Forskerundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskerundersøgelsen"

Transkript

1 Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012

2 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at få undersøgt den betydningen og oplevelsen af de reformer, der blev gennemført af landets universiteter og sektorforskningsinstitutter med universitetsloven 2003, med fusioner i 2007 samt med strukturreformer i de senere år på især Århus Universitet men også på DTU og KU. Desuden er formålet at indsamle viden om arbejdsvilkår, forskningsfrihed, finansiering af forskning mv. Der er tale om opfølgning af en tilsvarende FORSKERUNDERSØGELSE 2009 (v. Synovate), samt på lignende undersøgelser i 1999 (Gallup) og 2006 (Bo Jacobsen) Undersøgelsen er gennemført blandt forskere på landets universiteter og sektorforskningsinstitutter, der samtidig er medlemmer af en af følgende fire fagforeninger; DM, DJØF, IDA,og JA Undersøgelsen er gennemført for Forskerforum med bistand af DM, DJØF, IDA og JA. I alt 6453 personer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen Hvert medlem fik tilsendt en med et link til et webbaseret spørgeskema Undersøgelsen er delt i tre spor. Spor 1 stilles til medlemmer, der er ansat ved universitetet indenfor forskning/undervisning/formidling Spor 2 stilles til medlemmer, der er ansat som sektorforskere efter fusionerne 2007 på universiteterne Spor 3 stilles til medlemmer ved en sektorforskningsinstitution, der ikke blev indfusioneret Undersøgelsen er gennemført af Rådgivende Sociologer ApS april/maj

3 Stikprøvestørrelse I alt medlemmer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen har besvaret skemaet. Svarprocent 30% DJØF har den højeste svarprocent (34%), dog skal bemærkes at her er kun en tredjedel af de potentielt mulige medlemmer udtaget til stikprøve og IDA den laveste 22%. Tabel 1: Deltagelsesprocent DM IDA DJØF JA Total Inviteret til at deltagelse Har besvaret skema Svarprocent 30% 22% 34% 27% 28% Ud af de svar er fra ansatte ved universitetet (spor 1). 141 af de ansatte ved sektorforskningsinstitutter der hører under universitetet har svaret og 67 personer fra sektorforskningsinstitutioner der ikke hører under universitetet Tabel 2: Deltagelse pr. sportype DM IDA DJØF JA Total Spor 1: Universitetsansat Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning Total

4 Forskerundersøgelsen Baggrundsviden om dem, der har deltaget i undersøgelsen

5 Baggrundsviden Blandt de universitetsansatte er det primært personer fra humaniora og naturvidenskab, der har svaret. Fra sektorforskningsinstitutionerne udenfor universitetet er det primært personer fra naturvidenskab der har svaret. (Det skal erindres, at der kun indgår 67 personer i denne gruppe). Hvilket hovedfagområde arbejder du inden for? Hovedbeskæftigelse Spor 1: Universitetet Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning 70% 60% 56% 64% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 1% 4% 16% 9% 9% 29% 13% 12% 9% 4% 6% 4% 1% 2% 0% 21% 4% 3% 1% 1% 1% 5

6 Baggrundsviden Fra spor 1 er der primært besvarelser fra lektorer. På spor 2 er det primært seniorforskere, der har besvaret, mens det på spor 3 primært er seniorforskere og seniorrådgivere, der har svaret. Spor 1 Procent Spor 2 Procent Spor 3 Procent Professor 10% Professor 4% Professor 8% Professor mso. 5% Lektor 3% Seniorforsker 33% Lektor 45% Seniorforsker 53% Senior-rådgiver 21% Adjunkt 7% Senior-rådgiver 10% Projektforsker/forsker 8% Videnskabelig ass. 3% Projektforsker/forsker 11% Forskningsass. (sektorforskning) Post.doc. 9% Forskningsass. (sektorforskning) 8% 2% Post.doc. 3% Ph.d.-stipendiat 15% Post.doc. 3% Ph.d.-stipendiat 3% Studie-adjunkt el. studie-lektor 1% Ph.d.-stipendiat 3% Andet 17% Andet 5% Andet 11% 6

7 Baggrundsviden Aldersmæssigt spreder svarene sig fra 25 år til % af svarene i spor 1 stammer fra personer i alderen år, mens en fjerdedel af svarene fra spor 2 stammer fra personer i alderen år. Alder fordelt på spor Spor 1: Universitetet Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning 30% 25% 23% 26% 20% 15% 10% 16% 16% 14% 14% 13% 11% 9% 15% 15% 15% 14% 12% 12% 12% 12% 9% 9% 16% 5% 5% 5% 4% 3% 0% 0% 0% 0% Under 25 år år år år år år år år Ældre end 65 år 7

8 Baggrundsviden Der er en klar overvægt af svar fra mænd i undersøgelsen. Andelen af kvinder er meget ens i de tre spor, idet ca. 30% er kvinder. Spor 1: Universitetet Spor 3: Sektorforskning Kvinde; 37% Mand; 63% Kvinde; 30% Mand; 70% Spor 2: Sektorforskning under universitetet Kvinde; 29% Mand; 71% 8

9 Baggrundsviden Der er en klar overvægt af personer med høj anciennitet indenfor alle tre spor, idet 40-50% har været ansat i universitetssystemet eller sektorforskningssystemet i mere end 15 år. I hvor mange har du sammenlagt været ansat i universitetssystemet? Spor 1: Universitetet Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning 60% 54% 50% 40% 40% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 21% 19% 18% 16% 13% 14% 15% 10% 11% 4% 3% Under 2 år 2-5 år 6-10 år år Mere end 15 år 9

10 Forskerundersøgelsen Konklusioner

11 Analyse-enheder Ad universitetslærere (spor 1) er der ved udarbejdelse af tabellerne foretaget en tredeling mellem stillingskategorierne i henholdsvis: Professorer/lektorer (som den fastansattestab), De tidsbegrænset ansatte (post.docs m.fl.) De yngre i karrierestillinger (ph.d. ere m.fl.) for at se variationerne mellemdisse grupper. Ad sektorforskerne på universiteterne (spor 2) er der ved udarbejdelse af tabellerne foretaget en todeling mellem stillingskategorierne i henholdsvis Seniorforskere/professorer/lektorer (som er den fastansatte stab) De tidsbegrænset ansatte (post.docs,projektforskere m.fl.) for at se variationerne mellem disse grupper. Ad sektorforskere på de gamle sektorforskningsinstitutioner (spor 3) er der ikke foretaget en opdeling, da populationen er relativt lille 11

12 Hovedresultater I Arbejdstid Spor 1 Arbejdstiden i 2012 ligner arbejdstiden i Professorer og lektorer arbejder mest. Der er kun lille grad arbejdstidsregistrering og dette er ikke ændret siden Få har da også aftaler omkring overarbejde Man finder gennemgående arbejdstiden acceptabel. Professorer og lektorer dog mindst 59% har svært ved at nå deres arbejdsopgaver, 56% føler de bruger for meget tid på administration i særlig grad professorer og lektorer Administration og undervisning er de forhold der fylder meget i svarene for de fastansatte i spor 1 Spor 2 Arbejdstiden i spor 2 ligger en anelse højere end i spor 1. Der er tidsregistrering i langt højere grad end i spor 1, og mere klare regler om afspadsering De ansatte finder dog gennemgående arbejdstiden acceptabel, professorer mm. dog mindst. 61% har svært ved at nå deres opgaver og 58% oplever, at de bruger for meget tid på administration. Administration og myndighedsopgaver er det der fylder mest for de fastansatte i spor 1 Spor 3 Arbejdstiden svarer i gennemsnit til arbejdstiden for spor 1 Der er høj grad af tidsregistrering langt mere end i spor 1, men også flere der har faste aftaler om afspadsering mm. Godt halvdelen har svært ved at nå deres opgaver, og godt halvdelen finder at de bruger for meget tid på administration. 65% finder deres ugentlige arbejdstid acceptabel. 12

13 Hovedresultater II Løn Spor 1 51% er enige i at lønnen svarer til kompetencer, 46% er uenige heri. 59% er enige i at lønnen er udformet efter objektive kriterier, men 66% angiver ikke at have indsigt i kollegernes løn. Spor 2 48% finder at deres løn svarer til deres kompetencer. Det gælder i lidt højere grad professorerne mm. end de øvrige yngre ansatte. 44% har indsigt i deres kollegers løn inklusiv tillæg hvilket er flere end i spor 1. Spor 3 39% finder at lønnen svarer til deres kompetencer, og 38% finder ikke at den gør. 52% oplever at have indsigt i kollegernes løn inklusiv tillæg, hvilket er flere end i spor 1 og 2. Stress Spor 1 29% angiver at være så stressede at det går ud over arbejdsevnen, 41% er uenige i at det skulle være tilfældet. Spor 2 31% angiver at være så stressede at det går ud over arbejdsevnen, mens 38% er uenige i at det skulle være tilfældet Spor 3 14% oplever at være så stressede at det går ud over deres arbejdsevne, det er færre end for spor 1, mens 53% er uenige heri. 13

14 Hovedresultater III Forskning og forskningsfinansiering Spor 1 25% skal indtjene løn via eksterne midler. I gennemsnit 61% af lønnen. Videnskabelige assistenter og postdoc er skal tjene mest. Op til 90%.Dette indtjeningskrav er meget mere end de fleste finder acceptabelt, idet man gennemsnitligt finder det rimeligt at 26% skal finansieres af eksterne midler. 29% finder det positivt at der er krav om at forskning skal finansieres af eksterne midler Man oplever gennemgående større konkurrence om midlerne, og 44% finder at de bruger for meget tid på at søge eksterne midler 60% af de videnskabelige assistenter og post.doc er er bekymret for fremtidsmulighederne indenfor deres forskningsgren. Det gælder 46% af professorerne og lektorerne. 62% af alle finder tilmed, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til arbejdssituationen end for 2 år siden Spor 2 86% skal indtjene en løn via eksterne midler, og i gennemsnit skal de indtjene 87%. Dette er mere end spor 1 og 3. 68% finder det negativt, at der er et krav om stigende ekstern finansiering. 80% oplever øget konkurrence om midlerne, 68% synes de bruger for meget tid på at søge midlerne og 57% er bekymret for fremtidsmulighederne indenfor deres forskningsområde. Spor 3 47% skal indtjene løn via eksterne midler. Dette er flere end spor 1. 71% skal i gennemsnit tjenes ind den vej, men man finder, at 39% ville være rimeligt 55% finder det negativt, at man skal finansiere løn via eksterne midler, hvilket er færre end i spor 1 65% oplever øget konkurrence om midlerne, og 34% at de bruger for meget tid på at søge om midlerne. Kun 28% er bekymret for deres fremtidsudsigter indenfor deres forskningsgren, det gælder en større andel på spor 1 14

15 Hovedresultater IV Arbejdspålæg Spor 1 30% har en eller flere gange fået pålagt arbejde. For professorer og lektorer handler pålægget om ansøgninger samt undervisning. For de øvrige i særlig grad om undervisning. 53% oplever ikke, at pålægget har hindret dem i at forske i det de selv fandt relevant eller påtrængende. 41% har følt sig begrænset i nogen eller høj grad. Det gælder i særlig grad ph.d. stipendiater og adjunkter. Spor 2 37% har indenfor de sidste 2 år modtaget et pålæg om at udføre konkrete arbejdsopgaver. Det handlede i særlig grad om udførelse af myndighedsopgaver. 59% har følt at pålægget begrænsede dem i nogen grad i forhold til egen forskning. 15

16 Hovedresultater V Forskningsfrihed Spor 1 70% oplever at deres forskningsfrihed er uændret i forhold til for to år siden. I 2009 oplevede 40% at deres forskningsfrihed var faldet. I 2012 gælder det 27% Mangel på forskningstid, mangel på bevillinger og større konkurrence om midlerne er vigtigste årsager til at forskningsfriheden er blevet mindre. 27% føler sig mere styret i deres forskning nu end for to år siden. 38% er uenige i at det skulle være tilfældet. Spor 2 30% oplever at deres forskningsfrihed er blevet mindre, 67% oplever at den er uændret. Årsagen til mindre forskningsfrihed tilskrives i særlig grad tid og mangel på midler. 30% føler sig mere styret i deres forskning i forhold til for 2 år siden. De ansatte i spor 2 oplever - som i spor 3 - at man påtager sig en del myndighedsopgaver, også flere end man måske skulle rent fagligt. Men man oplever ikke, at der er tale om bestillingsarbejde. Spor 3 6% oplever at have fået mere forskningsfrihed, og 12% oplever at være blevet mere styret i deres forskning. Til gengæld oplever 34%, at der er større strategisk styring af deres forskning nu end for 2 år siden. Man oplever at påtage sig opgaver, som man ikke burde af faglige grunde i lidt højere grad end man måske finder godt, men også at arbejdet der udføres er gedigent, forstået som at man ikke udfører bestillingsarbejde eller tilpasser resultaterne. 16

17 Hovedresultater VI Ny Ledelse Spor 1 47% finder ikke at de nye ansatte ledere har været en forbedring for arbejdspladsen. Det gælder 61% af professorerne og lektorerne. Man oplever i særlig grad, at der tages beslutninger uden faglig begrundelse, det administrative arbejde er uforandret, beslutninger træffes henover hovedet på de ansatte og meget mere. Blandt de få der finder, at ny ledelse har været en fordel, peges i særlig grad på, at de nye ledere er bedre til at sikre de ansattes interesser oppe i systemet, skære igennem og koordinere. Fusionen 2007 Spor 2 Kun 7% oplever, at fusionen i 2007 har forbedret ens arbejdsbetingelser, og 69 er uenige i, at det er tilfældet. Man oplever, at fusionen ikke har givet mere tid til forskning, flere midler eller mindre administration. Til gengæld er arbejdspladsen blevet mere uoverskuelig, beslutninger tages hen over hovedet på ansatte med mere. 17

18 Hovedresultater VII Medindflydelse Spor 1 58% er uenige i at det videnskabelige personale inddrages tilstrækkeligt i instituttets beslutninger. 70% så gerne at man oprettede institutråd med beslutningsmyndighed over budget og forskningsstrategi, at de ansatte valgte institutlederen og at denne kunne afsættes af de ansatte. 12% oplever reel indflydelse i akademisk råd, 6% i bestyrelsen (i særlig grad professorer og lektorer er uenige i at man har indflydelse i bestyrelsen), 28% oplever at have indflydelse i samarbejdsudvalget, og 46% oplever at have reel indflydelse på instituttet. Spor 2 25% er enige eller meget enige i, at de ansatte inddrages tilstrækkeligt i instituttets beslutninger, mens 56% er uenige heri. I forhold til at oprette institutråd eller give de ansatte flere beføjelser både ved ansættelse og afskedigelse af institutlederen placerer de ansatte i spor 2 sig midt mellem spor 1 og 3, idet spor 1 er mest enige i at se ansatte skal have flere beføjelser, og de ansatte i spor 3 er mindst enige heri. Spor 3 20% er uenige i at de inddrages nok, mens 40% er enige i at de gør. Der er således langt større tilfredshed med niveauet af inddragelse på spor 3 end på spor 1. Der er således også færre, der finder, at det er en god ide at oprette råd med medarbejderindflydelse, at lederen vælges af de ansatte eller at personalet skal kunne afsætte en leder. Kun 7% finder, at det havde været en fordel hvis institutionen i 2007 var blevet indfusioneret under et universitet. 49% finder ikke, at det havde været en fordel 18

19 Hovedresultater VIII Undervisning En tredjedel finder, at det er en myte, at undervisningsstandarden er blevet ringere de seneste å, en tredjedel finder ikke, at det er en myte, og en tredjedel er i tvivl. 50% finder ikke, det er berettiget når pressen kritisere universiteterne for ikke at levere nok konfrontationsundervisning. Dette finder i særlig grad professorer og lektorer. Baggrunden for få konfrontationstimer skal i særlig grad findes i dårlig økonomi. 51% er uenige i at deres kolleger underviser for lidt, og kun 18% er enige. En tredjedel finder, at undervisningen belaster opfyldelsen af andre arbejdsforpligtelser. En tredjedel finder, at de studerende har for få basiskvalifikationer til at man kan gennemføre tilfredsstillende faglig undervisning, en tredjedel er uenige heri og en tredjedel er i tvivl. 65% oplever, at de studerende har en tilgang til studiet, hvor de fokuserer for meget på det der er eksamenspensum. Køn 32% finder ikke, at det er et problem at andelen af kvinder i faste stillinger er lav. 36% finder, at det er et problem. Kun 17% finder at kønskvotering er løsningen på den skæve kønsfordeling. 19

20 Hovedresultater IX Strukturreformen Spor 1 75% har oplevet at der indenfor de sidste år er igangsat en større strukturreform. 16% oplever, at denne reform er fagligt motiveret og 65% gør ikke 18% finder reformen er fornuftig. 56% gør ikke 82% finder at reformen har været topstyret af ledelsen. 9% gør ikke 8% finder at reformen vil betyde en administrativ aflastning. 68% gør ikke 15% tror at reformen vil blive en succes efter indkøring. 48% gør ikke Spor 2 86% har oplevet at der indenfor de sidste år er igangsat en større strukturreform. 16% oplever, at denne reform er fagligt motiveret 18% finder reformen er fornuftig. 85% finder at reformen har været topstyret af ledelsen 9% finder at reformen vil betyde en administrativ aflastning. 14% tror at reformen vil blive en succes efter indkøring. 20

21 Hovedresultater X Arbejdssituation og ledelse Spor 1 40% er tilfredse med deres arbejdssituation. Det gælder i særlig grad adjunkter og ph.d er 58% er tilfredse med deres nærmeste leder. 22% er ikke 49% holder mussamtalen med deres institutleder. Det gælder dog kun 25% af post.doc erne og 38% af adjunkterne og ph.d erne17% finder at deres institutleder er med til at ens opgaver kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid.47% er uenige heri. 17% finder at institutlederen/ dekanen kontrollerer arbejdet for meget, mens 62% er uenige heri. Spor 2 39% er tilfredse med deres arbejdssituation. Det gælder de yngre ansatte i lidt højere grad (post.doc er mm) 64% er tilfredse med nærmeste leder. 42% holder mus-samtale med deres leder. Dette er på niveau med spor 1 men meget mindre end spor 3. 43% finder at institutlederen er med til at sikre at man kan nå sine arbejdsopgaver. Det er nogenlunde samstemmende med svarene i spor 3 men en større andel end i spor 1. 12% føler sig kontrolleret for meget af lederen/ dekanen. Spor 3 51% er tilfredse med deres arbejdssituation, hvilket er lidt flere end i spor 1. 66% er tilfredse med nærmeste leder, og 94% holder mussamtale med deres leder. 14% føler sig for kontrolleret af lederen, mens 73% er uenige heri. 41% oplever at lederen er med til at sikre at arbejdsopgaver kan udføres indenfor accaptabel arbejdstid. Dette er flere end i spor 1 hvor det gælder 17%.. 21

22 Forskerundersøgelsen Rapporter med resultater

23 Om undersøgelsen Den følgende del af rapporten rummer svarene fra undersøgelsen Da spørgsmålene til de tre grupper ikke er helt identiske, er rapporten delt op i henhold til de tidligere beskrevne tre spor Spor 1: Medlemmer, der er ansat ved universitetet indenfor forskning/undervisning/formidling Spor 2: Medlemmer, der er ansat som sektorforskere efter fusionerne 2007 på universiteterne Spor 3: Medlemmer ved en sektorforskningsinstitution, der ikke blev indfusioneret Først gennemgås svarene for spor 1, så spor 2 og dernæst spor 3 23

24 Om undersøgelsen For spor 1 gælder at besvarelserne er opdelt i tre grupper Professorer og lektorer Adjunkter og ph.d er Post.doc er og videnskabelige assistenter For spor 1 har vi sammenlignet svarene fra denne undersøgelse med svarene fra Sammenligningen viser generelt, at der kun er sket få ændringer fra 2009 til Den store overensstemmelse giver en indikation af, at der er god troværdighed ved undersøgelsen i 2012 For spor 2 gælder at der er færre svar. Besvarelserne er derfor opdelt i to grupper Professorer, seniorforskere, seniorrådgivere og projektforskere/forskere Forskningsassistenter, Post. Doc er, ph.d er For spor 3 er der ingen opdeling sket grundet få besvarelser I spor 2 og 3 har det ikke været muligt at sammenligne svarene i 2012 med svarene i 2009, da disse to spor ikke svarede adskilt på spørgsmålene i Svarene kan derfor ikke sammenlignes. Kategorien ved ikke er kun medtaget i spørgeskemaet i meget begrænset omfang. De steder hvor ved ikke indgår som svarkategori, er ved ikke svarene medtaget i besvarelserne, da vi har fundet, at disse ved ikke svar har en selvstændig værdi 24

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for universitetslærere Spor 1

Forskerundersøgelsen. Resultater for universitetslærere Spor 1 Forskerundersøgelsen Resultater for universitetslærere Spor 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner Spørgeskema Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi Skovgaard

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

Doktorantjenester Personale

Doktorantjenester Personale Bilag E Universiteternes personale Personalet ved de 13 svenske universiteter udgjorde 35.980 årsværk i 1997. Fordelingen på hovedkategorier fremgår af tabel E1. Kategorien af lærere omfatter her professorer,

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret?

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret? Notat Modtager(e): Alle universiteter og svar til notat af 28. juni 2013 om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Vejledning for ansøgere

Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt samt teknisk administrativt personale ved Health, Aarhus Universitet Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02988 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 201 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne 2010 Cirkulære af 22. september 2010 Perst. nr. 029-10 J.nr. 09-335-16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2015

Offentlige løntabeller 01.04.2015 Offentlige løntabeller 01.04.2015 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2007 Cirkulære af 13. juni 2007 Perst. nr. 055-07 PKAT nr. J.nr. 06-335-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik 2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N www.forskningsanalyse.dk www.cfa.au.dk cfa@cfa.au.dk

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet. Lokalaftale om løn for VIP. Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet:

Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet. Lokalaftale om løn for VIP. Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet: J.nr. 2012-212-00031 Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet Lokalaftale om løn for VIP Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet: Dansk Magisterforening (DM) Dansk Psykolog Forening

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

Hvordan skaber den rummelige virksomhed plads til sårbare medarbejdere? V. Frederik Thuesen, Forsker, SFI

Hvordan skaber den rummelige virksomhed plads til sårbare medarbejdere? V. Frederik Thuesen, Forsker, SFI Hvordan skaber den rummelige virksomhed plads til sårbare medarbejdere? V. Frederik Thuesen, Forsker, SFI På basis af: Virksomhedernes Sociale Engagement. Årbog 2010 Frederik Thuesen, Helle Holt, Søren

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Sekretariatet. Universiteternes karrierehåndtering: Tab af talent og faldende kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser

Sekretariatet. Universiteternes karrierehåndtering: Tab af talent og faldende kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser Sekretariatet Universiteternes karrierehåndtering: Tab af talent og faldende kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser Den 24. januar 2012 Sagsnr. S-2012-100 Dok.nr. D-2012-1629 bba/ka På trods af universitetslovens

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD 1999 Besvarelser af spørgeskema fra følgende institutioner: Norge: Norges Musikhøjskole, Oslo Høgskolen i Stavanger Musikkonservatoriet i Trondheim Høgskolen

Læs mere

APV-særkørsel med fokus på kønsforskelle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1

APV-særkørsel med fokus på kønsforskelle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1 APV-særkørsel med fokus på kønsle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1 APV-særkørslen på kønsniveau har til formål at vise le i trivsel mellem henholdsvis mandlige og kvindelige ph.d.ere,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014

Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014 Bilag 5.1 Dato: Juni 2014 Ref: HP/tel Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014 Denne tekst bør læses med det medfølgende regneark åbent eller printet. Spørgsmål til arket stilles Fakultetssekretariatet

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2014

Offentlige løntabeller 01.04.2014 Offentlige løntabeller 01.04.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport Ph.d.-undersøgelse Sammenfatningsrapport Er du Svarprocent: 1% (N=332)Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 Færdig ph.d./licentiat 161 Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere