Nyheder til version 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder til version 2012"

Transkript

1 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT

2 1 Indledning C Nyheder Generelle revisor nyheder i C Sortering på kolonner Hurtigere regnskabs skift Udelad linjer i kassekladden ved bogføring Udskriv alle konti som beholdningskonti Ny farver Hovedmenu Højreklik med musen Primo konto til overførsel ved dan primo Sidepanel Database størrelse Excel integration Renteberegning foregår nu via debitor/dagligt C5 online Integration AuditPlus Kassekladde Plus Periodisering Match af bogføringstekst Match kan kopieres fra standard kontoplanen Import Import til Ledtrans kartoteket Import/eksport fjern blanke tegn Import fra C5 online Eksport til C5 online Standardregnskaber Debitor Plus Farve på saldo/forfalden Udskrift af kontoudtog og rykkere Skatteinfo Send Aftalt honorar Revimentor Anlæg TimePlus Web timeregistrering Ugekladde bogføring af enkeltlinjer Ressourceoverblik Fakturering Faktura automatisk bogføring Faktura ændring af type Klippekort Klippekortsfaktura annullering Fakturakladde proformafaktura Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 2 af 15

3 8.4.6 Fakturakladde kopier tekst Fakturaoversigten kladde honorar vises Opgavestyring Ressourcebudget Periodelængder Debitorniveau Sag kartotek Ansvarlig-, ledende- og udførende revisor IGVA forespørsel Ekstra faneblad og omrokering af felter Nyt felt Honorartype Subtotalkort Rapporter IGVA oversigten Udskrift af sagskort Subtotalkort Medarbejdereffektivitet budget Medarbejderstatistik med valgfrie kolonner TimePlus diverse Sagskladde Faktura oversigtsbilledet viser tekstindhold OIO faktura markeret som afsendt Opret ugekladde flyttet til ugekladde alle skærmbilledet Kladdehonorar i fakturaoversigten Regulering mulighed for differentieret kontering ARK overenskomst Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 3 af 15

4 1 Indledning Dette dokument beskriver de nyheder/forbedringer der er lavet ic5 Auidt Plus Herudover er der rettet nogle uhensigtsmæssigheder. For yderligere uddybning af nyhederne henvises til manualen. 2 C Nyheder I C5 version 2012 er der kommet en række forbedringer som man har glæde af i det daglige arbejde. 2.1 Generelle revisor nyheder i C Sortering på kolonner Generelt har man nu mulighed for at klikke på en kolonne og få sorteret kolonnen i stigene eller faldende rækkefølge. I Kladde Plus kan der eksempelvis sorteres på Dato, Bilag, Kontotype, Konto, Modkonto, Tekst og mange flere Hurtigere regnskabs skift Der er sket en væsentlig hastighedsforbedring når der vælges skift regnskab. Især mærkbart når man har mange regnskabsfiler Udelad linjer i kassekladden ved bogføring Det er muligt at sætte et hak ved en linje så den ikke bogføres med resten af kladden. Der ved kan der undgås at bogføre på eksempelvis poster til undersøgelse og en man sparer en linjes ompostering senere Udskriv alle konti som beholdningskonti. Når en kassekladde udskrives vil alle konti med bevægelse stå nederst på siden med en morgen beholdning Bevægelse og en aften beholdning Ny farver C5 Følger nu de samme farveskemaer som øvrige Microsoft programmer Hovedmenu Når der skiftes regnskab lukker hovedmenuen ikke længere. Så man står der hvor man stod da man valgte skift regnskab Højreklik med musen Nu kan musen bruges yderligere i C5. Ved højre klik får man forskellige muligheder, blandt andet hop til hovedkartotek Primo konto til overførsel ved dan primo Allerede kendt for brugere af AuditPlus, men nu kan standard C5 også overføre eksempelvis momskonti til Moms Primo Sidepanel Der er kommet flere nyttige funktioner og udskrifter. Her kan især fremhæves C5 infocenter, som indeholder en række nytte udlæsninger til Excel. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 4 af 15

5 Database størrelse C5 beregner nu databasen ens for native og SQL. Overskrider man sin tilkøbte database har man nu 14 dage til at købe mere database, alternativt tid til at komprimere databasen Excel integration Forbedret integration til Excel ved blandt andet udskriver og import og eksport Renteberegning foregår nu via debitor/dagligt Rente beregning er blevet mere brugervenligt og foretages nu via en rentekladde, som findes under debitor/dagligt. 3 C5 online Integration Vi har lavet et plug-in til AuditPlus der gør det nemt at hente data fra kundens C5Online regnskab og ind i C5 AuditPlus. Så skal afslutningsarket blot opdateres og kundens posteringer er klar i arket. Ligeledes når efterposteringerne skal retur kan de sendes tilbage til C5 online regnskabet. På sigt kommer et lignende plugin til at virke til Magnus Årsafslutning så et afslutningsark lavet på C5Online kan hentes direkte inde 4 AuditPlus 4.1 Kassekladde Plus Periodisering Anvendelse af periodisering på linjer med angivelse af sag, art og medarbejder til TimePlus, håndteres nu Match af bogføringstekst Ved import af posteringer fra eksempelvis netbank, er det muligt at opsætte et automatisk match mellem teksten fra kontoudtoget og kontoplan. Tekster fra kontoudtoget med ord som Statoil og Shell vil automatisk kunne blive konteret på brændstof kontoen. Opsætning af Match foregår via Kontoplan Plus og knappen Match for hver enkelt konto. Indlæsning sker via knappen Indsæt fra Excel i Kladde Plus. Skrives der en tekst i feltet posteringstekst vil denne erstatte den tekst som ellers vil være indlæst fra netbanken. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 5 af 15

6 4.1.3 Match kan kopieres fra standard kontoplanen Ved kopiering fra standard kontoplanen tages match teksten med. 4.2 Import Import til Ledtrans kartoteket Under datatransport er der kommet et nyt menupunkt Import af finansposter hvor det er muligt enten fra Excel eller en fil at indlæse posterne og kontrollere resultatet inden de importeres i kartoteket. Derved undgår man at der f.eks. kommer til at mangle valutakode eller BeløbDKK. Skærmbilledet er delt op på to faneblade, hvor der på det første faneblad er mulighed for at kontrollere at forudsætningerne for at importere til Ledtrans er opfyldt. Det drejer sig om: Parametre, kontoplan, valuta, systemkonti, momskoder og finansperioder. Det efterfølgende faneblad viser resultatet af importen, inden posterne importeres til kartoteket Import/eksport fjern blanke tegn Ved import fjernes blanke tegn foran og bagved i tekstfelter, således at import fra systemer med fastlængde felter sker uden foran- eller efterstillede blanke tegn Import fra C5 online Skærmbilledet, der anvendes til import til Ledtrans kartoteket, anvendes også til import fra C5 Online. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 6 af 15

7 Det forudsættes - inden importen at revisor har oprettet en C5 datafil samt de perioder, der skal importeres til. Ved anvendelse af trykknappen Import fra C5 Online kaldes op, så bruger kan logge på C5 Online. Regnskabet, der skal importeres fra vælges og importen startes med trykknappen Get data. Kontoplan og posteringer udlæses. Kontoplanen indlæses direkte. Posteringerne vises i det her oven for viste skærmbillede (Import af finansposter). Nu kan parametre mv. kontrolleres og opsættes og med udfør import flyttes posterne på plads Eksport til C5 online Eksport til C5 Online kan foretages fra AuditPlus/dagligt/Kladde Plus via trykknap 9 Send til C5 Online. Posteringer i kladden eksporteres. Når trykknappen aktiveres kaldes op til C5 Online der logges ind regnskabet, posterne skal overføres til vælges og med trykknappen Send data overføres disse til Kladde Plus Standardregnskaber Antallet af regnskaber, der kan angives som standardregnskaber er hævet til Debitor Plus Farve på saldo/forfalden På oversigtsbilledet i Debitor Plus er der kommet farvekode på kolonnerne Saldo og Forfalden. Farverne rød, gul og grøn anvendes i forbindelse med saldienes alder. Sortering efter saldo eller forfalden foretages med højreklik på kolonneoverskriften Udskrift af kontoudtog og rykkere Der er kommet to nye felter på oversigtsfanebladet: Kontoudtog udskrives og Rykker udskrives Værdien i felterne kan være Ja, Nej eller Aldrig. Under Administration Plus findes to kørsler til påsætning af udskriftskode Ja eller Nej. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 7 af 15

8 Har debitoren i forvejen koden Aldrig ændres udskriftskoden ikke. I menupunktet Opsætning af debitor print kan der afgrænses på Ansvarlig-, ledende- og udførende revisor. Derved er det meget nemt for hver enkelt at gennemgå vedkommendes egne kunder og eventuelt justere på de påsatte udskriftskoder Udskrift debitorliste udvidet. Ny udskrift af debitor stamoplysninger, der ud over navn- og adresseoplysninger indeholder felter som ansvarlig-, ledende- og udførende revisor, regnskabsår, termin for momsopgørelse, brance og lønsum Skatteinfo Nyt felt Skatteinfo til angivelse af at informationen skal sendes til den pågældende kunde Send Fra Debitor Plus er det nu muligt at sende s til kunder. På kontaktfanebladet kan man angive en -adresse på hver af de forskellige adresser, som f.eks. skal modtage Revisor informerer. Man kan så afmærke f.eks. Revisorinfo og benytte det til afgrænsning. Endvidere er der kommet to nye menupunkter et, hvor man kan opsætte standardtekster til brug, når man afsender s og et, hvor man kan afgrænse på felterne i DSP_SagAdresse. Man bliver promptet for hvilken tekst man ønsker at benytte samt om der skal vedhæftes filer. Mailadresserne bliver placeret i bcc feltet Aftalt honorar På Plus fanebladet er der kommet et nyt felt Aftalt honorar. Feltet gælder for AuditPlus kunder. Ved oprettelse af sager, vil indholdet af dette felt blive overført til timesag (feltet Samlet honorar). 6 Revimentor Integration til Revimentor undergår en løbende udvikling, således at den blandt andet nu udover kunde stamdata også omfatter debitorens relationer (bank, advokat etc.) ændres debitorens relationer eller kontaktpersoner i DebitorPlus overføres dette til Revimentor. 7 Anlæg Der er tilføjet ny afskrivningsmetode Lineær simpel som understøtter en mere fleksibel anlægsstyring. Gør bl.a. der kan afskrives manuelt undervejs og afskrivning derefter tager højde fo ny aktuel værdi. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 8 af 15

9 8 TimePlus 8.1 Web timeregistrering Det er nu muligt at koble web timeregistrering sammen med C5 TimePlus. Dvs. at man kan tilgå sine ugekladde fra nettet og foretage sin tidsregistrering uden at starte C5. Login og herefter kan timeregistreringen foregå via nettet. Kræver at C5 afvikles på SQL server. 8.2 Ugekladde bogføring af enkeltlinjer Enkeltlinjer kan nu bogføres fra ugekladderne. Er der registreret tid f.eks. en mandag og man gerne vil bogføre disse timer, således at en slutfaktura kan dannes, bogføres linjen vedrørende mandag. De øvrige linjer i kladden bliver liggende og afventer bogføring når ugen er gået. Eventuel overtidsberegning fungerer som sædvanligt, når de resterende linjer bogføres ved ugens slutning. 8.3 Ressourceoverblik Funktionen er flyttet fra kartotek til dagligt menuen. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 9 af 15

10 8.4 Fakturering Faktura automatisk bogføring Fakturaer fra TimePlus kan nu blive bogført automatisk i finans og debitor-modulerne. Faciliteten er valgfri via parameter Faktura ændring af type Det er nu muligt at ændre type fra aconto til slut og omvendt. Ved ændring fra slut til aconto, slettes reguleringer og udlignede aconto er ophæves Klippekort Mulighed for at håndtere klippekortsager. En kunde faktureres for X timer på et klippekort. Forbrugte timer registreres på sagen. Forbrug og saldo følges på sagskortet Klippekortsfaktura annullering Ved annullering af en klippekortsfaktura er der mulighed for at annullere såvel selve klippekortsfakturaen som en faktura, der opgør forbruget på klippekortet Fakturakladde proformafaktura. I stedet for at anvende som fakturanummer på proformafakturaer anvendes nu fakturaforslagets nummer Fakturakladde kopier tekst. Når man fra fakturakladden vælger at se tidligere fakturaer, er der på denne visning kommet en ny trykknap Kopier tekst, der kopierer den gamle faktura s tekst over på forslaget. Samme funktion som Alt +F, men her tages notatet blot ikke med over. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 10 af 15

11 8.4.7 Fakturaoversigten kladde honorar vises Honorar beløbet fra timer i ugekladderne vises nu i fakturaoversigten, så man kan se hvis der ligger timer som endnu ikke er bogført inden en fakturering. Via den anden nyhed kan disse nu bogføres inden faktureringen. 8.5 Opgavestyring Det er nu muligt at oprette forskellige opgavetyper, der kan påføres de enkelte sager. På hver af opgavetyperne kan der angives tidspunkt for deadline, påbegyndt, afsluttet dato, ansvarlig-, ledende- og udførende medarbejder, sendt til ( kunde, E&S, TastSelv ), er der sendt korrektur? (K-kolonnen ). En række opgavetyper kan indlæses som forslag. Opgavetyperne kan redigeres og nye oprettes. Ved registrering af tid i ugekladden vil de på sagen oprettede opgaver blive vist i forbindelse med valg af art. Under dagligt/opgavestyring kan man få overblik over de oprettede opgaver på sagerne og se hvor langt de er kommet. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 11 af 15

12 Med søg kan man afgrænse visningen på f.eks. opgavetype, deadline, ansvarlig, påbegyndt mv. Endvidere kan resultatet af søgningen overføres til Excel. 8.6 Ressourcebudget Periodelængder Ressourcebudget kan - ud over uge og måned - nu også køres pr. kvartal eller halvår Debitorniveau Vælges ressourcebudget på et andet niveau end sag, kan man vælge om man vil se tallene pr. sag eller debitor. Går man videre ind med Ressource på sag, vises tallene på debitoren på det valgte niveau. Tallene kan ikke ændres når man står på et overordnet niveau. 8.7 Sag kartotek Ansvarlig-, ledende- og udførende revisor. Felter til ledende- og udførende revisor er tilføjet sagskartoteket. Såfremt ansvarlig-, ledende- og udførende revisor er udfyldt i Debitor Plus kartoteket, overføres de til de tilsvarende felter i sagskartoteket ved oprettelse af nye sager. Årskørslen til masse oprettelse af sager overfører ligeledes indholdet i disse tre felter til sagskartoteket IGVA forespørsel Trykknap direkte på sagskartoteket. Ved aktivering fremkommer en IGangVærendeArbejder udskrift for alle sager tilknyttet debitoren, der er tilknyttet den sag man står på. Funktionen vil vælge IGVA definitionen Statistik, som bruger selv kan oprette med ønsket indhold af felter. Findes IGVA definitionen Statistik ikke, anvendes den første af de oprettede IGVA definitioner. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 12 af 15

13 8.7.3 Ekstra faneblad og omrokering af felter Sagskartoteket har fået et nyt faneblad Opsætning og flere felter er flyttet mellem fanebladene for at opnå en bedre overskuelighed Nyt felt Honorartype Det kan nu angives om sagen skal faktureres efter medgået tid eller det er en fastprissag. En tredje mulighed er klippekort Subtotalkort Det oprindelige subtotalkort med mange oplysninger på, er flyttet, men kan kaldes med Ctrl +F12 under menupunktet Gamle rapporter. Subtotalkort min erstatter den pensionerede udskrift. 8.8 Rapporter IGVA oversigten Nye kolonner som viser kladdetimer og honorar herpå. Det er muligt at tilføje kolonner som viser hhv. timer og honoraret for ej bogførte timer, som ligger i ugekladden Klik funktion tilføjet faktura kolonne og budget Når der klikkes på eksempelvis fakturakolonnen popper fakturalisten frem. På samme vis med budgetkolonnen her popper ressourcebudgettet frem for pågældende sag Udskrift af sagskort Ved udskrift af sagskort, kan der nu afgrænses på sagstyperne medgået tid, fastpris og klippekort. Endvidere er det muligt at bestemme, hvorvidt der skal dannes en primosaldo på udskriften samt hvorvidt primosaldoen skal med eller ej Subtotalkort Det er nu muligt at medtage fakturateksten på udskrift af subtotalkortet enten hele teksten eller kun den første linje Medarbejdereffektivitet budget Rapporten Medarbejder/Effektivitet findes nu også i en version hvor budget for en angivet periode vises sammenlignet med realiseret året før budgetperioden. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 13 af 15

14 8.8.5 Medarbejderstatistik med valgfrie kolonner I xal opdateringskørslen DSP_2012Opdat oprettes forskellige statistikområder. Yderligere statistik områder ( artsniveau ) kan tilføjes af bruger. I artskartoteket angives statistikområdet for arten. Udskriften præsenteres via Excel se nedenstående, hvor 0101, 0102 og 0103 er eksempler på brugeroprettede kolonner. 8.9 TimePlus diverse Sagskladde Ved import fra Excel til sagskladden kan både overskriften Salg og overskriften Salgspris anvendes Faktura oversigtsbilledet viser tekstindhold Man kan nu se teksten direkte på skærmen og man slipper dermed for at genudskrive fakturaen for at se beskrivelsen OIO faktura markeret som afsendt Der er tilføjet trykknap "Marker som afsendt OIO" under Funktioner, så man har mulighed for at markere fakturaer, som ikke skal sendes som OIO alligevel f.eks. ved en kreditering af en faktura, som ikke skal sendes. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 14 af 15

15 8.9.4 Opret ugekladde flyttet til ugekladde alle skærmbilledet Opret ugekladde funktion er flyttet ind under ugekladde oversiigtsbilledet og samtidig er menu knapperne blevet organiseret så de mest anvendt ligger øverste og andre funktioner placeret under Funktions knappen Kladdehonorar i fakturaoversigten I fakturakladden oversigtsbilledet vises nu honoraret for de timer, som ligger i ugekladderne og endnu ikke er bogført Regulering mulighed for differentieret kontering Det er nu muligt at angive konti på reguleringsarter. Der tages hensyn til disse konti ved bogføring af reguleringer i sagskladden, samt ved slutfaktura med regulering. Dette er lavet for bl.a. at den enkelte medarbejders regulering på sager kan vises på én finanskonto pr. medarbejder ARK overenskomst. I forbindelse med at kunne håndtere den aktuelle ARK overenskomst er der oprettet 2 nye felter under TimePlus parametre - ARK-overtidsgrænse og ARK-faktor. Copyright Inventio.IT A/S 2012 side 15 af 15

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Opgavestyring. TimePlus version 2013

Opgavestyring. TimePlus version 2013 version 2013 Opgavestyring 1 Opgavestyring... 2 1.1 /tilpasning/opgavestyring/opgavetyper... 2 1.2 /tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper... 4 1.3 /tilpasning/parametre... 5 1.4 Debitor/kartotek/debitorPlus

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Plus Anlæg Microsoft Dynamic C5 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Aktivering af anlæg... 4 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg...

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Timesag version 2013

Timesag version 2013 3 Timesag Rapporter 3 Timesag Rapporter... 1 Igangværende arbejder (IGVA)... 2 3.1.1 Igangværende arbejder - forespørgsel... 2 3.1.2 Igangværende arbejder med faktor.... 9 3.1.3 Igangværende arbejder aldersopdelt

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Periodisering. Opret en Fordeling/periodiering

Periodisering. Opret en Fordeling/periodiering Periodisering Periodisering kan benyttes når en postering f.eks. forsikring eller husleje skal fordeles over en periode. Opsætningen sker under Økonomi / Vedligeholdelse / Fordelinger & Periodiseringer

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

INVENTIO.IT. Debitor plus. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Debitor plus. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Debitor plus Microsoft Dynamic C5 1 Indhold Debitor Plus... 3 Oversigt... 3 Debitor relationer... 4 Oversigt... 4 Generelt... 5 Kontaktpersoner... 6 Generelt... 7 Opsætning... 8 Relationstyper...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere