Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)"

Transkript

1 Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013)

2 Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning over 100 år - istandsættelse... 7 Kalkmalerier - istandsættelse/restaurering... 9 Varmeanlæg - istandsættelse, ombygning eller udskiftning Orgel - istandsættelse, ombygning eller udskiftning Inventar over 100 år - ændring / istandsættelse Klokke - etablering af automatisk ringeanlæg UDEN indgreb i bygningsdele eller inventar over 100 år Klokke - etablering af automatisk ringeanlæg MED indgreb i bygningsdele eller inventar over 100 år samt nedføring af reb til manuel ringning Kunstnerisk udsmykning - ændring/istandsættelse Ikke-løse kunstgenstande - anskaffelse Kirkegård Kirkegårdens indretning Kirkegården - anlæggelse, udvidelse, nedlæggelse Bygninger på kirkegården - opførelse, ombygning, nedrivning Kirkegårdens indhegning/dige/indgangspartier Bygninger og arealer uden for kirkegården Bygninger udenfor kirkegården til brug for kirke/kirkegård Parkeringsplads - til kirken og/eller kirkegården Præsteembedets ejendomme Tjenestebolig for en præst - IKKE fredet bygning Tjenestebolig for en præst - FREDET bygning Præstegårdsbrug / landbrugsbygning, beboelses- eller avlsbygning Køb og salg af fast ejendom Køb af fast ejendom til brug for kirke eller kirkegård Køb af fast ejendom til brug for præsteembede Køb af landbrugsjord med eller uden bygninger til brug for præsteembede Salg af fast ejendom tilhørende kirken Salg af tjenestebolig for præst

3 Salg af præstegårdsbrug - landbrugsjord med eller uden bygninger Stikord Arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering Byggeprogram Dispositionsforslag Forprojekt/skitseforslag Hovedprojekt/detailforslag Ideoplæg Projekteringsfaser Projekteringsforslag Tilgængelighed Statstilskud Principgodkendelse Rådgivningsaftale/aftale om teknisk rådgivning og bistand Udlånspolitik / lån i stiftsmidlerne Økonomi / finansiering Blanketter og artikler m.m Andre regler Hvem må hvad? Menighedsrådet: Provstiudvalget: Stiftsøvrigheden:

4 Bygge- og anlægsopgaver Stifterne har i fællesskab udarbejdet en vejledning til brug for menighedsråd og provstiudvalg i forbindelse med byggesager indenfor folkekirken, herunder en oversigt over de konsulenter, som de kirkelige myndigheder benytter, i forbindelse med sagsbehandlingen. Hensigten med vejledningen er, at menighedsråd og provstiudvalg kan læse/udskrive den relevante vejledning når et byggeprojekt er under opstart. Ligeledes kan provstiudvalget orientere menighedsrådet om den relevante vejledning, når udvalget (f.eks. via budgetsamråd) er bekendt med et konkret byggeprojekt. Vejledningen bliver løbende opdateret og udbygget 3

5 Kirke Kirkebygning Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring Kirkebygning over 100 år - istandsættelse Kalkmalerier - istandsættelse / restaurering Inventar og installationer Varmeanlæg - istandsættelse, ombygning eller udskiftning Orgel - istandsættelse, ombygning eller udskiftning Inventar over 100 år - ændring / istandsættelse Klokke - etablering af automatisk ringeanlæg UDEN indgreb i bygningsdele eller inventar over 100 år Klokke - etablering af automatisk ringanlæg MED indgreb i bygningsdele eller inventar over 100 år Udsmykning Kunstnerisk udsmykning - ændring / istandsættelse Ikke-løse kunstgenstande - anskaffelse 4

6 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring Godkendende myndighed: Stiftsøvrigheden Indledende fase Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. Menighedsrådet definerer opgaven eventuelt med bistand fra stiftsøvrighedens konsulenter. Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. Menighedsrådet indhenter som hovedregel rådgivningsbistand fra en arkitekt. I større sager skal menighedsrådet antage en arkitekt, der har grundigt kendskab til kirkebygninger. I disse sager skal der indgås en rådgivningsaftale med arkitekten som totalrådgiver. Eventuel ingeniørbistand tilknyttes i samråd med arkitekten. Menighedsrådet beder arkitekten om at udarbejde et udkast til rådgivningsaftale, som bør sendes til stiftsøvrigheden til udtalelse inden menighedsrådet underskriver aftalen. Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender skitseforslag vedlagt budgetramme og finansieringsforslag gennem provstiudvalget. Stiftsøvrigheden forelægger skitseforslaget for: Eventuelle specialkonsulenter Kgl. bygningsinspektør Nationalmuseet (hvis kirken er over 100 år gammel) Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om skitseforslaget. Menighedsrådet udarbejder detaljeret projekt (for-/hovedprojekt med tegninger og beskrivelser). Stiftsøvrigheden foretager fornyet høring af konsulenter. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sagen. Ansøgning om lån bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Byggefasen Menighedsrådet skal i samarbejde med den rådgivende arkitekt indhente håndværkertilbud efter gældende regler (se Konkurrencestyrelsens hjemmeside). Menighedsrådet - sætter arbejdet i gang i samarbejde med den rådgivende arkitekt - deltager sammen med arkitekten i byggemøder og afleveringsforretning jf. AB 92 - indkalder entreprenør til 1 års og 5 års eftersyn jf. AB 92 Aftaler med entreprenører og leverandører om bygge- og anlægsopgaver skal indgås i henhold til AB 92. 5

7 Regnskabsfasen Menighedsrådet får udbetalt og afvikler eventuelt lån i stiftsmidlerne efter stiftsøvrighedens udlånspolitik fastsat af Stiftsrådet. Regelgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, 2, stk. 3. Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 2. Læs mere: Kirkeministeriets vejledning fra 2001 om kirker og kirkegårde, side 32. 6

8 Kirkebygning over 100 år - istandsættelse Godkendende myndighed: Stiftsøvrigheden Indledende fase Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. Menighedsrådet definerer opgaven eventuelt med bistand fra Stiftsøvrighedens konsulenter. Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. Menighedsrådet indhenter som hovedregel rådgivningsbistand fra en arkitekt. I større sager skal menighedsrådet antage en arkitekt, der har grundigt kendskab til kirkebygninger. I disse sager skal der indgås en rådgivningsaftale med arkitekten som totalrådgiver. Eventuel ingeniørbistand tilknyttes i samråd med arkitekten. Menighedsrådet beder arkitekten om at udarbejde et udkast til rådgivningsaftale, som bør sendes til Stiftsøvrigheden inden menighedsrådet underskriver aftalen. Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender skitseforslag vedlagt budgetramme og finansieringsforslag gennem provstiudvalget. Stiftsøvrigheden forelægger skitseforslaget for: Eventuelle specialkonsulenter Kgl. bygningsinspektør Nationalmuseet Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om skitseforslaget. Menighedsrådet udarbejder detaljeret projekt (for-/hovedprojekt med håndværkertegninger og beskrivelser). Stiftsøvrigheden foretager eventuelt fornyet høring af konsulenter. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sagen. Ansøgning om lån bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Byggefasen Menighedsrådet skal i samarbejde med den rådgivende arkitekt indhente håndværkertilbud efter gældende regler (se Konkurrencestyrelsens hjemmeside). Menighedsrådet - sætter arbejdet i gang i samarbejde med den rådgivende arkitekt - deltager sammen med arkitekten i byggemøder og afleveringsforretning jf. AB 92 - indkalder entreprenør til 1 års og 5 års eftersyn jf. AB 92 Aftaler med entreprenører og leverandører om bygge- og anlægsopgaver skal indgås i henhold til AB 92. Regnskabsfasen 7

9 Menighedsrådet får udbetalt og afvikler eventuelt lån i stiftsmidlerne efter Stiftsøvrighedens udlånspolitik fastsat af Stiftsrådet. Regelgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 2 og 3. Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 2. Læs mere: Kirkeministeriets vejledning fra 2001 om kirker og kirkegårde, side og

10 Kalkmalerier - istandsættelse/restaurering Godkendende myndighed: Stiftsøvrigheden Indledende fase Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. Menighedsrådet definerer opgaven med bistand fra Nationalmuseet. Menighedsrådet anmoder Nationalmuseet om en besigtigelsesrapport og evt. et prisoverslag. Rapporten er gratis og bestilles pr. telefon eller Rapporten indeholder en vurdering af kalkmaleriernes tilstand og opstiller retningslinjer for istandsættelsesarbejder. Menighedsrådet indhenter tilbud/overslag på istandsættelsesarbejdet ved konservatorværksted/-er. Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender forslaget vedrørende arbejdernes udførelse til stiftsøvrigheden via provstiudvalget, vedlagt budgetramme og finansieringsforslag. Stiftsøvrigheden forelægger forslaget for: Nationalmuseets kirkekonsulenter Stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sagen. Ansøgning om lån bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Udførelsesfasen I sager af denne karakter vil arbejdet skulle udføres af særligt sagkyndige/nationalmuseet/konservatorer. Menighedsrådet sætter arbejdet i gang, eventuelt i samarbejde med Nationalmuseet. Regnskabsfasen Menighedsrådet får udbetalt og afvikler eventuelt lån i stiftsmidlerne efter stiftsøvrighedens udlånspolitik fastsat af Stiftsrådet. Regelgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 4 (restaurering af kalkmalerier). Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 2 og 11 stk. 3 (istandsættelse af kunstnerisk udsmykning, der er over 100 år gammel). Læs mere: Kirkeministeriets vejledning fra 2001 om kirker og kirkegårde, side 33. 9

11 Varmeanlæg - istandsættelse, ombygning eller udskiftning Godkendende myndighed: Stiftsøvrigheden Indledende fase Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. Menighedsrådet definerer opgaven eventuelt med bistand fra Stiftsøvrighedens konsulenter. Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. Menighedsrådet indhenter som hovedregel rådgivningsbistand fra en arkitekt. I større sager skal menighedsrådet antage en arkitekt, der har grundigt kendskab til kirkebygninger. I disse sager skal der indgås en rådgivningsaftale med arkitekten som totalrådgiver. Ingeniørbistand tilknyttes opgaven i samråd med arkitekten. Menighedsrådet beder arkitekten om at udarbejde et udkast til rådgivningsaftale, som bør sendes til Stiftsøvrigheden inden menighedsrådet underskriver aftalen. Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender skitseforslag vedlagt budgetramme og finansieringsforslag gennem provstiudvalget. Stiftsøvrigheden forelægger skitseforslaget for: Varme-, energi- og klimakonsulent Kgl. bygningsinspektør Nationalmuseet (hvis kirken er over 100 år gammel) Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om skitseforslaget. Menighedsrådet udarbejder detaljeret projekt (for-/hovedprojekt med håndværkertegninger og beskrivelser). Stiftsøvrigheden foretager eventuelt fornyet høring af konsulenter. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sagen. Ansøgning om lån bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Byggefasen Menighedsrådet skal i samarbejde med den rådgivende arkitekt indhente håndværkertilbud efter gældende regler (se Konkurrencestyrelsens hjemmeside). Menighedsrådet - sætter arbejdet i gang i samarbejde med den rådgivende arkitekt - deltager sammen med arkitekten i byggemøder og afleveringsforretning jf. AB 92 - indkalder entreprenør til 1 års og 5 års eftersyn jf. AB 92 Aftaler med entreprenører og leverandører om bygge- og anlægsopgaver skal indgås i henhold til AB 92. Regnskabsfasen 10

12 Menighedsrådet får udbetalt og afvikler eventuelt lån i stiftsmidlerne efter stiftsøvrighedens udlånspolitik fastsat af Stiftsrådet. Regelgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 2. Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 4. Cirkulæreskrivelse nr af 10. august 1993 om vejledning vedrørende udførelse og brug af kirkevarmeanlæg. Læs mere: Kirkeministeriets vejledning fra 2001 om kirker og kirkegårde, side

13 Orgel - istandsættelse, ombygning eller udskiftning Godkendende myndighed: Stiftsøvrigheden Indledende fase Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. Menighedsrådet definerer opgaven eventuelt med bistand fra stiftsøvrighedens konsulenter/orgelbyggerfirma/andre orgelsagkyndige. Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. I sager om anskaffelse af nyt orgel skal der indgås en rådgivningsaftale med en arkitekt med særligt kendskab til kirkebygninger. Arkitekten skal påtage sig opgaven som totalrådgiver. I sager om ændring af orgelfacade indhenter menighedsrådet som hovedregel tillige rådgivningsbistand fra en arkitekt. Menighedsrådet beder arkitekten om at udarbejde et udkast til rådgivningsaftale, som bør sendes til Stiftsøvrigheden inden menighedsrådet underskriver aftalen. Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender skitseforslag vedlagt budgetramme og finansieringsforslag gennem provstiudvalget. Stiftsøvrigheden forelægger forslaget for Orgelkonsulenten Kgl. bygningsinspektør Nationalmuseet (hvis orglet/kirken er over 100 år gammel) Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om skitseforslaget. Menighedsrådet udarbejder evt. detaljeret projekt (for-/hovedprojekt med tegninger og beskrivelser). Stiftsøvrigheden foretager eventuelt fornyet høring af konsulenter. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sagen. Ansøgning om lån bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Byggefasen Menighedsrådet skal i samarbejde med den rådgivende arkitekt indhente tilbud efter gældende regler (se Konkurrencestyrelsens hjemmeside). Menighedsrådet - sætter arbejdet i gang i samarbejde med rådgivende arkitekt - indgår kontrakt med orgelbygger jf. orgelcirkulære nr. 193 af 15. oktober afholder godkendelsesforretning inden betaling af sidste rate jf. orgelcirkulære nr. 193 af 15. oktober 1975 Regnskabsfasen 12

14 Menighedsrådet får udbetalt og afvikler eventuelt lån i stiftsmidlerne efter stiftsøvrighedens udlånspolitik fastsat af Stiftsrådet. Regelgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 2. Bekendtgørelse nr af 10. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 4. Cirkulære nr. 193 af 15. oktober 1975 om affattelse af tilbud vedrørende levering og istandsættelse af kirkeorgler. Se orgelvejledning og licitationsmateriale (materialet er under udarbejdelse) Læs mere: Kirkeministeriets vejledning fra 2001 om kirker og kirkegårde, side og

15 Inventar over 100 år - ændring / istandsættelse Godkendende myndighed: Stiftsøvrigheden Indledende fase Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. Menighedsrådet definerer opgaven eventuelt med bistand fra Stiftsøvrighedens konsulenter. Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. Ændring eller istandsættelse af inventar, herunder fx alter, stolestader, prædikestol, der er over 100 år gammelt, må kun ske i henhold til et forslag, der er tilvejebragt gennem Nationalmuseet. Menighedsrådet anmoder Nationalmuseet om en besigtigelsesrapport og evt. et prisoverslag. Rapporten er gratis og bestilles pr. telefon eller Rapporten indeholder en vurdering af det historiske inventars tilstand og behov for konservering/restaurering og opstiller retningslinjer for arbejdets udførelse. Menighedsrådet indhenter tilbud/overslag på istandsættelsesarbejdet ved konservatorværksted/-er. Visse sager kan kræve bistand fra arkitekt med erfaring i kirkebygninger. Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender skitseforslag/forslag vedlagt budgetramme og finansieringsforslag gennem Provstiudvalget. Stiftsøvrigheden forelægger forslaget for: Nationalmuseets kirkekonsulenter og i visse sager efterforelæggelse for kgl. bygningsinspektør Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om skitseforslaget. Menighedsrådet udarbejder evt. detaljeret projekt. Stiftsøvrigheden foretager eventuelt fornyet høring af konsulenter. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sagen. Ansøgning om lån bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Udførelsesfasen Menighedsrådet skal indhente konservator eller håndværker tilbud/overslag efter gældende regler - (se Konkurrencestyrelsens hjemmeside). I flere sagstyper kan antallet af håndværkere med den fornødne ekspertise være begrænset. Tilbud/overslag vedrørende ændring/istandsættelse kan tillige rekvireres fra Nationalmuseets Bevaringsafdeling. 14

16 Menighedsrådet sætter arbejdet i gang eventuelt i samarbejde med arkitekten. Regnskabsfasen Menighedsrådet får udbetalt og afvikler eventuelt lån i stiftsmidlerne efter Stiftets udlånspolitik fastsat af Stiftsrådet. Regelgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 2 og 3. Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 3 og 4. Læs mere: Kirkeministeriets vejledning fra 2001 om kirker og kirkegårde, side og

17 Klokke - etablering af automatisk ringeanlæg UDEN indgreb i bygningsdele eller inventar over 100 år Godkendende myndighed: Menighedsrådet Indledende fase Menighedsrådet træffer beslutning om etablering af automatisk ringeanlæg. I den typiske sag monteres ringeanlægget med spændeskruer, der sikres med en skrue indsat i klokkestolen. Det anbefales, at menighedsrådet indhenter erklæring fra klokkefirmaet om, at der ikke sker indgreb i bygningsdele eller inventar. Hvis der er brug for lån til arbejderne ansøges der gennem provstiudvalget. Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. I forbindelse med automatisering installeres der ofte elektriske dørlåse m.v. Sådanne indgreb skal godkendes af Stiftsøvrigheden (se vejledning Installation af automatisk klokkeringning MED indgreb i bygningsdele eller inventar over 100 år ). Menighedsrådet kan indhente konsulentbistand ved Klokkekonsulent Kgl. bygningsinspektør Og/eller Nationalmuseet Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. Ansøgningsfasen (lån) Menighedsrådet indsender eventuel låneansøgning til Stiftsøvrigheden gennem provstiudvalget. Provstiudvalget afgiver udtalelse vedrørende lånet. Lånet bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Udførelsesfasen Menighedsrådet - sætter arbejdet i gang i samarbejde med eventuel rådgivende arkitekt og klokkefirmaet (se Konkurrencestyrelsens hjemmeside) - afholder godkendelsesforretning med deltagelse af klokkekonsulenten inden ibrugtagning. Regnskabsfasen Menighedsrådet får udbetalt og afvikler eventuelt lån i stiftsmidlerne efter stiftsøvrighedens udlånspolitik fastsat af Stiftsrådet. Regelgrundlaget 16

18 Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 2, stk. 3. Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 4 og 5. Læs mere: Kirkeministeriets vejledning fra 2001 om kirker og kirkegårde, side og

19 Klokke - etablering af automatisk ringeanlæg MED indgreb i bygningsdele eller inventar over 100 år samt nedføring af reb til manuel ringning Godkendende myndighed: Stiftsøvrigheden Indledende fase Menighedsrådet træffer beslutning om etablering af automatisk ringeanlæg. Hvis der er indgreb i bygningsdele og inventar kræver disse godkendelse af Stiftsøvrigheden. Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. Menighedsrådet definerer opgaven eventuelt med bistand fra stiftsøvrighedens konsulenter. Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. Menighedsrådet indhenter som hovedregel rådgivningsbistand fra en arkitekt. I større sager skal menighedsrådet antage en arkitekt, der har grundigt kendskab til kirkebygninger. I disse sager skal der indgås en rådgivningsaftale med arkitekten som totalrådgiver. Eventuel ingeniørbistand tilknyttes i samråd med arkitekten. Menighedsrådet beder arkitekten om at udarbejde et udkast til rådgivningsaftale, som bør sendes til stiftsøvrigheden til udtalelse inden menighedsrådet underskriver aftalen. Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender skitseforslag vedlagt budgetramme og finansieringsforslag gennem provstiudvalget. Provstiudvalget afgiver udtalelser om låneansøgningen/finansieringen. Stiftsøvrigheden forelægger skitseforslaget for: Klokkekonsulent Kgl. bygningsinspektør Nationalmuseet Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om skitseforslaget. Menighedsrådet udarbejder detaljeret projekt (for-/hovedprojekt med tegninger og beskrivelser). Stiftsøvrigheden foretager eventuelt fornyet høring af konsulenter. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sagen. Eventuel ansøgning om lån bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Udførelsesfasen Menighedsrådet skal i samarbejde med den rådgivende arkitekt indhente tilbud efter gældende regler (se Konkurrencestyrelsens hjemmeside). 18

20 Menighedsrådet - sætter arbejdet i gang i samarbejde med den rådgivende arkitekt og klokkefirmaet - afholder godkendelsesforretning med deltagelse af klokkekonsulenten inden ibrugtagning. Regnskabsfasen Menighedsrådet får udbetalt og afvikler eventuelt lån i stiftsmidlerne efter stiftsøvrighedens udlånspolitik fastsat af Stiftsrådet. Regelgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 2, stk. 3. Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 4. Læs mere: Kirkeministeriets vejledning fra 2001 om kirker og kirkegårde, side

21 Kunstnerisk udsmykning - ændring/istandsættelse Godkendende myndighed: Stiftsøvrigheden Indledende fase Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. Menighedsrådet definerer opgaven eventuelt med bistand fra Stiftsøvrighedens konsulenter. Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. Menighedsrådet indhenter skitseforslag/forslag fra en særlig fagkyndig samt tilbud på udgifterne ved dette. Er den kunstneriske udsmykning over 100 år gammel skal forslaget til ændring/istandsættelse tilvejebringes gennem Nationalmuseet. Menighedsrådet anmoder Nationalmuseet om en besigtigelsesrapport og evt. et prisoverslag. Rapporten er gratis og bestilles pr. telefon eller Rapporten indeholder en vurdering af den kunstneriske udsmyknings tilstand og behov for konservering/restaurering og opstiller retningslinjer for arbejdets udførelse. Menighedsrådet indhenter tilbud/overslag på istandsættelsesarbejdet ved konservatorværksted/-er. Visse sager kan kræve bistand fra arkitekt med erfaring i kirkebygninger. Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender skitseforslag/forslag vedlagt budgetramme og finansieringsforslag gennem provstiudvalget. Stiftsøvrigheden forelægger skitseforslaget/forslaget for én eller flere af nedenstående konsulenter: Akademirådet for de Skønne kunstner Udvalget for Kirkekunst Kgl. bygningsinspektør Nationalmuseets kirkekonsulenter Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om skitseforslag/forslag. Afhængig af sagens karakter udarbejder menighedsrådet evt. detaljeret projekt. Stiftsøvrigheden foretager evt. fornyet høring af konsulenter. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sagen. Ansøgning om lån bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Udførelsesfasen Menighedsrådet sætter arbejdet i gang. Forslag udarbejdet af Nationalmuseet kan udføres af særlige fagkyndige eller eventuelt overlades til Nationalmuseets bevaringsafdeling. 20

22 Regnskabsfasen Menighedsrådet får udbetalt og afvikler eventuelt lån i stiftsmidlerne efter stiftsøvrighedens udlånspolitik fastsat af Stiftsrådet. Regelgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 2. Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, 11, stk. 3. Læs mere: Kirkeministeriets vejledning fra 2001 om kirker og kirkegårde, side

23 Ikke-løse kunstgenstande - anskaffelse Godkendende myndighed: Stiftsøvrigheden Indledende fase Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. Menighedsrådet definerer opgaven eventuelt med bistand fra stiftsøvrighedens konsulenter. Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. Menighedsrådet indhenter skitseforslag fra en kunstner samt tilbud på udgifterne ved dette. Det anbefales, at parterne indgår en skriftlige aftale om opgave, honorar m.m. Aftaleudkast kan sendes til stiftsøvrigheden til gennemsyn inden menighedsrådet underskriver aftalen. Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender skitseforslag vedlagt budgetramme og finansieringsforslag gennem provstiudvalget. Stiftsøvrigheden forelægger skitseforslaget for én eller flere af nedenstående konsulenter: Akademirådet for de Skønne kunstner Udvalget for Kirkekunst Kgl. bygningsinspektør Nationalmuseet (hvis kirken er over 100 år gammel) Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om skitseforslaget. Menighedsrådet udarbejder detaljeret projekt, der evt. indsendes direkte til stiftsøvrigheden med orientering af provstiudvalget. Stiftsøvrigheden foretager evt. fornyet høring af konsulenter. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sagen. Ansøgning om lån bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Udførelsesfasen Menighedsrådet sætter arbejdet i gang. Regnskabsfasen Menighedsrådet får udbetalt og afvikler eventuelt lån i stiftsmidlerne efter stiftsøvrighedens udlånspolitik fastsat af Stiftsrådet. Regelgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 2. Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, 11, stk. 2. Læs mere: Kirkeministeriets vejledning fra 2001 om kirker og kirkegårde, side 18 og 34-35, herunder om menighedsrådenes muligheder for at anskaffe løse kunstgenstande til kirken. 22

24 Kirkegård Kirkegårdens indretning - ændring, regulering, anlæggelse af materialeplads/depotplads Kirkegården - anlæggelse, udvidelse, nedlæggelse Bygninger på kirkegården - opførelse, ombygning, nedrivning Kirkegårdens indhegning/dige/indgangspartier 23

25 Kirkegårdens indretning - ændring, regulering, anlæggelse af materialeplads/depotplads Godkendende myndighed: Provstiudvalget Indledende fase Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. Menighedsrådet definerer opgaven. Menighedsrådet kan indhente rådgivning hos kirkegårdskonsulenten. Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. Menighedsrådet indhenter eventuel rådgivningsbistand fra en landskabsarkitekt, anlægsgartner eller lign. Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender et skitseforslag sammen med budgetramme og finansieringsforslag til provstiudvalget. Provstiudvalget forelægger forslaget for: Kirkegårdskonsulenten Provstiudvalget træffer afgørelse om skitseforslaget. Menighedsrådet udarbejder detaljeret projekt (tegninger og beskrivelser). Menighedsrådet indsender detaljeret forslag til provstiudvalgets godkendelse. Provstiudvalget foretager eventuelt fornyet høring af kirkegårdskonsulenten og træffer afgørelse i sagen. Provstiudvalget træffer afgørelse i sagen og videresender låneansøgning med udtalelse til Stiftsøvrigheden. Lånet bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Byggefasen Menighedsrådet skal i samarbejde med rådgiver indhente tilbud efter gældende regler (se Konkurrencestyrelsens hjemmeside). Menighedsrådet sætter arbejdet i gang i samarbejde med rådgiver. Regnskabsfasen Menighedsrådet får udbetalt og afvikler eventuelt lån i stiftsmidlerne efter Stiftsøvrighedens udlånspolitik fastsat af Stiftsrådet. Regelgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 9 stk

26 Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 19. Læs mere: Kirkeministeriets vejledning fra 2001 om Kirker og Kirkegårde side

27 Kirkegården - anlæggelse, udvidelse, nedlæggelse Godkendende myndighed: Stiftsøvrigheden Indledende fase Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne/opgaven. Menighedsrådet definerer opgaven eventuelt med bistand fra Stiftsøvrighedens konsulenter. Provstiudvalget indpasser opgaven i provstiets økonomi. Menighedsrådet indhenter eventuel rådgivningsbistand fra en landskabsarkitekt eller lign. Større projekter bør projekteres og ledes af en kirke- eller kirkegårdskyndig arkitekt/landskabsarkitekt. Menighedsråd og arkitekt skal indgå en rådgivningsaftale. Menighedsrådet beder arkitekten om at udarbejde et udkast til rådgivningsaftale, som bør sendes til Stiftsøvrigheden inden menighedsrådet underskriver aftalen. Bemærk, at køb af grund til anlæggelse/udvidelse af kirkegård skal godkendes af provstiudvalget. Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender et skitseforslag sammen med budgetramme og finansieringsforslag gennem provstiudvalget til Stiftsøvrigheden. Stiftsøvrigheden forelægger forslaget for: Embedslægen Kirkegårdskonsulenten Kgl. bygningsinspektør Nationalmuseet, hvis kirken/kirkegården er over 100 år gammel. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om skitseforslaget. Menighedsrådet udarbejder eventuelt detaljeret projekt (tegninger og beskrivelser). Menighedsrådet indsender detaljeret projekt til Stiftsøvrighedens godkendelse. Stiftsøvrigheden foretager fornyet høring af konsulenter. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sagen. Ansøgning om lån bevilges i overensstemmelse med den lånepolitik, der er fastsat af Stiftsrådet. Anlægsfasen Menighedsrådet skal i samarbejde med rådgiver indhente tilbud efter gældende regler (se Konkurrencestyrelsens hjemmeside). Menighedsrådet sætter arbejdet i gang i samarbejde med eventuel rådgiver. Regnskabsfasen 26

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI BETÆNKNING ANGÅENDE FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI AFGIVET AF DET AF KIRKEMINISTERIET DEN 26. JUNI 1964 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 406 1965 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A-S 1 6 6. 1 9 6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere