Projekt Tab Ud. Slut-måling. Konsolideret resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Tab Ud. Slut-måling. Konsolideret resultat"

Transkript

1 Projekt Tab Ud Slut-måling Konsolideret resultat

2 Baggrundsoplysninger

3 Baggrundsoplysninger, fortsat Hvilket fagområde arbejder du indenfor? - Vælg gerne flere end en, hvis relevant Andet fagområde - uddybning 85 støtte hjemmevejleder Hjemmevejleder Akuttilbud forsorgshjem Socialt udsatte

4 Baggrundsoplysninger, fortsat Hvad er din alder? Hvad er din højest opnåede uddannelse?

5 Baggrundsoplysninger, fortsat Hvordan vil du vurdere dine generelle IT-kompetencer?

6 Tidsforbrug - Borgerstøtte For hvor mange borgere udfører du borgerstøtte om ugen (i gennemsnit)? Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Hvor meget tid vil du anslå at du i gennemsnit per uge bruger på borgerstøtte (tid med borgeren; enten ansigt-til-ansigt, telefonisk, virtuelt eller andet)? Indtast antal timer Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 21,28 9 Holbæk 21,50 18 Næstved 18,00 3 Slagelse 15,00 10 I alt 19,56 40

7 Tidsforbrug - Dokumentation efter udført borgerstøtte Hvor meget tid vil du anslå, at du i gennemsnit per uge bruger på dokumentation efter udført borgerstøtte opdelt på disse kategorier? Angivet i timer per uge (respondenter har angivet antal minutter som efterfølgende er omregnet til timer) Journalisering på kontoret (ekskl. system-opstart og login Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 2,10 9 Holbæk 0,82 18 Næstved 2,68 3 Slagelse 4,28 10 I alt 2,12 40 Journalisering hos borger (ekskl.system-opstart og login) Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 0,39 9 Holbæk 0,64 18 Næstved 0,67 3 Slagelse 0,58 10 I alt 0,57 40 Indhentning af information til borger Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 0,75 9 Holbæk 0,55 18 Næstved 1,67 3 Slagelse 1,11 10 I alt 0,82 40

8 Tidsforbrug - Dokumentation efter udført borgerstøtte, fortsat Mødebooking Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 0,52 9 Holbæk 0,08 18 Næstved 0,25 3 Slagelse 1,15 10 I alt 0,46 40 Formidle borgerspecifik information til kolleger Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 0,85 9 Holbæk 0,60 18 Næstved 1,67 3 Slagelse 0,49 10 I alt 0,71 40 Tidsregistrering Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 0,01 9 Holbæk 0,17 18 Næstved 0,67 3 Slagelse 0,12 10 I alt 0,16 40 Andet Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 0,37 3 Holbæk 14,55 8 Næstved 3,74 3 Slagelse 1,00 1 I alt 8,65 15

9 Hvis du har angivet tidsforbrug i kategorien Andet på forige side, notér venligst hvilke andre borgerspecifikke opgaver, du bruger tid på i en typisk arbejdsuge? Konferering med andre fagpersoner Kommunikation med diverse eksterne samarbejdspartnere. Anden planlægning Tid til at få tablet til at fungere eller besøg hos it, i forbindelse med at tablet ikke virker ikke kan finde netværk osv. Kontakt til myndighed. (kørsel og møder) Medicin dokumentation. jeg er koordinator, registrerer lister og andet dokumentation iht. funktionen. Jeg tager telefon i akuttilbud Holbæk, derfor passer spørgsmålene ikke til min dagligdag udlv.medicin Jeg er kordinator koordinator funktion Syge/raskmelding, ferieindberetning, varebestilling SPB skematilretning Finde telefonnumre til borger, skaffe information om pension m.m. Aktiviteter 2T

10 Tidsforbrug - Andre opgaver Udover ovennævnte borgerspecifikke opgaver, hvor meget tid vil du anslå, at du i gennemsnit per uge bruger på andre ting i forbindelse med dit arbejde opdelt på disse kategorier? Angivet i timer per uge (respondenter har angivet antal minutter som efterfølgende er omregnet til timer) Vej tid (kørsel, parkering osv.) Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 3,69 9 Holbæk 2,44 18 Næstved 0,58 3 Slagelse 2,08 10 I alt 2,49 40 Finde og logge på en computer Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 0,64 9 Holbæk 0,35 18 Næstved 0,48 3 Slagelse 0,30 10 I alt 0,41 40 Møder (teammøder og andre ikke borger-specifikke møder) Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 2,18 9 Holbæk 2,05 18 Næstved 1,34 3 Slagelse 1,58 10 I alt 1,91 40

11 Tidsforbrug - Dokumentation efter udført borgerstøtte, fortsat Andre kontoropgaver (ikke borger-specifikke) Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 1,41 9 Holbæk 1,43 18 Næstved 0,76 3 Slagelse 1,12 10 I alt 1,30 40 Andet, notér venligst på næste side hvilke opgaver det drejer sig om Opdelt på: Hvilken kommune er du ansat i? Gennemsnit Respondenter Guldborgsund 0,17 2 Holbæk 0,07 6 Næstved - 0 Slagelse 5,33 2 I alt 1,14 10 Hvis du har angivet tidsforbrug i kategorien Andet på forige side, notér venligst hvilke andre ikke-borgerspecifikke opgaver, du bruger tid på i en typisk arbejdsuge? Support mm. for kollegaer Personaleledelse og udviklingsopgaver tværfagligt Jeg har timer i aktivitets tilbud, samt timer jeg bruger på AMR arbejde koordinering ved sygdom og ferie Supervision, kurser

12 Hvor foretages journalisering? Hvor ofte oplever du, at du må foretage journalisering på kontoret efter udført borgerstøtte? Når du må foretage journalisering på kontoret, hvad er så oftest årsagen? Venligst angiv præcis årsag. Journaliserings programmet fungere endnu ikke tilfredsstillende nok til at kunne bruges på tablet. Dr har ikke været mulighed for at foretage journakiseringen hos borger - eller der har ikke været tid. Med det nuværende pcd tager det en evighed, at komme på og få skrevet. Journaliseringssystem melder fejl, når man frakobler tablet computeren, hvilket resulterer i, at man skal opstarte jounalsystemet på ny. Desværre er den altid minimum 20 minutter om at starte op. Jeg oplever engang i mellem, at systemet også melder fejl, selvom det ikke har været tilkoblet computer. Borgeren er i konsultation hos mig på min arbejdsplads. Har ikke sim kort i Ipad og kan derfor ikke komme på nettet hos borgerne. Kan ikke journalisere i kingo. Bruger quickoffice og noter til at skrive i ved hjemmebesøg. Ustabil computer, opstart af PCD er for langsomt, at sidde med hos en borger. At konsultationen er foregået på mit kontor. Alternativt kopiere noter fra ipad over i journaliseringssystemet, som ikke kan tilgås via ipad. Tabletten virker som regel ikke. Desuden er arbejdsstillingerne, når man sidder med tabletten langt under acceptabel. Dels fordi jeg sjældent er udekørende. Dels fordi min tablet endnu ikke kan komme på vores journaliseringssystem, Kingo, så derfor bruger jeg den ikke ude. SOm oftest fordi den borgerstøtte jeg udfører foregår på kontoret. Ca 1 gang månedligt fordi jeg har været i marken og ikke har fået journaliseret færdig derude. Vi kan ikke journalføre det vi har behov for på ipad der er så dårlig net tilgang i det område jeg er Har brug for at skriver mere end hvad er hensigtmæssigt med tablet. Eller man skal bruge skanner m.m Det tager for lang tid at logge på pc hos borger Borger ikke gearet til at jeg sidder med en pc Dokumentation

13 Afslutter møde med borger udenfor hjemmet eller kontoret. Borgerens aktuelle psykiske tilstand. Den samlede tid i bevillingen giver ikke tid til det. Tablet har virket så dårligt at det ikke har været brugbart. Har ikke kunnet gøre det på Ipad (kan evt. skrive i noter og sende dem som mail til mig selv for derefter at finde en computer, logge på, og copy-paste fra mail) Vi kan ikke komme i vores system ekj via vores tablet Det er nemmere og hurtigere at skrive på PC dokumentere den ydede støtte. Der er mere ro og mere opmærksomhed til at skrive end hos borgeren, borgeren har mere brug for opmærksomheden end computeren Tablet virker ikke. Kan ikke komme ind på nette - det vil sige jeg kan ikke skrive på tabletten andet jeg er inde på kontoret - kan ikke bruges ude hos borgeren. Har helt opgivet at få tablet til at fungere efter hensigten. Journalisering bør almindeligvis ikke tages fra borgerens visiterede tid. Jeg har tablet for at hjælpe borgerer i eget hjem At journalsystemet PCD ikke virker eller at borgeren ikke vil have at jeg gør det sammen med denne. Jeg oplever at de fleste af mine borgere mister koncentrationen, når jeg journaliserer i hjemmet. Umulig eller langsom adgang til journalsystem eller borgerbesøg hvor formålet er ledsagelse ud af huset e.lign Kan desværre ikke skrive direkte i vores journalsystem. At tablet ikke kan komme på systemet At tabletten ikke fungere optimalt i forhold til net forbindelse, og langsom opstart socialt og pædagogisk sparring. manglende strøm. Det er mere et valg jeg tager. For at komme ind på kontoret, lige hilse på kolleger. Så derfor vælger jeg at komme ind på kontoret og gøre det. manglende netadgang. Den stationære pc har en bedre tilgængelig softwear: man forstyrres ikke af at skulle logge ind med koder hele tiden. teksten er også meget lille her, Psykisk sårbare borgere har ofte svært ved at håndtere, at jeg sidder med en tablet. Udfordringer i forhold til kliensystemet PCD Problemer med tablet og undren/manglende interesse fra borger

14 Ændringer i arbejdsdagen? Jeg føler, at mine arbejdsopgaver løses bedre ved brug af tablet Jeg føler en større fleksibilitet i min dagligdag ved brug af tablet

15 Ændringer i arbejdsdagen?, fortsat Jeg planlægger min arbejdsdag anderledes ved brug af tablet

16 Psykisk Arbejdsmiljø Hvordan oplever du det psykiske arbejdsmiljø ved brug af tablet

17 Kvalitetsløft? Jeg oplever, at kvaliteten af min dokumentation bliver forbedret ved brug af tablet Hvis Enig, hvordan oplever du en forbedring? Hvis ikke enig, hvorfor ikke? Som tidligere programmet der skal bruges fungere ikke optimalt med tablet! Der kan laves notater på stedet, som jeg kan sende til min PC-er/journaliseringssystem. Fordi det endnu ikke kører optimalt med det nuværende pcd Jeg journaliserer ikke hos borgerne endnu, derfor er kvaliteten af dokumentationen fortsat den samme. Fordi jeg ikke kan bruge tabletten til journalisering, som det er lige nu, men det kommer vel. Rart at kunne skrive på Ipad ( quickoffice og noter ) ved hjemmebesøg. Flere problemer med tabletten gør, at mine notater bliver fortaget på kontoret i stedet for hos borgeren det skabe ingen forbedringer i noterne. Hvis jeg dokumenterer i form af noter i borgerens hjem, husker jeg at få det hele med, som jeg kunne have glemt, hvis jeg ventede med at dokumentere på kontoret senere på dagen/dagen efter. Tabletten virker, som tidligere nævnt, sjældent. Det ender derfor som regel med, at jeg alligevel må gå til en stationær computer for at skrive mine notater mv. Grundet den uduelige tablet tager dokumentationen også uforholdsmæssigt lang tid idet man først forsøger sig med at få tabletten til at fungere og dernæst bruger tid på at gå til stationær(hvis der er en ledig), starte op mv. Den umådelige spildtid forårsager naturligvis en stærkt forringet kvalitet af den daglige dokumentation. Som sagt, så bruger jeg den ikke endnu. Men når det kommer til at fungere med Kingo, så kan jeg nemt forestille mig, at jeg ville svare "enig" eller "meget enig" til mange af foregående udsagn. Jeg tror, at det vil lette arbejdet, hvis det fungerer, og jeg tror, at kvaliteten af dokumentationen vil forbedres... Kvaliteten har ikke ændret sig pga tabletbrug. Det er nemmere at få skrevet med det samme Vi har ikke indregnet tid til dokumentation i vores borger timer. og 1 time er lig med 50 min borger tid. vi skal nå det samme på mindre tid. Man har nemmere ved at skrive tingene ned imens man har dem i erindring Når jeg har mulighed for at dokumenterer hos en borger, husker jeg tydeligere hvad der er sagt og gjort. Borgeren er en del af journaliseringen. Synes den er alt for besværlig at bruge. Mangler en pc-mus.

18 Forbedringen handler om at der dokumenteres her og nu, således at mest muligt relevant kommer med. Hos de borgere hvor det er muligt, inddrages disse, og dermed opnås større ejerskab af dokumentationen. Hvis min tablet havde virket er jeg sikker på at jeg ville opleve en stor forbedring af arbejdstid og kvalitet i arbejdet. Men min tablet har virket så dårligt at den i stedet har forringet mit arbejde. Får hurtigere dokuenteret og husker derved mere af det der er blevet snakket om, aftalt osv Det er nemmere at dokumentere mens man er ved borgeren så man husker alle vigtige oplysninger og får disse videre givet Dokumentation bliver husket, når den kan noteres med det samme har det hele samlet på min tablet, og nemt og liogetil at lave aftaler, planlægge møder mm. notater til eget brug osv. altid lige ved hånden. borgeren inddrages og delagtiggøres jamen jeg kan ikke bruge tablette ude hos borgeren og må på kontoret hver gang jeg skal skrive noget eller undersøge noget. Og så er tabletten også meget dum at slæbe rundt på. Gentagne problemer har virket stressende/som et irritationsmoment, hvorfor tablet ikke længere anvendes. I stedet for at spare tid opleves det, at tidsforbruget har været langt større. Jeg bruger ikke tablet som dokumentation, kun som opslagsværk og trådløs netværk ude på krisearbejde. Det er mere realistisk og autentisk det der bliver skrevet Har mulighed for at journalisere hjemme, og har ro til dette. Fremfor mange kollegaer til få pc-ere på kontoret. Pt. fungere tablet og journalsystem ikke optimalt, men har en forventning om at det bliver bedre på sigt. Kvaliteten bliver bedre, da der kan samles bedre op sammen med borgeren på udredningen. Fordi det dræner min energi og tid.. lortet virker alt for ringe.. vil hellere have rn bærbar eller en ipad Jeg har brugt alt for meget tid på, at få den til at fungere ordentligt, der har været alt for mange udfald og jeg har efter mit eget synspunkt måtte benytte vores it support for meget. Den er blevet opdateret x 3. der er kortet vej fra handling til notering. Det er blevet meget nemmere, at kunne dokumentere. Da vi før skulle vente på at der var en ledig computer, og hver gang skule vi køre ind i huset, så nogle gange måtte man opgive. Hvilket resulterede, i mere pres og stress, da tingene kunne hobe sig op. Jeg kan skrive når jeg er sammen med borgeren, eller hvis jeg får afbud. jeg kan lave referat fra møder nu og her. Jeg kan søge og finde mange svar ligegyldigt hvor jeg er. det ved jeg ikke, det gør ingen forskel for mit vedkommende Jeg bruger den ikke i min hverdag, da den er tung og klodset at have med på arbejde. Tror det primært handler om, at jeg kun har fem borgere. Jeg har i forvejen meget kontortid, da jeg er teamkoordinator for både bostøtten og 110

19 Generel tilfredshed Hvor tilfreds er du generelt med din tablet

20 Adgang til information om borgeren Hvor mange gange om dagen benytter du tablet til at få adgang til information om en borger i journalsystemet? Hvilke typer af information søger du oftest i journalsystemet via tablet? Ingen! da det er det der ikke fungere. Det er pt. ikke muligt Oplysning af tlf.nr., CPR, opfølgning fra tidligere samtaler, mv. Kingo kan ikke give alle oplysninger og jeg kan ikke skrive i programmet, derfor bruges pc til dette. CPR NR. Det er ikke muligt. Hvis det ellers er muligt overhovedet at få tabletten til at virker søger jeg eksempelvis i/efter personnumre, tidligere journalnotater, telefonnumre mm. Hørekurver, udleveringssted og dato af høreapparater, intern hørejournal, telefonnumrer og adresser. Vi kan endnu ikke komme på EKJ kontaktpersoner - cpr.nr.- tidligere aftaler Bevillingsindhold, samt tidligere gemte notater. Journalnotater, handleplaner. Hvis tablet havde virket ville jeg søge oftere. Mindre end 1 gang om dagen. Har i korte perioder haft mulighed for at logge på citrix og EKJ og har der brugt muligheden for at søge oplysninger. Dog sjældent dagligt da systemet er langsomt og ustabilt. Har typisk søgt oplys ninger om læge, telefonnumre, adresser, sidste notater, aftaler o.l. Vi kan ikke komme i vores journaler via vores tablet borger info kontakt til andre offentlige instanser, tlf. numre osv søges der efter på tablet. har ikke adgang til vores journal system på ipad. res af biler oplysninger om kommune Googler oplysninger for borger til fastholdelse af aftaler jeg bruger ikke tablet. Cpr nr og mail vedr. mødeer o. lign. Personlige oplysninger såsom cpr.- aftaler -datoer mv Ingen da jeg har opgivet personlige oplysninger, adresser, notater m.v. acadra. Det kan være at se i bevillinger, eller apv`er.

21 adresse,tlfnr, dokumentation om en borger. time forbrug, hvilken pakke borgeren har tjekke op på bevilling og informationer i gamle notater. Cpr.nr. Kontaktoplysninger bl.a. læge, sagsbehandler Opfølging på tidligere notater Generel journalisering Brug af tablet til at få adgang til information om en borger, gør sagsbehandlingen:

22 Indragelse af borgeren i dokumentation af udført borgerstøtte Har du, indenfor projektperioden, på et eller andet tidspunkt inddraget borger i dokumentation af udført borgerstøtte? Hvor ofte har du inddraget borger i dokumentation af udført borgerstøtte? I hvilke situationer har du inddraget borger, og hvordan (f.eks. ved dokumentation af udført borgerstøtte, udarbejdelse af evalueringsrapporter eller lign.)? Ved udarbejdelse af pædagogisk handleplan I den periode, jeg journaliserede hos borgeren, var det efter endt besøg, hvor borgeren var med til at skrive. Desuden har borgerne engang i mellem været med til udarbejdelse af pæd.planer og tillægsbreve til kommunen. ved udarbejdelse at pædagogisk plan Når vi fx skriver ansøgninger om hjælpemidler eller laver udredninger, så kigger borgeren ofte med på min computerskærm. Når jeg skulle vise hørekurven og i den forbindelse har vi talt om hvad der noteres på baggrund af denne. Fortæller hvad jeg skriver, så der er enighed når jeg er hos borger og skal dokumentere hvad der er lavet af pædagogisk ting på hjemmedag. Har inddraget borger der selv har spurgt hvorfor jeg skulle dokumentere

23 Ved daglig journalisering. Ved pæd planer Status Dokumentation Udførte arbejdsopgaver Ved udarbejdelse af notat om mødets indhold. Journalnotat fra et enkelt besøg. Har sammen med borger skrevet journalnotat og lavet evaluering som er godkendt med det samme Borgeren ser ofte hvad der skal dokumenteres så vi er enige om at alle informationer videre gives meddeler hvad jeg noterer. Det omhandler jo den borger jeg er hos ved evalueringer mm. gennemgået mål osv. med borger og noteret ned på ipad sammen med borgeren. når det er gavnligt for borgeren og forløbet Vi skriver sammen hvad der skal stå i jornalen og i pædagogisk plan. Notat- planarbejde dokumentation af udført borgerstøtte status opdatering. borger relateret søgninger. kontakt til sagsbehandler/kommune. I forbindelse med pakke ændring, evalueringer og daglig dokumentation Medindrager borger i evalueringer og status. Journalnotat efter udført bostøtte. Hvilke aftaler er der indgået mv. I forhold til konkrete aftaler fremadrettet I hvor høj grad er kvaliteten af din opgaveløsning blevet bedre ved at have mulighed for at inddrage borger i dokumentation af udført borgerstøtte? Kan du beskrive hvordan kvaliteten af dit arbejde er blevet bedre i forhold til indragelse af borger i eget forløb? HAR ALTID INDDRAGET BORGEN, SÅ VIDT MULIGT Jeg oplever, at min arbejde er blevet lettere i forhold til indhentning ad diverse oplysninger fra internettet, netbank, e-boks osv. Det har tidligere besværliggjort det en del, at man skulle afsætte ekstra tid til at tage tilbage på kontoret eller finde en computer på bibliotek eller borgerservice. pædagogisk plan kan oplæses og rettes sammen med borgeren Jeg ved ikke helt, hvad der menes. Men jeg bruger ikke tablet. Jeg bruger PC, når jeg inddrager borgeren, da de kommer til mig på mit kontor.

24 Det virker mere proffessionelt at jeg kan vise hørekurver mm på en tablet, frem for at tegne på pa papir. Derudover kan jeg bruge relevante APPS til at demonstrere høretab, tinnitusmaskeringsprogrammer mm. Borgere får en bedre fornemmelse for hvilke mål vi arbejder efter Det bliver mere synligt, hvad vi arbejder med. Hos de borgere hvor det er muligt, giver det dialog om hvad det er for en støtte de har fået bevilliget. Det fører videre til måder at fokusere dybere. Mødes med borger får en mere stram form. Kvaliteten er ikke blevet bedre da tablet ikke har virket, men jeg vil formode at inddragelse af borgeren ville give borgeren indflydelse, ansvar og en grad af tryghed for journalnotatet indeholder det som faktisk er sket og en god indgangsvinkel til en snak om hvad målet er og hvordan to kan opleve samme situation forkelligt. Dokumentationen bliver mere præcis når der dokumenteres sammen med borger og borgeren kan lettere fastholdes i aftaler/føler mere medansvar Borgeren tager mere ansvar for de ting vi aftaler, samt det er nemmere for begge parter at huske aftaler og opgaver De er bedre indflydelse på et notat har hele tiden inddraget borger i de samme processer, men selve arbejdet og dokumentationen er blevet nemmere, ved at skrive det direkte ind på den og maile til egen mailm, hvorefter det kan kopieres ind. Slipper for papir. det er blevet nemmere at holde fokus over flere besøg Før var det ikke muligt medmindre man tog borgeren med til kontoret Kontinuerligt drøfte notat med borger under udarbejdelse af dette borger får større indsigt i hvad vi arbejder med.borger får medbestemmelse på hvad der skrives i acadra. Begge parter bliver mere fokuseret på opgaven samarbejdet og ligeværdighed Borgerne får større ejerskab af sin "egen sag". Det bliver pludselig et samarbejde, og ikke kun mig, som notere.

25 Undervisning og rådgivning/vejledning af borger Har du, indenfor projektperioden, på et eller andet tidspunkt brugt tablet til at give borger undervisning og/eller rådgivning/vejledning (f.eks. ved brug af borger.dk, rejseplanen.dk, specifikke apps eller lign.)? Hvor ofte har du brugt tablet til at give borger undervisning og/eller rådgivning/vejledning? Kan du give et par eksempler på hvilke opgaver du har løst i forhold til undervisning og/eller rådgivning/vejledning ved brug af tablet? Vist apps der kan bruges i forbindelse med synshandicap. eks. lydbogs apps. på i-prdukter og også på android. samt undervist i brugen af disse. Det omhandler ofte brug af netbank, e-boks, adresseskift, osv. præsentation af og instruktion i brug af apps til indsovning og lydstimulering ifm. tinnitus og hyperacusis mødeindkaldelse med noter (f.eks. opgaver, der skal løses inden næste konsultation) introduktion til apps, der letter kommunikationen (f.eks. penultimate, hvor man kan skrive med fingeren på skærmen)

26 Viser f.eks forskellige apps som kalender med stor skrift, terning app, lommeregner, har undervist borger i app med ledsageteknik. Generel brug af Ipad er vist for borgere. E-post, samt brug af oplæsnings program til ordblind til pædplan og e-post Primært Apps, afprøvning af høretekniske hjælpemidler sammen med tablet. Især vise APPS til brug ved tinnitusmaskering, og demonstrering af hørekurver. NB Når vores dokumentationsprogram virker optimalt, vil jeg have tabletten mere fremme og derved også bruge den til disse ting oftere. Vise gode Apps, fortælle synet, vise hjælpemidler mm Har fundet tog tider for borger. Har fundet telefonnumre til borger til læge tandlæge m.m Borger.dk Netbank Skat generel pc undervisning Der mangler en svar mulighed mellem nogle få gange og for det meste som vil være mere passende Undervisning i øjetsanatomi og fysiologi Demostration af relevante apps Indstruere i E-reolen mv. Læsning af literatur Ved indførsel af digital post har de fleste borgere skulle blive fortrolige med anvendelse af dette. Så de borgere jeg har støttet har modtaget instruktion og hjælp til digitalpost. En del borgere er blevet tilknyttet net-bank, via støtte hvor tablet indgik i instruktionen. Benytte tablet hos enkelte for opsøgning af information omkring sygdom. Benytte tablet for indhentning af information fra borger.dk i almindelighed hos en del borgere. Rejseplanen, borger.dk Hjulpet med at søge oplysninger med dem/for dem. Eks. læge, borgerservice, advokat mm. Nem-id. Googlet oplevelser, teater, aktiviteter mm Støtte til at finde rejse tider, medicin vejledning samt behandlings muligheder og telefon numre Tabletten er brugt til fælles læsning af mange informationer. Borgers behov for hjælp til E-boks, Skat, årsoplysninger, kontokig og udtog. frem og tilbage. Hjælp til NEMide og til at søge på rejseplanen eller lign. E-boks, Netbank - teleudbyder mv. Vist forstørrelses teknikker. Simuleret syn ved forskellige øjensygdomme. Kommunal rådgivning/vejledning fx brug af borger dk nem-id. bank. blankter til ansøgninger. Jeg har vist på min tablets, hvordan man går ind i skat, og har søgt om børnepenge, på borger.dk med en borger Hvordan man bruger nem id, eboks, søger oplysninger på kommunens hjemmeside vi har søgt på et lægemiddel og borgeren fik ny viden om sin medicin. Rejseplanen Medicinpåmindelser pr. sms E-boks Netbank

27 I hvor høj grad er kvaliteten af din opgaveløsning blevet bedre ved at have mulighed for at bruge tablet til undervisning og/eller rådgivning/vejledning af borger? Kan du beskrive hvordan kvaliteten af dit arbejde er blevet bedre i forhold til undervisning og/eller rådgivning/vejledning? opgaver der tidligere har været meget tidskrævende/vanskelige på en pc løsning, er via målrettede apps, blevet væsentligt nemmere at tilgå samt undervise i. Jeg oplever, at borgeren "lærer bedre" når det foregår i trygge omgivelser, eksempelvis hos borgeren selv, hvor vejledningen for det meste foregår. Det er en stor forbedring at kunne demonstrere de nævnte apps for borgeren og lade ham/hende prøve dem hos mig. Det kvalificerer konsultationen, når borger i mødeindkaldelsen i sin egen kalender bliver husket på de opgaver, vi har aftalt skal være løst/udført inden næste mødegang. Det er meget nemmere at forklare når man kan visse det samtidig på sin Ipad. De anvendte Apps kan ikke tilgås via PC - så før ipad'ens tid, blev apps'ne ikke anvendt. Afprøvning af visse høretekniske hjælpemidler er blevet nemmere, hurtige og tilsvarer mere borgerens situation. Den virker nok en smule mere profeffionelt med en tablet. Der er flere muligheder umiddelbart ved hånden, men det er svært at sige at kvaliteten af opgaveløsningen er blevet rigtig meget bedre. Muligheden for at gøre det borgerens eget hjem Opgaven kan gøres på stedet med udstyr som har netopkobling og virker stabilt. Skal ikke længere mødes "ude" i byen for at finde en computer. Dette kan være vanskeligt grundet den enkeltes borgers aktuelle psykiske tilstand. Tablet fungere for dårligt. Borgeren kan få svar på simple spørgsmål med det samme Større inddragelse af borgeren Det er af stor værdi at jeg ude hos borger kan undervise borger i hjemlige omgivelser. Det mindsker angsten og krisen. Når både Tabletten og internettet virker, så lyser stoltheden ved kommunalt arbejde. Det er lettere at finde det borgeren ønsker her og nu Tilbyde direkte adgang, skabe en læringssituation der gør at borgen på sigt kan gøre tingene selv der har været mulighed for at handle her og nu, borger kan hurtigere få et svar på spørgsmål. vi kan booke møder på stedet med sagsbehandler skrive til offentligt instanser. Før skulle jeg planlægge at have en borger med op på vores kontor, og så var det ikke altid at der var ledige computere. Og det var svært når mine kolleger snakkede borger sager, så var man i vejen med borgeren, da mine kolleger ikke kunne snakke. Nu kan vi gøre det i borgerens eget hjem vi kan løse problemet nu og her, træne hver gang vi mødes

28 nu kan borgeren være med i processen når der udarbejdes status og korrespondance med samarbejdspartnere. Der er mindre køretid til fx borgerservice, bostøttekontoret eller biblioteket, idet vi kan anvende tabletten hos borgeren.

29 Fortrolighed med tablet og undervisning i at anvende den Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg kan generelt finde ud af at anvende en tablet Undervisningsforløbet har bidraget til, at jeg kan finde ud af at at anvende en tablet

30 Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg kan finde ud af at bruge tablet til at journalisere/dokumentere Undervisningsforløbet har bidraget til, at jeg kan finde ud af at at bruge tablet til at journalisere/dokumentere

31 Fremtidsperspektiver Jeg føler mig fortrolig med anvendelse af tablet i mit daglige arbejde Jeg kan godt få øje på andre muligheder for at anvende tablet i mit daglige arbejde, end dem jeg har arbejdet med indtil nu Hvilke andre muligheder ser du for at anvende tablet i dit daglige arbejde? Vær gerne præcis i din beskrivelse Referat fra div. møder, bl.a. Ved at vise borgeren muligheder for apps til svagtseende. Journalisering, dokumentering, indhentning af borgerspecifikke oplysninger Hvis tabletten ellers virkede kunne den være nyttig at have med ud til borgerne (borgere indenfor mit område=hjemløse), der typisk enten ikke selv har en computer eller ikke har kompetencerne til, at anvende en. Her kunne en tablet være nyttig til eksempelvis, at søge efter relevant information, hjælpe med nem id osv. Igen: til journalisering mm., som den er tiltænkt, men som den endnu ikke kan hos os... Jeg glæder mig til at kunne dokumentere direkte i vores system når det engang virker.

32 Jeg glæder mig til at vi kan booke tider i hinandens kalendrer. Når disse to ting virker, kan vi have VÆSENTLIG større glæde af tabletten. Skrive i journalsystemet undervisning eller hjælp Undervisning, ansøgninger, uddannelse mm. Jeg husker at få dokumenteret alt ned, glemmer ikke oplysninger i en travl hverdag. Jeg bruger min tablet ved næsten alle besøg, hvilket også giver borgeren en tryghed for hvad jeg dokumentere om dem. det vil kunne gøre borgerne mere selvhjulpne og fortrolige med it Når journalsystemmet kan benytte ser der mange arbejdsgange at spare. Hvis tablet virker kan den sagtens bruges men den løsning der er valgt er ikke god nok.. Jeg er ikke helt blevet fortrolig i min tabet endnu. Har brugt den til journalisering, tjekke mails osv. Men kan kun se at mulighederne kan udvides, når jeg kommer mere ind i det kan ikke lige komme på noget Undervisning/uddannelse Mødereferater mv. Jeg kunne godt forestille mig at anvende tablet til at foretage videoopkald til visse af mine borgere I hvilke situationer kunne du forestille dig at anvende tablet til at foretage videoopkald til borgere? De er svagsynede, det giver ikke altid mening med videoopkald, almindelige opkald er de fleste gange nok. Ingen Kortere konsultationer/opfølgninger Støtte under forløb Hvis en borger f.eks har brug for vejledning til et hjælpemiddel eller en opgave i hjemmet, kan jeg hjælpe bedre hvis jeg kan se hvad problemet er. Borgere, som hører så dårligt, at de har brug for at kunne mundaflæse. Jeg er ikke enig i at det er en god ide at foretage videoopkald til en borger hwnhørende under den borgergruppe som jeg arbejder med. Hvis borgere er unge nok til at være fortroelige med tablets og samtidig for hørehæmmede til at kunne høre i en telefon. Evt sammen med en tegnsprogstolk. Eller hvis borgere er immobile og igen unge nok til at være fortrolige med en tablet. løse små problemer istedte for at køre ud

33 Hvis de selv havde muligheden. Og kunne finde ud af det, men det kan ikke alle psykisk handicappede Det skulle være ved enkelte lejligheder hvor et besøg ikke er muligt. tryghedopkald Hos de borgere som profitere af kort kontakt for at skabe ro omkring deres angst. hvis borger har modtaget et brev som skal gennemgåes, eller ved borgere som ex. har et høre handicap som kunne have brug for at se den de taler med for bedre forståelse. Eks. medicinindtag, støttende samtale, Jeg spar kørsels tid ved at Skype med borgere, hvilket fungere godt. Jeg har en enkelt borger hvor jeg bruger dette i 1 ud af 3 besøg om ugen og dette er super godt ved kendte borgere til samtaler og hvor jeg evt. skal sikre mig, de indtager medicin mm. Vidioopkald vil helt sikkert være en oplagt mulighed for borgere der har problemer med at relaterer, lider af ensomhed og isulation Når en borger er i en stabil fase, og ikke umiddelbart har behov for besøg. Ikke aktuelt pt. Når borger har brug for support til evt netbank eller andet.. Jeg har ikke lært hvordan man gør... men kunne da sagtens se det som en mulighed. Hvis en borger har det skidt, og ikke orker besøg, kunne det være en mulighed, for at få talt sammen alligevel eks erstatte tryghedsbesøg ingen I feriesituationer

34 Kommentarer Har du nogen yderligere kommentarer i forhold til brugen af tablet i dit daglige arbejde? Jeg bruger den som et værktøj, til det jeg mener den er god til, er der et andet værktøj der fungere bedre til anden type opgave, så bruger jeg det. Der er ingen grund til at gøre det mere besværligt! Er overordnet set tilfreds. Jeg oplever, at internettet kører meget langsomt, især når den skal starte journaliseringssystemet op. Oplever desuden at batteritiden er meget lav, men det er meget positivt at man kan hjælpe borgeren med at tjekke netbank osv. hos borgeren selv i stedet for på kontoret. Den er nem og hurtig at bruge. Den giver desuden en kæmpe fleksibilitet i forhold til booking af aftaler med borgere samt kolleger. Hvis der ikke bliver rettet op på den uhensigtsmæssige situation omkring 1: At tabletten, som regel, ikke virker og 2: At arbejdspladsforholdene er elendige (ingen ordentlig arbejdsplads, krumbøjet arbejdsstilling da bord ikke kan hæve og sænke, tablettens skærm kan ikke lænes langt nok tilbage, skærmen er for lille og med jævnlige udsving i lysstyrken samt skiftende skriftstørrelse), - er der overhængende fare for, at en eller flere personer pådrager sig (måske) alvorlige skader i eksempelvis ryg, skuldre og nakke. Dertil kommer den stress der medfølger grundet forholdene. Den er meget nemmere at arbejde med end med en almindelig bærbar computer. Det går hurtigt og er mere fleksibelt Træls at være forsøgsperson på en ny type tablet. Generelt har det at have fået en Ipad gjort hverdagen nemmere. I de perioder hvor citrix har virket har der været nem adgang til oplysninger jeg ellers kun ville kunne få ved at køre på kontoret og åbne en pc. Mødeindkaldelser, planlægning og ændringer i kalenderen osv er også blevet lettere. Søgning af oplysninger på google og lign. er blevet lettere hvor jeg før brugte privat telefon. Det er godt at kunne modtage, sende og svare på mails med det samme og ikke kun når man er ved en pc. Det er stadig MEGET ønskværdigt at kunne komme hurtigt på EKJ og Citrix, og funktionen med at kunne dele kalender med kolleger på Ipad ville også være en god ting. Lever bestemt ikke op til forventningerne. :) Det er dejligt at have en tablet med ud til borgere. Det er godt at kunne vejlede og undervise på en letvægt pc. Og touch skærm er super for nybegyndere :( Der er ingen der ved noget om opdatering af tabletten. Det har været alt for omstændeligt og besværligt at få docking station til. Nettet har først virket da vi skiftede teleudbyder.. Den bør være langt mere stabil. Pga af teknikken er der desværre ikke de store fordele. Det håber jeg kommer i fremtiden. Ja ipad Generelt, er det for vores hus, kun blevet nemmere. Da vi før kun havde 3 computere til 18 mennesker. Så en stor lettelse. Ulempen kan være, at folk ikke kommer lige så meget ind i huset. Og i psykiatrien, kan der være brug for sparring imellem kolleger. Men den er vi så begyndt at tage over telefonen Jeg er meget glad for den og anvender den dagligt, både til hjemmearbejde på kontoret og på farten ikke her Tabletten er for tung og uhandy at medbringe i hverdagen. Indlogning er for tung, da jeg skal logge ind 3 gange fær jeg eks. vis er inde på min mail. Tabletten er ergonomisk dårlig at bruge. Glæder mig til at den kommer til og virke ordentligt

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Guldborgsund Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning forsorgshjem Socialt udsatte Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Slagelse Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter Hvor meget tid vil du anslå

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Holbæk Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Holbæk Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Holbæk Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning 85 støtte hjemmevejleder Hjemmevejleder 76 + 85 Akuttilbud Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Næstved Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Næstved Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Næstved Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter Hvor meget tid vil du anslå at

Læs mere

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Formål Formålet er at undersøge effekter af Projekt Tab Ud hos de deltagende kommuner. Spørgeskemaet vil afdække tidsforbruget på de individuelle elementer

Læs mere

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Konsolideret resultat

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Konsolideret resultat Projekt Tab Ud Midtvejsmåling Konsolideret resultat Hvem har svaret? Andet fagområde - uddybning socialt udsatte Akutteam Benyttes tablet til journalisering ude? Hvor ofte oplever du, at du må foretage

Læs mere

Projekt Tab Ud. Før-måling. Holbæk Kommune

Projekt Tab Ud. Før-måling. Holbæk Kommune Projekt Tab Ud Før-måling Holbæk Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning Socialpædagogik, udviklingshæmmede, neurologiske borgere. Hjemmevejleder for udviklingshæmmede og sen hjerneskadet.

Læs mere

Projekt Tab Ud. Før-måling. Konsolideret Resultat

Projekt Tab Ud. Før-måling. Konsolideret Resultat Projekt Tab Ud Før-måling Konsolideret Resultat Baggrundsoplysninger Hvilket fagområde arbejder du indenfor? - Vælg gerne flere end en, hvis relevant Andet fagområde - uddybning Socialpædagogik, udviklingshæmmede,

Læs mere

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Resultat - Holbæk Kommune

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Resultat - Holbæk Kommune Projekt Tab Ud Midtvejsmåling Resultat - Holbæk Kommune Hvem har svaret? Hvilket fagområde arbejder du indenfor? - Vælg gerne flere end en, hvis relevant Andet fagområde - uddybning Akutteam Benyttes tablet

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Evalueringsrapport. Tab Ud

Evalueringsrapport. Tab Ud Evalueringsrapport Tab Ud Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet i samarbejde mellem

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder Pilotprojektet er evalueret ud fra en procesbaseret tilgang til virkningsevalueringen. Evalueringsspørgsmålet: Jobcenter Langeland ønskede at

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2016 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på følgende emner: Grundlæggende IT Begynder-internet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus Velkommen til Mit Børnehus Mit Børnehus Center for Skoler og Dagtilbud 2012 En dag i daginstitutionen byder på mange sjove og spændende oplevelser - I Mit Børnehus kan I nu sammen tage et kig i dagbogen,

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Projektperiode: 1. januar 2014 1. oktober

Læs mere

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus Velkommen til Mit Børnehus Mit Børnehus Center for Skoler og Dagtilbud 2012 En dag i fritidshjemmet byder på mange sjove og spændende oplevelser - I Mit Børnehus kan I nu sammen, se billeder fra dagligdagen

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog Nemt på Nettet IT-kursuskatalog FORÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

APV 2015. Sammenlignet med APV 2012

APV 2015. Sammenlignet med APV 2012 APV 2015 Sammenlignet med APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø Hvordan er du alt i alt tilfreds med det fysiske arbejdsmiljø? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Online Hjælp & Støtte i Den Sociale Hjemmepleje. Virtuel Hjemmevejledning til borgere med sindslidelser

Online Hjælp & Støtte i Den Sociale Hjemmepleje. Virtuel Hjemmevejledning til borgere med sindslidelser INTRO - ONLINE HJÆLP OG STØTTE Socialforvaltningen har gennemført afprøvninger af online hjælp og støtte til borgere på det sociale område i to projekter i hhv. Den Sociale Hjemmepleje og indenfor hjemmevejledning

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap.

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Målgruppe: Sagsbehandlere i Rådgivning og Bevilling. Formål med ydelsen: Formålet med ydelsen er,

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen Side 1 af 7 FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 30. juli 2007 og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen FOA har i perioden fra d. 25. maj til den 3. juni 2007 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan fremover få tilbudt at supplere deres oprindelige fysiske støtte med en ny, teknisk løsning Nye velfærdsteknologiske

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Enkelt at bruge for lærere, pædagoger og forældre Gør brugeren selvhjulpen Giver ro og tryghed og dermed øget overskud til læring og social samvær

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

KOM VIDERE I LIVET UNDERVISNING TIL VOKSNE MED PSYKISKE, EMOTIONELLE OG/ELLER SOCIALE VANSKELIGHEDER FORÅRET 2018

KOM VIDERE I LIVET UNDERVISNING TIL VOKSNE MED PSYKISKE, EMOTIONELLE OG/ELLER SOCIALE VANSKELIGHEDER FORÅRET 2018 HVAD ER VSU? VSU (Voksen Special Undervisning) er kompenserende specialundervisning for voksne, som har funktionsnedsættelser som følge af et fysisk eller psykisk handicap. VSU er et gratis kommunalt undervisningstilbud.

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Kan vi starte med, at du giver en kort præsentation af dig selv, hvor du nævner Navn, alder, stilling, arbejdstid, baggrund og så videre?

Kan vi starte med, at du giver en kort præsentation af dig selv, hvor du nævner Navn, alder, stilling, arbejdstid, baggrund og så videre? Bilag 11 Transskription: Firstline medarbejder 1 Hej og velkommen til. Tusinde tak fordi du vil hjælpe med at besvare en række spørgsmål i forbindelse med vores afhandling på uddannelsen IT, Kommunikation

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte 3. april 2017, Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Partnerskabet... 4 2.3 Overordnet

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Nej. Nej. Jeg træner selv en del og er uddannet massør og ved at det er noget som hjælper på stress og trivsel.

Nej. Nej. Jeg træner selv en del og er uddannet massør og ved at det er noget som hjælper på stress og trivsel. Nedenfor ses en oversigt over de forslag, der er indkommet via FKnet kampagnen Attraktiv arbejdsplads, hvor ansatte i Frederiksberg Kommune anonymt eller med angivelse af kontaktoplysninger har kunnet

Læs mere

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Anna er 66 år og pensioneret. Da Annas oplever, at hendes syn begynder at blive dårligere, ved hun, at hun snart får brug for nye briller. Hun er

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Socialpædagogisk bistand efter Servicelovens 85 Udkast Indhold 1. Indledning... 3 2. Sådan behandler vi din sag.... 4 Hvem kan få et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Navn TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Hvad er din holdning til fleksordningen? Hvilke fordele kan du se ved ordningen? (Gerne flere svar) Andre fordele: Det gavner både SDU og

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere