Forskerundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskerundersøgelsen"

Transkript

1 Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012

2 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at få undersøgt den betydningen og oplevelsen af de reformer, der blev gennemført af landets universiteter og sektorforskningsinstitutter med universitetsloven 2003, med fusioner i 2007 samt med strukturreformer i de senere år på især Århus Universitet men også på DTU og KU. Desuden er formålet at indsamle viden om arbejdsvilkår, forskningsfrihed, finansiering af forskning mv. Der er tale om opfølgning af en tilsvarende FORSKERUNDERSØGELSE 2009 (v. Synovate), samt på lignende undersøgelser i 1999 (Gallup) og 2006 (Bo Jacobsen) Undersøgelsen er gennemført blandt forskere på landets universiteter og sektorforskningsinstitutter, der samtidig er medlemmer af en af følgende fire fagforeninger; DM, DJØF, IDA,og JA Undersøgelsen er gennemført for Forskerforum med bistand af DM, DJØF, IDA og JA. I alt 6453 personer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen Hvert medlem fik tilsendt en med et link til et webbaseret spørgeskema Undersøgelsen er delt i tre spor. Spor 1 stilles til medlemmer, der er ansat ved universitetet indenfor forskning/undervisning/formidling Spor 2 stilles til medlemmer, der er ansat som sektorforskere efter fusionerne 2007 på universiteterne Spor 3 stilles til medlemmer ved en sektorforskningsinstitution, der ikke blev indfusioneret Undersøgelsen er gennemført af Rådgivende Sociologer ApS april/maj

3 Stikprøvestørrelse I alt medlemmer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen har besvaret skemaet. Svarprocent 30% DJØF har den højeste svarprocent (34%), dog skal bemærkes at her er kun en tredjedel af de potentielt mulige medlemmer udtaget til stikprøve og IDA den laveste 22%. Tabel 1: Deltagelsesprocent DM IDA DJØF JA Total Inviteret til at deltagelse Har besvaret skema Svarprocent 30% 22% 34% 27% 28% Ud af de svar er fra ansatte ved universitetet (spor 1). 141 af de ansatte ved sektorforskningsinstitutter der hører under universitetet har svaret og 67 personer fra sektorforskningsinstitutioner der ikke hører under universitetet Tabel 2: Deltagelse pr. sportype DM IDA DJØF JA Total Spor 1: Universitetsansat Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning Total

4 Forskerundersøgelsen Baggrundsviden om dem, der har deltaget i undersøgelsen

5 Baggrundsviden Blandt de universitetsansatte er det primært personer fra humaniora og naturvidenskab, der har svaret. Fra sektorforskningsinstitutionerne udenfor universitetet er det primært personer fra naturvidenskab der har svaret. (Det skal erindres, at der kun indgår 67 personer i denne gruppe). Hvilket hovedfagområde arbejder du inden for? Hovedbeskæftigelse Spor 1: Universitetet Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning 70% 60% 56% 64% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 1% 4% 16% 9% 9% 29% 13% 12% 9% 4% 6% 4% 1% 2% 0% 21% 4% 3% 1% 1% 1% 5

6 Baggrundsviden Fra spor 1 er der primært besvarelser fra lektorer. På spor 2 er det primært seniorforskere, der har besvaret, mens det på spor 3 primært er seniorforskere og seniorrådgivere, der har svaret. Spor 1 Procent Spor 2 Procent Spor 3 Procent Professor 10% Professor 4% Professor 8% Professor mso. 5% Lektor 3% Seniorforsker 33% Lektor 45% Seniorforsker 53% Senior-rådgiver 21% Adjunkt 7% Senior-rådgiver 10% Projektforsker/forsker 8% Videnskabelig ass. 3% Projektforsker/forsker 11% Forskningsass. (sektorforskning) Post.doc. 9% Forskningsass. (sektorforskning) 8% 2% Post.doc. 3% Ph.d.-stipendiat 15% Post.doc. 3% Ph.d.-stipendiat 3% Studie-adjunkt el. studie-lektor 1% Ph.d.-stipendiat 3% Andet 17% Andet 5% Andet 11% 6

7 Baggrundsviden Aldersmæssigt spreder svarene sig fra 25 år til % af svarene i spor 1 stammer fra personer i alderen år, mens en fjerdedel af svarene fra spor 2 stammer fra personer i alderen år. Alder fordelt på spor Spor 1: Universitetet Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning 30% 25% 23% 26% 20% 15% 10% 16% 16% 14% 14% 13% 11% 9% 15% 15% 15% 14% 12% 12% 12% 12% 9% 9% 16% 5% 5% 5% 4% 3% 0% 0% 0% 0% Under 25 år år år år år år år år Ældre end 65 år 7

8 Baggrundsviden Der er en klar overvægt af svar fra mænd i undersøgelsen. Andelen af kvinder er meget ens i de tre spor, idet ca. 30% er kvinder. Spor 1: Universitetet Spor 3: Sektorforskning Kvinde; 37% Mand; 63% Kvinde; 30% Mand; 70% Spor 2: Sektorforskning under universitetet Kvinde; 29% Mand; 71% 8

9 Baggrundsviden Der er en klar overvægt af personer med høj anciennitet indenfor alle tre spor, idet 40-50% har været ansat i universitetssystemet eller sektorforskningssystemet i mere end 15 år. I hvor mange har du sammenlagt været ansat i universitetssystemet? Spor 1: Universitetet Spor 2: Sektorforskning under universitetet Spor 3: Sektorforskning 60% 54% 50% 40% 40% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 21% 19% 18% 16% 13% 14% 15% 10% 11% 4% 3% Under 2 år 2-5 år 6-10 år år Mere end 15 år 9

10 Forskerundersøgelsen Konklusioner

11 Analyse-enheder Ad universitetslærere (spor 1) er der ved udarbejdelse af tabellerne foretaget en tredeling mellem stillingskategorierne i henholdsvis: Professorer/lektorer (som den fastansattestab), De tidsbegrænset ansatte (post.docs m.fl.) De yngre i karrierestillinger (ph.d. ere m.fl.) for at se variationerne mellemdisse grupper. Ad sektorforskerne på universiteterne (spor 2) er der ved udarbejdelse af tabellerne foretaget en todeling mellem stillingskategorierne i henholdsvis Seniorforskere/professorer/lektorer (som er den fastansatte stab) De tidsbegrænset ansatte (post.docs,projektforskere m.fl.) for at se variationerne mellem disse grupper. Ad sektorforskere på de gamle sektorforskningsinstitutioner (spor 3) er der ikke foretaget en opdeling, da populationen er relativt lille 11

12 Hovedresultater I Arbejdstid Spor 1 Arbejdstiden i 2012 ligner arbejdstiden i Professorer og lektorer arbejder mest. Der er kun lille grad arbejdstidsregistrering og dette er ikke ændret siden Få har da også aftaler omkring overarbejde Man finder gennemgående arbejdstiden acceptabel. Professorer og lektorer dog mindst 59% har svært ved at nå deres arbejdsopgaver, 56% føler de bruger for meget tid på administration i særlig grad professorer og lektorer Administration og undervisning er de forhold der fylder meget i svarene for de fastansatte i spor 1 Spor 2 Arbejdstiden i spor 2 ligger en anelse højere end i spor 1. Der er tidsregistrering i langt højere grad end i spor 1, og mere klare regler om afspadsering De ansatte finder dog gennemgående arbejdstiden acceptabel, professorer mm. dog mindst. 61% har svært ved at nå deres opgaver og 58% oplever, at de bruger for meget tid på administration. Administration og myndighedsopgaver er det der fylder mest for de fastansatte i spor 1 Spor 3 Arbejdstiden svarer i gennemsnit til arbejdstiden for spor 1 Der er høj grad af tidsregistrering langt mere end i spor 1, men også flere der har faste aftaler om afspadsering mm. Godt halvdelen har svært ved at nå deres opgaver, og godt halvdelen finder at de bruger for meget tid på administration. 65% finder deres ugentlige arbejdstid acceptabel. 12

13 Hovedresultater II Løn Spor 1 51% er enige i at lønnen svarer til kompetencer, 46% er uenige heri. 59% er enige i at lønnen er udformet efter objektive kriterier, men 66% angiver ikke at have indsigt i kollegernes løn. Spor 2 48% finder at deres løn svarer til deres kompetencer. Det gælder i lidt højere grad professorerne mm. end de øvrige yngre ansatte. 44% har indsigt i deres kollegers løn inklusiv tillæg hvilket er flere end i spor 1. Spor 3 39% finder at lønnen svarer til deres kompetencer, og 38% finder ikke at den gør. 52% oplever at have indsigt i kollegernes løn inklusiv tillæg, hvilket er flere end i spor 1 og 2. Stress Spor 1 29% angiver at være så stressede at det går ud over arbejdsevnen, 41% er uenige i at det skulle være tilfældet. Spor 2 31% angiver at være så stressede at det går ud over arbejdsevnen, mens 38% er uenige i at det skulle være tilfældet Spor 3 14% oplever at være så stressede at det går ud over deres arbejdsevne, det er færre end for spor 1, mens 53% er uenige heri. 13

14 Hovedresultater III Forskning og forskningsfinansiering Spor 1 25% skal indtjene løn via eksterne midler. I gennemsnit 61% af lønnen. Videnskabelige assistenter og postdoc er skal tjene mest. Op til 90%.Dette indtjeningskrav er meget mere end de fleste finder acceptabelt, idet man gennemsnitligt finder det rimeligt at 26% skal finansieres af eksterne midler. 29% finder det positivt at der er krav om at forskning skal finansieres af eksterne midler Man oplever gennemgående større konkurrence om midlerne, og 44% finder at de bruger for meget tid på at søge eksterne midler 60% af de videnskabelige assistenter og post.doc er er bekymret for fremtidsmulighederne indenfor deres forskningsgren. Det gælder 46% af professorerne og lektorerne. 62% af alle finder tilmed, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til arbejdssituationen end for 2 år siden Spor 2 86% skal indtjene en løn via eksterne midler, og i gennemsnit skal de indtjene 87%. Dette er mere end spor 1 og 3. 68% finder det negativt, at der er et krav om stigende ekstern finansiering. 80% oplever øget konkurrence om midlerne, 68% synes de bruger for meget tid på at søge midlerne og 57% er bekymret for fremtidsmulighederne indenfor deres forskningsområde. Spor 3 47% skal indtjene løn via eksterne midler. Dette er flere end spor 1. 71% skal i gennemsnit tjenes ind den vej, men man finder, at 39% ville være rimeligt 55% finder det negativt, at man skal finansiere løn via eksterne midler, hvilket er færre end i spor 1 65% oplever øget konkurrence om midlerne, og 34% at de bruger for meget tid på at søge om midlerne. Kun 28% er bekymret for deres fremtidsudsigter indenfor deres forskningsgren, det gælder en større andel på spor 1 14

15 Hovedresultater IV Arbejdspålæg Spor 1 30% har en eller flere gange fået pålagt arbejde. For professorer og lektorer handler pålægget om ansøgninger samt undervisning. For de øvrige i særlig grad om undervisning. 53% oplever ikke, at pålægget har hindret dem i at forske i det de selv fandt relevant eller påtrængende. 41% har følt sig begrænset i nogen eller høj grad. Det gælder i særlig grad ph.d. stipendiater og adjunkter. Spor 2 37% har indenfor de sidste 2 år modtaget et pålæg om at udføre konkrete arbejdsopgaver. Det handlede i særlig grad om udførelse af myndighedsopgaver. 59% har følt at pålægget begrænsede dem i nogen grad i forhold til egen forskning. 15

16 Hovedresultater V Forskningsfrihed Spor 1 70% oplever at deres forskningsfrihed er uændret i forhold til for to år siden. I 2009 oplevede 40% at deres forskningsfrihed var faldet. I 2012 gælder det 27% Mangel på forskningstid, mangel på bevillinger og større konkurrence om midlerne er vigtigste årsager til at forskningsfriheden er blevet mindre. 27% føler sig mere styret i deres forskning nu end for to år siden. 38% er uenige i at det skulle være tilfældet. Spor 2 30% oplever at deres forskningsfrihed er blevet mindre, 67% oplever at den er uændret. Årsagen til mindre forskningsfrihed tilskrives i særlig grad tid og mangel på midler. 30% føler sig mere styret i deres forskning i forhold til for 2 år siden. De ansatte i spor 2 oplever - som i spor 3 - at man påtager sig en del myndighedsopgaver, også flere end man måske skulle rent fagligt. Men man oplever ikke, at der er tale om bestillingsarbejde. Spor 3 6% oplever at have fået mere forskningsfrihed, og 12% oplever at være blevet mere styret i deres forskning. Til gengæld oplever 34%, at der er større strategisk styring af deres forskning nu end for 2 år siden. Man oplever at påtage sig opgaver, som man ikke burde af faglige grunde i lidt højere grad end man måske finder godt, men også at arbejdet der udføres er gedigent, forstået som at man ikke udfører bestillingsarbejde eller tilpasser resultaterne. 16

17 Hovedresultater VI Ny Ledelse Spor 1 47% finder ikke at de nye ansatte ledere har været en forbedring for arbejdspladsen. Det gælder 61% af professorerne og lektorerne. Man oplever i særlig grad, at der tages beslutninger uden faglig begrundelse, det administrative arbejde er uforandret, beslutninger træffes henover hovedet på de ansatte og meget mere. Blandt de få der finder, at ny ledelse har været en fordel, peges i særlig grad på, at de nye ledere er bedre til at sikre de ansattes interesser oppe i systemet, skære igennem og koordinere. Fusionen 2007 Spor 2 Kun 7% oplever, at fusionen i 2007 har forbedret ens arbejdsbetingelser, og 69 er uenige i, at det er tilfældet. Man oplever, at fusionen ikke har givet mere tid til forskning, flere midler eller mindre administration. Til gengæld er arbejdspladsen blevet mere uoverskuelig, beslutninger tages hen over hovedet på ansatte med mere. 17

18 Hovedresultater VII Medindflydelse Spor 1 58% er uenige i at det videnskabelige personale inddrages tilstrækkeligt i instituttets beslutninger. 70% så gerne at man oprettede institutråd med beslutningsmyndighed over budget og forskningsstrategi, at de ansatte valgte institutlederen og at denne kunne afsættes af de ansatte. 12% oplever reel indflydelse i akademisk råd, 6% i bestyrelsen (i særlig grad professorer og lektorer er uenige i at man har indflydelse i bestyrelsen), 28% oplever at have indflydelse i samarbejdsudvalget, og 46% oplever at have reel indflydelse på instituttet. Spor 2 25% er enige eller meget enige i, at de ansatte inddrages tilstrækkeligt i instituttets beslutninger, mens 56% er uenige heri. I forhold til at oprette institutråd eller give de ansatte flere beføjelser både ved ansættelse og afskedigelse af institutlederen placerer de ansatte i spor 2 sig midt mellem spor 1 og 3, idet spor 1 er mest enige i at se ansatte skal have flere beføjelser, og de ansatte i spor 3 er mindst enige heri. Spor 3 20% er uenige i at de inddrages nok, mens 40% er enige i at de gør. Der er således langt større tilfredshed med niveauet af inddragelse på spor 3 end på spor 1. Der er således også færre, der finder, at det er en god ide at oprette råd med medarbejderindflydelse, at lederen vælges af de ansatte eller at personalet skal kunne afsætte en leder. Kun 7% finder, at det havde været en fordel hvis institutionen i 2007 var blevet indfusioneret under et universitet. 49% finder ikke, at det havde været en fordel 18

19 Hovedresultater VIII Undervisning En tredjedel finder, at det er en myte, at undervisningsstandarden er blevet ringere de seneste å, en tredjedel finder ikke, at det er en myte, og en tredjedel er i tvivl. 50% finder ikke, det er berettiget når pressen kritisere universiteterne for ikke at levere nok konfrontationsundervisning. Dette finder i særlig grad professorer og lektorer. Baggrunden for få konfrontationstimer skal i særlig grad findes i dårlig økonomi. 51% er uenige i at deres kolleger underviser for lidt, og kun 18% er enige. En tredjedel finder, at undervisningen belaster opfyldelsen af andre arbejdsforpligtelser. En tredjedel finder, at de studerende har for få basiskvalifikationer til at man kan gennemføre tilfredsstillende faglig undervisning, en tredjedel er uenige heri og en tredjedel er i tvivl. 65% oplever, at de studerende har en tilgang til studiet, hvor de fokuserer for meget på det der er eksamenspensum. Køn 32% finder ikke, at det er et problem at andelen af kvinder i faste stillinger er lav. 36% finder, at det er et problem. Kun 17% finder at kønskvotering er løsningen på den skæve kønsfordeling. 19

20 Hovedresultater IX Strukturreformen Spor 1 75% har oplevet at der indenfor de sidste år er igangsat en større strukturreform. 16% oplever, at denne reform er fagligt motiveret og 65% gør ikke 18% finder reformen er fornuftig. 56% gør ikke 82% finder at reformen har været topstyret af ledelsen. 9% gør ikke 8% finder at reformen vil betyde en administrativ aflastning. 68% gør ikke 15% tror at reformen vil blive en succes efter indkøring. 48% gør ikke Spor 2 86% har oplevet at der indenfor de sidste år er igangsat en større strukturreform. 16% oplever, at denne reform er fagligt motiveret 18% finder reformen er fornuftig. 85% finder at reformen har været topstyret af ledelsen 9% finder at reformen vil betyde en administrativ aflastning. 14% tror at reformen vil blive en succes efter indkøring. 20

21 Hovedresultater X Arbejdssituation og ledelse Spor 1 40% er tilfredse med deres arbejdssituation. Det gælder i særlig grad adjunkter og ph.d er 58% er tilfredse med deres nærmeste leder. 22% er ikke 49% holder mussamtalen med deres institutleder. Det gælder dog kun 25% af post.doc erne og 38% af adjunkterne og ph.d erne17% finder at deres institutleder er med til at ens opgaver kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid.47% er uenige heri. 17% finder at institutlederen/ dekanen kontrollerer arbejdet for meget, mens 62% er uenige heri. Spor 2 39% er tilfredse med deres arbejdssituation. Det gælder de yngre ansatte i lidt højere grad (post.doc er mm) 64% er tilfredse med nærmeste leder. 42% holder mus-samtale med deres leder. Dette er på niveau med spor 1 men meget mindre end spor 3. 43% finder at institutlederen er med til at sikre at man kan nå sine arbejdsopgaver. Det er nogenlunde samstemmende med svarene i spor 3 men en større andel end i spor 1. 12% føler sig kontrolleret for meget af lederen/ dekanen. Spor 3 51% er tilfredse med deres arbejdssituation, hvilket er lidt flere end i spor 1. 66% er tilfredse med nærmeste leder, og 94% holder mussamtale med deres leder. 14% føler sig for kontrolleret af lederen, mens 73% er uenige heri. 41% oplever at lederen er med til at sikre at arbejdsopgaver kan udføres indenfor accaptabel arbejdstid. Dette er flere end i spor 1 hvor det gælder 17%.. 21

22 Forskerundersøgelsen Rapporter med resultater

23 Om undersøgelsen Den følgende del af rapporten rummer svarene fra undersøgelsen Da spørgsmålene til de tre grupper ikke er helt identiske, er rapporten delt op i henhold til de tidligere beskrevne tre spor Spor 1: Medlemmer, der er ansat ved universitetet indenfor forskning/undervisning/formidling Spor 2: Medlemmer, der er ansat som sektorforskere efter fusionerne 2007 på universiteterne Spor 3: Medlemmer ved en sektorforskningsinstitution, der ikke blev indfusioneret Først gennemgås svarene for spor 1, så spor 2 og dernæst spor 3 23

24 Om undersøgelsen For spor 1 gælder at besvarelserne er opdelt i tre grupper Professorer og lektorer Adjunkter og ph.d er Post.doc er og videnskabelige assistenter For spor 1 har vi sammenlignet svarene fra denne undersøgelse med svarene fra Sammenligningen viser generelt, at der kun er sket få ændringer fra 2009 til Den store overensstemmelse giver en indikation af, at der er god troværdighed ved undersøgelsen i 2012 For spor 2 gælder at der er færre svar. Besvarelserne er derfor opdelt i to grupper Professorer, seniorforskere, seniorrådgivere og projektforskere/forskere Forskningsassistenter, Post. Doc er, ph.d er For spor 3 er der ingen opdeling sket grundet få besvarelser I spor 2 og 3 har det ikke været muligt at sammenligne svarene i 2012 med svarene i 2009, da disse to spor ikke svarede adskilt på spørgsmålene i Svarene kan derfor ikke sammenlignes. Kategorien ved ikke er kun medtaget i spørgeskemaet i meget begrænset omfang. De steder hvor ved ikke indgår som svarkategori, er ved ikke svarene medtaget i besvarelserne, da vi har fundet, at disse ved ikke svar har en selvstændig værdi 24

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

forsker Manglende medindflydelse DM S DJØF S JA S DF S DDD S december 2009 230 Og hvad med valgte ledere Men hvad betyder medbestemmelse

forsker Manglende medindflydelse DM S DJØF S JA S DF S DDD S december 2009 230 Og hvad med valgte ledere Men hvad betyder medbestemmelse DM S DJØF S JA S DF S DDD S forsker december 2009 230 Så røg Scientology-lederen 3 Han gik selv, før han blev en yderligere belastning for rektor Pallesen Brugerbetaling 4 Fortalerne begår en fejl ved

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

forsker Skrig og skrål forum DM s DJØF s JA s DF s DDD s 193 april 2006 Statsministeren: Klynk og skrigeri Utilbens i forhold til beslutningsmagten

forsker Skrig og skrål forum DM s DJØF s JA s DF s DDD s 193 april 2006 Statsministeren: Klynk og skrigeri Utilbens i forhold til beslutningsmagten DM s DJØF s JA s DF s DDD s forsker forum 193 april 2006 22 DOKUMENTATION: Forskeres arbejdsmil Forskeres arbejdstider 4 Ph.d.-stipendiater arbejder 41,4 timer ugentligt, adjunkter 47,3, lektoren 47,3

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse 2009

Personalepolitisk undersøgelse 2009 Karsten Vrangbæk Personalepolitisk undersøgelse 2009 Værdier og motivation blandt ansatte på kommunale og regionale arbejdspladser AKF publikationen Personalepolitisk undersøgelse 2009 Værdier og motivation

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

FORSKER FORUM. 119 forskere tilhører eliten 4 - siger Magtudredningens analyse af den danske elite D Det er bemærkelsesværdigt, hvor godt medicinerne

FORSKER FORUM. 119 forskere tilhører eliten 4 - siger Magtudredningens analyse af den danske elite D Det er bemærkelsesværdigt, hvor godt medicinerne DM s & DJØF s & IDA s FORSKER FORUM NR. 144 MAJ 2001 Lægen og advokaten scorer 650.000 kr. om året til lægen med privat praksis. Og 550.000 til advokaten. I den anden ende af skalaen findes så humanister

Læs mere

UNIVERSITETS LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 104 MAJ 97. Se side 3

UNIVERSITETS LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 104 MAJ 97. Se side 3 DM s & DJØF s forskermagasin UNIVERSITETS NR. 104 MAJ 97 LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE over dårlige undervisere før massefyringen af 40 lærere på DTU 2. MAJ/ MICHAEL DAUGAARD Masser af gratisarbejde

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Medbestemmelse. med forbehold

Medbestemmelse. med forbehold [q29a CATEGORICAL singl Har du overvejet at få medbestemmelse på dit universitet? ο (_1) Ja, jeg har overvejet det, men jeg har ikke prioriteret det ο (_2) Nej, jeg har ikke overvejet det ο (_3) Ved ikke

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere