Mediernes Tilstandsrapport Den Danske Publicistklub og Center for Journalistik, SDU i samarbejde med Dansk Journalistforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediernes Tilstandsrapport Den Danske Publicistklub og Center for Journalistik, SDU i samarbejde med Dansk Journalistforbund"

Transkript

1 Mediernes Tilstandsrapport 2016 Den Danske Publicistklub og Center for Journalistik, SDU i samarbejde med Dansk Journalistforbund

2 Mediernes Tilstandsrapport 2016 er udarbejdet af: Den Danske Publicistklub Jacob Mollerup, formand Center for Journalistik, Syddansk Universitet Peter Bro, professor (mso), ph.d. og centerleder Søren Schultz Jørgensen, ph.d.- studerende Kim Andersen, ph.d.- studerende I samarbejde med: En særlig tak til alle de respondenter, der har medvirket i spørgeskemaundersøgelsen, samt Troels Johannesen og Anne Aabel hos Dansk Journalistforbund, der har hjulpet med at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen.

3 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Introduktion... 7 Undersøgelsens metodiske baggrund... 8 Mediernes udfordringer anno Udfordring #1: Produktionspres for nyhedsmedierne Udfordring #2: Brugerbetaling for indhold Udfordring #3: Lukkethed i den offentlige forvaltning Udfordring #4: Journalistisk kvalitet i nyhedsmedierne Udfordring #5: De sociale medier og den offentlige debat Udfordring #6: Grænsen mellem reklamer og redaktionelt indhold Udfordring #7: Kommunikationsbranchens indflydelse på nyhedsmedierne Udfordring #8: Nyhedsmediernes egne dagsordener og kampagner Udfordring #9: Nyhedsmediernes selvcensur Udfordring #10: Nyhedsmediernes og den politiske debat Udfordring #11: Nicher i mediemarkedet Udfordring #12: Mediestøtten Bilag A: Frekvenser for de enkelte hoved- og underspørgsmål.31

4 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Resumé Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Journalistforbund - herefter kaldet branche- panelet - og en gruppe udvalgt af Den Danske Publicistklub - kaldet publicist- panelet. Publicist- panelet tæller omkring 200 af landets fremmeste journalister, redaktører mv. udvalgt efter en række kriterier (jf. metodeafsnit). Den metodiske baggrund, resultater af spørgeskemaundersøgelsen og kommentarer fra undersøgelsens deltagere bliver beskrevet på de efterfølgende sider. I dette resumé- afsnit følger hovedtal og - tendenser fra rapporten. Branche- panelet anser de seks største udfordringer som medierne står overfor i dag for at være i prioriteret rækkefølge: 1) At produktionspresset er stigende på nyhedsmediernes redaktioner, 2) at de publicistiske virksomheder har stadig sværere ved at få brugerne til at betale for indhold, 3) at den offentlige forvaltning er blevet mere lukket, 4) at den journalistiske kvalitet i nyhedsmedierne er dalende, 5) at de sociale medier forfladiger den offentlige debat, og 6) at grænserne mellem reklamer og redaktionelt indhold udviskes. Branche- panelet anser de seks mindste udfordringer for at være startende bagfra: 12) at mediestøtten favoriserer de etablerede medier, 11) at mediemarkedet bliver mere og mere opsplittet i nicher, 10) at nyhedsmedierne har for stor indflydelse på den politiske debat, 9) at nyhedsmedierne udøver selvcensur, 8) at nyhedsmedierne forfølger egne dagsordener og kampagner, og 7) at kommunikationsbranchen har for stor indflydelse på nyhedsmedierne (jf. figur 1). Publicist- panelet følger i store træk branche- panelets holdninger til, hvad der er de største udfordringer, som medierne står overfor i dag. Ligesom der i forhold til en række underspørgsmål indenfor hver enkelt af disse 12 hovedudfordringer er et stort sammenfald mellem de to gruppers holdninger. For så vidt angår underspørgsmålene, så afdækker undersøgelsen en række steder, hvor man internt i mediebranchen er meget enige, og en række steder, hvor der er uenighed. Enigheden drejer sig blandt andet om: Mere end 80 procent af branche- panelet mener, at kvaliteten af nyhederne fra de danske nyhedsmedier er pressede, fordi journalister får stadig mindre tid til at lave deres historier (jf. figur 2). Mere end 60 procent af branche- panelet tror ikke på, at nyhedsmediernes forsøg med betalingsmure, e- kiosker og mikro- betaling kan udligne mediernes tab på gammeldags abonnementsindtægter (jf. figur 8).

