Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009"

Transkript

1 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009

2 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009 Udgivet af Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19 B, Postboks København K. For yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt Konsulent Elisabeth Huus Pedersen, Læs mere om Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på 2

3 Resumé Dansk Socialrådgiverforening har siden 2007 udmeldt vejledende sagstal på seks kommunale forvaltningsområder. De vejledende sagstal er udtryk for hvor mange sager en socialrådgiver ansat 37 timer om ugen, kan have ansvar for. DS vejledende sagstal skal ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladserne med tilstrækkelige ressourcer og kompetencer. Dansk Socialrådgiverforening har i september 2009 gennemført en undersøgelse af sagstal i kommunale forvaltninger. Formålet er både at kunne få et overblik over tilstanden i kommunerne, samt at få input til eventuelle justeringer af DS vejledende sagstal. Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af DS tillidsrepræsentanter, som har besvaret et webbaseret spørgeskema. 126 tillidsrepræsentanter har deltaget i undersøgelsen. Hovedresultaterne fremgår af tabel 1. Sagsområde Aktuelt sagstal i 2007 Aktuelt sagstal 2009 TR: sagstallet er for højt TR: ideelt sagstal DS vejledende sagstal Overskridelse ift. DS maxsagstal (2007 i parentes) Børnefamilieområdet % % (34 %) Børnehandicapområdet % % Sygedagpengeområdet % % (28 %) Beskæft.området match % % (40 %) Voksenhandicapområdet % % (kun få svar) Voksenpsykiatriområdet % % (kun få svar) Tabel 1 Der er fortsat meget store forskelle på de aktuelle sagstal og de vejledende sagstal, som DS anbefaler. Mest markant er børnehandicapområdet, som overskrider DS vejledende sagstal med 40 procent og beskæftigelsesområdet som overskrider DS vejledende sagstal med 32 procent, hvorimod sygedagpengeområdet kun overskrider med 4 procent. En næsten tilsvarende undersøgelse blev lavet i En sammenligning med undersøgelsen fra 2009 viser, at sagstallet på sygedagpengeområdet er dalet fra 64 sager i 2007 til 52 sager i I 2007 overskred sagstallet på sygedagpengeområdet DS vejledende sagstal med 28 procent. I 2009 er overskridelsen nede på 4 procent. Det er et markant fald, og et meget positivt resultat. Der er også fald fra 2007 til 2009 i sagstallet på børnefamilieområdet og et svagt fald på beskæftigelsesområdet. Men der er fortsat store afvigelser fra DS vejledende sagstal. Konklusionen er, at det fortsat bør være et vigtigt indsatsområde for de kommunale forvaltninger at arbejde på at nedbringe sagstallet, idet et konstant forhøjet sagstal vil gå ud over kvaliteten i arbejdet, borgernes tilfredshed, økonomien i kommunerne samt socialrådgivernes arbejdsmiljø. På voksenhandicapområdet og voksenpsykiatriområdet som begge er relativt nye områder for DS vejledende sagstal, er der grund til at være særligt opmærksom, idet der ser ud til at være en overskridelse af DS vejledende sagstal med knap 30 procent. Disse tal skal dog tages med et vist forbehold, idet der er relativt få svar fra disse områder. 3

4 Børne-familieområdet Dette sagsområde bliver både opgjort i familiesager og i børnesager, derfor er tillidsrepræsentanterne blevet spurgt, om man i deres kommune tæller sager i familier eller i børn. Der er i alt afgivet 56 svar, hvoraf 44 opgør i familiesagstal, og 12 i børnesagstal. Børnefamilieområdet familiesager I de 44 kommuner har man i gennemsnit 41 familiesager. Det spænder fra 23 sager i den kommune med færrest sager til 55 sager i den kommune, der DS vejledende sagstal er ca familier. Undersøgelsen viser, at: 3 kommuner har under 30 familiesager. 5 kommuner har sager. 8 kommuner har sager. 22 kommuner har sager. 6 kommuner har sager 16 procent mener at sagstallet er passende. 84 procent mener at sagstallet er for højt. Tillidsrepræsentanternes gennemsnitlige vurdering af hvad der er et passende sagstal er 31 familiesager. Et spænd fra 20 til 40 sager. 10 tillidsrepræsentanter ønsker familiesager 32 tillidsrepræsentanter ønsker sager 2 tillidsrepræsentanter ønsker sager. Børnefamilieområdet børnesager I de 12 kommuner har man i gennemsnit 52 børnesager. Det spænder fra 30 sager i den kommune med færrest sager til 78 sager i den kommune, der DS vejledende sagstal er ca børnesager. Undersøgelsen viser, at: 5 kommuner har børnesager. 4 kommuner har sager. 2 kommuner har 60 sager. 1 kommuner har 78 sager 42 procent mener at sagstallet er passende. 58 procent mener at sagstallet er for højt. Tillidsrepræsentanternes gennemsnitlige vurdering af hvad der er et passende sagstal er 35 børnesager. Et spænd fra 25 til 45 sager. 2 tillidsrepræsentanter ønsker børnesager 5 tillidsrepræsentanter ønsker sager 4 tillidsrepræsentanter ønsker sager 4

5 Børnehandicapområdet Dette sagsområde bliver også opgjort i både familiesager og i børnesager, derfor er tillidsrepræsentanterne blevet spurgt, om man i deres kommune tæller sager i familier eller i børn. Der er i alt afgivet 35 svar, hvoraf 24 opgør i familiesagstal, og 11 i børnesagstal. Børnehandicapområdet familiesager I de 24 kommuner har man i gennemsnit 63 familiesager. Det spænder fra 39 sager i den kommune med færrest sager til 115 sager i den kommune, der DS vejledende sagstal er ca familier. Undersøgelsen viser, at: 1 kommune har under 40 familiesager. 10 kommuner har sager 6 kommuner har sager 5 kommuner har sager 2 kommuner har sager 8 procent mener at sagstallet er passende. 92 procent mener at sagstallet er for højt. Tillidsrepræsentanternes gennemsnitlige vurdering af hvad der er et passende sagstal er 45 familiesager. Et spænd fra 30 til 90 sager. 3 tillidsrepræsentanter ønsker familiesager 16 tillidsrepræsentanter ønsker sager 4 tillidsrepræsentanter ønsker sager 1 tillidsrepræsentant ønsker 90 sager Børnehandicap børnesager I de 11 kommuner har man i gennemsnit 73 børnesager. Det spænder fra 45 sager i den kommune med færrest sager til 100 sager i de kommuner, der DS vejledende sagstal er ca børnesager. Undersøgelsen viser, at: 3 kommuner har børnesager. 6 kommuner har sager. 2 kommuner har 100 sager. 9 procent mener at sagstallet er passende. 91 procent mener at sagstallet er for højt. Tillidsrepræsentanternes gennemsnitlige vurdering af hvad der er et passende sagstal er 46 børnesager. Et spænd fra 40 til 50 sager. 6 tillidsrepræsentanter ønsker børnesager 4 tillidsrepræsentanter ønsker 50 sager 5

6 Voksenhandicapområdet Der er i alt afgivet 20 svar. I de 20 kommuner har man i gennemsnit 108 voksenhandicapsager. Det spænder fra 55 sager i den kommune med færrest sager til 175 sager i den kommune der DS vejledende sagstal er ca voksenhandicapsager. Undersøgelsen viser, at: 2 kommuner har voksenhandicapsager 3 kommuner har sager 4 kommuner har sager 6 kommuner har sager 5 kommuner har sager 25 procent mener at sagstallet er passende. 75 procent mener at sagstallet er for højt. Tillidsrepræsentanternes gennemsnitlige vurdering af hvad der er et passende sagstal er 78 voksenhandicapsager. Et spænd fra 40 til 100 sager. 4 tillidsrepræsentanter ønsker voksenhandicapsager 12 tillidsrepræsentanter ønsker sager 4 tillidsrepræsentanter ønsker sager Voksenpsykiatriområdet Der er i alt afgivet 16 svar. I de 16 kommuner har man i gennemsnit 90 voksenpsykiatrisager. Det spænder fra 35 sager i den kommune med færrest sager til 130 sager i den kommune, der DS vejledende sagstal er ca voksenpsykiatrisager 1. Undersøgelsen viser, at: 3 kommuner har voksenpsykiatrisager 3 kommuner har sager 1 kommuner har 84 sager 7 kommuner har sager 2 kommune har 130 sager 19 procent mener at sagstallet er passende. 81 procent mener at sagstallet er for højt. Tillidsrepræsentanternes gennemsnitlige vurdering af hvad der er et passende sagstal er 60 voksenpsykiatrisager. Et spænd fra 25 til 85 sager. 4 tillidsrepræsentanter ønsker voksenpsykiatrisager 8 tillidsrepræsentanter ønsker sager 4 tillidsrepræsentanter ønsker sager 1 I DS vejledende sagstal på Voksenpsykiatriområdet uddybes med en særlig kategori af sager (visitation samt refusions- og merudgiftssager), hvor det anbefales, at man kan have ansvar for ca. 100 sager. 6

7 Sygedagpengeområdet Der er i alt afgivet 36 svar. I de 36 kommuner har man i gennemsnit 52 sygedagpengesager. Det spænder fra 33 sager i den kommune med færrest sager til 90 sager i den kommune, der DS vejledende sagstal er ca sygedagpengesager. Undersøgelsen viser, at: 1 kommuner har under 35 sygedagpengesager 23 kommuner har sager 8 kommuner har sager 4 kommuner har sager 36 procent mener at sagstallet er passende. 64 procent mener at sagstallet er for højt. Tillidsrepræsentanternes gennemsnitlige vurdering af hvad der er et passende sagstal er 42 sygedagpengesager. Et spænd fra 30 til 70 sager. 2 kommuner ønsker under 35 sygedagpengesager 28 kommuner ønsker sager 2 kommuner ønsker sager 1 kommuner ønsker 70 sager Beskæftigelsesområdet, match 4-5 ledige længst væk fra arbejdsmarkedet Matchkategoriseringssystemet bliver i 1. kvartal 2010 ændret til et andet system. Sager der vedrører ledige længst væk fra arbejdsmarkedet, nuværende kategori 4 og 5, vil fremover kategoriseres i de nye matchgrupper 2 og 3. Der er i alt afgivet 42 svar. I de 42 kommuner har man i gennemsnit 73 match 4-5 sager. Det spænder fra 40 sager i den kommune med færrest sager til 160 sager i den kommune, der DS vejledende sagstal er ca match 4-5 sager. Undersøgelsen viser, at: 8 kommuner har match 4-5 sager 13 kommuner har sager 16 kommuner har sager 4 kommuner har sager 1 kommune har 160 sager 5 procent mener at sagstallet er passende. 95 procent mener at sagstallet er for højt. Tillidsrepræsentanternes gennemsnitlige vurdering af hvad der er et passende sagstal er 52 match 4-5 sager. Et spænd fra 35 til 100 sager. 1 tillidsrepræsentant ønsker under 40 match 4-5 sager 32 tillidsrepræsentanter ønsker sager 7 tillidsrepræsentanter ønsker sager 2 tillidsrepræsentanter ønsker sager 7

8 Beslutning om sagstal I undersøgelsen er der spurgt til, om man på arbejdspladsen har truffet beslutning om sagstal fra ledelsens eller politikernes side. 115 tillidsrepræsentanter har svaret på spørgsmålet. 33 svarer Ja til at den administrative eller politiske ledelse har truffet beslutning om sagstal på arbejdspladsen. 61 svarer Nej. 21 svarer, enten at man er i gang med at træffe beslutning om sagstal, eller at ledelsen er positivt opmærksomme på at løse problemer med arbejdsmængde og personaleressourcer. Kommentarer til undersøgelsen Mange har valgt at kommentere undersøgelsen. Herunder er gengivet et udpluk. Synes det er rigtig fint med at vise sagstal og jeg vil på et tidspunkt kontakte DS for at oplyse vores sagstal når jeg har drøftet dette med min nærmeste leder. Fin ide, det er vigtig information der skal synliggøres for at kunne lave statistisk oversigt over landets kommuners sagsantal. Det er vejen til, at man kan få en melding omkring de forbedringer lave sagstal giver, både for borgernes vedkommende og den ansatte. Min kommentar er, at det er vigtigt at få kommunikeret til ledelse og politikere, at man skal drøfte indhold og tyngde i sammenhæng med sagstal. DS anbefalinger bliver misbrugt lidt, fordi arbejdspladserne godt kan have et relativt lavt sagstal, men nogle ekstremt tunge sager familiesager er rigtig mange, hvis der er indsats i alle og op mod halvdelen er anbringelsessager. Ja, jeg synes at det er rigtig fint med en undersøgelse og mener også at sagsantallet i høj grad påvirker det arbejdspres som rådgiverne oplever. Jeg må dog sige, at jeg ikke tror problemet er løst alene med fokus på det. Sagstal er meget afhængig af demografi, kommunens organisering, beslutningskompetencen mv. Derfor er der stor forskel på, hvad der er et passende sagsantal afhængig af ovenstående. Oplysningerne omkring sagstal vil kun blive et øjebliksbillede. Sagstallet i vores afdeling har varieret meget idet der har været stor udskiftning og er lige nu faldende. Synes det er en rigtig god idé, hvis vi kan få tallene lagt ind 1-2 gange årligt med opdatering for hele landet For ensidig, da der ikke tages hensyn til andre faktorer end kun sagstal. Den mangler nuancer i forhold til de store jobcentre og deres organisatoriske opbygning. Konkret mangler der svarmuligheder i forhold til evt. flere afdelinger. Det er vigtigt og meget glædeligt at der er så stort fokus på sagstal. Det er dejligt at der undersøges på området. Er spændt på konklusionen. Det fremgår af flere af kommentarerne, at tillidsrepræsentanterne gør opmærksom på, at sagstal kan være afhængig af ydre faktorer, som kan påvirke sagtallet og arbejdsvilkårene generelt. DS er opmærksom på dette, og har lokaliseret en række faktorer, som kan påvirke sagstallet i både op- og nedadgående retning. En liste over disse faktorer, kan ses i bilag 1. 8

9 Analyse Hovedresultaterne fremgår af tabel 2. Det fremgår af tabellen, at tillidsrepræsentanterne generelt vurderer at deres aktuelle sagstal er for høje, og at de ønsker et sagstalsniveau, der ligger på linje med DS anbefaling. Tillidsrepræsentanternes egen vurdering af om sagstallet er for lavt, passende eller for højt viser, at 95 % på beskæftigelsesområdet match 4-5 og 92 % på børnehandicapområdet vurderer, at deres sagstal er for højt. Dette skal sammenlignes med sygedagpengeområder, hvor det kun er 64 procent, der mener at sagstallet er for højt. Der er foretaget beregninger af de aktuelle sagstals overskridelse af DS vejledende sagstal (max-tallet) i procent. Børnehandicapområdets sagstal overskrider med 40 procent flere sager 2 i forhold til det som DS anbefaler. På beskæftigelsesområdet overskrides med 33 procent flere sager. Dernæst kommer børnefamilieområdet med 17 procent. Igen ligger sygedagpengeområdet lavest med en overskridelse på 4 procent af det antal sager, som DS anbefaler. På voksenhandicapområdet og voksenpsykiatriområdet er der kommet relativt få svar, så resultaterne skal fortolkes med stor forsigtighed. På begge områder ser det ud til at overskridelsen i forhold til DS vejledende sagstal er stor, idet der er henholdsvis 27 og 29 procent flere sager end DS anbefaler. Tilsvarende er det relativt få svar, der baserer sig på en optælling af børnesager, og det gælder både børnefamilieområdet og børnehandicapområdet. Disse er derfor ikke medtaget i resumeet eller i analysen. Sagsområde (antal svar i parentes) Børne-familieområdet - Familiesager (44) - Børnesager (12) Børnehandicapområdet - Familiesager (24) - Børnesager (11) Voksenhandicapområdet (20) Voksenpsykiatriområdet (16) Sygedagpengeområdet (36) Beskæft.området m.4-5 (42) Tabel 2 Aktuelt sagstal TR: sagstallet er for højt TR: ideelt sagstal DS vejledende sagstal % % Overskridelse ift. DS maxsagstal Kommentar % % Kun få svar % % % % Kun få svar % % Kun få svar % % Kun få svar % % % % 2 I en DS-undersøgelse af sagstal på børneområderne fra januar 2009 var der på børnehandicapområdet en overskridelse af DS vejledende sagstal med 60 procent. Der kan være tale om en datafejl i januar-undersøgelsen. 9

10 Sammenligning med undersøgelsen fra 2007 I 2007 blev der foretaget en lignende undersøgelse blandt DS tillidsrepræsentanter. Det er derfor muligt at foretage sammenligninger på tre af sagstalsområderne og se udviklingen fra 2007 til I undersøgelsen i 2007 medvirkede 138 tillidsrepræsentanter. Det fremgår af tabel 3, at tillidsrepræsentanterne er overordentlig stabile i deres vurdering af hvad der er det ideelle sagstal for områderne. Der kun en meget lille variation i hvad de vurderer som ideelle sagstal i både 2007 og Det skal bemærkes, at 2007 undersøgelsen blev gennemført inden DS hovedbestyrelse havde truffet beslutning om vejledende sagstal. Tillidsrepræsentanternes svar blev dermed ikke påvirket af DS officielle holdning. Desuden fremgår det, at der er sket en positiv udvikling på alle tre sagstalsområder. Mest markant er sygedagpengeområdet hvor der er sket et fald i det gennemsnitlige sagstal fra 64 sager til 52 sager pr. sagsbehandler. Det svarer til at overskridelsen af DS vejledende sagstal er faldet fra 28 procent til 4 procent på cirka to år. Det er et meget fint resultat. På børnefamilieområdet ser der ud til at være sket et fald fra 47 til 41 sager, men tallene er her mere usikre, da man i 2007 ikke spurgte til sager opgjort i børnesager. Tallene fra disse områder kan have influeret på svarene i Procentvis er der tale om et fald fra 34 procent til 17 procents overskridelse af DS vejledende sagstal. Endelig er det også sket et mindre fald på beskæftigelsesområdets match 4-5 fra 77 sager til 73 sager. Procentvis er det et fald fra 40 procent til 33 procent. Den positive udvikling skal dog holdes op i mod det forhold, at tillidsrepræsentanternes generelle vurdering er, at det aktuelle sagstal skal bringes yderligere ned. Undersøgelserne i 2007 og 2009 Børnefamilieområdet - familiesager Aktuelle og ideelle sagstal i gennemsnit i 2007 Aktuelt 47 Ideelt 33 Aktuelle og ideelle sagstal i gennemsnit i 2009 Aktuelt 41 Ideelt 31 Overskridelse af DS vejledende sagstal i procent I 2007 var overskridelsen af DS vejledende sagstal på 34 procent. Sygedagpengeområdet Aktuelt 64 Ideelt 43 Aktuelt 52 Ideelt 42 I 2009 er overskridelsen på 17 procent. I 2007 var overskridelsen af DS vejledende sagstal på 28 procent. Beskæftigelsesområdet - match 4-5 Aktuelt 77 Ideelt 53 Aktuelt 73 Ideelt 52 I 2009 er overskridelsen på 4 procent. I 2007 var overskridelsen af DS vejledende sagstal på 40 procent. Tabel 3 I 2009 er overskridelsen på 33 procent. 10

11 Undersøgelsesmetode Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af et internetbaseret spørgeskema udsendt i september Det er kun tillidsrepræsentanter i kommuner, der har fået spørgeskemaet tilsendt. Målgruppen var tillidsrepræsentanter ansat i kommunernes forvaltninger. Det er forsøgt at frasortere de TR, som var ansat i kommunernes institutioner (foranstaltninger). Tillidsrepræsentanterne er lovet anonymitet i undersøgelsesrapporten, men DS kender navne og arbejdspladser. Undersøgelsen er udsendt til 235 tillidsrepræsentanter, og 126 tillidsrepræsentanter har svaret på spørgsmålene, hvilket indikerer en svarprocent på mindst 54 procent. Svarprocenten i sig selv er dog ikke en relevant faktor. Dels fordi det formodes, at svarprocenten faktisk er højere end 54 procent, da DS ikke har haft mulighed for at sortere alle de tillidsrepræsentanter fra, som ikke er ansat på de kommunale forvaltningsområder. Desuden er det forskelligt om tillidsrepræsentanterne har kunnet svare på spørgsmål om sagstal inden for mere end ét sagsområde. Nogle svarer kun på spørgsmålene inden for eget arbejdsområde, andre har indhentet oplysninger om sagstal inden for flere sagsområder. I invitationen til undersøgelsen er tillidsrepræsentanter fra samme kommune blevet opfordret til at samarbejde indbyrdes om indsendelse af svar, sådan at der ikke ville komme flere svar fra samme afdeling. Endelig er der en lille variation i antallet af svar inden for hvert sagsområde. F.eks. kan der være 11 svar vedr. antal sager og 10 svar vedr. vurdering af hvad de er et passende antal sager. I undersøgelsen tolkes 1 svar som lig 1 kommune. Der dog mulighed for at der er indkommet mere end 1 svar fra hver kommune. Det gælder især de store bykommuner, hvor Dansk Socialrådgiverforening har mange tillidsrepræsentanter. Her skal 1 svar snarere forstås som lig 1 lokal afdeling i kommunen. Det vurderes, at undersøgelsesresultatet giver et reelt billede af sagstal for de sagsområder, hvor der er indkommet svar. Det svarer til at cirka procent af kommunerne/lokale afdelinger er omfattet af undersøgelsen. Det er rimeligt at anslå, at der er svar fra cirka en tredjedel af alle kommunerne. Voksenhandicapområdet og voksenpsykiatriområdet har kun fået relativt få svar, og må derfor betragtes som usikre resultater. Sagstalsområder Antal svar 1. Børne-familieområdet 56 svar, heraf 44 svar opgjort i familiesager og 12 svar opgjort i børnesager 2. Børnehandicapområdet 35 svar, heraf 24 svar opgjort i familiesager og 11 svar opgjort i børnesager 3. Voksenhandicapområdet 20 svar 4. Voksenpsykiatriområdet 16 svar 5. Sygedagpengeområdet 36 svar 6. Beskæftigelsesområdet match svar Tabel 4 11

12 Optællings- og beregningsmetode Tillidsrepræsentanterne svarer i de fleste tilfælde at man har f.eks. 42 sager i gennemsnit. Nogle vælger at svare, at man har sager. I de tilfælde er gennemsnittet 42,5 sager brugt i optællingen. Dernæst er gennemsnittet beregnet ved at sammentælle alle svar og dividere med antallet af svarpersoner. Resultatet er afrundet til nærmeste hele tal. Beregning af overskridelsen af i forhold til DS vejledende sagstal er foretaget således: Differencen mellem det aktuelle sagstal og vejledende max-sagstal/vejledende max-sagstal x 100 = procent. F.eks. er differencen mellem børnefamilieområdets aktuelle sagstal (41 sager) og DS vejledende max-sagstal (35 sager) på 6 sager. 6/35 x 100 = 17 procent. 12

13 Bilag 1: Faktorer der påvirker sagstal Dansk Socialrådgiverforening er opmærksom på, at der er mange faktorer i arbejdssituationen, på arbejdspladsen og i omverdenen, der kan have indflydelse på hvor mange sager en socialrådgiver kan have ansvar for. DS har udviklet et værktøj, som medarbejdere og ledere kan anvende i dialogen om sagstal og andre faktorer, som kan justeres på i forhold til at skabe kvalitet i arbejdet og i arbejdsmiljøet. Dette værktøj kan downloades på D hjemmeside Herunder er gengivet faktorer, der kan påvirke sagstallet. A. Sagens kompleksitet Sagens tyngde, antallet og karakteren af borgerens problemer. Behovet for foranstaltninger, løsnings- og handlemuligheder i sagen Kommunikationsproblemer med borgeren Antallet af samarbejdspartnere i sagen B. Sagsbehandlerens sagsportefølje og opgavesammensætning Specialist/generalist Fuld tid/del tid Varetagelse af arbejdsopgaver og funktioner uden for sagsområdet. Deltagelse i efteruddannelse. Møders kvalitet og effektivitet C. Sagsbehandleren som person Ny/erfaren sagsbehandler Efteruddannelsesniveau D. Støtte og sparring Ledelsesmæssig opbakning Faglig konsulentbistand Administrativ bistand Kollegial støtte og sparring Introduktion af nyansatte Kompetenceudvikling Mulighed for at implementere ny viden Ekstern supervision E. Strukturer og systemer Grundbemanding Visitationssystem IT-systemer Procedurebeskrivelser Beslutningskompetencer Hjælpeværktøjer Fysiske rum Transporttid Kommunens økonomi F. Planlægningen Sygefravær Personaleomsætning Ledige stillinger Efterslæb af sager Klager Episoder med vold og trusler G. Omverdenen Sagstilgangen Demografiske forhold Tværinstitutionelt samarbejde Nye love, bekendtgørelser og vejledninger 13

! " # $! " # $% &!! & % ' &'! %! &!! & ( $ ( & $!! & $ ' $ % $ & & & )! & & $ ' (&! & $ &!! ' ' $ & ( $ $ %!$& (!! & & & %!& $ & * % ) +, - % $ $!

!  # $!  # $% &!! & % ' &'! %! &!! & ( $ ( & $!! & $ ' $ % $ & & & )! & & $ ' (&! & $ &!! ' ' $ & ( $ $ %!$& (!! & & & %!& $ & * % ) +, - % $ $! ! "#!"# %!! %''! %!!!((!! ' % )! '(!!!' '(%! (!!%! *% )+!,-% "# ! "# % " '( '(' '')* ''')+" ',)+" ')' %!%% +!!! ((!!.% (' % "#! %% %'%%' %!! %'' /%!% (01 '!!! '')* (! (% )! ' %!! %' (!! '!' 2'33! 233 %'%!!2

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Socialrådgivere bruger 14 procent af deres tid på kontakt til børn og forældre og 86 procent på øvrige opgaver Marts 2008 Som et led i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE H-MED har besluttet, at Helsingør Kommune gennemfører en fælles trivselsundersøgelse for alle ansatte hvert andet år. Særligt ved Trivselsundersøgelsen 2015: Ledere,

Læs mere

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Effektivisering af jobcentrene

Effektivisering af jobcentrene Effektivisering af jobcentrene Et dybere indblik i Jobcenter Frederikshavns produktivitet, effekter og udviklingsmuligheder Dagsorden 1 Introduktion og præsentation 2 Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere