Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering"

Transkript

1 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1

2 Indhold 1. Baggrund Spørgeskemaundersøgelsen Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder Præsentation af resultater Sammenligning med resultater fra undersøgelse i 2007, et hurtigt overblik Hæfte og hjemmeside Faktorer for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Betydningen af antallet af ansatte Sikkerhedsrepræsentantens rolle Skematisk præsentation af besvarelser De bundne svar De åbne svar Konklusion

3 0. Forord Denne evalueringsrapport er gennemført som led i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundheds (BAR SoSu) projekt Psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Som led i projektet er der udgivet hæftet Trivsel i Folkekirken og produceret hjemmesiden Projektet er sluttet med udgangen af 1. kvartal af Formålet med projektet har været at få sat trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen inden for Folkekirken, samt animere menighedsrådene til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Styregruppen bestod af Signe Ettrup Larsen fra Præsteforeningen, Elisabeth Jensen fra Landsforeningen af Menighedsråd, John Poulsen fra Foreningen af Præliminære Organister Povl Søndergård fra Danmarks Kirketjenerforening og Poul Kjærsgaard Sørensen fra Danmarks Kordegneforening. Signe Ettrup Larsen var formand for styregruppen og Svend Erik Christensen fra Arbejdsmiljøsekretariatet var projektleder. 1. Baggrund Baggrunden for undersøgelsen har været et ønske fra styregruppen om at foretage en afsluttende spørgeskemaundersøgelse for at måle om projektet har afstedkommet ændringer i menighedsrådenes arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Det har også været et ønske om at måle kendskab og brug af hæftet Trivsel i Folkekirken og hjemmesiden 2. Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført i januar og februar Spørgeskemaet er bygget op, så svarene kan sammenlignes med svarene fra spørgeskemaundersøgelsen fra Herudover spørges der ind til de konkrete tiltag i form af hjemmeside og hæfte, som er udarbejdet i forbindelse med projektet. Ligesom der også er taget et spørgsmål med om søgefravær er inddraget i APV. Landsforeningen for Menighedsråd har via deres interne maillister på udsendt link til de godt 1900 menighedsråd. Første side af skemaet udgør et følgebrev med information om skemaets funktion. Spørgeskemaet er opbygget med en længere række lukkede spørgsmål samt tre åbne, hvor respondenterne har haft mulighed for at svare frit. Det er altså det enkelte menighedsråd, der har svaret. Undersøgelsen skal derfor ses som et udtryk for menighedsrådenes holdning til og vurdering af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, og ikke de ansattes eller sikkerhedsrepræsentanternes holdning og vurdering. 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder Spørgeskemaet er distribueret via af Landsforeningen af Danske Menighedsråd til de godt 1900 menighedsråd i Danmark. Ved fristens udløb var der registeret 2547 klik på det distribuerede link med 3

4 spørgeskemaet. Heraf har det dog været nødvendigt at slette 1776, da disse klik enten var dubletter eller tomme svar, dvs. der ikke en gang var indtastet sognekode, som er det første spørgsmål. På grund af det store antal tomme svar er disse blevet slettet, da de ikke kan betragtes som svarforsøg. (Er blot sognekoden tastet ind tæller svaret). Efter denne filtrering af dubletter og tomme svar er der ved undersøgelsens afslutning den 14. februar 2010 en svarprocent på 40. I sammenligning med den første spørgeskemaundersøgelse, hvor svarprocenten var 63, kan det den lavere svarprocent i anden omgang betyde en lettere skævvridning af svarene i sammenligningen af de to undersøgelsers resultater. En eventuel fejlkilde er, at der er mulighed for, at det er en anden end kontaktpersonen, der har svaret på spørgsmålene. Desuden kan der være nogle, der har svaret, men som ikke har færdiggjort skemaet. Disse svar tæller dog med, så langt, de er nået. I følgeskrivelsen blev der opfordret til at kontaktpersonen drøftede skemaet med menighedsrådet inden besvarelsen, men der er ingen garanti for, at dette er sket. 4. Præsentation af resultater 4.1 Sammenligning med nogle af resultaterne fra undersøgelse i 2007, et hurtigt overblik 42 % har valgt en sikkerhedsrepræsentant i modsætning til 49% i den tidligere undersøgelse 89 % har udarbejdet en APV indenfor de sidste 3 år, hvor 92% havde gjort det i sidste undersøgelse. Heraf har 85 % mod tidligere 83% lavet en handlingsplan, 57% mod tidligere 46% har lavet handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø. Desuden viser den seneste undersøgelse, at APV en i 55% af tilfældene indeholder oplysninger om sygefravær. 69% mod tidligere 80% har haft besøg af Arbejdstilsynet inde for de sidste tre år. Heraf har 29% mod tidligere 52% fået påbud. Der er således et fald i påbud. 80% vurderer deres psykiske arbejdsmiljø til at være godt mod 62% i første undersøgelse. Dette viser en forbedring i den generelle opfattelse af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 27% har svaret ja til at have igangsat en generel indsats med fokus på psykisk arbejdsmiljø, mens 16% svarer ja i undersøgelsen fra Der er således sket en stigning. 61% har drøftet psykisk arbejdsmiljø og trivsel på et personalemøde inden for det sidste år mod 50% i % afholder MUS-samtaler mod 70% i

5 4.2. Hæfte og hjemmeside 80% tilkendegiver, at de kender til hæftet Trivsel i Folkekirken. Heraf har 88% læst det. 94% fandt hæftet nyttigt/informativt, 29% har efterfølgende brugt hæftet mens 85% svarer, at de vil bruge hæftet fremover. 72% af respondenterne har fået kendskab til hæftet via Landsforeningen af Menighedsråd, mens 23% ikke husker det. Herudover angiver 3% at de har fået hæftet via faglige organisationer, heraf 33% fra Kordegneforeningen og 25% fra 3F. 3% angiver, at de har fået det fra andre kilder, heraf svares der bl.a. menighedsråd/-formand, Kirkeministeriet og IT-skrivebordet. 45% kender til hjemmesiden Heraf har 85% besøgt hjemmesiden, og heraf fandt 97% siden nyttig/informativ. 23% har efterfølgende brugt hjemmesiden i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, men 92% svarer, at de vil bruge hjemmesiden fremover. 73% af respondenterne kender hjemmesiden via Landsforeningen af Menighedsråd, mens 17% ikke husker det. 4% kender siden via fagforeninger, heraf svarer 43%, at de har fået kendskab til den fra Kordegneforeningen og andre 43% fra FAKK (Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte). Under andet svarer 22%, at de kender til siden via IT-Skrivebordet Faktorer for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø For at afdække hvilke faktorer, der har betydning for om der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan det psykiske arbejdsmiljø vurderes, ses der herunder på sammenhængen mellem antallet af ansatte/valgt sikkerhedsrepræsentant og det psykiske arbejdsmiljø Betydningen af antallet af ansatte For at vurdere sammenhængen af antallet af ansatte og det psykiske arbejdsmiljø, viser de følgende tabeller, hvordan forholdet er mellem antal ansatte og henholdsvis igangsatte indsatser og opfattelse af det psykiske arbejdsmiljø. Har I igangsat en generel indsats for det psykiske arbejdsmiljø? 10 eller flere ansatte Under 10 ansatte Ja 40% 25% Nej 60% 75% Arbejdspladser med 10 eller flere ansatte igangsætter i højere grad end arbejdspladser med færre ansatte indsatser for det psykiske arbejdsmiljø. Tabellen viser, at 40% af arbejdspladser med 10 eller flere ansatte 5

6 har igangsat en generel indsats for det psykiske arbejdsmiljø, hvorimod kun 25% af arbejdspladserne med under 10 ansatte. Hvor godt er jeres psykiske arbejdsmiljø i kirken? 5 er det bedste og 1 det dårligste 10 eller flere ansatte Under 10 ansatte 1 1% 1% 2 1% 2% 3 21% 9% 4 51% 43% 5 20% 40% ved ikke 6% 5% 83% af arbejdspladserne med under 10 ansatte har givet det psykiske arbejdsmiljø bedst eller næstbedst karakter, hhv. 4 og 5. På arbejdspladserne med 10 eller flere ansatte har 71% givet de to højeste karakter. Her er der en større gruppe, 21%, der giver den midterste karakter 3, hvilket tyder på at arbejdspladserne med færrest ansatte har et bedre psykisk arbejdsmiljø end stederne med 10 eller flere ansatte Sikkerhedsrepræsentantens rolle For at vurdere sikkerhedsrepræsentantens rolle viser nedenstående tabeller sammenhængen mellem vagt sikkerhedsrepræsentant og om der er igangsat indsatser og opfattelsen af det psykiske arbejdsmiljø. Har I igangsat en generel indsats for det psykiske arbejdsmiljø? Der er valgt en sikkerhedsrepræsentant Der er ikke valgt en sikkerhedsrepræsentant Ja 34% 23% Nej 66% 77% De arbejdspladser der har valgt en sikkerhedsrepræsentant har i højere grad igangsat en indsats for det psykiske arbejdsmiljø end de arbejdspladser, der ikke har en sikkerhedsrepræsentant. 34% af arbejdspladserne med sikkerhedsrepræsentant har således igangsat en indsats, mens kun 23% af arbejdspladserne uden sikkerhedsrepræsentant har gjort det. Hvor godt er jeres psykiske arbejdsmiljø i kirken? 5 er det bedste og 1 det dårligste Der er valgt en sikkerhedsrepræsentant Der er ikke valgt en sikkerhedsrepræsentant 1 0% 1% 2 2% 2% 3 12% 10% 4 41% 47% 5 42% 33% ved ikke 3% 7% 6

7 Når det kommer til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø, er der ikke stor forskel på, om der er valgt sikkerhedsrepræsentant eller ej, hvis man ser på de to bedste kategorier. På arbejdspladser med sikkerhedsrepræsentant vurderer 83% at niveauet ligger på 4 eller 5, mens 80 % af de arbejdspladser der ikke har sikkerhedsrepræsentant vurderer niveauet til 4 eller Skematisk præsentation af besvarelser 5.1. De bundne svar Spørgsmål 1 var indtastning af sognekode. Spørgsmål 2: 2 Hvor mange medlemmer er der i menighedsrådet eksklusiv præster? Procent 1 5 medlemmer 36% medlemmer 50% medlemmer 15% Spørgsmål 3: 3 Er der 10 eller flere ansatte på arbejdspladsen? Procent 1 Ja 16% 2 Nej 84% Spørgsmål 4: 4 Er der valgt en sikkerhedsrepræsentant? Procent 1 Ja 42% 2 Nej 58% Spørgsmål 5: 5 Er der foretaget arbejdspladsvurdering (APV) inden for de sidste tre år? Procent 1 Ja 89% 2 Nej 11% 7

8 Spørgsmål 6: 6 Indeholder APV'en: Procent 6.1 En handlingsplan for løsning af problemerne? 1 Ja 85% 2 Nej 15% 6.2 En handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø? 1 Ja 57% 2 Nej 43% 6.3 Oplysninger om sygefravær? 1 Ja 55% 2 Nej 45% Spørgsmål 7: Arbejdstilsynet Procent 7.1 Har I haft besøg af Arbejdstilsynet inden for de sidste tre år? 1. Ja 69% 2. Nej 31% 7.2 Har I fået påbud fra Arbejdstilsynet inden for de sidste tre år? 1. Ja 29% 2. Nej 71% Spørgsmål 8: 8 Foretages der årlige MUS-samtaler? Procent 1 Ja 86% 2 Nej 14% Spørgsmål 9: 9 Afholdes der personalemøder ud over det obligatoriske? Procent 1 Ja 59% 2 Nej 41% 8

9 Spørgsmål 10: 10 Foregår disse møder Procent 1 Ugentligt 13% 2 Hver 14. dag 5% 3 Månedligt 31% 4 Sjældnere 51% Spørgsmål 11: 11 Personalemøder Procent 11.1 Deltager kontaktpersonen fra menighedsrådet på personalemøder? 1 Ja 85% 2 Nej 15% 11.2 Deltager præsten på personalemøder? 1 Ja 79% 2 Nej 21% Er der inden for det sidste år drøftet trivsel eller det psykiske arbejdsmiljø på 11.3 personalemødet? 1 Ja 61% 2 Nej 39% Spørgsmål 12: 12 Hvor henvender I jer for at få mere viden om det psykiske arbejdsmiljø?--sæt gerne flere kryds. Procent 1 (Arbejdstilsynet) 15% 2 5% 3 3% 4 10% 5 25% 6 13% 7 Arbejdsmiljøkonsulenter 6% 8 Faglige organisationer, angiv hvilke 5% 9 Andet, angiv hvilket 2% 10 Ved ikke/husker ikke 15% 9

10 Ad F: 13% - FAKK: 17% - Kordegneforeningen: 9% Ad Her svarer 30% at det ikke har været aktuelt for dem. Spørgsmål 13: 13 Kender du til hæftet "Trivsel i Folkekirken"? Procent 1 Ja 80% 2 Nej 20% 10

11 Spørgsmål 14: - hvis ja til spørgsmål Hvorfra har du fået det? Sæt gerne flere kryds. Procent 1 Landsforeningen af Menighedsråd 72% 2 Faglig organisation, angiv hvilken 3% 3 Andet, angiv venligst 3% 4 Ved ikke/husker ikke 23% Ad Kordegneforeningen: 33% - 3F: 25% Ad Fordelt på flere enkeltkilder såsom menighedsråd/-formanden, Kirkeministeriet og IT-skrivebordet Spørgsmål 15: 15 Har du læst hæftet eller dele af hæftet "Trivsel i Folkekirken"? Procent 1 Ja 87% 2 Nej 13% Spørgsmål 16: - hvis ja til spørgsmål Hæftet Trivsel i Folkekirken Procent 16.1 Fandt du hæftet nyttigt/informativt? 1 Ja 94% 2 Nej 6% Har du/i efterfølgende brugt hæftet i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på 16.2 din arbejdsplads? 1 Ja 29% 2 Nej 71% 16.3 Har du/i tænkt jer at bruge hæftet fremover? 1 Ja 85% 2 Nej 15% 11

12 Spørgsmål 17: 17 Kender du hjemmesiden Procent 1 Ja 45% 2 Nej 55% Spørgsmål 18: - hvis ja til spørgsmål Hvorfra kender du den? Sæt gerne flere kryds. Procent 1 Faglig organisation, angiv hvilken 4% 2 Landsforeningen af Menighedsråd 73% 3 Andet, angiv venligst 6% 4 Ved ikke/husker ikke 17% Ad Kordegneforeningen: 43% - FAKK (Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte): 43% Ad IT-Skrivebordet: 22% - de resterende fordelt på enkeltkilder såsom præsten, kordegnen, personalekonsulent mv. Spørgsmål 19: 19 Har du besøgt hjemmesiden Procent 1 Ja 85% 2 Nej 15% Spørgsmål 20: - hvis ja til spørgsmål Hjemmesiden Procent 20.1 Fandt du hjemmesiden nyttig/informativ? 1 Ja 97% 2 Nej 3% 12

13 Har du/i efterfølgende brugt hjemmesiden i arbejdet med det psykiske 20.2 arbejdsmiljø på din arbejdsplads? 1 Ja 27% 2 Nej 73% 20.3 Har du/i tænkt jer at bruge hjemmesiden fremover? 1 Ja 92% 2 Nej 8% Spørgsmål 21: 21 Hvor godt er jeres psykiske arbejdsmiljø i kirken? 5 er det bedste og 1 er det dårligste Procent 1 1 1% 2 2 2% % % % 6 Ved ikke 5% 13

14 Spørgsmål 22: 22 Arbejdsmiljøpolitik og psykisk arbejdsmiljø Procent 22.1 Har I udarbejdet en personalepolitik, der også indeholder en arbejdsmiljøpolitik? 1 Ja 30% 2 Nej 70% 22.2 Har I igangsat en generel indsats for det psykiske arbejdsmiljø? 1 Ja 27% 2 Nej 73% 5.2. De åbne svar I undersøgelsens tre sidste spørgsmål har respondenterne haft mulighed for selv at formulere deres svar. Spørgsmål 23: Spørgsmål 23 var således et åbent spørgsmål, hvor respondenterne frit kunne svare på Hvad kunne hjælpe jer til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Her har 299 svaret. Svarene er blevet inddelt i kategorier for at skabe et bredt overblik. Kategorierne er som følger: Dialog og kommunikation Rammer for arbejdet Kategorierne er baseret på hvilke temaer, som flest svar har berørt. For at indikere vægtningen af disse svar, er der udregnet svarprocent i forhold til det samlede antal kvalitative svar. Overordnet bruger mange lejligheden til at sige, at det psykiske arbejdsmiljø er godt eller de har indtastet ved ikke. Det forklarer de lave procenter i det følgende. Dialog og kommunikation 23% peger på, at kommunikation og mundtlig dialog er vigtige redskaber i opnåelsen af et godt arbejdsmiljø. Flere påpeger, at de med den mundtlige (ofte uformelle) samtale håndterer eventuelle sager, hvilket følgende udsagn viser: Der er hyppige møder mellem personale og kontaktperson/menighedsråd og præsten. Hele tiden tage udgangspunkt i hinandens styrker og ressourcer og være i en fortløbende 14

15 ligeværdig dialog. Flere nævner at personalemøder og MUS er vigtige redskaber til at få problemer diskuteret. 5% nævner, at de gennem samtale tager eventuelle problemer i opløbet, så de ikke når at vokse sig store. 5% svarer, at de opnår en tæt og positiv kommunikation, fordi det er en lille arbejdsplads, hvor det er let at have kontakt hele vejen rundt. Derudover nævnes det at åbenhed, respekt og anerkendelse er vigtige elementer for at bidrage til at godt psykisk arbejdsmiljø. Rammer for arbejdet 6% påpeger, at der er for få ressourcer. Antallet af ansatte er for lavt, og det kan medføre at arbejdsopgaver ikke nås eller ikke udfyldes tilfredsstillende. 4% svarer, at en fast politik i form af en personalehåndbog er et godt redskab. På den måde ved de ansatte, hvordan de skal forholde sig. Samtidig nævner en mindre del, at det stigende bureaukrati ovenfra er en belastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, blandt andet fordi udfyldelsen af dokumenter mm. tager tid fra det reelle arbejde. Spørgsmål 24: I spørgsmål 24 kunne respondenterne svare på Har I gode ideer til, hvordan man kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø? Her har 279 skrevet et frit svar. Langt størstedelen af svarende kan kategoriseres under temaet dialog og kommunikation. Derfor laves der ikke andre overordnede kategoriseringer, men andre temaer vil blive nævnt kort. Dialog og kommunikation 28 % svarer, at dialog, kommunikation, samtale og et højt informationsniveau er vigtige redskaber for at opnå et godt psykisk arbejdsmiljø. Flere påpeger, at det også handler om måden at kommunikere på, da en god og anerkende omgangstone er vigtig i samarbejdet mellem ansatte og menighedsråd. Det handler om at tale med hinanden, ikke til hinanden, som én af respondenterne formulerer det. Der er både fokus på de uformelle samtaler, der opstår tilfældigt, og vigtigheden af at holde personalemøder med jævne mellemrum og gode MUS-forløb, hvor psykisk arbejdsmiljø bør være et fast tema. En god kommunikation og en gensidig dialog medvirker til at problemer bliver fanget, mens de stadig er små. På den måde kan man forsøge at undgå, at eventuelle problemer vokser sig store og alvorlige. 15

16 Løbende dialog er det allervigtigste, så vil tingen blive fanget i opløbet. Dermed er problemerne ikke løst, men de vokser sig ikke større, og medarbejderne oplever ikke, at menighedsrådet er ligeglade. Herunder nævner 6% nævner åbenhed som et vigtigt element både i kommunikation og i samværet med andre. Andre temaer: 4% nævner, at det vigtigt at holde en jævn/tæt kontakt mellem menighedsråd og de ansatte. 2% nævner, at det er vigtigt med et godt samarbejde 1% nævner, at ledelsen bør ændres og at ledere bør fastansættes i Folkekirken og ikke fungere på frivillig basis. Der tænkes her på kontaktperson-rollen. 1% nævner inddragelse af ekstern konsulent til at hjælpe med eventuelle problemer. 1% nævner vigtigheden af, at arbejdsfordelingen tydeliggøres. 1% nævner, at ressourcerne er utilstrækkelige. Spørgsmål 25: I spørgsmål 25 har respondenterne kunnet svare på Har I eksempler på, hvordan I har arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø? Her har 276 svaret. 32 % svarer nej eller ved ikke. Herudover svarer den største gruppe på 31% inden for temaet dialog og samtale. Der henvises både til MUS-forløb, uformelle møder, personale- og kontaktmøder, hvor der er fokus på åbenhed, lydhørhed og anerkendelse, hvilket følgende udsagn fra en respondent understreger: vi bestræber os på, at der skal være åbenhed for at udtrykke sine meninger og at der arbejdes på, at personalet har det godt. At de altid ved, hvem de kan kontakte. At deres ønsker bliver hørt, og at der er stor anerkendelse af deres arbejde. 7% svarer, at de har gjort brug af ekstern hjælp i form af konsulent, kursus eller team-building weekender. 2% svarer, at de bruger APV 1,5% svarer at de bruger sociale aktiviteter såsom udflugter til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. 16

17 6. Konklusion Med de metodiske forbehold beskrevet ovenfor in mente viser sammenligningen af vurderingen af det generelle psykiske arbejdsmiljø i de to undersøgelser, at der i 2010 var ca. 20% flere, der havde et godt psykisk arbejdsmiljø. Et betydeligt antal respondenter, 80 %, kender til hæftet Trivsel i Folkekirken, mens en mindre andel, 45%, kender til hjemmesiden. Andelen af de, der har gjort brug af materialerne er ikke så høj, men til gengæld siger henholdsvis 85% og 92%, at de i det fremtidige arbejde med psykisk arbejdsmiljø vil gøre bruge af hæfte og hjemmeside. Samtidig kan det påpeges, at de, der kender til hæftet og hjemmesiden, i høj grad vurderer det til at være nyttige og informative materialer. Derudover kan det konkluderes, at der er sket en stigning i andelen, der har igangsat en generel indsats med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, da 27 % svarer ja i 2010 mod 16% i Her kan det også pointeres, at der er en stigning fra 46 %, i 2007 til 57 % i 2010, der har lavet en handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø som en del af APV en. /Rapport udarbejdet af Marie Bach Drivsholm For Arbejdsmiljøsekretariatet, marts

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 2015 Resultater fra Brugerundersøgelse 2015 December 2015 BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 0 Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse 2015 Bilag til Hovedrapport CapaHouse ApS 8. Bilag 8.1 Datagrundlag 8.2 Spørgeskema

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Værktøj 4 Omgangstone Evaluering

Værktøj 4 Omgangstone Evaluering Værktøj 4 Omgangstone Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal November 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 4... 3

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø November 2014, 1.udgave I denne vejledning

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering

Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal September 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 3... 4 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 10. oktober 2007 Referat af møde i FSU den 7. september 2007 3. Kontor Sagsbehandler Sine Thiman Dreyer Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 Udarbejdelse af skemaet forudsætter gennemførelse af en @lt-i-alt undersøgelse, som er til fri afbenyttelse på www.kl.dk/alt. Undersøgelsen kan igangsættes af lederen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Kirurgisk Afdeling K

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Kirurgisk Afdeling K Arbejdsmiljøredegørelse 0 for Kirurgisk Afdeling K Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 0 er anden version af den årlige

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi Maj 2013 Psykisk APV 2012 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Ruth

Læs mere

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Samlet evaluering af kommunale samarbejdspartnerne, biologiske forældre og plejeforældrene 1 Forord Formålet med evalueringen er: - At belyse Videnscentrets

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Drejebog menighedsråd Redskab 1

Drejebog menighedsråd Redskab 1 Drejebog menighedsråd Redskab 1 Målrettet kompetenceudvikling i sognet - et tema om kompetence- og jobudvikling til drøftelse i menighedsrådet Kontaktpersonens redskab - i samarbejde med menighedsrådets

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Jammerbugt Kommune Version 1 d. 10.03.2008 Udviklingsafdelingen Forord Der er fokus på lederudvikling i Jammerbugt Kommune. Som ét af initiativerne i

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Afdeling for Klinisk Patologi Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Afdeling for Klinisk Patologi Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 2011 er anden version

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Prioriteringsværktøj Prioriteringsværktøj

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken 1 TRIVSEL I FOLKEKIRKEN FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Dagsorden Indledning om ledelse Definition af Folkekirkens 2-strengede system Workshop Pointer om ledelse til anvendelse i praksis Folkekirkens

Læs mere