5 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Mere end 90 procent af branche- panelet mener, at det er et problem, at den nye offentlighedslov indskrænker offentlighedens indblik i dele af det lovforberedende arbejde (jf. figur 11). Omkring 75 procent af branche- panelet mener ikke, at den nye offentligheds- lov styrker kvaliteten i de beslutninger, som politikerne træffer (jf. figur 12). Mere end 60 procent af branche- panelet mener, at de sociale medier er med til at forfladige den offentlige debat (jf. figur 18). Omkring 70 procent af branche- panelet frygter dog ikke, at de sociale medier på længere sigt vil gøre de publicistiske nyhedsmedier overflødige (jf. figur 19). Over halvdelen af branche- panelet angiver, at danske journalister er for lette at påvirke for professionelle kommunikationsfolk (jf. figur 23). Omkring 70 procent af branche- panelet mener ikke, at danske nyhedsmedier skal blive mere påpasselige med at offentliggøre indhold, der kan støde grupper af borgere (jf. figur 30). Mere end halvdelen af branche- panelet mener, at nyhedsmedierne i for høj grad styrer, hvad politikerne taler om (jf. figur 32). Mere end halvdelen af branche- panelet angiver, at mediernes brug af meningsmålinger har for stor indflydelse på dansk politik (jf. figur 33). Mere end 70 procent af branche- panelet mener, at den danske stat fortsat bør give støtte til private medievirksomheder (jf. figur 40). Omkring 60 procent af branche- panelet mener ikke, at DR s nyheder og aktiviteter på nettet bør begrænses af hensyn til de private medievirksomheder (jf. figur 39). Uenigheden drejer sig blandt andet om: Branche- panelet er splittet i spørgsmålet om, hvorvidt det svækker mulighederne for at bedrive uafhængig journalistik, at journalister løbende skifter mellem kommunikations- og journalist- jobs. Omkring 40 procent synes, at det er problematik, 40 procent synes, at det er uproblematisk, og 20 procent synes hverken det ene eller det andet (jf. figur 24) Branche- panelet er også splittet i spørgsmålet om, hvorvidt nyhedsmedier fremadrettet skal være mere holdningsprægede for at engagere borgerne. Omkring 40 procenter tilslutter sig opfattelsen, omkring 40 procent modsætter sig, og 20 procent synes hverken det ene eller det andet (jf. figur 27).

6 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Branche- panelet er også splittet i spørgsmålet om, hvorvidt det er politikerne eller journalisterne, som har det største ansvar for kvaliteten i den offentlige debat. Omkring 40 procent mener, at politikerne har det største ansvar, små 30 procent mener, at det er journalisterne, mens mere end 30 procent ikke vil give skylden til hverken den ene eller anden part (jf. figur 34). Branche- panelet er også splittet i spørgsmålet om, hvorvidt det er et demokratisk problem, at den offentlige debat bliver mere og mere opsplittet i små medier og fora. Knap 40 procent mener, at det er problem. Knap 40 procent mener ikke, at det er et problem. Mens 20 procent ikke tager stilling for den ene eller anden side af sagen (jf. figur 35), Slutteligt har deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen blandt såvel branche- panelet og publicist- panelet fået mulighed for at anføre mere kvalitative betragtninger af, hvad der er mediernes udfordringer. Her er der flere tendenser i tilbagemeldingerne. Blandt dem er, at danske medier har været for dårlige til at tilpasse sig ændrede forhold og udvikle nye produkter. I stedet har medierne overladt det til virksomheder, organisationer og personer udenfor journalistikken at gøre dette. Kritikken fra deltagerne handler ikke alene om mediernes problemer - og mediechefers manglende handlinger. Kritikken fokuserer også på journalisternes egne problemer. Sådan som det kommer til udtryk i form af: indspisthed med kilderne særligt indenfor det politiske felt, for stort fokus på enkeltsager, for megen overflade- dækning, for hyppig brug af andre journalister som kilder i journalistikken, for lille forståelse for brugernes behov og en for dårlig uddannelse af danske journalister. Endelig gælder det, at flere tilbagemeldinger har pointeret, at tiden ikke kun rummer udfordringer. Flere af dem, som har deltaget i denne undersøgelse, anfører at nutiden rummer et stort potentiale i forhold til, hvordan nye teknologier og nye typer medier gør det muligt at komme i kontakt med brugerne på nye måder. Det er et potentiale, som mediebranchen glemmer, fordi vi indenfor dansk journalistik har en tendens til at være alt for optaget af problemer, både omverdenens og vores egne, lyder kritikken. En lignende kritik kan også rettes mod denne undersøgelse og bliver det også fra nogle enkelte af de deltagende respondenter. For denne undersøgelse, der er blevet til i et samarbejde med Publicistklubben og Dansk Journalistforbund, har alene fokuseret på, hvad mediebranchens udøvere oplever som publicistikkens største udfordringer. Vores håb er dog, at denne årlige kortlægning kan blive et fast omdrejningspunkt for en konstruktiv diskussion om, hvordan mediebranchen bedst kan udvikle sig fremover.

7 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Introduktion Mediernes tilstandsrapport er resultat af et samarbejde mellem Den Danske Publicist- klub og Center for Journalistik på SDU. Det var et samarbejde, der blev indledt i I 2015 var Mediernes Tilstandsrapport baseret på et panel publicist- panelet som bestod af omkring 200 af branchens mest fremtrædende journalister, redaktører mv. Tanken var dengang som nu, at hvis man skal vurdere tilstanden af eksempelvis en bolig eller en bil, så lader man ikke nogle tilfældige forbipasserende om at foretage vurderingen. Man tilkalder en bygge- eller bilsagkyndig. På samme vis fortjener en rapport om Mediernes Tilstand også, at der er en passende sagkyndighed involveret. Den sagkyndighed er blevet endnu større i Dansk Journalistforbund har nemlig medvirket til udsendelsen af spørgeskemaet omkring Mediernes Tilstand. Derfor er det i år muligt at præsentere, hvad både branche- panelet bestående af medlemmer af Dansk Journalistforbund (som tæller journalister, kommunikatører mv.) og publicist- panelet mener er tidens største udfordringer. Det præsenterer vi i en kortfattet form gennem den resterende del af rapporten i form af en række frekvenstabeller. Rapporten er opbygget som følger. Først redegøres der for den metode, der anvendes i rapporten en spørgeskemaundersøgelse blandt næsten folk med relation til medie- og kommunikationsbranchen i Danmark. I den efterfølgende analyse fremgår det først, hvad respondenterne mener, der er de største udfordringer for branchen netop nu, og dernæst følger en afdækning af hvilke holdninger, respondenterne har til hver enkelt af disse udfordringer. Hovedpointerne findes i rapportens resumé.

8 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Undersøgelsens metodiske baggrund For at indfange holdninger fra medie- og kommunikationsbranchen generelt inviterede vi medlemmer af Dansk Journalistforbund til at deltage i spørgeskema- undersøgelsen. Vi inviterede studerende, erhvervsaktive og ledige. 2,875 besvarede undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 17 for denne gruppe. 1 Denne gruppe er beskrevet som branche- panelet - eller Branchen generelt i figur- tekster - og hvem der mere præcist indgår i gruppen (køn, alder, uddannelse mv.) kan aflæses i tabel 1 på næste side. Ønsket med rapporten er endvidere at undersøge holdningerne blandt folk med særlig viden om medierne (jf. introduktionen). For at gøre dette inviterede vi 185 centrale medieaktører til at deltage i undersøgelsen. Disse omfatter redaktører, mediechefer, medieforskere, organisationsfolk, prisvindende journalister, medie- eksperter mv. I alt 95 respondenter fra denne gruppe besvarede spørgeskemaundersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 49. Gruppen bærer i det følgende navnet publicist- panelet. Tabel 1 viser grundlæggende karakteristika for de to grupper. I begge grupper er der flest respondenter med en journalistuddannelse. I branche- panelet er de fleste respondenter ansat uden ledelsesansvar, mens de fleste respondenter i publicist- panelet er ledere. I begge grupper er de fleste respondenter i øvrigt ansat i private medievirksomheder, men de statsejede medier samt interesseorganisationer og undervisningsinstitutioner er også godt repræsenteret. Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at rapporten ikke har til formål at give meget præcise estimater for bestemte grupper i branchen. Det ville kræve en større undersøgelse, end det har været muligt at foretage i denne sammenhæng. De resultater, der præsenteres i denne rapport, skal derfor ikke ses som præcise mål for, hvor udbredte bestemte holdninger er, men som pejlemærker for de tendenser, der er på spil i branchen netop nu. 1 Vi inviterede også folk fra branchen generelt til at deltage i undersøgelsen via nyhedsmail fra Danske Medier, DONA, Kforum og Den Danske Publicistklub. Der var imidlertid kun 99 respondenter, der deltog i undersøgelsen via disse kanaler. Vi har derfor valgt at undlade disse respondenter fra vores analyser, da vi ikke kender den præcise population samt ikke kan være sikre på, hvorvidt respondenterne har deltaget flere gange ved benytte disse kanaler.

9 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Tabel 1: Karakteristika for respondenterne i undersøgelsens to hovedgrupper (pct.) Samlet Antal respondenter (N) Køn Kvinder 45,18 24,44 44,55 Mænd 54,82 75,56 55,45 Alder (år) Gennemsnit 42,07 48,92 42,28 Min Max Uddannelsesbaggrund Journalistuddannelse 70,99 60,00 70,66 Kommunikationsuddannelse 5,25 6,67 5,30 Andet 23,76 33,33 24,05 Stilling Ansat uden ledelsesansvar 52,77 21,11 51,80 Leder 10,26 56,67 11,67 Studerende 9,22 0,00 8,94 Selvstændig 16,21 18,89 16,29 Ledig 3,27 0,00 3,17 Andet 8,28 3,33 8,13 Virksomhedstilknytning Danmark Radio 10,75 8,89 10,69 TV 2 6,02 3,33 5,94 Privatejet medievirksomhed 33,74 50,00 34,23 Kommunikationsbureau 3,55 5,56 3,61 Reklamebureau 0,42 0,00 0,40 Politisk parti 0,42 1,11 0,44 Interesseorganisation 8,45 4,44 8,33 Statslig forvaltning 3,10 1,11 3,04 Undervisningsinstitution 6,96 8,89 7,02 Kommunal el. regional forvaltning 3,93 0,00 3,81 Andet 22,68 16,67 22,50 Primære arbejde Journalistisk of redaktionelt arbejde 56,87 60,00 56,96 Kommunikation og pr 19,27 12,22 19,06 Markedsføring og reklame 2,68 0,00 2,60 Politik 0,59 5,56 0,74 Forvaltning og administration 1,32 3,33 1,38 Studerende 6,05 0,00 5,87 Andet 13,22 18,89 13,39

10 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Mediernes udfordringer anno 2016 For at skabe et overblik over de udfordringer, som de danske medier står over for, blev respondenterne fra branche- panelet og publicist- panelet bedt om at pege på, hvad de oplevede som de tre største udfordringer. Valgene skulle tage afsæt i en liste med 13 muligheder (nummer 13 var en åben kategori). Fordelingen af disse svar ses i Figur 1. Der er generelt stor enighed blandt folk i branche- panelet og publicist- panelet om, hvad de største udfordringer er. Særligt de fem største udfordringer står stærkt. Ifølge branche- panelet er den største udfordring, at produktionspresset stiger. Den næststørste udfordring er ifølge gruppen, at det er problematisk for de publicistiske virksomheder at få brugerne til at betale for indholdet. Dette er ifølge publicist- panelet den største udfordring. Herefter følger udfordringer omkring den nye offentlighedslov, den journalistiske kvalitet samt de sociale mediers betydning for den offentlige debat. Det er udfordringer, der også for publicist- panelet i 2015 lå højest for publicist- panelet. Figur 1: Mediernes udfordringer anno 2016 (pct.) Note: Alle respondenter blev bedt om at angive tre svar derfor summere andelene til 300 på tværs af udfordringerne. N (Branchen generelt) = 2.875, N (Publicist- panelet) = 90. Se Bilag, Tabel B1.

11 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT I den resterende del af denne rapport følger et mere detaljeret indblik i, hvad der er branche- panelets og publicist- panelets holdninger til hver enkelt af udfordringerne. Dette præsenteres i form en række frekvenstabeller, der angiver holdningerne fra de to gruppe til udsagn vedrørende de enkelte udfordringer. Udfordring #1: Produktionspres for nyhedsmedierne Figur 2: Kvaliteten af nyhederne fra de danske nyhedsmedier er presset, fordi journalisterne får stadig mindre tid til at lave deres historier (pct.) Se Bilag, Tabel B2. Figur 3: Online- nyhederne fra de danske nyhedsmedier er generelt af ringere kvalitet end de øvrige nyheder i aviser, tv og radio (pct.) Se Bilag, Tabel B3.

12 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 4: De store nyhedsmedier prioriterer i høj grad grundig og kritisk journalistik samtidig med at de laver hurtige nyheder online (pct.) Se Bilag, Tabel B4. Udfordring #2: Brugerbetaling for indhold Figur 5: De publicistiske mediehuses udfordringer med at få folk til at betale for journalistik kan svække kvaliteten af den offentlige debat i Danmark (pct.) Se Bilag, Tabel B5.

13 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 6: De økonomiske udfordringer for de gamle publicistiske virksomheder er kun et problem for virksomhederne selv (pct.) Se Bilag, Tabel B6. Figur 7: Små medievirksomheder, freelancere, bloggere og lignende kan sagtens levere rigeligt med kvalitetsjournalistik, hvis de store gamle publicistiske virksomheder må skære ned på deres produktion (pct.) Se Bilag, Tabel B7.

14 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 8: Nyhedsmediernes forsøg med betalingsmure, e- kiosk og mikrobetaling for journalistik vil aldrig kunne udligne mediernes tab af gammeldags abonnementsindtægter (pct.) Se Bilag, Tabel B8. Figur 9: Danske medievirksomheder bør gå sammen om at udvikle en slags Spotify for al dansksproget journalistik (pct.) Se Bilag, Tabel B9.

15 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 10: Det er nødvendigt, at private fonde i fremtiden i højere grad finansierer dansk journalistik (pct.) Se Bilag, Tabel B10. Udfordring #3: Lukkethed i den offentlige forvaltning Figur 11: Det er et problem, at den nye offentlighedslov indskrænker offentlighedens indblik i dele af det lovforberedende arbejde (pct.) Se Bilag, Tabel B11.

16 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 12: Den nye offentlighedslov styrker kvaliteten i de beslutninger, politikerne træffer (pct.) Se Bilag, Tabel B12. Figur 13: Danske journalister tænker for lidt på at give folkevalgte og embedsmænd mulighed for at udføre deres arbejde ordentligt (pct.) Se Bilag, Tabel B13.

17 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Udfordring #4: Journalistisk kvalitet i nyhedsmedierne Figur 14: Kvaliteten af journalistikken i de danske nyhedsmedier er generelt blevet ringere i de senere år (pct.) Se Bilag, Tabel B14. Figur 15: Hvis ikke danske nyhedsmedier styrker kvaliteten af deres redaktionelle indhold, vil borgerne på længere sigt få svært ved at skelne mellem den gode journalistik og al mulig anden information (pct.) Se Bilag, Tabel B15.

18 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 16: Danske nyhedsmedier er udsat for en urimelig kritik af deres journalistiske kvalitet i disse år (pct.) Se Bilag, Tabel B16. Udfordring #5: De sociale medier og den offentlige debat Figur 17: De sociale medier har svækket nyhedsmediernes betydning som forum for den offentlige debat (pct.) Se Bilag, Tabel B17.

19 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 18: De sociale medier er med til at forfladige den offentlige debat (pct.) Branchen generelt Publicist- panelet 0 Meget enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Meget uenig Se Bilag, Tabel B18. Figur 19: De sociale medier vil på længere sigt gøre de publicistiske nyhedsmedier overflødige (pct.) Branchen generelt Publicist- panelet 0 Meget enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Meget uenig Se Bilag, Tabel B19.

20 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Udfordring #6: Grænsen mellem reklamer og redaktionelt indhold Figur 20: Grænserne mellem reklame og redaktionelt indhold i medierne er blevet for uklare (pct.) Se Bilag, Tabel B20. Figur 21: Brugerne kan godt skelne mellem redaktionelt indhold og de nye reklameformer (pct.) Se Bilag, Tabel B21.

21 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 22: Det er et problem, at danske medievirksomheder tillader advertorials i deres trykte medier og på deres sites (pct.) Se Bilag, Tabel B22. Udfordring #7: Kommunikationsbranchens indflydelse på nyhedsmedierne Figur 23: Danske journalister er for lette at påvirke for professionelle kommunikationsfolk (pct.) Se Bilag, Tabel B23.

22 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 24: Danske journalisters løbende skift mellem uafhængige medier og kommunikationsjobs i f.eks. politik og erhvervsliv svækker danske nyhedsmediers mulighed for at bedrive uafhængig journalistik (pct.) Se Bilag, Tabel B24. Figur 25: Professionaliseringen af kommunikationsarbejdet i danske virksomheder, organisationer og offentlige institutioner er med til at højne kvaliteten af dansk journalistik (pct.) Se Bilag, Tabel B25.

23 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Udfordring #8: Nyhedsmediernes egne dagsordener og kampagner Figur 26: De danske nyhedsmedier er blevet for kampagneorienterede (pct.) Se Bilag, Tabel B26. Figur 27: Nyhedsmedierne er nødt til at være mere holdningsprægede for at kunne engagere borgerne (pct.) Se Bilag, Tabel B27.

24 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 28: Journalisternes gamle ideal om tilstræbt objektivitet kan ikke bruges som ledetråd for nutidig journalistik (pct.) Se Bilag, Tabel B28. Udfordring #9: Nyhedsmediernes selvcensur Figur 29: Selvcensur er ikke et reelt problem på danske nyhedsmedier (pct.) Se Bilag, Tabel B29.

25 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 30: Det er godt, hvis danske nyhedsmedier generelt bliver mere påpasselige med at offentliggøre indhold, der kan støde grupper af borgere (pct.) Se Bilag, Tabel B30. Figur 31: Danske nyhedsmedier er generelt for tilbageholdende, når de dækker spørgsmål om islam (pct.) Se Bilag, Tabel B31.

26 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Udfordring #10: Nyhedsmediernes og den politiske debat Figur 32: De danske nyhedsmedier styrer i for høj grad, hvad politikerne taler om (pct.) Se Bilag, Tabel B32. Figur 33: Mediernes brug af meningsmålinger har for stor indflydelse på dansk politik (pct.) Se Bilag, Tabel B33.

27 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 34: Danske politikere har et større ansvar for kvaliteten i den offentlige debat end journalisterne (pct.) Se Bilag, Tabel B34. Udfordring #11: Nicher i mediemarkedet Figur 35: Det er et demokratisk problem, at den offentlige debat bliver mere og mere opsplittet i små medier og fora (pct.) Se Bilag, Tabel B35.

28 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 36: DR og TV2 satser for meget på at lave nichekanaler i stedet for at samle danskerne på deres hovedkanaler (pct.) Se Bilag, Tabel B36. Figur 37: Den offentlige debat domineres for meget af de store mediers nyheder og indhold (pct.) Se Bilag, Tabel B37.

29 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Udfordring #12: Mediestøtten Figur 38: Mediestøtten favoriserer i for høj grad de etablerede mediehuse på bekostning af nye og mindre medievirksomheder (pct.) Se Bilag, Tabel B38. Figur 39: DR s nyheder og aktiviteter på nettet bør begrænses af hensyn til de private medievirksomheder (pct.) Se Bilag, Tabel B39.

30 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Figur 40: Den danske stat bør overhovedet ikke give støtte til private medievirksomheder (pct.) Se Bilag, Tabel B40.

31 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Bilag Tabel B1: Mediernes udfordringer anno 2016 (pct.) At produktionspresset er stigende på nyhedsmediernes redaktioner At de publicistiske virksomheder har stadig sværere ved at få brugerne til at betale for indhold Branchen generelt Publicist- panelet 60,9 43,3 52,6 60,0 At den offentlige forvaltning er blevet mere lukket 39,9 47,8 At den journalistiske kvalitet i nyhedsmedierne er dalende 38,2 33,3 At de sociale medier forfladiger den offentlige debat 28,9 28,9 At grænserne mellem reklamer og redaktionelt indhold udviskes At kommunikationsbranchen har for stor indflydelse på nyhedsmedierne At nyhedsmedierne i stigende grad forfølger egne dagsordener og kampagner 16,9 14,4 15,8 12,2 8,6 4,4 At nyhedsmedierne udøver selvcensur 8,2 6,7 At nyhedsmedierne har for stor indflydelse på den politiske debat 8,1 5,6 At mediemarkedet bliver mere og mere opsplittet i nicher 7,7 8,9 At mediestøtten favoriserer de etablerede medier 7,7 17,8 Andet 6,5 16,7 Note: Alle respondenter blev bedt om at angive tre svar derfor summere andelene til 300 på tværs af udfordringerne. N (Branchen generelt) = 2.875, N (Publicist- panelet) = 90.

32 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Tabel B2: Kvaliteten af nyhederne fra de danske nyhedsmedier er presset, fordi journalisterne får stadig mindre tid til at lave deres historier (pct.) Meget enig 42,3 24,4 Overvejende enig 43,2 42,2 Hverken enig eller uenig 9,9 16,7 Overvejende uenig 4,1 13,3 Meget uenig 0,5 3,3 Tabel B3: Online- nyhederne fra de danske nyhedsmedier er generelt af ringere kvalitet end de øvrige nyheder i aviser, tv og radio (pct.) Meget enig 17,4 12,2 Overvejende enig 34,7 35,6 Hverken enig eller uenig 26,6 21,1 Overvejende uenig 17,2 21,1 Meget uenig 4,2 10,0 Tabel B4: De store nyhedsmedier prioriterer i høj grad grundig og kritisk journalistik samtidig med at de laver hurtige nyheder online (pct.) Meget enig 6,5 15,6 Overvejende enig 36,9 34,4 Hverken enig eller uenig 33,6 30,0 Overvejende uenig 19,3 18,9 Meget uenig 3,6 1,1 Tabel B5: De publicistiske mediehuses udfordringer med at få folk til at betale for journalistik kan svække kvaliteten af den offentlige debat i Danmark (pct.) Meget enig 34,2 41,1 Overvejende enig 45,6 36,7 Hverken enig eller uenig 11,7 11,1 Overvejende uenig 7,2 8,9 Meget uenig 1,3 2,2

33 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Tabel B6: De økonomiske udfordringer for de gamle publicistiske virksomheder er kun et problem for virksomhederne selv (pct.) Meget enig 3,0 3,3 Overvejende enig 14,2 13,3 Hverken enig eller uenig 15,4 8,9 Overvejende uenig 47,0 35,6 Meget uenig 20,4 38,9 Tabel B7: Små medievirksomheder, freelancere, bloggere og lignende kan sagtens levere rigeligt med kvalitetsjournalistik, hvis de store gamle publicistiske virksomheder må skære ned på deres produktion (pct.) Meget enig 5,0 4,4 Overvejende enig 15,2 18,9 Hverken enig eller uenig 20,9 6,7 Overvejende uenig 40,2 42,2 Meget uenig 18,7 27,8 Tabel B8: Nyhedsmediernes forsøg med betalingsmure, e- kiosk og mikrobetaling for journalistik vil aldrig kunne udligne mediernes tab af gammeldags abonnementsindtægter (pct.) Meget enig 22,1 37,8 Overvejende enig 38,6 26,7 Hverken enig eller uenig 26,9 23,3 Overvejende uenig 11,1 22,1 Meget uenig 1,3 1,1 Tabel B9: Danske medievirksomheder bør gå sammen om at udvikle en slags Spotify for al dansksproget journalistik (pct.) Meget enig 16,6 31,1 Overvejende enig 29,9 23,3 Hverken enig eller uenig 41,3 26,7 Overvejende uenig 8,1 12,2 Meget uenig 4,1 6,7

34 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Tabel B10: Det er nødvendigt, at private fonde i fremtiden i højere grad finansierer dansk journalistik (pct.) Meget enig 6,2 21,1 Overvejende enig 20,8 26,7 Hverken enig eller uenig 45,2 38,9 Overvejende uenig 16,9 7,8 Meget uenig 10,8 5,6 Tabel B11: Det er et problem, at den nye offentlighedslov indskrænker offentlighedens indblik i dele af det lovforberedende arbejde (pct.) Meget enig 74,8 81,1 Overvejende enig 16,5 7,8 Hverken enig eller uenig 7,2 6,7 Overvejende uenig 1,0 3,3 Meget uenig 0,5 1,1 Tabel B12: Den nye offentlighedslov styrker kvaliteten i de beslutninger, politikerne træffer (pct.) Meget enig 0,4 1,1 Overvejende enig 2,0 4,4 Hverken enig eller uenig 22,5 17,8 Overvejende uenig 29,6 23,3 Meget uenig 45,5 53,3 Tabel B13: Danske journalister tænker for lidt på at give folkevalgte og embedsmænd mulighed for at udføre deres arbejde ordentligt (pct.) Meget enig 2,5 4,4 Overvejende enig 10,0 14,4 Hverken enig eller uenig 26,1 20,0 Overvejende uenig 27,2 21,1 Meget uenig 34,3 40,0

35 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Tabel B14: Kvaliteten af journalistikken i de danske nyhedsmedier er generelt blevet ringere i de senere år (pct.) Meget enig 16,5 13,3 Overvejende enig 38,2 27,8 Hverken enig eller uenig 24,3 21,1 Overvejende uenig 17,4 25,6 Meget uenig 3,6 12,2 Tabel B15: Hvis ikke danske nyhedsmedier styrker kvaliteten af deres redaktionelle indhold, vil borgerne på længere sigt få svært ved at skelne mellem den gode journalistik og al mulig anden information (pct.) Meget enig 32,1 27,8 Overvejende enig 43,7 50,0 Hverken enig eller uenig 12,2 6,7 Overvejende uenig 10,6 14,4 Meget uenig 1,3 1,1 Tabel B16: Danske nyhedsmedier er udsat for en urimelig kritik af deres journalistiske kvalitet i disse år (pct.) Meget enig 3,2 4,4 Overvejende enig 19,0 25,6 Hverken enig eller uenig 32,9 16,7 Overvejende uenig 35,8 36,7 Meget uenig 9,0 16,7 Tabel B17: De sociale medier har svækket nyhedsmediernes betydning som forum for den offentlige debat (pct.) Meget enig 23,6 30,0 Overvejende enig 43,0 50,0 Hverken enig eller uenig 11,2 4,4 Overvejende uenig 17,0 12,2 Meget uenig 5,1 3,3

36 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Tabel B18: De sociale medier vil på længere sigt gøre de publicistiske nyhedsmedier overflødige (pct.) Meget enig 2,5 3,3 Overvejende enig 11,4 7,8 Hverken enig eller uenig 17,1 11,1 Overvejende uenig 42,9 34,4 Meget uenig 26,2 43,3 Tabel B19: De sociale medier er med til at forfladige den offentlige debat (pct.) Meget enig 28,1 17,8 Overvejende enig 32,4 36,7 Hverken enig eller uenig 18,8 15,6 Overvejende uenig 16,2 21,1 Meget uenig 4,5 8,9 Tabel B20: Grænserne mellem reklame og redaktionelt indhold i medierne er blevet for uklare (pct.) Meget enig 25,9 23,3 Overvejende enig 41,4 31,1 Hverken enig eller uenig 17,6 20,0 Overvejende uenig 13,5 18,9 Meget uenig 1,6 6,7 Tabel B21: Brugerne kan godt skelne mellem redaktionelt indhold og de nye reklameformer (pct.) Meget enig 3,8 6,7 Overvejende enig 24,4 35,6 Hverken enig eller uenig 19,7 16,7 Overvejende uenig 39,4 33,3 Meget uenig 12,7 7,8

37 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Tabel B22: Det er et problem, at danske medievirksomheder tillader advertorials i deres trykte medier og på deres sites (pct.) Meget enig 20,9 16,7 Overvejende enig 31,5 24,4 Hverken enig eller uenig 25,8 18,9 Overvejende uenig 17,3 26,7 Meget uenig 4,5 13,3 Tabel B23: Danske journalister er for lette at påvirke for professionelle kommunikationsfolk (pct.) Meget enig 13,7 27,8 Overvejende enig 35,7 34,4 Hverken enig eller uenig 28,8 15,6 Overvejende uenig 19,2 20,0 Meget uenig 2,6 2,2 Tabel B24: Danske journalisters løbende skift mellem uafhængige medier og kommunikationsjobs i f.eks. politik og erhvervsliv svækker danske nyhedsmediers mulighed for at bedrive uafhængig journalistik (pct.) Meget enig 12,1 24,4 Overvejende enig 27,4 27,8 Hverken enig eller uenig 22,8 13,3 Overvejende uenig 28,0 23,3 Meget uenig 9,7 11,1 Tabel B25: Professionaliseringen af kommunikationsarbejdet i danske virksomheder, organisationer og offentlige institutioner er med til at højne kvaliteten af dansk journalistik (pct.) Meget enig 2,8 3,3 Overvejende enig 19,6 20,0 Hverken enig eller uenig 36,5 25,6 Overvejende uenig 30,9 31,1 Meget uenig 10,2 20,0

38 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Tabel B26: De danske nyhedsmedier er blevet for kampagneorienterede (pct.) Meget enig 7,0 6,7 Overvejende enig 22,1 21,1 Hverken enig eller uenig 35,6 30,0 Overvejende uenig 31,2 33,3 Meget uenig 4,2 8,9 Tabel B27: Nyhedsmedierne er nødt til at være mere holdningsprægede for at kunne engagere borgerne (pct.) Meget enig 6,6 11,1 Overvejende enig 33,9 35,6 Hverken enig eller uenig 25,4 16,7 Overvejende uenig 25,9 26,7 Meget uenig 8,2 10,0 Tabel B28: Journalisternes gamle ideal om tilstræbt objektivitet kan ikke bruges som ledetråd for nutidig journalistik (pct.) Meget enig 6,1 10,0 Overvejende enig 17,0 24,4 Hverken enig eller uenig 17,1 11,1 Overvejende uenig 35,9 27,8 Meget uenig 23,9 26,7 Tabel B29: Selvcensur er ikke et reelt problem på danske nyhedsmedier (pct.) Meget enig 9,8 17,8 Overvejende enig 35,8 38,9 Hverken enig eller uenig 26,9 14,4 Overvejende uenig 21,6 16,7 Meget uenig 6,0 12,2

39 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Tabel B30: Det er godt, hvis danske nyhedsmedier generelt bliver mere påpasselige med at offentliggøre indhold, der kan støde grupper af borgere (pct.) Meget enig 1,5 0 Overvejende enig 9,4 7,8 Hverken enig eller uenig 19,4 18,9 Overvejende uenig 40,5 35,6 Meget uenig 29,2 37,8 Tabel B31: Danske nyhedsmedier er generelt for tilbageholdende, når de dækker spørgsmål om islam (pct.) Meget enig 6,0 5,6 Overvejende enig 15,9 14,4 Hverken enig eller uenig 31,3 15,6 Overvejende uenig 33,2 40,0 Meget uenig 13,6 24,4 Tabel B32: De danske nyhedsmedier styrer i for høj grad, hvad politikerne taler om (pct.) Meget enig 16,6 12,2 Overvejende enig 37,8 33,3 Hverken enig eller uenig 22,7 24,4 Overvejende uenig 19,1 26,7 Meget uenig 3,8 3,3 Tabel B33: Mediernes brug af meningsmålinger har for stor indflydelse på dansk politik (pct.) Meget enig 20,6 13,3 Overvejende enig 37,3 37,8 Hverken enig eller uenig 26,6 31,1 Overvejende uenig 13,5 12,2 Meget uenig 2,0 5,6

40 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Tabel B34: Danske politikere har et større ansvar for kvaliteten i den offentlige debat end journalisterne (pct.) Meget enig 12,0 10,0 Overvejende enig 27,3 26,7 Hverken enig eller uenig 34,3 32,2 Overvejende uenig 20,4 24,4 Meget uenig 6,0 6,7 Tabel B35: Det er et demokratisk problem, at den offentlige debat bliver mere og mere opsplittet i små medier og fora (pct.) Meget enig 9,6 10,0 Overvejende enig 29,2 21,1 Hverken enig eller uenig 25,6 26,7 Overvejende uenig 27,2 31,1 Meget uenig 8,3 11,1 Tabel B36: DR og TV2 satser for meget på at lave nichekanaler i stedet for at samle danskerne på deres hovedkanaler (pct.) Meget enig 5,8 11,1 Overvejende enig 16,3 14,4 Hverken enig eller uenig 31,9 21,1 Overvejende uenig 35,6 36,7 Meget uenig 10,4 16,7 Tabel B37: Den offentlige debat domineres for meget af de store mediers nyheder og indhold (pct.) Meget enig 6,2 3,3 Overvejende enig 22,7 21,1 Hverken enig eller uenig 35,9 27,8 Overvejende uenig 30,2 34,4 Meget uenig 5,0 13,3

41 MEDIERNES TILSTANDSRAPPORT Tabel B38: Mediestøtten favoriserer i for høj grad de etablerede mediehuse på bekostning af nye og mindre medievirksomheder (pct.) Meget enig 12,8 23,3 Overvejende enig 27,2 28,9 Hverken enig eller uenig 35,7 17,8 Overvejende uenig 19,2 21,1 Meget uenig 5,1 8,9 Tabel B39: DR s nyheder og aktiviteter på nettet bør begrænses af hensyn til de private medievirksomheder (pct.) Meget enig 9,8 22,2 Overvejende enig 12,6 18,9 Hverken enig eller uenig 18,4 6,7 Overvejende uenig 29,7 24,4 Meget uenig 29,5 27,8 Tabel B40: Den danske stat bør overhovedet ikke give støtte til private medievirksomheder (pct.) Meget enig 3,3 7,8 Overvejende enig 5,6 6,7 Hverken enig eller uenig 16,7 7,8 Overvejende uenig 31,4 32,2 Meget uenig 42,9 45,6

Journalister i Danmark

Journalister i Danmark Landerapport Journalister i Danmark Morten Skovsgaard, Arjen van Dalen, Syddansk Universitet 7. februar 2017 Journalisters baggrund Den typiske danske journalist er midt i 40 erne og har en bachelorgrad

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod Emnevalg: Journaliststuderendes generelle holdning til kommunikationsuddannelsen, og den anden vej rundt, de kommunikationsstuderendes holdning til de journaliststuderende. Målgruppe: Journaliststuderende

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Ugeavisen som socialt medie. Søren Schultz Jørgensen / Ugeavisen som socialt medie / 30.09.15

Ugeavisen som socialt medie. Søren Schultz Jørgensen / Ugeavisen som socialt medie / 30.09.15 Ugeavisen som socialt medie Søren Schultz Jørgensen Erhvervs-phd-studerende, SDU & Fyens Stiftstidende Cand.scient.pol., journalist og selvstændig Kontrabande Mandag Morgen Weekendavisen Ugeavisen som

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indehaver af kommunikationsvirksomheden Kontrabande, Udviklingsdirektør, redaktør og journalist på Ugebrevet Mandag Morgen,

Indehaver af kommunikationsvirksomheden Kontrabande, Udviklingsdirektør, redaktør og journalist på Ugebrevet Mandag Morgen, Ph.d. i mediesociologi og journalistik, SDU og Fyens Stiftstidende, 2016 Indehaver af kommunikationsvirksomheden Kontrabande, 2005- Udviklingsdirektør, redaktør og journalist på Ugebrevet Mandag Morgen,

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag PUBLIC SERVICE Hvad er public service og hvilken betydning har public service forpligtelserne for DR og TV2? Public service. En simpelt oversættelse siger, at public service betyder i folkets tjeneste.

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Arbejdsliv i nyhedsarbejde

Arbejdsliv i nyhedsarbejde Arbejdsliv i nyhedsarbejde CASA & Syddansk Universitet 29. oktober 2008 Signe Pihl-Thingvad, ph.d. studerende Anne Rytter Hansen, CASA Jørgen Møller Christiansen, CASA FORELØBIGE RESULTATER, MÅ IKKE REFERERES

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen ONLINE-APPENDIKS for Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse af Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politica 44. årg., nr. 4, 2012 14. maj 2012 I dette

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema

Bilag 1. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema Spørgeskema om kommunikationsbranchens medierelationer Marts 2005 Vejledning Ved hvert spørgsmål i dette skema sætter du kryds i den rubrik, som bedst udtrykker din mening. Du skal

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund 1 Fokusgrupper Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund Fokusgrupper med almindelige og fagligt aktive medlemmer 2 Indhold Metode Overordnede konklusioner Medlemmerne om Dansk Journalistforbund

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed København, den 23.05.2014 Ny undersøgelse: Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed Fire ud af ti danskere mener, at Se og Hør-sagen har påvirket deres generelle opfattelse af journalister negativt.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser om videre... Journalistiske arbejdspladskurser Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet JOURNALISTISKE ARBEJDSPLADSKURSER Kom videre... Som noget nyt tilbyder Center for Journalistik på

Læs mere

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen Høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet. Public service-udvalget har i medfør af sit kommissorium en række konkrete opgaver. Udvalget ønsker i den sammenhæng

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

TV 2 Nyhedernes praktikanter i Hong Kong

TV 2 Nyhedernes praktikanter i Hong Kong TV 2 Nyhedernes praktikanter i Hong Kong I oktober rejste TV 2 Nyhedernes praktikanter til Hong Kong. Det første, der rammer én når man kommer til Hong Kong er en mur af fugtig varme, skæret fra neonskilte,

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Danske Medier. Formandens mundtlige beretning for 2015

Danske Medier. Formandens mundtlige beretning for 2015 Danske Medier Formandens mundtlige beretning for 2015 Danske Mediers generalforsamling Tirsdag 10. maj 2016 1 Det år, som er gået i Danske Medier, er vel det første efter fusionen, man kan kalde et normalår.

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

VIDENS OG VÆRKTØJSKURSER PÅ SDU KOM VIDERE. Ny indsigt og inspiration for mediefolk og journalister

VIDENS OG VÆRKTØJSKURSER PÅ SDU KOM VIDERE. Ny indsigt og inspiration for mediefolk og journalister VIDENS OG VÆRKTØJSKURSER PÅ SDU KOM VIDERE Ny indsigt og inspiration for mediefolk og journalister 2 SAMFUNDSVIDENSKAB Kom videre! Center for Journalistik på Syddansk Universitet udbyder som noget nyt

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. POLITIKERNES HOLDNING

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Videndeling og videnspredning Danske Professionshøjskolers årsmøde, 12. maj 2016 Lars Kabel, Roger Buch og Kresten Roland Johansen Danmarks Medie- og

Læs mere

PR Barometret Samfund 2010. Officielt pressemateriale

PR Barometret Samfund 2010. Officielt pressemateriale PR Barometret Samfund 2010 Officielt pressemateriale Resultater fra PR Barometret Samfund Danmark 2010 PR Barometret Samfund er en undersøgelse af danske indlandsjournalisters tilfredshed og forhold til

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG SURVEY MED FOLKETINGSPOLITIKERNE. September 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG SURVEY MED FOLKETINGSPOLITIKERNE. September 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere