SPECIALKLASSER I SILKEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIALKLASSER I SILKEBORG"

Transkript

1 SPECIALKLASSER I SILKEBORG Silkeborg Kommunes Skoleafdeling Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Søndergade 54 DK-8883 Gjern Telefon Indledning I forbindelse med strukturreformen har vi udarbejdet en beskrivelse af de forskellige specialpædagogiske tilbud vi har på skoleområdet i Silkeborg kommune. Optagelse: Optagelse af et barn i specialklasse finder sted på grundlag af en pædagogisk psykologisk vurdering og med forældrenes samtykke. Børn fra omegnskommuner kan optages i Silkeborgs specialklasser, såfremt der er plads og betalingsaftale indgås. Poul Skaarup Jensen ledende psykolog Kontaktpersoner på PPR for yderligere oplysninger: Vibeke Vogelius, Souschef og psykolog, tlf Poul Skaarup Jensen, Ledende psykolog, tlf Kirsten Johnson, specialpædagogisk konsulent for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, tlf Gitte Bækgaard, konsulent for elever med læsevanskeligheder, tlf Lene Lerche, konsulent for elever med læsevanskeligheder, tlf Henrik Bendixen, AKT konsulent, tlf April 2007 /VV

2 Oversigt over de forskellige specialklasser Skole Antal pladser cirka angivelse Dybkær Specialskole - specialskole for børn med vidtgående generelle 103 og specifikke udviklingsvanskeligheder Skolen i Nørskovlund specialafdeling under Ans skole for børn med 25 autisme Specialklasserne på Thorning Skole - centerklasser og specialafdeling 51 for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasserne på Ans Skole - for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder 30 Specialklasserne på Langsøskolen - for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder 49 Læseklasserne, Balleskolen for børn på klassetrin med svære 24 læsevanskeligheder Læseklassen på Silkeborg Ungdomsskole for unge på klassetrin med svære læsevanskeligheder 8 Højmarkskolen, Silkeborg Ungdomsskole skoletilbud med praktisk 16 arbejde og erhvervspraktik for unge på klassetrin C-klasserne på Bryrup Skole 2 specialklasser for børn med specifikke 9 indlæringsvanskeligheder E-klassen Bryrup Skole specialklasse med erhvervspraktik for unge 8 på klassetrin. Fårvang Skole - specialklasser for børn med behov for et specialpædagogisk tilbud i en mindre gruppe 9 Karolinelundskolen skoletilbud med erhvervspraktik for unge på klassetrin Specialklasserne på Nørrevangskolen - for børn med generelle indlæringsvanskeligheder 57 SE-klasserne på Kjellerup skole - specialklasser for børn med socioemotionelle vanskeligheder 15 Parallelklassen på Kjellerup skole specialklasse med erhvervspraktik 12 for unge på klassetrin Ulvedalskolen specialskole for børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Dagbehandlingstilbud med familiebehandling, der visiteres i 20 samarbejde med familieafdelingen. I alt: 451 2

3 Dybkær Specialskole Arendalsvej 273, 8600 Silkeborg Børn med vidtgående, generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Der er tale om børn med varige, vidtgående handicaps. Folkeskoleloven er ramme for Dybkær Specialskoles overordnede formål, fagudbud og hele indretning. Skolen giver et individuelt tilpasset, helhedsorienteret undervisnings- og fritidstilbud, som sigter mod, at udvikle børnene personligt, socialt og fagligt for at kunne indgå i samfundet både på egne og fælles præmisser. Skolen tilbyder skolefritidsordning for alle børn og, i tilknytning hertil, Bo-træning for op til 5 af de ældste. Skolen arbejder på, at personalet udvikler sig vidensmæssigt i takt med den aktuelle gruppes behov, således at videreuddannelse og udvikling i de tværfaglige teams er en naturlig del af arbejdet. Dybkær Specialskole arbejder aktivt på, at sikre forældrenes indflydelse på børnenes skolegang, og på at skolen af forældre og andre også opleves som et sted, der kan være rammen om gensidig inspiration og erfaring om det at have et barn med handicap. Pædagogikken bygger på: At yde en målrettet kvalitativ specialpædagogisk indsats med udgangspunkt i børnenes behov, således at der gives plads til intensiv læring og udvikling. At der ydes en målrettet indsats, således at barnets livskvalitet øges med mulighed for social omgang med andre børn i og uden for skolen. At der arbejdes med et bredt spekter af kommunikationsformer bl.a. visuelle støttesystemer som Tegn Til Tale, PECS og TEACH. Mulighederne for at udvikle nye kommunikationsformer er hele tiden i fokus og et vedvarende indsatsområde. At der arbejdes med børnenes motoriske udvikling, bl.a. ved hjælp af et motorisk undervisningsprogram, MOVE, hvor der sættes livsmål og arbejdes med funktionel træning. Dybkær Specialskole er delt på 2 matrikler: Skolen på Arendalsvej, hvor børnene går indtil ca. 6. klasse og Lemming Skole, hvor børnene herefter klassevis flytter til. Bjarne Harboe, skoleinspektør, tlf

4 Skolen i Nørskovlund (er en afdeling under Ans Skole) Taskebjergvej 33, 8620 Kjellerup Børn og unge der er diagnosticeret som havende forstyrrelser inden for autismespektret. På Skolen i Nørskovlund bliver det enkelte barn mødt som et unikt menneske med specifikke kompetencer, potentialer og behov. Tilgangen til børnene er positiv, anerkendende og rummende, og pædagogikken giver mulighed for oplevelse af glæde, tilfredshed og succes både som enkelt individ og som del af et fællesskab. Gennem et tæt forældresamarbejde inddrages barnets netværk i bestræbelserne på at gøre barnet så selvhjulpen som mulig på alle områder. Alle omsorgspersoner og det pædagogiske personale forventes at arbejde ud fra en forståelsesramme, som indebærer respekt for andre og et positivt syn på det hele menneske. Dermed tages der udgangspunkt i opnåede kompetencer, men også i en fælles forventning til fremtiden for det enkelte barn. Pædagogikken bygger på: At der arbejdes med individuelle elevplaner, som inddrager forældrene og børnene (i varieret omfang). Fritidstilbuddet er oprettet som et selvstændigt tilbud med morgen og eftermiddagsåbning, men der er et tæt formaliseret samarbejde med skoledelen. At der afsættes mange resurser til forældresamarbejdet. Til samtaler med forældrene til det enkelte barn. Til klasseaktiviteter og til fælles forældrearrangementer. Der er tilknyttet en specialpædagogisk SFO med åbningstid som almindelige SFO er. Vejledning/udslusning sker i samarbejde med UU Silkeborg med barnets kontaktlærer som nøgleperson. Der tilbydes, efter aftale med forældrenes kommunale familievejleder, rådgivning i forbindelse med børnenes hjemmesituation, som ofte er meget vanskelig for forældrene at få til at fungere. Ib Andersen, afdelingsleder, tlf.: Mail: 4

5 Centerklasserne på Thorning skole Møllevej 7, 8620 Kjellerup Børn med vidtgående, generelle indlæringsvanskeligheder. Det er børn, der på alle områder har meget svært ved at honorere en almindelig skoles faglige krav, men som alligevel kan profitere af at blive undervist i en klasse, hvor der en sammenhæng til den almindelige folkeskole. At det faglige niveau afpasses, så det indeholder stof og udfordringer, der er relevante i forhold til barnets forudsætninger og muligheder. At det enkelte barn tilegner sig størst mulig kompetence kædet sammen med tryghed og selvværd. At barnet støttes i overgangen fra skole til erhvervsmæssig uddannelse/beskæftigelse. Pædagogikken bygger på: Anerkendelse at vi finder barnets styrkesider. Forældresamarbejde godt forældresamarbejde er en forudsætning for at give barnet optimale udviklingsmuligheder. Læring at barnet får den mest udviklende skolegang med dansk og matematik som basisfag. Tryghed at barnet lærer bedst, hvis det har en god og tryg skoledag med kammeratskab og fællesskab. Lone Stig Andersen, skoleinspektør Thorning Skole, tlf

6 Centerklasserne, Ans Skole og Langsøskolen samt c-klasserne på Bryrup skole. Børn med svære, specifikke indlæringsvanskeligheder altså varige, vidtgående handicaps. De skal kunne profitere af at gå på en almindelig skole, selv om de har brug for at blive undervist i en lille gruppe. Det er normalt begavede børn med hjerneorganiske dysfunktioner. Kategorien svære, specifikke indlæringsvanskeligheder dækker en række forskellige typer vanskeligheder, bl.a.: DAMP, ADD, ADHD og hyperkinetisk syndrom samt nonverbale indlæringsvanskeligheder. På Langsøskolen dækker det også lettere gennemgribende udviklingsforstyrrelser og autismespektrumsforstyrrelser samt Aspergers syndrom. Handicappet skal være organisk betinget, der visiteres ikke børn, hvor socialt-emotionelle/hjemlige problemer er den primære vanskelighed. At give børnene pædagogiske rammer, så de kan tilegne sig størst mulig kompetence og selvværd. At give børnene faglige og sociale færdigheder. At lære børnene at leve med deres handicap ved at gøre dem bevidst om stærke og svage sider samt ved at lære dem at kompensere for deres vanskeligheder. Pædagogikken bygger på: Struktur, planlægning og styring også i leg og andre frie situationer. Forudsigelighed, f.eks. visuelle støttesystemer. Individuelle undervisnings- og udviklingsplaner. Opdeling af færdigheder i delfunktioner, så de læres i tilpas små trin. Afskærmning fra udefra kommende stimuli. Konfliktundgåelse frem for konfliktløsning feed forward. Voksenstøtte til at indgå i sociale relationer. Ib Christensen, skoleinspektør, eller Karin Nielsen, afdelingsleder Ans Skole, Teglgade 20, 8643 Ans By, tlf Svend Åge Munch, skoleinspektør, eller Uffe Lilholm, afdelingsleder, Langsøskolen, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg, tlf Poul Markussen, skoleinspektør, Bryrup Skole, Skolevej 14, 8654 Bryrup, tlf

7 Læseklasserne, Balleskolen Balle Kirkevej 120, 8600 Silkeborg (4.-9. klassetrin) Målgruppe: Normaltbegavede børn, hvis primære vanskelighed er svære læseproblemer, og som vurderes at kunne profitere af undervisningstilbuddet i læseklassen. Det er en forudsætning, at både barn og forældre er motiverede for et ophold i læseklassen. At igangsætte og vedligeholde læseudviklingen hos barnet. At vurdere behovet for kompenserende IT. At barnet kan vende tilbage og fortsætte sin skolegang i en almindelig klasse med brug af kompenserende IT. At finde rum for den enkeltes læseudvikling og læring, så barnet udfordres og støttes i at udvikle en aktiv holdning til skolegang og læring også efter folkeskolen. At afdække hvilke metoder og materialer, der er egnet til barnet. Pædagogikken bygger på: At der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, behov og nærmeste udviklingspotentialer. At der i fællesskab arbejdes med sproglig opmærksomhed. At læringsprocessen gøres tryg, så barnet opbygger selvværd og motivation. At forældrene inddrages i barnets læseudvikling. Undervisningen i de fleste fag foregår i læseklassen. Opholdet i læseklassen er tidsbegrænset. Barnets udvikling følges, og det vurderes halvårligt, hvilket undervisningstilbud der kan tilgodese barnets behov. Henning Frederiksen, skoleinspektør Balleskolen, tlf

8 Læseklassen, Silkeborg Ungdomsskole Oslovej 2, 8600 Silkeborg ( klassetrin) Normaltbegavede unge med svære læse-/stavevanskeligheder. Den unge skal kunne indgå i skolens daglige sociale liv og deltage på lige fod i valgfag, ekskursioner og rejser. At forbedre læse- og stavestandpunkt/adgang til skriftsproget samt give de unge kulturelle, kreative og sociale udfordringer. At de unge rustes bedst muligt til at skulle begynde en voksentilværelse. At etablere udskolingstilbud og -aktiviteter samt undervisning og samvær, som forbereder dem til voksenlivet. At den enkelte opfattes som en ydende ung i en verden, hvor selvværd, ansvarlighed, tolerance og forståelse for forskelligheder og værdier er en nødvendighed. Pædagogikken bygger på At der tages udgangspunkt i at elevgruppen er unge. At de unge ved aktiv medvirken bliver bevidste om eget udbytte af skolegangen. At der tages udgangspunkt i den enkeltes evner, behov og planer om uddannelse. At de indgår i et ungdomsmiljø, som er med til at modne og motivere dem. Lars Kristensen, Skoleinspektør, Silkeborg Ungdomsskole tlf

9 Specialklasserne på Nørrevangskolen og Thorning skole. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Det er børn, der på næsten alle områder har meget svært ved at honorere den almindelige skoles faglige krav. Endvidere kan der hos disse børn forekomme forsinket sproglig, social og emotionel udvikling. I undervisningen viser dette sig bl.a. ved: At de har svært ved at huske, hvad de har lært. At de har svært ved at abstrahere og arbejde med symboler. At de har svært ved at se sammenhænge og drage slutninger. At de har ringe udholdenhed og koncentrationsevne. At de har vanskeligt ved at omstille sig til nye situationer. At de har brug for meget tid og hjælp. At afpasse det faglige niveau, så det indeholder stof og udfordringer, der er relevante i forhold til barnets forudsætninger og muligheder. At det enkelte barn tilegner sig størst mulig kompetence kædet sammen med tryghed og selvværd. At barnet støttes i overgangen fra skole til erhvervsmæssig uddannelse/beskæftigelse. Pædagogikken bygger på Anerkendelse at finde barnets styrkesider. Forældresamarbejde godt forældresamarbejde er en forudsætning for at give barnet optimale udviklingsmuligheder. Læring at give barnet den mest udviklende skolegang med dansk og matematik som basisfag. Tryghed at barnet lærer bedst, hvis det har en god og tryg skoledag med kammeratskab og fællesskab. Kim Overbye, skoleinspektør, Nørrevangskolen, Gran Allé 20, 8600 Silkeborg, tlf Lone Stig Andersen, skoleinspektør Thorning Skole, Møllevej 7, 8620 Kjellerup, tlf

10 SE-klasserne på Kjellerup Skole Skolevangen 8, 8620 Kjellerup Børn med svære socio-emotionelle vanskeligheder, dvs. børn med omfattende adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer i skolen. Det er børn, som ikke trives i skolen og som skolen ikke trives med, og som derfor har behov for et specialpædagogisk tilbud, hvor de kan få livsmodet og glæden ved at gå i skole tilbage. At sikre børnenes muligheder for trivsel og udvikling såvel fagligt som personligt, således, at de kan komme tilbage til det normale skolesystem. At give børnene sociale og personlige færdigheder, erfaringer og oplevelser med det mål, at de bliver i stand til at indgå i skiftende og alderssvarende sociale sammenhænge. At børnene bliver i stand til at få venner, men også til at få løst konflikter på en god måde. Pædagogikken bygger på At der tages udgangspunkt i børnenes styrkesider. At der et tæt skole-hjem samarbejde. At støtte og hjælpe den enkelte i en positiv udvikling ud fra en anerkendende pædagogisk tankegang. At lære børnene hensigtsmæssige kontaktformer, konfliktløsning, empati og impulskontrol. Evan Thorhauge, skoleinspektør, eller Finn Thorsen, afdelingsleder, Kjellerup Skole, tlf

11 Specialklasserne på Fårvang Skole Thorsøvej 13, 8882 Fårvang, Børn med behov for et specialpædagogisk tilbud i en mindre gruppe. Der tilbydes oftest et heldagstilbud i samarbejde mellem skole og SFO. At give et specialpædagogisk tilbud til børn, der ikke er i stand til at følge undervisningen i en almindelig klasse. Pædagogikken bygger på I indskolingen og på mellemtrinnet organiseres specialklasserne som tvillingeklasser til en årgang. Hvor det er muligt, integreres specialklasserne i resten af årgangens arbejde. Jens Lundorff, skoleinspektør, eller Jette Mikkelsen, afdelingsleder, Fårvang Skole, tlf

12 Specialklasser med erhvervspraktik for unge: Højmarkskolen, Karolinelundskolen, E-klassen på Bryrup Skole og Parallelklassen på Kjellerup Skole. Unge med svære indlæringsvanskeligheder, bogligt svage samt skoletrætte unge. At tilbyde en undervisning, som kvalificerer til livet herunder arbejdsmarkedet. At medvirke til, at unge genvinder lysten til at lære. Gennem overskuelige rammer at give mulighed for positive skole- og kammeratskabsoplevelser. At skabe mulighed for oplevelse af selvværd. At dygtiggøre den unge til medleven i voksensamfundet gennem aktiviteter, hvor den enkelte kan afprøve egne grænser og naturligt indgå som en del af et fællesskab. At fastholde eleverne i skole, indtil der er sikret aftale om uddannelse eller arbejde. Pædagogikken bygger på At der tages udgangspunkt i at elevgruppen er unge mennesker. At der arbejdes både praktisk og teoretisk Højmarkskolen, Per Ditlev, afdelingsleder, tlf eller Lars Kristensen, Skoleinspektør, Silkeborg Ungdomsskole, tlf Karolinelundskolen, Steen Høedt, afdelingsleder, eller Jens Lundorff, skoleinspektør, Fårvang Skole, tlf Poul Markussen, skoleinspektør, Bryrup Skole, Skolevej 14, 8654 Bryrup, tlf Evan Thorhauge, skoleinspektør, Kjellerup Skole, Skolevangen 8, 8620 Kjellerup, tlf

13 Ulvedalskolen Buskelundtoften 8, 8600 Silkeborg Børn i alderen 6-15 år med omfattende adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer i både skole, familie og fritid. Det er børn, som ikke trives i skolen, og derfor har behov for et tilbud, hvor de kan få livsmodet og glæden ved at gå i skole tilbage. Ulvedalskolen er et dagbehandlingstilbud med familiebehandling, der visiteres derfor altid i samarbejde med familieafdelingen. Derfor er det en forudsætning, at forældrene ønsker at indgå i et familiebehandlingsarbejde med skolens familiebehandler, idet barnets følelsesmæssige og sociale vanskeligheder samt dets generelle udvikling har en nær sammenhæng med, hvordan familien er i stand til at støtte barnet. At sikre børnenes muligheder for trivsel og udvikling såvel fagligt som personligt, således, at de optimalt kan komme tilbage til det normale skolesystem eller anden skolemæssig placering. At give børnene sociale og personlige færdigheder, erfaringer og oplevelser med det mål, at de bliver i stand til at indgå i skiftende og alderssvarende sociale sammenhænge. At børnene bliver i stand til at få venner, men også til at få løst konflikter på en god måde. Pædagogikken bygger på At der tages udgangspunkt i elevernes styrkesider. At der er høj grad af forældreinddragelse. At støtte og hjælpe det enkelte barn og familien i en positiv udvikling ud fra en anerkendende pædagogisk tankegang. At lære eleven hensigtsmæssige kontaktformer, konfliktløsning, empati, impulskontrol samt betydningen af aftaler, respekt for og accept af andre mennesker. At undervisningen bliver tilrettelagt individuelt. Familiebehandling som et middel til at støtte og hjælpe det enkelte barn og familien i en positiv udvikling. Jørn Bjerager, Skoleinspektør, Ulvedalskolen, tlf

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen For børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på Langsøskolen:

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen Velkommen i Centerklasserne Højvangskolen Målgruppe Målgruppen omfatter normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og elever med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD). Endvidere

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen som helhedsskole

Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen som helhedsskole Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen som helhedsskole Missionen for helhedsskolen på Lykkesgårdskolen Det er missionen for helhedsskolen i samarbejde med forældrene og andre partnere at udvikle børn med

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Velkommen til Pilehaveskolen

Velkommen til Pilehaveskolen Sikkerhed Kompetencer Kompetencer Inklusion Handicapsyn Velkommen til Pilehaveskolen Undervisning SFO Tilbud Tilbud Målgruppe Mission Vision Værdier Mission På Pilehaveskolen lykkes alle børn Vision At

Læs mere

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen En kommunal specialskole Indhold Denne folder beskriver Djurslandsskolens overordnede formål og organisation. Djurslandsskolen er en specialskole under Norddjurs kommune for børn med behov

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag.

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. SELVEVALUERING 2014 Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. Vi har i 2014 valgt at beskæftige os med emnet INKLUSION, idet der fra

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Hørningskolen. - en kommunal skole til 20.2-børn. Anne Kjeld Pedersen og Lene Straarup

Hørningskolen. - en kommunal skole til 20.2-børn. Anne Kjeld Pedersen og Lene Straarup Anne Kjeld Pedersen og Lene Straarup Hørningskolen - en kommunal skole til 20.2-børn I forbindelse med kommunalreformens ikrafttrædelse år 2007 og amternes nedlæggelse ved samme lejlighed kommer der til

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen SFO Myretuen SFK Den Gule Drage Toftevangskolen 2011-12 Indholdsfortegnelse Indledning. side 3 Sammenhæng i børnenes opvækst og skoleforløb side 3

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer.

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Englegårdskolen Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Hersnap Bygade 14 5380 Dalby Tlf. 65 34 12 10 E-mail: info@englegaardskolen.dk Hjemmeside: www.englegaardskolen.dk

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen i Nim Skole og Børnehus vil hermed ansøge om at indføre rullende indskoling jfr. 34, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen af

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser.

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Spjald Skole SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Indledning/baggrund Børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune udsendte et debatoplæg i forbindelse

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune.

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune. Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet i Halsnæs kommune. Forord. Der oprettes SFO-klub for børn i 4. og 5. klasse på alle folkeskoler pr. 01.08.10. SFO-klubben organiseres under SFOens ledelse, dog med skolelederen

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20.

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20. Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835 Frisholmskole@silkeborg.dk Silkeborg kommune Uddannelsesplan Frisholm Skole som læreruddannelsessted Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Stavnsholtskolens trivselspolitik ( Skolens Værdiregelsæt, jf. Folkeskoleloven)

Stavnsholtskolens trivselspolitik ( Skolens Værdiregelsæt, jf. Folkeskoleloven) Stavnsholtskolens trivselspolitik ( Skolens Værdiregelsæt, jf. Folkeskoleloven) Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud.

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Der er hul igennem til de små Børn i 0-2-års alderen er parate til læring: De er faktisk født klar. Og det skal imødekommes. Vi skal selvfølgelig

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på. Fredericiaskolen. Af Else Pedersen og Bjørn Petersen

Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på. Fredericiaskolen. Af Else Pedersen og Bjørn Petersen Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på Fredericiaskolen Af Else Pedersen og Bjørn Petersen Sammenfattende vurdering... 2 Generelt om stedet... 2 Målgruppe for skoleafdelingen...2 Målsætning for skoleafdelingen...3

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO.

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO. Værdigrundlag. Idræts SFO Universet Tilst Skole Vores værdigrundlag er et dynamisk stykke arbejdspapir Værdierne er grundlaget,visioner er der hvor vi vil hen, og kan opfattes som vejledninger i den retning

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Inklusion... side 06 Trivsel og tryghed...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Grønnebakken ved Skanderup Hjarup Forbundsskole KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE For at sikre elevernes

Læs mere

Beskrivelse af AKT-tilbuddet

Beskrivelse af AKT-tilbuddet Jammerbugt Kommunes AKT-tilbud på Fjerritslev Skole og Aabybro Skole Beskrivelse af AKT-tilbuddet Formål... 2 Grundlagsforståelsen... 2 Konsekvenser for praksis... 4 Visitation... 5 Visitationsgrundlaget...

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Inklusionscenteret for Læsning på Balleskolen byder dig velkommen i LÆS3 (i daglig tale kaldet 9D)

Inklusionscenteret for Læsning på Balleskolen byder dig velkommen i LÆS3 (i daglig tale kaldet 9D) Balleskolen Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg telefonnummer: 89 70 21 00 E-mail: balleskolen@silkeborg.dk Klasselærer: Anne Riehm Sørensen (AR) Telefon: 24 27 03 08 E-mail: anne@riehm.dk Sekundærlærer:

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

HELHED I BØRN OG UNGES LIV

HELHED I BØRN OG UNGES LIV HELHED I BØRN OG UNGES LIV Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen.

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Børneperspektiv I Den Sammenhængende Skoledag er der en udvidet undervisningstid, et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger ligesom der er et fokus

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Specialklasserne på Bryrup skole

Specialklasserne på Bryrup skole Specialklasserne på Bryrup skole Specialklasserne på Bryrup skole: På Bryrup skole er der indrettet en specialklasse med plads til 12 børn fordelt på mindre klasser. Specialklassen danner sammen med Knasten/Klubben/SFO

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere