Kursuskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 1 4 Kursuskatalog"

Transkript

1 2014 Kursuskatalog

2 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik Tofte Oplag: stk. 7 Forord Grunduddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Elevuddannelse 10 Introduktionskursus for kontorpersonale 11 Fogedret for kontorpersonale 12 Tvangsauktion for kontorpersonale 13 Insolvensskifteret for kontorpersonale 14 Dødsboskifteret for kontorpersonale 15 Notarialforretninger for kontorpersonale 16 Civil- og straffeuddannelsen 18 Civilret grund for kontorpersonale 19 Strafferet grund for kontorpersonale 20 Civil forberedelse for kontorpersonale 21 Udeblivelsesdomme og civilproces 22 Fri proces og retsafgifter 23 Grundlovsforhør 24 Selvstændig protokollering 25 Foranstaltninger under efterforskning 26 Småsager for kontorpersonale 27 Forældreansvar og ægteskabssager 28 Faderskabssager Elevuddannelse års elevseminar 31 Midtvejsseminar for 2. års elever års elevseminar Efteruddannelse for kontorpersonale 36 Videnshop 37 Fogedret for kontorpersonale - opfølgning 38 Tvangsauktion for kontorpersonale - opfølgning 39 Dødsbo- og ægtefælleskifte for kontorpersonale - opfølgning 40 Insolvensskifteret for kontorpersonale - opfølgning 41 Tinglysningsseminar 42 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere statonom) Grunduddannelse for jurister 46 Grunduddannelse for jurister 47 Introduktionskursus for dommerfuldmægtige 48 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige 49 Tvangsauktion for dommerfuldmægtige 50 Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige 52 Fogedret for dommerfuldmægtige 54 Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige 56 Fængsels- og landsretsbesøg 57 Mundtlig prøve for dommerfuldmægtige Efteruddannelse for jurister 60 Domstolsakademiet 61 Justitias Camp 3

3 62 EU s straffeprocessuelle retskilder 63 Nyheder i civilprocessen 64 Nyheder i strafferetsplejen 65 Anbringelse af børn og unge 66 Kursmanipulation og insiderhandel markedsmisbrug 68 Rådgiveransvar 69 Skatte- og afgiftsstrafferet 70 Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv 71 Selskabsret 72 Byretskonstitutioner 73 Insolvensrettens dag Retsmægling efteruddannelse refleksion og fornyelse 75 Medietræning 76 Advokatuddannelsen 77 Dommer i bevægelse 78 International uddannelse 79 European Judicial Training Network 79 Europäische Rechtsakademie 81 European Institute of Public Administration 81 SEND Ledelsesudvikling 84 Det praksisnære lederafklaringsmodul 86 Førlederforløb 89 Efterårstræf for afdelingsledelserne 90 Strategisk Kompetenceudvikling 92 Når lederen leder 95 Ledervandring 96 Effektfuld kommunikation i den daglige ledelse 99 Bliv en bedre leder - uddan dig efter behov med DOL 100 Forberedelse til DOL et praksisnært lederudviklingsforløb 102 Coaching 104 KREB Kvalitet, resultat og effekt for brugere og borgere Administration 108 Administrationsdagene Uddannelse for vagter, servicepersonale og retsbude 111 Seminar for vagter, servicepersonale og retsbude Uddannelse for alle medarbejdere It-kurser Arbejdsmiljøkurser 114 E-læringskurser 116 Betalingspåkrav ERFA-seminar 117 Land Art 119 Skriv og bliv forstået grammatik og kommatering 120 Håndtering af psykisk syge 122 Livskvalitet i den 3. alder 123 AMU-kurser 124 Kollegafeedback 125 Kommunikation og konflikthåndtering 126 Personlig udvikling I 127 Personlig udvikling II 128 Projektledelse 130 Kompetencefonden 132 It-kontaktperson seminar 133 Arbejdsmiljøuddannelsen Uddannelse for undervisere, oplæringsog uddannelsesansvarlige 136 Underviserkursus 137 Oplæringsansvarligkursus 139 Elevuddannelsesansvarligseminar 140 Underviserseminar 142 Efteruddannelse efter behov beskrivelse af forskellige uddannelsesniveauer 148 Kursussteder og hotelfaciliteter 149 Tilmeldingsprocedure 150 Afbud til kurser 151 Hvem er vi i Uddannelsen? 4 5

4 Forord Danmarks Domstole har en række mål og indsatsområder frem mod En måde, vi kan understøtte vores rejse frem mod målene på, er ved at kompetenceudvikle medarbejdere og ledere ved domstolene. Mere ensartethed i opgaveløsningen og korte sagsbehandlingstider kan blandt andet nås ved, at vi oplyses, vidensudveksler, deler erfaringer og inspirerer hinanden på vores kurser og seminarer og på den måde bliver enige om bedste praksis på området. Ønsket om at kompetenceudvikle sig er stort blandt retternes personale, og vi gennemfører derfor også rigtig mange kurser. Men lærer vi nok, og får vi det optimale ud af de ressourcer, vi bruger på kompetenceudvikling? Dét har vi spurgt os selv om i Uddannelsen. Adskillige undersøgelser peger på, at læringen og anvendelsen af det lærte kan øges væsentligt, hvis vi sætter fokus på aktiviteter før, under og efter et kursus. Derfor har vi i Uddannelsen igangsat et projekt om Effektfuld Læring. Formålet med projektet er at udvikle og optimere læringsmiljøet ved Danmarks Domstole og sikre størst mulig effekt på de udbudte kurser. Mange af deltagerne på Domstolsstyrelsens kurser i 2014, vil derfor stifte bekendtskab med projektet og forhåbentlig opleve, at de får et større udbytte, end de ellers ville have fået og i højere grad anvender det lærte i det daglige arbejde. I dette kursuskatalog for 2014 introducerer vi den nye Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale. Uddannelsen træder i stedet for Retssekretæruddannelsen. Formålet er at udbyde en mere målrettet og tidssvarende uddannelse, hvor kvaliteten af uddannelsen og læringsniveauet er højnet. Derudover har vi lyttet til ønskerne om at genoptage opfølgningskurserne for kontorpersonale indenfor foged- og skifteretsområdet, hvorfor vi udbyder flere endags kurser både i øst og vest. Vi har i 2014 fortsat stor fokus på ledelsesudvikling og tilbyder en bred vifte af muligheder for både den nye leder, den mere erfarne leder og for ledelsesgrupper. et af kursuskataloget er primært blevet til efter ønsker og forslag fra retterne så vi håber, at I finder lige dét, som I søger men måske også inspireres undervejs i kataloget. God fornøjelse! Merethe Eckhardt Udviklingschef 7

5 Grunduddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Elevuddannelse

6 Grunduddannelse for kontorpersonale Introduktionskursus for kontorpersonale Fogedret for kontorpersonale Velkommen til domstolene en intro om baggrunden for dit arbejde Nyt kontorpersonale, retsbetjente, vagter, servicemedarbejdere m.fl. Tidligere kontorelever er velkomne, hvis de har været væk fra domstolene i en længere årrække. Mål Deltagerne opnår kendskab til kollegaernes arbejdsopgaver samt hvem, der er rettens primære brugere. Deltagerne får på de 2 dage mulighed for at lære kollegaer fra andre retter at kende, så de kan danne netværk. Deltagerne bliver introduceret til arbejdet i rettens forskellige afdelinger. Deltagerne får en bred orientering om domstolenes organisation og arbejdsopgaver. Undervisningen foregår primært som klasseundervisning med gruppearbejde. Andre oplysninger Et fælles introduktionsforløb for nye medarbejdere ved Danmarks Domstole er i øjeblikket ved at blive udviklet af en arbejdsgruppe. Introduktion for kontorpersonale bliver en del af dette forløb. Tanken er at klarlægge, hvilke kompetenceudviklingstiltag der er relevante for alle kontormedarbejdere, herunder for eksempel kurser i konflikthåndtering, grammatik og tegnsætning, Word og Outlook. Ud fra dette vil der blive tilrettelagt et forløb, der tilgodeser og udvikler den nye medarbejder til fremtidens opgaver ved Danmarks Domstole. Det er også arbejdsgruppens overvejelse at sætte større fokus på ensartetheden i den nye medarbejders generelle introduktion til Danmarks Domstole, som foregår ved den enkelte ret. På den måde kan vi finde frem til bedste praksis på området. Arbejdsgruppens tanker og anbefalinger vil blive drøftet med Kompetenceudvalget og udmønte sig i en rapport, der senere vil blive offentliggjort på Intranettet marts 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. Underviser / instruktør Retsassessor Jeanette Melchior, Bedste praksiskonsulent Lene Rosengaard Poulsen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kontorpersonale der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har arbejdet med fogedret. Kurset anbefales, inden 19, stk. 3 bemyndigelse tildeles. Det forudsættes, at deltagerne har eller skal arbejde med fogedret. Formål Deltagerne får en grundlæggende viden om de regler, der skal anvendes for at kunne bruge 19, stk. 3 bemyndigelse i fogedsager, så de gennem sammenhængen i kurset og den mellemliggende oplæring på kontoret opnår en sådan sikkerhed, at de kan yde en effektiv sagsbehandling, en god vejledning og den bedst mulige service i fogedsager. Læringsmål Efter kurset skal deltagerne kunne forstå og anvende de gennemgåede emner. Relevante love og regler belyses ved eksempler, opgaver og rollespil, som deltagerne forventes at deltage aktivt i. Fogedrettens it-system vil blive inddraget i undervisningen. Modul 1: september 2014 Modul 2: oktober 2014 Modul 3: december 2014 Underviser / instruktør Dommer Kim Rasmussen, Retten i Næstved, Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, Fogedretten i Århus, Pernille Gaarre Andersen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale Grunduddannelse for kontorpersonale

7 Tvangsauktion for kontorpersonale Insolvensskifteret for kontorpersonale Kontorpersonale som i kortere tid eller i begrænset omfang har arbejdet med tvangsauktionssager. Formål Deltagerne skal efter kurset selv kunne klare de mest almindelige standardsagsskridt i en tvangsauktionssag. Hovedvægten er lagt på tvangsauktioner over fast ejendom, men reglerne om løsøre og andelsboliger behandles også. Der tages udgangspunkt i nogle konkrete, dagligt forekomne sagsskridt, som deltagerne selv skal arbejde med som opgaver. Vi taler om, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt ved hver opgave. Vi gennemgår de vigtigste regler for tvangsauktioner for at give dig overblik og mulighed for at videreudvikle dine kompetencer efter kurset oktober 2014 Underviser / instruktør Retsassessor Peter Toftager, Afdelingsleder Lene Tatt Jacobsen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Forstå den juridiske baggrund for dit arbejde i skifteretten Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som har arbejdet med insolvens-fagområdet i kortere tid. Mål Målet med kurset er at give deltagerne et større kendskab til juraen og arbejdsgangene i insolvensskifteretten og dermed en bedre forståelse for baggrunden for forløbet af en skiftesag og for de beslutninger, som juristen træffer under sagens gang. Det overordnede mål er at give bedre forståelse og dermed større arbejdsglæde. På kurset vil vi ved gennemgang af sagsgangene i de enkelte sagstyper og de tilknyttede bestemmelser i konkursloven forklare, hvorfor vi gør med sagerne, som vi gør. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler på konkursbegæringer, begæringer om rekonstruktionsbehandling, anmodninger om tvangsopløsning og gældssaneringsansøgninger september 2014 Underviser / instruktør Retsassessor Mette Skov Larsen, Retsassessor Jeanette Melchior, Tina Brandi, tlf Der vil også indgå gruppeopgaver med mulighed for erfaringsudveksling Grunduddannelse for kontorpersonale Grunduddannelse for kontorpersonale

8 Dødsboskifteret for kontorpersonale Kurset, der kvalificerer dig til selvstændigt at behandle dødsboer i skifteretten Notarialforretninger for kontorpersonale Bliv Notarius Publicus! Kontorpersonale med en kortere ansættelse i en skifteret, hvis den pågældende fremtidigt skal beskæftige sig med selvstændig behandling af dødsboer. Mål Kurset, der strækker sig over 3 moduler, tilstræber at give deltagerne en teoretisk viden og praktisk kunnen, så deltagerne efter kurset selvstændigt kan udføre den del af dødsbobehandlingen, der varetages af kontorpersonale. Modul 1: Introduktion og arveret Modul 2: De summariske skifter (boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo) Modul 3: De skiftede boer (privat skifte, bobestyrerboer). Skatter og afgifter (boafgift, retsafgift, dødsboskat). Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser både i grupper og plenum. Modul 1: september 2014 Modul 2: november 2014 Modul 3: december 2014 Underviser / instruktør Retsassessor Flemming Sorth, Kontorfuldmægtig Marit Paldan, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere ved domstolene, som ikke tidligere har fungeret som notarer og til notarer, der ikke tidligere har været på kursus. Mål Målet er, at du efter endt kursus kan behandle alle slags notarialforretninger, hvor der ikke er tvist. Kurset, der varer to dage, er opbygget sådan, at der begge formiddage er undervisning i grundlæggende begreber og regler. Om eftermiddagene skal du fortrinsvis arbejde med cases og it, herunder i grupper. Det kan være en udfordring at forstå, hvad der undervises i, hvis du slet ikke har kendskab til notarialforretninger. Det er derfor en forudsætning for din deltagelse, at du forinden kurset har overværet et antal notarialforretninger vedrørende både testamenter og andre dokumenter oktober 2014 Underviser / instruktør Skifteretschef Claes Dall Hersland, Afdelingsleder Tove Møller Christensen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Forud for kurset vil du blive bedt om at medvirke i en såkaldt før-test. Det er en forudsætning for deltagelsen, at du besvarer testen inden for den angivne frist. Det er vigtigt, at du besvarer testen på baggrund af din paratviden, da kurset i nogen grad tilrettelægges efter niveauet i besvarelserne Grunduddannelse for kontorpersonale Grunduddannelse for kontorpersonale

9 Civil- og straffeuddannelsen I dette kursuskatalog for 2014 introducerer vi Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale. Uddannelsen træder i stedet for Retssekretæruddannelsen. Formålet er at udbyde en mere målrettet og tidssvarende uddannelse, hvor kvaliteten af uddannelsen og læringsniveauet er højnet. Baggrunden for Civil- og straffeuddannelsen er Visionsudvalgets anbefalinger om en revidering af grunduddannelsen for kontorpersonalet ved Danmarks Domstole. Retssekretærbeviset Kompetenceudvalget har besluttet, at den nye uddannelsessammensætning betyder, at det tidligere retssekretærbevis udgår. Det er derfor ikke muligt at erhverve sig et bevis, heller ikke, hvis man kun mangler et enkelt modul. Effektfuld læring Alle kurser og moduler på Civil- og straffeuddannelsen er en del af Uddannelsens projekt om Effektfuld læring. Mange gode kræfter har været indblandet i processen for at skabe Civil- og straffeuddannelsen. Der har været nedsat fokusgrupper bestående af alle involverede personalegrupper og interessenter ved retterne. Kompetenceudvalget har vedtaget, i hvilken retning uddannelsen skulle pege. Senest har en gruppe undervisere sammen med Uddannelsen sammensat det overordnede indhold på kurser og moduler. Uddannelsen er sammensat af to grundkurser (civil og straffe) og 8 overbygningsmoduler. Det er tanken, at man kun skal vælge de overbygningsmoduler, der er relevante for ens dagligdag og afdelingens samlede viden- og kompetenceudviklingsbehov. Vi håber, at I vil tage godt imod de nye kurser og moduler og finde dem relevante for de opgaver og udfordringer, I oplever i hverdagens arbejde. Formålet med projektet er at udvikle og optimere læringsmiljøet ved Danmarks Domstole og sikre størst mulig effekt på de udbudte kurser. I vil som deltagere forhåbentlig opleve, at I får et større udbytte, end I ellers ville have fået og i højere grad anvender det lærte i det daglige arbejde. Prøver Kompetenceudvalget har besluttet, at der efter hvert kursus/overbygningsmodul skal være en opfølgende prøve. Dette skal sikre, at den enkelte deltager får papir på sine færdigheder og på den måde højner sin værdi på arbejdsmarkedet. 16 Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

10 Civilret grund for kontorpersonale Strafferet grund for kontorpersonale Kontorpersonale fra byretterne og landsretterne som i begrænset omfang har arbejdet med civile sager, men som fremadrettet skal beskæftige sig med civil sagsbehandling. Kursisterne skal, inden kursets start, have oprettet enkelte civile sager og vide, at der er forskellige sagstyper. Kursisterne skal endvidere kende til grundtrækkene i den civile sagsbehandling. Mål På kurset skal kursisterne få en forståelse af den almindelige civile sagsbehandling og kunne behandle de enkle almindelige civile sager, samt få kendskab til de mere komplicerede civile sager. Vi vil gennemgå de mest almindelige sagsgange fra sagens modtagelse til sagens afslutning. Kursisterne vil arbejde med oprettelse og indkaldelse til forberedende møde og hovedforhandling. De vil få kendskab til retsmægling, forståelse for anke og kære, forståelse for den almindelige postbehandling samt kendskab til de forskellige civile sagstyper og til, hvad der foregår under hovedforhandlingen oktober 2014 Opfølgning Omkring 4 måneder efter kurset, skal kursisterne til en skriftlig prøve. Underviser / instruktør Dommer Elisabet Michelsen, Afdelingsleder Vinni Hvas, Kontorfuldmægtig Charlotte Koch, Souschef Susanne Korsgaard, Tina Brandi, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere både i landsret og byret, der har arbejdet med strafferet i maksimum 1-2 år. Du skal inden kursets start kunne oprette en sag og have overværet en behandling af mindst en domsmandssag, en færdselssag, en bødesag og en tilståelsessag. Formål Formålet er at opnå en grundlæggende viden om, og forståelse af de almindeligt anvendte regler i straffesager. Overordnede læringsmål Efter kurset skal deltagerne blandt andet kunne: Forstå grundprincipperne i en straffesag. Have forståelse for straffesagers forløb også efter dom. Kvalitetssikre domme inden udsendelse. Kunne skelne mellem straffesagstyper og kunne behandle dem. Kunne udarbejde fuldstændige og relevante domsudkast november 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Dommer Anni Brix Olsen, Kontorfuldmægtig Tanja Elisabeth Madsen, Tina Brandi, tlf Undervisningen veksler mellem undervisning i plenum og gruppearbejde Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

11 Civil forberedelse for kontorpersonale Udeblivelsesdomme og civilproces Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med civile sager og tidligere har deltaget i civilret grund. Temaer Adcitation, biintervention, boligret, retsmægling, syn og skøn og Retslægerådet. Overordnede læringsmål Forstå baggrunden for retsmægling. Mestre udfærdigelse af retsbøger. Kunne lave udkast til breve/henvendelser/retsbøger i syn og skøn og Retslægerådet. Forstå og kunne behandle spørgsmål om adcitation, biintervention og procestilvarsling. Mestre sagsbehandling af boligretssager oktober 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. Opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Undervisere kendes endnu ikke. Pernille Gaarre Andersen, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med udeblivelsesdomme og civilproces og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Mestre udkast til udeblivelsesdomme/afvisningsdomme (landsretten). Kunne lave udkast til oprejsningsbevilling (landsretten). Kunne forstå og finde vejledningerne/fristerne for anke/kære i retsplejeloven og behandle sagerne derudfra. Forstå og have grundlæggende viden om prøvesager, proceduretilladelser, retssagsprøve og møderegler. Kendskab til gruppesøgsmål. 22. oktober 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Undervisere kendes endnu ikke. Pernille Gaarre Andersen, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

12 Fri proces og retsafgifter Grundlovsforhør Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med emnerne og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Efter kurset kan deltagerne: Fastsætte sagsværdi. Beregne retsafgift, herunder fortegnelse for retsafgift. Forstå principperne bag fri proces af beskikkelsesregler. Gennemgang og fri træning af regler og principper i retsafgiftsloven, herunder ved modtagelse af berammelse, kære/anke (retshjælp). Gennemgang af principperne af retsplejeloven om fri proces med mere. Gennemgang af hovedreglen vedrørende sagsomkostninger. Skriftlige opgaver vedrørende beregning af sagsværdi og retsafgift. Udkast til retsbøger vedrørende fri proces og sagsomkostninger maj 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Sekretariatschef Anja Olsen, Dommerfuldmægtig Anne-Marie Boysen, Kst. landsdommer Ann-Britt del Corral Belisario. Underviser kendes endnu ikke. Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med emnet og tidligere har deltaget i strafferet grund. Overordnede læringsmål Kende til video 3 retsmøder Skal kunne forberede og beramme retsmøder. Kende til navigation/det tekniske. Oprette rigtig retsbog, --herunder sager med udlændinge og straksloven. Forstå opbygningen af Retsplejeloven. Forstå forskelle mellem fængselsgrunde, --heraf udlede retsvirkninger. Forstå regler omkring dørlukning, navneforbud mv. 11. juni 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Afdelingsleder Susanne Holmstrøm Mogensen, Underviser kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

13 Selvstændig protokollering Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som selvstændigt protokollerer i retten. Overordnede læringsmål Deltageren vil efter kurset være i stand til selvstændigt at protokollere i retten. 12. juni 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Foranstaltninger under efterforskning Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med foranstaltninger under efterforskning og tidligere har deltaget i strafferet grund. Overordnede læringsmål Finde/kende rigtige er i Retsplejeloven. Udarbejde forslag til forløb. Udarbejde udkast til retsbog. Anvende rigtigt koncept. Forstå baggrund og videre forløb for anmeldelse om foranstaltninger (forstå processen), hvorfor og hvordan. 28. august 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Afdelingsleder Conny Olesen, Underviser kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Underviser / instruktør Afdelingsleder Susanne Holmstrøm Mogensen, Underviser kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

14 Småsager for kontorpersonale Forældreansvar og ægteskabssager Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med småsager og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Efter kurset kan deltagerne: Vejlede brugerne. Udarbejde selvstændige retsbøger og dombøger. Udarbejde rettens fortegnelse. Udtage/indkalde sagkyndige. Finde/kende rigtige er i Retsplejeloven december 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Retsassessor Lotte Virkelyst Johansen, Kontorfuldmægtig Louise Mogensen, Souschef Susanne Korsgaard, Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som arbejder med forældreansvar- og ægteskabssager og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Tage stilling til beskikkelse og fri proces, --herunder indtægtsgrænser. Oprette udkast til retsbøger. Kendskab til forældreansvar, --herunder midlertidig afgørelse. Tilkende salær. Kendskab til procedure vedrørende børnesagkyndige. 6. november 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Undervisere kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

15 Faderskabssager Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med faderskabssager. Overordnede læringsmål Mestre sagsbehandlingen indkaldelse og koncept til retsbøger. Skal kunne udfylde og ekspedere blanket A+B. Mestre afslutning af sag. Mestre facilitering af møder i faderskabssager marts 2014 opfølgning På andendagen af kurset vil der være en prøve, som alle deltagerne skal igennem. Formen er endnu ikke endeligt fastlagt. Underviser / instruktør Afdelingsleder Conny Olesen, Underviser kendes endnu ikke. Pernille Gaarre Andersen, tlf års elevseminar Kom og mød andre elever ved Danmarks Domstole 1. års elever. Mål Seminaret vil give deltagerne indblik i hverdagen ved Danmarks Domstole, både i forhold til arbejdsopgaver og kultur. Desuden får deltagerne rig mulighed for at skabe gode relationer. Seminaret vil tage udgangspunkt i opbygningen af Danmarks Domstole, herunder regler og normer som ansat. Der vil være en kort gennemgang af arbejdet i de forskellige afdelinger samt fokus på samarbejde og læringsstile. Undervisningen vil foregå med forskellige oplæg, opgaver og gruppearbejde oktober oktober 2014 Underviser / instruktør Afdelingsleder Helle Rabøl, Uddannelseskonsulent Lars F. Hansen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Elevuddannelse

16 Midtvejsseminar for 2. års elever "Det var helt kanon! Udover alle forventninger. (Tidligere kursusdeltager om 1. års elevseminar) Elever, der netop er færdige med deres første år. Formål Vi har fokus på, hvordan det første år som elev ved Danmarks Domstole er gået, og hvad der skal ske det sidste år som elev. Vi har samtidig fokus på fagprøven og de udfordringer, der følger med. Overordnede læringsmål At deltagerne føler sig trygge ved den fagprøve, der venter forude. At deltagerne får erfaringsudvekslet. At deltagerne får mulighed for at få svar på de spørgsmål, de går med i dagligdagen. 9. september 2014 Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 10. september 2014 Underviser / instruktør Kontorfuldmægtig Helle Rabøl, Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Elevuddannelse 31

17 2. års elevseminar Så er jeg snart uddannet som kontorassistent ved Danmarks Domstole! Hvordan har forløbet været? Hvad skal jeg nu? Det var særlig godt, at man får set de andre elever igen. At 2. års elever. Seminaret vil tage udgangspunkt i, hvordan uddannelsen er forløbet. Hvad har været godt, og hvad kan gøres bedre? Der vil blive drøftet hvilke muligheder, der er som færdiguddannet kontorassistent ved Danmarks Domstole herunder hvilke muligheder, der byder sig for videreuddannelse både indenfor og udenfor Danmarks Domstole. En dag, hvor uddannelsen drøftes/debatteres, og hvor der vil være masser af deltager-input. Der vil være undervisning i plenum og gruppearbejde. 2. juni 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 19. juni 2014 Underviser / instruktør Afdelingsleder Helle Rabøl, Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf man får mulighed for at komme med forslag til ændringer. At man kan få besvaret diverse spørgsmål. At man får afsluttet uddannelsen på en god måde. (Tidligere deltager om kurset 2. års elevseminar) 32 Elevuddannelse

18 Efteruddannelse for kontorpersonale

19 Videnshop Fogedret for kontorpersonale - opfølgning Kom til Videnshop og få et videns-hop! Kontorpersonale ved alle retter, Landsrettens kontorpersonale dog kun i marts 2014 og Tinglysningspersonalet dog kun i september Videnshop fortsætter i Nu som et tre-dages seminar/kursus indeholdende 24 forskellige spor. På Videnshop har de enkelte deltagere mulighed for at vælge 6 emner, som de ønsker at deltage i, ligesom der vil være rig mulighed for at netværke og møde sine kollegaer fra hele landet. Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men emnerne kan for eksempel være: Word og Outlook - tips og tricks. Fogedret et aktuelt emne. Skifteret et aktuelt emne. Civil- og strafferet et aktuelt emne. Personlig workflow. Projektdeltagelse. Tinglysning aktuelle emner. Mindfulness. HR-emner. Konflikthåndtering. Orientering om JFS. Orientering om Video 3. I god tid inden seminaret, vil deltagerne få tilsendt et program med beskrivelse af de enkelte spor. et på de to forløb vil i det væsentlige være ens, men der vil også være spor, som er målrettet de specifikke målgrupper. Deltagerne vil også blive spurgt om arbejdsområder, så Videnshop kan blive så målrettet og relevant for deltagerne som muligt marts september 2014 Anja Bergstrøm Christensen, tlf Der har i en længere periode ikke været gennemført opfølgningskurser i fogedret for kontorpersonale. Erfarne fogeder har hermed mulighed for at blive gjort bekendt med nyeste praksis og de seneste regelændringer samt få fjernet tillærte uvaner. Kurset henvender sig både til fogeder, der er meget erfarne, men også til dem, der alene har siddet nogle år i fogedretten. Kurset henvender sig ikke til de fogeder, der netop eller for få år siden har gennemført grundkurset i fogedret for kontorpersonalet. Formål Formålet med kurset er overordnet at sikre en ensartet behandling af fogedsagerne, i det omfang det kan lade sig gøre og lader sig praktisere. På kurset gennemgås: Nyeste retspraksis og seneste regelændringer. Opdatering af reglerne om udenretlige inkassoomkostninger. Genopfriskning af glemt gammelt stof, f.eks. om fri proces, frivillige forlig, og hvornår der skal gives 2. påtegning. Gennemgang af reglerne i forældelsesloven. Gennemgang af kreditaftaleloven. Gennemgang af reglerne for udsættelse af lejere på grund af manglende betaling af husleje. Kursusdeltagerne opfordres til at deltage i drøftelsen af emnerne med henblik på erfaringsudveksling. På kurset uddeles kursusmateriale i de gennemgåede emner. Læringsmål Efter gennemført kursus skal deltagerne kunne forstå og mestre de gennemgåede emner. 16. juni 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 17. juni 2014 Dommer Kim Rasmussen, Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

20 Tvangsauktion for kontorpersonale - opfølgning Dødsbo- og ægtefælleskifte for kontorpersonale - opfølgning Kontorpersonale, som har arbejdet med tvangsauktioner i nogen tid, og som kan de mest almindelige sagsskridt. Mål Målet med kurset er, at deltagerne selvstændigt skal kunne arbejde med auktionssager, herunder kunne vejlede brugerne, gennemføre besigtelser, lave udkast til skøder, fordelingsudkast mv. For at gøre kurset så relevant som muligt, vil deltagerne i god tid før kursusstart blive opfordret til at komme med forslag til emner og problemstillinger, som kan tages op på kurset. Det forventes, at du deltager aktivt i kurset, og at en stor del af kursets indhold vil bestå i erfaringsudveksling. 10. marts marts 2014 Retsassessor Peter Toftager, Afdelingsleder Lene Tatt Jacobsen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Bliv opdateret på skifteret! Kurset henvender sig til kontormedarbejdere i skifteretten, der sagsbehandler dødsboer og beskæftiger sig med ægtefælleskifter. Formål Formålet er at bringe deltagernes viden ajour med den seneste udvikling på områderne. Overordnede læringsmål Det er hensigten, at deltagerne efter kurset vil kunne integrere den erhvervede viden i sagsbehandlingen. Andre oplysninger Undervisningen vil bestå af gennemgang af centrale regler og vil i vidt omfang være baseret på cases og retspraksis. Deltagerne forventes at deltage aktivt. 12. november 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 24. november 2014 Dommerfuldmægtig, ph.d. Julie Skat Rørdam, Skifteretschef Claes Dall Hersland, Pernille Gaarre Andersen, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

2 0 1 2 Kursuskatalog

2 0 1 2 Kursuskatalog 2012 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010 Domstolsstyrelsen Bilag 2: Læringsmål for grunduddannelsen. HR-centret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 ini@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. INI J.nr.

Læs mere

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Kursuskatalog 2010 Kursuskatalog 2010 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

Videnshop september 2015. Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2015. Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens 7. september 2015 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3, 4 og 5 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten. Handlingsplan 2010 1 Danmarks Domstole har for 2010 fastsat følgende indsatsområder: 1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

Statistik for 1. halvår 2010

Statistik for 1. halvår 2010 Statistik for 1. halvår 2010 1 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 1. halvår 2010 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 5. september 2006 1. Opslag af mellemlederstillinger 2. Rettidig tinglysning frem til digitaliseringen 3. Ny generation af domstol.dk og udpegning

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA DANHOSTEL kurser 2008/2009 udbydes i samarbejde med HORESTA FORORD I mange år har DDV udbudt kurser med forskellige emner, - værts-, koge-, introduktions- og senest IT-kurser. Det synes imidlertid som

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar

Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar Retten i Hillerød Embedsledelsen Den 19. august 2014 JAF Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar 1. Formål Formålet med denne oversigt er at beskrive den ledelsesmæssige organisation ved Retten i Hillerød

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet og produktivitet

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Statistik for Danmarks Domstole 2013

Statistik for Danmarks Domstole 2013 Statistik for Danmarks Domstole 2013 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 2013 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

Modul 1: KO og GLM - Billund

Modul 1: KO og GLM - Billund KURSUS Opkvalificering af bedriftsrådgivere: Modul 1: KO og GLM - Billund Er du ny bedriftsrådgiver, eller har du brug for som nuværende bedriftsrådgiver at få repeteret reglerne om KO og GLM, så får du

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere