Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer"

Transkript

1 Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016

2 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive en afholdelseskategori, hvis aktiviteten er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, eller en jobordretype, hvis aktiviteten er et virksomhedsrettet tilbud. Herefter skal sagsbehandleren vælge under hvilken ramme, aktiviteten skal finansieres. Det er fra den 11. januar 2016 kun muligt at vælge bevillingsrammer og aktiveringspuljer, som er relevante for den valgte afholdelseskategori eller jobordretype. Begrebet bevillingsramme erstatter det tidligere begreb aktiveringstype (også kaldet aktivitetstype) for vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Aktiveringspulje dækker over bevillingsrammen i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud. Disse ændringer i Min Plan betyder, at der ikke længere er separate vejledninger for registrering af hhv. afholdelseskategorier, jobordretyper og aktiveringstyper. Det er i stedet for samlet i denne vejledning. Vejledningen gælder både for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) samt for tilbud og anden indsats efter integrationsloven og danskuddannelsesloven. Dette gælder, hvad enten en person er omfattet af en af de tre kontaktgrupper 1, der direkte henviser til integrationsloven, eller er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper og som alligevel kan få indsats efter integrationsloven. Det er fra 11. januar 2016 ikke længere muligt at registrere danskundervisning under den tidligere afholdelseskategori Danskundervisning efter Integrationsloven 21. Der er i stedet for oprettet en ny afholdelseskategori, Danskuddannelse, introduktionsforløb. Der er endnu ikke oprettet en afholdelseskategori for Danskuddannelse, integrationsprogram. Indtil denne er oprettet, skal al danskuddannelse efter Integrationsloven derfor registreres under Danskuddannelse, introduktionsforløb. Onlineindberetning af indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og danskuddannelsesloven fremgår af Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen. Formål med registrering af afholdelseskategori og bevillingsramme samt jobordretype og aktiveringspulje Det er vigtigt, at sagsbehandleren vælger den rigtige afholdelseskategori og bevillingsramme eller jobordretype og aktiveringspulje, når en aktivitet oprettes i Min Plan. Det er vigtigt både for at kunne finansiere aktiviteten korrekt, og for at registreringerne kan bruges til brugbar statistik og dermed også til opfølgning på den aktive beskæftigelsesindsats. 1 Dette er følgende grupper: o Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet (kontaktgruppe 3) o Selvforsørgede udlændinge efter integrationsloven (kontaktgruppe 18) o Indvandrere i introduktionsforløb (kontaktgruppe 19) Side 2 af 14

3 Korrekt finansiering: Det er vigtigt, at sagsbehandleren oplyser, hvordan en aktivitet skal finansieres, for at udgifterne kan konteres korrekt. Når sagsbehandleren i jobcentrer oplyser afholdelseskategori og bevillingsramme eller jobordretype og aktiveringspulje, bliver det lettere for sagsbehandler og/eller økonomimedarbejder i kommunen senere at kontere udgifterne korrekt. Brugbar statistik: Der er stort politisk fokus på at kunne evaluere, hvilke aktiviteter der kan bringe borgeren tættere på job. Det er derfor afgørende med korrekt registrering af fx hvilken type vejledning og opkvalificering, den ledige har deltaget i der kan være afgørende forskelle i effekterne af fx danskundervisning og AMU-kurser. Et andet eksempel er voksenlærlinge, som også kan kaldes voksenelever. Her er det afgørende at skelne, om borgeren kommer fra beskæftigelse eller ledighed. For at sikre korrekt finansiering og brugbar statistik er det derfor meget vigtigt, at jobcenteret/sagsbehandleren udfylder afholdelseskategori og bevillingsramme eller jobordretype og aktiveringspulje korrekt. I nogle tilfælde kan valget synes oplagt, men det er ikke altid, systemerne kan kombinere de forskellige oplysninger. Derfor er kvaliteten helt afhængig af, at der bliver foretaget korrekt registrering. Valg af bevillingsramme og afholdelseskategori Når sagsbehandleren opretter/booker et vejlednings- og opkvalificeringsforløb i Min Plan, skal sagsbehandleren tilføje oplysninger om aktivitetens afholdelseskategori, samt hvilken bevillingsramme aktiviteten bliver finansieret af. Afholdelseskategorien bruges til at opdele aktiviteten i ordinær uddannelse hhv. øvrig vejledning og opkvalificering. Sagsbehandleren skal kun ændre afholdelseskategorien efter oprettelse af aktiviteten, hvis der blev valgt en forkert afholdelseskategori, da aktiviteten blev oprettet. Sagsbehandleren skal vælge mellem følgende afholdelseskategorier: Almen voksenuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Erhvervsuddannelser SOSU-uddannelser Korte, mellem og lange videregående uddannelser Læse-, skrive-, regne eller ordblindekursus Realkompetencevurdering Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse Danskuddannelse, introduktionsforløb Danskuddannelse, LAB Danskuddannelse, Danskuddannelsesloven Læse-, skrive-, regnetest Mentor, individuel Mentor, plads Mestring af sygdom Udskrivningskoordinator, individuel Side 3 af 14

4 Udskrivningskoordinator, plads Privat udbudte kurser Øvrige forløb Andet Sagsbehandleren skal derudover vælge mellem følgende bevillingsrammer: Seks ugers jobrettet uddannelse Jobrettet uddannelse udover seks uger Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( 99 i LAB) Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) Regional uddannelsespulje (kun dagpengemodtagere) Pulje til uddannelsesløftet (kun dagpengemodtagere) Øvrig uddannelsesindsats og mentor (LAB kap. 10 og kap. 9b) Andet I de næste afsnit bliver det gennemgået, hvilke afholdelseskategorier som hører under de respektive bevillingsrammer. Seks ugers jobrettet uddannelse Seks ugers jobrettet uddannelse er et initiativ, som med beskæftigelsesreformen erstatter seks ugers selvvalgt uddannelse. Sagsbehandleren skal altid registrere borgerens deltagelse i jobrettet uddannelse under Fravær og fritagelser. Fraværs- og fritagelsesregistreringen skal foregå på samme måde som for seks ugers selvvalgt uddannelse. Se eventuelt vejledningen på under Fravær og fritagelser. Sagsbehandleren kan derudover vælge også at registrere aktiviteten. Sagsbehandleren skal i så fald bruge denne bevillingsramme, når en borger deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb under seks ugers jobrettet uddannelse. Udover at angive bevillingsramme, skal sagsbehandleren også vælge den rette afholdelseskategori. Sagsbehandleren skal vælge én af følgende afholdelseskategorier: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som anvendes til registrering af AMU-kurser. Erhvervsuddannelser, som anvendes til registrering af fag på erhvervsuddannelsernes grund- eller hovedforløb. Privat udbudte kurser, som anvendes til registrering af vejledning- og opkvalificeringsforløb, der er udbudt af private aktører. Fx taxakurser. Øvrige forløb, som anvendes til registrering af vejledning- og opkvalificeringsforløb, der ligger udover AMU-kurser, erhvervsuddannelser og privat udbudte kurser. Jobrettet uddannelse udover seks uger Med beskæftigelsesreformen er der oprettet en særskilt pulje på 5 millioner, som kommunerne kan søge for at få refunderet udgifter til jobrettet uddannelsesforløb med varighed udover 6 uger. Fra 1.januar 2016 har jobrettet uddannelse udover 6 ugers varighed fået en selvstændig bevillingsramme, så det er nemmere for jobcenteret at udsøge ledige, der er aktiveret i jobrettet uddannelse udover 6 ugers varighed med henblik på at søge den særskilte pulje for refusion af udgifter. Fraværs- og fritagelsesregistreringen skal ligesom Side 4 af 14

5 for seks ugers jobrettet uddannelse foregå under Fravær og fritagelser. Se eventuelt vejledningen på under Fravær og fritagelser. Når en borger skal deltage i et forløb under Jobrettet uddannelse udover seks uger, kan sagsbehandleren vælge også at registrere aktiviteten under denne bevillingsramme. I det tilfælde skal sagsbehandleren vælge én af følgende afholdelseskategorier: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som anvendes til registrering af AMU-kurser. Privat udbudte kurser, som anvendes til registrering af vejledning- og opkvalificeringsforløb, der er udbudt af private aktører. Fx taxakurser. Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( 99 i LAB) samt Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) Disse bevillingsrammer skal anvendes til registrering af opkvalificeringsindsatsen for beskæftigede, hvor arbejdsgiver og jobcentret i forbindelse med ansættelse uden løntilskud aftaler, at jobcentret yder tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen, jf. 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De tilhørende afholdelseskategorier kan anvendes, uanset om den ledige er forsikret eller ikke-forsikret. Under bevillingsrammerne Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) eller Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) skal sagsbehandleren vælge én af følgende afholdelseskategorier: Almen voksenuddannelse, som anvendes til registrering af forberedende voksenuddannelser (FVU), almen voksenuddannelser (AVU), HF, studenterkurser mv. Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som anvendes til registrering af AMU-kurser. Erhvervsuddannelser, som anvendes til registrering af fag på erhvervsuddannelsernes grund- eller hovedforløb. Social- og sundhedshjælperuddannelser (SOSU), som anvendes til registrering af fag på social- og sundhedsuddannelser. Da SOSU-uddannelser er særligt anvendt i beskæftigelsesindsatsen, er der en særlig kategori for denne type uddannelser. Korte, mellem og lange videregående uddannelser (KVU, MVU, LVU), som anvendes til registrering af uddannelse/kurser på fx erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter mv. Privat udbudte kurser, som anvendes til registrering af vejledning- og opkvalificeringsforløb, der er udbudt af private aktører. Fx taxakurser. Læse-, skrive-, regne eller ordblindekursus, som benyttes til at registrere læse-, skrive-, regne- eller ordblindekurser til personer, hvor en test har vist, at de har behov for et sådan kursus jf. 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er endnu ikke muligt at registrere på denne afholdelseskategori. Det forventes at blive indarbejdet i it-systemerne ved førstkommende lejlighed. Læse-, skrive- og regnetest. Bemærk ikke muligt at hjemtage refusion. Det er endnu ikke muligt at registrere på denne afholdelseskategori. Det forventes at blive indarbejdet i it-systemerne ved førstkommende lejlighed. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, som benyttes til registrering af det første tilbud for udlændinge under et introduktionsforløb samt for grænsependlere. Herefter kan disse personer overgå til ordinær danskuddannelse, jf. danskuddannelseslovens 2 c og integrationslovens 21. Det er Side 5 af 14

6 endnu ikke muligt at registrere på denne afholdelseskategori. Det forventes at blive indarbejdet i itsystemerne ved førstkommende lejlighed. Realkompetencevurdering, som anvendes til at kortlægge kompetencer på baggrund af erhvervserfaring, fritidsliv, hobbyer og uddannelser for personer, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er endnu ikke muligt at registrere på denne afholdelseskategori. Det forventes at blive indarbejdet i it-systemerne ved førstkommende lejlighed. Mestring af sygdom, som benyttes til registrering af tilbud om kursus i mestring af sygdom i forhold til at fastholde et arbejde efter SDP 13 c, stk. 6 (kun personer i kategori 2). Det er endnu ikke muligt at registrere på denne afholdelseskategori. Det forventes at blive indarbejdet i it-systemerne ved førstkommende lejlighed. Regional uddannelsespulje (kun dagpengemodtagere) Fra 1. januar 2015 kan jobcentrene give vejlednings- og opkvalificeringsforløb, finansieret af den regionale uddannelsespulje efter 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til korte, erhvervsrettede uddannelser til dagpengemodtagere. Den regionale positivliste angiver, hvilke udvalgte uddannelser der kan finansieres af den regionale uddannelsespulje. Eftersom aktiviteten finansieres af denne pulje, er det vigtigt, at aktiviteten registreres separat med denne bevillingsramme. Ved vejlednings- og opkvalificeringsforløb under Regional uddannelsespulje skal sagsbehandleren vælge én af følgende afholdelseskategorier: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som anvendes til registrering af AMU-kurser. Erhvervsuddannelser, som anvendes til registrering af fag på erhvervsuddannelsernes grund- eller hovedforløb. Social- og sundhedshjælperuddannelser (SOSU), som anvendes til registrering af fag på social- og sundhedsuddannelser. Da SOSU-uddannelser er særligt anvendt i beskæftigelsesindsatsen, er der en særlig kategori for denne type uddannelser. Korte, mellem og lange videregående uddannelser (KVU, MVU, LVU), som anvendes til registrering af uddannelse/kurser på fx erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter mv. Privat udbudte kurser, som anvendes til registrering af vejledning- og opkvalificeringsforløb, der er udbudt af private aktører. Fx taxakurser. Pulje til uddannelsesløft (kun dagpengemodtagere) Fra 1. juli 2015 kan jobcentrene give vejlednings- og opkvalificeringsforløb, finansieret af puljen til uddannelsesløft efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til erhvervsuddannelser til dagpengemodtagere. Eftersom aktiviteten finansieres af denne pulje, er det vigtigt, at aktiviteten registreres separat med denne bevillingsramme. Side 6 af 14

7 Ved vejlednings- og opkvalificeringsforløb under bevillingsrammen Pulje til uddannelsesløft skal sagsbehandleren vælge én af følgende afholdelseskategorier: Erhvervsuddannelser, som anvendes til registrering af fag på erhvervsuddannelsernes grund- eller hovedforløb. Social- og sundhedshjælperuddannelser (SOSU), som anvendes til registrering af fag på social- og sundhedsuddannelser. Da SOSU-uddannelser er særligt anvendt i beskæftigelsesindsatsen, er der en særlig kategori for denne type uddannelser. Øvrig uddannelsesindsats og mentor Denne bevillingsramme dækker over hovedparten af jobcentrenes vejlednings- og opkvalificeringsindsats. Det omfatter følgende grupper: Vejledning og opkvalificering for forsikrede ledige, samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Øvrige grupper der er berettiget til indsats efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Personer omfattet af integrationsloven og danskuddannelsesloven. Personer omfattet af tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved vejlednings-og opkvalificeringsforløb under bevillingsrammen Øvrig uddannelsesindsats og mentor skal sagsbehandleren vælge én af følgende afholdelseskategorier: Almen voksenuddannelse, som anvendes til registrering af forberedende voksenuddannelser (FVU), almen voksenuddannelser (AVU), HF, studenterkurser mv. Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som anvendes til registrering af AMU-kurser. Erhvervsuddannelser, som anvendes til registrering af fag på erhvervsuddannelsernes grund- eller hovedforløb. Social- og sundhedshjælperuddannelser (SOSU), som anvendes til registrering af fag på social- og sundhedsuddannelser. Da SOSU-uddannelser er særligt anvendt i beskæftigelsesindsatsen, er der en særlig kategori for denne type uddannelser. Korte, mellem og lange videregående uddannelser (KVU, MVU, LVU), som anvendes til registrering af uddannelse/kurser på fx erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter mv. Læse-, skrive-, regne eller ordblindekursus, som benyttes til at registrere læse-, skrive-, regne- eller ordblindekurser til personer, hvor en test har vist, at de har behov for et sådan kursus jf. 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Læse-, skrive- og regnetest. Bemærk ikke muligt at hjemtage refusion. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, som benyttes til registrering af det første tilbud for udlændinge under et introduktionsforløb samt for grænsependlere. Herefter kan disse personer overgå til ordinær danskuddannelse, jf. danskuddannelseslovens 2 c og integrationslovens 21. Danskuddannelse, introduktionsforløb, som ved denne release omfatter al ordinær danskuddannelse, der gives som led i et integrationsprogram eller et introduktionsforløb. Danskuddannelse, LAB, som anvendes til registrering af danskuddannelse efter 32 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Side 7 af 14

8 Danskuddannelse, Danskuddannelsesloven, som anvendes til registrering af danskuddannelse efter 2, 2 a og 2 b i danskuddannelsesloven. Realkompetencevurdering, som anvendes til at kortlægge kompetencer på baggrund af erhvervserfaring, fritidsliv, hobbyer og uddannelser for personer, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Mentor, individuel, som omfatter mentor til borgere jf. 31 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Mentorstøtten gives, så den ledige kan opnå eller fastholde tilknytning til beskæftigelsesaktiviteter, ansættelse mv. Mentor, plads, som omfatter mentorstøtte i en virksomhed eller uddannelsesinstitution, hvor der bevilliges dækning af lønomkostninger til frikøb af den medarbejder, som varetager mentorfunktionen eller honorar til en ekstern konsulent, jf. 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udskrivningskoordinator, individuel, som omfatter tilknytning af udskrivningskoordinator til personer, der er indlagt med psykiske lidelser, både før, under og efter udskrivningen. Udskrivningskoordinator, plads, som omfatter tilknytning af udskrivningskoordinator til personer, der er indlagt med psykiske lidelser, både før, under og efter udskrivningen. Privat udbudte kurser, som anvendes til registrering af vejledning- og opkvalificeringsforløb, der er udbudt af private aktører. Fx taxakurser. Mestring af sygdom, som benyttes til registrering af tilbud om kursus i mestring af sygdom i forhold til at fastholde et arbejde efter SDP 13 c, stk. 6 (kun personer i kategori 2) Øvrige forløb, som anvendes til registrering af øvrige vejledning- og opkvalificeringsforløb, der ikke fremgår af de øvrige afholdelseskategorier. Bevillingsramme og afholdelseskategori Andet Bevillingsrammen Andet bruges til at registrere oplysninger om hjælpemidler efter i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og om personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede. Det har været muligt at registrere under denne bevillingsramme siden 23. marts Sagsbehandleren skal altid anvende afholdelseskategorien Andet. Herefter skal sagsbehandleren registrere oplysninger om personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede eller hjælpemidler efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der skal registreres følgende om personlig assistance: Hvem får? Den handicappede borger er: Timepris Andre udgifter Under efter- og videreuddannelse Lønmodtager i erhverv Selvstændig i erhverv Studentertimesats Tegnsprogstolketimesats Ordinær løn Rejseudgifter Time- og dagpenge Andet Side 8 af 14

9 Hvilken type personlig assistance der gives: Fysisk træning Sekretærarbejde Strukturering og/eller kvalitetssikring af tekst Tegnsprogstolkning Føre bil i arbejdstiden Personlig støtte Oplæring Andet Følgende skal registreres om hjælpemidler: Om hjælpemidlets ejer/råderet Hvilken type hjælpemiddel der gives Til lån Til permanent eje Undervisningsmateriale Arbejdsredskaber Mindre arbejdspladsindretning PC/bærbar til undervisningsbrug Bøger Andet (undervisningsmateriale) Arbejdstøj/-sko Værktøj/redskaber Telefon og tilbehør Høreudstyr Kørekort Mus mv. Diktafoner Tastaturer Skærmbriller Palletrucks mv. It-rygsække PC/bærbar til arbejdsbrug Software til PC/it-rygsæk Andet (arbejdsredskab) Borde Stole Gummimåtter Bilsæder Ramper, lifte m.m. Andet (mindre arbejdspladsindretning) Valg af aktiveringspulje og jobordretype Når sagsbehandleren opretter/booker et virksomhedsrettet tilbud i Min Plan, skal sagsbehandleren tilføje oplysninger om tilbuddets jobordretype, samt hvilken aktiveringspulje tilbuddet bliver finansieret af. Sagsbehandleren skal kun ændre jobordretypen efter oprettelse af aktiviteten, hvis der blev valgt forkert jobordretype, da aktiviteten blev oprettet. Side 9 af 14

10 Det bemærkes, at sagsbehandleren skal vælge én af de fem aktiveringspuljer vedrørende voksenlærlinge/- elever, når der oprettes en jobordre eller registrering af en voksenlærling/-elev. Alle andre jobordretyper registres under aktiveringspuljen Øvrige : Faglært voksenlærling, ikke forældet udd., over 12 mdr. ledighed, som anvendes når en faglært borger med en ikke-forældet uddannelse skal i voksenlære. Borgeren har været ledig i mere end 12 måneder forud for uddannelsens begyndelse. Virksomheden får tilskud på 40 kroner i timen. Faglært voksenlærling, ikke forældet udd., over 2 mdr. ledighed, som anvendes når en faglært borger med forældet uddannelse skal i voksenlære. Borgeren har været ledig i mere end to måneder forud for uddannelsens påbegyndelse. Virksomheden får tilskud på 40 kroner i timen. Ufaglært voksenlærling, over to mdr. ledighed, som anvendes når en ufaglært borger skal i voksenlære. Borgeren har været ledig i mere end to måneder forud for uddannelsens påbegyndelse. Virksomheden får tilskud på 40 kroner i timen. Ufaglært voksenlærling, under to mdr. ledighed, som anvendes når en ufaglært borger skal i voksenlære. Borgeren har været ledig i mindre end to måneder forud for uddannelsens begyndelse. Virksomheden får tilskud på 30 kroner i timen. Ufaglært voksenlærling, beskæftigelse, som anvendes når en ufaglært borger, der kommer fra beskæftigelse forud for uddannelsens påbegyndelse, skal i voksenlære. Virksomheden får tilskud på 30 kroner i timen. Øvrige, som anvendes ved alle andre jobordretyper end jobordretyper vedrørende voksenlærlinge/-elever. Sagsbehandleren skal vælge mellem følgende jobordretyper ved nyoprettelse af virksomhedsrettede tilbud: Almindeligt job, gælder ordinært job. Anvendes kun ved oprettelse af jobordrer på Jobnet. Voksenelev, privat, som anvendes ved oprettelse af ordre/registrering af voksenelev/-lærling i en privat virksomhed. Voksenelev, stat, som anvendes ved oprettelse af ordre/registrering af voksenelev/-lærling i en statslig virksomhed. Voksenelev, kommune, som anvendes ved oprettelse af ordre/registrering af voksenelev/-lærling i en kommunal virksomhed. Voksenelev, region (sygehusregion), som anvendes ved oprettelse af ordre/registrering af voksenelev/-lærling i en regions virksomhed. Virksomhedspraktik, privat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos privat virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Virksomhedspraktik, stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos statslig virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Virksomhedspraktik, kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos kommunal virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Side 10 af 14

11 Virksomhedspraktik, region (sygehusregion), som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik i en regions virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Ordinært job - egnet til efterlønnere. Anvendes kun ved oprettelse af jobordre på Jobnet. Ansættelse med løntilskud, Privat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud i privat virksomhed. Ansættelse med løntilskud, Stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud i statslig virksomhed. Ansættelse med løntilskud, Kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud i kommunal virksomhed. Ansættelse med løntilskud, Region (sygehusregion), som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud i en regions virksomhed. Løntilskud, over 55 år alle, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud i privat virksomhed for personer, der er fyldt 55 år. Bemærk at ordningen blev ophævet 1. januar Jobordretypen fjernes ved næstkommende lejlighed. Job for førtidspensionister på særlige vilkår, privat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i job for førtidspensionister på særlige vilkår hos privat virksomhed. Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i job for førtidspensionister på særlige vilkår hos statslig virksomhed. Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i job for førtidspensionister på særlige vilkår hos kommunal virksomhed. Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Region (sygehusregion), som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i job for førtidspensionister på særlige vilkår i en regions virksomhed. Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, privat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos privat virksomhed. Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos statslig virksomhed. Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos kommunal virksomhed. Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Region (sygehusregion), som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob i regions virksomhed. Nytteindsats, stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i nyttejob i en statslig virksomhed. Nytteindsats, kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i nyttejob i en kommunal virksomhed. Nytteindsats, regional, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i nyttejob i en regions virksomhed. Rotationsvikar, privat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar hos privat virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Side 11 af 14

12 Rotationsvikar, stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar hos statslig virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Rotationsvikar, kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar hos kommunal virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Rotationsvikar, region (sygehusregion), som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i en regions virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Begrebet selvejende institution afskaffes i den virksomhedsrettede indsats. Der skal i stedet for registreres på den offentlige myndighed, der yder mindst 50 pct. støtte til den selvejende institution. Det indebærer, at det ikke længere er muligt at registrere på disse jobordretyper: Voksenelev, selvejende Virksomhedspraktik, selvejende Ansættelse med løntilskud, selvejende institution Job for førtidspensionister på særlige vilkår, selvejende institution Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Selvejende institution Nytteindsats, selvejende institution Rotationsvikar, selvejende (pulje) Rotationsvikar, selvejende (alm) Side 12 af 14

13 Samlet oversigt over bevillingsramme og afholdelseskategori Bevillingsramme Afholdelseskategori Seks ugers jobrettet uddannelse Jobrettet uddannelse udover seks uger Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( 99 i LAB) Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) Regional uddannelsespulje Pulje til uddannelsesløft Øvrig uddannelsesindsats og mentor Kap. 10 i LAB Kap 9.b i LAB Integrationsog danskuddannelseslov Andet (hjælpemidler og personlig assistance) Almen voksenuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Erhvervsuddannelser SOSU-uddannelser Korte, mellem og lange videregående uddannelser Læse-, skrive-, regneeller ordblindekursus Realkompetencevurdering Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse Danskuddannelse, introduktionsforløb* Danskuddannelse, LAB Danskuddannelse, Danskuddannelsesloven Læse-, skrive-, regnetest Mentor, individuel Mentor, plads Mestring af sygdom Udskrivningskoordinator, individuel Udskrivningskoordinator, plads Privat udbudte kurser Øvrige forløb Andet * Bemærk at al danskuddannelse efter integrationsloven skal registreres under afholdelseskategorien Danskuddannelse, introduktionsforløb. Titlen på afholdelseskategorien er misvisende, da den kun henviser til danskuddannelse i forbindelse med introduktionsforløb og dermed ikke danskuddannelse for personer i integrationsprogram. Dette forventes at blive tilrettet i it-systemerne ved senere lejlighed. Side 13 af 14

14 Samlet oversigt over aktiveringspulje og jobordretype Aktiveringspulje Jobordretype Faglært voksenslærling, ikke-forældet uddannelse, over 12 mdr. ledighed Faglært voksenslærling, ikkeforældet uddannelse, over 2 mdr. ledighed Ufaglært voksenlærling, over to mdr. ledighed Ufaglært voksenlærling, under to mdr. ledighed Ufaglært voksenlærling, beskæftigelse Øvrige Almindeligt job Voksenelev, privat Voksenelev, stat Voksenelev, kommune Voksenelev, region (sygehusregion) Virksomhedspraktik, privat Virksomhedspraktik, stat Virksomhedspraktik, kommune Virksomhedspraktik, region (sygehusregion) Ordinært job - egnet til efterlønnere Ansættelse med løntilskud, privat Ansættelse med løntilskud, stat Ansættelse med løntilskud, kommune Ansættelse med løntilskud, region (sygehusregion) Løntilskud, over 55 år - alle Job for førtidspensionister på særlige vilkår, privat Job for førtidspensionister på særlige vilkår, stat Job for førtidspensionister på særlige vilkår, kommune Job for førtidspensionister på særlige vilkår, region (sygehusregion) Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, privat Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, stat Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, kommune Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, region (sygehusregion) Nytteindsats, stat Nytteindsats, kommune Nytteindsats, regional Rotationsvikar, privat Rotationsvikar, stat Rotationsvikar, kommune Rotationsvikar, region (sygehusregion) Side 14 af 14

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 3.0 Den 5. december 2016 Ændringer i december 2016 i forhold til sidste version af vejledningen Nye afholdelseskategorier Socialt

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 4.0 Den 15. marts 2017 Ændringer pr. 1 marts 2017 i forhold til sidste version af vejledningen Det vedrører de ændringer, som

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 5.0 Den 6. marts 2018 Ændringer pr. 5. marts 2018 i forhold til sidste version af vejledningen Det vedrører de ændringer, som

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 2.0 Oprettet den 10. oktober 2016 Ændringer i oktober 2016 i forhold til sidste version af vejledningen Ny afholdelseskategori

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 5.1 Den 3. december 2018 Ændringer pr. 10. december 2018 i forhold til sidste version af vejledningen Der er efter ønske fra et

Læs mere

Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud

Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med srettede tilbud Version: 1.0 Oprettet den 10. januar 2012 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagundlag kan rettes til Landssupporten

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBNETS FORSIDE... 4 1.1: LINK TIL SUPPORTSIDE...

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer December 2014 Læs i dette nyhedsbrev om: FTF-A har fået ny formand FTF-A deltager på Folkemødet 2015 Fortsat pladser på FTF-A temadage Kollektiv

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Uddannelsesindsats i Københavns Kommune Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fokusområde 2 Arbejdskraft til virksomhederne Oplæggets indhold Formål med indsatsen

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Aftale vedr. initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område 1. Initiativer målrettet 15-17-årige Styrket samarbejde mellem Ungdommens

Læs mere

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014 Indsats for forsikrede ledige BSU d. 28. oktober 2014 Status for ledigheden i Aalborg kommune 1/6 August 2014 Antal forsikrede ledige (fuldtidspersoner) Andel af arbejdsstyrken Aalborg 4.263 4,4 % København

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Revalidering i Ringkøbing-Skjern Kommune

Revalidering i Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Revalidering i Ringkøbing-Skjern Kommune I mange år har der i Ringkøbing-Skjern Kommune været politisk fokus på kompetenceudvikling og at flere borgere får en uddannelse. I den forbindelse har Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU

Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU Ca 220 ledige fleksjobbere Varig og betydelig nedsat arbejdsevne min 50% Størstedelen ufaglærte Kan arbejde fra ganske få timer til

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Sagsnr. 14-1229 Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de

Læs mere

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2014/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027135 Fremsat den

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15.

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. marts 2017 March 24, 2017 3-partsaftalen og uddannelsesordningerne Pulje

Læs mere