Forskerundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskerundersøgelsen"

Transkript

1 Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012

2 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at få undersøgt den betydningen og oplevelsen af de reformer, der blev gennemført af landets universiteter og sektorforskningsinstitutter med universitetsloven 2003, med fusioner i 2007 samt med strukturreformer i de senere år på især Århus Universitet men også på DTU og KU. Desuden er formålet at indsamle viden om arbejdsvilkår, forskningsfrihed, finansiering af forskning mv. Der er tale om opfølgning af en tilsvarende FORSKERUNDERSØGELSE 2009 (v. Synovate), samt på lignende undersøgelser i 1999 (Gallup) og 2006 (Bo Jacobsen) Undersøgelsen er gennemført blandt forskere på landets universiteter og sektorforskningsinstitutter, der samtidig er medlemmer af en af følgende fire fagforeninger; DM, DJØF, IDA,og JA Undersøgelsen er gennemført for Forskerforum med bistand af DM, DJØF, IDA og JA. I alt 6453 personer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen Hvert medlem fik tilsendt en med et link til et webbaseret spørgeskema Undersøgelsen er delt i tre spor. Spor 1 stilles til medlemmer, der er ansat ved universitetet indenfor forskning/undervisning/formidling Spor 2 stilles til medlemmer, der er ansat som sektorforskere efter fusionerne 2007 på universiteterne Spor 3 stilles til medlemmer ved en sektorforskningsinstitution, der ikke blev indfusioneret Undersøgelsen er gennemført af Rådgivende Sociologer ApS april/maj

3 Stikprøvestørrelse I alt medlemmer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen har besvaret skemaet. Svarprocent 30% DJØF har den højeste svarprocent (34%), dog skal bemærkes at her er kun en tredjedel af de potentielt mulige medlemmer udtaget til stikprøve og IDA den laveste 22%. Tabel 1: Deltagelsesprocent DM IDA DJØF JA Total Inviteret til at deltagelse Har besvaret skema Svarprocent 30% 22% 34% 27% 28% Ud af de svar er fra ansatte ved universitetet (spor 1). 141 af de ansatte ved sektorforskningsinstitutter der hører under universitetet har svaret og 67 personer fra sektorforskningsinstitutioner der ikke hører under universitetet Tabel 2: Deltagelse pr. sportype DM IDA DJØF JA Total Spor 1: Universitetsansat Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning Total

4 Forskerundersøgelsen Baggrundsviden om dem, der har deltaget i undersøgelsen

5 Baggrundsviden Blandt de universitetsansatte er det primært personer fra humaniora og naturvidenskab, der har svaret. Fra sektorforskningsinstitutionerne udenfor universitetet er det primært personer fra naturvidenskab der har svaret. (Det skal erindres, at der kun indgår 67 personer i denne gruppe). Hvilket hovedfagområde arbejder du inden for? Hovedbeskæftigelse Spor 1: Universitetet Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning 70% 60% 56% 64% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 1% 4% 16% 9% 9% 29% 13% 12% 9% 4% 6% 4% 1% 2% 0% 21% 4% 3% 1% 1% 1% 5

6 Baggrundsviden Fra spor 1 er der primært besvarelser fra lektorer. På spor 2 er det primært seniorforskere, der har besvaret, mens det på spor 3 primært er seniorforskere og seniorrådgivere, der har svaret. Spor 1 Procent Spor 2 Procent Spor 3 Procent Professor 10% Professor 4% Professor 8% Professor mso. 5% Lektor 3% Seniorforsker 33% Lektor 45% Seniorforsker 53% Senior-rådgiver 21% Adjunkt 7% Senior-rådgiver 10% Projektforsker/forsker 8% Videnskabelig ass. 3% Projektforsker/forsker 11% Forskningsass. (sektorforskning) Post.doc. 9% Forskningsass. (sektorforskning) 8% 2% Post.doc. 3% Ph.d.-stipendiat 15% Post.doc. 3% Ph.d.-stipendiat 3% Studie-adjunkt el. studie-lektor 1% Ph.d.-stipendiat 3% Andet 17% Andet 5% Andet 11% 6

7 Baggrundsviden Aldersmæssigt spreder svarene sig fra 25 år til % af svarene i spor 1 stammer fra personer i alderen år, mens en fjerdedel af svarene fra spor 2 stammer fra personer i alderen år. Alder fordelt på spor Spor 1: Universitetet Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning 30% 25% 23% 26% 20% 15% 10% 16% 16% 14% 14% 13% 11% 9% 15% 15% 15% 14% 12% 12% 12% 12% 9% 9% 16% 5% 5% 5% 4% 3% 0% 0% 0% 0% Under 25 år år år år år år år år Ældre end 65 år 7

8 Baggrundsviden Der er en klar overvægt af svar fra mænd i undersøgelsen. Andelen af kvinder er meget ens i de tre spor, idet ca. 30% er kvinder. Spor 1: Universitetet Spor 3: Sektorforskning Kvinde; 37% Mand; 63% Kvinde; 30% Mand; 70% Spor 2: Sektorforskning under universitetet Kvinde; 29% Mand; 71% 8

9 Baggrundsviden Der er en klar overvægt af personer med høj anciennitet indenfor alle tre spor, idet 40-50% har været ansat i universitetssystemet eller sektorforskningssystemet i mere end 15 år. I hvor mange har du sammenlagt været ansat i universitetssystemet? Spor 1: Universitetet Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning 60% 54% 50% 40% 40% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 21% 19% 18% 16% 13% 14% 15% 10% 11% 4% 3% Under 2 år 2-5 år 6-10 år år Mere end 15 år 9

10 Forskerundersøgelsen Konklusioner

11 Analyse-enheder Ad universitetslærere (spor 1) er der ved udarbejdelse af tabellerne foretaget en tredeling mellem stillingskategorierne i henholdsvis: Professorer/lektorer (som den fastansattestab), De tidsbegrænset ansatte (post.docs m.fl.) De yngre i karrierestillinger (ph.d. ere m.fl.) for at se variationerne mellemdisse grupper. Ad sektorforskerne på universiteterne (spor 2) er der ved udarbejdelse af tabellerne foretaget en todeling mellem stillingskategorierne i henholdsvis Seniorforskere/professorer/lektorer (som er den fastansatte stab) De tidsbegrænset ansatte (post.docs,projektforskere m.fl.) for at se variationerne mellem disse grupper. Ad sektorforskere på de gamle sektorforskningsinstitutioner (spor 3) er der ikke foretaget en opdeling, da populationen er relativt lille 11

12 Hovedresultater I Arbejdstid Spor 1 Arbejdstiden i 2012 ligner arbejdstiden i Professorer og lektorer arbejder mest. Der er kun lille grad arbejdstidsregistrering og dette er ikke ændret siden Få har da også aftaler omkring overarbejde Man finder gennemgående arbejdstiden acceptabel. Professorer og lektorer dog mindst 59% har svært ved at nå deres arbejdsopgaver, 56% føler de bruger for meget tid på administration i særlig grad professorer og lektorer Administration og undervisning er de forhold der fylder meget i svarene for de fastansatte i spor 1 Spor 2 Arbejdstiden i spor 2 ligger en anelse højere end i spor 1. Der er tidsregistrering i langt højere grad end i spor 1, og mere klare regler om afspadsering De ansatte finder dog gennemgående arbejdstiden acceptabel, professorer mm. dog mindst. 61% har svært ved at nå deres opgaver og 58% oplever, at de bruger for meget tid på administration. Administration og myndighedsopgaver er det der fylder mest for de fastansatte i spor 1 Spor 3 Arbejdstiden svarer i gennemsnit til arbejdstiden for spor 1 Der er høj grad af tidsregistrering langt mere end i spor 1, men også flere der har faste aftaler om afspadsering mm. Godt halvdelen har svært ved at nå deres opgaver, og godt halvdelen finder at de bruger for meget tid på administration. 65% finder deres ugentlige arbejdstid acceptabel. 12

13 Hovedresultater II Løn Spor 1 51% er enige i at lønnen svarer til kompetencer, 46% er uenige heri. 59% er enige i at lønnen er udformet efter objektive kriterier, men 66% angiver ikke at have indsigt i kollegernes løn. Spor 2 48% finder at deres løn svarer til deres kompetencer. Det gælder i lidt højere grad professorerne mm. end de øvrige yngre ansatte. 44% har indsigt i deres kollegers løn inklusiv tillæg hvilket er flere end i spor 1. Spor 3 39% finder at lønnen svarer til deres kompetencer, og 38% finder ikke at den gør. 52% oplever at have indsigt i kollegernes løn inklusiv tillæg, hvilket er flere end i spor 1 og 2. Stress Spor 1 29% angiver at være så stressede at det går ud over arbejdsevnen, 41% er uenige i at det skulle være tilfældet. Spor 2 31% angiver at være så stressede at det går ud over arbejdsevnen, mens 38% er uenige i at det skulle være tilfældet Spor 3 14% oplever at være så stressede at det går ud over deres arbejdsevne, det er færre end for spor 1, mens 53% er uenige heri. 13

14 Hovedresultater III Forskning og forskningsfinansiering Spor 1 25% skal indtjene løn via eksterne midler. I gennemsnit 61% af lønnen. Videnskabelige assistenter og postdoc er skal tjene mest. Op til 90%.Dette indtjeningskrav er meget mere end de fleste finder acceptabelt, idet man gennemsnitligt finder det rimeligt at 26% skal finansieres af eksterne midler. 29% finder det positivt at der er krav om at forskning skal finansieres af eksterne midler Man oplever gennemgående større konkurrence om midlerne, og 44% finder at de bruger for meget tid på at søge eksterne midler 60% af de videnskabelige assistenter og post.doc er er bekymret for fremtidsmulighederne indenfor deres forskningsgren. Det gælder 46% af professorerne og lektorerne. 62% af alle finder tilmed, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til arbejdssituationen end for 2 år siden Spor 2 86% skal indtjene en løn via eksterne midler, og i gennemsnit skal de indtjene 87%. Dette er mere end spor 1 og 3. 68% finder det negativt, at der er et krav om stigende ekstern finansiering. 80% oplever øget konkurrence om midlerne, 68% synes de bruger for meget tid på at søge midlerne og 57% er bekymret for fremtidsmulighederne indenfor deres forskningsområde. Spor 3 47% skal indtjene løn via eksterne midler. Dette er flere end spor 1. 71% skal i gennemsnit tjenes ind den vej, men man finder, at 39% ville være rimeligt 55% finder det negativt, at man skal finansiere løn via eksterne midler, hvilket er færre end i spor 1 65% oplever øget konkurrence om midlerne, og 34% at de bruger for meget tid på at søge om midlerne. Kun 28% er bekymret for deres fremtidsudsigter indenfor deres forskningsgren, det gælder en større andel på spor 1 14

15 Hovedresultater IV Arbejdspålæg Spor 1 30% har en eller flere gange fået pålagt arbejde. For professorer og lektorer handler pålægget om ansøgninger samt undervisning. For de øvrige i særlig grad om undervisning. 53% oplever ikke, at pålægget har hindret dem i at forske i det de selv fandt relevant eller påtrængende. 41% har følt sig begrænset i nogen eller høj grad. Det gælder i særlig grad ph.d. stipendiater og adjunkter. Spor 2 37% har indenfor de sidste 2 år modtaget et pålæg om at udføre konkrete arbejdsopgaver. Det handlede i særlig grad om udførelse af myndighedsopgaver. 59% har følt at pålægget begrænsede dem i nogen grad i forhold til egen forskning. 15

16 Hovedresultater V Forskningsfrihed Spor 1 70% oplever at deres forskningsfrihed er uændret i forhold til for to år siden. I 2009 oplevede 40% at deres forskningsfrihed var faldet. I 2012 gælder det 27% Mangel på forskningstid, mangel på bevillinger og større konkurrence om midlerne er vigtigste årsager til at forskningsfriheden er blevet mindre. 27% føler sig mere styret i deres forskning nu end for to år siden. 38% er uenige i at det skulle være tilfældet. Spor 2 30% oplever at deres forskningsfrihed er blevet mindre, 67% oplever at den er uændret. Årsagen til mindre forskningsfrihed tilskrives i særlig grad tid og mangel på midler. 30% føler sig mere styret i deres forskning i forhold til for 2 år siden. De ansatte i spor 2 oplever - som i spor 3 - at man påtager sig en del myndighedsopgaver, også flere end man måske skulle rent fagligt. Men man oplever ikke, at der er tale om bestillingsarbejde. Spor 3 6% oplever at have fået mere forskningsfrihed, og 12% oplever at være blevet mere styret i deres forskning. Til gengæld oplever 34%, at der er større strategisk styring af deres forskning nu end for 2 år siden. Man oplever at påtage sig opgaver, som man ikke burde af faglige grunde i lidt højere grad end man måske finder godt, men også at arbejdet der udføres er gedigent, forstået som at man ikke udfører bestillingsarbejde eller tilpasser resultaterne. 16

17 Hovedresultater VI Ny Ledelse Spor 1 47% finder ikke at de nye ansatte ledere har været en forbedring for arbejdspladsen. Det gælder 61% af professorerne og lektorerne. Man oplever i særlig grad, at der tages beslutninger uden faglig begrundelse, det administrative arbejde er uforandret, beslutninger træffes henover hovedet på de ansatte og meget mere. Blandt de få der finder, at ny ledelse har været en fordel, peges i særlig grad på, at de nye ledere er bedre til at sikre de ansattes interesser oppe i systemet, skære igennem og koordinere. Fusionen 2007 Spor 2 Kun 7% oplever, at fusionen i 2007 har forbedret ens arbejdsbetingelser, og 69 er uenige i, at det er tilfældet. Man oplever, at fusionen ikke har givet mere tid til forskning, flere midler eller mindre administration. Til gengæld er arbejdspladsen blevet mere uoverskuelig, beslutninger tages hen over hovedet på ansatte med mere. 17

18 Hovedresultater VII Medindflydelse Spor 1 58% er uenige i at det videnskabelige personale inddrages tilstrækkeligt i instituttets beslutninger. 70% så gerne at man oprettede institutråd med beslutningsmyndighed over budget og forskningsstrategi, at de ansatte valgte institutlederen og at denne kunne afsættes af de ansatte. 12% oplever reel indflydelse i akademisk råd, 6% i bestyrelsen (i særlig grad professorer og lektorer er uenige i at man har indflydelse i bestyrelsen), 28% oplever at have indflydelse i samarbejdsudvalget, og 46% oplever at have reel indflydelse på instituttet. Spor 2 25% er enige eller meget enige i, at de ansatte inddrages tilstrækkeligt i instituttets beslutninger, mens 56% er uenige heri. I forhold til at oprette institutråd eller give de ansatte flere beføjelser både ved ansættelse og afskedigelse af institutlederen placerer de ansatte i spor 2 sig midt mellem spor 1 og 3, idet spor 1 er mest enige i at se ansatte skal have flere beføjelser, og de ansatte i spor 3 er mindst enige heri. Spor 3 20% er uenige i at de inddrages nok, mens 40% er enige i at de gør. Der er således langt større tilfredshed med niveauet af inddragelse på spor 3 end på spor 1. Der er således også færre, der finder, at det er en god ide at oprette råd med medarbejderindflydelse, at lederen vælges af de ansatte eller at personalet skal kunne afsætte en leder. Kun 7% finder, at det havde været en fordel hvis institutionen i 2007 var blevet indfusioneret under et universitet. 49% finder ikke, at det havde været en fordel 18

19 Hovedresultater VIII Undervisning En tredjedel finder, at det er en myte, at undervisningsstandarden er blevet ringere de seneste å, en tredjedel finder ikke, at det er en myte, og en tredjedel er i tvivl. 50% finder ikke, det er berettiget når pressen kritisere universiteterne for ikke at levere nok konfrontationsundervisning. Dette finder i særlig grad professorer og lektorer. Baggrunden for få konfrontationstimer skal i særlig grad findes i dårlig økonomi. 51% er uenige i at deres kolleger underviser for lidt, og kun 18% er enige. En tredjedel finder, at undervisningen belaster opfyldelsen af andre arbejdsforpligtelser. En tredjedel finder, at de studerende har for få basiskvalifikationer til at man kan gennemføre tilfredsstillende faglig undervisning, en tredjedel er uenige heri og en tredjedel er i tvivl. 65% oplever, at de studerende har en tilgang til studiet, hvor de fokuserer for meget på det der er eksamenspensum. Køn 32% finder ikke, at det er et problem at andelen af kvinder i faste stillinger er lav. 36% finder, at det er et problem. Kun 17% finder at kønskvotering er løsningen på den skæve kønsfordeling. 19

20 Hovedresultater IX Strukturreformen Spor 1 75% har oplevet at der indenfor de sidste år er igangsat en større strukturreform. 16% oplever, at denne reform er fagligt motiveret og 65% gør ikke 18% finder reformen er fornuftig. 56% gør ikke 82% finder at reformen har været topstyret af ledelsen. 9% gør ikke 8% finder at reformen vil betyde en administrativ aflastning. 68% gør ikke 15% tror at reformen vil blive en succes efter indkøring. 48% gør ikke Spor 2 86% har oplevet at der indenfor de sidste år er igangsat en større strukturreform. 16% oplever, at denne reform er fagligt motiveret 18% finder reformen er fornuftig. 85% finder at reformen har været topstyret af ledelsen 9% finder at reformen vil betyde en administrativ aflastning. 14% tror at reformen vil blive en succes efter indkøring. 20

21 Hovedresultater X Arbejdssituation og ledelse Spor 1 40% er tilfredse med deres arbejdssituation. Det gælder i særlig grad adjunkter og ph.d er 58% er tilfredse med deres nærmeste leder. 22% er ikke 49% holder mussamtalen med deres institutleder. Det gælder dog kun 25% af post.doc erne og 38% af adjunkterne og ph.d erne17% finder at deres institutleder er med til at ens opgaver kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid.47% er uenige heri. 17% finder at institutlederen/ dekanen kontrollerer arbejdet for meget, mens 62% er uenige heri. Spor 2 39% er tilfredse med deres arbejdssituation. Det gælder de yngre ansatte i lidt højere grad (post.doc er mm) 64% er tilfredse med nærmeste leder. 42% holder mus-samtale med deres leder. Dette er på niveau med spor 1 men meget mindre end spor 3. 43% finder at institutlederen er med til at sikre at man kan nå sine arbejdsopgaver. Det er nogenlunde samstemmende med svarene i spor 3 men en større andel end i spor 1. 12% føler sig kontrolleret for meget af lederen/ dekanen. Spor 3 51% er tilfredse med deres arbejdssituation, hvilket er lidt flere end i spor 1. 66% er tilfredse med nærmeste leder, og 94% holder mussamtale med deres leder. 14% føler sig for kontrolleret af lederen, mens 73% er uenige heri. 41% oplever at lederen er med til at sikre at arbejdsopgaver kan udføres indenfor accaptabel arbejdstid. Dette er flere end i spor 1 hvor det gælder 17%.. 21

22 Forskerundersøgelsen Rapporter med resultater

23 Om undersøgelsen Den følgende del af rapporten rummer svarene fra undersøgelsen Da spørgsmålene til de tre grupper ikke er helt identiske, er rapporten delt op i henhold til de tidligere beskrevne tre spor Spor 1: Medlemmer, der er ansat ved universitetet indenfor forskning/undervisning/formidling Spor 2: Medlemmer, der er ansat som sektorforskere efter fusionerne 2007 på universiteterne Spor 3: Medlemmer ved en sektorforskningsinstitution, der ikke blev indfusioneret Først gennemgås svarene for spor 1, så spor 2 og dernæst spor 3 23

24 Om undersøgelsen For spor 1 gælder at besvarelserne er opdelt i tre grupper Professorer og lektorer Adjunkter og ph.d er Post.doc er og videnskabelige assistenter For spor 1 har vi sammenlignet svarene fra denne undersøgelse med svarene fra Sammenligningen viser generelt, at der kun er sket få ændringer fra 2009 til Den store overensstemmelse giver en indikation af, at der er god troværdighed ved undersøgelsen i 2012 For spor 2 gælder at der er færre svar. Besvarelserne er derfor opdelt i to grupper Professorer, seniorforskere, seniorrådgivere og projektforskere/forskere Forskningsassistenter, Post. Doc er, ph.d er For spor 3 er der ingen opdeling sket grundet få besvarelser I spor 2 og 3 har det ikke været muligt at sammenligne svarene i 2012 med svarene i 2009, da disse to spor ikke svarede adskilt på spørgsmålene i Svarene kan derfor ikke sammenlignes. Kategorien ved ikke er kun medtaget i spørgeskemaet i meget begrænset omfang. De steder hvor ved ikke indgår som svarkategori, er ved ikke svarene medtaget i besvarelserne, da vi har fundet, at disse ved ikke svar har en selvstændig værdi 24

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

FORskeR. forum. Gennemsnitlig arbejdsuge: 47 timer DM S DJØF S JA S DF S DDD S. Juni 2009 225. Stress og helbredspåvirkning

FORskeR. forum. Gennemsnitlig arbejdsuge: 47 timer DM S DJØF S JA S DF S DDD S. Juni 2009 225. Stress og helbredspåvirkning SOMMERNUMMER DM S DJØF S JA S DF S DDD S FORskeR forum Juni 2009 225 Tillykke til FCK 3 - som burde sende takken videre til forskerordningen TEMA: Arbejdstider og stress Ældre og i fast stilling 4 - giver

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Juni 2009 1 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 8 Baggrundsspørgsmål... 11 Arbejdstid...

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm

ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm Af Gitte Redder @GitteRedder Torsdag den 13. august 2015, 05:00 Del: Stort arbejdspres og tyngende ansvar skaber stress blandt lektorer og professorer.

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD 1999 Besvarelser af spørgeskema fra følgende institutioner: Norge: Norges Musikhøjskole, Oslo Høgskolen i Stavanger Musikkonservatoriet i Trondheim Høgskolen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Evaluering af forskerkarriereveje

Evaluering af forskerkarriereveje Evaluering af forskerkarriereveje håndtering af forskeres karrierer på de danske universiteter Forskning: Analyse og Evaluering 3/2011 Evaluering af forskerkarriereveje håndtering af forskeres karrierer

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

forsker Skrig og skrål forum DM s DJØF s JA s DF s DDD s 193 april 2006 Statsministeren: Klynk og skrigeri Utilbens i forhold til beslutningsmagten

forsker Skrig og skrål forum DM s DJØF s JA s DF s DDD s 193 april 2006 Statsministeren: Klynk og skrigeri Utilbens i forhold til beslutningsmagten DM s DJØF s JA s DF s DDD s forsker forum 193 april 2006 22 DOKUMENTATION: Forskeres arbejdsmil Forskeres arbejdstider 4 Ph.d.-stipendiater arbejder 41,4 timer ugentligt, adjunkter 47,3, lektoren 47,3

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere