Nyheder til version 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder til version 2012"

Transkript

1 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT

2 1 Indledning C Nyheder Generelle revisor nyheder i C Sortering på kolonner Hurtigere regnskabs skift Udelad linjer i kassekladden ved bogføring Udskriv alle konti som beholdningskonti Ny farver Hovedmenu Højreklik med musen Primo konto til overførsel ved dan primo Sidepanel Database størrelse Excel integration Renteberegning foregår nu via debitor/dagligt C5 online Integration AuditPlus Kassekladde Plus Periodisering Match af bogføringstekst Match kan kopieres fra standard kontoplanen Import Import til Ledtrans kartoteket Import/eksport fjern blanke tegn Import fra C5 online Eksport til C5 online Standardregnskaber Debitor Plus Farve på saldo/forfalden Udskrift af kontoudtog og rykkere Skatteinfo Send Aftalt honorar Revimentor Anlæg TimePlus Web timeregistrering Ugekladde bogføring af enkeltlinjer Ressourceoverblik Fakturering Faktura automatisk bogføring Faktura ændring af type Klippekort Klippekortsfaktura annullering Fakturakladde proformafaktura Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 2 af 15

3 8.4.6 Fakturakladde kopier tekst Fakturaoversigten kladde honorar vises Opgavestyring Ressourcebudget Periodelængder Debitorniveau Sag kartotek Ansvarlig-, ledende- og udførende revisor IGVA forespørsel Ekstra faneblad og omrokering af felter Nyt felt Honorartype Subtotalkort Rapporter IGVA oversigten Udskrift af sagskort Subtotalkort Medarbejdereffektivitet budget Medarbejderstatistik med valgfrie kolonner TimePlus diverse Sagskladde Faktura oversigtsbilledet viser tekstindhold OIO faktura markeret som afsendt Opret ugekladde flyttet til ugekladde alle skærmbilledet Kladdehonorar i fakturaoversigten Regulering mulighed for differentieret kontering ARK overenskomst Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 3 af 15

4 1 Indledning Dette dokument beskriver de nyheder/forbedringer der er lavet ic5 Auidt Plus Herudover er der rettet nogle uhensigtsmæssigheder. For yderligere uddybning af nyhederne henvises til manualen. 2 C Nyheder I C5 version 2012 er der kommet en række forbedringer som man har glæde af i det daglige arbejde. 2.1 Generelle revisor nyheder i C Sortering på kolonner Generelt har man nu mulighed for at klikke på en kolonne og få sorteret kolonnen i stigene eller faldende rækkefølge. I Kladde Plus kan der eksempelvis sorteres på Dato, Bilag, Kontotype, Konto, Modkonto, Tekst og mange flere Hurtigere regnskabs skift Der er sket en væsentlig hastighedsforbedring når der vælges skift regnskab. Især mærkbart når man har mange regnskabsfiler Udelad linjer i kassekladden ved bogføring Det er muligt at sætte et hak ved en linje så den ikke bogføres med resten af kladden. Der ved kan der undgås at bogføre på eksempelvis poster til undersøgelse og en man sparer en linjes ompostering senere Udskriv alle konti som beholdningskonti. Når en kassekladde udskrives vil alle konti med bevægelse stå nederst på siden med en morgen beholdning Bevægelse og en aften beholdning Ny farver C5 Følger nu de samme farveskemaer som øvrige Microsoft programmer Hovedmenu Når der skiftes regnskab lukker hovedmenuen ikke længere. Så man står der hvor man stod da man valgte skift regnskab Højreklik med musen Nu kan musen bruges yderligere i C5. Ved højre klik får man forskellige muligheder, blandt andet hop til hovedkartotek Primo konto til overførsel ved dan primo Allerede kendt for brugere af AuditPlus, men nu kan standard C5 også overføre eksempelvis momskonti til Moms Primo Sidepanel Der er kommet flere nyttige funktioner og udskrifter. Her kan især fremhæves C5 infocenter, som indeholder en række nytte udlæsninger til Excel. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 4 af 15

5 Database størrelse C5 beregner nu databasen ens for native og SQL. Overskrider man sin tilkøbte database har man nu 14 dage til at købe mere database, alternativt tid til at komprimere databasen Excel integration Forbedret integration til Excel ved blandt andet udskriver og import og eksport Renteberegning foregår nu via debitor/dagligt Rente beregning er blevet mere brugervenligt og foretages nu via en rentekladde, som findes under debitor/dagligt. 3 C5 online Integration Vi har lavet et plug-in til AuditPlus der gør det nemt at hente data fra kundens C5Online regnskab og ind i C5 AuditPlus. Så skal afslutningsarket blot opdateres og kundens posteringer er klar i arket. Ligeledes når efterposteringerne skal retur kan de sendes tilbage til C5 online regnskabet. På sigt kommer et lignende plugin til at virke til Magnus Årsafslutning så et afslutningsark lavet på C5Online kan hentes direkte inde 4 AuditPlus 4.1 Kassekladde Plus Periodisering Anvendelse af periodisering på linjer med angivelse af sag, art og medarbejder til TimePlus, håndteres nu Match af bogføringstekst Ved import af posteringer fra eksempelvis netbank, er det muligt at opsætte et automatisk match mellem teksten fra kontoudtoget og kontoplan. Tekster fra kontoudtoget med ord som Statoil og Shell vil automatisk kunne blive konteret på brændstof kontoen. Opsætning af Match foregår via Kontoplan Plus og knappen Match for hver enkelt konto. Indlæsning sker via knappen Indsæt fra Excel i Kladde Plus. Skrives der en tekst i feltet posteringstekst vil denne erstatte den tekst som ellers vil være indlæst fra netbanken. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 5 af 15

6 4.1.3 Match kan kopieres fra standard kontoplanen Ved kopiering fra standard kontoplanen tages match teksten med. 4.2 Import Import til Ledtrans kartoteket Under datatransport er der kommet et nyt menupunkt Import af finansposter hvor det er muligt enten fra Excel eller en fil at indlæse posterne og kontrollere resultatet inden de importeres i kartoteket. Derved undgår man at der f.eks. kommer til at mangle valutakode eller BeløbDKK. Skærmbilledet er delt op på to faneblade, hvor der på det første faneblad er mulighed for at kontrollere at forudsætningerne for at importere til Ledtrans er opfyldt. Det drejer sig om: Parametre, kontoplan, valuta, systemkonti, momskoder og finansperioder. Det efterfølgende faneblad viser resultatet af importen, inden posterne importeres til kartoteket Import/eksport fjern blanke tegn Ved import fjernes blanke tegn foran og bagved i tekstfelter, således at import fra systemer med fastlængde felter sker uden foran- eller efterstillede blanke tegn Import fra C5 online Skærmbilledet, der anvendes til import til Ledtrans kartoteket, anvendes også til import fra C5 Online. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 6 af 15

7 Det forudsættes - inden importen at revisor har oprettet en C5 datafil samt de perioder, der skal importeres til. Ved anvendelse af trykknappen Import fra C5 Online kaldes op, så bruger kan logge på C5 Online. Regnskabet, der skal importeres fra vælges og importen startes med trykknappen Get data. Kontoplan og posteringer udlæses. Kontoplanen indlæses direkte. Posteringerne vises i det her oven for viste skærmbillede (Import af finansposter). Nu kan parametre mv. kontrolleres og opsættes og med udfør import flyttes posterne på plads Eksport til C5 online Eksport til C5 Online kan foretages fra AuditPlus/dagligt/Kladde Plus via trykknap 9 Send til C5 Online. Posteringer i kladden eksporteres. Når trykknappen aktiveres kaldes op til C5 Online der logges ind regnskabet, posterne skal overføres til vælges og med trykknappen Send data overføres disse til Kladde Plus Standardregnskaber Antallet af regnskaber, der kan angives som standardregnskaber er hævet til Debitor Plus Farve på saldo/forfalden På oversigtsbilledet i Debitor Plus er der kommet farvekode på kolonnerne Saldo og Forfalden. Farverne rød, gul og grøn anvendes i forbindelse med saldienes alder. Sortering efter saldo eller forfalden foretages med højreklik på kolonneoverskriften Udskrift af kontoudtog og rykkere Der er kommet to nye felter på oversigtsfanebladet: Kontoudtog udskrives og Rykker udskrives Værdien i felterne kan være Ja, Nej eller Aldrig. Under Administration Plus findes to kørsler til påsætning af udskriftskode Ja eller Nej. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 7 af 15

8 Har debitoren i forvejen koden Aldrig ændres udskriftskoden ikke. I menupunktet Opsætning af debitor print kan der afgrænses på Ansvarlig-, ledende- og udførende revisor. Derved er det meget nemt for hver enkelt at gennemgå vedkommendes egne kunder og eventuelt justere på de påsatte udskriftskoder Udskrift debitorliste udvidet. Ny udskrift af debitor stamoplysninger, der ud over navn- og adresseoplysninger indeholder felter som ansvarlig-, ledende- og udførende revisor, regnskabsår, termin for momsopgørelse, brance og lønsum Skatteinfo Nyt felt Skatteinfo til angivelse af at informationen skal sendes til den pågældende kunde Send Fra Debitor Plus er det nu muligt at sende s til kunder. På kontaktfanebladet kan man angive en -adresse på hver af de forskellige adresser, som f.eks. skal modtage Revisor informerer. Man kan så afmærke f.eks. Revisorinfo og benytte det til afgrænsning. Endvidere er der kommet to nye menupunkter et, hvor man kan opsætte standardtekster til brug, når man afsender s og et, hvor man kan afgrænse på felterne i DSP_SagAdresse. Man bliver promptet for hvilken tekst man ønsker at benytte samt om der skal vedhæftes filer. Mailadresserne bliver placeret i bcc feltet Aftalt honorar På Plus fanebladet er der kommet et nyt felt Aftalt honorar. Feltet gælder for AuditPlus kunder. Ved oprettelse af sager, vil indholdet af dette felt blive overført til timesag (feltet Samlet honorar). 6 Revimentor Integration til Revimentor undergår en løbende udvikling, således at den blandt andet nu udover kunde stamdata også omfatter debitorens relationer (bank, advokat etc.) ændres debitorens relationer eller kontaktpersoner i DebitorPlus overføres dette til Revimentor. 7 Anlæg Der er tilføjet ny afskrivningsmetode Lineær simpel som understøtter en mere fleksibel anlægsstyring. Gør bl.a. der kan afskrives manuelt undervejs og afskrivning derefter tager højde fo ny aktuel værdi. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 8 af 15

9 8 TimePlus 8.1 Web timeregistrering Det er nu muligt at koble web timeregistrering sammen med C5 TimePlus. Dvs. at man kan tilgå sine ugekladde fra nettet og foretage sin tidsregistrering uden at starte C5. Login og herefter kan timeregistreringen foregå via nettet. Kræver at C5 afvikles på SQL server. 8.2 Ugekladde bogføring af enkeltlinjer Enkeltlinjer kan nu bogføres fra ugekladderne. Er der registreret tid f.eks. en mandag og man gerne vil bogføre disse timer, således at en slutfaktura kan dannes, bogføres linjen vedrørende mandag. De øvrige linjer i kladden bliver liggende og afventer bogføring når ugen er gået. Eventuel overtidsberegning fungerer som sædvanligt, når de resterende linjer bogføres ved ugens slutning. 8.3 Ressourceoverblik Funktionen er flyttet fra kartotek til dagligt menuen. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 9 af 15

10 8.4 Fakturering Faktura automatisk bogføring Fakturaer fra TimePlus kan nu blive bogført automatisk i finans og debitor-modulerne. Faciliteten er valgfri via parameter Faktura ændring af type Det er nu muligt at ændre type fra aconto til slut og omvendt. Ved ændring fra slut til aconto, slettes reguleringer og udlignede aconto er ophæves Klippekort Mulighed for at håndtere klippekortsager. En kunde faktureres for X timer på et klippekort. Forbrugte timer registreres på sagen. Forbrug og saldo følges på sagskortet Klippekortsfaktura annullering Ved annullering af en klippekortsfaktura er der mulighed for at annullere såvel selve klippekortsfakturaen som en faktura, der opgør forbruget på klippekortet Fakturakladde proformafaktura. I stedet for at anvende som fakturanummer på proformafakturaer anvendes nu fakturaforslagets nummer Fakturakladde kopier tekst. Når man fra fakturakladden vælger at se tidligere fakturaer, er der på denne visning kommet en ny trykknap Kopier tekst, der kopierer den gamle faktura s tekst over på forslaget. Samme funktion som Alt +F, men her tages notatet blot ikke med over. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 10 af 15

11 8.4.7 Fakturaoversigten kladde honorar vises Honorar beløbet fra timer i ugekladderne vises nu i fakturaoversigten, så man kan se hvis der ligger timer som endnu ikke er bogført inden en fakturering. Via den anden nyhed kan disse nu bogføres inden faktureringen. 8.5 Opgavestyring Det er nu muligt at oprette forskellige opgavetyper, der kan påføres de enkelte sager. På hver af opgavetyperne kan der angives tidspunkt for deadline, påbegyndt, afsluttet dato, ansvarlig-, ledende- og udførende medarbejder, sendt til ( kunde, E&S, TastSelv ), er der sendt korrektur? (K-kolonnen ). En række opgavetyper kan indlæses som forslag. Opgavetyperne kan redigeres og nye oprettes. Ved registrering af tid i ugekladden vil de på sagen oprettede opgaver blive vist i forbindelse med valg af art. Under dagligt/opgavestyring kan man få overblik over de oprettede opgaver på sagerne og se hvor langt de er kommet. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 11 af 15

12 Med søg kan man afgrænse visningen på f.eks. opgavetype, deadline, ansvarlig, påbegyndt mv. Endvidere kan resultatet af søgningen overføres til Excel. 8.6 Ressourcebudget Periodelængder Ressourcebudget kan - ud over uge og måned - nu også køres pr. kvartal eller halvår Debitorniveau Vælges ressourcebudget på et andet niveau end sag, kan man vælge om man vil se tallene pr. sag eller debitor. Går man videre ind med Ressource på sag, vises tallene på debitoren på det valgte niveau. Tallene kan ikke ændres når man står på et overordnet niveau. 8.7 Sag kartotek Ansvarlig-, ledende- og udførende revisor. Felter til ledende- og udførende revisor er tilføjet sagskartoteket. Såfremt ansvarlig-, ledende- og udførende revisor er udfyldt i Debitor Plus kartoteket, overføres de til de tilsvarende felter i sagskartoteket ved oprettelse af nye sager. Årskørslen til masse oprettelse af sager overfører ligeledes indholdet i disse tre felter til sagskartoteket IGVA forespørsel Trykknap direkte på sagskartoteket. Ved aktivering fremkommer en IGangVærendeArbejder udskrift for alle sager tilknyttet debitoren, der er tilknyttet den sag man står på. Funktionen vil vælge IGVA definitionen Statistik, som bruger selv kan oprette med ønsket indhold af felter. Findes IGVA definitionen Statistik ikke, anvendes den første af de oprettede IGVA definitioner. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 12 af 15

13 8.7.3 Ekstra faneblad og omrokering af felter Sagskartoteket har fået et nyt faneblad Opsætning og flere felter er flyttet mellem fanebladene for at opnå en bedre overskuelighed Nyt felt Honorartype Det kan nu angives om sagen skal faktureres efter medgået tid eller det er en fastprissag. En tredje mulighed er klippekort Subtotalkort Det oprindelige subtotalkort med mange oplysninger på, er flyttet, men kan kaldes med Ctrl +F12 under menupunktet Gamle rapporter. Subtotalkort min erstatter den pensionerede udskrift. 8.8 Rapporter IGVA oversigten Nye kolonner som viser kladdetimer og honorar herpå. Det er muligt at tilføje kolonner som viser hhv. timer og honoraret for ej bogførte timer, som ligger i ugekladden Klik funktion tilføjet faktura kolonne og budget Når der klikkes på eksempelvis fakturakolonnen popper fakturalisten frem. På samme vis med budgetkolonnen her popper ressourcebudgettet frem for pågældende sag Udskrift af sagskort Ved udskrift af sagskort, kan der nu afgrænses på sagstyperne medgået tid, fastpris og klippekort. Endvidere er det muligt at bestemme, hvorvidt der skal dannes en primosaldo på udskriften samt hvorvidt primosaldoen skal med eller ej Subtotalkort Det er nu muligt at medtage fakturateksten på udskrift af subtotalkortet enten hele teksten eller kun den første linje Medarbejdereffektivitet budget Rapporten Medarbejder/Effektivitet findes nu også i en version hvor budget for en angivet periode vises sammenlignet med realiseret året før budgetperioden. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 13 af 15

14 8.8.5 Medarbejderstatistik med valgfrie kolonner I xal opdateringskørslen DSP_2012Opdat oprettes forskellige statistikområder. Yderligere statistik områder ( artsniveau ) kan tilføjes af bruger. I artskartoteket angives statistikområdet for arten. Udskriften præsenteres via Excel se nedenstående, hvor 0101, 0102 og 0103 er eksempler på brugeroprettede kolonner. 8.9 TimePlus diverse Sagskladde Ved import fra Excel til sagskladden kan både overskriften Salg og overskriften Salgspris anvendes Faktura oversigtsbilledet viser tekstindhold Man kan nu se teksten direkte på skærmen og man slipper dermed for at genudskrive fakturaen for at se beskrivelsen OIO faktura markeret som afsendt Der er tilføjet trykknap "Marker som afsendt OIO" under Funktioner, så man har mulighed for at markere fakturaer, som ikke skal sendes som OIO alligevel f.eks. ved en kreditering af en faktura, som ikke skal sendes. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 14 af 15

15 8.9.4 Opret ugekladde flyttet til ugekladde alle skærmbilledet Opret ugekladde funktion er flyttet ind under ugekladde oversiigtsbilledet og samtidig er menu knapperne blevet organiseret så de mest anvendt ligger øverste og andre funktioner placeret under Funktions knappen Kladdehonorar i fakturaoversigten I fakturakladden oversigtsbilledet vises nu honoraret for de timer, som ligger i ugekladderne og endnu ikke er bogført Regulering mulighed for differentieret kontering Det er nu muligt at angive konti på reguleringsarter. Der tages hensyn til disse konti ved bogføring af reguleringer i sagskladden, samt ved slutfaktura med regulering. Dette er lavet for bl.a. at den enkelte medarbejders regulering på sager kan vises på én finanskonto pr. medarbejder ARK overenskomst. I forbindelse med at kunne håndtere den aktuelle ARK overenskomst er der oprettet 2 nye felter under TimePlus parametre - ARK-overtidsgrænse og ARK-faktor. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 15 af 15

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer Microsoft Dynamics C5 2012 Nye funktioner, ændringer og forbedringer Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle nyheder og forbedringer... 6 Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere