge læseforståelsesstrategier At være i stand til selvstændigt at læse bøger og kunne referere indholdet At kunne læse og reflektere over indholdet i en skønlitterær tekst At læse sig til viden At stimulere skriftsprogsudviklingen/skrivelysten Faglig læsning jf. matematikfagudvalgets politik Kanonlæsning jf. danskfagudvalgs fordeling Genrelæsning og skrivning jf. danskfagudvalgets fordeling Læse-/skriveværksteder med udgangspunkt i forskellige læringsstrategier (tale, læse og skrive) Faglig læsning er hele teamets ansvar Pc: Ordbanken. Der skal efterfølgende lægges oplysninger om materialet og download på forældreintra, så eleverne kan anvende programmet hjemme. OS120 ST2 (pædagogisk analyse af stavning) klassekonference LUS kan evt. deltage i første forældremøde Side 7 af 15 sider

8 Der er kurser med læsevejleder af 2 x 3 ugers varighed, med fokus på henholdsvis skønlitteratur og faglitteratur 3. klasse At bibeholde læse- og skrivelysten At eleverne selvstændigt læser bøger både i og uden for skolen At kunne bruge forskellige læseforståelsesstrategier og læseteknikker At eleverne ved udgangen af 3. klasse har en automatiseret og flydende sætningslæsning med en god indholdsforståelse At læse sig til viden At skrive stikord At kunne læse og reflektere over indholdet i en skønlitterær tekst At eleverne lærer at forholde sig til tekster af forskelligt indhold/genrer Kanonlæsning jf. danskfagudvalgs fordeling Genrelæsning og skrivning jf. danskfagudvalgets fordeling Sæt fut på læsningen Litteraturlæsning med fokus på indholdslæsning Læsepaletten Læsedetektiven/ Læs på Faglig læsning er hele teamets ansvar SL60 og skema vedr. læselyst ST3 (pædagogisk analyse af stavning) klassekonference Side 8 af 15 sider

9 LUS deltager i første forældremøde og orienterer om Sæt fut på læsningen en folder til forældrene samt SL60 Der er kurser med læsevejleder af 2 x 3 ugers varighed, med fokus på henholdsvis skønlitteratur og faglitteratur 4. klasse At stimulere og styrke eleverne lyst og interesse for at læse både i og uden for skolen At eleverne har automatiseret og hurtig sætningslæsning med en god indholdsforståelse At bruge og videreudvikle forskellige læseforståelsesstrategier og læseteknikker At kunne læse og reflektere over indholdet i en skønlitterær tekst At eleverne lærer at forholde sig til tekster af forskelligt indhold/genrer At læse sig til viden At skrive stikord At eleverne får styrket skriftsproget Kanonlæsning jf. danskfagudvalgs fordeling Genrelæsning og skrivning jf. danskfagudvalgets fordeling Fagligt læsekursus De små fagbøger/ faglig flachs Læsepaletten Læsedetektiven/ Læs på Side 9 af 15 sider

10 Faglig læsning er hele teamets ansvar SL40 og skema vedr. læselyst ST4 (pædagogisk analyse af stavning) klassekonference LUS deltager evt. i første forældremøde Der er kurser med læsevejleder af 2 x 3 ugers varighed, med fokus på henholdsvis skønlitteratur og faglitteratur 5. klasse At stimulere og styrke eleverne lyst og interesse for at læse både i og uden for skolen At bruge og videreudvikle forskellige læseforståelsesstrategier og læseteknikker At kunne læse og reflektere over indholdet i en skønlitterær tekst At eleverne lærer at forholde sig til tekster af forskelligt indhold/genrer At læse sig til og bruge konkret viden fra tekster At få kendskab til og begynde at anvende notatteknik At eleverne får styrket skriftsproget Faglig læsning jf. matematikfagudvalget politik Kanonlæsning jf. danskfagudvalgs fordeling Genrelæsning og skrivning jf. danskfagudvalgets fordeling Side 10 af 15 sider

11 Læs med Læs kritisk om & faglig flachs Inddrage læseteater Procesorienteret skrivning Faglig læsning er hele teamets ansvar LÆS5 og skema vedr. læselyst ST5 (pædagogisk analyse af stavning) klassekonference Information om forskellige læsetiltag -opbakning omkring biblioteksbesøg Klasseteamet henvender sig til læsevejlederen, når der er behov for dette. Der gives tips og inspiration ved gruppemøder klasse Fastholde og udbygge gode læsevaner og bevare læselysten At forholde sig kritisk til forskellige medier At stimulere og styrke eleverne lyst og interesse for at læse både i og uden for skolen At bruge og videreudvikle forskellige læseforståelsesstrategier og læseteknikker At kunne læse og reflektere over indholdet i en skønlitterær tekst At eleverne lærer at forholde sig til tekster af forskelligt indhold/genrer At læse sig til og bruge konkret viden fra tekster Anvende forskellige typer notatteknik At eleverne får styrket skriftsproget Side 11 af 15 sider

12 Kanonlæsning jf. danskfagudvalgs fordeling Genrelæsning og skrivning jf. danskfagudvalgets fordeling Læs med Læs på! Læs kritisk om Dele af Netpilot Arbejde med sproglige udtryk (medier, billeder, mdt./skriftligt) procesorienteret skrivning Arbejde med faglige læsestrategier Faglig læsning er hele teamets ansvar Ordbogsopslag/fremmedord TL1 og TL2 samt spørgeskema vedr. læselyst ST6 og ST7 (pædagogisk analyse af stavning) klassekonference Orientering om vigtigheden af læsning i alle livets sammenhænge Klasseteamet henvender sig til læsevejlederen, når der er behov for dette. Der gives tips og inspiration ved gruppemøder klasse Fastholde og udbygge gode læsevaner og bevare læselysten At stimulere elevernes lyst til at læse både i og uden for skolen At træne og aktivt anvende de indlærte læsestrategier i såvel arbejdet med skønlitteratur som faglitteratur At integrere de indlærte strategier som et værktøj til elevernes videre uddannelse Side 12 af 15 sider

13 At kunne udvælge og anvende forskellige typer notatteknik Kanonlæsning jf. danskfagudvalgs fordeling Genrelæsning og skrivning jf. danskfagudvalgets fordeling Arbejde med struktur, genrer og sproglige udtryk Forfatterlæsning Kanontekster Arbejde med læsestrategier i relation til projektopgaven Faglig læsning er hele teamets ansvar Ordbogsopslag/fremmedord Læs på! Dele af Netpilot 8. kl. TL3 og skema vedr. læselyst ST8 (pædagogisk analyse af stavning) 9. kl. anvender eks. af de tidligere benyttede FSA-prøver til løbende vurdering klassekonference Orientering om vigtigheden af læsning i alle livets sammenhænge Klasseteamet henvender sig til læsevejlederen, når der er behov for dette. Der gives tips og inspiration ved gruppemøder Side 13 af 15 sider

14 en En læsevejleder er en resurseperson, der er tilknyttet den enkelte skole. en inspirerer og vejleder i alle former for læsning i almenundervisningen, i tæt samarbejde med dansklærere og faglærere. Det er hensigten, igennem hele skoleforløbet, at styrke elevernes læselyst og læsefærdigheder og samtidig minimere antallet af elever med læseproblemer. en har et tæt samarbejde med ledelse, skolebibliotek og specialundervisning. Klassekonferencer Deltagere: repræsentant fra ledelsen, klassens lærere/klasseteamet, repræsentant fra specialundervisning, læse-/skrivekonsulent og læsevejleder*. - en deltager i årlige klassekonferencer, hvor mål og evaluering af målene for læseundervisning i den enkelte klasse drøftes. Dette er en del af en fremadrettet undervisningsplanlægning. - en forestår rådgivning og vejledning af lærere i forhold til metodik og didaktik samt materialer og prøver. - Brobygning til special en særlig indsats. - en indgår i konkrete undervisningsforløb i relation til skolens læsepolitik. - en indgår i forældresamarbejde og andet oplysende arbejde. - en formidler brugbare evalueringsværktøjer/litteratur til kollegaer/elever. - en orienterer i samarbejde med skolebiblioteket om materialer. * I 2. og 5. klasserne deltager matematikvejlederen også i klassekonferencen Modtageklasser Der er særlige forhold mht. modtageklasse-eleverne. Elever, der går i samme klasse, arbejder på flere klassetrin og klassens lærere vurderer hvilke prøver, der er hensigtsmæssige set i forhold til den enkelte elev. en hjælper med at finde prøver og vejleder om materialer til de Side 14 af 15 sider

15 tosprogede modtageelever, når lærere beder om det. (Se desuden de forskellige inddelinger på klassetrin) Fokus på faglig læsning At være en kompetent læser af fagtekster i vores samfund er et must! Vi skal stadig kunne slå op i manualen og forstå symbolerne på skærmen, uanset hvor mange tekniske vidundere, vi får til rådighed. Via faglig læsning får man viden, som bruges funktionelt til at informere eller til at handle. Faglig læsning er et tværfagligt begreb. Den faglige proces: læseforståelse, læseudvikling og læsestrategier. I skoleåret 2009/2010 valgte Bornholm Regionskommune, at sætte fokus på den faglige læsning. Derfor var alle lærere forpligtet til, at samtlige elever, på Paradisbakkeskolen afd. Nexø, i løbet af skoleåret var med i et forløb hvor fokus er på faglig læsning med tilhørende læsestrategier/- teknikker. I skoleåret 2010/2011 vil vi fortsat have fokus på faglig læsning, da dette store område tager tid at få implementeret, derfor må vi lægge vores samlede kræfter her. Evaluering og videreudvikling af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Forslagene fremlægges, debatteres og vedtages på Pædagogisk Råd. Pædagogisk Råd kan til hver en tid komme med forslag, som kan styrke læsningen og skrivningen. Skoleårets læsepolitik præsenteres på Skolebestyrelsen. Årets læsepolitik evalueres ved skoleårets slutning med ledelsen og Pædagogisk Råd. Side 15 af 15 sider

læse- og skrivepolitik asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Med udgangspunkt i kommunens literacymålsætning

læse- og skrivepolitik asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Med udgangspunkt i kommunens literacymålsætning Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Paradisbakkeskolens opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop læse- og

Læs mere

Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik og læsevejledernes rolle

Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik og læsevejledernes rolle Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik... 1 Læse-skrivepolitik på Paradisbakkeskolen afd. Nexø... 2 At læse... 2 Læseglæde...

Læs mere

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik... 1 Læse-skrivepolitik på Paradisbakkeskolen afd. Nexø... 2 At læse... 2 Læseglæde...

Læs mere

Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik og læsevejledernes rolle

Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik og læsevejledernes rolle Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læse-skrivepolitik... 1 Læse-skrivepolitik på Paradisbakkeskolen afd. Nexø... 3 At læse... 3 Læseglæde...

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Handleplan vedrørende skolens læsepolitik.

Handleplan vedrørende skolens læsepolitik. Handleplan vedrørende skolens læsepolitik. Handleplanen viser, hvilke metoder skolen benytter sig af for at nå frem til målsætningerne i Læsepolitikken. Læsepolitikken på Sdr. Omme skole er udarbejdet

Læs mere

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole Mål for læsning på Nørrebro Park Skole - 2010 Børnehaven Målet er at give eleverne forudsætninger for at læse og skrive ved at styrke og udvikle sproglige færdigheder. Der arbejdes med sproglig opmærksomhed

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsehandlingsplan Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst 4 Den fortsatte

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole

LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole Hovedområde Fokuspunkter Side Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst Den

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen

Læsepolitik på Damagerskolen Læsepolitik på Damagerskolen I Pisa-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse fra DPU dec. 2001 kom det frem at ca. 18 % af de elever, der forlader folkeskolen har et læsestandpunkt, der

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Læsepolitik Skolen på Duevej

Læsepolitik Skolen på Duevej Læsepolitik Skolen på Duevej 1 Læsepolitik for Skolen på Duevej At læse er at leve. Det moderne samfund kræver læsekundskaber, og evnen til at læse og forstå er en forudsætning for uddannelse, stillingtagen

Læs mere

Ringsted Lilleskole Læsepolitik

Ringsted Lilleskole Læsepolitik Ringsted Lilleskole Læsepolitik Læsepolitikkens formål: et med Ringsted Lilleskole læsepolitik er at styrke elevernes læsefærdigheder for der igennem at styrke deres generelle faglighed og sproglige udvikling.

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Den lokale handleplan for læsning skal ses i sammenhæng med både den nationale og kommunale handleplan for læsning. Den overordnede målsætning er med udgangspunkt

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Fra august 2009 er der iværksat skole/hjemvejledere til at vejlede ressourcesvage to-sprogsfamilier i læsestøtte af deres barn.

Fra august 2009 er der iværksat skole/hjemvejledere til at vejlede ressourcesvage to-sprogsfamilier i læsestøtte af deres barn. Læsehandleplan for Ellemarkskolen Formål: At alle elever, der går i folkeskolen besidder læsekompetencer til at klare en ungdomsuddannelse og at de samtidig får styrket den alsidige personlige udvikling

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Handleplan for. læsning. Stoholm skole. Lene Lausen & Laila Christensen

Handleplan for. læsning. Stoholm skole. Lene Lausen & Laila Christensen 01-08-2018 Handleplan for læsning Stoholm skole Lene Lausen & Laila Christensen Indholdsfortegnelse INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 Handleplan... 2 1. klasse... 3 Handleplan... 3 2. klasse... 4 Handleplan...

Læs mere

LÆSEHANDLINGSPLAN TINGBJERG HELDAGSSKOLE

LÆSEHANDLINGSPLAN TINGBJERG HELDAGSSKOLE LÆSEHANDLINGSPLAN TINGBJERG HELDAGSSKOLE Hovedområde Fokuspunkter Side Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Her er Rørkjær skoles læsestrategi og handleplan. Planen er blevet til efter et omfattende arbejde i en arbejdsgruppe med bred repræsentation, og handleplanen er blevet behandlet

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

Status for sprog og læsning i indskolingen

Status for sprog og læsning i indskolingen Status for sprog og læsning i indskolingen Sprog og læsning Der arbejdes ud fra læsebogssystemet Tid til dansk. I 0. klasse er der fokus på det talte sprog, bogstaverne og børnestavning. Læsevejlederen

Læs mere

Indhold Indledende bemærkninger... 2 Læsebånd hvornår og hvor?... 2 Læsebånd hvordan?... 2 Læsestrategier/læseteknikker... 3 Eksempel på mulige mål

Indhold Indledende bemærkninger... 2 Læsebånd hvornår og hvor?... 2 Læsebånd hvordan?... 2 Læsestrategier/læseteknikker... 3 Eksempel på mulige mål Indhold Indledende bemærkninger... 2 Læsebånd hvornår og hvor?... 2 Læsebånd hvordan?... 2 Læsestrategier/læseteknikker... 3 Eksempel på mulige mål og anvendelsesmuligheder ved forskellige læseformer:...

Læs mere

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse)

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse) Handleplan for læsning på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på læsning og har derfor valgt at udarbejde en læsehandleplan, som i første omgang har fokus på indskolingen og mellemtrinnet.

Læs mere

Læsebånd Friskolen Østerlund

Læsebånd Friskolen Østerlund Læsebånd Friskolen Østerlund Rent teknisk er et læsebånd et bånd af tid, hvor eleverne arbejder fokuseret med læsning af mange forskellige typer tekster. Hos os har vi placeret dette bånd af tid på alle

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Læsehandleplan for Ellemarkskolen

Læsehandleplan for Ellemarkskolen Læsehandleplan for Ellemarkskolen Formål: At alle elever, der går i folkeskolen besidder læsekompetencer til at klare en ungdomsuddannelse og at de samtidig får styrket den alsidige personlige udvikling

Læs mere

Allerslev Skoles læsepolitik

Allerslev Skoles læsepolitik Allerslev Skoles læsepolitik Læseglæde og læselyst er nøgleordene. Målgruppen er alle elever på skolen. Målet er at højne elevernes læsefærdighed at minimere antallet af elever, der henvises til specialundervisning

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Læsepolitik og handleplan

Læsepolitik og handleplan Læsepolitik og handleplan for læseområdet Esajasskolen Forældre Indhold Indledning...3 Definition af læsning...3 Målsætning for læseundervisningen...3 Forventninger til forældrene...3 Esajasskolens læsepolitik

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

2012/2013. Læsehandleplan for Margretheskolen

2012/2013. Læsehandleplan for Margretheskolen 2012/2013 Læsehandleplan for Margretheskolen Margretheskolen Roskilde Kommune 2012/2013 2 Læsehandleplan for Margretheskolen Indhold Forord... 3 Mål... 3 Ansvarsfordeling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK

THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK Læsning er grundlaget for læring i alle fag. Læsning er en vigtig færdighed og en kompetence til brug på tværs af fagene. Der er to vigtige komponenter i læsning: Ordafkodning

Læs mere

Læsning på Ellebjerg Skole 2009/10

Læsning på Ellebjerg Skole 2009/10 Læsning på Ellebjerg Skole 2009/10 En handleplan for personalets arbejde med læsning de næste 3 år. Alle skoler i København skal have en handleplan for læsning med det formål, at eleverne bliver bedre

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

Egtved Skoles læsepolitik

Egtved Skoles læsepolitik Egtved Skoles læsepolitik Indskoling og mål Se 'Fælles ' Sprog og udtryksformer - børnehaveklassen Trinmål efter 2. klassetrin. 1. kl. Tekster lix 5-10 med læses med forståelse. 2. kl. Tekster lix 10-15

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik prog- og læsepolitik Indledning...4 Sprog- og læsepolitik...6 Dagtilbudsområdet...8 Skoleområdet... 12 Sprog- og læsepolitik i Favrskov

Læs mere

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål Strandskolens læsepolitik 2008/2009 Indhold Forside/side 1 : MÅL Side 2 + 3 : Status side 4-6 : Handleplan (stikord: Stjernestund, legeskrivning, Lus og læseløft, læseprøver, hvilke og hvornår, Læsehulen/skolens

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

Skoleåret 2013/2014. 10.06.13 Viborg Kommune

Skoleåret 2013/2014. 10.06.13 Viborg Kommune Skoleåret 2013/2014 10.06.13 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:... 4

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Haldum-Hinnerup Skolen Læseundervisningen skal - give eleven forskellige redskaber til forskellige sammenhænge, både i og udenfor skolen. - øve forskellige læseteknikker/læsestrategier

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 10/11 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema Projekt Danlæs Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema 2 Danlæs Dette spørgeskema er sammensat af spørgsmål (variable), som har været medtaget i de tidligere versioner af Danlæs-spørgeskemaet

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Funder-Kragelund Skoles læsepolitik

Funder-Kragelund Skoles læsepolitik Funder-Kragelund Skoles læsepolitik Læsning er en langsommelig affære - men vidunderligt at lære Vi underviser i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og

Læs mere

Læsepolitik TRELLEBORG FRISKOLE

Læsepolitik TRELLEBORG FRISKOLE Læsepolitik TRELLEBORG FRISKOLE Læsepolitik på Trelleborg Friskole På Trelleborg Friskole arbejder vi målrettet med læsning og læsestimulering. Formålet med vores læsepolitik er, at etablere og fastholde

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Læsepolitik Ådum Skole

Læsepolitik Ådum Skole Læsepolitik Ådum Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig udvikling og

Læs mere

LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET. Ikast-Brande Kommune

LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET. Ikast-Brande Kommune LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET Ikast-Brande Kommune Indhold Baggrund...2 Resultater for skoleåret 2016/2017...2 Dårlige læsere:...4 Hvad måles i national test i læsning...4 Hvad kan testene anvendes til...5

Læs mere

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for læsning på Spangsbjergskolen: Indhold: Indskolingen s. 2 Mellemtrinnet s. 4 Udskolingen s. 6 Læsevejlederne s. 7 Biblioteket s. 8 Specialcenteret

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 0. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 0. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere