Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser"

Transkript

1 Tilmeld dig direkte på K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r SPAR kr ,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Hvilke initiativer på den regulative side må forventes som følge af uroen på finansmarkederne? Econophysics som et bud på håndtering af store markedsbevægelser Emerging markets ser vi en dekobling til USA, og er der tale om en ny stor kapitaludbyder? Hør, hvordan du bruger råvarer som en aktivklasse Har obligationerne skiftet karakter i forhold til rentestigningsmiljøet og inflation? Hør blandt andre: Direktør Michael Albrechtslund Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S Chefanalytiker Anders Matzen Nordea Market Nationalbankdirektør Jens Thomsen Danmarks Nationalbank Cand. Sc. Fysik Peter Toke Heden Ahlgren Nykredit Asset Management Head of sales Nordic Region Emil Petersen EFT Securities Ltd. Chief Analyst, Ph.D Jens Peter Sørensen Danske Bank Chefstrateg Daniel W. Probst Alfred Berg

2 T a l e r l i s t e : O r d s t y r e r : Partner Peter Rixen, COIN Competitive Investments Direktør Michael Albrechtslund Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S Chefanalytiker Anders Matzen Nordea Market Nationalbankdirektør Jens Thomsen Danmarks Nationalbank Afdelingsdirektør Niels Skovvart Sydinvest Portfolio Manager, BETA Ulrik Dan Weuder ATP Analytiker, Analytic Support Unit, Cand. Sc. Fysik Peter Toke Heden Ahlgren Nykredit Asset Management Head of sales Nordic Region Emil Petersen EFT Securities Ltd. Chief Analyst, Ph.D Jens Peter Sørensen Danske Bank Adm. direktør Casper Hallas Scandium Asset Management Analytiker Anders Lund Larsen Formuepleje Chefstrateg Daniel W. Probst Alfred Berg Underdirektør, Head of solution Kåre Hahn Michelsen Danske Capital Afdelingsdirektør Claus Bilde Nykredit Asset Management Investeringsdirektør Jørn Styczen SEB Pension U d s t i l l e r : ALOC er den foretrukne leverandør af finansielt software til handel, styring og administration af værdipapirer og finansielle instrumenter. Vores kernekompetencer er stærk finansiel faglig kompetence kombineret med dybdegående teknologisk know-how. Vi udvikler og servicerer professionelt standardsoftware til hovedparten af Danmarks toneangivende finansielle institutioner og erhvervsvirksomheder. Læs mere på M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n Asset Managere, Matematiske direktører, Chefanalytikere, Porteføljemanagere, Head of Risk Management, Økonomidirektører, Adm. direktører, Risk Managere, Produktudviklere, Tradere, Salgschefer, Systemudviklere H o s : Investeringsbanker, Pensionsselskaber, Investeringsselskaber, Fondsmæglerselskaber, Ventureselskaber, Fonde og i følgende afdelinger: Asset Management, Markets, Private Banking

3 Å r e t s k o n f e r e n c e i n d e n f o r A s s e t A l l o c at i o n IBC Euroforum har fornøjelsen af at slå dørene op til en af årets største danske konferencer inden for Asset Allocation. Der vil blive sat fokus på alle de højaktuelle emner, hvor flere af branchens toneangivende aktører giver deres syn på fremtidens udvikling og de mest spændende og udfordrende aktivklasser. Der vil blive delt ud af erfaringer og viden på aktivklasser som råvarer, hedge fonde og infrastruktur for at blot at nævne nogle stykker. Der vil være et overordnet fokus på de seneste år og fremtidens udvikling inden for aktivallokering. Du får også en fysikers bud på, hvordan der kan tages hånd om store markedsbevægelser. Muligheder og ændringer omkring de asiatiske vækstmarkeders integration i verdensøkonomien vendes, og der bliver set på inddragelsen af human capital og livscyklus i allokeringen. Der er herudover mulighed for at debattere de tilsyneladende forskellige tilgange, som en private banker, en institutionel investor og en større asset management afdeling har til Asset Allocation. Netværksmiddag Som deltager på konferencen vil du få overblikket og blive opdateret på relevante emneområder for Asset Allocation. Som noget ekstra har vi også valgt at lave en netværksmiddag på The Dining Room, hvor der er en storslået udsigt ud over København. Her er den mere uformelle snak og erfaringsudveksling sat i højsædet. Vi har fået The Dining Room til at give os en rigtig god aftale på networking-delen samt en god middag med vinmenu. Meld dig derfor også til her og få endnu mere ud af dagene i godt selskab med andre fra branchen. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen til et par spændende og indsigtsfulde konferencedage med et rigt udbytte for alle. Med venlig hilsen Peter Gerdes Projektleder IBC Euroforum

4 Dag 1 T i r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r A s s e t A l l o c a t i o n Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Peter Gerdes, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Partner Peter Rixen, COIN Competitive Investments A/S Generel udvikling og makroøkonomi Udviklingen indenfor Asset Allocation Hvad har vi overordnet set af nye aktivklasser, aktivtyper og metoder? Hvilke tekniske udfordringer afstedkommer disse? Hvor mange bruger i bund og grund de forskellige aktivklasser og i hvilken udstrækning? Hvor meget har kreditkrisen betydet? Hvilke tendenser ser vi fremadrettet i forhold til diversifikation? Direktør Michael Albrechtslund, Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S Pause med kaffe/te og frugt Inflation Hvor stor er risikoen for et inflationsniveau som i 70 erne? Hvordan har de forskellige aktivklasser klaret sig under høj inflation? vil vi generelt opleve større udsving i inflationsniveauerne end de sidste 10 år? Har ECB den rigtige inflationsmålsætning og vil de kunne overholde den? Chefanalytiker Anders Matzen, Nordea Markets

5 Dag 1 T i r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r A s s e t A l l o c a t i o n Pause med kaffe/te Uroen i de finansielle markeder Hvad kan centralbankerne gøre? Hvad bliver konsekvenserne for Danmark Hvilke initiativer på den regulative side må forventes? Nationalbankdirektør Jens Thomsen, Danmarks Nationalbank Frokost Asset Allocation i emerging markets Udfordringerne for Asset Allocation som følge af integrationen af emerging markets på de internationale kapitalmarkeder Emerging markets nye rolle som betydelig udbyder af kapital Emerging markets efter Kina og resten af Asien I hvilket omfang er der tale om dekobling mellem USA og emerging markets? Afdelingsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest Pause med kaffe/te Infrastruktur som aktivklasse Econophysics og synet på store markedsbevægelser Infrastruktur som aktivklasse Hvilke kendetegn har aktivklassen? Hvordan håndterer man risiko og spredning på dette område? Hvordan varierer de i forhold til andre produkter? Hvilke risici er der på aktiverne, og har manager relevant kapacitet? Hvad betyder det, at stater ofte er kunderne til det bagvedliggende produkt? Portfolio Manager, BETA, Ulrik Dan Weuder ATP Pause med kaffe/te, kage og frugt

6 Dag 1 T i r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r A s s e t A l l o c a t i o n Store markedsbevægelser Asymmetrier på markedet Hvad er sandsynligheden for, at store chok kommer hyppigere? Er det muligt at indregne store chok og afdække dem? Analytiker, Analytic Support Unit, Cand. Sc. Fysik Peter Toke Heden Ahlgren, Nykredit Asset Management Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter E k s k l u s i v n e t v æ r k s m i d d a g p å t h e d i n i n g r o o m Nyd en eksklusiv 3-retters menu inkl. vin i et godt socialt og fagligt selskab Velkomstdrink i The Dining Room med udsigt over hele København retters menu inklusiv vinmenu og kaffe Husk at krydse af ved tilmelding, hvis du ønsker at deltage i netværksmiddagen pris kr. 995,- ekskl. moms. NB! Det er kun muligt at deltage i middagen, hvis man deltager på selve konferencen. E r d u f o r h i n d r e t i a t d e l t a g e p å k o n f e r e n c e n? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale på. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms).

7 Dag 2 O n s d a g d e n 2 9. o k t o b e r A s s e t A l l o c a t i o n Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg Strukturerede produkter og realkreditobligationer Commodities as an Asset Class Investing in Commodities and ETCs Short introduction of ETF Securities Limited Commodities as an Asset Class: What are the characteristics? What are the diversification benefits? How do you expand the Efficient Frontier? Commodities and Portfolio Risk/Reward A Natural Inflation Hedge Commodities Outlook: - Precious Metal - Energy - Agriculture - Industrial Metals Summary and Conclusions Head of sales Nordic Region, Emil Petersen, EFT Securities Ltd.

8 Dag 2 O n s d a g d e n 2 9. o k t o b e r A s s e t A l l o c a t i o n Pause med kaffe/te og frugt Realkreditobligationer Har realkreditobligationers risikokarakter ændret sig under den finansielle krise? Er modellernes risikonøgletal retvisende i et rentestigningsmiljø? Hvilke implikationer vil en stigende inflation have? Hvordan berører det allokeringen i traditionel forstand? Chief Analyst, Ph.D Jens Peter Sørensen, Danske Bank Pause med kaffe/te Karakteristika ved Hedge Fonde Adm. direktør Casper Hallas, Scandium Asset Management Frokost Asset Allocation metoder Livscyklusplanlægning og human capital som et asset Hvordan kan human capital inddrages som et asset, når man rådgiver om Asset Allocation? Og er det overhovedet relevant? Er der forskel på den optimale Asset Allocation afhængig af kundens job? Hvordan ændrer den optimale Asset Allocation sig over en livscyklus? Analytiker Anders Lund Larsen, Formuepleje Pause med kaffe/te Fastlæggelse af investors risikoprofil Asset Allocation og optimal risikospredning Hvad er udfordringerne og begrænsningerne i traditionelle risikoprofiler? Alternativ tilgang til illustration af risiko og afkast Hvad er begrænsninger i gængse risikomål? Chefstrateg Daniel W. Probst, Alfred Berg Pause med kaffe/te, kage og frugt

9 Dag 2 O n s d a g d e n 2 9. o k t o b e r A s s e t A l l o c a t i o n PANELDEBAT: Metoder hos private bankere, institutionelle investorer og større asset managere? P a n e l d e b a t Debattør-oplæg Hvad er tilgang og holdning til strategisk, dynamisk og taktisk allokering? Debat Får vi forskellige resultater, hvis vi som udgangspunkt har brug for samme risikospredning og afkast? Hvordan bruger vi forskellige aktivklasser? Hvorfor ser vi måske en forskel i brugen og tilgangen til aktiver? Underdirektør, Head of Solution Kåre Hahn Michelsen, Danske Capital Afdelingsdirektør Claus Bilde, Nykredit Asset Management Investeringsdirektør Jørn Styczen, SEB Pension Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter Andre spændende arrangementer: B a n k i n g Konference den november 2008 i København D e e u r o p æ i s k e S a r b a n e s - O x l e y d i r e k t i v e r Konference den august 2008 i København K o r t m a r k e d e t Konference den september 2008 i København F o r s i k r i n g Konference den september 2008 i København Se mere på

10 ibc Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Asset Allocation 2008 afholdes den 28. og 29. oktober 2008 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms Vælg alternativ Tilmelding senest 5. september Spar Tilmelding senest 3. oktober Spar Tilmelding efter 3. oktober Konference , , , , ,- Netværksmiddag i The Dining Room (Scandinavia) 995,- 995,- 995,- Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Peter Gerdes, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n Asset Allocation 2008 København Konference 28. og 29. oktober 2008 J e g ø n s k e r at d e lta g e : Navn Navn Vælg alternativ Tilmelding senest september Spar Tilmelding senest 3. oktober Alle priser er ekskl. moms Spar Tilmelding efter 3. oktober Konference , , , , ,- Netværksmiddag 995,- 995,- 995,- Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær: Nærmeste chef: Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale (kr ,- ekskl. moms). S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A www København Ø 25001

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Gør tankeboblerne målbare

Gør tankeboblerne målbare Gør tankeboblerne målbare Tal er taknemmelige, og bliver de ikke brugt kritisk, kan de dræne virksomheder for energi og værdi. Kapitel 5 samler op på de begrænsninger, der ligger i de kvantitative måle-

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen

Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Den 20. april kan du igen gå til kamp mod sofaen, cigaretterne, kagerne og de overfl ødige kilo. Pen-Sam inviterer dig til at dyste med og mod dine kolleger

Læs mere

De 5 drivere for vækst i toplinjen

De 5 drivere for vækst i toplinjen Trends kundeorientering: De 5 drivere for vækst i toplinjen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere