Referat Høje Taastrup Provsti Møder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Høje Taastrup Provsti Møder"

Transkript

1 Referat Høje Taastrup Provsti Møder Provstiudvalgsmøde den 29. november d kl. 08:30 til 11:30 Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Helle Lerche, Anni Rasmussen, Niels Neerup Villumsen, Niels Kristian Holm, Asta Gyldenkærne Afbud: Knud Svenning Rasmussen Niels Kristian Holm forlod mødet efter pkt. 21 og Niels Neerup Villumsen forlod mødet efter punkt 26 og 31. Mødepunkt 1 - Efterretningspunkt: Høring vedr. valg til menighedsråd Referat Høring - Kirkeministeriet - Cirkulærer til brug ved MR valg 2020 ( ) Høring over udkast til cirkulærer til brug for de ordinære valg til menighedsråd i 2020 (KM F ), 1. Cirkulære om valgret og valgbarhed, 2. Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling, 3. Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd, 4. Cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale mv., Høringsbrev til høring over cirkulærer om valg til menighedsråd, Høringsliste til høring over cirkulærer om valg til menighedsråd, Tidslinje for MR-valg 2020, Datasammenskriv af bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd, 455ff429e8d749ea881f16168c604d Stiftets godkendelse af PUK regnskab 2018 Provsti revision - PUK Høje Taastrup Provsti ( ) Stift godkendt regnskab

2 3 - Bemærkninger fra revisor vedr. revision af kirkekasser Gennemgået Revision regnskab 2018 Høje Taastrup Godkendt. Revisionsprotokollat taget til Regnskab HT, Revisionsprotokollat HT, Regnskab, bilag HT, Revisionsprotokollat påtegning HT, Revisionsprotokollat HT godk. 5 - Regnskab Rønnevang Godkendt. Revisionsprotokollat taget til Regnskab godk. RVK, Regnskab RVK, Regnskab, bilag RVK 6 - Revision regnskab 2018 Fløng Godkendt. Revisionsprotokollat taget til Regnskab FLK, Regnskab, bilag FLK, Revisionsprotokollat FLK, Revisionsprotokollat påtegning FLK, Revisionsprotokollat FLK godk.

3 7 - Regnskab Reerslev Godkendt. Revisionsprotokollat taget til Disposition vedr. frie midler skyldes overskud fra renovering af østmur. 8 - Regnskab Ishøj Godkendt. Revisionsprotokollat taget til SV Til Ishøj sogns menighedsråd vedr. regnskab 2018 (STPR F ) 9-3. kvartalsrapport Høje Taastrup 3. kvt. Høje Taastrup og 3. kvartalsrapport Rønnevang Begge kvartalsrapporter er taget til 2. kvt. Rønnevang, 3. kvt. Rønnevang kvartalsrapport Fløng 3. kvt. Fløng

4 12-3. kvartalsrapport Reerslev Kvartalsrapport kvartalsrapport Torslunde 3. kvt. Torslunde 14 - Status på økonomi Sengeløse Menighedsrådet anmodes om en forklaring på merforbrug. Henvendelse - Sengeløse MR v. formand Lars Enghoff - Mulighed for likviditetslån ( ) Henvendelse - Sengeløse MR v. formand Lars Enghoff - Mulighed for likviditetslån ( ) SV Til Ecit vedr Sengeløse MR, saldooversigt 31. august (STPR F ), Budget, formål, Budgetformål pr for Sengeløse, Budget, formål Endeligt budget Høje Taastrup Endeligt budget - HT, Endeligt budget, bilag - HT, Endeligt budget, godk. - HT Bilagsskemaet er mangelfuldt udfyldt idet konto Likviditet stillet til rådighed af provstiet står med 0 kr. Formand kr., kasserer kr., kontaktperson kr. og kirkeværge kr.

5 16 - Endeligt budget Taastrup Nykirke Formand kr., kasserer kr., kontaktperson kr. og kirkeværge kr. Endeligt budget - TNK, Endeligt budget, bilag - TNK, Endeligt budget, godk. - TNK 17 - Endeligt budget Rønnevang Samlet beløb kr. Endeligt budget - RVK, Endeligt budget, bilag - RVK, Endeligt budget, godk. - RVK 18 - Endeligt budget Hedehusene Formand kr., kasserer kr., kontaktperson kr. og kirkeværge kr. Endeligt budget - HH, Endeligt budget, bilag - HH, Endeligt budget, godk. - HH 19 - Endeligt budget Fløng Formand kr., kasserer kr., kontaktperson kr. og kirkeværge kr. Endeligt budget - FLK, Endeligt budget, bilag - FLK, Endeligt budget, godk. - FLK 20 - Endeligt budget Torslunde Formand kr., kasserer kr.,

6 kontaktperson kr. og kirkeværge kr. Endeligt budget - TOR, Endeligt budget, bilag - TOR, Endeligt budget, godk. - TOR 21 - Endeligt budget Ishøj Endeligt budget - ISH, Endeligt budget, bilag - ISH, Endeligt budget, godk. ISH Formand kr., kasserer kr., kontaktperson og kirkeværge kr. Forbrug af frie midler kr. i 2020 fremgår ikke af bilag 1 kt PU gør opmærksom på, at formål 72 øvrige renteudgifter virker for højt sat Syn Høje Taastrup Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Syn - Høje Taastrup ( ) synsrapport , synsrapport , synsrapport Ansøgning om handicapsti Høje Taastrup Kirke HEL Høje Taastrup Kirke - Ansøgning om etablering af handicapsti ( ) HEL Høje Taastrup Kirke - Ansøgning om etablering af handicapsti ( ) Ansøgning, Helsingør stift, Høje Taastrup, handicapsti, Handikap sti ved Høje Taastrup Kirke, Tegn. nr. 200, Forslag til handicapstier, Provstiudvalget godkender anlæg af handicapsti. Provstiudvalget har ingen holdning til, om der anvendes herregårdssten eller slotsgrus. Menighedsrådet mindes om, at indhente flere tilbud før arbejdet igangsættes. Provstiudvalget sender sagen videre til stiftet med henblik på godkendelse af gennembrydning af kirkegårdsmur jf. bekg af 19/ Ændring af kirkegårdsvedtægt - Fløng Provstiudvalget godkender vedtægtsændringen. Provstiudvalget sender genpart til stiftet jf. bekg.

7 Kirkegårdsvedtægtsændring - Fløng Kirke ( ) 1156 af 1/ , stk. 4. Fløng_brev kirkegårdsvedtægt_okt19, Fløng kirkegårdsvedtægt_okt Borebiller Fløng Godkendt. HEL - Fløng Kirke, 1100 tallet - Borebilleangreb ( ) EkstraarbejdeBehandling af borebiller i historisk inventar, Fløng Kirke, _Vedrørende behandling af borebilleangreb i Fløng Kirke, Sømme Herred, Københavns Amt_NM. j.nr. 19_01479, T326 Fløng Kirke ekstraarbejder i forbindelse med borebilleangreb (1), KS B Fløng borebilleangreb pt, Godkendelse af igansættelse af borebilleangreb i Fløng Kirke, Fløng, Borebilleangreb i historisk inventar 2019, brev Fløng borebiller_historisk inv_nov Nyt lydanlæg Reerslev Reerslev Kirke fornyelse af lydanlæg ( ) Reerslev Kirke fornyelse af lydanlæg ( ) Provstiudvalget godkender ansøgningen under forudsætning af, at der ikke foretages indgreb i kirkebygningen. I modsat fald ansøges stiftet. Der anvendes ,63 kr. øremærket fra den fælles anlægskonto og resten finansieres af menighedsrådets frie midler. Lydanlæg Reerslev Kirke, Lydanlæg2, Nyt lydanlæg i Reerslev Kirke, Notat lydanlæg Reerslev Kirke 27 - Ansøgning om omlægning af kistegravsteder på Sengeløse kirkegård Provstiudvalget afslår den ansøgte omlægning til urnegravsteder og anbefaler, at menighedsrådet afholder møde med kirkegårdskonsulenten. Henvendelse - Ansøgning om omlægning af gravpladser Sengeløse ( )

8 VS Sengeløse Kirkegård, Image 28 - Ansøgning om fældning af træer på Ishøj kirkegård Ansøgning - Træfældning - Ishøj Kirkegård ( ) Provstiudvalget godkender ansøgning om fældning af træer på kirkegården under forudsætning af, at det udføres i én arbejdsgang som anbefalet af kirkegårdskonsulenten. Menighedsrådet bedes indhente konkurrerende tilbud. Udtalelse fra kirkegårdskonsulent vedr. Ishøj Kirkegård, Udtalelse fra Kirkegårdskonsulent vedr. flældning af syge asketræer , VS Til Ishøj mr vedr. ansøgning om tilladelse til at fælde træer på Ishøj Kirkegård (STPR F ), Ansøgning til provsti om fældning af asketræer , image3, image4, image5, image Samarbejdsaftale vedr. provstikoordinator Provstiudvalget godkendte vedtægten. Samarbejdsvedtægt - Provstikoordinator - Høje Taastrup Provsti ( ) Vedtægt for kirkekulturmedarbejder - provstikoordinator 30 - Eventuelt Intet Budget 2020 Reerslev Budget 2020 Reerslev sag nr Honorarer til enkeltmandsposter godkendes. Formand 0 kr., kasserer kr., kontaktperson 0 kr. og kirkeværge kr Høje Taastrup Provsti Møder , 08:30

9 Søren Isak Nolsøe (Høje Taastrup Provsti) Helle Lerche Anni Rasmussen Niels Neerup Villumsen (Høje Taastrup Provstiudvalg) Niels Kristian Holm (Høje Taastrup Provstiudvalg) Asta Gyldenkærne (Høje Taastrup Provstiudvalg) Høje Taastrup Provsti Møder , 08:30

Referat Høje Taastrup Provsti Møder

Referat Høje Taastrup Provsti Møder Referat Høje Taastrup Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 22. august 2019 - d. 22-08-2019 kl. 08:30 til 12:00 Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Helle Lerche,

Læs mere

Referat for: Høje Taastrup Provstiudvalg. PU møde 16. november Kl Mødested: Provstikontoret

Referat for: Høje Taastrup Provstiudvalg. PU møde 16. november Kl Mødested: Provstikontoret Referat for: Høje Taastrup Provstiudvalg PU møde 16. november 2017. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Deltagere: Søren Nolsøe, Ralf Amstrup, Helle Lerche, Niels Villumsen, Anni Rasmussen, Knud Svenning

Læs mere

Referat Høje Taastrup Provsti Møder

Referat Høje Taastrup Provsti Møder Referat Høje Taastrup Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 25. oktober 2018 - d. 25-10-2018 kl. 09:30 til 11:30 Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Helle Lerche, Niels Neerup Villumsen, Anni Rasmussen, Knud Svenning

Læs mere

Referat for: Høje Taastrup Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Provstikontoret

Referat for: Høje Taastrup Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Provstikontoret Referat for: Høje Taastrup Provstiudvalg PU møde 11. januar 2018. Kl. 10-13 Mødested: Provstikontoret Deltagere: Pkt. 1 Revisor Dorte Grøndal Hansen, Søren Nolsøe, Ralf Amstrup, Helle Lerche, Niels Villumsen,

Læs mere

Referat for: Høje Taastrup Provstiudvalg. PU møde 27. oktober 2015. Kl. 9.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Høje Taastrup Provstiudvalg. PU møde 27. oktober 2015. Kl. 9.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Høje Taastrup Provstiudvalg PU møde 27. oktober 2015. Kl. 9.30 Mødested: Provstikontoret Deltagere: Steffen Ringgaard Andresen, Ralf Amstrup, Annie Brenting, Helle Lerche, Niels Villumsen,

Læs mere

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Referat for: Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Mødepunkt 1 Underskrift af referat fra PU-møde d. 9.4.2014 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 22. oktober Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Arne Nielsen

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 22. oktober Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Arne Nielsen Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Arne Nielsen Mødepunkt 1 PUK - Årsregnskab Sag: PUK - Årsregnskab (734)

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 15. august 2018 d. 15-08-2018, 09:00, Deltagere: Kommentarer: Indkommet 2 sager yderligere - indsat under pkt. 17 og 18 1 - Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 6. november 2018 - d. 06-11-2018 kl. 14:00 til 16:00 Deltagere: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Mødepunkt Referat 1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen - Fraværende

Læs mere

Dagsorden for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. oktober Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Version: 1

Dagsorden for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. oktober Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Version: 1 Dagsorden for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 27. oktober 2016. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Version: 1 Mødedeltagere: Hanne Petersen, Villy S. Jørgensen, Axel H. Pedersen,

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 23. november Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 23. november Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 23. november 2016. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Marianne Hauge. Kjeld-Ole Munk mødt kl. 17.10 Mødepunkt 1 PUK - årsregnskab

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokale B i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokale B i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokale B i Hundige Kirke Alle mødt. Poul Ellerød Andersen mødte 17.30 Mødepunkt 1 Nyt sognehus - Karlslunde Strandsogn

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 26. oktober 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Mødedeltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen,

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 15. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 15. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 15. januar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Knud Iversen. Indkommet 2 nye sager indsat under pkt. 10 og 12 Orienteringssag

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 4. december 2018 - d. 04-12-2018 kl. 12:00 til 16:00 Deltagere: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Mødepunkt Referat 1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl. 17 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl. 17 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 26. oktober 2016. Kl. 17 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Arne Nielsen, Poul Ellerød Andersen og Marianne Hauge Suppleant Kai Nielsen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Maglby

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Maglby Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. april 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Maglby Torben Nielsen Formand for Lyderslev MR deltager under punkt 5. Afbud: Janne Melcher Mødepunkt

Læs mere

Referat Ballerup-Furesø Provsti Møder

Referat Ballerup-Furesø Provsti Møder Referat Ballerup-Furesø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde nr. 11 - d. 05-12-2018 kl. 17:00 til 19:00 Deltagere: Rebecca Rudd, Michael Christian Kornerup, Lars Green Bach, Jan Sievert Asmussen, Gotfred Edvard

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 20. juni 2013. Kl. 8.30 Mødested: Pejsestuen i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 20. juni 2013. Kl. 8.30 Mødested: Pejsestuen i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 20. juni 2013. Kl. 8.30 Mødested: Pejsestuen i Hundige Kirke Alle mødt. Mødepunkt 1 Nyt sognehus - Karlslunde Strandsogn 2 Havdrup Sognehus 3 Kirkehus i

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat Vejle Provsti Møder

Referat Vejle Provsti Møder Referat Vejle Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 2018.11.16 - d. 16-11-2018 kl. 09:00 til 12:00 Deltagere: Vejle Provstiudvalg, Lene Snejbjerg Poulsen Afbud: Karen Astrid Anna Sundbøll Mødepunkt Referat

Læs mere

Referat for: Bornholms Provstiudvalg. PU møde 31. oktober Kl Mødested: Søborgstræde 11, Rønne. Afbud fra Jens Borg Spliid

Referat for: Bornholms Provstiudvalg. PU møde 31. oktober Kl Mødested: Søborgstræde 11, Rønne. Afbud fra Jens Borg Spliid Referat for: Bornholms Provstiudvalg PU møde 31. oktober 2016. Kl. 14.00 Mødested: Søborgstræde 11, Rønne Afbud fra Jens Borg Spliid Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Fornyet ansøgning om

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret John Bech Jensen deltog ikke i mødet. Mødepunkt 1 Kirkens Hus 2 Budget 2014 Sag: Budget 2014 (gl.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 13. oktober Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 13. oktober Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2016. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Indkommet 2 sager mere - opført under punkt 22 og 23 Orienteringsager rykket og starter med

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet Evt.

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet Evt. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. kl. 15.00 Mødested: Tureby kirkelade Mødet holdt i Tureby kirkelade. Tureby menighedsråd deltog under punkt 3. Hans Pedersen forlod

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 16. oktober 2018 - d. 16-10-2018 kl. 14:00 til 16:15 Deltagere: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Afbud: Henrik Charles Vester Mødepunkt Referat 1 - Godkendelse

Læs mere

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård.

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Haslev kirkehus, Kirketorvet, Haslev Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 20. august Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke. Alle mødt.

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 20. august Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke. Alle mødt. Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Alle mødt. Der var mødt 1 tilhører fra Greve MR. 1 Budget 2015 Sag: Budget 2015

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 25. august Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 25. august Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 25. august 2015. Kl. 9.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Indkommet 5 nye sager - 4 indsat under åbent møde punkt 13,14,15 og 16. 1 sag indsat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 11. januar 2016. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 PUK kasseeftersyns protokollat

Læs mere

Referat Greve-Solrød Provsti Møder

Referat Greve-Solrød Provsti Møder Referat Greve-Solrød Provsti Møder Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den 10. april 2019 - d. 10-04-2019 kl. 17:00 til 19:45 Deltagere: Anne Bredsdorff, Arne Egun Nielsen, Kai Nielsen, Mogens Slot Nielsen,

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 PUK regnskab revisionsprotokollat,

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Gennemgang af revisionsprotokollater sammen med revisor Sag: Årsregnskab 2012 (1548) Revisor deltager

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2009. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2009. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2009. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober 2009 Beslutning Underskrevet på referatet.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 22. august Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 22. august Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 22. august 2017. Kl. 9.30 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Indkommet 4 nye sager opført under pkt. 20-21-22-23 Efterretningssager afventer næste Provstiudvalgsmøde.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Herdis Moesby Møller Jensen Inga Salten Stenkjær Knud Søndergaard Svend Aage

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 19. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 19. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. april 2016. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Bjernede Kirkegård - udskiftning af traktor

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Chr. Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Det fastholdes

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetrammeudmelding kl PU møde 12. september Kl Mødested: Benløse gl.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetrammeudmelding kl PU møde 12. september Kl Mødested: Benløse gl. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetrammeudmelding kl. 16.00 PU møde 12. september 2017. Kl. 14.00 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Marianne Lekven Agerholm

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 4. december 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 4. december 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 4. december 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Kai Nielsen

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Kai Nielsen Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 11. januar 2017. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Kai Nielsen Mødepunkt 1 MR-honorar 2017 Sag: MR-honorarer 2017 (1120) MR-honorarer

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Helga Wulf Punkt 4: Formand Finn Fabricius - Havnelev og arkitekt Henning Johansen deltager

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. maj Kl Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af dagsorden

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. maj Kl Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af dagsorden Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. maj 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidst Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

2 732 / Provstiudvalgskassen. a) Godkendt. a) Tilrettet budgetbidrag for provstiudvalgskassen for 2015. Bilag. b) Godkendt

2 732 / Provstiudvalgskassen. a) Godkendt. a) Tilrettet budgetbidrag for provstiudvalgskassen for 2015. Bilag. b) Godkendt Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 18. august 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Dagsorden 1 980 /

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. december Kl Mødested: Domprovstegården Mødepunkt Beslutning

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. december Kl Mødested: Domprovstegården Mødepunkt Beslutning Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. december 2015. Kl. 16.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 3. november 2015 Beslutning Godkendt og underskrevet. Ved

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 31. januar Kl Mødested: Hylleholt sognehus

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 31. januar Kl Mødested: Hylleholt sognehus Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 31. januar 2017. Kl. 16.00 Mødested: Hylleholt sognehus Afbud: Bjarne Østergård Rasmussen, Ebbe Jørgensen, Janne Melcher Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4.

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6, Fredericia Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget

Læs mere

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Mødedeltagere: Formand Mogens Fritzbøger, næstformand Inger Hansen, Asger Holm, Kirsten

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. juni 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: sgp Janne Melcher

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. juni 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: sgp Janne Melcher Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. juni 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: sgp Janne Melcher Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Referat Referat underskrevet

Læs mere

Referat for: Amagerland Provstiudvalg. PU møde 9. februar Kl. 15:00 Mødested: Provstiet

Referat for: Amagerland Provstiudvalg. PU møde 9. februar Kl. 15:00 Mødested: Provstiet Referat for: Amagerland Provstiudvalg PU møde 9. februar 2017. Kl. 15:00 Mødested: Provstiet Tilstede: Bent Jørgensen, Tom Allan, Elise Andersen, Lene Kiil, Hjørdis Pedersen, Annelise Mehlsen, Erik Søndergaard,

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde 3 Sag: Regnskab 2013 diverse (890) PwC

Læs mere

På grund at tidnød blev de fleste punkter på dagsordenen udsat til mødet den 7. december 2017

På grund at tidnød blev de fleste punkter på dagsordenen udsat til mødet den 7. december 2017 Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 2. november 2017. Kl. 15.30 Mødested: Benløse gl. Skole Fraværende med anmeldt forfald: Knud Birk Iversen Kl. 15.45 til punktet Skoletjeneste mødte fra

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 27. november Kl. 17 Mødested: Mødelokale på 1. sal i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 27. november Kl. 17 Mødested: Mødelokale på 1. sal i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 27. november 2013. Kl. 17 Mødested: Mødelokale på 1. sal i Hundige Kirke Naima Simring mødt kl. 17.50 Mødepunkt 1 Konstituering af PU Sag: Valg til PU /

Læs mere

Referat Greve-Solrød Provsti Møder

Referat Greve-Solrød Provsti Møder Referat Greve-Solrød Provsti Møder Provstiudvalgsmøde den 13. juni 2018 d. 13-06-2018, 17:00, Deltagere: Anne Bredsdorff, Mogens Slot Nielsen, Naima Simring, Kjeld-Ole Nielsen Munk, Tom Ferslev Jakobsen,

Læs mere

Referat Frederikshavn Provsti Møder

Referat Frederikshavn Provsti Møder Referat Frederikshavn Provsti Møder Provstiudvalgsmøde den 24. oktober 2018 - d. 24-10-2018 kl. 15:00 til 18:00 Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg Afbud: Finn Maabrow Aaen Mødepunkt 1 - Synsrapport

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 27. september Kl Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 27. september Kl Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. september 2016. Kl. 9.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Synsudskrift

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gerda Enevoldsen

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gerda Enevoldsen Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Gerda Enevoldsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Under punkt

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 27. februar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 27. februar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 27. februar 2018. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Flemming Greve Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 EG Brandsoft

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. december Kl. 17,00 Mødested: Restaurant Christies. Sdr. Hostrup

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. december Kl. 17,00 Mødested: Restaurant Christies. Sdr. Hostrup Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. december 2012. Kl. 17,00 Mødested: Restaurant Christies. Sdr. Hostrup Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde 3 Burkal:

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. august Kl. Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. august Kl. Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. august 2016. Kl. Mødested: Provstikontoret Afbud: Gitte Pihl Jørgensen Bjarne Østergaard Rasmussen Mødet er i forlængelse af PU budgetmøde Mødepunkt 1

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Gunnar Lorentsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Kirkehøjskolen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 27. november 2012. Kl. kl. 17.00 Mødested:

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 27. november 2012. Kl. kl. 17.00 Mødested: Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 27. november 2012. Kl. kl. 17.00 Mødested: Tove Bundgaard deltog under punkt 5. Gunnar Kjærgaard Larsen forlod mødet under behandling af punkt 15. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni Kl Mødested: Provstikontoret i Lyngå

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni Kl Mødested: Provstikontoret i Lyngå Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret i Lyngå Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup kirke

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Indsat under åbent møde pkt. 19 og under lukket møde pkt. 20 (køb og salg af fast ejendom). Godkendt.

Indsat under åbent møde pkt. 19 og under lukket møde pkt. 20 (køb og salg af fast ejendom). Godkendt. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 23. februar 2016. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen. Indkommet 2 nye beslutningssager: Indsat under

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Nye Gias takster fra den 1. december

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 26. august Kl Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 26. august Kl Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 26. august 2016. Kl. 9.30 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke Alle mødt - dog afbud fra Marianne Hauge. 1 Budget 2017 Sag: Budget 2017 (1005) De

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 18. maj Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 18. maj Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. maj 2017. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Knud Birk Iversen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 31. oktober 2012 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Dagsorden for: Aarhus Søndre Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Hjulbjergvej 175, Holme Version: 1. Godkendt.

Dagsorden for: Aarhus Søndre Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Hjulbjergvej 175, Holme Version: 1. Godkendt. Dagsorden for: Aarhus Søndre Provstiudvalg PU møde 23. august 2017. Kl. 9-12 Mødested: Hjulbjergvej 175, Holme Version: 1 Mødepunkt 1 PU referat 19. juni 2017 Sag: PU referat (970) PU referat fra 19. juni

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Sag: PU-møde (448) Referat fra mødet den 3. oktober til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Dagsorden Frederikshavn Provsti Møder

Dagsorden Frederikshavn Provsti Møder Dagsorden Frederikshavn Provsti Møder Provstiudvalgsmøde den 16. august 2018 - d. 16-08-2018 kl. 15:00 til 23:59 Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg Mødepunkt Referat 1 - Vedtægt for 'Folkekirkens Skoletjeneste

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 28. januar Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 28. januar Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 28. januar 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Hans-Christian Jørgensen, Ulla W. Jeppesen og

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. april 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. april 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. april 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgti Hougaard og Henrik Alsted Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 23. august 2017. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 16. maj Kl Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 16. maj Kl Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 16. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring. 1 Årsbudget 2014 - PUK Sag: Årsbudget 2014 - PUK (615) Forslag til årsbudget 2014

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 8. januar 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokale på 1. sal i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 8. januar 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokale på 1. sal i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 8. januar 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokale på 1. sal i Hundige Kirke Alle mødt. Marianne Hauge mødt kl. 17.08 Mødepunkt 1 Budget 2015 Budgetforløb 2015

Læs mere